INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA"

Transkrypt

1 REGULATOR POGODOWY Control S101 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA Menu zaawansowane RecalArt Electronic

2 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 4 OBS UGA... 5 URUCHOMIENIE... 5 OPIS WY WIETLANYCH EKRANÓW... 5 SPOSÓB PORUSZANIA SI PO MENU... 7 MENU KOT A... 8 TEMPERATURA KOT A... 8 ROZPALANIE... 9 PALIWO... 9 RODZAJ PRACY... 9 PODAWANIE PALIWA... 9 PRZERWA POMI DZY PODAWANIEM PODTRZYMANIE -PRZERWA MOC DMUCHAWY HISTEREZA KOT A KOREKTA NADMUCHU KOREKTA PALIWA TRYB PRACY MENU OBIEGU CENTRALNEGO OGRZEWANIA TEMPERATURA ogrzewanie wy czone temperatura sta a temperatura pogodowa Recalart Electronic 2 dokumentacja użytkownika

3 Regulator Control S101 TRYB PROGRAM TYGODNIOWY: Ustaw program tygodniowy Program 5 i KRZYWA GRZANIA PRACA POMPY WP YW TEMP. POMIESZCZ T. AUT. PRZE. TRYB LATO PRIORYTET C.W.U MENU OBIEGU CIEP EJ WODY U YTKOWEJ C.W.U TEMPERATURA HISTEREZA PROGRAM C.W.U INNE KONTRAST PARAMETRY SERWISOWE MENU SPECJALNE MENU TEST MENU ZEGAR MENU J ZYK STANY ALARMOWE I ZABEZPIECZENIA dokumentacja użytkownika 3 RecalArt Electronic

4 INFORMACJE OGÓLNE WSTĘP Instrukcja obsługi sterownika Control S101 tryb zaawansowany jest uzupełnieniem instrukcji użytkownika dla trybu podstawowego. Zawarte w niej informacje dotyczą obsługi sterownika w trybie zaawansowanym. Urządzenie steruje ilością podawanego paliwa poprzez cykliczną pracę silnika podajnika oraz ilością powietrza dostarczanego do procesu spalania. Zastosowano półprzewodnikowe układy sterujące - moc dmuchawy regulowana jest płynnie. Zwiększa to wielokrotnie niezawodność układu sterującego silnikiem podajnika. Zastosowanie czujnika temperatury wody powracającej z instalacji Centralnego Ogrzewania, oraz regulacja tej temperatury zaworem mieszającym, ogranicza kondensację spalin w kotle co znacznie ogranicza korozję. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi działania oraz możliwości regulacji wielu parametrów układ można w sposób bardzo elastyczny dostosować do potrzeb systemu grzewczego. Sterownik posiada funkcję TEST. Funkcja dostępna jest po wejściu w MENU i umożliwia sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych i czujników temperatury. Można ocenić sprawności urządzeń wykonawczych (pompy, dmuchawa, podajnik, siłownik zaworu mieszającego) przed uruchomieniem kotła. Recalart Electronic 4 dokumentacja użytkownika

5 Regulator Control S101 OBSŁUGA URUCHOMIENIE Aby włączyć lub wyłączyć panel wyświetlacza należy wcisnąć przycisk Uwaga!!! W celu całkowitego wyłączenia sterownika należy odłączyć go od zasilania. Moduł sterujący nadal jest zasilany napięciem sieciowym Jeżeli kocioł nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, bądź też będą przeprowadzane prace przy kotle, zalecane jest wyłączenie urządzenie poprzez odłączenie go od sieci elektrycznej. Regulator zapamiętuje ustawienia po odłączeniu od sieci elektrycznej. OPIS WYŚWIETLANYCH EKRANÓW Na wyświetlaczu (ekran główny) pokazywany jest aktualny stan pracy poszczególnych urządzeń. Wyświetlana animacja oznacza załączenie wyjścia sterującego pracą urządzenia. Przyciskami: dokonać można wyboru ekranu głównego. Rysunek 1. Ekran główny:podstawowy 1 temperatura zewnętrzna 2 sygnalizacja zachowania temperatury kotła 3 ustawiona temperatura kotła 4 temperatura zmierzona na kotle 5 zegar Tabela 1 Oznaczenie symboli ekranu głównego Rysunek 2. Ekran główny: kocioł 1 ustawiona temp. kotła 6 aktywna grzałka 11 bieg trybu PID 2 pompa przewałowa 7 animacja stanu pracy wenty-latora 12 zmierzona temp. na (opcja) kotle 3 temp. powrotu kotła 8 temp. podajnika 13 temp. spalin 4 rozpalanie aktywne 9 symulacja pracy silnika: podaj-nika 14 wskaźnik czujnika klapy lub tłoka 5 tryb pracy kotła 10 aktywny algorytm PID dokumentacja użytkownika 5 RecalArt Electronic

6 Tabela 2. Oznaczenie symboli ekranu kotła Rysunek 3. Ekran główny: C.W.U 1 temp. zadana C.W.U 4 animacja pracy pompy C.W.U 2 sygnalizacja zachowania temp. C.W.U 3 temp.zmierzona C.W.U. 5 informacja o włączeniu dodat. ogrzewania Tabela 3. Oznaczenie symboli ekranu C.W.U Rysunek 4. Ekran główny: C.O 1 temperatura zadana C.O 6 konfiguracja zaw. 11 temp. wewnętrzna mieszających* zmierzona/termostat 2 sygnalizacja zachowania 7 animacja pracy pompy 12 Inf. o włączonym temperatury ogrzewaniu pogodowym 3 temperatura zmierzona 8 temperatura obniżenia 13 nr obiegu C.O C.O nocnego 4 zamykanie mieszacza 9 temperatura dzienna 5 otwieranie mieszacza 10 temp. zadana w pomieszczeniu Tabela 4 Oznaczenia symboli ekranu C.O. Praca układu C.O. bez zaworu mieszającego dostępny dla obiegu C.O1 i C.O2 Praca układu C.O. z zaworem trójdrogowym dostępny dla obiegu C.O.1 i C.O2 Praca układu C.O z zaworem 4-drogowym dostępny wyłącznie dla obiegu C.O.1 (uwaga: niedostępny obieg C.O.2) Praca układu C.O z zaworem TV dostępny wyłącznie dla obiegu C.O.1. przy włączeniu w serwisie typu ochrony kotła zawór TV Tabela 5. Typy konfiguracji obiegu centralnego ogrzewania Recalart Electronic 6 dokumentacja użytkownika

7 Regulator Control S101 Ekran alarmowy dostępny jest tylko z widoku ekranów głównych. Po naciśnięciu przycisku na ekranie zostanie wyświetlona informacja o stanie alarmowym, jednocześnie regulator skasuje alarm (z wyjątkiem alarmów wynikających z uszkodzeń czujników). Rysunek 5. Ekran alarmowy SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ PO MENU Rysunek 6. Przykładowy schemat poruszania się po menu Rysunek 7. Ekran zapisu zmian Po każdej zmianie parametrów pojawi się ekran zapisu zmian. W przypadku ustawienia opcji NIE zmiany nie zostaną zapamiętanie. TAK - zatwierdza dokonane zmiany. Ustawienia fabryczne - przywraca wszystkim parametrom wartości fabryczne - dostęp do informacji pomocniczych wyświetlanych na ekranie sterownika dokumentacja użytkownika 7 RecalArt Electronic

8 MENU KOTŁA Ustawienie parametrów dotyczących ustawień kotła. Lista parametrów w tym menu zależy od ustawień serwisowych. Związanych z aktywacją funkcji "PID" Z wyłączonym algorytmem PID Z aktywnym PID TEMPERATURA KOTŁA Temperatura stała - regulator utrzymuje ustawioną temperaturę na kotle. Temperatura pogodowa - regulator będzie utrzymywał na kotle temperaturę w zależności od temperatury zewnętrznej. Recalart Electronic 8 dokumentacja użytkownika

9 Regulator Control S101 ROZPALANIE Funkcja rozpalania przystosowana jest dla 2 typów podajników: ślimakowego (retorty) oraz podajnika tłokowego. Rodzaj podajnika zależy od typu kotła. Rozpalanie kotła z podajnikiem retortowym- ręczne sterowanie urządzeniami w fazie rozpalania. Aktywne urządzenie widoczne są na czarnym tle. STOP - służy do wyłączenia całkowitego dmuchawy i podajnika Rozpalanie kotła z podajnikiem tłokowym- -załącza podajnik na 1 cykl - -włącz /wyłącz wentylator PALIWO Wybierz rodzaj paliwa jaki będzie stosowany w kotle. RODZAJ PRACY podajnikiem paliwa. Palenie ręczne ustawiane jest w sytuacji, gdy korzystamy jedynie z paleniska dodatkowego (podajnik automatyczny nie będzie włączany).w zależności od ustawienia użytkownik może włączyć lub wyłączyć dmuchawę. Palenie automatyczne praca z aktywnym PODAWANIE PALIWA Ustaw czas podawania paliwa w fazie palenia. Parametr dotyczy tylko podajnika retortowego. Parametr nie dostępny w przypadku aktywnej funkcji PID dokumentacja użytkownika 9 RecalArt Electronic

10 PRZERWA POMIĘDZY PODAWANIEM Ustawienie czasu przerwy pomiędzy kolejnymi cyklami podawania paliwa w fazie PALENIA. Parametr nie jest dostępny w przypadku aktywnej funkcji PID PODTRZYMANIE -PRZERWA Ustaw czas przerwy pomiędzy kolejnymi cyklami podawania paliwa w fazie podtrzymania. Sterownik po ustawionym czasie uruchomi podajnik i wentylator. Parametr nie jest dostępny w przypadku aktywnej funkcji PID MOC DMUCHAWY PID. Ustawienie ilości powietrza jest bardzo istotne do prawidłowego spalania. Za duża ilość powietrza znaczenie zwiększa zużycie paliwa oraz powoduje obniżenie sprawności kotła. Gdy powietrza jest za mało, paliwo nie spala się odpowiednio szybko i w efekcie palenisko ma mniejszą moc od deklarowanej. Parametr nie dostępny w przypadku aktywnej funkcji HISTEREZA KOTŁA Parametr określa o ile C musi zmienić się temperatura na kotle, aby regulator zmienił fazę pracy kotła z palenia na podtrzymanie. Parametr nie dostępny w przypadku aktywnej funkcji PID KOREKTA NADMUCHU Parametr umożliwia zmianę mocy dmuchawy w algorytmie PID. W przypadku gdy jest za dużo sadzy w kotle zwiększ nadmuch. Natomiast zalecane jest zmniejszenie nadmuchu gdy paliwo się za bardzo spieka Recalart Electronic 10 dokumentacja użytkownika

11 Regulator Control S101 KOREKTA PALIWA Parametr należy ustawić w przypadku braku czujnika żaru. TRYB PRACY Parametr określa sposób w jaki będzie pracował regulator. Użytkownik ma do wyboru dwie możliwości opisane poniżej. LATO - regulator grzeje ciepłą wodę użytkową (C.W.U.)Pompa C.O. nie pracuje, a zawór mieszający (jeżeli jest zainstalowany) znajduje się w pozycji zamkniętej. ZIMA - Pracuje centralne ogrzewanie i grzana jest ciepła woda użytkowa. Ustawienie C.O. i C.W.U. umożliwiają odpowiednie parametry. Regulator pozostaje w tym programie pracy aż do ręcznej zmiany na inny (np. program LATO). MENU OBIEGU CENTRALNEGO OGRZEWANIA Regulator może sterować dwoma niezależnymi obiegami C.O. Parametry w obiegu C.O.1 oraz C.O.2 są identyczne. Opisane zostały parametry oraz ich ustawienia na przykładzie obiegu C.O.1 Rysunek 8 Widok menu C.O TEMPERATURA W parametrze użytkownik ma możliwość ustawienia kilku rodzajów trybów grzania obiegu C.O. OGRZEWANIE WYŁĄCZONE Wyłączenie ogrzewania centralnego ogrzewania. Wyboru tego ustawienia należy dokonać w przypadku braku pracy pompy centralnego ogrzewania. dokumentacja użytkownika 11 RecalArt Electronic

12 TEMPERATURA STAŁA Temperatura stała - parametr umożliwia ustawienie temperatury na obiegu C.O oraz jego obniżenia. Składa on się z 2 parametrów: Dzienna- ustawienie temperatury jaka ma być utrzyma Obniżenie nocne- ustaw o ile C ma zostać obniżona temperatura na obiegu C.O. Temperatura na obiegu C.O będzie obniżona na podstawie programu tygodniowego lub włączonego trybu "eko" TEMPERATURA POGODOWA Wybór tego modelu sterowania daje największy komfort użytkownikowi. Regulator tak steruje ogrzewaniem, aby w pomieszczeniach przez cały czas była właściwa temperatura. W tym trybie pracy wymagane są następujące czujniki: zewnętrzny, pokojowy 1,(pokojowy 2 w przypadku podłączonego 2 obiegu C.O.).Dodatkowo możliwe jest włączenie programu tygodniowego, co pozwala zwiększyć oszczędności paliwa, zachowując wysoki komfort cieplny. Po włączeniu tej opcji należy dobrać charakterystykę grzania (patrz parametr krzywa grzania opisany dalej). Parametrami: Dzienna - ustawiana jest pożądana temperatura, jaka ma być w pomieszczeniu. Obniżenie nocne - ustawiana jest wartość obniżenia temperatury w pomieszczeniu. na podstawie programu tygodniowego lub włączonego trybu "eko". TRYB Wybór kontroli obiegu C.O.: auto (program tygodniowy) - regulator steruje temperaturą ogrzewania C.O. na podstawie programu tygodniowego. komfort (T. dzienna) - regulator będzie utrzymywał temperaturę "dzienną" na obiegu C.O. Nie będzie reagował na parametr obniżenia nocnego w przypadku wyboru temperatury stałej oraz pogodowej eko (T obniżona) - tryb ekonomiczny. Temperatura obiegu C.O. będzie obniżona o wartość parametru "obniżenie nocne" w parametrze temperatura stała lub pogodowa. Recalart Electronic 12 dokumentacja użytkownika

13 Regulator Control S101 PROGRAM TYGODNIOWY: Menu wyboru ustawień programu tygodniowego Aby regulator rozpoczął działanie według ustawionych programów należy uaktywnić ustawienie: auto(prog tygodniowy) w menu C.O USTAW PROGRAM TYGODNIOWY Użytkownik ma możliwość dopasowania programu ogrzewania do dnia tygodnia. Programy o numerach 1-4 są zaprogramowany fabrycznie i nie ma możliwości ich zmiany. Odpowiadają one typowym ustawieniom spotykanym w tego rodzaju urządzeniach. Natomiast programy: Program 5 i Program6, są edytowany przez użytkownika. Dalej opis czynności i wygląd wyświetlacza wraz z opisem symboli Pełne ustawienie tygodnia obejmuje 7 dni (górny wiersz z cyframi 1 do 7), po każdym naciśnięciu klawisz OK kursor przechodzi do następnego dnia, a na ekranie widać w których godzinach (czarne słupki) mamy ustawioną temperaturę dzienną. Poniżej wskazany jest numer programu, w którym zapisany jest wyświetlany właśnie diagram temperatur dziennych i nocnych. W trakcie podglądu programu dla określonego dnia, możemy zmieniać numer programu (klawisze GÓRA/DÓŁ), co powoduje od razu wyświetlenie odpowiedniego diagramu. Po zakończeniu edycji ustawienia mogą być zapisane (regulator zawsze dodatkowo żąda potwierdzenia zapisu zmian). dokumentacja użytkownika 13 RecalArt Electronic

14 PROGRAM 5 I 6 Użytkownik ustawia własny program ogrzewania obiegiem C.O. Możliwe jest ustawienie, z dokładnością do godziny, czasu utrzymania w obiekcie temperatury dziennej (czarny słupek), lub obniżenia nocnego (puste miejsce). Opis funkcji przycisków niżej. KRZYWA GRZANIA Do prawidłowej pracy pogodowej regulator wymaga wstępnego ustawienia, odpowiedniej do danego budynku, charakterystyki grzania. Po ustawieniu numeru charakterystyki na ekranie widoczne są temperatury ogrzewania C.O. odpowiadające temperaturze na zewnątrz (patrz widok ekranu wyżej). Dla ogrzewania podłogowego zalecane są krzywe: 1-3 natomiast dla ogrzewania grzejnikowego krzywe: Uwaga: Temperatura C.O. jest dodatkowo modyfikowana w zależności od ustawionej temperatury pokojowej. Zmiana temperatury pokojowej spowoduje również zmianę temperatur C.O. Regulator będzie utrzymywał temperaturę na obiegu C.O. według ustawionej charakterystyki grzania. W celu uzyskania prawidłowego działania należy podpiąć czujnik zewnętrzny, wewnętrzny (pokojowy) oraz uaktywnić opcje Obieg C.O. Temperatura temperatura pogodowa. Recalart Electronic 14 dokumentacja użytkownika

15 Regulator Control S101 PRACA POMPY Określa sposób sterowania pompą C.O. w przypadku układu bez zaworu mieszającego. Podłączenia termostatu pomieszczenia w miejsce czujnika pokojowego powoduje blokadę pompy według ustawionego parametru przy zwarciu linii pomiarowej. W sytuacji gdy jest podłączony czujnik wewnętrzny blokowanie pompy nastąpi gdy temperatura pokojowa jest większa od ustawionej o +0.5 C, pompa uruchomi się ponownie gdy temperatura pokojowa spadnie poniżej -0.5 C od ustawionej temperatury pokojowej. Blokada będzie wykonywana w cyklu 10-o minutowym zgodnie z opisem poniżej. Włączona - brak blokady pompy C.O Blokada 100% - pompa zablokowana Blokada 50% - pompa pracuję przez 5 minut/5 minut jest blokowana Blokada 20% pompa pracuję przez 8 minut / 2 minuty jest blokowana Po przekroczeniu temperatury krytycznej kotła wszystkie pompy uruchamiane są awaryjnie, w celu wyrzutu ciepła - blokada w tej sytuacji nie działa. WPŁYW TEMP. POMIESZCZ. Podłączony czujnik wewnętrzny pozwala na automatyczną korektę temperatury C.O. Parametr określa wpływ temperatury pomieszczenia na temperaturę ogrzewania C.O. Dla ogrzewania podłogowego wartość parametru nie może być większa niż 2% (zalecana wartość to 0). Parametr ten funkcjonuje w trybie pogodowym i wymaga podłączenia do sterownika czujnika zewnętrznego. Na podstawie odczytu temperatury pomieszczenia zostanie skorygowana, wstępnie wyznaczona na podstawie pogody, temperatura ogrzewania. T. AUT. PRZE. TRYB LATO Temperatura automatycznego przejścia w tryb LATO określa wartość temperatury zewnętrznej, powyżej której następuje przejście obiegu centralnego ogrzewania w tryb letni. dokumentacja użytkownika 15 RecalArt Electronic

16 PRIORYTET C.W.U Parametr określa czy dla danego obiegu C.W.U. będzie miała priorytet. Dla ustawienia wł na czas grzania ciepłej wody użytkowej, obieg C.O. zostaje wyłączony (zamknięty zawór mieszający, lub wyłączona pompa C.O.) MENU OBIEGU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ C.W.U. Po podłączeniu zasobnika ciepłej wody użytkowej należy się upewnić, czy w parametrach serwisowych dotyczących ustawień zasobnika C.W.U. (Parametry serwisowe C.W.U Zasobnik) zaznaczona jest informacja o zainstalowanym zasobniku. Do prawidłowego działania obiegu C.W.U ważne jest podłączenie czujnika C.W.U. TEMPERATURA Parametr określa temperatura jaka będzie utrzymywana na obiegu centralnego ogrzewania. HISTEREZA Parametr określa o ile stopni musi spaść temperatura na zasobniku ciepłej wody, aby regulator włączył pompę C.W.U w celu podgrzania ciepłej wody. PROGRAM C.W.U. Program C.W.U.- umożliwia włączenie grzania ciepłej wody użytkowej w określonych godzinach w ciągu doby Przy włączonym grzaniu C.WU pompa cyrkulacyjna pracuje według ustawień serwisowych. W godzinach wyłączonego grzania, woda w zasobniku nie będzie dogrzewana. Takie sterowanie ogranicza straty paliwa np. w godzinach nocnych. Recalart Electronic 16 dokumentacja użytkownika

17 Regulator Control S101 INNE Przez menu Inne można dostać się do parametrów serwisowych. Taką możliwość ma zarówno użytkownik oraz instalator. Dodatkową funkcją dla użytkownika jest ustawienie kontrastu wyświetlacza KONTRAST Rysunek 9 Widok menu inne Parametr pozwala na dostosowanie kontrastu ekranu dla użytkownika. Przy nie wyraźnym wyświetlaniu zaleca się zwiększenie danego parametru. PARAMETRY SERWISOWE Wejście bez hasła Użytkownik ma możliwość podglądu opcji serwisowych. Nie ma możliwości zmian żadnych parametrów. Wejście na hasło wejście do parametrów serwisowych dostępne tylko dla instalatora. Użytkownik ma dostęp do menu specjalnego. Kod dostępu to : dokumentacja użytkownika 17 RecalArt Electronic

18 MENU SPECJALNE Wejście do menu specjalnego dostępne dla użytkownika. AKTYWACJA FUNKCJI Włączenie funkcji związanych z czujnikiem żaru. 0- funkcja nie aktywna 1-funkcja aktywna Włączenie funkcji związanej z czujnikiem żaru poprawia spalanie paliwa. Automatyka dostosowuje ilość podawanego paliwa do szybkości jego palenia. Funkcja działa tylko z zamontowanym czujnikiem żaru. TEMPERATURA ŻARU Parametr wpływa na pozycje żaru w komorze spalania. Optymalne ustawienie pozycji paleniska pozwoli na dokładne spalenie opału. Po włączeniu opcji PID (automatyczne dopasowanie mocy kotła do zapotrzebowania na ciepło), temperatura żaru dobierana jest automatycznie. Ustawienie tego parametru ma znaczenie gdy opcja PID jest wyłączona i ustawiamy ręcznie parametry podawania paliwa. MENU TEST Test regulatora pozwala na sprawdzenie wszystkich wejść i wyjść. Możliwe jest odczytanie wartości temperatur mierzonych przez czujniki pozwala to stwierdzić prawidłowość połączeń i lokalizacji czujników Rysunek 10. Widok menu test Recalart Electronic 18 dokumentacja użytkownika

19 Regulator Control S101 Załączenie poszczególnych styków regulatora pozwala sprawdzić prawidłowość podłączenia urządzeń (pompa, dmuchawa, podajnik). Element aktywny zaznaczony jest na czarnym tle. MENU ZEGAR W menu dokonuje się ustawienia aktualnego czasu oraz dnia tygodnia. Rysunek 11. Widok menu Zegar MENU JĘZYK Ustawienie, w jakim języku regulator ma wyświetlać menu oraz komunikaty.uwaga! Obecnie dostępna jest tylko wersja polska. Rysunek 12. Widok menu Język dokumentacja użytkownika 19 RecalArt Electronic

20 STANY ALARMOWE I ZABEZPIECZENIA STEROWNIK SYGNALIZUJE SYTUACJĘ ALARMOWĄ POPRZEZ WŁĄCZENIE CZERWONEJ BARWY PODŚWIETLENIA Po wciśnięciu przycisku wyświetlona zostaje informacja o rodzaju alarmu. Sterownik sygnalizuje następujące stany alarmowe: - przegrzanie kotła; alarm sygnalizowany jest gdy temperatura kotła przekroczy temperaturę alarmową kotła, która ustawiana jest w OPCJACH SERWISOWYCH. Podejmowana akcja w tym przypadku to włączenie pomp obiegowych niezależnie od trybu pracy (lub otwarcie siłownika) oraz wyłączenie podajnika i dmuchawy, aż do obniżenia się temperatury kotła poniżej ustawionej temperatury alarmowej. - alarm podajnika; alarm sygnalizowany jest, gdy temperatura podajnika przekroczy temperaturę alarmową podajnika (ustawiana jest w PARAMETRACH SERWISOWYCH ). Regulator uruchamia procedurę zmniejszenia temperatury na podajniku. Dokładny opis procedury obsługi tego alarmu wraz z niezbędnymi parametrami, dostępne w ustawieniach serwisowych. Obsługa tej funkcji może zostać zakończona wcześniej, gdy tylko obniży się temperatura na czujniku podajnika. -blokada mechaniczna tłoka w końcowej fazie pracy alarm wyświetlany jest wtedy przez sterownik, gdy ruch tłoka jest dłuższy od ustawionego czasu detekcji przez hallotron. (parametr-ruch tłoka) -cofanie żaru / zatrzymanie pracy - Jeżeli temperatura podajnika przekroczy temperaturę. alarmową zostaje uaktywniona procedura związana z obsługą alarmu podajnika. Jeśli proces zmniejszenia temperatury na podajniku nie powiedzie się - regulator zgłosi błąd cofanie żaru/ zatrzymanie pracy. -brak paliwa; alarm sygnalizowany jest w przypadku braku paliwa bądź płomienia w palniku. Najczęstszym przypadkiem wyświetlanego alarmu jest zbyt niska moc palnika ustawiona na regulatorze przez serwisanta bądź użytkownika lub zbyt mała moc kotła dobrana do instalacji. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku nowo powstałego budynku, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest zwiększone przez osuszanie tynków i ścian wewnętrznych oraz procesy budowlane przeprowadzane wewnątrz. -nie udane automatyczne rozpalanie; alarm sygnalizowany jest w przypadku gdy nie powiedzie się akcja automatycznego rozpalania kotła -zabezpieczenie niezależne ZTK (Zabezpieczenie Termiczne Kotła) od pracy układu mikroprocesorowego. W przypadku gdy temperatura kotła przekroczy 95 C zadziała niezależny mechaniczny wyłącznik termiczny, który odłącza zasilanie dmuchawy. Bezpiecznik ponownie włączy zasilanie gdy temperatura kotła spadnie poniżej 60 C. UWAGA!!! Po wystąpieniu alarmu należy ustalić przyczynę wystąpienia stanu alarmowego oraz usunąć ją ***Producent zastrzega sobie możliwość zmian bez podania ich w niniejszej instrukcji Recalart Electronic 20 dokumentacja użytkownika

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET

NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET INSTRUKCJA URUCHOMIENIA USŁUGI w PLATFORMIE e-multifun NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET Strona 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI E-MULTIFUN OPIS PANELU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Sterowniki i moduły opcjonalne

Sterowniki i moduły opcjonalne Sterowniki i moduły opcjonalne ecomax 350R seria KSR Beta i KSR Beta Plus Sterownik elektroniczny pozwalający na automatyczną kontrolę i optymalizację procesu spalania w kotłach na paliwo stałe z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

3.1 OBSŁUGA STEROWNIKA PERFEKT

3.1 OBSŁUGA STEROWNIKA PERFEKT 3.1 OBSŁUGA STEROWNIKA PERFEKT UWAGA; na obudowie podajnika umieszczony jest czujnik cofnięcia się żaru do podajnika ślimakowego, który daje sygnał do sterownika, a ten załącza motoreduktor podajnika i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SCHEMATY INSTALACYJNE

MULTIFUN - SCHEMATY INSTALACYJNE MULTIFUN - SCHEMATY INSTALACYJNE SCHEMATY ELEKTRYCZNE SCHEMAT PODŁĄCZENIA STEROWNIKA MULTIFUN 1- panel sterujący Multifun (widok od przodu) 2-panel sterujący Multifun-(widok od tyłu) 3- główny moduł wykonawczy

Bardziej szczegółowo

ŁATWE STEROWANIE CENTRALNYM OGRZEWANIEM

ŁATWE STEROWANIE CENTRALNYM OGRZEWANIEM AUTOMATYKA DO SYSTEMÓW GRZEWCZYCH ŁATWE STEROWANIE CENTRALNYM OGRZEWANIEM Choć sercem systemu centralnego ogrzewania bez wątpienia jest źródło ciepła, czyli kocioł, to często nie zdajemy sobie sprawy,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 05 wersja 1.2

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 05 wersja 1.2 STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 05 wersja 1.2 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Załącznik do instrukcji kotła z podajnikiem ślimakowym typ EKO-KWPm 25 Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce,

Bardziej szczegółowo

Mini R1. Zasada działania. Sterownik kotła CO z podajnikiem. Pojęcia podstawowe. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017

Mini R1. Zasada działania. Sterownik kotła CO z podajnikiem. Pojęcia podstawowe. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Mini R1 Sterownik kotła CO z podajnikiem program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Pb Zasada działania Mini R1 jest przeznaczony do sterowania kotłem CO wyposażonym w dmuchawę, podajnik i pompę obiegu centralnego

Bardziej szczegółowo

EOS. Szczury 33B Sobótka Tel:

EOS. Szczury 33B Sobótka Tel: EOS Szczury 33B 63-450 Sobótka Tel: 572 963 709 e-mail: technixpleszew@gmail.com EOS 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 4 5 EOS 13 18 19 20 20 24 24 25 25 27 28 29 30 31 EOS EOS EOS: 2.3. Schemat podłączeń

Bardziej szczegółowo

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR:

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR: DOMER SIERECKI Spółka Jawna ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew tel. +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78 e-mail: zamowienia@domer.pl, sklep internetowy: www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik

Bardziej szczegółowo

IGNIS gamma wersja TMK Września

IGNIS gamma wersja TMK Września IGNIS gamma wersja 2.02-2.14 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego. Sterownik utrzymuje zadane temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-52

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-52 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-52 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 7 6 1 5 4 3 2 1. Ekran. 2. Przycisk sterujący parametrami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. NOTATKI WŁASNE Wyprodukowany przez: (producenta oraz serwisanta regulatora IRYD MZ) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska http://www.prond.pl email:

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP - 2 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 2 4 3 5 6 7 8 9 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Włączenie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY 8l INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Włączenie (przycisk

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0 MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA REG 03 wersja 1.0 INSTRUKCJA SERWISOWA STEROWNIK ** REG-03 v1.0 ** MODUŁ WYKONAWCZY REG03/1 REG03/1 Zasilanie układu układu : ~230V : ~230V 50Hz 50Hz Prąd pobierany pobierany

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O OPTYMALNĄ TEMPERATURĘ W SWOIM DOMU!

ZADBAJ O OPTYMALNĄ TEMPERATURĘ W SWOIM DOMU! NOWOCZESNY STEROWNIK DO KOTŁA CO I POKOJOWY REGULATOR TEMPERATURY ZADBAJ O OPTYMALNĄ TEMPERATURĘ W SWOIM DOMU! Ustawienie kotła CO tak, aby grzał ekonomicznie, a jednocześnie zapewniał odpowiednią temperaturę

Bardziej szczegółowo

IGNIS delta v3.12 TMK Września

IGNIS delta v3.12 TMK Września IGNIS delta v3.12 TMK Września UWAGA: Do poprawnej pracy sterownika wymagane są: pompa mieszająca wodę w kotle oraz zawór mieszający z napędem (patrz przykładowy schemat na ostatniej stronie). Mikroprocesorowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Sterowniki do kotłów SEG i SD, sterownik FL310LG RTC

Sterowniki do kotłów SEG i SD, sterownik FL310LG RTC Sterowniki do kotłów SEG i SD, sterownik FL310LG RTC Do kotłów serii SEG, SEG BIO, SD DUO oraz SD DUO-BIO (z podajnikiem ślimakowym), montowane są nowoczesne sterowniki elektroniczne zapewniające oszczędne

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-51

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-51 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-51 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 7 6 1 5 4 3 2 1. Ekran. 2. Przycisk sterujący parametrami

Bardziej szczegółowo

Rapid mini. Zasada działania. Sterownik kotła zasypowego. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017

Rapid mini. Zasada działania. Sterownik kotła zasypowego. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Rapid mini Sterownik kotła zasypowego program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Pb Zasada działania Rapid mini jest przeznaczony do sterowania kotłem CO wyposażonym w dmuchawę i pompę obiegu centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym Zmiana trybów pracy pomp: ZIMA, PRIORYTET CWU, LATO, BRAK CWU W zależności od sposobu podłączenia instalacji do kotła, pory roku i zapotrzebowania na Ciepłą Wodę Użytkową możliwe są do ustawienia 4 tryby

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0 INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, www.elektromer.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2001W jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych paliwem stałym.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora temperatury do kotłów z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym COBRA z podłączonymi modułami zaworu mieszacza ALLIGATOR i

Instrukcja obsługi regulatora temperatury do kotłów z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym COBRA z podłączonymi modułami zaworu mieszacza ALLIGATOR i Instrukcja obsługi regulatora temperatury do kotłów z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym COBRA z podłączonymi modułami zaworu mieszacza ALLIGATOR i GSM SPIDER I. Moduł ALLIGATOR 1. Opis funkcjonalny:

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KOTŁA ZREDUKOWANA DO MINIMUM

OBSŁUGA KOTŁA ZREDUKOWANA DO MINIMUM AUTOMATYCZNE KOTŁY CO OBSŁUGA KOTŁA ZREDUKOWANA DO MINIMUM Wybierając kocioł centralnego ogrzewania kierujemy się przede wszystkim dwoma aspektami. Oczekujemy od niego wysokiej sprawności i obsługi, która

Bardziej szczegółowo

RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi

RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi METRIX AB sp.z o.o. 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3 tel. (58)53-06-931, fax: (58)53-06-901 www.metrixab.pl Zastosowanie RTCO-6, RTCO-6k oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja 8623 1. Przeznaczenie. Moduł UMP-2 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v1.20 TMK Września

IGNIS alfa v1.20 TMK Września IGNIS alfa v1.20 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja zgodności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY. sezon 2017/2018 ważny od: 18 kwietnia 2017 r. INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

CENNIK DETALICZNY. sezon 2017/2018 ważny od: 18 kwietnia 2017 r.  INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA CENNIK DETALICZNY sezon 2017/2018 ważny od: 18 kwietnia 2017 r. www.dksystem.pl INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA Regulatory do kotłów NAZWA PRODUKTU ZASTOSOWANIE CENA PLN MASTER 600 SET nr kat. 504101 MASTER

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP - 1 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2-1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Włączenie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych

Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła Krypton plastik kod produktu: 6717 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów miałowych zasypowych Cena brutto: 181,60 zł Cena netto: 147,64

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

MultiFun Control System

MultiFun Control System MultiFun Control System Czujnik żaru - Automatyczny dobór nastaw palenia dla dowolnych paliw - Rozwiązanie to uzyskało w 2013r ochronę w Urzędzie Patentowym RP Idea tego rozwiązania polega na umieszczeniu

Bardziej szczegółowo

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku.

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku. 2 tory pomiaru temperatury - temperatura kotła (c.o.) - temperatura zasobnika (c.w.u.) 4 kanały wyjściowe - sterowanie silnika podajnika - sterowanie wentylatora nadmuchu - sterowanie pompy obiegu wody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa ST-39

Instrukcja serwisowa ST-39 ; Instrukcja serwisowa ST-39 ST-39 instrukcja obsługi - 2 - TECH TECH Deklaracja zgodności nr 5/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2002W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9109

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2002W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE. Wersja 9109 INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2002W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE Wersja 9109 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2002W jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2011 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PROGRAMOWANIEM DOBOWYM. Prototyp

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2011 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PROGRAMOWANIEM DOBOWYM. Prototyp INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2011 REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PROGRAMOWANIEM DOBOWYM. Prototyp 1.Przeznaczenie. Regulator RK-2011 jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO

MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO MODUŁ OBIEGU GRZEWCZEGO C.MG Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULATOR DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM PALIWA

REGULATOR DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM PALIWA REGULATOR DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM PALIWA OptimaEco 3050 Instrukcja Obsługi Regulatora RecalArt Electronic 2013-04-12 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 INFORMACJE OGÓLNE... 9 WSTĘP... 9 OPIS URZĄDZENIA... 10 OPIS

Bardziej szczegółowo

MultiFun control system. Instrukcja serwisowa

MultiFun control system. Instrukcja serwisowa MultiFun control system Instrukcja serwisowa Strona 2 SPIS TREŚCI: Schematy Elektryczne... 5 Schemat podłączenia sterownika Multifun... 5 Schemat nr 2 - podłączenie elektryczne do kotłów retortowych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

RecalArt Electronic (DD )

RecalArt Electronic (DD ) Regulator Pogodowy A3000D Instrukcja Użytkownika RecalArt Electronic (DD20070327) Przeznaczenie i możliwości regulatora Informacje ogólne Regulator A3000D jest przeznaczony do sterowania kotłami na węgiel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP - 1 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. Włączenie (przycisk

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

MultiFun control system. Typ. Gro SAS

MultiFun control system. Typ. Gro SAS MultiFun control system Typ. Gro SAS Spis treści Wstęp... 5 Uwaga... 5 INSTALACJA... 6 Ostrzeżenie... 6 PODŁĄCZENIE... 6 Niebezpieczeństwo... 6 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 7 POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Kocioł jest wyposażony w palenisko retortowe do którego dostarczone jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego.

Kocioł jest wyposażony w palenisko retortowe do którego dostarczone jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Merkury 9 Kocioł typu Merkury 9 to najmniejszy na rynku kocioł z podajnikiem z linii SuperNova. Należy do urządzeń grzewczych dwupaleniskowych z górnym spalaniem paliw stałych o wydłużonym obiegu spalin.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4A jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem oraz pompą ładującą

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego.

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego. IGNIS Alfa v 1.40 Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NB DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI VER STEROWNIKA KOTŁA Z PODAJNIKIEM SK-01 oraz SK-01Z

INSTRUKCJA OBSŁUGI VER STEROWNIKA KOTŁA Z PODAJNIKIEM SK-01 oraz SK-01Z INSTRUKCJA OBSŁUGI VER 1.01 STEROWNIKA KOTŁA Z PODAJNIKIEM SK-01 oraz SK-01Z UWAGA! PRZED INSTALACJĄ UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI UWAGA! ZASTOSOWANIE STEROWNIKA NIE ZWALNIA OD ZAINSTALOWANIA ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe informacje 4 2 Użytkowanie Ekran główny Ekran kotła Struktura menu 5

1 Podstawowe informacje 4 2 Użytkowanie Ekran główny Ekran kotła Struktura menu 5 Spis treści Spis treści 1 Podstawowe informacje 4 2 Użytkowanie 4 2.1 Ekran główny 4 2.2 Ekran kotła 5 2.3 Struktura menu 5 3 Podłączenie i konfiguracja 6 4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 7 estyma electronics

Bardziej szczegółowo

Moduł + panel. 1S pełny

Moduł + panel. 1S pełny Zmiana trybów pracy pomp BRAK C.W.U >ZIMA >WIOSNA/JESIEŃ > LATO W zależności od sposobu podłączenia instalacji C.O., pory roku i zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową możliwe są do ustawienia 4 tryby

Bardziej szczegółowo

DEFRO EKR PZ 10 kw kocioł na ekogroszek

DEFRO EKR PZ 10 kw kocioł na ekogroszek Informacje o produkcie DEFRO EKR PZ 10 kw kocioł na ekogroszek Cena : Oferta informacyjna Nr katalogowy : DEF_EKR_PZ_10KW Producent : Defro Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy : poniżej średniego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 9316

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 9316 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja 9316 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4P jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym ekogroszek + miał + pelet

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym ekogroszek + miał + pelet Zmiana trybów pracy pomp BRAK C.W.U >ZIMA >WIOSNA/JESIEŃ > LATO W zależności od sposobu podłączenia instalacji C.O., pory roku i zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową możliwe są do ustawienia 4 tryby

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

MultiFun control system Instrukcja serwisowa

MultiFun control system Instrukcja serwisowa MultiFun control system Instrukcja serwisowa Strona 2 SPIS TREŚCI: Menu serwis... 4 Kocioł... 4 Temperatura minimalna... 4 Temperatura maksymalna... 4 Temperatura krytyczna kotła... 4 Temperatura ochrony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Wersja G613

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Wersja G613 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Wersja G613 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika... 5 Omówienie parametrów użytkownika... 5 Alarmy... 6 Tabela

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Opis ogólny regulatora II. Uruchomienie i obsługa regulatora III. Pierwsze uruchomienie.... 4

Spis treści I. Opis ogólny regulatora II. Uruchomienie i obsługa regulatora III. Pierwsze uruchomienie.... 4 Spis treści I. Opis ogólny regulatora.... 2 II. Uruchomienie i obsługa regulatora.... 3 III. Pierwsze uruchomienie.... 4 1. Konfiguracja.... 4 2. Ustawianie języka.... 5 IV. Uruchamianie i wyłączanie kotła....

Bardziej szczegółowo

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12

PILOT G ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 Notatki ZDALNY PANEL STERUJĄCY DO REGULATORÓW FIRMY PROND POSIADAJĄCYCH WYJŚCIE RJ12 PILOT G Wyprodukowany przez (producenta oraz serwisanta panelu) P.P.H.U. ProND ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska tel./fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ecomax 800, model R1 Regulator kotła wykonanie: ec DO KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WYDANIE: 1.

ecomax 800, model R1 Regulator kotła wykonanie: ec DO KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WYDANIE: 1. Regulator kotła ecomax 800, model R1 wykonanie: ec DO KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM * - funkcja dostępna zamiast mieszacza 1 ** - funkcje dostępne na dodatkowym module rozszerzającym

Bardziej szczegółowo