Program nauczania 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania 2007"

Transkrypt

1 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2007 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008 Kierunek - nawigacja specjalność: pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne studia inżynierskie

2 Program nauczania 2007 (Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku nawigacja w składzie: Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. kpt.ż.w. Stefan Trzeciak prof. nadzw. AM (przewodniczący) mgr inż. kpt.ż.w. January Szafraniak prodziekan dr inż. Jarosław Artyszuk prodziekan Opracowanie siatki godzin dr hab. inż. kpt.ż.w. Stefan Trzeciak prof. nadzw. AM dziekan, mgr inż. kpt.ż.w. January Szafraniak prodziekan, dr inż. Jarosław Artyszuk prodziekan, dr inż. Janusz Uriasz dyrektor INM, dr hab. inż. Lucjan Gucma dyrektor IIRM, prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny kierownik KG Opracowanie treści programowych mgr inż. st. of. Jadwiga Grzeszak kierownik ZNM, dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski kierownik ZŁiCM, dr inż. Tomasz Cepowski kierownik ZBiES, prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski kierownik ZMiO, dr inż. kpt.ż.w. Marek Narękiewicz kierownik ZIRM, dr inż. st. of. Stefan Jankowski kierownik ZUN, dr inż. st. of. Jacek Łubczonek kierownik ZBN, dr inż. Marek Szulc kierownik ZRM, prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny kierownik KG, dr hab. inż. Cezary Behrendt dziekan WM, prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk dziekan WI-ET, mgr Elżbieta Plucińska kierownik SNJO, mgr Alojzy Gołąb kierownik SWFiS Skład komputerowy mgr inż. Justyna Krasowska Plany studiów zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu Treści programowe zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008

3 SPIS TREŚCI Informacje o planach i programach studiów... 5 Sylwetka absolwenta... 5 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA Wprowadzone zmiany... 9 Plan studiów Wykaz praktyk zawodowych, kursów podstawowych i specjalistycznych PRZEDMIOTY 1. Język angielski Wychowanie fizyczne Elementy ekonomii Podstawy organizacji i zarządzania Psychologia zachowań ludzkich Ochrona własności intelektualnej Technologia informacyjna Matematyka Fizyka Chemia Informatyka Automatyka Elektrotechnika i elektronika Konstrukcja maszyn i grafika inżynierska Nawigacja Meteorologia i oceanografia Urządzenia nawigacyjne Systemy informacji przestrzennej Systemy transportowe Eksploatacja techniczna środków transportu Manewrowanie statkiem Ratownictwo morskie Łączność morska Bezpieczeństwo nawigacji Budowa i stateczność statku Siłownie okrętowe Przewozy morskie Zarządzanie statkiem Bezpieczeństwo statku Prawo morskie Ochrona środowiska morskiego Infrastruktura portowa Szkolenie wojskowe Seminarium dyplomowe Przyrządy i systemy pomiarowe Pomiary lądowe Pomiary morskie Przybrzeżne prace hydrograficzne Oznakowanie nawigacyjne Program praktyk zawodowych, kursów podstawowych i specjalistycznych Praca dyplomowa, przygotowanie do egzaminu dyplomowego Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008 3

4 WYDZIAŁ NAWIGACYJNY KIERUNEK NAWIGACJA SPECJALNOŚĆ: POMIARY HYDROGRAFICZNE I OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O PLANACH I PROGRAMACH STUDIÓW Celem 8 semestralnych studiów inżynierskich jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr oficerskich przygotowanych do współczesnych i przyszłościowych wymagań floty transportowej będących jednocześnie specjalistami z zakresu hydrografii. Zakres nauczania jest zgodny z Konwencją STCW 78/95 mającej zastosowanie wobec osób pełniących na statku funkcje oficerskie. Program studiów obejmuje 7 semestrów zajęć dydaktycznych i 1 semestr praktyki morskiej. Zawiera on 39 przedmiotów realizowanych w ciągu 3254 godzin, z czego na przedmioty kształcenia ogólnego przypada 366 godziny, na przedmioty podstawowe 435 godzin, na przedmioty kierunkowe 1928 godzin i na przedmioty specjalistyczne 525. Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Abiturient przed przystąpieniem do egzaminu inżynierskiego jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej oraz sprawozdania z praktyki morskiej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Po spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy absolwenci specjalności Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne uzyskują kwalifikacje uprawniające do pełnienia na statku funkcji oficerskich na poziomie operacyjnym (oficer wachtowy) oraz na poziomie zarządzania (starszy oficer i kapitan), zaś po spełnieniu wymagań określonych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej hydrografa Kategorii A. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci specjalności Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich oraz jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską ze szczególnym uwzględnieniem biur hydrograficznych urzędów morskich, a także górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służb geodezyjnych, inspekcji portowych, inspektoratów żeglugi śródlądowej, okrętowych dyrekcji dróg wodnych itd. Charakteryzuje ich: dobre przygotowanie zawodowe, nowoczesna wiedza techniczna, dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność samokształcenia, umiejętność wdrażania postępu technicznego, duża sprawność fizyczna i manualna, odporność na stresy, umiejętność pracy zespołowej, wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności. Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008 5

5 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA STUDIA INŻYNIERSKIE Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008 7

6 Wprowadzone zmiany Data Charakter zmiany Zakres 14 stycznia 2009r.- zatwierdzono na posiedzeniu RW. Przewozy morskie- korekta treści programowych. Dodano temat wykładów (15). Przewozy morskie- semestr VII, zajęcia audytoryjne, str stycznia 2010r.-Ustawa z r. o zm. Ust. O powszechnym obowiązku obrony RP Szkolenie wojskowe Likwidacja szkolenia wojskowego dla I r. w roku akademickim 2009/2010 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008 9

7 t Zatwierdzone na posiedzeniu RW w dn r. PLAN STUDIÓW specjalność: Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Rozkład zajęć programowych Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII Semestr VIII Przedmiot Liczba godzin 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 12 tygodni Lp. Liczba godzin w tygodniu A C L A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS A C L ECTS ECTS A C L ECTS A C L ECTS A Przedmioty ogólne , 5 3,5 2,5 2, Język angielski Wychowanie fizyczne ,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 3 Elementy ekonomii Podstawy organizacji i zarządzania Psychologia zachowań ludzkich Ochrona własności intelektualnej Technologia informacyjna B Przedmioty podstawowe Matematyka Fizyka Chemia Informatyka Automatyka Elektrotechnika i elektronika Konstrukcja maszyn i grafika inżynierska C Przedmioty kierunkowe , 5 16,5 23,5 20, , Nawigacja ,5 1 1,5 2,5 1 1, , Meteorologia i oceanografia Urządzenia nawigacyjne Systemy informacji przestrzennej Systemy transportowe Ekploatacja techniczna środków transportu Manewrowanie statkiem Ratownictwo morskie Łączność morska , 5 0,5 1, Bezpieczeństwo nawigacji ,5 1,5 2 0, , Budowa i stateczność statku 217,5 127, , Siłownie okrętowe , Przewozy morskie 112, , , Zarządzanie statkiem Bezpieczeństwo statku 37, , , Prawo morskie Ochrona środowiska morskiego 22,5 22, , Infrastruktura portowa Szkolenie wojskowe Seminarium dyplomowe D Przedmioty specjalistyczne Przyrządy i systemy pomiarowe Pomiary lądowe Pomiary morskie Przybrzeżne prace hydrograficzne Oznakowanie nawigacyjne Praktyki Praca dyplomowa, przygotowanie do egz.dyp Ogółem Liczba godzin w tygodniu 14, ,5 9 12, , , ,5 8,5 1 8 Razem w tygodniu A+C+L , ,5 31,5 22,5 17,5 Liczba egzaminów w semestrze dowa lą yka prak ka / k ors ka m ty prak Obowiązuje od II semetru roku akademickiego 2007/2008

8 Zatwierdzono na Radzie WN w dn r. WYKAZ PRAKTYK ZAWODOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ studia inżynierskie - specjalność: POMIARY HYDROGRAFICZNE I OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE KURSY : I rok II rok III rok IV rok Uwagi w s. zs. l. w s. zs. l. w s. z.s. l. w s. zs. l. Personal Survival Techniques Indywidualne techniki ratunkowe ilość dni 3 Basic Fire Fighting Przeciwpożarowy - podstawowy ilość dni 3 Elementary First Aid Pierwszej pomocy medycznej ilość dni 1 Personal Safety and Social Responsibilities Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej ilość dni 2 Radar Navigation, Radar Plotting and use of ARPA - operational and management level Nawigacji radarowej i nakresów radarowych oraz wykorzystania ARPA - poziomie operacyjnym i zarządzania ilość dni 14 Ujęty w programie nauczania GMDSS Operatora globalnego morskiego systemu łączności bezpieczeństwa ilość dni 14 Ujęty w programie nauczania PRAKTYKI ZAWODOWE I SZKOLENIA : Praktyka morska przygotowawcza (Nawigator XXI) ilość tygodni 1 Praktyka marynarska (promy) ilość tygodni 4 Praktyka morska specjalistyczna (Nawigator XXI) ilość tygodni Praktyka lądowa specjalistyczna* ilość tygodni Uwagi: w - wakacje, z - semestr zimowy, l - semestr letni * - wg corocznego harmonogramu Obowiązuje od semestru I roku akademickiego 2007/2008

9 1. Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność POMIARY HYDROGRAFICZNE I OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I II 15 2 E 30 2 III IV V 15 2 E 30 2 VII VIII 12 2 E 24 2 Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Literatura zawodowa obowiązkowa i uzupełniająca w języku angielskim. Założenia i cele przedmiotu Po wykonaniu przewidzianych programem zajęć laboratoryjnych student powinien: Znać język angielski w stopniu umożliwiającym poprawne funkcjonowanie w zawodzie tzn. sytuacje dnia codziennego, terminologię morską, zastosowanie rejestru nautycznego języka angielskiego w porozumiewaniu się w sprawach zawodowych. Umieć odczytywać informacje z publikacji nautycznych, rozumieć treści informacji meteorologicznych i ostrzeżeń nawigacyjnych, prowadzić komunikację z innymi statkami i stacjami brzegowymi w zakresie bezpieczeństwa statku, akcji SAR; odruchowo stosować IMO Standard Communication Phrases. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 30 GODZ. 1. Gramatyka - czasy: Simple Present, Present Continuous, Simple Past, can, must. 2. Język morski - standardowe wiadomości: pilna i bezpieczeństwa; budowa statku; standardowe komendy na ster, człowiek za burtą, wzywanie pomocy; nazwy miar długości, objętości, wagi; czas: określenie godziny, dni tygodnia, miesiąca, lat, pory roku ,5,6,7, a,b SEMESTR II JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 30 GODZ. 1. Gramatyka - czasy: Simple Future, Present Perfect, Past Continuous, must. 2. Język morski - podróż i środki transportu, sprzęt nawigacyjny, bezpieczeństwo na statku łączność SAR, Pilotaż wzywanie, przywoływanie i zdawanie pilota Standardowe Zwroty Porozumiewania się z VTS; załoga statku, codzienne czynności; określenie miejsca pobytu, wskazanie drogi ,5,11, c,e Obowiązuje od roku akademickiego 2007/

10 Program nauczania 2007 (Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne) SEMESTR III JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 30 GODZ. 1. Gramatyka - Strona Bierna. 2. Język morski środki transportu, typy statków, kotwiczenie, do- i odchodzenie od nabrzeża, oznakowanie pływające, symbole i skróty stosowane na mapach brytyjskich, bezpieczeństwo na statku, przeładunki ,3,5,6,8, ,4 SEMESTR IV JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 30 GODZ. 1. Gramatyka - Okresy warunkowe. 2. Język morski pogoda, bezpieczeństwo załogi i pasażerów (w tym medyczne) IMO Standardowe Zwroty Porozumiewania się na Morzu, ładunki i operacje przeładunkowe, łączność VTS ,4,7,9,11,12,13, ,4,6 SEMESTR V JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 30 GODZ. 1. Gramatyka usystematyzowanie przedstawionego materiału. 2. Język morski ćwiczenia na rozumienie i utrzymywanie łączności radiowej na wszystkie poprzednie tematy zawodowe IMO Utopia oraz Standardowe Zwroty Porozumiewania się na Morzu IMO ,4,6,7,11,12, ,4,6 SEMESTR VII JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 30 GODZ. 1. Gramatyka Zasady pisania fachowych dokumentów i zasady czytania ze zrozumieniem. 2. Język morski Oryginalne programy meteorologiczne, ostrzeżenia nawigacyjne, Wiadomości Żeglarskie, Spis Radiostacji nautycznych, Spis Świateł ,8,9,10 SEMESTR VIII JĘZYK ANGIELSKI LABORATORYJNE 24 GODZ. 1. Język morski Locja Sailing Directions, Konosament, umowa czarterowa, korespondencja biznesowa ,3,5 Metody dydaktyczne Ćwiczenia komunikacyjne, wykłady, ćwiczenia audio w laboratorium językowym, ćwiczenia audiowizualne w laboratorium komputerowym, prezentacje DVD wszystko opatrzone odpowiednim komentarzem. Forma i warunki zaliczenia Zaliczenia pisemne testów z danego semestru plus zaliczenia ustne z materiału komunikacyjnego. Egzaminy pisemne testowe, a egzaminy ustne z materiału fachowego. Literatura podstawowa 1. English for Seafarers Marlins, część I i II. 2. Gunia M., Mastalerz K., SMCP via Verb Forms. 3. Jędraszczak H., Roenig J., Communicative Exercises in IMO Standard Maritime Vocabulary. 4. Katarzyńska B., Ship s Corespondence. 5. Peter van Kluijven: An English Course for Students at Maritime Colleges and for On-Board Training IMLP. 14 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008

11 6. Plucińska E., Świątkiewicz H., Nautical Publications in Practical Navigation. 7. Standardowe Zwroty Porozumiewania się na Morzu. 8. Świątkiewicz H., Tamilin Zb., Selected English Grammar Problems in Exercises. Literatura uzupełniająca 1. Admirality List of Lights and Fog Signals 2. Admirality List of Radio Signals 3. CD and DVD materiały dotyczące Bezpieczeństwa Żeglugi, Pomocy Medycznej, Akcji p.poż., VTS itd. 4. Sailing Directions 5. Weekly and Annual Notices to Mariners Obowiązuje od roku akademickiego 2007/

12 Program nauczania 2007 (Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne) 2. Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność POMIARY HYDROGRAFICZNE I OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I ,5 II ,5 III ,5 IV ,5 Założenia i cele przedmiotu Nauczenie podstawowych zasad kultury fizycznej. Bezpiecznego wykorzystywania trenażerów i podstawowego sprzętu do kształtowania sprawności fizycznej. Prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Nauczanie technik poruszania się w wodzie i utrzymywania na powierzchni, Znać Zasady kształtowania sprawności fizycznej. Zasady pracy i bezpieczeństwa na trenażerach i podstawowym sprzęcie fitness. Technikę styli pływackich kraula i grzbietowego. Zasady bezpieczeństwa podczas działania w wodzie. Podstawy fizjologii wysiłku, biomechaniki i fizyki w odniesieniu do kształtowania sprawności fizycznej. Umieć Korzystać ze sprzętu fitness i siłowni. Prawidłowo i w odpowiedniej objętości oraz intensywności wykonywać ćwiczenia w celu utrzymania i poprawy sprawności fizycznej. Pływać kraulem oraz stylem grzbietowym. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I WYCHOWANIE FIZYCZNE ĆWICZENIOWE 15 GODZ. SIŁOWNIA (LUB SALA FITNES) Obwodowe ćwiczenia stacyjne. 1. Kształtowanie mięśni nóg, ramion, brzucha, grzbietu. 2. Nauka techniki wiosłowania na ergometrze wioślarskim. 3. Ćwiczenia wytrzymałościowe i siłowe obwody stacyjne. SEMESTR II WYCHOWANIE FIZYCZNE ĆWICZENIOWE 15 GODZ. SIŁOWNIA (LUB SALA FITNESS) 1. Ćwiczenia stacyjne kształtowanie siły i mocy. 2. Obwody stacyjne ćwiczenia z użyciem podstawowego sprzętu kulturystycznego 3. Ćwiczenia kształtujące sylwetkę. SEMESTR III WYCHOWANIE FIZYCZNE ĆWICZENIOWE 15 GODZ. PŁYWANIE 1. Sprawdzian umiejętności pływackich. 2. Ćwiczenia oswajające z wodą. 3. Nauka pływania stylem grzbietowym. 4. Nauka pracy nóg. 5. Nauka pracy ramion i oddychania. Start i nawrót. 6. Koordynacja pracy nóg i ramion z oddechem. 7. Ćwiczenia wstępne w stylu kraul. 8. Nauka skoku na nogi i na głowę. 16 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008

13 SEMESTR IV WYCHOWANIE FIZYCZNE ĆWICZENIOWE 15 GODZ. PŁYWANIE 1. Doskonalenie stylu grzbietowego. 2. Nauka pływania stylem kraul. 3. Doskonalenie pracy nóg. 4. Doskonalenie pracy ramion i oddychania. 5. Koordynacja pracy nóg i ramion z oddechem. 6. Ćwiczenia wstępne do nauki stylu klasycznego. 7. Nurkowanie na odległość nauka. 8. Doskonalenie skoków na głowę. Metody dydaktyczne a/ metody przekazywania wiedzy: pokaz, objaśnienie, prelekcja b/ metody nauczania ruchu : - syntetyczna /kompleksowa, analityczna - naśladowcza ścisła, bezpośredniej celowości ruchu Forma zaliczenia przedmiotu Wykonanie zadań fizycznych na sali gimnastycznej lub w wodzie (w zależności gdzie odbywały się zajęcia w danym semestrze). Warunki zaliczenia przedmiotu Wykazanie się umiejętnością wykonania zadania ruchowego nauczanego w danym semestrze na poziomie co najmniej dostatecznym tzn. poprawnie technicznie i w wymaganym czasie lub z wymaganą intensywnością lub objętością. Literatura podstawowa 1. Laughlin T., Delves J., Kraul metodą Total immersion, BUK ROWER Obowiązuje od roku akademickiego 2007/

14 Program nauczania 2007 (Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne) 3. Przedmiot: ELEMENTY EKONOMII Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność POMIARY HYDROGRAFICZNE I OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Podstawy organizacji i zarządzania, psychologia zachowań ludzkich, matematyka, informatyka. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu przewidzianych programem wykładów student powinien: Znać istotę, cele i prawidłowości gospodarowania; podstawowe systemy ekonomiczne; gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych; tworzenie, ewidencję i podział dochodu narodowego; problematykę wzrostu gospodarczego; podstawowe kategorie i mechanizm rynkowy; teorie wyboru konsumenta; funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; rynku pieniężnego; rynku kapitałowego; rynku pracy; problemy globalizacji gospodarki światowej; rolę państwa w procesie transformacji systemowej. Umieć wyjaśnić podstawowe kategorie ekonomiczne; określić związki zachodzące miedzy procesami w makro- i mikroskali; scharakteryzować rolę rynku w procesie gospodarowania; określić rolę poszczególnych podmiotów w procesie gospodarowania; wyjaśnić uwarunkowania współczesnych procesów rozwojowych. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I ELEMENTY EKONOMII AUDYTORYJNE 30 GODZ. 1. Istota, cele i prawidłowości gospodarowania, gospodarka jako system ekonomiczny, charakterystyka podstawowych systemów ekonomicznych, gospodarowanie w warunkach zagrożeń ekologicznych. 2. Tworzenie, ewidencja i podział dochodu narodowego, budżet państwa i polityka fiskalna, wzrost gospodarczy. 3. Gospodarka światowa, globalizacja gospodarki światowej, główne problemy rozwoju współczesnego świata. 4. Rola państwa w gospodarce rynkowej, opcje i dylematy transformacji polskiego systemu gospodarczego. 5. Gospodarka rynkowa; segmenty rynku, podstawowe kategorie i uczestnicy rynku, teoria wyboru konsumenta, mechanizm rynkowy. 6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; formy przedsiębiorstw, efektywność działania przedsiębiorstwa, strategie rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Funkcjonowanie rynku pieniężno-kapitałowego; pieniądz ewolucja pieniądza i jego funkcji, podstawowe operacje na rynku pieniężnym, funkcje, zadania i cele banków, rynek papierów wartościowych, funkcjonowanie giełdy. 8. Rynek pracy; podaż i popyt na pracę; bezrobocie jako przejaw nierównowagi na rynku pracy, rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia, bezrobocie a inflacja. Metody dydaktyczne Wykład informacyjny, dyskusja. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Grzywacz W., Podstawy makroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Grzywacz W., Podstawy mikroekonomii, Wyd. PTE, Szczecin Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008

15 3. Marciniak S., Makro i mikroekonomia - Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Milewski R., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia t. 1 oraz t. 3 (Zbiór zadań), PWE, Warszawa Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa Beksiak J., Ekonomia, Warszawa Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia oraz Zbiór zadań, PWE, Warszawa Grzelak A., Leźnicka A., Makroekonomia, PTE, Szczecin Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, PWN, Warszawa Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk Mansfirld E., Podstawy makroekonomii, Agencja Wydawnicza Placet, Próchnicki L., Zrozumieć gospodarkę. Makroekonomia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa Samuelson W.F., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa Obowiązuje od roku akademickiego 2007/

16 Program nauczania 2007 (Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne) 4. Przedmiot: PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność POMIARY HYDROGRAFICZNE I OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS V Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Wybrane zagadnienia prawa, etyka zawodowa. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu przewidzianych programem wykładów oraz wykonaniu zajęć ćwiczeniowych student powinien: Znać teorie organizacji i zarządzania, ich genezę i rozwój, pojęcia związane z dziedziną organizacji i zarządzania, zagadnienia związane z cyklem organizacyjnym oraz podziałem pracy, teorię struktur, pojęcie efektywności działań zorganizowanych, struktury systemu zarządzania, funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie), metody i style zarządzania zasobami ludzkimi, zasady tworzenia grup i zespołów, teorię podejmowania decyzji, etapy i modele procesów decyzyjnych, systemy informacyjne zarządzania, podstawy zarządzania nieruchomościami. Umieć przeprowadzać analizę porównawczą struktur organizacyjnych wybranych firm, poddać ocenie procedurę realizacji celu na dowolnie wybranym przykładzie, dokonać analizy procesu decyzyjnego, przeprowadzić symulację skutków podjętych decyzji na wybranym przykładzie, efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i nieruchomościami. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR V PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA AUDYTORYJNE 15 GODZ. 1. Przedmiot, zakres i cel nauki o organizacji i zarządzaniu. Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania. Analiza pojęć 2. Cykl organizacyjny. Działanie zorganizowane i jego cechy. Działanie indywidualne i zespołowe. Podział pracy, specjalizacja, standaryzacja. Synergia i efekt organizacyjny 3. Teorie struktur. Podstawowe typy struktur. Kryteria doboru struktur organizacyjnych. Zmiany organizacyjne 4. Model systemu zarządzania. Struktura funkcjonalna, własnościowa, organizacyjna, informacyjna, przestrzenna systemu zarządzania 5. Funkcje zarządzania. Charakterystyka funkcji planowania, organizowania, motywowania, przewodzenia, kontrolowania 6. Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi 7. Metody i style zarządzania 8. podstawy teorii podejmowania decyzji. Podstawowe modele procesów decyzyjnych. Ryzyko decyzyjne. Sfery odpowiedzialności w zarządzaniu 9. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem 10. Czynniki konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw 11. Metody analizy strategicznej organizacji gospodarczych. Zarządzanie strategiczne i bieżące przedsiębiorstwem 12. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 13. Etyka w biznesie. Kodeksy etyczne przedsiębiorstw 14. Model zawodowy i osobowy menedżera. Zarządzanie czasem 15. Kierunki rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu Metody dydaktyczne Prezentacja audiowizualna zrobiona w programie Power Point. 20 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008

17 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Forma pisemna. Literatura podstawowa 1. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Czarnów Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Stoner J.A.F., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Wycena i zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa pod redakcją A. Szablowskiego i R. Tuzimka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Christowa Cz., Podstawy budowy i funkcjonowania portowych centrów logistycznych. Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne - Port Szczecin, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Christowa-Dobrowolska M., Konkurencyjność portów morskich basenu Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakupu przez polskich armatorów, praca zbiorowa pod redakcją Cz. Christowej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin Obowiązuje od roku akademickiego 2007/

18 Program nauczania 2007 (Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne) 5. Przedmiot: PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ LUDZKICH Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność POMIARY HYDROGRAFICZNE I OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Podstawy psychologii, podstawy filozofii, podstawy zarządzania, organizacja pracy, socjologia pracy, psychologia pracy, bezpieczeństwo pracy, ergonomia. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, psychologii pracy i ergonomii. Umiejętność pracy w grupie. Założenia i cele przedmiotu Znajomość problematyki z zakresu psychologii, socjologii i ergonomii bezpośrednio wykorzystujemy w życiu codziennym, nauce i pracy. Umiejętność obserwowania i analizowania rożnych procesów społecznych i psychologicznych pozwolą lepiej funkcjonować w środowisku społecznym. Psychologiczne aspekty procesu pracy uświadamiają każdej jednostce jak postępować, aby nie narażać się na zbędne problemy utrudniające ten proces. Po wysłuchaniu przewidzianych programem wykładów student powinien: Znać główne psychologiczne koncepcje człowieka (psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna); podstawowe pojęcia z zakresu psychologii (inteligencja, emocje, temperament, charakter, osobowość, motywacja stres, frustracja); główne rodzaje komunikacji (komunikacja werbalna, niewerbalna); wpływ sytuacji zewnętrznej na zachowanie człowieka; wpływ grupy na zachowanie się człowieka (zespół zadaniowy, grupa koleżeńska, tłum); zjawisko i dynamika reagowania na stres (stres poznawczy, emocjonalny, rozwojowy, sytuacyjny); proces adaptacji i jego strukturę (fazy przystosowania rzeczywistego, objawy adaptacji pozornej; źródła i przyczyny błędów w zachowaniu się człowieka (niezawodność człowieka); funkcje człowieka w procesie działania (energetyczna, wykonawcza, sterownicza i koncepcyjna); granice przystosowania i wydolności człowieka (zmęczenie, znużenie, wyczerpanie); zasady higieny psychicznej (racjonalne planowanie własnych zadań, wybór optymalnych strategii działań koniecznych); podstawy projektowania własnego rozwoju (tworzenie hierarchii celów osobistych); zasady etyki pracy (kodeksy honorowe, reguły moralne). Umieć przeprowadzić obserwację dowolnego zjawiska z zastosowaniem różnych sposobów rejestracji danych; interpretować dane i określać ich użyteczność ze względu na cel działania; przygotować plan: referatu, zebrania, narady, zaplanować i zorganizować dowolne zdarzenie; wypowiadać się publicznie w roli referenta i dyskutanta; rozpoznawać objawy zmęczenia; definiować potrzeby i cele w aspekcie rozwoju osobowości. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ LUDZKICH AUDYTORYJNE 15 GODZ. 1. Przedmiot i metody psychologii. 2. Proces poznawczy percepcja. 3. Psychologiczne aspekty procesu motywacyjnego. 4. Psychologia procesu decyzyjnego. 5. Emocje. 6. Osobowość rozwój. 7. Stres. 8. Adaptacja. 9. Niezawodność człowieka. 10. Czynniki ergonomiczne w projektowaniu procesu pracy. 11. Usprawnienia pracy: mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja. 12. Praca umysłowa. 22 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008

19 13. Organizacja pracy własnej. 14. Higiena psychiczna. 15. Porozumiewanie się ludzi. 16. Asertywność. Metody dydaktyczne Wykład informacyjny, dyskusja, pogadanka. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Kolokwium pisemne lub ustne, praca zaliczeniowa (zaliczenie z oceną). Obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach, lektura podanej literatury oraz aktywna praca na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław Myers D., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Warszawa Sternberg R., Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa Wykowska M., Ergonomia, (strona www). 7. Zimbardo P., Psychologia i życie, GWP, Gdańsk Literatura uzupełniająca 1. Charaktery miesięcznik. 2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa Elliot A., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk Korodecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa Kowal E., Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa-Poznań Personel, Zastosowania ergonomii czasopisma. 9. Ratajczak Z., Niezawodność człowieka w pracy, PWN, Warszawa Terelak J., Psychologia pracy i bezrobocia, Warszawa Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk Obowiązuje od roku akademickiego 2007/

20 Program nauczania 2007 (Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne) 6. Przedmiot: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność POMIARY HYDROGRAFICZNE I OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS VIII Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Nie występują. Założenia i cele przedmiotu Po wysłuchaniu przewidywanych programem nauczania wykładów student powinien: Znać podstawowe założenia i regulacje ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji. Umieć ustalić, czy dany przejaw ludzkiej działalności jest przedmiotem prawa autorskiego; rozstrzygnąć, czy w danym przypadku może zaistnieć naruszenie tego prawa. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR VIII OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ AUDYTORYJNE 12 GODZ. 1. Przedmiot prawa autorskiego. 2. Podmioty prawa autorskiego 3. Treść prawa autorskiego. 4. Czas trwania praw autorskich 5. Przejście praw autorskich 6. Ochrona praw majątkowych 7. Ochrona praw niemajątkowych 8. Szczególny status utworów audiowizualnych 9. Programy komputerowe jako przedmiot prawa autorskiego 10. Prawa pokrewne Metody dydaktyczne Wykład informacyjny, dyskusja. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Praca zaliczeniowa (zaliczenie z oceną). Obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Barta J., Czajkowska- Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kraków Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, red. Szewc A., Warszawa Porzecka B., Prawo autorskie i prasowe, Warszawa Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008

21 7. Przedmiot: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność POMIARY HYDROGRAFICZNE I OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I II Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Matematyka, elektronika. Realizacja tematyki nauczania kierunku Nawigacja. Zakres wiedzy do opanowania Po wysłuchaniu przewidzianych programem wykładów student powinien: Znać terminologię, podstawowe zagadnienia dotyczące sprzętu, oprogramowania i metod technologii informacyjnych; stosowane rozwiązania w zakresie: przetwarzania dźwięku i obrazu, typy i formaty danych multimedialnych, rodzaje komunikacji, standardy transmisji danych, trendy dotyczące sprzętu i oprogramowania, przedmiot i metody informatyki; klasyfikację środków technicznych, budowę sprzętu komputerowego; rodzaje, zadania i możliwości wykorzystania sieci komputerowych; rodzaje, zadania i możliwości wykorzystania sieci komputerowych; rodzaje usług sieciowych; podział oprogramowania, przykłady oprogramowania systemowego i użytkowego; podstawy programowania komputerów; metody algorytmizacji; podstawowe pojęcia z zakresu sztucznej inteligencji; rodzaje, budowę i zasady tworzenia systemu informatycznego; zastosowania informatyki w gospodarce morskiej; tendencje rozwojowe w informatyce; podstawowe zagadnienia prawne: problemy związane z ochroną danych. Umieć korzystać z dostępnych technologii informacyjnych w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, zarządzania i wymiany informacji, obsługiwać komputer i urządzenia peryferyjne; obsługiwać terminal lokalnej sieci komputerowej; korzystać z usług sieci komputerowych; analizować i dobierać metody rozwiązania problemu; ocenić poprawność rozwiązania problemu. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA AUDYTORYJNE 15 GODZ. 1. Źródła informacji - ilość informacji, kodowanie, kompresja, dekompresja, archiwizacja informacji. 2. Środki i standardy przekazywania informacji. Formaty danych. 3. Standardy transmisji danych. Stosowane rozwiązania w zakresie transmisji danych. Metody transmisji dźwięku. Metody transmisji obrazu 4. Przedmiot i metody informatyki. Podstawowe pojęcia. 5. Społeczeństwo informacyjne: społeczeństwo wiedzy, świat cyfrowy, dokumenty cyfrowe, systemy obiegu dokumentów. 6. Środki techniczne. Klasyfikacja środków technicznych. Reprezentacja danych w systemach komputerowych. Klasyfikacja sprzętu komputerowego. 7. Sprzęt komputerowy. 8. Sieci komputerowe. Internet. Usługi sieciowe 9. Oprogramowanie systemowe, 10. Oprogramowanie użytkowe. 11. Programowanie fazy programowania. 12. Systemy informatyczne. Struktura procesu tworzenia systemu informatycznego. 13. Zastosowania informatyki w gospodarce morskiej. 14. Wybrane zagadnienia prawne: prawa autorskie, bezpieczeństwo danych. 15. Tendencje rozwojowe w informatyce. Obowiązuje od roku akademickiego 2007/

22 Program nauczania 2007 (Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne) SEMESTR II TECHNOLOGIA INFORMACYJNA AUDYTORYJNE 15 GODZ. 1. Algorytmy. Projektowanie i analiza algorytmów.schemat blokowy. (1 godz.) 2. Struktura programu (VBA, Delphi, C, Java, VB), edycja, kompilacja, uruchomienie programu. Śledzenie programu. Instrukcje wejścia/wyjścia.. Typy danych, struktury danych, zmienne, Instrukcja podstawienia. Wyrażenia arytmetyczne i logiczne. (1 godz.) 3. Instrukcje warunkowe i wyboru, Instrukcje iteracyjne, zmienne indeksowe. (2 godz.) 4. Procedury i funkcje. Funkcje i algorytmy rekurencyjne. Pliki. Operacje na plikach. (1 godz.) 5. Elementarne przykłady algorytmów (2 godz.) 6. Wybrane zagadnienia prawne. (1 godz.) 7. Bezpieczeństwo danych. (2 godz.) 8. Zastosowania informatyki w gospodarce morskiej. (2 godz.) 9. Wybrane zagadnienia sztucznej inteligencji. (2 godz.) 10. Tendencje rozwojowe w informatyce. (1 godz.) Metody dydaktyczne Wykład w formie prezentacji multimedialnej z komentarzem, wspomagany innymi środkami audiowizualnymi. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenie pisemne (test metodą krótkich odpowiedzi) i ustne. Literatura podstawowa SEMESTR I 1. Brookshear G. J., Informatyka w ogólnym zarysie, Warszawa, WNT, Niedzielska E., Wstęp do Informatyki, PWE, Warszawa, Stefanowicz B., Informatyka w ogólnym zarysie, AOW PLJ, SEMESTR II 1. Aho A., Hopcroft J. E., Ullman J., Projektowanie i analiza algorytmów, Helion Dunsmore B, Skandier T., Technologie telekomunikacyjne, MIKOM Harel D., Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, WNT, Warszawa, Niezgoda M, Haber L. H., Społeczeństwo informacyjne, aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Sikorski W., Podstawy technik informatycznych, PWN Sommerville I., Inżynieria oprogramowania, WNT, Warszawa, Literatura uzupełniająca SEMESTR I 1. Metzger P., Anatomia PC, Helion, Gliwice, Harel D., Rzecz o istocie informatyki Algorytmika, WNT, Warszawa, Tanenbaum A. S., Sieci komputerowe, Helion, Gliwice, SEMESTR II 1. Davidson J, Peters J., Voice over IP, MIKOM Dijkstra E. W., Umiejętność programowania, WNT, Warszawa, Furmanek S., Zdrojewski K., Akademia sieci Cisco. HP IT. Technologia Informacyjna. Cz. 1, Cz.2, MIKOM Roshan P., Leary, Bezprzewodowe sieci LAN , PWN Wojtachnik R., Elektroniczna wymiana dokumentów, MIKOM Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008

23 8. Przedmiot: MATEMATYKA Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność POMIARY HYDROGRAFICZNE I OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I 15 1 E II III 15 1 E Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu programu nauczania matematyki dla szkół średnich profil podstawowy. Założenia i cele przedmiotu Zasadniczym celem kształcenia z przedmiotu Matematyka jest uzyskanie umiejętności i opisu matematycznego zjawisk i procesów, umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w nawigacji oraz abstrakcyjnego rozumienia przedmiotów podstawowych i zawodowych. Po wysłuchaniu przewidywanych programem nauczania wykładów i wykonaniu ćwiczeń student powinien: Znać definicje i twierdzenia dotyczące zbioru liczb zespolonych, macierzy, wyznaczników i układów równań liniowych; rachunek wektorowy, równania płaszczyzny i prostej w przestrzeni R 3 definicje i twierdzenia dotyczące wszechstronnego badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej; podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych; podstawy rachunku całkowego (całka nieoznaczona, całka oznaczona, całki wielokrotne i krzywoliniowe); kryteria zbieżności szeregów liczbowych i funkcyjnych; sposoby rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych; elementy rachunku prawdopodobieństwa; podstawy teorii estymacji statystycznej i weryfikacji hipotez statystycznych. Umieć wykonywać działania na liczbach zespolonych, macierzach, obliczać wyznaczniki i rozwiązywać układy równań liniowych; przeprowadzić wszechstronne badania funkcji jednej zmiennej; zastosowania geometryczne rachunku różniczkowego i całkowego; badać zbieżność szeregów, rozwijać funkcje w szereg Taylora; rozwiązywać równania różniczkowe zwyczajne metodą kwadratur; obliczać prawdopodobieństwo zdarzeń losowych; wyznaczać estymatory i przedziały ufności, stosować testy statystyczne do weryfikacji hipotez statystycznych. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I MATEMATYKA AUDYTORYJNE 15 GODZ. 1. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej: wiadomości uzupełniające dotyczące granic ciągów i granic funkcji, funkcje cyklometryczne, pochodna i różniczka funkcji, pochodne i różniczki wyższych rzędów, twierdzenia o wartości średniej, wzór Taylora, monotoniczność, ekstrema, wypukłość, wklęsłość, punkty przegięcia, asymptoty, reguły de L Hospitala, badania przebiegu zmienności funkcji. 2. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej: całka nieoznaczona, podstawowe metody i twierdzenia całkowania, całka oznaczona Riemanna, definicja całki oznaczonej, własności, twierdzenie Newtona Leibniza, całki niewłaściwe, zastosowanie całki oznaczonej w geometrii. 3. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych: definicja funkcji dwóch zmiennych, granica, ciągłość, pochodne cząstkowe i różniczka zupełna, pochodne cząstkowe i różniczki zupełne wyższych rzędów, wzór Taylora, ekstrema funkcji wielu zmiennych, definicja i własności całki podwójnej i całki potrójnej, zamiana całek wielokrotnych na całki iterowane, całki krzywoliniowe niekierowane i skierowane, twierdzenie Greena. Obowiązuje od roku akademickiego 2007/

24 Program nauczania 2007 (Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne) SEMESTR I MATEMATYKA ĆWICZENIOWE 30 GODZ. 1. Ćwiczenia obejmują zagadnienia z zakresu tematyki audytoryjnej. SEMESTR II MATEMATYKA AUDYTORYJNE 15 GODZ. 1. Zbiór liczb zespolonych: definicja liczby zespolonej, postać kartezjańska i trygonometryczna liczby zespolonej, działania na liczbach zespolonych. 2. Macierze i wyznaczniki: definicja i rodzaje macierzy, algebra macierzy, definicja i własności wyznacznika, rząd macierzy, macierz odwrotna. 3. Układy równań liniowych: wzory Cramera, metoda macierzowa, twierdzenia Kroneckera- Capellego. 4. Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni R 3 : rachunek wektorowy, równania płaszczyzny i prostej, powierzchnie stopnia drugiego. 5. Szeregi liczbowe i funkcyjne: definicja szeregu liczbowego, kryteria zbieżności szeregów o wyrazach dodatnich, szeregi przemienne, szeregi warunkowo i bezwzględnie zbieżne, ciągi i szeregi funkcyjne, zbieżność i jednostajna zbieżność ciągu i szeregu funkcyjne, szeregi potęgowe, szereg Taylora. SEMESTR II MATEMATYKA ĆWICZENIOWE 30 GODZ. 1. Ćwiczenia obejmują zagadnienia z zakresu tematyki audytoryjnej. SEMESTR III MATEMATYKA AUDYTORYJNE 15 GODZ. 1. Równania różniczkowe zwyczajne; wybrane typy równań różniczkowych pierwszego rzędu (np. równania o zmiennych rozdzielonych, równania jednorodne, równania liniowe), równania różniczkowe drugiego rzędu, przypadki szczególne, równania różniczkowe liniowe drugiego rzędu o stałych współczynnikach. 2. Rachunek prawdopodobieństwa: zdarzenia elementarne, zdarzenia losowe, definicja i własności prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń losowych, schemat Bernoulliego, prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesu, zmienne losowe, rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych, parametry zmiennych losowych, zmienne losowe dwuwymiarowe, zmienne losowe skorelowane niezależność zmiennych losowych. 3. Podstawy statystyki matematycznej; podstawowe pojęcia i twierdzenia, wybrane rozkłady prawdopodobieństwa występujące w statystyce matematycznej, estymatory, przedziały ufności, weryfikacja hipotez statystycznych, testy statystyczne. i ich podstawowe własności, przedziały ufności, hipotezy statystyczne, weryfikacja hipotez statystycznych, podstawowe testy statystyczne. SEMESTR III MATEMATYKA ĆWICZENIOWE 30 GODZ. 1. Ćwiczenia obejmują zagadnienia z zakresu tematyki audytoryjnej. Metody dydaktyczne Podstawowe metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia obejmujące zagadnienia z zakresu tematyki wykładów. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu ĆWICZENIA Podstawową formą zaliczenia ćwiczeń są pozytywne oceny z co najmniej dwóch sprawdzianów pisemnych. Ponadto student ma prawo przystąpienia do sprawdzianu poprawkowego w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej. Terminy sprawdzianów są ustalone przez wykładowcę co najmniej dwa tygodnie przed sprawdzianem w uzgodnieniu ze starostą grupy. Ponadto na końcową ocenę ćwiczeń wpływ mają oceny uzyskane z prac domowych i oceny z odpowiedzi ustnych (aktywność studentów). WYKŁADY Podstawą do zaliczenia wykładów stanowią wyniki sprawdzianów pisemnych (na ćwiczeniach) obejmujących tematykę wykładów (zagadnienia teoretyczne) i tematykę ćwiczeń (zadania).podstawę zaliczenia przedmiotu Matematyka stanowi pisemny egzamin (sem. I i III) oraz egzamin poprawkowy i komisyjny zgodnie z 28 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008

25 regulaminem studiów dziennych. Ponadto oprócz egzaminu pisemnego wykładowca może przeprowadzić egzamin ustny. Literatura podstawowa 1. Krupiński R., Kasyk L., Poradnik matematyczny, Skrypt dla studentów AM w Szczecinie, Krupiński R., Repetytorium z matematyki, Skrypt dla studentów AM w Szczecinie, Krupiński R., Zalewski Z., Podstawy statystyki matematycznej, Skrypt dla studentów WSM w Szczecinie, Krupiński R., Zalewski Z., Rachunek prawdopodobieństwa, Skrypt dla studentów WSM w Szczecinie. 5. Winnicki K., Landowski M., Matematyka, Skrypt dla studentów AM w Szczecinie, Zbiór zadań z matematyki, Skrypt pod redakcją R. Krupińskiego, Dział Wydawnictw AM w Szczecinie, Obowiązuje od roku akademickiego 2007/

26 Program nauczania 2007 (Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne) 9. Przedmiot: FIZYKA Jednostka prowadząca kierunek Akademia Morska w Szczecinie Wydział Nawigacyjny Kierunek NAWIGACJA Specjalność POMIARY HYDROGRAFICZNE I OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE Tryb studiów Stacjonarne PLAN ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I II 15 1 E Przedmioty wprowadzające i inne wymagania Program fizyki obejmujący zakres wiedzy nabytej w szkole średniej. Założenia i cele przedmiotu Kształcenie studentów w zakresie podstaw fizyki jako nauki o badaniach własności otaczającego nas świata i zachodzących w nim zjawisk oraz kojarzenie na tej podstawie wzajemnej zależności między przyczynami i skutkami procesów zachodzących w świecie materialnym. Po wysłuchaniu przewidzianych programem wykładów, zrealizowaniu ćwiczeń rachunkowych i wykonaniu ćwiczeń laboratoryjnych student powinien: Znać jednostki podstawowe układu SI i podstawy metrologii; podstawowe definicje i równania objęte programem nauczania; zasady budowy i działania podstawowego sprzętu laboratoryjnego; swobodne posługiwanie się wybranymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi; kojarzenie zjawisk fizycznych z określonymi urządzeniami stosowanymi w technice; inne zagadnienia przewidziane w programie, a potrzebne przyszłemu nawigatorowi w praktyce morskiej. Umieć korzystać z literatury potrzebnej do rozwiązywania określonych zagadnień technicznych, a nawet naukowych; formułować własne poglądy na temat funkcjonowania aparatury na bazie podstawowych praw fizyki; rozwiązywać zadania tekstowe oraz problemy wynikające z potrzeb badawczych oraz technicznych; wiązać wiedzę fizyczną z zagadnieniami technicznymi. PROGRAM ZAJĘĆ SEMESTR I FIZYKA AUDYTORYJNE 15 GODZ. 1. Układ inercjalny, kinematyka punktu materialnego, zasady dynamiki Newtona, równania ruchu Newtona, ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym, jednostki siły. 2. Prawo powszechnego ciążenia. 3. Dynamika układu punktów materialnych, równania ruchu Newtona, środek masy, twierdzenie o ruchu środka masy. 4. Zasada zachowania pędu. 5. Moment siły i moment pędu, zasada zachowania momentu pędu dla układu punktów materialnych, siły centralne. 6. Prawa Keplera. 7. Energia kinetyczna i potencjalna, praca mechaniczna, siły konserwatywne, zasada zachowania energii mechanicznej. 8. Dynamika ciała sztywnego, prędkość kątowa i przyspieszenie kątowe, moment pędu bryły w ruchu obrotowym, moment bezwładności, twierdzenie Steinera, energia kinetyczna ruchu obrotowego, teoria żyroskopu, zasady dynamiki Newtona w odniesieniu do bryły sztywnej. 9. Drganie harmoniczne proste, definicja geometryczna, matematyczna i fizyczna, pojęcie siły sprężystej, całkowita energia w ruchu drgającym, składanie drgań równoległych i prostopadłych. 10. Ruch drgający tłumiony. 11. Drgania wymuszone, rezonans mechaniczny. 12. Ruch falowy, fala mechaniczna podłużna i poprzeczna, fala harmoniczna płaska, równanie falowe, parametry opisujące fale, zasada Huygensa i zasada superpozycji, źródła koherentne i zjawisko interferencji fal, interferencja na dwóch szczelinach, fala stojąca. 13. Podstawy akustyki. 30 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2007

Program nauczania 2007 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2007 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008 Kierunek - nawigacja specjalność: połowy morskie studia inżynierskie Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2007

Program nauczania 2007 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2007 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008 Kierunek - nawigacja specjalność: ratownictwo studia inżynierskie Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne MATEMATYKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

Zastosowania matematyki w analityce medycznej

Zastosowania matematyki w analityce medycznej Zastosowania matematyki w analityce medycznej 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna.1 Nazwa w języku angielskim: Mathematical analysis.1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: MATEMATYKA Wersja anglojęzyczna:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Matematyka II Mathematics II Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: nauk ścisłych, moduł 1 I stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-M-Ć-S14_pNadGenPBJP7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie / Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Kotowicz, dr SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok I/ I i II semestr Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I Kod CH 1.1 Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S Sposób zaliczenia E Katedra Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka II

Opis przedmiotu: Matematyka II 24.09.2013 Karta - Matematyka II Opis : Matematyka II Kod Nazwa Wersja TR.NIK203 Matematyka II 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza Matematyczna III Mathematical Analysis III Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom przedmiotu: I

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Analiza matematyczna 2 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EME-1-202-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis 1A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka.

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka. (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ-L1-3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania Opis przedmiotu wersja skrócona Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne I Nazwa Wydziału Nazwa kierunku/specjalności Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E NAZWA

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. wyd. 6 uzup. i popr., uwzględniające podstawowy program matematyki również

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne SYLABUS 1.Nazwa Matematyka 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod E/I/A.3 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ****** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE I FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim Differential equations and complex functions Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 CZĘŚĆ I. ALGEBRA ZBIORÓW... 15 ROZDZIAŁ 1. ZBIORY... 15 1.1. Oznaczenia i określenia... 15 1.2. Działania na zbiorach... 17 1.3. Klasa zbiorów. Iloczyn kartezjański zbiorów...

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-54_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA

P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WYDZIAŁ MECHANICZNY P L A N Y I P ROGRAMY S T U D I ÓW STACJONARNYCH I S T OPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Programy zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Efekty kształcenia dla kierunku: LOGISTYKA Wydział: ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA nazwa kierunku studiów: Logistyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol K1A_W01

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2 1,5

KARTA PRZEDMIOTU 2 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW /2012 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Fizyka F1 Nazwa w języku angielskim Physics F1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa Przedmiot humanistyczny I Podstawy wiedzy o gospodarce dla inżynierów Humanistic subject I The basis knowledge about the economy Wersja Wydział

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics. Logistyka I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-008I Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Funkcje zespolone Complex functions Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Matematyka. WE-ST1-EK-Em-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Sb-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Pi-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Zd-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Ss-12/13Z-MATE

Matematyka. WE-ST1-EK-Em-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Sb-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Pi-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Zd-12/13Z-MATE. WE-ST1-EK-Ss-12/13Z-MATE Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Matematyka Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geometria analityczna (GAN010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW Nazwa w języku polskim: FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim: Complex functions Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka i Robotyka Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo