STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW KULTURY ul. Działdowska12/ Warszawa NIP REGON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIE PRAKTYKÓW KULTURY ul. Działdowska12/24 01-184 Warszawa www.praktycy.org kontakt@praktycy.org NIP 9512207275 REGON 140787951"

Transkrypt

1 O stowarzyszeniu Stowarzyszenie Praktyków Kultury (SPK) tworzą animatorzy i artyści działający na polu kultury żywej takiej, z której mogą czerpać wszyscy i która może być udziałem każdego. Łączy nas przekonanie, że sztuka nie ma racji bytu jeśli jest oderwana od życia, a kultura ma sens jedynie gdy jest praktykowana, a nie jedynie badana i opisywana. Praktykować kulturę to dla nas znaczy jednocześnie czerpać z jej zasobów, jak i wzbogacać ją własnym działaniem i własną wrażliwością. Działania, w jakie jesteśmy zaangażowani, mieszczą się w definicji animacji kultury czyli aktywności na polu kultury w konkretnym środowisku, z konkretnymi ludźmi. Są to projekty skierowane m.in. do młodzieży zagrożonej patologiami, uchodźców, mieszkańców obszarów zaniedbanych i wykorzenionych, ale także projekty o tematyce nam bliskiej jak taniec, teatr czy muzyka mające przełamywać istniejące stereotypy i pokazywać nowe możliwości w obrębie tych dziedzin sztuki. Stworzyliśmy Stowarzyszenie z potrzeby wolności w realizowaniu naszych pomysłów. Przyświeca nam idea propagowania kultury czynnej oraz wrażliwości społecznej. W pracy animacyjnej wykorzystujemy wiedzę i umiejętności nabyte podczas pracy przy wielu przedsięwzięciach zarówno artystycznych, jak i społecznych, a także na studiach, w grupach teatralnych i muzycznych. Naszymi narzędziami są śpiew, taniec, muzyka, szczudła i inne formy performatywne. Animacja kultury jest dziedziną stosunkowo młodą, która wymaga otwartości umysłu i elastycznej postawy. Wciąż jesteśmy zmuszeni szukać nowych rozwiązań i sposobów wprowadzania ich w życie. SPK daje nam możliwość dojrzewania wraz z kolejnymi wyzwaniami jakie przed sobą stawiamy.

2 S p r a w o z d a n i e m e r y t o r y c z n e Integracja Kreatywna grudzień 2009 czerwiec 2011 Finansowanie: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Partnerzy: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń Opis: Długofalowy projekt wspierający integrację dzieci uchodźców w środowisku rówieśniczym oraz wzmacniający potencjał szkół przyjmujących uchodźców w obszarze integracji i edukacji dzieci uchodźców. Główne działania kontynuowane w roku 2011 to: 1. stałe warsztaty twórcze w grupach integracyjnych (dzieci polskie i uchodźcze) w 4 warszawskich szkołach 2. cykle lekcji antydyskryminacyjnych w wybranych klasach wielokulturowych 3. wyjazdowe sesje pracy twórczej Projekt zakończył się konferencją Różnorodność jest wartością (czerwiec 2011), na której zaprezentowane zostały założenia, metody i efekty jego realizacji, a także flashmob z udziałem większości uczestników i uczestniczek warsztatów twórczych ze wszystkich 4 szkół objętych działaniami. Efektami projektu są publikacja Integracja Kreatywna, zbierająca doświadczenie osób prowadzących integracyjne grupy twórcze i prezentująca wybrane metody pracy, a także film dokumentalny pod tym samym tytułem. Integracja społeczności lokalnej i uchodźców mieszkających w dwóch podwarszawskich ośrodkach: w Dębaku i w Mosznej Sierpień 2011 kwiecień 2012 (projekt w trakcie realizacji) Finansowanie: Fundacja im. S. Batorego Partner: Fundacja Polskie Forum Migracyjne Opis: Projekt polega na podjęciu działań wspierających integrację uchodźców w społecznościach lokalnych wokół dwóch podwarszawskich ośrodków: Dębaka i Mosznej. Jego kluczowym założeniem jest równoległe wykorzystanie kilku sprawdzonych, uzupełniających się metod działania prowadzących do pozytywnych zmian w tym obszarze. Biorąc pod uwagę specyficzną sytuację dwóch ośrodków zlokalizowanych na tym samym obszarze podejmujemy działania zmierzające do: 1. poprawy stanu wiedzy nt. uchodźców i poziomu ich akceptacji wśród mieszkańców

3 2. wyrównania szans w dostępie do kultury i rekreacji uchodźców z tego obszaru 3. stworzenia sieci współpracy lokalnej administracji samorządowej, szkół i przedszkoli, administracji ośrodków, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych oraz mediów lokalnych na rzecz integracji mieszkających w tej okolicy uchodźców. Naszym zdaniem są to obszary wzajemnie od siebie zależne, a pozytywne, realne i trwałe zmiany w jednym z nich mogą zaistnieć tylko jeśli pozostałe nie są zaniedbywane. Dlatego niniejszy projekt opiera się na idei równoległego działania na wszystkich wymienionych polach i różnorodnymi metodami. W ramach projektu realizowane są dwa główne działania, realizowane równolegle przez organizacje partnerskie: 1. pracy twórczej z integracyjną grupą dzieci i młodzieży (Stowarzyszenie Praktyków Kultury) 2. stworzenie sieci współpracy między ośrodkami, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami publicznymi (w tym administracją samorządową) istotnymi z punktu widzenia satysfakcjonującego funkcjonowania uchodźców w społeczności lokalnej (Fundacja Polskie Forum Migracyjne) 3. W ramach działania I powstaje spektakl z udziałem dzieci i młodzieży z ośrodka w Dębaku, który będzie wykorzystany do promowania idei współpracy w sieci lokalnych instytucji i organizacji mogących mieć wpływ na funkcjonowanie ośrodka i sytuację jego mieszkańców. Cała w pikselach styczeń grudzień 2011 Finansowanie: Akademia Orange, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd m. st. Warszawy Opis: Osią projektu było tworzenie internetowej gry edukacyjnej oraz piosenek hiphopowych opowiadających o ważnych postaciach z przeszłości kobietach, których losy są słabo znane i rzadko występują w podręcznikach do historii. Dlaczego zrobiliśmy ten projekt W szkołach historia przedstawiana jest z punktu widzenia mężczyzn i z perspektywy militarnej. Pomijana jest ważna i obszerna część dziejów działania oddolne, emancypacja, walka o prawa, pomoc potrzebującym. A przecież ta część historii jest również naszym dziedzictwem i możemy z niej być dumni. Raport z 2007r. Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju zarzucił polskim programom nauczania upowszechnianie stereotypów, pomijanie kobiet i ich dokonań oraz brak rzetelnych informacji o ruchach emancypacyjnych. Cała w pikselach to zabawa w herstorię. Szukaliśmy zapomnianych postaci, pisaliśmy o nich piosenki. Oglądaliśmy świat z perspektywy kobiet, które żyły przed wiekami, szukaliśmy herstorycznych przyjaciółek i idolek.

4 Co się działo Naszymi narzędziami były media bliskie młodzieży gry komputerowe i muzyka hiphopowa. Tworzyliśmy materiały dydaktyczne czerpiące z nowych trendów estetycznych. Uczyliśmy poprzez doświadczenie i włączenie emocji dzięki czemu zwiększaliśmy zaangażowanie odbiorców. Praca w projekcie miała charakter warsztatowy pod opieką animatorek/ów i artystek/ów młodzież uczestniczyła w procesie tworzenia na każdym jego etapie. Te etapy to między innymi: 1. badania historyczne, 2. stworzenie scenariusza gry, 3. praca nad warstwą wizualną gry, 4. stworzenie hiphopowych piosenek o każdej z postaci, 5. stworzenie podkładu dźwiękowo/muzycznego do gry. Projekt adresowany był do dwóch grup młodzieży: 1. z Zakładu Poprawczego dla dziewcząt w Falenicy, 2. z wybranych gimnazjów warszawskich: Gimnazjum nr 16 im. Obrońców Barykady Września 1939 roku, oraz 58 Gimnazjum im. Władysława IV. Zajęcia były dostosowane poziomem trudności do możliwości i kompetencji uczestników. Dbaliśmy o to, żeby obie grupy mogły uczyć się od siebie. Grupa z zakładu była bardziej odpowiedzialna za warstwę muzyczno-dźwiękową (dziewczyny brały udział w naszych poprzednich projektach muzycznych), grupa gimnazjalna za warstwę treściową i wizualną. Powstałe materiały (piosenki, wizualizacje, fragmenty gry itd.) zostały wykorzystane do stworzenia multimedialnego spektaklu, który został zaprezentowany podczas finału projektu i premiery gry internetowej 4 czerwca, w Nowym Wspaniałym Świecie. Powstałe materiały piosenki, gra, filmy animowane zostały wykorzystane do stworzenia scenariuszy multimedialnych lekcji herstorii. Scenariusze pokazują możliwe sposoby wykorzystania wypracowanych materiałów, oraz metody, dzięki którym materiały te powstały. Na podstawie scenariuszy poprowadziliśmy lekcje herstoryczne w wybranych warszawskich szkołach. Trzeba pamiętać, że duża część materiałów została stworzona przez młodzież dzięki temu odzwierciedla punkt widzenia młodego człowieka i mówi językiem bliskim młodzieży. Dlatego Maria Curie-Skłodowska to MC Skłodowska, a Wanda Gertz jara się wojną. Wszystkie materiały powstałe w projekcie dostępne są są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

5 Strona internetowa projektu /cala Trawniki Sounds maj lipiec 2011 Finansowanie: PWC Opis: Działania projektu Trawniki Sounds prowadziliśmy w Trawnikach, małej miejscowości leżącej w województwie lubelskim. Zorganizowaliśmy tam plenerowo-dźwiękowy dom kultury szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży: chodzenie na szczudłach, pisanie piosenek, rap, śpiew, beatbox, tworzenie bitów oraz pisanie opowieści. Równolegle z prowadzeniem warsztatów rozmawialiśmy z mieszkańcami i nagrywaliśmy historie, które nam opowiadali. Użyliśmy różnych metod twórczych, aby umożliwić mieszkańcom opowiedzenie o rzeczywistości Trawnik. Wspólnie stworzyliśmy piosenki i opowieści, zebraliśmy historie i wywiady. Na koniec zorganizowaliśmy plenerowy koncert-słuchowisko pod górką, na trawie, z dużych kolumn, rozlegały się głosy mieszkańców Trawnik. Z Trawnikami zetknęliśmy się po raz pierwszy w filmie dokumentalnym HBO Czekając na sobotę. Film pokazywał nudę i beznadzieję prowincji. Jej mieszkańcy zostali przedstawieni jako ubodzy materialnie i duchowo, pozbawieni perspektyw, aspiracji i marzeń. Obraz ten niewiele ma wspólnego z prawdą. Pracując w Trawnikach poznaliśmy mnóstwo otwartych, przedsiębiorczych i ambitnych osób. W ramach projektu powstała multimedialna publikacja która zawiera film dokumentalny oraz materiały powstałe w projekcie. Dialogi Ziny kwiecień grudzień 2011 Finansowanie: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy Opis: Projekt polegający na realizacji powstałego w 2010 roku spektaklu dokumentalnego Historie Ziny opartego o opowieści zebrane od mieszkających w Warszawie uchodźczyń z Czeczenii i Inguszetii i rozbudowanego o pospektaklowe rozmowy z zaproszonymi ekspertkami i ekspertami osobami bądź to zajmującymi się od strony prawnej sytuacją uchodźców w Polsce, bądź to sytuacją polityczną w Czeczenii, bądź ogólnie problematyką wojenną. Gośćmi spotkań były też mieszkające w Polsce i działające w organizacjach pozarządowych uchodźczynie z Kaukazu Północnego. Spotkania pospektaklowe były odpowiedzią na głosy publiczności, po wcześniejszych realizacjach spektaklu, wyrażające

6 potrzebę rozmowy na tematy, które spektakl podejmuje. Dyskusje zostały skoncentrowane wokół trzech wątków tematycznych: o wojnie, o kobietach, o Innej/Innym. Ich fragmenty znalazły się w wydanej przez stowarzyszenie publikacji. Działania projektu zostały przeprowadzone w formie wydarzeń łączących spektakl + spotkanie. W sumie dziewięć wydarzeń odbyło się w lipcu, listopadzie i grudniu 2011 roku. Multipublikacja czerwiec grudzień Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Opis: Tematem przewodnim projektu była tożsamość młodych uchodźców. Pytaniem, jakie postawiliśmy sobie planując go, było co powiedzieliby uchodźcy sami o sobie?. Naszą intencją nie było jednak dotarcie do osobistych historii (jak w projekcie Historie Ziny), ani prezentacja kultury krajów pochodzenia (jak w Opowieściach z doliny Terek). W tym projekcie chcieliśmy stworzyć przestrzeń kreatywną, ciekawą, dyskusyjną do nieskrępowanej wypowiedzi na temat własnej sytuacji, własnych aspiracji, marzeń, postrzegania świata dla grupy młodych osób z rodzin uchodźczych. Projekt opierał się na bezpośredniej pracy twórczej w siedmiu grupach dzieci i młodzieży uchodźczej: muzycznej, tanecznej, fotograficznej, filmowej, dokumentalnej, dziennikarskiej i animacji poklatkowej. Każda z grup pracowała w innym trybie i innymi metodami. Wspólną cechą wszystkich była współpraca z instruktorami zamiast uczestniczenia w zajęciach chodziło o to, żeby osoby kompetentne w w/w dziedzinach twórczości były gotowe przyjąć propozycje osób uczestniczących i przekształcać je wydobywając sens ich opinii, emocji i poglądów. Efektem projektu było finałowe, wielowątkowe wydarzenie Po co ich było tutaj wpuszczać?, prezentujące rezultaty pracy twórczej w otoczeniu wybranych tekstów socjologicznych z obszaru wielokulturowości oraz dyskusji z udziałem publiczności, instruktorów i uczestników. Wybrane fragmenty wypowiedzi, twórczości i dokumentacji znalazły się także w publikacji projektowej (w wersji papierowej i elektronicznej). Multipublikacja stanowiła jednocześnie kontynuację wcześniejszych działań animacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży uchodźczej (łącznie z projektami Integracja Kreatywna

7 oraz Integracja społeczności lokalnej ), jak i rozszerzenie aktywności Stowarzyszenia o obszar wprowadzania tematu uchodźców i ich integracji do debaty publicznej (razem z projektem Dialogi Ziny). Poema XXI Świat Miłosza według Rui Ishihara czerwiec grudzień Finansowanie: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partner: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Opis: Interdyscyplinarny projekt angażujący poezję, muzykę, sztuki plastyczne, działania performatywne, realizowany we współpracy artystów z Polski i z Japonii. Powstał z inspiracji wierszami Czesława Miłosza ze zbioru Świat. Poema naiwne napisanego w 1943 roku w okupowanej Warszawie. Zrealizowany w formie interaktywnej wystawy w PME w grudniu 2011 roku, uzupełnionej koncertami, performance oraz warsztatami, a także wydaniem zbioru poezji Miłosza w języku japońskim. Akademia Dźwięku lipiec - grudzień Finansowanie: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy Opis: Projekt wzoruje się na idei Latającego Uniwersytetu i zarazem ją uwspółcześnia przez zaproszenie do udziału w realizacji przedstawicieli organizacji pozarządowych i niezależnych artystów. Priorytetowym celem zadania było wsparcie dzieci z dwóch warszawskich domów dziecka w przygotowaniu nowoczesnego słuchowiska na podstawie wspólnie stworzonego interaktywnego scenariusza, które był zapisem ich codzienności. Scenariusz miał innowacyjną strukturę. Składały się na niego utwory haiku samodzielnie pisane przez wychowanków domu dziecka jako reakcja na to, co słyszą, widzą i czego doświadczają. Oprawa muzyczna do powstałego scenariusza była wspólnie komponowana przez dzieci w ramach warsztatów w radiu i podczas zajęć z muzykami, którzy zapoznali je z różnymi stylami muzycznymi- od hip-hopu, po muzykę elektroniczną, klubową i operę oraz uczyli wytwarzania akustycznych, elektronicznych i naturalnych dźwięków. Rezultaty wspólnej pracy były cyklicznie emitowane w Radiu Kampus. Ponadto zebrany materiał dźwiękowy posłużył do stworzenia ścieżki dźwiękowej animacji poklatkowej wyprodukowanej w innym projekcie stowarzyszenia: Multipublikacja.

8 Domy Kultury + lipiec - październik Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury Opis: Warsztaty rapu i chodzenia na szczudłach prowadzone w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury Inspiracje Od kilku lat, w ramach projektów animacji kultury prowadzonych w zakładzie poprawczym w Falenicy zajmujemy się rapem. W trakcie tych warsztatów stworzyłyśmy metodę pracy rapem, w której najważniejsza jest praca nad słowem i opowiadaniem. W pierwszym projekcie, razem z dziewczynami z zakładu dopisywałyśmy linijki i zmieniałyśmy słowa w istniejących już piosenkach. Później dziewczyny, pod naszym kierunkiem, tworzyły piosenki same na dowolny, lub zadany temat. Odkryłyśmy, że jest to uniwersalna metoda pracy animacyjnej łącząca pracę indywidualną z pracą w grupie, pracę z rytmem i twórczą ekspresję poprzez pisanie i rapowanie tekstów. Postanowiłyśmy przenieść ją na inny grunt. 2. Opis warsztatu Przyjeżdżamy, montujemy sprzęt, zapraszamy grupę. Zaczynamy od rozmowy o rapie - jakie są źródła tej muzyki, o co w niej chodzi. Zwracamy uwagę, że na początku była to muzyka zaangażowana, walcząca o prawa, społeczną zmianę, wyrażająca niezgodę. Rap to przede wszystkim świadoma wypowiedź ta cecha rapu jest dla nas najważniejsza. Potem rozgrzewka rytmiczna. Liczymy do 4, klaszczemy, tupiemy. Pierwsze zadanie twórcze trzeba wymyślić kilka rymujących się linijek zaczynających się od wersu 1,2,3,4. Uczestniczki i uczestnicy pracują w kilkuosobowych grupach. Zazwyczaj z przejęciem piszą na kartkach wersy. Niektóre rymy przychodzą same, innych trzeba szukać. Pomagamy. Po kilkunastu minutach powrót do koła. Czas na prezentacje. Jedni nieśmiało, inni już bez żadnych obaw - rymują, szukają sobie miejsca w bicie. Stworzone fragmenty powtarzamy jeszcze wiele razy. Dodajemy pracę z mikrofonem. Pomiędzy powtórzeniami jest czas na rozbudowywanie własnej piosenki. Najpierw można pisać o czymkolwiek byle się rymowało. Potem zachęcamy do szukania sensu. W trakcie pracy zadajemy pytania: o czym jest ta piosenka? czy to właśnie chcesz powiedzieć? Pracujemy też nad rytmem, flow, intonacją, obecnością sceniczną. Na koniec nagrywamy powstałe fragmenty w przenośnym studiu nagrań zaaranżowanym w sali obok lub w samochodzie.

9 Bellany październik grudzień Finansowanie: Ministerstwo Edukacji Narodowej Opis: Projekt Bellany polega na przeprowadzeniu serii warsztatów psychologicznoartystycznych wśród dziewcząt z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 75 w Warszawie dotyczących rozwoju samoakceptacji oraz zagrożeń związanych z zaburzeniami odżywiania. W ramach warsztatów poza zdobyciem przez dziewczęta wiedzy, stworzeniem przestrzeni do rozmów na temat postrzegania samej siebie, własnego wizerunku, uczestniczki stworzą własne piosenki hip hopowe podejmujące ten temat oraz razem z prowadzącymi przygotują publikację dotyczącą zaburzeń odżywiania i ich konsekwencji dla innych dziewcząt. Piosenki zostaną nagrane i umieszczone na stronie internetowej projektu, razem z innymi materiałami (zdjęcia, publikacja). Strona projektu: Partnerzy w eterze grudzień Finansowanie: Forderung Der Regierende Burgermeister von Berlin Partner: Sceny polsko-niemieckie Opis: Partnerzy w eterze to polsko-niemiecka audycja radiowa, otwarta dla widowni, realizowana na żywo w Składzie Butelek, 17 grudnia 2011 roku. W ramach audycji można było usłyszeć piosenki z czasów Żelaznej Kurtyny, realizowane przez artystów polskich i niemieckich. W przerwach pomiędzy piosenkami prowadzona była dwujęzyczna moderacja wciągająca do uczestnictwa widownię. Konferencje i nagrody Różnorodność jest wartością Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa - konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury w ramach projektu Integracja Kreatywna, w partnerstwie z Biurem Edukacji m.st. Warszawy i Ambasadą Stanów Zjednoczonych. Kultura 2.0. Świadomi mediów

10 Polski Instytut Audiowizualny, Warszawa prezentacja projektu Cała w Pikselach Feministyczny Kongres Akademicki Uniwersytet Jagielloński, Kraków prezentacja projektu Cała w Pikselach Spotkanie beneficjentów Programu Dom Kultury+ Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa prezentacja projektów Stowarzyszenia Praktyków Kultury II Giełda Programów Edukacji Kulturalne w Warszawie nagroda specjalna dla projektu Audiostacja.Falenica S p r a w o z d a n i e m e r y t o r y c z n e z a r o k Audiostacja.Falenica Dotacja: zł Grantodawca: Fundacja Orange, Ministerstwo Kultury, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Termin: Opis: Warsztaty pracy z głosem i śpiewu, rapowania i tworzenia tekstów hip hopowych (prowadzone przez francuskiego rapera Kohndo z la Cliqua) oraz nagrywania dźwięków codzienności i tworzenia efektów akustycznych przeprowadzone w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy. Utwory powstałe w trakcie warsztatów złożyły się na słuchowisko hip-hopowe, które wzbogacone animacjami i wizualizacjami, zostało zaprezentowane m.in. w Kinokawiarni Stacji Falenica i w warszawskim klubie Powiększenie. Utwory powstałe podczas warsztatów zostały również nagrane i umieszczone na interaktywnej stronie internetowej. Oprogramowanie strony zostało udostępnione na licencji Creative Commons, dzięki czemu stworzony przez nas projekt może być powielony przez inne instytucje w innych środowiskach. Na stronie jest również dostępna publikacja

11 zawierająca dokumentację i prezentację projektu, materiały mogące służyć za inspirację przy tego typu działaniach i inne. Przeprowadzono również kurs instruktorski, podczas którego dziewczyny z zakładu poznały zasady prowadzenia warsztatów hip hopowych. Od września, pod opieką animatorek z stowarzyszenia, wychowanki zakładu prowadziły zajęcia hip-hopowe w wybranych szkołach i ośrodkach kultury. Historie Ziny Dotacja: zł Grantodawca: Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy Termin: 7 kwietnia 7 grudnia 2010 Opis: Produkcja spektaklu opartego na historiach opowiedzianych przez kobiety, które uciekły z Czeczenii a także wydanie nagranych opowieści w publikacji książkowej i w formie audiobooka. Integracja Kreatywna Dotacja: zł Grantodawcy: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Partnerzy: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń Termin: Opis: Długofalowy projekt wspierający integrację dzieci uchodźców w środowisku rówieśniczym oraz wzmacniający potencjał szkół przyjmujących uchodźców w obszarze integracji i edukacji dzieci uchodźców. Trzy główne działania podjęte w roku 2010 to: stałe warsztaty twórcze w grupach integracyjnych (dzieci polskie i uchodźcze) w 4 szkołach cykle szkoleń dla kadry szkół cykle lekcji antydyskryminacyjnych w wybranych klasach wielokulturowych Bóg Fejs Dotacja: Grantodawca: Biuro Kultury m.st.warszawy

12 Termin: od 19 kwietnia do 30 czerwca, Opis: Produkcja multimedialnego spektaklu pt. Bóg Fejs, w ramach którego zrealizowano teatralną wizję portalu społecznościowego i jego 6-krotna prezentacja na sali Komuny Warszawa. Z różnych źródeł Dotacja: zł Grantodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Termin: Opis: Projekt polegał na przygotowaniu i wydaniu zbioru tradycyjnych baśni i legend polskich i czeczeńskich z tłumaczeniami na oba języki. Publikacja powstała we współpracy ze środowiskiem warszawskich uchodźców z Północnego Kaukazu. Ilustracje do każdej opowieści powstały w trakcie zajęć integracyjnych w SP nr 77 i innych projektów skierowanych do uchodźców. Kreatywne/Kreatywni Dotacja: zł Grantodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Termin: Opis: Projekt realizowany w ramach programu MEN Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu w dwóch warszawskich szkołach publicznych gimnazjum nr 74 oraz SP nr. 77. W programie znalazły się zajęcia twórcze, cykl wyjść kulturalnych (do teatrów, muzeów i kin) oraz spotkania i warsztaty psychologiczne. Z Diariusza Prywatnego Dotacja: zł Grantodawca: Biuro Kultury m.st. Warszawy Termin: Opis: Produkcja spektaklu opartego na Dziennikach Witolda Gombrowicza

13 Festiwale, występy, nagrody, wystawy: 1. W marcu 2010 r. odbył się wernisaż wystawy zdjęć w ramach projektu Patchwork.Warsztaty Twórcze w kolektywie U.F.A przy ul. Solidarności w Warszawie 2.Dziewczyny z Zakładu Poprawczego w Falenicy wystąpiły ze swoim koncertem powstałym w trakcie projektu Audiostacja.Falenica: - w warszawskim klubie Powiększenie (maj) - w klubokawiarni Stacja Falenica w Falenicy (czerwiec) - na festiwalu Wioska Teatralna 2010 organizowanym przez Teatr Węgajty (lipiec) - na międzynarodowym festiwalu projektów animacyjnych Akadenia pod Drzewami organizowanym przez Berlińsko-Brandemburski Instytut Współpracy Francusko- Niemieckiej Stiftung Genshagen (sierpień) - na festiwalu KULmixTURA wraz z serbskim zespołem Fundamental (sierpień) - podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Socjoterapii w Sulejowie (październik) - na festiwalu Kontestacje organizowanym przez Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka w Lublinie (listopad) X.2010 projekt "Błękitny Express" zdobył II miejsce w konkursie w ramach Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej 4. Spektakl Diariusz Prywatny został pokazany w Łodzi na festiwalu Retro/per/spektywy organizowanym przez Fabrykę Sztuki i Teatr Chorea 5. Spektakl Opowieści z doliny Terek, przygotowany w ramach wcześniejszych projektów z grupą dzieci czeczeńskich został pokazany w Szkole Podstawowej nr 77 na warszawskich Bielanach Konferencje: - prelekcja i prowadzenie warsztatów z edukacji kulturalnej "Wielokulturowe rozmowy" organizowanej przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy ( )

14 S p r a w o z d a n i e m e r y t o r y c z n e z a r o k Projekty Kobieta z wydm Dotacja: PLN Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dotacja: PLN Grantodawca: Fundacja Ciało/Umysł Dotacja: PLN Grantodawca: Fundacja współpracy polsko-szwajcarskiej Pro Helvetia Terminy: 1 marzec 30 września 2009 Opis: Produkcja spektaklu Grupy Artystycznej KONCENTRAT pt. Kra, pod opieką artystyczną szwajcarskiej choreografki Nicole Seiler. Spektakl miał premierę na festiwalu Ciało/Umysł Błękitny Express Dotacja: PLN Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Patronat medialny: TVP Kultura, Gazeta.pl, Radio Kampus Terminy: 15 marca 30 lipca 2009 Opis: Błękitny Express to multimedialne widowisko oparte na tangach z Międzywojnia we współczesnych, hip-hopowych aranżacjach. Powstało przy współpracy Stowarzyszenia Praktyków Kultury i Zakładu Poprawczego dla dziewcząt w Warszawie-Falenicy. Premiera musicalu miała miejsce 6 czerwca 2009 w hali stacji kolejowej w Falenicy. W przedstawieniu wystąpiły wychowanki, jak również wychowawcy z Zakładu Poprawczego. Przygotowanie musicalu trwało od lutego do czerwca 2009 roku. Przeprowadziliśmy warsztaty wokalne i taneczne - tanga oraz hip-hopu - jak również zajęcia z beat boxu,

15 pisania tekstów hip-hopowych, historii i mody Międzywojnia. W zajęciach wzięło udział w sumie ok. 30 wychowanek zakładu. Konstrukcja warsztatów polegała na łączeniu elementów zaczerpniętych z dwóch epok Międzywojnia i współczesności. Sprzęgnięcie dwóch konwencji wynika z potrzeby włączania do pracy z dziewczynami elementów kultury, które są im bliskie oraz pokazywania im rzeczy nowych. Dziewczyny często odbierają każdy przejaw kultury wyższej jako coś niezrozumiałego, obcego, a nawet wrogiego. Poprzez połączenie międzywojennego tanga z hip-hopem i pokazanie punktów wspólnych oswajamy to, co nieznane. Zapraszamy dziewczyny do uczestnictwa w kulturze. Wykluczenie społeczne to także wykluczenie kulturowe. Działania animacji kultury, które prowadzimy to swoista terapia kulturą. Poprzez oswajanie dziewczyn z kulturą oficjalną wyrywamy je z subkulturowego getta, w którym się często znajdują. Patchwork Dotacja: PLN Grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Terminy: 15 kwietnia 20 grudnia 2009 Opis: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 55 kształci w zawodach: krawiectwo damskie lekkie, fryzjerstwo damskie. Projekt umożliwiło poszerzenie kompetencji zawodowych uczestniczących w nim dziewcząt. Nasze działania podzielone były na cztery bloki: 1. Przeprowadzenie warsztatów kreatywnego tworzenia ubioru i wizerunku. 2. Przeprowadzenie szkolenia umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. 3. Sesja zdjęciowa. 4. Wystawa zdjęć i strojów. Wykonane podczas sesji zdjęciowej fotografie zostały pokazane na wystawie w Zakładzie Poprawczym. Podejmujemy działania, aby zostały pokazane również w galeriach warszawskich, oraz aby zostały opublikowane w czasopismach młodzieżowych i zajmujących się modą. Prezentacja fotografii będzie okazją do zmiany wizerunku społecznego dziewczyn kończących szkoły zawodowe i osadzonych w zakładach poprawczych. Da im możliwość pozytywnego zaistnienia w oczach społeczeństwa, pozwoli uwierzyć we własne siły.

16 Każda z uczestniczek projektu dostała fotografie własnych projektów, które będzie mogła wykorzystać w swoim portfolio. Warsztaty Antyprzemocowe Dotacja: PLN Grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Terminy: 15 kwietnia 20 grudnia 2009 Opis: Celem warsztatów było zmniejszenie i przeciwdziałanie występowania przemocy wśród młodzieży. W szczególności: przekazanie młodzieży wiedzy o mechanizmach przemocy, wykształcenie umiejętności komunikowania bez przemocy, a w dalszej perspektywie przyczynienie się do kształtowania postaw otwartych, asertywnych, bezprzemocowych. Celami pośrednimi było przede wszystkim: rozwinięcie w uczestnikach umiejętności komunikacyjnych, świadomości własnych negatywnych emocji i tego skąd się biorą, chęci zmiany własnych (przemocowych lub niewystarczająco asertywnych) postaw. Zależało nam również na zmianie nastawienia uczestników projektu do problemu przemocy, na tym, aby przemoc przestała być traktowana jako coś naturalnego i dopuszczalnego. Jeden za Wszystkich Dotacja: PLN Grantodawca: Wydział Kultury Dzielnicy Mokotów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Terminy: 3 czerwca 10 grudnia 2009 Opis: Produkcja multimedialnego spektaklu pt. Tango. Multimonodram w Centum Kultury Łowicka. Cafe Kaukaz Dotacja: PLN Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego Terminy: czerwiec 2008 czerwiec 2009 Opis:

17 Projekt edukacyjny; organizacja spotkań i warsztatów w polskich szkołach do których uczęszczają uchodźcy z Kaukazu w małych miejscowościach w Polsce. Projekt polegał na przygotowaniu złożonego z kilku elementów wydarzenia poruszającego tematykę uchodźstwa i jego realizacji w dwóch szkołach, do których uczęszczają uchodźcy mieszkający w małych miejscowościach. Przygotowaliśmy pokaz filmów dokumentalnych, wystawę fotograficzną oraz spektakl teatralny i jako jedno wspólne wydarzenie pokazaliśmy je w szkołach w Niemcach k/lublina oraz Lininie k/góry Kalwarii. Kaukaska Odyseja Dotacja: PLN Grantodawca: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Terminy: 18 marzec grudzień 2009 Opis: Główną częścią projektu był cykl wielowątkowych spotkań edukacyjno-integracyjnych, w szkołach do których uczęszczają dzieci z ośrodka dla uchodźców przy ul. Improwizacji w Warszawie. Poza tym odbyły się pokazy filmów dokumentalnych, szkolenie dla wolontariuszy i otwarte warsztaty tańca kaukaskiego. Spotkania w szkołach były skupione wokół problemów kulturowych i obyczajowych. Głównym ich punktem był pokaz spektaklu Opowieści z Doliny Terek, opartego na bajce czeczeńskiej i przygotowanego przez dzieci uchodźców (spektakl ten został stworzony dzięki dotacji Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, jego premiera miała miejsce w Centrum Łowicka w grudniu 2008 r.) oraz prezentacja filmów dokumentalnych Mylene Sauloy. Dzięki realizacji tego projektu zyskaliśmy doświadczenie we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają dzieci z ośrodka na Bielanach, które posłużyło nam do przygotowania kolejnych działań skierowanych do uchodźców Integracja Kreatywna Dotacja: PLN (część pierwsza projektu) Grantodawcy: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, budżet państwa, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Terminy: (cały projekt) (część pierwsza projektu)

18 Opis: Jest to wieloletni projekt skierowany do młodych uchodźców mieszkających w Warszawie oraz ich otoczenia rówieśników, rodziców, kadry szkół, do których uczęszczają. W roku 2009 projekt został formalnie rozpoczęty, jednak konkretne działania rozpoczną się od stycznia roku Będą one kontynuacją i rozwinięciem naszej dotychczasowej działalności skierowanej do uchodźców, a ich głównym celem będą: - integracja młodych uchodźców i młodych Polaków poprzez działania w sferze animacji kultury oraz edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej - podniesienie poziomu kwalifikacji międzykulturowych kadry nauczycielskiej pracującej z uchodźcami i pozostałych osób zatrudnionych w szkołach oraz rodziców poprzez szkolenia, treningi i zaangażowanie wybranych osób w realizację działań twórczych - wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami realizującymi działania integracyjne i edukacyjne (szkoły, ośrodki dla uchodźców, sektor pozarządowy, urząd miasta ) - poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz promocję wypracowanych w trakcie realizacji projektu metod pracy twórczej i dobrych praktyk pedagogicznych Udział w konferencjach, festiwalach itp. Projekt Obcy? Zbliżenia Stowarzyszenie Ekologiczne Dla Ziemi marzec kwiecień Prezentacja spektaklu Opowieści z Doliny Terek w dwóch ośrodkach dla uchodźców: w Łukowie oraz Niemcach k/lublina IV Spotkania Teatralne w Teremiskach 2009 Uniwersytet Powszechny w Teremiskach, 2-5 maja Prezentacja spektaklu Opowieści z Doliny Terek - Warsztaty tańca czeczeńskiego - Udział w paradzie teatralnej Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wioska Teatralna 2009 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Stowarzyszenie Teatr Węgajty, Węgajty 26 lipca - 2 sierpnia 2009

19 - Prezentacja spektakli Błękitny Express i Opowieści z Doliny Terek Ogólnopolska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej Fundacja Kultury, Warszawa października Prezentacja projektu Błękitny Express i wieczorny pokaz musicalu. Międzynarodową konferencję KULTURA PODAJ DALEJ Nadbałtyckie Centrum Kultury, Trójmiasto 5-6 listopada Prelekcja na temat projektów Stowarzyszenia Praktyków Kultury w Zakładzie Poprawczym Warszawa-Falenica. Dzień Kultury Polskiej i Czeczeńskiej Szkoła Podstawowa nr. 225 w Warszawie 27 listopada Prezentacja spektaklu Opowieści z Doliny Terek

20 S p r a w o z d a n i e m e r y t o r y c z n e z a r o k Ćmy i Kołysanki Dotacja: PLN Grantodawca: Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Terminy: 1 stycznia 31 października 2008 Opis: Warsztaty pieśni dawnych dla wychowanek Schroniska dla nieletnich i Zakładu Poprawczego Warszawa-Falenica, zakończone koncertem plenerowym. Tańcz, nie walcz Dotacja: PLN Grantodawca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Praga-Północ Miasta St. Warszawy Terminy: 1 kwietnia 6 czerwca 2008 Opis: Warsztaty tańców afrykańskich, czeczeńskich i ukraińskich dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na Pradze Północ w Warszawie, zakończone pokazem w klubie Pawiarnia na ul. Brzeskiej. Nawrotnik + Królik Dotacja: PLN Grantodawca: Biuro Kultury Urzędu Miasta st. Warszawy Terminy: 1 kwietnia 30 listopada 2008 Opis: Eksploatacja dwóch solowych spektakli teatru tańca Grupy Artystycznej Koncentrat. Oba przedstawienia zostały uznane za najlepsze przedstawienia teatru tańca 2008 roku (Bartłomiej Miernik, Teatr, 10/2008). Formacja Duende II (partnerstwo) Na zaproszenie: Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ Terminy: 1 kwietnia 30 listopada 2008 Opis: Warsztaty flamenco dla dziewczynek z warszawskiej Pragi.

21 Opowieści z Doliny Terek Dotacja: PLN Grantodawca: Biuro Kultury Urzędu Miasta St. Warszawy Dotacja: PLN Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Terminy: 1 kwietnia - 21 grudnia 2008 Opis: Warsztaty teatralne i przygotowanie spektaklu z młodymi uchodźcami z Czeczeni na podstawie kaukaskich baśni. Most Dotacja: PLN Grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Terminy: 1 kwietnia grudnia 2008 Opis: Projekt edukacyjny polegający na organizacji spotkań i warsztatów w polskich szkołach do których uczęszczają uchodźcy z Kaukazu w Warszawie. Grupo Vadiacao Dotacja: 7000 PLN Grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Terminy: 2 kwietnia 30 czerwca 2008 Opis: Warsztaty capoeiry dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na Pradze Północ w Warszawie. Baśniowa Majówka Dotacja: PLN Grantodawca: Urząd Dzielnicy Targówek Miasta st. Warszawy Terminy: 21 kwietnia 22 czerwca 2008 Opis: Prezentacja spektakli opowiadaczy bajek (grupa Bajki Homogenizowane) dla osób będących pod opieką domów pomocy społecznej i świetlic socjoterapeutycznych. Wieczorynka

22 Dotacja: PLN Spektakl w ramach konkursu Nowe Sytuacje organizowanego przez Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta Terminy: 1 Maj 30 czerwiec 2008 Opis: Produkcja plenerowego, interaktywnego spektaklu dla dzieci, rozgrywającego się w przestrzeni miejskiej Poznania (na ulicach, w tramwajach, w parku). Cafe Kaukaz Dotacja: PLN Grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego Terminy: 1 lipca czerwca 2009 Opis: Projekt edukacyjny polegający na organizacji spotkań i warsztatów w polskich szkołach, do których uczęszczają uchodźcy z Kaukazu w małych miejscowościach w Polsce. Otwarte okna Dotacja: PLN Grantodawca: Fundacja Wspólna Droga Terminy: lipiec grudzień 2008 Opis: Projekt pedagogiki ulicznej dla dzieci i młodzieży ze Szmulowizny, w Warszawie. Warsztaty szczudlarskie i reżyseria finałowej parady ulicznej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku Na zaproszenie: Fundacja Theatrum Gedanense Terminy: 1 sierpnia 15 sierpnia 2008 Opis: Warsztaty szczudlarskie dla młodzieży z Dolnego Miasta w Gdańsku i reżyseria finałowej parady ulicznej. Śpiewam to, co chcę powiedzieć Dotacja: PLN Grantodawca: Urząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta st. Warszawy Terminy: 11 września 10 grudnia 2008

23 Opis: Warsztaty tworzenia i śpiewania piosenek dla wychowanków ogniska wychowawczego Gocław. Magnus Na zaproszenie: Towarzystwo opieki nad Zabytkami Czerska Terminy: 21 września 2008 Opis: Udział w plenerowym przedstawieniu historycznym w ruinach zamku w Czersku. Duchy, co w tobie śpią Na zaproszenie: Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Odnowica Terminy: wrzesień 2008 Opis: Udział w plenerowym przedstawieniu ogniowo-szczudlarskim opartym na poezji Krzysztofa Wrony i ludowych baśniach.

24 S p r a w o z d a n i e m e r y t o r y c z n e z a Był to pierwszy rok działalności Stowarzyszenia Praktyków Kultury (SPK). Od lutego do lipca SPK było partnerem Stowarzyszenia GPiAS w realizacji projektu Formacja Duende zrealizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Dzielnicy Praga Północ i Fundacji Wspólna Droga. Był to projekt arteterapii (taniec współczesny i flamenco) skierowany do dzieci z rodzin zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym z warszawskiej Pragi Północ. Członkowie stowarzyszenia wzięli udział w projekcie jako: - animatorzy kultury - fotograf - webmaster Projekt zakończył się dużym sukcesem. Założone w projekcie cele zostały osiągnięte: Dziewczyny biorące udział w projekcie nauczyły się elementów tańca współczesnego i flamenco, a także co najważniejsze miały okazję na pracę nad sobą, podniosło się im poczucie własnej wartości, stały się bardziej twórcze i optymistycznie nastawione do życia. Finałowe przedstawienie wywołało duże zainteresowanie wśród widowni i mediów. Obszerny reportaż z projektu ukazał się w Polsacie a także w PR 3. Pierwszym samodzielnym projektem SPK była produkcja spektaklu teatru tańca pt.: Nawrotnik we współpracy z Grupą Artystyczną KONCENTRAT, z którą będziemy realizować kolejne projekty w tym roku. Projekt został zrealizowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Premiera spektaklu miała miejsce w Studiu Fotograficznym Berlin na warszawskiej Pradze Północ 28 grudnia 2007 roku. Wszystkie założone cele projektu zostały osiągnięte. Spektakl wywołał ogromne zainteresownie widzów i zebrał bardzo pozytywne recenzje mediów. Nietypowa przestrzeń studia dawała ogromne możliwości adaptacyjne i aranżacyjne, które w pełni zostały wykorzystane. W spektaklu po raz pierwszy przez grupę KONCENTRAT została wykorzystana formuła: podążaj za aktorem. Przedstawienie nie jest statyczne. Aktorzy i widzowie przemieszczają się z miejsca na miejsce przenosząc się w nieco odrealniony świat N a w r o t n i k ó w.

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA Raport 2013 1 Spis treści Słowo wstępne ------------------------------------------------------------- 3 O Stowarzyszeniu ----------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Spis treści 1. Dane Fundacji 2. Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej 2.1.

Bardziej szczegółowo

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Redakcja i opracowanie nadesłanych materiałów: Agnieszka Krajewska Projekt graficzny katalogu:

Bardziej szczegółowo

zainspiruj się dobre praktyki Akademii Orange

zainspiruj się dobre praktyki Akademii Orange Fundacja Orange prowadzi autorskie programy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspiera wartościowe inicjatywy innych organizacji pozarządowych. Pokazujemy młodym, jak twórczo wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

W Warszawie [6-15] Oferta działań warszawskich organizacji

W Warszawie [6-15] Oferta działań warszawskich organizacji nr 2 Idea CentruM [3] Abolicja [4] Organizacje Afrykańskie W Warszawie [6-15] Oferta działań warszawskich organizacji [16-25] design: michał warda Spis treści 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 27 Warszawskie Centrum

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Dialog międzykulturowy

Dialog międzykulturowy 2 P r z y k ł a d y d o b r e j p r a k t y k i Zeszyt tematyczny w p r o g r a m i e Dialog międzykulturowy w projektach współpracy europejskiej uczenie SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1 Podstawowe Informacje o Fundacji... 6 2 Struktura dokumentu... 8 3 Działania merytoryczne zrealizowane w 2013 r....

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Miedzy- sektorowe Forum Robocze ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

Miedzy- sektorowe Forum Robocze ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych nr 9 3 Miedzy- sektorowe Forum Robocze ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych w Warszawie SONDA TOLERANCJI. SPOŁECZNY EKSPERYMENT WE WROCŁAWIU punkt info dla migrantów [10 13] [18 19] Spis treści 3 4 III Międzysektorowe

Bardziej szczegółowo

Własność to odpowiedzialność

Własność to odpowiedzialność Własność to odpowiedzialność Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa Raport za rok 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1 List Ministra Skarbu Państwa Idea Akcjonariatu Obywatelskiego Działania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie

Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie Partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach międzynarodowych. Wprowadzenie Poglądy wyrażone w publikacji są poglądami autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wiadomości FORUM 50+ MARZEC 2010 NUMER 19

Wiadomości FORUM 50+ MARZEC 2010 NUMER 19 Wiadomości FORUM 50+ MARZEC 2010 NUMER 19 Życzenia Wielkanocne Wszystkim czytelnikom z okazji świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć moc najszczerszych życzeń! Pogodnych, radosnych świąt, dużo uśmiechu i

Bardziej szczegółowo

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej Programy edukacji kulturalnej w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Definicja programowa edukacji kulturalnej. - edukacja

Bardziej szczegółowo

Koalicja Centrum. Wielokulturowego. Cudzoziemcy w Warszawie Wietnamczycy. polityki migracyjne: Wrocław i Białystok. warszawskich organizacji

Koalicja Centrum. Wielokulturowego. Cudzoziemcy w Warszawie Wietnamczycy. polityki migracyjne: Wrocław i Białystok. warszawskich organizacji design: michał warda nr 5 Miasta na start [12-17] wietnamczycy w warszawie [6-11] Spis treści 3 6 Koalicja Centrum Wielokulturowego w Warszawie Cudzoziemcy w Warszawie Wietnamczycy Biuletyn Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać? Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać? Raport z badań społecznych Proszę pana, tu nie ma gdzie wyjść! (z wywiadu z gimnazjalistą) Aspiracje i potrzeby kulturowe

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 2011-2015

Strategia rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 2011-2015 Strategia rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 2011-2015 Maj, 2011 Zawartośd Zawartośd...2 Motto...3 Podkowa Leśna nasza mała ojczyzna...5 Wizja i misja...8 Analiza SWOT...9

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo