Nowelizacja prawa autorskiego a bariery edukacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowelizacja prawa autorskiego a bariery edukacyjne"

Transkrypt

1 Warszawa, 18 czerwca 2015 Iwona Śledzińska-Katarasińska przewodnicząca Komisja Kultury i Środków Przekazu ul. Wiejska 4/6/ Warszawa Nowelizacja prawa autorskiego a bariery edukacyjne Szanowna Pani Poseł, My, niżej podpisani, organizacje pozarządowe i instytucje działające w obszarze edukacji, nauki i kultury jesteśmy zaniepokojeni zmianami w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uchwalonymi przez Radę Ministrów w dniu 15 maja 2015 r. Zmiany te nie tylko nie rozwiązują dotychczasowych wątpliwości związanych z tzw. dozwolonym użytkiem edukacyjnym (art. 27), ale wręcz pogłębiają i utrwalają wszystkie obecne problemy. Dlatego wnioskujemy o przyjęcie w polskich rozwiązaniach szerokiego modelu dozwolonego użytku edukacyjnego w pełnym dozwolonym przez dyrektywę UE zakresie. Dozwolony użytek edukacyjny jest dla nauczycieli szkolnych i akademickich jednym z podstawowych narzędzi do prowadzenia ciekawych zajęć. Pozwala on na wykorzystanie chronionych prawem autorskim materiałów (np. flmów, muzyki, nagrań programów telewizyjnych, fragmentów książek) na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 1

2 Śledząc istotne dla procesu edukacyjnego prace nad zmianami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z przykrością stwierdzamy, że kierunek zmian nie tylko nie pomaga w procesie edukacji, ale wręcz może być szkodliwy. Zarówno obowiązujące obecnie przepisy, jak i przepisy przyjęte przez Radę Ministrów nie dają nauczycielom swobody korzystania z dostępnych zasobów, która jest niezbędna w nowoczesnej edukacji. Co więcej, rząd wycofał się z początkowych, ambitniejszych założeń reformy zaproponowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w październiku 2014 roku. Zmiany mogą w wielu obszarach wręcz wyłączyć możliwość swobodnego wykorzystywania utworów w edukacji! Zadaniem nauczyciela w procesie edukacyjnym nie może być rozstrzyganie, czy jego działania mają charakter dydaktyczny (na gruncie przepisów prawa autorskiego dozwolony), czy oświatowowychowawczy (gdzie nie można wykorzystywać chronionych utworów bez dodatkowych opłat). Nie widzimy żadnych podstaw do uznania, że wyświetlanie flmów w ramach zajęć lekcyjnych jest dozwolone, a w trakcie zajęć dodatkowych, np. kółka flmowego czy zajęć tanecznych, wymaga zawarcia dodatkowych umów i zapłaty wysokich opłat. Nauczyciele nie są ekspertami prawnymi. żeby na każdym kroku analizować wątpliwości. Jeśli oczekujemy od uczestników procesu edukacyjnego zaangażowania i inicjatywy, kreatywnego podejścia i ciekawego przedstawienia tematu, musimy wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty, które pozwolą podejmować takie działania bez obaw o proces sądowy, kary pieniężne czy kary więzienia i bez wątpliwości moralnych. Edukacja powinna być sferą wolną od jakichkolwiek obaw, że działania nauczycieli zostaną uznane za niedozwolone kar pieniężnych lub nawet pozbawienia wolności, które w takich sytuacjach dopuszcza polskie prawo. Nowoczesna edukacja ma obejmować wiele różnych form działania i różne podmioty. Według Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 2

3 raportu GUS Co się zmieniło w bibliotekach?, w 2012 r. biblioteki publiczne zorganizowały 200 tysięcy zajęć i wydarzeń edukacyjnych. Działalność edukacyjna bibliotek, muzeów i galerii, fundacji czy stowarzyszeń w praktyce nie różni się niczym od zajęć szkolnych. Biblioteki publiczne wspierają również zinstytucjonalizowany proces nauczania. W wielu miejscowościach biblioteki publiczne często służą szkołom jako miejsca do realizacji zadań dydaktycznych. A skoro tak - to prowadzące je osoby powinny mieć te same prawa w wykorzystywaniu dóbr kultury co edukatorzy i nauczyciele funkcjonujący w tradycyjnym systemie szkolnictwa. Dzisiejsze prawo stawia te instytucje i ich pracowników w gorszej sytuacji niż nauczycieli i szkoły. Najwyższa pora to zmienić - prawo powinno równo traktować wszystkie instytucje publiczne i organizacje pozarządowe realizujące działania edukacyjne. Pojawiające się obawy, że uwzględnienie ich w katalogu benefcjentów dozwolonego użytku edukacyjnego, może stanowić zagrożenie dla właścicieli praw do treści, nie są uzasadnione. Każdy dozwolony użytek jest ograniczony działaniem art. 34 i 35 ust. pr. aut. W kontekście zmienianych przepisów pragniemy zwrócić też uwagę na patologiczne w naszej ocenie działania frm, które korzystając z niejasnych przepisów, wymagają opłat (tzw. parasoli licencyjnych) za wyświetlanie flmów w ramach zajęć edukacyjnych. Wiele tego rodzaju przypadków było opisywanych w mediach. Mimo tego rząd nie podjął kroków, które uchroniłyby szkoły czy biblioteki przed tym procederem. Tego rodzaju działaniom sprzyja niejasna sytuacja prawna. Opłaty licencyjne sięgają nawet kilku tysięcy złotych rocznie dla jednej szkoły, co w skali kraju oznacza dodatkowy koszt w wysokości nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Środki fnansowe zmarnowane na dodatkowe opłaty nie mogą zostać wydane w miejscu, gdzie istnieją rzeczywiste potrzeby. Opowiadamy się więc za jasnymi granicami dozwolonego użytku oraz zakazem wprowadzania opłat za działania objęte dozwolonym użytkiem. Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 3

4 Mamy nadzieję, że powyższe postulaty zostaną wzięte pod uwagę znajdą podatny grunt w trakcie procesu legislacyjnego i pozwolą na wprowadzenie do porządku prawnego takich zmian, które dadzą sektorowi edukacji szansę na skupienie się na nauczaniu, a nie kwestach prawnych. Licząc na zrozumienie oraz wsparcie w rozwiązaniu problemów, Pozostajemy z poważaniem SYGNATARIUSZE: 1. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki 2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 3. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 4. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych 5. Stowarzyszenie EBIB 6. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska 7. Obywatele Nauki 8. Stowarzyszenie Otwarte! (Monika Koblak) 9. Collegium Artum 10. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 11. Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW "KLIO" 12. Fundacja Nowoczesna Polska 13. Fundacja CultureShock 14. Centrum Edukacji Obywatelskiej 15. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 16. Stowarzyszenie Bibliosfera.org 17. Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 4

5 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego 19. Akademia Sztuki i Kultury 20. Społeczny Fundusz Stypendialny 21. Warszawski Klub Dyrektorów Szkół Niepublicznych 22. Muzeum Sztuki w Łodzi 23. Sieć Obywatelska Watchdog Polska 24. Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych 25. Creatve Commons Polska 26. Stowarzyszenie Wikimedia Polska 27. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 28. Muzeum Historii Polski w Warszawie 29. ABIX - Cyfrowa edukacja z Open Source 30. Zespół Szkół Specjalnych nr Instytut Kultury Polskiej UW 32. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile 33. Fundacja Akcja Demokracja 34. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 35. Stowarzyszenie Park Inicjatyw 36. Fundacja Kultury Akademickiej 37. Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych 38. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie 39. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach 40. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 41. Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 42. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 43. Książnica Pomorska 44. Poradnia Psychologiczni-Pedagogiczna w Lipsku Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 5

6 45. Zespół Szkół nr Universität Wien, Instytut Psychologii Stosowanej: Psychologia Edukacji 47. Pławskie Centrum Edukacyjne "Kasztanówka" 48. Superbelfrzy RP 49. SP 13 Olsztyn 50. Fundacja Pomóż Innym 51. Fundacja BOINC Polska 52. Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechwek 53. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 54. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 55. Parta Razem 56. Fundacja Zmiana 57. European Youth Informaton Agency 58. WOBEC. Czasopismo społeczno kulturalne 59. Szkoła Podstawowa w Kozłowie 60. Fundacja im. Michała Friedmana 61. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 62. I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach 63. ZSO10 Gliwice 64. ZSO 10 im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach 65. Krytyka Polityczna 66. Fundacja na Rzecz Socjalnej Demokracji 67. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 68. Uniwersytet w Białymstoku 69. Fundacja SocLab 70. Świat Czytników 71. Fundacja CoderDojo Polska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 6

7 72. Eduplatorma Sp. z o.o. 73. Inicjatywa post-turysta.pl 74. Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych Aktywne Osiedle 75. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie 76. Demokracja Bezpośrednia 77. Enauczanie.com 78. Politechnika Poznańska 79. Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja" 80. Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!" 81. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu 82. Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej 83. V Liceum Ogólnokształcące im.j.pawła II Toruń 84. Fundacja Generator 85. Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych 86. Miejska Biblioteka w Łowiczu 87. Szkoła Podstawowa nr 58 w Poznaniu 88. Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego 89. Koło SBP Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 90. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 91. Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej 92. Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Smaki 93. Fundacja Uniwersytet Dzieci 94. Fundacja Europejskie Centrum Rozwoju Europa Jutra 95. PEStka 96. Stowarzyszenie Chwytaj Szanse 97. ZSO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi 98. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Praga Południe Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 7

8 99. Stowarzyszenie Młodych Twórców - "Ku Teatrowi" 100. Big Talk School sp. z o.o CoderDojo Poznań 102. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie 103. Stowarzyszenie Akademia plus Instytut Kultury Miejskiej 105. Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera 106. Fundacja Teatru Ósmego Dnia 107. EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań 108. Pracownia Kultury Współczesnej 109. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Jasienia Jasieniaki 110. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 111. Fundacja Pole Dialogu 112. Europejskie Centrum Solidarności 113. Klub Kultury Przegorzały 114. Fundacja 50 Aleja 115. Fundacja Ad Hoc 116. Fundacja Muzyka jest dla wszystkich 117. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile 118. Centrum "Kana" w Nowym Sączu 119. Centrum LSCDN 120. Creatve Acton Films 121. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 122. Fundacja "Merkury" 123. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne 124. Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka 125. Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 8

9 126. Stowarzyszenie Komunikat 127. Robokajtki 128. Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz 129. Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach 130. Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu 131. ASP w Cieszynie 132. Sfera Harmonii -- Fundacja Inicjatyw Artystycznych 133. Fundacja Autka 134. Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej 135. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 136. Biblioteka zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. h. Cegielskiego w Chodzieży 137. Alternatywa Szkoła Podstawowa Cieszyn 138. Clonmel Polish School 139. Uniwersytet Zaangażowany 140. Dom Kultury Włochy 141. Szkoła Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu 142. MGOK w Opalenicy 143. WSCKZiU-Złotów 144. Fundacja Praesterno 145. Fundacja Nauki Otwartej 146. Stowarzyszenie Muzyka Jutra 147. Women in Technology 148. Marcelina Rona 149. Marcin Gębski 150. Dominika Byczkowska-Owczarek 151. Michał Krzemiński 152. Eleonora Tamara Gross Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 9

10 153. Małgorzata Rychlik 154. Monika Gintowt-Dziewałtowska 155. Anna Lewoc 156. Waldemar Weihs 157. Magdalena Rytel-Latos 158. Beata Wołkanowska 159. Zuzanna Sala 160. Adam Jurkiewicz 161. Zbigniew Zadora 162. Anna Milerska 163. Mateusz Kulewicz 164. Ryszarda Machlowska 165. Katarzyna Rybicka 166. Sylwia Sołtysiak 167. Mateusz Kołodziej 168. Tomasz Małkus 169. Irma Małgorzata Wrzosek 170. Łukasz Rogotowicz 171. Małgorzata Bera 172. Barbara Tomkiewicz 173. Marcin Olszewski 174. Agnieszka Drożdż 175. Agnieszka Rudzik-Sawicka 176. Grzegorz Dąbrowski 177. Daniel Matras 178. Renata Sobieszczańska 179. Agata Włodarczyk Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 10

11 180. Barbara Cichocka 181. Piotr Kotlarz 182. Halina Guzy 183. Łukasz Marek 184. Daniel Krzywik 185. Tomasz Gancarczyk 186. Paweł Urbanek 187. Agnieszka Grochowska 188. Marek Sudoł 189. Anna Michalik 190. Anna Grędzińska 191. Przemysław Grześkowiak 192. Magdalena Sotomska 193. Beata Jurkiewicz 194. Katarzyna Sztop-Rutkowska 195. Krystan Buczek 196. Grzegorz Jurdziński 197. Grzegorz Kołodziej 198. Zuzanna Cieśla-Skrzypulec 199. Kamil Skibowski 200. Karolina Gierdal 201. Karolina Kłaczyńska 202. Anna Jarocka 203. Magdalena Fudala 204. Małgorzata Nowak 205. Jarosław Suchan 206. Bożena Wielowska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 11

12 207. Agata Walczak-Niewiadomska 208. Wiesława Dobrolińska 209. Ewa Mróz 210. Małgorzata Zielska 211. Leszek Tarkowski 212. Małgorzata Różańska-Braniecka 213. Marcin Szatan 214. Martyna Jeziorska 215. Krzysztof Richter 216. Anna Stokowska 217. Aleksandra Pieszak 218. Piotr Bolek 219. Marek Mikrut 220. Sandra Maj 221. Anna Czuba 222. Ireneusz Wojcieski 223. Anna Maj 224. Katarzyna Bednarz 225. Jędrzej Witkowski 226. Agnieszka Gawrońska 227. Justyna Dardzikowska 228. Dorota Janczak 229. Aleksander Jan Drozd 230. Dominika Kałabun 231. Ewa Czerniecka 232. Natalia Nieć 233. Jowita Urbańska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 12

13 234. Justyna Deszcz 235. Agata Kołodziejczyk 236. Andrzej Trzeciak 237. Agnieszka Paul 238. Przemysław Maszczyński 239. Tomasz Poseniak 240. Robert Rydz 241. Szymon Kowalski 242. Tomasz Włoczkowski 243. Renata Tankielun 244. Ula Trzeciakowska 245. Natalia Firek 246. Rafał M. Socha 247. Ewa Szczodry 248. Radosław Gabinek 249. Ewa Kretkowska 250. Olga Bogdaniuk 251. Jakub Klawiter 252. Justyna Kołodko-Bietkał 253. Urszula Konieczka 254. Katarzyna Górnik 255. Beata Kędziora 256. Katarzyna Nowicka 257. Piotr Marcinkiewicz 258. Anna Skowronek-Jaskuła 259. Joanna Kozik 260. Jacek Gowdziak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 13

14 261. Robert Zontek 262. Arkadiusz Momot 263. Stanisław Małolepszy 264. Wojciech Górny 265. Filip Cander 266. Ewa Majdecka 267. Dobrochna Zalas 268. Cezary Matusiak 269. Katarzyna Ziętal 270. Ewa Sękowska 271. Krzysztof Wiernek 272. Helena Wróblewska 273. Małgorzata Jakóbczyk 274. Halina Kantor 275. Jacek Malejko 276. Magdalena Mips 277. Ewelina Chromińska 278. Magdalena Zachara-Darmosz 279. Barbara Latosińska 280. Adam Kosak 281. Anna Cieplak 282. Małgorzata Witeska 283. Sylwia Rypel 284. Dominik Raś 285. Joanna Miloch 286. Bartosz Julian Waliszewski 287. Sławomir Nowak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 14

15 288. Katarzyna Ligman 289. Anna Kobylec-Klauz 290. Joanna Apanasewicz 291. Joanna Lepiesza 292. Małgorzata Bujnowska 293. Mariusz Góralczyk 294. Emilia Hameed 295. Ilona Zielińska 296. Maria Koszucka 297. Marzenna Przesmycka-Baranek 298. Radosław Bomba 299. Mariola Turowska 300. Lucyna Markowska 301. Piotr Napora 302. Katarzyna Szefs 303. Renata Kargol 304. Adam Krassowski 305. Magdalena Sosnówka 306. Monika Górnicka 307. Marta Kryś 308. Marta Gil 309. Janusz Cichy 310. Radosław Słowiński 311. Teodor Kulej 312. Teresa Jankowska 313. Emanuel Hołub 314. Michał Tomczak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 15

16 315. Jolanta Miącz 316. Agata Rakotny 317. Olga Witek 318. Tomasz Raburski 319. Natalia Kruszyna 320. Dorota Grudzień 321. Marek Kujawa 322. Marianna Wybieralska 323. Agata Adamiecka-Sitek 324. Irena Wójcik 325. Paweł Wiczyński 326. Jakub Romański 327. Paulina Kowalczyk 328. Andrzej Świetlikowski 329. Izabela Chochół 330. Łukasz Barciński 331. Katarzyna Sołtan-Młodożeniec 332. Anna Czernek 333. Adam Jaśkow 334. Monika Zalewska 335. Katarzyna Wilk 336. Karol Wodziński 337. Michał Jurasz 338. Witold Wołejszo 339. Joanna Szwej 340. Ewa Kędracka 341. Klaudia Kowalska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 16

17 342. Emilia Pruszyńska-Karbownik 343. Zofa Cichocka 344. Piotr Kowzan 345. Filip Majewski 346. Małgorzata Kępka 347. Kazimierz Rybak 348. Kinga Juszczyk 349. Grzegorz Staniak 350. Stanisław Niziński 351. Jola Wierzchowska-Kzaczka 352. Karol Marcjan 353. Wioleta Boras 354. Ewa Piasecka 355. Renata Adamczuk 356. Tomasz Rajtar 357. Sebastan Stec 358. Waldemar Węgrzyn 359. Katarzyna Mączka 360. Ryszard Oślizło 361. Krzysztof Urbański 362. Magda Buszac 363. Joanna Janiszewska 364. Roman Buszac 365. Tomasz Florczyk 366. Agnieszka Mocyk 367. Natalia Cieślak 368. Piotr Łyp Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 17

18 369. Marta Tracikowska 370. Barbara Barciś 371. Maciek Szostek 372. Arkadiusz Stefan 373. Stefan Przytuła 374. Monika Buchwald 375. Dariusz Jamrozowicz 376. Piotr Kukowski 377. Paulina Stachyra 378. Iwona Kurz, UW 379. Magdalena Koper 380. Magdalena Jedlicka 381. Ryszard Skrzypiec 382. Marcin Góral 383. Anna Sondej 384. Renata Kaźmierczak 385. Urszula Adamiak 386. Mariusz Danek 387. Anna Mikołajczyk 388. Karolina Janiszak 389. Anna Tomaszewska 390. Adam Sibik 391. Aldona Kramarz 392. Jantek Mikulski 393. Anna Książczak 394. Maciej Krawcewicz 395. Aleksandra Kostrzewa Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 18

19 396. Toamsz Szubzda 397. Kamil Sijko 398. Ewa Buszac 399. Joanna Skupińska 400. Paweł Miezin 401. Marek Sierakowski 402. Luiza Podgajna 403. Andrzej Werszański 404. Bożena Szmaglińska 405. Tomasz Waldera-Vogt 406. Edyta Kofnyt-Wielgus 407. Anna Dębek 408. Kamil Wojciechowski 409. Zbigniew Kozłowski 410. Grzegorz Biesok 411. Dagmara Jaszczul 412. Marcela Tessar 413. Zbyszek Rzetelski 414. Agnieszka Nawrot 415. Kasia Krzyżaniak 416. Jerzy Kociatkiewicz 417. Joanna Napiórkowska 418. Aleksandra Kardaś 419. Magda Nawisielska 420. Karolina Legucka 421. Magdalena Wojtaś 422. Łukasz Kuciński Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 19

20 423. Anna Lachendro 424. Marzena Ablewska-Lech 425. Jolanta Wołągiewicz 426. Wiktor Nowak 427. Ewa Zbroja 428. Beata Durczewska 429. Aleksandra Trybek 430. Ewa Białek 431. Adam Drężek 432. Joanna Kierakowicz 433. Dariusz Kobierzycki 434. Iwona Sójkowska 435. Ewelina Chylińska 436. Przemysław Hebda 437. Olaf Michalski 438. Małgorzata Świderek 439. Jan Kusiak 440. Agnieszka Kwiatkowska 441. Anna Wojciechowska 442. Aleksandra Bilińska 443. Katarzyna Bikowska 444. Natalia Rudnicka 445. Lidia Ziemińska 446. Małgorzata Krawczyk 447. Bartłomiej Żak 448. Małgorzata Szałata 449. Jarosław Orczykowski Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 20

21 450. Marcin Lukoszek 451. Kamil Śliwowski 452. Alicja Kapcia 453. Izabela Wyppich 454. Bogumiła Jęcek 455. Krzysztof Błaszczyk 456. Iwona Brzózka-Złotnicka 457. Anna Jędryczko 458. Barbara Pomarańska 459. Marek Trala 460. Janina Tłuczkiewicz 461. Mikołaj Hnatuk 462. Anna Staniorowska 463. Michał Młynarczyk 464. Michał Ostrowski 465. Grażyna Białopiotrowicz 466. Maciej Krzywosz 467. Karolina Szykier Koszucka 468. Joanna Wiland-Skorupka 469. Grzegorz Trębacz 470. Przemysław Krajewski 471. Beata Zawisła 472. Karolina Czech 473. Beata Chodacka 474. Olga Paul 475. Jędrzej Potoniec 476. Maciej Białas Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 21

22 477. Anna Zwolińska 478. Monika Walkowiak 479. Dorota Florek 480. Filip Appel 481. Natalia Roos 482. Anna Żechowska 483. Jolanta Okuniewska 484. Tomasz Walasek 485. Jolanta Majkowska 486. Joanna Karasek 487. Maria Natanson 488. Aleksandra Laszczak 489. Szymon Cyls 490. Marzena Laskowska-Kasperek 491. Wiesława Paciorek 492. Marta Łech 493. Magdalena Grzesiak 494. Marta Syrwid 495. Karolina Błażejczyk 496. Blanka Mrowicka 497. Paweł Szczęsny 498. Marta Czarnocka-Cieciura 499. Krzysztof Kalinowski 500. Milena Przygoda 501. Karolina Kuciczek 502. Katarzyna Curylo 503. Julia Łuczak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 22

23 504. Piotr Thier 505. Monika Pieczonka 506. Iwona Cugier 507. Krzysztof Markowski 508. krzysztof bzdęga 509. Agnieszka Kaim 510. Konrad Sladkowski 511. Anna Stawowczyk 512. Tomasz Pokornowski 513. Olivia Kaczyńska 514. Artur Sienko 515. Katarzyna Milewska Filiciak 516. Sławomir Marchel 517. Waldemar Łaszkiewicz 518. Michał Olber 519. Krzysztof Dąbkowski 520. Bartosz Wilimborek 521. Grzegorz Brudnowski 522. Jerzy Gajewski 523. Elżbieta Tokarczyk 524. Ewelina Taraska 525. Paulina Tochowicz 526. Mikołaj Dalke 527. Michał Kamiński 528. Justysna Lipiec-Gawlińska 529. Krzysztof Błaziński 530. Aleksander Radwański Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 23

24 531. Anna Cudna 532. Anna Szapiel 533. Magdalena Kokosińska 534. Hanna Kowalczyk 535. Adam Dziura 536. Michał Kurpiński 537. Sylwester Nowak 538. Wiesław Machlowski 539. Marta Plińska 540. Tomasz Orzechowski 541. Piotr Rypson 542. Artur Machlowski 543. Alicja Brysiewicz 544. Hanna Kotowska 545. Katarzyna Franczyk 546. Zbigniew Dobranowski 547. Barbara 548. Anna Lewandowska 549. Witold Wilk 550. Borys Bura 551. Maciej Rosiński 552. Magdalena Mitera 553. Sebastan Siennicki 554. Sylwia Witkowska 555. Maciej Nowaczyk 556. Grzegorz Wapiński 557. Jan Lewiński Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 24

25 558. Tadeusz Baranowski 559. Krystan Piesik 560. Błażej Gębura 561. Władysław Kowalski 562. Joanna Sasinowska 563. Krzysztof Kasprzyk 564. Andrzej Kasperkiewicz 565. Agata Wilam 566. Sylwia Kowalczyk 567. Magdalena Sternicka-Kowalska 568. Michał Sidor 569. Anna Miszczyńska 570. Grażyna Kędzia 571. Barbara Dominiak 572. Ada Koczyńska 573. Krystyna Kolwas 574. Blanka Bobryk 575. Konrad Sznajder 576. Anna Kowalczyk 577. Dariusz Lamek-Kochanowski 578. Paweł Żmiejko 579. Piotr Rudzki 580. Mariusz Polasiński 581. Klementyna Kuleta 582. Konrad Romaniuk 583. Magdalena Markulis 584. Katarzyna Sadło Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 25

26 585. Hubert Walczak 586. Martyna Groth 587. Wiktoria Konopka 588. Agata Dawidko 589. Monika Woźniak 590. Zbigniew Wilczyński 591. Anna Gruhn 592. Tomasz Kowalewicz 593. Juliusz Okuniewski 594. Alicja Dycha 595. Władysław Mierzecki 596. Zbigniew Osiński 597. Zdzisław Strumidło 598. Bożena Kurzydłowska 599. Elżbieta J Loniewska 600. Witold Kranas 601. Joanna Kunicka-Kompa 602. Agnieszka Gnat-Leśniańska 603. Paweł Leszczyński 604. Janusz Lidzbarski 605. Elżbieta Nowik 606. Borys Frąckowiak 607. Monika Piekart 608. Małgorzata Kowalczuk 609. Katarzyna Rozbicka 610. Maria Cibicka 611. Małgorzata Wiśniewska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 26

27 612. Dominika Buchta 613. Irena Pulak 614. Anna Piechota 615. Tomasz Galoch 616. Ewa Andrearczyk 617. Mieczysława Korzeniowska 618. Anna Malinowska 619. Agnieszka Szymańska 620. Wiktor Ostrowski 621. Maciej Sołtysiak 622. Monika Pruszkowska 623. Paweł Karamański 624. Alicja Rybak 625. Krzysztof Lechowicz 626. Monika Sperling 627. Jakub Telec 628. Mariusz Panczyk 629. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 630. Jakub Górzyński 631. Jakub Jagiełło 632. Agata Adamek 633. Dorota Dankowska 634. Agnieszka Ditrich 635. Dominik Kasprzak 636. Małgorzata Mrożek 637. Małgorzata Mielnicka 638. Kajo Rudziński Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 27

28 639. Paulina Paleczna-Brzuska 640. Beata Sobiecka 641. Marcin Ulanowicz 642. Ana Henriquez 643. Cezary Czemplik 644. Klaudia Wiśniewska 645. Karol Domański 646. Izabella Janiak-Walczak 647. Anna Zych 648. Paweł Skrzypczyk 649. Anna Nosal 650. Violeta Łabanow- Jastrząb 651. Danuta Chwastek 652. Kalina Sobieska 653. Maciej Mianowski 654. Kinga Tomiec 655. Joanna Waszkowska 656. Jakub Banasik 657. Daria Kubiak 658. Jolanta Jonowska 659. Beata Lejman 660. Robert Drózd 661. Aleksandra Ostrowska 662. Paweł Kowzan 663. Natalia Biaduń 664. Katarzyna Helena Sieja 665. Anita Szymańska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 28

29 666. Łukasz Pleśniarowicz 667. Stanisław Czachorowski 668. Iwona Kosińska 669. Kinga Polubicka 670. Wojciech Sitarz 671. Joanna Regent 672. Dariusz Abramczyk 673. Anna Skowron 674. Mateusz Haponiuk 675. Przemysław Michalik 676. Norbert Grela 677. Julita Budzisz 678. Mariola Necel 679. Justyna Malinowska 680. Aleksandra Senska 681. Patrycja Rudnicka 682. Michał Chrabąszcz 683. Marek al Sofj 684. Tomasz Kosieradzki 685. Katarzyna Wojtczak 686. Małgorzata Pankowska 687. Agnieszka Proszowska 688. Aleksandra Szulc 689. Ewa Miondowicz 690. Agnieszka Danek 691. Szymon Furmaniak 692. Łukasz Łakomiec Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 29

30 693. Łukasz Laskowski 694. Justyna Luty 695. Beata Leńczuk-Bachmińska 696. Karolina Kania 697. Małgorzata Rostkowska 698. Katarzyna Möller 699. Elżbieta Czechowicz 700. Jacek Kubiak 701. Sebastan Woźny 702. Marcin Szanser 703. Marzena Grochowska 704. Anna Mieniuk 705. Wojciech Lasota 706. Agnieszka Lorek 707. Piotr Konieczny 708. Katarzyna Kwiatkowska 709. Dariusz Sepełowski 710. Piotr Boligłowa 711. Patrycja Puton 712. Szymon Biedrzycki 713. Paweł Andryszczyk 714. Paulina Jędrzejewska 715. Katarzyna Mazur 716. Beata Koper 717. Barbara Grabowska 718. Ewa Klonowska 719. Anna Weichbrodt Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 30

31 720. Katarzyna Krawiel 721. Elżbieta Maruszczak 722. Katarzyna Kabzińska 723. Anita Kępińska 724. Joanna Ostrowska 725. Magdalena Jaworska 726. Nelly Strehlau 727. Katarzyna Paprota 728. Piotr Gaik 729. Piotr Januszek 730. Patryk Głowacki 731. Wioleta Matusiak 732. Jan Kaliszewski 733. Monika Szołtysik 734. Piotr Dawidko 735. Mateusz Mikołajczyk 736. Tobiasz Cwynar 737. Magdalena Piotrowska 738. Agata Ciróg 739. Łukasz Bejnar 740. Maja Sałek 741. Agnieszka Świątecka 742. Ewa Stusińska 743. Klaudia Kwasigroch 744. Romuald Lenert 745. Katarzyna Piasecka 746. Tomasz Mikołajczewski Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 31

32 747. Małgorzata Percińska 748. Beata Walczak 749. Kamil Węgrzynowicz 750. Sylwia Sala 751. anna skalska 752. Henryk Ulanowicz 753. Irena Malkusz 754. Tomasz Nakonieczny 755. Rafał Roszkowski 756. Tadeusz Łopatkiewicz 757. Kamil Kopij 758. Katarzyna Mikołajczyk 759. Maciej Gołębiowski 760. Bożena Paradowska 761. Małgorzata Mikołajczak 762. Jan Lesiuk 763. Karolina Błaszczak-Modzelewska 764. Katarzyna Peksa 765. Zuzanna Baron 766. Monika Kostera 767. Katarzyna Gumowska 768. Tomasz Nadolny 769. Jan Jackowicz-Korczyński 770. Adam Borowski 771. Mateusz Dworek 772. Anna Wilgocka 773. Karolina Gackowska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 32

33 774. Eliasz Robakiewicz 775. Adam Włosik 776. Agnieszka Zbrzezny 777. Katarzyna Klimczak 778. Kamil Rybak 779. Andrzej Kołodziejczyk 780. Krzysztof Krysta 781. Piotr Hałasiewicz 782. Justyna Mak 783. Krystan Bliwert 784. Artur Strzelczyk 785. Barbara Janda 786. Paulina Matulka 787. Marek Żołyniak 788. Patryk Michalski 789. Paulina Choromańska 790. Elwira Szymańska 791. Magdalena Podsiebierska 792. Katarzyna Nocuń 793. Daria Sawicka-Krawczyk 794. Mariusz Solinski 795. Adriana Zabrocka 796. Lilla Wójkiewicz 797. Beata Kingston 798. Żaneta Szerksznis 799. Anna Godzisz 800. Ireneusz Kostek Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 33

34 801. Danuta Gierczak 802. Agata Kobylińska 803. Arkadiusz Szymański 804. Anita Pietrzak 805. Ewa Lefwich 806. dr Norbert Karczmarczyk 807. Karol Szafrański 808. Karolina Grodecka 809. Aleksander Dral 810. Blanka Zawada 811. Aneta Załazińska 812. Małgorzata Marzec 813. Anna Mildner 814. Zdzisław A. Kaleta 815. Weronika Czyżewska 816. Otylia Lipa 817. Magdalena Komosa-Kaźmierczak 818. Adam Mirowski 819. Krzysztof Dec 820. Krystyna Chmielarz 821. Małgorzata Maciejewska 822. Martyna Maciuch 823. Irena Starykiewicz 824. Agnieszka Słomska 825. Katarzyna Batko-Tołuć 826. Karolina Gutek 827. Agata Wójcik Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 34

35 828. Jacek Wajszczak 829. Aneta Rayzacher-Majewska 830. Magdalena Nowak 831. Marcin Miłko 832. Grzegorz Czapla 833. Zuzanna Traczyńska 834. Artur Brzeziński 835. Piotr Zając 836. Maria Bąk 837. Robert szczepaniak 838. Anna Miśkiewicz 839. Krystyna Gozdowska 840. Sławomir Rojewski 841. Krzysztof Nowak 842. Maciej Izdychowicz 843. Ksenia Tosta 844. Agata Kossek 845. Ewa Majkowska 846. Marta Lizak 847. Agata Nurkowska 848. Iwona Szymik 849. Klaudia Grabowska 850. Aleksandra Chalińska 851. Andrzej Klimczuk 852. Anna Danielczyk 853. Anna Zielińska 854. Agata Urbanik Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 35

36 855. Dorota Górecka 856. Marcin Grudzień 857. kacper pawluk 858. Filip Botor 859. Ewa Wlodarczyk 860. Jadwiga Jagiełło-Kotwica 861. Robert Celuch 862. Alicja Szostkiewicz 863. Małgorzata Dąbrowicz 864. Paweł T. Jochym 865. Małgorzata Werszańska 866. Małgorzata Mostek 867. Dorota Szkodzińska 868. Bożena Rybak 869. Ewa Rybak 870. Krzysztof Muszynski 871. Dorota Sinicka 872. Jolanta Duczmalewska 873. Agnieszka Wiater 874. Joanna Janoszek 875. Magdalena Rawska 876. Magdalena Malec 877. Karolina Bogdaniuk 878. Jan Strycharz 879. Alicja Czyczel 880. Karolina Kaczkowska 881. Aleksandra Grabarz Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 36

37 882. Mirosław Marcinkowski 883. Iwo Augustyński 884. Jacek Maurer 885. Aleksander Nowak 886. Aleksandra Kuźmińska 887. Ewa Kajma 888. Marzena Wojciechowska 889. Marta Choroszczcyńska 890. Krzysztof Małys 891. Małgorzata Sidilas 892. Magdalena Żurawska 893. Janusz Lewandowski 894. Paulina Zając 895. Elżbieta Tołwińska-Królikowska 896. Marta Czajkowska 897. Joanna Śniady 898. Rafał Zyguła 899. Violeta Mikołajczyk 900. Beniamin Kłaniecki 901. Ewelina Sikora 902. Agnieszka Taper 903. Anna Ligman 904. katarzyna kaczmarska 905. Wojciech Kotwica 906. Joanna Kotek 907. Anna Gumowska 908. Iwona Macioszek Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 37

38 909. Tomasz Jankowski 910. Elżbieta Ulanowicz 911. Jakub Sroczyk 912. Arek Stęplowski 913. Mirosław drążek 914. Małgorzata Wójcik 915. Agnieszka Polińska 916. Małgorzata Popow 917. Marianna Kłosińska 918. Karolina Kowska 919. Barbara Koryś 920. Lucyna Dłubak 921. Marta Kot 922. Jan Stradowski 923. Hubert Makaruk 924. Jędrzej Walkowiak 925. Izabela Stępniewska 926. Sebastan Sikora 927. Remigiusz Tas 928. Sławomir Baturo 929. Robert Wolniak 930. Beata Zwierzyńska 931. Anna Radecka 932. Jolanta Gibiec 933. Kazimierz Kurz 934. Marta Szutkowska-Kiszkiel 935. Izabela Kosior Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 38

39 936. Anna Kołodziejek 937. Krzysztof Witkowski 938. Grażyna Witkowska 939. Anna Mazgal 940. Barbara Klimczak 941. Katarzyna Huptysiowska 942. Małgorzata Drobny 943. Marta Roesler 944. marzena kowalska 945. Karol Piotrzkiewicz 946. Agnieszka Farynowska 947. Agnieszka Fluda-Krokos 948. Anna Włodarczyk 949. Marcin Kijak 950. Jarosław Majski 951. Rafał Mazur 952. Mateusz Mroczek 953. Ewa Garbarz 954. Maciej Białous 955. Paulina Radziwonowicz 956. Katarzyna Buglewicz 957. Aleksandra Derra 958. Karolina Żelazowska 959. Mirosław Michalewski 960. Martyna Studzinska 961. Marta Wciseł 962. Karol Zamojski Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 39

40 963. Agnieszka Dąbal 964. Dorota Paczesniak 965. Magdalena Żywiołek-Andrysz 966. Magdalena Wasielewska 967. Natalia Budzyńska 968. Małgorzata Meissner 969. Anna Gawrońska 970. Angelika Błasiak 971. Marta Walkowiak 972. Joanna Synowiec 973. Sebastan Kowalski 974. Sebastan Mania 975. Wojciech Winiarski 976. Wojciech Zieliński 977. Klaudyna Cwynar 978. Agnieszka Wasilewska 979. Mateusz Dolny 980. Jolanta Kilian 981. Michał Brennek 982. Anna Równy 983. Dariusz Miszczak 984. Ewelina Sitak 985. Marta Mikulewicz 986. Magdalena Kowalczyk 987. Renata Rudnicka 988. Przemysław Pela 989. Sebastan Szymaniewicz Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 40

41 990. Kazimierz Leśniak 991. Joanna Sabak 992. Dorota Kiełkowska 993. Tomasz Minkiewicz 994. Lucyna Zembowicz 995. Iwona Bukowska 996. Sylwia Mazuga 997. Ewa Kaczmarek 998. Łukasz Cabaj 999. Krzysztof Sikora Katarzyna Florencka Ines Kryszeń Grzegorz D. Stunża Dariusz Piotrowski Wlodzimierz Kudelski Anna Dziedzic Justyna Rembiszewska Piotr Gajdowski Aleksandra Jankowska Dorota Rybak Krzysztof Kulka Tomasz Ortmann Helena Dymarczyk Dominik Purchała Barbara Szmatuła-Piotrzkiewicz Roman Sąsiada Wojciech Doroszewicz Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 41

42 1017. Joanna Sołtysiak Iwona Agnieszczak Michał Starczewski Natalia Syrzycka-Mlicka Renata Malczewska Małgorzata Rukszan michał strzeżek Krzysztof Ziober Aga Giemza Katarzyna Świtalska Sylwia Lewandowska Justyna Rakoczy Marzena Sienna Tomasz Cholewiński Jolanta Dębek Sławomir Czarnecki Robert Pyzel Agnieszka Dąbrowska Katarzyna Osiadła Sylwia Jęczalek Janusz Warszewski Małgorzata Baka-Theis Marcin Lange Wojciech Kazberuk Marta Kostecka Jula Milkowska Małgorzata Klecuń Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 42

43 1044. Wojciech Pachniewski Magdalena Gąsior Katarzyna Koziatek Wojciech Rusinek Małgorzata Obszyńska Magda Witels Aneta Paluchowska Waldemar Howil Maria Dąbrowska-Majewska Patrycja Lentowszczyk-Cichocka Marta Okonek Klaudia Przytuła Anna Arkuszewska Agata Grzesiak Radosław Janicki Małgorzata Zielińska Karolina Skotarczak-Dobrzyńska Ewa Tkacz Natalia Taźbirek Joanna Wojnar Izabela Kłysiak Dorota Chacińska-Kubiec Dawid Kujawa Beata Stasińska Patrycja Dąbrowska Hanna Przystajko Tomasz Ocieczek Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 43

44 1071. Monika Zoń Martyna Durczak Anna Pawlak Błażej Choroś Marta Sikorska Krzysztof Wietrzykowski Małgorzata Olejnik Marcin Lewandowski ANETA KLECZKOWSKA Marcin Karwowski Mirosław Kelniarz Janusz Krajsman Tomasz Ganicz Marta Matuszna Ewelina Kamasz Karolina Siejka Agnieszka Piwnicka-jagielska Małgorzata Kłossek Agnieszka Wyszyńska - Wytrykus Agnieszka Jancewicz Agnieszka Milbrandt Agnieszka Regulska Karolina Pomarańska Karol Rychwalski Katarzyna Werner-Mozolewska Jakub Kubiec Jakub Mellem Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 44

45 1098. Oliwia Kasprzyk Jakub Proszowski Jarosław Nikoniuk Anna Czarnecka Marek Mazurkiewicz Dominika Wikiera Michał Gilewski Agnieszka Buczak Aleksander Bucholski Justyna Szymańska Marek Friedman Andrzej Jazdon Waldemar Ładoń Krzysztof Karwowski Piotr Mikołajski Kamila Góra Tomasz Moroń Wojciech Cetera Barbara Leszkowicz-Barszcz Joanna Szorek Krzyszto Bugla Małgorzata Chudzikowska Agnieszka Pytlak Marcin Waszczuk Agnieszka Lamek-Kochanowska Ada Iniarska Urszula Wozniak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 45

46 1125. Maciej Zaniewicz Grzegorz Łydko Paulina Domagała Monika Wolszleger Aleksandra Pietkun Karol Baranowski Michał Wiącek Paweł Kuczma Beata Pogorzelska Artur Szarecki Agnieszka Głogowska Justyna Stasiowska Szczepan Kopyt Zbigniew Skorupka Marek Simon Krystyna Szrajber Natalia Macioszek Maria Świątkowska Marta Zimniak-Hałajko Michał Łazicki Emilia Padzik Wojciech Baluch Przemek Kosiński Katarzyna Marel Karina Rojek Milada Krajewska Kinga Skoczyńska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 46

47 1152. Anna Bierzanska Jarosław Rosiński Henryk Zalewski Karolina Dyl Anna Mierzecka Marcin Koziej Kinga Szanser Mateusz Wójtowicz Katarzyna Stefaniak Paweł Cywiński Barbara Krywoszejew Ewa Bodal Artur Eichhorst Maria Lambert Lechosław Hojnacki Andrzej Buławski Klaudia Wojciechowska Emilia Wlazło Marcin Szymczyk Marcin Turkot Michał Dzięciołowski Kuba Danecki Karolina Przybyła Monika Łępicka Anna Wiśniewska Paweł Niedźwiadek Katarzyna Sierka Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 47

48 1179. Joanna Zadeberny Radosław Czyżewski Michal Kotowski Wiesłąw Włodarski Marcin Wąsowski Łukasz Jóźwiak Marek b.chodaczyński Barbara Moskal Małgorzata Dąbrowska Magdalena Sierakowska Ewa Bielińska Paulina Mazur Dorota Kolańska Daria Pranga Ewa Krawczyk Bartosz Duleba Tomasz Mitrowski Szymon Jankowski Alicja Rożnowska-Szpot Filip Gęstwicki Magdalena Długosz Andrzej Zinkiewicz Aneta Dobrzyńska Joanna Adamska Michał Markowicz Jacek Ścibor Rafał Gajda Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 48

49 1206. Rafał Gawiński Katarzyna Szyszka Michał Dołęga Weronika Paszewska Dorota Karpeta Konstancja Krzywdzińska Piotr Trysiński Włodzimierz Zwierzyna Ewelina Przysiwek Justyna Płaczek Joanna Gwiazda1. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki 2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 3. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 4. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych 5. Stowarzyszenie EBIB 6. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska 7. Obywatele Nauki 8. Stowarzyszenie Otwarte! 9. Collegium Artum 10. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 11. Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW "KLIO" 12. Fundacja Nowoczesna Polska 13. Fundacja CultureShock 14. Centrum Edukacji Obywatelskiej 15. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 16. Stowarzyszenie Bibliosfera.org 17. Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 49

50 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego 19. Akademia Sztuki i Kultury 20. Społeczny Fundusz Stypendialny 21. Warszawski Klub Dyrektorów Szkół Niepublicznych 22. Muzeum Sztuki w Łodzi 23. Sieć Obywatelska Watchdog Polska 24. Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych 25. Creatve Commons Polska 26. Stowarzyszenie Wikimedia Polska 27. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 28. Muzeum Historii Polski w Warszawie 29. ABIX - Cyfrowa edukacja z Open Source 30. Zespół Szkół Specjalnych nr Instytut Kultury Polskiej UW 32. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile 33. Fundacja Akcja Demokracja 34. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 35. Stowarzyszenie Park Inicjatyw 36. Fundacja Kultury Akademickiej 37. Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych 38. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie 39. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach 40. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 41. Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 42. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 43. Książnica Pomorska 44. Poradnia Psychologiczni-Pedagogiczna w Lipsku Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 50

51 45. Zespół Szkół nr Universität Wien, Instytut Psychologii Stosowanej: Psychologia Edukacji 47. Pławskie Centrum Edukacyjne "Kasztanówka" 48. Superbelfrzy RP 49. SP 13 Olsztyn 50. Fundacja Pomóź Innym 51. Fundacja BOINC Polska 52. Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechwek 53. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 54. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 55. Parta Razem 56. Fundacja Zmiana 57. European Youth Informaton Agency 58. WOBEC. Czasopismo społeczno kulturalne 59. Szkoła Podstawowa w Kozłowie 60. Fundacja im. Michała Friedmana 61. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 62. I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach 63. ZSO10 Gliwice 64. ZSO 10 im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach 65. Krytyka Polityczna 66. Fundacja na Rzecz Socjalnej Demokracji 67. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 68. Uniwersytet w Białymstoku 69. Fundacja SocLab 70. Świat Czytników 71. Fundacja CoderDojo Polska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 51

52 72. Eduplatorma Sp. z o.o. 73. Inicjatywa post-turysta.pl 74. Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych Aktywne Osiedle 75. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie 76. Demokracja Bezpośrednia 77. Enauczanie.com 78. Politechnika Poznańska 79. Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja" 80. Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!" 81. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu 82. Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej 83. V Liceum Ogólnokształcące im.j.pawła II Toruń 84. Fundacja Generator 85. Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych 86. Miejska Biblioteka w Łowiczu 87. Szkoła Podstawowa nr 58 w Poznaniu 88. Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego 89. Koło SBP Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 90. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 91. Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej 92. Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Smaki 93. Fundacja Uniwersytet Dzieci 94. Fundacja Europejskie Centrum Rozwoju Europa Jutra 95. PEStka 96. Stowarzyszenie Chwytaj Szanse 97. ZSO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi 98. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Praga Południe Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 52

53 99. Stowarzyszenie Młodych Twórców - "Ku Teatrowi" 100. Big Talk School sp. z o.o CoderDojo Poznań 102. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie 103. Stowarzyszenie Akademia plus Instytut Kultury Miejskiej 105. Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera 106. Fundacja Teatru Ósmego Dnia 107. EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań 108. Pracownia Kultury Współczesnej 109. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Jasienia Jasieniaki 110. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 111. Fundacja Pole Dialogu 112. Europejskie Centrum Solidarności 113. Klub Kultury Przegorzały 114. Fundacja 50 Aleja 115. Fundacja Ad Hoc 116. Fundacja Muzyka jest dla wszystkich 117. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile 118. Centrum "Kana" w Nowym Sączu 119. Centrum LSCDN 120. Creatve Acton Films 121. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 122. Fundacja "Merkury" 123. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne 124. Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka 125. Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 53

54 126. Stowarzyszenie Komunikat 127. Robokajtki 128. Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz 129. Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach 130. Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu 131. ASP w Cieszynie 132. Sfera Harmonii -- Fundacja Inicjatyw Artystycznych 133. Fundacja Autka 134. Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej 135. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 136. Biblioteka zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. h. Cegielskiego w Chodzieży 137. Alternatywa Szkoła Podstawowa Cieszyn 138. Clonmel Polish School 139. Uniwersytet Zaangażowany 140. Dom Kultury Włochy 141. Szkoła Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu 142. MGOK w Opalenicy 143. WSCKZiU-Złotów 144. Fundacja Praesterno 145. Fundacja Nauki Otwartej 146. Stowarzyszenie Muzyka Jutra 147. Women in Technology 148. Marcelina Rona 149. Marcin Gębski 150. Dominika Byczkowska-Owczarek 151. Michał Krzemiński 152. Eleonora Tamara Gross Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 54

55 153. Małgorzata Rychlik 154. Monika Gintowt-Dziewałtowska 155. Anna Lewoc 156. Waldemar Weihs 157. Magdalena Rytel-Latos 158. Beata Wołkanowska 159. Zuzanna Sala 160. Adam Jurkiewicz 161. Zbigniew Zadora 162. Anna Milerska 163. Mateusz Kulewicz 164. Ryszarda Machlowska 165. Katarzyna Rybicka 166. Sylwia Sołtysiak 167. Mateusz Kołodziej 168. Tomasz Małkus 169. Irma Małgorzata Wrzosek 170. Łukasz Rogotowicz 171. Małgorzata Bera 172. Barbara Tomkiewicz 173. Marcin Olszewski 174. Agnieszka Drożdż 175. Agnieszka Rudzik-Sawicka 176. Grzegorz Dąbrowski 177. Daniel Matras 178. Renata Sobieszczańska 179. Agata Włodarczyk Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 55

56 180. Barbara Cichocka 181. Piotr Kotlarz 182. Halina Guzy 183. Łukasz Marek 184. Daniel Krzywik 185. Tomasz Gancarczyk 186. Paweł Urbanek 187. Agnieszka Grochowska 188. Marek Sudoł 189. Anna Michalik 190. Anna Grędzińska 191. Przemysław Grześkowiak 192. Magdalena Sotomska 193. Beata Jurkiewicz 194. Katarzyna Sztop-Rutkowska 195. Krystan Buczek 196. Grzegorz Jurdziński 197. Grzegorz Kołodziej 198. Zuzanna Cieśla-Skrzypulec 199. Kamil Skibowski 200. Karolina Gierdal 201. Karolina Kłaczyńska 202. Anna Jarocka 203. Magdalena Fudala 204. Małgorzata Nowak 205. Jarosław Suchan 206. Bożena Wielowska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 56

57 207. Agata Walczak-Niewiadomska 208. Wiesława Dobrolińska 209. Ewa Mróz 210. Małgorzata Zielska 211. Leszek Tarkowski 212. Małgorzata Różańska-Braniecka 213. Marcin Szatan 214. Martyna Jeziorska 215. Krzysztof Richter 216. Anna Stokowska 217. Aleksandra Pieszak 218. Piotr Bolek 219. Marek Mikrut 220. Sandra Maj 221. Anna Czuba 222. Ireneusz Wojcieski 223. Anna Maj 224. Katarzyna Bednarz 225. Jędrzej Witkowski 226. Agnieszka Gawrońska 227. Justyna Dardzikowska 228. Dorota Janczak 229. Aleksander Jan Drozd 230. Dominika Kałabun 231. Ewa Czerniecka 232. Natalia Nieć 233. Jowita Urbańska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 57

58 234. Justyna Deszcz 235. Agata Kołodziejczyk 236. Andrzej Trzeciak 237. Agnieszka Paul 238. Przemysław Maszczyński 239. Tomasz Poseniak 240. Robert Rydz 241. Szymon Kowalski 242. Tomasz Włoczkowski 243. Renata Tankielun 244. Ula Trzeciakowska 245. Natalia Firek 246. Rafał M. Socha 247. Ewa Szczodry 248. Radosław Gabinek 249. Ewa Kretkowska 250. Olga Bogdaniuk 251. Jakub Klawiter 252. Justyna Kołodko-Bietkał 253. Urszula Konieczka 254. Katarzyna Górnik 255. Beata Kędziora 256. Katarzyna Nowicka 257. Piotr Marcinkiewicz 258. Anna Skowronek-Jaskuła 259. Joanna Kozik 260. Jacek Gowdziak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 58

59 261. Robert Zontek 262. Arkadiusz Momot 263. Stanisław Małolepszy 264. Wojciech Górny 265. Filip Cander 266. Ewa Majdecka 267. Dobrochna Zalas 268. Cezary Matusiak 269. Katarzyna Ziętal 270. Ewa Sękowska 271. Krzysztof Wiernek 272. Helena Wróblewska 273. Małgorzata Jakóbczyk 274. Halina Kantor 275. Jacek Malejko 276. Magdalena Mips 277. Ewelina Chromińska 278. Magdalena Zachara-Darmosz 279. Barbara Latosińska 280. Adam Kosak 281. Anna Cieplak 282. Małgorzata Witeska 283. Sylwia Rypel 284. Dominik Raś 285. Joanna Miloch 286. Bartosz Julian Waliszewski 287. Sławomir Nowak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 59

60 288. Katarzyna Ligman 289. Anna Kobylec-Klauz 290. Joanna Apanasewicz 291. Joanna Lepiesza 292. Małgorzata Bujnowska 293. Mariusz Góralczyk 294. Emilia Hameed 295. Ilona Zielińska 296. Maria Koszucka 297. Marzenna Przesmycka-Baranek 298. Radosław Bomba 299. Mariola Turowska 300. Lucyna Markowska 301. Piotr Napora 302. Katarzyna Szefs 303. Renata Kargol 304. Adam Krassowski 305. Magdalena Sosnówka 306. Monika Górnicka 307. Marta Kryś 308. Marta Gil 309. Janusz Cichy 310. Radosław Słowiński 311. Teodor Kulej 312. Teresa Jankowska 313. Emanuel Hołub 314. Michał Tomczak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 60

61 315. Jolanta Miącz 316. Agata Rakotny 317. Olga Witek 318. Tomasz Raburski 319. Natalia Kruszyna 320. Dorota Grudzień 321. Marek Kujawa 322. Marianna Wybieralska 323. Agata Adamiecka-Sitek 324. Irena Wójcik 325. Paweł Wiczyński 326. Jakub Romański 327. Paulina Kowalczyk 328. Andrzej Świetlikowski 329. Izabela Chochół 330. Łukasz Barciński 331. Katarzyna Sołtan-Młodożeniec 332. Anna Czernek 333. Adam Jaśkow 334. Monika Zalewska 335. Katarzyna Wilk 336. Karol Wodziński 337. Michał Jurasz 338. Witold Wołejszo 339. Joanna Szwej 340. Ewa Kędracka 341. Klaudia Kowalska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 61

62 342. Emilia Pruszyńska-Karbownik 343. Zofa Cichocka 344. Piotr Kowzan 345. Filip Majewski 346. Małgorzata Kępka 347. Kazimierz Rybak 348. Kinga Juszczyk 349. Grzegorz Staniak 350. Stanisław Niziński 351. Jola Wierzchowska-Kzaczka 352. Karol Marcjan 353. Wioleta Boras 354. Ewa Piasecka 355. Renata Adamczuk 356. Tomasz Rajtar 357. Sebastan Stec 358. Waldemar Węgrzyn 359. Katarzyna Mączka 360. Ryszard Oślizło 361. Krzysztof Urbański 362. Magda Buszac 363. Joanna Janiszewska 364. Roman Buszac 365. Tomasz Florczyk 366. Agnieszka Mocyk 367. Natalia Cieślak 368. Piotr Łyp Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 62

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych Rok szkolny uczeń Wiktoria Charzewska Gościcka Michał Kolankiewicz Mrozowska uzyskany tytuł Kacper Pawlak

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r.

KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r. KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r. 100 m kobiet 1 Polak-Grudzińska Klaudia 1997 ZSP Kleszczów bełchatowski

Bardziej szczegółowo

Wyniki VII Biegu Niepodległości. Kategoria: dziewczęta 2001

Wyniki VII Biegu Niepodległości. Kategoria: dziewczęta 2001 Kategoria: dziewczęta 01 1 Olga Brzezińska SP Mirosław 2 Wiktoria Madzińska SP Ujście 3 Marta Mosler SP Ujście 4 Jowita Zdzierela SP Ujście 5 Dominika Wylegała SP Ujście 6 Maria Kozera SP Ujście 7 Julia

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R.

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00:

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Technikum Nr 1 w Myszkowie Język Polski poziom podstawowy 05.05.2014 Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Bubel Patrycja Magdalena Maciąg Michał Sebastian Wójcik Milena Ewa Kondas Dawid Kulak Tomasz Bronisław

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

I Kategoria dziewczęta szkoła podstawowa: II Kategoria chłopcy szkoła podstawowa:

I Kategoria dziewczęta szkoła podstawowa: II Kategoria chłopcy szkoła podstawowa: I Kategoria dziewczęta szkoła podstawowa: 1 m-ce - 10 pkt.: Wioletta Osiak 2 m-ce - 8 pkt.: Edyta Czyzio 3 m-ce - 6 pkt.: Olga Siekierzyńska 4 m-ce - 5 pkt.: Klaudia Osiak 5 i 6 m-ce - 4 pkt.: Marta Kazanecka

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista uczniów zdających próbny pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w dniu 26 listopada 2015 r.

Lista uczniów zdających próbny pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w dniu 26 listopada 2015 r. Przedmiot: j. angielski sala: 11 Godzina rozpoczęcia: 8 00 1 Bajek Marta 4H 2 Bobkowska Marta 4H 3 Burchard Marta 4H 4 Dylewska Marta 4H 5 Falkowska Karolina 4H 6 Jóźwiak Julita 4H 7 Kaczmar Zuzanna 4H

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ust.1-4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r.

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. XLV Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. Miejsce XXXV Orient XXXV z 1 Renata Łaska 956 1000 996 999 1000 986 1000 1000 976 1000 5999 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2015 1 Renata Małgorzata Szczęch Łańcut 2 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Lista uczniów zdających próbny pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w dniu 28 listopada 2013 r.

Lista uczniów zdających próbny pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w dniu 28 listopada 2013 r. Przedmiot: j. angielski sala: 11 Godzina rozpoczęcia: 8 00 1 Barnaś Zuzanna 4G 2 Burdzicka Natalia 4G 3 Chrapek Natalia 4G 4 Grabarczyk Paulina D 4G 5 Heimowska Alina D 4G 6 Jaskólska Natalia D 4G 7 Kościańczuk

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy Sala 1 (sala gimnastyczna) 1. Arendarska Paulina Edyta 2. Babuśka Martyna 3. Cedzidło Patrycja 4. Chmielewska Marta Maria 5. Chruszcz Angelika Aleksandra 6. Cópek Magdalena Katarzyna 7. Czaja Angelika

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. 6. SIWIEC Adam, lat 61, zam. Wąwolnica zgłoszony przez KWW GMINA WĄWOLNICA NASZE WSPÓLNE DOBRO - lista nr 21

OBWIESZCZENIE. 6. SIWIEC Adam, lat 61, zam. Wąwolnica zgłoszony przez KWW GMINA WĄWOLNICA NASZE WSPÓLNE DOBRO - lista nr 21 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wąwolnicy z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Wąwolnica w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W PAKOŚCI

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W PAKOŚCI OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W PAKOŚCI do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów z siedzibą w Klubie Jubilat ul. Mogileńska 21a 1. Bernadetta KOZŁOWICZ 2. Zofia Helena BUKOWSKA

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczniów o terminie i miejscu egzaminu zawodowego E.12.

Informacja dla uczniów o terminie i miejscu egzaminu zawodowego E.12. Informacja dla uczniów o terminie i miejscu egzaminu zawodowego E.12. 1. Mikołaj Czarnecki E.12. 2016-06-20 08:00 20 2016-06-17 10:00 101 2. Jakub Jóźwiak E.12. 2016-06-20 08:00 20 2016-06-17 10:00 101

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Adres Zbigniew Gwadera p.o. Dyrektora Departamentu 1212 Agata Rutkowska z-ca

Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Adres  Zbigniew Gwadera p.o. Dyrektora Departamentu 1212 Agata Rutkowska z-ca Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Adres e-mail Zbigniew Gwadera p.o. Dyrektora Departamentu 1212 zbigniew.gwadera@lodzkie.pl Agata Rutkowska z-ca Dyrektora 1210 agata.rutkowska@lodzkie.pl Samodzielne Stanowiska

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych:

Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Projektów Komercyjnych: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Lista osób spełniających kryteria formalne w konkursie na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP. Szkolenie odbędzie się dn. 20.06.2014 r. i 21.06.2014 r. w podziale na cztery grupy.

SZKOLENIE BHP. Szkolenie odbędzie się dn. 20.06.2014 r. i 21.06.2014 r. w podziale na cztery grupy. Obecność OBOWIĄZKOWA!!! SZKOLENIE BHP Brak zaliczonego szkolenia BHP uniemożliwia podjęcie stażu. Szkolenie odbędzie się dn. 20.06.2014 r. i 21.06.2014 r. w podziale na cztery grupy. Proszę dokładnie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Rok akad. 2010/2011 Semestr 2. Lista studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Fizjoterapia Grupa 240-A1.

Rok akad. 2010/2011 Semestr 2. Lista studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Fizjoterapia Grupa 240-A1. Grupa 240-A1 1 ADAMCZYK ALEKSANDRA FIZ / 1 36979 2 ANIŚKIEWICZ ADAM FIZ / 1 36980 3 BATOROWICZ MARTA FIZ / 1 36982 4 BEDNARZ ELŻBIETA FIZ / 1 36983 5 BEDNARZ PATRYK FIZ / 1 36984 6 BIAŁAS PIOTR FIZ / 1

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 DYDAKTYKA - średnie ocen klas IV-VI średnie ocen 5 4,5 4 4,53 4,15 4,57 4,33 3,93 3,5 3 średnie ocen 2,5 2 1,5 1 IV a IV b V a V b VI Uczniowie

Bardziej szczegółowo

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15 3 5-5 1 Y Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Ul. Wałowa 18, 7-3 Gryfice 18.5.1r. Od 1:3 Czerniecki Michał 1:3-1:45 Do 18: Dębska Beata 1:45-13: Dojlitko Alicja 13:-13:15 Domaoska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 - Nagrody zespołowe 2012

Załącznik nr 3 - Nagrody zespołowe 2012 L.p. Klub Sportowy Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa Wynik 1 KS "7 coma 7" Zuzanna Piotrowska taniec sportowy I, II m. MŚ 2 Łódzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno - Sportowe Niepełnosprawnych Załącznik

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015. Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015. Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013 14 maja 2013 l.p Nazwisko i imię Kierunek Godzina 1 Kinga Paulina Kulczyńska Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 2 Wioleta Prośniak Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 3 Patrycja Emila Osińska Trzyletnie

Bardziej szczegółowo

V BIEG RODZINNY W NADARZYNIE r m KOBIETY

V BIEG RODZINNY W NADARZYNIE r m KOBIETY V BIEG RODZINNY W NADARZYNIE - 01.06.2014r. 1100 m KOBIETY 1. Katarzyna Stefańska Stara Wieś (4,08,50) 2. Weronika Seta Stara Wieś (4,15,28) 3. Wiktoria Kunicka Nadarzyn (4,25,19) 4. Monika Dołęga Nadarzyn

Bardziej szczegółowo

matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00

matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00 matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00 sala gimnastyczna 1. Andersen Martha Alexandra 2. Araszewski Sebastian Adam 3. Arendt Ewelina Julia 4. Baranowski Jakub Kornel 5. Biskupska

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu Zajęcia sportowe - Gry zespołowe chłopców - liceum Gr - 1 poniedziałek 16:00 17:30 A. Stęplowski 1 Bilski Tomasz 2 Brodziak Borys 3 Kos Grzegorz 4 Krawczyk Łukasz 5 Kubiak Daniel 6 Liu Adrian 7 Mazur Piotr

Bardziej szczegółowo

Zawód: Sala: 01 Godzina rozpoczęcia: 9 00

Zawód: Sala: 01 Godzina rozpoczęcia: 9 00 Zawód: Sala: 01 Godzina rozpoczęcia: 9 00 technik logistyk 180 min. 1 Błaszczak Maciej IV L-i 2 Fiks Mateusz IV L-i 3 Gutkowska Marta D IV L-i 4 Hećman Mateusz D IV L-i 5 Krawczyk Daniel IV L-i 6 Rachańska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015 WÓJTA GMINY z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO śegnamy NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM GRATULUJEMY NAJLEPSZYM ABSOLWENTOM SZKOŁY I ICH RODZICOM Magdalena Kudła 3d LO średnia ocen: 4,75 Finalistka XXXIII Olimpiady Centralnej

Bardziej szczegółowo

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Grupa : G1 1 1 Gajdzik Nadia 2006 33.30 26.06 59.36 2 4 Makuła Wiktor 2007 35.50 27.83 1:03.33 3.97 3 2 Kłak Zofia 2006 38.49 28.54 1:07.03 7.67 4 5 Miśkowiec Marlena 2008 1:04.33 44.09 1:48.42 49.06 5

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

Punktacja po III Biegach zaliczanych do II Grand Prix Powiatu Radziejowskiego w Biegach. 7-9 lat dziewczęta

Punktacja po III Biegach zaliczanych do II Grand Prix Powiatu Radziejowskiego w Biegach. 7-9 lat dziewczęta Miejsce Punktacja po Iach zaliczanych do II Grand Prix w Biegach 1. XI Bieg Południowy 2. i Powitania Lata 3. IV Biegi Niepodległości 7-9 lat dziewczęta Nazwisko i imię Miejscowość I 1 Gmurska Oliwia Radziejów

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

16 maja 2016 r. - JĘZYK POLSKI

16 maja 2016 r. - JĘZYK POLSKI 16 maja 2016 r. - JĘZYK POLSKI - mgr Małgorzata Kaczmarek - przewodnicząca - mgr Witold Ołdakowski 1 Boguta Michał III B 9.00 2 Chudzik Paulina III B 9.15 3 Czerniakowska Kinga III B 9.30 4 Gontarz Magdalena

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych ul. Ostrowska 58 1) Bogumiła Nadany Przewodnicząca Komisji 2) Jacek Kikoła Zastępca Przewodniczącej 3) Andrzej Tokarski 4) Anna Konferowicz

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE WARTE ZACHODU II Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

CZYTANIE WARTE ZACHODU II Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU II Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego PROTOKÓŁ PRZEBIEGU II ETAPU KONKURSU ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH (etap pisemny) Zawody II stopnia przeprowadziła Komisja w składzie:

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Zelowie sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zelowie I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Zelowie utworzono 15

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś Zawody w Narciarstwie Alpejskim Gigant Kluszkowce

Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś Zawody w Narciarstwie Alpejskim Gigant Kluszkowce K01 Dziewczynki kl. 0-3 9 1. 9 Zuzanna Śledziowska 1 00:49:09 00:47:30 1:36,39 0,00 2. Maja Żurowska 1 00:52:89 00:50:43 1:43,32 +6,93 3. 4 Marta Regulska 1 00:53:64 00:52:62 1:46,26 +9,87 4. 3 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 DYDAKTYKA - średnie ocen klas IV-VI Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce w klasach I-III kl. I kl. II 1. Karol Bajger- Ryba 1.

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Protokół wyników zawodów II stopnia 40. Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2013/ weryfikacja oceny prac I etapu

Protokół wyników zawodów II stopnia 40. Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2013/ weryfikacja oceny prac I etapu Strona 1 1 KŁACZYŃSKA Amelia I Liceum Ogólnoształcące Towarzystwa Salezjańskiego Aleksandrów Kujawski 10 8 19 11 17 19 3 87 TAK 2 GUŚLAKOW Adam II Liceum Ogólnoształcące Towarzystwa Salezjańskiego Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Informatyka Stosowana I rok

Informatyka Stosowana I rok Ćwiczenia Grupa zielona 1 Ambroziak Marcin 282551 2 Biesiadziński Szymon Adrian 280492 3 Chuk Karol 280494 4 Czerski Bartosz 282555 5 Falkowski Patryk 280497 6 Grudek Robert 260102 7 Jabłoński Dawid Waldemar

Bardziej szczegółowo

25 m stylem dowolnym dziewczęta rocz m stylem dowolnym chłopcy rocz m stylem dowolnym dziewczęta rocz.2000

25 m stylem dowolnym dziewczęta rocz m stylem dowolnym chłopcy rocz m stylem dowolnym dziewczęta rocz.2000 25 m stylem dowolnym dziewczęta rocz.2001 I Anna Szlagor SP Kat. 0:27,36 II Magdalena Szemplińska SP 1 0:33,10 III Ala Miecznikowska SP 0:36,05 IV Wiktoria Piędel KSP 0:39,97 25 m stylem dowolnym chłopcy

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r.

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. STRONA RZĄDOWA LP IMIĘ I NAZWISKO INSTYTUCJA 1. 2. 3. 4. Pani Iwona Wendel Pan Rafał Sukiennik Pan Jarosław Pasek Pani Izabela Ziątek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Najlepsze wyniki w konkurencjach LA Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzetrzewinie T O P 1 0 Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Bieg na 40 m (hala) Poz. Nazwisko i imię Wynik (sek.) Data Miejsce 1 Krzyształ

Bardziej szczegółowo

Ilość ofert. Ilość osób. Ilość p unktów. Wartość. Liczba pokoi Rodzaj ogrzewania Kondygnacja Uwagi. Imię i nazwisko

Ilość ofert. Ilość osób. Ilość p unktów. Wartość. Liczba pokoi Rodzaj ogrzewania Kondygnacja Uwagi. Imię i nazwisko Lp 1 Imię i nazwisko Ilość osób Ilość p unktów Ilość ofert Wartość remontu Metraż Iwona Gontarek Jacek Gontarek 5 72 0 15000.00 25.00-40.00 3-4 2 Jan Raniszewski 1 63 0 10000.00 15.00-20.00 1-1 3 4 5 Marzanna

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZYDATNOŚCI MUZYCZNEJ. DNIA 10 czerwca 2014 r. ( wtorek)

BADANIE PRZYDATNOŚCI MUZYCZNEJ. DNIA 10 czerwca 2014 r. ( wtorek) BADANIE PRZYDATNOŚCI MUZYCZNEJ DNIA 10 czerwca 2014 r. ( wtorek) godz. 15:00 1. BEJMA ANNA ŚPIEW SOLOWY 2. STRZELECKA ANETA ŚPIEW SOLOWY BADANIE PRZYDATNOŚCI MUZYCZNEJ DNIA 17 czerwca 2014 r. (wtorek)

Bardziej szczegółowo

Lista uczniów zdających próbny pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w dniu 24/25 listopada 2015 r.

Lista uczniów zdających próbny pisemny egzamin maturalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w dniu 24/25 listopada 2015 r. Przedmiot: j. polski/matematyka sala: 11 1 Bajek Marta 4H 2 Bobkowska Marta 4H 3 Burchard Marta 4H 4 Dylewska Marta 4H 5 Falkowska Karolina 4H 6 Jóźwiak Julita 4H 7 Kaczmar Zuzanna 4H 8 Langowski Dominik

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 1 Danuta Bolewska Piotrków Kujawski 2 Sylwia Ciesielska Leszcze

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminów zawodowych. ( nowa podstawa programowa ) zbiórka najpóźniej 30 minut przed egzaminem z dowodem osobistym

Harmonogram egzaminów zawodowych. ( nowa podstawa programowa ) zbiórka najpóźniej 30 minut przed egzaminem z dowodem osobistym Harmonogram egzaminów zawodowych ( nowa podstawa programowa ) zbiórka najpóźniej 30 minut przed egzaminem z dowodem osobistym na sale wchodzimy tylko z dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem

Bardziej szczegółowo