DWA LATA KADENCJI BURMISTRZ ŚMIGLA MAŁGORZATY ADAMCZAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DWA LATA KADENCJI BURMISTRZ ŚMIGLA MAŁGORZATY ADAMCZAK"

Transkrypt

1 DWA LATA KADENCJI BURMISTRZ ŚMIGLA MAŁGORZATY ADAMCZAK

2 ZAMIERZENIA Z 2015 ROKU Podczas zeszłorocznej konferencji prasowej, która odbyła się roku, zapowiedziano następujące plany na rok 2016: otwarcie publicznej toalety, wymianę nawierzchni chodnikowej na terenie całej gminy, inwestycje drogowe i oświetleniowe, termomodernizację Centrum Kultury, organizację biegów powstańczych, objęcie monitoringiem terenu przy Centrum Kultury w Śmiglu, kompleksu boisk sportowych Orlik, siłowni napowietrznej oraz placu zabaw znajdującego się przy ul. Kościuszki, remont wiatraka, kontynuację współpracy podjętej z gminą Powidz oraz jednostką wojskową w Lesznie,

3 wydanie gazetki samorządowej, budowę nowych ścieżek rowerowych, próba podjęcia zorganizowania domu dziennego pobytu dla osób starszych, prace nad budową drogi Śmigiel Włoszakowice, organizacja Igrzysk Sportowych dla Seniorów, wprowadzenie funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego.

4 PODJĘTE DZIAŁANIA W 2016 ROKU 1 stycznia 2016 roku oficjalnie otwarto publiczną toaletę przy ulicy Kościuszki w Śmiglu. Ponadto zakupiono toaletę wolnostojącą, którą zamieszczono w Czaczu.

5 WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKOWEJ Budowa chodnika - ul. Przysiecka w Bruszczewie. Wykonanie chodnika ul. Mierosławskiego i Krasickiego w Śmiglu. Budowa chodników przy ulicach: Iwaszkiewicza (dokończenie inwestycji z 2015 r.), Farna, Południowa, Słowackiego i Prusa w Śmiglu. Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Starym Bojanowie. Budowa chodnika w Wonieściu.

6 PODJĘTO WIELE INWESTYCJI DROGOWYCH I OŚWIETLENIOWYCH: Budowa ul. Głównej w Bielawach. Budowa ul. Polnej w Czaczu. Budowa ul. Dworskiej w Koszanowie. Budowa ul. Wyspiańskiego w Śmiglu. Budowa ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie. Wykonanie nawierzchni z trylinki ul. Kraszewskiego w Śmiglu. Koszt przebudowy ulic: Polnej w Czaczu, Dworskiej w Koszanowie, Głównej w Bielawach (dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).

7

8 1. Dobudowano oświetlenie na terenie gminy Śmigiel w 2015 r. (Bronikowo, Smolno, Brońsko, Bruszczewo, Czacz, Karmin, Księginki, Machcin, Nietążkowo, Poladowo, Robaczyn, Żegrówko, Śmigiel). 2. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Bielawy, Bronikowo, Brońsko, Bruszczewo, Karśnice, Koszanowo, Morownica, Nietążkowo, Nowa Wieś, Poladowo, Przysieka Polska, Stara Przysieka Druga, Robaczyn, Stary Białcz Stare Bojanowo, Żegrówko. 3. Dobudowano pojedyncze oprawy uliczne na terenie gminy miedzy innymi w: Przysiece Polskiej, Poladowie, Wydorowie, Machcinie, Śmiglu i Czaczu.

9 TERMOMODERNIZACJA CENTRUM KULTUTY I ELEWACJA SZKÓŁ Pozyskano środki na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną). Realizacja zadania odbędzie się w 2017 roku. Gmina Śmigiel otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto wykonano nową elewację szkół w Starym Bojanowie oraz w Starej Przysiece Drugiej (budynek A i C).

10

11 ORGANIZACJA BIEGÓW POWSTAŃCZYCH W porozumieniu z gminą Krzywiń, Czempiń i Starostwem Powiatowym w Kościanie w 2016 roku odbyły się Powstańcze Biegi Przełajowe o Grand Prix Powiatu Kościańskiego. W roku 2017 impreza będzie kontynuowana, tym razem w organizację biegów włączy się także Miasto Kościan.

12

13 W 2016 roku objęto monitoringiem teren przy Centrum Kultury w Śmiglu, kompleks boisk sportowych Orlik, siłownię napowietrzną oraz plac zabaw znajdujący się przy ul. Kościuszki.

14 WYREMONTOWANO PANKRACEGO

15 KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ W LESZNIE

16 WYDANIE GAZETKI SAMORZĄDOWEJ Poczyniono kroki, aby od 2017 roku wprowadzić bezpłatną gazetę samorządową. Od stycznia będzie można ujrzeć nową odsłonę Witryny Śmigielskiej. Pozostałe informacje niech na dzień dzisiejszy pozostaną niespodzianką.

17 BUDOWA NOWYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 1) We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kościanie wykonana została ścieżka rowerowa z Bruszczewa do Starego Bojanowa. 2) W Koszanowie, przy ulicy Bruszczewskiej, wykonano asfaltową ścieżkę rowerową.

18 PRÓBA PODJĘCIA ZORGANIZOWANIA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH Klub dla seniora W grudniu 2016 ruszył projekt Tęcza realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu. Celem jest aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia dla seniorów w ramach projektu odbywają się w Centrum Kultury w Śmiglu.

19 PRACA NAD BUDOWĄ DROGI ŚMIGIEL-WŁOSZAKOWICE Podjęto działania i wiele spotkań dotyczących budowy drogi Śmigiel-Włoszakowice.

20 IGRZYSKA SPORTOWE DLA SENIORÓW W kwietniu 2016 roku odbyły się Gminne Mistrzostwa dla Seniorów w konkurencjach rekreacyjno-sportowych.

21 WPROWADZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Rada Miejska Śmigla w 2016 roku podjęła uchwały wprowadzające fundusz sołecki i budżet obywatelski. Ponadto w 2016 roku zorganizowano szkolenia wyjazdowe i na terenie gminy z zakresu funduszu sołeckiego dla sołtysów z gminy Śmigiel.

22 POZOSTAŁE ZADANIA ZREALIZOWANE W 2016 ROKU Podjęte działania z zakresu infrastruktury inwestycji: - Utwardzenie placu targowego w Śmiglu + położenie kanalizacji deszczowej. - Utwardzenie ulicy Ariańskiej w Śmiglu + położenie kanalizacji deszczowej. - Zakup i montaż siłowni napowietrznych w miejscowościach: Wonieść, Czacz, Przysieka Polska i Stare Bojanowo. - Zagospodarowanie Placu Wojska Polskiego w Śmiglu. - Remont dachu na kolejce.

23 - Wykonanie schodów wejściowych i pochylni w szkole w Starym Bojanowie. - Remont schodów w przychodni lekarskiej przy ul. Skarzyńskiego w Śmiglu. - Przebudowa amfiteatru przy Centrum Kultury (w tym nowa kostka brukowa). - Ogrodzenie działki gminnej przy ul. Dudycza w Śmiglu. - Dobudowa wiaty biesiadnej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. - Budowa pochylni z podestem przy Ośrodku Zdrowia w Wonieściu.

24 - Zakup i montaż placów zabaw oraz elementów zabawowych na terenie gminy (nowe place zabaw zamontowano w: Gniewowie, Brońsku, Olszewie). - Rozbudowa placów zabaw poprzez dostawienie pojedynczych elementów w: Poladowie, Morownicy, Nowej Wsi, Spławiu, Wonieściu, Śmiglu ul. Prusa oraz Os. Braci Polskich, Karminie, Bruszczewie, Chełkowie, Starej Przysiece Drugiej, Starym Bojanowie, Nietążkowie, Glińsku, Machcinie, Starej Przysiece Pierwszej Robaczyn oraz we wsi Robaczyn. - Remont sali wiejskiej w Spławiu. - Renowacja podłogi drewnianej w świetlicy Karśnice. - Zakup tablic ogłoszeniowych. - Naprawa placów zabaw na terenie gminy. - Wykonanie nowej elewacji budynku szkolnego nr B w Starej Przysiece Drugiej. - Zakup wyposażenia świetlic (patelnie elektryczne, szafa chłodnicza, stoły).

25 Remont kaplicy poewangelickiej w Śmiglu Etap I remont dachu

26 Doposażenie placu zabaw w Śmiglu

27 Remont świetlicy w Starym Białczu toaleta. - Montaż dodatkowego oświetlenia na terenie gminy. - Opracowanie dokumentacji zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego w świetlicy wiejskiej na pomieszczenia biblioteki publicznej wraz z przebudową i budową podjazdu dla inwalidów. - Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska sportowego przy ul. Konopnickiej w Śmiglu. - Zakup materiałów na nawierzchnię placu służącego do gier i zabaw ulicznych. - Wymiana azbestu z dachów na terenie gminy. - Współfinansowanie budowy drogi Nowa Wieś.

28 - Tablica pamiątkowa poświęcona dwóm wybitnym postaciom Oskarowi Kolberga i Bogumiłowi Hoffa. - Wykonanie wiaty rowerowej w Morownicy i trawnika. - Remont Sali Wiejskiej w Spławiu. - Wymiana krawężników ulicznych w ul. Ojca Św. Jana Pawła II w Śmiglu. - Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego, budowa parkingu i zjazdu z ulicy Kościuszki oraz łącznika do ul. Matejki wraz z odwodnieniem. - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów przy siłowni zewnętrznej. - Położenie kostki na terenie siłowni zewnętrznej przy OKFiR. - Zakup i montaż opłotowania przy stadionie i boisku treningowym w Śmiglu, demontaż starego opłotowania przy OKFiR. - Wykonanie parkingu przy Gminnym Centrum Informacji.

29 Zakup samochodu na potrzeby Centrum Kultury w Śmiglu. Zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Stare Bojanowo (duży wkład finansowy z budżetu gminy). Ambasador Tajwanu na wyposażenie sali informatycznej jednej ze szkół z naszej gminy przekazał 11 komputerów.

30 IMPREZY KULTURALNE Cyklicznie odbywa się na terenie gminy Śmigiel wiele imprez. Między innymi odbyły się: II Gminny Dzień Dziecka. Gminny Dzień Seniora w nowej formie. Przywrócenie trzydniowych Dni Śmigla. NOWOŚCI: Profilaktyczne: Działanie jest alternatywą oraz Po zdrowie z TGV. Jarmark bożonarodzeniowy. Festyn kłosa i chleba. Kino pod chmurką.

31 Działania wykonane przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. Remont Sali Wiejskiej w Spławiu. Wymiana krawężników ulicznych w ul. Ojca Św. Jana Pawła II w Śmiglu. Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Śmiglu na odcinku od ul. Iwaszkiewicza do ul. Rudnickiego odwodnienie korpusu drogowego. Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie działek geodezyjnych nr 1102/1, 1102/9. Usunięcie awarii instalacji kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Kościuszki. Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego, budowa parkingu i zjazdu z ulicy Kościuszki oraz łącznika do ul. Matejki wraz z odwodnieniem. Wykonanie sieci kanalizacyjnej w ul. Św. Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie odtworzenie nawierzchni. Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czacz, ul. Wielichowska. Rozbiórka istniejących krawężników oraz ułożenie nowych na ulicy Wiejskiej w miejscowości Bronikowo. Remont chodnika ul. Iwaszkiewicza wraz z wykonaniem miejsc parkingowych w Śmiglu zaangażowanie w materiałach i robotach 95%. Wykonanie sieci kanalizacyjnej w Koszanowie w ul. Dworskiej, od ul. Reymonta w Śmiglu do ul. Glinkowej w Koszanowie.

32 Zadania w trakcie realizacji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Chełkowo Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Śmigiel SUW Śmigiel: Śmigiel: Aleja Bohaterów, Aleja Paderewskiego, Broniewskiego, Doktora Skarzyńskiego, Farna, Generała Sikorskiego, Harcmistrza Łukomskiego, Iwaszkiewicza, Jagiellońska, Kątna, Kilińskiego, Kościańska, Kościuszki, Krasickiego, Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Leszczyńska, Lipowa, Matejki, Mickiewicza, Mierosławskiego, Młyńska, Orzeszkowej, Osiedle, Plac Rozstrzelanych, Plac Wojska Polskiego, Podgórna, Podgórze, Południowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Północna, Prusa, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Świętego Wita, Wodna, Zdrojowa.

33 Koszanowo: Bruszczewska, Dworska, Glinkowa, Polna, Poprzeczna, Półwiejska, Wierzbowa; Nietążkowo: Boczna, Dudycza, Krótka, Leszczyńska, Leśna, Arciszewskich; Nowa Wieś- Śmigielska; SUW Przysieka Polska: Przysieka Polska- Bruszczewska, Piaskowa, Przemysłowa, Główna; Czacz- Ogrodowa, Parkowa, 27 Stycznia, Wielichowska; Parsko; SUW Bronikowo: Machcin; Morownica: LEŚNA, NOWA, ŚMIGIELSKA, KAŹMIERCZAKA; SUW Spławie: Spławie; Karmin;

34 Zagospodarowanie Placu Wojska Polskiego w Śmiglu. Przebudowa drogi w Glińsku. Zagospodarowanie terenu targowiska oraz parkingu na ulicy Kościuszki w Śmiglu. Budowa przepustu na Samicy w Czaczu. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla ul Doktora Witaszka. Przebudowa ulicy Ariańskiej w Śmiglu na odcinku od km 0+312,00 do km 0+747,50 oś ulicy Leszczyńskiej oraz na działce 1606 i 1611.

35 Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez Jednostkę Realizującą Projekt w 2016 r. inwestycje w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko. Przy okazji budowy sieci kanalizacyjnej w Bronikowie dokonano również rozbiórki istniejących krawężników oraz ułożono nowe na ulicy Wiejskiej.

36 Wykonane remonty przez ZGKiM w Śmiglu ZESTAWIENIE REMONTÓW NA BUDYNKACH I MIESZKANIACH KOMUNALNYCH BUDYNEK RODZAJ POMIESZCZENIA RODZAJ WYKONANEJ PRACY KOSZT Budynek Łukomskiego 19 budynek remont dachu 6 483,81 zł szatnia pracownicza malowanie szatni 969,29 zł Ośrodek Zdrowia ul. Skarzyńskiego 6 budynek remont schodów wejściowych do budynku ,00 zł Czacz Parkowa 3 mieszkanie nr 4 wymiana zabezpieczenia CLS 6,71 zł strych wymiana stolarki okiennej 246,30 zł mieszkanie nr 4 remont mieszkania(malowanie) 1 717,00 zł Pl. Rozstrzelanych 4 mieszkanie nr 5 montaż kotła C.O oraz kominków wentylacyjnych 4 527,00 zł budynek czyszczenie instalacji kanalizacyjnej 338,00 zł mieszkanie nr 6 remont mieszkania (wymiana drzwi, malowanie, szpachlowanie, remont podłogi) 7 604,00 zł mieszkanie nr 7 wykonanie próby szczelności 244,00 zł Pl. Rozstrzelanych 5 mieszkanie nr 2 remont mieszkania (malowanie, podłoga, montaż kotła) 3 707,00 zł podwórze przygotowanie terenu pod garaże 568,00 zł budynek remont instalacji kanalizacyjnej 270,00 zł budynek wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej 6 650,00 zł Pl. Rozstrzelanych 14 budynek dokumenty do remontu dachu (dokumentacja + projekt) 5 155,00 zł Pl. Rozstrzelanych 25 budynek remont klatki schodowej 4 300,00 zł

37 Pl. Rozstrzelanych 26 mieszkanie nr 2 odcięcie starej instalacji wodociągowej oraz przegląd przewodów kominowych 242,00 zł budynek wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej 2 043,00 zł Pl. Rozstrzelanych 27 budynek wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej Krótka 4 mieszkanie nr 1 wymiana okna w korytarzu 4 968,00 zł 761,00 zł mieszkanie nr 1 remont mieszkania(malowanie, szpachlowanie, wymiana zamka, montaż podgrzewacza wody, wykonanie próby szczelności) 3 394,00 zł Pl. Rozstrzelanych 28 mieszkanie nr 2 mieszkanie nr 3 zamurowanie drzwi oraz wymiana malowanie sufitu, wymiana zamka 1 171,00 zł 146,00 zł mieszkanie nr 4 malowanie pokoju 515,00 zł budynek wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej 4 150,00 zł Lipowa 1 budynek czyszczenie instalacji kanalizacyjnej Lipowa 3 budynek malowanie schodów, naprawa komina 567,00 zł 339,00 zł Lipowa 10 mieszkanie nr 4 budynek naprawa płytek w kuchni usunięcie awarii sieci wodociągowej 99,00 zł 591,00 zł Podgórna 4 budynek wymiana instalacji wodociągowej Kościańska 5 budynek wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej 1 671,00 zł 3 593,00 zł

38 mieszkanie nr 1 remont mieszkania (remont podłogi w pokoju) 665,00 zł Sienkiewicza 14 mieszkanie nr 2 mieszkanie nr 4 remont mieszkania (szpachlowanie, malowanie, remont podłogi) remont mieszkania (malowanie) 6 966,00 zł 443,00 zł mieszkanie nr 5 remont mieszkania (malowanie) 473,00 zł budynek remont klatki schodowej (szpachlowanie, malowanie) 1 236,00 zł mieszkanie nr 6 montaż komina wentylacyjnego 264,00 zł Jagiellońska 11 mieszkanie nr 5 remont mieszkania (szpachlowanie, malowanie, remont podłogi), montaż kominka wentylacyjnego 9 697,00 zł budynek wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej 2 100,00 zł Św. Wita 9 podwórze remont pomieszczeń gospodarczych Mickiewicza 11 mieszkanie nr 2 remont schodów wejściowych do mieszkania Mickiewicza 20 podwórze remont pomieszczeń gospodarczych 1 441,00 zł 2 240,00 zł 1 020,00 zł mieszkanie nr 2 przebudowa centralnego ogrzewania 2 100,00 zł Leszczyńska 8 budynek wykonanie rozdziału instalacji wodociągowej, wymiana szyby w korytarzu 1 700,00 zł podwórze ułożenie płytek chodnikowych w podwórzu 513,00 zł Kilińskiego 2,4 budynek czyszczenie sieci kanalizacyjnej 270,00 zł Kilińskiego 39 mieszkanie nr 3 remont mieszkania (szpachlowanie, malowanie, montaż umywalki, wykonanie próby szczelności) 6 150,00 zł budynek położenie płytek na schodach wejściowych 422,00 zł

39 mieszkanie nr 5 remont przyłącza wody, wykonanie próby szczelności 1 000,00 zł Kościuszki 8 mieszkanie nr 4 remont przynależnego do mieszkania pomieszczenia gospodarczego 586,00 zł mieszkanie nr 1 wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu 3 000,00 zł Kościuszki 12 mieszkanie nr 3 montaż wkładu kominowego 430,00 zł mieszkanie nr 7 remont mieszkania (szpachlowanie, malowanie, wymiana zamka w drzwiach, drobne prace elektryczne) 2 415,00 zł mieszkanie nr 3 remont mieszkania (szpachlowanie, malowanie), montaż pieca gazowego Kościuszki ,00 zł mieszkanie nr 5 wykonanie próby szczelności 240,00 zł Kościuszki 21 mieszkanie nr 5 wymiana okien dachowych 2 430,00 zł budynek demontaż ścianki w korytarzu 400,00 zł mieszkanie nr 4 wykonanie próby szczelności 663,00 zł Matejki 3 mieszkanie nr 7 remont mieszkania (szpachlowanie, malowanie, remont podłogi, wymiana drzwi), montaż kominów wentylacyjnych, montaż instalacji gazowej ,00 zł

40 Matejki 12 mieszkanie nr 4 naprawa WC Szkolna 5 mieszkanie nr 1 wymiana podłogi w pokoju 110,00 zł 1 400,00 zł Północna 5,7 mieszkanie nr 1 mieszkanie nr 5 wymiana wodomierza wymiana instalacji wodnej 60,00 zł 420,00 zł Północna 17 mieszkanie nr 6 mieszkanie nr 5 remont mieszkania (szpachlowanie, malowanie) wykonanie próby szczelności 1 500,00 zł 490,00 zł Północna 27 mieszkanie nr 1 montaż kratki wentylacyjnej 60,00 zł Skarzyńskiego 17 mieszkanie nr 6 remont mieszkania (szpachlowanie, malowanie, wymiana zamka w drzwiach, drobne prace elektryczne), montaż umywalki 2 000,00 zł Zdrojowa 15 mieszkanie nr 2 wymiana drzwi wejściowych do mieszkania Reymonta 7 mieszkanie nr 1 naprawa instalacji elektrycznej 1 300,00 zł 160,00 zł mieszkanie nr 2 montaż komina wentylacyjnego 1 566,00 zł mieszkanie nr 9 montaż komina wentylacyjnego 1 566,00 zł Reymonta 10 mieszkanie nr 11 mieszkanie nr 10 montaż komina wentylacyjnego montaż komina wentylacyjnego 1 566,00 zł 1 566,00 zł mieszkanie nr 13 montaż komina wentylacyjnego 1 566,00 zł mieszkanie nr 7 wymiana drzwi wejściowych do mieszkania, montaż komina wentylacyjnego 1 826,00 zł

41 Stare Bojanowo ul. Kręta 10 i 10a budynek montaż komina wentylacyjnego 5 000,00 zł pomieszczenia gospodarcze remont drzwi w pomieszczeniach gospodarczych 600,00 zł mieszkanie nr 2 montaż zbiornika wyrównawczego oraz usunięcie awarii instalacji wodociągowej 1 800,00 zł mieszkanie nr 4 remont mieszkania (szpachlowanie, malowanie, remont podłogi, wymiana instalacji elektrycznej) 2 860,00 zł Stare Bojanowo Główna 56 mieszkanie nr 5 remont mieszkania (szpachlowanie, malowanie, remont podłogi, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okna) 4 630,00 zł mieszkanie nr 6 remont mieszkania (szpachlowanie, malowanie, remont podłogi, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okna) 8 950,00 zł pomieszczenia gospodarcze wymiana zamków w pomieszczeniach gospodarczych 80,00 zł budynek montaż kominów wentylacyjnych, remont instalacji wodociągowej 9 000,00 zł Koszanowo ul. Wierzbowa 40 mieszkanie nr 3 remont brodzika w łazience 852,00 zł SUMA ,11 zł

42 WYMIANA OKIEN W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH ADRES MIESZKANIE ILOŚĆ KOSZT Mickiewicza 11 mieszkanie nr ,98 zł Kilińskiego 4 mieszkanie nr ,97 zł Kościańska 5 mieszkanie nr ,80 zł Pl. Rozstrzelanych 5 mieszkanie nr ,00 zł Pl. Rozstrzelanych 5 mieszkanie nr ,66 zł Pl. Rozstrzelanych 5 mieszkanie nr ,00 zł Jagiellońska 11 mieszkanie nr ,00 zł Jagiellońska 11 mieszkanie nr ,53 zł Jagiellońska 11 mieszkanie nr ,00 zł Jagiellońska 11 mieszkanie nr ,27 zł Jagiellońska 11 mieszkanie nr ,00 zł Północna 27 mieszkanie nr ,00 zł Podgórna 3 mieszkanie nr ,05 zł Lipowa 10 mieszkanie nr ,88 zł Północna 17 mieszkanie nr ,59 zł Skarzyńskiego 17 mieszkanie nr ,28 zł Kilińskiego 2 mieszkanie nr ,39 zł Kilińskiego 2 mieszkanie nr ,67 zł Matejki 12 mieszkanie nr ,38 zł Kościuszki 12 mieszkanie nr ,00 zł Kościuszki 29 mieszkanie nr ,00 zł ,45 zł

43 PRZESTAWIENIE PIECY KAFLOWYCH W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH ADRES MIESZKANIE ILOŚĆ KOSZT Pl. Rozstrzelanych 26 mieszkanie nr ,22 zł Reymonta 10 mieszkanie nr ,12 zł Stare Bojanowo Głowna 56 mieszkanie nr ,48 zł Stare Bojanowo Głowna 56 mieszkanie nr ,70 zł Lipowa 3 mieszkanie nr ,66 zł Pl. Rozstrzelanych 27 mieszkanie nr ,21 zł Pl. Rozstrzelanych 28 mieszkanie nr ,60 zł Św. Wita 9 mieszkanie nr ,72 zł Kilińskiego 39 mieszkanie nr ,95 zł Kilińskiego 39 mieszkanie nr ,63 zł Kilińskiego 39 mieszkanie nr ,59 zł Mickiewicza 11 mieszkanie nr ,22 zł Zdrojowa 15 mieszkanie nr ,71 zł Zdrojowa 15 mieszkanie nr ,70 zł Podgórna 4 mieszkanie nr ,82 zł Jagiellońska 4 mieszkanie nr ,99 zł Pl. Rozstrzelanych 27 mieszkanie nr ,02 zł Matejki 3 mieszkanie nr ,13 zł Sienkiewicza 14 mieszkanie nr ,00 zł ,47 zł

44 Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu Gminny Dzień Seniora W 2016 roku odbył się po raz drugi, uczestniczyło w nim ponad 200 osób z terenu gminy. Grupa wsparcia Grupa wsparcia dla osób przeżywających trudności w rodzinie: Zmiana jest możliwa. Celem spotkań była wzajemna wymiana doświadczeń, zdobycie dodatkowych informacji i wiedzy dotyczącej możliwości rozwiązań i pokonywania trudnych sytuacji, a także uwierzenie, że wprowadzanie zmian w swoje życie jest możliwe. Zajęcia prowadził pracownik socjalny, trener rozwoju osobistego, a także asystent rodziny. W roku 2017 Ośrodek zamierza kontynuować podobne działania. Gminny Punkt Wsparcia Rodziny Bank Żywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu wspólnie ze Stowarzyszeniem Światło Nadziei w Śmiglu prowadzi Bank Żywności, w ramach którego przekazywana jest żywność dla osób najbardziej potrzebujących. Jadłodajnia w Śmiglu Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu prowadzi Jadłodajnię, w ramach której osobom najbardziej potrzebującym wydawany jest gorący posiłek. Jadłodajnia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w okresie szkolnym. Wsparciem jadłodajni jest objętych ponad 30 osób.

45 Środki własne i zewnętrzne 2016 Wydatkowane środki własne na inwestycje ok ,00 zł (UM) ZGKiM ,03 zł Spółka Wodociągowo-Kanalizacyjna ,65 zł netto (brutto ,75 zł) SUMA: ok ,78 zł Pozyskane środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne i projekty miękkie ,00 zł ŁĄCZNIE: ok ,78 zł

46 PLANY INWESTYCYJNE NA ROK Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu (Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną). - Przebudowa drogi gminnej Karśnice Nowy Białcz Gmina Śmigiel znalazła się na 16 miejscu wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Remont drugiego wiatraka. - Dokończenie remontu kaplicy poewangelickiej. - Projekt budowy przedszkola rozpoczęcie inwestycji. - Wymiana azbestu. - Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Śmigiel. - Przebudowa drogi w Glińsku.

47 Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ramach którego podejmie: Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo, Chełkowo i Glińsko. Budowę mechanicznej kompostowni (ETAP I) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel. Budowę stanowiska płukania piasku (ETAP II) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel. Sterowanie RTC. Wymianę sieci azbestowo-cementowej zasilanej przez SUW Robaczyn. Hydrofornię Stare Bojanowo - woda surowa. Remont przepompowni i zbiornika retencyjnego w Karminie.

Plan wydatków majątkowych w roku 2016

Plan wydatków majątkowych w roku 2016 Plan wydatków majątkowych w roku 2016 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Śmigla z dnia 29 września 2016 roku klasyfikacja 01010-6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/236/13 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Śmigiel na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXXI/236/13 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Śmigiel na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXI/236/13 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Śmigiel na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Na podstawie art. 418 i 419 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/213/17 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2017 roku Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego na 2017 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/213/17 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2017 roku Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego na 2017 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/213/17 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2017 roku Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego na 2017 rok BIELAWY 1 60016 4210 Drogi publiczne gminne 6 049 6 049 Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

PAKIET I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Trasa przejazdów autobusów szkolnych dowozy ranne Pierwszy autobus:

PAKIET I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Trasa przejazdów autobusów szkolnych dowozy ranne Pierwszy autobus: Załącznik nr 1 do CZĘŚCI III IDW PAKIET I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Trasa przejazdów autobusów szkolnych dowozy ranne Pierwszy autobus: Miejscowość Przystanek Godzina

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wilkowo Polskie. wartość inwestycji: 38.124,44 zł 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2002-2006 1. Budowa i modernizacja dróg i ulic: dokończenie modernizacji drogi Piątek Wielki - Stawiszyn (II etap); wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości

Bardziej szczegółowo

Dyrektorzy Szkół oraz Urząd Miejski Śmigla zapewnią opiekunów dla uczniów korzystających z przewozów autobusami.

Dyrektorzy Szkół oraz Urząd Miejski Śmigla zapewnią opiekunów dla uczniów korzystających z przewozów autobusami. CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 240/12 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 240/12 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 240/12 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ 124 /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ 124 /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ 124 /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 r. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 r. 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Nowej w Wielichowie. wartość inwestycji: 22.063,73 zł 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE : U C H W A Ł A Nr VII/46/211 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 211 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 211 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samo rządzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł)

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Lp. 1 2 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Nazwa instytucji i opis zadania SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach Lp. Dział Rozdz. ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Cegłów (- 2017), Rok - budowa wodociągu w: Kiczkach Pierwszych i Mienia - Wigwizdów, budowa 1. 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/107/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/107/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Śmigiel, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje

5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 5 stycznia 2017 r. Gminne inwestycje 2016-2017 Podsumowanie 2016 roku Budżet inwestycyjny na 2016 r. Fundusz sołecki 69 549,97 zł Budżet 3 804 140,53 zł Dofinansowanie zewnętrzne 783 423,93 zł Pozyskane

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach Lp. Dział Rozdz. ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Cegłów (- 2017), Rok - budowa wodociągu w: Kiczkach Pierwszych i Mienia - Wigwizdów, budowa 1. 010

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA Projekt z dnia 11 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Śmigiel,

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Załącznik nr 7 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 1. Browiniec Polski 7 920,02 7 966,00 a) środki z funduszu sołeckiego 7 920,02 7 527,00 zakup skrzynki

Bardziej szczegółowo

Budżet Państwa. Totalizator Sportowy i Urząd Wojewódzki. środki Urzędu Marszałkowskie go

Budżet Państwa. Totalizator Sportowy i Urząd Wojewódzki. środki Urzędu Marszałkowskie go Lp. Nazwa Źródło okres realizacji wartość zadania Dofinansowanie zewnętrzne 1 2 3 4 5 6 7 1. Ocieplenie budynku, przebudowa systemu grzewcze i przebudowa łazienki w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI I. Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia r. Projekt z dnia 19 sierpnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia... 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Śmigiel oraz warunków i

Bardziej szczegółowo

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42 Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE 1. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - zał. nr 2a

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - zał. nr 2a Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych - zał. nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 136 000,00 0,00 1 136 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach

Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach 2007 2015 ROK WYKONANIA INWESTYCJI NAZWA INWESTYCJI 2007 Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Wojska Polskiego. Budowa nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatkow na programy inwestycyjne w latach Lp. Dział Rozdz. ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Cegłów (- 2017), Rok - budowa 1. 010 01010 6050 wodociągu w: Kiczkach Pierwszych i Mienia - Wigwizdów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO G M I N Y Ś M I G I E L na dzień 31 grudzień 2010 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO G M I N Y Ś M I G I E L na dzień 31 grudzień 2010 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO G M I N Y Ś M I G I E L na dzień 3 grudzień roku I. Dane dotyczące praw własności.. Liczba mieszkańców gminy w osobach wynosi 7.99. Ogólna powierzchnia gminy wynosi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 259/13 Burmistrza Śmigla z dnia 05 luty 2013 roku. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 259/13 Burmistrza Śmigla z dnia 05 luty 2013 roku. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Zarządzenie Nr 259/13 Burmistrza Śmigla z dnia 05 luty 2013 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 w gminie Przasnysz Bartniki 2011 Bogate 2011 Cierpigórz 2011 Dębiny 2011 Usuwanie krzewów przy drodze Dobrzankowo

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r

INWESTYCJE KUBATUROWE STAN r INWESTYCJE KUBATUROWE STAN 10.07.2013r Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet 2013 stan na 27.06.2013 wartość inwestorskiego (koszt robót) - zaokrąglenia do pełnych setek data inwestorskiego 010

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2016 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Podmioty zaangażowane

Podmioty zaangażowane Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXXII/213/05 z dnia 21 kwietnia 20005 r. VI.2 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI NA LATA 2004-2006 L.p. Nazwa zadania, zagadnienia Harmonogram realizacji Podmioty zaangażowane

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice Listopad 2011 1

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice Listopad 2011 1 Listopad 2011 1 I. Infrastruktury drogowej 161.766,00 zł; II. Doposażenia sprzętowego ZUKiO w Bobolicach 806.287,00 zł; III. Placów zabaw (miasto i wieś) 48.240,29 zł; IV. Obiektów kubaturowych 126.828,57

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lublin w m. Dabrowica,Dębówka, Płouszowice, Płouszowice Kolonia

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lublin w m. Dabrowica,Dębówka, Płouszowice, Płouszowice Kolonia INWESTYCJE 2017 Załącznik Nr 5 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 249 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 249 000,00 6050 4 249 000,00 Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta Płońsk w zakresie budowy i remontów dróg oraz sposobów ich finansowania

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ /16 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/ /16 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok PROJEKT UCHWAŁA NR XXIV/ /16 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia.. 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW Tabela Nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 434,98 0,00 347 434,98 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

GMINA ROJEWO. Zadania inwestycyjne w kadencji

GMINA ROJEWO. Zadania inwestycyjne w kadencji GMINA ROJEWO Zadania inwestycyjne w kadencji 2010 2014 Rok 2011 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie Zmodernizowano stację uzdatniania wody (SUW) w Rojewie koszt całkowity przebudowy 114.725,22

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 lutego 2014 r. Uchwała Nr Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 lutego 2014 r. W sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/299/13 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLIII/299/13 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLIII/299/13 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 2020 Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO (inwestycje powyżej zł)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO (inwestycje powyżej zł) TABELA 1. Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych w zł Lp. Nazwa zadania 1 2007 2 008 2009 2010 2011 2012 2 013 2 014 2 015 Razem: 33321970,00 0,00 261100,00 3670870,00 4462034,64 14227965,36 10600000,00

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne: Wymagania szczegółowe:

Wymagania ogólne: Wymagania szczegółowe: Urząd Miasta Śmigla zleca wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice Zebranie sprawozdawcze 15.03.2012 r. Studzienice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia...październik 2016 w złotych Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja Budżet państwa Wartość zadania Środki własne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2017 r. Poz. 4055 UCHWAŁA NR XXXIV/201/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/259/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2016r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r. Lp. Nazwa 1. Dotacja dla powiatu na dof.zadania "Rozbudowa drogi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biskupie na lata 2010-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 listopda 2012 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 listopda 2012 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa z dnia 14 listopda 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 175 000,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r.

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r. Strona 1 INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. 1 buwa kanalizacji sanitarnej w Celestynowe : ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Wik, Szkolna, Otwocka, Osiecka zadanie X

Bardziej szczegółowo

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt.

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt. Kadencja III 1998 1999 2000 2001 WODOCIĄGI KANALIZACJA Zakup urządzeń do pomp. wody w przepomp. Wronów Wartość: 37.497 zł Bud. wodociągu w Stoku Sieć 4.795,70 mb Przył. 2.223,30 mb Szt. 49 Wartość: 173.624

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w złotych Sołectwo L.p. Nazwa przedsięwzięcia (zadania) Dział Rozdział PLAN Adamowice Błotnica

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo