Dziœ w Biuletynie. Dni Patrona Bystrzycy Kłodzkiej - św. Floriana. między innymi: Nr 2/92/15 czerwiec 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziœ w Biuletynie. Dni Patrona Bystrzycy Kłodzkiej - św. Floriana. między innymi: Nr 2/92/15 czerwiec 2015"

Transkrypt

1 Nr 2/92/15 czerwiec 2015 Dni Patrona Bystrzycy Kłodzkiej - św. Floriana Dziœ w Biuletynie między innymi: - Bieżące inwestycje - Wykaz sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli - Biblioteka publiczna - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne - Turystyka - Sport - Szkoła Muzyczna - Przedszkole - Szkoły podstawowe - Zespół Szkół w Wilkanowie - Dni św. Floriana - Ośrodek Pomocy Społecznej - Bystrzyccy harcerze na Lednicy - Wybory ławników - Mammografia i cytologia - Ocalić od zapomnienia

2 2 Biuletyn Bystrzycki 2/92/15

3 2/92/15 Biuletyn Bystrzycki 3 Bieżące inwestycje gminne Mieszkania socjalne Trwają prace związane z przebudową budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3. wykonanie chodników i nawierzchni pod trybunami z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, wraz z podbudową; dostawa i montaż trybun dla 300 osób w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, montowanej na terenie budowy, wraz z siedziskami z wysokiej jakości tworzywa; Aktualnie prowadzone są roboty rozbiórkowe i murowe wewnątrz budynku polegające na budowie nowych ścian mieszkań, murowaniu nowych kominów wentylacyjnych oraz przebudowy klatek schodowych. Rozpoczęto również wykonywanie instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej. W budynku montowane są nowe okna, 80% stolarki okiennej już zamontowano. Na dniach fi rma przystąpi do remontu dachu. Roboty wykonywane przez Zakład Budowlany AWO Andrzej Wołoszyn z Bystrzycy Kłodzkiej są prowadzone zgodnie z harmonogramem robót. Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3 - zadanie objęte Rządowym programem wsparcia z Funduszu Dopłat tworzenia socjalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o fi nansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, dofinansowanie w wysokości ,69 zł Przebudowa stadionu - II Etap Dnia r. podpisano umowę na przebudowę stadionu przy ul. Adama Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej II Etap z Wykonawcą robót tj. fi rmą: P.H.U. KLAUDIA Iwona Markisz ze Starego Wielisławia. Wartość robót wynosi ,58 zł brutto. W ramach zadania zostanie wykonany następujący zakres robót: wykonanie trawników wokół trybun; remont istniejącego ogrodzenia stadionu; wykonanie bramy wyjściowej w ogrodzeniu - od strony Przedszkola Nr 2; wykonanie dodatkowej furtki w istniejącym ogrodzeniu przy bieżni; wykonanie rzutni do rzutu kulą. tj. koła i pola rzutu; przestawienie lampy z terenu Przedszkola Nr 2 na teren stadionu. Planowany termin zakończenia robót: r. Odbudowa muru oporowego Dnia r. podpisano umowę na odbudowę muru oporowego na zapleczu budynku przy Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej z wykonawcą robót tj. fi rmą: BASCH Sp. z o. o. z Długopola-Zdroju. Wartość robót wynosi ,14 zł brutto. W ramach zadania został wybudowany mur oporowy o długości 6,20 m i wysokości 5,00 m. Końcowy odbiór prac nastąpił 9 czerwca 2015 r..

4 4 Biuletyn Bystrzycki 2/92/15 Remont sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w SP Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej Gmina Bystrzyca Kłodzka zleciła wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. Wykonawcą aktualizacji mapy jest fi rma: Geodezja i Klasyfi kacja Gruntów mgr inż. Andrzej Odziemek ze Starej Bystrzycy za kwotę brutto 738,- zł. Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest fi rma: MD Projekt mgr inż Małgorzata Krajnik z Kłodzka za kwotę brutto ,- zł. Zakres opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmuje: termomodernizację budynku sali i łącznika (docieplenie, tynkowanie, malowanie); wymianę okien starych na okna PCV; wykonanie obróbek blacharskich rur spustowych oraz rynien; roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne; wymianę drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z ościeżnicami; wykonanie powierzchniowo elastycznej podłogi sportowej z wykładzin, w sali wraz z naniesieniem linii boisk i wyposażeniem dla następujących gier zespołowych: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach towarzyszących oraz na ciągach komunikacyjnych; wykonanie nowej instalacji elektrycznej w sali i w łączniku; W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Idzikowie na drodze gminnej nr D odbyło się wprowadzenie i przekazanie terenu drogi fi rmie: PRD-M DROGMOST Sp. z o.o. w Kłodzku - przystępującej do prac remontowych zadania: Remont drogi gminnej nr D, łącznik drogi wojewódzkiej nr 392 i powiatowej nr 3267D w Idzikowie". Koszt remontu: ,50 zł. wykonanie oświetlenia awaryjnego; wentylacja mechaniczna sali; wykonanie drenażu opaskowego; remont schodów zewnętrznych; wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynków. Planowany termin wykonania dokumentacji: r. Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie - około 20 punktów świetlnych Gmina Bystrzyca Kłodzka zleciła wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. Wykonawcą aktualizacji mapy jest fi rma: Usługi Geodezyjno - Kartografi czne Jacek Rejterada ze Stronia Śląskiego za kwotę brutto 3.936,- zł. Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest fi rma: Nadzór Kosztorysowanie i Projektowanie w Budownictwie TELE MECHANIKA mgr inż. Władysław Juchniewicz z Kłodzka za kwotę brutto ,- zł. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej: r. Na realizację powyższego zadania gmina będzie składała wniosek o dofi nansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Roberta Gazda Wydział Inwestycji Prace remontowe dróg w gminie w 2015 r. Do remontu tej drogi, przystąpiła fi rma: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka Wrocław. Koszt remontu: ,33 zł. Wartość dotacji uzyskanej z budżetu państwa na zadanie to kwota: zł = 80%, pozostała kwota: ,33 zł - 20 % to środki Gminy. fot. Stan obecny drogi w Idzikowie przed ostatecznym zakończeniem remontu Wartość dotacji uzyskanej z budżetu państwa na zadanie to kwota: zł = 80%, pozostała kwota: ,50 zł - 20 % to środki Gminy. Natomiast w dniu 15 maja 2015 r. w miejscowości Gorzanów - Kolonia Muszyn rozpoczął się remont kolejnego odcinka drogi: od drogi wojewódzkiej nr 388 w kierunku Gorzanowa. fot. Droga w Gorzanowie - Kolonia Muszyn w chwili przystąpienia do remontu Wartość promesy przekazanej Gminie Bystrzyca Kłodzka w roku bieżącym na zadania remontowe wynosi zł, nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Józef Drożdż Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

5 2/92/15 Biuletyn Bystrzycki 5 Wykaz sołtysów, członków rad sołeckich i zarządów osiedli w kadencji Lp Sołectwo Długopole Dolne Długopole- -Zdrój Gorzanów (Kolonia Muszyn) Idzików (Biała Woda) Kamienna (Marcinków) 6. Lasówka 7. Marianówka (Szklary) 8. Mielnik 9. Międzygórze 10. Młoty Mostowice (Piaskowice) Nowa Bystrzyca Nowa Łomnica Nazwisko i imię sołtysa BAJAK BOGDAN GAŁAN JANUSZ MATUSIK JOANNA KULAR URSZULA JABŁOŃSKI PRZEMYSŁAW KOZAK AGNIESZKA PIETRAS WIESŁAW SIWEK EMILIA KRYTAK MAREK SZYMCZAK BOŻENA MYCH KAZIMIERZ PIĘTAK MAGDALENA REICHEL FERENC HALINA Skład rady sołeckiej Adamów Wioletta Bojków Paweł Janica Andrzej Serafi nowicz Marta Sławski Andrzej Gałan Paweł Garncarz Piotr Jachowicz Izabela Pawłowska Teresa Sędziak Aleksandra Biernat Marek Cebula Monika Chmielowiec Grzegorz Gwizdak Iwona Konopacki Mariusz Cudzik Tomasz Kaszyński Nikodem Kozera Beata Soboń Anna Zdobylak Izabela Cudyk Danuta Rojek Stanisław Zwierzchowski Józef Dobosiewicz Paweł Fornalska Urszula Kozak Werner Krzysztofi k Janina Maryniak Sebastian Rowszar Dorota Pachowicz Edward Tomera Mirosław Wdowiak Anita Młot Zdzisław Horbowski Maciej Radom Gabriela Kozakiewicz Teresa Rippel Wioletta Tokarz Piotr Antosiak Gizela Antosiak Henryk Mych Danuta Marcinowski Jacek Siwek Łukasz Siwek Maciej Staniszewski Ireneusz Szczygieł Katarzyna Ferenc Julian Koch Elżbieta Wieński Jurek 14. Nowy Waliszów 15. Piotrowice 16. Pławnica 17. Ponikwa 18. Poręba (Rudawa, Poniatów) 19. Spalona Stara Bystrzyca Stara Łomnica (Kolonia Szychów) Starkówek (Pokrzywno, Paszków) Stary Waliszów Szklarka (Szczawina) 25. Topolice SOŁODOW- CZUK JÓZEF TRZASKA TEOFIL SZKWAREK JAN ŁAMASZ BEATA MITUTA SŁAWOMIR OSMELAK ZBIGNIEW HANDEL MARIA STRÓŻ ALICJA KOCZELA DANIEL LIMANÓWKA ANDRZEJ DUŁO GRAŻYNA MATUSIK EWA Capaja Daniel Capaja Piotr Janik Kazimiera Koniuszek Danuta Lech Adam Kruk Agnieszka Kruk Eugeniusz Kruk Sylwester Kołt Sławomir Nowak Edward Dawidowicz Irena Szkwarek Małgorzata Sałaga Teresa Oboda Ryszard Szczotka Dorota Płoch Władysława Płoch Tomasz Różaniecka Maria Bednarkiewicz Barbara Mituta Katarzyna Ścibor Andrzej Bałut Marcin Dokładańska Barbara Oźmiński Witold Jaworska Bożena Lemański Marcin Kulczycki Marek Rup Stanisław Rusak Małgorzata Chreściak Roman Cybulska Krystyna Dereń Janina Marcinowska Małgorzata Szewczyk Wanda Janas Ewa Kloc Agnieszka Łowkiel Łukasz Piasecki Maciej Zuba Marek Bień Anna Pabian Lucyna Szkwarek Bogusław Szkwarek Dorota Szkwarek-Konopacka Joanna Czeredys Henryk Niżyńska Krystyna Szczurek Maria Adamczyk Ewelina Adamczyk Jadwiga Marcinowski Mieczysław

6 6 Biuletyn Bystrzycki 2/92/ Wilkanów 27. Wójtowice (Huta) 28. Wyszki 29. Zabłocie 30. Zalesie LIS MARIUSZ OLEJNICZAK DOROTA BUDNIK PIOTR PIĘTA JAN MAKSYLE- WICZ JAN Adamów Marian Dydyna Marzena Kachel Agata Łamasz Jerzy Popowicz Halina Kozłowska Sylwia Makarowski Ryszard Midura Alicja Orlikowska Alicja Ptak Bolesław Bednarkiewicz Barbara Bednarkiewicz Sławomir Franaszczyk Dagmara Iwanicka Kamila Żebrowski Zenon Jęczmienny Stanisław Sęga Renata Pazur Kazimiera Lenart Maria Maryniak Agata Grotyński Krystian Jopek Danuta Marcisz Iwona Miasto Bystrzyca Kłodzka przewodniczący zarządów i zarządy osiedli 31. Osiedle Nr Osiedle Nr 2 KRAWCZYK JAN PIOTROWSKI DARIUSZ Golec-Sęga Magdalena Kowalski Julian Trojanowski Bogdan Włosowicz Wiktoria Kijewski Michał Kuśnierz Kazimiera Piotrowska Janina Pusz Mariusz Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 6. miesięcy od dnia wyborów samorządowych (czyli radnych rady miejskiej i burmistrza), muszą się odbyć wybory w jednostkach pomocniczych gminy tj. sołectwach i osiedlach. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest ogólne zebranie mieszkańców. Organem wykonawczym w osiedlu jest zarząd. Działaniami zarządu koordynuje jego przewodniczący. Ruszają prace na północnej części murów obronnych Rozpoczęły się prace konserwatorskie i remontowe przy XIV - wiecznych murach obronnych zlokalizowanych w części północnej miasta przy ul. Wojska Polskiego. i stanowią dalszy ciąg działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego w postaci zachowanych współcześnie średniowiecznych fortyfi kacji miejskich w Bystrzycy Kłodzkiej. Dla potrzeb powyższego zadania przeprowadzono specjalistyczne badania architektoniczne murów, których autorem jest Na realizację tych prac Gmina Bystrzyca Kłodzka uzyskała dofinansowanie w wysokości złotych z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tych środków oraz środków z budżetu gminy zabezpieczonych przed dalszą degradacją zostanie ok. 500 m² zabytkowego muru. Powyższe działania są kontynuacją prac prowadzonych na fortyfi kacjach obronnych przy ul. Międzyleśnej od 2011 roku dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz, specjalista średniowiecznej architektury obronnej. Na ich podstawie opracowano program prac konserwatorskich dla północnej części murów. Ewa Koczergo zdjęcia: Agnieszka S. Cybulska

7 2/92/15 Biuletyn Bystrzycki 7 W oczekiwaniu na turystów Już od 1 maja br. Centrum Informacji Turystycznej mieszczące się przy Małym Rynku 2/1 w Bystrzycy Kłodzkiej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów odwiedzających nasz region, wydłużyło czas pracy obsługi turystycznej i dostępności zwiedzania obiektów zabytkowych. W sezonie wiosenno - letnim tj. od 1 maja do 30 września Centrum Informacji Turystycznej otwarte jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godz. 17:00, a w soboty od godziny 10:00 do godziny 16:00. Baszty Kłodzką i Rycerską oraz Bramę Wodną zwiedzać można codziennie od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 10:00 do 17:00. Zainteresowanych zwiedzaniem baszt zapraszamy serdecznie od poniedziałku do soboty do Biura Obsługi Baszt przy ul. Rycerskiej nr 8 lub do Centrum Informacji Turystycznej, Mały Rynek 2/1, a w niedzielę do Baszty Kłodzkiej. Turystom i mieszkańcom naszej gminy proponujemy: zwiedzanie odrestaurowanej Miejskiej Trasy Turystycznej, zwiedzanie XIV - wiecznych baszt i bram, nowe wydawnictwa i materiały informacyjne o mieście i gminie Bystrzyca Kłodzka, zaktualizowaną bazę noclegową i gastronomiczną, informacje o atrakcjach turystycznych Ziemi Kłodzkiej. Dziesięciotysięcznym Gościem Bramy Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej została młoda turystka z Wrocławia Dorota Janiak. Szczęśliwy bilet został wręczony 23 kwietnia 2015 r. przez Panią Krystynę Bloch, odpowiedzialną za udostępnianie baszt bystrzyckich. W ramach sprzedaży prowadzonej przez Związek Gmin Śnieżnickich polecamy m.in.: mapy i przewodniki turystyczne, albumy, widokówki, dukat lokalny 3 Floriany, znaczek turystyczny, magnesy i zakładki z wizerunkiem miasta. Więcej o turystyce w gminie Bystrzyca Kłodzka znajduje się na stronie internetowej: Ewa Koczergo Wydział Turystyki Brama Wodna w Bystrzycy Kłodzkiej przywitała dziesięciotysięcznego turystę Z rąk Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej - Renaty Surmy zwiedzająca otrzymała okolicznościowy dyplom, pakiet materiałów promocyjnych miasta oraz kupon na poczęstunek w Barze Toster. Gratulujemy serdecznie i dziękujemy za odwiedzenie naszego miasta. Dziękujemy również sponsorowi nagrody Pani Agnieszce Scelinie, właścicielce Baru Toster. Brama Wodna obok Baszty Kłodzkiej i Rycerskiej należy do najważniejszych zabytków Bystrzycy Kłodzkiej i jest elementem miejskich murów obronnych. Znajduje się w malowniczo położonej południowej części starego miasta przy ul. Podmiejskiej i pochodzi z początków XIV wieku. Obiekt pierwotnie służył jako brama wjazdowa od strony rzeki, w którym wartę pełnił miejski strażnik i pobierał opłaty za wjazd do miasta. Dodatkową atrakcją w Bramie Wodnej są: makieta historyczna miasta, lunety widokowe oraz gablota wystawiennicza wyposażona w dokumenty historyczne miasta. Brama wyremontowana została dzięki dofi nansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata i od stycznia 2014 roku udostępniana jest dla zwiedzających bezpłatnie. Obsługę powyższych obiektów zapewnia Biuro Obsługi Baszt mieszczące się przy ul. Rycerskiej 8 oraz Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą Mały Rynek 2/1, tel tekst: Agnieszka S. Cybulska zdjęcie: Renata Rupniewska

8 8 Biuletyn Bystrzycki 2/92/15 Dni Otwarte Funduszy Europejskich Bystrzyca Kłodzka zaprasza W tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich w atrakcjach przygotowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wzięło udział ok. 800 osób. Akcję, która trwała w dniach od 7 do 10 maja br. na terenie całej Polski koordynowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Udział w powyższym przedsięwzięciu wzięły instytucje zajmujące się funduszami europejskimi, które prezentowały w tych dniach efekty uzyskane dzięki realizacji projektów wspieranych z funduszy unijnych. W dniach od 7 do 9 maja Bystrzyca Kłodzka w ramach Dni Otwartych prezentowała efekty pracy wielu instytucji i ludzi, które przyczyniły się do pozytywnych zmian w naszym najbliższym otoczeniu. Zwiedzano wyremontowane i zaadoptowane na cele kultury i turystyki średniowieczne baszty i Bramę Wodną, uczestniczono w warsztatach muzealnych prowadzonych przez Muzeum Filumenistyczne oraz Majówce z biblioteką, którą przygotowali pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy. Wiele atrakcji przygotowano w nowo wyremontowanym obiekcie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie dzięki pozyskanym środkom z budżetu unijnego możliwe było m.in. przygotowanie i realizacja prezentacji multimedialnych imprez zrealizowanych w ramach projektów unijnych oraz prezentacje zainstalowanych, a zakupionych w ramach powyższych środków systemów techniki estradowej. W tych dniach mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej, regionu oraz wiele osób przybyłych w celach turystycznych do Bystrzycy, uczestniczyło w przygotowanych dla nich atrakcjach. Ewa Koczergo Wydział Turystyki W dniach września 2015 r. na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka odbędą się już po raz szósty Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej organizowane w ramach Światowego Dnia Turystyki. Obchodzony corocznie w dniu 27 września, Światowy Dzień Turystyki jest największą międzynarodową imprezą w turystyce. Jego celem jest uświadamianie społeczeństwu roli, jaką odgrywa turystyka, jej znaczenia politycznego, ekonomicznego i społeczno-kulturalnego. Ofi cjalnym hasłem tegorocznej edycji Światowego Dnia Turystyki jest Miliard turystów, miliard możliwości. Organizowane na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej mają na celu popularyzację różnych form turystyki aktywnej, promocję walorów turystycznych, historycznych i uzdrowiskowych oraz stworzenie dodatkowej oferty, poza głównym sezonem turystycznym w naszym regionie. Tegoroczna edycja ma także na uwadze promocję lokalnych przedsiębiorców oraz ich wyrobów, które są charakterystyczne dla naszego regionu. Dlatego też zwracamy się do naszych lokalnych przedsiębiorców chcących zaprezentować swoje produkty podczas tegorocznych Dni Turystyki do kontaktu z Wydziałem Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek 2/1, tel , Już wkrótce program Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej będzie dostępny na stronie w zakładce Dni Turystyki. Renata Rupniewska Wydział Turystyki

9 2/92/15 Biuletyn Bystrzycki 9 W 1945 r. Jan Czubała, ówczesny pełnomocnik rządu do spraw kultury powołał w Bystrzycy Kłodzkiej szkołę muzyczną. W spartańskich warunkach, z garstką uczniów rozpoczęła się muzyczna edukacja w naszym mieście. Przez 70 lat działalności Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bystrzycy Kłodzkiej wykształciła kilka pokoleń młodych artystów, spośród których wielu osiągnęło sukcesy w kraju i za granicą. Nam - nauczycielom tej szkoły zawsze szkoda było żegnać się z absolwentami. Niektórzy z nich podejmowali naukę w szkołach muzycznych wyższych stopni, ale tak dzieje się coraz rzadziej. Trudno decydować się na kontynuowanie edukacji muzycznej, gdy do najbliższego ośrodka ze szkołą drugiego stopnia jest od 70 do 100 km. Gdy do tego dodać koszty utrzymania i zagrożenia związane z procesem wychowawczym, to nie można się dziwić rodzicom, że wybierają inne kierunki kształcenia dla swoich dzieci. Ja od wielu lat starałem się o powstanie szkoły muzycznej II stopnia, co znajdowało poparcie zarówno u władz lokalnych, jak Po nartach - pływanie 20. lutego 2015 r. zostało zakończone szkolenie na nartach biegowych dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy, a już od 9 marca ruszyła kolejna akcja w ramach programu Umiem pływać. Koordynatorem programu jest Dolnośląska Federacja Sportu, która rozpatrzyła pozytywnie wniosek Gminy Bystrzyca Kłodzka. W pierwszym terminie trwającym do 8 maja z nieodpłatnej nauki pływania na krytej pływalni w Kłodzku skorzystało 90 uczniów klas II - III ze wszystkich gminnych szkół podstawowych. Każda z sześciu grup 15-osobowych uczestniczyła w nauce pływania przez 20 godzin lekcyjnych - 10 wyjazdów po dwie godziny lekcyjne. Tak więc koszty dojazdów i wynagrodzeń nauczycieli nauki pływania nie obciążyły budżetu gminnego. Kolejna część programu ma rozpocząć się we wrześniu. Jeśli następny wniosek złożony przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w ramach programu Umiem pływać zostanie rozpatrzony pozytywnie, to kolejna 90-osobowa grupa dzieci będzie mogła skorzystać z bardzo atrakcyjnej formy ruchu. Pływanie, to rozwój ogólnej sprawności fi zycznej i umiejętności ruchowych. Jednak największym walorem zdrowotnym jest korekcja wad postawy. Dzięki realizacji programów, hasło: Pływanie i narciarskie bieganie, to dzieci zdrowotne wychowanie (autor L. Morajda) ma wymiar praktyczny i mobilizuje uczniów nauczania początkowego do uprawiania tej formy ruchu. Lucjan Morajda Marzenia się spełniają i na szczeblu ministerialnym. Główną zaporą były fi nanse i bojkotowanie projektu przez ówczesnego wizytatora. Marzenia się spełniły, przede wszystkim dzięki konsekwentnym i zdeterminowanym działaniom Pani Burmistrz Renaty Surmy, a także wsparciu obecnego wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej, oraz Dyrektorów szkół muzycznych - Aleksandry Tarchały i Małgorzaty Panek-Kiszczak. Symbolicznie, bo w roku jubileuszowym dla kłodzkiej i bystrzyckiej szkoły muzycznej powstaje placówka, która będzie kształcić zawodowych muzyków z terenu całej Kotliny Kłodzkiej i dla jej potrzeb. Już za kilka lat będą występować jako soliści, kameraliści i chórzyści. Marzenia się spełniają, a nowe się rodzą. Nowy budynek dla nowej szkoły - to jedno z nich. Gdyby tak połączyć siły sąsiednich Gmin i Powiatu Kłodzkiego?. Kształceni w Szkole Muzycznej II st. młodzi artyści zwrócą inwestycję z nawiązką. Tadeusz Piotrowski. Igrzyska Lekkoatletyczne szkół wiejskich Jak każdego roku szkolnego, na stadionie miejskim w Bystrzycy Kłodzkiej odbywają się igrzyska w lekkiej atletyce. W środę 13 maja 2015 r. na starcie stanęły reprezentacje pięciu szkół podstawowych bystrzyckiej gminy: Długopole Dolne, Gorzanów, Pławnica, Stary Waliszów i Wilkanów.

10 10 Biuletyn Bystrzycki 2/92/15 Swoje umiejętności ruchowe i sprawność fi zyczną uczennice oraz uczniowie sprawdzali w biegu na 60 m, rzucie piłeczką palantową, skoku w dal i biegach długich. Szkoły wystawiły swoje reprezentacje w dwóch kategoriach wiekowych - klasy IV i młodsi oraz klasy V-VI. Impreza była motywacją do podnoszenia swojej sprawności fi - zycznej i umiejętności ruchowych. Reprezentacja każdej ze szkół zdobyła przynajmniej po kilka medali, a wyniki ofi cjalne i galeria zdjęć na stronie Wielkim przeżyciem dla młodych sportowców było wręczanie medali i okolicznościowych dyplomów, a wszyscy, którzy ukończyły zawody zostali ogłoszeni Mistrzami. Serdecznie dziękujemy nauczycielom wychowania fi zycznego i opiekunom poszczególnych jednostek oświatowych za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu igrzysk. Lucjan Morajda - Kierownik Igrzysk Święto biegaczy przełajowych Już kultową tradycją są organizowane wiosenne i jesienne biegi przełajowe na lotnisku polowym w Bystrzycy Kłodzkiej. Tym razem zawody sportowe zostały przeprowadzone w dniu 17 kwietnia 2015 r. W rywalizacji sportowej V strefy Dolnośląskich Igrzysk Zrzeszenia Ludowe Sportowe mieszkańców wsi i małych miast wzięło udział 278 osób. Biegi zostały rozegrane w kategoriach III-IV i V-VI klas szkół podstawowych oraz I, II-III klas szkół gimnazjalnych. Punkty dla swoich gmin zdobywali również seniorzy. Przy słonecznej pogodzie rywalizacja sportowa dostarczyła wielu emocji. Na szczególną uwagę zasługuje coraz większa ilość rodziców dopingująca swoje pociechy. Śmiało można stwierdzić, że kultura prozdrowotna rodziców i dzieci staje się coraz bardzo pozytywnym zjawiskiem. Przy boisku do piłki nożnej kajakarze po raz XXIII wyznaczyli sobie miejsce do ofi cjalnego rozpoczęcia sezonu kajakowego. Zabłocie zaroiło się miłośnikami uprawiania tej formy rekreacji. Impreza im. Narcyza Bondyry - wielce zasłużonego działacza Kajakarstwa odbywa się każdorazowo na przełomie kwietnia i maja. Kajaki - Zabłocie 2015 Najlepszym zawodniczkom i zawodnikom zostały wręczone medale. Niestety zjawiskiem niepokojącym jest zmniejszająca się ilość osób startujących w starszych grupach wiekowych poczynając już o szkół gimnazjalnych. W punktacji drużynowej mistrzostw zdecydowane I miejsce zdobyła Gmina Bystrzyca Kłodzka z łączną ilością 949 punktów. Na drugim miejscu uplasowali się reprezentanci Gminy wiejskiej Kłodzko punkty, a na trzecim Gmina Nowa Ruda - 73 punkty. Zawody zostały sprawnie przeprowadzone przez Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Lucjan Morajda W dniu 30 kwietnia 2015 r. już od godz.9:00 zaczęły pojawiać się jedno i dwu osobowe osady kajakowe - w sumie 130 osób. O godzinie 12:00 nad Nysą Kłodzką na przygotowanym polu startowym przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka nastąpiło ofi cjalne otwarcie spływu kajakowego. Głos zabrał Andrzej Piasecki Prezes Klubu Turystyki

11 2/92/15 Biuletyn Bystrzycki 11 Kajakowej PTTK Ptasi uskok we Wrocławiu, który był głównym organizatorem zdarzenia. Następnie w imieniu Renaty Surmy - Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej wszystkich zebranych przywitał Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK oraz Elżbieta Jaworska - jako obserwator z Polskiego Związku Kajakowego. W ceremonii otwarcia nie zabrakło również p. Jana Pięty - Sołtysa Zabłocia. Niesamowitym wrażeniem w trakcie startu był widok bardzo wielu kajaków na Nysie Kłodzkiej. Spływ składał się z trzech etapów: - pierwszy etap 30 kwietnia 2015, Zabłocie - Kłodzko 16 km, - drugi etap 1 maja 2015, Kłodzko - Bardo 18 km, - trzeci etap 2 maja 2015, Bardo - Topola 18 km. Lucjan Morajda, życząc szerokiej drogi wodnej i wielu jak najbardziej przyjemnych wrażeń. Jednocześnie podziękował za wyznaczenie miejsca startu na terenie naszej gminy. W otwarciu uczestniczył jako gość honorowy p. Marek Głowacki - mieszkaniec Lądka Zdroju, pełniący funkcję Przewodniczącego 27 maja br., w związku z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się ceremonia wręczenia wysokich odznaczeń państwowych dolnośląskim samorządowcom. W gronie uhonorowanych osób znalazła się także Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, która za działalność na rzecz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gorzanowie serwowały dla uczestników spływu regionalne produkty żywnościowe. Przy okazji powyższego zdarzenia zachęcamy mieszkańców naszej gminy do kajakowania. Mamy przyjazne odcinki od śluzy energetycznej przy ul. Kłodzkiej do wiaduktu kolejowego przy ul. Floriańskiej i z powrotem. Od pierwszego maja w Długopolu Dolnym istnieje możliwość wypożyczenia kajaków i przeżycia pierwszych emocji w mini spływach kajakowych w rejonie Długopola Dolnego i Długopola- Zdroju. Agnieszka Binkowska Brązowy Krzyż Zasługi dla Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej społeczności lokalnej została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego aktu dekoracji dokonał Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz. Grzegorz Szczygieł

12 12 Biuletyn Bystrzycki 2/92/15 Razem z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika rozpoczęliśmy realizację nowego projektu Piątki z Biblioteką. 8 maja na Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej odbyło się pierwsze spotkanie pod nazwą Majówka z Biblioteką - było ciepło, kolorowo, artystycznie, twórczo i radośnie. Swoją obecnością zaszczycili nas Państwo Czermakowie, którzy czytali na głos swoje bajki naszym najmłodszym wraz z ekspozycją rzeźb, postaci bajkowych autorstwa Pana Wiesława. W dniach 2 i 3 maja Bystrzyca Kłodzka obchodziła dni swojego patrona, Świętego Floriana. W programie imprezy nie zabrakło koncertów, występów artystycznych oraz licznych atrakcji dla najmłodszych. W tym roku na bystrzyckiej scenie wystąpili m.in. Progressaid, Fairy Tail Show, Centrala 57 oraz Mariusz Kalaga. Gwiazdami wieczoru tegorocznych obchodów byli: Maleo Reggae Rockers oraz Margaret. Zupełnie nową atrakcją tegorocznych obchodów było Miasteczko Motocyklowe, na które przybyło ok. 300 motocykli z różnych stron kraju. Oprócz atrakcji muzycznych na fl oriańskiej scenie pojawiło się wielu artystów tanecznych, a wśród nich nasze bystrzyckie Studio Tańca STACCATO pod kierunkiem Magdaleny Fokszańskiej-Sceliny oraz Akademia Ruchu Goworów. W programie nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy: wesołe miasteczko, program dla dzieci w wykonaniu Teatru Ulicznego TUB z Bystrzycy Kłodzkiej pt. Cyrkolandia, a w nim: możliwość nauki chodzenia na szczudłach, animacje teatralne, spektakle, malowanie twarzy - to tylko niektóre z niespodzianek, które czekały na naszych milusińskich. Stałym i ważnym elementem towarzyszącym obchodom Dni Miasta był Jarmark Floriański, na którym prezentowali się wystawcy rękodzieła artystycznego, wyrobów pszczelarskich, potraw regionalnych oraz nasze gminne Koła Gospodyń Wiejskich. Była z nami też Pani Burmistrz Renata Surma, która przeczytała Legendę o Bystrzycy Kłodzkiej już troszkę starszym dzieciom. Pod czujnym okiem artysty - plastyka Pani Maryli Śliwowskiej wszystkie dzieci rysowały i malowały znane zabytki bystrzyckie. Mieliśmy też swoje cukierki projektowe i torby na których można było samemu namalować szablon z logiem naszego projektu: PIĄTKI Z BIBLIOTEKĄ. Dziękujemy wszystkim za pomoc i wszelkie wsparcie przy pierwszej Majówce z Biblioteką. Robert Duma Dwudniowe obchody Dni św. Floriana - Patrona Bystrzycy Kłodzkiej Tegorocznemu świętu towarzyszył także Polsko - Czeski Festiwal Przyjaźni, czyli działanie realizowane w ramach dużego projektu pn. Czesko - Polskie Pogranicze - Region Nieograniczonych Możliwości, w partnerstwie z czeskim Miastem Usti nad Orlicą. Z tej okazji podczas tegorocznych obchodów Bystrzycę Kłodzką odwiedziło wielu znakomitych gości z miast partnerskich naszej gminy, tj: Miasta Usti nad Orlicą, Orlickiego Zahori, Miasta Amberg z Niemiec oraz Gminy Kaźmierz.

13 2/92/15 Biuletyn Bystrzycki 13 Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tegorocznych obchodów Dni św. Floriana. Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenia! Do zobaczenia Ewelina Walczak MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej

14 14 Biuletyn Bystrzycki 2/92/15 Finał konkursu plastycznego 25 Kwietnia 2015 r. w Klubie ANIMA (Wrocław) odbył się uroczysty Finał Konkursu Plastycznego NARYSUJ KOMIKS, w którym główne nagrody zdobyły podopieczne Pani Marii Śliwowskiej z pracowni Grafi ki, Malarstwa i Rysunku z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. Laureatki konkursu Narysuj komiks : I miejsce w kategorii wiekowej 0-3 Julia Brynda Imprezka, I miejsce w kategorii wiekowej 3-6. Paulina Ryznar Kocie psoty Promyk Radości ponownie zawitał do Bystrzycy Kłodzkiej Kolejne spotkanie z Promykiem Radości Polsko - Czeskiego Pogranicza odbyło się z okazji Dnia Dziecka. Dzieci z niepełnosprawnością z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długopolu-Zdroju oraz z partnerskiej Specjalnej Szkoły w Usti nad Orlicą zaprezentowały podczas imprezy wyjątkowe pokazy. Był teatr... była muzyka... był taniec... ale przede wszystkim była międzynarodowa integracja... i dobra zabawa! Zaglądajcie do nas często, bo zawsze jesteście mile widziani w naszym Domu Kultury! Amelia Iwańska MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej

15 2/92/15 Biuletyn Bystrzycki maja 2015 r. w Muzeum Filumenistycznym otwarta została wystawa prac plastycznych Tadeusza Łukasiewicza Tigrana. Krakowski artysta, z pochodzenia Ormianin, urodził się 6 II 1938 r. w Pradze. W latach studiował w ASP w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz oraz Form Przemysłowych. Swoją pracę zawodową związał z Liceami Sztuk Plastycznych: w Wiśniczu i w Krakowie oraz z krakowskim Domem Kultury Pod Baranami. Inicjatywa organizacji monografi cznej wystawy artysty w Bystrzycy Kłodzkiej zrodziła się z przypadku. Tigran we wczesnych latach powojennych, przez bardzo krótki czas mieszkał w naszym mieście i kilkadziesiąt lat później postanowił je odwiedzić. Podróż sentymentalną uznał za bardzo udaną. Zawsze twierdził, że czas dzieciństwa spędzonego na ziemi kłodzkiej stanowił, żywe, barwne wspomnienie jednego z najwspanialszych okresów w jego życiu. Do Bystrzycy przyjechał powtórnie po kilkudziesięciu latach, jedynie na krótką chwilę. Na wszelki wypadek pozostawił do siebie kontakt. O artyście, banalnie, podczas wspólnego picia kawy, napomknęła mi p. Henryka Szczepanowska. Rzuciła, że Tadeusz w Bystrzycy był i liczy, że ktoś zechce poznać jego twórczość. Temat podchwyciłem i jesienią zeszłego roku, po raz pierwszy, spotkałem się z artystą w jego krakowskim mieszkaniu na Ruczaju. Długie rozmowy o sztuce, wierze i inspiracjach przerodziły się w pomysł organizacji wspólnej wystawy, która właśnie doszła do skutku. Prace Tadeusza to prace rasowego kolorysty. Postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat otaczających artystę kolorów znalazło swoje odzwierciedlenie na małoformatowych płaszczyznach malarskich, cyzelowanych przez niego z szaleńczą wręcz pieczołowitością. Kolory zakodowane na kartkach papieru są krzykliwe i stanowią jasne komunikaty, kolor Tigrana to jego subiektywny język. Tigran w Muzeum Filumenistycznym To broń, dzięki której posiadł zdolność epatowania swoim własnym sposobem postrzegania świata. Plamy barwne pokrywające przestrzeń są mocno wypracowane, a nawet przepracowane. Widać etapy pracy malarza i dokładną ścieżkę, którą dochodził do celu. Tadeusz jest artystą bardzo pracowitym, jeśli ktoś chce być w swojej sztuce bezkompromisowy, nie ma wyjścia, musi przemóc materię. Język sztuki Tigrana jest kategoryczny. To konieczne. Bezkompromisowość w przypadku jego twórczości to warunek sine qua non. Malarz nie ma innego wyboru, jest jedynie przekaźnikiem otrzymanych uprzednio, jasnych i mocnych komunikatów jest swoistym medium, które przekazuje nam prawdziwą rzeczywistość. Skoro tylko on otrzymuje sygnały, tylko on wie jak przełożyć je na dostępny dla nas język. Obcując z pracami zaprezentowanymi na wystawie zdałem sobie sprawę z faktu, ze Tigran znalazł Świętego Graala, musi więc mówić o nim zdecydowanie. Patrząc na kubiczne, przenikające się wzajemnie, intensywnie nasycone łachy różnokolorowych, tłustych pigmentów wiem, że tak malować może jedynie osoba, która jest przekonana, że malarstwo i sztuka jakakolwiek, może być genialna jedynie pod pewnym warunkiem. Tym warunkiem jest skupienie na prawdzie. Prawda jest bowiem obiektywna, prawda jest jedna. Tadeusz widzi ją na horyzoncie. W swoich obrazach próbuje nam ją przekazać. W rozmowach z artystą wielokrotnie słyszałem, jak jest zmęczony, jak trudno jest mu osiągnąć zamierzony efekt, jak walczy z materią. Jestem przekonany, że kłamie. Ot, artystyczne narzekanie. Jestem tego pewien, gdyż zauważyłem, że jego prace to efekt światła odbitego. Tadeusz wie od Kogo. Ja już też. Tadeusz Łukasiewicz Tigran mieszka i pracuje w Krakowie. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Świetny kolorysta, eseista i pisarz. Pomimo kiepskiego ostatnio samopoczucia pojawił się na wernisażu swojej monografi cznej wystawy. Był wzruszony. Pomimo, że wrócił do Krakowa, chyba został u nas na dłużej. Hymny światła. Bystrzyca Kłodzka na nowo wystawa czynna od 2 maja do 31 lipca Zapraszam! Tomasz Nowicki

16 16 Biuletyn Bystrzycki 2/92/15 Dni Otwarte Funduszy Europejskich w muzeum W dniu 8 maja br. z okazji trwających Dni Otwartych Funduszy Europejskich wszyscy chętni mogli za darmo zwiedzić Muzeum Filumenistyczne. Na cały piątek muzeum otworzyło swe podwoje dla zainteresowanych historią fi lumenistyki i miasta Bystrzyca Kłodzka roku Muzeum Filumenistyczne kolejny raz zorganizowało popularne wydarzenie kulturalne, jakim jest Noc w Muzeum. Tegoroczna edycja skoncentrowała się wokół tradycyjnej już konfrontacji sztuk malarskich prowadzonej w formie klasycznego wernisażu pt.: Rysunkowy Dwurnik vs. Malarski Starościak. Prezentacji towarzyszył blask muzealnych świec, duchy, ogniowy warsztat i filmowy rzut ścienny z projektora. Oczywiście, jak co roku wystawy stałe i czasowe zostały udostępnione zwiedzającym bezpłatnie. Główną atrakcję zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych stanowił muzealny Duch, który był obecny w trakcie wydarzenia. Wszyscy uczestnicy Nocy w Muzeum mieli okazję wziąć udział w warsztatach muzealnych dotyczących niecenia ognia, prowadzonych przez wykwalifi kowanego edukatora muzealnego wraz z muzealnym Duchem. W trakcie zajęć każdy miał możliw o ś ć r o z n i e c i ć ogień za pomocą krzesiwa oraz poznać różne, nietypowe rodzaje zapałek. Powodzeniem cieszyły się zapałki cowboy zapalające się od każdej szorstkiej powierzchni; zapałki sztormowe służące do odpalania Oprócz zwiedzania ekspozycji stałych dotyczących historii niecenia ognia, zapałek, zapalniczek, przemysłu zapałczanego i historii regionu, a także obejrzenia wystawy czasowej pt. Hymny światła Bystrzyca Kłodzka na nowo można było także wziąć udział w warsztatach muzealnych. Podczas warsztatów, w atmosferze zabawy, uczestnicy mogli zapoznać się z bliska z różnymi rodzajami krzesiw, zapalniczek oraz zapałek, a także własnoręcznie spróbować skrzesać ogień. W dniu otwartym odwiedziło nasze muzeum 130 osób. W większości były to dzieci i młodzież nie tylko ze szkół bystrzyckich, ale także przebywający w okolicy uczestnicy obozu językowego organizowanego przez Europejskie Forum Młodzieży. Uczestniczyła w nim młodzież z terenu całej Polski i wolontariusze z różnych krajów świata m.in. z Turcji, Chin, Azerbejdżanu, Włoch i Rumunii. Małgorzata Jaworska Noc w Muzeum Filumenistycznym na silnym wietrze; wodoodporne służące do odpalania podczas deszczu oraz dymne służące do badania drożności ciągu kominowego. Zajęcia odbywały się w oparciu o materiał ekspozycyjny, kolorowe slajdy oraz projekcję multimedialną. Dorota Marchewka

17 2/92/15 Biuletyn Bystrzycki 17 Ośrodek Pomocy Społecznej I edycja Programu Aktywizacja i Integracja PAI Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku, przystąpił do wspólnej realizacji Programu Aktywizacji i Integracji,,PAI, którego celem jest ułatwienie osobom bezrobotnym powrotu do pracy. PAI to nowe narzędzie skierowane do grupy bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy. Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzona została nowa jakość obsługi klientów urzędów pracy, która ma na celu lepsze poznanie potrzeb osób bezrobotnych, a następnie określenie zakresu form pomocy wymienionych w ustawie w zależności od ich stopnia oddalenia od rynku pracy. I edycja programu rozpoczęła się 4 maja bieżącego roku i potrwa do 30 czerwca. Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja skierowanych zostało 10 osób bezrobotnych, dla których w Urzędzie Pracy został ustalony III profi l pomocy, a które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Z benefi cjentami Programu zawarte zostały kontrakty socjalne, w ramach których uczestniczą oni w cyklicznych spotkaniach ze specjalistami oraz wykonują prace porządkowe na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, w ramach prac społecznie użytecznych. Celem programu jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych poprzez kształtowanie u uczestników aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz nabycie zdolność do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia bądź innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej. Program PAI to innowacyjne narzędzie, które jest połączeniem znanych już i stosowanych prac społecznie użytecznych stanowiących element integracji zawodowej z intensywną integracją społeczną. Ma służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na terenie powiatu kłodzkiego Małgorzata Kuchejda Przeciwdziałanie narkomanii 15 kwietnia 2015 r. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Pani Renata Surma oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Kuchejda przekazały Komendantowi Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej narkotesty oraz projektor. Zakupione narkotesty wykrywają obecność narkotyków przy użyciu próbek śliny. Za ich pomocą będzie można wykrywać jednocześnie 6 grup narkotyków: amfetaminę, benzodiazepinę, kokainę, metamfetaminę, opiaty oraz marihuanę. Narkotesty - urządzenia jednorazowego użytku wykorzystane zostaną przez policję głównie na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzkiej celem zwalczania przestępczości narkotykowej. Projektor do komputera posłuży policjantom w działalności profi laktycznej skierowanej głównie do najmłodszych mieszkańców. Działania te niewątpliwie przyczynią się do poprawy poczucia bezpieczeństwa. Środki fi nansowe pochodziły z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Małgorzata Kuchejda

18 18 Biuletyn Bystrzycki 2/92/15 Aktywizacja na rzecz budownictwa socjalnego Za sprawą bystrzyckiego OPS realizowany jest projekt w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu-edycja pod nazwą Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego Bystrzycki ośrodek jest jedynym ośrodkiem w województwie dolnośląskim, któremu udało się pozyskać dofi nansowanie na działania związane z aktywizacją osób wykluczonych społecznie. Dotacja wyniosła zł. W ramach projektu zamierzamy objąć wsparciem 14 osób bezrobotnych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Pomoc najbardziej potrzebującym Od maja 2015 r. realizowany jest program Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. FEAD zastąpił funkcjonujący do końca 2013 r. program PEAD. Działania realizowane w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa , współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, o pomoc żywnościową mogą ubiegać się jedynie osoby samotne, których dochód nie przekracza 813 zł netto miesięcznie lub rodziny, w których na osobę przypada nie więcej niż 684 zł. Od powyższego kryterium dochodowego nie ma żadnych odstępstw, nawet gdy limit przekroczony jest o złotówkę lub gdy pomóc trzeba osobie przewlekle chorej, która większość swoich dochodów wydaje na leki. 19. maja 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs plastycznofotografi czny pod tytułem Bezpieczni w sieci przeprowadzony w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w naszej gminie. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej wpłynęło 21 prac. Komisja konkursowa w składzie: 1) Bednarek Alicja; 2)Tomasz Strycharczuk; 3) Sulikowska Hanna po analizie wszystkich zgłoszonych prac wyłoniła laureatów: I miejsce - praca zespołowa ze Szkoły Podstawowej w Wilkanowie: 1. Gil Roksana 2. Adamów Natalia 3. Stopyra Natalia 4. Bracichowcz Jagoda (pomagali: Lamasz Oliwia, Kosikowska Ala, Bońkowski Kacper) Bezpieczni w sieci Osoby te będą uczestniczyły w kursie zawodowym i uzyskają certyfi kat ukończenia kursu zawodowego - nowoczesne technologie robót wykończeniowych w budownictwie. W ramach realizacji projektu zamierzamy podwyższyć standard w 20 mieszkaniach komunalnych bądź socjalnych, w których dokonamy wymiany stolarki okiennej, wymianę sieci kanalizacyjnej, wc. Wartością dodaną projektu będą również oszczędności na energii cieplnej. Zyska na tym też środowisko, zmniejszy się emisja gazów do powietrza, zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców lokali. Małgorzata Kuchejda Wcześniej takie wyjątki były możliwe. Skierowania do magazynu są wydawane przez pracowników socjalnych w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach oraz W magazynie są wydawane następujące produkty: makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, mleko, olej rzepakowy, ryż, kasza jęczmienna, kawa zbożowa, płatki kukurydziane, ser podpuszczkowy, ser topiony, groszek z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, klopsiki w sosie własnym. Żywność jest wydawana w magazynie OPS w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej w każdy poniedziałek, wtorek i środa w godzinach od Małgorzata Kuchejda II miejsce Krzysztofik Sandra ze Szkoły Podstawowej Nr 2 III miejsce ex aequo Gulij Martyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Janik Szymon ze Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym. Wyróżnienie ex aequo Jęczmienna Klaudia ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Łowicka Aleksandra z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Konkurs realizowany był w ramach Gminnego Programu Profi laktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom, członkom komisji konkursowej, pedagogom i nauczycielom szkolnym oraz innym osobom, które pomogły w przeprowadzeniu konkursu. Małgorzata Kuchejda

19 2/92/15 Biuletyn Bystrzycki 19 Sezon ogrodniczy w pełni W Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej już od dziesięciu lat, uczestnicy warsztatu ogrodniczego i zieleni miejskiej sieją i uprawiają rabatowe rośliny ozdobne. W skład wyposażenia warsztatu wchodzi szklarnia i tunel foliowy, co umożliwia wysiew nasion już w połowie lutego. W tym sezonie zostały wysiane następujące rośliny: celozja, smagliczka, starzec, petunia, aksamitka. Rośliny uprawiane w warsztacie ogrodniczym przeznaczone są do nasadzeń miejskich oraz do poszczególnych sołectw w gminie. Poza typowymi pracami ogrodniczymi (siew, pikowanie, sadzenie, podlewanie, pielęgnacje rabat miejskich) uczestnicy tego warsztatu wykonują wszelkie prace porządkowe na terenie miasta. Anna Korczak Święto ziemi w przedszkolu Szczególną datą dla wszystkich ludzi na całym świecie, którym nie jest obojętna nasza planeta Ziemia jest 22 kwietnia. Tego dnia idea troski o naszą planetę łączy wielu ludzi, którzy nie tylko mówią jak mamy dbać o nią, ale przede wszystkim to czynią. Pamiętajmy, że Ziemia nie jest tylko jedną z planet układu słonecznego, jest przede wszystkim domem, który zamieszkują ludzie oraz miliony gatunków roślin i zwierząt. Jak dotąd jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, w którym istnieje ŻYCIE i dlatego musimy się o nią wspólnie troszczyć. Nasze przedszkole od kilku już lat promuje postawy ekologiczne poprzez liczne działania, a jednym z nich są właśnie obchody Dnia Ziemi. W tym roku gr. II i IV obchodziły ten dzień wspólnie z Biblioteką Publiczną Dział Dziecięcy. Dzieci wykonywały plakat o oszczędzaniu energii oraz model Ziemi, który udekorowały pięknymi kwiatami i zielenią. Wszystkie przedszkolaki dowiedziały się czym jest ekologia, w jaki sposób dbać o środowisko przyrodnicze, czym jest recykling, jak oszczędzać wodę czy energię elektryczną. Na koniec przeprowadzonych zajęć złożyliśmy uroczystą przysięgę. Obiecuję, że nie będę łamać gałęzi nie będę zrywać roślin chronionych, nie będę śmiecić, nie będę niszczyć ptasich gniazd, a zimą będę dokarmiać ptaki. Obiecuję! E. Rogowska, M. Byra

20 20 Biuletyn Bystrzycki 2/92/15 Szkoła Podstawowa nr 1 Polsko-Czeska współpraca szkół 16. kwietnia 2015 r. odbyły się w Usti nad Orlicą uroczyste obchody 10 rocznicy współpracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Szkoły Podstawowej Trebovska z Usti nad Orlicą. W obchodach uczestniczyła młodzież z obu szkół, dyrektorzy (Pavel Svatoš i Longin Marzyński) oraz przedstawiciele gminy Bystrzyca Kłodzka i Usti nad Orlicą: Sekretarz p. Tadeusz Zieliński oraz starosta Usti p. Petr Hajek. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej od 10 lat realizuje współpracę ze Szkołą Podstawową w Usti nad Orlicą, która rozpoczęła się r. podpisaniem umowy przez ówczesnych dyrektorów obu szkół: Eugeniusza Wiatrowskiego i panią Miladę Kotrbovą. Od 2007 r. współpracę kontynuują dyrektorzy: Longin Marzyński oraz Pavel Svatoš. Aby pozyskać fi nanse na realizację współpracy nauczyciele tej szkoły napisali i zrealizowali projekty unijne: Małymi krokami poznajemy naszych sąsiadów, Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim. Projekty współfi nansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Obecnie realizujemy działania w ramach projektu Czeskopolskie pogranicze region nieograniczonych możliwości. Głównym celem projektu są działanie wspierające wspólne polsko czeskie inicjatywy w sferze edukacji, poznawanie historii regionów, rozwoju sportu, rekreacji z akcentem na porozumiewanie się w języku angielskim. Działania i współpraca polega na wymianie grup uczniów i nauczycieli, udział w seminariach i warsztatach języka angielskiego, organizowanie wspólnych lekcji, spotkań, zawodów sportowych i rekreacyjnych. Dzieci polskie i czeskie poznają zwyczaje i tradycje swoich narodów, ćwiczą zwroty w języku polskim, czeski i angielskim. Dzieci polskie uczą się gry w floorball (hokej na parkiecie), a czeskie w mini piłkę siatkową. Wspólnie wykonują świąteczne ozdoby na warsztatach plastyczno technicznych. Wyjeżdżają na 3 dniowe wycieczki, rajdy rowerowe i poznają ciekawe miejsca na pograniczu polsko czeskim (pałac w Litomyślu, Wambierzyce, Letohrad, Twierdza w Kłodzku, zabytki w Bystrzycy Kłodzkiej, Zieleniec, Kudowa Zdrój, Muzeum Transportu w Czeskiej Trebovej. Za fundusze z projektów wyposażono 2 sale językowe w tablice interaktywne, laptopy, projektory i sprzęt nagłaśniający. Zakupiono również stroje sportowe dla uczniów obu szkół na turnieje w hokeja, mini siatkówkę i zawody rowerowe. Uczniowie obu szkół na warsztatach językowych wspólnie opracowali słownik polsko czesko angielski dotyczący słownictwa związanego z zawodami sportowymi. Wspólnie wydaliśmy kalendarz z pracami plastycznymi uczniów dotyczących ciekawych zabytków w Usti i Bystrzycy Kłodzkiej widzianymi oczami dzieci. Współpraca polsko czeska obejmuje również nauczycieli obu szkół. W ramach ostatnich dwóch projektów odbyły się 2 spotkania wszystkich nauczycieli. Spotkania odbyły się w czasie wakacji. Wspólnie zwiedzaliśmy Zieleniec, Kudowę, Kaplicę Czaszek w Czermnej oraz zamek w Litomyślu i zabytki w Usti nad Orlici. Wymieniliśmy się doświadczeniami w zakresie metod dydaktycznych i wychowawczych. W wyniku przeprowadzonych działań uczniowie polscy i czescy nawiązują przyjaźnie, poznają tradycje i zwyczaje własnych narodów, uczestniczą w zawodach sportowych (hokej, mini piłka siatkowa, rowery), uczą się zdrowej rywalizacji, uczą się słownictwa związanego z działaniami w języku polskim, czeskim i angielskim. Poznają zabytki i ciekawe miejsca po obu stronach pogranicza. Uczestniczą w warsztatach ekologicznych, plastycznych, językowych, wspólnie uczą się, poznają, bawią i spędzają miło czas integrując się. W ciągu 10 lat współpracy odbyły się 53 wspólne spotkania i wzięło w nich udział ponad 1000 uczniów (500 polskich i 500 czeskich). Wszystkie te działania przyczyniają się do przełamywania barier językowych i wzajemnej nieufności i uprzedzeń kulturowych wpisując się w ideę wspólnej integracji w ramach Unii Europejskiej. Lidia Marczak Piętka Longin Marzyński Jedynka ponownie najlepszą szkołą w powiecie Mijający rok szkolny 2014/2015 przyniósł wiele powodów do satysfakcji uczniom, rodzicom i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie szkoły startowali w wielu zawodach sportowych na etapie gminnym, powiatowym i strefy wałbrzyskiej, odnosząc w nich znakomite wyniki. Pierwsze zawody powiatowe, to tradycyjnie już, sztafetowe biegi przełajowe. Zawody te odbyły się we wrześniu w Bystrzycy Kłodzkiej. Zarówno dziewczyny jak i chłopcy zdobyli w nich wicemistrzostwo powiatu kłodzkiego. Drużyna chłopców wystąpiła w składzie: Kogut K., Konopacki P., Mackiewicz Ł., Bucki D., Zapotoczny J., Korbecki O., Smaga M., Ciżewski T., Gola., Pompa D. Natomiast drużyna dziewcząt to: Bielska N., Gajowska N., Stankiewicz E., Horoszczak K., Bajek W., Jachowicz M., Janas D., Szczuko P., Szkretka K., Żelazko Z., Ofiara M. Wspaniały wynik osiągnęła reprezentacja szkoły w mini koszykówce dziewcząt. Po wygraniu zawodów gminnych drużyna zakwalifi kowała się do zawodów powiatowych, gdzie zdecydowanie pokonała szkoły z Kłodzka, Nowej Rudy i Wojborza zdobywając Mistrzostwo Powiatu Kłodzkiego i awansując do półfi nału strefy wałbrzyskiej. W półfi nale strefy, dziewczęta zajęły drugie miejsce i zakwalifi kowały się do zawodów fi nałowych. W Mistrzostwach Strefy Wałbrzyskiej, które odbyły się w styczniu w Bielawie, drużyna po bardzo dobrej grze zdobyła Wicemistrzostwo Strefy Wałbrzyskiej (miejsca 5-8 w województwie dolnośląskim) pokonując szkoły z Wałbrzycha i Boguszowa, a przegrywając dopiero w ścisłym fi nale z SP 10 Bielawa. W zawodach tych Maria Jachowicz, uczennica SP 1 Bystrzyca Kłodzka została wybrana najlepszą koszykarką turnieju.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/313/17 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/313/17 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 1881 UCHWAŁA NR XXXIX/313/17 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. Lp Działanie Termin

Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. Lp Działanie Termin Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom Lp Działanie Termin 1 Popularyzacja ekologii udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA wrzesień 2 Spotkanie edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2012 rok Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Sołectwo Przedsięwzięcie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

VII Edycja Konkursu literackiego Okolica w literę ujęta

VII Edycja Konkursu literackiego Okolica w literę ujęta VII Edycja Konkursu literackiego Okolica w literę ujęta Ideą konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, zainteresowanie swoją najbliższą okolicą Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY l.p konkurs organizator szczebel opiekun uczestnicy osiągnięcia 1 Konkurs recytatorski dla gimnazjalistów dom jest sześcianem

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012. Nazwa imprezy

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012. Nazwa imprezy STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 Nazwa miejscowości: Województwo: dolnośląskie Starostwo: powiat polkowicki Status miejscowości (Miasto, Gmina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego

Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wicemarszałek Województwa - Maciej Szykuła Jednym z priorytetów Zarządu

Bardziej szczegółowo

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA Uczniowie naszej szkoły corocznie uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, w ramach Mistrzostw Powiatu Pabianickiego, osiągając

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: SADOWIE Data imprezy VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA Konkurs został ogłoszony jesienią 2013 roku. Organizatorzy to Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju i Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Krótka historia szkoły Gimnazjum roku rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku (to już prawie 15

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w m. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK URZĄD MIEJSKI W OLSZYNIE GIMNAZJUM PUBLICZNE W OLSZYNIE SEKCJA LEKKOATLETYCZNA GKS OLSZA zapraszają na

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK URZĄD MIEJSKI W OLSZYNIE GIMNAZJUM PUBLICZNE W OLSZYNIE SEKCJA LEKKOATLETYCZNA GKS OLSZA zapraszają na SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY DOLNY ŚLĄSK URZĄD MIEJSKI W OLSZYNIE GIMNAZJUM PUBLICZNE W OLSZYNIE SEKCJA LEKKOATLETYCZNA GKS OLSZA zapraszają na FINAŁ DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, DOLNOŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Olęderskiego Festiwalu Biegowego w Jastrzębsku Starym

Olęderskiego Festiwalu Biegowego w Jastrzębsku Starym I. CEL IMPREZY REGULAMIN III WIOSENNYCH BIEGÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach Olęderskiego Festiwalu Biegowego w Jastrzębsku Starym 1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży. 2. Umożliwienie

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Widząc, iż wysoki poziom aktywności ruchowej wśród uczniów gwarantuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i sprawności

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁAŃ WÓJTA. ZA OKRES OD DO r.

INFORMACJA Z DZIAŁAŃ WÓJTA. ZA OKRES OD DO r. INFORMACJA Z DZIAŁAŃ WÓJTA ZA OKRES OD 18.02 DO 28.03.2012 r. 18 lutego (sobota) Udział w balu charytatywnym na rzecz Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach 18 lutego (sobota) Udział w

Bardziej szczegółowo

PLAN ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W CHEŁMIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W CHEŁMIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W CHEŁMIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Cele: wychowanie przez sport, promowanie zdrowia i rywalizacji

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

XXV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2017 Śnieżnik 1426 m.n.p.m REGULAMIN

XXV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2017 Śnieżnik 1426 m.n.p.m REGULAMIN XXV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2017 Śnieżnik 1426 m.n.p.m Mistrzostwa Polski Biegu Alpejskim Małe Biegi Śnieżnickie Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Biegach Górskich Międzygórze, 20

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła Odkrywców Talentów Zajęcia, które służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych. pracując nad podstawowymi umiejętnościami scenicznymi: budowaniem postaci, ruchem scenicznym, dialogiem,

Bardziej szczegółowo

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu zaprosiła do wspólpracy nad nowym projektem szkoły z 6 krajów: Chorwacji, Irlandii

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Sztumie Przedszkole Nr 5 im. Dzieci z Zamkowego Wzgórza w Malborku W DNIU 17 MARCA 2014 ROKU W SALI KONFERENCYJNEJ PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO W GDYNI ODBYŁA SIĘ POMORSKA GALA III EDYCJI KONKURSU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ MAM 6 LAT. Organizatorem Gali była Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

19 września (sobota) 2015 r.

19 września (sobota) 2015 r. I. CEL IMPREZY III BIEG ULICZNY O NOWIŃSKIE KOMINY XII Memoriał im. Jana Bieńkowskiego REGULAMIN - popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej - promocja aktywności

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r.

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r. Stan: 11 kwietnia 2014 r. Obchody 10 lat w UE wydarzenia w w dniach: 5 11 maja 2014 r. L.p. Termin i godzina Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Organizator Miejsce Wstęp/ bilety cena 1. 5 9 maja godz. 8:00

Bardziej szczegółowo

i zagrożenia wykluczeniem społecznym

i zagrożenia wykluczeniem społecznym Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim podejmowane w ramach Strategii Polityki Społecznej Beata Kiecana Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH art. 42 KOŁA PRZEDMIO- TOWE. Przedmiot nauczania. Imię i nazwisko

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH art. 42 KOŁA PRZEDMIO- TOWE. Przedmiot nauczania. Imię i nazwisko Wykaz ilości godzin do dyspozycji dyrektora szkoły wynikających z Karty a, w roku szkolnym 2015/2016 oraz rodzajów zajęć prowadzonych przez nauczycieli Gimnazjum nr 1 Lp. Imię i nazwisko 1. Adamów Emilia

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj:

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: Muzeum Historyczne w Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: M A J 21 23/24 30 31 Otwarcie wystawy archeologicznej pt. Wandalowie. mentarzysko kultury przeworskiej w. Noc

Bardziej szczegółowo

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca-

1-3 sierpień. Park Żywiecki. Żywiecki festiwal Roślin. przy starym Zamku. Organizator: honorowy patronat: burmistrz miasta żywca- Żywiecki festiwal Roślin Park Żywiecki przy starym Zamku 1-3 sierpień Organizator: Eko-europejskie stowarzyszenie miłośników regionu podbeskidzia Kultura Krajobrazu w czernichowie honorowy patronat: burmistrz

Bardziej szczegółowo

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich WITAMY W MISJA SZKOŁY Dąż ążymy do tego aby każdy uczeń osiągn gnął sukces na miarę swoich możliwo liwości W NASZEJ SZKOLE jest kameralna atmosfera podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r

ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r KL IV CZYSZCZOO BOGUMIŁ 12\340 JUNG OSKAR 35\40 rozwiązał mu się but;} PETRYLA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. środa 7.30 8.15 zajęcia rozwijające

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. środa 7.30 8.15 zajęcia rozwijające ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Basamon Elżbieta 7.30 8.15 zajęcia wspomagające środa 7.30 8.15 zajęcia rozwijające Chodzińska Elżbieta piątek 8.25 9.10 koło języka polskiego Cielepak Paulina

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku. Biegi Przełajowe

Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku. Biegi Przełajowe Założenia dotyczące imprez sportowych Lekkoatletyka dla każdego! w 2017 roku Zawody rozgrywane na terenie województw - harmonogram Nazwa Organizator Rodzaj Kalendarz Ilość imprez 1. Wojewódzkie Biegi Przełajowe

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Lutosławski inspiracją dla młodych plastyków - od gliny do mp4, Warszawa 2013 Konkurs

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012

Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012 Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012 "Warto być dobrym" Zwyciężczynią pierwszej edycji akcji w naszej szkole została Laura Beliczyńska z klasy 6A. Gratulujemy! KATEGORIA: klasy 1-3 KATEGORIA: klasy 4-6 KATEGORIA:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem - 34.748,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 304.603,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 5.000,00

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem

Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem 13 września, o godz. 10:00 w Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze odbyły się Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. -Samorząd województwa bardzo aktywnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012

Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012 Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012 CELE Popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku, Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy, Zapewnienie czynnego

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 00/00 0.0.00r. Starostwo Powiatowe. Informacja o realizacji kalendarza imprez sportowych w powiecie lubańskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheci - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - udział w konkursach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY NAUCZYCIELI profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne realizowane w terminie 11.02.2013r.-14.06.2013r. - 15 tyg.

HARMONOGRAM PRACY NAUCZYCIELI profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne realizowane w terminie 11.02.2013r.-14.06.2013r. - 15 tyg. Zespół Szkół Nr 1 HARMONOGRAM PRACY NAUCZYCIELI profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne realizowane w terminie 11.02.2013r.-14.06.2013r. - 15 tyg. 1. Mini piłka ręczna i mini piłka koszykowa dziewcząt Aneta

Bardziej szczegółowo