I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz DATANETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ do rejestru: 8 marca 2013 r. [BMSiG-2202/2015] Uchwałą z dnia 2 lutego 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Datanetwork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności na adres Spółki: ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań, w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się drugiego Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2013 r. [BMSiG-2209/2015] 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz CANE-LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 października 2001 r. [BMSiG-2182/2015] Uchwałą z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CANE-LINE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 36/2, rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. Likwidator wzywa wierzycieli, aby zgłosili swoje wierzytelności do siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego Poz DATANETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2012 r. [BMSiG-2183/2015] Uchwałą z dnia 2 lutego 2015 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Datanetwork Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności na adres Spółki: ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego Poz AZKP - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2004 r. [BMSiG-2207/2015] Przedsiębiorstwo Dom Książki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DK Spółka Komandytowo-Akcyjna w Białymstoku, ul. Dolistowska 3, zawiadamia, że w dniu r. została złożona przez biegłego rewidenta Piotra Beszterdę w Sądzie Rejonowym w Białymstoku opinia z badania wartości wkładów niepieniężnych przeznaczonych do wniesienia na pokrycie emisji akcji serii B. Uchwałą nr 5/2014 z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AZKP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie rozwiązano Spółkę i otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego 6

2 poz Poz GLITTER LAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Częstochowie. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 września 2009 r. [BMSiG-2198/2015] Likwidator Glitter Lab Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (KRS ) po raz pierwszy zawiadamia, iż dnia 15 lipca 2014 r. powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu oraz otwarciu postępowania likwidacyjnego Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym ukaże się ogłoszenie o otwarciu likwidacji Spółki. Zgłoszenia wierzytelności proszę kierować bezpośrednio na adres: ul. Torowa 3b, Częstochowa, z dopiskiem: Glitter Lab Poland w likwidacji. Poz POL BILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lipca 2009 r. [BMSiG-2218/2015] Uchwałą z dnia r. Zgromadzenie Wspólników POL BILET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska nr 47, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr , postanowiło o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego Likwidator Mariusz Buźniak Poz EURO-BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Świnoujściu. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 sierpnia 2011 r. [BMSiG-2225/2015] Likwidator Spółki EURO-BŁYSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Świnoujściu, adres: ul. Malczewskiego 18/1, Świnoujście, zawiadamia, że w dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu z dniem r. Spółki pod firmą EURO-BŁYSK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu oraz otwiera z dniem r. likwidację tej Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego Poz ANDERSSON-STRUS RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Niepruszewie. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ do rejestru: 15 lutego 2006 r. [BMSiG-2219/2015] Likwidator Andersson-Strus Recycling Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Niepruszewie, uprzednio z siedzibą w Okonku, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 30 stycznia 2013 r. uchwałę o rozwiązaniu oraz otwarciu likwidacji Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili pisemnie przysługujące im wobec Spółki wierzytelności pod adresem jej siedziby: ul. Leśna 24, Niepruszewo, Buk. Poz LUBACZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Oleszycach. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY 30 lipca 2001 r. [BMSiG-2226/2015] Uchwałą nr 3 z dnia 3 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lubaczowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Nasiennej 12, Oleszyce, wpisanego w dniu 30 lipca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, otwarło likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem: ul. Nasienna 12, Oleszyce, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz SENSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2013 r. [BMSiG-2221/2015] W dniu r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Sensis Sp. z o.o. w Białymstoku i otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: ul. Jagiellońska 57, Białystok. 26 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7

3 poz Poz DELFY ZARZĄDZANIE I DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2003 r. [BMSiG-2236/2015] Likwidatorzy Spółki Delfy Zarządzanie i Doradztwo Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (adres: Migdałowa 1, Warszawa), nr KRS ( Spółka ), niniejszym informują, że w dniu 30 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 1 o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem 1 stycznia 2015 r. Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia na ww. adres Spółki. Poz CENTRUM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 23 kwietnia 2004 r. [BMSiG-2229/2015] Likwidator Spółki CENTRUM SYSTEMÓW INFORMATYCZ- NYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , ogłasza, że w dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i o otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, na adres siedziby Spółki: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO- -MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W OPATOWIE W LIKWIDACJI w Opatowie. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ do rejestru: 6 grudnia 2001 r. [BMSiG-2230/2015] Uchwałą nr 10 z dnia 22 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Opatowie przy ulicy Ćmielowskiej 4, Opatów, wpisanego w dniu 6 grudnia 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, otwarło likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem: ul. Ćmielowska 4, Opatów, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego Poz JGD DROSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2013 r. [BMSiG-2237/2015] Likwidatorzy JGD Droszcz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ( Spółka ), niniejszym ogłaszają, iż uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia r. rozwiązano Spółkę oraz otwarto likwidację. Likwidatorzy wzywają wierzycieli do zgłoszenia ewentualnych roszczeń pod adresem Spółki: ul. rtm. W. Pileckiego 112 lok. 79, Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty ukazania niniejszego Likwidatorzy Grzegorz Droszcz Justyna Droszcz Poz NOWY ZIELONY KAMPINOS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 21 marca 2008 r. [BMSiG-2210/2015] Likwidatorzy Spółki Nowy Zielony Kampinos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, Warszawa, ul. Żurawia 32 lok. 34, wzywają wierzycieli do zgłaszania roszczeń w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na adres: Wiesław Kozarzewski, Warszawa, ul. Celofanowa 2. Poz HDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS SĄD REJO- NOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 4 czerwca 2002 r. [BMSiG-2245/2015] Likwidator HDM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. postanowiono rozwiązać Spółkę i otwarto jej likwidację, w związku z czym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swych wierzytelności na adres siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego 8

4 poz w Ostrowie Wielkopolskim (aktywa i pasywa), prowadzący działalność w zakresie wymienników ciepła. 3. Spółki akcyjne Poz DELPHI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY 28 maja 2001 r. [BMSiG-2196/2015] Plan podziału Spółki Delphi Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podpisany w dniu 19 lutego 2015 r. W związku z zamiarem podziału Spółki Delphi Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (w dalszym ciągu zwanej Spółką Dzieloną ), w trybie art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Delphi Poland Thermal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (w dalszym ciągu zwanej Spółką Przejmującą ), Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca sporządziły niniejszy plan podziału na podstawie art. 533 i 534 Kodeksu spółek handlowych. Niniejszy Plan podziału został przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej. 1. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale Spółka Dzielona - Delphi Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w: ul. Podgórki Tynieckie 2, Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 2 zł każda. Spółka Przejmująca - Delphi Poland Thermal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w: ul. Wodna 15, Ostrów Wielkopolski, której kapitał zakładowy wynosi zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Z chwilą wpisu Delphi Poland Thermal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji do Rejestru Przedsiębiorców stroną niniejszego Planu podziału oraz spółką uczestniczącą w podziale jako Spółka Przejmująca będzie Delphi Poland Thermal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która stanie się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. 2. Sposób podziału Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, stanowiącej oddział Spółki Dzielonej 3. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej, wysokość ewentualnych dopłat Zgodnie z wyceną przygotowaną przez Zarząd Spółki Dzielonej dla celów podziału na dzień 1 stycznia 2015 r., na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, wartość godziwa majątku Spółki Dzielonej wynosi zł (dwa miliardy sześćset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote), natomiast wartość godziwa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która na skutek podziału ma zostać przeniesiona na Spółkę Przejmującą, wynosi zł (siedemset sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych). Wycena majątku Spółki Dzielonej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Planu podziału. W wyniku podziału zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki Dzielonej o kwotę zł (trzysta czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote), poprzez zniesienie praw akcyjnych ze (stu siedemdziesięciu milionów pięciuset czterdziestu jeden tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu jeden) akcji serii F o numerach od do W zamian za zniesienie praw akcyjnych ze wskazanych wyżej akcji jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zostaną przyznane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty zł o kwotę zł (trzysta czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie nowych (sześciu milionów ośmiuset dwudziestu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił zł (trzysta czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzielił się na (sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. W związku z tym, że Spółka Dzielona ma tylko jednego akcjonariusza - Delphi Global Investment S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu - wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej - Delphi Global Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Zakłada się, że w dniu podejmowania przez właściwe organy obu Spółek biorących udział w podziale uchwał w sprawie podziału Spółki Dzielonej jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej będzie jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i Plan podziału został opracowany przy takim założeniu. W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie zostaną wniesione dopłaty. Podział Spółki Dzielonej nastąpi w dniu, w którym zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego wskazane powyżej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych (Dzień Wydzielenia). 26 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9

5 poz Zasady dotyczące przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj (sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej - Delphi Global Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. 5. Dzień, od którego udziały wymienione w pkt 4 uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Udziały w Spółce Przejmującej przyznane w związku z niniejszym podziałem Spółki Dzielonej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmującej żadnych szczególnych praw w związku z podziałem Spółki Dzielonej innych niż wynikające z udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. W Spółce Dzielonej nie występują osoby szczególnie uprawnione, stąd nie przewiduje się przyznania żadnym innym osobom jakichkolwiek praw w związku z podziałem Spółki Dzielonej. 7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale Nie przyznano żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek uczestniczących w podziale ani dla innych osób uczestniczących w podziale. 8. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej Spółka Dzielona przeniesie na Spółkę Przejmującą aktywa i pasywa stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w znaczeniu art. 551 Kodeksu cywilnego, prowadzącą działalność w zakresie wymienników ciepła, stanowiącą Oddział Spółki Dzielonej w Ostrowie Wielkopolskim ( Odział w Ostrowie ), która obejmuje: a) wszystkie prawa i obowiązki związane z umowami o pracę zawartymi z Oddziałem w Ostrowie, jako odrębnym pracodawcą, łącznie z funduszem socjalnym; b) ogół praw i obowiązków komandytariusza w Delphi Polska Park Technologiczny Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej; c) następujące nieruchomości wraz z wszystkimi budynkami, urządzeniami oraz ulepszeniami na nich wzniesionymi: (i) prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KZ1W/ /7 (składającą się z następujących parceli położonych w Ostrowie Wielkopolskim: działki 9/1 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 8/1 położonej przy ul. Wodnej (brak numeru), działki 9/1 położonej przy ul. Wodnej (brak numeru), działki 10/1 położonej przy ul. Wodnej (brak numeru), działki 13/2 położonej przy ul. Wodnej 11, działki 14 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 15 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 18 położonej przy ul. Wodnej (brak numeru), działki 19 położonej przy ul. Spichrzowej 40, działki 22 położonej przy ul. Spichrzowej 40, działki 23 położonej przy ul. Melchiora Wańkowicza 40, działki 24 położonej przy ul. Melchiora Wańkowicza (brak numeru), działki 25 położonej przy ul. Spichrzowej 40, działki 28 położonej przy ul. Spichrzowej 40, działki 29 położonej przy ul. Spichrzowej 40, działki 30 położonej przy ul. Melchiora Wańkowicza (brak numeru), działki 31 położonej przy ul. Melchiora Wańkowicza (brak numeru), działki 32 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 33 położonej przy ul. Spichrzowej 30, działki 37/1 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 37/3 położonej przy ul. Wodnej (brak numeru), działki 38 położonej przy ul. Wodnej 15, działki 39 położonej przy ul. Melchiora Wańkowicza (brak numeru)), należącej do Skarbu Państwa, oraz prawo własności budynków i innych urządzeń położonych na gruncie i stanowiących przedmiot odrębnego prawa własności, oraz (ii) prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KZ1W/ /6 (składającą się z następujących parceli położonych w Ostrowie Wielkopolskim: działki 40 położonej przy ul. Spichrzowej (brak numeru), działki 41 położonej przy ul. Spichrzowej (brak numeru), działki 42 położonej przy ul. Spichrzowej (brak numeru), działki 48 położonej przy ul. Spichrzowej (brak numeru)), należącej do Skarbu Państwa, oraz prawo własności budynków i innych urządzeń położonych na gruncie i stanowiących przedmiot odrębnego prawa własności; d) wszystkie prawa i obowiązki na mocy umów najmu i dzierżawy dotyczących nieruchomości wynajmowanych przez Spółkę Dzieloną w Ostrowie Wielkopolskim (zarówno jako najemca i jako wynajmujący); e) całość składników majątku trwałego oraz udziały w nim, w tym: maszyny, urządzenia, meble, sprzęt biurowy, urządzenia komunikacyjne, pojazdy, zbiorniki, części i urządzenia zamienne i zapasowe, paliwo, narzędzia oraz inne składniki majątku trwałego, które są używane przez Oddział w Ostrowie; f) wszystkie surowce, prace w toku, wyroby gotowe, dostawy i inne zapasy, które są używane lub przechowywane w celu użycia przez Oddział w Ostrowie; g) wszystkie prawa i obowiązki na mocy umów dotyczących Oddziału w Ostrowie i związanych z aktywami przenoszonymi do Spółki Przejmującej, łącznie z wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z listów intencyjnych, umów przedwstępnych, umów pierwszeństwa lub pierwokupu; h) wszystkie prawa, roszczenia lub prawa do potrąceń wobec osób trzecich w zakresie dotyczącym lub wynikającym z aktywów lub pasywów przewidzianych do 10

6 poz przeniesienia do Spółki Przejmującej lub w inny sposób związanych z działalnością Oddziału w Ostrowie, w tym niezrealizowane prawa wynikające z gwarancji producentów i sprzedawców, zobowiązania w zakresie odpowiedzialności za produkty, prawa i roszczenia wynikające z depozytów pieniężnych, gwarancji bankowych, hipotek, zastawów, transferów powierniczych, poręczeń, oświadczeń o poddaniu się egzekucji i innych zabezpieczeń; i) wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Noty Zobowiązującej z dnia 18 grudnia 2014 r., w tym dług wobec Delphi France Holding S.A.S. w wysokości EUR ; j) wszystkie prawa i obowiązki związane z prawami własności intelektualnej dotyczącymi wyłącznie Oddziału w Ostrowie; k) wszystkie prawa i obowiązki do następujących rachunków bankowych: (i) ZFŚS Bank Handlowy w Warszawie S.A. PL , (ii) Pekao Ostrów, Bank Pekao S.A., II O. w Krakowie , (iii) Citibank N.A. EUR London IBAN GB76CITI and SWIFT CITIGB2L; l) wszystkie zgody i zezwolenia administracyjne, które są wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzeniem działalności przez Oddział w Ostrowie, wliczając następujące pozwolenia: (i) pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na emisję pyłu i gazu z dnia r., o numerze DSR-II ; (ii) pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na emisję hałasu z dnia r., o numerze DSR-II ; (iii) pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na produkcję odpadów z dnia r., o numerze DSR-II ; (iv) pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na utylizację ścieków z dnia r., o numerze DSR-II ; (v) decyzję Starosty Ostrowskiego z dnia r. dotyczącą zatwierdzenie planu prac geologicznych. m) wszystkie polisy ubezpieczeniowe związane wyłącznie z działalnością Oddziału w Ostrowie oraz wszystkie prawa, roszczenia oraz i zobowiązania z nich wynikające; n) całość dokumentacji gospodarczej, dokumenty oraz księgi związane wyłącznie z Oddziałem w Ostrowie; o) wszystkie aktywa, prawa i obowiązki nabyte lub powstałe po dacie niniejszego planu podziału i związane z aktywami, prawami oraz zobowiązaniami przenoszonymi do Spółki Przejmującej lub w inny sposób związane z działalnością Oddziału w Ostrowie. Następujące aktywa i pasywa Spółki Dzielonej są wyłączone z przeniesienia na rzecz Spółki Przejmującej: (i) całość składników majątku trwałego oraz udziały w nim, w tym maszyny, urządzenia, meble, sprzęt biurowy, urządzenia komunikacyjne, pojazdy, zbiorniki, części i urządzenia zamienne i zapasowe, paliwo, narzędzia surowce, prace w toku, wyroby gotowe, dostawy i inne mienie ruchome (w tym udziały w majątku będącym przedmiotem leasingu finansowego), które są używane lub przechowywane w celu użycia w przeważającej części na potrzeby biznesu dotyczącego elektronicznych urządzeń kontrolnych wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji; (ii) cała gotówka, ekwiwalenty gotówki i inne płynne papiery wartościowe w kasie lub w bankach; (iii) wszelkie prawa własności intelektualnej, znaki towarowe itp. oraz umowy ich dotyczące, inne niż prawa własności intelektualnej i umowy ich dotyczące związane z działalnością Oddziału w Ostrowie; (iv) wszystkie aktywa i pasywa podatkowe dotyczące Spółki Dzielonej, bez względu na to, czy dotyczą lub nie działalności prowadzonej przez Oddział w Ostrowie przed dniem podziału, (v) wszystkie umowy dotyczące hedgingu i wszystkie aktywa, zobowiązania i prawa ich dotyczące lub z nich wynikające; (vi) wszystkie zobowiązania dotyczące, opierające się na lub wynikające z planów motywacyjnych opartych na equity, włączając plany dotyczące opcji na akcje, umowy dotyczące ograniczenia zbywalności akcji lub podobne długoterminowe programy motywacyjne. W wyniku wskazanego przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z art Kodeksu pracy, Spółka Przejmująca stanie się pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Oddziale Spółki Dzielonej w Ostrowie Wielkopolskim. 9. Uregulowanie wzajemnych relacji między Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą po Dniu Wydzielenia Zarządy Spółek biorących udział w podziale przewidują, że w związku z przeniesieniem na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej może powstać konieczność zawarcia między Spółkami właściwych umów regulujących szczegółowo kwestie wzajemnych rozliczeń i świadczeń między nimi, w szczególności w zakresie: (i) korzystania przez Spółkę Przejmującą z wybranych składników majątku Spółki Dzielonej oraz korzystania przez Spółkę Dzieloną z wybranych składników majątku Spółki Przejmującej przeniesionych na Spółkę Przejmującą na skutek podziału; (ii) świadczenia usług lub dostawy towarów lub dotyczących innych świadczeń przez Spółkę Dzieloną na rzecz Spółki Przejmującej lub przez Spółkę Przejmującą na rzecz Spółki Dzielonej, w takim zakresie, jaki okaże się niezbędny dla płynnego utrzymania działalności i funkcjonowania obu Spółek uczestniczących w podziale oraz zapewnienia ich kontrahentom ciągłości usług od Dnia Wydzielenia; (iii) dokonania zmiany, renegocjacji, rozwiązania lub zawarcia umów z podmiotami trzecimi, które dotyczą zarówno Spółki Dzielonej, jak i Spółki Przejmującej, a które nie zostały przeniesione na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału tak, aby zapewnić możliwość korzystania z ich przedmiotu lub możliwość wykonywania ich przedmiotu przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą w takim zakresie, jaki okaże się dla każdej z nich niezbędny lub pożądany. 10. Przydział udziałów w Spółce Przejmującej dla akcjonariusza Spółki Dzielonej oraz zasady tego przydziału Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, tj (sześć milionów osiemset 26 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11

7 poz dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, obejmie jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej - Delphi Global Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. 11. Brak wymogu badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia informacji o stanie księgowym Spółki Zgodnie z art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych brak jest wymogu sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, udzielenia informacji, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, oraz badania niniejszego Planu podziału przez biegłego, ponieważ jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej - Delphi Global Investment S.a.r.l., oraz Spółka Dzielona jako jedyny aktualny wspólnik Spółki Przejmującej zgodzili się odstąpić od sporządzenia tych dokumentów. Stosowne oświadczenia wskazanych wyżej podmiotów stanowią załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do Planu podziału. 12. Dokumenty załączone do Planu podziału Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu podziału: Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej w sprawie podziału Spółki Dzielonej. Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału Spółki Dzielonej. Załącznik nr 3 - Projekt zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej. Załącznik nr 4 - Wycena majątku Spółki Dzielonej sporządzona na dzień 1 stycznia 2015 r. Załącznik nr 5 - Sprawozdanie Zarządów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej uzasadniające podział Spółki Dzielonej. Załącznik nr 6 - Pisemna zgoda Delphi Global Investments S.a.r.l. - jedynego akcjonariusza Spółki Dzielonej na rezygnację ze sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, udzielenia informacji, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, oraz z badania planu podziału przez biegłego. Załącznik nr 7 - Pisemna zgoda Delphi Poland S.A. - jedynego wspólnika Spółki Przejmującej na rezygnację ze sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, udzielenia informacji, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, oraz z badania planu podziału przez biegłego. W imieniu Delphi Poland S.A.: Prezes Zarządu Dariusz Adamek Członek Zarządu Zdzisław Kujawa W imieniu Delphi Poland Thermal Sp. z o.o. w organizacji: Prezes Zarządu Dariusz Adamek Członek Zarządu Dariusz Wiener Poz MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SPÓŁKA AKCYJNA w Książenicach. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2003 r. [BMSiG-2203/2015] Zarząd Mazowieckiego Towarzystwa Gospodarczego Agri-Rol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Książenicach, al. E. Marylskiego 96, zwołuje na dzień 25 marca 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego i zatwierdzenie porządku obrad WZA. 2. Stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. 4. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta. 5. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za rok Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z działalności w 2014 r. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad. Poz ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA-SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Sarzynie. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 27 marca 2002 r. [BMSiG-2224/2015] Zarząd Spółki Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 marca 2002 r. pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, w związku z otrzymanym na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w dniu r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 marca 2015 r., działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 1 Statutu Spółki Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 12

8 poz Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 1 Statutu Spółki. 8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusze - osoby fizyczne mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości. Poniżej Zarząd przedstawia treść proponowanej zmiany 1 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: 1. Spółka działa pod firmą: Zakłady Chemiczne Organika- -Sarzyna Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Z.Ch. Organika- -Sarzyna S.A. Projektowane brzmienie 1 Statutu Spółki: 1. Spółka działa pod firmą: CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: CIECH Sarzyna S.A. Poz ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2001 r. [BMSiG-2244/2015] Zarząd Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , działając na podstawie art w związku z art k.s.h. oraz na podstawie 38 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 marca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych NITRO- -CHEM Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy. Zgromadzenie odbędzie się 25 marca 2015 r., o godz , w siedzibie MESKO S.A. przy ul. Legionów 122, w Skarżysku-Kamiennej. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w organach Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu składników majątkowych. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia r. Uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele akcjonariuszy - osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 5. Inne Poz PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JÓZEFITÓW SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ do rejestru: 9 lutego 2015 r. [BMSiG-2191/2015] Zarząd PI Zarządzanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Józefitów Sp.k. informuje, że dnia r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Projekt Józefitów Sp. z o.o. (KRS ) w Spółkę PI Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Józefitów Sp.k. (KRS ). Poz PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STAROWIŚLNA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ do rejestru: 11 lutego 2015 r. [BMSiG-2188/2015] Zarząd PI Zarządzanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Starowiślna Sp.k. informuje, że dnia r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Projekt Starowiślna Sp. z o.o. (KRS ) w Spółkę PI Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Starowiślna Sp.k. (KRS ). Poz PI ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WAWRZYŃCA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ do rejestru: 11 lutego 2015 r. [BMSiG-2189/2015] Zarząd PI Zarządzanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wawrzyńca Sp.k. informuje, że dnia r. na 26 LUTEGO 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13

9 poz III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Lawrence Sp. z o.o. (KRS ) w Spółkę PI Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wawrzyńca Sp.k. (KRS ). III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt X GU 225/15, X GUp 103/15. [BMSiG-2200/2015] Postanowieniem z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie o sygn. akt X GU 225/15 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ogłosił upadłość Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 5, nr KRS , obejmującą likwidację majątku dłużnika i zarejestrował postępowanie upadłościowe pod sygn. akt X GUp 103/15. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Cezarego Zalewskiego oraz na syndyka masy upadłości Lechosława Kochańskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 103/15. Poz SEGURICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Solcu Kujawskim. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZ- CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2012 r., sygn. akt XV GU 42/14. [BMSiG-2204/2015] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 42/14 ogłosił upadłość Segurico Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim (KRS ) obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka w osobie Sylwestra Zięcia i wezwał wierzycieli, aby w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45. Poz FENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Redzie. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ- SKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lutego 2012 r., sygn. akt VI GU 164/14, VI GUp 7/15. [BMSiG-2216/2015] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 164/14 ogłoszona została upadłość dłużnika FENIKS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Redzie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , obejmującą likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego (w 2 egz., z podaniem sygn. akt VI GUp 7/15). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Morawską, a na syndyka masy upadłości Zygmunta Farugę. Adres do korespondencji: syndyk Zygmunt Faruga, Biuro, ul. Siennicka 25, Gdańsk. 14

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o.

Plan Połączenia VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK VISTAL Gdynia S.A. ze spółkami Holby Investments sp. z o.o. i Marsing Investments sp. z o.o. przyjęty w dniu 25 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R.

PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. PLAN PODZIAŁU HAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan podziału) został przygotowany i uzgodniony w związku z planowanym podziałem

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PLAN PODZIAŁU SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ ISTNIEJĄCĄ (podział przez wydzielenie na

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE MSIG 39/2015 (4670) poz. 2351 2353 mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, przekształcona została Spółka Lawrence Sp. z o.o. (KRS 0000322891)

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie

Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Plan podziału spółki Piekarnia Cukiernia Gursz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzychodzie Sporządzony i pisemnie uzgodniony w dniu 21.12.2016 r. w Międzychodzie przez zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU

WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU PLAN PODZIAŁU WIRTUALNEJ POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PLAN PODZIAŁU Działając na podstawie art. 533 1 i art. 534 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AFORTI HOLDING S.A. w siedzibie Spółki, w Warszawie, na dzień 21 lipca 2014 r., godz. 10.00 Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE PLAN PODZIAŁU LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ LUMEL I SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE (podział przez wydzielenie na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz.13439 13443 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 13439. ALLIANZ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt e-mail FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 września 2014 roku. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Bardziej szczegółowo

MSIG 133/2016 (5018) poz

MSIG 133/2016 (5018) poz MSIG 133/2016 (5018) poz. 17624 17624 Poz. 17624. EDF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000013479. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz: (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PLAN PODZIAŁU ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA EMG S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH skorygowany dnia 2 marca 2017 roku (tekst jednolity) Gdańsk, dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 maja 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Oborskiego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2) porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Warszawa, dnia 16 maja 2017 r. W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKT. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RESBUD S.A. Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), ul. Padlewskiego 18C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r

PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z DNIA 28 stycznia 2017r PLAN PODZIAŁU VABANK BR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28 stycznia 2017r Niniejszy plan podziału (dalej jako Plan Podziału ) został przygotowany i uzgodniony na piśmie w związku z zamiarem

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Stosownie do treści przepisu art Ksh Zarząd podaje dotychczasową treść obowiązujących postanowień statutu oraz treść projektowanych zmian:

Stosownie do treści przepisu art Ksh Zarząd podaje dotychczasową treść obowiązujących postanowień statutu oraz treść projektowanych zmian: Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR HOLDING S.A. z siedzibą w Poraju ul. Zielona 26 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem KRS 0000071799 zwołuje na dzień 31 sierpnia 2017 roku na godz.12:00,

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r.

zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r., zakończonego po przerwie w dniu 27 listopada 2012 r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ciech S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 listopada 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Zarząd BIOMED -LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,10 zł (osiem milionów pięćset Uchwała nr z dnia 5 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku Uchwała nr /2016 (projekt) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając na podstawie art. 409 1 KSH i 35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PARCEL TECHNIK S.A. W DNIU 18 lutego 2016 R. Uchwała nr 1 /NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawie uchylenia tajności

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTER GROCLIN AUTO S.A., IGA MOTO SP. Z O.O. ORAZ IGA MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Sporządzony w dniu 29 listopada 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim przez:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A numer 12693/2013 AKT NOTARIALNY Dnia czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku (04.11.2013 r.), przed notariuszem Wojciechem Kurzeją, w jego Kancelarii Notarialnej w Chorzowie, przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Zarząd Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Warszawa, 11 stycznia 2017 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Zarząd Radpol S. A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

MEDIATEL S.A. Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 roku [projekt]

MEDIATEL S.A. Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 roku [projekt] PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDIATEL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

OGŁOSZENIE. 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. OGŁOSZENIE 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zarząd ABM SOLID Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje

W tym miejscu Andrzej Leganowicz oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Chemoservis-Dwory

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r. uzgodniony między: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU spółki pod firmą Predica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowoutworzoną

Bardziej szczegółowo

treść ogłoszenia Proponowany dzień prawa poboru akcji serii E: 11 października 2011. Proponowane zmiany Statutu Spółki:

treść ogłoszenia Proponowany dzień prawa poboru akcji serii E: 11 października 2011. Proponowane zmiany Statutu Spółki: VENTURE CAPITAL POLAND S.A. w Warszawie, KRS 0000353979; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 14 kwietnia 2010 roku. treść ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A numer 4044/2017

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A numer 4044/2017 Repertorium A numer 4044/2017 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017r.), we Wrocławiu przy ulicy E. Horbaczewskiego 46 lok. 50, odbyło się Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Projekt UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się... Projekt UCHWAŁA NR 2 w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r. INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:...... Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące szesnastego (21.11.2016), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Warszawa, 11 stycznia 2017 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RADPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Zarząd Radpol S. A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana. ----------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz:..................................................... (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna Zarząd ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ]. Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na Przewodniczącego wybrany został [ ]. Uchwała Numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

PLAN POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I SPÓŁKI OSOBOWEJ KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 29 sierpnia 2017 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR CZARNKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE w dniu 15 czerwca 2016 r. w Warszawie, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 grudnia 2010 roku

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna zwołane na dzień 29 grudnia 2010 roku Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UCHWAŁA Nr 1/29/12/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 157/2015 (4788) poz. 12057 12060 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 12057. ZENON KRUCZYŃSKI ALFA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000488406.

Bardziej szczegółowo

MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763

MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763 MSiG 98/2012 (3963) poz. 6761-6763 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz. 6761. HUTA SZKŁA CZECHY SPÓŁKA AKCYJNA w Trąbkach. KRS 0000041640. SĄD REJONOWY DLA M.ST.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Porządku obrad. UCHWAŁA nr 1

Ad. 1 Porządku obrad. UCHWAŁA nr 1 Projekty Uchwał Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie zwołanego na dzień 26 listopada 2010 roku na godz. 12:00 w Warszawie Ad. 1 Porządku obrad UCHWAŁA nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI. GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sporządzony w dniu 20 kwietnia 2017r. przez Zarząd GIGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 26 kwietnia 2016 r. Informacje ogólne: Niniejszy formularz został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu Zarząd spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 12 maja 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 12 maja 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. na dzień 12 maja 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo