Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA"

Transkrypt

1

2 Marian Mysior Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA Wydawnictwo EscapeMagazine.pl

3 Pascal, Delphi..., a może Lazarus? Ćwiczenia Marian Mysior Wydanie pierwsze Toruń 2013 ISBN: Wszelkie prawa zastrzeżone! Autorzy oraz Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były kompletne, rzetelne i prawdziwe. Autorzy oraz Wydawnictwo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji lub użytkowania tej publikacji. Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Kopiowanie, kserowanie, fotografowanie, nagrywanie, wypożyczanie, powielanie w jakiekolwiek formie powoduje naruszenie praw autorskich. bezpłatny fragment Wydawnictwo EscapeMagazine.pl

4 Spis treści Wstęp 8 Rozdział 1. Środowisko programowania Pierwsza aplikacja 12 Ćwiczenie 1. Zaczynamy Wprowadzanie danych, formatowanie wyników 15 Ćwiczenie 2. Obliczamy objętość kuli 15 Ćwiczenie 3. Inaczej wprowadzamy dane i wyprowadzamy wyniki 18 Ćwiczenie 4. Używamy okna MessageDlg 22 Ćwiczenie 5. Nie używamy trybu graficznego 24 Rozdział 2. Podstawy języka Instrukcje wyboru 27 Ćwiczenie 6. Obliczamy pierwiastki trójmianu kwadratowego 27 Ćwiczenie 7. Sprawdzamy w kalendarzu Instrukcje powtarzania 32 Ćwiczenie 8. Drukujemy tabelę funkcji trygonometrycznych 33 Ćwiczenie 9. Szukamy największego wspólnego dzielnika 36 Ćwiczenie 10. Obliczamy wartość funkcji silnia Tablice 39 Ćwiczenie 11. Sito Eratostenesa 40 Ćwiczenie 12. Obliczamy dokładnie silnię z Rekordy, pliki 46 Ćwiczenie 13. Zapisujemy daty urodzin 47 4

5 Ćwiczenie 14. Zapisujemy dane do pliku 50 Rozdział 3. Kontrolki, zdarzenia Metody obsługi zdarzeń 54 Ćwiczenie 15. Testujemy kontrolki Kontrolki usprawniają wprowadzanie danych 58 Ćwiczenie 16. Wprowadzamy dane, używając kontrolek 59 Rozdział 4. Kontrola poprawności danych, obsługa sytuacji wyjątkowych Weryfikacja danych 66 Ćwiczenie 17. Sprawdzamy dane funkcją TryStrToFloat 66 Ćwiczenie 18. Sprawdzamy dane funkcją Val 68 Ćwiczenie 19. Tworzymy kalendarz z pełną kontrolą danych 70 Ćwiczenie 20. Obliczamy dzień Wielkanocy z maską wprowadzania Strukturalna obsługa wyjątków 77 Ćwiczenie 21. Przechwytujemy błąd 78 Ćwiczenie 22. Analizujemy rodzaj błędu 80 Ćwiczenie 23. Zgłaszamy własny wyjątek 83 Ćwiczenie 24. Sprzątamy po błędzie Śledzenie zmiennych, praca krokowa 87 Ćwiczenie 25. Sprawdzamy wartości zmiennych 88 Rozdział 5. Interfejs użytkownika Menu 90 Ćwiczenie 26. Tworzymy edytor tekstu z menu Pasek narzędzi 95 Ćwiczenie 27. Budujemy pasek narzędzi 96 5

6 5.3. Pasek stanu 98 Ćwiczenie 28. Dodajemy pasek stanu Obsługa plików 100 Ćwiczenie 29. Zapisujemy i odczytujemy pliki Drukowanie 106 Ćwiczenie 30. Przygotowujemy wydruk 106 Rozdział 6. Grafika Podstawowe obiekty i metody graficzne 109 Ćwiczenie 31. Rysujemy podstawowe elementy graficzne 109 Ćwiczenie 32. Tworzymy obraz na mapie bitowej 112 Ćwiczenie 33. Otwieramy obrazy w kontrolce TImage 114 Ćwiczenie 34. Używamy figur z kontrolki TShape Sposoby uzyskiwania animacji 117 Ćwiczenie 35. Kopiujemy mapę bitową 117 Ćwiczenie 36. Pobieramy fazy ruchu z plików 120 Ćwiczenie 37. Przesuwamy kontrolki korzystając z właściwości Left i Top 122 Rozdział 7. Bazy danych Prosta baza danych 124 Ćwiczenie 38. Tworzymy prostą bazę danych Obsługa systemów zarządzania bazami danych 132 Ćwiczenie 39. Podłączamy bazę typu MS Access poprzez ODBC 132 Rozdział 8. Własne klasy Obiekty 138 Ćwiczenie 40. Definiujemy obiekt 138 6

7 8.2. Pierwsza klasa 140 Ćwiczenie 41. Definiujemy własną klasę Hermetyzacja 141 Ćwiczenie 42. Tworzymy metody udostępniające pola obiektu 142 Ćwiczenie 43. Używamy właściwości Konstruktory i destruktory 149 Ćwiczenie 44. Tworzymy własny konstruktor Dziedziczenie 151 Ćwiczenie 45. Budujemy klasę potomną Metody wirtualne 154 Ćwiczenie 46. Wywołujemy właściwe metody Tablice w obiektach 160 Ćwiczenie 47. Korzystamy z tablicy za pomocą właściwości 160 Rozdział 9. Rozmaitości Moduły 163 Ćwiczenie 48. Drukujemy słownie wartości liczbowe Własne kontrolki 171 Ćwiczenie 49. Tworzymy własną kontrolkę Optymalizacja plików wykonywalnych 176 Ćwiczenie 50. Symbole debugowania umieszczamy w oddzielnym pliku 176 Ćwiczenie 51. Usuwamy informacje debugowania z pliku wykonywalnego 177 Zakończenie 178 Inne książki autora 179 7

8 Wstęp Pascal jeszcze niedawno był jednym z najpopularniejszych języków programowania. Jest uniwersalnym językiem wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania. Opracowany został przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Oparty jest na wcześniej używanym języku Algol. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala. Podręcznik Niklausa Wirtha Algorytmy + Struktury Danych = Programy, będący klasyką nauczania algorytmiki, doczekał się 3 wydań w języku polskim (wyd. WNT, Warszawa, 1980, 1989, 2004). Pascal jest w nim językiem publikacyjnym. Do dziś jest powszechnie stosowanym językiem programowania w edukacji. Pierwsze pojawienie się języka Pascal, wspierającego programowanie obiektowe odbyło się w 1983 r. Producentem była firma komputerowa Apple. Później hegemonię przejęła firma Borland International ze swoją powszechnie znaną linią produktów Turbo Pascal i Delphi. W 1995 roku ukazała się pierwsza wersja Delphi (16-bitowa). Przeznaczona była do pracy w środowisku graficznym Microsoft Windows 3.1. Było to jedno z pierwszych narzędzi typu Rapid Application Development (szybkie tworzenie aplikacji). Delphi 2.0 (1996) było już produktem 32 bitowym, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 95/NT. Po pojawieniu się na rynku programistycznym Microsoft Visual Studio.NET, również Borland International wyprodukował Delphi for.net (2003 rok). Od tego momentu mamy dwie linie produktów Delphi: Delphi for Win32 i Delphi for.net. Uczniowie, studenci i pasjonaci mogli je używać bezpłatnie w wersjach oznaczonych jako Personal. Niestety w 2006 roku Borland International powołał do życia spółkę zależną CodeGear, której przekazał swoje prawa do Delphi, aby następnie w 2008 roku sprzedać ją firmie Embarcadero Technologies. Nie oznaczało to zaprzestania rozwoju Delphi, ale jednak dalsze komercjalizowanie tego produktu. Od tej chwili nawet wersje edukacyjne są narzędziami płatnymi. Dwie linie Delphi nazwano odpowiednio: Embarcadero Delphi i Embarcadero Prism. Są bardzo udanymi i cenionymi produktami na rynku profesjonalistów. Pasjonatom pozostało płacić za 8

9 nie lub szukać alternatywnych produktów (ewentualnie korzystać ze starszych produktów Borlanda). Dobrą i bezpłatną alternatywą dla Delphi jest Lazarus. To wieloplatformowe, zintegrowane środowisko programistyczne IDE (Integrated Development Environment), oparte na kompilatorze Free Pascal. Działa według zasady: write once, compile anywhere, czyli napisz raz (kod źródłowy), skompiluj gdziekolwiek. Inaczej mówiąc, raz napisany kod można skompilować pod różne systemy operacyjne. Obecnie Lazarus dostępny jest między innymi dla następujących platform: Windows 32/64, Windows CE, Mac OS X, Linux, Unix, Android. Ćwiczenia realizować będziemy pod kontrolą systemu Windows. Podstawowe informacje o środowisku Lazarus można znaleźć na stronie: Tam też znajdziemy odsyłacz umożliwiający pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji produktu. W 2012 roku oddana została do użytku pierwsza, finalna wersja: Lazarus 1.0. Tworzenie aplikacji można podzielić na trzy zasadnicze fazy: analizowanie, projektowanie i programowanie (kodowanie). Podział ten ma szczególne znaczenie dydaktyczne. Kłopoty z prawidłowym działaniem aplikacji mają często źródło w powierzchownej bądź błędnej analizie problemu, w złym (nieprzemyślanym) projekcje. Emocjonalne podejście do programowania przez wielu programistów powoduje niedocenianie dwóch pierwszych faz, czego efektem jest program błędny lub gorszy od oczekiwań. Efektywne tworzenie aplikacji powinno składać się nie z jednorazowej analizy, projektowania i programowania, lecz z równoczesnego rozwijania wszystkich tych faz. Aby udoskonalać i poprawiać swój produkt należy wielokrotnie powracać po fazie programowania do ponownej analizy lub do projektowania. Jest to tzw. model piłki baseballowej. ANALIZOWANIE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE 9

10 Finalnym zapisem algorytmu rozwiązania problemu jest kod źródłowy (skrypt) zapisany w języku programowania. Dalej następuje proces kompilacji i uruchamiania programu. Często używanymi narzędziami są tutaj środowiska zintegrowane (IDE). Potrzeby obecnych użytkowników oprogramowania wymagają, aby aplikacje dysponowały graficznymi interfejsami (były okienkowe ). To z kolei rodzi wymagania względem środowisk programistycznych, które muszą być efektywne. Archaicznym podejściem do nauki programowania jest wykorzystywanie narzędzi, które nie zapewniają wspomagania graficznego w tworzeniu interfejsów, nie preferują programowania obsługującego zdarzenia i programowania obiektowego. Te pojęcia nie muszą oznaczać wyższego wtajemniczenia w sztukę programowania. Nie należy klasyfikować je, jako problemy zaawansowane. Od nich musimy zaczynać nie tylko programowanie, ale już analizę problemu i projektowanie rozwiązania. Współczesne środowiska zintegrowane umożliwiają jak nigdy dotąd tworzenie programów obiektowych, sterowanych zdarzeniami i silnie wspomaganych graficznie. Od samego początku wykorzystujemy tutaj (przynajmniej pasywnie) właściwości i metody obiektów, nawet nie wspominając o nich. W sytuacjach, gdy interfejs graficzny jest zbędny lub przeszkadza w zgłębieniu istoty problemu można zbudować aplikację konsolową. Kody źródłowe można pobrać ze strony wydawnictwa. Odnośnik znajduje się na końcu książki. 10

11 Rozdział 1. Środowisko programowania Środowiska zintegrowane zwalniają programistę z ręcznego pisania całego kodu, oferując graficzne wspomaganie już podczas wybierania typu projektu oraz w czasie umieszczania komponentów na formularzach (w oknach). Znacząco przyspiesza to cały proces tworzenia programu i odciąża programistę od pamięciowego opanowywania wielu szczegółów. Po wybraniu odpowiadającego nam projektu, automatycznie utworzony zostanie szkielet przyszłego programu, zawierający na start nawet kilkadziesiąt wierszy kodu źródłowego. W Lazarusie możemy tworzyć 3 typy projektów: Aplikacja, Program, Console application. Domyślnym typem projektu jest Aplikacja, czyli program okienkowy. Program to natomiast minimalistyczny projekt w stylu archaicznego już Turbo Pascala, pracujący w trybie tekstowym. Console application również pracuje w trybie tekstowym, ale tworzy program z nową klasą pochodzącą z TCustom- Application. Oferuje ona kilka ułatwień, np. obsługę wyjątków, sprawdzenie opcji wiersza polecenia, pisanie pomocy, sprawdzanie zmiennych środowiskowych. IDE Lazarusa jest podobne do środowisk Delphi. Pozwala również importować projekty napisane wcześniej dla Delphi. Rysunek 1.1 IDE Lazarusa 11

12 1.1. Pierwsza aplikacja Ćwiczenia realizować będziemy w środowisku zintegrowanym Lazarus Warto na początku wyłączyć skróty klawiaturowe, blokujące dostęp do polskich znaków ł i ś. Zrobimy to, klikając w menu Narzędzia i kolejno wybierając: Opcje /Edytor/ Klawisze skrótu/menu widok/view Local Variables. W oknie dialogowym wyłączamy sekwencję Alt-l. Rysunek 1.2. Wyłączenie blokady ł. Podobnie postąpimy ze skrótem Alt-s. Znajdziemy go w tym samym miejscu, dwie pozycje niżej (polecenie: Pokaż stos wywołań). Podczas pracy w środowisku Lazarus często wykorzystywać będziemy menu Projekt, a w nim szczególnie: Nowy projekt tworzy nowy projekt Otwórz projekt otwiera istniejący projekt Zamknij projekt zamyka projekt Lista modułów wyświetla listę modułów projektu (można otworzyć wybrany moduł do edycji) Lista formularzy wyświetla listę formularzy projektu (można otworzyć wybrany formularz do edycji) W czasie edycji kodu źródłowego i redagowania formularzy użyteczne są przyciski Przełącz pomiędzy formularzem i modułem oraz Zapisz wszystko. 12

13 Ćwiczenie 1. Zaczynamy Uruchomimy program Lazarus. W otwartym środowisku zobaczymy projekt formularza i kilka innych okien. Projekt formularza będzie później oknem naszej aplikacji. Warto już teraz zadbać o zapisanie projektu na dysku. W tym celu naciśniemy przycisk Zapisz wszystko, na pasku narzędzi (polecenie o takiej samej nazwie znajdziemy też w menu Plik). Projekt możemy zapisać w dowolnym folderze. Warto jednak założyć oddzielny folder na projekty Lazarusa, np. Lazarus-projekty. Dla każdego projektu założymy własny podfolder. W naszym przypadku będzie to folder o nazwie Pierwszy. Przyciskiem Zapisz potwierdzimy zapisanie plików projektu. Zatwierdzimy dwie domyślne nazwy plików: project1.lpr i unit1.pas. W folderze naszego projektu zapisanych zostanie jeszcze kilka innych plików. Typy plików: Nazwa pliku project1.lpr unit1.pas project1.ico project1.lpi project1.lps project1.res unit1.lfm project1.exe Opis Kod źródłowy głównego modułu, zapisany w Pascalu Kod źródłowy modułu skojarzonego z formularzem, zapisany w Pascalu Plik ikony projektu Plik informacyjny projektu (zapisany w formacie XML; zawiera ustawienia specyficzne dla projektu, takie jak ustawienia kompilatora i wymaganych pakietów). Dwukrotne kliknięcie w ten plik otwiera projekt w środowisku Lazarusa Plik sesji, przechowywany w pliku XML, zawiera indywidualne dane, takie jak pozycja kursora, edytor plików źródłowych, sposób kompilacji Plik zasobów Plik formularza, zawiera informacje o konfiguracji wszystkich obiektów na formularzu (przechowywane w określonym formacie tekstowym, podobnie jak w Delphi: dfm; działanie opisane jest kodem źródłowym Pascala w pliku unit1.pas) Plik wykonywalny, utworzony po kompilacji 13

14 Z lewej strony ekranu znajdziemy okno o nazwie Inspektor obiektów. Znajdziemy w nim właściwość formularza: Caption. Wpiszemy tam tekst Pierwszy program (zamiast Form1). Będzie to tytuł naszego formularza. Rysunek 1.3. Inspektor obiektów Na formularzu umieścimy napis (etykietę): Mój pierwszy program. Zrobimy to korzystając z paska Lazarus Component Library (LCL). Zawiera on projekty różnych kontrolek (inaczej komponentów albo formantów). Wybierzemy kontrolkę TLabel i naniesiemy ją na formularz (podobnie jak rysuje się elementy graficzne w edytorze graficznym). W oknie właściwości, które automatycznie wyświetla właściwości wybranego formantu, odszukamy pozycję Caption i wpiszemy swój tekst. Rysunek 1.4. Pasek formantów z biblioteki LCL Możemy jeszcze zadbać o jego wygląd. Właściwość Font pozwala nam wybrać atrybuty czcionki (rodzaj, wielkość, kolor itp.). Po kliknięciu na tej właściwości najlepiej wybrać przycisk [ ]. Otwiera on okno dialogowe Czcionka (podobne jak 14

15 w edytorach tekstu). Dla przykładu wybierzemy czcionkę Mistral, rozmiar: 20, styl: pogrubiona. Nasz pierwszy program jest gotowy. Utworzyliśmy go korzystając jedynie z narzędzi graficznych, nie pisząc kodu ręcznie. Możemy teraz wypróbować produkt, uruchamiając go ze środowiska zintegrowanego. W tym celu wybieramy przycisk Uruchom ( ) z paska narzędzi. Alternatywne sposoby to menu Uruchom/Uruchom, lub klawisz F9. Program można oczywiście uruchamiać spoza środowiska zintegrowanego. Odnajdziemy go w swoim folderze Pierwszy. Rysunek 1.5. Pierwszy program w działaniu 1.2. Wprowadzanie danych, formatowanie wyników Tylko najprostsze programy tworzymy bazując całkowicie na kodzie pisanym automatycznie. Program rozwiązujący nawet nieskomplikowane zadanie matematyczne wymaga napisania odpowiednich formuł, podania danych i wyprowadzenia wyników. Ćwiczenie 2. Obliczamy objętość kuli Otworzymy środowisko Lazarusa. Nowy projekt zapiszemy w folderze Kula. Analiza problemu: Zastosujemy wzór na obliczanie objętości kuli v = 4/3 π r 3. 15

16 Projekt: Objętość kuli zależy od jej promienia, więc na formularzu umieścimy następujące kontrolki: o Etykietę (TLabel) z napisem Podaj promień: o Pole tekstowe (TEdit), w którym wymażemy napis domyślny z właściwości Text i wpiszemy wartość domyślną 0. Wstawimy drugą etykietę (usuniemy napis domyślny), do wyprowadzenia wyników. Obliczenia zostaną uruchomione po podaniu promienia i naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Przycisk (TButton) wstawimy z paska LCL na projekt formularza. Jego właściwości Caption nadamy wartość Oblicz. Uruchomimy edycję metody obsługi zdarzenia przy kliknięciu, klikając dwukrotnie na projekcie przycisku. W ten sposób zaczynamy ręczne wprowadzanie kodu. Nagłówek tej metody (procedury) utworzony zostanie automatycznie i nie należy zmieniać go. Programowanie (pisanie kodu): procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var r, v: single; begin r:=strtofloat(edit1.text); v:=4/3*pi*r*r*r; Label3.Caption:=FloatToStr(v); end; Prześledźmy wprowadzony kod. Nagłówek procedury został dodany automatycznie. Słowa begin i end tworzą nawiasy, odpowiednio otwierający i zamykający ciało procedury, które musimy teraz zdefiniować. 16

17 Przed ciałem procedury umieszczamy deklaracje zmiennych. Rozpoczynamy je słowem var. Po nim następują deklaracje. W naszym przypadku deklarujemy użycie dwóch zmiennych r i v, typu single. Język Pascal wymaga deklarowania typów zmiennych (danych) przed ich użyciem. Tabela prezentuje dopuszczalne typy danych. Typ Zakres Rodzaj rozmiar Boolean True, False Logiczny, 8 bitów ByteBool 0 False; Inna wart. True Logiczny, 8 bitów WordBool 0 False; Inna wart. True Logiczny, 16 bitów LongBool 0 False; Inna wart. True Logiczny, 32 bity Double ± do ± Precyzja: cyfr Liczba zmiennopozycyjna (rzeczywista), 64 bity Single ± do ± Precyzja: 7 cyfr Liczba zmiennopozycyjna (rzeczywista), 32 bity Extended do Precyzja: cyfr Liczba zmiennopozycyjna (rzeczywista), 80 bitów Byte 0 do 255 Bez znaku, liczba całkowita, 8 bitów ShortInt -128 do 127 Ze znakiem, liczba całkowita, 8 bitów SmallInt -32,768 do 32,767 Ze znakiem, liczba całkowita, 16 bitów Integer, -2,147,483,648 Ze znakiem, liczba całkowita, 32 bity LongInt do 2,147,483,647 LongWord, 0 do 4,294,967,295 Bez znaku, liczba całkowita, 32 bity Cardinal Int64-9,223,372,036,854,775,808 Ze znakiem, liczba całkowita, 64 bity do 9,223,372,036,854,775,807 Word 0 do Bez znaku, liczba całkowita, 16 bitów QWord 0 do 18,446,744,073,709,551,615 Bez znaku, liczba całkowita, 64 bity Comp Liczba całkowita (w zapisie zmiennopozycyjnym), 64 bity Precyzja: cyfr Currency ,5808 do Liczba stałopozycyjna,64 bity ,5807 Char U+0000 do U+ffff Znaki Unicode, 16 bitów String Do 2 miliardów znaków Łańcuch znakowy w kodzie Unicode 17

18 Dane wprowadzane do okna edycyjnego TEdit są zawsze łańcuchem znaków (właściwość Text). Należy przekształcić je w liczbę odpowiedniego typu. Wykonujemy to, używając funkcji StrToFloat(Edit1.Text): r:=strtofloat(edit1.text); Objętość wyliczymy z zależności: v=4/3πr 3. Liczba π jest funkcją stałą. Dostęp do niej uzyskamy pisząc po prostu pi. v:=4/3*pi*r*r*r; Dane wyprowadzamy do etykiety (TLabel) na formularzu. Właściwość Caption etykiety wymaga podania łańcucha znaków. Wartość v musimy więc skonwertować do postaci łańcucha. Zrobimy to używając funkcji FloatToStr(v): Label3.Caption:=FloatToStr(v); Jeżeli otrzymany wynik chcemy zaokrąglić do określonej liczby miejsc dziesiętnych (np. 2 miejsca po przecinku), zamiast funkcji FloatToStr(v) możemy użyć funkcji FloatToStrF( ): Label3.Caption:=FloatToStrF(v,ffFixed,10,2); Rysunek 1.6. Objętość kuli 18

19 PEŁNA WERSJA 19

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 2/2014

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 2/2014 .edu Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji Nr 2/2014 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji www.rcre.opolskie.pl, kontakt@rcre.opolskie.pl 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895, fax:

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

SPIS TREŚCI. http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl SPIS TREŚCI Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi Lazarus Programowanie w Delphi Delphi Delphi jest to język oparty na Pascal. Twórcą jego jest firma Borland. Pierwotnie nosił nazwę Object Pascal (do 2006). Jest to język prosty i popularny. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek Informatyka Studia niestacjonarne EZ 2. dr inż. Paweł A. Mazurek Informacje organizacyjne Forma zajęć wykład 2 x 2h na zjazd laboratorium 2h na zjazd Informacje strony: http://mazurek.pollub.pl email:

Bardziej szczegółowo

NawigatorBazDanych KS-NBD

NawigatorBazDanych KS-NBD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NawigatorBazDanych KS-NBD Podręcznik użytkownika Katowice 2005 2231PI01.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo