Instrukcja obsługi. zestawu do badania CRI Delphi i Denso oraz CRIN Bosch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. zestawu do badania CRI Delphi i Denso oraz CRIN Bosch"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi zestawu do badania CRI Delphi i Denso oraz CRIN Bosch

2 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 3 2. WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA Wskazówki ogólne Wskazówki dotyczące bhp Utylizacja Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV) 3 3. OPIS PRODUKTU Przeznaczenie Wymagania Zakres dostawy Pierwsze uruchomienie Adapter powrotu z przyłączem węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Opis urządzenia CRI Przewód elastyczny (powrót) Elastyczny przewód adaptacyjny Elastyczny przewód adaptacyjny Elastyczny przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny Opis urządzenia CRIN Przewód elastyczny (powrót) Komora wtryskowa Urządzenie przyłączeniowe powrotu Urządzenie przyłączeniowe dopływu Adapter powrotu z przyłączem węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Przewód adaptacyjny OBSŁUGA Wtryskiwacze CRI Wtryskiwacze CRIN z wewnętrznymi złączami Mocowanie CRIN Mocowanie urządzenia przyłączającego powrotu Podłączenie wysokiego ciśnienia Umieszczenie komory wtryskowej Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku Elektryczne podłączenie CRIN CRIN ze złączami zewnętrznymi Mocowanie CRIN Podłączenie wysokiego ciśnienia Podłączenie adaptera powrotu Umocowanie komory wtryskowej Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku Podłączenie elektryczne CRIN ze złączami zewnętrznymi BADANIE SERWISOWANIE Czynności konserwacyjne Wymiana o-ringu WYŁĄCZANIE Z EKSPLOATACJI 20

3 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Stosowane symbole 3 1. Stosowane symbole Piktogramy w połączeniu z hasłami stanowią wskazówki ostrzegające przed bezpośrednim lub możliwym zagrożeniem dla użytkownika. Niebezpieczeństwo Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia Ostrzeżenie Możliwość wystąpienia sytuacji grożącej ciężkimi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Ostrożnie Możliwość wystąpienia sytuacji grożącej lekkimi obrażeniami ciała lub znacznym zniszczeniem sprzętu. Uwaga - ostrzega przed ewentualnością wystąpienia sytuacji, w której może dojść do uszkodzenia sprzętu, przedmiotu badanego lub rzeczy w otoczeniu. Oprócz wskazówek ostrzegawczych są stosowane następujące symbole: Info - wskazówka użytkowania i inne potrzebne informacje. Jednokrokowa procedura - instrukcja dla procedury, która składa się tylko z jednej czynności Pośredni wynik w ramach jednej procedury jest pokazywany rezultat pośredni. Końcowy wynik na końcu procedury jest pokazywany efekt końcowy. Ostrzeżenia wskazują na niebezpieczeństwa i ich skutki dla użytkownika lub osób znajdujących się w pobliżu. 2. Wskazówki użytkowania 2.1 Wskazówki ogólne Istotne wskazówki dotyczące umowy, a w szczególności praw autorskich, gwarancji i rękojmi, grup użytkowników oraz zobowiązań drugiej strony umowy, są zawarte w osobnej instrukcji Istotne wskazówki oraz zasady zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyrządami diagnostycznymi Bosch. Przed uruchomieniem przystawki CAM847, podłączeniem i rozpoczęciem obsługiwania należy instrukcje dokładnie przeczytać i stosować się do nich. 2.2 Wskazówki dotyczące bhp Należy przestrzegać zaleceń bhp podanych w osobnej instrukcji dla przyrządów Istotne wskazówki oraz zasady zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyrządami diagnostycznymi Bosch. Przed uruchomieniem urządzenia, podłączeniem i rozpoczęciem obsługiwania należy je dokładnie przeczytać i stosować się do nich. 2.3 Utylizacja Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulatorami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych. 2.4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV) Ten przyrząd jest produktem klasy A według normy EN Produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w pomieszczeniu; w takim przypadku może być konieczne przedsięwzięcie odpowiednich środków.

4 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu 4 3. Opis produktu 3.1 Przeznaczenie Zestaw ten zawiera wyposażenie (mechaniczne adaptacje przyłączy i elektryczne przewody przejściowe) przeznaczone do podłączenia i badania za pomocą EPS 200 najbardziej popularnych wtryskiwaczy Delphi i Denso, stosowanych w samochodach osobowych, i oznaczanych dalej skrótem CRI, oraz wtryskiwaczy Bosch, stosowanych w pojazdach ciężarowych, i oznaczanych dalej skrótem CRIN. W bazie danych przyrządu EPS 200 są dostępne procedury potrzebne do badania CRIN. W urządzeniu wgrano procedury wzorcowe do badania wtryskiwaczy CRI Denso lub Delphi (Delphi: EJBRxxxxxx oraz Denso: xxx). Te przykładowe procedury zawierają czynności wstępnie zdefiniowane przez Robert Bosch GmbH, jednak bez informacji o wartościach fabrycznych i tolerancji dawek wtrysku i dawek powrotnych. Badający powinien samodzielnie określić te dane lub przyjąć z dokumentacji i dopisać do procedury. Wywoływanie i edytowanie procedury jest opisane w pomocy on-line przyrząd EPS Wymagania Przyrząd EPS 200 do badania wtryskiwaczy. Użytkownik przeszkoleny 1) z zakresu badania oraz naprawy wtryskiwaczy Common Rail CRI/CRIN. Dobra znajomość zasady działania CRI/CRIN oraz umiejętność obsługiwania procesów badania i ich tworzenia za pomocą oprogramowania systemowego EPS 200. Badanie tylko oczyszczonych i kompletnych CRI/CRIN. Nie mocować i nie badać uszkodzonych i/lub silnie skorodowanych CRI/CRIN. Badać tylko CRI/CRIN o rezystancji cewki 2) <1 Ω. 1) Szkolenie w centrum szkoleniowym Bosch. 2) Rezystancja cewki w zaworze elektromagnetycznym wtryskiwacza. 3.3 Zakres dostawy Oznaczenie Nr katalogowy Przewód elastyczny (powrót) Elastyczny przewód adaptacyjny (dla wtryskiwaczy Delphi i Denso) Elastyczny przewód adaptacyjny z zaciskiem sprężystym (dla wtryskiwaczy Denso) Elastyczny przewód adaptacyjny z połączeniem gwintowanym (dla wtryskiwaczy Denso) Elektryczny przewód adaptacyjny dla wtryskiwaczy Delphi Elektryczny przewód adaptacyjny (Universal) Komora wtryskowa dla CRIN Tuleja prowadząca 19 mm dla komory wtryskowej Tuleja prowadząca 21 mm dla komory wtryskowej Pierścień uszczelniający PA cylindryczny (2 szt.) dla komory wtryskowej Pierścień uszczelniający PA stożkowy (2 szt.) dla komory wtryskowej Urządzenie przyłączeniowe powrotu dla CRIN Zestaw adaptacyjny powrotu dla CRIN zawartość: adapter powrotu ze złączką na wąż adapter powrotu ze złączką wkręcaną Urządzenie przyłączeniowe 0 dla CRIN Urządzenie przyłączeniowe 4 dla CRIN Urządzenie przyłączeniowe 13 dla CRIN Lanca (3 szt.) urządzeń przyłączeniowych Śruba (3 szt.) do mocowania urządzeń przyłączeniowych Zacisk szeroki (3 szt.) dla urządzeń przyłączeniowych Zacisk wąski (1 szt.) urządzeń przyłączeniowych Zabezpieczenie przed obrotem (2 szt.) dla urządzeń przyłączeniowych Zabezpieczenie przed obrotem (1 szt.) dla urządzeń przyłączeniowych Elektryczny przewód adaptacyjny dla CRIN Tab. 1. Wyposażenie standardowe

5 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Pierwsze uruchomienie Adapter powrotu z przyłączem węży 3.5 Opis urządzenia CRI Przewód elastyczny (powrót) Za pomocą przewodu elastycznego (poz. 1) odprowadza się dawki powrotne CRI/CRIN do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS 200. Rys. 1. Montaż adaptera powrotu 1. Wkręcić złączkę (poz. 1) z płaską uszczelką (10,2 x 13,4 mm) w korpus rozdzielacza (poz. 2) i mocno dokręcić. 2. Wkręcić króćce (poz. 3) z płaską uszczelką (10,2 x 13,4 mm) w korpus rozdzielacza od czoła i mocno dokręcić. 3. Wcisnąć oba węże (poz. 4) na króćce i umocować dwoma opaskami (poz. 5). 4. Pozostałe dwie obejmy nasunąć na przeciwne końce węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Rys. 3. Podłączenie powrotu CRI/CRIN Rys. 2. Montaż adaptera powrotu Wkręcić złączkę (poz. 1) w adapter (poz. 2) z płaską uszczelką (10,2 x 13,4 mm) i mocno dokręcić.

6 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Elastyczny przewód adaptacyjny Dla CRI z podłączeniem przewodu elastycznego za pomocą króćca (Delphi i Denso) Elastyczny przewód adaptacyjny Dla CRI z podłączeniem przewodu elastycznego za pomocą otworu nieprzelotowego (Delphi). Rys. 6. Elastyczny przewód adaptacyjny Rys. 4. Elastyczny przewód adaptacyjny Rys. 7. Elastyczny przewód adaptacyjny o-ring (Ø4 x 1,5) 2 zacisk sprężysty Rys. 5: Elastyczny przewód adaptacyjny przewód 2 obejma Podłączenie: 1. Przeciągnąć przewód adaptacyjny przez obejmę. 2. Dokręcić obejmę. 3. Połączyć przewód adaptacyjny z przewodem elastycznym Podłączenie: 1. Wetknąć przewód adaptacyjny w otwór odpływowy wtryskiwacza CRI. 2. Zabezpieczyć przewód adaptacyjny zaciskiem sprężystym przed wypadnięciem. 3. Połączyć przewód adaptacyjny z przewodem elastycznym

7 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Elastyczny przewód adaptacyjny Dla CRI z podłączeniem przewodu elastycznego za pomocą złączki gwintowanej (Denso) Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny do elektrycznego podłączenia wtryskiwacza CRI Delphi. Rys. 9. Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny do elektrycznego podłączenia wtryskiwacza CRI z płaskimi stykami, np. Denso (patrz rys. 11, pos. 1). Rys. 10. Przewód adaptacyjny Rys. 8. Elastyczny przewód adaptacyjny przewód 2 płaska uszczelka miedziana A8 x 11 Podłączenie: 1. Wkręcić przewód adaptacyjny z uszczelką w otwór odpływowy wtryskiwacza CDI i dokręcić mocno. 2. Połączyć przewód adaptacyjny z przewodem elastycznym Rys. 11. Wtyczka CRI

8 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Opis urządzenia CRIN Przewód elastyczny (powrót) Za pomocą przewodu elastycznego (poz. 1) odprowadza się dawki powrotne CRI/CRIN do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS Komora wtryskowa Ostrzeżenie - Niebezpieczeństwo oparzenia Gorące powierzchnie komory wtryskowej mogą spowodować oparzenie rąk. Przed usunięciem komory wtryskowej z CRIN należy założyć rękawice. Komory wtryskowej używać tylko do badania wtryskiwaczy pojazdów ciężarowych. Do badania wtryskiwaczy samochodów osobowych trzeba zastosować komorę , która wchodzi w zakres wyposażenia standardowego przyrządu EPS 200. Rys.12. Podłączenie powrotu CRI/CRIN Rys. 13. Komora wtryskowa 1. śruba zaciskowa tulei prowadzącej 2. śruba motylkowa 3. szybkozłączka 4. komora wtryskowa 5. tuleja prowadząca 6. płytka blaszana blokująca W celu pomiaru dawkowania, nasuwa się komorę wtryskową pod rozpylacz wtryskiwacza CRIN i unieruchamia płytką blokującą przy wyjściu gwintu powyżej nakrętki mocującej rozpylacz. Płytka blokująca może przyjmować dwa rozmiary wtryskiwaczy CRIN: 17,1 mm 19,0 mm Prowadzenie wtryskiwacza CRIN w komorze wtryskowej zapewnia tuleja prowadząca. Występuje ona w dwóch rozmiarach średnicy otworu: 19 mm 21 mm

9 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu 9 Za pomocą śruby motylkowej dociska się komorę wtryskową do nakrętki mocującej rozpylacz CRIN. Przy tym powierzchnia czołowa nakrętki osadza się na o-ringu Viton lub na pierścieniu uszczelniającym PA i uszczelnia osiowo wtryskiwacz. W zależności od kształtu nakrętki mocującej rozpylacz, uszczelnienie wtryskiwacza odbywa się z lub bez pierścienia uszczelniającego PA. Wymiana tulei prowadzącej (poz. 4) Rys. 14: Wymiana tulei prowadzącej Rys. 14: Komora wtryskowa z pierścieniami uszczelniającymi PA 1 wtryskiwacz CRIN 2 komora wtryskowa bez pierścienia uszczelniającego 3 komora wtryskowa z pierścieniem uszczelniającym PA komora wtryskowa z pierścieniem uszczelniającym PA Przesunąć komorę wtryskową (poz. 3) nad śrubę motylkową do najniższej pozycji. 2. Poluzować śrubę zaciskową (poz. 1). 3. Wyjąć tuleję prowadzącą z komory wtryskowej. 4. Włożyć do komory wtryskowej nową tuleję prowadzącą (poz. 4). 5. Ponownie dokręcić śrubę zaciskową (poz. 1). Podczas badania wtryskiwacz CRIN wtryskuje olej probierczy do komory wtryskowej. Z komory wtryskowej olej ten przepływa przewodem elastycznym (na wyposażeniu EPS 200) z powrotem do przyłącza kontrolnego CRI/CRIN w EPS 200 (patrz instrukcja obsługi EPS 200).

10 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Urządzenie przyłączeniowe powrotu Dla wtryskiwaczy CRIN z wewnętrznym złączem powrotu Urządzenie przyłączeniowe dopływu Urządzenie to łączy dopływ wysokiego ciśnienia wtryskiwacza CRIN z wewnętrznymi złączami. Na wyposażeniu standardowym są trzy wersje urządzenia o różnym kącie złącza (0, 4, 13 ). Rys. 16: Urządzenie przyłączeniowe 1 przewód powrotny 2 jarzmo mocujące 3 śruba mocująca 4 tulejka uszczelniająca ECOPUR ( ) Rys. 17: Urządzenie przyłączeniowe 1 jarzmo 2 lanca przyłączeniowa 3 śruba mocująca 4 zabezpieczenie przed obrotem 5 element zaciskowy Podczas podłączania wtryskiwacza CRIN należy docisnąć wewnętrzne złącze wysokiego ciśnienia CRIN do lancy za pomocą śruby mocującej. Moment dokręcania: 20 Nm. Ściśnięcie powierzchni powoduje przy tym uszczelnienie połączenia CRIN i lancy. Rys. 18: Urządzenie przyłączeniowe z wtryskiwaczem CRIN

11 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Adapter powrotu z przyłączem węży Dla wtryskiwaczy CRIN z rozdzielonym odpływem dawek powrotnych Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny do elektrycznego podłączenia wtryskiwacza CRIN. Rys. 19: Adapter powrotu z przyłączem węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Dla wtryskiwaczy CRIN ze złączką wkręcaną M 8 x 1. Rys. 20: Przewód adaptacyjny Rys. 20: Adapter powrotu ze złączką wkręcaną

12 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Obsługa 4.1 Wtryskiwacze CRI Mocowanie i podłączanie wtryskiwaczy CRI jest opisane w instrukcji obsługi EPS 200 ( ). Pozycja mocowania 1: Złącze powrotu wtryskiwacza CRIN znajduje poniżej złącza wysokiego ciśnienia. 4.2 Wtryskiwacze CRIN z wewnętrznymi złączami Mocowanie CRIN 1. Wybrać urządzenie przyłączeniowe odpowiednie dla złącza wysokiego ciśnienia w CRIN. Rys. 23: Pozycja mocowania 1 1 złącze wysokiego ciśnienia 2 złącze powrotu Pozycja mocowania 2: Złącze powrotu wtryskiwacza CRIN znajduje na tym samym poziomie lub powyżej złącza wysokiego ciśnienia. Rys. 22: Urządzenie przyłączeniowe z kątowym podłączeniem 1 urządzenie przyłączeniowe urządzenie przyłączeniowe urządzenie przyłączeniowe Podczas dostosowywania urządzenia przyłączeniowego do wtryskiwacza CRIN trzeba lancę i śrubę mocującą zamocować w górnej pozycji umocowania lub w dolnej. Nie mocować wtryskiwacza CRIN na ukos. 2. Wybrać odpowiednią pozycję mocowania urządzenia przyłączeniowego W zależności od typu wtryskiwacza CRIN, urządzenie przyłączeniowe musi być tak dopasowane do CRIN, aby można było umieścić przy CRIN urządzenie przyłączeniowe powrotu (patrz rozdział 4.2.2). W urządzeniu przyłączeniowym przewidziano dwie pozycje do podłączenia CRIN. Wybór pozycji jest zależny od położenia złącza powrotu w CRIN. Rys. 24: Pozycja mocowania 2 1 złącze wysokiego ciśnienia 2 złącze powrotu

13 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Zmontować urządzenie przyłączeniowe na żądaną pozycję mocowania. Zwrócić przy tym uwagę na poprawne położenie zabezpieczenia przed obrotem (patrz rys. 25 lub Rys. 26). 6. Umocować CRIN z urządzeniem przyłączającym do uchwytu zaciskowego przyrządu EPS 200. Przełożenie na pozycję 1 Rys. 27: Mocowanie 7. Dokręcić śrubę mocującą maksymalnym momentem 20 Nm, przytrzymując jarzmo. Rys. 25: Pozycja mocowania 1 Przełożenie na pozycję 2 Rys. 28: Dokręcanie śruby mocującej Rys. 26: Pozycja mocowania 2 4. Tak ustawić śrubę mocującą, aby wtryskiwacz CRIN znajdował się prawie centralnie w urządzeniu przyłączającym. Włożyć CRIN do urządzenia przyłączającego. 5. Wkręcić lancę ręką do wewnętrznego dopływu wysokiego ciśnienia.

14 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Mocowanie urządzenia przyłączającego powrotu 1. Zamontować urządzenie przyłączeniowe dla powrotu (patrz rys. 29) na złączu powrotnym wtryskiwacza CRIN. 2. Tak nasadzić urządzenie przyłączeniowe, aby tulejka uszczelniająca ECOPUR zasłoniła otwór odpływowy (patrz rys. 30). 3. Dokręcić śrubę mocującą, aż połączenie będzie szczelne Podłączenie wysokiego ciśnienia Podłączyć przewód doprowadzający wysokie ciśnienie poprzez adapter do lancy urządzenia przyłączeniowego. Moment dokręcania: 25 Nm do 30 Nm. Rys. 29: Podłączenie urządzenia przyłączeniowego dla powrotu Rys. 31: Podłączenie wysokiego ciśnienia Umieszczenie komory wtryskowej 4. W razie potrzeby, dobrać pasujący pierścień uszczelniający PA (poz. 4) i włożyć do komory wtryskowej. 5. Wybrać odpowiednią tuleję prowadzącą (poz. 5). 6. Włożyć tuleję prowadzącą do komory wtryskowej. 7. Dokręcić śrubę zaciskową (poz. 2). 8. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 1) w środkowe położenie. Rys. 30: Złącze 1 otwór odpływowy 2 tulejka uszczelniająca ECOPUR Rys. 32: Komora wtryskowa

15 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Nasunąć komorę wtryskową (poz. 8) pod rozpylacz (poz. 7) wtryskiwacza CRIN (poz. 6) Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku 1. Połączyć urządzenie przyłączeniowe dla powrotu za pomocą przewodu elastycznego do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS Połączyć komorę wtryskową za pomocą przewodu elastycznego *) do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (wtrysk)" na panelu EPS 200. Rys. 33: Montaż komory wtryskowej 10. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 10) odpowiednim wycięciem (Ø17,1 mm lub Ø19,0 mm) do wyjścia gwintu (poz. 11) powyżej nakrętki mocującej rozpylacz (poz. 12) wtryskiwacza CRIN. Rys. 35: Schemat podłączenia wtryskiwacza CRIN bez złącza wysokiego ciśnienia 1 panel EPS przewód elastyczny (wtrysk) *) 3 przewód elastyczny(powrót) komora wtryskowa 5 CRIN 6 urządzenie przyłączeniowe dla powrotu *) Na wyposażeniu EPS 200 Rys. 34: Blokowanie komory wtryskowej 11. Zacisnąć komorę wtryskową dokręcając śrubę motylkową (patrz rys. 33, Pos. 9).

16 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Elektryczne podłączenie CRIN Podłączyć wtryskiwacz CRIN przewodem adaptacyjnym (poz. 1) do złącza "X20" w EPS CRIN ze złączami zewnętrznymi Mocowanie CRIN Umocować CRIN do uchwytu zaciskowego przyrządu EPS 200. Rys. 36: Podłączenie przewodu adaptacyjnego do elektrycznego zasilania wtryskiwacza Rys. 37: Mocowanie wtryskiwacza CRIN ze złączami zewnętrznymi Podłączenie wysokiego ciśnienia Podłączyć przewód doprowadzający wysokie ciśnienie poprzez adapter do CRIN. Moment dokręcania: 25 Nm do 30 Nm. Rys. 38: CRIN ze złączami zewnętrznymi

17 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Podłączenie adaptera powrotu Podłączyć adapter powrotu do wtryskiwacza CRIN: Adapter powrotu dla wtryskiwaczy CRIN z rozdzielonym odpływem dawek powrotnych Umocowanie komory wtryskowej 1. W razie potrzeby, dobrać pasujący pierścień uszczelniający PA (poz. 4) i włożyć do komory wtryskowej. 2. Wybrać odpowiednią tuleję prowadzącą (poz. 5). 3. Włożyć tuleję prowadzącą do komory wtryskowej. 4. Dokręcić śrubę zaciskową (poz. 2). 5. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 1) w środkowe położenie. Rys. 41: Komora wtryskowa Rys. 39: Adapter dla CRIN z rozdzielonym odpływem dawek powrotnych Adapter powrotu dla wtryskiwaczy CRIN ze złączką wkręcaną Rys. 40: Adapter powrotu ze złączką wkręcaną

18 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Nasunąć komorę wtryskową (poz. 8) pod rozpylacz (poz. 7) wtryskiwacza CRIN (poz. 6) Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku 1. Połączyć adapter powrotu za pomocą przewodu elastycznego do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS Połączyć komorę wtryskową za pomocą przewodu elastycznego *) do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (wtrysk)" na panelu EPS 200. Rys. 42: Montaż komory wtryskowej 7. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 10) odpowiednim wycięciem (Ø17,1 mm lub Ø19,0 mm) do wyjścia gwintu (poz. 11) powyżej nakrętki mocującej rozpylacz (poz. 12) wtryskiwacza CRIN. Rys 44: Schemat podłączenia wtryskiwacza CRIN bez złącza wysokiego ciśnienia 1 panel EPS przewód elastyczny (wtrysk) *) 3 przewód elastyczny(powrót) adapter powrotu 5 CRIN 6 komora wtryskowa *) Na wyposażeniu EPS 200 Rys. 43: Blokowanie komory wtryskowej 8. Zacisnąć komorę wtryskową dokręcając śrubę motylkową (patrz rys. 42, Pos. 9).

19 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Badanie Podłączenie elektryczne CRIN ze złączami zewnętrznymi Podłączyć wtryskiwacz CRIN przewodem adaptacyjnym (poz. 1) do złącza "X20" w EPS Badanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zranienia! W przypadku nieprawidłowego podłączenia hydraulicznego sprzętu i sprawdzanych podzespołów, może podczas badania wydostać się olej pod wysokim ciśnieniem lub elementy przyrządu mogą ulec rozerwaniu. Może to spowodować zranienie lub zniszczenie rzeczy. Przed włączeniem należy sprawdzić, czy wszystkie przewody elastyczne są prawidłowo podłączone do EPS 200 i do badanego wtryskiwacza. Wymienić nieszczelne i uszkodzone przewody elastyczne. Obsługa oprogramowania oraz badanie wtryskiwaczy CRI/CRIN zostało opisane w pomocy online przyrządu EPS 200. Rys. 45: Podłączenie elektrycznego przewodu adaptacyjnego W przypadku niektórych wtryskiwaczy Denso (np ), podłączenie się dostarczonym przewodem adaptacyjnym do zaworu elektromagnetycznego wtryskiwacza jest utrudnione lub całkiem niemożliwe. W takiej sytuacji można sobie pomóc, stosując jako przejściówkę oryginalny przewód adaptacyjny Denso. Przewód ten występuje jako część zamienna Denso i należy go pozyskać do wykonywania badań tego typu wtryskiwaczy. 1. Włączyć EPS Zidentyfikować wtryskiwacz CRI/CRIN w programie. 3. Umocować CRI/CRIN do zacisku. Komorę wtryskową zamontować dopiero po wykonaniu testu szczelności "Leak test" na wtryskiwaczu CRI/CRIN. 4. Podłączyć do CRI/CRIN przewody obwodu hydraulicznego. 5. Podłączyć do CRI/CRIN zasilanie elektryczne. 6. Zamknąć osłonę. 7. Wykonać badanie.

20 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Serwisowanie Serwisowanie 6.1 Czynności konserwacyjne Przed użyciem sprawdzać przewody elastyczne pod kątem uszkodzenia (popękania). Uszkodzone przewody wymienić. 6.2 Wymiana o-ringu 1. Przesunąć komorę wtryskową (poz. 5) nad śrubą motylkową (poz. 2) do najniższej pozycji. 2. Usunąć śrubę blokującą (poz. 1). 3. Odchylić komorę wtryskową. 4. Wyjąć tuleję prowadzącą (poz. 4) z komory wtryskowej. 5. Wymienić o-ring (poz. 3). 6. Włożyć tuleję prowadzącą do komory wtryskowej. 7. Odchylić komorę wtryskową do poprzedniej pozycji. 8. Wkręcić śrubę blokującą i dokręcić. Rys. 46: Wymiana o-ringu Części zamienne i eksploatacyjne Oznaczenie Nr katalogowy Przewód elastyczny (powrót) (<) Elastyczny przewód adaptacyjny (<) Obejma (3 szt.) przewodu elastycznego (<) Elastyczny przewód adaptacyjny (<) O-ring Ø4 x 1,5 (3 szt.) dla przewodu elastycznego (<) Elastyczny przewód adaptacyjny (<) Zestaw przewodu adaptacyjnego (zawartość: przewód adaptacyjny i ) (<) Komora wtryskowa (<) O-ring 12 x 2 dla komory wtryskowej (<) Płytka blokująca dla komory wtryskowej (<) Tuleja prowadząca Ø19 mm (<) Tuleja prowadząca Ø21 mm(<) Pierścień uszczelniający PA cylindryczny (<) Pierścień uszczelniający PA stożkowy (<) Zestaw adaptacyjny powrotu zawartość: adapter powrotu ze złączką węża (<) adapter powrotu ze złączką wkręcaną (<) Urządzenie przyłączeniowe (jarzmo) 0 (<) Urządzenie przyłączeniowe (jarzmo) 4 (<) Urządzenie przyłączeniowe (jarzmo) 13 (<) Lanca (<) Śruba mocująca M10 x 1 (<) Zacisk szeroki dla urządzenia przyłączeniowego (<) Zacisk wąski dla urządzenia przyłączeniowego (<) Tulejka uszczelniająca (ECOPUR) dla urządzenia przyłączeniowego (<) Elektryczny przewód adaptacyjny (<) Tab. 2: Części zamienne i eksploatacyjne (<) część eksploatacyjna 7. Wyłączanie z eksploatacji Patrz rozdział Wyłączanie z eksploatacji w instrukcji obsługi EPS 200 ( ).

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie HERZ RL-5 Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711 Wykonanie R = R 1/2 G = G 3/4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Page 1 of 39 Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Spezialwerkzeugliste: EN-47632 KM-6212-A KM-812 J463810 Wym., zdemontowanie Ostrzeżenie: Szyna paliwowa common rail w silnikach wysokoprężnych

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 3 WN6 do 31,5 MPa do 50 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 450 360 12.2015 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 jest stosowany

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą. Zakres temperatur -40 C do +80 C

Opis urządzeń dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą. Zakres temperatur -40 C do +80 C Złącze przewodów 952 20. / 452... 952 200 021 0 dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą 952 200 022 0 dla przewodu hamulcowego A2 z żółtą pokrywą zamykającą Zastosowanie Cel Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

CZOŁOWA PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA: DEMONTAŻ - MONTAŻ

CZOŁOWA PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA: DEMONTAŻ - MONTAŻ - 1 - CZOŁOWA PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA: DEMONTAŻ - MONTAŻ Uwaga, w procedurze występuje jedno lub kilka ostrzeżeń Momenty dokręcania śruby czołowej poduszki powietrznej pasażera 2 Nm Niezbędne wyposażenie

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

HERZ-TS-98-VH, HERZ-TS-90-H, HERZ TS-FV, TS-98-VH, TS-90-H

HERZ-TS-98-VH, HERZ-TS-90-H, HERZ TS-FV, TS-98-VH, TS-90-H HERZ-Changefix HERZ - Przyrząd do wymiany wkładki termostatycznej HERZ-TS-90 Instrukcja dla 7780 / 7780 H, Wydanie 0711 Zastosowanie: HERZ-Changefix jest urządzeniem szczelnym, które może być zamontowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne

Siłowniki pneumatyczne GESTRA Polonia Spółka z o.o. ul.schuberta 104 80-172 Gdańsk tel. 058 306 10 10, fax 058 306 33 00, e-mail: gestra@gestra.pl Siłowniki pneumatyczne GESTRA Armatura regulacyjna Instrukcja montażu Siłowniki

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Próbnik wtryskiwaczy EPS205

Próbnik wtryskiwaczy EPS205 Próbnik wtryskiwaczy EPS205 1 Spis treści 1 EPS 205 Wstęp wykaz obsługiwanych wtryskiwaczy 2 EPS 205 Charakterystyka ogólna 3 EPS 205 Charakterystyka techniczna (etapy pomiarów/ test piezo) 4 EPS 205 Numery

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 82 320 Platforma do podnoszenia 98 405 Belka do mocowania i wspornik

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu ZESPOŁU POBORU OLEJU OPAŁOWEGO EUROFLEX ORAZ MINIFLEX

Instrukcja obsługi i montażu ZESPOŁU POBORU OLEJU OPAŁOWEGO EUROFLEX ORAZ MINIFLEX Instrukcja obsługi i montażu ZESPOŁU POBORU OLEJU OPAŁOWEGO EUROFLEX ORAZ MINIFLEX AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl AN 20

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,

Bardziej szczegółowo

Therme ciepłej wody. Instrukcja montażu. Therme 230 V ~

Therme ciepłej wody. Instrukcja montażu. Therme 230 V ~ Therme ciepłej wody Therme 230 V ~ Instrukcja montażu A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme ciepłej wody Spis rzeczy Używane symbole... 3 Instrukcja montaźu Zaopatrzenie w wodę... 4 Wybór miejsca...

Bardziej szczegółowo

Węże e.dot do kleju topliwego z czujnikami RTD

Węże e.dot do kleju topliwego z czujnikami RTD Skrócona instrukcja obsługi - Polish - Węże e.dot do kleju topliwego z czujnikami RTD Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE: System jest pod ciśnieniem! Rozprężyć ciśnienie hydrauliczne przed rozłączeniem jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

Czujnik różnicy ciśnienia

Czujnik różnicy ciśnienia 1 921 1921P01 Czujnik różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE64-DP4 Czujnik do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych w

Bardziej szczegółowo

Regulator grzejnikowy / głowica grzejnikowa

Regulator grzejnikowy / głowica grzejnikowa Regulator grzejnikowy / głowica grzejnikowa Instrukcja obsługi Numer produktu: 646389 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 (A) Pokrętło do działania awaryjnego (B) Pokrętło regulacyjne (C) Wyświetlacz urządzenia

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA UKŁADÓW LPG ZAINSTALOWANYCH W POJEŹDZIE

PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA UKŁADÓW LPG ZAINSTALOWANYCH W POJEŹDZIE PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA Opracował: Tomasz Grygoruk 18-01-2006r.. Imię i Nazwisko data podpis Zatwierdził: Marek Flekiewicz 18-01-2006r. Imię i Nazwisko data

Bardziej szczegółowo

Pierścień tłumiący DT i DTV

Pierścień tłumiący DT i DTV 1 z 5 DT służy do wytłumienia hałasu powstającego na łączeniu układu napędu (silnik - łącznik pompa-silnik - pompa) z pokrywą zbiornika lub płytą bazową. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2.1

Bardziej szczegółowo

3 etap naprawy wtryskiwaczy

3 etap naprawy wtryskiwaczy Bosch EPS 78 Bosch EPS 25 KRUGERQ techologia regeneracji 3 etap naprawy wtryskiwaczy Stanowisko do testowania wtryskiwaczy Eps 78 i Eps 25 piezo weryfikacja ISA Pracownia regeneracji wtryskiwaczy Common

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu V5001S Kombi-S ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie Zawór odcinający V5001S stosowany jest w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych oraz biurowych. Zawór może

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od dołu do szafy chłodzącej dla systemów ARACBH1

Zestaw węży przyłączanych od dołu do szafy chłodzącej dla systemów ARACBH1 Zestaw węży przyłączanych od dołu do szafy chłodzącej dla systemów ARACBH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od dołu służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 1. Przeznaczenie palnika Palnik WK10/D4 jest palnikiem wielodyszowym (14 dyfuzorów) przeznaczonym do wypalania (odkażania) płaskich powierzchni i ścian do określonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 2015 Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do przyszłego

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas

ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas INFORMACJA TECHNICZNA ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas Art. FPG1 przyłącza: GW nakrętka ruchoma / GW nakrętka stała Art. FPG1-R przyłącza: GW nakrętka ruchoma / GW nakrętka ruchoma Art. FPG1-K przyłącza:

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Próbnika do wtryskiwaczy EPS 200

Instrukcja obsługi. Próbnika do wtryskiwaczy EPS 200 Instrukcja obsługi Próbnika do wtryskiwaczy EPS 200 INSTRUKCJA OBSŁ UGI EPS 200 2 Spis treści: 1. Zastosowane symbole... 3 1.1 Dokumentacja... 3 1.2 EPS 200... 3 2. Wskazówki użytkowania... 3 2.1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Audi A3 1.8 l T o kodzie silnika ARZ ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska W trakcie wymiany

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Strona 1 Spis treści Strona 3 :... 771000-6000 Strony 4-6 :........771000-6001 Strona 7 :... 771000-6002 Strona 8 :... 771000-6010 / 6011

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Samochody z silnikiem TDI 2.5l

Samochody z silnikiem TDI 2.5l Strona 1 z 7 Samochody z silnikiem TDI 2.5l Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie t Klucz maszynowy płaski -3312- t Trzpień blokujący -T10060 A- Wymontowanie Odłączyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Zespół sterowania jedną dźwignią Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Montaż Dźwignia obsługowa: Dźwignię obsługową należy zamontować w kabinie ciągnika w miejscu wygodnym dla

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne

Informacje techniczne Informacje techniczne Uwagi ogólne Złączki kielichowe pc gwarantują wysoki stopień bezpieczeństwa - także przy ekstremalnych wahaniach ciśnienia oraz przy drganiach w systemie rurociągów. Jakość Firma

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *22141537_0615* Dodatek do instrukcji obsługi SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Bardziej szczegółowo

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD VJR-A3-IC pl Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja zestawu do montażu wpuszczanego 4 1.1 Opis 4 1.1.1 Wymagania dodatkowe 4 1.1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Vekotec. Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia

Vekotec. Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia Vekotec Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu

Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu Instrukcja montażu Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

CFSQ. Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia. Oryginalna konstrukcja ELESA

CFSQ. Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia. Oryginalna konstrukcja ELESA CFSQ Zawias z wbudowanym czujnikiem otwarcia Oryginalna konstrukcja ELESA Informacje Techniczne Materiał Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje,

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie zestaw dodatkowy

Oświetlenie zestaw dodatkowy Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona Strona Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P /

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350, 400, 450, 500 elektronik 1. Przeznaczenie i charakterystyka Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350,400,450,500 elektronik

Bardziej szczegółowo

13 NOWA GENERACJA SYSTEMU RAUTITAN UNIWERSALNY SYSTEM RAUTITAN DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW

13 NOWA GENERACJA SYSTEMU RAUTITAN UNIWERSALNY SYSTEM RAUTITAN DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW 13 NOWA GENERACJA SYSTEMU UNIWERSALNY SYSTEM DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW Podłączenie grzejników z garniturami podłączeniowymi Kątowe garnitury przyłączeniowe Kątowe

Bardziej szczegółowo

MK MK GESTRA Systemy pary i kondensatu

MK MK GESTRA Systemy pary i kondensatu GESTRA Systemy pary i kondensatu MK 36-51 MK 36-52 Instrukcja obsługi i montażu 808309-06/309cs Odwadniacz termostatyczny membranowy MK 36-51 MK 36-52 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Odwadniacze

Bardziej szczegółowo

Asortyment produktów. Złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Strona 4. Złączki dwustronne i złączki dwustronne redukcyjne.

Asortyment produktów. Złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Strona 4. Złączki dwustronne i złączki dwustronne redukcyjne. Asortyment produktów Łączniki zaciskowe i obejmy z odejściem: Nasze łączniki zaciskowe z tworzywa sztucznego oraz obejmy z odejściem dostępne są w następujących średnicach, od 16 mm do 110: Złączki z gwintem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA TYPU E NR KAT. 2681, 2650 Nr katalogowy 2681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POWIERZCHNIOWY OCZYSZCZACZ WODY

INSTRUKCJA OBSŁUGI POWIERZCHNIOWY OCZYSZCZACZ WODY INSTRUKCJA OBSŁUGI POWIERZCHNIOWY OCZYSZCZACZ WODY Spis treści 2 OSTRZEŻENIA 3-4 WYKAZ CZĘŚCI 5-6 MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW EASY SET ( Z DMUCHANYM RINGIEM) 7-8 MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW STELAŻOWYCH 8-9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEMU KELLAN SPIDER PL

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEMU KELLAN SPIDER PL INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEMU KELLAN SPIDER PL 1 SPIS TREŚCI Elementy systemu str3 Grubość szkła. str4 Przygotowanie szkła str4 Przygotowanie okuć.. Przygotowanie rotuli do zamontowania na szkle.

Bardziej szczegółowo

Systemy zaworowe Płyty podstawowe, normowane ISO 5599-1. Broszura katalogowa

Systemy zaworowe Płyty podstawowe, normowane ISO 5599-1. Broszura katalogowa ISO 5599-1 Broszura katalogowa 2 ISO 5599-1 Płyta przyłączeniowa pojedyncza Płyta przyłączeniowa pojedyncza, przyłącza gwintowane boczne norma: ISO 5599-1 rozmiar konstrukcyjny: ISO 1 - ISO 4 wyjście króćca

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY AE SPIS CZĘŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY AE SPIS CZĘŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY AE310001 SPIS CZĘŚCI 1. Siłownik hydrauliczny 10ton 2. Łapa ściągacza 3szt. 3. Podkładki metalowe mocujące 6szt. 4. Adapter centrujący 5. Przedłużka

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP WN do 35 MPa 3 do 0 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 425 940 03.2015 ZASOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOP stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa 2.0 l 16V o kodach silnika EDDB, EDDC, EDDD ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska

Bardziej szczegółowo

Proporcjonalny zawór redukcyjno-przelewowy warstwowy, sterowany pośrednio typ WZCR6 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WZCR6-02/23-24

Proporcjonalny zawór redukcyjno-przelewowy warstwowy, sterowany pośrednio typ WZCR6 KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WZCR6-02/23-24 Proporcjonalny zawór redukcyjno-przelewowy warstwowy, sterowany pośrednio typ WZCR6 WN6 do MPa do 0 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 48 770 09.015 ZASTOSOWANIE Zawór redukcyjno-przelewowy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO Spis treści Zastosowanie. 1 Właściwości.... 1 Cechy użytkowe.... 1 Dane techniczne.... 2 Budowa 2 Materiały.. 2 Działanie..... 2 Identyfikacja zaworu.. 2 Przegląd oferty..... 3 Wymiary..... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Zasada działania CSEasy

Zasada działania CSEasy Zasada działania CSEasy śruba (6 szt.) ogranicznik montażowy konwencjonalna felga opona CSEasy adapter CSEasy płytka kompresyjna Adapter wewnętrzny składa się z trzech segmentów i nakładki gumowej (płytki

Bardziej szczegółowo

Zestaw udoskonalający czujnik krzywki 4045 Wiertnica do przewiertów sterowanych OSTRZEŻENIE

Zestaw udoskonalający czujnik krzywki 4045 Wiertnica do przewiertów sterowanych OSTRZEŻENIE Form No. Zestaw udoskonalający czujnik krzywki 4045 Wiertnica do przewiertów sterowanych Model nr 132-4165 3395-939 Rev A Instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt

Bardziej szczegółowo

Armaturen GmbH Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100

Armaturen GmbH Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100 Armaturen GmbH armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Filtr kątowy DIN z gwintem zewnętrznym Artykuł M&S nr 60100 M&S Armaturen GmbH Industriestraße 24-26 26446 Friedeburg

Bardziej szczegółowo

Manometr różnicowy Model A2G-10

Manometr różnicowy Model A2G-10 Machaniczny pomiar ciśnienia Manometr różnicowy Model A2G-10 Karta katalogowa WIKA PM 07.40 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitoringu ciśnienia różnicowego powietrza i innych niepalnych

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROËN: C4, C4 Picasso, C5 FL, C5 X7, C8, Jumpy II, Dispatch II PEUGEOT: 307, 307 Restyling, 407, 807, Expert II KD459.56 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu SILNIKI 1.8 i 2.0 i Numery OE 0831-V6 SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf 007950024715 Ważne Przed użytkowaniem kolektorów Magneti Marelli przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zapoznaj się ze specyfikacjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu zawiasu drzwiowego WX 3 skrzydełkowego

Instrukcja montażu zawiasu drzwiowego WX 3 skrzydełkowego S t r o n a 1 WALA sp. z o. o. Instrukcja montażu zawiasu drzwiowego WX 3 skrzydełkowego W skład zawiasu 3 skrzydełkowego niesymetrycznego wchodzi: 1 Górne skrzydło 2 Maskownica górnego skrzydła 3 Dolne

Bardziej szczegółowo