Nowelizacja prawa autorskiego a bariery edukacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowelizacja prawa autorskiego a bariery edukacyjne"

Transkrypt

1 Warszawa, 18 czerwca 2015 Iwona Śledzińska-Katarasińska przewodnicząca Komisja Kultury i Środków Przekazu ul. Wiejska 4/6/ Warszawa Nowelizacja prawa autorskiego a bariery edukacyjne Szanowna Pani Poseł, My, niżej podpisani, organizacje pozarządowe i instytucje działające w obszarze edukacji, nauki i kultury jesteśmy zaniepokojeni zmianami w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uchwalonymi przez Radę Ministrów w dniu 15 maja 2015 r. Zmiany te nie tylko nie rozwiązują dotychczasowych wątpliwości związanych z tzw. dozwolonym użytkiem edukacyjnym (art. 27), ale wręcz pogłębiają i utrwalają wszystkie obecne problemy. Dlatego wnioskujemy o przyjęcie w polskich rozwiązaniach szerokiego modelu dozwolonego użytku edukacyjnego w pełnym dozwolonym przez dyrektywę UE zakresie. Dozwolony użytek edukacyjny jest dla nauczycieli szkolnych i akademickich jednym z podstawowych narzędzi do prowadzenia ciekawych zajęć. Pozwala on na wykorzystanie chronionych prawem autorskim materiałów (np. flmów, muzyki, nagrań programów telewizyjnych, fragmentów książek) na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 1

2 Śledząc istotne dla procesu edukacyjnego prace nad zmianami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z przykrością stwierdzamy, że kierunek zmian nie tylko nie pomaga w procesie edukacji, ale wręcz może być szkodliwy. Zarówno obowiązujące obecnie przepisy, jak i przepisy przyjęte przez Radę Ministrów nie dają nauczycielom swobody korzystania z dostępnych zasobów, która jest niezbędna w nowoczesnej edukacji. Co więcej, rząd wycofał się z początkowych, ambitniejszych założeń reformy zaproponowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w październiku 2014 roku. Zmiany mogą w wielu obszarach wręcz wyłączyć możliwość swobodnego wykorzystywania utworów w edukacji! Zadaniem nauczyciela w procesie edukacyjnym nie może być rozstrzyganie, czy jego działania mają charakter dydaktyczny (na gruncie przepisów prawa autorskiego dozwolony), czy oświatowowychowawczy (gdzie nie można wykorzystywać chronionych utworów bez dodatkowych opłat). Nie widzimy żadnych podstaw do uznania, że wyświetlanie flmów w ramach zajęć lekcyjnych jest dozwolone, a w trakcie zajęć dodatkowych, np. kółka flmowego czy zajęć tanecznych, wymaga zawarcia dodatkowych umów i zapłaty wysokich opłat. Nauczyciele nie są ekspertami prawnymi. żeby na każdym kroku analizować wątpliwości. Jeśli oczekujemy od uczestników procesu edukacyjnego zaangażowania i inicjatywy, kreatywnego podejścia i ciekawego przedstawienia tematu, musimy wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty, które pozwolą podejmować takie działania bez obaw o proces sądowy, kary pieniężne czy kary więzienia i bez wątpliwości moralnych. Edukacja powinna być sferą wolną od jakichkolwiek obaw, że działania nauczycieli zostaną uznane za niedozwolone kar pieniężnych lub nawet pozbawienia wolności, które w takich sytuacjach dopuszcza polskie prawo. Nowoczesna edukacja ma obejmować wiele różnych form działania i różne podmioty. Według Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 2

3 raportu GUS Co się zmieniło w bibliotekach?, w 2012 r. biblioteki publiczne zorganizowały 200 tysięcy zajęć i wydarzeń edukacyjnych. Działalność edukacyjna bibliotek, muzeów i galerii, fundacji czy stowarzyszeń w praktyce nie różni się niczym od zajęć szkolnych. Biblioteki publiczne wspierają również zinstytucjonalizowany proces nauczania. W wielu miejscowościach biblioteki publiczne często służą szkołom jako miejsca do realizacji zadań dydaktycznych. A skoro tak - to prowadzące je osoby powinny mieć te same prawa w wykorzystywaniu dóbr kultury co edukatorzy i nauczyciele funkcjonujący w tradycyjnym systemie szkolnictwa. Dzisiejsze prawo stawia te instytucje i ich pracowników w gorszej sytuacji niż nauczycieli i szkoły. Najwyższa pora to zmienić - prawo powinno równo traktować wszystkie instytucje publiczne i organizacje pozarządowe realizujące działania edukacyjne. Pojawiające się obawy, że uwzględnienie ich w katalogu benefcjentów dozwolonego użytku edukacyjnego, może stanowić zagrożenie dla właścicieli praw do treści, nie są uzasadnione. Każdy dozwolony użytek jest ograniczony działaniem art. 34 i 35 ust. pr. aut. W kontekście zmienianych przepisów pragniemy zwrócić też uwagę na patologiczne w naszej ocenie działania frm, które korzystając z niejasnych przepisów, wymagają opłat (tzw. parasoli licencyjnych) za wyświetlanie flmów w ramach zajęć edukacyjnych. Wiele tego rodzaju przypadków było opisywanych w mediach. Mimo tego rząd nie podjął kroków, które uchroniłyby szkoły czy biblioteki przed tym procederem. Tego rodzaju działaniom sprzyja niejasna sytuacja prawna. Opłaty licencyjne sięgają nawet kilku tysięcy złotych rocznie dla jednej szkoły, co w skali kraju oznacza dodatkowy koszt w wysokości nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Środki fnansowe zmarnowane na dodatkowe opłaty nie mogą zostać wydane w miejscu, gdzie istnieją rzeczywiste potrzeby. Opowiadamy się więc za jasnymi granicami dozwolonego użytku oraz zakazem wprowadzania opłat za działania objęte dozwolonym użytkiem. Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 3

4 Mamy nadzieję, że powyższe postulaty zostaną wzięte pod uwagę znajdą podatny grunt w trakcie procesu legislacyjnego i pozwolą na wprowadzenie do porządku prawnego takich zmian, które dadzą sektorowi edukacji szansę na skupienie się na nauczaniu, a nie kwestach prawnych. Licząc na zrozumienie oraz wsparcie w rozwiązaniu problemów, Pozostajemy z poważaniem SYGNATARIUSZE: 1. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki 2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 3. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 4. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych 5. Stowarzyszenie EBIB 6. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska 7. Obywatele Nauki 8. Stowarzyszenie Otwarte! (Monika Koblak) 9. Collegium Artum 10. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 11. Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW "KLIO" 12. Fundacja Nowoczesna Polska 13. Fundacja CultureShock 14. Centrum Edukacji Obywatelskiej 15. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 16. Stowarzyszenie Bibliosfera.org 17. Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 4

5 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego 19. Akademia Sztuki i Kultury 20. Społeczny Fundusz Stypendialny 21. Warszawski Klub Dyrektorów Szkół Niepublicznych 22. Muzeum Sztuki w Łodzi 23. Sieć Obywatelska Watchdog Polska 24. Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych 25. Creatve Commons Polska 26. Stowarzyszenie Wikimedia Polska 27. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 28. Muzeum Historii Polski w Warszawie 29. ABIX - Cyfrowa edukacja z Open Source 30. Zespół Szkół Specjalnych nr Instytut Kultury Polskiej UW 32. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile 33. Fundacja Akcja Demokracja 34. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 35. Stowarzyszenie Park Inicjatyw 36. Fundacja Kultury Akademickiej 37. Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych 38. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie 39. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach 40. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 41. Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 42. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 43. Książnica Pomorska 44. Poradnia Psychologiczni-Pedagogiczna w Lipsku Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 5

6 45. Zespół Szkół nr Universität Wien, Instytut Psychologii Stosowanej: Psychologia Edukacji 47. Pławskie Centrum Edukacyjne "Kasztanówka" 48. Superbelfrzy RP 49. SP 13 Olsztyn 50. Fundacja Pomóż Innym 51. Fundacja BOINC Polska 52. Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechwek 53. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 54. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 55. Parta Razem 56. Fundacja Zmiana 57. European Youth Informaton Agency 58. WOBEC. Czasopismo społeczno kulturalne 59. Szkoła Podstawowa w Kozłowie 60. Fundacja im. Michała Friedmana 61. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 62. I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach 63. ZSO10 Gliwice 64. ZSO 10 im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach 65. Krytyka Polityczna 66. Fundacja na Rzecz Socjalnej Demokracji 67. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 68. Uniwersytet w Białymstoku 69. Fundacja SocLab 70. Świat Czytników 71. Fundacja CoderDojo Polska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 6

7 72. Eduplatorma Sp. z o.o. 73. Inicjatywa post-turysta.pl 74. Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych Aktywne Osiedle 75. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie 76. Demokracja Bezpośrednia 77. Enauczanie.com 78. Politechnika Poznańska 79. Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja" 80. Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!" 81. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu 82. Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej 83. V Liceum Ogólnokształcące im.j.pawła II Toruń 84. Fundacja Generator 85. Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych 86. Miejska Biblioteka w Łowiczu 87. Szkoła Podstawowa nr 58 w Poznaniu 88. Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego 89. Koło SBP Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 90. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 91. Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej 92. Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Smaki 93. Fundacja Uniwersytet Dzieci 94. Fundacja Europejskie Centrum Rozwoju Europa Jutra 95. PEStka 96. Stowarzyszenie Chwytaj Szanse 97. ZSO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi 98. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Praga Południe Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 7

8 99. Stowarzyszenie Młodych Twórców - "Ku Teatrowi" 100. Big Talk School sp. z o.o CoderDojo Poznań 102. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie 103. Stowarzyszenie Akademia plus Instytut Kultury Miejskiej 105. Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera 106. Fundacja Teatru Ósmego Dnia 107. EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań 108. Pracownia Kultury Współczesnej 109. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Jasienia Jasieniaki 110. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 111. Fundacja Pole Dialogu 112. Europejskie Centrum Solidarności 113. Klub Kultury Przegorzały 114. Fundacja 50 Aleja 115. Fundacja Ad Hoc 116. Fundacja Muzyka jest dla wszystkich 117. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile 118. Centrum "Kana" w Nowym Sączu 119. Centrum LSCDN 120. Creatve Acton Films 121. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 122. Fundacja "Merkury" 123. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne 124. Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka 125. Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 8

9 126. Stowarzyszenie Komunikat 127. Robokajtki 128. Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz 129. Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach 130. Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu 131. ASP w Cieszynie 132. Sfera Harmonii -- Fundacja Inicjatyw Artystycznych 133. Fundacja Autka 134. Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej 135. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 136. Biblioteka zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. h. Cegielskiego w Chodzieży 137. Alternatywa Szkoła Podstawowa Cieszyn 138. Clonmel Polish School 139. Uniwersytet Zaangażowany 140. Dom Kultury Włochy 141. Szkoła Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu 142. MGOK w Opalenicy 143. WSCKZiU-Złotów 144. Fundacja Praesterno 145. Fundacja Nauki Otwartej 146. Stowarzyszenie Muzyka Jutra 147. Women in Technology 148. Marcelina Rona 149. Marcin Gębski 150. Dominika Byczkowska-Owczarek 151. Michał Krzemiński 152. Eleonora Tamara Gross Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 9

10 153. Małgorzata Rychlik 154. Monika Gintowt-Dziewałtowska 155. Anna Lewoc 156. Waldemar Weihs 157. Magdalena Rytel-Latos 158. Beata Wołkanowska 159. Zuzanna Sala 160. Adam Jurkiewicz 161. Zbigniew Zadora 162. Anna Milerska 163. Mateusz Kulewicz 164. Ryszarda Machlowska 165. Katarzyna Rybicka 166. Sylwia Sołtysiak 167. Mateusz Kołodziej 168. Tomasz Małkus 169. Irma Małgorzata Wrzosek 170. Łukasz Rogotowicz 171. Małgorzata Bera 172. Barbara Tomkiewicz 173. Marcin Olszewski 174. Agnieszka Drożdż 175. Agnieszka Rudzik-Sawicka 176. Grzegorz Dąbrowski 177. Daniel Matras 178. Renata Sobieszczańska 179. Agata Włodarczyk Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 10

11 180. Barbara Cichocka 181. Piotr Kotlarz 182. Halina Guzy 183. Łukasz Marek 184. Daniel Krzywik 185. Tomasz Gancarczyk 186. Paweł Urbanek 187. Agnieszka Grochowska 188. Marek Sudoł 189. Anna Michalik 190. Anna Grędzińska 191. Przemysław Grześkowiak 192. Magdalena Sotomska 193. Beata Jurkiewicz 194. Katarzyna Sztop-Rutkowska 195. Krystan Buczek 196. Grzegorz Jurdziński 197. Grzegorz Kołodziej 198. Zuzanna Cieśla-Skrzypulec 199. Kamil Skibowski 200. Karolina Gierdal 201. Karolina Kłaczyńska 202. Anna Jarocka 203. Magdalena Fudala 204. Małgorzata Nowak 205. Jarosław Suchan 206. Bożena Wielowska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 11

12 207. Agata Walczak-Niewiadomska 208. Wiesława Dobrolińska 209. Ewa Mróz 210. Małgorzata Zielska 211. Leszek Tarkowski 212. Małgorzata Różańska-Braniecka 213. Marcin Szatan 214. Martyna Jeziorska 215. Krzysztof Richter 216. Anna Stokowska 217. Aleksandra Pieszak 218. Piotr Bolek 219. Marek Mikrut 220. Sandra Maj 221. Anna Czuba 222. Ireneusz Wojcieski 223. Anna Maj 224. Katarzyna Bednarz 225. Jędrzej Witkowski 226. Agnieszka Gawrońska 227. Justyna Dardzikowska 228. Dorota Janczak 229. Aleksander Jan Drozd 230. Dominika Kałabun 231. Ewa Czerniecka 232. Natalia Nieć 233. Jowita Urbańska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 12

13 234. Justyna Deszcz 235. Agata Kołodziejczyk 236. Andrzej Trzeciak 237. Agnieszka Paul 238. Przemysław Maszczyński 239. Tomasz Poseniak 240. Robert Rydz 241. Szymon Kowalski 242. Tomasz Włoczkowski 243. Renata Tankielun 244. Ula Trzeciakowska 245. Natalia Firek 246. Rafał M. Socha 247. Ewa Szczodry 248. Radosław Gabinek 249. Ewa Kretkowska 250. Olga Bogdaniuk 251. Jakub Klawiter 252. Justyna Kołodko-Bietkał 253. Urszula Konieczka 254. Katarzyna Górnik 255. Beata Kędziora 256. Katarzyna Nowicka 257. Piotr Marcinkiewicz 258. Anna Skowronek-Jaskuła 259. Joanna Kozik 260. Jacek Gowdziak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 13

14 261. Robert Zontek 262. Arkadiusz Momot 263. Stanisław Małolepszy 264. Wojciech Górny 265. Filip Cander 266. Ewa Majdecka 267. Dobrochna Zalas 268. Cezary Matusiak 269. Katarzyna Ziętal 270. Ewa Sękowska 271. Krzysztof Wiernek 272. Helena Wróblewska 273. Małgorzata Jakóbczyk 274. Halina Kantor 275. Jacek Malejko 276. Magdalena Mips 277. Ewelina Chromińska 278. Magdalena Zachara-Darmosz 279. Barbara Latosińska 280. Adam Kosak 281. Anna Cieplak 282. Małgorzata Witeska 283. Sylwia Rypel 284. Dominik Raś 285. Joanna Miloch 286. Bartosz Julian Waliszewski 287. Sławomir Nowak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 14

15 288. Katarzyna Ligman 289. Anna Kobylec-Klauz 290. Joanna Apanasewicz 291. Joanna Lepiesza 292. Małgorzata Bujnowska 293. Mariusz Góralczyk 294. Emilia Hameed 295. Ilona Zielińska 296. Maria Koszucka 297. Marzenna Przesmycka-Baranek 298. Radosław Bomba 299. Mariola Turowska 300. Lucyna Markowska 301. Piotr Napora 302. Katarzyna Szefs 303. Renata Kargol 304. Adam Krassowski 305. Magdalena Sosnówka 306. Monika Górnicka 307. Marta Kryś 308. Marta Gil 309. Janusz Cichy 310. Radosław Słowiński 311. Teodor Kulej 312. Teresa Jankowska 313. Emanuel Hołub 314. Michał Tomczak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 15

16 315. Jolanta Miącz 316. Agata Rakotny 317. Olga Witek 318. Tomasz Raburski 319. Natalia Kruszyna 320. Dorota Grudzień 321. Marek Kujawa 322. Marianna Wybieralska 323. Agata Adamiecka-Sitek 324. Irena Wójcik 325. Paweł Wiczyński 326. Jakub Romański 327. Paulina Kowalczyk 328. Andrzej Świetlikowski 329. Izabela Chochół 330. Łukasz Barciński 331. Katarzyna Sołtan-Młodożeniec 332. Anna Czernek 333. Adam Jaśkow 334. Monika Zalewska 335. Katarzyna Wilk 336. Karol Wodziński 337. Michał Jurasz 338. Witold Wołejszo 339. Joanna Szwej 340. Ewa Kędracka 341. Klaudia Kowalska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 16

17 342. Emilia Pruszyńska-Karbownik 343. Zofa Cichocka 344. Piotr Kowzan 345. Filip Majewski 346. Małgorzata Kępka 347. Kazimierz Rybak 348. Kinga Juszczyk 349. Grzegorz Staniak 350. Stanisław Niziński 351. Jola Wierzchowska-Kzaczka 352. Karol Marcjan 353. Wioleta Boras 354. Ewa Piasecka 355. Renata Adamczuk 356. Tomasz Rajtar 357. Sebastan Stec 358. Waldemar Węgrzyn 359. Katarzyna Mączka 360. Ryszard Oślizło 361. Krzysztof Urbański 362. Magda Buszac 363. Joanna Janiszewska 364. Roman Buszac 365. Tomasz Florczyk 366. Agnieszka Mocyk 367. Natalia Cieślak 368. Piotr Łyp Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 17

18 369. Marta Tracikowska 370. Barbara Barciś 371. Maciek Szostek 372. Arkadiusz Stefan 373. Stefan Przytuła 374. Monika Buchwald 375. Dariusz Jamrozowicz 376. Piotr Kukowski 377. Paulina Stachyra 378. Iwona Kurz, UW 379. Magdalena Koper 380. Magdalena Jedlicka 381. Ryszard Skrzypiec 382. Marcin Góral 383. Anna Sondej 384. Renata Kaźmierczak 385. Urszula Adamiak 386. Mariusz Danek 387. Anna Mikołajczyk 388. Karolina Janiszak 389. Anna Tomaszewska 390. Adam Sibik 391. Aldona Kramarz 392. Jantek Mikulski 393. Anna Książczak 394. Maciej Krawcewicz 395. Aleksandra Kostrzewa Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 18

19 396. Toamsz Szubzda 397. Kamil Sijko 398. Ewa Buszac 399. Joanna Skupińska 400. Paweł Miezin 401. Marek Sierakowski 402. Luiza Podgajna 403. Andrzej Werszański 404. Bożena Szmaglińska 405. Tomasz Waldera-Vogt 406. Edyta Kofnyt-Wielgus 407. Anna Dębek 408. Kamil Wojciechowski 409. Zbigniew Kozłowski 410. Grzegorz Biesok 411. Dagmara Jaszczul 412. Marcela Tessar 413. Zbyszek Rzetelski 414. Agnieszka Nawrot 415. Kasia Krzyżaniak 416. Jerzy Kociatkiewicz 417. Joanna Napiórkowska 418. Aleksandra Kardaś 419. Magda Nawisielska 420. Karolina Legucka 421. Magdalena Wojtaś 422. Łukasz Kuciński Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 19

20 423. Anna Lachendro 424. Marzena Ablewska-Lech 425. Jolanta Wołągiewicz 426. Wiktor Nowak 427. Ewa Zbroja 428. Beata Durczewska 429. Aleksandra Trybek 430. Ewa Białek 431. Adam Drężek 432. Joanna Kierakowicz 433. Dariusz Kobierzycki 434. Iwona Sójkowska 435. Ewelina Chylińska 436. Przemysław Hebda 437. Olaf Michalski 438. Małgorzata Świderek 439. Jan Kusiak 440. Agnieszka Kwiatkowska 441. Anna Wojciechowska 442. Aleksandra Bilińska 443. Katarzyna Bikowska 444. Natalia Rudnicka 445. Lidia Ziemińska 446. Małgorzata Krawczyk 447. Bartłomiej Żak 448. Małgorzata Szałata 449. Jarosław Orczykowski Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 20

21 450. Marcin Lukoszek 451. Kamil Śliwowski 452. Alicja Kapcia 453. Izabela Wyppich 454. Bogumiła Jęcek 455. Krzysztof Błaszczyk 456. Iwona Brzózka-Złotnicka 457. Anna Jędryczko 458. Barbara Pomarańska 459. Marek Trala 460. Janina Tłuczkiewicz 461. Mikołaj Hnatuk 462. Anna Staniorowska 463. Michał Młynarczyk 464. Michał Ostrowski 465. Grażyna Białopiotrowicz 466. Maciej Krzywosz 467. Karolina Szykier Koszucka 468. Joanna Wiland-Skorupka 469. Grzegorz Trębacz 470. Przemysław Krajewski 471. Beata Zawisła 472. Karolina Czech 473. Beata Chodacka 474. Olga Paul 475. Jędrzej Potoniec 476. Maciej Białas Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 21

22 477. Anna Zwolińska 478. Monika Walkowiak 479. Dorota Florek 480. Filip Appel 481. Natalia Roos 482. Anna Żechowska 483. Jolanta Okuniewska 484. Tomasz Walasek 485. Jolanta Majkowska 486. Joanna Karasek 487. Maria Natanson 488. Aleksandra Laszczak 489. Szymon Cyls 490. Marzena Laskowska-Kasperek 491. Wiesława Paciorek 492. Marta Łech 493. Magdalena Grzesiak 494. Marta Syrwid 495. Karolina Błażejczyk 496. Blanka Mrowicka 497. Paweł Szczęsny 498. Marta Czarnocka-Cieciura 499. Krzysztof Kalinowski 500. Milena Przygoda 501. Karolina Kuciczek 502. Katarzyna Curylo 503. Julia Łuczak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 22

23 504. Piotr Thier 505. Monika Pieczonka 506. Iwona Cugier 507. Krzysztof Markowski 508. krzysztof bzdęga 509. Agnieszka Kaim 510. Konrad Sladkowski 511. Anna Stawowczyk 512. Tomasz Pokornowski 513. Olivia Kaczyńska 514. Artur Sienko 515. Katarzyna Milewska Filiciak 516. Sławomir Marchel 517. Waldemar Łaszkiewicz 518. Michał Olber 519. Krzysztof Dąbkowski 520. Bartosz Wilimborek 521. Grzegorz Brudnowski 522. Jerzy Gajewski 523. Elżbieta Tokarczyk 524. Ewelina Taraska 525. Paulina Tochowicz 526. Mikołaj Dalke 527. Michał Kamiński 528. Justysna Lipiec-Gawlińska 529. Krzysztof Błaziński 530. Aleksander Radwański Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 23

24 531. Anna Cudna 532. Anna Szapiel 533. Magdalena Kokosińska 534. Hanna Kowalczyk 535. Adam Dziura 536. Michał Kurpiński 537. Sylwester Nowak 538. Wiesław Machlowski 539. Marta Plińska 540. Tomasz Orzechowski 541. Piotr Rypson 542. Artur Machlowski 543. Alicja Brysiewicz 544. Hanna Kotowska 545. Katarzyna Franczyk 546. Zbigniew Dobranowski 547. Barbara 548. Anna Lewandowska 549. Witold Wilk 550. Borys Bura 551. Maciej Rosiński 552. Magdalena Mitera 553. Sebastan Siennicki 554. Sylwia Witkowska 555. Maciej Nowaczyk 556. Grzegorz Wapiński 557. Jan Lewiński Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 24

25 558. Tadeusz Baranowski 559. Krystan Piesik 560. Błażej Gębura 561. Władysław Kowalski 562. Joanna Sasinowska 563. Krzysztof Kasprzyk 564. Andrzej Kasperkiewicz 565. Agata Wilam 566. Sylwia Kowalczyk 567. Magdalena Sternicka-Kowalska 568. Michał Sidor 569. Anna Miszczyńska 570. Grażyna Kędzia 571. Barbara Dominiak 572. Ada Koczyńska 573. Krystyna Kolwas 574. Blanka Bobryk 575. Konrad Sznajder 576. Anna Kowalczyk 577. Dariusz Lamek-Kochanowski 578. Paweł Żmiejko 579. Piotr Rudzki 580. Mariusz Polasiński 581. Klementyna Kuleta 582. Konrad Romaniuk 583. Magdalena Markulis 584. Katarzyna Sadło Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 25

26 585. Hubert Walczak 586. Martyna Groth 587. Wiktoria Konopka 588. Agata Dawidko 589. Monika Woźniak 590. Zbigniew Wilczyński 591. Anna Gruhn 592. Tomasz Kowalewicz 593. Juliusz Okuniewski 594. Alicja Dycha 595. Władysław Mierzecki 596. Zbigniew Osiński 597. Zdzisław Strumidło 598. Bożena Kurzydłowska 599. Elżbieta J Loniewska 600. Witold Kranas 601. Joanna Kunicka-Kompa 602. Agnieszka Gnat-Leśniańska 603. Paweł Leszczyński 604. Janusz Lidzbarski 605. Elżbieta Nowik 606. Borys Frąckowiak 607. Monika Piekart 608. Małgorzata Kowalczuk 609. Katarzyna Rozbicka 610. Maria Cibicka 611. Małgorzata Wiśniewska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 26

27 612. Dominika Buchta 613. Irena Pulak 614. Anna Piechota 615. Tomasz Galoch 616. Ewa Andrearczyk 617. Mieczysława Korzeniowska 618. Anna Malinowska 619. Agnieszka Szymańska 620. Wiktor Ostrowski 621. Maciej Sołtysiak 622. Monika Pruszkowska 623. Paweł Karamański 624. Alicja Rybak 625. Krzysztof Lechowicz 626. Monika Sperling 627. Jakub Telec 628. Mariusz Panczyk 629. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 630. Jakub Górzyński 631. Jakub Jagiełło 632. Agata Adamek 633. Dorota Dankowska 634. Agnieszka Ditrich 635. Dominik Kasprzak 636. Małgorzata Mrożek 637. Małgorzata Mielnicka 638. Kajo Rudziński Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 27

28 639. Paulina Paleczna-Brzuska 640. Beata Sobiecka 641. Marcin Ulanowicz 642. Ana Henriquez 643. Cezary Czemplik 644. Klaudia Wiśniewska 645. Karol Domański 646. Izabella Janiak-Walczak 647. Anna Zych 648. Paweł Skrzypczyk 649. Anna Nosal 650. Violeta Łabanow- Jastrząb 651. Danuta Chwastek 652. Kalina Sobieska 653. Maciej Mianowski 654. Kinga Tomiec 655. Joanna Waszkowska 656. Jakub Banasik 657. Daria Kubiak 658. Jolanta Jonowska 659. Beata Lejman 660. Robert Drózd 661. Aleksandra Ostrowska 662. Paweł Kowzan 663. Natalia Biaduń 664. Katarzyna Helena Sieja 665. Anita Szymańska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 28

29 666. Łukasz Pleśniarowicz 667. Stanisław Czachorowski 668. Iwona Kosińska 669. Kinga Polubicka 670. Wojciech Sitarz 671. Joanna Regent 672. Dariusz Abramczyk 673. Anna Skowron 674. Mateusz Haponiuk 675. Przemysław Michalik 676. Norbert Grela 677. Julita Budzisz 678. Mariola Necel 679. Justyna Malinowska 680. Aleksandra Senska 681. Patrycja Rudnicka 682. Michał Chrabąszcz 683. Marek al Sofj 684. Tomasz Kosieradzki 685. Katarzyna Wojtczak 686. Małgorzata Pankowska 687. Agnieszka Proszowska 688. Aleksandra Szulc 689. Ewa Miondowicz 690. Agnieszka Danek 691. Szymon Furmaniak 692. Łukasz Łakomiec Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 29

30 693. Łukasz Laskowski 694. Justyna Luty 695. Beata Leńczuk-Bachmińska 696. Karolina Kania 697. Małgorzata Rostkowska 698. Katarzyna Möller 699. Elżbieta Czechowicz 700. Jacek Kubiak 701. Sebastan Woźny 702. Marcin Szanser 703. Marzena Grochowska 704. Anna Mieniuk 705. Wojciech Lasota 706. Agnieszka Lorek 707. Piotr Konieczny 708. Katarzyna Kwiatkowska 709. Dariusz Sepełowski 710. Piotr Boligłowa 711. Patrycja Puton 712. Szymon Biedrzycki 713. Paweł Andryszczyk 714. Paulina Jędrzejewska 715. Katarzyna Mazur 716. Beata Koper 717. Barbara Grabowska 718. Ewa Klonowska 719. Anna Weichbrodt Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 30

31 720. Katarzyna Krawiel 721. Elżbieta Maruszczak 722. Katarzyna Kabzińska 723. Anita Kępińska 724. Joanna Ostrowska 725. Magdalena Jaworska 726. Nelly Strehlau 727. Katarzyna Paprota 728. Piotr Gaik 729. Piotr Januszek 730. Patryk Głowacki 731. Wioleta Matusiak 732. Jan Kaliszewski 733. Monika Szołtysik 734. Piotr Dawidko 735. Mateusz Mikołajczyk 736. Tobiasz Cwynar 737. Magdalena Piotrowska 738. Agata Ciróg 739. Łukasz Bejnar 740. Maja Sałek 741. Agnieszka Świątecka 742. Ewa Stusińska 743. Klaudia Kwasigroch 744. Romuald Lenert 745. Katarzyna Piasecka 746. Tomasz Mikołajczewski Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 31

32 747. Małgorzata Percińska 748. Beata Walczak 749. Kamil Węgrzynowicz 750. Sylwia Sala 751. anna skalska 752. Henryk Ulanowicz 753. Irena Malkusz 754. Tomasz Nakonieczny 755. Rafał Roszkowski 756. Tadeusz Łopatkiewicz 757. Kamil Kopij 758. Katarzyna Mikołajczyk 759. Maciej Gołębiowski 760. Bożena Paradowska 761. Małgorzata Mikołajczak 762. Jan Lesiuk 763. Karolina Błaszczak-Modzelewska 764. Katarzyna Peksa 765. Zuzanna Baron 766. Monika Kostera 767. Katarzyna Gumowska 768. Tomasz Nadolny 769. Jan Jackowicz-Korczyński 770. Adam Borowski 771. Mateusz Dworek 772. Anna Wilgocka 773. Karolina Gackowska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 32

33 774. Eliasz Robakiewicz 775. Adam Włosik 776. Agnieszka Zbrzezny 777. Katarzyna Klimczak 778. Kamil Rybak 779. Andrzej Kołodziejczyk 780. Krzysztof Krysta 781. Piotr Hałasiewicz 782. Justyna Mak 783. Krystan Bliwert 784. Artur Strzelczyk 785. Barbara Janda 786. Paulina Matulka 787. Marek Żołyniak 788. Patryk Michalski 789. Paulina Choromańska 790. Elwira Szymańska 791. Magdalena Podsiebierska 792. Katarzyna Nocuń 793. Daria Sawicka-Krawczyk 794. Mariusz Solinski 795. Adriana Zabrocka 796. Lilla Wójkiewicz 797. Beata Kingston 798. Żaneta Szerksznis 799. Anna Godzisz 800. Ireneusz Kostek Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 33

34 801. Danuta Gierczak 802. Agata Kobylińska 803. Arkadiusz Szymański 804. Anita Pietrzak 805. Ewa Lefwich 806. dr Norbert Karczmarczyk 807. Karol Szafrański 808. Karolina Grodecka 809. Aleksander Dral 810. Blanka Zawada 811. Aneta Załazińska 812. Małgorzata Marzec 813. Anna Mildner 814. Zdzisław A. Kaleta 815. Weronika Czyżewska 816. Otylia Lipa 817. Magdalena Komosa-Kaźmierczak 818. Adam Mirowski 819. Krzysztof Dec 820. Krystyna Chmielarz 821. Małgorzata Maciejewska 822. Martyna Maciuch 823. Irena Starykiewicz 824. Agnieszka Słomska 825. Katarzyna Batko-Tołuć 826. Karolina Gutek 827. Agata Wójcik Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 34

35 828. Jacek Wajszczak 829. Aneta Rayzacher-Majewska 830. Magdalena Nowak 831. Marcin Miłko 832. Grzegorz Czapla 833. Zuzanna Traczyńska 834. Artur Brzeziński 835. Piotr Zając 836. Maria Bąk 837. Robert szczepaniak 838. Anna Miśkiewicz 839. Krystyna Gozdowska 840. Sławomir Rojewski 841. Krzysztof Nowak 842. Maciej Izdychowicz 843. Ksenia Tosta 844. Agata Kossek 845. Ewa Majkowska 846. Marta Lizak 847. Agata Nurkowska 848. Iwona Szymik 849. Klaudia Grabowska 850. Aleksandra Chalińska 851. Andrzej Klimczuk 852. Anna Danielczyk 853. Anna Zielińska 854. Agata Urbanik Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 35

36 855. Dorota Górecka 856. Marcin Grudzień 857. kacper pawluk 858. Filip Botor 859. Ewa Wlodarczyk 860. Jadwiga Jagiełło-Kotwica 861. Robert Celuch 862. Alicja Szostkiewicz 863. Małgorzata Dąbrowicz 864. Paweł T. Jochym 865. Małgorzata Werszańska 866. Małgorzata Mostek 867. Dorota Szkodzińska 868. Bożena Rybak 869. Ewa Rybak 870. Krzysztof Muszynski 871. Dorota Sinicka 872. Jolanta Duczmalewska 873. Agnieszka Wiater 874. Joanna Janoszek 875. Magdalena Rawska 876. Magdalena Malec 877. Karolina Bogdaniuk 878. Jan Strycharz 879. Alicja Czyczel 880. Karolina Kaczkowska 881. Aleksandra Grabarz Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 36

37 882. Mirosław Marcinkowski 883. Iwo Augustyński 884. Jacek Maurer 885. Aleksander Nowak 886. Aleksandra Kuźmińska 887. Ewa Kajma 888. Marzena Wojciechowska 889. Marta Choroszczcyńska 890. Krzysztof Małys 891. Małgorzata Sidilas 892. Magdalena Żurawska 893. Janusz Lewandowski 894. Paulina Zając 895. Elżbieta Tołwińska-Królikowska 896. Marta Czajkowska 897. Joanna Śniady 898. Rafał Zyguła 899. Violeta Mikołajczyk 900. Beniamin Kłaniecki 901. Ewelina Sikora 902. Agnieszka Taper 903. Anna Ligman 904. katarzyna kaczmarska 905. Wojciech Kotwica 906. Joanna Kotek 907. Anna Gumowska 908. Iwona Macioszek Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 37

38 909. Tomasz Jankowski 910. Elżbieta Ulanowicz 911. Jakub Sroczyk 912. Arek Stęplowski 913. Mirosław drążek 914. Małgorzata Wójcik 915. Agnieszka Polińska 916. Małgorzata Popow 917. Marianna Kłosińska 918. Karolina Kowska 919. Barbara Koryś 920. Lucyna Dłubak 921. Marta Kot 922. Jan Stradowski 923. Hubert Makaruk 924. Jędrzej Walkowiak 925. Izabela Stępniewska 926. Sebastan Sikora 927. Remigiusz Tas 928. Sławomir Baturo 929. Robert Wolniak 930. Beata Zwierzyńska 931. Anna Radecka 932. Jolanta Gibiec 933. Kazimierz Kurz 934. Marta Szutkowska-Kiszkiel 935. Izabela Kosior Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 38

39 936. Anna Kołodziejek 937. Krzysztof Witkowski 938. Grażyna Witkowska 939. Anna Mazgal 940. Barbara Klimczak 941. Katarzyna Huptysiowska 942. Małgorzata Drobny 943. Marta Roesler 944. marzena kowalska 945. Karol Piotrzkiewicz 946. Agnieszka Farynowska 947. Agnieszka Fluda-Krokos 948. Anna Włodarczyk 949. Marcin Kijak 950. Jarosław Majski 951. Rafał Mazur 952. Mateusz Mroczek 953. Ewa Garbarz 954. Maciej Białous 955. Paulina Radziwonowicz 956. Katarzyna Buglewicz 957. Aleksandra Derra 958. Karolina Żelazowska 959. Mirosław Michalewski 960. Martyna Studzinska 961. Marta Wciseł 962. Karol Zamojski Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 39

40 963. Agnieszka Dąbal 964. Dorota Paczesniak 965. Magdalena Żywiołek-Andrysz 966. Magdalena Wasielewska 967. Natalia Budzyńska 968. Małgorzata Meissner 969. Anna Gawrońska 970. Angelika Błasiak 971. Marta Walkowiak 972. Joanna Synowiec 973. Sebastan Kowalski 974. Sebastan Mania 975. Wojciech Winiarski 976. Wojciech Zieliński 977. Klaudyna Cwynar 978. Agnieszka Wasilewska 979. Mateusz Dolny 980. Jolanta Kilian 981. Michał Brennek 982. Anna Równy 983. Dariusz Miszczak 984. Ewelina Sitak 985. Marta Mikulewicz 986. Magdalena Kowalczyk 987. Renata Rudnicka 988. Przemysław Pela 989. Sebastan Szymaniewicz Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 40

41 990. Kazimierz Leśniak 991. Joanna Sabak 992. Dorota Kiełkowska 993. Tomasz Minkiewicz 994. Lucyna Zembowicz 995. Iwona Bukowska 996. Sylwia Mazuga 997. Ewa Kaczmarek 998. Łukasz Cabaj 999. Krzysztof Sikora Katarzyna Florencka Ines Kryszeń Grzegorz D. Stunża Dariusz Piotrowski Wlodzimierz Kudelski Anna Dziedzic Justyna Rembiszewska Piotr Gajdowski Aleksandra Jankowska Dorota Rybak Krzysztof Kulka Tomasz Ortmann Helena Dymarczyk Dominik Purchała Barbara Szmatuła-Piotrzkiewicz Roman Sąsiada Wojciech Doroszewicz Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 41

42 1017. Joanna Sołtysiak Iwona Agnieszczak Michał Starczewski Natalia Syrzycka-Mlicka Renata Malczewska Małgorzata Rukszan michał strzeżek Krzysztof Ziober Aga Giemza Katarzyna Świtalska Sylwia Lewandowska Justyna Rakoczy Marzena Sienna Tomasz Cholewiński Jolanta Dębek Sławomir Czarnecki Robert Pyzel Agnieszka Dąbrowska Katarzyna Osiadła Sylwia Jęczalek Janusz Warszewski Małgorzata Baka-Theis Marcin Lange Wojciech Kazberuk Marta Kostecka Jula Milkowska Małgorzata Klecuń Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 42

43 1044. Wojciech Pachniewski Magdalena Gąsior Katarzyna Koziatek Wojciech Rusinek Małgorzata Obszyńska Magda Witels Aneta Paluchowska Waldemar Howil Maria Dąbrowska-Majewska Patrycja Lentowszczyk-Cichocka Marta Okonek Klaudia Przytuła Anna Arkuszewska Agata Grzesiak Radosław Janicki Małgorzata Zielińska Karolina Skotarczak-Dobrzyńska Ewa Tkacz Natalia Taźbirek Joanna Wojnar Izabela Kłysiak Dorota Chacińska-Kubiec Dawid Kujawa Beata Stasińska Patrycja Dąbrowska Hanna Przystajko Tomasz Ocieczek Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 43

44 1071. Monika Zoń Martyna Durczak Anna Pawlak Błażej Choroś Marta Sikorska Krzysztof Wietrzykowski Małgorzata Olejnik Marcin Lewandowski ANETA KLECZKOWSKA Marcin Karwowski Mirosław Kelniarz Janusz Krajsman Tomasz Ganicz Marta Matuszna Ewelina Kamasz Karolina Siejka Agnieszka Piwnicka-jagielska Małgorzata Kłossek Agnieszka Wyszyńska - Wytrykus Agnieszka Jancewicz Agnieszka Milbrandt Agnieszka Regulska Karolina Pomarańska Karol Rychwalski Katarzyna Werner-Mozolewska Jakub Kubiec Jakub Mellem Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 44

45 1098. Oliwia Kasprzyk Jakub Proszowski Jarosław Nikoniuk Anna Czarnecka Marek Mazurkiewicz Dominika Wikiera Michał Gilewski Agnieszka Buczak Aleksander Bucholski Justyna Szymańska Marek Friedman Andrzej Jazdon Waldemar Ładoń Krzysztof Karwowski Piotr Mikołajski Kamila Góra Tomasz Moroń Wojciech Cetera Barbara Leszkowicz-Barszcz Joanna Szorek Krzyszto Bugla Małgorzata Chudzikowska Agnieszka Pytlak Marcin Waszczuk Agnieszka Lamek-Kochanowska Ada Iniarska Urszula Wozniak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 45

46 1125. Maciej Zaniewicz Grzegorz Łydko Paulina Domagała Monika Wolszleger Aleksandra Pietkun Karol Baranowski Michał Wiącek Paweł Kuczma Beata Pogorzelska Artur Szarecki Agnieszka Głogowska Justyna Stasiowska Szczepan Kopyt Zbigniew Skorupka Marek Simon Krystyna Szrajber Natalia Macioszek Maria Świątkowska Marta Zimniak-Hałajko Michał Łazicki Emilia Padzik Wojciech Baluch Przemek Kosiński Katarzyna Marel Karina Rojek Milada Krajewska Kinga Skoczyńska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 46

47 1152. Anna Bierzanska Jarosław Rosiński Henryk Zalewski Karolina Dyl Anna Mierzecka Marcin Koziej Kinga Szanser Mateusz Wójtowicz Katarzyna Stefaniak Paweł Cywiński Barbara Krywoszejew Ewa Bodal Artur Eichhorst Maria Lambert Lechosław Hojnacki Andrzej Buławski Klaudia Wojciechowska Emilia Wlazło Marcin Szymczyk Marcin Turkot Michał Dzięciołowski Kuba Danecki Karolina Przybyła Monika Łępicka Anna Wiśniewska Paweł Niedźwiadek Katarzyna Sierka Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 47

48 1179. Joanna Zadeberny Radosław Czyżewski Michal Kotowski Wiesłąw Włodarski Marcin Wąsowski Łukasz Jóźwiak Marek b.chodaczyński Barbara Moskal Małgorzata Dąbrowska Magdalena Sierakowska Ewa Bielińska Paulina Mazur Dorota Kolańska Daria Pranga Ewa Krawczyk Bartosz Duleba Tomasz Mitrowski Szymon Jankowski Alicja Rożnowska-Szpot Filip Gęstwicki Magdalena Długosz Andrzej Zinkiewicz Aneta Dobrzyńska Joanna Adamska Michał Markowicz Jacek Ścibor Rafał Gajda Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 48

49 1206. Rafał Gawiński Katarzyna Szyszka Michał Dołęga Weronika Paszewska Dorota Karpeta Konstancja Krzywdzińska Piotr Trysiński Włodzimierz Zwierzyna Ewelina Przysiwek Justyna Płaczek Joanna Gwiazda1. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki 2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 3. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 4. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych 5. Stowarzyszenie EBIB 6. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska 7. Obywatele Nauki 8. Stowarzyszenie Otwarte! 9. Collegium Artum 10. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 11. Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW "KLIO" 12. Fundacja Nowoczesna Polska 13. Fundacja CultureShock 14. Centrum Edukacji Obywatelskiej 15. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 16. Stowarzyszenie Bibliosfera.org 17. Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 49

50 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego 19. Akademia Sztuki i Kultury 20. Społeczny Fundusz Stypendialny 21. Warszawski Klub Dyrektorów Szkół Niepublicznych 22. Muzeum Sztuki w Łodzi 23. Sieć Obywatelska Watchdog Polska 24. Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych 25. Creatve Commons Polska 26. Stowarzyszenie Wikimedia Polska 27. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 28. Muzeum Historii Polski w Warszawie 29. ABIX - Cyfrowa edukacja z Open Source 30. Zespół Szkół Specjalnych nr Instytut Kultury Polskiej UW 32. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile 33. Fundacja Akcja Demokracja 34. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 35. Stowarzyszenie Park Inicjatyw 36. Fundacja Kultury Akademickiej 37. Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych 38. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie 39. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach 40. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 41. Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 42. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 43. Książnica Pomorska 44. Poradnia Psychologiczni-Pedagogiczna w Lipsku Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 50

51 45. Zespół Szkół nr Universität Wien, Instytut Psychologii Stosowanej: Psychologia Edukacji 47. Pławskie Centrum Edukacyjne "Kasztanówka" 48. Superbelfrzy RP 49. SP 13 Olsztyn 50. Fundacja Pomóź Innym 51. Fundacja BOINC Polska 52. Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechwek 53. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 54. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 55. Parta Razem 56. Fundacja Zmiana 57. European Youth Informaton Agency 58. WOBEC. Czasopismo społeczno kulturalne 59. Szkoła Podstawowa w Kozłowie 60. Fundacja im. Michała Friedmana 61. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 62. I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach 63. ZSO10 Gliwice 64. ZSO 10 im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach 65. Krytyka Polityczna 66. Fundacja na Rzecz Socjalnej Demokracji 67. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 68. Uniwersytet w Białymstoku 69. Fundacja SocLab 70. Świat Czytników 71. Fundacja CoderDojo Polska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 51

52 72. Eduplatorma Sp. z o.o. 73. Inicjatywa post-turysta.pl 74. Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych Aktywne Osiedle 75. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie 76. Demokracja Bezpośrednia 77. Enauczanie.com 78. Politechnika Poznańska 79. Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja" 80. Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!" 81. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu 82. Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej 83. V Liceum Ogólnokształcące im.j.pawła II Toruń 84. Fundacja Generator 85. Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych 86. Miejska Biblioteka w Łowiczu 87. Szkoła Podstawowa nr 58 w Poznaniu 88. Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego 89. Koło SBP Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 90. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 91. Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej 92. Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Smaki 93. Fundacja Uniwersytet Dzieci 94. Fundacja Europejskie Centrum Rozwoju Europa Jutra 95. PEStka 96. Stowarzyszenie Chwytaj Szanse 97. ZSO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi 98. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Praga Południe Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 52

53 99. Stowarzyszenie Młodych Twórców - "Ku Teatrowi" 100. Big Talk School sp. z o.o CoderDojo Poznań 102. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie 103. Stowarzyszenie Akademia plus Instytut Kultury Miejskiej 105. Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera 106. Fundacja Teatru Ósmego Dnia 107. EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań 108. Pracownia Kultury Współczesnej 109. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Jasienia Jasieniaki 110. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 111. Fundacja Pole Dialogu 112. Europejskie Centrum Solidarności 113. Klub Kultury Przegorzały 114. Fundacja 50 Aleja 115. Fundacja Ad Hoc 116. Fundacja Muzyka jest dla wszystkich 117. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile 118. Centrum "Kana" w Nowym Sączu 119. Centrum LSCDN 120. Creatve Acton Films 121. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 122. Fundacja "Merkury" 123. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne 124. Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka 125. Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 53

54 126. Stowarzyszenie Komunikat 127. Robokajtki 128. Gminna Biblioteka Publiczna Radziechowy-Wieprz 129. Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach 130. Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu 131. ASP w Cieszynie 132. Sfera Harmonii -- Fundacja Inicjatyw Artystycznych 133. Fundacja Autka 134. Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej 135. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 136. Biblioteka zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. h. Cegielskiego w Chodzieży 137. Alternatywa Szkoła Podstawowa Cieszyn 138. Clonmel Polish School 139. Uniwersytet Zaangażowany 140. Dom Kultury Włochy 141. Szkoła Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu 142. MGOK w Opalenicy 143. WSCKZiU-Złotów 144. Fundacja Praesterno 145. Fundacja Nauki Otwartej 146. Stowarzyszenie Muzyka Jutra 147. Women in Technology 148. Marcelina Rona 149. Marcin Gębski 150. Dominika Byczkowska-Owczarek 151. Michał Krzemiński 152. Eleonora Tamara Gross Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 54

55 153. Małgorzata Rychlik 154. Monika Gintowt-Dziewałtowska 155. Anna Lewoc 156. Waldemar Weihs 157. Magdalena Rytel-Latos 158. Beata Wołkanowska 159. Zuzanna Sala 160. Adam Jurkiewicz 161. Zbigniew Zadora 162. Anna Milerska 163. Mateusz Kulewicz 164. Ryszarda Machlowska 165. Katarzyna Rybicka 166. Sylwia Sołtysiak 167. Mateusz Kołodziej 168. Tomasz Małkus 169. Irma Małgorzata Wrzosek 170. Łukasz Rogotowicz 171. Małgorzata Bera 172. Barbara Tomkiewicz 173. Marcin Olszewski 174. Agnieszka Drożdż 175. Agnieszka Rudzik-Sawicka 176. Grzegorz Dąbrowski 177. Daniel Matras 178. Renata Sobieszczańska 179. Agata Włodarczyk Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 55

56 180. Barbara Cichocka 181. Piotr Kotlarz 182. Halina Guzy 183. Łukasz Marek 184. Daniel Krzywik 185. Tomasz Gancarczyk 186. Paweł Urbanek 187. Agnieszka Grochowska 188. Marek Sudoł 189. Anna Michalik 190. Anna Grędzińska 191. Przemysław Grześkowiak 192. Magdalena Sotomska 193. Beata Jurkiewicz 194. Katarzyna Sztop-Rutkowska 195. Krystan Buczek 196. Grzegorz Jurdziński 197. Grzegorz Kołodziej 198. Zuzanna Cieśla-Skrzypulec 199. Kamil Skibowski 200. Karolina Gierdal 201. Karolina Kłaczyńska 202. Anna Jarocka 203. Magdalena Fudala 204. Małgorzata Nowak 205. Jarosław Suchan 206. Bożena Wielowska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 56

57 207. Agata Walczak-Niewiadomska 208. Wiesława Dobrolińska 209. Ewa Mróz 210. Małgorzata Zielska 211. Leszek Tarkowski 212. Małgorzata Różańska-Braniecka 213. Marcin Szatan 214. Martyna Jeziorska 215. Krzysztof Richter 216. Anna Stokowska 217. Aleksandra Pieszak 218. Piotr Bolek 219. Marek Mikrut 220. Sandra Maj 221. Anna Czuba 222. Ireneusz Wojcieski 223. Anna Maj 224. Katarzyna Bednarz 225. Jędrzej Witkowski 226. Agnieszka Gawrońska 227. Justyna Dardzikowska 228. Dorota Janczak 229. Aleksander Jan Drozd 230. Dominika Kałabun 231. Ewa Czerniecka 232. Natalia Nieć 233. Jowita Urbańska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 57

58 234. Justyna Deszcz 235. Agata Kołodziejczyk 236. Andrzej Trzeciak 237. Agnieszka Paul 238. Przemysław Maszczyński 239. Tomasz Poseniak 240. Robert Rydz 241. Szymon Kowalski 242. Tomasz Włoczkowski 243. Renata Tankielun 244. Ula Trzeciakowska 245. Natalia Firek 246. Rafał M. Socha 247. Ewa Szczodry 248. Radosław Gabinek 249. Ewa Kretkowska 250. Olga Bogdaniuk 251. Jakub Klawiter 252. Justyna Kołodko-Bietkał 253. Urszula Konieczka 254. Katarzyna Górnik 255. Beata Kędziora 256. Katarzyna Nowicka 257. Piotr Marcinkiewicz 258. Anna Skowronek-Jaskuła 259. Joanna Kozik 260. Jacek Gowdziak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 58

59 261. Robert Zontek 262. Arkadiusz Momot 263. Stanisław Małolepszy 264. Wojciech Górny 265. Filip Cander 266. Ewa Majdecka 267. Dobrochna Zalas 268. Cezary Matusiak 269. Katarzyna Ziętal 270. Ewa Sękowska 271. Krzysztof Wiernek 272. Helena Wróblewska 273. Małgorzata Jakóbczyk 274. Halina Kantor 275. Jacek Malejko 276. Magdalena Mips 277. Ewelina Chromińska 278. Magdalena Zachara-Darmosz 279. Barbara Latosińska 280. Adam Kosak 281. Anna Cieplak 282. Małgorzata Witeska 283. Sylwia Rypel 284. Dominik Raś 285. Joanna Miloch 286. Bartosz Julian Waliszewski 287. Sławomir Nowak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 59

60 288. Katarzyna Ligman 289. Anna Kobylec-Klauz 290. Joanna Apanasewicz 291. Joanna Lepiesza 292. Małgorzata Bujnowska 293. Mariusz Góralczyk 294. Emilia Hameed 295. Ilona Zielińska 296. Maria Koszucka 297. Marzenna Przesmycka-Baranek 298. Radosław Bomba 299. Mariola Turowska 300. Lucyna Markowska 301. Piotr Napora 302. Katarzyna Szefs 303. Renata Kargol 304. Adam Krassowski 305. Magdalena Sosnówka 306. Monika Górnicka 307. Marta Kryś 308. Marta Gil 309. Janusz Cichy 310. Radosław Słowiński 311. Teodor Kulej 312. Teresa Jankowska 313. Emanuel Hołub 314. Michał Tomczak Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 60

61 315. Jolanta Miącz 316. Agata Rakotny 317. Olga Witek 318. Tomasz Raburski 319. Natalia Kruszyna 320. Dorota Grudzień 321. Marek Kujawa 322. Marianna Wybieralska 323. Agata Adamiecka-Sitek 324. Irena Wójcik 325. Paweł Wiczyński 326. Jakub Romański 327. Paulina Kowalczyk 328. Andrzej Świetlikowski 329. Izabela Chochół 330. Łukasz Barciński 331. Katarzyna Sołtan-Młodożeniec 332. Anna Czernek 333. Adam Jaśkow 334. Monika Zalewska 335. Katarzyna Wilk 336. Karol Wodziński 337. Michał Jurasz 338. Witold Wołejszo 339. Joanna Szwej 340. Ewa Kędracka 341. Klaudia Kowalska Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 61

62 342. Emilia Pruszyńska-Karbownik 343. Zofa Cichocka 344. Piotr Kowzan 345. Filip Majewski 346. Małgorzata Kępka 347. Kazimierz Rybak 348. Kinga Juszczyk 349. Grzegorz Staniak 350. Stanisław Niziński 351. Jola Wierzchowska-Kzaczka 352. Karol Marcjan 353. Wioleta Boras 354. Ewa Piasecka 355. Renata Adamczuk 356. Tomasz Rajtar 357. Sebastan Stec 358. Waldemar Węgrzyn 359. Katarzyna Mączka 360. Ryszard Oślizło 361. Krzysztof Urbański 362. Magda Buszac 363. Joanna Janiszewska 364. Roman Buszac 365. Tomasz Florczyk 366. Agnieszka Mocyk 367. Natalia Cieślak 368. Piotr Łyp Sekretariat Koalicji Otwartej Edukacji prowadzi Fundacja Nowoczesna Polska 62

Wspomnijmy jeszcze raz...

Wspomnijmy jeszcze raz... Wspomnijmy jeszcze raz... 2 Hymn Gimnazjum im. Jana Pawła II My sławiąc imię naszej szkoły Chcemy pod jej sztandarem iść W życie co nie zna łatwej drogi Wierni Twym ideałom być ref. Więc choćby i na koniec

Bardziej szczegółowo

Krajowa lista rankingowa wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika w naborze od 15.05.2014 r. do 21.06.2014 r.

Krajowa lista rankingowa wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika w naborze od 15.05.2014 r. do 21.06.2014 r. Krajowa lista rankingowa wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika w naborze od 15.05.2014 r. do 21.06.2014 r. L.P. Dane wniosku Znak sprawy Imię i nazwisko wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Program. Katowice, 29 30 sierpnia 2015 r.

Program. Katowice, 29 30 sierpnia 2015 r. Program Katowice, 29 30 sierpnia 2015 r. 29 sierpnia (sobota) 10:30 11:30 Rejestracja, kawa/herbata 11:30 12:00 sala plenarna Otwarcie Kongresu Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej dr

Bardziej szczegółowo

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach OKW: 1. Przedszkole Nr 57, ul. Piastów 13 GĄSKA ANNA, KATOWICE, CZŁONEK JADWISZCZOK MIROSŁAWA, KATOWICE, CZŁONEK KURPANIK SZYMON, KATOWICE, PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń.

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

stanowisko ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI sekretarz dyrektor ds. pedagog.

stanowisko ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI sekretarz dyrektor ds. pedagog. Lp. Nazwisko Imię stanowisko nazwa instytucji ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI sekretarz 1 Głogowska Janina Czesława Zespół Szkół nr 26 szkoły 2 Iglewska Lila Ewa Katolicka Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjlańskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół pracy jury VIII OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PLASTYCZNEGO KOT 2015

Protokół pracy jury VIII OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PLASTYCZNEGO KOT 2015 Wrocław, 12.06.2015 Protokół pracy jury VIII OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PLASTYCZNEGO KOT 2015 W dniu 12 czerwca 2015 jury w składzie: Joanna Teper Akademia Sztuk Pięknych, wydział Ceramiki i Szkła, artysta

Bardziej szczegółowo

FILM NA HORYZONCIE lista ekip zgłoszonych do 5. edycji projektu

FILM NA HORYZONCIE lista ekip zgłoszonych do 5. edycji projektu FILM NA HORYZONCIE lista ekip zgłoszonych do 5. edycji projektu EKIPA 1 Magdalena Burdzań-Harasim Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 1. Aleksandra Paluch 2. Anna Stafisz 3. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów tel./fax ( 0 71) 389 21 00 e- mail : wpodn@wp.pl www.wolowpce.pl Biuletyn Informacyjny

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POZNAŃ, MAJ 2013 Przygotowanie i opracowanie danych DZIAŁ KADR I ORGANIZACJI SAMODZIELNA SEKCJA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KATEDRY FORTEPIANU W LATACH 1945 2010. Część I od roku 1945 do 1957

HISTORIA KATEDRY FORTEPIANU W LATACH 1945 2010. Część I od roku 1945 do 1957 Agnieszka Przemyk Bryła HISTORIA KATEDRY FORTEPIANU W LATACH 1945 2010 Część I od roku 1945 do 1957 Burzliwe dzieje dzisiejszego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a zatem dzieje nauczania gry

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W WOLSZTYNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 WOLSZTYN, UL.ŻEGOCKIEGO 26

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W WOLSZTYNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 WOLSZTYN, UL.ŻEGOCKIEGO 26 NR 1 W WOLSZTYNIE ŻŁOBEK GMINNY WOLSZTYN, UL. KOMOROWSKA 1 1. Magdalena Piotrowska Przewodniczący 2. Dorota Szymaniak Zastępca Przewodniczącego 3. Jakub Brzoza 4. Jędrzej Wojtaszek 5. Martyna Mania 6.

Bardziej szczegółowo

LIST OBYWATELI KULTURY W SPRAWIE MEDIÓW PUBLICZNYCH

LIST OBYWATELI KULTURY W SPRAWIE MEDIÓW PUBLICZNYCH LIST OBYWATELI KULTURY W SPRAWIE MEDIÓW PUBLICZNYCH Wczoraj Rada Nadzorcza TVP nie dopuściła do publicznego etapu konkursu na prezesa i członków zarządu Agnieszki Odorowicz, dyrektor PISF, b. wiceminister

Bardziej szczegółowo

OKW NR 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lubiechów-Palmiarnia Spółka z o.o. w Wałbrzychu ul. Wrocławska 158

OKW NR 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lubiechów-Palmiarnia Spółka z o.o. w Wałbrzychu ul. Wrocławska 158 Załącznik do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r. OKW NR 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lubiechów-Palmiarnia Spółka z o.o. w Wałbrzychu ul. Wrocławska 158 1. Grażyna

Bardziej szczegółowo

WYBORY BIL. Drogie Koleżanki i Koledzy

WYBORY BIL. Drogie Koleżanki i Koledzy Beskidzka Izba Lekarska z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Krasińskiego 28 tel.: 033 815 03 12, 812 38 86 fax: 033 822 70 17 e-mail: bielsko.biala@hipokrates.org www.bil.bielsko.pl Drogie Koleżanki

Bardziej szczegółowo

Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary Aktualizowana

Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary Aktualizowana Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary Aktualizowana Uwaga: nazwiska i specjalizacje mogą być zbieżne z innymi danymi presonalnymi. Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie możemy publikować

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Tytuł Imiona Nazwisko Miejsce pracy Dziedzina > Dyscyplina > Specjalność dr hab. Anita Sylwia Adamczyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki Tytuł Autor ISBN/ISSN Rok wydania Data udostępnienia Link do książki 1. ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi

Bardziej szczegółowo

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym!

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym! 2 GOLF temidium OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa tel. 22 862 41 69 (do 71), fax 22 862 41 73 www.oirpwarszawa.pl e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl Deutsche Bank PBC S.A.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka-Próchniak

Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka-Próchniak Tytuł Autor Rok wydania Link do książki Po co pamiętać razem? Praktyki pamięci a kultura obywatelska kobiet w gminie Stare Juchy i powiecie ełckim Jacek Bieliński i in. Civitas 2010 http://libra.ibuk.pl/book/121624

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń Lp. Ibuk ID Tytuł Autor 1 64625 "Gdybym znał dobrze język polski..." Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców Marek Gołkowski, Wydawnictwa Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 7 Ośmioklasowy system szkolny

Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 7 Ośmioklasowy system szkolny Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 7 Ośmioklasowy system szkolny Rok szkolny 1966/1967 Rok szkolny 1967/1968 Rok szkolny 1968/1969 Elżbieta Artamonow Teresa Zawiślak Teresa Uszko 1. Bochniak Danuta Józefa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym Programy pilotażowe dla szkół ponadgimnazjalnych 1 2 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo