Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Praga-Południe w roku szkolnym 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Praga-Południe w roku szkolnym 2011/2012"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek...10 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...11 b. Szkoły podstawowe...12 c. Gimnazja...13 d. Licea ogólnokształcące...15 e. Szkoły dla dorosłych...16 f. Szkoły zawodowe...18 g. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne...24 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...24 b. Szkoły podstawowe...26 c. Gimnazja...27 d. Licea ogólnokształcące...28 e. Szkoły dla dorosłych...28 f. Szkoły zawodowe...28 g. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Zajęcia dodatkowe...29 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...29 b. Szkoły podstawowe...30 c. Gimnazja...31 d. Licea ogólnokształcące...32 e. Szkoły dla dorosłych...32 f. Szkoły zawodowe...32 g. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Osiągnięcia...34 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...34 b. Szkoły podstawowe...34 c. Gimnazja...35 d. Licea ogólnokształcące...37 e. Szkoły dla dorosłych...37 f. Szkoły zawodowe...38 g. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Projekty unijne, współpraca międzynarodowa...39 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...39 b. Szkoły podstawowe...40 c. Gimnazja...41 d. Licea ogólnokształcące...41 Szkoły dla dorosłych...41 e. Szkoły zawodowe...42 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Zasiłki szkolne, stypendia socjalne...43 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...43 b. Szkoły podstawowe...44 c. Gimnazja...44 d. Licea ogólnokształcące...44 e. Szkoły zawodowe Baza lokalowa...45 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego /97

4 b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły dla dorosłych f. Szkoły zawodowe g. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące Szkoły dla dorosłych e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Inne istotne informacje o jednostkach w dzielnicy Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez inne organy podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Szkoły podstawowe b. Gimnazja c. Licea ogólnokształcące d. Szkoły zawodowe e. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Istotne informacje o jednostkach w dzielnicy Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2011/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2011/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego w tym program Wars i Sawa Program Wars i Sawa Wspieranie i wzbogacania oferty szkolnictwa zawodowego Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem co jem ; Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne Wiem co jem Moje miasto bez elektrośmieci Lato i zima w mieście Młodzieżowa Rada Dzielnicowa Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Szkoła z pomysłem honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Projekty edukacji kulturalnej /97

5 II Dzielnicowy Festiwal Rozwiń talent...85 II Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej...85 III Pragnienie czytania Od Baśni do Baśni w kręgu baśni wielokulturowej Projekty unijne...86 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Dzielnicowe fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Doskonalenie nauczycieli i kadr Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Wdrażanie zaawansowanych technologii Rozszerzanie współpracy międzynarodowej Inne...92 Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami...92 Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek...93 Awans zawodowy Opis dzielnicy /97

6 6/97

7 1. Wprowadzenie Praga-Południe to dzielnica m.st. Warszawy o powierzchni 22,4 km 2 położona na prawym brzegu Wisły. Dzielnica obejmuje tereny przyłączone do Warszawy w XVIII, XIX i XX wieku. Nie istniejące dziś miasteczko Skaryszew włączono do Warszawy w latach , Kamionek w 1889 roku, natomiast Grochów, Saską Kępę i Gocław w 1916 r. Prawdziwą perełkę stanowi Saska Kępa z charakterystyczną dla lat 20 i 30 zabudową willową. Praga-Południe jest dzielnicą zieleni. Dogodnie położony Park Skaryszewski z Jeziorkiem Kamionkowskim, bywa nazywany, dzięki swoim wybitnym walorom kompozycyjnym, najpiękniejszym parkiem w Polsce. Terenem sobotnio-niedzielnych spacerów jest też leżący na obrzeżu Dzielnicy rezerwat krajobrazowo-historyczny Olszynka Grochowska, na krańcu którego znajduje się pomnik bitwy pod Olszynką Grochowską. Liczne są tu jeszcze ogródki działkowe. Z danych Delegatury Biura Ewidencji Ludności w Dzielnicy Praga-Południe wg stanu na dzień 20 lipca 2012 r. wynika, że na terenie Pragi-Południe zameldowanych jest ogółem mieszkańców. Najliczniejszą grupę (29 206) stanowią osoby w wieku lat. Jest to ok. 17% ludności Pragi-Południe. Drugą, co do wielkości grupę tworzą osoby w wieku lat (28 471) i stanowią ponad 16% mieszkańców Dzielnicy. Ponad 13% ogółu ludności to dzieci i młodzież w wieku 3-19 lat. Jest ich Zdecydowana większość mieszkańców Pragi-Południe - w liczbie to osoby powyżej 50 roku życia. Stanowią one ok. 43% ludności Dzielnicy. Ponad 40% mieszkańców, tj osób jest w wieku lat. Pozostałe ponad 3% (5 713) - to dzieci w wieku poniżej 3 lat. Niejednolita gęstość zaludnienia oraz struktura wiekowa ludności w poszczególnych osiedlach Dzielnicy wpływa na zróżnicowane obłożenie poszczególnych szkół i przedszkoli. Istniejąca sieć szkół i przedszkoli zabezpiecza potrzeby mieszkańców Dzielnicy w zakresie edukacji. Wyjątek stanowi intensywnie rozwijający się Gocław, który ze względu na rosnącą liczbę mieszkańców oraz planowane obniżenie wieku szkolnego wymagał bardziej efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury oświatowej. W związku z powyższym zwiększono liczbę sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 185 przy ul. Bora-Komorowskiego 31, poprzez przeniesienie Przedszkola nr 407 do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Pawlikowskiego 2, zwiększając jednocześnie liczbę miejsc przedszkolnych w Przedszkolu nr 370 przy ul. Umińskiego 11 dzięki przeniesieniu Przedszkola Specjalnego nr 249 z ul. Umińskiego 11 na ul. Kobielską 5 oraz uruchamiając filię Przedszkola nr 198 w budynku przy ul. Abrahama 10, zajmowanym przez Gimnazjum nr 27. Z dniem 1 września 2012 r. poprawi się także sytuacja dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12, ponieważ XCIX Liceum Ogólnokształcące zmieni swoją siedzibę, tj. zostanie przeniesione z ul. Umińskiego 12 na ul. Fundamentową 38/42. 7/97

8 8/97

9 9/97

10 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek Praga-Południe jest dzielnicą, na terenie której funkcjonują 154 przedszkola, szkoły i placówki oświatowe; ofertę 95 przedszkoli, szkół i placówek publicznych uzupełnia 59 jednostek niepublicznych. Bezpośredni nadzór nad południowo-praską oświatą sprawuje p. Jarosław Karcz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy, a piętnastu pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania realizuje zadania związane między innymi ze: sprawowaniem nadzoru nad przedszkolami, szkołami i placówkami przekazanymi Dzielnicy do prowadzenia, dotowaniem przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym dowozu do przedszkoli, szkół i placówek w celu realizacji obowiązku szkolnego, prowadzeniem spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, prowadzeniem spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, organizacją akcji Lato/Zima w mieście, udzielaniem uczniom pomocy materialnej, prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracą z organizacjami pozarządowymi, prowadzeniem spraw związanych z podziałem środków na uroczystości szkolne oraz organizację uroczystości i konferencji dzielnicowych. Dzielnica Praga-Południe prowadzi: 37 przedszkoli, 15 szkół podstawowych, w tym 3 funkcjonujące w zespołach szkół: szkoła podstawowa i gimnazjum (Zespół Szkół Sportowych nr 70, Zespół Szkół Integracyjnych nr 75, Zespół Szkół nr 84), 12 gimnazjów, w tym 3 działające w ramach zespołów szkół: szkoła podstawowa i gimnazjum (Zespół Szkół Sportowych nr 70, Zespół Szkół Integracyjnych nr 75, Zespół Szkół nr 84) oraz 1 działające w zespole gimnazjum i liceum ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 77), 11 liceów ogólnokształcących, w tym 4 funkcjonujące w zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w skład których wchodzi 13 szkół zawodowych: 7 techników, 3 zasadnicze szkoły zawodowe, 3 szkoły policealne, Centrum Kształcenia Praktycznego - jedyne w Warszawie, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5, dysponujące szeroką ofertą edukacyjną adresowaną do dorosłych słuchaczy, 5 placówek wychowania pozaszkolnego, w tym Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 i 4 ogniska pracy pozaszkolnej, 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 10/97

11 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W roku szkolnym 2011/2012 w dzielnicy Praga Południe funkcjonowalo 37 przedszkoli, w tym: 2 przedszkola z oddziałami integracyjnymi (P nr 198, P nr 291); 1 przedszkole specjalne (P nr 249); 5 przedszkoli posiadających oddziały zamiejscowe (P nr 198, P nr 218, P nr 380, P nr 384, P nr 407). W rejonie Grochowa działają 22 przedszkola, w tym przedszkole specjalne, Przyczółka Grochowskiego 1, Saskiej Kępy 8 i na Gocławiu 6, w tym 5 przedszkoli z oddziałami zamiejscowymi. Do 181 oddziałów uczęszczało ogółem 4534 dzieci, w tym 94 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (49 dzieci odbywało edukację przedszkolną w oddziałach integracyjnych, 10 w oddziałach ogólnodostępnych, 35 w oddziałach specjalnych). Geografia przedszkolna 11/97

12 b. Szkoły podstawowe Na obszarze Dzielnicy znajduje się 15 szkół podstawowych publicznych, w tym: szkoła podstawowa sportowa, oferująca szkolenie sportowe w zakresie lekkoatletyki oraz gier zespołowych (piłka nożna); szkoła podstawowa integracyjna; szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi; 2 szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały sportowe: łącznie 12 oddziałów sportowych w dyscyplinie: akrobatyka sportowa, pływanie, koszykówka i gry zespołowe, łyżwiarstwo. W roku szkolnym 2011/2012 do 277 oddziałów zorganizowanych w szkołach podstawowych uczęszczało 6531 uczniów. Wśród szkół podstawowych - 3 funkcjonują w ramach zespołów szkół (łącznie z gimnazjum). Sieć szkół podstawowych na terenie Dzielnicy przedstawia się następująco: Gocław w tej części Dzielnicy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, w tym szkoła integracyjna (SP nr 312, SP nr 185, SP nr 279, SP nr 135); Saska Kępa 2 szkoły podstawowe, w tym szkoła z oddziałami sportowymi (SP nr 168, SP nr 143); Grochów 7 szkół podstawowych, w tym szkoła sportowa, szkoła w której utworzone zostały oddziały sportowe i szkoła z oddziałami integracyjnymi (SP nr 72, SP nr 141, SP nr 215, SP nr 163, SP nr 55, SP nr 120, SP nr 246); Kamionek 2 szkoły podstawowe (SP nr 60 i SP nr 255). Na dzień dzisiejszy potrzeby edukacyjne w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej są w pełni zaspokajane dzięki wystarczającej liczbie placówek oświatowych. Jednak w wyniku rozbudowy nowych osiedli mieszkaniowych (głównie na obszarze Gocławia), a tym samym zwiększenia liczby mieszkańców, już obecnie można zaobserwować wzrost liczby dzieci uczęszczających do szkół na tych obszarach. Wynikiem stałego wzrostu liczby dzieci na obszarach rozbudowujących się będzie rosnące zapotrzebowanie na utworzenie nowych obiektów szkół podstawowych, bądź rozbudowę dotychczasowych szkół. W bieżącym roku szkolnym zagospodarowano dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 312, położonej na obszarze Gocławia, dodatkowe pomieszczenia na sale lekcyjne pozostałe po przenoszonym liceum ogólnokształcącym. 12/97

13 Geografia szkół podstawowych Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych c. Gimnazja Na terenie Dzielnicy Praga-Południe funkcjonuje 12 publicznych gimnazjów, w tym: 4 gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi (G nr 18, G nr 19, G nr 25, G nr 27); 3 gimnazja z oddziałami sportowymi (G nr 20, G nr 27, G nr 28); 1 gimnazjum sportowe (G nr 21); 1 gimnazjum integracyjne (G nr 29); 1 gimnazjum z oddziałami integracyjnymi (G nr 22). 4 gimnazja działają w zespołach szkół: 3 ze szkołami podstawowymi i 1 z liceum ogólnokształcącym: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 77; Gimnazjum Sportowe nr 21 wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych nr 70 im. płk Henryka Leliwy Roycewicza; Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Czesława Niemena wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 84; Gimnazjum Integracyjne nr 29 im. Janusza Korczaka wchodzi w skład Zespołu Szkół Integracyjnych nr /97

14 Rozmieszczenie gimnazjów w poszczególnych osiedlach Dzielnicy przedstawia się następująco: - Gocław 3 gimnazja (G nr 27, G nr 28, G nr 29); - Saska Kępa 4 gimnazja (G nr 18, G nr 19, G nr 20, G nr 25); - Grochów 4 gimnazja (G nr 22, G nr 23, G nr 24, G nr 26); - Kamionek 1 gimnazjum sportowe (G nr 21). Spośród 12 gimnazjów 2 są szkołami bezrejonowymi (Gimnazjum Sportowe nr 21 i Gimnazjum Integracyjne nr 29), zaś 10 ma ustalone obwody z zachowaniem wymagań dotyczących odległości szkoły od miejsca zamieszkania dzieci. W roku szkolnym 2011/2012 do 130 oddziałów utworzonych w gimnazjach uczęszczało uczniów, w tym: 803 uczniów do 27 oddziałów dwujęzycznych; 279 uczniów do 14 oddziałów sportowych; 140 uczniów do 7 oddziałów integracyjnych; 13 uczniów do 1 oddziału wyrównawczego zorganizowanego w Gimnazjum nr 22. W oddziałach sportowych jest prowadzone szkolenie w następujących dyscyplinach sportowych: wioślarstwo (G nr 20), piłka nożna, piłka siatkowa, unihokej, lekkoatletyka (G nr 21), piłka siatkowa (G nr 27 oraz G nr 28). W stosunku do roku ubiegłego liczba oddziałów w gimnazjach zmniejszyła się o 6, a liczba uczniów o 196. Sieć gimnazjów na terenie Dzielnicy w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Geografia gimnazjalna 14/97

15 d. Licea ogólnokształcące Na obszarze Dzielnicy znajduje się 11 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym: liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi (CXI LO jedyna tego typu szkoła w prawobrzeżnej części Warszawy), 2 licea ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi (XXXV LO i XCIX LO). 5 liceów funkcjonuje w ramach zespołów szkół (łącznie z gimnazjum, technikum, szkołą policealną, zasadniczą szkołą zawodową): XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 77; CXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego; XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 12; LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Okulickiego wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 21; XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej. Sieć liceów ogólnokształcących na terenie Dzielnicy przedstawia się następująco: Gocław 1 liceum ogólnokształcące (XCIX LO); Saska Kępa 4 licea ogólnokształcące (IV LO, LXXXVII LO, XCVI LO, XXXV LO); Grochów 4 licea ogólnokształcące (XXIII LO, XLVII LO, CXI LO, XCVII LO); Kamionek 2 licea ogólnokształcące (XIX LO i LXXII LO). W roku szkolnym 2011/2012 do publicznych liceów ogólnokształcących uczęszczało łącznie uczniów do 142 klas, w tym: 190 uczniów do 9 klas integracyjnych, 232 uczniów do 9 klas dwujęzycznych. Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku poprzedniego zmalała o 9, a liczba uczniów o /97

16 Geografia liceów e. Szkoły dla dorosłych Na terenie dzielnicy Praga-Południe funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 224 dla Dorosłych, Gimnazjum nr 160 dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22, CIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, XIII Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Technikum nr 19 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające nr 13 dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna nr 42 dla Dorosłych. Liczbę oddziałów i uczniów w roku szkolnym 2011/2012 oraz zawody, w jakich kształcą poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela. 16/97

17 Tabela nr 1: Liczba oddziałów i uczniów oraz zawody w jakich kształciły szkoły zawodowe dla dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w roku szkolnym 2011/2012 (dane z arkusza organizacji Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 wg. stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.) Szkoły wchodzące w skład CKU nr 5 Liczba uczniów Liczba oddziałów Zawody, w jakich kształci dana szkoła Szkoła Podstawowa nr 224 dla Dorosłych Gimnazjum nr 160 dla dorosłych Szkoła Policealna nr 42 dla Dorosłych CIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych XIII Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Technik administracji Technikum nr 19 dla Dorosłych Technikum Uzupełniające nr 13 dla Dorosłych 12 1 Technik mechanik RAZEM CKU nr 5 kształci osoby dorosłe w formie stacjonarnej i zaocznej. Jego atutem jest: bogata oferta edukacyjna oraz dogodny czas nauki (zajęcia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.25). W placówce prowadzone są także kursy dla wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Dane dotyczące kursów przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 2: Dane dotyczące kursów dla wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, prowadzonych w CKU nr 5 (dane opracowane na podstawie dokumentów przekazanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 wg. stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.) Nazwa kursu Kurs obsługi kas fiskalnych Liczba grup Liczba osób rozpoczynających kurs Liczba osób, które otrzymały zaświadczenie o ukończeniu kursu Kurs kelnerski RAZEM /97

18 CKU nr 5 aktywnie włącza się w działania organizacji działających przeciw wykluczeniu młodych ludzi ze społeczeństwa. W tym zakresie szkoła współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ochotniczym Hufcem Pracy. Do Centrum przyjmowani są słuchacze, którzy z różnych przyczyn nie mogą kontynuować nauki w szkole dziennej. Dużą grupę uczniów stanowi młodzież z domów dziecka, domów samotnej matki, rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych bezrobociem. Głównym celem CKU jest: stworzenie możliwości osobom dorosłym zdobycia wiedzy zawodowej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, umożliwienie osobom dorosłym zdobycia wiedzy ogólnej oraz realizacji aspiracji zawodowych, wspomaganie osób dorosłych w przekwalifikowaniu się, doskonaleniu oraz aktualizowaniu wiedzy ogólnej i zawodowej. f. Szkoły zawodowe Dzielnica Praga-Południe prowadzi: 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w skład których wchodzi 13 szkół zawodowych: 7 techników, 3 zasadnicze szkoły zawodowe, 3 szkoły policealne (w tym jedna dla dorosłych) oraz 4 licea ogólnokształcące Centrum Kształcenia Praktycznego jedyne w Warszawie. W dzielnicy Praga-Południe funkcjonuje 7 techników (w tym jedno z oddziałami integracyjnymi i jedno uzupełniające), 3 zasadnicze szkoły zawodowe oraz 3 szkoły policealne w 6 zespołach szkół: w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego przy ul. Szczawnickiej 1 wchodzą: CXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi; w skład Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich przy ul. Siennickiej 15 wchodzą: XCVII Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 12 oraz Szkoła Policealna nr 19 (w roku szkolnym 2011/2012 nie dokonano naboru do ww. szkoły z powodu braku chętnych); w skład Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Saskiej 78 wchodzą: LXXXVII Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 27 oraz Szkoła Policealna nr 1 i Szkoła Policealna nr 47 dla dorosłych (w roku szkolnym 2011/2012 nie dokonano naboru do ww. szkoły z powodu braku chętnych); w skład Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy al. Stanów Zjednoczonych 24 wchodzą: XCVI Liceum Ogólnokształcące, Technikum Łączności oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 55; w skład Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 wchodzą: Technikum Spożywczo-Gastronomiczne, Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna oraz Technikum Uzupełniające nr 2; w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 wchodzą: Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20. W roku szkolnym 2011/2012 do 85 oddziałów funkcjonujących w szkołach zawodowych uczęszczało ogółem uczniów, w tym: do 72 oddziałów w technikach uczniów, w tym do 5 klas integracyjnych - 90 uczniów, do 11 oddziałów w zasadniczych szkołach zawodowych uczniów, do 2 oddziałów w szkołach policealnych - 46 słuchaczy. Poniższa tabela przedstawia wykaz zawodów, w jakich kształci się młodzież oraz liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych typów południowo-praskich szkół zawodowych. 18/97

19 Tabela nr 3:( dane z arkusza organizacji na dzień 30 czerwca 2012 roku) Typ szkoły Zawód Liczba uczniów /słuchaczy Nazwa Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi szkoła Technik handlowiec Technik ekonomista 8 uczniów 116 uczniów Zespół Szkół nr 5 Technik obsługi turystycznej 67 uczniów Zespół Szkół nr 12 Technik analityk Technik usług fryzjerskich 188 uczniów 143 uczniów Zespół Szkół nr 21 Technik telekomunikacji Technik teleinformatyk 37 uczniów 152 uczniów Zespół Szkół nr 37 Technikum Technik hotelarstwa 134 uczniów Technik organizacji usług gastronomicznych 180 uczniów Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich Kucharz 170 uczniów Technik żywienia i gospodarstwa domowego 44 uczniów Kucharz Kelner 266 uczniów 93 uczniów Zespół Szkół Spożywczo- Gastronomicznych Technik organizacji usług gastronomicznych 67 uczniów Kucharz małej gastronomii Cukiernik 57 uczniów 65 uczniów Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cukiernik Kucharz małej gastronomii 20 uczniów 113 uczniów Zespół Szkół Spożywczo- Gastronomicznych, Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 21 uczniów Zespół Szkół nr 37 Szkoła Policealna Technik farmaceutyczny 46 słuchaczy Zespół Szkół nr 21 19/97

20 W poszczególnych osiedlach dzielnicy działają następujące typy szkół zawodowych: Saska Kępa 2 technika, 1 szkoła zawodowa i 2 szkoły policealne (Technikum nr 27, Technikum Łączności, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 55 oraz Szkoła Policealna nr 1 i nr 47); Grochów 5 techników, 2 szkoły zawodowe oraz 1 szkoła policealna (Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Technikum nr 12, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2, Technikum Spożywczo-Gastronomiczne, Technikum Uzupełniające nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20, Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna oraz Szkoła Policealna nr 19). Szkolnictwo zawodowe na terenie Dzielnicy cieszy się coraz większą popularnością. Rokrocznie dużym zainteresowaniem młodzieży cieszą się szkoły kształcące w zawodach hotelarskich i gastronomicznych oraz fryzjerskich. Uczniowie szkół zawodowych uczestniczą w europejskich programach skierowanych do młodzieży, tj.: Leonardo da Vinci i Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego w br. szkolnym realizowane są następujące projekty: Profesjonalista rynku gastronomicznego, Współpraca się opłaca, oraz Uwolnić potencjał. W dzielnicy Praga-Południe działa - jako jedyne w Warszawie - Centrum Kształcenia Praktycznego, które może pochwalić się pracowniami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt do zajęć praktycznych, specjalistycznych, praktyk zawodowych prowadzonych dla uczniów technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej. Centrum Kształcenia Praktycznego posiada nowoczesną bazę dydaktyczną oraz doświadczoną kadrę pedagogiczną. Podstawową formą pracy dydaktycznej CKP są: zajęcia praktyczne, specjalizacje zawodowe, praktyki zawodowe prowadzone systemem pracowniano-laboratoryjnym. Zajęcia edukacyjne dla 1196 uczniów odbywają się w formie modułów stanowiących wyodrębnione części programu nauczania. Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów CKP i zawody, w jakich się kształcą. 20/97

21 Tabela nr 4: Liczba uczniów i zawody, w jakich kształcą się uczniowie warszawskich szkół w Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie, ul. Mińska 1/5 (dane opracowano na podstawie arkusza organizacji CKP wg stanu na dzień r.) Lp. Typy odziałow w placówce Liczba uczniów 1. Technik budownictwa Technik elektronik Technik urządzeń sanitarnych Technik pojazdów samochodowych Technik informatyk Technik mechanik lotniczy Technik awionik Technik ekonomista Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 11. Mechanik pojazdów samochodowych Elektryk 11 Monter sieci i urządzeń 13. telekomunikacyjnych Technik drogownictwa Technik mechanik 8 Technik urządzeń i systemów energetyki 16. odnawialnej Technik architektury krajobrazu Technik telekomunikacji 9 68 ŁĄCZNIE 1141 W Centrum Kształcenia Praktycznego są organizowane - we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego - kursy zawodowe dla wychowanków warszawskich młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W roku szkolnym 2011/2012 zaświadczenia o ukończeniu kursów w niżej wymienionych specjalnościach otrzymało ogółem 30 uczestników: montaż i naprawa instalacji elektrycznych 10 uczestników, technologia robót wykończeniowych w budownictwie 10 uczestników, montaż domowych instalacji i urządzeń sanitarnych 10 uczestników. W roku szkolnym 2011/2012 w Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się I Ogólnopolski Konkurs Budowlany pt. Buduj z pasją oraz VII edycja Regionalnego Konkursu Mechatronicznego, w którym CKP zajęło I miejsce. Placówka współuczestniczy w realizacji projektu pt. Młody fachowiec warsztaty budowlane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21/97

22 Geografia szkół zawodowych g. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 5 placówek wychowania pozaszkolnego w tym: 4 ogniska pracy pozaszkolnej, 1 międzyszkolny ośrodek sportowy oraz 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki wychowania pozaszkolnego funkcjonują w głównych rejonach Dzielnicy, tj. na: Kamionku, Saskiej Kępie, Grochowie i Gocławiu. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ma swoją siedzibę przy ul. Wał Miedzeszyński oraz filię w Zegrzu przy ul. Warszawskiej. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne funkcjonują przy ul. Mińskiej i ul. Kordeckiego. Dyrektorzy ww. placówek realizowali wyznaczane cele i zadania wychowawczo dydaktyczne, uwzględniając zarówno potrzeby wychowanków, jak i oczekiwania środowiska lokalnego. Dzięki interesującej i różnorodnej ofercie zajęć, wychowankowie w sposób atrakcyjny i ciekawy spędzali wolny czas, a także rozwijali i kształtowali swoje zainteresowania. Z zajęć prowadzonych przez ogniska pracy pozaszkolnej w dzielnicy Praga-Południe w roku szkolnym 2011/2012 skorzystało 2345 wychowanków, a z oferty Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego /97

23 Tabela nr 5: Dane dotyczące placówek wychowania pozaszkolnego (dane z arkuszy organizacji placówek wychowania pozaszkolnego wg. stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.) Typ jednostki Ogniska Pracy Pozaszkolnej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Liczba placówek Liczba tygodniowo godzin Razem Liczba uczestników Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 i trzy ogniska pracy pozaszkolnej (OPP nr 1, OPP nr 2, OPP nr 3) funkcjonują w budynkach będących własnością m.st. Warszawy, zaś czwarte ognisko (OPP nr 4) w pomieszczeniach wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej Orlik-Jantar. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 posiada filię w Zegrzu, dzięki czemu młodzież ma warunki do uprawiania wodnych dyscyplin sportu wioślarstwo, żeglarstwo. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Ze względu na działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych Praga-Południe została podzielona na dwie części. Zachodnia strona Dzielnicy wchodzi w skład obwodu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, zaś wschodnia w skład obwodu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 16. W miarę swoich możliwości poradnie przyjmują również dzieci i młodzież spoza rejonu działania. Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz pomocy w wyborze zawodu. Poradnie oferują również swoją pomoc rodzicom i nauczycielom, związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Prowadzą poradnictwo dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo i ruchowo, z zaburzeniami mowy oraz poradnictwo specjalistyczne w zakresie nadpobudliwości psychoruchowej, uzależnień i współuzależnienia, terapii rodzinnej oraz treningu intelektualnego dla licealistów. Dzieciom i młodzieży oferują terapię pedagogiczną w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemem emocjonalnym, dla dzieci leworęcznych, terapię indywidualną, a także przeprowadzają przesiewowe badania słuchu. Prowadzą również profilaktykę uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielają pomocy dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 Poradnia funkcjonuje w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5. Korzysta z oprzyrządowania do terapii metodą Warnkego, posiada salę do terapii integracji sensorycznej oraz komputery w gabinetach specjalistów. Poradnia korzysta też z urządzenia komputerowego do diagnozy i terapii dzieci dyslektycznych - sprzęt podwieszany (platformy, wałek, huśtawka, hamak), platformy równoważne, deska rotacyjna, deskorolka, beczka, sprzęt do stymulacji dotykowej, węchowej, ćwiczeń percepcji wzrokowej. Komputery wyposażone są w programy do diagnozy i terapii logopedycznej, do reedukacji z języka polskiego i matematyki oraz w komputerowe wersje niektórych testów. W roku szkolnym 2011/2012 oprócz diagnozy i poradnictwa, Poradnia była współorganizatorem Praskich Dni Kariery dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz prowadziła terapię pedagogiczną i logopedyczną na wszystkich poziomach wiekowych. Oferta obejmowała także: Dla dzieci i młodzieży: terapię integracji sensorycznej, psychoterapię indywidualną, zajęcia rozwijające myślenie matematyczne, bajkoterapię dla nieśmiałych, zajęcia stymulujące rozwój emocjonalny, zajęcia dla dzieci z problemami emocjonalnymi, zajęcia budujące pozytywną samoocenę, kształtowanie myślenia twórczego dla dzieci zdolnych, zajęcia psychoedukacyjne w szkołach, zajęcia integracyjne w szkołach. 23/97

24 Dla rodziców: warsztaty Wychowanie bez klapsa, warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych, naukę masażu Shantala dla niemowląt, wykrywanie zaburzeń integracji sensorycznej, prelekcje na temat gotowości szkolnej. Dla nauczycieli: pracę z dzieckiem z ADHD, pracę z uczniem zdolnym, rys zespołu Aspergera, zaburzenia integracji sensorycznej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16 Główna siedziba Poradni znajduje się w budynku przy ul. Kordeckiego 54. W drugiej siedzibie przy ul. Szczawnickiej 1 realizowane są zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Poradnia posiada 2 sale do terapii SI (jedna sala w głównej siedzibie Poradni i sala do ćwiczeń dla dzieci młodszych w drugiej siedzibie przy ul. Szczawnickiej 1), sprzęt do terapii metodą Tomatisa (podstawowy zestaw do prowadzenia terapii i diagnozy metodą Tomatisa), sprzęt do terapii metodą EEG Biofeedback (zestaw komputerowy z oprogramowaniem). Ponadto prowadzona jest terapia logopedyczna, behawioralno-poznawcza, terapia rodzin, socjoterapia i doradztwo zawodowe. W roku szkolnym 2011/2012 Poradnia współorganizowała m.in.: III Edycję Praskich Spotkań z Karierą Odkryj swój talent pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe; konferencję Idea kształcenia włączającego i integracyjnego w praktyce szkolnej ; konferencję 6-latek w klasie I. Działalność Poradni wzbogacono o liczne warsztaty: Adaptacja małego dziecka do przedszkola, Ruch rozwijający metodą Weroniki W. Sherborne, Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, Jak pomóc dziecku na starcie? Warsztaty dla rodziców dzieci 5-6- i 7- letnich, Warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i nie tylko, Gry i zabawy przygotowujące do szkoły dziecko kończące edukację przedszkolną, Co robić, żeby dzieci robiły mniej błędów w pisaniu. Praktyczne wskazówki do pracy indywidualnej nie tylko dla dzieci z ryzykiem dysleksji, Zaburzenia psychiczne a funkcjonowanie szkolne dzieci i młodzieży, Grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży; w ramach Szkoły dla Rodziców warsztaty umiejętności wychowawczych, Stanowczo, lecz łagodnie, czyli jak porozumiewać się z dzieckiem wieku przedszkolnym?; w ramach warsztatów dla dzieci zdolnych Warsztaty twórczego myślenia dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. W roku szkolnym 2011/2012 Poradnia realizowała grant pt. Przyjazny przedszkolak przyjazny uczeń rozwijanie inteligencji emocjonalno-społecznej dzieci 5-6 letnich. 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Przedszkola zapewniają wychowankom możliwość wszechstronnego rozwoju zgodnie z możliwościami psychofizycznymi i zainteresowaniami. Kadra pedagogiczna wzbogaca ofertę placówek o różnorodne programy własne. Program zdrowotny realizowało 7 przedszkoli (P nr 48, P nr 73, P nr 198, P nr 235, P nr 380, P nr 384, P nr 392): Przedszkole na 5-tkę, Bezpiecznie i zdrowo, W krainie zdrowia, Mój zdrowy świat, Żyjmy zdrowo i wesoło, Jedno zdrowie mam więc o nie dbam, Jestem sprawny jestem zdrowy. Celem tych programów jest wykształcenie u dzieci trwałych nawyków kulturalnohigienicznych i odpowiednich postaw wobec zdrowia. Program ekologiczny wdrażało 6 przedszkoli (P nr 73, P nr 153, P nr 162, P nr 198, P nr 218, P nr 230): Będziemy przyjaciółmi przyrody, Zdrowa ziemia - zdrowy człowiek, Kubusiowi przyjaciele natury, Ekologiczne inspiracje, Empiryczne poznawanie świata, Dziecko 24/97

25 przyjacielem przyrody. Realizacja ww. programów ma pomóc w kształtowaniu u dzieci umiejętności i postaw oraz zachowań mających na celu zrozumienie świata przyrody. Działalność przedszkoli ukierunkowana jest na rozwijanie uzdolnień dzieci. Nauczyciele rozbudzają zainteresowania, aktywność poznawczą i twórczą postawę dzieci. W 15 przedszkolach (P nr 46, P nr 51, P nr 162, P nr 178, P nr 198, P nr 218, P nr 227, P nr 250, P nr 292, P nr 331, P nr 380, P nr 392, P nr 397, P nr 398, P nr 407) nauczyciele opracowali i wdrożyli programy rozwijające aktywność twórczą dzieci: Program muzyczny, Miś uczy, bawi wychowuje, Klub małego odkrywcy, Kolorowa Kraina inspiracją plastyczną dla dzieci, Program edukacji kulturalnej, Rozwijanie aktywności plastycznej w oparciu o literaturę dla dzieci, W krainie bajek, Świat w kolorach, Drama w przedszkolu, Spotkanie z kulturą, Mój świat sztuki, Praca z dzieckiem zdolnym, Dziecko w świecie plastyki, Zabawy w teatr, Szczęśliwy przedszkolak, szczęśliwy dorosły, Optymistyczne przedszkole, Zanim będę uczniem, Program działań wspomagających rozwój sprawności ruchowej dzieci w przedszkolu, Moje spotkania ze sztuką, Naj, Naj, najlepsze sceny teatralne w przedszkolu, Rozwijanie zdolności plastycznych, W kręgu zabawy. W 7 przedszkolach (P nr 51, P nr 180, P nr 218, P nr 220, P nr 227, P nr 250, P nr 398) wdrażano programy profilaktyczno-wychowawcze: Program profilaktyczno-wychowawczy, Wartości moralne z małym dzieckiem, Bezpieczny przedszkolak, Empatyczny przedszkolak, Ja i mój świat, Pro-rodzinny program działalności przedszkola. Działania podejmowane przez nauczycieli koncentrowały się na kształtowaniu u dzieci umiejętności akceptowania siebie, rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć, poszanowania drugiego człowieka. W trosce o wychowanków zaniedbanych oraz z deficytami rozwojowymi w 5 przedszkolach (P nr 143, P nr 227, P nr 295, P nr 370, P nr 392) wdrażano program logopedyczny: Nazywamy uczucia, Gimnastyka języka, Językowe łamigłówki dla przedszkolnej główki, Program profilaktyki logopedycznej, Mówmy razem. We wszystkich przedszkolach logopedzi podejmowali wczesną diagnozę i stymulację funkcji językowych, korygowali złe nawyki i wady artykulacyjne oraz prowadzili ścisłą współpracę z rodzinnym domem dziecka, a także rozszerzali świadomość logopedyczną wśród rodziców i nauczycieli. W 2 przedszkolach (P nr 291, P nr 411) wdrażano program terapeutyczny: Program terapii pedagogicznej, Indywidualny program pomocy dziecku z wykorzystaniem terapii baśnią, Zajęcia integracyjne z psychologiem. W 37 przedszkolach realizowano program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich. Adaptacja w przedszkolach rozpoczęła się jeszcze przed przyjęciem dziecka do grupy. Dzieci wraz z rodzicami miały możliwość obejrzenia przedszkola w czasie rekrutacji, jak również mogły uczestniczyć od 3 do 5 razy w czerwcu lub pod koniec sierpnia w cyklu spotkań ze swoimi rówieśnikami, biorąc czynny udział we wspólnych zabawach i grach. Proces adaptacji obejmował także rodziców, którzy mogli zostać ze swoim dzieckiem w przedszkolu, by poobserwować je, poznać osoby sprawujące opiekę nad nim, nawiązać z nimi kontakt. Rodzice mieli szansę porozmawiania z nauczycielami mającymi od września objąć prowadzenie najmłodszej grupy, ale także z logopedą, psychologiem czy dyrektorem. Rodzice zapoznali się także ze statutem przedszkola, obowiązującymi w nim zasadami. Przedszkola umożliwiły dzieciom i rodzicom przyzwyczajenie się do nowej sytuacji. Podczas adaptacji organizowano dla rodziców: zebrania (P nr 46, P nr 51, P nr 54, P nr 57, P nr 89, P nr 143, P nr 166, P nr 178, P nr 179, P nr 180, P nr 211, P nr 218, P nr 220, P nr 227, P nr 230, P nr 235, P nr 250, P nr 249, P nr 250, P nr 291, P nr 292, P nr 295, P nr 331, P nr 370, P nr 380,P nr 384, P nr 392, P nr 398, P nr 407, P nr 411), spotkania ze specjalistami psychologiem, logopedą, podczas których rodzice brali udział w warsztatach oraz indywidualnych konsultacjach (P nr 46, P nr 54, P nr 57, P nr 143, P nr 180, P nr 198, P nr 211, P nr 227, P nr 230, P nr 249, P nr 250, P nr 291, P nr 407). Przedszkola zapraszały nowo przyjęte dzieci i ich rodziców na imprezy np. pikniki rodzinne, festyny z okazji Dnia Dziecka, teatrzyki w wykonaniu przedszkolaków, koncerty muzyczne. Dzieci otrzymały upominki np. książeczki, przytulanki lub zabawki, z którymi wrócą do przedszkola w nowym roku szkolnym. We wrześniu rodzice/prawni opiekunowie mieli możliwość wprowadzenia dziecka rano do grupy, a także pozostania z nim w sali zabaw. 5 przedszkoli (P nr 48, P nr 51, P nr 295, P nr 384, P nr 411 ) realizowało program ułatwiający przedszkolakom przekroczenie progu szkolnego: Do szkoły z uśmiechem, Nauka czytania i pisania, Z literkami za pan brat, Łagodne przejście z przedszkola do szkoły, Rośniemy razem. W przedszkolu specjalnym (P nr 249) nauczyciele wdrażali Program wychowania w przedszkolu specjalnym. W przedszkolach integracyjnych (P nr 198, P nr 291) oraz w przedszkolu specjalnym realizowano indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne konstruowane przez zespół nauczycieli pracujących z dzieckiem. W przedszkolu specjalnym na zakończenie roku szkolnego 25/97

26 rodzice otrzymują oceny opisowe umiejętności dziecka, zawierające informacje o tym, jak funkcjonuje dziecko w następujących sferach rozwoju: percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, motoryka duża, motoryka mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozwój społeczny, mowa bierna, mowa czynna, naśladownictwo, funkcje poznawcze, samodzielność. W 3 przedszkolach (P nr 46, P nr 48, P nr 380) realizowano innowacje wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej: Praca metodą projektu, Innowacje muzyczne rozwijanie zdolności muzycznych dzieci, ToyBox smakuj i ruszaj się to przygoda. b. Szkoły podstawowe W roku szkolnym 2011/2012 realizowane były w 4 szkołach podstawowych (SP nr 60, SP nr 141, SP nr 168, SP nr 120) następujące innowacje pedagogiczne, wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej: innowacja pedagogiczna dla klasy III poszerzony program nauczania o treści artystycznej w cyklu trzyletnim w wymiarze 4 godzin tygodniowo (SP nr 141); innowacja programowo-metodyczna w zakresie rozszerzania treści nauczania języków obcych w klasach I-VI - nauczanie z podziałem na grupy w klasach, dodatkowy język obcy od klasy IV, nowatorskie i niekonwencjonalne metody nauczania języków z uwzględnieniem czynnika kulturoznawczego, po 2 godziny tygodniowo w podziale na grupy w klasach I-II oraz IV-VI i po 3 godziny tygodniowo w klasach III (SP nr 168); innowacyjny program rozszerzony język angielski w klasach I-VI dla klasy I i IV w wymiarze 1 godziny tygodniowo (SP nr 120); edukacja informatyczna z elementami edukacji ekologicznej w nauczaniu wczesnoszkolnym dla klasy I w wymiarze 1 godziny tygodniowo (SP nr 120); zajęcia umuzykalniające wspomagające naukę czytania i pisania w kl. I w wymiarze 1 godziny tygodniowo (SP nr 60). W 5 szkołach podstawowych Dzielnicy (SP nr 143, SP nr 72, SP nr 215, SP nr 312, SP nr 55) realizowane były również własne programy nauczania: autorski program nauczania rytmiki dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III w wymiarze 0,5 godziny tygodniowo w oddziałach przedszkolnych i 1 godziny tygodniowo w klasach I-III (SP nr 72); autorski program nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego dla klas IV i V w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla klasy V i 1 godziny tygodniowo dla klasy IV (SP nr 143); zmodyfikowany program nauczania zintegrowanego w klasach I-III dla klas sportowych w dyscyplinie pływanie w wymiarze 7 godzin tygodniowo w klasach I i II oraz 6 godzin tygodniowo w klasach III (SP nr 215); zmodyfikowany program wychowania fizycznego dla klas sportowych IV-VI w dyscyplinie pływanie w wymiarze 6 godzin tygodniowo w klasach IV i V (SP nr 215); program szkolenia sportowego z lekkiej atletyki dla klasy VI w wymiarze 6 godzin tygodniowo oraz program szkolenia sportowego z piłki nożnej dla klas V i VI w wymiarze 6 godzin tygodniowo (SP nr 55); program nauczania etyki w klasach I-VI w wymiarze 2 godzin tygodniowo (SP nr 312). 26/97

27 c. Gimnazja W roku szkolnym 2011/2012 w 7 gimnazjach (G nr 18, G nr 19, G nr 20, G nr 21, G nr 22, G nr 23, G nr 27) były realizowane własne programy nauczania dotyczące: rozszerzenia programu nauczania języka angielskiego: - Kurs dla klas dwujęzycznych I-III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową (G nr 18); nauczania chemii i biologii: - Program nauczania biologii w klasach dwujęzycznych (G nr 18); - Program nauczania chemii w klasach dwujęzycznych (G nr 18); rozszerzenia programu szkolenia sportowego i wychowania fizycznego: - Program wychowania fizycznego opracowany dla III etapu edukacyjnego (G nr 19 i G nr 20); - Program szkolenia w klasach sportowych o profilu sportów wodnych wioślarstwo (G nr 20); - Program szkolenia sportowego z lekkiej atletyki, z unihokeju, z piłki nożnej oraz z piłki siatkowej (G nr 21); - Program własny dla klas I-III o rozszerzonym programie wychowania fizycznego na bazie gier zespołowych (G nr 27); - Program własny dla klas I-III dziewcząt i chłopców o rozszerzonym programie wychowania fizycznego na bazie siatkówki (G nr 27); rozszerzenia programu nauczania języka francuskiego: - DELF autorski program nauczania języka francuskiego (G nr 23); programu zajęć artystycznych / technicznych: - Zajęcia artystyczne (G nr 18); - Zajęcia techniczne Rękodzieło (G nr 18); - Teatr w przestrzeni kultury Teatr jak chleb (G nr 19); - Program nauczania zajęć technicznych Wykorzystywanie Technologii informatycznej w technice (G nr 19); - Zajęcia techniczne Krawiectwo (G nr 19); - Autorski program zajęć fotograficznych (G nr 21); - Autorski program zajęć z technologii informacyjnej (G nr 21); - Zajęcia teatralne - Szkolny Teatr Epizod (G nr 22); - Zajęcia muzyczne - muzyka, mój świadomy wybór (G nr 22). 27/97

28 d. Licea ogólnokształcące Nauczyciele południowo-praskich liceów ogólnokształcących, realizując podstawę programową często korzystają z własnych programów autorskich. Wykaz szkół, w których realizowane są własne programy nauczania obrazuje poniższa tabela: Tabela nr 6: Wykaz liceów ogólnokształcących realizujących programy własne (opracowanie własne na podstawie ankiet szkół) Nazwa szkoły Nazwa programu Przedmiot XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Program nauczania matematyki na poziomie rozszerzonym Program nauczania matematyki w zakresie rozszerzonym w XCIX LO im. Z.Herberta Wiedza o teatrze i filmie Integracja Europejska Matematyka Matematyka Język polski Wiedza o społeczeństwie W roku szkolnym 2011/2012 w 3 liceach ogólnokształcących (XIX LO, XLVI LO i LXXII LO) realizowane były następujące innowacje pedagogiczne, wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej: projekt innowacyjny Ekologia - interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu XIX LO (w bieżącym roku szkolnym szkoła zajęła III miejsce w konkursie na najciekawszą prezentację problemu badawczego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych); innowacja pedagogiczna Arbor (program języka polskiego i historii rozszerzony o problematykę kultury i historii Żydów polskich, wraz z nauczaniem języka hebrajskiego) - XLVI LO; innowacja pedagogiczna Stolice europejskie wizytówka wielokulturowej Europy - LXXII LO; innowacja pedagogiczna Przewodnik po kulturze rosyjskiej dla ciekawych świata - LXXII LO; innowacja pedagogiczna Młody Polak przedsiębiorca w UE - LXXII LO; innowacja pedagogiczna Uczeń w teatrze życia - LXXII LO. e. Szkoły dla dorosłych W CKU nr 5 nauczyciele nie korzystają z własnych programów nauczania. W roku szkolnym 2011/2012 w CKU nr 5 nie realizowano żadnych innowacji pedagogicznych ani eksperymentów. f. Szkoły zawodowe W Zespole Szkół nr 37 uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum biorą udział w programie autorskim z chemii. Natomiast w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych realizowany jest program nauczania dla zawodu kelner o specjalizacji barman, w którym uczestniczą uczniowie klas III i IV Technikum. 28/97

29 g. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) W roku szkolnym 2011/2012 placówki wychowania pozaszkolnego opracowały i realizowały następujące programy własne: Strategiczne gry fabularne (OPP nr 1); Strefa smaku (OPP nr 1); Bezpieczeństwo w sporcie (OPP nr 1); Rozwój kreatywności przez sztukę, haft, szycie, papieroplastykę (OPP nr 1); Bezpieczeństwo w sieci (OPP nr 1); Program stymulacji harmonijnego rozwoju (OPP nr 1); Wiem co czuję (OPP nr 1); Z dziećmi o ich prawach (OPP nr 1); Program pracowni piosenki Mille Voci (OPP nr 1); Latający teatr (OPP nr1); Profilaktyka i korekcja zaburzeń mowy i funkcji aparatu mowy (OPP nr 1); Zajęcia kreatywne Od kredeczki do pędzelka (OPP nr 2); Studio wokalne Jordanek i nauka gry na gitarze (OPP nr 2); Pomoc szkolna w odrabianiu lekcji (OPP nr 2); Przygotowanie do dojrzałości szkolnej (OPP nr 3); Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze (OPP nr 3); Zajęcia wokalno-instrumentalne (OPP nr 3); Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe (OPP nr 3); Program zajęć Klubu Młodego Odkrywcy (OPP nr 4); Program zajęć z komunikacji interpersonalnej (OPP nr 4); Program zajęć klubu nowoczesnych nastolatków (OPP nr 4); Program zajęć koła języka angielskiego (OPP nr 4). 3. Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W roku szkolnym 2011/2012 przedszkola, jak co roku, poszerzyły swoją ofertę edukacyjną o zajęcia dodatkowe, które zorganizowano na wniosek rodziców/opiekunów prawnych i zgodnie z zasadami określonymi przez Biuro Edukacji. Najwięcej dzieci brało udział w zajęciach umuzykalniających około 96,02% dzieci uczęszczających do przedszkola, języka angielskiego 57,61% oraz gimnastyki korekcyjnej 35,43%. W trosce o dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uzdolnione, a także o te z rodzin o niższym statusie materialnym w 20 przedszkolach (P nr 51, P nr 57, P nr 73, P nr 89, P nr 143, P nr 153, P nr 162, P nr 177, P nr 198, P nr 220, P nr 291, P nr 292, P nr 296, P nr 331, P nr 380, P nr 384, P nr 392, P nr 397, P nr 407, P nr 249) zorganizowano nieodpłatnie zajęcia dodatkowe 29/97

30 prowadzone przez nauczycieli przedszkola, nauczycieli akademickich AWF oraz rodziców i wolontariuszy. Średnio 1002 (około 22,1 %) dzieci uczestniczyło w zajęciach: plastycznych, origami, teatralnych, dramy, baśnioterapii, muzykoterapii, tanecznych gimnastyki korekcyjnej, usprawniających, psychomotorycznych, języka angielskiego, zabawy twórcze, mali odkrywcy, integracyjnych, kulinarnych oraz dogoterapii. Dla dzieci, których rodzice nie wyrazili woli udziału w odpłatnych zajęciach dodatkowych, organizowano inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli przedszkola. b. Szkoły podstawowe Dzisiejszy wizerunek szkół podstawowych jest efektem świadomych i konsekwentnych działań dyrektorów szkół na przestrzeni wielu ostatnich lat. Szkoły podstawowe Dzielnicy są ważnym miejscem krzewienia oświaty i wieloletniej pracy na rzecz społeczności lokalnej Pragi-Południe. We wszystkich szkołach podstawowych zorganizowane zostały w roku szkolnym 2011/2012 różnorodne zajęcia sportowe (np. piłka nożna, gimnastyka korekcyjna, koszykówka, akrobatyka, szermierka, wioślarstwo halowe, tenis stołowy, pływanie, siatkówka, taniec, gry rekreacyjne, od zabawy do sportu, sportowy talent ), zajęcia przedmiotowe (np. plastyczne, językowe, informatyczne, historyczne, przyrodnicze, matematyczne), koła zainteresowań (np. poetyckie, teatralne, dziennikarskie, recytatorskie, Kocham kino, Tropiciele przyrody, Geniusz matematyczny, Łamigłówki mądrej główki, Bajkopisarze, Asy z naszej klasy, Mały Reporter, W świecie baśni, Młody Twórca, Mały Twórca, Mądra główka, Zabawy z ortografią, ekologiczne, koło miłośników sztuki, wolontariat, wychowanie komunikacyjne, szachowe, chór, origami, wokalne, zajęcia wytwórcze, animacja kultury, misyjne, zajęcia przygotowujące do konkursów i sprawdzianu), które umożliwiają dzieciom ciekawe spędzanie wolnego czasu. Szkoła integracyjna (SP nr 135) i z oddziałami integracyjnymi (SP nr 120) oferują ponadto zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, socjoterapii, terapii pedagogicznej. Dla uczniów z trudnościami w nauce organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zajęcia wyrównawcze. W Szkole Podstawowej nr 163 postał zespół profilaktyki i terapii psychologiczno-pedagogicznej, którego celem jest diagnozowanie środowiska rodzinnego ucznia i zapewnienie fachowej pomocy terapeutycznej. Uczniom klas I-III zorganizowano zajęcia w zakresie wyrównania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych, zapewniono pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych, rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i problemów rodzinnych. W każdej szkole organizowane są ponadto zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przedmiotowe i dla uczniów klas I-III. Uzupełnieniem działalności dydaktycznej i wychowawczej szkół podstawowych są organizowane imprezy i uroczystości z okazji ważnych świąt szkolnych, państwowych i religijnych (np. Święta Szkoły, Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Święta Niepodległości 11 Listopada, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy Powstania Warszawskiego), konkursy (np. przedmiotowe, czytelnicze, ortograficzne, plastyczne, muzyczne, informatyczne, szachowe, poezji religijnej i patriotycznej), zawody sportowe (np. turnieje szachowe, międzyszkolne rozgrywki sportowe o Mistrzostwo Dzielnicy). Ogromnym powodzeniem cieszą się gazetki szkolne, redagowane przez samorząd uczniowski i radiowęzły szkolne, służące do propagowania inicjatyw dziecięcych. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach krajowych i zagranicznych. Organizowane są wyjścia do teatru, kina, muzeum, a w szkołach koncerty, teatrzyki, spotkania autorskie, akcje szkolne (np. Szklanka mleka, Góra grosza, Godzina dla Ziemi, Owoce w szkole, Lekki tornister ). Podkreślenia wymaga fakt, iż szkoły podejmują szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, rodzicami, władzami oświatowymi, z różnymi stowarzyszeniami, organami, instytucjami (np. Policja, Straż Miejska, Caritas, OPS, przedszkola, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Dom Seniora, domy dziecka, CPK, TPD, Związek Kombatantów Polskich) oraz ze szkołami położonymi poza granicami kraju (Norwegia, Grecja, Niemcy, Białoruś, USA, Litwa, Finlandia ) SP nr 60, SP nr 185, SP nr 312, SP nr 168, SP nr 255, SP nr 143, SP nr 141). Poprzez organizowanie wielu imprez, uroczystości i akcji prowadzonych na rzecz środowiska lokalnego (tj.: rodzinne turnieje sportowe, pikniki, festyny rodzinne, wspólne oglądanie meczów polskich drużyn, spotkania z podopiecznymi domów opieki społecznej, zbiórka elektrośmieci) szkoły są miejscem integracji lokalnej. Boiska szkolne, dzięki udostępnieniu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele, są miejscem spędzania wolnego czasu nie tylko przez uczniów, ale przez całe rodziny. 30/97

f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne)

f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe. Konferencja 27 listopada 2015r.

Doradztwo zawodowe. Konferencja 27 listopada 2015r. Doradztwo zawodowe w warszawskich gimnazjach Konferencja 27 listopada 2015r. ul.mińska 1/5 03-806 Warszawa tel.(022) 619-00-38 e-mail : ckpwaw@neostrada.pl strona : www.ckpwaw.pl Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

g. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne)

g. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Przedszkola Rok urodzenia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Wiek Kl VI

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony

Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony Jesteśmy szkołą integracyjną, w której Państwa dziecko poczuje się bezpiecznie. Dzieci spotykają się tu ze zrozumieniem i przyjaźnią ze strony nauczycieli lubiących swoją pracę, mających wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne)

f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne)

f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 7 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 7 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu "Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY 1.września 1990 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność. Koncepcja szkoły to pomysł P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły. 1 września 1998 r. Dzieci rozpoczęły naukę

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW Oferta zajęć grupowych Lp. Tytuł zajęć Termin realizacji Max. Liczba osób (forma zamknięta/otwarta) 1. Widzę, słyszę, czuję wiem terapia Dzieci od 6 do 10 r.ż. po pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 1 do regulaminu Załącznik nr 1 do regulaminu Wniosek o udzielenie dotacji na rok.. Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły 4 1. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2014//2015 OFERTA PORADNII PSYCHOLOGIICZNO PEDAGOGIICZNEJ W ŚWIIDNIIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego;

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE

1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE Cel procedury 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek...

1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 7 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 7 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju. Szkoły Podstawowej nr 34. im. Sportowców Hajduckich. w Chorzowie

Plan rozwoju. Szkoły Podstawowej nr 34. im. Sportowców Hajduckich. w Chorzowie Plan rozwoju Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie na lata 2015-2018 1 Plan rozwoju Szkoły Podstawowej im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie koncentruje się wokół kilku obszarów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 tel/fax 42 674 59 73; 42 674 45 88 www.ppp4.edu.lodz.pl OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Zajęcia warsztatowe

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Cele koncepcji pracy przedszkola: 1. Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu OFERTA EDUKACYJNA W GIMNAZJUM NR 8 W TORUNIU NA ROK SZKOLNY Absolwenci szkół podstawowych mogą w naszym gimnazjum wybrać jedną z niżej wymienionych klas ogólnych, w których realizowana jest podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy)

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Załącznik nr do Regulaminu Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany jest do potrzeb i umiejętności dzieci sześcioletnich.

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego)

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nazwa nowego aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r. Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia.. 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W Szkole Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ CELE PROGRAMU: Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez zindywidualizowanie procesów

Bardziej szczegółowo

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl mgr Iwona Garcarz - doświadczenie zawodowe Psycholog, Pedagog-Terapeuta, Pedagog Specjalny, Logopeda Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta EEG-Biofeedback OPIS I ANALIZA PRZYPADKÓW ROZPOZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cel główny. Cele szczegółowe. Program profilaktyki obejmuje następujące obszary działań:

Wstęp. Cel główny. Cele szczegółowe. Program profilaktyki obejmuje następujące obszary działań: August Comte Wiedzieć, żeby przewidzieć. Przewidzieć, żeby działać August Comte PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI im. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie w ramach projektu Szkoła przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej finansowane przez EFS

Programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie w ramach projektu Szkoła przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej finansowane przez EFS Programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie w ramach projektu Szkoła przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej finansowane przez EFS 1. Program grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Na podstawie danych uzyskanych od Dyrektorów Szkół Podstawowych opracowała:

Bardziej szczegółowo