Nr 12/64 grudzień 2003 ISSN Radosnego Bożego Narodzenia życzy Redakcja. Fot. Daniel Adamski. cyanmagentayellowblack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 12/64 grudzień 2003 ISSN 1425-7386. Radosnego Bożego Narodzenia życzy Redakcja. Fot. Daniel Adamski. cyanmagentayellowblack"

Transkrypt

1 Nr 12/64 grudzień 2003 ISSN Fot. Daniel Adamski Radosnego Bożego Narodzenia życzy Redakcja

2 XX GORZOWSKIE SPOTKANIA TEATRALNE Jubileuszowe Gorzowskie Spotkania Teatralne (4-9 XI) były prawdziwym świętem dla miłośników Melpomeny. Ich program skomponowany został z wielką dbałością o wysoki poziom artystyczny, ale również o dobrą zabawę (stąd nadkomplety widzów). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane jak podkreślił Jan Tomaszewicz, dyrektor Teatru im. J. Osterwy dzięki wsparciu finansowemu ze strony Prezydenta Miasta oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkania zainaugurował spektakl Sługa dwóch panów według Carla Goldoniego, w reżyserii Bertranda Bayo, w wykonaniu Théâtre des Asphodeles z Lyonu. Komedia w stylu dell arte pokazała jak uniwersalny może być język teatru, gdyż nawet widzowie nie znający francuskiego bawili się świetnie. Część widowni uznała ten spektakl za najlepszy w czasie tegorocznych spotkań. Stary Teatr z Krakowa przyjechał z Operą mleczaną, zrealizowaną przez Mikołaja Grabowskiego, z librettem i muzyką Stanisława Radwana, na podstawie rysunków znanego satyryka Andrzeja Mleczki. Połączenie filmu z operą buffo, animacja rysunków Mleczki, użyczenie kreskowym bohaterom głosów przez znanych aktorów, śpiew czwórki wykonawców, żwawy ruch sceniczny na obrotowej scenie, nowoczesna scenografia i dobrotliwie kąśliwe teksty stworzyły celną satyrę naszej rzeczywistości. Fot.(x5) Daniel Adamski Zaprzyjaźniony Teatr Lubuski im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze pokazał gorzowianom interaktywną komedię kryminalną Szalone nożyczki Paula Pörtnera, ze Zdzisławem Wardejnem w roli policjanta prowadzącego wraz z publicznością śledztwo w sprawie morderstwa. Podejrzani byli wszyscy, widzowie zadecydowali w głosowaniu kto zamordował. Testosteron Andrzeja Seramonowicza, w reżyserii Agnieszki Glińskiej, wystawił Teatr Montownia z Warszawy. Ten spektakl, nazywany męską ripostą na Bridget Jones, bardzo dowcipny i trafny w obserwacjach społeczno językowych, wywoływał największe salwy śmiechu. Nagrodzony został owacją na stojąco i nagrodą dziennikarzy (7 głosów na 10). Niektóre gatunki orłów Domana Nowakowskiego, w reżyserii Olafa Lubaszenki, zaprezentował Teatr na Woli w Warszawie. Olaf Lubaszenko wraz z Mariuszem Czajką zagrali tę wersję rozmowy pana i chama, czy jak kto woli inteligenta i prostaka, opartą na pomyśle Mrożka z Emigrantów, ale dotykającą problemów wysokiej i niskiej kultury we współczesnych realiach. Mocnym akcentem na zakończenie był monodram Mała Steinberg Lee Hall w wirtuozowskim wykonaniu Krystyny Jandy (Teatr Studio w Warszawie). Dojrzała kobieta zagrała w niezwykle przekonujący sposób małą dziewczynkę, dotkniętą autyzmem, niedorozwojem i rakiem, która snuje monolog ukazujący jej świat, jej postrzeganie i emocje. Niezwykle poruszający spektakl. Publiczność nie tylko aplauzem na stojąco wyraziła swoje uznanie, ale również nagradzając widowisko mianem najlepszej sztuki XX Spotkań Teatralnych. (df)

3 Na medal Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka otrzymało trzy wyróżnienia w IV edycji ogólnopolskiego konkursu Firma na medal. Patronat nad konkursem objęła Krystyna Łybacka, minister edukacji i Stanisław Stefan Paszczyk, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 5 listopada w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień w konkursie Firma na medal. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz prezydent miasta Tadeusz Jędrzejczak otrzymał wyróżnienie w kategorii inwestor obiektów sportowych i rekreacyjnych, za wykazanie się dużą odpowiedzialnością w prawidłowym i sprawnym przebiegu procesu inwestycyjnego nowoczesnego kompleksu sportowego. Spółce CS-R Słowianka oraz jej zarządowi przyznane zostało wyróżnienie w kategorii użytkownik obiektów sportowych i rekreacyjnych, za umiejętność wykorzystania nowoczesnego obiektu pod względem eksploatacyjnym i społecznym. Firma Z. Marciniak S.A. zdobyła wyróżnienie w kategorii wykonawca robót specjalistycznych w obiektach sportowych i rekreacyjnych W uroczystości wręczania nagród uczestniczyli znani polscy sportowcy m.in. Irena Szewińska, Zygmunt Smalcerz, Andrzej Suproń. W tegorocznym konkursie żaden inny obiekt sportowy nie otrzymał tyle wyróżnień, co gorzowska Słowianka, a konkurowaliśmy m.in. z nowoczesnym ośrodkiem przygotowań olimpijskich w Spale czy warszawską AWF. Anna Walorek Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 12 (64) GRUDZIEŃ 2003 r. XVIII sesja Rady Miasta Miasto czy powiat? Rada przyjęła informację o sytuacji na rynku pracy w Gorzowie. Informację przedłożył radnym Krzysztof Hurka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (szczegóły prezentowaliśmy w poprzednim numerze GWS ). Elżbieta Rafalska po raz kolejny wystąpiła z wnioskiem, aby miasto przejęło od starostwa ziemskiego prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy, gdyż jako zamożniejsze i bardziej doświadczone na pewno lepiej poradzi sobie z tym zadaniem. Warunki pracy PUP są najgorsze w województwie lubuskim, urągają one godności i osób bezrobotnych, i pracowników PUP. Prezydent Tadeusz Jędrzejczak przypomniał, że na mocy porozumienia zawartego ze starostą w 1999 roku miasto pomagało już policji, straży pożarnej, sanepidowi i weterynarii, chociaż ta ostatnia więcej działa na terenie powiatu ziemskiego niż grodzkiego. Uznał za Fot. Daniel Adamski niewłaściwe, by miasto miało dźwigać wszystkie obciążenia finansowe. - W budynku pokoszarowym na Myśliborskiej podkreślił według umowy ze starostą miało być i starostwo, i Powiatowy Urząd Pracy, a na wiosnę okazało się, że na urząd pracy nie będzie tam już miejsca. My i tak na co dzień pomagamy urzędowi pracy. Może dobrze by było, żeby obie rady się spotkały w tej sprawie, aby miasto nie musiało ciągle do wszystkiego dopłacać. (df) XIX sesja Rady Miasta O niepełnosprawnych Podczas sesji 19 listopada omówiono sytuację osób niepełnosprawnych (patrz raport Sytuacja osób niepełnosprawnych na str. 4). Najbardziej zasłużonym w działalności na rzecz tego środowiska Rada Miasta w lipcu przyznała Honorowe Odznaki Miasta Gorzowa Wlkp. Na sesji listopadowej odbyła się uroczystość wręczenia ich. Odznaki otrzymali: Danuta Leśniewska, Andrzej Paron (uroczystości tej niestety nie dożył, odznakę odebrała jego opiekunka, Danuta Trembo), Eliasz Zachorski, Bogdan Lotko, Wanda Warzywbok. Ponadto radni uchwalili zmianę w budżecie miasta urealniona została kwota kosztorysowa hali sportowej przy I LO. Kiedy w 2001 roku podjęto decyzję o budowie hali, oszacowano koszt inwestycji na 4,5 mln zł. Według opracowanej w tym roku dokumentacji hala ma kosztować 7,5 mln zł. (df) Fot. (x2) Daniel Adamski 3

4 4 Decyzje Prezydenta 27 października l Wydział Edukacji zaproponował likwidację internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Teatralnej 26. Funkcjonowa nie internatu jest ściśle związane z działalnością tej placówki oświatowej. Podstawowym zadaniem ośrodka jest prowadzenie i organizacja teoretycznych parotygodniowych kursów zawodowych dla młodzieży. Ostatnio spadło zaintere sowanie taką formą kształcenia do tego stopnia, że Wojewódzki Ośrodek Dokształcania został przeniesiony do Gorzowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. Pomorskiej 67. Internat przy ul. Teatralnej jest wypełniony zaledwie w 50%. Przyszłym kursantom można zapewnić miejsca w innych interna tach. Trzech wychowawców zatrudnionych w placówce znajdzie pracę w internacie Zespołu Szkół Budowla nych a pracownikom administracyjnym i obsługi zo staną złożone propozycje pracy w innych placówkach oświatowych. Pomysł likwidacji internatu i w wyniku tego zaoszczędzenia 235 tys. zł rocznie zaopiniował pozytywnie Lubuski Kurator Oświaty. Jeżeli Rada Miasta przychyli się do propozycji, internat przestanie funkcjonować przy ul. Teatralnej od stycznia 2004 roku. l Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 19 wygrała pani Dorota Tomanik. l Zespół taneczny Ready to freak wybierający się na Mistrzostwa Świata w Bremie otrzyma dofinansowa nie 2,5 tys. zł na pokrycie kosztów wyjazdu. Wniosek zespołu pozytywnie zaopiniował Wydział Kultury. l Firma Metro Gewert zwróciła się z propozycją zorganizowania kiermaszu świątecznego w dniach grudnia na placu Starego Rynku i na okolicznych ulicach: Wełnianym Rynku i Hawelańskiej. Prezydent zaoferował firmie teren placu Grunwaldzkiego. Na Starym Rynku będą mogły stanąć jedynie stoiska z ozdobami świątecznymi i handlujący drzewkami. l Miejski Zakład Komunikacji przedłożył rozliczenie dotacji eksploatacyjnej i analizę wykonania przewozów za trzeci kwartał 2003 roku. Za ten okres naliczono kary prawie 11,5 tys. zł. za niewłaściwe naliczenie usług przewozowych. Wskaźnik niezawodności wciąż utrzy muje się na wysokim poziomie przeszło 99%. l MZK poprosił o zgodę na likwidację wagonów tramwajowych wyprodukowanych w latach , których stan oceniany jest jako bardzo zły. Zakład podjął działania marketingowe, aby sprzedać zbędny tabor, jednak bezskutecznie. Prezydent wyraził zgodę na fizyczną likwidację wagonów. l Zakład Utylizacji Odpadów zaplanował na br. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. W Zgro madzeniu weźmie udział prezydent Tadeusz Jędrzejczak. l Prezydent zaakceptował harmonogram restruktu ryzacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Z opraco wanego przez firmę Remarket Doradztwo Sp. z o.o. z Warszawy Programu restrukturyzacji Zakładu Gospo darki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. wynika, że cały proces restrukturyzacji może potrwać 11 miesięcy, czyli od października 2003 r. do sierpnia 2004 r. włącznie. Po podjęciu decyzji przez Radę Miasta w październiku br. planuje się wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamó wień Publicznych o uzyskanie zgody na zawarcie umowy z zarządcą na okres 5 lat. W listopadzie dopracowane zostaną specyfikacja istotnych warunków zamówienia i umowa na zarządzanie zasobami. Przez listopad i grudzień br. prowadzona będzie inwentaryza cja zasobów ZGM. Ogłoszenie przetargu nastąpi w grudniu. Jeszcze w tym roku trzeba będzie kupić programy komputerowe do obsługi finansowo księgo wej i rozliczania czynszów w ZGM. Do końca stycznia 2004 r. powinny być opracowane zmiany w regulaminie Urzędu Miasta, nowy regulamin organizacyjny i proce dury nadzoru dla ZGM oraz przyjęcie ich przez Radę Miasta. Rozstrzygnięcie przetargu na zarządzanie Fot. Wincenty Zdzitowiecki Sytuacja osób niepełno W związku z ogłoszonym przez Radę Europy w 2003 roku Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych, Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej we współpracy z Oddziałem Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w maju br. podjęło działania zmierzające do zorganizowania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej analizie sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Do podjęcia na sesji zaplanowano następujące treści: 1. Rozmiary zjawiska i system orzecznictwa w sprawie niepełnosprawności. 2. Opieka nad małym dzieckiem z grupy ryzyka niepełnosprawności, 3. Poradnictwo psychologiczno pedagogiczne w mieście 4. Szkolnictwo specjalne 5. Kształcenie integracyjne i indywidualne 6. Placówki dla osób z głębszym upośledzeniem umysłowym 7. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o pomocy społecznej 8. Instytucjonalne formy opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 10. Świadczenia PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych 11. Bariery architektoniczne w mieście 12. Komunikacja i transport 13. Likwidacja barier w obiektach użyteczności publicznej i mieszkaniach prywatnych 14. Działalność organizacji i stowarzyszeń na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych 15. Działania Gorzowskiego Oddziału Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 16. Zakres i formy działania stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Podkreślenia wymaga fakt dużej aktywności działających w mieście organizacji w propagowaniu i realizacji takich przedsięwzięć, które bezspornie służą pomocą dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym. Prezentowany na sesji materiał traktujemy jako wstęp do pogłębionej analizy potrzeb tego środowiska i zbudowania długofalowej strategii wspólnych działań władz miasta i organizacji pozarządowych. Oto główne obszary działania, które winny znaleźć się w strategii: Solarisów coraz więcej, to i niepełnosprawnym łatwiej poruszać się po mieście Opracowanie informacji o osobach niepełnosprawnych z terenu miasta 1. Zebranie danych o osobach niepełnosprawnych w oparciu o dane z ZUS, organizacji pozarządowych i samych inwalidów według następujących kryteriów: wiek, płeć, wykształcenie, rodzaj schorzenia, niepełnosprawności, źródło utrzymania, oczekiwania co do rodzaju pomocy, zatrudnienia, rehabilitacji. 2. Opracowanie raportu o ludziach niepełnosprawnych na terenie miasta. 3. Wykorzystanie danych do opracowania długofalowego programu działania, dotyczącego rozwiązywania problemów ludzi niepełnosprawnych w zakresie: edukacji dzieci niepełnosprawnych, pomocy socjalnej, opieki medycznej, komunikacji, barier architektonicznych, rehabilitacji, zatrudnienia, sportu i rekreacji. Opieka nad małym dzieckiem z grupy ryzyka niepełnosprawności i niepełnosprawnych 1. Ustalenie aktualnego stanu przepływu informacji o małych dzieciach niepełnosprawnych.

5 sprawnych w Gorzowie Wlkp. 2. Podjęcie starań o stworzenie systemu obiegu informacji o tej grupie dzieci między placówkami służby zdrowia, pomocy psychologiczno pedagogicznej, pomocy socjalnej i rehabilitacji. 3. Zebranie danych o małych niepełnosprawnych dzieciach z uwzględnieniem: wieku dziecka, rodzaju niepełnosprawności, oczekiwań rodziców co do formy niezbędnej pomocy,specjalistycznej diagnozy lekarsko psychologicznej, dotycząca rodzaju rehabilitacji. 4. Opracowanie informatora (ulotek) dla rodziców i lekarzy rodzinnych na temat możliwości instytucjonalnej pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego. 5. Wspieranie działań Zespołu Specjalistycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznych na rzecz powołania w jego strukturze Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 6. Organizowanie szkoleń i innych form doradztwa i pomocy dla rodziców dzieci z określonym rodzajem niepełnosprawności. 7. Stałe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w sprawach: zbierania danych na temat liczby dzieci niepełnosprawnych, opracowania informatora na temat gdzie szukać wsparcia i pomocy, rozwiązywania problemów rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, tworzenia bazy do objęcia opieką i rehabilitacją małych dzieci. Rozwój szkolnictwa specjalnego i integracyjnego 1. Przeprowadzenie analizy działalności i potrzeb placówek kształcenia specjalnego z terenu miasta (szkoły publiczne i placówki niepubliczne). 2. Rozważenie możliwości rozszerzenia kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Gorzowie. 3. Przeprowadzenie analizy przypadków dzieci objętych nauczaniem indywidualnym w domu, pod kątem możliwości włączenia ich do kształcenia integracyjnego. 4. Podjęcie starań o uruchomienie przedszkoli i szkół z oddziałami i klasami integracyjnymi na każdym osiedlu. 5. Udzielanie pomocy placówkom podejmującym zadania kształcenia integracyjnego w likwidowaniu barier architektonicznych i doposażeniu w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne, środki pomocnicze do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Likwidacja barier architektonicznych 1. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i Gorzowskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich w zakończeniu inwentaryzacji barier architektonicznych obiektów użyteczności publicznej. 2. Opracowanie długofalowego programu likwidacji tych barier. 3. Udzielanie pomocy finansowej ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym z kalectwem narządu ruchu i wzroku w przystosowaniu mieszkań do ich potrzeb. Fot. Wincenty Zdzitowiecki 4. Udzielanie pomocy placówkom oświatowym w przystosowaniu budynków do potrzeb kształcenia integracyjnego. 5. Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych niepełnosprawnych ruchowo i z kalectwem narządu wzroku. 6. Uzupełnienie ulicznej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na przejściach dla pieszych. Dostosowanie czasu jej działania do możliwości osób niepełnosprawnych. Andrzej Drelich, maratończyk z gorzowskiego Startu 7. Montowanie tablic reklamowych i ogłoszeniowych w takich miejscach i na takich wysokościach, aby nie stanowiły przeszkód w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. 8. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w instalacji wind, zamianie mieszkań, modernizacji wejść do budynków. 9. Podjęcie działań zmierzających do uregulowania sprawy udzielenia zniżek czynszowych w związku z likwidacją barier w obiektach użyteczności publicznej. Komunikacja 1. Dalszy zakup autobusów niskopodłogowych, umożliwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. 2. Kontynuowanie specjalnego oznakowania w rozkładach jazdy autobusów miejskich, czasu jazdy autobusów niskopodłogowych. 3. Podjecie starań o zakup samochodu do transportu osób na wózkach inwalidzkich. 4. Ustalenie z Gorzowskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych zasad pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich w korzystaniu z transportu ww. samochodem. 5. Udzielanie pomocy finansowej ze środków finansowych PFRON osobom głuchym i niedosłyszącym na zakup aparatów ciąg dalszy na str. 6 Decyzje Prezydenta nieruchomościami komunalnymi i zawarcie umowy z wyłonionym zarządcą planuje się na luty 2004r. Przez luty i marzec przyszłego roku odbywać się będą zebrania wspólnot mieszkaniowych a w kwietniu nastąpi rozliczenie roku Zawarcie umów na administrowanie nieruchomościami wspólnymi zapla nowano na czerwiec Do końca czerwca ma się też zakończyć reorganizacja ZGM, ale porządkowanie relacji prawnych pomiędzy Urzędem Miasta, ZGM i wspólnotami może jeszcze potrwać do sierpnia przy szłego roku. l Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma zamiar wystawić na sprzedaż 10 nieruchomości na terenie miasta przy ulicach Chrobrego 31, Łokietka 17, 30 Stycznia 2, Borowskiego 2a, Kostrzyńskiej 76, Grobli 1, Śląskiej 96, Borowskiego 41, Stalowej 4, Spichrzowej 1. Budynki są w różnym stanie, w większości nienajlep szym, wymagają dużych nakładów na remonty. Część z nich jest objęta ochroną konserwatora zabytków. Nieste ty nieruchomości generują straty finansowe i mimo starań ZGM owi nie udaje się znaleźć dzierżawców. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygoto wał do rozpatrzenia 27 wniosków. Między innymi Cyrk Milano chce w dniu 9 listopada wynająć plac przy ul. Słowiańskiej w celu prowadzenia działalności rozrywko wej. Prezydent zezwolił na dzierżawę. Wydział zasuge rował kupno od spółki Port terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego na poszerze nie ul. Saperów w zamian za wygaśnięcie zobowiązań, jakie ma spółka wobec miasta z tytułu podatku od nieruchomości. Jest to teren przylegający od strony zachodniej do płotu stadionu obecnie piłkarskiego. Po wybudowaniu w tym miejscu drogi może ona stanowić dodatkowy dojazd do stadionu, gdzie przewiduje się dodatkowy wyjazd. Ulicą można by dojeżdżać do ogrodów działkowych Weteran, co spowodowałoby wygaśnięcie konfliktu, jakim jest obecna droga na działki, prowadząca pomiędzy garażami wzdłuż niebez piecznej skarpy. Prezydent, przed podjęciem decyzji, polecił sprawdzić szczegóły oferty. 3 listopada l Centrum Zdrowia i Rehabilitacji z Warszawy przeprowadzi w Gorzowie 13 listopada br. Akcję Profilaktyczno Diagnostyczną pod hasłem Europa mówi NIE chorobie wieńcowej. Prezydent wyraził zgodę by na placu Starego Rynku stanęła przewoźna przychodnia, gdzie będą prowadzone badania. l Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poszerzy swój skład o trzy osoby: Irenę Gębską koordynatora Rejonu Opiekuńczego nr 2 3 Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, Jolentę Derech prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ofiar Przemocy w Rodzinie Dom oraz Jolantę Nieścierewską prezesa Towarzystwa Zapo biegania Narkomanii Oddziału Terenowego w Gorzo wie. Udział tych osób w pracach komisji umożliwi pełniejszą diagnozę naszego miasta w zakresie uzależ nień społecznych. l Miasto rozwiązało umowę dotacyjną z Okręgo wym Towarzystwem Warcabowym z powodu zaprze stania jego działalności. l Prezydent zaopiniował pozytywnie nowy przebieg dróg wojewódzkich w Gorzowie. l MZK zaktualizował rozkłady jazdy autobusów linii 110 i 132. W związku ze zmniejszeniem się ruchu pasażerów w okresie jesienno zimowym MZK zawiesił do 31 marca 2004 r. ostatnie kursy. l Miejski Zakład Komunikacji rozliczył się przed prezydentem z 9 miesięcznej działalności. Niestety po porównaniu przychodów i poniesionych kosztów MZK wykazuje stratę 27,1 tys. zł. l MZK wystąpił z wnioskiem przeniesienia lokaliza cji pętli autobusowej z ul. Marcinkowskiego na teren kompleksu byłych koszar przy ul. Mysliborskiej. Z powodu obecnego usytuowania pętli, na nadmierny 5

6 6 Decyzje Prezydenta hałas, wibracje i zanieczyszczenie powietrza narzekają mieszkańcy domków jednorodzinnych w pobliżu. Prze kroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu potwierdziły badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo wiska. W szczycie przewozowym na pętli znajduje się 20, poza szczytem 15 autobusów. Ulokowanie pętli w nowym miejscu spowoduje zmniejszenie uciążliwości a ponadto MZK obejmie usługą ruch pasażerski genero wany przez instytucje zlokalizowane na terenie pokoszarowym. Prezydent polecił wydziałom Urzędu Miasta opracowanie szkicowej koncepcji nowej lokaliza cji pętli, sprawdzenie do kogo należą tereny, przez które musiałaby przebiegać nowa ulica i określenie szacunkowych kosztów inwestycji. l Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za proponowało przejęcie działki sąsiadującej z podstrefą Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na działce znajdują się zbiorniki czystej wody i ich pozyskanie umożliwi PWiK tańsze zaopatrywanie w wodę rejonu podstrefy. Prezydent polecił prowadzenie rozmów z właścicielem terenu, firmą Royal Grant, która zalega miastu z płatnościami. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygoto wał 35 wniosków. Wśród nich była ponownie sprawa obiektu przy ul. Kobylogórskiej 2A. Obiektem zaintere sowane jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, które zamierza urządzić tam noclegownię. Kolejnym zainteresowanym okazało się być Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które na własny koszt chce przystosować obiekt na mieszkania socjalne dla lokatorów, którzy zalegają z płatnościami. Sprawa przeznaczenia budynku będzie rozpatrywana ponownie. l Prezydent zgodził się na przeznaczenie 17 tys. zł na wykonanie ekspertyzy drogowej dotyczącej modernizacji ul. Grobli na tle całego układu komunikacyjnego dzielnicy Zawarcie. Chodzi o sprawdzenie czy nadal, jak wcześniej planowano, potrzebne będą dwie jezdnie ulicy Grobla i rondo przy zjeździe z mostu Staromiejskiego. 17 listopada l Wydział Budżetu i Rachunkowości przygotował dokument zawierający analizę dochodów i wydatków za III kwartał br. Na planowane dochody budżetu miasta w br., czyli blisko 260 mln zł, wykonanie po trzech kwartałach to prawie 200 mln, co stanowi ponad 76 %, a zatem realizacja przebiega zgodnie z planem. l Skarbnik Miasta przedstawiła projekty uchwał okołobudżetowych: w sprawie ustalenia stawek podat ku od środków transportowych, od posiadania psów, od nieruchomości w 2004 roku. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni. l Wydział Kultury zaproponował prezydentowi na wiązanie współpracy kulturalnej z Cesano di Moderno we Włoszech. Współpraca ma polegać na wymianie szkół muzycznych (koncerty małych zespołów) i ofert wysta wienniczych (wystawy fotograficzne, tkaniny artystycz nej, malarstwa gorzowskich autorów). Dodatkową formą współpracy może być nauka języka włoskiego we współpracy z funkcjonującym w Gorzowie Ośrodkiem Kultury Francuskiej Alliance Française. Ostateczny mo del współpracy zostanie uzgodniony ze stroną włoską. l Para taneczna Martyna Raćko i Piotr Soja po sukcesach na Mistrzostwach Europy w Bernie w Szwajcarii, gdzie zdobyła brązowy medal oraz tytuł drugiego wicemistrza Europy wybiera się na Mistrzo stwa Świata we Włoszech w Arrici. Prezydent zgodził się wspomóc udział pary w mistrzostwach kwotą zł. ljazz Club Pod Filarami przeżywa trudności finansowe po wycofaniu się sponsorów warszawskiego Empiku i Fundacji Batorego. Prezydent zadecydował, że klub otrzyma wsparcie finansowe: zł na realizację Pomorskiej Jesieni Jazzzowej i zł na Małą Akademię Jazzu. l Wydział Kultury przygotował propozycję podwyżek płac dyrektorów miejskich instytucji kultury. Obecnie Fot. Daniel Adamski EUROPEJSKI ROK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wspomaganie rozwoju Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1, pod patronatem Prezydenta Miasta, zorganizował w dniach października wojewódzką konferencję pt. Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Opowieści Szarej Sowy i dogoterapia Celem konferencji była prezentacja sprawdzonych metod edukacji specjalnej, nowości sprzętowych i programów komputerowych dla osób niesprawnych fizycznie, nawiązanie współpracy między wszystkimi zainteresowanymi wspomaganiem rozwoju dzieci niepełnosprawnych, a także zwiększenie świadomości społecznej w tej dziedzinie. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp. dokończenie ze str. 5 słuchowych i innych urządzeń pomocniczych w komunikowaniu się. Pierwszego dnia, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, na wstępie konferencji dzieci z Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 oraz uczniowie z Prywatnej Szkoły Podstawowej o Profilu Artystycznym zaprezentowały program artystyczny, oparty na rzeczywistej integracji, wyrastającej ze wspólnej wrażliwości dzieci. Później uczestnicy konferencji pracownicy placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego z całego województwa obejrzeli film o pracy gorzowskiego Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1, gdzie uczęszcza 93 dzieci. Rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa 1. Zebranie pełnych danych na temat placówek rehabilitacji leczniczej działających na obszarze miasta. 2. Zamieszczenie zebranych informacji w poradniku dla osób niepełnosprawnych. 3. Prowadzenie w domu indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze szczególnie poważnymi ograniczeniami zdrowotnymi. 4. Dalsze rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi w kierunku: rozwijania umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, organizowania pomocy ze strony rodziny, współpracy ze specjalistami ze służby zdrowia, poradnictwa psychologiczno pedagogicznego, pomocy socjalnej. 5. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w organizowaniu różnych form aktywności życiowej osób niepełnosprawnych w formie konkursów plastycznych, poezji, muzyki, wycieczek, rajdów itp. 6. udzielanie pomocy finansowej osobom ubiegającym się o udział w turnusach rehabilitacyjnych. 7. Podjecie starań o zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i ich rodziców z określonym rodzajem niepełnosprawności, np. dzieci z wadami wzroku i słuchu. Zapewnienie udziału kadry specjalistów (psychologów, logopedów, pedagogów) w ww. turnusach. 8. Organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych umożliwiających zdobycie określonych kwalifikacji zawodowych. 9. Podjęcie starań o zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w mieście. 10. Podjęcie starań o uruchomienie na terenie Gorzowa zakładu aktywizacji zawodowej. Teresa Świderska kierownik działu metodyczno-organizacyjnego Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej ul. Walczaka 42 tel

7 Fot. Daniel Adamski EUROPEJSKI ROK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Do wystąpień programowych zaproszono pracowników z Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego, ale także Lidię Kowalik-Liljegvist z zaprzyjaźnionej szkoły w Szwecji, Małgorzatę Niewiadomską, matkę niepełnosprawnego dziecka, pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie. W drugim dniu, już w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, jego pracownicy mówili o praktycznych aspektach wybranych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz zaprosili uczestników do udziału w zajęciach warsztatowych w klasach. Zaprezentowane zostały alternatywne metody komunikacji dziecka z niepełnosprawnością złożoną, zajęcia muzykoterapii i bajka muzyczna Opowieści Szarej Sowy, Katecheza Dobrego Pasterza oparta na metodach Marii Montessori, zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, inscenizacja Las jako przykład wykorzystania arteterapii, a wielki i łagodny Boro (pies husky) pokazał jak on potrafi pomagać dzieciom w terapii. Stres pomagania Dr Ewa Jackowska, specjalista psychologii klinicznej (Uniwersytet Szczeciński), podjęła interesujący dla wszystkich, nie tylko pedagogów specjalnych, temat Zasoby psychiczne jako moderatory wypalenia zawodowego. Prelegentka mówiła m.in. - Pojęcie syndromu wypalenia odnosi się do zespołu objawów wywołanych nadmiernym, długotrwałym stresem, którego źródła mogą być bardzo zróżnicowane. W literaturze przedmiotu można znaleźć opis syndromu u rodziców sprawujących stałą opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, u pacjentów przewlekle i terminalnie chorujących, u ludzi przeciążonych pracą zawodową. Bezpośrednią przyczyną rozwoju zespołu wypalenia są silne, długotrwale przeżywane negatywne emocje, takie jak: frustracja, złość, lęk, niepokój, poczucie bezsilności, odpowiedzialności za losy innych, zmęczenie, itp. Silne negatywne emocje z jednej strony powodują dyskomfort psychiczny, a z drugiej uruchamiają fizjologiczny mechanizm reakcji stresowej, co powoduje zmniejszenie odporności organizmu i zwiększenie ryzyka chorób psychosomatycznych, a także egzogennych zaburzeń psychicznych, głównie zespołów lękowych i depresyjnych. Zespół wypalenia zawodowego (ZWZ) jest szczególną postacią zespołu wypalenia i oznacza stan fizycznego oraz psychicznego wyczerpania pracą zawodową, którego przyczyny tkwią w chronicznie doświadczanych sytuacjach stresowych związanych z pełnioną rolą zawodową. Dotyka on szczególnie osoby zajmujące stanowiska kierownicze, obciążone brzemieniem odpowiedzialności, a także ludzi wykonujących zawody związane z pomaganiem innym osobom. W literaturze spotyka się nawet określenie stres pomagania. ZWZ spotyka się u nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, osób duchownych, terapeutów, pracowników socjalnych i reprezentantów wielu innych zawodów. Patologizacja rozwoju Agnieszka Chmielewska (Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego) omówiła Psychoemocjonalne problemy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i możliwości ich przezwyciężania. Podkreślała, że doświadczeniami szcze- ciąg dalszy na str. 8 Decyzje Prezydenta płace zasadnicze dyrektorów wahają się od zł do zł. Proponowane podwyżki to kwoty zł. Prezydent podejmie decyzję przy konstruowaniu przy szłorocznego budżetu. l Dyrektorki dwóch przedszkoli miejskich odchodzą na emeryturę, Wydział Edukacji przygotowuje konkursy na te stanowiska, jak i na dyrektorów dwu innych przedszkoli, gdzie konkursy nie dały rezultatu. l Między powiatami gorzowskim i międzychodzkim zostanie podpisana umowa o kształceniu uczniów klas wielozawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształ cania Zawodowego. Wydział Edukacji spodziewa się wpływów do budżetu w wysokości zł. l Wydział Edukacji przygotował informację o aktualnej sytuacji finansowej miejskiej oświaty. W styczniu budżet oświaty zaplanowano na poziomie zł. Po zmianach: dotacja Kuratorium Oświaty, zwiększenie subwencji, środki z miasta itp. na koniec października była to kwota zł. Na pokrycie wszystkich potrzeb potrzeba: 1. przedszkola zł 2. szkoły artystyczne zł 3. szkoły i placówki objęte subwencją zł. Na to trzecie zadanie zabraknie zł. Prezydent zadecydował, że miasto na pokrycie niedoborów finansowych w oświacie poszuka pieniędzy w innych zadaniach, których nie udało się zrealizować z różnych przyczyn. l Prezydent powołał powiatową społeczną radę do spraw osób niepełnosprawnych w składzie: Maria Rossa, Irena Filoda, Bożena Ambroży, Kazimiera Wołowska, Piotr Dębicki. Zakres działania rady, który określa ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, obejmuje: 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej, społecznej osób niepełno sprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 3. ocena realizacji programów, 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. l Wydział Dróg i Transportu Publicznego określił zakres prac niezbędnych do wykonania i szacunkowe koszty przeniesienia pętli autobusowej z ul. Marcinkow skiego na teren byłych koszar przy ul. Myśliborskiej. Konieczne będzie wybudowanie około 300 metrów ulicy Pankiewicza za zł i korekta łuku na skrzyżowaniu ulic: Broniewskiego i Niemcewicza, co wraz remontem jezdni na ul. Marcinkowskiego będzie kosztować zł. Prezydent zadecydował, że w 2004 r wykonana zostanie dokumentacja projektowa tego przedsięwzięcia. l Firma BDM prowadząca lokal gastronomiczny przy ul. Wełniany Rynek 16 otrzymała zgodę na uruchomienie ogródka sezonowego przed lokalem. Plastyk miejski zaakceptował projekt aranżacji ogródka. l Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta przeprowa dził analizę wydatków związanych z modernizacją i budową dróg w mieście, która wykazała, że nie wszystkie zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane. Nie wydane pieniądze zł można będzie przeznaczyć na kontynuowanie budowy trasy średnico wej północnej i przyłącze gazowe, doprowadzające gaz do obiektów istniejących i tych, które powstaną na terenach po starym Ursusie. Prezydent wyraził zgodę na przesunięcia w budżecie. l Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta poprosił prezydenta o spowodowanie zmian w tegorocznym budżecie, gdyż nie uda się w tym roku wykorzystać pieniędzy zaplanowanych na modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 8 na siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wydział chce te pieniądze przeznaczyć na inne zadania: budowę dróg oraz 7

8 8 Decyzje Prezydenta przebudowę i modernizację stadionu sportowego przy ul. Myśliborskiej. l Miasto odkupi 9 udziałów w PWiK należących do byłego pracownika tej firmy. Udziały zajął komornik za zaległości płatnicze byłego pracownika wobec PWiK. Nie zmieni to w sposób znaczący sytuacji miasta, które jest w posiadaniu udziałów o łącznej wartości nominalnej zł. Pozostałe udziały należą do: gminy Kłodawa udziałów o wartości zł i pracowników oraz byłych pracowników 105 udziałów za zł. l Wydział Zasobów Lokalowych przygotował do rozpatrzenia 10 wniosków. W większości dotyczyły one próśb najemców lokali o umorzenie, bądź rozłożenie na raty zaległości czynszowych. Wnioski o zamianę lub wynajem lokali użytkowych złożyli też: Unia Wolności chce się przenieść na ulicę Borowskiego 31, Stowarzy szenie na Rzecz Wspierania Działań Ekologicznych Ekola chce wynająć lokal na ul. Kosynierów Gdyńskich 16 a, Antyklerykalna Partia Postępu Racja na ul. Obotryckiej 7. Wnioski te zostały skierowane do Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedsta wił 40 wniosków. Większość dotyczyła przedłużenia dzierżaw gruntów pod garażami tymczasowymi. Dzier żawcom zalegającym z płatnościami dzierżawa zosta nie przedłużono po uregulowaniu płatności. l Biuro Urbanistyki przedstawiło projekty planów przestrzennego zagospodarowania dla rejonu ulic Koniawskiej i Kasprzaka, w obrębie Małyszyna, w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej. Plany musi zatwierdzić uchwałami Rada Miasta. l Firma Gorzów Wagony Spółka z o.o. poprosiła o zgodę na wykorzystanie herbu i barw miasta do celów promocyjnych. Zgody na korzystanie z symboli miasta udziela Rada Miasta i tam został skierowany projekt uchwały. l Prezydent zapoznał się z obszerną informacją o współpracy zagranicznej Gorzowa w okresie od paździer nika 2002 do października W tym okresie kontynuowana była, z niezmiennym powodzeniem, współpraca z byłymi mieszkańcami miasta skupionymi w Bundesarbeitsgemainschaft Landsberg Warthe. Zreali zowano wspólnie kilka projektów między innymi salę pamięci w I LO, w której oprócz eksponowania pamiątek z przeszłości odbywa się nauka języka niemieckiego. Rozpoczęto też prace nad nowymi projektami, takimi jak ratowanie zasobów Archiwum Państwowego w Gorzo wie. W ciągu minionego roku trwała ożywiona współpra ca z niemieckimi miastami Frankfurtem nad Odrą, Eberswalde i Herfordem. Nawiązano też przyjacielskie kontakty z włoskim miastem Cesano Moderno, które mają duże szanse zakończyć się podpisaniem porozu mienia w 2004 roku. Inne kontakty zagraniczne Gorzowa to współpraca z Kassel, udział w imprezach typu Międzynarodowa Giełda Turystyczna Holiday World w Pradze, giełdzie turystycznej w Berlinie, targach Young Fun Future w Cottbus. W październiku odwiedziła nasze miasto delegacja władz samorządowych miast Ukrainy. Trwała wymiana sportowa między klubami gorzowskimi i niemieckimi. Dokument został przekazany Radzie Miasta. l Wydział Integracji Europejskiej przygotował infor mację o stanie przygotowań miasta do absorbcji środków pomocowych z Unii Europejskiej. Wybrano już projekty, które będą realizowane przy pomocy unijnych pieniędzy. Są to: modernizacja odcinka drogi krajowej nr 22 ul. Walczaka ul. Pomorska, modernizacja odcinka drogi krajowej nr 3 ul. Grobla most Staromiejski ul. Przemysłowa ul. Mazowiecka, inkubator przedsiębiorczości, modernizacja ulic Kostrzyńskiej i Wyszyńskiego społeczeństwo informacyjne Centrum Edukacji Artystycznej. EUROPEJSKI ROK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wspomaganie rozwoju dokończenie ze str. 7 gólnie ważnymi dla formowania się osobowości osób z niepełnosprawnością intelektualną są: poczucie niesprawności, zależności, osamotnienia, bycia gorszym, braku miłości, przy czym doświadczenia te towarzyszą osobie niepełnosprawnej od wczesnego dzieciństwa. Najczęstsze strategie radzenia sobie z tymi doświadczeniami i obrony psychologicznej stosowane przez osoby niepełnosprawne, to rezygnacja z własnej samodzielności i niezależności na rzecz podporządkowania otoczeniu, wytworzenia postawy posłuszeństwa wobec opiekunów, korzystania z ich pomocy. (...) Szacunkowo od 20 do 40% osób niepełnosprawnych przejawia zaburzenia emocjonalne. Wysoka częstotliwość ich występowania w populacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzi do błędnego przekonania, że są one przejawem samego upośledzenia umysłowego. (...) Tymczasem, jak wynika z najnowszych badań, osoby z niepełnosprawnością intelektualną skłonne są do zapadania na te same zaburzenia emocjonalne, które można spotkać u osób bez niepełnosprawności. Ponadto zaburzenia emocjonalne w obu grupach powodowane są przez te same czynniki etiologiczne (wynikają ze społecznej i psychologicznej egzystencji osób niepełnosprawnych intelektualnie). W związku z powyższym, zaburzenia w funkcjonowaniu psychoemocjonalnym osób niepełnosprawnych nie są konsekwencją i nieuchronnym skutkiem upośledzenia umysłowego, lecz efektem patologizacji rozwoju. Z diagnozą, bez podręczników Dr Urszula Morcinek (Uniwersytet Szczeciński) omówiła temat Rola diagnozy pedagogicznej w modelowaniu działań terapeutycznych wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Szczegóły dotyczące diagnozy zakończyła wnioskiem: Udowodniono, że niepowodzenia w edukacji określonego dziecka warunkowane są splotem czynników z różnych grup determinant, z których często jedna pełni rolę wiodącą. Z tych względów wyraźnie akcentuje się rolę i wartość pełnej diagnozy psychopedagogicznej oraz dalszej i systematycznej obserwacji zmiennej dynamiki trudności dziecka. Stanowi to podstawę efektywności pracy rewalidacyjnej nauczyciela z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Fot. Daniel Adamski Jednak wiadomo, że najbardziej efektywna praca indywidualna terapeuty z jednym dzieckiem, w praktyce naszych szkół jest faktycznie niemożliwa. Dr Marcin Wlazło (Uniwersytet Szczeciński) przedstawił Nowe metody kształcenia humanistycznego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim na poziomie gimnazjalnym. Autor skoncentrował się na możliwościach, jakie dają metody multimedialne w edukacji estetycznej uczniów z ograniczeniami intelektualnymi, zwłaszcza w zakresie myślenia abstrakcyjnego. Stosowanie metod multimedialnych mówił - jest w szkole specjalnej o wiele bardziej skomplikowane niż w ogólnodostępnej. Nie można jednak ignorować oczywistego faktu, że uczeń z niepełnosprawnością intelektualną, będąc zdecydowanie bierniejszym i mniej refleksyjnym odbiorcą przekazów multimedialnych, tym bardziej powinien być wprowadzany w świat audiowizualny. (...) Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że stosowanie metod multimedialnych i twórczych w szkole specjalnej okaże się wartościowym i skutecznym elementem procesu dydaktycznego. Gimnazjum specjalne nadal stanowi wyzwanie metodyczne, gdyż brakuje nie tylko nowych opracowań z zakresu pracy lekcyjnej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, ale również dostosowanych do wymogów reformy podręczników. *** Mimo ciasnoty i dość trudnych warunków lokalowych Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1, uczestnicy konferencji wychodzili z niej zadowoleni. Krystyna Kaleta poinformowała gości o zamiarze utworzenia w tej placówce punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dorota Frątczak

9 Fot. Wincenty Zdzitowiecki Pluskanie pod palmami GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 12 (64) GRUDZIEŃ 2003 r. Niedziela, szósta trzydzieści. Myślałem, że będę pierwszy. Gdzie tam... W holu Słowianki na wejście do basenów czekało już kilka starszych, niepełnosprawnych osób. Nie mogli dospać czy bali się, że śmierć ich w łóżku zastanie? Pan Roman z kulą u boku i endoprotezą stawu biodrowego mówi, że przyjeżdża tu co niedzielę z Domu Opieki Społecznej przy ul. Podmiejskiej-Bocznej. Tramwajem do katedry, a dalej na piechotę, żeby zdążyć jeszcze po tym wszystkim wrócić na śniadanie po ósmej. Pan Grzegorz emerytowany pracownik Stilonu zwierza się, że przychodzi tu z żoną i córką. Poczeka i wejdzie godzinę po nich, bo one z większym stopniem inwalidztwa mogą przebywać w wodzie dwie godziny, gdy on tylko godzinę. - To wspaniała rzecz, takie darmowe pluskanie się dowodzi. Pan też powinien spróbować - zachęca. - Kiedy mówię moim znajomym, że mogą tu przyjść, płacąc tylko 2 złote za wyrobienie karty wstępu nie wierzą, bo to kiedyś było nie do pomyślenia. A trzeba wierzyć, bo przecież częściowo z pieniędzy PFRON-u, czyli naszych tę Słowiankę wybudowano. My tu gadu gadu, a sporo ludzi już na basenach...przez szybę na przeciwko kas widzę, jak na akwenie sportowym jacyś dwaj seniorzy, wąsaci niczym morsy, wiosłują rękoma aż w powietrze pryska kaskada kropel. Zgrabnie za nimi podąża cała falanga starszych i młodszych, niepełnosprawnych nimf wodnych. Czas więc i na mnie, zwłaszcza że widzę jak sprawnie chipem przy bramce wejściowej operuje starszy ode mnie jegomość z widocznym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, powodującym mocne przygięcie całej sylwetki do przodu. Kasjerka jak innych informuje mnie, że za saunę trzeba teraz płacić 20 groszy za minutę. Odpowiadam jej jak wszyscy że z sauny nie zamierzam korzystać. Szatnia dla bardziej niesprawnych zamknięta, wchodzę zatem do zwykłej, a stamtąd prosto do świata wodnych uciech, czyli do aquaparku, znajdującego się w części rekreacyjno-rehabilitacyjnej Słowianki. Oko niepełnosprawnych cieszy tu basen o powierzchni 250 m kw. i głębokości do 1,3 m. Jego atrakcją są gejzery, stanowiska masażu wodnego, kaskada, armatki wodne, leżanki do kąpieli bąbelkowych, sztuczna rzeka. Do wody wchodzimy schodkami lub łagodną pochylnią, trzymając się poręczy. Brakuje podobnej przy wejściu do jacuzzi. Niepełnosprawni są niekiedy zmuszeni wchodzić do tych japońskich, okrągłych wanien na kolanach i wychodzić rakiem. Hala jasno oświetlona, powietrze i woda ciepłe, ratownicy czuwają pod sztucznymi palmami, bo ruchu specjalnego w akwenie nie ma. Seniorzy o tej porze ich tu najwięcej skupiają się przy gejzerach, stanowiskach masażu wodnego lub wannach bąbelkowych. Masaż powoduje rozluźnienie mięśni, poprawia krwioobieg i wywołuje uśmiech na twarzach. Ratownicy są przeszkoleni do niesienia pierwszej pomocy medycznej, choć być może nie każdej osobie, która znajdzie się w opałach. Tak było, kiedy jedna z kąpiących się dziewcząt, wychodząc z wody dostała ataku padaczki. Opiekunka, którą była jej siostra, nie bardzo potrafiła tę korpulentną dziewczynę uchronić przed upadkiem. Na szczęście zdążyła z pomocą jedna z kąpiących się inwalidek, emerytowana pielęgniarka i wzywanie pogotowia nie było potrzebne. Około godziny 9 zaczęło robić się weselej, bo na arenę wkroczyli rodzice z dziećmi, a i w japońskich wannach pojawiło się towarzystwo jakby bardziej koedukacyjne. W kawiarni, do której dostałem się przy pomocy windy, spotkałem 75-letniego Zygmunta Jankowskiego. Odnowiony i ożywiony masażem w jaccuzi, stały bywalec niedzielnej Słowianki, spożywał właśnie drugie śniadanie. Dołączyłem, by porozmawiać i wzmocnić się kawą z mlekiem (tylko 2 złote). Pan Zygmunt pochodzi ze Śląska, ale w klubie Pogodna Jesień od 10 lat prowadzi chór Ta joj! Ta Lwów. Przypomniał mi się zaraz niewidomy piosenkarz i śpiewak operowy Armand Perykietko, którego niedawno spotkałem z nieodłączną białą laską, wracającego z Biblioteki Książki Mówionej. W czasie ulicznej pogawędki dowiedziałem się, że on także lubi te niedzielne poranki wodne w Słowiance. Rzeczywiście są one miłe. Tłoku nie ma, choć średnio przychodzi osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a wydanych zostało niepełnosprawnym około trzech tysięcy kart wstępu. Zainteresowałem się czy nie ma problemów z higieną. Okazuje się, że nie; są odpowiednie procedury pobytu, zabezpieczenia, poza tym filtry żwirowo-piaskowe bez przerwy oczyszczają wodę. Jest ona uzdatniana tzw. podchlorynem sodu, produkowanym w podziemiach Słowianki, Decyzje Prezydenta Dodatkowo prowadzone są prace nad opracowa niem projektu Śródlądowa droga wodna Kaliningrad Berlin wspólnie z miastami Weder, Elbląg i obwodem kaliningradzkim. Z informacją zostanie zapoznana Rada Miasta. l Prezydent skierował do Rady Miasta projekt nowej uchwały w sprawie pobierania opłat za parkowa nie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. Opracowanie tego dokumentu wymusiła nowelizacja przez sejm ustawy o drogach publicznych. Zmiany w ustawie spowodowały, że nie będzie możliwości pobierania opłat przez prywatne firmy i nie można stosować opłat półgodzinnych. Inkasowaniem opłat będą musieli się zająć urzędnicy, a Rada Miasta ustali nowe stawki za parkowanie. 19 listopada Prezydent powołał Krzysztofa Borka na wakujące stanowisko powiatowego inspektora budowlanego. Jolanta Cieśla Porozmawiaj z radnym Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta pełnią dyżury w biurze rady przy ul. Sikorskiego 3, pokój 217 (I piętro), tel lub we wtorki w godzinach od do grudnia Jan Kaczanowski, przewodniczący RM (SLD), 9 grudnia Grażyna Wojcie chowska, wiceprzewodnicząca RM (SLD), 16 grudnia listopada Elżbieta Rafalska, wiceprzewodnicząca RM ( Razem dla Gorzowa ), 23 grudnia Zbigniew Żbikow ski, wiceprzewodniczący RM (SLD), 30 grudnia Jan Kaczanowski, przewodniczący RM (SLD. Radni SLD dyżurują w biurze Rady Miejskiej przy ul. Sikorskiego 3 w każdy poniedziałek od godz do grudnia dyżurować będzie Mieczysław Kędzierski, 8 grudnia Ewa Piekarz, 15 grudnia Wiktor Kulisz, 22 grudnia Janina Kamińska, 29 grudnia Jerzy Antczak. Radni klubu Razem dla Gorzowa pełnią dyżury we wtorki w godz w Urzędzie Miejskim, ul. Sikorskiego 3 4, tel ; 2 grudnia Tadeusz Iżykowski, 9 grudnia Arkadiusz Marcinkie wicz, 16 grudnia Roman Sondej, 23 grudnia Marek Surmacz, 30 grudnia Jacek Guzikowski. Radny Waldemar Szadny przyjmuje wyborców raz w miesią cu, w poniedziałki w godz w Biurze Rady Miasta. pok. 219, tel ; najbliższy dyżur 29 grudnia. metodą elektrolizy z soli kuchennej. Dzięki tej metodzie możemy kąpać się w wodzie z minimalną zawartością chloru. Nowoczesny system lamp, zamontowany na wszystkich obiegach wody, zabija bakterie i niszczy tzw. chloraminy, które wytwarzają się w czasie eksploatacji basenów i szczypią pływaków w oczy. Mimo to do osób mających problemy z pęcherzem i do rodziców małych dzieci apeluję wprost: używajcie nieprzemakalnych pampersów! Opuszczam gościnną Słowiankę, mijam podjazd dla wózkowiczów i rozległy parking. Z pobliskiego przystanku autobusu 124 nadchodzą kolejni amatorzy pluskania. Autobusy (w tym niskopodwoziowe) kursują tu w soboty i niedziele co godzinę, począwszy od godz do 22.43, łącząc osiedle Górczyn ze Staszica ulicami: Czartoryskiego, Dekerta, Szarych Szeregów, Kombatantów, Okulickiego, Górczyńską, Piłsudskiego, al. Odrodzenia, Roosvelta, Słowiańską, Fredry, Staszica. Wincenty Zdzitowiecki 9

10 XVIII sesja Rady Miasta Decyzje przestrzenne i finansowe Podczas sesji 29 października najwięcej uchwał dotyczyło zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz planów zagospodarowania przestrzennego. u W dziale opieki społecznej radni przesunęli zł z rozdziału dodatki mieszkaniowe na dofinansowanie remontu Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Słonecznej. u Ze względu na wpływy z tytułu usunięcia drzew znacznie większe niż planowano, zwiększony został o zł Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z tej kwoty postanowiono zł przeznaczyć na ochronę przeciwpowodziową Zawarcia, reszta pozostanie na koncie funduszu do wykorzystania w roku przyszłym. u W związku ze zwiększeniem przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej Gorzowa na ten rok o zł, radni postanowili pieniądze te przeznaczyć na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne oraz na remonty, mające na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół. Z tej puli najwięcej, bo zł otrzymają szkoły zawodowe, zł szkoły podstawowe i tylko 1200 zł licea ogólnokształcące. u Po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane związane z przebudową ulic i parkingów zostało zł. Zaoszczędzone pieniądze postanowiono przeznaczyć na dofinansowanie zakupu furgonu z przeznaczeniem na pogotowie autobusowe MZK oraz na uporządkowanie skarpy przy ul. Wróblewskiego, koło budynku Komendy Miejskiej Policji. u Spółka Minimal partycypując w kosztach remontu ronda Myśliborskiego i zmiany organizacji ruchu w tym rejonie postanowiła przeznaczyć na ten cel zł. O tę kwotę zwiększony został budżet miasta. Radni postanowili z budżetu kultury przeznaczyć 2500 zł na dofinansowanie kosztów wyjazdu pary tanecznej z Fan Dance na Mistrzostwa Europy w salsie w Szwajcarii oraz promocję miasta. u Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ponad 15 hektarów w rejonie al. 11 Listopada. Dotychczasowe przeznaczenie określone jako tereny specjalne zmieniono na funkcje przemysłowe, usługowe komercyjne, rekreacyjne, sportowe, mieszkalne i zieleni 10 Fot. Daniel Adamski nieurządzonej z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną. Teren zaplecza turystycznego o funkcji hotelowej i gastronomicznej ma być powiązany wedle planu z funkcją przystani rzecznej. Dopuszczalna jest niewysoka zabudowa oraz nieuciążliwe funkcje produkcyjne i rzemieślnicze. W miejscu wyznaczonym pod budowę hali handlowo-wystawienniczej z towarzyszącymi funkcjami rekreacji, gastronomii i innych usług, plan wymaga zaprojektowania i realizacji obiektu o unikalnym rozwiązaniu architektonicznym. u Uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Dekerta i Czartoryskiego. Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do dwóch kondygnacji w jednej strefie i do czterech kondygnacji w drugiej strefie, przy czym w obu najwyższe kondygnacje mają być w poddaszu. u Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Myśliborskiej. Zapis planu obejmuje usługi komercyjnego, drogi, parkingi oraz rezerwę terenu pod modernizację istniejącego układu komunikacyjnego. u Nowy plan zagospodarowania rejonu ul. Sulęcińskiej dopuszcza tam zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi komercyjne z dopuszczeniem parkingu i placu manewrowego oraz komunikację drogową. u Podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miedzy ul. Szczecińską a Chróścikiem. W lutym uchwalono przystąpienie do zmiany planu dla tego obszaru, ale ponieważ nie powiadomiono o terminie wyłożenia planu do publicznego wglądu, konieczne stało się dostosowanie uchwały do wymogów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 21 marca 2003 r. Przedmiotem opracowania planu jest wprowadzenie zasad zabudowy i zagospodarowania z przeznaczeniem na funkcje przemysłowe, zabudowę mieszkaniową, komunikację oraz uwzględnienie wniosków złożonych do planu. u Potrzeba wprowadzenia ładu przestrzennego w rejonie ul. Owocowej (na zdjęciu) legła u podstaw uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Owocowej, Żwirowej i Wyszyńskiego. u Postanowiono też przystąpić do sporządzenia planu zagospodarowania obszaru na północ i południe od ul. Walczaka, by wprowadzić do planu funkcje przemysłowe. u Radni postanowili z pieniędzy przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokupić jeszcze 4 spektakle Rodziny wampira, które cieszą się dużym zainteresowaniem a stanowią narzędzie profilaktyczne. u Rada przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników sportowych. Nagrody będą wręczane podczas ogłaszania wyników konkursu na 10 najlepszych sportowców Gorzowa. u Rada uchyliła uchwałę z 1999 roku w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Gorzowa, gdyż według nowych przepisów teraz przebieg dróg wojewódzkich w obrębie miasta opiniuje prezydent. u Pracownia Kartograficzna Carta Blanca Jacek Sztolcman w Gdańsku otrzymała zgodę Rady Miasta na posługiwanie się herbem Gorzowa w celach promocyjnych w opracowaniach kartograficznych. u W związku z podjęciem w ubiegłym roku uchwały niezgodnej z prawem, Rada Miasta została wezwana przez wojewodę do usunięcia tej wady. W związku z tym ponownie zmieniony został statut Celowego Związku Gmin MG-6. Komisja rewizyjna wedle poprawionego statutu ma sprawować tylko kontrolę finansową związku, natomiast organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie. (df)

11 Podstawy prawne W celu właściwej oceny kandydatów na ławników przez rady ustawa przewiduje powołanie, przed przystąpieniem do wyborów, zespołu mającego za zadanie przedstawienie radzie na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach. Uchwałą Rady Miasta Gorzowa została powołana komisja, której zadaniem było sprawdzenie i ocena zgłoszonych kandydatów oraz dodatkowo, na prośbę przewodniczącego Rady Miasta, przygotowanie propozycji procedury wyborczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wybór ławników reguluje kilkanaście artykułów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych. Żeby zostać ławnikiem trzeba spełniać trojakiego rodzaju warunki: - mieć ukończone 30 i nie przekroczone 65 lat, - zamieszkiwać lub być zatrudnionym w miejscu kandydowania, czyli na obszarze danej gminy co najmniej od roku, - korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz być osobą nieskazitelnego charakteru. Dodatkowy wymóg przewidziany został w stosunku do osób ubiegających się o funkcję ławnika orzekającego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych kandydat powinien wykazywać się szczególną znajomością spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych. GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 12 (64) GRUDZIEŃ 2003 r. Jak wybierano ławników W bieżącym roku upływa kadencja ławników wybranych w 1999 roku, w związku z tym Rada Miasta w głosowaniu tajnym powinna dokonać wyboru ławników do sądu rejonowego i okręgowego na kolejną, czteroletnią kadencję, która rozpocznie się 1 stycznia 2004 roku. Fot. Emilia Wójcik Płonne nadzieje Komisja odbyła 6 posiedzeń roboczych, w czasie których wypracowała opinie o zgłoszonych kandydatach oraz projekt regulaminu głosowania. Do biura Rady Miasta zgłoszono ogółem 1179 kandydatów na ławników, w tym: to zgłoszenia osób indywidualnych kandydatów zgłosiły stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe - 31 kandydatów zgłosił Wojewoda Lubuski - 29 kandydatów zgłosił Sąd Okręgowy 17 kandydatów Sąd Rejonowy. Duża liczba zgłoszeń indywidualnych spowodowana jest trudną sytuacją na rynku pracy. Spośród zgłoszeń indywidualnych 333 osoby są bezrobotne i część z nich potraktowała funkcję ławnika jako możliwość zarobku. Artykuł 170 ustawy mówi: Ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku, liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem tego ławnika. Za pracę ławnika osoby pracujące dostaną diety tylko w wypadku, gdy zakład pracy odmówi zapłaty za dzień spędzony w sądzie. Ponadto osoby pobierające świadczenie emerytalne, będące ławnikami są traktowane jako pracujące i nie będzie im się należała rekompensata za udział w rozprawie. Wymogi nie do ominięcia Komisja uznała, że organizacje społeczne i stowarzyszenia zgłosiły dobrych kandydatów, podobnie organy uprawnione do zgłoszenia kandydatów do sądu pracy. Z analizy wniosków można wysnuć wniosek, że niektóre organizacje i stowarzyszenia, a także osoby indywidualne nie dysponowały dobrą znajomością procedury zgłaszania kandydatów. Kontrowersje wzbudziła sprawa zgłaszania kandydatów przez partie polityczne. Art Prawa o ustroju sądów powszechnych stanowi w zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom. Dlatego wysunięcie kandydata na ławnika przez partię polityczną może budzić poważne wątpliwości co do jego niezawisłości. Tą zasadą kierowała się komisja. Wszyscy kandydaci zostali poddani szczegółowej procedurze weryfikacyjnej, sprawdzono czy spełniają wymagane przepisami warunki. O każdym z kandydatów zasięgnięto informacji z Krajowego Rejestru Karnego i zebrano opinię od policji. Z ogólnej liczby odrzucono 427 kandydatur z następujących przyczyn: - figurowania w kartotece karnej w Krajowym Rejestrze Karnym - negatywnej opinii policji, - poważnych braków formalnych w zgłoszeniu (nieodpowiedni wiek, zgłoszenie przez nieuprawniony organ, brak oświadczeń, brak pełnych danych osobowych, niezamieszkiwanie i niepracowanie na terenie Gorzowa), - popierający zgłoszenie nie zamieszkiwali w Gorzowie, - kilka osób zrezygnowało z kandydowania. Komisja zaproponowała Komisja zaproponowała Radzie Miasta 4 listy kandydatów na ławników: 1. Sąd Okręgowy - wybór 90 ławników z 351 kandydatów 2. Sąd Rejonowy - wybór 45 ławników z 330 kandydatów i w zakresie orzekania w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: 3. Sąd Okręgowy - wybór 36 ławników z 36 kandydatów 4. Sąd Rejonowy - wybór 35 ławników z 35 kandydatów. Spośród 752 kandydatów wybranych zostanie 206 ławników. Wśród 752 kandydatów 526 to kobiety, 226 mężczyźni. 188 osób legitymuje się wyższym wykształceniem, 467 średnim. Zgodnie z ustawą rada wybrała ławników w głosowaniu tajnym. Dla usprawnienia procedury wyborczej komisja przygotowała projekt regulaminu głosowania. Komisja nie określiła kryteriów, którymi należy się kierować przy wyborze, jednak uznała, że powinny decydować względy merytoryczne tak, aby ławnikami zostali jak najlepsi ludzie doświadczeni, wykształceni, dysponujący czasem i nieskazitelnego charakteru, a także osoby, które pełnią funkcję ławnika i sprawdziły się. Ławnicy a sędziowie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadził badania empiryczne na temat ławników. Z przedstawionych wyników badań nad postawami sędziów i ławników wobec instytucji ławnika wyłania się bardzo klarowny pogląd obu zbiorowości. Uderza przede wszystkim ogromna rozbieżność ocen obu grup respondentów. Ławników cechuje nadmierny optymizm w kreśleniu swojego wizerunku i prawie ciąg dalszy na str

12 ŁAWNICY KADENCJI Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 1. Adamus Stanisław 2. Balcerzak Ryszard Mieczysław 3. Bartosiewicz Barbara 4. Bogusz Grażyna 5. Bonicki Ryszard 6. Brzozowska Edyta 7. Brzuszczak Krystyna 8. Bukowska Sabina 9. Burzyńska Irena 10. Bykowicz Mirosława 11. Cierach Jolanta 12. Cierniak Grzegorz 13. Czajkowska Grażyna 14. Dańska Barbara 15. Depczyński Bogdan 16. Dominikowska Elżbieta 17. Dorywalski Karol 18. Fila Jan 19. Forstner Ewa Elżbieta 20. Frątczak Robert 21. Głatki Tomasz 22. Godek Gabriela 23. Golicz Elżbieta 24. Gozdowska Krystyna 25. Grande Tadeusz 26. Hadrysiak Helena 27. Heyser Jadwiga 28. Janczewski Sławomir 29. Jankiewicz Maria Grażyna 30. Kamińska Irena 31. Kamińska Janina 32. Kapusta Ryszard 33. Karkusz Julita 34. Kempska Aleksandra 35. Kępińska Krystyna 36. Kimon Zofia 37. Kita Jan 38. Kołb Teresa 39. Kowalczyk Janina 40. Kozłowska Bielska Jolanta 41. Krauze Jolanta 42. Krawczak Ewa Maria 43. Krawczyńska Krystyna 44. Król Elżbieta 45. Król Kazimierz 46. Kunicka Janina 47. Laszczak Mirosława 48. Leśniewska Włodzimiera Kazimiera 49. Lisecka Danuta 50. Litwiniec Maria Elżbieta 51. Łakomiec Małgorzata 52. Łaszcz Kazimiera 53. Łyska Józef 54. Mackiewicz Henryka 55. Marjuszyc Maria 56. Michalak Bogumił 57. Musiał Jadwiga 58. Naumowicz Irena 59. Nawrot Włodzimierz 60. Nowak Roman 61. Nowak Teresa 62. Nowosadzki Alfred Eugeniusz 63. Olechnowicz Czesław 64. Ostrowski Mieczysław 65. Ozimek Julia 66. Pająk-Woźny Aneta 67. Paluch Małgorzata 68. Piś Stanisław 69. Preis-Jacykowska Katarzyna 70. Raczkowski Jacek Janusz 71. Radomska Anna 72. Roszak Edward 73. Ryndziewicz Barbara Teresa 74. Rystał Katarzyna 75. Samochwał Marek 76. Smorczewska Iwona 77. Sołtysiak Ryszard 78. Standera Barbara 79. Suchocka Danuta Zofia 80. Suproniuk Kazimierz 81. Szatkowski Stanisław 82. Szczepański Zygmunt 83. Szczodrowska-Rożek Magdalena 84. Wernerowski Jerzy 85. Winiarz Jan 86. Winnicka Elżbieta Danuta 87. Wojciechowski Zdzisław 88. Wołoszczuk Tadeusz 89. Ziółkowska Krystyna 90. Żytkowiak Barbara Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 1. Ambroży Bożena 2. Aszenberg Ryszard 3. Betański Edmund 4. Białek Bolesław 5. Bobrowicz Maria 6. Chmielewska Natalia 7. Cieśla Emilia 8. Doliński Krzysztof Tadeusz 9. Dratwińska Maria 10. Dudziak Józef 11. Fluder Bożena 12. Grabowska Wanda 13. Jacek Zofia 14. Janas Jędrzej 15. Jasiński Adam 16. Jaśniewska Maria 17. Kaźmierczak Teresa 18. Kot Wanda 19. Kowalska Korban Antonina 20. Kozłowska Elżbieta 21. Lender Jadwiga 22. Leśniczak Julia 23. Leśniewski Jan 24. Lorczyk Anna 25. Ładnowska Elżbieta 26. Łukasiewicz Wiesław 27. Makowska-Cieleń Anna 28. Małkiński Zdzisław 29. Markiewicz Bogdan 30. Matuszyński Roman Wojciech 31. Mintura Urszula 32. Obszańska Renata 33. Olejniczak Bogdan 34. Ostojak Zdzisław 35. Paćko Krystyna 36. Papiewski Jerzy Stanisław 37. Pomperski Marian 38. Rzeszewski Jacek 39. Skarżyńska Władysława 40. Suchocka Agnieszka Anna 41. Wasiukiewicz Krystyna 42. Wiliński Jerzy 43. Woliński Jerzy 44. Zalewska Halina 45. Zwiernik Danuta Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. 1. Bekasiak Helena 2. Blatkiewicz Jan 3. Brodowska Krystyna 4. Bryngiel Eugeniusz Jan 5. Budziszewska Genowefa Mieczysława 6. Bulkowska Leokadia Grażyna 7. Bury Danuta 8. Cichowska Wanda 9. Dolinkiewicz Stanisława 10. Downar-Czapczyńska Marzena 11. Franczak Irena 12. Glapa Janina 13. Górna Jadwiga 14. Grzelczak Henryka 15. Guhl Helena 16. Herbut Beata 17. Jabłońska Iwona 18. Jastrzębski Ryszard 19. Jeziorek Mieczysława 20. Kamiński Robert 21. Kaszyńska Lidia 22. Kaup Hanna 23. Klukiewicz Anna 24. Kociuba-Lemiesz Maria 25. Korneluk Irena 26. Kubacka Teresa 27. Kulesza Antonina 28. Lewy Artur 29. Sęga Katarzyna 30. Siciński Waldemar 31. Smużna Eleonora 32. Szymański Kazimierz 33. Waloch Alicja 34. Wilk Janina 35. Wiśniewska Jadwiga 36. Zdyb Jadwiga Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. 1. Bogusławska Joanna 2. Chmielińska Anna 3. Gankiewicz Bernarda 4. Grzelak Władysława 5. Grzelec Lucyna Krystyna 6. Haściło Zenon 7. Jakubowska Maria 8. Kupczak Genowefa 9. Ligęcka Barbara 10. Markowska Bożena 11. Młynarczyk Dariusz 12. Morawiec Jerzy 13. Musiał Rajmund 14. Nędzewicz Gabriela 15. Piotrowska Maria 16. Ratajczak Małgorzata 17. Rausz Katarzyna 18. Rutkowska Elżbieta Danuta 19. Rycerz Alicja 20. Rzełunowska Krystyna 21. Sidorowicz Judyta 22. Sikorski Bronisław 23. Sipiatowski Marian 24. Smorczewska Małgorzata 25. Smorczewski Sławomir 26. Stelmach Irena 27. Szewczuk Maria 28. Świerczyńska Aniela 29. Tocewicz-Nadolińska Barbara 30. Uglik Danuta 31. Wendorff Andrzej Jerzy 32. Wesołowska Teresa 33. Wiśniewska Krystyna 34. Woronowicz-Andruszkiewicz Ewa Elżbieta 35. Zwierzchlewski Wojciech Jak wybierano ławników dokończenie ze str. 11 zupełny brak krytycyzmu. Ogromna większość badanych ławników wyraża zadowolenie z pełnionej funkcji, jest przekonana o swej dużej przydatności dla wymiaru sprawiedliwości; uważa, że instytucja ławnika powinna pozostać niezmieniona a niemały odsetek badanych ławników postuluje jej rozszerzenie. Tylko niewielu ławników krytycznie ocenia swoją przydatność z uwagi na nieznajomość przepisów prawa materialnego i procedury, większość natomiast nie widzi w tych niedostatkach powodu do zaniepokojenia. Ławnicy zupełnie nie dostrzegają, iż instytucja ławnika nie funkcjonuje obecnie dobrze, że łączy się z dużymi kosztami, które obciążają wymiar sprawiedliwości, a niekiedy także strony i świadków, co nie przysparza sądom prestiżu. Sędziowska ocena instytucji ławnika jest o wiele bardziej krytyczna. Większość badanych opowiada się za jej radykalną zmianą w kierunku ograniczenia udziału czynnika społecznego w postępowaniu sądowym, a niektórzy domagają się nawet zniesienia instytucji ławnika. Sędziowie postulują przy tym wyłączenie udziału ławników ze spraw skomplikowanych, wymagających doskonałej znajomości przepisów prawa materialnego, wiedzy dotyczącej orzecznictwa, prawa procesowego itp. Proponują też postawienie na fachowość, to jest zapewnienie doboru ławników mających wysokie kwalifikacje w różnych dziedzinach (np. specjalistów z zakresu medycyny, księgowości, budownictwa). Równocześnie większość sędziów wyraża jednak pogląd, że przynajmniej w niektórych rodzajach spraw, udział czynnika społecznego powinien być zapewniony. Wymieniają tu sprawy z zakresu prawa karnego (głównie zbrodnie), prawa rodzinnego i opiekuńczego, czasem sprawy wynikające ze stosunku pracy. Szczególne podziękowania należą się paniom z Biura Rady Miasta i członkom komisji do spraw ławników sądów powszechnych za ogrom wykonanej pracy przy opracowaniu wniosków. Zbigniew Żbikowski przewodniczący komisji 12

13 15 listopada z udziałem Leszka Szredera, komendanta głównego policji, niegdyś komendanta wojewódzkiego w Gorzowie, wojewody Andrzeja Korskiego i prezydenta miasta Tadeusza Jędrzejczaka odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wyszyńskiego oraz nadania certyfikatu jakości ISO Lubuskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Starania o nową siedzibę dla Komendy Miejskiej Policji podjął jeszcze Leszek Szreder jako komendant wojewódzki w naszym mieście. Kilka lat temu rozpoczęta XVIII sesja Rady Miasta Zamiatanie podwórka Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Przyjęty został wariant restrukturyzacji zaproponowany przez firmę Remarket Doradztwo z Warszawy. Poza narzekaniami mieszkańców na ADMy i brak remontów w zniszczonych budynkach, do podjęcia tematu restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zmusiło radnych prawo. W myśl przepisów ZGM jako zakład budżetowy (a tym samym podległe mu ADM-y) nie może zajmować się zarządzaniem nieruchomościami, wykraczającymi poza zakres użyteczności publicznej. W lipcu tego roku prezydent powołał komisję w składzie: Mariusz Guzenda, Mieczysław Kędzierski, Lucyna Romanow, Kazimierz Korpowski, Irena Cichońska, która miała wypracować stanowisko w sprawie restrukturyzacji ZGM. Komisja zaproponowała przetarg na wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej do programu restrukturyzacji. Przetarg wygrała firma Remarket Doradztwo i jej projekt komisja zarekomendowała radzie. Maciej Tertelis, prezes firmy Remarket Doradztwo, przedstawił radnym analizę różnych wariantów restrukturyzacji proponowaną przez część radnych, przez ZGM oraz przez Remarket. Krzysztof Cichowski z Instytutu Badań Rozwojowych Polskiej Akademii Nauk poparł Policja w nowym lokum Fot. Tomek Jocz te wywody analizą finansową z projekcją do roku Jednoznacznie z tej analizy wynikało, że najkorzystniejszy będzie wariant umiarkowanie-rozwojowy zaproponowany przez Remarket. Polega on na pozostawieniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jako zakładu budżetowego, sprawującego nadzór właścicielski nad nieruchomościami zabudowanymi, lokalami, garażami i działkami oraz na sprywatyzowaniu tych usług, które wykonują ADM-y. Nowy zarządca ma zostać wyłoniony w drodze przetargu. Wiceprezydent Mariusz Guzenda zastrzegł, że została adaptacja budynku przy ul. Wyszyńskiego. Kosztowała blisko 3,5 mln zł. Już 12 maja oddany został tam do użytku system monitoringu, który sfinansowało miasto. Komenda będzie się przeprowadzać do nowej siedziby sukcesywnie do końca roku. Wówczas budynek po policji wróci do magistratu. Lubuska komenda jest jedną z niewielu w kraju, która może się poszczycić takim certyfikatem. Ma on szczególne znaczenie dla standaryzacji pracy organów ścigania w Unii Europejskiej. (df) podjęte zostaną starania w Urzędzie Zamówień Publicznych, aby zarządcę czy też zarządców wyłonić od razu na pięć lat. Wariant ten zakłada ograniczenie liczby etatów w ZGM (docelowo do 41, obecnie 124; pracownicy ADM-ów najprawdopodobniej przejdą do prywatnego zarządcy, zaś ZGM wchłonie część pracowników Wydziału Zasobów Lokalowych UM), inwentaryzację wszystkich zasobów komunalnych i stworzenie bazy danych o nich. Prywatny zarządca ma zajmować się i komunalnym zasobem mieszkaniowym, i budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomościami wspólnymi. Aby w umowie z przyszłym zarządcą sprecyzować jego obowiązki, niezbędne jest dokładne wyliczenie aktualnego zadłużenia miasta wobec wspólnot mieszkaniowych. Okazuje się, że prywatni właściciele mieszkań wpłacali określone kwoty na fundusz remontowy a miasto nie. ZGM szacuje, że to zadłużenie wynosi 7 mln zł, Remarket określa je na kwotę 17 mln zł. Potrzeby remontowe starych budynków komunalnych szacuje się na 400 mln zł. Zdaniem M. Tertelisa koszty utrzymania zasobów można obniżyć o 30-50%. Nie znaczy to jednak, że mieszkańcy będą płacić niższy czynsz. Zaoszczędzi na tym budżet miasta, który obecnie jest obciążony kosztami utrzymania części wspólnych nieruchomości, a więc zamiataniem podwórek i utrzymaniem czystości najbliższego otoczenia budynków. Projekt zakłada, że profesjonalne zarządzanie nieruchomościami przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych przez zarządcę oraz da realny wpływ wspólnotom mieszkaniowym na los nieruchomości wspólnej. Każda wspólnota ma posiadać własny rachunek bankowy, na który właściciele będą wpłacać zaliczki na poczet kosztów zarządzania nieruchomością wspólną. Z tych pieniędzy ma być finansowane utrzymanie techniczne budynku i koszty eksploatacji. Od 1 stycznia 2004 r planowana jest podwyżka tej zaliczki w części przeznaczonej na sprzątanie i konserwację. Miasto ma spłacić zaległości związane z funduszem remontowym, co powinno pozwolić wspólnotom mieszkaniowym na podjęcie na szerszą niż dotąd skalę remontów. Jednocześnie w budżecie miasta mają zostać przewidziane środki na odtworzenie dokumentacji technicznej budynków wspólnotowych. W wariancie umiarkowanie-rozwojowym przyjęto, że dotacja dla ZGM z budżetu miasta będzie mogła z roku na rok się zmniejszać. W analizie założono finansowanie deficytu budżetowego miasta z kredytów, które byłyby zaciągane do roku Eksperci uznali, że możliwe jest zrównoważenie budżetu w 2010 roku oraz spłata zaciągniętych kredytów do roku W dyskusji na temat restrukturyzacji ZGM podczas sesji Tadeusz Iżykowski zwrócił uwagę, że wiele będzie zależało od firmy, która wygra przetarg na zarządzanie oraz od umowy, jaka zostanie z nią zawarta. Tu duża rola organu właścicielskiego, aby dbał o interes mieszkańców podkreślił. - Przedstawiona analiza przekonuje nas do wariantu umiarkowanego rozwojowego zadeklarowała Elżbieta Rafalska. Analiza wykazała przy okazji istniejące w ZGM nieprawidłowości od 1998 roku miasto nie odprowadzało pieniędzy na fundusz remontowy a pieniądze wpłacane przez właścicieli wydawało na inny cel. Wcześniejsze kontrole w ZGM nie wykazały takich zagrożeń finansowych. Ekspertyza wskazuje też, że do tej pory nie uwzględnialiśmy w budżecie miasta wystarczających środków na utrzymanie zasobów lokalowych. Przy 20 głosach za, bez żadnego sprzeciwu i żadnego głosu wstrzymującego się radni przyjęli uchwałę o restrukturyzacji ZGM w wariancie przedłożonym przez Remarket Doradztwo. Dorota Frątczak 13

14 Fot. Daniel Adamski Szczuplejsze i zdrowsze 24 października odbyło się w Pałacyku uroczyste zakończenie pierwszego roku działalności Klubu Słowianka. Następnego dnia klubowiczki dziękując prezydentowi Tadeuszowi Jędrzejczakowi, wręczyły mu pamiątkowe zdjęcie z już szczuplejszym gronem pań, które przez cały rok, cztery razy w tygodniu wyciskały z siebie siódme poty. Ćwiczyły w wodzie, na sali, w siłowni... Dzisiaj są innymi kobietami nie tylko dlatego, że gubią zbędne kilogramy, przede wszystkim dlatego, że wraca kondycja, zdrowie i chęć do życia. Motto klubowiczek to: Zdrowy styl życia w walce z nadwagą!. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne panie, które chcą zadbać o swoje zdrowie i kondycję. Izabela Staśkiewicz opiekunka Klubu Słowianka, tel Mistrz Gałczyński Konstanty Ildefons Gałczyński był bohaterem VII Międzygimnazjalnego Konkursu Literackiego zorganizowanego 14 listopada przez Dom Kultury Małyszyn. Wzięło w nim udział 85 uczniów z 17 szkół z Gorzowa, Witnicy, Lubniewic, Skwierzyny, Zwierzyna, Jenina, Lipek Wielkich,Różanek i Krzeszyc. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test dotyczący życia i twórczości poety, w drugim recytowali jego utwory. Jury w składzie: Krystyna Kamińska, Maria Łukowska, Ireneusz K. Szmidt przyznało I miejsce Gimnzjum z Witnicy, II miejsce Gimnazjum nr 9 z Gorzowa, III Gimnazjum nr 4 też z Gorzowa. Wyróżnienia otrzymali: Urszula Soloch (Lubniewice), Zuzanna Hornik (Gorzów), Kamila Gębska (Jenin) i Ewelina Polewska (Gorzów). Ze strażackim zapałem Jesienny weekend słoneczny, ale chłodny - i 45 serc ciepłych, serdecznych i skorych nie tylko do harców, ale i do poznawania nowego. Od 17 do 19 października Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizował w Gorzowie spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej, przy udziale środków finansowych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dużą pomocą organizacyjną służyła jak zwykle Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych z Gorzowa, Deszczna i innych miejscowości województwa lubuskiego oraz z Berlina i Frankfurtu, w wieku od 12 do 16 lat. I cóż im zaproponowano w grodzie nad Wartą? Wodę niekoniecznie tę wielką, ale przyjazną, bo w basenach Gracji i Słowianki. Okazją do poznania skrawka historii Polski i regionu było m.in. zwiedzenie muzeum chwały oręża polskiego, po którym w cudowny sposób oprowadził nas właściciel, weteran II wojny światowej, druh Czesław Chmielewski oraz skansenu w Bogdańcu z młynem, sprzętem rolniczym i domowym. Wielkim przeżyciem była dla nas podziemna trasa Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w Pniewie, Tutaj, jak zresztą i w innych miejscach, które zwiedzaliśmy, historia polska przeplata się z niemiecką. Oczywiście na zakończenie było rodzinne zdjęcie na tle Rudego II. 14 Fot. Daniel Adamski Jako, że my zarażeni bakcylem pożarnictwa - nie mogliśmy nie gościć u strażaków (i tych z PSP i OSP), strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy, z druhem Fryderykiem Popykiem, zaprezentowali nam swój park maszynowy. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Gorzowie otworzyła swe podwoje. Zaprezentowany sprzęt zrobił na nas wrażenie. Nasi koledzy z Berlina i Frankfurtu też patrzyli z uznaniem na Fot. Elżbieta Winnicka prezentowane samochody ratownictwa chemicznego, drogowego i wozy gaśnicze. Szkoda tylko, że samochodu z drabiną nie mogliśmy sforsować na całej długości. Ukoronowaniem przygody z pożarnictwem było zwiedzenie Muzeum Pożarnictwa im. płk. Kiszmanowicza w Kęszycy Leśniej. Całość uzupełniały posiłki w nastrojowej i przyjaznej kawiarni Letnia. W czasie całego spotkania towarzyszyli nam dorośli pożarnicy z obu krajów: ze strony niemieckiej Willi Welkich, główny koordynator ds. współpracy straży pożarnych obu krajów w Berlinie,, Hein-Uwe Schmodsin, komendant młodzieżowych drużyn pożarniczych w Berlinie oraz Wolfgang Welenga, komendant młodzieżowych drużyn pożarniczych we Frankfurcie nad Odrą; ze strony gospodarzy: druhna Ela Winnicka i druhna Wichura. - Dla dobra kształcenia naszej młodzieży jesteśmy bardzo zainteresowani kontynuacją współpracy z młodzieżą polską powiedział Rudi Ballaschk, zastępca szefa straży pożarnej w Berlinie. Jak stwierdził jeden z uczestników wcześniejszych spotkań integracyjnych nie jedziemy na spotkanie polsko-niemieckie, lecz do przyjaciół w Polsce. Elżbieta Winnicka prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych W czasie oficjalnego spotkania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim druhowie z Berlina wręczyli druhnie Elżbiecie Winnickiej, prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP w Gorzowie Wlkp. medal św. Floriana, najwyższe młodzieżowe odznaczenie pożarnicze w Niemczech, za dotychczasową współpracę ze strażami z Niemiec.

15 Niech żyje bal! Imieniny lubi obchodzić każdy. Większość przedkłada je nawet ponad urodziny. Nie ma się co dziwić, nie wszyscy przyznają się do swojego wieku I LO przy Puszkina postanowiło uczcić swego patrona, Tadeusza Kościuszkę, właśnie w dniu jego imienin, 28 października. Pomysł nie był nowy, już kiedyś dzień patrona obchodzono w Tadeusza. Idea wydała się warta odświeżenia i w ten sposób zapadła decyzja o jej reaktywowaniu (tak, Matrix jest wszędzie). Samorząd Uczniowski przygotowywał się do tej imprezy długo i starannie. Nie dziwi zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli, Bal Kościuszkowski miał być przecież otwarty dla ludzi z całego Gorzowa. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął imiennik bohatera insurekcji, prezydent Tadeusz Jędrzejczak, medialnym patronem była Gazeta Wyborcza. Każdy, kto chciał się bawić tego dnia na Puszkina 31, musiał swym wyglądem okazać szacunek solenizantowi Kościuszce. Wersja dla panów: garnitur, wersja dla pań: elegancka sukienka. Gdy potencjalny uczestnik balu przekraczał próg szkoły, lustrowany był dokładnie wzrokiem ochrony z Agencji Sekret, która dbała o bezpieczeństwo bawiących się ludzi. Po kupieniu biletu można było udać się już do sali. Oficjalnie bal rozpoczęła krótkim przemówieniem dyrektor Zofia Bednarz. Od tej pory muzyka grała bez przerwy przez następne pięć godzin. Zabawę zapewniali szkolni DJ s i gitarzysta. Nie było chyba osoby, która wśród masy granych utworów nie znalazłaby czegoś dla siebie. Rytmy techno splatały się z brzmieniem ostrego rocka, tudzież czysto popowymi i tanecznymi piosenkami. Fruwały balony, a ze ścian spoglądały podobizny szlach- Fot. (x2) Piotr Żytnicki ciców i dostojnych dam, postaci rodem z XIX wieku. Patron szkoły patrzył na pląsający tłum ze sceny, gdzie wisiał jego pełen dostojeństwa portret. Do dyspozycji zmęczonych zabawą uczestników przez cały czas był bufet, gdzie serwowano ciasta i napoje. Cafe Kościuszko proponowało m. in. bonawenturnika, babkę insurekcyjną oraz wiele innych, choć historycznie nazwanych, to współcześnie smakujących wypieków. Spragnieni pili soki, można było również posiedzieć i porozmawiać przy kawie czy herbacie w miejscu stylizowanym na elegancką staroświecką kawiarnię. Po imprezie organizatorom pozostały poprzebijane balony i wielka satysfakcja. Nie było osoby, która wychodziłaby ze szkoły niezadowolona. Trochę cierpiące miny miały tylko koleżanki, które pierwszy raz doświadczyły zabawy na wysokich obcasach. Refren piosenki Agnieszki Osieckiej wybrzmiewał w opustoszałych murach. Należy jednak uściślić: wersja drugi raz nie zaproszą nas wcale jest już nieaktualna. Za rok następna zabawa. Zapraszamy! Jakub Chudziński I LO 15

16 NARODOWE ŚWIĘTO Pod sztandarem lwowiaków i kresowian 11 listopada w licznie wypełnionej auli Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej przy ulicy Estkowskiego mieszkańcy miasta zebrali się, by uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Głównymi organizatorami i gospodarzami tych obchodów byli członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Patronat honorowy nad uroczystością objął przewodniczący Rady Miasta Jan KACZANOWSKI. Dla społeczności gorzowskiej rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę stała się okazją podwójną, albowiem tego dnia Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich otrzymało swój sztandar. Jest to niewątpliwą zasługą dużej ofiarności sponsorów, wśród których znalazły się stowarzyszenia, banki, przedsiębiorcy budowlani, przedstawiciele energetyki i inni. Ceremoniał wbijania symbolicznych gwoździ rozpoczął przewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski, a następnie kontynuowali go przedstawiciele głównych fundatorów pięknego sztandaru, m.in. firm Interbud-West, Izobud oraz Z. Marciniak S.A.. Uroczystość przekazania sztandaru miała bardzo podniosły charakter. Jan Kaczanowski wraz ze słowami: W imieniu fundatorów mam zaszczyt przekazać panu sztandar Towarzystwa, jako symbol wierności waszym ideom, społeczeństwu i ojczyźnie. Niech skupia najbardziej wiernych i oddanych tej służbie. Nieście go z dumą i honorem złożył sztandar na ręce prezesa towarzystwa Piotra Frankowa. Najaktywniejszym członkom towarzystwa oraz jego sympatykom Marek Lewandowski, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Ludności LUW, w imieniu Wojewody Lubuskiego wręczył odznaczenia: Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymał Gorzowski Oddział TMLiKPW, a srebrny Kazimierz Dąbrowski, Jerzy Dorota, Piotr Franków, Władysław Olszowy. Za udaną współpracę Złotą Odznaką TMLiKPW zostały wyróżnione następujące osoby: Jan Kaczanowski, Maciej Szykuła, Jerzy Kaliszan, Zdzisław Czubakowski, Anna Makowska-Cieleń, Zygmunt Jankowski, Ja- dwiga Kowaleczko, Bogdan Zalewski. Zaszczytnym Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa, nadanym przez Kapitułę Bractwa Orląt Lwowskich uhonorowano prezesa Gorzowskiego Oddziału TMLiKPW Piotra Frankowa. Odznaczenia wręczył Sekretarz Generalny Zarządu Głównego TMLiKPW we Wrocławiu Alfred Janicki. Po oficjalnych wystąpieniach organizatorów i zaproszonych gości uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu chórów: Echo ze Lwowa, Ta joj! Ta Lwów z Gorzowa, zespołu wokalnego Appassionata z Domu Kultury Małyszyn oraz solistów z Przemyśla i Gorzowa. Joanna Słaba Biuro Rady Miasta Fot.(x2) Daniel Adamski W kręgu nauki 7 listopada, z okazji 85. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w bibliotece Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej odbyła się konferencja pt. Parlament polski na uchodźstwie a kwestia niepodległości Polski ( ). Konferencja poświęcona została pamięci ostatniego przewodniczącego Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Zygmunta Lechosława Szadkowskiego ( ). Patronat honorowy nad nią objęli wojewoda lubuski Andrzej Korski, były prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, były premier rządu RP na uchodźstwie prof. dr Edward Szczepanik, oraz wicemarszałek Senatu RP Jolanta Danielak. 16 Organizatorami konferencji były: Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zakład Historii Wojskowości Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. Celem konferencji było określenie stanu badań dziejów Rady Narodowej RP, omówienie szczegółów jej genezy, działalności i rezultatów oraz przybliżenie postaci Zygmunta L. Szadkowskiego, jako polskiego działacza społeczno-politycznego na obczyźnie. Referaty wygłosili naukowcy z PAN oraz uczelni z Warszawy, Łodzi, Poznania, Torunia, Białegostoku, Krakowa, Gdańska, Koszalina, Opola i Gorzowa, a także z Mielca i Londynu. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona prasie harcerskiej na obczyźnie oraz życiu i działalności Zygmunta L. Szadkowskiego, a także prezentacja tomu studiów dedykowanego pamięci Zygmunta L. Szadkowskiego. *** Konstytucja z kwietnia 1935 r. umożliwiła kontynuację działalności najwyższych władz polskich na uchodźstwie we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii, mimo przejściowej okupacji terytorium państwa przez Niemcy i ZSRR. Dzięki temu państwo polskie, zachowując ciągłość legalnych władz, działających na terenie państwa sojuszniczego, pozostawało nadal podmiotem prawa międzynarodowego. Prezydent RP Władysław Raczkiewicz rozwiązał 2 listopada 1939 r. Sejm i Senat. Dekretem z 9 grudnia tegoż roku powołał w ich

17 Fot. Daniel Adamski NIEPODLEGŁOŚCI Poloneza zacząć czas! W centrum kultury u 8 listopada w Miejskim Centrum Kultury, z udziałem Stowarzyszenia Gorzowska Orkiestra Dęta i Gimnazjum nr 9 zorganizowany został koncert Drogi do niepodległości Polski. W programie znalazł się montaż poetycki Polsko Ty moja w wykonaniu gimnazjalistów, wiązanka kompozycji patriotycznych w wykonaniu Gorzowskiej Orkiestry Dętej oraz utwory w wykonaniu lwowskiego chóru Echo. u Również 8 listopada w kinie Kopernik odbył się II Festiwal Pieśni Patriotycznej, zorganizowany przez posła Kazimierza Marcinkiewicza. u 11 listopada w Klubie Jedynka przy ul. Mieszka I 50 odbyło się spotkanie historyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W miejsce Radę Narodową (Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej), jako organ konsultacyjny i opiniotwórczy dla prezydenta i rządu. Rada Narodowa RP działała w latach drugiej wojny światowej a następnie, w związku z podziałem Europy na dwa rywalizujące bloki, w latach Nie zmienił się jej główny cel i rola w strukturze polskiego państwa na uchodźstwie. Współdziałała z jego najwyższymi władzami w dążeniu do likwidacji jałtańskiego podziału Europy i wyzwolenia Polski spod obcej dominacji. Pierwszym przewodniczącym Rady Narodowej był Ignacy Jan Paderewski a ostatnim (w latach ) Zygmunt L. Szadkowski. RN zakończyła niepodległościową misję w grudniu 1991 r. Swoją działalnością zasłużyła się Ojczyźnie. Biuro Prasowe Wojewody programie znalazł się okolicznościowy wykład, występy zespołów artystycznych i wspólne śpiewanie pieśni. u W tym samym czasie podobna impreza odbywała się w Domu Kultury Małyszyn, gdzie z okazji z okazji Święta Niepodległości specjalny koncert pt. O mój rozmarynie przygotował zespół wokalny Appassionata. u 12 listopada obchody niepodległościowe zorganizował Klubie Zodiak przy ul. Słonecznej 63. Tam wykład pt. Blaski i cienie bohatera Józefa Piłsudskiego wygłosiła Alicja Szewczuk. u Święto Niepodległości upamiętnili także kapłani podczas nabożeństw w gorzowskich kościołach. Fot. Daniel Adamski Poloneza zacząć czas! tymi słowami Alina Nowak, dyrektor II LO im. Marii Curie Skłodowskiej, otworzyła tegoroczny, VIII już Bal Niepodległościowy, który odbył się w piątek 7 listopada w sali sportowej tejże szkoły. Impreza pod patronatem lubuskiego kuratora oświaty, Macieja Szykuły oraz Gazety Lubuskiej jest już niemalże tradycją związaną ze świętem odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada. Tym, co różni tę imprezę od innych odbywających się w szkole wydarzeń kulturalnych są obowiązujące stroje wieczorowe, okazjonalny tort, którego podanie jest momentem kulminacyjnym oraz podniosły nastrój towarzyszący samemu otwarciu i rozpoczęciu. Krótka lekcja historii, wiersz recytowany przez Alicję Żuraw, uczennicę drugiej klasy, uroczyście odtańczony przez trzydzieści sześć par polonez na początek... i zabawa do północy. Bal, którego organizatorkami już od wielu lat są panie: Barbara Baranowicz, Alicja Wyszyńska oraz Agnieszka Regulska cieszył się tak, jak w latach ubiegłych, ogromną popularnością. Aby jednak uniknąć monotonni, tym razem postanowiono, że odbywać się on będzie pod hasłem szalonych lat 20-tych. Goście pokazali, że potrafią się dostosowywać i wielu przyszło w strojach z epoki. Meloniki, muchy, białe szale, prawdziwe bądź sztuczne perły, sukienki z obniżoną talią, czarne opaski na głowach, wyszukane fryzury (niekoniecznie z lat 20- tych) były wszechobecne tego wieczoru. Klimatu nadały z pewnością także występy zespołu Fart Adama Węsławskiego, którego tancerki zaprezentowały rewię z musicalu Chicago. Balujący, którzy zgłodnieli mieli możliwość posilenia się przy szwedzkim stole, na którym królowały owoce, sałatki warzywne i różnorakie ciasta. Ani przez moment talerze nie stały puste, ciągłe dostawy wypieków i surówek systematycznie karmiły tłumnie kolejnych wymęczonych szalonym tańcem gości. Ci mniej głodni, ale zmęczeni i obolali, regenerowali siły wszędzie tam, gdzie tylko pojawiło się wolne miejsce. Krzesełka w sali, ławki na korytarzach, parapety, a nawet podłoga okazały się miejscami, gdzie energia, tak przecież potrzebna do szalonych skocznych tańców, najszybciej wracała do obolałych nóg. Mimo, iż muzycy zespołu De- Moll często odpoczywali przy swoim stole po wyczerpujących popisach robiąc przerwę w muzyce granej na żywo, tańczący bezbłędnie odnaleźli się w puszczanych z płyt hitach muzyki tanecznej i bawili się dobrze. ciąg dalszy na str

18 Fot. Daniel Adamski Fot. Daniel Adamski GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 12 (64) GRUDZIEŃ 2003 r. Tematyka konkursu: 1. Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska; 2. Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje; 3. Historia mojej ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci; 4. Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju; 5. Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczoturystyczne; 6. Nasza szkoła, historia i tradycje SKKT- PTTK w mojej szkole; 7. Moja ojcowizna jej miejsce w Polsce i Europie; 8. Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju. Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej (2-4 osoby) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Rywalizacja przebiega w następujących etapach: 18 * etap szkolny do 1 grudnia, * etap powiatowy do 10 stycznia, * etap wojewódzki do 15 lutego, * etap centralny do 1 maja. Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej, autorskiej oceny obserwowanych zjawisk, zebranego materiału unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań. Komisja oceniać będzie zawartość merytoryczną opracowania (np. wiedzę krajoznawczą, historyczną, geograficzną, etnograficzną) oraz poziom literacki i wyraz artystyczny (np. przyjęte rozwiązania plastyczne, stronę edytorską, jakość fotografii). Prace nie mogą być wykonywane w formacie większym niż A-4. Do etapu wojewódzkiego włącznie można przysłać załączniki w postaci makiet, gablot. Strona tytułowa opracowania powinna zwierać: - imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania i numer telefonu autora lub autorów, Poloneza zacząć czas! dokończenie ze str. 17 Bal Niepodległościowy jest imprezą otwartą, sprzyjającą integracji, na którą mógł przyjść każdy, kto tylko zakupił 15 złotych za bilet wstępu. W momencie zakończenia tegorocznej imprezy, wielu z tych, którzy mieli się okazję bawić, zaczęło już liczyć dni do przyszłorocznego, IX Balu Niepodległościowego. Olga Krynicka II LO Poznajemy ojcowiznę Oddział Miejski PTTK zaprasza dzieci i młodzież wraz z nauczycielami szkół powiatu gorzowskiego do udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym Poznajemy ojcowiznę. PAPIEŻ. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny wraz z Regionalną Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność zorganizował konkurs plastyczny pt. 25 lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Najciekawsze prace zaprezentowane zostały w Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży przy ul. Łokietka 20A. 26 listopada otwarto tam wystawę prac uczniów Gimnazjum Publicznego w Torzymiu, oprawę muzyczną przygotował zespół muzyki dawnej La Cantoria z Santoka. - nazwę, adres i numer telefonu szkoły, przynależność do SKKT-PTTK. - imię i nazwisko, adres, numer telefonu opiekuna pracy, - datę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Na końcu pracy powinna być zamieszczona bibliografia. Można zgłaszać na konkurs prace multimedialne (prezentacje, strony internetowe, filmy video). Należy dołączyć informację, w jaki sposób można pracę obejrzeć. Prace należy przesłać do 10 stycznia 2004 roku na adres: Oddział Miejski PTTK ul. Kućki 12/ Gorzów Wlkp. Szczegółowych informacji udziela Hanna Rudzińska, przewodnicząca Młodzieżowej Komisji Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK, tel. (0-94) (po godz. 20). Europa nasz dom W Gorzowie powstało Stowarzyszenie Europa naszym domem. Stawia sobie ono za cel popularyzację zasad dobrego partnerstwa międzynarodowego, szerzenie kultury polskiej, historii i tradycji, działania na rzecz grup szczególnej troski, udzielanie pomocy materialnej osobom szczególnej troski, współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. Realizacji tych zamierzeń służyć mają szkolenia, kursy, turnieje, konkursy, programy integracyjne i rekreacyjne, kultywowanie tradycji w trakcie organizowanych zadań i programów dla określonych grup, współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia. Najbliższe działanie, to grudniowe spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec. Środki na realizację tego zadania już zostały pozyskane. Stowarzyszenie Europa naszym domem założyła 15-osobowa grupa, kieruje nim pięcioosobowy zarząd, jego prezesem jest Elżbieta Winnicka. Kontakt: tel lub

19 Zgorzowieć w moim mieście Oddział Miejski PTTK i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny zorganizowały 25 października w Klubie Nauczyciela eliminacje wojewódzkie XXXIII Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem organizatorów jest rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych, zwłaszcza związanych z poznawaniem własnego regionu oraz wyczulenie młodzieży na dbałość o kulturę języka. Tematyka konkursu była dowolna, ale związana z turystyką i krajoznawstwem. Jury w składzie: Anna Makowska-Cieleń (WOM), Zbigniew Rudziński (PTTK), Bogumiła Popiel (PTTK) i Anna Hwozdyk (nauczyciel regionalista) wysłuchało siedmiu finalistów, którzy mówili na tematy: Diabeł, wino i rycerz, Przyjaźń z całym światem rozpoczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem, Sielawa z łagowskich jezior, Atrakcyjność nowego Miasteczka, Moja mała ojczyzna Łagów, Nowosolski piechur i Zgorzowieć w moim mieście. Tytuły laureatek otrzymały Angelica Wesołowska z III LO w Gorzowie za tekst Zgorzowieć w moim mieście i Katarzyna Rybarczyk z LO w Nowej Soli. (df) GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 12 (64) GRUDZIEŃ 2003 r. Radośnie i edukacyjnie 5 listopada w Szkole Podstawowej nr 10, przy ul. Towarowej odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. W ceremonii udział brali uczniowie sześciu klas pierwszych, ich rodzice i bliscy oraz nauczyciele. Program o charakterze edukacyjno-artystycznym nastawiony był na integrację dzieci, co udało się zrealizować poprzez treści patriotyczne, ekologiczne, prozdrowotne. Aktu pasowania 134 pierwszaków na uczniów dokonała wiceprezydent miasta Dorota Modrzejewska-Karwowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 27 przy ul. Śląskiej, Zofia Majewska, administratorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Dorota Nowaczyk oraz wicedyrektorki szkoły Maria Wieczorek i Maria Grabowska. Dzieci świetnie się bawiły ze swoimi rodzinami i wychowawcami podczas tej imprezy, ale także z wielkim przejęciem przeżywały podniosły nastrój ceremonii pasowania, symbolizujący ich wkroczenie na nowy etap życia. (df) Fot. archiwum Od lewej: Angelica Wesołowska i Katarzyna Rybarczyk Młodzi krasomówcy 24 października odbył się w Gorzowie Wojewódzki Turniej Krasomówczy Lubuskie historia i współczesność. Młodzi krasomówcy ze szkół podstawowych i gimnazjów pięknie opowiadali o swoich małych ojczyznach. Tematy wypowiedzi związane były z historią, legendami, walorami krajoznawczymi, dziedzictwem kulturowym, dorobkiem współczesności, itp. Komisja w składzie: Teresa Lisowska-Gałła, aktorka Teatru im. J. Osterwy, Małgorzata Tyszkiewicz i Barbara Bednarek, konsultantki Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, po wysłuchaniu wypowiedzi 15 uczniów przyznała tytuły laureata. W kategorii szkół podstawowych: Anna Olczak ze Społecznej Szkoły Podstawowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców (opiekun Hanna Rudzińska), Agata Szwajkowska ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich (opiekun Marzena Darowska). W kategorii gimnazjów: Monika Araszczuk z Gimnazjum nr 7 w Gorzowie (opiekun Aneta Gizińska-Hwozdyk), Magdalena Serbakowska z Gimnazjum nr 11 w Gorzowie (opiekun Ryszard Marcinkiewicz). Laureaci reprezentowali Lubuskie w finale ogólnopolskim konkursu, który odbył się w dniach listopada w Legnicy. W czasie obrad jury uczestnicy konkursu zwiedzili Muzeum Warty Spichlerz. Nagrody i upominki laureatom i wyróżnionym uczestnikom konkursu zafundowały: Lubuski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Gorzowa, Grodzki Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i redakcja Ziemi Gorzowskiej. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Grodzki Dom Kultury. Jadwiga Kowaleczko O rozwój ucznia Wydział Integracji Europejskiej Urzędu Miasta zorganizował w dniach października w sali konferencyjnej Hotelu Mieszko szkolenie pod tytułem Unijne programy edukacyjne szansą na rozwój polskiego ucznia. Było ono skierowane do nauczycieli wszystkich szkół w mieście o profilu podstawowym i ponadpodstawowym. Chęć uczestnictwa zadeklarowało około 80 osób. Dzięki uzyskaniu funduszy CPF ze środków Unii Europejskiej nauczyciele całkowicie bezpłatnie mogli uczestniczyć w warsztatach, które poprowadzili pracownicy Krajowego Biura Programu Leonardo da 19 Fot. Daniel Adamski Vinci z Warszawy oraz koordynator wojewódzki programu Socrates Comenius. Oba programy mają za zadanie podniesienie jakości kształcenia i umożliwienie młodzieży zrównoważenia poziomu edukacji z pozostałymi państwami Unii Europejskiej. Paulina Dąbek Wydział Integracji Europejskiej ul. Kazimierza Wielkiego tel

20 Młodzieżowy samorząd 23 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Jej nowi członkowie zostali wybrani spośród wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta. Na wstępie przybyłą młodzież przywitał opiekun tego gremium, przewodniczący Rady Miasta, Jan Kaczanowski. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił celowość funkcjonowania Młodzieżowej Rady oraz życzył jej członkom sukcesu i powodzenia w dalszej działalności. Głównym punktem porządku obrad sesji były wybory do prezydium oraz omówienie nowego statutu rady. Bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, rada wybrała: Pawła Wróblew- skiego (IV Liceum Ogólnokształcące) na przewodniczącego oraz Tomasza Borowiaka (Zespół Szkół Mechanicznych) i Karolinę Woźniak (Zespół Szkół Elektrycznych) na wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady, Agatę Marcinkiewicz (VIII Liceum Ogólnokształcącego) na sekretarza. Do zadań nowo wybranego prezydium będzie należało przygotowanie w najbliższym czasie planu pracy na bieżący rok szkolny. Joanna Słaba Biuro Rady Miasta Fot. Piotr Żytnicki Promocja zdrowia Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego i Kuratorium Oświaty zorganizowały 19 listopada w Zespole Szkół Budowlanych konferencję na temat: Aktualna sytuacja i możliwości rozwoju promocji zdrowia w województwie lubuskim. Głównym celem spotkania była popularyzacja projektów promocji zdrowia w szkole, szpitalu, zakładzie pracy, wymiana dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie oraz prezentacja Wojewódzkiego Programu Promocji Zdrowia. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych, zakładów opieki zdrowotnej oraz placówek oświatowo-wychowawczych województwa lubuskiego. Wykład wprowadzający na temat: Promocja zdrowia założenia, zadania i programy wygłosił prof. dr hab. Marian Sygit. Natomiast o sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa lubuskiego w porównaniu z sytuacją w kraju mówił dr Paweł Goryński z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia w zakresie realizacji projektów promocji zdrowia na terenie województwa. Obradom towarzyszyła sesja plakatowa, w czasie której uczestnicy zaprezentowali prowadzoną dotychczas działalność z zakresu promocji zdrowia w formie plakatu. Z nadwyżką radnych Wybory przewodniczącego, zastępców i sekretarza zdominowały pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miasta w nowym roku szkolnym. Okazało się, że nie wszyscy dysponują nowym statutem rady, a samych radnych jest więcej niż miejsc w radzie. W dodatku większość tych, którzy przybyli na sesję, zapomniała o galowym ubiorze. Do każdej szkoły wysłaliśmy przecież w czerwcu nowy statut rady - dziwili się organizatorzy pierwszej sesji, gdy większość nowych radnych stwierdziła, że nic o żadnych zmianach w statucie nie wie. Tego dnia nie brakowało zresztą takich, którzy nie wiedzieli nic o idei istnienia Młodzieżowej Rady Miasta, jej kompetencjach, zadaniach i celach. Okazało się również, że radnych, których w nowej kadencji miało być 33, jest Trzeba będzie zadzwonić do szkół i zapytać, kto wybrał więcej radnych niż pozwalają na to nasze przepisy - zapowiedziała Jolanta Walas z Wydziału Edukacji gorzowskiego magistratu. Jej zdaniem rada powinna być ważnym głosem młodych ludzi. PAWEŁ WRÓBLEWSKI został przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta. Uczy się w drugiej klasie IV LO przy Kosynierów Gdyńskich. Na pytanie o zainteresowania, odpowiada bez zastanowienia: nauka i język niemiecki. Wróblewski chce zaktywizować Młodzieżową Radę Miasta, by działała mądrze i płynnie. - Jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretach. Za wcześnie też, by oceniać nowych radnych - mówi. 20 Młodzi radni TOMASZ BOROWIAK został zastępcą przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. Ma doświadczenie: dwa lata temu był skarbnikiem rady, a w ubiegłym roku jej przewodniczącym. Tomasz jest uczniem czwartej klasy Technikum Mechanicznego. Interesuje się wspinaczką, chociaż ostatnio nie ma zbyt wiele czasu, by trenować. - Nie wiem jeszcze, czy będę politykiem - mówi. ŁUKASZ BERDOWSKI w Młodzieżowej Radzie Miasta reprezentuje I LO przy Puszkina. Ma 17 lat i uczy się w drugiej klasie w tej szkole. Do klasy chodzi razem z bratem bliźniakiem, Mateuszem, który jest reprezentantem szkoły w koszykówce. Łukasz również interesuje się sportem. Od lat gra w tenisa ziemnego. Jego hobby to także informatyka, a w szczególności programowanie. Do Młodzieżowej Rady Miasta kandydował, ponieważ zachęcili go koledzy i wychowawca Leszek Narusiewicz (dawniej radny dorosłej Rady Miasta). (pż) Fot. (x4) Piotr Żytnicki

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXVIII/32/09 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 18 czerwca 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 REALIZATOR PROGRAMU: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie przyjęty na XXVI Sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów 2. Informacja o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Białystok, 23 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.4.25.2015.MN PROCEDURA TWORZENIA, ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY/POPWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.)

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) ADRESACI PROGRAMU Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

uchwalonego i 94,7% przewidywanego wykonania 2006 roku. - Zakładów Gospodarki Lokalowej łącznie zł, co stanowi 300,0% planu

uchwalonego i 94,7% przewidywanego wykonania 2006 roku. - Zakładów Gospodarki Lokalowej łącznie zł, co stanowi 300,0% planu V. Gospodarka finansowa zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych, dochody własne jednostek budŝetowych i wydatki nimi finansowane oraz fundusze celowe. 1. Zakłady budŝetowe. Zakładami budŝetowymi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a Załącznik do Uchwały nr 1/2010 Zarządu Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Informacja prasowa z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczy: możliwości rozwoju i funkcjonowania podsystemu tramwajowego w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011 Radom, dn. 12.01.2012 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011 ZS.IV.843.1.2012 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXVII/1199//2010. Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

UCHWAŁA NR LXXVII/1199//2010. Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi UCHWAŁA NR LXXVII/1199//2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA 1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 630 TURYSTYKA 18 720 18 720 100,0

Bardziej szczegółowo

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy.

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.2.3.2016.MN PROCEDURA TWORZENIA, ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Środowiskowy dom samopomocy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r. PROTOKÓŁ NR 39.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.236.778,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005 Budżet powiatu jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej powiatu. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd Powiatu na podstawie propozycji podległych mu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/245/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada2011r.

Uchwała Nr XIII/245/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada2011r. Uchwała Nr XIII/245/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada2011r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VII/119/11 z dnia 27 kwietnia 2011r. /ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału

WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału WRZESIEŃ 1972 r. powstanie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Został on powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na wniosek Wydziału Oświaty i kultury w Pajęcznie, a zlokalizowany w pałacu Męcińskich.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r.

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015 SPS.520.1.2016.KW SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r.

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.06 Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Wicestarosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji klas integracyjnych

Zasady organizacji klas integracyjnych Zasady organizacji klas integracyjnych Zasady organizacji nauczania integracyjnego oraz podstawy prawne regulujące tę formę nauczania Wychowanie i nauczanie integracyjne jest ofertą edukacyjną dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Komisja jednomyślnie przy 10 głosach za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia, który przedstawia się następująco:

Komisja jednomyślnie przy 10 głosach za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia, który przedstawia się następująco: P r o t o k ó ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm odbytego w dniu 29 września 2015 r. w sali Nr 1 Urzędu Miasta Chełm pod przewodnictwem Pani Ewy Suchań - Przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo