SPRAWOZDANIE z działalności Posła na Sejm RP dr. ARTURA GÓRSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalności Posła na Sejm RP dr. ARTURA GÓRSKIEGO"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalności Posła na Sejm RP dr. ARTURA GÓRSKIEGO

2 Od Posła Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy! Mija pierwszy rok VI kadencji Sejmu, a zarazem trzeci rok mojej pracy poselskiej. Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim tym, którzy rok temu oddali na mnie swój głos i ponownie wybrali do Sejmu RP. Czuję się zaszczycony, że znów mogę być Państwa przedstawicielem w Sejmie, ale też nie zapominam, iż jako reprezentant Narodu jestem posłem także tych wszystkich, którzy na mnie nie głosowali. Jako poseł staram się być aktywny w pracy sejmowej i mieć stały kontakt z mieszkańcami Warszawy, bo uważam, że na poparcie społeczne trzeba pracować nie tylko przed wyborami, ale przez całą kadencję Sejmu. Funkcja z wyboru społecznego zobowiązuje do stałej, ofiarnej służby na rzecz Polski, ale też dla dobra społeczności lokalnej. Mam prawicowo-konserwatywne poglądy i jestem z tego dumy. Staram się być wierny zasadom katolickim oraz bronić tych zasad w Sejmie i poza nim. Jestem członkiem Rady Politycznej PiS, jednak przede wszystkim czuję się posłem wybranym przez obywateli, a dopiero potem działaczem partyjnym. Oddaję w Państwa ręce Sprawozdanie z mojej pracy poselskiej za rok Mam nadzieję, że zachęci ono Państwa a także Państwa rodziny, znajomych i sąsiadów do kontaktu i współpracy ze mną w kolejnych latach. Choć niekiedy interwencje poselskie nie odnoszą skutku, zawsze warto walczyć o swoje prawa, a ja pragnę Państwu w tym pomagać. Czekam na Państwa uwagi oraz sugestie do mojej pracy poselskiej. Pozdrawiam serdecznie dr Artur Górski Poseł na Sejm RP W obronie autonomii uczelni wyższej W listopadzie 2007 r. wystąpiłem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z protestem wobec zapowiedzi kontroli i innych form szykanowania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Należy pamiętać że działania podejmowane z pobudek światopoglądowych, mające charakter walki politycznej, nawet jeśli odpowiadają procedurom przewidzianym w prawie, będą miały znamiona zamachu na autonomię uczelni wyższej pisałem. Wsparcie dla Instytutu Kresowego W grudniu 2007 r. wystosowałem list do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zagrożenia istnienia Instytutu Kresowego w Warszawie, w związku ze zmniejszeniem jego budżetu. Dotacja ta jest najmniejszą w skali Warszawy; jest 20 razy niższa w porównaniu do podobnych Dla społeczności lokalnej W moim biurze poselskim na Mokotowie jestem dostępny dla mieszkańców w każdy poniedziałek w godz W filii na Ursynowie bywam o godz we wtorki dwa razy w miesiącu. 11 lutego 2008 r. otworzyłem filię biura na Pradze Południe, pod adresem ul. Jarocińska 17, gdzie także przyjmuję interesantów o godz dwa poniedziałki w miesiącu. Lokal filii pobłogosławił ks. Andrzej Sochal z parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi, na terenie której znajduje się filia. W ciągu roku przyjąłem ok. 700 interesantów i wysłałem ok. 400 interwencji. Przy moim biurze poselskim funkcjonują darmowe porady prawne i z prawa pracy. W imieniu warszawskiego PiS uczestniczyłem w konferencjach prasowych poświęconych: ustawianiu konkursów na stanowiska kierownicze w Urzędzie m.st. Warszawy, projektom warszawskich inwestycji finansowanych ze środków unijnych, które zostały zdjęte przez rząd PO-PSL z tzw. listy indykatywnej, a także w konferencji prasowej podsumowującej dotychczasową politykę rządu PO-PSL dla Warszawy. 16 czerwca zorganizowałem konferencję prasową w związku z inicja- 2

3 tywą nadania budowanemu Stadionowi Narodowemu w Warszawie imienia Jana Pawła II. W tej sprawie został wystosowany list otwarty do Ministra Sportu. Z mojej inicjatywy na Ursynowie 26 maja odbyło się seminarium pt. Pies wróg czy przyjaciel dziecka, w którym przedstawiciele policji, straży miejskiej i straży dla zwierząt pouczali mieszkańców, jak uchronić się przed atakiem agresywnego psa. Dla społeczności lokalnej ważne są uroczystości rocznicowe. 24 lutego 2008 r. przewodniczyłem delegacji PiS z Pragi Południe podczas uroczystych obchodów 177. rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, a 1 sierpnia składałem kwiaty pod pomnikiem Mokotów Walczący 1944 w Parku im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera na Mokotowie. W maju wziąłem udział w uroczystych obchodach 75-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 115 na Mokotowie i 25-lecia nadania Szkole imienia Wandy Turowskiej, a także w uroczystych obchodach V rocznicy nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Gimnazjum nr 3 na Mokotowie. placówek. Przyznanie takiego budżetu jest automatycznym wyrokiem wydanym na Instytut, gdyż wtedy niemożliwym stanie się jakakolwiek działalność zarówno merytoryczna, edukacyjna, kulturowa. Krzywda kupionych lokatorów W styczniu 2008 r. wystąpiłem do Ministra Infrastruktury z prośbą o informację, w jakim zakresie lokatorzy zasobów gminnych, przejętych przez prywatnego właściciela, mogą liczyć na ochronę prawną. Lokatorzy ci skarżą się, że prywatny właściciel narzucił im czynsz wielokrotnie przekraczający wysokość czynszu, który płacą dzielnicy. Obecnie stawka ich czynszu wynosi 2,59 zł/m 2, a ma być podniesiona do 6,60 zł/m 2. Natomiast stawka prywatnego właściciela, która wynosi 12,49 zł/m 2, spowoduje zaległości, a w przyszłości eksmisję lokatorów, którzy nie będą w stanie płacić wysokich opłat. Prelekcje i współpraca z organizacjami W grudniu 2007 r. zorganizowałem spotkania dla mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Pragi Południe nt. Dla Polski, Warszawy i dzielnicy oczekiwania mieszkańców wobec pracy poselskiej w Sejmie VI kadencji. Na zaproszenie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z Mokotowa i Ursusa wygłosiłem odczyt pt. Etyka polityczna w świetle katolickiej nauki społecznej. Wygłosiłem także kilkanaście razy odczyt pt. Blaski i cienie Traktatu z Lizbony przeważnie na zaproszenie parafialnych oddziałów AK lub dzielnicowych komitetów PiS. Od dawna współpracuję z NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, m.in. w dniu 13 listopada 2007 r. uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 89. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Dnia Komisji Edukacji Narodowej, zorganizowanych przez związek. Dając wyraz swoim poglądom 25 maja 2008 r. wziąłem udział w III Marszu dla Życia i Rodziny, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi i Fundację Pro. Natomiast 3 czerwca byłem gościem konferencji pt. Obecne problemy nieruchomości warszawskich przejętych dekretem Bieruta. Kontrowersyjny stan prawny i praktyka, zorganizowanej przez Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem Warszawskim Dekretowiec i Stowarzyszenie Mieszkańców Warszawy Warszawiak. Współpracuję także m.in. z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim, Ursynowskim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych, a także z portalami internetowymi oraz Problemy z 95 proc. bonifikatą W lutym 2008 r. apelowałem do władz m.st. Warszawy o przyspieszenie procesu przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności z 95 proc. bonifikatą. Zwróciłem uwagę na problemy pojawiające się przy staraniach o uzyskanie bonifikaty, z której w 2007 r. na Mokotowie skorzystało tylko ok. 220 mieszkańców. W sprawie bonifikaty interweniowałem też w sierpniu, gdy odmówiono spółdzielcom prawa do bonifikaty, gdyż nieruchomość zabudowana była budynkiem mieszkalnym, w którym trzy pomieszczenia piwniczne zostały wynajęte na drobne usługi. Zdecentralizować ogródki działkowe W lutym 2008 r. złożyłem interpelację do Ministra Środowiska w sprawie oczekiwanych zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, która w wielu miejscach nie jest korzystna dla działkowców. Zwróciłem uwagę na prawny dyktat Polskiego Związku Działkowców, przynależność do którego jest obowiązkowa. Tymczasem poszczególne ogrody chciałyby się usamodzielnić, stwarzając własne wspólnoty, niezależne od PZD. Działkowcy, których jest prawie milion, oczekują także możliwości przekształcenia prawa użytkowania działki we własność. 3

4 Litwinom o pewnych nie załatwionych sprawach trzeba ciągle przypominać, bo niektóre postanowienia Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy wciąż przez stronę litewską nie są wykonywane. Szorstka przyjaźń polsko-litewska * W pierwszych dniach kwietnia odbyła się z pana udziałem XVII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Czy ma pan poczucie, że podczas tego spotkania w Wilnie zrobiliście coś pożytecznego dla polskiej mniejszości na Litwie i dla stosunków polsko-litewskich? Jeśli chodzi o przebieg sesji, to przyznaję, że spodziewałem się większej efektywności naszej pracy. Jadąc do Wilna miałem zamiar zadać kilka pytań stronie litewskiej i te pytania faktycznie padły, i to ze strony różnych posłów, ale nie było odpowiedzi. Co prawda w debacie posłowie litewscy wypowiadali się w słowach pełnych życzliwości dla Polski i naszej mniejszości, ale tutaj kluczowe jest stanowisko rządu. A to przecież litewskie Ministerstwo Oświaty i Nauki przygotowało projekt nowelizacji ustawy o oświacie Republiki Litewskiej, który przewiduje ograniczenie realizacji programu kształcenia w języku mniejszości narodowej w szkole podstawowej do 60 proc., zaś w szkole średniej do 30 proc. przedmiotów. Polscy nauczyciele z Litwy uważają, że jest to próba przymusowego, odgórnego ograniczenia nauki w języku ojczystym. Jaka ze spraw ważnych jest jeszcze do załatwienia? Ziemia, zwrot ziemi. Ziemia praojców jest jedną z największych wartości dla Polaków mieszkających na Litwie, a zarazem stanowi materialną podstawę ich egzystencji. Choć władze litewskie praktycznie zakończyły reprywatyzację względem swoich rodaków, Polacy wciąż mają olbrzymie trudności z odzyskaniem ziemi swych przodków, szczególnie z obszaru Wilna. ( ) Litwinom o pewnych nie załatwionych sprawach trzeba ciągle przypominać, bo niektóre postanowienia Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, który zawarliśmy w 1994 roku, wciąż przez stronę litewską nie są wykonywane. Przez to jest to taka trochę szorstka przyjaźń. W ubiegłym roku, staraniem poprzedniego rządu, utworzono w Wilnie filię Uniwersytetu w Białymstoku. Przy okazji sesji Zgromadzenia odwiedziliście polski Wydział Matematyczno-Informatyczny. Jak zostaliście przyjęci przez młode polskie środowisko akademickie w Wilnie? Myślę, że to było dla nich ważne spotkanie, zarówno dla studentów jak i wykładowców. Nieczęsto mają możliwość osobistego powiedzenia polskim politykom o swoich bolączkach i oczekiwaniach. Dla nas też to było ważne, bardzo pouczające doświadczenie, bo spotka- 4

5 liśmy się z problemami, których wcześniej nie znaliśmy. Dowiedzieliśmy się m.in., że strona litewska traktuje filię Uniwersytetu w Białymstoku jak przedsiębiorstwo prywatne, nastawione na zysk, a nie jak szkołę wyższą. Uczelni grozi odprowadzenie 20 proc. podatku od czesnego pobieranego od studentów, a także odmówiono jej statusu, który umożliwia odpisy podatkowe na tego typu placówki do 2 proc. Ponadto studenci nie otrzymują stypendium socjalnego. Ze strony polskiej jest to niemożliwe, gdyż są obywatelami litewskimi, zaś Litwini także odmawiają im przyznania stypendium, gdyż studiują na polskiej uczelni. Te sprawy trzeba wyjaśnić i załatwić. W dniu, w którym rozmawiamy przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych Litwy oświadczył, że Karta Polaka jest sprzeczna z prawem unijnym. Jak pan to skomentuje? Temu urzędnikowi nie podoba się to, w każdym razie tak podały media, że Polacy obywatele Litwy będą lepiej traktowani w Polsce niż Litwini obywatele Litwy i to niby będzie nierówność i niezgodność z prawem unijnym. To ja się pytam, czy jest zachowana równość, jeśli polski rząd przeznacza więcej pieniędzy, grubo więcej, na litewskie szkoły w Polsce, niż na takie same polskie szkoły? Czy jest zachowana równość, jeśli rząd litewski dofinansowuje litewskie szkoły, a w przypadku takich samych polskich szkół twierdzi, że to wyłącznie zadanie tamtejszego samorządu? A na unijne prawo lepiej niech się ten urzędnik nie powołuje, bo Litwini sami europejskiego prawa nie przestrzegają w stosunku do polskiej mniejszości. Czy pana zdaniem obecny rząd w jakikolwiek sposób pomaga naszym rodakom na Litwie? Myślę, że obecnemu rządowi będzie trudniej niż poprzedniemu w tej kwestii, gdyż polityka międzynarodowa rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz rządu litewskiego była bardzo zgodna zarówno w stosunku do Rosji, tu pełna rezerwy, jak i popierająca politykę USA. Oczywiście Litwa i Polska cały czas mają wspólne interesy w Unii Europejskiej, choćby gospodarcze czy energetyczne, oczywiście głowy obydwu państw uzgadniają nasze posunięcia na arenie międzynarodowej. Jednak nie może być tak, że przedstawiciel rządu litewskiego mówi, iż postulaty naszej mniejszości zostaną spełnione, jak poprzemy wniosek Litwy do Komisji Europejskiej, aby ta wydała zgodę na dłuższe funkcjonowanie przestarzałej litewskiej elektrowni jądrowej. Wybory na Litwie odbędą się na jesieni. Jakie mają w nich szanse nasi rodacy? Jeśli Polacy na Litwie będą zjednoczeni i aktywnie pójdą do wyborów, to zachowają reprezentację sejmową, niewielką, symboliczną, ale zachowają. Jednak tam jest inny problem, prawny. Jeszcze kilkanaście lat temu przedstawiciele polskiej mniejszości na Litwie mieli 6 swoich przedstawicieli, dziś przy odrobinie szczęścia mają szansę na 2. W 1992 r. wprowadzono nowy podział na okręgi wyborcze, który jest wybitnie niekorzystny dla polskiej społeczności na Litwie. Rejony wileński, skupiający 70 tys. wyborców i solecznicki, mający 30 tys. wyborców, zostały podzielone na 5 części, z których 3 zostały dołączone do sąsiednich rejonów zamieszkałych w większości przez ludność litewską. Ponadto na Litwie także mniejszości obowiązuje 5-proc. próg wyborczy, skutecznie uniemożliwiający zdobycie mandatów przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie z listy ogólnokrajowej. Przypomnę, że w Polsce nie obowiązuje próg wyborczy dla mniejszości. Dziękuję za rozmowę. * rozmawiała Kaja Bogomilska; cała rozmowa ukazała się w tygodniku Nasza Polska Dla rejonu solecznickiego W czerwcu 2008 r. wystosowałem zapytanie do Ministra Spraw Zagranicznych, w którym zwróciłem uwagę na oczekiwania Polaków mieszkających w rejonie solecznickim na Litwie. Polacy, którzy stanowią prawie 80 proc. mieszkańców rejonu, mają nadzieję na wybudowanie Domu Polskiego w Solecznikach oraz na uruchomienie dodatkowej obsługi konsularnej w Ejszyszkach m.in. w związku z dużym zainteresowaniem Kartą Polaka. Bronić polskiej oświaty W czerwcu wystąpiłem o zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą na temat trudnej sytuacji polskiej oświaty na Litwie. Zwróciłem uwagę m.in. na nierówność w finansowym traktowaniu szkół polskich i litewskich, a także na próby ograniczania nauczania języka polskiego. Pisałem, że oświata polska stale doznaje szykan i nękania ze strony litewskich urzędników oświatowych, co ma zniechęcić polskich rodziców do posyłania ich dzieci do polskich szkół. Odzyskać polską własność W lipcu 2008 r. złożyłem interpelację do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie problemów podczas starań o odzyskanie ziemi przodków, na jakie napotykają Polacy obywatele Republiki Litewskiej w relacjach z tamtejszą administracją. Zwróciłem uwagę, że w rejonie wileńskim zwrócono Polakom ponad 60 proc., zaś w samym Wilnie zaledwie ok. 12 proc. Zaapelowałem o wspieranie przez MSZ przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie w ich walce o odzyskanie utraconych nieruchomości. Wspierać polską uczelnię w Wilnie W lipcu interpelowałem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zapewnienia niezbędnych środków w budżecie państwa na funkcjonowanie w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego jako Filii Uniwersytetu w Białymstoku. W roku akademickim 2007/2008 koszt funkcjonowania Wydziału wyniósł ok. 1 mln zł. Koszt ten ulegnie zwiększeniu, w związku z koniecznością wynajęcia kolejnych pomieszczeń dla rosnącej liczby studentów. Zwróciłem uwagę na potrzebę zapewnienia w najbliższych latach własnej siedziby dla polskiego Wydziału w Wilnie. 5

6 Zazielenić Park Znicza W marcu 2008 r. interweniowałem do władz dzielnicy Praga Południe w sprawie gęstszych nasadzeń zieleni w modernizowanym Parku Znicza. Zwróciłem uwagę, że w projekcie modernizacji parku nie uwzględniono istniejącego wcześniej stanu drzewostanu. Wycięto 100 ze 172 rosnących w parku drzew i 80 proc. krzewów bzu, które stanowiły naturalną ochronę przed hałasem i spalinami, a przewidziano nasadzenie tylko 7 drzew. Zaapelowałem o nasadzenie mniej więcej tylu drzew i krzewów, ile zostało wyciętych. Co z 6-latkami w szkole i lekturami? W kwietniu 2008 r. pytałem Ministra Edukacji Narodowej o plany wprowadzeniem obowiązku szkolnego od 6 roku życia, co zdaniem wielu rodziców jest próbą ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi, a dla tych ostatnich oznacza skrócenie dzieciństwa. Bardzo negatywnie też oceniłem plany zmian w kanonie obowiązujących lektur szkolnych, z którego ma wypaść m.in. Potop i Quo vadis? Henryka Sienkiewicza. Umożliwić wykupienie mieszkań W kwietniu 2008 r. zwróciłem się do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie braku możliwości wykupienia przez lokatorów mieszkań z 90-proc. bonifikatą w budynku, który został wybudowany z ich składek wpłacanych na Zakładowy Fundusz Remontowy E.C. Żerań. Budynek stoi na działce, do części której są roszczenia. Zaproponowałem podział działki na część zabudowaną, wobec której nie będzie roszczeń i część niezabudowaną, do której są roszczenia. Zwrócić zagrabioną własność W maju 2008 r. pisałem do Ministra Infrastruktury w sprawie nieuregulowanych roszczeń do gruntu, na którym ma być zbudowany Stadion Narodowy w Warszawie. Apelowałem o szybkie przywrócenie stanu własności zgodnego z treścią księgi wieczystej, albo o wywłaszczenie za sprawiedliwym odszkodowaniem. Dlaczego przystąpiono do czynności poprzedzających budowę Stadionu Narodowego przed uregulowaniem kwestii związanej z roszczeniami, tym samym legalizując bezprawie czasów PRL-u? pytałem. Oświadczenia poselskie Oświadczenia poselskie to formuła wystąpień sejmowych, w których posłowie przedstawiają swoje poglądy na różne sprawy. Moje oświadczenia przeważnie odnoszą się do ważnych wydarzeń historycznych i politycznych, w Polsce i na świecie. Ważną rolę odgrywają oświadczenia o charakterze biograficznym. Wygłosiłem 20 oświadczeń: Dylematy sztucznej prokreacji, Moje boje z Czerwonymi (styczeń), Kontrowersje wokół Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Jaka będzie przyszłość Senatu RP?, O prześladowaniach katolików w Anglii (luty), Pułapki Karty Praw Podstawowych, Leon hr. Piniński portret Podolaka (marzec), Czy polskie prawo jest nad europejskim?, Wolność dla Tybetu, Rada Europy przeciw życiu poczętemu, Kazimierz hr. Grocholski regimentarz prawicy (kwiecień), Węzeł gordyjski prywatyzacji, Odszedł wielki filozof prof. Mieczysław A. Krąpiec, Co z obniżeniem podatków? (maj), Cyprian K. Norwid biały kwiat polskiej poezji, Koniec hinduskiej monarchii w Nepalu, Brawo Irlandio!, Dawid Abrahamowicz pogromca socjalistów (czerwiec), Czym jest europeizm? i Mendog II ostatni król Litwy (lipiec). Na początku 2008 r. ukazała się książka pt. Na prawicowym posterunku, w której znalazły się m.in. moje oświadczenia poselskie wygłoszone w poprzedniej kadencji Sejmu. Przedmowę napisali: eurodeputowany Marcin Libicki i poseł Zbigniew Girzyński, z którym zorganizowałem konferencję prasową promującą moją książkę w Sejmie. Patronaty i działalność charytatywna Objąłem honorowym patronatem bal karnawałowy dzieci z Domu Dziecka nr 4 na Mokotowie, dla których zakupiłem środki czystości oraz słodycze. Patronowałem także charytatywnemu meczowi piłki nożnej, rozegranemu między mokotowskimi radnymi i pracownikami Urzędu Dzielnicy Mokotów a reprezentacją warszawskich księży. Pozyskane środki zostały przekazane na rzecz Świetlicy Caritasu przy Parafii Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie. Już po raz drugi objąłem honorowym patronatem II uliczny bieg im. Eugeniusza Lokajskiego, organizowany przez Zespół Szkół Sportowych nr 58 w Warszawie. W ramach patronatu ufundowałem nagrody dla zwycięzców. Byłem honorowym patronem wieczoru muzyki i poezji pt. Po co ja to wszystko?, podczas którego krakowski artysta Jacek Długosz prezentował swoje wiersze i piosenki. Wieczór został zorganizowany w XI rocznicę kanonizacji bł. Jana z Dukli, patrona Lwowa i Korony Polskiej, przez Akcję Katolicką przy parafii św. Bonifacego na Czerniakowie i Św. Anny w Wilanowie. Ponadto objąłem honorowym patronatem finał Poloniady 2008, który odbył się pod koniec czerwca. Celem Poloniady, organizowanej przez Fundację Młodej Polonii, jest propagowanie w świecie wiedzy o Polsce, prezentowanie kultury polskiej, promowanie polskich twórców, a także pobudzanie aktywności kulturalnej i językowej młodzieży polonijnej. 6

7 Udział w debatach i spotkaniach W dniu 12 grudnia 2007 r. uczestniczyłem w debacie pt. Kto wybrał stan wojenny?, którą dla mieszkańców Pragi Południe zorganizowało Stowarzyszenie Centrum Edukacji KRUK. 26 lutego 2008 r. wziąłem udział w konferencji pt. Senat muzeum polskiego parlamentaryzmu czy istotna część władzy ustawodawczej?, zorganizowanej przez Wspólnotę Samorządową Mazowiecką. 6 marca wygłosiłem referat pt. Nowe oblicze tolerancji w polityce podczas konferencji naukowej zorganizowanej na KUL. 10 maja wziąłem udział w debacie europejskiej studentów politologii Uniwersytetu Warszawskiego nt. Rozszerzenie UE o Turcję, Chorwację i Ukrainę, zaś 14 czerwca uczestniczyłem w debacie pt. Obraz Unii Europejskiej w polskich mediach, zorganizowanej w Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie. 3 kwietnia 2008 r. podczas XVII Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu RL wygłosiłem referat Praca w Sejmie W VI kadencji Sejmu pracuję w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP. Zostałem wybrany wiceprzewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyłem w pracach kilku podkomisji nadzwyczajnych, zajmujących się projektami poszczególnych ustaw, a także Zespołu Poselskiego PiS ds. oceny tematyki moratorium na wykonywanie aborcji. Do września 2008 r. miałem 66 wystąpień z trybuny sejmowej. Uczestniczyłem m.in. w debatach poświęconych: budżetowi państwa, ratyfikacji Traktatu z Lizbony, problemom informatyzacji kraju, oświaty, służby zdrowia i administracji. Zadałem dwa pytania w sprawach bieżących, w tym pytanie do premiera w sprawie trybu przygotowania tzw. raportu minister Julii Pitery dotyczącego rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu CBA. Ponadto złożyłem 24 interpelacje oraz 22 zapytania poselskie. pt. Tradycja Unii Polsko-Litewskiej, zaś podczas XVIII Sesji Zgromadzenia 1 lipca miało miejsce moje wystąpienie nt. Litwa nie przestrzega Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych. Natomiast 17 maja wygłosiłem referat pt. Działania rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego, zmierzające do obrony przed roszczeniami niemieckimi w kontekście problemu porządkowania ksiąg wieczystych podczas sympozjum zorganizowanego w Sejmie przez KP PiS i Unię na Rzecz Europy Narodów. W obecnej kadencji Sejmu znalazłem się w składzie polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej, a w ramach Zgromadzenia 4 kwietnia zostałem wybrany w skład Komisji dwustronnej do spraw oceny realizacji Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Ponadto zostałem wybrany wiceprzewodniczącym Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej i z rekomendacji PiS członkiem Rady Służby Publicznej przy premierze. Jak interpretować prawo spółdzielcze? W maju 2008 r. zwróciłem się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu kwestii legalności wyboru i działania władz S.M. Bródno. Powołałem się na wyrok Sądu, który ustalił, iż zebranie przedstawicieli zorganizował organ nieprawomocny, nie było ono poprzedzone Zebraniem Grup Członkowskich, które powinny wybrać delegatów, a mimo to wybrane władze funkcjonują. Podobnie w lipcu pytałem ministra o interpretację przepisów prawa w kwestii przebiegu i przerwania Walnego Zgromadzenia i wyboru Rady Nadzorczej SMB Imielin. Kontrowersyjna inwestycja W lipcu 2008 r. wysłałem list do dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w sprawie kontrowersyjnej inwestycji u zbiegu ulic Woronicza i Modzelewskiego na Wierzbnie. Pytałem, czy wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie przekroczy 50 proc., a powierzchnia biologicznie czynna wyniesie nie mniej niż 40 proc., czy przeprowadzono analizę, która potwierdzi, że nie zostanie ograniczony dostęp światła i słońca do pobliskich budynków i czy w planach zostały przewidziane miejsca parkingowe wg ustawowych wskaźników. Skutki jazdy na światłach mijania W lipcu w wyniku licznych protestów obywateli zwróciłem się do Ministra Środowiska o informację nt. skutków środowiskowych obowiązku całorocznej jazdy na światłach mijania. Przywołałem opinię, że w efekcie tego obowiązku polscy kierowcy spalili więcej benzyny, co jest nieekonomiczne wobec grożącego światu kryzysu energetycznego, i wyemitowali do atmosfery więcej CO 2 o pół miliona ton. Chronić wolność mediów W lipcu złożyłem zapytanie poselskie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie monitoringu prasy prawicowej na zamówienie MSWiA. Monitoringiem pod kątem treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich objęto 9 tytułów prasowych, w tym: Najwyższy Czas!, Opcję na prawo, Naszą Polskę i Myśl Polską. Wszystkim tym tytułom przypisano wyżej wymienione treści. Uznałem, że tego typu działania mogą spowodować zagrożenie wolności mediów i wolności słowa w Polsce. 7

8 Inicjatywy kulturalne i patriotyczne W grudniu 2007 r. ogłosiłem Konkurs Świąteczny p.n. Jak wygląda twój Anioł Stróż?. Był to konkurs plastyczny skierowany do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizowany przy współpracy z Fundacją Szansa Centrum Edukacji Młodzieży oraz Młodzieżowym Domem Kultury na Mokotowie. Wypłynęło 859 prac. Konkurs został rozstrzygnięty podczas uroczystej gali 1 marca 2008 r. Nagrody Spotkania gości z mieszkańcami Na moje zaproszenie ministrowie rządu Jarosława Kaczyńskiego i inni goście wygłaszali tematyczne odczyty dla w postaci figurek anioła stróża oraz pamiątkowe dyplomy otrzymało 85 laureatów. W dniach marca z mojej inicjatywy odbyły się już po raz drugi Dni Filmu Katolickiego na Mokotowie, podczas których wyemitowano 12 filmów o tematyce religijnej oraz wystawiono spektakl teatralny wg pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Wzlecieć ku Słońcu.... Współorganizatorem imprezy było Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Dniom Filmu Katolickiego towarzyszyła ekspozycja 15 obrazów Jacka Andrzeja Rossakiewicza pt. Pasja według św. Jana. mieszkańców Warszawy. Spotkania te, zazwyczaj organizowane we współpracy z warszawskimi radnymi PiS, spotykały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. W dniu 16 grudnia 2007 r. radny dr Witold Wasilewski wygłosił odczyt pt. Katyń zbrodnia i kłamstwo w kościele p.w. Matki Bożej Anielskiej na Mokotowie. 31 stycznia 2008 r. na Ursynowie odbyła się prelekcja posła Aleksandra Szczygło, b. Ministra Obrony Narodowej pt. Polska polityka obronna w ramach NATO. 14 lutego Witold Kalinowki, doradca KP PiS przedstawił mieszkańcom Pragi Południe informację pt. Dobrodziejstwa i wady ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 20 lutego poseł Jan Szyszko, b. Minister Ochrony Środowiska wygłosił na Ursynowie odczyt pt. Środowiskowe problemy obwodnic Warszawy. 21 lutego prof. Jan Żaryn, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN wygłosił na Mokotowie prelekcję pt. Kontrowersje wokół stosunków polsko-żydowskich po II wojnie światowej. (Spotkanie na ten sam temat odbyło się także 19 kwietnia na Pradze W dniu 3 maja 2008 r. na Mokotowie z mojej inicjatywy odbyły się już po raz szósty uroczystości religijnopatriotyczne w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odczyt wygłosił m.in. poseł Antoni Macierewicz pt. Polska. Europa. Patriotyzm. Uroczystości, które poprzedziła Msza św. za Ojczyznę, odprawiona w kościele p.w. N.M.P. Matki Zbawiciela, uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego ZHP Gawęda. Południe.) 26 marca na Mokotowie miał miejsce odczyt posła Zbigniewa Wassermanna, b. Koordynatora Służb Specjalnych pt. Czy służby kontrolują czy są kontrolowane?. 24 czerwca poseł Beata Kempa, b. wiceminister sprawiedliwości wygłosiła na Pradze Południe odczyt pt. Degradacja wymiaru sprawiedliwości pod rządami PO-PSL. Kontakt: Biuro Poselskie Artura Górskiego ul. Starościńska 4/6, Warszawa, tel

Razem dla Błonia i Polski

Razem dla Błonia i Polski Twoje Pismo grudzień 2011 o s i e d l e w i e ś m i a s t o p o w i a t P I S M O K O M I T E T U T E R E N O W E G O P R A W A I S P R A W I E D L I W O Ś C I W B Ł O N I U NR 1 Razem dla Błonia i Polski

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT RP. Lech Kaczyński

PREZYDENT RP. Lech Kaczyński PREZYDENT RP Lech Kaczyński PREZYDENT RP Lech Kaczyński Będę wykorzystywał wszystkie uprawnienia, jakie daje mi Konstytucja i ustawy, w tym także te, z których dotąd korzystano rzadko, by nakłaniać rządzących

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej POLITYKA GOSPODARKA DYPLOMACJA KULTURA NUMER 3 4/2015 (123) Cena promocyjna 5 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1643-5729 Indeks 24340X Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki Wspomagamy przedsiębiorców Kandydaci

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

Kurier. Poselski. na pó³metku VI kadencji. Poseł Jarosław Zieliński. Jarosława Zielińskiego. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2007-2009)

Kurier. Poselski. na pó³metku VI kadencji. Poseł Jarosław Zieliński. Jarosława Zielińskiego. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2007-2009) Kurier Poselski ISSN 1732-033X Jarosława Zielińskiego BIULETYN INFORMACYJNY POSŁA NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO STYCZEŃ 2010 NR 3(13)/2010 Augustów Białystok Poseł Jarosław Zieliński

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

NR 1 PIĄTEK 1 CZERWCA 2012 Gazeta Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Lepsza strona

NR 1 PIĄTEK 1 CZERWCA 2012 Gazeta Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Lepsza strona gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Samorządność NR 1 PIĄTEK 1 CZERWCA 2012 Gazeta Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Lepsza strona Oddajemy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY PATRIOTYZM

NOWOCZESNY PATRIOTYZM NOWOCZESNY PATRIOTYZM Patriotyzm jeszcze niedawno kojarzył się przede wszystkim z okolicznościowymi uroczystościami połączonymi ze składaniem wieńców i zapalaniem zniczy. Dziś, obok refleksji nad trudnymi

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/119 Warszawa, maj 2014 Szanowni P.T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA Irena

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 2013 (Prawa mniejszości narodowych na Litwie)

RAPORT. Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 2013 (Prawa mniejszości narodowych na Litwie) EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ FONDAS EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA EUROPEAN FOUNDATION OF HUMAN RIGHTS ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ПРАВ ЧЕЛОВЕКА RAPORT Przestrzeganie praw człowieka na Litwie w latach 2012 2013 (Prawa

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego

Kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego TAK dla Polski w Parlamencie Europejskim www.ujazdowski.pl DOLNY ŚLĄSK i OPOLSZCZYZNA kwiecień maj 2014 Doświadczenie i kompetencje Kazimierz Michał Ujazdowski Kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta.

Węzeł komunikacyjny str. 3 + = NOWA OFERTA TANIA I SKUTECZNA REKLAMA. 790 887 729, reklama@naszagazeta.info. 606 221 496, reklama1@naszagazeta. G A Z E T A B E Z P Ł A T N A Nr 4 czerwiec/lipiec 2015r. Nakład: 20.000 egz. Wersja elektroniczna na stronie www.jas24info.pl Toczy się debata o przyszłości komunikacji w mieście, a część radnych i władze

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Zapraszamy na Eliminacje do Mistrzostw Europy Karate - str. 6 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Zapraszamy na Eliminacje do Mistrzostw Europy Karate - str. 6 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ marzec 2011 ~ nr 3 (240) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Zapraszamy na Eliminacje do Mistrzostw Europy Karate - str. 6 Baranowo

Bardziej szczegółowo

Nr 6/70 czerwiec 2004

Nr 6/70 czerwiec 2004 Nr 6/70 czerwiec 2004 ISSN 1425-7386 Turniej Europejski Fundacja Wspierania Integracji Europejskiej Viadrina i III Liceum Ogólnokształcące zorganizowały 26 kwietnia w hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Mokotów. Jacek Sasin. samorządowy. Kandydat na Prezydenta m.st. Warszawy Lider listy KW Prawo i Sprawiedliwość

Mokotów. Jacek Sasin. samorządowy. Kandydat na Prezydenta m.st. Warszawy Lider listy KW Prawo i Sprawiedliwość Jednodniówka wyborcza KW Prawo i Sprawiedliwość na Mokotowie Jacek Sasin Witold Kołodziejski Kandydat do Sejmiku Mazowsza Kandydat na Prezydenta m.st. Warszawy Lider listy KW Prawo i Sprawiedliwość Jacek

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

CZYTAJ NAS CO TYDZIEŃ!!! Od przyszłego tygodnia Gazeta w każdy czwartek + PROGRAM TV - za 1,50 zł

CZYTAJ NAS CO TYDZIEŃ!!! Od przyszłego tygodnia Gazeta w każdy czwartek + PROGRAM TV - za 1,50 zł CZYTAJ NAS CO TYDZIEŃ!!! Od przyszłego tygodnia Gazeta w każdy czwartek + PROGRAM TV - za 1,50 zł DZIŚ W NUMERZE KOSZTOWNA ROZBUDOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.gazetarumska.pl NR 6/7 (48-49) 2 CZERWCA 2010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Nr 11/497 listopad 2012

Nr 11/497 listopad 2012 Nr 11/497 listopad 2012 Żeby Polska była Polską Przypomnieniem tych pięknych i mądrych słów pieśni wykonywanej przed laty przez Jana Pietrzaka rozpoczął Adam Świerczyna, dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Komitetu Doradczego do Spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Warszawa, wrzesień 2009 r. Podsumowanie wyników badań AKAPIT 2 - W uzupełnieniu

Bardziej szczegółowo

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE KANCELARIA SEJMU / NR 34 (670) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 31 MARCA 2009 R. 38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE Na okładce:

Bardziej szczegółowo

Trzy lata Prezydentury

Trzy lata Prezydentury Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Trzy lata Prezydentury 6 sierpnia 2010 5 sierpnia 2013 Trzy lata Prezydentury 6 sierpnia 2010 5 sierpnia 2013 Będę wspierał modernizację kraju dokonywaną

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Nr 05 (42) 1 31 maja Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo