MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH Z OPCJĄ ADBS JOANNA DĘBICKA 1, BEATA ZMYŚLONA 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH Z OPCJĄ ADBS JOANNA DĘBICKA 1, BEATA ZMYŚLONA 2"

Transkrypt

1 JOANNA DĘBICKA 1, BEATA ZMYŚLONA 2 MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH Z OPCJĄ ADBS X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKTUARIALNA ZAGADNIENIA AKTUARIALNE TEORIA I PRAKTYKA WARSZAWA, WRZEŚNIA Praca finansowana z grantu 2013/09/B/HS4/ Praca finansowana z grantu 2011/01/B/HS4/05924

2 PLAN WYSTĄPIENIA I. OPCJA ADBS W KONTEKŚCIE WTÓRNEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ II.MODEL WIELOSTANOWY UBEZPIECZEŃ Z OPCJĄ ADBS III. MACIERZOWA REPREZENTACJA SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU V. PRZYKŁADY NUMERYCZNE

3 II. OPCJA ADBS W KONTEKŚCIE WTÓRNEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ Rezygnacja Ubezpieczony Wartość wykupu Ubezpieczyciel Odsprzedaż Wartość odsprzedaży RYNEK UBEZPIECZENIOWY zerwanie umowy ubezpieczenia Wartość wykupu < Wartość odsprzedaży < Suma ubezpieczenia Inwestor RYNEK FINANSOWY Rynek wtórny ubezpieczeń (viatical market) odsprzedanie umowy ubezpieczenia

4 II. OPCJA ADBS W KONTEKŚCIE WTÓRNEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ Ubezpieczony Rezygnacja Wartość wykupu Ubezpieczyciel Odsprzedaż Inwestor Life settlement RYNEK Wartość wykupu < Wartość odsprzedaży < Accelerated Death Benefit RYNEK FINANSOWY tzw. rynek wtórny opcja ADBs = możliwość wzięcia świadczenia z tytułu śmierci przez ciężko chorego ubezpieczonego

5 II. MODEL WIELOSTANOWYCH UBEZPIECZEŃ Z OPCJA ADBS UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZONY: 1 żyje 2 nie żyje 1 2

6 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE + ADBS 1a 1b 1c 1d żyje zdrowy żyje chory (oczekiwany przyszły czas trwania życia > 4 lata) żyje ciężko chory (oczekiwany przyszły czas trwania życia < 4 lata) żyje ciężko chory + ADBs 2 nie żyje 1a 1b 2 1c 1d

7 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE + ADBS 1a 1b 1c 1d (i) żyje zdrowy żyje chory żyje ciężko chory i- ty rok żyje ciężko chory + ADBs 2 nie żyje 1a 1b 2 1c (1) 1d 1c (2) 1c (3) 1c (2)

8 III. MACIERZOWA REPREZENTACJA SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE + ADBS ZMODYFIKOWANY MODEL WIELOSTANOWY 1a 1b c (1) 1d+ 1d 1c (2) nie żyje świadczenie z tytułu śmierci jest wypłacane 1c (3) 1c (2) żyje ciężko chory wcześniejsze świadczenie z tytułu śmierci jest wypłacane (opcja ADBs)

9 III. MACIERZOWA REPREZENTACJA SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH S, T UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE + ADBS ZMODYFIKOWANY MODEL WIELOSTANOWY ( * * )

10 Twierdzenie 1 (macierzowa reprezentacja składek) Dębicka (2013) Załóżmy, że spełniona jest zasada równoważności. Ponadto dla modelu wielostanowego * * S, T macierz przepływów pieniężnych określona jest dla funduszu strat ubezpieczyciela, a ( ) * składki płacone są, gdy ( ) X t = 1 dla. Wówczas a) jednorazowa składka netto, płatna na początku okresu ubezpieczenia, gdy b) stała okresowa składka netto p płatna przez pierwszych jednostek czasu trwania umowy ubezpieczenia ( ), gdy

11 Twierdzenie 2 (macierzowa reprezentacja składek ubezpieczenie z opcją ADBs) Załóżmy, że spełniona jest zasada równoważności. Ponadto dla modelu wielostanowego * * S, T macierz przepływów pieniężnych określona jest dla funduszu strat ubezpieczyciela, a ( ) składki płacone są, gdy for. Wówczas stała okresowa składka netto p płatna przez pierwszych jednostek czasu trwania umowy ubezpieczenia ( ) jest postaci, gdzie

12 IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU - DANE Rak płuc w liczbach najczęstszy nowotwór złośliwy oraz pierwszy pod względem umieralności u mężczyzn (w Polsce i na świecie) pierwszy pod względem umieralności, drugi pod względem zapadalności po raku piersi u kobiet (w Polsce) występuje kilka razy częściej u mężczyzn niż u kobiet od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku obserwuje się zahamowanie zachorowalności wśród mężczyzn, wśród kobiet liczba zachorowań nadal rośnie najwięcej zachorowań na raka płuc występuje w wieku około lat, głównie wśród osób palących papierosy zapadalność i śmiertelność na raka płuc jest zróżnicowana w zależności od płci, wieku, miejsca zamieszkania

13 IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU - DANE Dane dla mężczyzn Dane dla kobiet Współczynnik zachorowalności: 20,2% (mężczyźni) 8,7% (kobiety) Współczynnik śmiertelności: 31% (mężczyźni) 15,4% (kobiety) Czas przeżycia: 1-roczny: 34,7% (mężczyźni) 41,6% (kobiety) 5-letni: 10,8 % (mężczyźni) 15,7% (kobiety)

14 IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU - DANE Polskie Tablice Trwania Życia z 2008 roku Zbiór danych dotyczących pojedynczych hospitalizacji we wszystkich szpitalach na terenie Dolnego Śląska, dane z Dolnośląskiego Oddziału NFZ ( ) Dane z Krajowego Rejestru Nowotworów dla Dolnego Śląska ( ) Województwo Dolnośląskie Polska

15 IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU - DANE historie hospitalizacji pacjentów z roku 2008 (horyzont czasowy od 2006 do 2011) rozpoznanie: nowotwór złośliwy płuca i oskrzela: kod C33-C34 (na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ICD-10) dane o pacjencie: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, rozpoznanie główne, choroby współistniejące (przerzuty do węzłów chłonnych i przerzuty tzw. odległe) identyfikacja pacjenta na bazie kodu będącego zaszyfrowanym numerem PESEL dane o hospitalizacji: długość hospitalizacji, zastosowane procedury, szpital

16 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE + ADBS ZMODYFIKOWANY MODEL WIELOSTANOWY W PRZYPADKU UBEZPIECZENIA OD RYZYKA ZACHOROWANIA NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC: Stan 1: osoba ubezpieczona nie choruje na złośliwy nowotwór płuc Stan 2: osoba ubezpieczona choruje na złośliwy nowotwór płuc bez przerzutów odległych Stan 3: osoba ubezpieczona choruje na złośliwy nowotwór płuc ze zdiagnozowanymi przerzutami odległymi Stan 4-6: osoba ubezpieczona z przerzutami odległymi żyje dłużej niż rok, dwa lub trzy lata. Stan 7: osoba ubezpieczona umarła Stan 9: osoba ubezpieczona skorzystała z opcji ADBs

17 IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU Q ( k ) ( ) ( ) ( ) ( ) q22 ( k ) q23 ( k ) q24 ( k ) q27 ( k ) q34 ( k ) q37 ( k ) q39 ( k ) q45 ( k ) q47 ( k ) q49 ( k ) q ( k ) q ( k ) q ( k ) q11 k q12 k q13 k q17 k = T P(0) = (1,0,0,...,0) R Q(k)= q ( k) R ij i, j= 1 gdzie q ( k) = Ρ ( X( k + 1) = j X( k) = i) ij k 1 T T P ( k) = P (0) Q( t) N t= 0 N N N D T P (0) T P (1) = R P T ( n) N ( n+ 1)

18 IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU 1 2 Badana kohorta: pacjenci, którzy w 2008 roku zachorowali na nowotwór złośliwy płuc 7 3 średni wskaźnik umieralności na raka płuc na osób ( ) ( ) ( ) q k = q t c 11 1 x+ k x+ k x+ k ( ) = ( ) q k c b 12 x+ k 1 x+ k ( ) q k = c b 13 x+ k x+ k ( ) q k = q t 17 x+ k x+ k średni współczynnik zapadalności na raka płuc na osób ( ) proporcja pacjentów, którzy zachorowali w roku 2008 i pierwsza diagnoza wskazywała na istnienie przerzutów (do węzłów chłonnych, mózgu, kości i innych organów)

19 IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU Kobiety Mężczyźni WIEK

20 IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU Badana kohorta: pacjenci, którzy w w ciągu 2008 roku chorowali na raka płuc i podczas pierwszej diagnozy w 2008 roku nie mieli przerzutów ( ) q k = q a 22 1 x+ k x+ k ( ) q k = a + 23 x k ( ) q k = q + 27 x k odsetek pacjentów z rakiem płuc w roku 2008, u których w ciągu roku 2008 stwierdzono przerzuty

21 IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU Kobiety Mężczyźni 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

22 IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU Badana kohorta: pacjenci, którzy zachorowali na nowotwór złośliwy płuc w roku 2008 i u których w 2008 roku zdiagnozowano tzw. przerzuty odległe 5 Niech α 1 będzie prawdopodobieństwem, że ubezpieczony zdecyduje się wykorzystać opcję ADBs, gdy X ( k ) = 3. Wtedy q k = ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( ) ( k ) 33 0 ( ) ( 1 ) ( 1 ) q k = q k α q k = q k α q Analogicznie: α 2 - dla X ( k ) = 4 α 3 - dla X ( k ) = 5 Dla stanu 6 zakładamy, że: q67 ( k ) = 1

23 MĘŻCZYŹNI IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU Wartości estymatorów modelu regresji logistycznej dla danych porządkowych: Parametr estymator p-value Badana kohorta: mężczyźni u których w ciągu 2008 roku zdiagnozowano przerzuty odległe Y - liczba lat, które pacjent przeżyje (Y=0,1,2,3). Stała 3 2, , Wiek (x) 0, ,000725

24 IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU P( Y 3) = 1 ( 2) P Y ( + x) ( x) exp 2, , = 1 + exp 2, , ( 1) P Y ( x) ( x) exp 0, = 1 + exp 0, ( 0) ( 1) P Y w P Y = = 0, gdzie 0 w oznacza odsetek mężczyzn, którzy nie przeżyli roku spośród żyjących do dwóch lat ( 1) ( 1) P Y w P Y = = 1, gdzie 1 przeżyli rok spośród żyjących do dwóch lat w oznacza odsetek mężczyzn, którzy

25 MĘŻCZYŹNI IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

26 KOBIETY IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU Wartości estymatorów modelu regresji Poissona z identycznościową funkcją wiążącą: Parametr estymator p-value Badana kohorta: kobiety, u których w ciągu 2008 roku zdiagnozowano przerzuty odległe Y - liczba lat, które pacjent przeżyje (Y=0,1,2,3). Stała 0, , Wiek (x) -0, ,039798

27 KOBIETY IV. MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ MODELU

28 V. PRZYKŁADY NUMERYCZNE MACIERZ FUNKCJI DYSKONTUJĄCEJ Dla stałej stopy procentowej For constant interest rate: 2 3 n 1 υ υ υ υ 1 2 n 1 υ 1 υ υ υ 2 1 n 2 υ υ 1 υ υ Λ= n 3 υ υ υ 1 υ n ( n 1) ( n 2) ( n 3) υ υ υ υ 1

29 V. PRZYKŁADY NUMERYCZNE MACIERZE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH n+1 Składka jednorazowa Składka okresowa m

30 V. PRZYKŁADY NUMERYCZNE PRZYKŁAD 1

31 V. PRZYKŁADY NUMERYCZNE PRZYKŁAD 2

32 V. PRZYKŁADY NUMERYCZNE PRZYKŁAD 3

33 LITERARTURA 1. Dębicka J. (2013) An approach to the study of multistate insurance contracts, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Volume 29, Issue 3, pages , May/June Haberman S., Pitacco E. (1999) Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall CRC, Londyn. 3. Kim H.S. (2009) Life settlement in US. Research report in KIDI 4. Wojciechowska U., Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie dostęp z dnia

34 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO ORGANIZOWAĆ W POLSCE AKCJE PROFILAKTYCZNE? IS IT WORTH TO ARRANGE HEALTH PROMOTION INITIATIVES IN POLAND?

CZY WARTO ORGANIZOWAĆ W POLSCE AKCJE PROFILAKTYCZNE? IS IT WORTH TO ARRANGE HEALTH PROMOTION INITIATIVES IN POLAND? Nowiny Lekarskie 2012, 81, 3, 244 250 AGNIESZKA DYZMANN-SROKA 1, MACIEJ TROJANOWSKI 1, DANIEL KAŹMIERCZAK 2 CZY WARTO ORGANIZOWAĆ W POLSCE AKCJE PROFILAKTYCZNE? IS IT WORTH TO ARRANGE HEALTH PROMOTION

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZYSKOWNOŚCI PRODUKTÓW UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

ANALIZA ZYSKOWNOŚCI PRODUKTÓW UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Nr 75 Politechniki Wrocławskiej Nr 75 Studia i Materiały Nr 7 2004 Wojciech BIJAK * Maja MANDELA ** Łukasz DELONG *** ss. 5 30 ANALIZA ZYSKOWNOŚCI PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

RENTA HIPOTECZNA A ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY NA RYNKU POLSKIM 1. Agnieszka Marciniuk. 1. Wstęp

RENTA HIPOTECZNA A ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY NA RYNKU POLSKIM 1. Agnieszka Marciniuk. 1. Wstęp RENTA HIPOTECZNA A ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY NA RYNKU POLSKIM Nr 2(8) Agnieszka Marciniuk Uniwersytet Ekonoiczny we Wrocławiu ISSN 644-6739 Streszczenie: Renta hipoteczna i odwrócony kredyt hipoteczny

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 312 RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics No. 312 Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Redaktor naukowy Joanna Dębicka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PRZEGLĄD STATYSTYCZNY

ŚLĄSKI PRZEGLĄD STATYSTYCZNY Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu Silesian Statistical Review Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonoicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 RADA NAUKOWA Walenty Ostasiewicz, Tadeusz Bednarski, Luisa

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Obecny Stan Zwalczania

Obecny Stan Zwalczania Obecny Stan Zwalczania Healthcare Nowotworów w Polsce Opracowane przez Wstęp Obecny Stan Zwalczania Nowotworów w Polsce został przygotowany w związku z realizacją projektu pn. Strategia Walki z Rakiem

Bardziej szczegółowo

raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00

raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00 raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00 raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Polityka Zdrowotna. Ubezpieczenia zdrowotne. w polskim systemie ochrony zdrowia. Tom II grudzień 2004 < 72345682 >

Polityka Zdrowotna. Ubezpieczenia zdrowotne. w polskim systemie ochrony zdrowia. Tom II grudzień 2004 < 72345682 > Polityka Zdrowotna Tom II grudzień 2004 Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia < 72345682 > I część konferencji Miedzeszyn, 29-30.06.2004 II część konferencji Augustów, 16-17.09.2004

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Warszawa 2008 1 Spis Treści Prewencja pierwotna nowotworów... 3 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy... 6 Populacyjny

Bardziej szczegółowo

Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Diagnoza problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku Stan

Bardziej szczegółowo

dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego

dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego Odwrócony kredyt hipoteczny Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska Tomasz Rólczyński Odwrócony kredyt hipoteczny dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego Wprowadzenie odwróconego kredytu hipotecznego na rynek

Bardziej szczegółowo

BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI. P o radn ik d la Pacjent ó w

BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI. P o radn ik d la Pacjent ó w BRACHYTERAPIA RAKA PIERSI P o radn ik d la Pacjent ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI SPIS TREŚCI 2 3 Opracowanie tekstu dr hab. n. med. Janusz Skowronek Opracowanie graficzne Aleksandra Robaszkiewicz, GoldFish

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks walki z rakiem

Europejski kodeks walki z rakiem Europejski kodeks walki z rakiem Europejski kodeks walki z rakiem prof. Witold Zatoński Warszawa 2010 2012 Europejski kodeks walki z rakiem prof. Witold Zatoński polskie wydadnie pod redakcją prof. dr

Bardziej szczegółowo

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych LIFE Zawód Life Planner Ubezpieczenia po japońsku Wyniki Finansowe Pramerica Korzystne zmiany w ofercie produktowej KAMPANIA BILLBOARDOWA Profesjonalizm w każdym detalu SPIS TREŚCI firma 01 Słowo wstępu

Bardziej szczegółowo

GENDER JAKO CZYNNIK RYZYKA W UBEZPIECZENIU NA ŻYCIE

GENDER JAKO CZYNNIK RYZYKA W UBEZPIECZENIU NA ŻYCIE KNUV 2014; 2(40): 16-30 Eugeniusz Stroiński Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa GENDER JAKO CZYNNIK RYZYKA W UBEZPIECZENIU NA ŻYCIE Streszczenie Jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA. Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011

EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA. Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011 EPIDEMIOLOGIA ANALITYCZNA Dr Bogumiła Braczkowska Katedra i Zakład Epidemiologii ŚUM Katowice 2011 Plan ćwiczeń 1. Badanie naukowe etapy 2. Epidemiologia analityczna zakres badań 3. Typy badań epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

TRANSFER NA RYNEK KAPITAŁOWY JAKO METODA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DŁUGOWIECZNOŚCI W ŚWIETLE GLOBALNYCH PROBLEMÓW EMERYTALNYCH

TRANSFER NA RYNEK KAPITAŁOWY JAKO METODA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DŁUGOWIECZNOŚCI W ŚWIETLE GLOBALNYCH PROBLEMÓW EMERYTALNYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 JOANNA ADAMSKA Uniwersytet Gdański TRANSFER NA RYNEK KAPITAŁOWY JAKO METODA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DŁUGOWIECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM. Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK 2. AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM Dr n. med. GRAŻYNA JOLANTA IWANOWICZ-PALUS AUTOREFERAT SAMODZIELNA PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI POŁOŻNICZYCH WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET MEDYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi

Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi Wykluczenie z ubezpieczenia na życie Małgorzata Puto Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 I MIERNIKI STANU ZDROWIA POPULACJI... 4 WSTĘP... 4 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ RUCH NATURALNY... 4 2. STRUKTURA LUDNOŚCI... 8 3. OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ śycia...13 4. UMIERALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo