Instrukcja obsługi. zestawu do badania CRI Delphi i Denso oraz CRIN Bosch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. zestawu do badania CRI Delphi i Denso oraz CRIN Bosch"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi zestawu do badania CRI Delphi i Denso oraz CRIN Bosch

2 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 3 2. WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA Wskazówki ogólne Wskazówki dotyczące bhp Utylizacja Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV) 3 3. OPIS PRODUKTU Przeznaczenie Wymagania Zakres dostawy Pierwsze uruchomienie Adapter powrotu z przyłączem węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Opis urządzenia CRI Przewód elastyczny (powrót) Elastyczny przewód adaptacyjny Elastyczny przewód adaptacyjny Elastyczny przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny Opis urządzenia CRIN Przewód elastyczny (powrót) Komora wtryskowa Urządzenie przyłączeniowe powrotu Urządzenie przyłączeniowe dopływu Adapter powrotu z przyłączem węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Przewód adaptacyjny OBSŁUGA Wtryskiwacze CRI Wtryskiwacze CRIN z wewnętrznymi złączami Mocowanie CRIN Mocowanie urządzenia przyłączającego powrotu Podłączenie wysokiego ciśnienia Umieszczenie komory wtryskowej Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku Elektryczne podłączenie CRIN CRIN ze złączami zewnętrznymi Mocowanie CRIN Podłączenie wysokiego ciśnienia Podłączenie adaptera powrotu Umocowanie komory wtryskowej Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku Podłączenie elektryczne CRIN ze złączami zewnętrznymi BADANIE SERWISOWANIE Czynności konserwacyjne Wymiana o-ringu WYŁĄCZANIE Z EKSPLOATACJI 20

3 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Stosowane symbole 3 1. Stosowane symbole Piktogramy w połączeniu z hasłami stanowią wskazówki ostrzegające przed bezpośrednim lub możliwym zagrożeniem dla użytkownika. Niebezpieczeństwo Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia Ostrzeżenie Możliwość wystąpienia sytuacji grożącej ciężkimi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Ostrożnie Możliwość wystąpienia sytuacji grożącej lekkimi obrażeniami ciała lub znacznym zniszczeniem sprzętu. Uwaga - ostrzega przed ewentualnością wystąpienia sytuacji, w której może dojść do uszkodzenia sprzętu, przedmiotu badanego lub rzeczy w otoczeniu. Oprócz wskazówek ostrzegawczych są stosowane następujące symbole: Info - wskazówka użytkowania i inne potrzebne informacje. Jednokrokowa procedura - instrukcja dla procedury, która składa się tylko z jednej czynności Pośredni wynik w ramach jednej procedury jest pokazywany rezultat pośredni. Końcowy wynik na końcu procedury jest pokazywany efekt końcowy. Ostrzeżenia wskazują na niebezpieczeństwa i ich skutki dla użytkownika lub osób znajdujących się w pobliżu. 2. Wskazówki użytkowania 2.1 Wskazówki ogólne Istotne wskazówki dotyczące umowy, a w szczególności praw autorskich, gwarancji i rękojmi, grup użytkowników oraz zobowiązań drugiej strony umowy, są zawarte w osobnej instrukcji Istotne wskazówki oraz zasady zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyrządami diagnostycznymi Bosch. Przed uruchomieniem przystawki CAM847, podłączeniem i rozpoczęciem obsługiwania należy instrukcje dokładnie przeczytać i stosować się do nich. 2.2 Wskazówki dotyczące bhp Należy przestrzegać zaleceń bhp podanych w osobnej instrukcji dla przyrządów Istotne wskazówki oraz zasady zachowania bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyrządami diagnostycznymi Bosch. Przed uruchomieniem urządzenia, podłączeniem i rozpoczęciem obsługiwania należy je dokładnie przeczytać i stosować się do nich. 2.3 Utylizacja Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z przewodami i bateriami/akumulatorami należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych. 2.4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV) Ten przyrząd jest produktem klasy A według normy EN Produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w pomieszczeniu; w takim przypadku może być konieczne przedsięwzięcie odpowiednich środków.

4 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu 4 3. Opis produktu 3.1 Przeznaczenie Zestaw ten zawiera wyposażenie (mechaniczne adaptacje przyłączy i elektryczne przewody przejściowe) przeznaczone do podłączenia i badania za pomocą EPS 200 najbardziej popularnych wtryskiwaczy Delphi i Denso, stosowanych w samochodach osobowych, i oznaczanych dalej skrótem CRI, oraz wtryskiwaczy Bosch, stosowanych w pojazdach ciężarowych, i oznaczanych dalej skrótem CRIN. W bazie danych przyrządu EPS 200 są dostępne procedury potrzebne do badania CRIN. W urządzeniu wgrano procedury wzorcowe do badania wtryskiwaczy CRI Denso lub Delphi (Delphi: EJBRxxxxxx oraz Denso: xxx). Te przykładowe procedury zawierają czynności wstępnie zdefiniowane przez Robert Bosch GmbH, jednak bez informacji o wartościach fabrycznych i tolerancji dawek wtrysku i dawek powrotnych. Badający powinien samodzielnie określić te dane lub przyjąć z dokumentacji i dopisać do procedury. Wywoływanie i edytowanie procedury jest opisane w pomocy on-line przyrząd EPS Wymagania Przyrząd EPS 200 do badania wtryskiwaczy. Użytkownik przeszkoleny 1) z zakresu badania oraz naprawy wtryskiwaczy Common Rail CRI/CRIN. Dobra znajomość zasady działania CRI/CRIN oraz umiejętność obsługiwania procesów badania i ich tworzenia za pomocą oprogramowania systemowego EPS 200. Badanie tylko oczyszczonych i kompletnych CRI/CRIN. Nie mocować i nie badać uszkodzonych i/lub silnie skorodowanych CRI/CRIN. Badać tylko CRI/CRIN o rezystancji cewki 2) <1 Ω. 1) Szkolenie w centrum szkoleniowym Bosch. 2) Rezystancja cewki w zaworze elektromagnetycznym wtryskiwacza. 3.3 Zakres dostawy Oznaczenie Nr katalogowy Przewód elastyczny (powrót) Elastyczny przewód adaptacyjny (dla wtryskiwaczy Delphi i Denso) Elastyczny przewód adaptacyjny z zaciskiem sprężystym (dla wtryskiwaczy Denso) Elastyczny przewód adaptacyjny z połączeniem gwintowanym (dla wtryskiwaczy Denso) Elektryczny przewód adaptacyjny dla wtryskiwaczy Delphi Elektryczny przewód adaptacyjny (Universal) Komora wtryskowa dla CRIN Tuleja prowadząca 19 mm dla komory wtryskowej Tuleja prowadząca 21 mm dla komory wtryskowej Pierścień uszczelniający PA cylindryczny (2 szt.) dla komory wtryskowej Pierścień uszczelniający PA stożkowy (2 szt.) dla komory wtryskowej Urządzenie przyłączeniowe powrotu dla CRIN Zestaw adaptacyjny powrotu dla CRIN zawartość: adapter powrotu ze złączką na wąż adapter powrotu ze złączką wkręcaną Urządzenie przyłączeniowe 0 dla CRIN Urządzenie przyłączeniowe 4 dla CRIN Urządzenie przyłączeniowe 13 dla CRIN Lanca (3 szt.) urządzeń przyłączeniowych Śruba (3 szt.) do mocowania urządzeń przyłączeniowych Zacisk szeroki (3 szt.) dla urządzeń przyłączeniowych Zacisk wąski (1 szt.) urządzeń przyłączeniowych Zabezpieczenie przed obrotem (2 szt.) dla urządzeń przyłączeniowych Zabezpieczenie przed obrotem (1 szt.) dla urządzeń przyłączeniowych Elektryczny przewód adaptacyjny dla CRIN Tab. 1. Wyposażenie standardowe

5 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Pierwsze uruchomienie Adapter powrotu z przyłączem węży 3.5 Opis urządzenia CRI Przewód elastyczny (powrót) Za pomocą przewodu elastycznego (poz. 1) odprowadza się dawki powrotne CRI/CRIN do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS 200. Rys. 1. Montaż adaptera powrotu 1. Wkręcić złączkę (poz. 1) z płaską uszczelką (10,2 x 13,4 mm) w korpus rozdzielacza (poz. 2) i mocno dokręcić. 2. Wkręcić króćce (poz. 3) z płaską uszczelką (10,2 x 13,4 mm) w korpus rozdzielacza od czoła i mocno dokręcić. 3. Wcisnąć oba węże (poz. 4) na króćce i umocować dwoma opaskami (poz. 5). 4. Pozostałe dwie obejmy nasunąć na przeciwne końce węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Rys. 3. Podłączenie powrotu CRI/CRIN Rys. 2. Montaż adaptera powrotu Wkręcić złączkę (poz. 1) w adapter (poz. 2) z płaską uszczelką (10,2 x 13,4 mm) i mocno dokręcić.

6 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Elastyczny przewód adaptacyjny Dla CRI z podłączeniem przewodu elastycznego za pomocą króćca (Delphi i Denso) Elastyczny przewód adaptacyjny Dla CRI z podłączeniem przewodu elastycznego za pomocą otworu nieprzelotowego (Delphi). Rys. 6. Elastyczny przewód adaptacyjny Rys. 4. Elastyczny przewód adaptacyjny Rys. 7. Elastyczny przewód adaptacyjny o-ring (Ø4 x 1,5) 2 zacisk sprężysty Rys. 5: Elastyczny przewód adaptacyjny przewód 2 obejma Podłączenie: 1. Przeciągnąć przewód adaptacyjny przez obejmę. 2. Dokręcić obejmę. 3. Połączyć przewód adaptacyjny z przewodem elastycznym Podłączenie: 1. Wetknąć przewód adaptacyjny w otwór odpływowy wtryskiwacza CRI. 2. Zabezpieczyć przewód adaptacyjny zaciskiem sprężystym przed wypadnięciem. 3. Połączyć przewód adaptacyjny z przewodem elastycznym

7 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Elastyczny przewód adaptacyjny Dla CRI z podłączeniem przewodu elastycznego za pomocą złączki gwintowanej (Denso) Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny do elektrycznego podłączenia wtryskiwacza CRI Delphi. Rys. 9. Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny do elektrycznego podłączenia wtryskiwacza CRI z płaskimi stykami, np. Denso (patrz rys. 11, pos. 1). Rys. 10. Przewód adaptacyjny Rys. 8. Elastyczny przewód adaptacyjny przewód 2 płaska uszczelka miedziana A8 x 11 Podłączenie: 1. Wkręcić przewód adaptacyjny z uszczelką w otwór odpływowy wtryskiwacza CDI i dokręcić mocno. 2. Połączyć przewód adaptacyjny z przewodem elastycznym Rys. 11. Wtyczka CRI

8 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Opis urządzenia CRIN Przewód elastyczny (powrót) Za pomocą przewodu elastycznego (poz. 1) odprowadza się dawki powrotne CRI/CRIN do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS Komora wtryskowa Ostrzeżenie - Niebezpieczeństwo oparzenia Gorące powierzchnie komory wtryskowej mogą spowodować oparzenie rąk. Przed usunięciem komory wtryskowej z CRIN należy założyć rękawice. Komory wtryskowej używać tylko do badania wtryskiwaczy pojazdów ciężarowych. Do badania wtryskiwaczy samochodów osobowych trzeba zastosować komorę , która wchodzi w zakres wyposażenia standardowego przyrządu EPS 200. Rys.12. Podłączenie powrotu CRI/CRIN Rys. 13. Komora wtryskowa 1. śruba zaciskowa tulei prowadzącej 2. śruba motylkowa 3. szybkozłączka 4. komora wtryskowa 5. tuleja prowadząca 6. płytka blaszana blokująca W celu pomiaru dawkowania, nasuwa się komorę wtryskową pod rozpylacz wtryskiwacza CRIN i unieruchamia płytką blokującą przy wyjściu gwintu powyżej nakrętki mocującej rozpylacz. Płytka blokująca może przyjmować dwa rozmiary wtryskiwaczy CRIN: 17,1 mm 19,0 mm Prowadzenie wtryskiwacza CRIN w komorze wtryskowej zapewnia tuleja prowadząca. Występuje ona w dwóch rozmiarach średnicy otworu: 19 mm 21 mm

9 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu 9 Za pomocą śruby motylkowej dociska się komorę wtryskową do nakrętki mocującej rozpylacz CRIN. Przy tym powierzchnia czołowa nakrętki osadza się na o-ringu Viton lub na pierścieniu uszczelniającym PA i uszczelnia osiowo wtryskiwacz. W zależności od kształtu nakrętki mocującej rozpylacz, uszczelnienie wtryskiwacza odbywa się z lub bez pierścienia uszczelniającego PA. Wymiana tulei prowadzącej (poz. 4) Rys. 14: Wymiana tulei prowadzącej Rys. 14: Komora wtryskowa z pierścieniami uszczelniającymi PA 1 wtryskiwacz CRIN 2 komora wtryskowa bez pierścienia uszczelniającego 3 komora wtryskowa z pierścieniem uszczelniającym PA komora wtryskowa z pierścieniem uszczelniającym PA Przesunąć komorę wtryskową (poz. 3) nad śrubę motylkową do najniższej pozycji. 2. Poluzować śrubę zaciskową (poz. 1). 3. Wyjąć tuleję prowadzącą z komory wtryskowej. 4. Włożyć do komory wtryskowej nową tuleję prowadzącą (poz. 4). 5. Ponownie dokręcić śrubę zaciskową (poz. 1). Podczas badania wtryskiwacz CRIN wtryskuje olej probierczy do komory wtryskowej. Z komory wtryskowej olej ten przepływa przewodem elastycznym (na wyposażeniu EPS 200) z powrotem do przyłącza kontrolnego CRI/CRIN w EPS 200 (patrz instrukcja obsługi EPS 200).

10 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Urządzenie przyłączeniowe powrotu Dla wtryskiwaczy CRIN z wewnętrznym złączem powrotu Urządzenie przyłączeniowe dopływu Urządzenie to łączy dopływ wysokiego ciśnienia wtryskiwacza CRIN z wewnętrznymi złączami. Na wyposażeniu standardowym są trzy wersje urządzenia o różnym kącie złącza (0, 4, 13 ). Rys. 16: Urządzenie przyłączeniowe 1 przewód powrotny 2 jarzmo mocujące 3 śruba mocująca 4 tulejka uszczelniająca ECOPUR ( ) Rys. 17: Urządzenie przyłączeniowe 1 jarzmo 2 lanca przyłączeniowa 3 śruba mocująca 4 zabezpieczenie przed obrotem 5 element zaciskowy Podczas podłączania wtryskiwacza CRIN należy docisnąć wewnętrzne złącze wysokiego ciśnienia CRIN do lancy za pomocą śruby mocującej. Moment dokręcania: 20 Nm. Ściśnięcie powierzchni powoduje przy tym uszczelnienie połączenia CRIN i lancy. Rys. 18: Urządzenie przyłączeniowe z wtryskiwaczem CRIN

11 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Opis produktu Adapter powrotu z przyłączem węży Dla wtryskiwaczy CRIN z rozdzielonym odpływem dawek powrotnych Przewód adaptacyjny Przewód adaptacyjny do elektrycznego podłączenia wtryskiwacza CRIN. Rys. 19: Adapter powrotu z przyłączem węży Adapter powrotu ze złączką wkręcaną Dla wtryskiwaczy CRIN ze złączką wkręcaną M 8 x 1. Rys. 20: Przewód adaptacyjny Rys. 20: Adapter powrotu ze złączką wkręcaną

12 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Obsługa 4.1 Wtryskiwacze CRI Mocowanie i podłączanie wtryskiwaczy CRI jest opisane w instrukcji obsługi EPS 200 ( ). Pozycja mocowania 1: Złącze powrotu wtryskiwacza CRIN znajduje poniżej złącza wysokiego ciśnienia. 4.2 Wtryskiwacze CRIN z wewnętrznymi złączami Mocowanie CRIN 1. Wybrać urządzenie przyłączeniowe odpowiednie dla złącza wysokiego ciśnienia w CRIN. Rys. 23: Pozycja mocowania 1 1 złącze wysokiego ciśnienia 2 złącze powrotu Pozycja mocowania 2: Złącze powrotu wtryskiwacza CRIN znajduje na tym samym poziomie lub powyżej złącza wysokiego ciśnienia. Rys. 22: Urządzenie przyłączeniowe z kątowym podłączeniem 1 urządzenie przyłączeniowe urządzenie przyłączeniowe urządzenie przyłączeniowe Podczas dostosowywania urządzenia przyłączeniowego do wtryskiwacza CRIN trzeba lancę i śrubę mocującą zamocować w górnej pozycji umocowania lub w dolnej. Nie mocować wtryskiwacza CRIN na ukos. 2. Wybrać odpowiednią pozycję mocowania urządzenia przyłączeniowego W zależności od typu wtryskiwacza CRIN, urządzenie przyłączeniowe musi być tak dopasowane do CRIN, aby można było umieścić przy CRIN urządzenie przyłączeniowe powrotu (patrz rozdział 4.2.2). W urządzeniu przyłączeniowym przewidziano dwie pozycje do podłączenia CRIN. Wybór pozycji jest zależny od położenia złącza powrotu w CRIN. Rys. 24: Pozycja mocowania 2 1 złącze wysokiego ciśnienia 2 złącze powrotu

13 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Zmontować urządzenie przyłączeniowe na żądaną pozycję mocowania. Zwrócić przy tym uwagę na poprawne położenie zabezpieczenia przed obrotem (patrz rys. 25 lub Rys. 26). 6. Umocować CRIN z urządzeniem przyłączającym do uchwytu zaciskowego przyrządu EPS 200. Przełożenie na pozycję 1 Rys. 27: Mocowanie 7. Dokręcić śrubę mocującą maksymalnym momentem 20 Nm, przytrzymując jarzmo. Rys. 25: Pozycja mocowania 1 Przełożenie na pozycję 2 Rys. 28: Dokręcanie śruby mocującej Rys. 26: Pozycja mocowania 2 4. Tak ustawić śrubę mocującą, aby wtryskiwacz CRIN znajdował się prawie centralnie w urządzeniu przyłączającym. Włożyć CRIN do urządzenia przyłączającego. 5. Wkręcić lancę ręką do wewnętrznego dopływu wysokiego ciśnienia.

14 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Mocowanie urządzenia przyłączającego powrotu 1. Zamontować urządzenie przyłączeniowe dla powrotu (patrz rys. 29) na złączu powrotnym wtryskiwacza CRIN. 2. Tak nasadzić urządzenie przyłączeniowe, aby tulejka uszczelniająca ECOPUR zasłoniła otwór odpływowy (patrz rys. 30). 3. Dokręcić śrubę mocującą, aż połączenie będzie szczelne Podłączenie wysokiego ciśnienia Podłączyć przewód doprowadzający wysokie ciśnienie poprzez adapter do lancy urządzenia przyłączeniowego. Moment dokręcania: 25 Nm do 30 Nm. Rys. 29: Podłączenie urządzenia przyłączeniowego dla powrotu Rys. 31: Podłączenie wysokiego ciśnienia Umieszczenie komory wtryskowej 4. W razie potrzeby, dobrać pasujący pierścień uszczelniający PA (poz. 4) i włożyć do komory wtryskowej. 5. Wybrać odpowiednią tuleję prowadzącą (poz. 5). 6. Włożyć tuleję prowadzącą do komory wtryskowej. 7. Dokręcić śrubę zaciskową (poz. 2). 8. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 1) w środkowe położenie. Rys. 30: Złącze 1 otwór odpływowy 2 tulejka uszczelniająca ECOPUR Rys. 32: Komora wtryskowa

15 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Nasunąć komorę wtryskową (poz. 8) pod rozpylacz (poz. 7) wtryskiwacza CRIN (poz. 6) Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku 1. Połączyć urządzenie przyłączeniowe dla powrotu za pomocą przewodu elastycznego do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS Połączyć komorę wtryskową za pomocą przewodu elastycznego *) do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (wtrysk)" na panelu EPS 200. Rys. 33: Montaż komory wtryskowej 10. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 10) odpowiednim wycięciem (Ø17,1 mm lub Ø19,0 mm) do wyjścia gwintu (poz. 11) powyżej nakrętki mocującej rozpylacz (poz. 12) wtryskiwacza CRIN. Rys. 35: Schemat podłączenia wtryskiwacza CRIN bez złącza wysokiego ciśnienia 1 panel EPS przewód elastyczny (wtrysk) *) 3 przewód elastyczny(powrót) komora wtryskowa 5 CRIN 6 urządzenie przyłączeniowe dla powrotu *) Na wyposażeniu EPS 200 Rys. 34: Blokowanie komory wtryskowej 11. Zacisnąć komorę wtryskową dokręcając śrubę motylkową (patrz rys. 33, Pos. 9).

16 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Elektryczne podłączenie CRIN Podłączyć wtryskiwacz CRIN przewodem adaptacyjnym (poz. 1) do złącza "X20" w EPS CRIN ze złączami zewnętrznymi Mocowanie CRIN Umocować CRIN do uchwytu zaciskowego przyrządu EPS 200. Rys. 36: Podłączenie przewodu adaptacyjnego do elektrycznego zasilania wtryskiwacza Rys. 37: Mocowanie wtryskiwacza CRIN ze złączami zewnętrznymi Podłączenie wysokiego ciśnienia Podłączyć przewód doprowadzający wysokie ciśnienie poprzez adapter do CRIN. Moment dokręcania: 25 Nm do 30 Nm. Rys. 38: CRIN ze złączami zewnętrznymi

17 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Podłączenie adaptera powrotu Podłączyć adapter powrotu do wtryskiwacza CRIN: Adapter powrotu dla wtryskiwaczy CRIN z rozdzielonym odpływem dawek powrotnych Umocowanie komory wtryskowej 1. W razie potrzeby, dobrać pasujący pierścień uszczelniający PA (poz. 4) i włożyć do komory wtryskowej. 2. Wybrać odpowiednią tuleję prowadzącą (poz. 5). 3. Włożyć tuleję prowadzącą do komory wtryskowej. 4. Dokręcić śrubę zaciskową (poz. 2). 5. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 1) w środkowe położenie. Rys. 41: Komora wtryskowa Rys. 39: Adapter dla CRIN z rozdzielonym odpływem dawek powrotnych Adapter powrotu dla wtryskiwaczy CRIN ze złączką wkręcaną Rys. 40: Adapter powrotu ze złączką wkręcaną

18 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Obsł uga Nasunąć komorę wtryskową (poz. 8) pod rozpylacz (poz. 7) wtryskiwacza CRIN (poz. 6) Podłączanie przewodu elastycznego powrotu i wtrysku 1. Połączyć adapter powrotu za pomocą przewodu elastycznego do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (powrót)" na panelu EPS Połączyć komorę wtryskową za pomocą przewodu elastycznego *) do "przyłącza kontrolnego CRI/CRIN (wtrysk)" na panelu EPS 200. Rys. 42: Montaż komory wtryskowej 7. Przesunąć płytkę blokującą (poz. 10) odpowiednim wycięciem (Ø17,1 mm lub Ø19,0 mm) do wyjścia gwintu (poz. 11) powyżej nakrętki mocującej rozpylacz (poz. 12) wtryskiwacza CRIN. Rys 44: Schemat podłączenia wtryskiwacza CRIN bez złącza wysokiego ciśnienia 1 panel EPS przewód elastyczny (wtrysk) *) 3 przewód elastyczny(powrót) adapter powrotu 5 CRIN 6 komora wtryskowa *) Na wyposażeniu EPS 200 Rys. 43: Blokowanie komory wtryskowej 8. Zacisnąć komorę wtryskową dokręcając śrubę motylkową (patrz rys. 42, Pos. 9).

19 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Badanie Podłączenie elektryczne CRIN ze złączami zewnętrznymi Podłączyć wtryskiwacz CRIN przewodem adaptacyjnym (poz. 1) do złącza "X20" w EPS Badanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zranienia! W przypadku nieprawidłowego podłączenia hydraulicznego sprzętu i sprawdzanych podzespołów, może podczas badania wydostać się olej pod wysokim ciśnieniem lub elementy przyrządu mogą ulec rozerwaniu. Może to spowodować zranienie lub zniszczenie rzeczy. Przed włączeniem należy sprawdzić, czy wszystkie przewody elastyczne są prawidłowo podłączone do EPS 200 i do badanego wtryskiwacza. Wymienić nieszczelne i uszkodzone przewody elastyczne. Obsługa oprogramowania oraz badanie wtryskiwaczy CRI/CRIN zostało opisane w pomocy online przyrządu EPS 200. Rys. 45: Podłączenie elektrycznego przewodu adaptacyjnego W przypadku niektórych wtryskiwaczy Denso (np ), podłączenie się dostarczonym przewodem adaptacyjnym do zaworu elektromagnetycznego wtryskiwacza jest utrudnione lub całkiem niemożliwe. W takiej sytuacji można sobie pomóc, stosując jako przejściówkę oryginalny przewód adaptacyjny Denso. Przewód ten występuje jako część zamienna Denso i należy go pozyskać do wykonywania badań tego typu wtryskiwaczy. 1. Włączyć EPS Zidentyfikować wtryskiwacz CRI/CRIN w programie. 3. Umocować CRI/CRIN do zacisku. Komorę wtryskową zamontować dopiero po wykonaniu testu szczelności "Leak test" na wtryskiwaczu CRI/CRIN. 4. Podłączyć do CRI/CRIN przewody obwodu hydraulicznego. 5. Podłączyć do CRI/CRIN zasilanie elektryczne. 6. Zamknąć osłonę. 7. Wykonać badanie.

20 INSTRUKCJA OBSŁ UGI ZESTAWU DODATKOWEGO Serwisowanie Serwisowanie 6.1 Czynności konserwacyjne Przed użyciem sprawdzać przewody elastyczne pod kątem uszkodzenia (popękania). Uszkodzone przewody wymienić. 6.2 Wymiana o-ringu 1. Przesunąć komorę wtryskową (poz. 5) nad śrubą motylkową (poz. 2) do najniższej pozycji. 2. Usunąć śrubę blokującą (poz. 1). 3. Odchylić komorę wtryskową. 4. Wyjąć tuleję prowadzącą (poz. 4) z komory wtryskowej. 5. Wymienić o-ring (poz. 3). 6. Włożyć tuleję prowadzącą do komory wtryskowej. 7. Odchylić komorę wtryskową do poprzedniej pozycji. 8. Wkręcić śrubę blokującą i dokręcić. Rys. 46: Wymiana o-ringu Części zamienne i eksploatacyjne Oznaczenie Nr katalogowy Przewód elastyczny (powrót) (<) Elastyczny przewód adaptacyjny (<) Obejma (3 szt.) przewodu elastycznego (<) Elastyczny przewód adaptacyjny (<) O-ring Ø4 x 1,5 (3 szt.) dla przewodu elastycznego (<) Elastyczny przewód adaptacyjny (<) Zestaw przewodu adaptacyjnego (zawartość: przewód adaptacyjny i ) (<) Komora wtryskowa (<) O-ring 12 x 2 dla komory wtryskowej (<) Płytka blokująca dla komory wtryskowej (<) Tuleja prowadząca Ø19 mm (<) Tuleja prowadząca Ø21 mm(<) Pierścień uszczelniający PA cylindryczny (<) Pierścień uszczelniający PA stożkowy (<) Zestaw adaptacyjny powrotu zawartość: adapter powrotu ze złączką węża (<) adapter powrotu ze złączką wkręcaną (<) Urządzenie przyłączeniowe (jarzmo) 0 (<) Urządzenie przyłączeniowe (jarzmo) 4 (<) Urządzenie przyłączeniowe (jarzmo) 13 (<) Lanca (<) Śruba mocująca M10 x 1 (<) Zacisk szeroki dla urządzenia przyłączeniowego (<) Zacisk wąski dla urządzenia przyłączeniowego (<) Tulejka uszczelniająca (ECOPUR) dla urządzenia przyłączeniowego (<) Elektryczny przewód adaptacyjny (<) Tab. 2: Części zamienne i eksploatacyjne (<) część eksploatacyjna 7. Wyłączanie z eksploatacji Patrz rozdział Wyłączanie z eksploatacji w instrukcji obsługi EPS 200 ( ).

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6

Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 3 WN6 do 31,5 MPa do 50 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 450 360 12.2015 ZASOSOWANIE Zawór zwrotny bliźniaczy, sterowany typ Z2S6 jest stosowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu ZESPOŁU POBORU OLEJU OPAŁOWEGO EUROFLEX ORAZ MINIFLEX

Instrukcja obsługi i montażu ZESPOŁU POBORU OLEJU OPAŁOWEGO EUROFLEX ORAZ MINIFLEX Instrukcja obsługi i montażu ZESPOŁU POBORU OLEJU OPAŁOWEGO EUROFLEX ORAZ MINIFLEX AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl AN 20

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Węże e.dot do kleju topliwego z czujnikami RTD

Węże e.dot do kleju topliwego z czujnikami RTD Skrócona instrukcja obsługi - Polish - Węże e.dot do kleju topliwego z czujnikami RTD Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE: System jest pod ciśnieniem! Rozprężyć ciśnienie hydrauliczne przed rozłączeniem jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA UKŁADÓW LPG ZAINSTALOWANYCH W POJEŹDZIE

PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA UKŁADÓW LPG ZAINSTALOWANYCH W POJEŹDZIE PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA Opracował: Tomasz Grygoruk 18-01-2006r.. Imię i Nazwisko data podpis Zatwierdził: Marek Flekiewicz 18-01-2006r. Imię i Nazwisko data

Bardziej szczegółowo

3 etap naprawy wtryskiwaczy

3 etap naprawy wtryskiwaczy Bosch EPS 78 Bosch EPS 25 KRUGERQ techologia regeneracji 3 etap naprawy wtryskiwaczy Stanowisko do testowania wtryskiwaczy Eps 78 i Eps 25 piezo weryfikacja ISA Pracownia regeneracji wtryskiwaczy Common

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 1. Przeznaczenie palnika Palnik WK10/D4 jest palnikiem wielodyszowym (14 dyfuzorów) przeznaczonym do wypalania (odkażania) płaskich powierzchni i ścian do określonych

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Zespół sterowania jedną dźwignią Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Montaż Dźwignia obsługowa: Dźwignię obsługową należy zamontować w kabinie ciągnika w miejscu wygodnym dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD VJR-A3-IC pl Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja zestawu do montażu wpuszczanego 4 1.1 Opis 4 1.1.1 Wymagania dodatkowe 4 1.1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odsysania zużytego oleju

Urządzenie do odsysania zużytego oleju Urządzenie do odsysania zużytego oleju 75 l 95 l Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Informacje ogólne 1.1 Zalecane zastosowanie 1.2 Budowa i opis działania 1.3 Dane techniczne 1.4 Zalecane dziedziny stosowania

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315

Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Instrukcja obsługi Kamery cofania ACV 771000-6000-> 771000-6315 Strona 1 Spis treści Strona 3 :... 771000-6000 Strony 4-6 :........771000-6001 Strona 7 :... 771000-6002 Strona 8 :... 771000-6010 / 6011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 630 65 /000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 5 do kolektorów SKS 3.0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Zastrzega się

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

Systemy zaworowe Płyty podstawowe, normowane ISO 5599-1. Broszura katalogowa

Systemy zaworowe Płyty podstawowe, normowane ISO 5599-1. Broszura katalogowa ISO 5599-1 Broszura katalogowa 2 ISO 5599-1 Płyta przyłączeniowa pojedyncza Płyta przyłączeniowa pojedyncza, przyłącza gwintowane boczne norma: ISO 5599-1 rozmiar konstrukcyjny: ISO 1 - ISO 4 wyjście króćca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL 1 SPIS TREŚCI: 1. PRZYRZĄDY DO NAWIERCANIA 2. INSTRUKCJA NAWIERCANIA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO Spis treści Zastosowanie. 1 Właściwości.... 1 Cechy użytkowe.... 1 Dane techniczne.... 2 Budowa 2 Materiały.. 2 Działanie..... 2 Identyfikacja zaworu.. 2 Przegląd oferty..... 3 Wymiary..... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V. typ silnika: 7TKXT0235DB

Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V. typ silnika: 7TKXT0235DB Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V typ silnika: 7TKXT0235DB Strona 1 z 16 Wersja 1 MARKA MODEL MAZDA CX7 T DISI NORMA EMISJI SPALIN

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od góry służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Instrukcja montażu Wersja 1.0 DH-JB.I JB090449 Danfoss 09/2004-1 - PL Instrukcja montażu Instrukcja montażu dedykowana jest dla wykwalifikowanych instalatorów,

Bardziej szczegółowo

SUNNY CENTRAL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie

SUNNY CENTRAL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Instrukcja instalacji opcji wentylacyjnej: Ochrona przed substancjami aktywnymi chemicznie Wersja: 1.1 Nr mat. 98-4017311 1 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Nr art. 184200 080580 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Messuhr montieren und einstellen...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL

DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL W20140304 www.gorgiel.pl WARTO WIEDZIEĆ: W 99% przypadków przecieków w muszli występujących wkrótce po montażu ramy nośnej są powiązane z błędami przy instalacji

Bardziej szczegółowo

AST4630. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych. Zastosowanie:

AST4630. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych. Zastosowanie: Informacja o produkcie AST Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych Narzędzie uzupełniające: Zestaw do demontażu i montażu koła pasowego wału korbowego Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 716O

INSTRUKCJA OBSŁUGI 716O ZETKAMA Sp. z o.o. ul. Maja PL 7-0 Ścinawka Średnia PŁYNOWSKAZ KOŁNIERZOWY zgau INSTRUKCJA OBSŁUGI 7O (ex. 7, ex. 7S), 7M (ex. 7SCrNi) 77O (ex. 77, ex. 77S) 77M (ex. 77SCrNi) 78O (ex 78) 78M (ex. 78SCrNi)

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Elektryczny hamulec postojowy

Elektryczny hamulec postojowy Elektryczny hamulec postojowy Ogólna instrukcja wymiany podzespołów elektrycznego hamulca postojowego firmy TRW. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie prace konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B]

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] 1 Pompa hydrauliczna 2 Wąż hydrauliczny 1,5m 3 Siłownik 10ton 4 Rozpierak 5 Przedłużka rurowa 485mm 6 Przedłużka rurowa 350mm 7 Przedłużka rurowa 250mm 8

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI ZABRONIONE: SYSTEM WTRYSKU BEZPOŚREDNIEGO HDI BOSCH

CZYNNOŚCI ZABRONIONE: SYSTEM WTRYSKU BEZPOŚREDNIEGO HDI BOSCH Silniki: 9HY 9HZ 9HX Czyszczenie: Stosowanie do czyszczenia urządzeń wysokociśnieniowych jest niedozwolone. Nie stosować spręŝonego powietrza. Układ zasilania paliwem: Zalecane paliwo: olej napędowy. Układ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki odbioru i akceptacji używanych części BX

Ogólne warunki odbioru i akceptacji używanych części BX Ogólne warunki odbioru i akceptacji używanych części BX Produkt powinien być czysty i usunięte z niego pozostałości ropy lub oleju itp. Produkt nie może być piaskowany i szczotkowany Powinien być złożony

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja montażu 300009225-001-E

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200. Instrukcja montażu 300009225-001-E PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GT 220 - GT 2200 Instrukcja montażu 300009225-001-E . Spis treści Dostępne modele: GT 220 GT 2200 1 Zakres dostawy - Wszystkie kraje oprócz Szwajcarii...........................................3

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. 4033 PL z 7 służy do sterowania temperaturą, wyświetlania i monitorowania procesów chłodzenia i podgrzewania, jak również do zapobiegania przegrzaniu układów maszyn. Regulatory stosowane są w hydraulice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 920 1920P01 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE63-DP... Czujniki do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy typ WH22

Rozdzielacz suwakowy typ WH22 Rozdzielacz suwakowy typ WH22 NG 22 5 MPa 450 dm /min WK 460 200 04.2001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek ruchu lub zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003

3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003 Instrukcja obsługi Zawory regulacyjne 24003 3 drogowe 3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003! OSTRZEŻENIE Ostrzeżenia i uwagi patrz Dodatkowa Instrukcja bezpieczeństwa pracy SSI 1 Instalacja 1. Przed

Bardziej szczegółowo

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 INSTRUKCJA OBSŁUGI H_800 H_800-A H_800-M H_800-AM POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 #VH800050913 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania oraz zaleceń eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

UI-P Poziom 3. Narzędzia do naprawy UIP osobowe - poziom 3. Narzędzia do naprawy komponentów. Automotive Aftermarket

UI-P Poziom 3. Narzędzia do naprawy UIP osobowe - poziom 3. Narzędzia do naprawy komponentów. Automotive Aftermarket Narzędzia do naprawy komponentów UI-P Poziom 3 1 Dane rynkowe zastosowania UIP Pojazd Producent / Marka VW - Group Ford Mitsubishi 2 Aspekty techniczne poziomy naprawy 1. Poziom Wymiana zestawu końcówki

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA. E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu

STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA. E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu I N S T RU KC JA O B S Ł U G I STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Dynacon Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V Instrukcja montażu 300010839-001-A . Spis treści 1 Jednostki dostawy.......................................................................3 2 Montaż - GTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL

Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł kaskadowy. CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Instrukcja montażu dla instalatora Moduł kaskadowy CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 107 (2010/08) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB10

Zawór zwrotny sterowany typ UZSB10 Zawór zwrotny sterowany typ UZS10 WN10 do 31,5 MPa 3 do 60 dm /min KAR ARTA KATALOGOWA - INSTRU RUKCJA OSŁUGI WK 470 400 04.2014 ZASTOSOWANIE Zawór zwrotny sterowany płytowy typ UZS10 10 stosowany jest

Bardziej szczegółowo

Cięcie stalowych kanałów kablowych

Cięcie stalowych kanałów kablowych Nr 502 Cięcie stalowych kanałów kablowych A Opis W niniejszym przykładzie zastosowania opisano sposób dokładnego przycinania stalowego kanału kablowego o wymiarach 130 x 68 mm za pomocą ręcznej pilarki

Bardziej szczegółowo

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Korpus złączki (5 Nakrętka 6-kt. (10 Podkładka (9 Podkładka spręż. (8 Komora uszczeln. (11 Pierścień uszczeln. (4 Podkładka (3 Pierścień zacisk.

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zawory Model Y i YY Zastosowanie Regulacja Instalacja Konserwacja Demontaż grzyba zaworu: Model Y (patrz ilustracja 4)

Instrukcja obsługi Zawory Model Y i YY Zastosowanie Regulacja Instalacja Konserwacja Demontaż grzyba zaworu: Model Y (patrz ilustracja 4) Instrukcja obsługi Model Y i YY Zawory Model Y i YY Zastosowanie Zawory Model Y są trójdrogowymi zaworami z jednym dyskiem wykorzystywanymi w aplikacjach do mieszania mediów. Posiadają dwa niezależne przyłącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Beamex PG RĘCZNE POMPKI CIŚNIENIA. Beamex PGXH PGPH PGM PGL PGV

Beamex PG RĘCZNE POMPKI CIŚNIENIA. Beamex PGXH PGPH PGM PGL PGV Beamex PG RĘCZNE POMPKI CIŚNIENIA Beamex PGXH PGPH PGM PGL PGV Pompki Beamex PG to lekkie, przenośne zadajniki ciśnienia do zastosowań w terenie oraz laboratorium. Pompki kalibracyjne PGXH POMPKA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. rozdzielaczy serii 61, 81, 91

INSTRUKCJA OBSŁUGI. rozdzielaczy serii 61, 81, 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI rozdzielaczy serii 61, 81, 91 SYSTEM KAN-therm Instrukcja montażu i obsługi rozdzielaczy serii 61, 81, 91 Budowa i zastosowanie rozdzielacza serii 81................................

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination TM

Oprawy oświetleniowe LED Lumination TM GE Lighting Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination TM (seria BL opcja montażu w jednym ciągu) PRZED ROZPOCZĘCIEM Przeczytać dokładnie całą instrukcję. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń:

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

FORD Mondeo 2.5 24V V6 (SEA) 1996 do 2000

FORD Mondeo 2.5 24V V6 (SEA) 1996 do 2000 Strona 1/50 Ostrzeżenia i zalecenia O ile producent nie radzi inaczej, zalecane są następujące procedury: Należy zawsze wymieniać łańcuch rozrządu Jeżeli łańcuch rozrządu ma być użyty ponownie, wówczas

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

Moduł lambda DO KOMINKÓW ORAZ KOTŁÓW PELETOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI WYDANIE: 5.0

Moduł lambda DO KOMINKÓW ORAZ KOTŁÓW PELETOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI WYDANIE: 5.0 Moduł lambda ecolambda DO KOMINKÓW ORAZ KOTŁÓW PELETOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI WYDANIE: 5.0 13-08-2012 2 Spis treści 1. BEZPIECZEŃSTWO... 4 2. INFORMACJE OGÓLNE... 4 3. DYREKTYWA WEEE 2002/96/WE...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH

UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Opaski do nawiercania Instrukcja montażu UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA RUR ŻELIWNYCH I STALOWYCH Nr kat 3500 1 Spis treści : 1. ZASTOSOWANIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MONTAŻ 4. KONSERWACJA 5. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo