Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi października 2012, Poznań WARSZTAT I.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi 25-26 października 2012, Poznań WARSZTAT I."

Transkrypt

1 WARSZTAT I. METODYKA PRACY ZUCHOWEJ A EDUKACJA HISTORYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Warsztat z zakresu metodyki harcerskiej Metodą nauczania historii, która doskonale wpisywałaby się w realizację nowej podstawy programowej dotyczącej nauczania tego przedmiotu w polskich szkołach podstawowych 1 jest ta wywodząca się z metodyki harcerskiej. Podstawa programowa dotycząca nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo zakłada bowiem nie tylko umiejętności związane ze znajomością faktów historycznych, ale także to, że uczennica/uczeń będzie dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, będzie umiała/umiał stworzyć wypowiedź o postaciach i wydarzeniach historycznych, a także zainteresowana/zainteresowany będzie problematyką społeczną oraz posiądzie umiejętności współdziałania w sprawach publicznych. Realizacja takich zamierzeń jest możliwa dzięki harcerstwu, którego najmłodsza grupa wiekowa zuchy odpowiada etapowi nauczania w szkole podstawowej. Za podstawę działania gromad zuchowych uznaje się: tworzenie warunków do rozwoju fizycznej, ruchowej, poznawczej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, moralnej i duchowej sfery dziecka, kształtowanie osobowości, upowszechnianie przywiązania do wyższych wartości, tworzenia warunków do dobrych relacji między dziećmi, upowszechnianie wiedzy o otaczającym świecie. Zuchowy system wychowawczy odwołuje się ponadto do współczesnych teoriach psycho i pedagogicznych. Zuchowa metoda opiera się na zabawie i tak też powinna wyglądać nauka w klasach najmłodszych. Zuchowa zaś zabawa umożliwia dzieciom poznawanie świata i panujących w nim stosunków w sposób konkretny i aktywny, dostarcza wzorce osobowe do naśladowania, pobudza do samodoskonalenia, podnosi poczucie własnej wartości, uczy współdziałania z innymi, ukazuje dzieciom całą paletę i bogactwo wartości społecznych. Formy wychowania i pracy wychowawczej, takie jak: obrzędy, tajemnice, gawędy zabawy tematyczne, teatr zuchowy mogą stanowić doskonałe uzupełnienie lekcji i wprowadzić nowy ton w nauczaniu historii oraz zapobiec nudzie i monotonii, z którymi zwykle kojarzony jest ten przedmiot. Pomocne w konstruowaniu lekcji historii dla najmłodszych mogą być liczne poradniki metodyczne oraz prasa harcerska, przede wszystkim nagradzany wielokrotnie Zuchmistrz. 1

2 WARSZTAT z zakresu metodyki harcerskiej prowadzą: Instruktorski Krąg Pokoleń Romanosy - jeden z największych kręgów seniorów w kraju, liczy około 120 członków. Róża Karwecka - nauczycielka, pedagożka i harcmistrzyni, absolwentka Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, od 1957 roku czynna w Związku Harcerstwa Polskiego, współautorka i współtwórczyni poradnika metodycznego Zuchmistrz, autorka wielu wydawnictw programowo metodycznych przeznaczonych do pracy w gromadach zuchowych; Stefan Romanowski harcmistrz, członek Szarych Szeregów, leśnik i ekonomista z wykształcenia, przewodniczący Instruktorskiego Kręgu Pokoleń Hufca Praga Południe, autor wielu książek o tematyce harcerskiej, współautor i współtwórca poradnika metodycznego Zuchmistrz, budowniczy ośrodka kolonii zuchowych Słoneczna Republika w Oscyplu, odznaczony Orderem Uśmiechu; Zuzanna Andrzejczyk uczennica liceum, drużynowa gromady zuchowej w Warszawie. 2

3 WARSZTAT II. Warsztaty Spotkanie Osadzeni. Młyńska 1 Teatr Ósmego Dnia ul. Ratajczaka października 2012 godz liczba miejsc: 60 Prezentacja, komentarz oraz rozmowa z zespołem Teatru Ósmego Dnia wokół projektu społeczno-artystycznego Osadzeni. Młyńska 1. Uczestników konferencji, nauczycieli oraz studentów zapraszamy na spotkanie z twórcami projektu społecznoartystycznego zmierzającego do emancypacji konkretnych osadzonych, więźniów, którzy we współpracy z aktorami teatralnymi podjęli trud przepracowania własnych historii życia nadając pracy tej formę terapeutycznej sesji, której rezultatem jest wspólny, aktorów i więźniów, spektakl dokumentalny. Rozmowę z aktorami poprzedzi projekcja dokumentacji filmowej projektu. 3

4 Osadzeni. Młyńska 1 Scenariusz: Ewa Wójciak we współpracy z Pauliną Skorupską, Adamem Borowskim, Tadeuszem Janiszewskim, Marcinem Kęszyckim Projekt przestrzeni, projekcje wideo: Jacek Chmaj Montaż wideo, efekty dźwiękowe: Jacek Kolasa Nagrania wideo: Maciej Sierpień, Maciej Włodarczyk Występują: Ewa Wójciak, Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki, w planie wideo: Dawid Błaszczak, Janusz K, Artur Krauze, Mateusz Kuźmicz, Max, Konrado Moreno, Marek Ziółkowski, Maciej Żelezny Współpraca: Karolina Pawełska Produkcja: Małgorzata Grupińska-Bis, Tomasz Jefimowicz Premiera: 7 lipca 2011 Fotografie wykonał: M. Zakrzewski Projekt jest rezultatem współpracy Teatru Ósmego Dnia z Aresztem Śledczym przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. Przez wiele tygodni spotykaliśmy się z ośmioma osadzonymi, próbowaliśmy poznać i zrozumieć ich historie. Staraliśmy się oddzielić w ich losie to, co przytrafiło się tylko im od tego, co przytrafić się może każdemu. To było najbardziej pociągające pokazać ból istnienia niezależny od czasem drastycznych, kryminalnych czynów. Poza społeczną genezą ich losów, poza fatalnymi zaniedbaniami, jakich doznali, poza fatalnymi czynami, jakich się dopuścili chcieliśmy odnaleźć w nich to, co nieoczywiste, nieuchwytne. Odkrywaliśmy, że zło jest banalne, a człowieczeństwo skomplikowane. Dlatego zależało nam, by nasi bohaterowie przeczytali Rilkego najbardziej metafizycznego z metafizycznych poetów: Patrz, żyję. Z czego? Ani dzieciństwo ni przyszłość nie tracą nic ze siebie Byt niezmierzony wytryska z mojego serca. 1 1 Za: 4

5 WARSZTAT III. Do zobaczenia za rok w Jerozolimie Autorzy projektu Wojciech Olejniczak, Erwin Schenkelbach, Agnieszka Juraszczyk W końcu października 1938 roku w wyniku akcji władz niemieckich tzw. Polenaktion z terenu III Rzeszy zostali deportowani Żydzi obywatele polscy (osoby zamieszkujące III Rzeszę i posiadające polskie paszporty). Do Zbąszynia (granicznego wtedy miasteczka na zachodzie Wielkopolski) 28 października 1938 roku dotarło około dziewięć tysięcy Żydów siłą przepędzonych przez granicę. W ciągu pierwszych kilku dni w głąb Polski wyjechało około dwa tysiące ludzi. Resztę zaskoczyła decyzja władz polskich o zamknięciu miasta. Przez dziesięć miesięcy wypędzeni starali się o możliwość wjazdu do Polski lub emigracji do innych krajów Europy, USA czy Palestyny. Jako pierwszy historię Polenaction zbadał i opisał profesor Jerzy Tomaszewski w książce pt. Preludium Zagłady. Znalazł się w niej także opis zbąszyńskiej społeczności lokalnej, która starała się stworzyć deportowanym, we współpracy z żydowskimi organizacjami pomocowymi, godziwe warunki życia. Ze wspomnień świadków i dokumentów wiadomo, iż społeczność ta wchodziła w relacje z uchodźcami, nie ma natomiast wzmianek o niechęci i konfliktach. Wypędzonych zakwaterowano na terenie całego miasta, zarówno w pustym młynie, budynkach dawnych stajni wojskowych, jak i w mieszkaniach prywatnych. Utrzymanie deportowanych było finansowane przez żydowskie organizacje charytatywne. 5

6 Spadkobiercami historii zbąszyńskiej roku 1938 i jej beneficjentami pisali autorzy projektu we wstępie do publikacji - są w równej mierze badacze historii, w tym historii regionalnej, lokalnej i prywatnej, jak i dawni oraz dzisiejsi mieszkańcy Zbąszynia. Zarówno potomkowie przygarniętych tu w 1938 roku Żydów, jak i potomkowie zbąszyńskich rodzin, które się do tego przygarnięcia przyczyniły. Od lat społeczność lokalna Zbąszynia, władze samorządowe, szkoły, dom kultury, nauczyciele, uczniowie i instytucje muzealne, a także zbąszyńska parafia rzymsko-katolicka uroczyście obchodzą rocznicę przygarnięcia deportowanych z III Rzeszy Żydów. W roku 2011 ukazała się książka dokumentująca historię, pamięć i upamiętnienia wydarzeń z roku Prace nad książką, kolejne spotkania z jej czytelnikami, często bardzo poruszające, okazały się nie tyle zwieńczeniem, co także nowym otwarciem na zbąszyńską historię 1938 roku, gdy okazało się, że zarówno w Zbąszyniu, jak i daleko poza granicami Polski nadal jest wielu świadków i następców, pamiątek i śladów tamtych wydarzeń dzielenie się nimi, badanie ich i opracowywanie umożliwia Otwarte archiwum na stronie [wykorzystano fragmenty artykułu Izabeli Skórzyńskiej nt. projektu przygotowanego dla Słowa Żydowskiego (wrzesień 2012)]. Podczas spotkania odbędzie się projekcja filmu paradokumentalnego Wojciecha Olejniczaka nt. projektu, z komentarzem Wojciecha Olejniczaka i Agnieszki Juraszczyk. Uczestników zapraszamy do dyskusji nt. pracy w projekcie. 6

7 WARSZTAT IV. źródło: WikiCommons Większość w poszukiwaniu swojej przeszłości czyli jakiej historii kobiet chcemy w szkole Kobiety podtrzymują połowę nieba - tak mówi chińskie przysłowie. Czy podręczniki do historii oddają tę prawdę? Już pobieżna analiza treści podręczników pozwala postawić tezę: nie ma takiego podręcznika, który by w sposób właściwy ukazywał dzieje kobiet i nie utrwalał stereotypów. W polskich podręcznikach kobiety są prawie niewidzialne. Dla wydawców, autorów i ilustratorów historia to męska rzecz. Historia bez kobiet, to tylko pół historii. Czas to zmienić i przyjść na warsztaty: Większość w poszukiwaniu swojej przeszłości czyli jakiej historii kobiet chcemy w szkole. W czasie warsztatu nasze dyskusje i ćwiczenia koncentrować się będą wokół następujących zagadnień: Terror programu nauczania. Jak postrzegamy i jakie znaczenie nadajemy historii kobiet? Historia kobiet, czy gender historia? Kogo najbardziej ucieszą lekcje o historii kobiet? 10 najsłynniejszych Polek, czyli kto powinien trafić do kanonu. Historia kobiet na maturze? Jakie materiały są pomocne w nauczaniu historii kobiet i gdzie ich szukać? 7

8 Warsztat jest adresowany do tych nauczycielek/li, którzy chcą włączyć historię kobiet do swoich zajęć, ale nigdy nie mieli okazji studiować tego tematu, jak też do tych, którzy chcą dodać życia lekcjom historii i przyciągnąć uwagę opornych uczennic i uczniów. Krótko mówiąc warsztat ma być przeglądem z jakich metod, tematów, źródeł korzystać, aby przełamywać tradycyjną narrację od lat obecną w podręcznikach do historii. Warsztat, zaplanowany na 2 godziny, poprowadzi Anna Wołosik - nauczycielka, trenerka, inicjatorka i realizatorka projektów edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu edukacji równościowej. Prezeska Stowarzyszenia w Stronę dziewcząt. Autorka serii podręczników do historii Opowiem Ci ciekawą historię oraz współautorka pakietów edukacyjnych Jej portret. Sprawy kobiet od czasów najdawniejszych po wiek XXI oraz Kobiety dla Polski. Bojowniczki, liderki, wizjonerki. 8

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa

Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa Poradnik metodyczny Edukacja kulturowa Publikacja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa

Bardziej szczegółowo

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Redakcja i opracowanie nadesłanych materiałów: Agnieszka Krajewska Projekt graficzny katalogu:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Grzegorza Żuka i Ewy Łoś

Grzegorza Żuka i Ewy Łoś Muzea literackie Historia, edukacja, perspektywy pod redakcją Grzegorza Żuka i Ewy Łoś Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Muzea literackie Historia, edukacja, perspektywy Muzea literackie

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Film w bibliotece. film w Bibliotece. dodatek do Poradnika bibliotekarza

Film w bibliotece. film w Bibliotece. dodatek do Poradnika bibliotekarza Film w bibliotece dodatek do Poradnika bibliotekarza 1 FILM w Bibliotece Od redaktora Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Przygotowując dodatek do Poradnika Bibliotekarza

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ Oferta Edukacyjna IPN w Poznaniu na rok szkolny 2014/2015 1

POZNAŃ Oferta Edukacyjna IPN w Poznaniu na rok szkolny 2014/2015 1 POZNAŃ Oferta Edukacyjna IPN w Poznaniu na rok szkolny 2014/2015 1 Opracowanie Katarzyna Florczyk dr Bartosz Kuświk dr Agnieszka Łuczak Marcin Podemski Marta Szczesiak-Ślusarek Redakcja Agnieszka Kołodziejska

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2014/2015. www.ipn.gov.pl INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ. Oddział w Krakowie. Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie

OFERTA EDUKACYJNA 2014/2015. www.ipn.gov.pl INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ. Oddział w Krakowie. Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków tel. 12 421 19 61 fax 12 421 11 00 e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl Dyrektor Oddziału: dr Marek

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015

OFERTA EDUKACYJNA 2015 OFERTA EDUKACYJNA 2015 Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie Szanowni Państwo! Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej kieruje na Państwa ręce kolejną, zaktualizowaną

Bardziej szczegółowo

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm.

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm. M 2 Konsultacja językowa Elżbieta Ciesielska-Zając Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski hm. Aleksandra Ziółek hm. Maciej Młynarczyk Autorzy: pwd. Małgorzata Folusiak phm. Aleksandra Baranowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

FORUM REGIONALISTÓW. Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej. Halina Solecka

FORUM REGIONALISTÓW. Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej. Halina Solecka FORUM REGIONALISTÓW Szanowni Czytelnicy, na łamach naszego pisma rozpoczynamy prezentację dorobku stowarzyszeń, organizacji i grup społecznych, które działają na rzecz swojej małej ojczyzny i które powstały

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE -------------------------------------------------------------------------------- 2014

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA. Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA. Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich Ogólnopolski Ruch Programowo - Metodyczny Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich przy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA 2010-2013

Bardziej szczegółowo

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej

KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej KONSEPKT WARSZTATÓW W MARÓZIE autorstwa Hanny Nowak Radziejowskiej Programy edukacji kulturalnej w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Definicja programowa edukacji kulturalnej. - edukacja

Bardziej szczegółowo

Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. na podstawie monitoringu prasy w roku 2008 i w pierwszym półroczu roku 2009

Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. na podstawie monitoringu prasy w roku 2008 i w pierwszym półroczu roku 2009 Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce na podstawie monitoringu prasy w roku 2008 i w pierwszym półroczu roku 2009 opracowanie graficzne Michał Braniewski opracowanie raportu: Amudena Rutkowska,

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA Raport 2013 1 Spis treści Słowo wstępne ------------------------------------------------------------- 3 O Stowarzyszeniu ----------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm.

Konsultacja językowa. Elżbieta Ciesielska-Zając. Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski. hm. Aleksandra Ziółek. hm. M 2 Konsultacja językowa Elżbieta Ciesielska-Zając Konsultanci merytoryczni: hm. Ryszard Polaszewski hm. Aleksandra Ziółek hm. Maciej Młynarczyk Autorzy: pwd. Małgorzata Folusiak phm. Aleksandra Baranowska

Bardziej szczegółowo

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Metoda projektów Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych. nr 8/2009 (rok X) Dzień Patrona w Gimnazjum nr 8

Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych. nr 8/2009 (rok X) Dzień Patrona w Gimnazjum nr 8 Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych nr 8/2009 (rok X) Dzień Patrona w Gimnazjum nr 8 O Otwarcie kolejnego boiska programu Junior Gdańsk 2012 W Gimnazjum nr 26 odbyła się 15 października uroczystość

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym

Bardziej szczegółowo