Instrukcja obsługi. zestawu do badania CRI Delphi i Denso oraz CRIN Bosch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. zestawu do badania CRI Delphi i Denso oraz CRIN Bosch"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi zestawu do badania CRI Delphi i Denso oraz CRIN Bosch

2 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 3 2. WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA Wskazówki ogólne Wskazówki dotyczące bhp Utylizacja Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV) 3 3. OPIS PRODUKTU Przeznaczenie Wymagania Zakres dostawy Pierwsze uruchomienie Adapter powrotu z przyłączem węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Opis urządzenia CRI Przewód elastyczny (powrót) Elastyczny przewód adaptacyjny Elastyczny przewód adaptacyjny Elastyczny przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny Opis urządzenia CRIN Przewód elastyczny (powrót) Komora wtryskowa Urządzenie przyłączeniowe powrotu Urządzenie przyłączeniowe dopływu Adapter powrotu z przyłączem węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Przewód adaptacyjny OBSŁUGA Wtryskiwacze CRI Wtryskiwacze CRIN z wewnętrznymi złączami Mocowanie CRIN Mocowanie urządzenia przyłączającego powrotu Podłączenie wysokiego ciśnienia Umieszczenie komory wtryskowej Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku Elektryczne podłączenie CRIN CRIN ze złączami zewnętrznymi Mocowanie CRIN Podłączenie wysokiego ciśnienia Podłączenie adaptera powrotu Umocowanie komory wtryskowej Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku Podłączenie elektryczne CRIN ze złączami zewnętrznymi BADANIE SERWISOWANIE Czynności konserwacyjne Wymiana o-ringu WYŁĄCZANIE Z EKSPLOATACJI 20

3 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Stosowane symbole 3 1. Stosowane symbole Piktogramy w połączeniu z hasłami stanowią wskazówki ostrzegające przed bezpośrednim lub możliwym zagrożeniem dla użytkownika. Niebezpieczeństwo Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia Ostrzeżenie Możliwość wystąpienia sytuacji grożącej ciężkimi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Ostrożnie Możliwość wystąpienia sytuacji grożącej lekkimi obrażeniami ciała lub znacznym zniszczeniem sprzętu. Uwaga - ostrzega przed ewentualnością wystąpienia sytuacji, w której może dojść do uszkodzenia sprzętu, przedmiotu badanego lub rzeczy w otoczeniu. Oprócz wskazówek ostrzegawczych są stosowane następujące symbole: Info - wskazówka użytkowania i inne potrzebne informacje. Jednokrokowa procedura - instrukcja dla procedury, która składa się tylko z jednej czynności Pośredni wynik w ramach jednej procedury jest pokazywany rezultat pośredni. Końcowy wynik na końcu procedury jest pokazywany efekt końcowy. Ostrzeżenia wskazują na niebezpieczeństwa i ich skutki dla użytkownika lub osób znajdujących się w pobliżu. 2. Wskazówki użytkowania 2.1 Wskazówki ogólne Istotne wskazówki dotyczące umowy, a w szczególności praw autorskich, gwarancji i rękojmi, grup użytkowników oraz zobowiązań drugiej strony umowy, są zawarte w osobnej instrukcji Istotne wskazówki oraz zasady zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyrządami diagnostycznymi Bosch. Przed uruchomieniem przystawki CAM847, podłączeniem i rozpoczęciem obsługiwania należy instrukcje dokładnie przeczytać i stosować się do nich. 2.2 Wskazówki dotyczące bhp Należy przestrzegać zaleceń bhp podanych w osobnej instrukcji dla przyrządów Istotne wskazówki oraz zasady zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyrządami diagnostycznymi Bosch. Przed uruchomieniem urządzenia, podłączeniem i rozpoczęciem obsługiwania należy je dokładnie przeczytać i stosować się do nich. 2.3 Utylizacja Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulatorami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych. 2.4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV) Ten przyrząd jest produktem klasy A według normy EN Produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w pomieszczeniu; w takim przypadku może być konieczne przedsięwzięcie odpowiednich środków.

4 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu 4 3. Opis produktu 3.1 Przeznaczenie Zestaw ten zawiera wyposażenie (mechaniczne adaptacje przyłączy i elektryczne przewody przejściowe) przeznaczone do podłączenia i badania za pomocą EPS 200 najbardziej popularnych wtryskiwaczy Delphi i Denso, stosowanych w samochodach osobowych, i oznaczanych dalej skrótem CRI, oraz wtryskiwaczy Bosch, stosowanych w pojazdach ciężarowych, i oznaczanych dalej skrótem CRIN. W bazie danych przyrządu EPS 200 są dostępne procedury potrzebne do badania CRIN. W urządzeniu wgrano procedury wzorcowe do badania wtryskiwaczy CRI Denso lub Delphi (Delphi: EJBRxxxxxx oraz Denso: xxx). Te przykładowe procedury zawierają czynności wstępnie zdefiniowane przez Robert Bosch GmbH, jednak bez informacji o wartościach fabrycznych i tolerancji dawek wtrysku i dawek powrotnych. Badający powinien samodzielnie określić te dane lub przyjąć z dokumentacji i dopisać do procedury. Wywoływanie i edytowanie procedury jest opisane w pomocy on-line przyrząd EPS Wymagania Przyrząd EPS 200 do badania wtryskiwaczy. Użytkownik przeszkoleny 1) z zakresu badania oraz naprawy wtryskiwaczy Common Rail CRI/CRIN. Dobra znajomość zasady działania CRI/CRIN oraz umiejętność obsługiwania procesów badania i ich tworzenia za pomocą oprogramowania systemowego EPS 200. Badanie tylko oczyszczonych i kompletnych CRI/CRIN. Nie mocować i nie badać uszkodzonych i/lub silnie skorodowanych CRI/CRIN. Badać tylko CRI/CRIN o rezystancji cewki 2) <1 Ω. 1) Szkolenie w centrum szkoleniowym Bosch. 2) Rezystancja cewki w zaworze elektromagnetycznym wtryskiwacza. 3.3 Zakres dostawy Oznaczenie Nr katalogowy Przewód elastyczny (powrót) Elastyczny przewód adaptacyjny (dla wtryskiwaczy Delphi i Denso) Elastyczny przewód adaptacyjny z zaciskiem sprężystym (dla wtryskiwaczy Denso) Elastyczny przewód adaptacyjny z połączeniem gwintowanym (dla wtryskiwaczy Denso) Elektryczny przewód adaptacyjny dla wtryskiwaczy Delphi Elektryczny przewód adaptacyjny (Universal) Komora wtryskowa dla CRIN Tuleja prowadząca 19 mm dla komory wtryskowej Tuleja prowadząca 21 mm dla komory wtryskowej Pierścień uszczelniający PA cylindryczny (2 szt.) dla komory wtryskowej Pierścień uszczelniający PA stożkowy (2 szt.) dla komory wtryskowej Urządzenie przyłączeniowe powrotu dla CRIN Zestaw adaptacyjny powrotu dla CRIN zawartość: adapter powrotu ze złączką na wąż adapter powrotu ze złączką wkręcaną Urządzenie przyłączeniowe 0 dla CRIN Urządzenie przyłączeniowe 4 dla CRIN Urządzenie przyłączeniowe 13 dla CRIN Lanca (3 szt.) urządzeń przyłączeniowych Śruba (3 szt.) do mocowania urządzeń przyłączeniowych Zacisk szeroki (3 szt.) dla urządzeń przyłączeniowych Zacisk wąski (1 szt.) urządzeń przyłączeniowych Zabezpieczenie przed obrotem (2 szt.) dla urządzeń przyłączeniowych Zabezpieczenie przed obrotem (1 szt.) dla urządzeń przyłączeniowych Elektryczny przewód adaptacyjny dla CRIN Tab. 1. Wyposażenie standardowe

5 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Pierwsze uruchomienie Adapter powrotu z przyłączem węży 3.5 Opis urządzenia CRI Przewód elastyczny (powrót) Za pomocą przewodu elastycznego (poz. 1) odprowadza się dawki powrotne CRI/CRIN do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS 200. Rys. 1. Montaż adaptera powrotu 1. Wkręcić złączkę (poz. 1) z płaską uszczelką (10,2 x 13,4 mm) w korpus rozdzielacza (poz. 2) i mocno dokręcić. 2. Wkręcić króćce (poz. 3) z płaską uszczelką (10,2 x 13,4 mm) w korpus rozdzielacza od czoła i mocno dokręcić. 3. Wcisnąć oba węże (poz. 4) na króćce i umocować dwoma opaskami (poz. 5). 4. Pozostałe dwie obejmy nasunąć na przeciwne końce węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Rys. 3. Podłączenie powrotu CRI/CRIN Rys. 2. Montaż adaptera powrotu Wkręcić złączkę (poz. 1) w adapter (poz. 2) z płaską uszczelką (10,2 x 13,4 mm) i mocno dokręcić.

6 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Elastyczny przewód adaptacyjny Dla CRI z podłączeniem przewodu elastycznego za pomocą króćca (Delphi i Denso) Elastyczny przewód adaptacyjny Dla CRI z podłączeniem przewodu elastycznego za pomocą otworu nieprzelotowego (Delphi). Rys. 6. Elastyczny przewód adaptacyjny Rys. 4. Elastyczny przewód adaptacyjny Rys. 7. Elastyczny przewód adaptacyjny o-ring (Ø4 x 1,5) 2 zacisk sprężysty Rys. 5: Elastyczny przewód adaptacyjny przewód 2 obejma Podłączenie: 1. Przeciągnąć przewód adaptacyjny przez obejmę. 2. Dokręcić obejmę. 3. Połączyć przewód adaptacyjny z przewodem elastycznym Podłączenie: 1. Wetknąć przewód adaptacyjny w otwór odpływowy wtryskiwacza CRI. 2. Zabezpieczyć przewód adaptacyjny zaciskiem sprężystym przed wypadnięciem. 3. Połączyć przewód adaptacyjny z przewodem elastycznym

7 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Elastyczny przewód adaptacyjny Dla CRI z podłączeniem przewodu elastycznego za pomocą złączki gwintowanej (Denso) Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny do elektrycznego podłączenia wtryskiwacza CRI Delphi. Rys. 9. Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny do elektrycznego podłączenia wtryskiwacza CRI z płaskimi stykami, np. Denso (patrz rys. 11, pos. 1). Rys. 10. Przewód adaptacyjny Rys. 8. Elastyczny przewód adaptacyjny przewód 2 płaska uszczelka miedziana A8 x 11 Podłączenie: 1. Wkręcić przewód adaptacyjny z uszczelką w otwór odpływowy wtryskiwacza CDI i dokręcić mocno. 2. Połączyć przewód adaptacyjny z przewodem elastycznym Rys. 11. Wtyczka CRI

8 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Opis urządzenia CRIN Przewód elastyczny (powrót) Za pomocą przewodu elastycznego (poz. 1) odprowadza się dawki powrotne CRI/CRIN do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS Komora wtryskowa Ostrzeżenie - Niebezpieczeństwo oparzenia Gorące powierzchnie komory wtryskowej mogą spowodować oparzenie rąk. Przed usunięciem komory wtryskowej z CRIN należy założyć rękawice. Komory wtryskowej używać tylko do badania wtryskiwaczy pojazdów ciężarowych. Do badania wtryskiwaczy samochodów osobowych trzeba zastosować komorę , która wchodzi w zakres wyposażenia standardowego przyrządu EPS 200. Rys.12. Podłączenie powrotu CRI/CRIN Rys. 13. Komora wtryskowa 1. śruba zaciskowa tulei prowadzącej 2. śruba motylkowa 3. szybkozłączka 4. komora wtryskowa 5. tuleja prowadząca 6. płytka blaszana blokująca W celu pomiaru dawkowania, nasuwa się komorę wtryskową pod rozpylacz wtryskiwacza CRIN i unieruchamia płytką blokującą przy wyjściu gwintu powyżej nakrętki mocującej rozpylacz. Płytka blokująca może przyjmować dwa rozmiary wtryskiwaczy CRIN: 17,1 mm 19,0 mm Prowadzenie wtryskiwacza CRIN w komorze wtryskowej zapewnia tuleja prowadząca. Występuje ona w dwóch rozmiarach średnicy otworu: 19 mm 21 mm

9 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu 9 Za pomocą śruby motylkowej dociska się komorę wtryskową do nakrętki mocującej rozpylacz CRIN. Przy tym powierzchnia czołowa nakrętki osadza się na o-ringu Viton lub na pierścieniu uszczelniającym PA i uszczelnia osiowo wtryskiwacz. W zależności od kształtu nakrętki mocującej rozpylacz, uszczelnienie wtryskiwacza odbywa się z lub bez pierścienia uszczelniającego PA. Wymiana tulei prowadzącej (poz. 4) Rys. 14: Wymiana tulei prowadzącej Rys. 14: Komora wtryskowa z pierścieniami uszczelniającymi PA 1 wtryskiwacz CRIN 2 komora wtryskowa bez pierścienia uszczelniającego 3 komora wtryskowa z pierścieniem uszczelniającym PA komora wtryskowa z pierścieniem uszczelniającym PA Przesunąć komorę wtryskową (poz. 3) nad śrubę motylkową do najniższej pozycji. 2. Poluzować śrubę zaciskową (poz. 1). 3. Wyjąć tuleję prowadzącą z komory wtryskowej. 4. Włożyć do komory wtryskowej nową tuleję prowadzącą (poz. 4). 5. Ponownie dokręcić śrubę zaciskową (poz. 1). Podczas badania wtryskiwacz CRIN wtryskuje olej probierczy do komory wtryskowej. Z komory wtryskowej olej ten przepływa przewodem elastycznym (na wyposażeniu EPS 200) z powrotem do przyłącza kontrolnego CRI/CRIN w EPS 200 (patrz instrukcja obsługi EPS 200).

10 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Urządzenie przyłączeniowe powrotu Dla wtryskiwaczy CRIN z wewnętrznym złączem powrotu Urządzenie przyłączeniowe dopływu Urządzenie to łączy dopływ wysokiego ciśnienia wtryskiwacza CRIN z wewnętrznymi złączami. Na wyposażeniu standardowym są trzy wersje urządzenia o różnym kącie złącza (0, 4, 13 ). Rys. 16: Urządzenie przyłączeniowe 1 przewód powrotny 2 jarzmo mocujące 3 śruba mocująca 4 tulejka uszczelniająca ECOPUR ( ) Rys. 17: Urządzenie przyłączeniowe 1 jarzmo 2 lanca przyłączeniowa 3 śruba mocująca 4 zabezpieczenie przed obrotem 5 element zaciskowy Podczas podłączania wtryskiwacza CRIN należy docisnąć wewnętrzne złącze wysokiego ciśnienia CRIN do lancy za pomocą śruby mocującej. Moment dokręcania: 20 Nm. Ściśnięcie powierzchni powoduje przy tym uszczelnienie połączenia CRIN i lancy. Rys. 18: Urządzenie przyłączeniowe z wtryskiwaczem CRIN

11 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Adapter powrotu z przyłączem węży Dla wtryskiwaczy CRIN z rozdzielonym odpływem dawek powrotnych Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny do elektrycznego podłączenia wtryskiwacza CRIN. Rys. 19: Adapter powrotu z przyłączem węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Dla wtryskiwaczy CRIN ze złączką wkręcaną M 8 x 1. Rys. 20: Przewód adaptacyjny Rys. 20: Adapter powrotu ze złączką wkręcaną

12 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Obsługa 4.1 Wtryskiwacze CRI Mocowanie i podłączanie wtryskiwaczy CRI jest opisane w instrukcji obsługi EPS 200 ( ). Pozycja mocowania 1: Złącze powrotu wtryskiwacza CRIN znajduje poniżej złącza wysokiego ciśnienia. 4.2 Wtryskiwacze CRIN z wewnętrznymi złączami Mocowanie CRIN 1. Wybrać urządzenie przyłączeniowe odpowiednie dla złącza wysokiego ciśnienia w CRIN. Rys. 23: Pozycja mocowania 1 1 złącze wysokiego ciśnienia 2 złącze powrotu Pozycja mocowania 2: Złącze powrotu wtryskiwacza CRIN znajduje na tym samym poziomie lub powyżej złącza wysokiego ciśnienia. Rys. 22: Urządzenie przyłączeniowe z kątowym podłączeniem 1 urządzenie przyłączeniowe urządzenie przyłączeniowe urządzenie przyłączeniowe Podczas dostosowywania urządzenia przyłączeniowego do wtryskiwacza CRIN trzeba lancę i śrubę mocującą zamocować w górnej pozycji umocowania lub w dolnej. Nie mocować wtryskiwacza CRIN na ukos. 2. Wybrać odpowiednią pozycję mocowania urządzenia przyłączeniowego W zależności od typu wtryskiwacza CRIN, urządzenie przyłączeniowe musi być tak dopasowane do CRIN, aby można było umieścić przy CRIN urządzenie przyłączeniowe powrotu (patrz rozdział 4.2.2). W urządzeniu przyłączeniowym przewidziano dwie pozycje do podłączenia CRIN. Wybór pozycji jest zależny od położenia złącza powrotu w CRIN. Rys. 24: Pozycja mocowania 2 1 złącze wysokiego ciśnienia 2 złącze powrotu

13 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Zmontować urządzenie przyłączeniowe na żądaną pozycję mocowania. Zwrócić przy tym uwagę na poprawne położenie zabezpieczenia przed obrotem (patrz rys. 25 lub Rys. 26). 6. Umocować CRIN z urządzeniem przyłączającym do uchwytu zaciskowego przyrządu EPS 200. Przełożenie na pozycję 1 Rys. 27: Mocowanie 7. Dokręcić śrubę mocującą maksymalnym momentem 20 Nm, przytrzymując jarzmo. Rys. 25: Pozycja mocowania 1 Przełożenie na pozycję 2 Rys. 28: Dokręcanie śruby mocującej Rys. 26: Pozycja mocowania 2 4. Tak ustawić śrubę mocującą, aby wtryskiwacz CRIN znajdował się prawie centralnie w urządzeniu przyłączającym. Włożyć CRIN do urządzenia przyłączającego. 5. Wkręcić lancę ręką do wewnętrznego dopływu wysokiego ciśnienia.

14 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Mocowanie urządzenia przyłączającego powrotu 1. Zamontować urządzenie przyłączeniowe dla powrotu (patrz rys. 29) na złączu powrotnym wtryskiwacza CRIN. 2. Tak nasadzić urządzenie przyłączeniowe, aby tulejka uszczelniająca ECOPUR zasłoniła otwór odpływowy (patrz rys. 30). 3. Dokręcić śrubę mocującą, aż połączenie będzie szczelne Podłączenie wysokiego ciśnienia Podłączyć przewód doprowadzający wysokie ciśnienie poprzez adapter do lancy urządzenia przyłączeniowego. Moment dokręcania: 25 Nm do 30 Nm. Rys. 29: Podłączenie urządzenia przyłączeniowego dla powrotu Rys. 31: Podłączenie wysokiego ciśnienia Umieszczenie komory wtryskowej 4. W razie potrzeby, dobrać pasujący pierścień uszczelniający PA (poz. 4) i włożyć do komory wtryskowej. 5. Wybrać odpowiednią tuleję prowadzącą (poz. 5). 6. Włożyć tuleję prowadzącą do komory wtryskowej. 7. Dokręcić śrubę zaciskową (poz. 2). 8. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 1) w środkowe położenie. Rys. 30: Złącze 1 otwór odpływowy 2 tulejka uszczelniająca ECOPUR Rys. 32: Komora wtryskowa

15 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Nasunąć komorę wtryskową (poz. 8) pod rozpylacz (poz. 7) wtryskiwacza CRIN (poz. 6) Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku 1. Połączyć urządzenie przyłączeniowe dla powrotu za pomocą przewodu elastycznego do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS Połączyć komorę wtryskową za pomocą przewodu elastycznego *) do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (wtrysk)" na panelu EPS 200. Rys. 33: Montaż komory wtryskowej 10. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 10) odpowiednim wycięciem (Ø17,1 mm lub Ø19,0 mm) do wyjścia gwintu (poz. 11) powyżej nakrętki mocującej rozpylacz (poz. 12) wtryskiwacza CRIN. Rys. 35: Schemat podłączenia wtryskiwacza CRIN bez złącza wysokiego ciśnienia 1 panel EPS przewód elastyczny (wtrysk) *) 3 przewód elastyczny(powrót) komora wtryskowa 5 CRIN 6 urządzenie przyłączeniowe dla powrotu *) Na wyposażeniu EPS 200 Rys. 34: Blokowanie komory wtryskowej 11. Zacisnąć komorę wtryskową dokręcając śrubę motylkową (patrz rys. 33, Pos. 9).

16 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Elektryczne podłączenie CRIN Podłączyć wtryskiwacz CRIN przewodem adaptacyjnym (poz. 1) do złącza "X20" w EPS CRIN ze złączami zewnętrznymi Mocowanie CRIN Umocować CRIN do uchwytu zaciskowego przyrządu EPS 200. Rys. 36: Podłączenie przewodu adaptacyjnego do elektrycznego zasilania wtryskiwacza Rys. 37: Mocowanie wtryskiwacza CRIN ze złączami zewnętrznymi Podłączenie wysokiego ciśnienia Podłączyć przewód doprowadzający wysokie ciśnienie poprzez adapter do CRIN. Moment dokręcania: 25 Nm do 30 Nm. Rys. 38: CRIN ze złączami zewnętrznymi

17 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Podłączenie adaptera powrotu Podłączyć adapter powrotu do wtryskiwacza CRIN: Adapter powrotu dla wtryskiwaczy CRIN z rozdzielonym odpływem dawek powrotnych Umocowanie komory wtryskowej 1. W razie potrzeby, dobrać pasujący pierścień uszczelniający PA (poz. 4) i włożyć do komory wtryskowej. 2. Wybrać odpowiednią tuleję prowadzącą (poz. 5). 3. Włożyć tuleję prowadzącą do komory wtryskowej. 4. Dokręcić śrubę zaciskową (poz. 2). 5. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 1) w środkowe położenie. Rys. 41: Komora wtryskowa Rys. 39: Adapter dla CRIN z rozdzielonym odpływem dawek powrotnych Adapter powrotu dla wtryskiwaczy CRIN ze złączką wkręcaną Rys. 40: Adapter powrotu ze złączką wkręcaną

18 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Nasunąć komorę wtryskową (poz. 8) pod rozpylacz (poz. 7) wtryskiwacza CRIN (poz. 6) Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku 1. Połączyć adapter powrotu za pomocą przewodu elastycznego do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS Połączyć komorę wtryskową za pomocą przewodu elastycznego *) do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (wtrysk)" na panelu EPS 200. Rys. 42: Montaż komory wtryskowej 7. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 10) odpowiednim wycięciem (Ø17,1 mm lub Ø19,0 mm) do wyjścia gwintu (poz. 11) powyżej nakrętki mocującej rozpylacz (poz. 12) wtryskiwacza CRIN. Rys 44: Schemat podłączenia wtryskiwacza CRIN bez złącza wysokiego ciśnienia 1 panel EPS przewód elastyczny (wtrysk) *) 3 przewód elastyczny(powrót) adapter powrotu 5 CRIN 6 komora wtryskowa *) Na wyposażeniu EPS 200 Rys. 43: Blokowanie komory wtryskowej 8. Zacisnąć komorę wtryskową dokręcając śrubę motylkową (patrz rys. 42, Pos. 9).

19 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Badanie Podłączenie elektryczne CRIN ze złączami zewnętrznymi Podłączyć wtryskiwacz CRIN przewodem adaptacyjnym (poz. 1) do złącza "X20" w EPS Badanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zranienia! W przypadku nieprawidłowego podłączenia hydraulicznego sprzętu i sprawdzanych podzespołów, może podczas badania wydostać się olej pod wysokim ciśnieniem lub elementy przyrządu mogą ulec rozerwaniu. Może to spowodować zranienie lub zniszczenie rzeczy. Przed włączeniem należy sprawdzić, czy wszystkie przewody elastyczne są prawidłowo podłączone do EPS 200 i do badanego wtryskiwacza. Wymienić nieszczelne i uszkodzone przewody elastyczne. Obsługa oprogramowania oraz badanie wtryskiwaczy CRI/CRIN zostało opisane w pomocy online przyrządu EPS 200. Rys. 45: Podłączenie elektrycznego przewodu adaptacyjnego W przypadku niektórych wtryskiwaczy Denso (np ), podłączenie się dostarczonym przewodem adaptacyjnym do zaworu elektromagnetycznego wtryskiwacza jest utrudnione lub całkiem niemożliwe. W takiej sytuacji można sobie pomóc, stosując jako przejściówkę oryginalny przewód adaptacyjny Denso. Przewód ten występuje jako część zamienna Denso i należy go pozyskać do wykonywania badań tego typu wtryskiwaczy. 1. Włączyć EPS Zidentyfikować wtryskiwacz CRI/CRIN w programie. 3. Umocować CRI/CRIN do zacisku. Komorę wtryskową zamontować dopiero po wykonaniu testu szczelności "Leak test" na wtryskiwaczu CRI/CRIN. 4. Podłączyć do CRI/CRIN przewody obwodu hydraulicznego. 5. Podłączyć do CRI/CRIN zasilanie elektryczne. 6. Zamknąć osłonę. 7. Wykonać badanie.

20 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Serwisowanie Serwisowanie 6.1 Czynności konserwacyjne Przed użyciem sprawdzać przewody elastyczne pod kątem uszkodzenia (popękania). Uszkodzone przewody wymienić. 6.2 Wymiana o-ringu 1. Przesunąć komorę wtryskową (poz. 5) nad śrubą motylkową (poz. 2) do najniższej pozycji. 2. Usunąć śrubę blokującą (poz. 1). 3. Odchylić komorę wtryskową. 4. Wyjąć tuleję prowadzącą (poz. 4) z komory wtryskowej. 5. Wymienić o-ring (poz. 3). 6. Włożyć tuleję prowadzącą do komory wtryskowej. 7. Odchylić komorę wtryskową do poprzedniej pozycji. 8. Wkręcić śrubę blokującą i dokręcić. Rys. 46: Wymiana o-ringu Części zamienne i eksploatacyjne Oznaczenie Nr katalogowy Przewód elastyczny (powrót) (<) Elastyczny przewód adaptacyjny (<) Obejma (3 szt.) przewodu elastycznego (<) Elastyczny przewód adaptacyjny (<) O-ring Ø4 x 1,5 (3 szt.) dla przewodu elastycznego (<) Elastyczny przewód adaptacyjny (<) Zestaw przewodu adaptacyjnego (zawartość: przewód adaptacyjny i ) (<) Komora wtryskowa (<) O-ring 12 x 2 dla komory wtryskowej (<) Płytka blokująca dla komory wtryskowej (<) Tuleja prowadząca Ø19 mm (<) Tuleja prowadząca Ø21 mm(<) Pierścień uszczelniający PA cylindryczny (<) Pierścień uszczelniający PA stożkowy (<) Zestaw adaptacyjny powrotu zawartość: adapter powrotu ze złączką węża (<) adapter powrotu ze złączką wkręcaną (<) Urządzenie przyłączeniowe (jarzmo) 0 (<) Urządzenie przyłączeniowe (jarzmo) 4 (<) Urządzenie przyłączeniowe (jarzmo) 13 (<) Lanca (<) Śruba mocująca M10 x 1 (<) Zacisk szeroki dla urządzenia przyłączeniowego (<) Zacisk wąski dla urządzenia przyłączeniowego (<) Tulejka uszczelniająca (ECOPUR) dla urządzenia przyłączeniowego (<) Elektryczny przewód adaptacyjny (<) Tab. 2: Części zamienne i eksploatacyjne (<) część eksploatacyjna 7. Wyłączanie z eksploatacji Patrz rozdział Wyłączanie z eksploatacji w instrukcji obsługi EPS 200 ( ).

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

TCE 4430 / TCE 4435. Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine

TCE 4430 / TCE 4435. Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine TCE 4430 / TCE 4435 de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine en Original instructions Tire changer fr Notice originale Machine à monter les pneus es Manual original Máquina para montaje de neumáticos

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 6706098-00.ST Montaż na dachu 6 70 68 95 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski FKC-2

Kolektor płaski FKC-2 Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor płaski FKC- Słoneczne systemy grzewcze 67080448.00-.ST Montaż w połaci dachowej 6 70 809 843 (04/04) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja BAREV-H15-D/08.01/Be BA-REV-R-PL/10.07/Be Revo Pneumatyczny Pneumatik napęd obrotowy, Schwenkantrieb seria R dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15 Installation, Bedienung und

Bardziej szczegółowo

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote WBE 4220 de Betriebsanleitung Radauswuchtmaschine en Operating instructions Wheel Balancing Machine fr Consignes d utilisation Banc d équilibrage de roues es Instrucciones de Funcionamiento Máquina de

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Przepompownia Aqualift S KESSEL LW 600/LW 1000

Przepompownia Aqualift S KESSEL LW 600/LW 1000 INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przepompownia Aqualift S KESSEL LW 600/LW 1000 do ścieków bez fekaliów do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie Wysokie bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX

Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX Instrukcja zabudowy, obsługi I konserwacji Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX do ścieków zawierających fekalia do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny Wskazówka: Ten kocioł grzewczy może być wyłącznie opalany gazem ziemny/gazem płynnym! Logano plus SB735 gaz Dla firmy instalacyjnej Przeczytać

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do neutralizacji kondensatu z kotłów na olej opałowy. Instrukcja instalacji i konserwacji. Instrukcja instalacji i konserwacji

Urządzenie do neutralizacji kondensatu z kotłów na olej opałowy. Instrukcja instalacji i konserwacji. Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji Urządzenie do neutralizacji kondensatu z kotłów na olej opałowy Nr kat. 0020017503 PL Spis treści 1 Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające Zespoły napowietrzająco-odpowietrzające Wyposażenie armatury napowietrzająco-odpowietrzającej

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające Zespoły napowietrzająco-odpowietrzające Wyposażenie armatury napowietrzająco-odpowietrzającej SPIS TREŚCI Zawory napowietrzająco-odpowietrzające Zespoły napowietrzająco-odpowietrzające Wyposażenie armatury napowietrzająco-odpowietrzającej armatura napowietrzająco- -odpowietrzająca Zasuwy nożowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika H-2000-5196-05-A. Bezdotykowy system ustawiania narzędzi NC3

Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika H-2000-5196-05-A. Bezdotykowy system ustawiania narzędzi NC3 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika H-2000-5196-05-A Bezdotykowy system ustawiania narzędzi NC3 2002-2011 Renishaw plc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie niniejszego dokumentu, jego reprodukcja

Bardziej szczegółowo

BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse

BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse BEA 950 de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse en Original instructions Bosch Emission Analysis es Manual original Análisis de emisiones de Bosch sv Bruksanvisning i original Bosch-emissionsanalys

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

HO 051140 MINIPRESS P. Proszę przestrzegać zasad pracy umieszczonych w instrukcji obsługi! BA-101/3PL M53.XXXX

HO 051140 MINIPRESS P. Proszę przestrzegać zasad pracy umieszczonych w instrukcji obsługi! BA-101/3PL M53.XXXX HO 051140 MINIPRESS P Proszę przestrzegać zasad pracy umieszczonych w instrukcji obsługi! PL BA-101/3PL M53.XXXX A - Schemat budowy maszyny 1.9 3.10 6.4 3.23 3.21 3.18 3.17 3.19 1.7 1.2 2.4 2.1 2.2 2.3

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo