STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW KULTURY ul. Działdowska12/ Warszawa NIP REGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW KULTURY ul. Działdowska12/24 01-184 Warszawa www.praktycy.org kontakt@praktycy.org NIP 9512207275 REGON 140787951"

Transkrypt

1 O stowarzyszeniu Stowarzyszenie Praktyków Kultury (SPK) tworzą animatorzy i artyści działający na polu kultury żywej takiej, z której mogą czerpać wszyscy i która może być udziałem każdego. Łączy nas przekonanie, że sztuka nie ma racji bytu jeśli jest oderwana od życia, a kultura ma sens jedynie gdy jest praktykowana, a nie jedynie badana i opisywana. Praktykować kulturę to dla nas znaczy jednocześnie czerpać z jej zasobów, jak i wzbogacać ją własnym działaniem i własną wrażliwością. Działania, w jakie jesteśmy zaangażowani, mieszczą się w definicji animacji kultury czyli aktywności na polu kultury w konkretnym środowisku, z konkretnymi ludźmi. Są to projekty skierowane m.in. do młodzieży zagrożonej patologiami, uchodźców, mieszkańców obszarów zaniedbanych i wykorzenionych, ale także projekty o tematyce nam bliskiej jak taniec, teatr czy muzyka mające przełamywać istniejące stereotypy i pokazywać nowe możliwości w obrębie tych dziedzin sztuki. Stworzyliśmy Stowarzyszenie z potrzeby wolności w realizowaniu naszych pomysłów. Przyświeca nam idea propagowania kultury czynnej oraz wrażliwości społecznej. W pracy animacyjnej wykorzystujemy wiedzę i umiejętności nabyte podczas pracy przy wielu przedsięwzięciach zarówno artystycznych, jak i społecznych, a także na studiach, w grupach teatralnych i muzycznych. Naszymi narzędziami są śpiew, taniec, muzyka, szczudła i inne formy performatywne. Animacja kultury jest dziedziną stosunkowo młodą, która wymaga otwartości umysłu i elastycznej postawy. Wciąż jesteśmy zmuszeni szukać nowych rozwiązań i sposobów wprowadzania ich w życie. SPK daje nam możliwość dojrzewania wraz z kolejnymi wyzwaniami jakie przed sobą stawiamy.

2 S p r a w o z d a n i e m e r y t o r y c z n e Integracja Kreatywna grudzień 2009 czerwiec 2011 Finansowanie: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Partnerzy: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń Opis: Długofalowy projekt wspierający integrację dzieci uchodźców w środowisku rówieśniczym oraz wzmacniający potencjał szkół przyjmujących uchodźców w obszarze integracji i edukacji dzieci uchodźców. Główne działania kontynuowane w roku 2011 to: 1. stałe warsztaty twórcze w grupach integracyjnych (dzieci polskie i uchodźcze) w 4 warszawskich szkołach 2. cykle lekcji antydyskryminacyjnych w wybranych klasach wielokulturowych 3. wyjazdowe sesje pracy twórczej Projekt zakończył się konferencją Różnorodność jest wartością (czerwiec 2011), na której zaprezentowane zostały założenia, metody i efekty jego realizacji, a także flashmob z udziałem większości uczestników i uczestniczek warsztatów twórczych ze wszystkich 4 szkół objętych działaniami. Efektami projektu są publikacja Integracja Kreatywna, zbierająca doświadczenie osób prowadzących integracyjne grupy twórcze i prezentująca wybrane metody pracy, a także film dokumentalny pod tym samym tytułem. Integracja społeczności lokalnej i uchodźców mieszkających w dwóch podwarszawskich ośrodkach: w Dębaku i w Mosznej Sierpień 2011 kwiecień 2012 (projekt w trakcie realizacji) Finansowanie: Fundacja im. S. Batorego Partner: Fundacja Polskie Forum Migracyjne Opis: Projekt polega na podjęciu działań wspierających integrację uchodźców w społecznościach lokalnych wokół dwóch podwarszawskich ośrodków: Dębaka i Mosznej. Jego kluczowym założeniem jest równoległe wykorzystanie kilku sprawdzonych, uzupełniających się metod działania prowadzących do pozytywnych zmian w tym obszarze. Biorąc pod uwagę specyficzną sytuację dwóch ośrodków zlokalizowanych na tym samym obszarze podejmujemy działania zmierzające do: 1. poprawy stanu wiedzy nt. uchodźców i poziomu ich akceptacji wśród mieszkańców

3 2. wyrównania szans w dostępie do kultury i rekreacji uchodźców z tego obszaru 3. stworzenia sieci współpracy lokalnej administracji samorządowej, szkół i przedszkoli, administracji ośrodków, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz mediów lokalnych na rzecz integracji mieszkających w tej okolicy uchodźców. Naszym zdaniem są to obszary wzajemnie od siebie zależne, a pozytywne, realne i trwałe zmiany w jednym z nich mogą zaistnieć tylko jeśli pozostałe nie są zaniedbywane. Dlatego niniejszy projekt opiera się na idei równoległego działania na wszystkich wymienionych polach i różnorodnymi metodami. W ramach projektu realizowane są dwa główne działania, realizowane równolegle przez organizacje partnerskie: 1. pracy twórczej z integracyjną grupą dzieci i młodzieży (Stowarzyszenie Praktyków Kultury) 2. stworzenie sieci współpracy między ośrodkami, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami publicznymi (w tym administracją samorządową) istotnymi z punktu widzenia satysfakcjonującego funkcjonowania uchodźców w społeczności lokalnej (Fundacja Polskie Forum Migracyjne) 3. W ramach działania I powstaje spektakl z udziałem dzieci i młodzieży z ośrodka w Dębaku, który będzie wykorzystany do promowania idei współpracy w sieci lokalnych instytucji i organizacji mogących mieć wpływ na funkcjonowanie ośrodka i sytuację jego mieszkańców. Cała w pikselach styczeń grudzień 2011 Finansowanie: Akademia Orange, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd m. st. Warszawy Opis: Osią projektu było tworzenie internetowej gry edukacyjnej oraz piosenek hiphopowych opowiadających o ważnych postaciach z przeszłości kobietach, których losy są słabo znane i rzadko występują w podręcznikach do historii. Dlaczego zrobiliśmy ten projekt W szkołach historia przedstawiana jest z punktu widzenia mężczyzn i z perspektywy militarnej. Pomijana jest ważna i obszerna część dziejów działania oddolne, emancypacja, walka o prawa, pomoc potrzebującym. A przecież ta część historii jest również naszym dziedzictwem i możemy z niej być dumni. Raport z 2007r. Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju zarzucił polskim programom nauczania upowszechnianie stereotypów, pomijanie kobiet i ich dokonań oraz brak rzetelnych informacji o ruchach emancypacyjnych. Cała w pikselach to zabawa w herstorię. Szukaliśmy zapomnianych postaci, pisaliśmy o nich piosenki. Oglądaliśmy świat z perspektywy kobiet, które żyły przed wiekami, szukaliśmy herstorycznych przyjaciółek i idolek.

4 Co się działo Naszymi narzędziami były media bliskie młodzieży gry komputerowe i muzyka hiphopowa. Tworzyliśmy materiały dydaktyczne czerpiące z nowych trendów estetycznych. Uczyliśmy poprzez doświadczenie i włączenie emocji dzięki czemu zwiększaliśmy zaangażowanie odbiorców. Praca w projekcie miała charakter warsztatowy pod opieką animatorek/ów i artystek/ów młodzież uczestniczyła w procesie tworzenia na każdym jego etapie. Te etapy to między innymi: 1. badania historyczne, 2. stworzenie scenariusza gry, 3. praca nad warstwą wizualną gry, 4. stworzenie hiphopowych piosenek o każdej z postaci, 5. stworzenie podkładu dźwiękowo/muzycznego do gry. Projekt adresowany był do dwóch grup młodzieży: 1. z Zakładu Poprawczego dla dziewcząt w Falenicy, 2. z wybranych gimnazjów warszawskich: Gimnazjum nr 16 im. Obrońców Barykady Września 1939 roku, oraz 58 Gimnazjum im. Władysława IV. Zajęcia były dostosowane poziomem trudności do możliwości i kompetencji uczestników. Dbaliśmy o to, żeby obie grupy mogły uczyć się od siebie. Grupa z zakładu była bardziej odpowiedzialna za warstwę muzyczno-dźwiękową (dziewczyny brały udział w naszych poprzednich projektach muzycznych), grupa gimnazjalna za warstwę treściową i wizualną. Powstałe materiały (piosenki, wizualizacje, fragmenty gry itd.) zostały wykorzystane do stworzenia multimedialnego spektaklu, który został zaprezentowany podczas finału projektu i premiery gry internetowej 4 czerwca, w Nowym Wspaniałym Świecie. Powstałe materiały piosenki, gra, filmy animowane zostały wykorzystane do stworzenia scenariuszy multimedialnych lekcji herstorii. Scenariusze pokazują możliwe sposoby wykorzystania wypracowanych materiałów, oraz metody, dzięki którym materiały te powstały. Na podstawie scenariuszy poprowadziliśmy lekcje herstoryczne w wybranych warszawskich szkołach. Trzeba pamiętać, że duża część materiałów została stworzona przez młodzież dzięki temu odzwierciedla punkt widzenia młodego człowieka i mówi językiem bliskim młodzieży. Dlatego Maria Curie-Skłodowska to MC Skłodowska, a Wanda Gertz jara się wojną. Wszystkie materiały powstałe w projekcie dostępne są są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

5 Strona internetowa projektu /cala Trawniki Sounds maj lipiec 2011 Finansowanie: PWC Opis: Działania projektu Trawniki Sounds prowadziliśmy w Trawnikach, małej miejscowości leżącej w województwie lubelskim. Zorganizowaliśmy tam plenerowo-dźwiękowy dom kultury szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży: chodzenie na szczudłach, pisanie piosenek, rap, śpiew, beatbox, tworzenie bitów oraz pisanie opowieści. Równolegle z prowadzeniem warsztatów rozmawialiśmy z mieszkańcami i nagrywaliśmy historie, które nam opowiadali. Użyliśmy różnych metod twórczych, aby umożliwić mieszkańcom opowiedzenie o rzeczywistości Trawnik. Wspólnie stworzyliśmy piosenki i opowieści, zebraliśmy historie i wywiady. Na koniec zorganizowaliśmy plenerowy koncert-słuchowisko pod górką, na trawie, z dużych kolumn, rozlegały się głosy mieszkańców Trawnik. Z Trawnikami zetknęliśmy się po raz pierwszy w filmie dokumentalnym HBO Czekając na sobotę. Film pokazywał nudę i beznadzieję prowincji. Jej mieszkańcy zostali przedstawieni jako ubodzy materialnie i duchowo, pozbawieni perspektyw, aspiracji i marzeń. Obraz ten niewiele ma wspólnego z prawdą. Pracując w Trawnikach poznaliśmy mnóstwo otwartych, przedsiębiorczych i ambitnych osób. W ramach projektu powstała multimedialna publikacja która zawiera film dokumentalny oraz materiały powstałe w projekcie. Dialogi Ziny kwiecień grudzień 2011 Finansowanie: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy Opis: Projekt polegający na realizacji powstałego w 2010 roku spektaklu dokumentalnego Historie Ziny opartego o opowieści zebrane od mieszkających w Warszawie uchodźczyń z Czeczenii i Inguszetii i rozbudowanego o pospektaklowe rozmowy z zaproszonymi ekspertkami i ekspertami osobami bądź to zajmującymi się od strony prawnej sytuacją uchodźców w Polsce, bądź to sytuacją polityczną w Czeczenii, bądź ogólnie problematyką wojenną. Gośćmi spotkań były też mieszkające w Polsce i działające w organizacjach pozarządowych uchodźczynie z Kaukazu Północnego. Spotkania pospektaklowe były odpowiedzią na głosy publiczności, po wcześniejszych realizacjach spektaklu, wyrażające

6 potrzebę rozmowy na tematy, które spektakl podejmuje. Dyskusje zostały skoncentrowane wokół trzech wątków tematycznych: o wojnie, o kobietach, o Innej/Innym. Ich fragmenty znalazły się w wydanej przez stowarzyszenie publikacji. Działania projektu zostały przeprowadzone w formie wydarzeń łączących spektakl + spotkanie. W sumie dziewięć wydarzeń odbyło się w lipcu, listopadzie i grudniu 2011 roku. Multipublikacja czerwiec grudzień Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Opis: Tematem przewodnim projektu była tożsamość młodych uchodźców. Pytaniem, jakie postawiliśmy sobie planując go, było co powiedzieliby uchodźcy sami o sobie?. Naszą intencją nie było jednak dotarcie do osobistych historii (jak w projekcie Historie Ziny), ani prezentacja kultury krajów pochodzenia (jak w Opowieściach z doliny Terek). W tym projekcie chcieliśmy stworzyć przestrzeń kreatywną, ciekawą, dyskusyjną do nieskrępowanej wypowiedzi na temat własnej sytuacji, własnych aspiracji, marzeń, postrzegania świata dla grupy młodych osób z rodzin uchodźczych. Projekt opierał się na bezpośredniej pracy twórczej w siedmiu grupach dzieci i młodzieży uchodźczej: muzycznej, tanecznej, fotograficznej, filmowej, dokumentalnej, dziennikarskiej i animacji poklatkowej. Każda z grup pracowała w innym trybie i innymi metodami. Wspólną cechą wszystkich była współpraca z instruktorami zamiast uczestniczenia w zajęciach chodziło o to, żeby osoby kompetentne w w/w dziedzinach twórczości były gotowe przyjąć propozycje osób uczestniczących i przekształcać je wydobywając sens ich opinii, emocji i poglądów. Efektem projektu było finałowe, wielowątkowe wydarzenie Po co ich było tutaj wpuszczać?, prezentujące rezultaty pracy twórczej w otoczeniu wybranych tekstów socjologicznych z obszaru wielokulturowości oraz dyskusji z udziałem publiczności, instruktorów i uczestników. Wybrane fragmenty wypowiedzi, twórczości i dokumentacji znalazły się także w publikacji projektowej (w wersji papierowej i elektronicznej). Multipublikacja stanowiła jednocześnie kontynuację wcześniejszych działań animacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży uchodźczej (łącznie z projektami Integracja Kreatywna

7 oraz Integracja społeczności lokalnej ), jak i rozszerzenie aktywności Stowarzyszenia o obszar wprowadzania tematu uchodźców i ich integracji do debaty publicznej (razem z projektem Dialogi Ziny). Poema XXI Świat Miłosza według Rui Ishihara czerwiec grudzień Finansowanie: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partner: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Opis: Interdyscyplinarny projekt angażujący poezję, muzykę, sztuki plastyczne, działania performatywne, realizowany we współpracy artystów z Polski i z Japonii. Powstał z inspiracji wierszami Czesława Miłosza ze zbioru Świat. Poema naiwne napisanego w 1943 roku w okupowanej Warszawie. Zrealizowany w formie interaktywnej wystawy w PME w grudniu 2011 roku, uzupełnionej koncertami, performance oraz warsztatami, a także wydaniem zbioru poezji Miłosza w języku japońskim. Akademia Dźwięku lipiec - grudzień Finansowanie: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy Opis: Projekt wzoruje się na idei Latającego Uniwersytetu i zarazem ją uwspółcześnia przez zaproszenie do udziału w realizacji przedstawicieli organizacji pozarządowych i niezależnych artystów. Priorytetowym celem zadania było wsparcie dzieci z dwóch warszawskich domów dziecka w przygotowaniu nowoczesnego słuchowiska na podstawie wspólnie stworzonego interaktywnego scenariusza, które był zapisem ich codzienności. Scenariusz miał innowacyjną strukturę. Składały się na niego utwory haiku samodzielnie pisane przez wychowanków domu dziecka jako reakcja na to, co słyszą, widzą i czego doświadczają. Oprawa muzyczna do powstałego scenariusza była wspólnie komponowana przez dzieci w ramach warsztatów w radiu i podczas zajęć z muzykami, którzy zapoznali je z różnymi stylami muzycznymi- od hip-hopu, po muzykę elektroniczną, klubową i operę oraz uczyli wytwarzania akustycznych, elektronicznych i naturalnych dźwięków. Rezultaty wspólnej pracy były cyklicznie emitowane w Radiu Kampus. Ponadto zebrany materiał dźwiękowy posłużył do stworzenia ścieżki dźwiękowej animacji poklatkowej wyprodukowanej w innym projekcie stowarzyszenia: Multipublikacja.

8 Domy Kultury + lipiec - październik Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury Opis: Warsztaty rapu i chodzenia na szczudłach prowadzone w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury Inspiracje Od kilku lat, w ramach projektów animacji kultury prowadzonych w zakładzie poprawczym w Falenicy zajmujemy się rapem. W trakcie tych warsztatów stworzyłyśmy metodę pracy rapem, w której najważniejsza jest praca nad słowem i opowiadaniem. W pierwszym projekcie, razem z dziewczynami z zakładu dopisywałyśmy linijki i zmieniałyśmy słowa w istniejących już piosenkach. Później dziewczyny, pod naszym kierunkiem, tworzyły piosenki same na dowolny, lub zadany temat. Odkryłyśmy, że jest to uniwersalna metoda pracy animacyjnej łącząca pracę indywidualną z pracą w grupie, pracę z rytmem i twórczą ekspresję poprzez pisanie i rapowanie tekstów. Postanowiłyśmy przenieść ją na inny grunt. 2. Opis warsztatu Przyjeżdżamy, montujemy sprzęt, zapraszamy grupę. Zaczynamy od rozmowy o rapie - jakie są źródła tej muzyki, o co w niej chodzi. Zwracamy uwagę, że na początku była to muzyka zaangażowana, walcząca o prawa, społeczną zmianę, wyrażająca niezgodę. Rap to przede wszystkim świadoma wypowiedź ta cecha rapu jest dla nas najważniejsza. Potem rozgrzewka rytmiczna. Liczymy do 4, klaszczemy, tupiemy. Pierwsze zadanie twórcze trzeba wymyślić kilka rymujących się linijek zaczynających się od wersu 1,2,3,4. Uczestniczki i uczestnicy pracują w kilkuosobowych grupach. Zazwyczaj z przejęciem piszą na kartkach wersy. Niektóre rymy przychodzą same, innych trzeba szukać. Pomagamy. Po kilkunastu minutach powrót do koła. Czas na prezentacje. Jedni nieśmiało, inni już bez żadnych obaw - rymują, szukają sobie miejsca w bicie. Stworzone fragmenty powtarzamy jeszcze wiele razy. Dodajemy pracę z mikrofonem. Pomiędzy powtórzeniami jest czas na rozbudowywanie własnej piosenki. Najpierw można pisać o czymkolwiek byle się rymowało. Potem zachęcamy do szukania sensu. W trakcie pracy zadajemy pytania: o czym jest ta piosenka? czy to właśnie chcesz powiedzieć? Pracujemy też nad rytmem, flow, intonacją, obecnością sceniczną. Na koniec nagrywamy powstałe fragmenty w przenośnym studiu nagrań zaaranżowanym w sali obok lub w samochodzie.

9 Bellany październik grudzień Finansowanie: Ministerstwo Edukacji Narodowej Opis: Projekt Bellany polega na przeprowadzeniu serii warsztatów psychologicznoartystycznych wśród dziewcząt z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 75 w Warszawie dotyczących rozwoju samoakceptacji oraz zagrożeń związanych z zaburzeniami odżywiania. W ramach warsztatów poza zdobyciem przez dziewczęta wiedzy, stworzeniem przestrzeni do rozmów na temat postrzegania samej siebie, własnego wizerunku, uczestniczki stworzą własne piosenki hip hopowe podejmujące ten temat oraz razem z prowadzącymi przygotują publikację dotyczącą zaburzeń odżywiania i ich konsekwencji dla innych dziewcząt. Piosenki zostaną nagrane i umieszczone na stronie internetowej projektu, razem z innymi materiałami (zdjęcia, publikacja). Strona projektu: Partnerzy w eterze grudzień Finansowanie: Forderung Der Regierende Burgermeister von Berlin Partner: Sceny polsko-niemieckie Opis: Partnerzy w eterze to polsko-niemiecka audycja radiowa, otwarta dla widowni, realizowana na żywo w Składzie Butelek, 17 grudnia 2011 roku. W ramach audycji można było usłyszeć piosenki z czasów Żelaznej Kurtyny, realizowane przez artystów polskich i niemieckich. W przerwach pomiędzy piosenkami prowadzona była dwujęzyczna moderacja wciągająca do uczestnictwa widownię. Konferencje i nagrody Różnorodność jest wartością Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa - konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury w ramach projektu Integracja Kreatywna, w partnerstwie z Biurem Edukacji m.st. Warszawy i Ambasadą Stanów Zjednoczonych. Kultura 2.0. Świadomi mediów

10 Polski Instytut Audiowizualny, Warszawa prezentacja projektu Cała w Pikselach Feministyczny Kongres Akademicki Uniwersytet Jagielloński, Kraków prezentacja projektu Cała w Pikselach Spotkanie beneficjentów Programu Dom Kultury+ Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa prezentacja projektów Stowarzyszenia Praktyków Kultury II Giełda Programów Edukacji Kulturalne w Warszawie nagroda specjalna dla projektu Audiostacja.Falenica S p r a w o z d a n i e m e r y t o r y c z n e z a r o k Audiostacja.Falenica Dotacja: zł Grantodawca: Fundacja Orange, Ministerstwo Kultury, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Termin: Opis: Warsztaty pracy z głosem i śpiewu, rapowania i tworzenia tekstów hip hopowych (prowadzone przez francuskiego rapera Kohndo z la Cliqua) oraz nagrywania dźwięków codzienności i tworzenia efektów akustycznych przeprowadzone w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy. Utwory powstałe w trakcie warsztatów złożyły się na słuchowisko hip-hopowe, które wzbogacone animacjami i wizualizacjami, zostało zaprezentowane m.in. w Kinokawiarni Stacji Falenica i w warszawskim klubie Powiększenie. Utwory powstałe podczas warsztatów zostały również nagrane i umieszczone na interaktywnej stronie internetowej. Oprogramowanie strony zostało udostępnione na licencji Creative Commons, dzięki czemu stworzony przez nas projekt może być powielony przez inne instytucje w innych środowiskach. Na stronie jest również dostępna publikacja

11 zawierająca dokumentację i prezentację projektu, materiały mogące służyć za inspirację przy tego typu działaniach i inne. Przeprowadzono również kurs instruktorski, podczas którego dziewczyny z zakładu poznały zasady prowadzenia warsztatów hip hopowych. Od września, pod opieką animatorek z stowarzyszenia, wychowanki zakładu prowadziły zajęcia hip-hopowe w wybranych szkołach i ośrodkach kultury. Historie Ziny Dotacja: zł Grantodawca: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy Termin: 7 kwietnia 7 grudnia 2010 Opis: Produkcja spektaklu opartego na historiach opowiedzianych przez kobiety, które uciekły z Czeczenii a także wydanie nagranych opowieści w publikacji książkowej i w formie audiobooka. Integracja Kreatywna Dotacja: zł Grantodawcy: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Partnerzy: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń Termin: Opis: Długofalowy projekt wspierający integrację dzieci uchodźców w środowisku rówieśniczym oraz wzmacniający potencjał szkół przyjmujących uchodźców w obszarze integracji i edukacji dzieci uchodźców. Trzy główne działania podjęte w roku 2010 to: stałe warsztaty twórcze w grupach integracyjnych (dzieci polskie i uchodźcze) w 4 szkołach cykle szkoleń dla kadry szkół cykle lekcji antydyskryminacyjnych w wybranych klasach wielokulturowych Bóg Fejs Dotacja: Grantodawca: Biuro Kultury m.st.warszawy

12 Termin: od 19 kwietnia do 30 czerwca, Opis: Produkcja multimedialnego spektaklu pt. Bóg Fejs, w ramach którego zrealizowano teatralną wizję portalu społecznościowego i jego 6-krotna prezentacja na sali Komuny Warszawa. Z różnych źródeł Dotacja: zł Grantodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Termin: Opis: Projekt polegał na przygotowaniu i wydaniu zbioru tradycyjnych baśni i legend polskich i czeczeńskich z tłumaczeniami na oba języki. Publikacja powstała we współpracy ze środowiskiem warszawskich uchodźców z Północnego Kaukazu. Ilustracje do każdej opowieści powstały w trakcie zajęć integracyjnych w SP nr 77 i innych projektów skierowanych do uchodźców. Kreatywne/Kreatywni Dotacja: zł Grantodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Termin: Opis: Projekt realizowany w ramach programu MEN Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu w dwóch warszawskich szkołach publicznych gimnazjum nr 74 oraz SP nr. 77. W programie znalazły się zajęcia twórcze, cykl wyjść kulturalnych (do teatrów, muzeów i kin) oraz spotkania i warsztaty psychologiczne. Z Diariusza Prywatnego Dotacja: zł Grantodawca: Biuro Kultury m.st. Warszawy Termin: Opis: Produkcja spektaklu opartego na Dziennikach Witolda Gombrowicza

13 Festiwale, występy, nagrody, wystawy: 1. W marcu 2010 r. odbył się wernisaż wystawy zdjęć w ramach projektu Patchwork.Warsztaty Twórcze w kolektywie U.F.A przy ul. Solidarności w Warszawie 2.Dziewczyny z Zakładu Poprawczego w Falenicy wystąpiły ze swoim koncertem powstałym w trakcie projektu Audiostacja.Falenica: - w warszawskim klubie Powiększenie (maj) - w klubokawiarni Stacja Falenica w Falenicy (czerwiec) - na festiwalu Wioska Teatralna 2010 organizowanym przez Teatr Węgajty (lipiec) - na międzynarodowym festiwalu projektów animacyjnych Akadenia pod Drzewami organizowanym przez Berlińsko-Brandemburski Instytut Współpracy Francusko- Niemieckiej Stiftung Genshagen (sierpień) - na festiwalu KULmixTURA wraz z serbskim zespołem Fundamental (sierpień) - podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Socjoterapii w Sulejowie (październik) - na festiwalu Kontestacje organizowanym przez Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka w Lublinie (listopad) X.2010 projekt "Błękitny Express" zdobył II miejsce w konkursie w ramach Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej 4. Spektakl Diariusz Prywatny został pokazany w Łodzi na festiwalu Retro/per/spektywy organizowanym przez Fabrykę Sztuki i Teatr Chorea 5. Spektakl Opowieści z doliny Terek, przygotowany w ramach wcześniejszych projektów z grupą dzieci czeczeńskich został pokazany w Szkole Podstawowej nr 77 na warszawskich Bielanach Konferencje: - prelekcja i prowadzenie warsztatów z edukacji kulturalnej "Wielokulturowe rozmowy" organizowanej przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy ( )

14 S p r a w o z d a n i e m e r y t o r y c z n e z a r o k Projekty Kobieta z wydm Dotacja: PLN Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dotacja: PLN Grantodawca: Fundacja Ciało/Umysł Dotacja: PLN Grantodawca: Fundacja współpracy polsko-szwajcarskiej Pro Helvetia Terminy: 1 marzec 30 września 2009 Opis: Produkcja spektaklu Grupy Artystycznej KONCENTRAT pt. Kra, pod opieką artystyczną szwajcarskiej choreografki Nicole Seiler. Spektakl miał premierę na festiwalu Ciało/Umysł Błękitny Express Dotacja: PLN Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Patronat medialny: TVP Kultura, Gazeta.pl, Radio Kampus Terminy: 15 marca 30 lipca 2009 Opis: Błękitny Express to multimedialne widowisko oparte na tangach z Międzywojnia we współczesnych, hip-hopowych aranżacjach. Powstało przy współpracy Stowarzyszenia Praktyków Kultury i Zakładu Poprawczego dla dziewcząt w Warszawie-Falenicy. Premiera musicalu miała miejsce 6 czerwca 2009 w hali stacji kolejowej w Falenicy. W przedstawieniu wystąpiły wychowanki, jak również wychowawcy z Zakładu Poprawczego. Przygotowanie musicalu trwało od lutego do czerwca 2009 roku. Przeprowadziliśmy warsztaty wokalne i taneczne - tanga oraz hip-hopu - jak również zajęcia z beat boxu,

15 pisania tekstów hip-hopowych, historii i mody Międzywojnia. W zajęciach wzięło udział w sumie ok. 30 wychowanek zakładu. Konstrukcja warsztatów polegała na łączeniu elementów zaczerpniętych z dwóch epok Międzywojnia i współczesności. Sprzęgnięcie dwóch konwencji wynika z potrzeby włączania do pracy z dziewczynami elementów kultury, które są im bliskie oraz pokazywania im rzeczy nowych. Dziewczyny często odbierają każdy przejaw kultury wyższej jako coś niezrozumiałego, obcego, a nawet wrogiego. Poprzez połączenie międzywojennego tanga z hip-hopem i pokazanie punktów wspólnych oswajamy to, co nieznane. Zapraszamy dziewczyny do uczestnictwa w kulturze. Wykluczenie społeczne to także wykluczenie kulturowe. Działania animacji kultury, które prowadzimy to swoista terapia kulturą. Poprzez oswajanie dziewczyn z kulturą oficjalną wyrywamy je z subkulturowego getta, w którym się często znajdują. Patchwork Dotacja: PLN Grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Terminy: 15 kwietnia 20 grudnia 2009 Opis: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 55 kształci w zawodach: krawiectwo damskie lekkie, fryzjerstwo damskie. Projekt umożliwiło poszerzenie kompetencji zawodowych uczestniczących w nim dziewcząt. Nasze działania podzielone były na cztery bloki: 1. Przeprowadzenie warsztatów kreatywnego tworzenia ubioru i wizerunku. 2. Przeprowadzenie szkolenia umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. 3. Sesja zdjęciowa. 4. Wystawa zdjęć i strojów. Wykonane podczas sesji zdjęciowej fotografie zostały pokazane na wystawie w Zakładzie Poprawczym. Podejmujemy działania, aby zostały pokazane również w galeriach warszawskich, oraz aby zostały opublikowane w czasopismach młodzieżowych i zajmujących się modą. Prezentacja fotografii będzie okazją do zmiany wizerunku społecznego dziewczyn kończących szkoły zawodowe i osadzonych w zakładach poprawczych. Da im możliwość pozytywnego zaistnienia w oczach społeczeństwa, pozwoli uwierzyć we własne siły.

16 Każda z uczestniczek projektu dostała fotografie własnych projektów, które będzie mogła wykorzystać w swoim portfolio. Warsztaty Antyprzemocowe Dotacja: PLN Grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Terminy: 15 kwietnia 20 grudnia 2009 Opis: Celem warsztatów było zmniejszenie i przeciwdziałanie występowania przemocy wśród młodzieży. W szczególności: przekazanie młodzieży wiedzy o mechanizmach przemocy, wykształcenie umiejętności komunikowania bez przemocy, a w dalszej perspektywie przyczynienie się do kształtowania postaw otwartych, asertywnych, bezprzemocowych. Celami pośrednimi było przede wszystkim: rozwinięcie w uczestnikach umiejętności komunikacyjnych, świadomości własnych negatywnych emocji i tego skąd się biorą, chęci zmiany własnych (przemocowych lub niewystarczająco asertywnych) postaw. Zależało nam również na zmianie nastawienia uczestników projektu do problemu przemocy, na tym, aby przemoc przestała być traktowana jako coś naturalnego i dopuszczalnego. Jeden za Wszystkich Dotacja: PLN Grantodawca: Wydział Kultury Dzielnicy Mokotów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Terminy: 3 czerwca 10 grudnia 2009 Opis: Produkcja multimedialnego spektaklu pt. Tango. Multimonodram w Centum Kultury Łowicka. Cafe Kaukaz Dotacja: PLN Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego Terminy: czerwiec 2008 czerwiec 2009 Opis:

17 Projekt edukacyjny; organizacja spotkań i warsztatów w polskich szkołach do których uczęszczają uchodźcy z Kaukazu w małych miejscowościach w Polsce. Projekt polegał na przygotowaniu złożonego z kilku elementów wydarzenia poruszającego tematykę uchodźstwa i jego realizacji w dwóch szkołach, do których uczęszczają uchodźcy mieszkający w małych miejscowościach. Przygotowaliśmy pokaz filmów dokumentalnych, wystawę fotograficzną oraz spektakl teatralny i jako jedno wspólne wydarzenie pokazaliśmy je w szkołach w Niemcach k/lublina oraz Lininie k/góry Kalwarii. Kaukaska Odyseja Dotacja: PLN Grantodawca: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Terminy: 18 marzec grudzień 2009 Opis: Główną częścią projektu był cykl wielowątkowych spotkań edukacyjno-integracyjnych, w szkołach do których uczęszczają dzieci z ośrodka dla uchodźców przy ul. Improwizacji w Warszawie. Poza tym odbyły się pokazy filmów dokumentalnych, szkolenie dla wolontariuszy i otwarte warsztaty tańca kaukaskiego. Spotkania w szkołach były skupione wokół problemów kulturowych i obyczajowych. Głównym ich punktem był pokaz spektaklu Opowieści z Doliny Terek, opartego na bajce czeczeńskiej i przygotowanego przez dzieci uchodźców (spektakl ten został stworzony dzięki dotacji Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, jego premiera miała miejsce w Centrum Łowicka w grudniu 2008 r.) oraz prezentacja filmów dokumentalnych Mylene Sauloy. Dzięki realizacji tego projektu zyskaliśmy doświadczenie we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z ośrodka na Bielanach, które posłużyło nam do przygotowania kolejnych działań skierowanych do uchodźców Integracja Kreatywna Dotacja: PLN (część pierwsza projektu) Grantodawcy: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, budżet państwa, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Terminy: (cały projekt) (część pierwsza projektu)

18 Opis: Jest to wieloletni projekt skierowany do młodych uchodźców mieszkających w Warszawie oraz ich otoczenia rówieśników, rodziców, kadry szkół, do których uczęszczają. W roku 2009 projekt został formalnie rozpoczęty, jednak konkretne działania rozpoczną się od stycznia roku Będą one kontynuacją i rozwinięciem naszej dotychczasowej działalności skierowanej do uchodźców, a ich głównym celem będą: - integracja młodych uchodźców i młodych Polaków poprzez działania w sferze animacji kultury oraz edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej - podniesienie poziomu kwalifikacji międzykulturowych kadry nauczycielskiej pracującej z uchodźcami i pozostałych osób zatrudnionych w szkołach oraz rodziców poprzez szkolenia, treningi i zaangażowanie wybranych osób w realizację działań twórczych - wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami realizującymi działania integracyjne i edukacyjne (szkoły, ośrodki dla uchodźców, sektor pozarządowy, urząd miasta ) - poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz promocję wypracowanych w trakcie realizacji projektu metod pracy twórczej i dobrych praktyk pedagogicznych Udział w konferencjach, festiwalach itp. Projekt Obcy? Zbliżenia Stowarzyszenie Ekologiczne Dla Ziemi marzec kwiecień Prezentacja spektaklu Opowieści z Doliny Terek w dwóch ośrodkach dla uchodźców: w Łukowie oraz Niemcach k/lublina IV Spotkania Teatralne w Teremiskach 2009 Uniwersytet Powszechny w Teremiskach, 2-5 maja Prezentacja spektaklu Opowieści z Doliny Terek - Warsztaty tańca czeczeńskiego - Udział w paradzie teatralnej Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wioska Teatralna 2009 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Stowarzyszenie Teatr Węgajty, Węgajty 26 lipca - 2 sierpnia 2009

19 - Prezentacja spektakli Błękitny Express i Opowieści z Doliny Terek Ogólnopolska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej Fundacja Kultury, Warszawa października Prezentacja projektu Błękitny Express i wieczorny pokaz musicalu. Międzynarodową konferencję KULTURA PODAJ DALEJ Nadbałtyckie Centrum Kultury, Trójmiasto 5-6 listopada Prelekcja na temat projektów Stowarzyszenia Praktyków Kultury w Zakładzie Poprawczym Warszawa-Falenica. Dzień Kultury Polskiej i Czeczeńskiej Szkoła Podstawowa nr. 225 w Warszawie 27 listopada Prezentacja spektaklu Opowieści z Doliny Terek

20 S p r a w o z d a n i e m e r y t o r y c z n e z a r o k Ćmy i Kołysanki Dotacja: PLN Grantodawca: Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Terminy: 1 stycznia 31 października 2008 Opis: Warsztaty pieśni dawnych dla wychowanek Schroniska dla nieletnich i Zakładu Poprawczego Warszawa-Falenica, zakończone koncertem plenerowym. Tańcz, nie walcz Dotacja: PLN Grantodawca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Praga-Północ Miasta St. Warszawy Terminy: 1 kwietnia 6 czerwca 2008 Opis: Warsztaty tańców afrykańskich, czeczeńskich i ukraińskich dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na Pradze Północ w Warszawie, zakończone pokazem w klubie Pawiarnia na ul. Brzeskiej. Nawrotnik + Królik Dotacja: PLN Grantodawca: Biuro Kultury Urzędu Miasta st. Warszawy Terminy: 1 kwietnia 30 listopada 2008 Opis: Eksploatacja dwóch solowych spektakli teatru tańca Grupy Artystycznej Koncentrat. Oba przedstawienia zostały uznane za najlepsze przedstawienia teatru tańca 2008 roku (Bartłomiej Miernik, Teatr, 10/2008). Formacja Duende II (partnerstwo) Na zaproszenie: Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ Terminy: 1 kwietnia 30 listopada 2008 Opis: Warsztaty flamenco dla dziewczynek z warszawskiej Pragi.

21 Opowieści z Doliny Terek Dotacja: PLN Grantodawca: Biuro Kultury Urzędu Miasta St. Warszawy Dotacja: PLN Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Terminy: 1 kwietnia - 21 grudnia 2008 Opis: Warsztaty teatralne i przygotowanie spektaklu z młodymi uchodźcami z Czeczeni na podstawie kaukaskich baśni. Most Dotacja: PLN Grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Terminy: 1 kwietnia grudnia 2008 Opis: Projekt edukacyjny polegający na organizacji spotkań i warsztatów w polskich szkołach do których uczęszczają uchodźcy z Kaukazu w Warszawie. Grupo Vadiacao Dotacja: 7000 PLN Grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Terminy: 2 kwietnia 30 czerwca 2008 Opis: Warsztaty capoeiry dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na Pradze Północ w Warszawie. Baśniowa Majówka Dotacja: PLN Grantodawca: Urząd Dzielnicy Targówek Miasta st. Warszawy Terminy: 21 kwietnia 22 czerwca 2008 Opis: Prezentacja spektakli opowiadaczy bajek (grupa Bajki Homogenizowane) dla osób będących pod opieką domów pomocy społecznej i świetlic socjoterapeutycznych. Wieczorynka

22 Dotacja: PLN Spektakl w ramach konkursu Nowe Sytuacje organizowanego przez Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta Terminy: 1 Maj 30 czerwiec 2008 Opis: Produkcja plenerowego, interaktywnego spektaklu dla dzieci, rozgrywającego się w przestrzeni miejskiej Poznania (na ulicach, w tramwajach, w parku). Cafe Kaukaz Dotacja: PLN Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego Terminy: 1 lipca czerwca 2009 Opis: Projekt edukacyjny polegający na organizacji spotkań i warsztatów w polskich szkołach, do których uczęszczają uchodźcy z Kaukazu w małych miejscowościach w Polsce. Otwarte okna Dotacja: PLN Grantodawca: Fundacja Wspólna Droga Terminy: lipiec grudzień 2008 Opis: Projekt pedagogiki ulicznej dla dzieci i młodzieży ze Szmulowizny, w Warszawie. Warsztaty szczudlarskie i reżyseria finałowej parady ulicznej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku Na zaproszenie: Fundacja Theatrum Gedanense Terminy: 1 sierpnia 15 sierpnia 2008 Opis: Warsztaty szczudlarskie dla młodzieży z Dolnego Miasta w Gdańsku i reżyseria finałowej parady ulicznej. Śpiewam to, co chcę powiedzieć Dotacja: PLN Grantodawca: Urząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta st. Warszawy Terminy: 11 września 10 grudnia 2008

23 Opis: Warsztaty tworzenia i śpiewania piosenek dla wychowanków ogniska wychowawczego Gocław. Magnus Na zaproszenie: Towarzystwo opieki nad Zabytkami Czerska Terminy: 21 września 2008 Opis: Udział w plenerowym przedstawieniu historycznym w ruinach zamku w Czersku. Duchy, co w tobie śpią Na zaproszenie: Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Odnowica Terminy: wrzesień 2008 Opis: Udział w plenerowym przedstawieniu ogniowo-szczudlarskim opartym na poezji Krzysztofa Wrony i ludowych baśniach.

24 S p r a w o z d a n i e m e r y t o r y c z n e z a Był to pierwszy rok działalności Stowarzyszenia Praktyków Kultury (SPK). Od lutego do lipca SPK było partnerem Stowarzyszenia GPiAS w realizacji projektu Formacja Duende zrealizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Dzielnicy Praga Północ i Fundacji Wspólna Droga. Był to projekt arteterapii (taniec współczesny i flamenco) skierowany do dzieci z rodzin zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym z warszawskiej Pragi Północ. Członkowie stowarzyszenia wzięli udział w projekcie jako: - animatorzy kultury - fotograf - webmaster Projekt zakończył się dużym sukcesem. Założone w projekcie cele zostały osiągnięte: Dziewczyny biorące udział w projekcie nauczyły się elementów tańca współczesnego i flamenco, a także co najważniejsze miały okazję na pracę nad sobą, podniosło się im poczucie własnej wartości, stały się bardziej twórcze i optymistycznie nastawione do życia. Finałowe przedstawienie wywołało duże zainteresowanie wśród widowni i mediów. Obszerny reportaż z projektu ukazał się w Polsacie a także w PR 3. Pierwszym samodzielnym projektem SPK była produkcja spektaklu teatru tańca pt.: Nawrotnik we współpracy z Grupą Artystyczną KONCENTRAT, z którą będziemy realizować kolejne projekty w tym roku. Projekt został zrealizowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Premiera spektaklu miała miejsce w Studiu Fotograficznym Berlin na warszawskiej Pradze Północ 28 grudnia 2007 roku. Wszystkie założone cele projektu zostały osiągnięte. Spektakl wywołał ogromne zainteresownie widzów i zebrał bardzo pozytywne recenzje mediów. Nietypowa przestrzeń studia dawała ogromne możliwości adaptacyjne i aranżacyjne, które w pełni zostały wykorzystane. W spektaklu po raz pierwszy przez grupę KONCENTRAT została wykorzystana formuła: podążaj za aktorem. Przedstawienie nie jest statyczne. Aktorzy i widzowie przemieszczają się z miejsca na miejsce przenosząc się w nieco odrealniony świat N a w r o t n i k ó w.

Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież Młodzież Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Powodem do spotkania może być

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS)

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie (SzPEK) w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Maria Krzysztoporska

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH ORGANIZUJEMY SZKOLENIA

STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH ORGANIZUJEMY SZKOLENIA 1 STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH ORGANIZUJEMY SZKOLENIA 2 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych od początku swojej działalności kładzie duży nacisk na organizację szkoleń

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji

Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji Wybrane wyniki z raportu ewaluacji działań projektu BAZA od czerwca 2013 roku do maja 2014 roku Projekt realizowany we współpracy organizacji pozarządowych, partnerów instytucjonalnych oraz Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zakochana Warszawa. Projekt z zakresu animacji kultury dla młodzieŝy niepełnosprawnej intelektualnie. Scenariusz projektu.

Zakochana Warszawa. Projekt z zakresu animacji kultury dla młodzieŝy niepełnosprawnej intelektualnie. Scenariusz projektu. Zakochana Warszawa Projekt z zakresu animacji kultury dla młodzieŝy niepełnosprawnej intelektualnie Scenariusz projektu Organizator "Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange. Materiał jest

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży Polsko- -Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży O RADZIE Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli Anna Dudkowska

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Iwona Wiśniewska koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Cele naszego projektu:

Cele naszego projektu: Posłuchaj rezultatu naszego projektu - blisko 20 minutowego słuchowiska - opowiadającego historię niedowidzącej Moniki, która pomimo przeciwnościom odnajduje swoją drogę do Wolontariatu: CZĘŚĆ I CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY AGRESJA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICA MIEJSCE SPĘDZANIA

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego edukacja kulturalna?

Dlaczego edukacja kulturalna? Dlaczego edukacja kulturalna? Współczesne wykształcenie - to często wiedza encyklopedyczna przy braku umiejętności twórczego korzystania z tej wiedzy Niska kreatywność człowieka uniemożliwia krytyczne

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA

WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA DR INŻ.ARCH.BARTOSZ KAŹMIERCZAK DR INŻ.ARCH.DOMINIKA PAZDER KONFERENCJA URZĘDU MIASTA POZNANIA I STOWARZYSZENIA FORUM REWITALIZACJI 20-22.10.2015 POZNAŃ Wspólna nie znaczy niczyja

Bardziej szczegółowo

kultura w procesie transformacji polska

kultura w procesie transformacji polska kultura w procesie transformacji 30 kwietnia 2013 31 maja 2014 polska Idea projektu W roku 2014 mija 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W okresie tym nastąpiły wielkie zmiany zarówno

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDARZEŃ NA DEPTAKU 2015

PLAN WYDARZEŃ NA DEPTAKU 2015 2015-15095 PLAN WYDARZEŃ NA DEPTAKU 2015 LP. DATA GODZINA NAZWA OPIS WYDARZENIA CZAS TRWANIA PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJĘ 1 10.04 piątek FINAŁ III RYBNICKIEGO DZIECIĘCEGO FESTIWALU TEATRALNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie AUTORKI PROGRAMU: Jolanta Horosin-Klamra, Izabela Stańdo OGÓLNE ZAŁOZENIA PROGRAMU: Program

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

KREATYWNY UCZEŃ XXI WIEKU

KREATYWNY UCZEŃ XXI WIEKU KREATYWNY UCZEŃ XXI WIEKU Trzy razy K kooperatywność, komunikatywność, kreatywność Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu Cel główny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowania w nich

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

www.gospeljoy.pl ZAPROSZENIE

www.gospeljoy.pl ZAPROSZENIE ZAPROSZENIE Nowy Rok zawsze przynosi nowe możliwości. W Fundacji PRO NOVIS uważamy, że bardzo istotne jest wykorzystywać wspólny potencjał, który posiadamy jako Organizacje Pozarządowe. Oczywiście, aby

Bardziej szczegółowo

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla. O STOWARZYSZENIU Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org Stowarzyszenie ODE Źródła od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Lutosławski inspiracją dla młodych plastyków - od gliny do mp4, Warszawa 2013 Konkurs

Bardziej szczegółowo

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY Od początku swej działalności Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowała już ponad 70 tys. projektów, w których wzięło udział przeszło 2,8 mln młodych ludzi. Rocznie PNWM dotuje około 3 tys. programów.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności Michał Mazur - Koordynator ds. realizacji programu integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GRANTY EOG 2009-2014 WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW Małgorzata Bacińska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji IBRAS

Działalność Fundacji IBRAS Działalność Fundacji IBRAS Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej powstała w 2009 roku po to by aktywnie wspierać idee nowoczesnej edukacji i aktywizacji społecznej. Od tego czasu udało

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

czyli Orkiestra Niewidzialnych Instrumentów

czyli Orkiestra Niewidzialnych Instrumentów czyli Orkiestra Niewidzialnych Instrumentów opracowanie scenariuszy: Katarzyna Szurman, Edyta Ołdak, Paweł Heppner Projekt jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Nazwa konkursu 1 Otwarte konkursy ofert 9 grudzień 2014 W zależności od konkursu Konkursy na rok 2015 dotyczące działań z zakresu: -mediacji, -historii

Bardziej szczegółowo

Plan spotkania. poznajmy sie o Horyzontach w sieci możliwości zarzucanie sieci ścieżki w kampanii spolecznej pytania nabór

Plan spotkania. poznajmy sie o Horyzontach w sieci możliwości zarzucanie sieci ścieżki w kampanii spolecznej pytania nabór W sieci możliwoci Plan spotkania poznajmy sie o Horyzontach w sieci możliwości zarzucanie sieci ścieżki w kampanii spolecznej pytania nabór CELE ORGANIZACJI POZARZADOWEJ: Integracja kulturowo-spoleczna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się www.epodreczniki.pl epodreczniki.pl platforma edukacyjna dostęp dla każdego i bez granic dostęp na każdym urządzeniu na różne systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Środki dla ngo Zmieniony

Środki dla ngo Zmieniony Środki dla ngo Zmieniony 26.11.2015. Fundusz dla Przyrody Kto może złoży wniosek? m.in. organizacje pozarządowe Cel zadania: wspieranie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej

ORGANIZATOR: Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej SĄDECKI SZTETL ORGANIZATOR: Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej PARTNERZY: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Bardziej szczegółowo

Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy

Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy Włącznik kompleksowe wsparcie młodzieży tczewskiej we wchodzeniu na rynek pracy Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Finansowanie Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź na lata 2013-2016 obejmujący : rok szkolny 2013-2014 rok szkolny 2014-2015 rok szkolny 2015-2016 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2007 r. Data zakończenia stażu : 31.05.2010 r. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIII/2130/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXIII/2130/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXIII/2130/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działań Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej na rzecz uczennic i uczniów cudzoziemskich

Prezentacja działań Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej na rzecz uczennic i uczniów cudzoziemskich KATARZYNA KUBIN DR EWA POGORZAŁA Prezentacja działań Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej na rzecz uczennic i uczniów cudzoziemskich Konferencja Przeciwdziałanie nietolerancji wobec grup mniejszościowych

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Sposoby integracji dzieci z różnych kultur na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie

Sposoby integracji dzieci z różnych kultur na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie Sposoby integracji dzieci z różnych kultur na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie Informacje o szkole Dzielnica- Targówek, Osiedle -Targówek Fabryczny ( stare osiedle

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY PROJEKT POLSKIEJ SIECI ALF 2012/2013

WSPÓLNY PROJEKT POLSKIEJ SIECI ALF 2012/2013 WSPÓLNY PROJEKT POLSKIEJ SIECI ALF 2012/2013 Podstawowe informacje: wspólne działanie członków polskiej sieci (lider + minimum 10 innych organizacji członkowskich), kwota grantu: 15 000 euro, wsparcie

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Wieczór z Rzecznikiem

Opis zasobu: Wieczór z Rzecznikiem Opis zasobu: Wieczór z Rzecznikiem Projekt realizowany był przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt finansowany był ze środków Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości) 2 Idea

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

interdyscyplinarne programy dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

interdyscyplinarne programy dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych interdyscyplinarne programy dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych to projekt, którego pomysłodawcą jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

W roku 2012 zostały zrealizowane wszystkie główne zadania założone w budżecie na bieżący rok.

W roku 2012 zostały zrealizowane wszystkie główne zadania założone w budżecie na bieżący rok. Ankieta dla Res Publiki Nowej 1. Jak ocenia Pan wykonanie budżetu miasta na rok 2012 w zakresie kultury? Czy Pana miastu udało się zrealizować zadania w dziedzinie kultury założone w budżecie na 2012 rok?

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl

www.erasmusplus.org.pl www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010

PLAN PRACY POPP NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2009/2010 HASŁO PRZEWODNIE: TWÓRCZY NAUCZYCIEL TWÓRCZE OGNISKO opracowany na podstawie: 1. statutu placówki; 2. zaleceń władz oświatowych; 3. zaleceń władz samorządowych; 4. założeń

Bardziej szczegółowo

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu zaprosiła do wspólpracy nad nowym projektem szkoły z 6 krajów: Chorwacji, Irlandii

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Trzebiechów, 09.11.2015 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

POLAND CO TO JEST IMAGINE?

POLAND CO TO JEST IMAGINE? POLAND CO TO JEST IMAGINE? Imagine Poland to polska edycja międzynarodowego młodzieżowego przeglądu i konkursu muzycznego, organizowana przez doświadczonych partnerów, wykorzystująca i sieciująca istniejące

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 4 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. KEN w Puławach I. Warunki realizacji projektu gimnazjalnego. 1. Uczniowie są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo

DREPTAK KULTURY r.

DREPTAK KULTURY r. POZNAŃSKI DREPTAK KULTURY 18 21.06.2010 r. LOGO DREPTAKA ORGANIZATORZY Koalicja Starego Miasta ODDZ. ETNOGRAFICZNY pomoc wolontariat: CELE Prezentacja artystyczna Od amatora do mistrza Wsparcie działań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. bezpieczeństwa i zapobieganie patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza L p. Wykonane działania Termin realizacji 1. Przygotowanie zagadnień

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Fundacja Edukacji Międzykulturowej Fundacja Edukacji Międzykulturowej Zajęcia edukacyjne dla dzieci Podróż dookoła świata NA 2014 ROK W prezentacji pokazano zdjęcia i rysunki wykorzystywane w materiałach edukacyjnych Fundacji Edukacji Międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo