ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 04/03/PRZ/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 04/03/PRZ/2016"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 04/03/PRZ/2016 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej również Zamawiającym lub Spółką zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: świadczenia usługi agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych za pośrednictwem automatów biletowych z uwzględnieniem poniższych wymagań. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postępowanie zakupowe prowadzone jest na podstawie Instrukcji realizacji zakupów w PKP Intercity S.A., zwanej dalej Procedurą. Wyciąg z Procedury dostępny jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem Oferent przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z treścią wyciągu z Procedury. 2. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.). 3. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w Postępowaniu zakupowym w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim. 4. Komunikacja, jak również przekazywanie oświadczeń i dokumentów, może odbywać się zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej.

2 5. Zamawiający ma prawo do zamknięcia Postępowania zakupowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia Postępowania zakupowego. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentowi zaproszonemu do złożenia oferty. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. 7. Warunki wyboru ofert określone niniejszym Zapytaniem ofertowym nie mogą być zmienione przez Oferenta pod rygorem odrzucenia oferty. 8. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia niniejszych warunków w umowie o wykonanie przedmiotu zakupu pod rygorem unieważnienia wyboru. 9. O udzielenie zamówienia Oferenci mogą się ubiegać wspólnie. Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu, albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). 10. Do Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Oferenta. 2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAKUPU 1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest świadczenie usługi agencyjnej sprzedaży biletów na przejazdy kolejowe pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity za pośrednictwem automatów biletowych. Sprzedaż będzie prowadzona przez operatorów automatów biletowych w imieniu i na rzecz PKP Intercity, za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie powinno pokrywać wszelkie koszty ponoszone przez agenta z tytułu: Zakupu i uzupełniania papieru, na którym drukowane są bilety, Obsługi i transakcji bezgotówkowych, Mediów i najmu powierzchni pod automaty biletowe, Odbioru gotówki, Serwisowania i napraw automatów w okresie obowiązywania umowy, Przeprowadzania uzgodnionych zmian informatycznych dostosowujących działanie automatów do systemu centralnego i wprowadzania nowych ofert. 2 / 13

3 2. Postępowanie będzie podzielone na 6 następujących części (obejmujących określone lokalizacje): Numer części zamówienia Lp. Miejscowość Opis lokalizacji automatu 1 1 Ciechanów Dworzec Ciechanów, hala dworca 2 Dęblin Dworzec Dęblin, hala dworca 3 Warszawa Dworzec Warszawa Centralna, hala główna, wejście od strony CH Złote Tarasy 4 Warszawa Dworzec Warszawa Centralna, hala główna, wejście od strony CH Złote Tarasy 5 Warszawa Dworzec Warszawa Centralna, przejście podziemne pod skrzyżowaniem ul. Chałubińskiego i Al. Jerozolimskich, obok restauracji McDonald's 6 Warszawa Dworzec Warszawa Centralna, przejście podziemne pod skrzyżowaniem ul. Chałubińskiego i Al. Jerozolimskich, wyjście na zewnątrz od strony Hotelu Marriott 7 Warszawa Dworzec Warszawa Wschodnia, od ul. Lubelskiej 8 Warszawa Dworzec Warszawa Wschodnia, od ul. Kijowskiej 9 Warszawa Dworzec Warszawa Wschodnia, od ul. Kijowskiej 10 Warszawa Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, przejście podziemne (łącznik stacji kolejowej), naprzeciw wejścia na peron stacji Warszawa Lotnisko Chopina, przy tablicach informacyjnych ZTM 11 Warszawa Dworzec Warszawa Gdańska, od ul. Słomińskiego, przed budynkiem dworca, przy wejściu do metra, obok przystanku autobusowego w kierunku CH Arkadia 12 Warszawa Dworzec Warszawa Zachodnia, przejście podziemne 13 Warszawa Dworzec Warszawa Zachodnia, hol główny 14 Warszawa Dworzec Warszawa Zachodnia, hol główny 15 Warszawa Dworzec Warszawa Zachodnia, peron 1 16 Warszawa Dworzec Warszawa Śródmieście, od ul. Emilii Plater, przy wejściu na peron 2 17 Warszawa Dworzec Warszawa Śródmieście, hol kasowy 2 18 Brzeg Dworzec Brzeg, hala dworca, przy kasach biletowych 19 Bydgoszcz Dworzec Bydgoszcz Główna, obok głównego wejścia, naprzeciw kas biletowych 20 Gdańsk Dworzec Gdańsk Główny - w hali dworca przy kasach i obok wejścia do dworca 21 Gniezno Dworzec Gniezno, nowa hala dworca 22 Katowice Dworzec Katowice, przy kasach 23 Konin Dworzec Konin, na zewnątrz, przy wejściu do hali kasowej (od strony wschodniej) 24 Kraków Dworzec Kraków Główny, antresola 25 Kraków Dworzec Kraków Główny, hala główna 26 Kraków Dworzec Kraków Główny, hala główna 27 Kraków Galeria Krakowska przy wejściu do Tunelu "Magda" 28 Kraków Galeria Krakowska przy wejściu do Tunelu "Magda" 29 Kraków Galeria Krakowska przy wejściu do II Tunelu - prowadzącego na Dworzec Kraków Główny 30 Kraków Galeria Krakowska przy wejściu do II Tunelu - prowadzącego na Dworzec Kraków Główny 3 / 13

4 31 Leszno Dworzec Leszno, wewnątrz budynku dworca, obok wyjścia bocznego na perony, na wprost głównego wejścia 32 Opole Dworzec Opole Główne, peron 1, przy budynku dworca, główne wyjście na perony 33 Opole Dworzec Opole Główne, peron 1, przy budynku dworca, główne wyjście na perony 34 Ostrów Wielkopolski Dworzec Ostrów Wielkopolski, wewnątrz budynku dworca, naprzeciw kas 35 Piła Dworzec Piła Główna, w hali głównej, obok kas biletowych 36 Poznań Dworzec Poznań Główny, nowa hala dworca, naprzeciwko drogerii Rossmann, obok wejścia na parking 37 Poznań Dworzec Poznań Główny, nowa hala dworca, naprzeciwko drogerii Rossmann, obok wejścia na parking 38 Poznań Dworzec Poznań Główny, hala kasowa Dworca Zachodniego 39 Poznań Dworzec Poznań Główny, hala kasowa Dworca Zachodniego 40 Poznań Dworzec Poznań Główny, nowa hala dworca 41 Poznań Dworzec Poznań Główny, nowa hala dworca 42 Poznań Dworzec Poznań Główny, nowa hala dworca 43 Poznań Dworzec Poznań Główny, nowa hala dworca 44 Poznań Dworzec Poznań Główny, nowa hala dworca 45 Poznań Dworzec Poznań Główny, przed wejściem do starej hali dworca 46 Poznań Dworzec Poznań Główny, przed wejściem do starej hali dworca 47 Szczecin Dworzec Szczecin Główny, wydzielone pomieszczenie pomiędzy halą kasową a peronami 48 Szczecin Dworzec Szczecin Główny, wydzielone pomieszczenie pomiędzy halą kasową a peronami 49 Szczecin Dworzec Szczecin Główny, hala dworca tymczasowego obok kas biletowych 50 Szczecin Dworzec Szczecin Główny, hala dworca tymczasowego obok kas biletowych 51 Toruń Dworzec Toruń Główny, przy wejściu do hali głównej dworca 52 Wrocław Dworzec Wrocław Główny, na zewnątrz, obok budynku poczty (po tej samej stronie ul. Piłsudskiego, co dworzec) 53 Wrocław Dworzec Wrocław Główny, w przedsionku holu głównego, od ul. Piłsudskiego 54 Wrocław Dworzec Wrocław Główny, na placu przed dworcem Wrocław Główny od ul. Piłsudskiego przy pawilonie A2 55 Wrocław Dworzec Wrocław Główny, na placu przed dworcem Wrocław Główny od ul. Piłsudskiego przy pawilonie A2 56 Wrocław Dworzec Wrocław Główny, na placu przed dworcem Wrocław Główny od ul. Piłsudskiego przy pawilonie A2 57 Wrocław Dworzec Wrocław Główny, w tunelu dworca, od ul. Suchej 58 Wrocław Dworzec Wrocław Główny, w tunelu dworca, od ul. Suchej 59 Wrocław Dworzec Wrocław Główny, w tunelu dworca, od ul. Suchej 60 Wrocław Dworzec Wrocław Mikołajów, przy wejściu do przejścia podziemnego prowadzącego na perony, obok budynku dworca 3 61 Puławy Dworzec Puławy Miasto, hala dworca 4 62 Kutno Dworzec Kutno, w hali dworca, po lewej stronie od wejścia głównego (od strony miasta), obok elektronicznej informacji miejskiej 5 63 Lublin Dworzec Lublin, hala odpraw, obok kas biletowych 4 / 13

5 6 64 Łowicz Dworzec Łowicz Główny, na wprost wejścia od strony miasta Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub więcej części zamówienia. 3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zakupu zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zakupu na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. TERMIN REALIZACJI USŁUGI Okres realizacji usługi planuje się od dnia r. (w przypadku części nr 1-3) albo od dnia ( r.) w przypadku części nr do dnia r. albo wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w umowie, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze. 4. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Szczegółowe warunki płatności zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Oferent będzie zobowiązany przy podpisaniu umowy do przekazania oświadczenia o właściwym w trakcie obowiązywania umowy nr. rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie dokonywał przelewy za wykonywaną usługę. W przypadku zmiany wskazanego rachunku bankowego, Oferent będzie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o takiej zmianie, wraz z podaniem nowego nr rachunku bankowego. 5. WYMAGANIA FORMALNE 1. Oferenci muszą spełniać następujące warunki udziału w Postępowaniu zakupowym: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Oferent zobowiązany będzie wykazać w sposób szczególny. Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku Oferent powinien złożyć oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - w treści Formularza formalno-merytorycznego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji usługi. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Oferent zobowiązany będzie wykazać w sposób szczególny. 5 / 13

6 Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku Oferent powinien złożyć oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji usługi - w treści Formularza formalno-merytorycznego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 3) posiadają wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług sprzedaży agencyjnej biletów na przejazdy kolejowe przez automaty biletowe na rzecz przewoźnika kolejowego. Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku Oferent powinien złożyć oświadczenie o posiadaniu wiedzy i co najmniej 3-letniego doświadczenia w świadczeniu usług sprzedaży agencyjnej biletów na przejazdy kolejowe przez automaty biletowe na rzecz przewoźnika kolejowego - w treści Formularza formalno-merytorycznego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację usługi. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Oferent zobowiązany będzie wykazać w sposób szczególny. Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku Oferent powinien złożyć oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację usługi - w treści Formularza formalno-merytorycznego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 5) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania zakupowego, ze względu na okoliczności wskazane w rozdziale 5 ust. 3 niniejszego Zapytania ofertowego. Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Postepowania zakupowego - w treści Formularza formalnomerytorycznego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Zamawiający oceni spełnianie formalnych warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń metodą warunku - spełnia/nie spełnia. Jeżeli Oferent nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać on będzie wykluczeniu z udziału w Postępowaniu. 3. O udzielnie zamówienia może ubiegać się Oferent, który nie zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Oferenta w następujących okolicznościach: a) PKP IC rozwiązało albo wypowiedziało umowę albo odstąpiło od Umowy / Zamówienia, z powodu okoliczności, za które oferent ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie do 3 lat przed prowadzonym Postępowaniem, b) Oferent w ciągu ostatnich 3 lat przed prowadzonym Postępowaniem uchylił się od zawarcia z PKP IC umowy w sprawie zamówienia w sytuacji, gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 6 / 13

7 c) Oferent wyrządził szkodę PKP IC nie wykonując Umowy / Zamówienia lub wykonując je nienależycie w okresie 3 lat przed prowadzonym Postępowaniem, d) w stosunku do oferenta otwarto likwidację, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub ogłoszono upadłość, e) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym i nie uzupełnili, nie wyjaśnili dokumentów w wymaganym terminie. f) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania, g) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane, h) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Oferentami w Postępowaniu, i) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas RFI, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Oferentów w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zastrzeżenia wskazane w lit. a-d dotyczą każdego z Oferentów z osobna. Zaistnienie ww. przesłanek w stosunku do jednego z Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienia skutkuje wykluczeniem wszystkich. 4. Zamawiający powiadomi Oferenta o wykluczeniu z Postępowania zakupowego. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) Oferent złożył ofertę niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia, 2) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można było poprawić, 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami PKP IC, 5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 6) w przypadku braków formalnych oferty, konieczności wyjaśnienia wątpliwości co do zakresu merytorycznego oferty lub konieczności udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, Oferent na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie dokona stosownych uzupełnień lub wyjaśnień. 6. Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty. 7 / 13

8 6. PODWYKONAWCY 1. Jeżeli Oferent zamierza korzystać z podwykonawców zobowiązany jest do wskazania: a. listy podwykonawców (zawierającej nazwę podwykonawców), b. zakresu prac podzlecanych. 2. Oferent odpowiada za działania i zaniechania swoich Podwykonawców w takim samym zakresie jak za własne działania i zaniechania. 7. ZASADY SKŁADANIA OFERT I PRZEKAZANIA HASŁA DO CZĘŚCI HANDLOWEJ OFERTY 1. Ofertę należy złożyć do dnia 8 marca 2016 r. do godziny 11: Oferent pozostaje związany ofertą przez 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ust Oferta może być złożona w formie: a. pisemnej na adres: Biuro Zakupów Centralnych PKP Intercity S.A. w Warszawie, ul. Żelazna 59a, Warszawa, piętro 3, pokój nr 302 lub b. elektronicznej (w postaci skanu podpisanych dokumentów) na adres 4. Oferent powinien złożyć ofertę w formie dwóch odrębnych dokumentów: a. części formalno-merytorycznej oraz b. części handlowej 5. W przypadku składania oferty w formie papierowej, ofertę należy złożyć w jednej kopercie zewnętrznej, w której powinny znajdować się dwie odrębne koperty wewnętrzne jedna dla części formalno-merytorycznej, natomiast druga dla części handlowej. Kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób: PKP Intercity" S.A. w Warszawie nazwa (firma) i adres (siedziba) Oferenta Oferta na. znak sprawy " Nie otwierać przed terminem roku, godzina " 8 / 13

9 Dwie koperty wewnętrzne należy opisać jak wyżej, z odpowiednim dla danej koperty dopiskiem część formalno-merytoryczna oraz część handlowa, w zależności od zawartości danej koperty wewnętrznej. 6. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, część handlowa powinna zostać zahasłowana. Oferent przesyła Zamawiającemu hasło do części handlowej oferty wstępnej niezwłocznie po terminie składania ofert, wskazanym w powyższym ust Oferta formalno-merytoryczna powinna zostać złożona zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz powinna zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w treści Zapytania ofertowego, w szczególności: a. oświadczenie Oferenta o: - braku wszczęcia postepowania likwidacyjnego lub upadłościowego, - akceptacji projektu Umowy, - przyjęcia terminu związania ofertą, b. dokument rejestrowy wskazujący na osoby umocowane do reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialny odpis); c. pełnomocnictwo (oryginał lub notarialny odpis), o którym mowa w rozdziale 1 ust. 9 niniejszego Zapytania ofertowego - w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8. Oferta handlowa powinna zostać złożona na formularzu cenowym oferty wstępnej, zgodnym z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 9. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. 10. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub więcej niż jednego projektu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta. 11. Oferenci, którzy składają jedną wspólną ofertę, zobowiązani są do łącznego wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym Postepowaniu zakupowym, a także do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu i ewentualnego podpisania Umowy w sprawie realizacji usługi. Ponadto, będą oni zobowiązani do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy w sprawie realizacji usługi, umowy regulującej wewnętrzną współpracę Oferentów. 12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty 9 / 13

10 do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku postępowania ofertowego. 8. WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. Zamawiający udziela wyjaśnień do treści niniejszego Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynęła nie później, niż do dnia r., do godz. 10:00. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Oferentów, którzy biorą udział w Postepowaniu zakupowym, bez wskazywania autora pytania. 3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert. W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Oferentów, biorących udział w Postępowaniu zakupowym. 10. DANE KONTAKTOWE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA POSTĘPOWANIE Imię i nazwisko: Piotr Kołodziejczyk, ul. Żelazna 59a, Warszawa, tel.: , KRYTERIA OCENY OFERT 1. Kryteria oceny ofert wstępnych: A. Ocena merytoryczna - Zamawiający dokona oceny ofert pod względem merytorycznym na podstawie przedłożonego przez Oferenta oświadczenia wg formuły: spełnia/ nie spełnia. Oferent dla potwierdzenia spełniania kryterium merytorycznego powinien złożyć oświadczenie wg Załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, w którym zadeklaruje, że lokalizacje wszystkich jego automatów będą zgodne z opisem lokalizacji automatów, określonych w tabeli z rozdziału nr 2 ust. 2 niniejszego Zapytania ofertowego, tj. że automaty biletowe Oferenta będą znajdować się w promieniu do 50 metrów od punktów krańcowych obiektów, w odniesieniu do których został w ww. tabeli określony opis lokalizacji. 10 / 13

11 Przykładowo, dla lokalizacji nr 1 z części nr 1 niniejszego zamówienia (Dworzec Ciechanów, hala dworca) urządzenie powinno znajdować się w promieniu do 50 metrów liczonych od ścian wyznaczających przestrzeń hali dworca w Ciechanowie. B. Ocena handlowa - waga 100%, maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium 100 pkt. Ocena ofert wstępnych zostanie dokonana w oparciu o wskazaną w ofercie wstępnej wysokość zaproponowanej przez Oferenta stawki prowizyjnej (dot. części 1, 2, 4, 5, 6) lub wysokość zaproponowanej przez Oferenta całkowitej ceny ryczałtowej brutto (dot. części 3). Ocena zostanie dokonana według wzoru: CP = CN / CB x 100 gdzie: CP liczba punktów uzyskanych przez ofertę w niniejszym kryterium, CN stawka prowizyjna lub cena nieodrzuconej oferty, najniższej cenowo, CB stawka prowizyjna lub cena oferty badanej, 100 maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w niniejszym kryterium. 2. Zamawiający planuje przeprowadzenie 1 etapu negocjacji w zakresie oferowanej stawki prowizyjnej lub ceny z zastrzeżeniem poniższego ust Do negocjacji zostanie zaproszonych co najmniej 2 (dwóch) Oferentów, których oferty spełniły wszystkie kryteria formalne oraz kryterium merytoryczne i otrzymały najwyższą liczbę punktów w kryterium handlowym podczas oceny ofert wstępnych, chyba że spełniających postawione warunki Oferentów będzie mniej niż 2. Negocjacje odbędą się w formie bezpośrednich spotkań z Oferentami, telefonicznej lub owej. 4. W toku negocjacji Oferenci przedstawiają oferty ostateczne ostateczną stawkę prowizyjną lub cenę za realizację usługi. 5. Kryteria oceny ofert ostatecznych: A) Ocena handlowa - waga 100%, maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium 100 pkt. Ocena ofert ostatecznych zostanie dokonana w oparciu o zaproponowaną przez Oferenta podczas negocjacji ostateczną wysokość zaproponowanej przez Oferenta stawki prowizyjnej (dot. części 1, 2, 4, 5, 6) lub wysokość ostatecznej, całkowitej ceny ryczałtowej brutto (dot. części 3). Ocena zostanie dokonana według wzoru: CP2 = CN2 / CB2 x 100 gdzie: CP2 liczba punktów uzyskanych przez ofertę w niniejszym kryterium, 11 / 13

12 CN2 stawka prowizyjna lub cena nieodrzuconej oferty, najniższej cenowo, CB2 stawka prowizyjna lub cena oferty badanej, 100 maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w niniejszym kryterium. 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy nie będzie można w danej części zamówienia dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że po etapie negocjacji zostały złożone ostateczne oferty handlowe o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia w określonym terminie dodatkowych ofert handlowych, których wartość nie będzie mogła być jednak wyższa niż wartość zaproponowana podczas pierwszych negocjacji. 12. POUFNOŚC INFORMACJI 1. Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w Postępowaniu zakupowym oraz w trakcie realizacji usługi. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim. 2. Oferent wraz z ofertą powinien złożyć oświadczenie, według Załącznika nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego, w którym zobowiąże się do zachowania w tajemnicy informacji, które na potrzeby Postępowania zakupowego lub następnie w trakcie realizacji usługi zostaną mu udostępnione przez Zamawiającego, a które podlegają ochronie w PKP Intercity S.A. 13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I FORMA JEGO WNIESIENIA: Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 14. ZASADY SKŁADANIA ODWOŁAŃ 1. Oferentowi przysługuje odwołanie od czynności lub zaniechania czynności w Postępowaniu zakupowym, które wpływają na naruszenie zasad uczciwej konkurencji lub równego traktowania Oferentów. 2. Odwołanie wnosi się elektronicznie na adres poczty elektronicznej Kupca wskazanego w rozdziale 10 Zapytania Ofertowego. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym Oferent powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawy do jego wniesienia. 4. PKP IC rozstrzyga odwołanie najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w terminie poczytuje się za oddalenie odwołania. 12 / 13

13 5. W przypadku wniesienia odwołania, nie wstrzymuje to prawa PKP Intercity do zawarcia umowy. 6. W przypadku uwzględnienia odwołania, o powtórzeniu czynności lub wykonaniu zaniechanych czynności, PKP IC informuje wszystkich Oferentów biorących udział w Postępowaniu. 7. PKP IC oddala odwołanie, jeżeli stwierdzi brak naruszeń, które mogły mieć wpływ na wynik Postępowania. 8. Od rozstrzygnięcia odwołania nie przysługują inne środki ochrony prawnej. 15. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Formularz oferty formalno-merytorycznej; Załącznik nr 2 Formularz cenowy oferty wstępnej; Załącznik nr 3 Projekt umowy; Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. lokalizacji automatów; Załącznik nr 5 Oświadczenie o zachowaniu poufności. Z poważaniem Piotr Kołodziejczyk 13 / 13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/INF/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/INF/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/INF/2017 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wymiany 10 sztuk słupów oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 09/04/PRZ/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 09/04/PRZ/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 09/04/PRZ/2017 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej również Zamawiającym lub Spółką zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: Usługi odbioru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/09/INF/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/09/INF/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/09/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania węzła cieplnego dla potrzeb nowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/12/INF/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/12/INF/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/12/INF/2016 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej budowy budynku zaplecza do bieżącego utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/10/PRZ/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/10/PRZ/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/10/PRZ/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej również Zamawiającym lub Spółką zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: świadczenia obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/07/INF/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/07/INF/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/07/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na: Wykonanie robót remontowych pomieszczeń piwnicy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/04/TUT/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/04/TUT/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/04/TUT/2017 na dostawę wstawek hamulcowych DO250B z dylatacją do taboru kolejowego dla PKP INTERCITY Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/08/INF/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/08/INF/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/08/INF/2016 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej przebudowy istniejącej infrastruktury kolejowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/12/TUT/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/12/TUT/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/12/TUT/2016 na dostawy części zamiennych do toalet w obiegu zamkniętym do taboru kolejowego PKP Intercity S.A. Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca

Bardziej szczegółowo

dostawy koksu opałowego dla PKP Intercity S.A.

dostawy koksu opałowego dla PKP Intercity S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE nr BFZ-24/07/TCZ/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej dostawy koksu opałowego dla PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/09/PRZ/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/09/PRZ/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/09/PRZ/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej również Zamawiającym lub Spółką zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/12/2015. Dostawa amortyzatorów Koni do pojazdów ED74 dla PKP Intercity S.A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/12/2015. Dostawa amortyzatorów Koni do pojazdów ED74 dla PKP Intercity S.A ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/12/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Dostawa amortyzatorów Koni do pojazdów ED74

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/02/TUT/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/02/TUT/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/02/TUT/2017 na dostawy fabrycznie nowych przenośnych sygnałów końca pociągu na uchwytach w technologii LED i ładowarek stacjonarnych do przenośnych sygnałów końca pociągu do taboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/08/ADM/2017 Dotyczące zakupu latarek dla drużyn konduktorskich, rewidentów i manewrowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/08/ADM/2017 Dotyczące zakupu latarek dla drużyn konduktorskich, rewidentów i manewrowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/08/ADM/2017 Dotyczące zakupu latarek dla drużyn konduktorskich, rewidentów i manewrowych Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A. (zwana dalej także Zamawiającym lub PKP IC) zwraca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/01/ADM/2016 dotyczące zakupu usługi dla PKP Intercity S.A. serwis samochodów Ford

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/01/ADM/2016 dotyczące zakupu usługi dla PKP Intercity S.A. serwis samochodów Ford ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/01/ADM/2016 dotyczące zakupu usługi dla PKP Intercity S.A. serwis samochodów Ford Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A, zwana dalej Zamawiającym, zwraca się z uprzejmą prośbą o

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 43/02/IT/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 43/02/IT/2016 Dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych PKP Intercity S.A, zwany dalej Zamawiającym przekazuje niniejsze zapytanie ofertowe i zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert/oferty z uwzględnieniem wymagań,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/02/PRZ/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/02/PRZ/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/02/PRZ/2016 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym lub Spółką zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: Zakup wraz z sukcesywną dostawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/07/TCZ/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/07/TCZ/2015 Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/07/TCZ/2015 PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Dostawy bezpieczników i wkładek bezpiecznikowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zasadach wyboru dostawców w PKP Intercity S.A.

Informacja o zasadach wyboru dostawców w PKP Intercity S.A. Informacja o zasadach wyboru dostawców w PKP Intercity S.A. 1 Zakres stosowania Niniejsze zasady stosuje się do procesów zakupowych na dostawy, usługi i roboty budowlane jeżeli wartość zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 48/11/TCZ/2015. Dostawy latarek specjalistycznych dla PKP Intercity S.A.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 48/11/TCZ/2015. Dostawy latarek specjalistycznych dla PKP Intercity S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 48/11/TCZ/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Dostawy latarek specjalistycznych dla PKP

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru dostawców w PKP Intercity S.A.

Procedura wyboru dostawców w PKP Intercity S.A. Procedura wyboru dostawców w PKP Intercity S.A. 1 Zakres stosowania Procedury Niniejszą Procedurę stosuje się do procesów zakupowych na dostawy, usługi i roboty budowlane będących zamówieniami sektorowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/08/INF/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/08/INF/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/08/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania pełnej wielobranżowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/02/TUT/2017. Dostawa filtrów do układów klimatyzacji do taboru kolejowego dla PKP Intercity S.A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/02/TUT/2017. Dostawa filtrów do układów klimatyzacji do taboru kolejowego dla PKP Intercity S.A ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/02/TUT/2017 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Dostawa filtrów do układów klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/TCZ/2016. Dostawy akumulatorów do taboru kolejowego dla PKP Intercity S.A.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/TCZ/2016. Dostawy akumulatorów do taboru kolejowego dla PKP Intercity S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/TCZ/2016 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: Dostawy akumulatorów do taboru kolejowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/01/MARK/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/01/MARK/2017 Dotyczące świadczenia usługi dostępu do zakupu Platformy multimedialnej w pociągach PKP Intercity. PKP Intercity S.A, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (zwana dalej Zamawiającym lub PKP IC ) przekazuje

Bardziej szczegółowo

ram plakatowych zatrzaskowych oraz folii antyrefleksyjnej z filtrem UV Opis przedmiotu zamówienia :

ram plakatowych zatrzaskowych oraz folii antyrefleksyjnej z filtrem UV Opis przedmiotu zamówienia : 03/12/BFW/2015 Warszawa, dnia 16.12/2015 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na platformie elektronicznej https://pkpintercity.eb2b.com.pl na dostawę: ram

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/02/TCZ/2016. Wykonania napraw zderzaków wagonowych oraz lokomotywowych dla PKP Intercity S.A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/02/TCZ/2016. Wykonania napraw zderzaków wagonowych oraz lokomotywowych dla PKP Intercity S.A ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/02/TCZ/2016 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Wykonania napraw zderzaków wagonowych oraz

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/04/IT/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/04/IT/2016 Dotyczące zakupu dotyczącego usługi świadczenia utrzymania i rozwoju aplikacji SPIN, GREX, Teczka Konduktora, AMOC PKP Intercity S.A, zwany dalej Zamawiającym przekazuje niniejsze zapytanie ofertowe i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych ZAPYTANIE OFERTOWE Gniezno, 29.06. 2011 roku Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie Ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno NIP: 7842007466,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego Polskie LNG S.A., ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście Biuro w Warszawie ul. Mszczonowska 4 bud. C 02-337 Warszawa www.polskielng.pl 2. Określenie trybu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/09/PRZ/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/09/PRZ/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/09/PRZ/2017 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej również Zamawiającym lub Spółką zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 03/05/PRZ/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 03/05/PRZ/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE post. nr 03/05/PRZ/2016 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej również Zamawiającym lub Spółką zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: świadczenia za

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wy Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki - Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/05/TUT/2017. Dostawy narzędzi skrawających do tokarni podtorowej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/05/TUT/2017. Dostawy narzędzi skrawających do tokarni podtorowej ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/05/TUT/2017 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Dostawy narzędzi skrawających do tokarni

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r. GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 04.04.2017 r. znak pisma: GHW/ZI/KJM-13/04/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Miejsce usługi: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, Siedlce.

Miejsce usługi: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, Siedlce. Warszawa, dn. 6 października 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 9/POKL.05.04.02-00-818/10 I. Zamawiający Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA ul. Żytnia 16/31, 01-014 Warszawa NIP: 521-32-36-580 REGON:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 57.14/ POIG /11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 57.14/ POIG /11-00 Łódź, dnia 28.04.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o sprzedaży 49 wraków wagonów pasażerskich

Ogłoszenie o sprzedaży 49 wraków wagonów pasażerskich Ogłoszenie o sprzedaży 49 wraków wagonów pasażerskich w trybie licytacji elektronicznej Postępowanie nr Warszawa, kwiecień 2015 r. PKP Intercity S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 08 stycznia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 1/01/2015 ZAMAWIAJĄCY IAI Spółka Akcyjna al. Piastów 30, 71-064 Szczecin poszukuje Wykonawcy usługi w zakresie wyszukiwania i doboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Spółką Europejskie Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/01/TUT/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/01/TUT/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/01/TUT/2017 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej również Zamawiającym lub Spółką zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: Wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Suwałki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Suwałki, dnia 28.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: Zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia sceny na pl. Marii Konopnickiej oraz dwóch klubów: Open Suwalszczyzna przy ul. Noniewicza 71A, Miejska Sieja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz

2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz CIECH Pianki sp. z o.o. 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 tel.: 669-697-182 www.ciechgroup.com S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia 2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uczelni Poznań, dnia 2017-03-17 r. Nr: 2/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze Indywidualne Warunki Zamówienia nie stanowią ogłoszenia o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Jana Pawła II w Lipsku ul. Zwoleńska Lipsko tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Jana Pawła II w Lipsku ul. Zwoleńska Lipsko tel PROGRAM OPERACYJNY Wiedza Edukacja Rozwój Umowa 2014-1-PL01-KA102-001444 pt. Hotele z klasą są moją szansą! Lipsko 11.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2015 dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/2018

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/2018 Zapytanie ofertowe nr ZO/02/2018 1. Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty na usługę szkoleniową z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczecin, 16 czerwca 2014 roku ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 20 CZERWCA 2014 DO GODZ. 16:00. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 2/06/2014 ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu (RFP) (tryb: rozeznanie rynku) dotyczące WYŁONIENIA DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU

Warunki przetargu (RFP) (tryb: rozeznanie rynku) dotyczące WYŁONIENIA DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU Wrocław, 25.07.2016r. Warunki przetargu (RFP) (tryb: rozeznanie rynku) dotyczące WYŁONIENIA DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KATOWICACH 1. Cel RFP Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/06/INF/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/06/INF/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/06/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania pełnej wielobranżowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części podziemnej budynku z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA ZAKUP BURAKÓW CUKROWYCH PONIŻEJ 14 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego Integralną część niniejszego SIWZ stanowią: - formularz oferty

Bardziej szczegółowo

CEO/Au/ZO/15/ przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki oraz w szkołach.

CEO/Au/ZO/15/ przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki oraz w szkołach. Warszawa, 22.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15 CEO/Au/ZO/15/ przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki oraz w szkołach. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. I. Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu. Warszawa, dnia 2 czerwca 2014 r. Zaproszenie Polskiego Związku Hodowców Koni do składania ofert na dostarczenie i wdrożenie serwisu ogłoszeniowego wspierającego sprzedaż koni polskiej hodowli. I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 62.14/ POIG /11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 62.14/ POIG /11-00 Łódź, dnia 05.05.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU GMINA ŚWIĘTAJNO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW KONKURSU Gmina Świętajno, 14 sierpnia 2013 roku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Świętajno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

19/07/TCZ/2015 Warszawa, dnia Opis przedmiotu zamówienia 2. LP Nazwa podzespołu Zakład Centralny

19/07/TCZ/2015 Warszawa, dnia Opis przedmiotu zamówienia 2. LP Nazwa podzespołu Zakład Centralny 19/07/TCZ/2015 Warszawa, dnia 20-07-2015 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na platformie elektronicznej https://pkpintercity.eb2b.com.pl na dostawę: sprężarek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/2017/I.1.2/RPMA

Zapytanie ofertowe nr 01/2017/I.1.2/RPMA Zapytanie ofertowe nr 01/2017/I.1.2/RPMA Warszawa, 28.06.2017 r. INFOKLINIKA S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/03/INF/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/03/INF/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/03/INF/2015 Szanowni Państwo, PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej modernizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/10/TCZ/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/10/TCZ/2015 Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/10/TCZ/2015 PKP Intercity S.A zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej Dostaw części zamiennych do pojazdów ED

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Poznań, 05.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28 REGON: 011205133 www.ckl.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WIELSPIN

ZAPYTANIE OFERTOWE WIELSPIN ZAPYTANIE OFERTOWE Na zdanie: "Zakup wyposażenia obiektu Dotyczy planowanej realizacji przez Wielspin Spółka z o.o. w Puszczykowie projektu w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo