Wstęp do wyników porównawczych I i II tury ankiety Delphi. w projekcie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do wyników porównawczych I i II tury ankiety Delphi. w projekcie"

Transkrypt

1 Wstęp do wyników porównawczych I i II tury ankiety Delphi w projekcie Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight Obszary badawcze: Ochrona środowiska Bezpieczna żywność Biotechnologia i farmaceutyka Na podstawie uzyskanych wyników opracował zespół ds. metodologii projektu QoL Wrocław, 23 sierpnia 2011

2 Wyniki badań w poszczególnych obszarach badawczych znajdują się w plikach BiF_Delphi QoL_wyniki por., OŚ_Delphi QoL_wyniki por. oraz BŻ_Delphi QoL_wyniki por. Spis treści Wprowadzenie... 2 Metodologia badania... 2 Wyniki ankiety Delphi w projekcie "Quality of Life" - tura I... 6 Wyniki ankiety Delphi w projekcie "Quality of Life" - tura II... 8 Wyniki ankiety Delphi w projekcie "Quality of Life" porównanie wyników tury I i II Wprowadzenie Poniższe opracowanie przedstawia wyniki ankiety Delphi zrealizowanej w ramach projektu Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu od I.2010 do IX Ankieta została przeprowadzona wśród ekspertów z woj. Dolnośląskiego w trzech obszarach badawczych Ochrona Środowiska, Biotechnologia i Farmaceutyka oraz Bezpieczna Żywność. Ankieta Delphi była głównym narzędziem badawczym zastosowanym w projekcie, obok Dynamiki Systemowej, OTSM-TRIZ, SWOT, Krzywej S oraz narzędzi planowania strategicznego tj. (roadmapping i backcasting). Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu, kształtu oraz sposobu zebrania wyników ankiety zrealizowanej w dwóch turach w sierpniu 2010 r. oraz styczniu 2011 roku są podane w osobnych rozdziałach. Poniżej znajdują się informacje ogólne dotyczące ankiety Delphi jako narzędzia badawczego. Metodologia badania Jak podaje Przegląd metodyki foresight Narodowego Programu Foresight Polska 2020: Metoda Delphi opiera sie na badaniu strukturalnym z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy uczestników

3 badania, którzy są głównie ekspertami w danych dziedzinach. W związku z tym, dostarcza zarówno jakościowych jak i ilościowych wyników oraz opiera sie na badaniach, prognozowaniu a nawet na elementach normatywnych. Istnieje pojedyncza metodologia Delphi, ale jej zastosowania są zróżnicowane. W najbardziej znanej postaci, uzyskane opinie dotyczą konkretnych kierunków rozwoju. Taki rodzaj metody Delphi został szeroko wykorzystany w wielu Foresight ach Technologicznych i innych tego typu opracowaniach. Istnieją także inne możliwe typy badania Delphi skupione na różnych dziedzinach np. rozwój społeczny. Oprócz próby określenia czasu potrzebnego do osiągnięcia danego etapu rozwoju, badanie Delphi może być pomocne w określeniu np. celów polityki rozwojowej. Istnieje opinia, że Delphi jest badaniem eksperckim składającym sie z dwóch lub więcej etapów/rund, w których wyniki poprzedzającego etapu badania stanowią źródło i podstawy do kolejnej rundy. Z tego powodu na odpowiedzi ekspertów udzielone w etapie drugim i każdym następnym maja wpływ poprzednie opinie ekspertów i to jest istotny element, który różni metodę Delphi od innych badan ankietowych. Zgodnie z założeniami respondenci mogą opierać sie na opiniach innych uczestników, jednak nie będąc pod nadmiernym wpływem osób najbardziej wyróżniających sie i wpływowych. Zatem zgodnie z Hader and Hader (1995, str. 12) metoda Delphi jest stosunkowo ściśle zorganizowanym procesem komunikacji grupowej na temat, na który dostępna wiedza jest niepełna, a który zostaje poddany ocenie ekspertów. Istotnymi cechami badania Delphi jest dostarczenie opinii ekspertów z etapu poprzedzającego oraz anonimowość respondentów. Wechsler określa standardowa metodę Delphi w następujący sposób: Jest to badania, które jest kierowane przez grupę monitorującą i obejmuje kilka etapów spotkań grup ekspertów, którzy są anonimowi i których celem jest wypracowanie subiektywnego i intuicyjnego konsensusu. Po każdym etapie badania, dostarczana jest informacja na temat grupowej opinii uzyskana na podstawie mediany i kwartylu pojedynczej prognozy oraz w miarę możliwości przedstawia sie argumenty i kontrargumenty skrajnych opinii. Z tego powodu cechy badania Delphi określa sie jako: (patrz np. Hader and Hader 1995) Badanie Delphi zawsze dotyczy dziedzin, na temat których dostępna wiedza jest niewystarczająca lub wątpliwa. W innych przypadkach istnieją bardziej skuteczne metody. Delphi polega na kształtowaniu opinii w obliczu niepewności. Uczestnicy badania Delphi dostarczają tylko przybliżonych, szacunkowych ocen. Eksperci zaangażowani w badanie powinni być wybrani na podstawie ich wiedzy i doświadczenia, które umożliwia im fachowa ocenę. Maja także możliwość uzyskania nowych informacji podczas kolejnych etapów procesu. W metodzie Delphi nacisk położony jest bardziej na procesy psychologiczne dotyczące komunikacji niż na model matematyczny (Pill 1971 str. 64; Dalkey 1968 i 1969; Dalkey, Brown, Ochran 1969, Dalkey, Helmer 1963; Kruger 1975). W badaniu Delphi podejmowane są próby wykorzystania spełniających lub niespełniających sie przepowiedni w celu określenia lub nawet kształtowania przyszłości. Delphi i inne metody badań są narzędziami wykorzystywanymi do zebrania opinii i sądów dużej liczby ludzi. Tego rodzaju badania są w dużej mierze użyteczne w procesach, w których wymiana opinii i komunikacja odgrywają duże znaczenie i które są nastawione na rezultat. Badanie stanowi istotna podstawę w przypadku, gdy uzyskane dane są potrzebne dla określenia priorytetów. Delphi jest

4 głównie wykorzystywana w nauce, technologii lub edukacji, czyli dziedzinach bardziej ścisłych. W przypadku bardziej rozległych dziedzin, Delphi nie jest właściwa metoda. Formułowanie opinii Jest to proces czasochłonny. Istotne jest, aby jasno sprecyzować źródło opinii. Najprostszym sposobem jest przegląd dostępnej literatury i analiza istniejących wyników badań. Jednak bardziej kreatywna metoda jest powołanie grup roboczych, których celem jest określenie obszarów badan i formułowanie opinii. Często zdarza sie tak, że tematy musza być selekcjonowane dwa albo nawet trzy razy, gdyż eksperci z grup roboczych mają tendencje do dodawania tematów zamiast redukowania ich liczby. Ostatnim etapem jest określenie szczegółów. Formułowanie pytań Pytania są formułowane głównie w oparciu o założenia Foresight u i musza być do tych założeń przystosowane. Powinny być jasno sprecyzowane, możliwe do odpowiedzi i być dopasowane do uzyskanych opinii. Opinie musza być określone w taki sposób, żeby mogły stanowić podstawę do odpowiedzi na pytania lub oceny kryteriów. Pytania są często związane z data lub okresem występowania danego wydarzenia lub etapu rozwoju. Jest to istotne dla zrozumienia o jaki okres czasu chodzi. Jeśli chodzi o czas realizacji to często w pytaniach stosuje sie pięcioletnie okresy czasu gdyż pojedynczy rok jest zbyt dokładny i nikt nie jest w stanie dokonać wtedy oceny. Najczęściej spotykanym okresem czasu w badaniach Delphi jest okres najbliższych 30 lat (np. od dziś do roku 2035), ale pomocne może być także pytanie o bardziej odległa przyszłość (po roku 2035). Wyniki analizy są często przedstawiane w percentylach w celu ukazania rozpiętości uzyskanych opinii. Jednak proste wykresy lub wyniki procentowe mogą być także zastosowane, szczególnie przy założeniu, że istnieją dwie przeciwne grupy, jedna dokonuje oceny bliższej przyszłości i ta ocena ma większe znaczenie, druga rozważa przyszłość bardziej odległą i ta opinia ma mniejsze znaczenie, przy czym obie grupy reprezentują odmienne punkty widzenia lub odmienne szkoły. Pytania mogą być także związane z istniejącymi ograniczeniami (ekonomicznymi, technologicznymi, społecznymi, politycznymi) występowania danego zjawiska lub procesu rozwojowego. Prezentacja danych powinna być wcześniej przemyślana i powinna być dostosowana do klientów lub użytkowników. Można zastosować także inne kryteria potrzebne do oceny ważności próby i odpowiedzi, takie jak ocena ekspertyzy przez uczestników. Zalety Formalizacja metodologii, ilość danych, liczba zaangażowanych ekspertów oraz fakt, że rozbieżne opinie są ukryte częściowo za głównym wspólnym punktem widzenia czyni ta metodologie popularna i wiarygodna. Podobnie jak inne sformalizowane metody, Delphi skłania ludzi do myślenia o przyszłości Daje uczestnikom możliwość do zagłębienia sie w temat oraz zdobycie dalszych informacji w okresie pomiędzy rundami (psychologiczny efekt). Metoda jasno wskazuje czy konsensus został osiągnięty czy nie. Psychologiczny efekt ma miejsce, a efekt komunikacji ma na celu przedstawienie pomysłów w jasny i precyzyjny sposób. Uzyskane opinie ułatwiają analizę, klasyfikacje i określenie priorytetów.

5 Wyniki są zebrane w formie, która pełni funkcje operacyjna dla wielu graczy i twórców polityki. Skierowane na działanie badania Delphi umożliwiają długoterminowe myślenie. Wady Metoda Delphi jest trudna do zastosowania. Jest stosunkowo czasochłonna i wymaga zaangażowania dużej liczby osób oraz przygotowania (zewnętrznych) ekspertów. Z tego powodu badanie jest kosztowne. Konsensus osiągnięty w drugiej rundzie jest zwykle fałszywy, jednak istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie on uznany za wiarygodny. Pojedyncze opinie, które mogą być wartościowe są zwykle ignorowane. Wyniki są publikowane tylko w formie zbioru opinii, aby zachować anonimowość ekspertów. Z powodu konieczności zachowania anonimowości trudno jest doszukać sie źródeł sprzecznych odpowiedzi, szczególnie po pewnym okresie czasu. Złe skonstruowane badanie Delphi może dać sprzeczne wyniki i informacje złej jakości. Wtedy może odnieść się krytycznie do działań w ramach Foresight u, którego dotyczy. Dlatego z duża rozwaga należy dokonać wyboru uczestników, kwestionariusz musi być skrupulatnie przygotowany i dokładnie przeanalizowany, aby był jednoznaczny. Dokładnie należy zebrać rezultaty spotkań grupowych. Ponieważ w każdym panelu i grupie ekspertów opinie są zależne od typu uczestników, wąski zakres kryteriów może doprowadzić do wyrażenia niereprezentatywnych opinii lub przeoczenia ważnych źródeł informacji. Niektórzy uczestnicy rezygnują z uczestnictwa w trakcie procesu (szczególnie po pierwszej rundzie). Ponadto, z powodu braku czasu często pomija sie dalsza jakościową ocenę badania Delphi, pomimo tego, że może ona dostarczyć cennych informacji. Trudno jest przekonać ludzi do udzielenia odpowiedzi na pytania dwa lub więcej razy i dodatkowa zachęta jest w tym przypadku niezbędna (np. fakt, że rezultaty zostaną przekazane ekspertom). Liczba rezygnacji uczestników zwiększa sie często po drugiej lub trzeciej rundzie, wiec ostatnio często ogranicza sie przygotowanie badania do dwóch rund. Badanie Delphi jest właściwie połączeniem różnych metod, ponieważ niezbędna jest procedura określenia obszaru tematycznego. Metoda nie ma zastosowania w każdym przypadku, ponieważ opinie powinny być wyrażone stosunkowo szybko. Nawet jeśli ta metoda jest wykorzystywana, to jednak szybkie formułowanie opinii zmniejsza jej kompleksowość. [Przytoczone za opracowaniem Przegląd metodyki foresight zamieszczonym na stronie Narodowego Programu Foresight Polska Opracowanie jest tłumaczeniem opisu Ankiety Delphi umieszczonym na stronach Joint Reserch Centre Komisji Europejskiej -

6 Wyniki ankiety Delphi w projekcie "Quality of Life" - tura I W obszarze Ochrona Środowiska w I turze ankiety wzięło udział 102 ekspertów, zaś w II turze 76,w obszarze Biotechnologia i Farmaceutyka w I turze ankiety wzięło udział 60 ekspertów, zaś w II turze 29, z kolei w obszarze Bezpieczna Żywość w I turze ankiety wzięło udział 81 ekspertów, zaś w II turze 59. Pytania zadane ekspertom w obu turach ankiety Delphi zostały sformułowane w oparciu o tezy przedstawione przez ekspertów w każdym z obszarów badawczych. Teza stanowi założenie przebiegu pewnego procesu, dokonania pewnej inwestycji, wzrostu poziomu czy jakości określonego zjawiska w danym obszarze badawczym w celu zwiększenia jakości życia [w tym obszarze, np. środowiska]. Każdy obszar badawczy to zestaw 40 tez, w odniesieniu do których respondentom zadawane są następujące pytania (na poniższy zestaw pytań respondenci mieli odpowiedzieć w odniesieniu do każdej tezy). 1. Spośród zaproponowanych przez ekspertów mierników jakości życia proszę wybrać od 1 do 3 mierników, na które wpłynie realizacja danej tezy, lub dodać własny miernik (eksperci na spotkaniach poprzedzających ankietę formułowali między innymi mierniki jakości życia w danym obszarze badawczym, które następnie zostały przedstawione w ankiecie). Wyniki przedstawiają trzy najważniejsze mierniki w kolejności ich istotności dla jakości życia. 2. Jeżeli uważa Pani/Pan, że poniższa lista nie uwzględnia pewnych zasobów, proszę dopisać maksymalnie trzy zasoby i uzasadnić swój wybór (eksperci na spotkaniach poprzedzających ankietę formułowali między innymi zasoby jakości życia w danym obszarze badawczym, które następnie zostały przedstawione w ankiecie). 3. Proszę wybrać z uzupełnionej w ten sposób listy maksymalnie trzy najbardziej istotne według Pani/Pana zasoby potrzebne do realizacji tezy a następnie określić ich [czyli zarówno zasobów zdefiniowanych z góry w ankiecie, jak i dodanych przez ekspertów] istotność na skali [1] najbardziej istotny, [2] mniej istotny, [3] najmniej istotny. Wartości procentowe są odniesione do całkowitej liczby ekspertów którzy mogli oddać głos na dany parametr. 4. Proszę określić dostępność na Dolnym Śląsku każdego z wymienionych przez Pana/Panią zasobów potrzebnych do realizacji tezy na skali: [1] dostępny w stopniu umożliwiającym realizację tezy, [2] dostępny, ale w stopniu niewystarczającym do realizacji tezy, [3] niedostępny. Wartości procentowe są odniesione do całkowitej liczby ekspertów którzy mogli oddać głos na dany parametr. 5. Proszę określić docelowy (pożądany) stan każdego z wymienionych przez Pana/Panią zasobów na Dolnym Śląsku potrzebnych do realizacji tezy. W tym pytaniu eksperci samodzielnie opisowo określali pożądany stan zasobu, bez podanej skali, do której mogli się

7 odnieść ze względu na to, że niemożliwe było zastosowanie jednolitej skali dla specyficznych zagadnień poruszanych w różnych tezach, do których odnosiły się pytania. 6. Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć dostępność na Dolnym Śląsku zasobów określonych przez Pana/Panią jako dostępny, ale w stopniu niewystarczającym do realizacji tezy lub niedostępny? W tym pytaniu również eksperci samodzielnie opisowo określali konieczne działania, bez podanej skali, do której mogli się odnieść ze względu na to, że niemożliwe było zastosowanie jednolitej skali dla specyficznych zagadnień poruszanych w różnych tezach, do których odnosiły się pytania. 7. Jeżeli na Dolnym Śląsku występują jakieś bariery w wykorzystaniu określonych przez Pana/Panią zasobów które są obecnie dostępne, proszę je określić (przykładem mogą być tu złoża gazu łupkowego - obfite, ale trudno dostępne ze względu na brak odpowiedniej technologii wydobycia na krajowym rynku). W tym pytaniu również eksperci samodzielnie opisowo określali bariery, bez podanej skali lub katalogu barier, do której mogli się odnieść ze względu na to, że niemożliwe było zastosowanie jednolitej skali dla specyficznych zagadnień poruszanych w różnych tezach, do których odnosiły się pytania. 8. Gdzie Pani/Pana zdaniem powinny pojawić się wymienione przez Panią/Pana zasoby w celu umożliwienia realizacji tezy? (można zaznaczyć więcej niż jedna odpowiedź na każdym z wymiarów instytucjonalnym oraz geograficznym). Wymiar instytucjonalny obejmował: a) urzędy (respondenci zaznaczali swój wybór a następnie podawali nazwy urzędów, w których ich zdaniem powinien się pojawić dany zasób), b) uczelnie wyższe (jw.), c) przedsiębiorstwa (jw.), d) inne miejsca (jw.), e) nie dotyczy (odpowiedź zaznaczana w przypadku, kiedy wiedza respondenta nie była bezpośrednio związana z danym obszarem priorytetowym). Wymiar geograficzny obejmował a) całe województwo, b) Wrocław, c) miasta powiatowe, d) małe miasteczka i wsie, e) inne miejsce [jakie?], f) nie dotyczy (odpowiedź zaznaczana w przypadku, kiedy wiedza respondenta nie była bezpośrednio związana z danym obszarem priorytetowym). Podane wartości procentowe stanowią proporcję głosów oddanych na dany wymiar do wszystkich głosów oddanych w ankiecie w tym pytaniu. 9. Kiedy na Dolnym Śląsku pojawią się wymienione wyżej zasoby w celu realizacji tezy? W tym pytaniu zastosowano następującą skalę: a) w latach , b) w latach , c) w latach , d) w latach , e) po 2050 roku, f) nigdy. Podane wartości procentowe stanowią proporcję głosów oddanych na dany wymiar do wszystkich głosów oddanych w ankiecie w tym pytaniu. 10. Jakie są wg Pana(i) najważniejsze koszty związane ze zrealizowaniem danej tezy? Proszę wybrać z listy poniżej maksymalnie trzy najbardziej istotne według Pani/Pana koszty a następnie określić ich istotność na skali [1] najbardziej istotny, [2] mniej istotny, [3] najmniej istotny. Wyniki trzy najważniejsze koszty podane w ankiecie w kolejności ich istotności (od najbardziej do najmniej istotnego) są uszeregowane wg procentu głosów oddanych na

8 daną wartość odpowiedzi jako procentu całkowitej liczby głosów na dane pytanie. Ponadto w wynikach ankiety zostały osobno uwzględnione koszty zaproponowane przez ekspertów (w formie listy nieuszeregowanej w kolejności istotności). Każdy z obszarów badawczych był podzielony na tzw. obszary priorytetowe, np. tezy z obszaru badawczego Bezpieczna Żywność były pogrupowane w obszary priorytetowe tj. Dolny Śląsk promotorem żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej, Zrównoważony rozwój agrobiznesu Dolnego Śląska czy Zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów żywności. Ankieta również określała procent przynależności ekspertów-respondentów do sektorów naukowego, gospodarczego, administracyjnego lub społecznego. Eksperci ponadto określali swoją znajomość zagadnień (wiedza nie związana bezpośrednio z danym obszarem priorytetowym/wiedza praktyczna, bez wiedzy teoretycznej/wiedza teoretyczna, bez doświadczenia zawodowego/wiedza praktyczna doświadczenie zawodowe oraz wiedza teoretyczna) w obszarach priorytetowych każdego z obszarów badawczych ankiety. Wyniki ankiety Delphi w projekcie "Quality of Life" - tura II Pytania zadane ekspertom w obu turach ankiety Delphi zostały sformułowane w oparciu o tezy przedstawione przez ekspertów w każdym z obszarów badawczych. Teza stanowi założenie przebiegu pewnego procesu, dokonania pewnej inwestycji, wzrostu poziomu czy jakości określonego zjawiska w danym obszarze badawczym w celu zwiększenia jakości życia [w tym obszarze, np. środowiska]. Każdy obszar badawczy to zestaw 40 tez, w odniesieniu do których respondentom zadawane były pytania. Aby umożliwić porównanie kluczowych danych, a jednocześnie ograniczyć ich ilość w celu analizy i interpretacji, zdecydowano o wybraniu jedynie pięciu kluczowych pytań z I tury w celu zadania ich respondentom w II turze: Rys.1- respondenci mieli za zadanie oszacować istotność danego miernika dla szacowania jakości życia w danym obszarze badawczym. Wartości procentowe są odniesione do całkowitej liczby ekspertów którzy mogli oddać głos na dany parametr, zastosowana formuła to: (liczba respondentów którzy zagłosowali na dany parametr)/(całkowita liczba respondentów którzy odpowiadali na dane pytanie). Rys. 2 - respondenci mieli za zadanie oszacować istotność danego zasobu dla osiągnięcia pożądanej jakości życia w danym obszarze badawczym. Wartości procentowe są odniesione do całkowitej liczby ekspertów którzy mogli oddać głos na dany parametr, zastosowana formuła to: (liczba respondentów którzy zagłosowali na dany parametr)/(całkowita liczba respondentów którzy odpowiadali na dane pytanie). W turze II respondenci nie mieli możliwości dodawania własnych zasobów. Rys. 3 - respondenci mieli za zadanie podać najistotniejsze ich zdaniem bariery dla osiągnięcia pożądanej jakości życia w danym obszarze badawczym. Rysunek nr 3 pokazuje wyniki dla tury II, zaś bariery podane przez respondentów w turze 1 zamieszczono w tabeli 1 w sekcji dla każdej z tez.

9 Wartości procentowe są odniesione do całkowitej liczby ekspertów którzy mogli oddać głos na dany parametr, zastosowana formuła to: (liczba respondentów którzy zagłosowali na dany parametr)/(całkowita liczba respondentów którzy odpowiadali na dane pytanie). Rys. 4 - respondenci mieli za zadanie podać najistotniejsze ich zdaniem koszty osiągnięcia pożądanej jakości życia w danym obszarze badawczym. Rysunek stanowi porównanie wyborów respondentów w turze i i w turze II. Wartości procentowe są odniesione do całkowitej liczby ekspertów którzy mogli oddać głos na dany parametr, zastosowana formuła to: (liczba respondentów którzy zagłosowali na dany parametr)/(całkowita liczba respondentów którzy odpowiadali na dane pytanie) Rys. 5 - Wartości procentowe są odniesione do całkowitej liczby punktów przydzielonych przez ekspertów wszystkim parametrom w danej tezie, zastosowana formuła to: (suma punktów przydzielona przez respondentów na dany parametr)/(suma liczba punktów przydzielonych przez respondentów dla wszystkich parametrów przy udzielaniu odpowiedzi na dane pytanie) Rys. 5 ukazuje pytanie nowe w II turze (które nie było uwzględnione w turze I), w brzmieniu: Jaki wpływ na realizację tezy mają scenariusze (wybierz tylko jedną odpowiedź dla każdego scenariusza). Możliwe odpowiedzi to: Ekonomiczny, Społeczny, Ekologiczny (zdrowotny), Prawny, Technologiczny. Odpowiedzi były możliwe na następujących wymiarach: silny, średni, słaby, nie ma wpływu, nie mam zdania. Wynik ukazany na diagramie pokazuje liczbę głosów oddaną na dany scenariusz. Wyjaśnienie do pyt. powyżej: Strategia realizacji tezy może wynikać ze scenariusza w którym główną rolę odgrywa jeden lub więcej czynników (ekonomiczny, społeczny, ekologiczny, prawny lub technologiczny). Scenariusz ekonomiczny zakłada, iż teza będzie realizowana w oparciu o analizę efektywności biznesowej, maksymalizację zysków i minimalizację kosztów. W scenariuszu społecznym rozwój w obszarze tezy będzie opierał się głównie o realizację celów istotnych dla społeczeństwa (inwestycje o charakterze dóbr publicznych minimalizacja kosztów społecznych, minimalizacja cen płaconych przez odbiorców, poprawa zdrowia społeczeństwa). Scenariusz ekologiczny zakłada iż na realizację tezy będą miały wpływ głównie czynniki ekologiczne (minimalizacja emisji zanieczyszczeń, łagodzenie negatywnych wpływów technologii na środowisko). Scenariusz prawny zakłada iż dla realizacji tezy niezbędne jest wprowadzenie nowych aktów prawnych lub zmiany istniejących. Scenariusz technologiczny zakłada brak możliwości realizacji tezy bez nowych rozwiązań technologicznych. Rys. 6 respondenci mieli za zadanie podać wpływ realizacji danej tezy na jakość życia. Wynik ukazany na diagramie pokazuje liczbę głosów oddaną na dany scenariusz. Rys. 7 pytanie jest powtórzeniem tego samego pytania zadanego w turze I o horyzont czasowy pojawienia się zasobów potrzebnych do realizacji tezy. Wynik ukazany na diagramie pokazuje procent głosów oddanych na daną wartość odpowiedzi jako procent całkowitej liczby głosów na dane pytanie.

10 Każdy z obszarów badawczych był podzielony na tzw. obszary priorytetowe, np. tezy z obszaru badawczego Bezpieczna Żywność były pogrupowane w obszary priorytetowe m.in.: Dolny Śląsk promotorem żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej, Zrównoważony rozwój agrobiznesu Dolnego Śląska czy Zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów żywności. Ankieta również określała procent przynależności ekspertów-respondentów do sektorów naukowego, gospodarczego, administracyjnego lub społecznego. Eksperci ponadto określali swoją znajomość zagadnień (wiedza nie związana bezpośrednio z danym obszarem priorytetowym/wiedza praktyczna, bez wiedzy teoretycznej/wiedza teoretyczna, bez doświadczenia zawodowego/wiedza praktyczna doświadczenie zawodowe oraz wiedza teoretyczna) w obszarach priorytetowych każdego z obszarów badawczych ankiety. Wyniki ankiety Delphi w projekcie "Quality of Life" porównanie wyników tury I i II Wyniki porównawcze tury I i II pokazują różnice między odpowiedziami ekspertów respondentów w obu turach, w odniesieniu do pytań, które zostały zadane zarówno w turze I jak i w turze II, dodatkowo zostało uwzględnione pytanie o scenariusz rozwoju, które zostało dodane w turze II. Porównanie obu tur ma na celu pokazanie, w jakich obszarach występują duże rozbieżności zdań pomiędzy ekspertami, na podstawie czego można postawić diagnozę, że dalsze precyzowanie strategii podnoszenia jakości życia w oparciu o dane obszary wymaga ich dalszego doprecyzowania. Układ wyników jest tożsamy z układem wyników tury II z tą różnicą, iż na wykresach zostały przedstawione zarówno wyniki tury I jak i tury II (z wyjątkiem pytania scenariuszowego, które zostało dodane w turze II).

OBSZAR BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA - CZĘŚĆ 1

OBSZAR BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA - CZĘŚĆ 1 OBSZAR BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA - CZĘŚĆ 1 Projekt Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Jakość Życia/Quality of Life) oraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU I ZASOBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE NAUKA I TECHNOLOGIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCL4 (QUALITY OF LIFE) ORAZ WYTYCZENIE PRZYSZŁYCH

Bardziej szczegółowo

Omówienie metodologii badań wg metody Delphi oraz krzyżowej analizy wpływów

Omówienie metodologii badań wg metody Delphi oraz krzyżowej analizy wpływów Projekt Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego Omówienie metodologii badań wg metody Delphi oraz krzyżowej

Bardziej szczegółowo

ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W XXI WIEKU WIZJA ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA SPOŻYWCZEGO (FORESIGHT TECHNOLOGICZNY)

ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W XXI WIEKU WIZJA ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA SPOŻYWCZEGO (FORESIGHT TECHNOLOGICZNY) Konferencja Końcowa ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W XXI WIEKU WIZJA ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA SPOŻYWCZEGO (FORESIGHT TECHNOLOGICZNY) PROJEKT REALIZUJE KONSORCJUM: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KRZYŻOWA ANALIZA WPŁYWÓW I PROGNOZOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJU

KRZYŻOWA ANALIZA WPŁYWÓW I PROGNOZOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJU Projekt FORESIGHT Mazovia KRZYŻOWA ANALIZA WPŁYWÓW I PROGNOZOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJU mgr Krzysztof Mieczkowski Specjalista Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Warszawa, 12 czerwca 2007 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE Proces opracowania RSI WK-P Dokument opracowany w okresie kwiecień październik 2012

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Prognozy analogowe.metody heurystyczne.

Prognozy analogowe.metody heurystyczne. Notatki do wykładu 1009 Prognozy analogowe.metody heurystyczne. - metody analogowe - metody heurystyczne -- burza mózgów -- metoda delficka M. Cieślak (red. Nauk) Prognozowanie Gospodarcze. Metody i zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Foresight priorytetowych innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Prezentacja wyników pierwszej ankiety Delphi w obszarze TECHNIKA POMIAROWA mgr Jan Piwiński Specjalista

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice dr hab. inż. Ryszard Janikowski mgr Beata Michaliszyn Wyniki badań ankietowych dotyczących określenia istniejących barier dla

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki prac warsztatowych [BiF]

Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki prac warsztatowych [BiF] Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu

Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach Projekt Doskonalenie standardów

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny c.kochalski@ue.poznan.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Klienci (opcjonalnie)

Klienci (opcjonalnie) CO TO JEST MYVIEW 360 LIDER I CZEMU SŁUŻY? To narzędzie do pozyskiwania informacji zwrotnej z wielu źródeł, zwanej oceną 360 stopni. Zostało zaprojektowane, aby wspierać rozwój menedżerów. Zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 1 1. WPROWADZENIE Każdy, kto zarządza organizacją, doskonale wie, jak wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływa na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka: Załącznik nr 3. Załącznik nr 3: Wyniki badań ewaluacyjnych

Raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka: Załącznik nr 3. Załącznik nr 3: Wyniki badań ewaluacyjnych : Wyniki badań ewaluacyjnych Z3 2 pis treści: I. Informacje wstępne... 4 II. Treść ankiety ewaluacyjnej... 4 III. Grupa badawcza... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. IV. Wyniki badań.... 6 1. Pytanie nr

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych aspektów wyników egzaminu gimnazjalnego

Analiza wybranych aspektów wyników egzaminu gimnazjalnego Wroclaw Univesity of Economics From the SelectedWorks of Józef Z. Dziechciarz 2012 Analiza wybranych aspektów wyników egzaminu gimnazjalnego Jozef Z. Dziechciarz, Wroclaw Univesity of Economics Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności pracy. Opracowanie: Aneta Stosik

Ocena efektywności pracy. Opracowanie: Aneta Stosik Ocena efektywności pracy Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji Proces celowego grupowania

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Prezentacja danych statystycznych

Wykład 3: Prezentacja danych statystycznych Wykład 3: Prezentacja danych statystycznych Dobór metody prezentacji danych Dobór metody prezentacji danych zależy od: charakteru danych statystycznych (inne metody wybierzemy dla danych przekrojowych,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań publicznych odbywa się w sposób przewidywalny i planowany, mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w formułowaniu planów.

Realizacja zadań publicznych odbywa się w sposób przewidywalny i planowany, mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w formułowaniu planów. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI Realizacja zadań publicznych odbywa się w sposób przewidywalny i planowany, mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w formułowaniu planów. Zadanie 1.: Opracowanie broszury przybliżającej

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS W dniach 21-3.1.213 r. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. przeprowadził analizę rynkową MMSP z branży budowlanej z obszaru RP. Badania miały formę diagnozy potrzeb firm budowlanych i identyfikacji kierunków

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I)

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO (I) Opracowanie analizy SWOT: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, definiowanie potrzeb i problemów występujących na obszarze LGD. Określenie mocnych i słabych stron

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Ankieta do konsultacji eksperckich

Ankieta do konsultacji eksperckich Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników Zadanie 1f Ankieta do konsultacji eksperckich Szanowni Państwo, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO WROCŁAW 2015 Prezentacja spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak wspieramy dyrektorów szkół i nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach

Jak wspieramy dyrektorów szkół i nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach CEN SUWAŁKI Jak wspieramy dyrektorów szkół i nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Jadwiga Mariola Szczypiń Lidia Kłoczko Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS) Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia 26 stycznia 2015 r.

ANKIETA. Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS) Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia 26 stycznia 2015 r. ANKIETA Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS) Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia 26 stycznia 2015 r. na adres: Biuro Konsorcjum SRKS Instytut Sportu ul. Trylogii 2/16 01-982

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Marcin Sakowicz Warszawa 15 czerwca 2011 r.

Marcin Sakowicz Warszawa 15 czerwca 2011 r. Marcin Sakowicz Warszawa 15 czerwca 2011 r. Studium Przypadków analiza Systemu Analiz Samorządowych (SAS) prowadzonego przez Związek Miast Polskich pod kątem możliwości wykorzystania wypracowanych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca

Konferencja zamykająca Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Panel PT1 TRANSPORT Prof. Marek

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2 Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć D Z I E Ń M Ł O D E G O N A U K O W C A 1 7. 0 4. 2 0 1 2 E W A W R Ó B E L Istota badania due diligence Definicja Due diligence = należyta

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza Potrzeb Szkoleniowych

Analiza Potrzeb Szkoleniowych Analiza Potrzeb Szkoleniowych dla XXX Kwiecieo 2011 r. Wprowadzenie Niniejszy prezentacja stanowi podsumowanie wyników analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę Factotum w ramach bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania prezentacji na Spotkanie 0 w projekcie Quality of Life

Instrukcja przygotowania prezentacji na Spotkanie 0 w projekcie Quality of Life Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Instrukcja przygotowania prezentacji na Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Odpowiedzi na pytania zadane w okresie od 30.04.2016 do 13.05.2016 r. Pytanie 48 (instytucja pełniąca funkcję nadzoru

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI INFORMACJA MARKETINGOWA...... (jako specyficzny rodzaj informacji zarządczej) to wszelka informacja wykorzystywana w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym W związku z rozwojem koncepcji zrównoważonego rolnictwa (sustainable agriculture) zespół Gamma Consulting przeprowadził diagnozę

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Metodologia Rankingu Kierunków Studiów. Warszawa, 22 lipca 2015r.

Metodologia Rankingu Kierunków Studiów. Warszawa, 22 lipca 2015r. Metodologia Rankingu Kierunków Studiów Warszawa, 22 lipca 2015r. Ranking Kierunków Studiów Ranking w grupach Kierunków Studiów był publikowany w latach 2000-2003, a następnie wznowiony w 2010 roku. Jest

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Indywidualne wywiady pogłębione Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Plan prezentacji Definicja Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań jakościowych. Polegają

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet końcowych

Analiza ankiet końcowych Analiza ankiet końcowych przeprowadzonych podczas realizacji projektu systemowego "Razem przeciw wykluczeniu społecznemu" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA

MONITORING I EWALUACJA MONITORING I EWALUACJA Forum Sekretarzy Samorządów PolskiPołudniowej Jacek Kwiatkowski FRDL MISTiA Kraków, 07.09.2010 r. Definicje Monitoring-kontrola (ocena) dynamiczna to ocena postępów i efektów dokonywana

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA KROK PO KROKU

EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU I. Czym jest EWALUACJA? II. Przebieg EWALUACJI. III. Metody zbierania danych. IV. Przykładowy układ treści raportu. V. Przykład projektu EWALUACJI. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się

ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KONSULTACJI

FORMULARZ KONSULTACJI FORMULARZ KONSULTACJI Projektu programu wojewódzkiego pt. Równe szanse. Program działania na rzecz niepełnosprawnych do 2020 r. Dane uczestnika konsultacji Nazwa Adres Numer telefonu/adres e-mail Imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?)

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Harmonogram Ograniczenia projektu Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Pojęcia podstawowe Harmonogram: Daty wykonania działań Daty osiągnięcia kamieni milowych Działanie: Element składowy pakietu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA/TECHNOLOGICZNA Ankieta

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA/TECHNOLOGICZNA Ankieta PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA/TECHNOLOGICZNA Ankieta Celem anonimowej ankiety jest pozna Państwa zamierzeń zawodowych oraz opinii dotyczącej zajęć z Przedsiębiorczości Innowacyjnej/Technologicznej, w których

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Jakość życia w koncepcji rozwoju regionalnego. prof. WSB, dr hab. Krzysztof Safin

Jakość życia w koncepcji rozwoju regionalnego. prof. WSB, dr hab. Krzysztof Safin Jakość życia w koncepcji rozwoju regionalnego prof. WSB, dr hab. Krzysztof Safin Jakość życia w koncepcji rozwoju Wytyczne polityki gospodarczej wymagają definiowania jej głównych celów (i środków realizacji).

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Autoreferat do rozprawy doktorskiej OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Michał Mazur Gliwice 2016 1 2 Montaż samochodów na linii w

Bardziej szczegółowo

Ranking Kierunków Studiów uwagi praktyczne. Warszawa, 21 lipca 2016r.

Ranking Kierunków Studiów uwagi praktyczne. Warszawa, 21 lipca 2016r. Ranking Kierunków Studiów uwagi praktyczne Warszawa, 21 lipca 2016r. Metodologia 2016 Rankingowane wydziały 103 uczelni akademickich - publicznych i niepublicznych (ponad 650 wydziałów) 47 kierunków lub

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo