ECHA WIDEŁKI Boże Narodzenie 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECHA WIDEŁKI Boże Narodzenie 2013"

Transkrypt

1 ECHA WIDEŁKI 1 ECHA WIDEŁKI Boże Narodzenie 2013

2 2 Z życia parafii Pójdź za mną ECHA WIDEŁKI W Roku Wiary w roku szczególnej łaski przyszło nam przeżyć szczególną uroczystość. Po 23 latach, syn tej Ziemi dziecię tej naszej parafii stanęło przy ołtarzu Chrystusowym by złożyć Bogu Najświętszą Ofiarę swoją pierwszą Mszę świętą zwaną prymicyjną - Dziękczynną za dar Kapłaństwa. To Ks. Łukasz Węglowski 18 maja w Wigilię uroczystości Zesłania Ducha św. przyjął z rąk Ks.Bp. Kazimierza Górnego naszego ordynariusza święcenia kapłańskie stając się kapłanem Chrystusowym. Dzisiaj w posłannictwie Apostołów mają udział ci, którzy przyjmują sakrament święceń. Tak, szósty z sakramentów jest nazywany w Katechizmie Kościoła Katolickiego i obejmuje trzy stopnie: 1) episkopat - biskup 2) prezbiterat - kapłan 3) diakonat - diakon Jedynie w odniesieniu do dwóch pierwszych można mówić: kapłaństwo, które wiąże się ściśle ze składaniem Najświętszej Ofiary. Diakoni nie są kapłanami, ponieważ nie mają prawa odprawiać Mszy świętej. Służą jedynie pomocą biskupowi i prezbiterowi. Mają prawo m.in. katechizować, głosić homilie, przewodniczyć obrzędom pogrzebu i rozdawać Komunię świętą. Kapłaństwo zaczyna się przeżyciem, które określamy mianem powołanie. Może się ono pojawić w dzieciństwie, ale i także w wieku dojrzałym, gdy człowiek już pracuje zawodowo. Przeważnie jednak odzywa się ono w okresie szkoły średniej, gdy przed młodym człowiekiem staje pytanie: co dalej i kim chcesz być? I wtedy może pojawić się nieśmiała myśl: może kapłaństwo. Ta decyzja, aby zostać kapłanem jest jednak tylko i wyłącznie darem Boga, w którym Bóg sam wskazuje człowiekowi drogę, ponieważ chce mieć go bliżej siebie, na swoją wyłączną służbę. Oczywiście każda praca i zawód czy też życie rodzinne jest służbą Bogu i ludziom. Jednak w przypadku kapłaństwa pojawia się bezpośrednie skierowanie na istotny cel ludzkiego życia - Boga. Równocześnie daje ono bazę wolności i bycia do dyspozycji każdego człowieka, który tylko potrzebuje pomocy. Początek drogi przyszłego kapłana To wewnętrzne powołanie, które odczytuje człowiek sam w swoim sercu nie wystarczy. Musi ono zostać potwierdzone przez Kościół. Jest to decyzja biskupa, w którego imieniu przełożeni seminaryjni przyjmują wolę kandydata i włączają go do społeczności kleryckiej. Potem są studia filozoficzne (dwa lata) i teologiczne (cztery lata) i przymierzanie sił do zamiarów. Gdy człowiek współpracuje z Bożą łaską i wszystko idzie w dobrym kierunku następuje prośba o święcenia kapłańskie. I wówczas ostateczna forma potwierdzenia powołania kandydata przez Kościół - zgoda biskupa, przełożonych seminaryjnych i dopuszczenie do święceń kapłańskich. Święcenia kapłańskie dają człowiekowi prawo prowadzenia wspólnoty chrześcijańskiej, do której zostanie posłany. Dają mu prawo sprawowania wszystkich sakramentów, a przede wszystkim odprawiania Mszy świętej, która najbardziej buduje Kościół. Święceń kapłańskich udziela biskup podczas sprawowania Eucharystii (nie ma możliwości udzielenia tego sakramentu poza Mszą świętą; dla innych sakramentów istnieją obrzędy poza Mszą świętą). Obrzęd święceń, który następuje po Ewangelii składa się z wielu elementów. Należą do nich: 1) dialog kandydata (kandydatów) z biskupem, w czasie którego następuje przyrzeczenie posłuszeństwa i celibatu oraz wyrażenie chęci godnego sprawowania funkcji kapłańskich; 2) leżenie krzyżem podczas, gdy wszyscy zgromadzeni pod przewodnictwem biskupa odmawiają Litanię do Wszystkich Świętych; 3) nałożenie rąk przez biskupa na głowę kandydata i modlitwa konsekracyjna (istotny moment święceń; na głowę kandydata ręce nakładają także wszyscy obecni na celebracji kapłani co wyraża ich łączność z biskupem i przyjęcie nowo wyświęconego do prezbiterium danej diecezji); 4) przyjęcie przez nowo wyświęconych (neop r e z b i t e r z y ) s z a t k a p ł a ń s k i c h : s t u ł y i o r n a t u ; 5) namaszczenie olejem świętym przez biskupa rąk, aby godnie sprawowali sakramenty i sakramentalia; 6) wręczenie im chleba na patenie i wina w kielichu (ukazanie znaczenia Eucharystii). Po święceniach następuje posłanie do konkretnej wspólnoty, w której kapłan podejmuje obowiązki duszpasterskie. Spośród tych wszystkich obowiązków najważniejszym jest Msza święta i głoszenie słowa Bożego. W tej właśnie funkcji ukazuje się pełnia i istota posługi kapłańskiej wobec ludzi - prowadzenie ich drogą Ewangelii, którą kapłan sam przeżywa jako pierwszy. Dlatego sakrament święceń jest to sakrament, w którym człowiek oddaje się na służbę Kościołowi w pracy duszpasterskiej, Bóg zaś udziela mu pomocy i władzy, by tę służbę mógł ważnie i godnie wykonywać. Ks. Proboszcz Lucjan Kot

3 ECHA WIDEŁKI Z życia wsi 3 Dobiega końca rok 2013 Co zmieniło się w naszej miejscowości od ubiegłego roku? Jakie zadania postawiła sobie Rada Sołecka na początku roku, a co udało się zrealizować? Wiosną Rada Sołecka wraz z KGW na prośbę państwa Węglowskich pomagała przy organizacji wielkiej uroczystości parafialnej, jaką były prymicje ich syna ks. Łukasza. Myślę, że Rada Sołecka, KGW i OSP stanęły na wysokości zadania i uroczystość ta była należycie przygotowana. Oczywiście wszystkie prace były wykonane tak jak sobie życzyli szanowni rodzice księdza. Następnie postanowiliśmy odnowić za pieniądze z Rady Sołeckiej jedną salę w Domu kultury Widełce. Na ile wystarczało środków, na tyle dbaliśmy o drogi gminne poprzez utwardzanie tłuczniem, koszenie poboczy, wymianę przepustów czy konserwację rowów przydrożnych. Udało się nam ułożyć kostkę brukową na części parkingu przy kościele oraz wybudować kilka odcinków chodnika. Chodniki te zostały połączone w całość i teraz można przejść spokojnie chodnikiem od Kupna aż do Przedszkola w Widełce. Ale to niestety największa inwestycja jaką udało się nam zrealizować. Zaczęliśmy jeszcze późną jesienią budowę miejsc postojowych obok stacji PKP w Widełce. Późną jesienną, bo czekaliśmy na pozwolenie na budowę. Każdy z nas wie, że uzyskanie pozwolenia na jakąkolwiek budowę, to żmudny czas oczekiwania. Mamy wstępną obietnicę od Pana Burmistrza, że znajdą się pieniądze w nowym budżecie w roku 2014 na dokończenie tej inwestycji. Planowane są tam miejsca postojowe na samochody, wiata na rowery i może nawet asfalt na drodze do przejazdu kolejowego. Po zakończonej inwestycji będzie można zostawić rower czy samochód i pojechać dalej w świat pociągiem czy autobusem. Przy podjeździe na peron dla niepełnosprawnych powstaną dwa miejsca postojowe. Mieliśmy nadzieję, że się uda wybudować jakąś część drogi w kierunku przysiółka Majdan, ale ta inwestycja nie powiodła się, bo nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę, gdyż do tej pory nie zostały zaplanowane pieniądze na tę inwestycję. W nadchodzącym roku mamy jedynie kolejne zapewnienie Pana Burmistrza, że w trakcie roku te pieniądze się pojawią. Uzyskanie pozwolenia jest bardzo trudne, ponieważ wchodzi w grę wykup gruntu. Przez cały rok Rada Sołecka udzielała się przy pracach parafialnych i sołeckich. Podsumowując dokonania 2013 roku nie można powiedzieć, że był to rok pechowy. Oczywiście chciałoby się o wiele więcej zrobić, ale jak to się mówi: tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Miejmy nadzieję, że w nowym roku 2014, tej materii będzie więcej i będzie on lepszy pod każdym względem. W imieniu własnym oraz całej Rady Sołeckiej składam wszystkim mieszkańcom Widełki jak najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się nowego Roku Życzymy Wam Szanowni Mieszkańcy przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Boskiej, aby ten nowy rok okazał się lepszy od poprzedniego. Tak wspomina mijący rok 2013 sołtys wsi Stanisław Rumak

4 4 KGW ECHA WIDEŁKI Wieści z Koła Gospodyń Wiejskich Już mija 2013 rok i wszystko, co było, staje się historią. W naszym Kole Gospodyń Wiejskich jest zawsze przyjemnie, ciekawie i aktywnie Najmilsza uroczystość dla naszego serca to Dzień Kobiet. Gościliśmy na niej wielu gości i kilka delegacji z sąsiednich i zaprzyjaźnionych z nami KGW. Nasze członkinie spotykają się co miesiąc, by coś nowego pokazać, omówić, pożartować, pośpiewać pocieszyć a nawet przytulić. Życie niesie wiele radości, ale i goryczy. Kolejną uroczystością była tradycyjna majówka w leśniczówce w Kłapówce. Zaczęła się litanią, zakończyła zabawą przy ognisku i wspaniałej muzyce ludowej, którą prezentowała Kapela Widelanie. Członkinie KGW zadbały o przygotowanie drogi i kościoła na prymicje naszego rodaka ks. Łukasza Węglowskiego. Czekaliśmy na tę chwilę kilka lat Ważnym wydarzeniem są dla wsi dożynki parafialne, gminne i diecezjalne. Dziękowaliśmy Bogu za zebrane plony i prosiliśmy, by nie zabrakło chleba powszedniego żadnemu człowiekowi. Wieniec dożynkowy przedstawiał Dobrego Pasterza i obdarowaliśmy nim wiceburmistrza gminy pana Marka Gila - to wspaniały patron dla gospodarza gminy. Pan Burmistrz zastawił obficie stół dożynkowy, a przygrywała kapela Widelanie. Bierzemy czynny udział w posiedzeniach gminnych oraz wojewódzkich. Organizujemy szkolenia dla rolników z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kolbuszowej przy pomocy pani Doroty Łeptuch oraz KRUS w Kolbuszowej. Współpracujemy z Publicznym Przedszkolem i Zespołem Szkół w Widełce podczas różnych uroczystości. 19 października gościliśmy z naszym kabaretem w Rudnej Małej a 26 października odbył Dzień Seniora. Uroczystość rozpoczął pan sołtys, Stanisław Rumak i przewodnicząca KGW Krystyna Płoch, którzy przywitali zaproszonych gości i seniorów. Przekazali życzenia i kwiaty państwu Krystynie i Władysławowi Chruścielom, którzy obchodzili złote gody. Naszych seniorów rozweselili śpiewem i zabawą harcerze z naszego gimnazjum, a także kapela Widelanie. Dziękujemy naszym gościom za słodycze i kwiaty. 28 listopada nasza przewodnicząca Krystyna Płoch na zaproszenie Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolnych w Rzeszowie oraz Kół Gospodyń Wiejskich brała udział w spotkaniu z okazji jubileuszu 150-lecia działalności tej organizacji na ziemiach polskich. Uroczystość odbyła się w Zgłobniu, gm. Boguchwała. Z tej okazji odbył również konkurs Kronik KGW. Na kilkadziesiąt kronik nasza została wyróżniona, mimo że ma dopiero 18 lat, z czego jesteśmy dumni. Jeszcze bardziej nas cieszy, że Podkarpacka Izba Rolnicza nadała naszej przewodniczącej pani Krystynie Płoch Odznakę Honorową Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Izydora Oracza za długoletnią pracę w KGW. Przygotowujemy również zabawę sylwestrową. Obiecujemy smaczną i wspaniałą zabawę. Krystyna Płoch Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty Pomnijcie, że dzień ten radosny Z miłości jest poczęty Z okazji świąt Bożego Narodzenia przekazujemy wszystkim mieszkańcom wsi najlepsze życzenia. Niech radość, miłość i spokój zagoszczą w Waszych rodzinach, a Dzieciątko Jezus obdarzy wszelkimi łaskami w okresie świąt i całego roku 2014 roku życzy KGW w Widełce

5 ECHA WIDEŁKI Kapela 5 Zostało puste miejsce w kapeli... W dniu 17 sierpnia br. w wieku 50 lat zmarł śp. Adam Dworak - muzyk, piewca kultury ludowej. Był on znany wśród lokalnej społeczności, głównie ze swojej działalności muzycznej. Pracował jako główny akustyk w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej, a także ukochał muzykę ludową swojej małej Ojczyzny - był muzykiem, basistą oraz współzałożycielem kapeli ludowej Widelanie. Swoje sukcesy kapela w znacznej mierze zawdzięcza jego talentowi, pracowitości i muzykalności. To Adam pokazywał rodzimą, ludową muzykę wielu młodym ludziom. Jego gra i śpiew przez wiele lat cieszyły mieszkańców Widełki oraz okolic. Brał aktywny udział w życiu Widełki, współpracował ze szkołą w Widełce i nigdy nie odmawiał pomocy. Dziś pamiętamy Adama jako skromnego, cichego, ale przede wszystkim dobrego człowieka, który na co dzień z ofiarnością i uśmiechem na twarzy przekazywał ludziom swoje serce i miłość do muzyki. Właśnie taki, pomocny, spokojny, uśmiechnięty Adam pozostanie na zawsze w naszych sercach. Natalia Liszcz WIDELANIE Kapela Widelanie rozpoczęła swoją działalność w roku 1999 i do tej pory, prężnie działając, kontynuuje muzyczne tradycje ludowe. Kapela cały czas rozwija się, poszerzając zarówno repertuar, jak i swój skład. W kapeli pojawiły się 2 młode skrzypaczki, basistka, klarnecistka oraz ostatnio także trębacz. Grają tu starsi muzycy od początku z kapelą związani - jej twórcy, ale także młode osoby, uczące się czy pracujące. Z tego też względu skład kapeli nie zawsze jest pełny. Takie odmładzanie zespołu pozytywnie wpływa na przekazywanie młodym osobom niezwykle bogatej i pięknej tradycji ludowej. Obecny skład kapeli: Selwa Marian (kierownik zespołu) - akordeon, Płoch Bronisław - skrzypce prym, Tylutka Kinga - skrzypce, Fabiński Andrzej - skrzypce sekund, Potańska Natalia - basy, Sarama Jan, Pomykała Kamil, Liszcz Rafał - klarnety, Pruchnik Teresa, Potańska Maria, Liszcz Natalia - wokal. Ostatni czas był dla kapeli bardzo aktywny. W czerwcu 2012 roku za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie udali się do Kijowa, jako reprezentanci województwa podkarpackiego na Festiwal Kultury Kozackiej. W bieżącym roku brali udział w wielu konkursach, m.in. w majowym Festiwalu żywej muzyki na strun dwanaście i trzy smyki, gdzie zdobyli pierwszą nagrodę oraz wyróżnienie. Kapelę Widelanie często można zobaczyć, a raczej posłuchać przy wielu okazjach w naszej wiosce, jak np. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, uroczystości kościelne. W tym roku kapela wzięła czynny udział w Dożynkach Diecezjalnych w katedrze rzeszowskiej, jako reprezentanci dekanatu głogowskiego. Wiele pięknych wspomnień z życia i działalności kapeli można by przytoczyć, bo przecież sama muzyka jest wyrazem radości. Jednak jak w życiu każdego, tak i w życiu kapeli Widelanie pojawił się smutek. W sierpniu bieżącego roku, podczas koncertu odszedł basista śp. Adam Dworak. Był on współzałożycielem kapeli, ale nade wszystko świetnym muzykiem i wspaniałym człowiekiem. Kapela straciła swojego nauczyciela, akustyka, grajka, przyjaciela. W smutku, ale wdzięczni śp. Adamowi, za przekazaną wiedzę i zamiłowanie do muzyki ludowej Widelanie z sercem podtrzymują przepiękną polską tradycję muzykowania. Natalia Liszcz

6 6 Z życia wsi Nowe w bibliotece 2013 rok jest dla Biblioteki w Widełce wejściem w nowy elektroniczny system wypożyczania (MAK+) dostępny przez internet dla czytelników. W specjalnym programie można obejrzeć dostępne książki i zarezerwować sobie wybraną pozycję. Dodatkowo zapisani w tym roku do biblioteki czytelnicy otrzymali elektroniczną kartę czytelnika, która daje możliwość korzystania - bez ponownego zapisywania się - ze wszystkich bibliotek publicznych na terenie Gminy Kolbuszowa. Są to biblioteki: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, w Kolbuszowej Dolnej, Kolbuszowej Górnej, Kupnie, Przedborzu, Weryni i Widełce. Podczas minionych wakacji w lipcu przygotowano również zajęcia plastyczne i głośne czytanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Każde spotkanie w bibliotece było okazją do miłego spędzenia wolnego czasu wśród książek i rówieśników, a także okazją do wspólnej zabawy. 24 lipca na zajęciach bibliotecznych goszczono p. Elżbietę Piotrowską, mieszkankę Widełki i hodowcę psów rasowych. Pani Piotrowska przywiozła ze sobą i zaprezentowała młodym uczestnikom zajęć psy rasy: nowofundland, golden retriever, labrador i jamniki. W trakcie spotkania opowiedziała o swojej hodowli i fascynacji psami, ECHA WIDEŁKI zaprezentowała krótkie filmy, w których pokazano pożyteczną i niedocenianą działalność psów w różnorodnych obszarach życia człowieka. Na koniec każdy uczestnik mógł psy pogłaskać, przytulić i poprowadzić na smyczy, a także obejrzeć przywiezione specjalnie z tej okazji puchary zdobyte na międzynarodowych wystawach oraz książki na temat psów rasowych hodowanych w Polsce i na świecie. W mijającym roku największym powodzeniem wśród naszych czytelników cieszyły się powieści typu gotyckiego horroru i sagi rodzinnej V. C. Andrews oraz M. Kindziuk Matka Świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko. Często pożyczane były książki -wspomnienia Zofii Rachwałowej Wilki na temat przysiółka Raniżowa oraz tomik poezji Moja Twórczość Władysława Niezgody, naszego mieszkańca Widełki, a wydany przez Bibliotekę w Kolbuszowej. Ponadto w bibliotece w dalszym ciągu są skanowane fotografie i dokumenty utrwalające naszych mieszkańców i ich codzienne życie. Biblioteka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do korzytania z wypożyczalni, internetu, a także możliwości drukowania, kserowania, skanowania i wysyłania faksu. Bogusława Siwińska O dziejach Widełki - puszczańskiej osady królewskiej (część III) Baronowie Brunniccy Wejście Austriaków 1 maja 1773 r. do Galicji i włączenie terenów galicyjskich do monarchii spowodowało równocześnie masowy napływ towarów przemysłowych. Była to zasadnicza przyczyna likwidacji przemysłów leśnych, jak: np. zakładu hutniczo-metalowego w Dymarce, potażni i węglarni w Majdanie (Mała Widełka czy Kupno), huty szkła niedaleko Dworzyska itp. W drodze licytacji w 1828 r. dobra widelskie nabyła rodzina baronów Brunickich ze Stryja. Była to rodzina żydowska ze sekty frankistów (przyjęli chrzest i katolicyzm). Był to warunek dla grupy żydowskiej nabycia praw publicznych w państwie austriackim. Poza tym poprzez małżeństwo z córką Matczyńskich nabyli także na początku lat 30-tych XIX w. dobra raniżowskie z Zielonką. Podobnie stało się z dobrami Dzikowca (Błotniccy/Piotrowscy), Przewrotnego (Politalscy). Bruniccy rozbudowali dwór i zabudowania folwarczne w Widełce i stworzyli ośrodek dla okolicznej szlachty - ziemiaństwa, nawiązujący do polskości, patriotyzmu i walki niepodległościowej. Za rządów pani Brunickiej organizowano wiele imprez kulturalno-oświatowoych, rozbrzmiewała muzyka Fryderyka Szopena. Jej właśnie ten słynny kompozytor dedykował w Paryżu jeden ze swoich muzycznych utworów. Hrabiowie Reyowie Po mieczu nazwisko widelskich Brunickich wygasło. Natomiast po kądzieli ich córka w 1839 r. wyszła za mąż za Reja z Przecławia i w ten sposób dobra widelskie przeszły w inne ręce. Wcześniej Rejowie przejęli Werynię z Kłapówką po Jakubowskich także pochodzący z rodziny żydowskiej z Krakowa, ze sekty lwowskiej frankistów. Te dwie gromady stanowily jedną jednostkę administracyjną przynależną do cyrkułu rzeszowskiego. Po ich mianie pozostała tylko nazwa przysiółka Weryni - Ryjowiec

7 ECHA WIDEŁKI Przedszkole 7 (Rejowiec), gdzie założyli folwark na surowym korzeniu. Dzięki nim w ich dobrach zaczęło kwitnąć nowoczesnie rozwijające się sukiennictwo i tkactwo, rolnictwo powiązane z hodowlą i ogrodnictwem, ale nadal obowiązywał system folwarczno-pańszczyźniany. Za ich czasów Widełka ponownie stała się ośrodkiem krzewienia patriotyzmu i polskości. Wielu mieszkańcow tej wsi z okolicą bierze aktywny udział w konspiracji galicyjskiej o wolność narodową i społeczną, m. in. poprzez udzielanie pomocy powstańcom przekraczającym granicę z Królestwa Polskiego do Galicji (powstańcom powstania listopadowego 1831 r.) i uczestnikom przygotowującego się tu w lesie weryńsko-kłapowskim powstania Zaliwskiego 1833 r. Dużą rolę odegrali hrabiowie Tyszkiewicze z Weryni powiązani węzłem małżeńskim z Rejami (Jerzy hr. Tyszkiewicz i Felicjana z Rejów). Chłopi tutejsi ukrywali broń i strzegli obozowisk powstańczych. Równocześnie w tym czasie zmienia się podział administracyjno-polityczny i kościelny w Galicji. Tutaj krzyżują się granice pomiędzy cyrkułem rzeszowskim (Werynia, Kłapówka, Widełka) a cyrkułem tarnowskim (Kolbuszowa). Podobnie jest także z organizacją struktur Kościoła Katolickiego. Dotąd tutejsze parafie należały do diecezji krakowskiej, przemyskiej, a następnie tarnowskiej. Dalsza konspiracja Mimo stłumienia niemal w zarodku akcji przygotowywania powstania Zaliwskiego konspiracja nadal trwała w okresie przedwiośnia i Wiosny Ludów ( ). Wioska Widełka Rejów stała się ogniskiem zapalnym przygotowań do powstania w zapusty 1846 r., gdyż stąd i z Kolbuszowej miało wyjść do uderzenia na załogę austriacką miasta Rzeszowa W akcji tej wyróżnił się rewolucyjny demokrata i spiskowiec Julian Maciej Goslar z Kolbuszowej, autor słynnej Odezwy do chłopów, obecnie patron Regionalnego Towarzystwa Kultury w Kolbuszowej. W działalności konspiracyjnej i spiskowej uczestniczyło także wielu księży pracujących w parafiach na tym terenie. Wyróżnić tu należy m. in. ks. Franciszek Wincenty Szaynok ( ), ur r. w Brzozowie, syn kupca, wyświęcony 1830 r., w latach ( ) wikary w Czudcu, administrator parafii Blizne ( ), administrator parafii Targowiska ( ), proboszcz parafii Jedlicze od r. 1841, za czynny udział w konspiracjach niepodległościowych skazany na 12 lat więzienia i był więziony w Spielbergu (Austria), a w latach , po amnestii został mianowany proboszczem w pobliskim Raniżowie, budowniczy kościoła filialnego w Spiach. Pochowany w Raniżowie. Działacz samorządowy Rady Powiatu w Kolbuszowej: w latach ( ) - II kadencja, wiceprezes; ( ) - III kadencja, ( ) - V kadencja, ( ) - VI kadencja. Zmarł 12. II r. i pochowany w Raniżowie. c.d. na stronie 19 Przedszkole zdrowe i bezpieczne W tym roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole przystąpił odo realizacji programu: 1. Program autorski A. Fieluby Bezpieczny przedszkolak 2. Ogólnopolski program edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas - koordynator programu K. Tokarz-Augustyn BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK Wiek przedszkolny jest specyficznym okresem w życiu dziecka, mającym istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Profilaktyka skierowana do dzieci w tym wieku powinna łączyć wiedzę i doświadczenie. Rozwój dziecka i jego samodzielność niesie ze sobą wiele zagrożeń. Konieczne jest więc wyposażenie dziecka w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Bezpieczeństwo dzieci to nie tylko kontakt z osobami nieznajomymi, ale przede wszystkim prawidłowe zachowanie się w miejscach publicznych (na drodze), w czasie zabawy, w domu. Poznanie zasad bezpieczeństwa i ich stosowanie zmniejsza prawdopodobieństwo nieszczęśliwego wypadku na drodze, w przedszkolu, w domu, na placu zabaw. Niniejszy program kampanii zdrowotnej ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie bezpiecznych zachowań. Jego celem jest odpowiednio wczesne uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą wystąpić w przedszkolu, w domu, na drodze oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Do najważniejszych sytuacji mogących zagrażać zdrowiu dziecka należą:o zabawy niebezpiecznymi przedmiotami, takimi jak: zapałki, leki, ostre przedmioty, itp.; * zabawy w miejscach niebezpiecznych: ulice, place budowy, mosty, pobliże rzek, stawów, jezior, zamarznięte zbiorniki wodne, tory kolejowe, piwnice domów, budynki do rozbiórki;

8 8 Przedszkole ECHA WIDEŁKI * rozmowy z nieznajomymi oraz przyjmowanie od nich jakichkolwiek przedmiotów, czy jedzenia; * zabawy z nieznanymi zwierzętami, szczególnie dzikimi (tj. wiewiórki, lisy, jeże, koty, ptaki) ze względu na niebezpieczeństwo ugryzienia, skaleczenia lub podrapania i zakażenia wścieklizną; * zabawy z nieznanymi psami - ze względu na możliwość dotkliwego pogryzienia lub podrapania i zakażenia wścieklizną; * spożywanie pokarmów i potraw, o których pochodzeniu nie mamy żadnych informacji - grzybów, owoców, słodyczy; * zabawy i używanie urządzeń elektrycznych bez nadzoru osoby dorosłej (wkładanie przedmiotów do kontaktu, uruchamianie urządzeń elektrycznych typu: żelazko, golarka, włączanie kuchenki gazowej, itp.) * oddalanie się bez powiadomienia osoby dorosłej. Dziecko powinno nabyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu uniknąć zagrożeń w różnych sytuacjach lub zminimalizować ich skutki. Niezbędna jest znajomość numerów alarmowych na policję, straż pożarną czy pogotowie. Dobrze by było, by dzieci posiadły umiejętność udzielenia sobie, czy innej osobie pierwszej pomocy - założenie opatrunku, założenie opaski uciskowej, jak postąpić, gdy ugryzie komar, osa, pszczoła, sposób wykonania masażu serca i metody sztucznego oddychania. Te umiejętności sprawią, że dziecko będzie się czuło bardziej pewne w sytuacjach trudnych. Jednocześnie należy uświadamiać rodziców w zakresie czyhających na ich dzieci zagrożeń i niebezpieczeństw ze strony innych osób, zwierząt i różnych niebezpiecznych sytuacji. Dorośli powinni ukazywać dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo, wyposażyć w wiedzę i umiejętności, ukształtować pewne postawy i nawyki wobec zdrowia i bezpieczeństwa. Zadaniem dorosłych jest wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko. Przygotowany projekt programu z zakresu bezpieczeństwa ma działanie dwukierunkowe - ma na celu pedagogizację rodziców oraz dzieci. Dzięki włączeniu się do różnorodnych działań przez rodziców oraz ich uczestnictwo w proponowanych warsztatach na temat zagrożeń ze strony innych ludzi wobec dziecka, mamy nadzieję osiągnąć większą ich świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. Jednocześnie poprzez zabawę i ćwiczenia, poprzez pogadanki i historyjki mamy nadzieję zwiększyć u dzieci poziom ich wiedzy i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie paleniu tytoniu. Dlatego tak ważne są działania zmierzające do kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. Publiczne Przedszkole w Widełce w roku szkolnym 20013/2014 przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas przy współpracy z Państwowo Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej. W tym roku szkolnym funkcje koordynatora do wdrażania programu w naszej placówce jest pani Kinga Tokarz - Augustyn. Program skierowany do dzieci składający się z pięciu zajęć warsztatowych. Tytuły zajęć: I. WYCIECZKA II. CO I DLACZEGO DYMI? III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIE- ROSY? V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Realizując program edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas oraz program autorski Bezpieczny przedszkolak nasza placówka rozwijając się poszerza ofertę programową przedszkola. Alina Fieluba Pełnych spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia, spokojnego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na nadchodzący 2014 rok życzy Dyrekcja Zespołu Szkół w Widełce

9 ECHA WIDEŁKI Z życia szkoły 9 Po raz trzynasty na widelkskiej scenie Po raz trzynasty na scenie Wiejskiego Domu Kultury w Widełce zaprezentowali się uczestnicy Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Widełce. Zgodnie z tradycją wystąpili 6 grudnia, a organizatorzy konkursu - nauczyciele Zespołu Szkół w Widełce zadbali o prawdziwie mikołajkową atmosferę i odwiedziny św. Mikołaja. Jak podkreślił dyrektor szkoły Mirosław Karkut podczas powitania uczniów i opiekunów, w dotarciu na festiwal nie przeszkodziła nawet pogoda i mocno wiejący wiatr, ponieważ siła muzyki jest ogromna. Do konkursu stanęło 6 zespołów muzycznych i 20 wokalistów z 8 gimnazjów i 3 szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Śpiewali piosenkę w wybranym języku obcym. Młodzi wykonawcy najczęściej wybierali piosenki w języku angielskim i francuskim, ale pojawiły się również utwory w języku niemieckim, włoskim i rosyjskim. Jurorzy konkursu podkreślali niezwykle wysoki poziom występów, szczególnie wśród wokalistów. Werdykt jury był jednomyślny. Rozdano następujące nagrody w XIII Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Widełce: Kategoria: zespoły wokalne Grand Prix - nie przyznano I m.- duet: Agnieszka Rząsa, Karolina Rząsa (Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej) I m. - zespół Electric diamonds : Beata Posłuszny, Patryk Starzec, Tomasz Michalski (Gimnazjum nr 1 im. 11 Listopada w Kolbuszowej) II m.- zespół: Patrycja Orzech, Kamila Rzucidło, Wiktoria Dudek (Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Widełce) II m.- zespół Concordia : Dariusz Pytlak, Marcin Pytlak, Marcin Urban, Piotr Serafin, Andżelika Paluszek (Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni) III m. - zespół Plus pięć : Natalia Urban, Edyta Maciąg, Izabela Kosiorowska, Seweryn Kosiorowski (Publiczne Gimnazjum im. Ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie) III m.- duet Anna Chmielowiec, Magdalena Skowrońska (Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej) Kategoria: soliści Grand Prix - Karolina Serafin (Publiczne Gimnazjum im. Ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie) Karolina Mazan (Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej) I m.- Bogumiła Kutacha (Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej) Sara Furgał (Gimnazjum nr 1 im. 11 Listopada w Kolbuszowej) II m. - Karolina Kwiecień (Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie) II m. - Sylwia Hanych (Gimnazjum Publiczne im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach) III m. - Kamila Kobylarz (Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie) III m. - Agnieszka Serafin (Publiczne Gimnazjum im. Ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie) Wyróżnienia: Maciej Draus (Gimnazjum Publiczne im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskich) Klaudia Śpiewak (Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej). Festiwal był niezwykle udany. Podobały się występy uczestników i atmosfera na Sali. Mamy nadzieję, ż za rok uda nam się spotkać w równie dużym gronie. Renata Peret, Teresa Rząsa, Joanna Sieraczyńska Wycieczka na Uniwersytet Rzeszowski 25 listopada 2013 roku młodzież z naszego gimnazjum podczas wycieczki do Rzeszowa odwiedziła Uniwersytet Rzeszowski. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć nowy budynek Uniwersytetu, który zrobił na nich ogromne wrażenie. Znajduje się tam Centrum Nanotechnologii, które również mogli zobaczyć. Widzieli laboratoria oraz tzw. pokoje czyste, do których można wchodzić tylko w specjalnych kombinezonach, jak również pracownie studenckie, gdzie studenci przygotowują się do prowadzenia pomiarów nanostruktur. Wycieczka ta to bardzo ciekawa lekcja z przedmiotów przyrodniczych. Szczególnie, że zainteresowanie tymi przedmiotami zanika. Nasza młodzież szkolna poznała proces urzeczywistniania marzeń, często tych o których nawet nie śniliśmy. Kto z nas, dziś wyobraża sobie robota mniejszego niż główka od szpilki? Bardzo serdecznie dziękujemy panu dr. Dariuszowi Płochowi oraz panu dr. Grzegorzowi Tomace pracownikom Centrum Nanotechnologii, za oprowadzenie nas po nowoczesnych laboratoriach Uniwersytetu Rzeszowskiego. Beata Sudoł

10 10 Z życia wsi Widełko, jaka jesteś? ECHA WIDEŁKI Jak żyje się w Widełce? Jakie zalety dostrzegają mieszkańcy wsi w swojej miejscowości, a co chcieliby zmienić? Takie intencje przyświecały autorom ankiety, którą w grudniu przeprowadzono wśród 70 mieszkańców. Zebranie opinii pozwoliło zapoznać się z odczuciami widelan na temat wielu problemów, które wpływają na komfort i bezpieczeństwo życia na wsi. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że większość badanych jest zadowolonych i bardzo zadowolonych z życia w Widełce, co potwierdzają wymienione przez respondentów zalety wsi np.: dogodna lokalizacja, dobra komunikacja PKS i PKP, bogata infrastruktura (przedszkole, szkoła, kościół, poczta, biblioteka, dom kultury, remiza, sklepy, orlik), klub sportowy, chodniki, oświetlenie, plac zabaw, dostępność opieki medycznej, apteki. Ponadto zwracano uwagę, że Widełka jest ładną, zadbaną miejscowością, otoczoną zielenią, lasami, w której panuje cisza i spokój, co zapewnia mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Ocenie respondentów poddano poziom integracji, aktywność społeczną mieszkańców, stosunek do tradycji i ochrony środowiska. Z ankiety wynika, że mieszkańcy pozytywnie oceniają te sfery życia, o czym świadczy ilość głosów wyrażających wysoki stopień zadowolenia. Krytyczne opinie wyrażano na temat czystości miejsc użyteczności publicznej (chodniki, pobocza dróg, przystanki, miejsca publiczne). Stwierdzono, że są to problemy, którym należy poświecić nieco uwagi i troski, aby Widełkę można było nazwać czystą wsią. Wielu mieszkańców dostrzegło również problem dużego natężenia ruchu drogowego na DK 9 oraz na drodze powiatowej Widełka - Przewrotne, co wpływa na zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejne pytania dotyczyły atrakcyjności życia w Widełce, oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i dorosłych. Ponad 90% ankietowanych wysoko oceniło dostępność do zajęć sportowych. Mieszkańcy pochlebnie wyrazili się też o organizacji zajęć plastycznych, muzycznych i językowych dla młodzieży (62%). Więcej rozbieżności pojawiło się przy ocenie oferty kulturalnej dla najmłodszych mieszkańców. 47 % respondentów stwierdziło, że miejsce zamieszkania ogranicza możliwość częstego uczestnictwa w imprezach kulturalnych np. kino, teatr, wystawy. Ankietowani zwrócili uwagę na brak imprez, które stwarzałyby możliwość wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, typu pikniki, festyny, wycieczki (potwierdza to 42% ). Zapytaliśmy także o ocenę atrakcyjności dla dorosłych mieszkańców Widełki. Pozytywne opinie mieszkańców dotyczyły możliwości korzystania z zajęć sportowych tj. aerobiku, piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa (61%). Wysoko oceniono także standard i dostępność miejsc, gdzie można uprawiać sport (73%). Niestety, dla dorosłych mieszkańców, którzy nie są zainteresowani uprawianiem sportu, wieś nie oferuje wiele rozrywek, o czym świadczą zebrane opinie. 52 % badanych stwierdza, że nie ma możliwości uczestniczenia w widowiskach teatralnych, projekcjach filmowych. Podobne opinie wyrażono odnośnie zajęć dla dorosłych, które rozwijałyby ich zainteresowania, np. zajęcia komputerowe, kursy języka obcego. Innym zagadnieniem, negatywnie ocenionym przez mieszkańców, była dostępność terenów służących do rekreacji np. ścieżek spacerowych, rowerowych, szlaków turystycznych (62% negatywnych opinii). Ankietowani podzielili się również z nami swoimi opiniami na temat form spędzania wolnego czasu. Z pozyskanych opinii wynika, że 46% re-

11 ECHA WIDEŁKI Z życia wsi 11 spondentów lubi spotykać się ze znajomymi, 24 % uprawia sport, 29% lubi uczestniczyć w imprezach sportowych jako widz, 45% preferuje wycieczki rowerowe, 10% uprawia nordic walking, a 77% badanych lubi pracę na działce i w ogrodzie. Bardzo wysoko ankietowani ocenili swoje poczucie bezpieczeństwa w Widełce. 79% badanych stwierdziło, że czują się bezpiecznie, a tylko 6% nie ma poczucia bezpieczeństwa. Poprosiliśmy także mieszkańców o wskazanie tych problemów, które wpływają na obniżenie atrakcyjności Widełki. Ankietowani wymienili wiele ważnych spraw, których załatwienie z pewnością podniosłoby standard wsi oraz ułatwiłoby poziom życia mieszkańców. Według ankietowanych najbardziej dotkliwe problemy to: * poprawa nawierzchni dróg do Przewrotnego i Kłapówki, * brak chodnika w kierunku Małej Widełki, * zmiana oświetlenia: w godzinach od 5 rano i do 23 wieczorem, * brak kanalizacji, * zajęcia dla osób bezrobotnych - 40,50,60+ np. obsługi komputera, języka obcego, obsługi kasy fiskalnej i inne, * zły stan drogi na Dworzysko, uniemożliwiający mieszkańcom szybką i bezpieczną komunikację, * brak dyscypliny, * brudne przystanki, * problemy z dojazdem do działek. Powyższe zestawienie dostarcza nam bardzo wielu informacji o problemach i sprawach, które na co dzień utrudniają życie mieszkańców. Potwierdza również fakty o atrakcyjnym położeniu Widełki, bogatej i zadbanej infrastrukturze wsi, zadowolonych mieszkańcach, ale wskazuje, że istnieją jednak bariery związane z różnymi aspektami życia, które wpływają na obniżenie standardu życia mieszkańców. Dziękujemy Państwu za podzielenie się z nami własnymi odczuciami i uwagami. Wyniki i wnioski ankiety przekażemy instytucjom i lokalnym władzom samorządowym, aby w planowaniu inwestycji na 2014 r. wzięły pod uwagę odczucia i potrzeby jej mieszkańców. Małgorzata Rzepka I do tańca i do pracy zawsze chętni Lasowiacy Uczniowie drugiej klasy gimnazjum przygotowali prezentacje do projektu edukacyjnego zatytułowanego I do tańca i do pracy zawsze chętni Lasowiacy. Gimnazjaliści są zobowiązani do realizacji projektu edukacyjnego, a przyjętym zwyczajem w Zespole Szkół w Widełce realizuje się go w drugim roku nauki. W tym roku drugoklasiści pod opieką wychowawcy Piotra Dudy zajęli się lasowiacką kulturą oraz dziejami Widełki. Ponieważ w klasie jest mocna grupa mieszkańców Kłapówki to nie mogło zabraknąć akcentów związanych z tą wsią. Do realizacji tematu głównego uczniowie podzielili się na cztery grupy. Wstepem do pracy były warsztaty zorganizowane przez Muzeum Etnograficzne w Kolbuszowej. Podczas wycieczki do Skansenu uczniowie pomagali w gaceniu obórki, w której zimą mieszkają zwierzęta, poznawali budynki wiejskie Lasowiaków wraz z ich wyposażeniem oraz poznali zajęcia, którymi się zajmowali. Wzięli udział w zajęciach zatytułowanych: Kiecki w malowanej skrzyni - dawna wiejska moda oraz Na świętego Andrzeja z wróżby dziewkom nadzieja - zwyczaje katarzynkowe i andrzejkowe. Te ostatnie zajęcia na prośbę zainteresowanych zostały rozszerzone o zwyczaje weselne i świąteczne. Wiedza ta okazała się przydatna do zorganizowania wieczoru wróżb andrzejkowych, którym w tym roku zajęli się własnie uczniowie klasy drugiej gimnazjum. Publiczna prezentacja projektu odbyła się 5 grudnia 2013r. o godz w sali 5g Zespołu Szkół w Widełce. Wzięli w niej udział: uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Byli oni witani chlebem przez parę uczniów ubranych w stroje ludowe. Na początku uczniowie zaprezentowali jak wyglądały kolejne etapy ich pracy. Następnie uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne o dziejach Widełki i Kłapówki, o roli mężczyzn w lasowiackiej wsi, o aktywnej kobiecie i jej zajęciach oraz o zwyczajach i obyczajach panujących wśród Lasowiaków. Później goście zostali zaproszeni do wzięcia udziału w krótkim teście wiedzy związanej z tematem. Nagrodą były kartki świąteczne przygotowane przez uczniów. Na koniec wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do częstowania się specjałami z lasowiackiej kuchni. Wtedy też zachęcano do wzięcia udziału w sianiu lnu, co jest lokalnym zwyczajem wróżebnym. Odczytanie znaków wróżebnych ma nastąpić na kolejnym spotkaniu rodziców na początku stycznia 2014 roku. Piotr Duda

12 12 Z życia szkoły ECHA WIDEŁKI Wojewódzkie obchody Dnia Rzucania Palenia w Zespole Szkół w Widełce 21 listopada 2013r. Zespół Szkół w Widełce wraz z Zakładem Epidemiologii i Podkarpackim Rejestrem Nowotworów przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie byli organizatorami wojewódzkich obchodów Dnia Rzucania Palenia. Akcja odbywała się pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Honorowy patronat na uroczystością objęli: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i kurator oświaty Jacek Wojtas. Do naszej szkoły przyjechali uczniowie ze szkół województwa podkarpackiego, które zaangażowały się w program Kodeks walki z rakiem oraz zaproszeni goście. Gospodarz spotkania dyrektor Ożóg przedstawił swoją fascynację analizowaniem współczesnego języka polskiego i wzbudził owację umiejętnością posługiwania się żargonem młodzieżowym. Znany w całej Polsce z programu Mam talent, uprawiający trial rowerowy, Krystian Herba dał niesamowity pokaz swoich umiejętności jazdy na rowerze.. Wyjaśnił młodym ludziom, że mistrzowie sportu nie palą papierosów. Rafał Wilk, były żużlowiec i mistrz paraolimpijski z Londynu tłumaczył, że sport pozwala przeżyć niezwykłe chwile, a palenie papierosów tylko w tym przeszkadza. Rafał Kuczmarz - przewodnik górski, przedstawiciel PTTK opowiedział ciekawie o swojej pasji - chodzeniu po górach. Na zakończenie na scenie pojawił się Krzysztof Ignaczak - siatkarz drużyny Asseco Resovia i reprezentant Polski. Wszyscy zebrani szkoły Mirosław Karkut powitał: wicemarszałków województwa podkarpackiego: Tadeusza Pióro i Bogdana Romaniuka, przedstawiciela Kuratorium Oświaty Rzeszowie: Mariolę Kiełboń, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie Witolda Wiśniewskiego, zastępcę dyrektora Podkarpackiego Centrum Onkologii Jana Gałko, sekretarza gminy Kolbuszowa Barbarę Bochniarz, mieszkańców wsi Widełka Pani europoseł Elżbieta Łukacijewska przysłała film, w którym mówiła o szkodliwości palenia. Uroczystość obserwowali również dziennikarze Regionalnej Telewizji Rzeszów, radia Wawa oraz Korso Kolbuszowskiego. Inicjatorki akcji - panie Monika Grądalska- -Lampart i Aneta Radziszewska wręczyły nagrody laureatom konkursu plastycznego Powiedz nie papierosom oraz konkursu na najlepszy transparent poświęcony szkodliwości palenia. Następnie na scenie pojawili się zaproszeni goście. Mówili o swoich pasjach, które wykluczają palenie papierosów. Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Kazimierz z zapałem słuchali o tym, ze warto uprawiać sport. Pan Ignaczak długo odpowiadał na pytania uczniów dotyczące sukcesów w piłce siatkowej. Na zakończenie uroczystości rodzice z Rady Rodziców poczęstowali wszystkich zebranych pysznymi kanapkami, ciasteczkami i napojami. Impreza udała się doskonale i pozostanie w pamięci zebranych na długo. Znakomitą organizację uroczystości podkreślali uczniowie i nauczyciele z zaproszonych szkół, inicjatorzy akcji z Zakładu Epidemiologii i Podkarpackiego Centrum Nowotworów, przedstawiciele władz wojewódzkich i Kuratorium Oświaty, mieszkańcy Widełki, a przede wszystkim uczniowie naszej szkoły. Podsumowując akcję, należałoby przytoczyć słowa profesora Ożoga, który powiedział: Megaimpra, superwypas i masakra papierosów. Reneta Peret

13 ECHA WIDEŁKI Z życia szkoły 13 Nowe tablice interaktywne Tegoroczne pasowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Widełce odbyło się w Skansenie w Kolbuszowej. Dnia 30 września 2013 roku z samego rana uczniowie wyjechali autobusem szkolnym do Kolbuszowej. W tej wyprawie towarzyszyli im: dyrektor szkoły pan Mirosław Karkut, wychowawczyni Elżbieta Branach oraz rodzice. W planach tego dnia było zwiedzanie Muzeum Kultury Ludowej, występ pierwszoklasistów i ślubowanie. Ślubowanie odbyło się w dawnej szkole, która liczy 150 lat. Pani przewodnik Maria Mazurkiewicz w ciekawy sposób zapoznała uczniów z przyborami i zasadami, jakie obowiązywały w dawnej szkole. Następnie uczniowie w czapkach biretach zaśpiewali kilka piosenek ze śpiewnika swojej babci oraz wyrecytowali wiersze. Po Od września uczniowie Zespołu Szkół w Widełce mają możliwość korzystania na lekcjach z trzech zestawów interaktywnych. Sprzęt ten trafił do szkoły w ramach projektu Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kolbuszowa. W skład każdego zainstalowanego zestawu wchodzi tablica interaktywna, projektor krótkoogniskowy, laptop, zestaw audio oraz oprogramowanie edukacyjne. Koszt tej inwestycji oszacowano na zł brutto. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podkarpackiego. Tablica interaktywna jest nowoczesnym środkiem wspomagającym nauczanie. Dzięki możliwości łączenia działań nauczycieli i uczniów, jedna tablica interaktywna może niekiedy zastąpić pracownię komputerową. Posiada funkcje, które usprawniają i uatrakcyjniają lekcje, np. wczytywanie notatek z tablicy do pamięci komputera, odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania notatek bezpośrednio na pojedynczych kadrach. Na bieżąco można omawiać wyniki rozwiązywania zadań przez uczniów, robić wykresy i zestawienia oraz mieć stały dostęp do informacji na stronach www. Zajęcia dydaktyczne, podczas których wykorzystywana jest tablica interaktywna są bardziej atrakcyjne dla uczniów, pozwalają na sprawne i nowoczesne prowadzenie lekcji oraz podnoszą efektywność zapamiętywania przekazywanych treści. Dzięki takim rozwiązaniom uczniowie z chęcią udzielają się na zajęciach i z przyjemnością na nie uczęszczają. red. Pasowanie pierwszoklasistów wzorowo zdanym egzaminie w obecności sztandaru złożyli pierwszą przysięgę. Dużym ołówkiem symbolizującym ciężar obowiązków szkolnych pan Dyrektor pasował każdego z nich na ucznia Szkoły Podstawowej w Widełce. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy i pióra ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Widełce. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Skansenu, które okazało się dla dzieci bardzo interesujące. Po powrocie do szkoły wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców. To wydarzenie na pewno na długo zostanie w pamięci najmłodszych uczniów. Elżbieta Branach Dni Otwarte Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie W dniu 25 listopada 2013 r. klasy II i III gimnazjum wraz z opiekunami brały udział w Dniach Otwartych Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. Podczas tej wycieczki zapoznali się zagadnieniami z zakresu: historii bankowości, historii pieniądza, polityki pieniężnej, systemu płatniczego, rezerw, problematyki euro. Poszczególne tematy były prezentowane w formie interaktywnych wystaw, filmów i plansz informacyjnych. Największą atrakcją była sztaba złota, ważąca 12,5 kg o wartości ponad 1, 5 mln złotych, którą mógł każdy podnieść. Wrażenie zrobiła na młodzieży również wystawa numizmatyczno -filatelistyczna Żubr i inne zwierzęta chronione. Na monetach można było zobaczyć bociana, sokoła, żabę, wiewiórkę, łabędzia, motyla, konia i wiele innych zwierząt. Młodzież zobaczyła też dawne maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy banku, a zwłaszcza liczydło. Wycieczka do NBP na Dnie Otwarte to ciekawa lekcja ekonomii w pigułce. Beata Sudoł

14 14 W dniu 7 października uczniowie z naszej szkoły brali udział w XI Gminnym Festiwalu Papieskim zorganizowanym przez Zespół Szkół w Kupnie w następujących kategoriach: wiedza o Janie Pawle II, recytacja, muzyczna i plastyczna. W konkursie rywalizowali uczniowie z całej gminy Kolbuszowa. Laureaci pierwszych miejsc zostali zaproszeni na uroczystość podsumowania w dniu 13 października 2013 roku. Nasi uczniowie odnieśli sukcesy we wszystkich kategoriach. Kategoria recytacja: * Kl. I-III - II m. Wiktoria Plis, kl. III * Kl. IV-VI - III m. Dominik Jamróz, kl. IV * Gimnazjum - II m. Paweł Dragan, Wyróżnienie- Szymon Siwiński, kl. II Kategoria wiedza: * Kl. IV-VI - I m. Szymon Maciąg, kl.v * Gimnazjum - I m. Dawid Węglowski, kl. I Kategoria literacka: * Kl. IV-VI - I m. Oliwia Dziubek, kl. VI * Gimnazjum - III m. Paweł Dragan, kl. II, Wyróżnienie - Anna Smyrska, kl. III Kategoria plastyczna: * KL. I-III - wyróżnienie- Karol Żądło, kl.i * Kl. IV-VI - wyróżnienie- Piotr Borawiak, kl. V * Gimnazjum - I m. Dominika Płoch, kl. III, II m. Anna Smyrska, kl. III, Wyróżnienie - Wiktoria Gaweł, kl. I Kategoria muzyczna: * Kl. I-III - III m. Natalia Preneta, Joanna Płoch, kl. III * Kl. IV-VI - I m. Agata Potańska, kl. V W ubiegłym tygodniu w Białymstoku (woj. podlaskie) odbyła się konsultacja szkoleniowa Kadry Narodowej Młodzików i Juniorów Młodszych. Z naszego województwa powołanie na kadrę otrzymał Tymoteusz Malik UKS Trójka Tarnobrzeg oraz Konrad Płoch UKS Start Widełka - przedstawiciel ziemi kolbuszowskiej. W trzydniowym zgrupowaniu młodzików wzięło udział ośmiu chłopców i osiem dziewcząt, była to wyselekcjonowana grupa najlepszych zawodników, którzy w przyszłości mają reprezentować Polskę na najważniejszych imprezach w Europie. Trenerem prowadzącym był pan Jacek Hankiewicz - aktualny Trener Kadry Narodowej Z życia szkoły Laureaci konkursów BADMINTON ECHA WIDEŁKI * Gimnazjum - II m. zespół muzyczny w składzie: Damian Borawiak, Szymon Siwiński, Rafał Liszcz, Krystian Pomykała, Damian Bujak, Tomasz Bujak Wyróżnienie - Patrycja Orzech, kl. III. W dniu 27 listopada 2013 roku uczniowie wzięli udział w V gminnym Konkursie Śladami Polskich Noblistów w Szkole Podstawowej w Bukowcu. Celem konkursu była prezentacja dorobku i osiągnięć polskich Noblistów oraz propagowanie wartości nauki. Uczestnicy rywalizowali w następujących kategoriach: plastycznej, pracy pisemnej i testu wiedzy o Władysławie Reymoncie, połączonego z krzyżówką i łamigłówkami. W zmaganiach konkursowych uczniowie zdobyli następujące miejsca: Kategoria plastyczna: * III m. - Paulina Lubas, kl. III Wyróżnienia - Maksymilian Szalony, kl. II, Katarzyna Wasilewska, kl. III, Patryk Michałek, kl. II Kategoria literacka: * I m. - Karolina Misek, kl. VI Wyróżnienie - Aleksandra Chudzik, kl. VI Kategoria: test wiedzy o Władysławie Reymoncie: * I m. - Aleksandra Chudzik, Wiktoria Płoch ( zespół), kl. VI Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Ponadto zwyciężczynie w kategorii wiedzowej zostały uhonorowane statuetką i dyplomem dla Szkoły Podstawowej w Widełce. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Alina Kopeć Seniorów. Jego celem jest szkolenie najbardziej utalentowanych młodych zawodników, którzy w przyszłości będą stanowić trzon polskiego badmintona. Cieszy fakt, iż nasz zawodnik Konrad Płoch jest w pierwszej czwórce chłopców branych pod uwagę do reprezentacji naszego kraju na Drużynowe Mistrzostwach Europy w badmintonie, które odbędą się w lutym w Szwajcarii. Po trzydniowej konsultacji otrzymaliśmy wskazówki, nad czym trzeba popracować w klubach, poza tym aktualnie powołana młodzież będzie a miała wspólne konsultacje oraz letni obóz sportowy. Piotr Surowiec

15 ECHA WIDEŁKI Z życia szkoły 15 Młodzi artyści i ich sukcesy Dzieci i młodzież naszej szkoły chętnie biorą udział w licznych konkursach muzycznych i plastycznych, zajmując wysokie miejsca na podium. Konkursy te mają na celu między innymi promowanie dzieci artystycznie uzdolnionych, odkrywanie talentów i osobowości scenicznych oraz rozwijanie uzdolnień muzycznych i plastycznych. Uczniowie biorą aktywny udział w zajeciach chóru szkolnego i zespołu wokalnego podczas których doskonalą swoje umiejętności zarówno wokalne, jak i instrumentalne. Oto niektóre z osiągnięć naszych uczniów: 9 października 2013r w Zespole Szkół w Budach Głogowskich odbył się II Wojewódzki Festiwal Pieśni Religijnej pod hasłem: Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać na chwałę Jego.Do przesłuchań konkursowych zgłosiło się około 100 uczniów ze szkół podstawowych m.in w Rzeszowie, Lipnicy, Jaśle, Widełce.Zespół Szkół w Widełce reprezentowały uczennice Joanna Płoch i Natalia Preneta, zajmując II miejsce. Wyróżnienie zdobyła uczennica Agata Pogańska. 13 października br. w Zespole Szkół w Kupnie odbył się XI Gminny Festiwal Papieski. W tym roku hasło Dni Papieskich brzmiało: Jan Paweł II - Papież dialogu. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Kategoria plastyczna: I m. Dominika Płoch, II m. - Anna Smyrska, wyróżnienia - Wiktoria Gaweł, Konrad Żądło, Piotr Borawiak, Kategoria muzyczna: I m. Agata Pogańska, III m. Natalia Preneta, Joanna Płoch, II m. zespół wokalny w składzie: Damian Borawiak, Szymon Siwiński, Rafał Liszcz, Krystian Pomykała, Damian Bujak, Tomasz Bujak, wyróżnienie - Patrycja Orzech, 12 listopada 2013 w Zespole Szkół Nr 1 odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego Bohaterowie naszych czasów. W konkursie tym III miejsce zajął uczeń naszej Szkoły Damian Michałem, zaś w Konkursie Piosenki Patriotycznej III miejsce wyśpiewała uczennica Agata Pogańska. 20 listopada 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie miała miejsce uroczysta Gala rozdania nagród laureatom konkursu Projekty unijne w ujęciu artystycznym. Konkurs miał na celu w ciekawy i oryginalny sposób przedstawić projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, pokazać walory nowych inwestycji oraz zmiany w zachowaniu ludzi i ich otoczeniu. Naszą Szkołę reprezentował uczeń klasy II gimnazjum Damian Michałek który zajął II miejsce w kategorii plastycznej. 6 grudnia 2013 w Zespole Szkół w Widełce odbył się XIII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Wzięło w nim udział 19 solistów i 6 zespołów. II miejsce na podium zajął zespół wokalny z naszej Szkoły w składzie: Patrycja Orzech, Wiktoria Dudek, Kamila Rzucidło Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Edyta Wiącek Międzynarodowy Turniej o Puchar Gór Świętokrzyskich Od 27 do 29 września w województwie świętokrzyskim w Suchedniowie rozegrany został Międzynarodowy Turniej Puchar Gór Świętokrzyskich. W turnieju wzięło udział blisko 400 zawodników i zawodniczek w pięciu kategoriach wiekowych. Nie zabrakło dość licznej obsady z państw ościennych: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Bułgarii, Rosji, Czech. Uczniowski Klub Start Widełka reprezentowali: Szymon Maciąg, Konrad Płoch, Kamil Płoch, Paweł Kopański, Urszula Rumak, Aleksandra Białek i Katarzyna Kutacha w czterech kategoriach wiekowych: młodzik młodszy, młodzik, junior młodszy, junior. Do zdobycia najwyższego miejsca przyczyniła się Kasia, Ola oraz Konrad, którzy w grach podwójnych nie pozostawili złudzeń, że są w czołówce najlepszych zawodników w Polsce. Kasia wraz z partnerką Joanną Stanisz (UKS Sokół Ropczyce) w grze podwójnej okazały się nie do zatrzymania w walce z polskimi i zagranicznymi deblami. Natomiast Ola wraz z partnerką Kasię Gruszką (UKS Orbitek Straszęcin) wywalczyły brąz, przegrywając o wejście do finału z naszą pierwszą parą Kasią i Joanną. Także Konrad w grze mieszanej wraz z Natalią Róg (MKS Stal Nowa Dęba) pokazali, że można pokonać wszystkich faworytów tak dużego turnieju. Obie pary (deblowa i mixtowa), które zdobyły pierwsze miejsca, wygrały turniej bez straty seta, stały się nową siłą w swoich kategoriach wiekowych w Polsce. Piotr Surowiec

16 16 Rozbrzmiewały huki w lesie Strachem, szumem wewnątrz niesie Wszystkim strachu dużo daje. W całym lesie dreszczem sieje- nie ustaje. I zmagania z każdą chwilą powiększają. Tam gałęzie z drzewa zrywa I konary łamie grube, Cały las nagina burza. Jak powstaje, robi zamęt, Pod naporem łamie zdarnie. Jak to patyk nadeptany Daje odgłos popularny. Strachem sieje w całym lesie, Nie przewidzi nikt, co dalej przyniesie. nikt nie widział takich rzeczy Co przezywała lata całe W takim stresie Tyle stresu zgroza dała. Na jej widok omdlewanie brało, Las ucierpiał strachu wiele, A z nim w lesie przyjaciele. Huczy górą, dołem straszy, Jakby płomień nie ugasi. Ile czasu trwało będzie, Ten lęk szały niepojęty, Co przez burzę tam jest wszczęty. Drzewa łamie, chwieje i przegina, Dreszcz powstaje, strachem sieje, W grudniu 2012 roku zgłosiłem się do ogólnopolskiego konkursu Moja Szkoła w Unii Europejskiej - edycja Akademia Młodego Dyplomaty zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pod opieką pana Piotra Dudy zdecydowałem się zrealizować temat Dziedzictwo historyczne i perspektywy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, do którego przygotowałem film. Przeprowadziłem sondaż w mojej szkole oraz dla porównania na Uniwersytecie Rzeszowskim i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Odwiedziłem Podkarpackie Centrum Informacji Europejskiej oraz Biuro Euroregionu Karpaty. Zebrane materiały pomogły stworzyć mi ośmiominutowy film, który zajął pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim. Dzięki temu trafił on do finału ogólnopolskiego. Tam znalazłem się w gronie laureatów, którym w nagrodę oprócz drobnych upominków przyznano też wyjazd na wycieczkę po Poezja, Z życia szkoły Burza mściwa las nagina ECHA WIDEŁKI Kiedy silniej wiatrem wieje. Lecz tej burzy nie posłuży nic powiedzieć, By zrozumieć chciała. Nieposłuszne awantury, aby nie wszczynała. Wciąż poczyna i od nowa łamie i nagina. Już to tylko udręczone, W tym szalonym lesie I pokorą patrzeć Kiej ulgę przyniesie. A tu burza wciąż szleje w wzmagania stawia. To jest trudne do przeżycia Jak tak dłużej będzie. Jeszcze trochę, jeszcze chwilkę Wiatr ucicha, szum ustaje Normalności las dostaje. I znów życie - jak to co dzień Od nowa rozpoczyna. Jej normalność się zaczyna, Zgroza strachem przeleciała, To zrobiła, czego chciała. Dalej poszła w świat wojować, psocić, huczeć, hałasować. Tylko zniszczeń zostawiła w całym lesie. Bardzo mściwa i zuchwała Dalej w świat powędrowała. Władysław Niezgoda Pozdróże Młodego Dyplomaty krajach Grupy Wyszehradzkiej. Wszyscy mi gratulowali i dziękowali. Na początku czerwca 2013 roku mogłem odwiedzić Pragę, Budapeszt oraz Bratysławę. Przed wyjazdem dostałem też od organizatorów 40 euro jako kieszonkowe. Poznałem pozostałych laureatów konkursu. Byli oni bardzo mili i przyjaźni. Wspólnie spędziliśmy niezapomniane chwile, podziwiając zabytki stolic Czech, Węgier i Słowacji. Odwiedziliśmy też Instytut Polski w Pradze, a w Budapeszcie mogliśmy porozmawiać z ambasadorem Polski, który gościł nas na specjalnym spotkaniu. Organizatorzy wyjazdu zapewnili nam noclegi w luksusowych hotelach, a w każdej ze stolic mieliśmy możliwość popróbować lokalnej kuchni. Choć konkurs był bardzo wymagający, to warto było w nim uczestniczyć, bo już podczas realizacji filmu miałem okazję odwiedzić wiele miejsc i poznać nowych ciekawych ludzi. Paweł Dragan

17 ECHA WIDEŁKI Z życia szkoły 17 II MEMORIAŁ im. ks. Józefa Sokołowskiego W dniu 6 października (niedziela) odbył się Maraton ku pamięci ks. Józefa Sokołowskiego. Uczestnicy biegu mieli do pokonania trasę o długości 3,5 km. Start miał miejsce w Kłapówce, a meta znajdowała się na placu przy szkole w Widełce. Po zakończonym biegu zawodnicy otrzymali poczęstunek, składający się z wody oraz ciepłej zapiekanki, przyrządzony przez Radę Rodziców. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem biegnących na trasie maratonu czuwali strażacy z jednostki OSP Widełka oraz pomoc medyczna. Zawodnicy, którzy zajęli I miejsca w kategorii szkoła podstawowa oraz gimnazjum, otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez posła RP Zbigniewa Chmielowca. Zwycięzcami maratonu byli: Monika Węgrzyn, kl. V ze szkoły podstawowej i Krystian Filipowicz z gimnazjum. W tym samym czasie na boisku Orlik odbywała się olimpiada sportowa dla dzieci i rodziców z klas I-III SP. Uczniowie, jak również rodzice, bardzo chętnie brali udział w konkurencjach sportowych. Pary składające się z rodzica i ucznia rywalizowały, zdobywając punkty dla swojej drużyny. Po zakończonych konkurencjach uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uczniowie klas IV-VI rozegrali mecz w piłkę nożną, w którym drużyna z V klasy SP za zwycięstwo otrzymała puchar. Chętne osoby z poszczególnych klas wraz z rodzicami mogły wykazać się talentem plastycznym, wykonując pracę pt. Wiejska chatka. Zadanie to nie było zbyt proste, albowiem uczestnicy mieli za pomocą wyprasowanych słomek przygotować chatkę. Każdy zespół wykonał swoją pracę w sposób kreatywny. Nie zabrakło też atrakcji dla innych. Loteria fantowa cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród uczniów. Obywał się również instruktaż nordic walking (spacer z kijkami) przeprowadzony przez profesjonalnego instruktora. Sport ten polega na energicznym marszu z wykorzystaniem kijków, które pozwalają na rozwój praktycznie wszystkich mięśni. Chętne osoby miały do pokonania krótką trasę. W tym samym czasie odbywały się międzyklasowe rozgrywki w piłkę siatkową dla gimnazjum. Zwycięska drużyna -III gimnazjum na koniec zagrała mecz z nauczycielami,niestety tego pojedynku już nie udało im się wygrać. Mimo przegranej wszyscy z uśmiechem na twarzy opuścili boisko. W godzinach popołudniowych na boisku orlik odbywał się turniej piłki nożnej. Rywalizowało ze sobą 6 drużyn w skład których wchodzili: strażacy miejscowego OSP, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, rodzice oraz absolwenci. Mecze odbywały się w miłej atmosferze, a nad prawidłowym przebiegiem czuwał sędzia. Po zakończonym meczu każda drużyna otrzymała pamiątkowe dyplomy. Anna Chudzik

18 18 Z życia szkoły ECHA WIDEŁKI III Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy MŁODY OLIMPIJCZYK Dnia 13 listopada 2013 r. w naszej Szkole już po raz trzeci odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczego Młody Olimpijczyk. Udział w nim wzięło 7 gimnazjów z powiatu kolbuszowskiego. Konkurs był organizowany w formie quizu dla uczniów klas II gimnazjum. Szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna mieszana, która miała do rozwiązania różnego typu zadania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce. W tym roku przedmiotami konkursowymi były: matematyka, biologia i geografia. Należy nadmienić, że nagrody ufundowało Nadleśnictwo Kolbuszowa. Nad całością konkursu Kasza z suszonymi owocami Składniki: 0,5 kg kaszy (pęcak), 1kg owoców suszonych (śliwki, jabłka, gruszki), cukier do smaku, cynamon Wykonanie: Kaszę ugotować na sypko. Owoce wypłukać, rozgotować, zmiksować i osłodzić do smaku. Zmiksowane owoce zmieszać z kaszą. czuwała komisja w składzie: Przewodniczący : mgr Mirosław Karkut - dyrektor ZS w Widełce oraz mgr inż. Adam Orlewski - przedstawiciel Nadleśnictwa Kolbuszowa A oto wyniki konkursu: I m. Gimnazjum nr 2 Kolbuszowa oraz Gimnazjum Widełka II m. Gimnazjum Wola Raniżowska oraz Gimnazjum Dzikowiec III m. Gimnazjum nr 1 Kolbuszowa Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce. Beata Sudoł Przepisy kuchni lasowiackiej Barszcz biały Składniki: 15 dag mąki żytniej, 0,5 l wody, 3 ząbki czosnku Mąkę żytnią, wodę i czosnek wymieszać. Pozostawić do zakiszenia w ciepłym miejscu dwa, trzy dni. Gotowanie: 2l wody zagotować, zalać zakwas, gotować ciągle mieszając, dodać 0,5 l mleka lub 1 szklankę śmietany. Podawać z kiełbasą, z chlebem i z grzybami. Kapusta z grochem zaciągana ziemniakami Składniki: 2 kg kapusty, 0,5 kg grochu kolorowego, 30 dag ugotowanych ziemniaków, wysmażona słoninka Kapustę odciągnąć, wypłukać i lekko obgotować, dodać ugotowany miękki groch. Kolejno dodać utłuczone ziemniaki. Wszystko razem ugotować, maścić i doprawić do smaku. Potrawy proponują młode gospodynie z klasy II Gimnazjum w Widełce.

19 ECHA WIDEŁKI Z życia szkoły, Z życia wsi 19 Działalność drużyn harcerskich w Zespole Szkół w Widełce Przy Gimnazjum w Widełce działa 5 DSH Zielona Brygada pod opieką pwd. Agaty Dulskiej-Jeż. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego karcerze uczestniczyli w apelu z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, podczas którego musztrą wciągnęli flagę na maszt. W ramach akcji Sprzątanie Świata 2013 na apelu szkolnym przedstawili jej cele. Wysprzątali przystanki autobusowe w Widełce oraz pomogli Panu Bogdanowi Fabińskiemu odchwaścić tereny Leśniczówki w Weryni Źródełko Wiedzy. Wraz z opiekunem przygotowali występ na Dzień Seniora, podczas którego zachęcali do wspólnego śpiewania przybyłych gości, Panie z KGW, przedstwicieli Rady Sołeckiej czy samych seniorów. Przed zbliżającym się świętem Zmarłych zaopiekowali się opuszczonymi grobami, uporządkowując je. Z okazji zbliżających się świąt drużyna planuje uczestniczyć w Betlejemskim Światełku Pokoju i podzieleniem się nim wśród mieszkańców wsi. Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj Agata Dulska -Jeż dokończenie ze strony 7 W życiu wsi coś się zmienia! Powstanie 1846 r. zakończyło się klęską i tak zwaną rabacją, po której nastąpiła chłopska akcja odmowy odrabiania pańszczyzny. Znane są w tej miejscowości opowiastki o niedobrej dziedziczce z Przewrotnego pani Politalskiej, która za linczowanie chłopów, po swojej śmierci wyciągała rękę z za grobu i prosiła o przebaczenie i łaskę. Ostatecznie Wiosna Ludów w r przyniosła zniesienie niewoli i uwłaszczenie chłopów, to znaczy uznanie za własne grunty uprawiane dotąd za obowiązkową, raczej przymusową pańszczyznę. Według relacji ludzi starszych relacjonujących przed laty autora - tutaj proces ten odciągnął się z winy dziedziców Politalskich z Przewrotnego kilka lat. Nastały jednak zmiany korzystne dla wsi galicyjskiej. Wieś już wybiera własne władze w ramach nowych od 1853 r. powiatów sądowych w Kolbuszowej dla - Kolbuszowej Górnej i Bukowca; w Głogowie Widełki, Kupna i Kłapówki. Delegaci ich biorą udział w chłopskim zjeździe w Staromieściu w roku 1851 i postanawiają głosować na włościańskiego posła na ks. Ludwika Ruczkę kolbuszowskiego proboszcza do Sejmu we Lwowie i Rady Państwa we Wiedniu. Mimo cierpień tutejszego ludu wynikających z konspiracyjnej działalności w przeszłych latach praca spiskowa nadal trwa. Chłopi są już bardziej mądrzejsi i uświadomieni. W okresie powstania styczniowego w Królestwie Polskim przeciw caratowi wstępują na tym terenie do organizowanych w Puszczy Sandomierskiej partii powstańczych, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Te ostatnie pomagają w szpitalach polowych opiekując się rannymi powstańcami, także i tu w Widełce na Majdanie, Porębach czy Kłapówce. Miejscowy dziedzic Rej opłaca zabawy prawie codziennie w miejscowej żydowskiej karczmie, tylko po to, żeby tylko zmylić austriacką żandarmerię, że tu blisko w lasach pomagają chłopi powstańcom, a po ich podleczeniu poprowadzą ich szlakiem kurierskim na południe Europy. Marian Piórek WYDAWCA: Towarzystwo Przyjaciół Widełki Redakcja: Małgorzata Rzepka, Renata Peret, Dariusz Turtoń Zespół redakcyjny: Renata Peret, Alina Kopeć, Ks. Lucjan Kot, Dariusz Turtoń, Joanna Sieraczyńska, Teresa Rząsa, Beata Sudoł, Bogusława Plis, Małgorzata Rzepka, Elżbieta Branach, Marzena Jagodzińska, Mirosława Rząsa, Józefa Gniewek, Elżbieta Fabińska, Halina Lis, Mirosław Karkut, Piotr Duda, Agata Dulska-Jeż, Edyta Wiącek, Piotr Surowiec, Anna Chudzik, Krystyna Płoch Korekta: Małgorzata Rzepka, Renata Peret, Dariusz Turtoń Skład komputerowy: Dariusz Turtoń

20 20 FOTOGRAFICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ ECHA WIDEŁKI

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek na II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377 70 51 2. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich WITAMY W MISJA SZKOŁY Dąż ążymy do tego aby każdy uczeń osiągn gnął sukces na miarę swoich możliwo liwości W NASZEJ SZKOLE jest kameralna atmosfera podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5!

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! trochę orientacji w terenie JAK DOJECHAĆ DOJAZD Z CENTRUM MIASTA: wsiądź w autobus

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Zespołu Szkół. przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym. w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014

Osiągnięcia Zespołu Szkół. przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym. w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014 Osiągnięcia Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014 Zdjecie szkoły tło ZESPÓŁ SZKÓŁ przy ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO- UZDROWISKOWYM

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 w

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 01/015 W grudniu 01 r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie WPROWADZENIE Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo

Bardziej szczegółowo

Kategoria : 1. Praca fotograficzna: II miejsce III miejsce. Bańka Bernadeta. 2. Artykuł prasowy. III miejsce. 3. Praca plastyczna

Kategoria : 1. Praca fotograficzna: II miejsce III miejsce. Bańka Bernadeta. 2. Artykuł prasowy. III miejsce. 3. Praca plastyczna Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. w roku szkolnym 2010/2011. Lp. 1. Zasięg konkursu/ Uwagi III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy. 1. Wybór samorządu klasowego. 2. Kontrakt klasowy. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem...

Bardziej szczegółowo

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY RELIGIJNEJ Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel Starosta Puławski Witold Popiołek Wójt Gminy Puławy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 1. Hasło konkursu:,, Każdy papieros niszczy Twoje Zdrowie 2. Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie 3.Patronat : Tadeusz Kopeć

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA W dniu 22 września 2016 roku pracownicy naszej biblioteki, na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Etap wojewódzki: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (nazywana

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych Szkolny Klub Wolontariatu Zespół Szkół Mechanicznych Ważny jest rodzaj pomocy, Którą się ofiaruję, Ale jeszcze ważniejsze od tego jest serca Z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II Przesłanie Papieża

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy IV (czwartej) tj. oddziału A lub oddziału czwartej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi Organizatorzy: Dariusz Biernacki baryton Społecznik milanowski Truskawkowe Przedszkole Ul. Warszawska 52 05-822 Milanówek Tel. 22 724 60 77 www.truskawkoweprzedszkole.pl Przedszkole nr 1 w Milanówku ul.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY

II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY W NIEGOWICI Każdy język obcy daje Ci nowe życie jeśli znasz tylko jeden język, żyjesz tylko raz (przysłowie czeskie) II WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY NIEGOWIĆ 2016 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny klasy IID

Projekt edukacyjny klasy IID Projekt edukacyjny klasy IID 17 października 2005 r. Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach przyjął imię Jana Pawła II. Od tego momentu postać papieża często pojawia się w twórczości dzieci i młodzieży naszej

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Realizacja w roku szkolnym 2013/2014. Arletta Błaszczak PROJEKT BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Elementarną potrzebą człowieka jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich 1 19-300 Ełk tel. sekretariat (087) 610-36-56; 610-43-70 Wersja do druku PARAFIA KATEDRALNA ŚW. WOJCIECHA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KOLE DY I PIOSENKI S WIA TECZNEJ WYS PIEWAJMY RADOS Ć Z BOŻEGO NARODZENIA. Organizatorzy

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KOLE DY I PIOSENKI S WIA TECZNEJ WYS PIEWAJMY RADOS Ć Z BOŻEGO NARODZENIA. Organizatorzy REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KOLE DY I PIOSENKI S WIA TECZNEJ WYS PIEWAJMY RADOS Ć Z BOŻEGO NARODZENIA Organizatorzy Konkurs jest organizowany przez Zespół Szkół Gminnych w Stanisławicach. Przesłuchania:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 Regulamin Olimpiady Zdrowy Styl Życia został opracowany w 2003 roku i pozytywnie oceniony przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty. O ZDROWIE SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę

Regulamin XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę SEPZ-I.5563.19.1.2016.AP Regulamin XII Przeglądu Pieśni Patriotycznej Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017 ZADANIA WYCHOWAWCZE POZNANIE SYMBOLI I TRADYCJI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH DBANIE O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ JESTEM OBYWATELEM) SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Współpraca przygraniczna. im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Współpraca przygraniczna Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim W Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wielu lat prowadzona jest nauka języka ukraińskiego jako języka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ Niech kolęda się niesie po świecie

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ Niech kolęda się niesie po świecie REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ 1 Organizatorzy i patronat Konkurs jest organizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo