enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta"

Transkrypt

1 DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM» WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSACY/NE POWIEŚCL Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. ROK VII. Czwartek, dnia 9 czerwca 1938 r. Nr. 157 enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Pociągi do Kowna Warszawa, Tel, wl. Pociągi z wagonami do Kowna wyruszać będą z Warszawy o gody. 0.15, a z Wilna o 6.40 rano. Następny pociąg wyruszać będzie z Wilna o 19-ej. Bilet kolejowy do Kowna z Warszawy kosztować będzie w klasie III-ej pociągu osobowego 23 zł., w kl. Ii-ej i w k l I-ej zł. Eksplozja w prochowni LMiona, PAT. W prochowni Chelas nastąpił dziś wybuch w czasie manipulowania workami prochu. W wybuchu zginęły 4 kobiety, a jedna została ranna. Liege, Tel. wt. Olbrzymie zainteresowanie Bu'dzi»prawa Marii-AIefcsandry Petitjean, wdow y Becker, która przed tym była krawcową i modystką, mieszkającą w Liege, 8 od 9 października 1936 r. w więzieniu. Proces jej rozpoczął się 7 czerwca w Liege, śledztw o w tej sensacyjnej sprawie toczyło się przez 17 miesięcy i wbrew poszlakom czy niezbitym dowodom, wdowa Becker wypiera się i to gwałtownie narzucanych jej 11 morderstw, 4 usiłowań otrucia, kradzieży papierów wartościowych, pieniędzy i biżuterii. dwóch adwokatów, pp. Henri ChevaHier i Paul Remy. Jedenaście zbrodni Okrutna wdowa Becker w latach 1933 do 1936 pozbawiła życia przy pomocy trucizny następujące osoby: 1) Marię Doupagne; 2) L. Beyera, swego narzeczonego; 3) Julię Bossy; 4) Katarzynę Beeken; 5) Alinę Louis-Damoutte; 6) Marię Remacle-Martin; 7) Marię Evrard-Crulle; 8) Marię Stevard; 9) Marię Wlllems-Bulte; 10) Franciszkę Van Caulaert-Lange; 11) Marię Luxem-Weiss. Zabójcza opieka wdowy Becker nie zdołała pozbawić życia: Hugona Gichne- Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta Serdeczna mowa Piusa XI do pielgrzymów polskich ra, Marli Flohr-Vallee, Marii Bouille i A leksandry Lejeune-Blumlein. Anonimowy list Energiczne dochodzenia wszczęła policja dopiero wówczas, gdy otrzymała anonimowy list donoszący o dwóch nagłych zgonach w odstępach zaledwie kilkudniowych. Biżuteria i trucizna chwili, gdy aresztowano wdowę r, znaleziono przy niej cztery pier-.ie i flakon z trucizną, w trzech czwartych opróżniony, który znajdował się w Osobliwa opiekunka chorych węzełku chusteczki do nosa. Jeden z pierścieni rozpoznano jako własność wdowy Ö okresie lat młodzieńczych truciciel- Moskwa, Tel. wt. cji, było pojawienie się słynnego badacza Ki nic nie wiadomo. Od czasu gdy w y W czoraj komisarz spraw zagranicznych Litwinow w ydał bal na cześć odje Litwinow ostentacyjnie oprowadzał inicjały. Arktyki, prof. Ottona Schmidta. W eissw ej, gdyż były na nim w yryte jej szła za mąż za stolarza, który nabył tartak od swych rodziców, prowadziła życie żdżającego z Moskwy ambasadora St. go po swoich salonach i przedstaw iał gościom. ciche i skromne, poza tym była dobrą gospodynią, a w jej mieszkaniu zawsze pa Sensacją tego balu, w którym wzięli Uczony był bardzo zażenowany i ma Zjednoczonych Davisa. Posiadanie przy sobie flakonu z dygitaliną zbrodniarka tłumaczyła tym, że od pewnego czasu cierpiała na serce i, że nowała wzorowa czystość. udział w szyscy przedstawiciele dyplomałomówny. Czy nie sprowadzono go na tę truciznę jako lekarstwo przepisał jej Zawsze też z wielką uprzejmością odnosiła się do klientów swego męża i, jak potwierdzić prawdziwości tego oświad bal z więzienia?, nie udało się ustalić... doktór M atray, który jednak nie może mówią, umiała zaskarbić sobie ogólną czenia, gdyż od roku już nie żyje. sym patię i zaufanie. Z drugiej strony oskarżona nie posiadała stałego mieszkania, lecz jak W roku jednak 1934 w jej usposobieniu pękła jakaś struna. Zmieniała się z stwierdziła policja jej rzeczy znajdow ały się w pewnej komórce, gdzie pod dnia na dzień, staw ała się rozrzutną, w y wykryła bandę szpiegów chodziła z przyjaciółmi którzy najczęściej byli młodymi ludźmi, i codzien Nowy Jork, PAT. uniwersytetu w Berlinie Eleonor Boesme. czas rewizji znaleziono pusty flakon z dygitaliny'', ukryty w sprężynach fotelu, oraz bogatą kolekcję starej biżuterii, nie niemal wyelegantowana odwiedzała Sąd federalny w dalszym ciągu śledztwa w New York Sun donosi, że Eleonor Boesme nawiązała łączność z grupą szpiegów na pokładzie różne dancingi. sprawie wielkiej afery szpiegowskiej badał dziś 4 szeregowców armii amerykańskiej, stacjonowanych w koszarach pod N. Jorkiem. Zostało Zjednoczonych. sa. Zbrodniarka często udawała się do parowca niemieckiego w czasie podróży do SŁ która się znajdowała w chusteczce do no _W sześć miesięcy po tej przemianie, jej małżonek zmarł oficjalnie na raka, już ujawnione, źe tajemnicza blondynka, która W ciągu dnia wczorajszego badano ponownie rysownika odlewni żelaza Bath Iron przedmioty pochodzące prawdopodobnie lombardu, gdzie składała biżuterię i inne lecz wielu sądzi, że powodem śmierci była choroba umyślnie spowodowana która ma być niezwykle ważnym świadkiem, Works niejakiego Denelsona i Williama Drech- od jej ofiar. zeznawała już kilka razy w ciągu śledztwa, a jest wychowanką Hunter College i b. studentką sena, dyrektora North German Lloydu". Odtąd w dow a Becker podczas 4 następnych lat prowadziła życie awanturnicze, przenosząc się z miejsca na miejsce i nie pracując już jako krawcowa nia trudności zewnętrznych, dążących z ności wewnętrznych, jak i przezwycięże bądź modystką, choć lubiła w ydaw ać pieniądzścijańskiej! W szczególności Polska win różnych stron do osłabienia wiary chrze W tym też właśnie okresie zaczęła na być zawsze godną swego starożytnego, okrytego chwałą, tytułu obrońcy się opiekować chorymi, szukać zażyłości ze starszym i, samotnymi kobietami, wdowami jak i ona, które spotykała w róż Papież przyjął dziś 150 pielgrzymów Rzymie wśród innych skarbów i relikwie- zawsze zalecał, aby Polska kontynuowa Castel Gandolfo, PAT. łoby dlań wielką radością zatrzymać w chrześcijaństwa 1 dlatego Ojciec święty nych okolicznościach i które z naturalnej polskich, przybyłych do Rzymu po relikwie św. Andrzeja Boboli. pież bardzo chętnie przychylił się <$o po Przemówienie swe zakończył Ojciec szczątki świętego polskiego. Jednak Pała sw e sławne tradycje. potrzeby zwierzenia się przed kimś, pow ierzały jej swe troski i nadzieje. Poznaw szy w ten sposób środki utrzymania wił do pielgrzymów, wyrażając radość, doniosłą będzie obecność okrytych chwa Polski, zawsze mu bliskiej, którą jak Papież, zasiadłszy na tronie, przemóbożnego życzenia Polaków, wiedząc, jak święty, wyrażając ojcowskie życzenie dla swej przyszłej ofiary, zaofiarowywała jej że reprezentują oni wszystkie sfery społeczne Polski. Stwierdzając, że Polacy We wszystkich okolicznościach życiomi. W końcu Pius XI udzielił Polsce i o- łą relikwij św. Andrzeja Boboli w Polsce. oświadczył pragnąłby objąć ramiona swą pomoc a często przeprowadzała się do niej. przybyli, aby prosić Papieża o cenny wych powiedział Ojciec święty potrzebny jest w pewnej mierze duch męstolskiego, po czym opuścił salę wśród becnym Polakom błogosławieństwa apo W krótce jednak każda z upatrzonych skarb, jakim są relikwie św. Andrzeja ofiar zapadała na zdrowiu, a ona stawała Boboli, Ojciec święty zaznaczył, że byczeństwa, zarówno dla pokonania trud- gorących owacyj pielgrzymów. się jej troskliwą opiekunką i, jak tw ierdzą świadkowie, była niezwykle cierpliw ą i wyrozum iałą dla swych chorych. Akia Strasznemu procesowi belgijskiej trucicielki przed Sądem Przysięgłych miasta Liege przewodniczy radca Fettwels. Jak już wyżej wspomnieliśmy, śledztwo trwało przez przeciąg siedemnastu Katowice, P racow ał on przez kilka lat w Zak )adzie zorem policyjnym. Jak dotychczas, sum a (ag) Dochodzenia karne przeciw ko in Czyszczenia Miasta, gdzie podlegali mu przez niego sprzeniew ierzona na szkodę miesięcy. Akta zawierają dokumentów, co razem stanowi cztery tomy po spektorow i' M agistratu m iasta Katowic, Alfonsowi Cygankowi, obecnie zawieszonem u Alfonsa Cyganka należało m. in. wlepianie kiego przekracza kwotę zł. wszyscy robotnicy miejscy. Do obowiązków Związu Rezerwistów i M agistratu katow ic 450 kartek każdy. w urzędow aniu, są już na ukończeniu i p ro znaczków ubezpieczeniow ych do robotniczych k art kw itow ych. Jak się okazało, Al watnego brata defraudanta, Alfreda Cygan W ostatniej rozpraw ie z oskarżenia p ry T rzy dni będzie trwało przesłuchiwanie oskarżonej, jeden dzień zeznania p. przystąpi w najbliższym czasie do napisafons Cyganek od wielu lat znaczków ubezka, zostało udowodnione, że cała rodzina k u rato r Sądu Okręgowego w Katowicach Oskara Destexhe, sędziego śledczego i nia aktu oskarżenia. pieczeniowych nie wlepiał, a pobierane na Cyganków należała do V olksbundu. Rozpraw y przeciw ko Alfonsowi Cygankowi na jeden dzień zeznania ekspertów. Sąd będzie zmuszony przesłuchać 600 świadcyjne rezultaty. Jak już na wstępie docho obliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych leży się spodziewać w ciągu lipca br. Dotychczasowe dochodzenia dały sensa ten cel pieniądze sprzeniew ierzał. W edług ków. co potrwa około trzech tygodni, a dzeń donosiliśmy, przeciwko Alfonsowi Cygankow i w płynęło doniesienie karne o sprzego tytułu około zł. Suma ta nie jest rato r Sądu Okręgowego w Katowicach pro w Chorzowie Cyganek sprzeniew ierzył z te Jak poza tym się dow iadujem y, proku przemówienia obrońców w sumie będą trw ały co najmniej jeden tydzień. niew ierzenie około zł na szkodę Związku Rezerwistów, gdzie był skarbnikiem. dzie wyższa, gdyż obliczenia w Zakładzie ko innem u inspektorow i M agistratu m iasta jeszcze ostateczna i najpraw dopodobniej bęwadzi dochodzenia k arn e jeszcze przeciw Adwokat generalny, p. Delwaide, który występuje ze strony oskarżenia, będzie w spierany przez dziesięciu adwoka Alfons Cyganek dopuścił się również sprze Całą tę sumę będzie m usiał pokryć Magi- łapówek. Dochodzenia te jeszcze trw ają i W toku tych dochodzeń wyszło na jaw, że Ubezpieczeń nie zostały jeszcze ukończone. Katowic, którem u zarzuca się pobieranie tów ze strony krewnych osób pomordow anych: oskarżonej zaś będzie bronić Katowic. niewierzenia na szkodę M agistratu m iasta I strat m iasta Katowic. Cyganek przebywa o- dlatego szczegóły tej spraw y ze zrozum iałych względów trzym ane są w tajem 1 becnie na wolności i znajduje się pod do nicy. Sprzeniewierzenia inspektora Cygan na szkodę magistratu Katowic sięgają zł.

2 Str. 2 SIEDEM G R O S Z Y Nr r. Poseł Kund* złożył memoriał skowej zostali również objęci w szyscy żołnierze, odbyw ający obecnie sw ą służbę wojskową. Rezerwiści, którzy zaciągnięci zostali ostatnio do czynnej służby, pozostaną nadal pod bronią do 30 czerwca br. z żądaniami Niemców sudeckich Koszta tych zarządzeń wojskowych, Praga, Tel. wł. narodowościowego. W tym ostatnim wiska, albowiem projekt statutu nie został pokryte zostaną częściowo z funduszów Biuro prasowe partii Niemców sudeckich donosi, że poseł sudecki, Kundt do strzegą sobie zajęcie konkretnego stano- jej znany. które będzie mógł na ten cel zaciągnąć wypadku partia sudecko-niemiecka za- jej podany do wiadomości, ani też nie jest innych resortów, a częściowo z kredytów, ręczył premierowi Hodźy memorandum, minister obrony narodowej. Na pokrycie zawierające żądania partii Niemców sudeckich, opierające się na ośmiu punktach rzone konsorcjum przeprowadzi w kraju tych kosztów specjalne w tym celu stw o karlsbadzkich, wysuniętych przez Konrada Henleina. Jak słychać, kierownictwo tego kon Czechosłowacja wprowadza t. zw. zbiórkę wolnościową. W dołączonym liście poseł Kundt trzyletnią służbę wojskową sorcjum obejmie dyrektor Banku Narodowego dr. Englis. Z kół urzędowych jed zwraca premierowi ponownie uwagę, że Praga, Tel. wł. żonej służby; wojskowej pomyślane jest pewne oficjalne informacje i wywiady Lidove Noviny donoszą, te miarodajne czynniki uzgodniły już swe stano służba wojskowa będzie znowu zastąpiow a utworzenia takiego konsorcjum znaj jedynie na okres przejściowy i trzyletnia nak w związku z tym donoszą, że spra wywołują fałszywe wrażenie, jakoby statut narodowościowy rządu miał być pod IMS* I.. * wisko w sprawie zaprowadzenia trzyletniej służby wojskowej. narodowa na to zezwoli. chwała w tej sprawie jeszcze nie zapadła. na dwuletnią, o ile tylko sytuacja międzyduje się obecnie w projekcie, jednak u- stawą rozmów. Kierownictwo partii sudecko-niemiec- Jak informują, zaprowadzenie przedłu Zarządzeniem o trzyletniej służbie woj kiej przed wszczęciem zasadniczych rozmów musi wresycie zażądać wyjaśnienia, Firma ctiichla esteto germaniami czy tak jak dotychczas propozycje partii sudecko-niemieckiej uważane są jako podstawa rozmów, lub czy też rząd uważa, jako podstawę rozmów projekt statutu Zelwerowicz dyrektorem Teatru Narodowego Warszawa, Tel. wł. Na dyrektora T eatru Narodowego powołany został w dniu dzisiejszym znakomity artysta Aleksander Zelwerowicz. Adwokat na ławie oskarżonych Dwaj oszuści szantażowali go Warszawa, Tel. wł. Sąd Okręgowy w Warszawie przystąpił do rozpatrywania sprawy ad w. Wiesława Bykowskiego. Adw. Bykowski przywłaszczył sobie depozyty klientowskie i dopuścił się nadużyć na sumę około zł. Adwokat cieszący się najlepszą opinią, popadł w kolizję z kodeksem karnym przez kryminalistę Tabaczkiewicza w okresie, gdy popadł w trudności pieniężne. Nastręczyły się one w związku ze sprawą dóbr księcia Leopolda pruskiego, który powierzył adw. Bykowskiemu prowadzenie procesów przeciw Skarbowi Państwa W Najwyższym Tryny Tabaczkiewicza łańcuch zwykłych oszustw. Adw. Bykowski akceptował we wszystkim postępowanie Tabaczkiewicza i jego wspólnika Zylbersteina, chcąc odwlec chwilę katastrofy. Spółdzielnia miała zajmować się eksploatacją linii autobusowej Warszawa Tomaszów i stąd jej nazwa. W następstwie adw. Bykowski został radcą W artomu. Interesy jednak prowadzone przez W artom nie miały nic wspólnego z autobusami. Na kilkudziesięciu stronach aktu oskarżenia opisano transakcje spółdzielni, stanowiące ze stro- Paryż, Tel. wł. bunale Administracyjnym i w sądach. Na pg*».,.,.,..,sensacjąrkół politycznych je s t, czet honorarium ks. Leopold wpłacił adw. Bykowskiemu zł. Nim adwokat zdołał sprawę przeprowadzić, artykuł Epoque, omawiający ks. Leopold zmarł, a jego spadkobiercy odebrali adw. Bykowskiemu pełnomocnictwo, uważał więc za swój obowiązek na żądanie zwrócić pobraną sumę. Pieniądze jednak częściowo zużył. Zaciągnął pożyczkę, ale popadł w ręce lichwiarzy. W ciężkim dla adw. Bykowskiego okresie zjawił się u niego Koman Polikarp Tabaczkiewicz, wielokrotnie karany za oszustwa i powierzył opracowanie statutu spółdzielni W artom. Gen. Haller w Przemyślu Przemyśl, Tel. wi. W drugi dzień (Zielonych Świąt odbyło się w Przemyślu poświęcenie sztandaru tamtejszej placówki Związku Hallerczyków w obecności gen. Hallera. sytuację w Gdańsku, w związku ze zbliżającym się obchodem 5-lecia zwycięstwa hitlerowców w w. mieście. Autor artykułu, Donnadie, konstatuje mrówczą pracę hitleryzmu w kierunku likwidacji wpływów Ligi Narodów oraz praw Polski. Identyczny proces przewiduje publicysta W Csechosłowocłl Praga, Teł. wł. Miasteczko Ustni nad Łabą jest jednym z ośrodków niemieckiego przem ysłu, który finansuje akcję Henleina. W Ustni znajdują się fabryki firm y Schicht, Zeiche i Biirschmidt oraz fabryka kosmetyków Nivea. W położonym w pobliżu Krasnym Brzegu znajduje się fabryka likierów Engelm ana, któ ra uzupełnia ten bastion niem czyzny. W szystkie te firmy to ośrodki ruchu henleinowskiego, ośrodki przede wszystkim finansowe. W czasie ostatniej koncentracji w ojsk na pograniczu przybył do U stni specjalny pociąg z żandarm erią i wojskiem, przeznaczony do obsadzenia terenów fabrycznych. msas, Przyznając się do winy adw. Bykowski podaje, że ostatni okres jego pobytu na wolności był torturą. Oskarżony, czując swą zgubę, popadł w stan graniczący z chorobą nerwową. Świadkowie podają w swych zeznaniach, ii odnosili wrażenie jakby adw. Bykowski bał się Tabaczkiewicza. Tabaczkiewicz i Zylberstein do winy się nie przyznają, zwalając całą odpowiedzialność na usidlanego przez nich adwokata. Proces potrwa około dwóch tygodni. Niemcy sięgają do Gdańsk I Sudety francuski w Czechosłowacji, o ile Niemcom suwczorajszy deekitn pozostawi-się tam wolną rękę Sudety staną się wówczas po pewnym czasie kulturalnie i administracyjnie częścią Trzeciej Rzeszy. W zakończeniu autor artykułu twierdzi, iż w związku z obchodami 20 bm. w Gdańsku istnieje tam zamiar zmiany konstytucji 1 ordynacji wvhorczei w duchu totalnym Zjazd Z. N P. w Warszawie P. Drzewieski ustąpił Warszawa, Tel. wł. Dnia 5 bm. odbył się w Warszawie walny zjazd sprawozdawczy sekcji szkolnictwa średniego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Najistotniejszym punktem zjazdu były wybory nowych władz sekcji. W ZNP zaczynają się inne czasy, bowiem coraz któraś z osób, o których w ostatnich czasach głośno było w całej Polsce, odchodzi i to nie z własnej woli. Po prostu ogół nauczycielstwa zaczyna rozumieć, że stosunki muszą ulec całkowitym zmianom. Taki też jest wynik wyborów nowych władz sekcji szkolnictwa średniego, której dotychczasowy przewodniczący, głośny z wielu- spraw ZNP., p. Bernard Mandelbaum - Drzewieski u- sląpil z zajmowanego stanowiska. Funkcję kierownika tej sekcji sprawował przez lat 10 i tym razem nie wybrano go na to stanowisko, co jest niezmiernie charakterystyczne. Ustępujący prezes lansował kandydaturę p. Dworakowskiego, która jednak upadła. Natomiast olbrzymią większością głosów na kierownika sekcji powołano dyr. Teofila Wojeńsklego. Na wiceprezesów wybrano pp. R. Kucińskiego i Holendra, skarbnikiem została p. W. Dutkiewiczowa, sekretarzem p. F. Świszcz. Prócz tego wybrano 12 członków zarządu sekcji. Piorunutocy atak generała Franco na front pod Castellon Madryt, PAT. Radio National donosi z frontu madryckiego, że wojska gen. Franco podjęły wielką ofensywę na froncie Castellon. Na odcinku Albocacer we wczesnych godzinach rannych wojska gen. Franco posunęły się o 8 km. w głąb linii rządowych. Na odcinku środkowym frontu wojska gen. Franco posuwają się szybko w kierunku wsi Adzaneta. Położenie wojsk Saragossa, PAT. Agencja Havasa donosi: Wczoraj w późnych godzinach popołudniowych wojska powstańcze znajdowały się w odległości 18 km na południe od Ałbocacer i 25 km od Castellon. Wojska rządowe stawiały bardziej zacięty opór na prawym skrzydle frontu, lecz i tam zostały zmuszone do opuszczenia ważnych strategicznych pozycyj w pobliżu drogi Teruel-Sagonte. W chwili zapadnięcia nocy operacje trwały. Salamanka, PAT. O ficjalny kom unikat pow stańców kw a tery głów nej: Ofensywa powstańcza na froncie Teruelu trwa. W ciągu dnia wczorajszego zdobyliśmy wyniosłość Fuentesila oraz łańcuch górski, położony od niej na południe, biorąc do niewoli 140 żołnierzy rządowych. Na froncie Castellon poczynili powstańcy znaczne postępy w kierunku południowym, przekraczając rzekę Rambla Muleon i niecąc popłoch wśród zajm ujących jej prawy brzeg wojsk rządowych. Na froncie tym zajęli pow stańcy Casa dei Curato oraz wyniosłości do panującej nad wsią Adzanetą. Zajęte tam zostały również miejscowości Nogueluella, Loma del Esperar, M aria de Put de la Riva, Chodos i Benafigos. Bombardowania w Hiszpanii Barcelona, Tel. wi. Dziś rano powstańcy dokonali bombardowania miasta. 40 osób zostało zabitych, 60 rannych. 30 domów zburzono doszczętnie. Walencja, 8; 6. Tel. wł. Pięć samolotów powstańczych usiłowało bombardować dziś znowu Alicante, jednak w krótkim czasie artylerią przeciwlotnicza zdołała odpędzić je od miasta. Samoloty skierow ały się ku miejscowości Joyosa, którą bom bardowały, w y rządzając znaczne szkody. Można zwiedzać Hiszpanię Burgos, PAT. Minister spraw wewnętrznych rządu powstańczego ośw iadczył reprezentantom prasy zagranicznej, że począwszy od 1 lipca br. udostępnione będzie turystom cudzoziemskim zwiedzanie w Hiszpanii pól bitew. Zarządzenie to ma na celu zapoznanie cudzoziemców z dokonanym przez powstańców dziełem odbudowy kraju oraz danie im możności przekonania się, jak barbarzyńskie spustoszenia poczyniły wojska rządowe- Przy tej okazji żandarmeria przeprowadził» rewizję, w czasie której znaleziono broń. Szczególnie duże zapasy broni ukryte były w fabryce Engelmana. Firma Schiebt wydała 8 miln. koron na umundurowanie i uzbrojenie ordnerowców, czyli bojówkarzy Henleina. Poza tym do dyspozycji ordnerow ców są w każdej chwili auta Schichta, które znacznie ułatw iają m obilizację i przerzucanie z miej* sca na miejsce bojów ek henleinow skicłu Schicht założył w łasnym kosztem olbrzy«mie reklam y neonow e S. d. P. we w szystkich okolicznych w ioskach. Schicht ma zresztą za sobą dłuższą antyczeską tradycję. Podobnie,, jak w innych k rajach słow iańskich, firma ta była zawsze ultra germańską placówką, zaś poi w ojnie stała się schroniskiem dla b. wyższych oficerów austriackich, którzy po rozpadnięciu się państw a nie m ieli co z sobą robić. W ielu z nich z gen. H am m erschm idtem zostało zaangażow anych na stanow iska dyrektorskie do Schichta. Potem, gdy firm a oddała się do dyspozycji hitlerow ców, polecono jej podtrzymywanie irredenty Czechosłowacji. Tłuszcze ja dalne. CeCes, Vitello i V isan, pasta' dci zębów Odol i K alodont, kosm etyki E lida i M erćtir, świece Apolló", "mydła S chąponia" i z Jeleniem w k ra ju n a j bardziej zagrożonym germ ańskim im p erializmem pośw ięcała firm a S chicht na p ro pagandę w ojującej niem czyzny. Obecnie w Czechosłowacji rozpoczęto bojkot wyrobów Schichta. D etaliści zw racają otrzym yw a ne przesyłki, kupujący żądają w sklepach' wyrobów innych firm. Nie jest to je d n ak łatw e do przeprow adzenia, gdyż w yroby S chichta" ze względu na w ielką ilość nazw, trud n e są do odróżnienia od innych, zw łaszcza, że na etykietach nie podaje się w łaściw ej firm y, lecz zaopatruje się je w n ap i sy: W yrób czechosłow acki". W ten sposób w prow adza się w błąd klientelę. Gdy rząd na podstaw ie ustaw y o ry n k u pracy żądał zatrudniania Czechów, firm a Schicht stosow ała doskonały sposób odstraszający pracow ników innej narodow o ści niż niem iecka. Zgłaszający się k an d y daci poddaw ani byli niezw ykle ostrem u egzaminowi, następnie zaś otrzym yw ali śmiesznie niskie pensje i jak najbardziej przykrą pracę, tak, że po pewnym czasie sami rezygnowali z pracy. Tych, którzy w ytrzym yw ali tę próbę, przenoszono do centrali handlow ej w Pradze, gdzie ich zw alniano jako nienadających się. N aturalnie m etodę tę stosowano tylko do Czechów, Niemcy bowiem, którzy zgłaszali się, zaopatrzeni w legitym ację H enleina lub hitlerow ską, są przyjm ow ani z otw artym i ra m ionam i. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że firm a Schicht płaciła to wszystko z w łasnej kieszeni. W szystkie wydatki zostały jej z nawiązką zwrócone przez skarb Trzeciej Kzeszy, co dowodzi, że sprytna firma na Idei też umie zrobić interes. Uzupełniająca służba wojskowa Warszawa, Tel. wł. Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie ministra Spraw Wojskowych o uzupełniającej służbie wojskowej. Obowiązani są do niej oficerowie, podoficerowie i szeregowi rezerwy i pospolitego ruszenia oraz wszyscy mężczyźni w wieku poborowym od dnia rejestracji w P. K. U., dalej ochotnicy kat. A., ponadkontyngentowi i zaliczeni do służby w pospolitym ruszeniu, wreszcie podoficerowie i szeregowi stale urlopowani. Uzupełniająca służba wojskowa polega na odbywaniu ćwiczeń dwojakiego rodzaju. Dla tych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej, będą to ćwiczenia przygotowawcze, dla tych zaś, którzy normalną służbę mają poza sobą, będą organizowane ćwiczenia t. zw. doskonalające.

3 Nr V S IE D E M G R O SZY" Czwartek 9 Jutro: Czerwca Dziś: Felicjana en Małgorzaty Wschód słońca: g. 3 m. 38 Zachód słońca: g. 20 m. 19 Długość dnia: g. 16 m. 41 Ze Śląska R edakcja i A d m in istracja: K ato w ice, ul. S obieskiego 11. T el A REPERTUAR TEATRU IM. STAN. WY SPIAŃSKIEGO W KATOWICACH: Piątek: g. 19 Musisz być moją", dla bezrobotnych. Sobota: g. 19,30 Musisz być moją" dla Zw. Naucz. Polskiego. Niedziela: g Musisz być moją" dla ZZZ. A REPERTUAR TEATRU KATOWICKIEGO NA PROWINCJI: CHORZÓW: 9 bm. g. 20 Musisz być moją" dla Skarbolermu. SOSNOWIEC: niedziela 12 bm. g. 20 Musisz być moją". SIEMIANOWICE: poniedz., 13 bm., g. 19 Musisz być Baoją" dla bezrob. BIELSZOWICE: wtorek 14 bm. g. 20 Musisz być moją". CIESZYN: środa 15 bm. g. 20 Musisz być moją". WISŁA: czwartek 16 bm. g. 20 Musisz być moją". A REPERTUAR TEATRU MIEJSKIEGO DOMU LUDOWEGO W CHORZOWIE. Czwartek, 9 czerwca br., o godz. 20- tej Musisz być moją przedstawienie dla Skarbofermu. REPERTUAR KIN SLASKICH: KATOWICE. Capitol: Pensjonarka. Casino: Orient express. Colosseum: Robert i Bertrand. Stylowy: Manewry huzarskie. Union: Paramatta. KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: 1) Walka e złote pola. 2) Cisi. ZAŁĘŻE: Raj: 1) Władca. 2) Bohaterowie morza. KATOWICE-DĄB. Dębina: 1) Shirley Tempie. 8) W zamieci żelaza i ognia. ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: 1) Kawiarnia na granicy. 2) Serce i perły. Colosseum: 1) Jej największy błąd. 2) Kadeci marynarki. CHORZÓW. Apollo: 1) Tajny wywiad. 2) Zdobywca serc. Colosseum: 1) Książę X. 2) Linia Maginota. Delta: 1) Prater. 2) Atak oświcie. Roxy: 1) Arena życia. 2) Więzy miłości. Rialto: 1) Żona czy sekretarka. 2) U- Katowice Płyty Muzyka z płyt Gimnastyka Dziennik poranny. 7,15 Muzyka poranna. *.00 Audycja dla szkól Audycja dla poborowych Muzyka po Chopinie Z symfonii: na orkiestrę I fortepian Audycja południowa Wiadomość: bieżące Transmisja z Krakowa Giełda zbożowa i towarowa w Katowicach Pogadanka dla dzieci Szkic literacki Wiadomości gospodarcze Zespól harmonistów i Czwórka Radiowa" Wakacje rodziny" - pogadanka Pogadanka sportowa Koncert solistów Wiadomości rolnicze Program na jutro Ludwik Beethoven: 15-cie wariacji i fuga na temat Symfonii Heroicznej op Oryginalny Teatr Wyobraźni Arie i pieśni Pogadanka aktualna Koncert rozrywkowy Dziennik wieczorny Pogadanka aktualna Aktualne sprawy gospodarcze w rolnictwie Piosenki dawnych czasów Wiadomości sportowe Wiadomości sportowe Audycja słowno- muzyczna Ostatnie wiadomości dziennika wi**»»-nego, komunikat meteorologiczny. Awanturnicy z Gniazdowa grozili Sośniczanom zniszczeniem osady Nasz korespondent lubliniecki donosi: dowa, pow. Zawiercie, a m ianowicie: Cze- Do cichej osady Sośnicy, w pow. lubliniec- sław i Szczepan Słotowie, Antoni Waś, Leon kim, przybyli nieproszeni goście z Gniaz- Nowara, oraz niejacy Huras i Woicicki, Uroczystość I Komunii św. w Załęskiej Hałdzie. W pierwszym rzędzie siedzą pp.: Karol Lorenc wlcepr. Rady Rodz., Stefan Dubiel kier. szkoły, ks. prałat Kubls, Anna Friedlówna, nauczycielka, Franciszek Lipka nauczyciel 1 Wiktor Faikus, prezes Rady Rodz. Zakończenie strajku na kop. Dąbrówka Śląska W dniu 7 bm. o godz. 22-giej zakończył niczącego Rady Zakładow ej Joachim a Janusza. cieczka Tarzana. WIELKIE HAJDUKI. Śląskie: Królowa Wiktoria ' się trwający od pięciu dni strajk okupacyjny na kopalni Dąbrówka Śląska w Małej Robotnicy zgodzili się na te w arunki i Droga w nieznane. Dąbrówce, koło Szopienic. postanowili strajk zakończyć. W podziemiach od pięciu dni znajdow ało się 50 ro SIEMIANOWICE. Kameralne: Chłopcy z Tyrolu. Apol Jak inform ują, kom isja arbitrażow a u- In: Tańczący pirat i Żółty pył. staliła wysokość jednorazow ego odszkodowania dla zwolnionego z pracy b. przew od opuściło podziemia i wyjechało na pow ierzbotników, 9-ciu zaś wskutek zasłabnięcia SZOPIENICE. Colosseum: Strzelec z Bengali (Shirley Temple). Hel: Cienie Paryża i Lekkoduch. Bałtyk: 1) Potępieniec. 2) Mistrzowie głupoty. chnię. MYSŁOWICE. Odeon: Zemsta Tarzana. Helios: Płomienne sęyca. Adria: Błękitna załoga I dodatek. CIIROPACZÓW. Śląsk: Korsarze z Franciszką Gall. f t Na ulicy, w domu, w kinie, 7X ŁAGIEWNIKI. Raj: Gdy kwitną bzy 1 Mąi * ogłoszenia. RUDA SL. Bałtyk:.1) Borneo. 2) Oddział śmiałych. J j Myśli każdy o PINGWINIE. (¾ Piast: Kobiety nad przepaścią i Groźny Bill. RYBNIK. Apollo: 1) Arena życia. 2) Kłopoty malej pani. Helios: 1) Małżeństwo z miłości. 2) Strzał w nocy. PIEKARY ŚL. Apollo: 1) Świecznik królewski. 2) Sprzedawca traktorów. Uciecha: 1) Tylko ty. 2) Jedna na milion. WODZISŁAW. Sionce: Dzisiejsze czasy (Charlie Chaplin). 7-lelnie dzicctto spowodowało katastrefą motocyklową LIPINY. Colosseum: 1) Za cudze winy. 2) Lot straceńców. Casino: 1) Port Artura. 2) Kiedy jesteś żako ruchu motorowego są biegające bez nakowiny. Kierowca spostrzegł ją w ostat Plagą silnie rozwiniętego na Śląsku licę 7-letnią Hildegardę Bączkównę z By chana. dzoru dzieci, które nie tylko same padają niej chwili, wpadł na tor tramwajowy i NOWA WIEŚ. Słońce: 1) Gasparanna. 2) Klub kobiet. Sienkiewicz: 1) Borneo. 2) Tajemnica samotnego ofiarą wypadków, ale także powodują wywrócił się. Dziewczynka doznała lżejszych obrażeń nogi, również i jadący katastrofy komunikacyjne. C harakterystyczny taki wypadek wydarzył się 7-go domu. Piast: 1) Dla kobiety. 2) Żółty pirat. NOWY BYTOM. Patria: 1) Kurier carski. 2) Wesoły wraz z Kulczykiem posterunkowy policji bm. w Bykowinie. Jadący z Pawłowa włóczęga. odniósł niegroźne obrażenia, natomiast KOCHŁOW1CE. Bajka: Ostrożnie z miłością ora> przez Bykowinę motocyklem Paweł Ful sam kierowca doznał ogólnych ciężkich nadprogram. czyk z Paw łow a, przy wymijaniu furmanki Franciszka Pokory z Bykowiny, wieźć go do szpitala w Nowej Wsi. okaleczeń, wobec czego musiano go prze PIOTROWICE. Piast: 1) Ostatni pociąg z oblężonego miasta. 2) Zamaskowany jeździec Ken Maynard". potrącił kierownicą przelatującą przez u- ORZEGÓW. Światowid: 1) Szczęśliwa trzynastka 2) Oskarżona. KNURÓW. Wanda: 1) Książę X. 2) Darmozjad. ziemiach doznał zmiażdżenia ręki robotnik RADZIONKÓW. Casino: zamknięte na sezon letni. K a t o w ic e p o w ia t Kasper Witański. Na terenie cegielni huty PAWŁÓW. Eden: zamknięte. Piłsudski w Chorzowie podczas wylewania płynnego żużlu z kadzi doznał ciężkich popa RYDUŁTOWY. Polonia: 1) Gwiaździsta eskadra. 2) (K) POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ W rzeń nóg robotnik Franke. Taniec szczęścia i rozpaczy. MYSŁOWICACH. W czwartek, 9 bm. o godz JANÓW ŚL. Słońce: 1) W zamieci ognia i żelaza. 17-tej, odbędzie się w Mysłowicach publiczne Ch) STRAŻ GRANICZNA obwodu chorzow 2) Matura. posiedzenie rady miejskiej. Na porządku skiego w m. maju br. przytrzymała 203 prze BIELSZOWICE. Śląskie: Burgtheater i Więzień królewski. rachunkowe, bilans strat i zysków KKO m. My dziennym posiedzenia są m. inn. sprawozdanie mytników, którym odebrała przemycone towa ry wartości około zł. Ukrócone cło Skar LUBLINIEC. Apollo: Sam na sam. słowic, zmiana linij regulacyjnych terenów bu Państwa wynosi ponad zł. TARNOWSKIE GÓRY. Światowid: Pani Walewska. obok centralnej targowicy, wydanie skryptów MIKOŁÓW. Adria: 1) Sherlock Holmes i dr. Watson. 2) Pat i Patachon jako bezdomni. łączną sumę 280 tysięcy złotych i inn. Razem dłużnych MKKO w Chorzowie i Katowicach na Rybnik BIERTUŁTOWY. Helios: 1) Piętro wyżej. 2) Walka jest do rozpatrzenia 9 spraw. e złote pola. (Ii) BACZNOŚĆ POWSTAŃCY WIELKO (R) ZJAZD ŚPIEWAKÓW OKRĘGU WO RADIO POLSCY! Po tragicznym wypadku przy pracy, DZISŁAWSKIEGO odbędzie się w niedzielę 12 zmarł w szpitalu oo. Bonifratrów w Bogucicach bm. Czwartek, 9 czerwca 1938 r. w dniu 4 czerwca br. członek naszego Stowarzyszenia, b. bojownik o wolność Najjaśniejszej (R) POŻAR. W dniu 7 bm. rano wybuchł pożar w stodole Jana Hałacza w Ż or h. O- gień zniszczył budynki gospodarcze, wyiządza- Rzeczypospolitej, ś. p. Maksymilian Jaroński. jąc szkody na 1500 zł. Pogrzeb tragicznie zmarłego odbędzie się w dniu 9 bm. o godz. 17-tej na cmentarz oo. Bonifratrów w Bogucicach. O udział w pogrzebie Pszczyna uprasza się wszystkich członków. C horzów (Ch) WYPADEK NA KOP. KAROL. W podziemiach kop. Karol" w Orzegowie wydarzył się we wtorek wieczorem nieszczęśliwy wypadek przy pracy. Skutkiem tąpnięcia oberwały się ze stropu filara masy węgla, które przysypały górnika Ryszarda Bajera z Orzegowa. Nieszczęśliwy doznał szeregu obrażeń wewnętrznych. Przewieziono go do szpitala Spółki Bra ckiej w Chorzowie. (Ch) NA KOPALNI WANDA LECH" w Nowej Wsi przy pracy koło maszyny w pod- (P) WYJAŚNIENIE. W związku z naszą notatką pt. Kradł rowery, wyjaśniamy, że przytrzymany przez policję 19-letni Alojzy Szweda ze Zgonią jest synem Józefa Sswedy i nie ma nic wspólnego z poważnym obywatelem tej gminy, Alojzym Szwedą. Przykra nauczka (W) Na ławie oskarżonych Sądu Apelacyjnego w Katowicach zasiadł w dniu & bm. A rtur Steif z Cieszyna, oskarżony o to, że w dniu 28 grudnia uh. r. w Cieszynie usiłował wymycić z Polski do Czechosło- którzy po spożyciu większej ilości alkoholu wszczęli na wsi piekielną awanturę. A w anturnicy, wobec których mieszkańcy wioski byli bezsilni, pow yryw ali sztachety z płotów i rzucili się na spokojnych obywateli, w ybijając w wielu dom ach szyby. Nie oszczędzili oni naw et skrzynki pocztowej, k tó rą zniszczyli. Zagrozili oni poza tym mieszkańcom, że zdemolują całą osadę. Świadek niesłychanego zajścia, drogom istrz M arian Walutek ze Sośnicy, wystrzelił dw ukrotnie do napastników z rew olweru, raniąc Czesława Słotę w nogę, a Antoniego Wasia w rękę. Po zlikwidowaniu aw antury sprawę skierowano do prokuratora celem ukarania aw anturników. D O K Ą P IE L I I M Y C IA polecam y arom atyczne m ydło K O Ł Ł O N T A Y któ re dzięki swej łagodności i silnej pianie zastępuje drogie m ydła toaletowe. Za spokój duszy śp. Surówczyny W piątek 10 bm., jako w drugą rocznicę zgonu śp. Emilii Surówczyny, odbędzie się w kościele garnizonowym w Katowicach o godz. 8,40 msza żałobna na intencję Zmarłej. Bony wartościowe dla naszych Czytelników SIEMIANOWICE ŚL. Sklep kolonialny I delikatesów: 1) Bertold Sidło, ul. ks. Damrota 5. WIELKIE HAJDUKI Sklepy kolonialne 1 spożywcze: 1) J. Bańczyk (wt. Józef Broda), ul. Pilsudsikego 91. Sklepy eukrów, owoców I delikatesów: J. Bańczyk, ul. Piłsudskiego 9. Drogerie I perfumerie: 1) Goidol (wl. M. Bal ton), ul. Piłsudskiego 25. Sklepy galanteryjne: 1) W. Strzelczyk, ul. Piłsudskiego 37. TARNOWSKIE GÓRY Sklepy kolonialne i spożywcze: 1) M. Święty, ul. Strzelecka. 2) T. Piontek, ul. Nakielska 5. Sklepy cukrów, owoców i delikatesów: 1) Adam Mrozek, ul. Dworcowa 2. Przewiezienie mordercy do ilawleza Zasądzony na dożywotnie więzienie zabójca kierownika elektrowni św. Jerzego kop. Qiesche w Janowie, śp. inż. Michała Skrzywana, technik Edward Kopf, skazany na dożywotnie więzienie, został na mocy decyzji w ładz więziennych w y wieziony dla odbycia kary do ciężkiego więzienia w Rawiczu. Pierwsza ofiara kąpieli Dnia 7 bm. wieczorem utonął w stawie w pobliżu szybu Paw ła w Kochłowicacłi 13-letni uczeń szkolny, Alfons Stodółka z W ielkich Hajduków (Paderewskiego 3). Chłopiec chciał się w ykąpać po upalnym dniu i, nie um iejąc dobrze pływać, począł tonąć. Nim zdążono pośpieszyć m u na ratu nek, chłopczyk doznał porażenia serca i u- tonął. Zwłoki jego wydobyto po dłuższym poszukiwaniu. Zatrucie 40 osób mięsem W dniach 5, 6 i 7 bm. zachorowało w gminach Czernica i Rydułtowy około 40 osób, po spożyciu mięsa wołowego, zakupionego w składzie rzeźnika G. w Rydułtowach, który mięso to nabył od rzeźnika B. t Łysek. Stan kilku osób jest dość poważny, a 10-letnia M atylda Małkówna została odwieziona do lecznicy Spółki Brackiej w Rydułtowach. Pozostałym chorym udzielono pierwszej pomocy, a na miejsce w ypadku wyjechał lekarz w eterynarii, celem zbadania przyczyn zachorow ania tylu ludzi. Stały nasz abonent p. Józef Fabiański ze Świętochłowic obchodził 3 b. m. 60-tą rocznicę urodzin. Redakcja przyłącza się do życzeń, składanych Jubilatowi, przez rodzinę wacji 60 zł. W pierwszej instancji osk. Steif został skazany przez Sąd Okręgowy w Cieszynie na 6 miesięcy bezwzględnego więzienia oraz na 200 zł. grzywny. Sąd Apelacyjny uznał, że oskarżony przestępstwa tego dopuścił się z niedbalstwa, wobec czego zniósł karę wiezienia, podwyższając grzywnę do 600 zł.

4 Str.' -Ą SIEDEM GROSZY* Nr ej t. Ostrzeżenie!!! Ostrzegamy przed rozpowszechnianiem fałszywych wieści, jakoby Bracia Izrael i Dawid Genendelmanowie, Skład Mebli w Katowicach wyrwali niejakiej Kulawikowej sfałszowany weksel na 50, zł. i zniszczyli go, bo miał być rzekomo dla nich kompromitujący. '(c) Przeił Sądem Okręgowym w Chorzowie rozpoczęła się w środę o godz rozprawa przeciwko ojcobójcy 38- le tnie mu Alojzemu Kozłkowi z Chropaczowa. Trybunałow i przewodniczył w i ceprezes Sądu Okręgowego sędzia Kieski, oskarżał prokurator dr. Bojarski. Po odczytaniu aktu oskarżenia, który dość obszernie podawaliśmy w ubiegłym tygodniu, sąd przystąpił do przesłuchania oskarżonego. Zeznaje on bardzo mętnie, przy czym przewodniczący zmuszony jest w yciągać z niego niemal każde słowo. Tragicznego dnia 2 maja br. ojcobójca wyszedł wcześnie rano z domu i udał się do rodziców, skąd, po przeczytaniu gazety, wyszedł w raz z bratem. W pobliży pomnika na Rynku w Chropaczowie spotkał swego znajomego niej. Ochmanna. W trójkę poszli do restauracji W idery i tam popijali wódkę, za którą płacił brat oskarżonego i Ochmann. Gdy porządnie popili, poszli w szyscy do mieszkania ojca Kozika, skąd w krótkim czasie Ochmann i brat oskarżonego wyszli. W tedy między ojcem i synem doszło do kłótni. W tym czasie matka wyszła po wódkę. Co się dalej działo tego oskarżony nie pamięta. Do przytom ności w rócił oskarżony dopiero na policji. Przewodniczący: Czy oskarżony przypuszcza, że ojciec mógł się sam zabić, czy też pan go zabił? Oskarżony: Sam się zabić nie mógł. ale czy ja go zabiłem tego nie wiem. Z kolei zeznaje świadek Ignacy Czajor z Lipin. Opowiada on, że tego dnia przybył w odwiedziny w raz z bratem do sąsiada Kozików, Joszki. Gdy wchodził do domu ujrzał w oknie Kozika,, który o- św iadczył mu, że u Joszków nie ma nikogo w domu. Mimo to poszedł do mieszkania. W pewnej chwili usłyszał na korytarzu krzyk Kozika: Ty, żeniaty chłop będziesz z domu ojca w yrzucał? iw parę chwil później usłyszano znowu, podniesiony głos młodego Kozika, który wołał: Fater, tyś na mnie nóż wziął? Po tym okrzyku w szystko nagle ucichło. iw jakieś 10 minut później do mieszkania, w którym świadek się znajdował, wpadła stara Kozikowa i oświadczyła, że jej mąż dostał krwotoku. W m iędzyczasie powiedział również i syn: Fater w stoikie jo worn przeca nic nie zrobił. Po przesłuchaniu tego świadka sąd zarządził krótką przerwę. Drugim świadkiem był brat Czajora, 'Jan, który pow tórzył to, co już zeznał jego brat, dodał tylko, że, gdy wpadła do mieszkania Joszków stara Kozikowa, zobaczył, przez uchylone drzwi oskarżonego, trzymającego w ręku skrwawiony nóż. Pozostali świadkowie nie wnieśli już do spraw y nic nowego. Po przemowiew Chorzowie niach stron, sąd udał się na naradę. Po dłuższej przerw ie ogłoszono w y rok, mocą którego oskarżonego uznano winnym dokonania ciężkiego urazu cielesnego z wynikiem śmiertelnym w afekcie. Skazano go za to na 2 i pół roku Koncern p. Przedpełskiego o b e n p o r i Wielkie i słuszne oburzenie w polskich eksportu rolniczego z wyraźną szkodą dla kołach gospodarczych wywołała wiadomość o zawarciu przez jedno z przedsiędziemy ich tu powtarzać. Notujemy tyl rolnictwa, zwłaszcza drobnego. Nie bębiorstw, należące do koncernu p. Przedpełskiego umowy na wywóz bekonów obywatelskim i szkodliwym gospodarczo ko nowy fakt, świadczący o wysoce nleprzez port w Trieście. stanowisku tego koncernu. Oświadczamy, że owe nieprawdziwe wieści dostały się do prasy na skutek fałszywego oskarżenia i wprowadzenia wbłąd policji przez Kulawikową, która w ten Rady Nadzorczej Wspólnoty Interesów ) polskim porcie gdyńskim istnieją specjal P. Wiktor Przedpełski (m. in. prezes Korzystanie z obcego portu, gdy w sposób usiłowała się uchylić przed grożącą jej egzekucją z wystawionego przez nią znany jest z różnych imprez na terenie ne urządzenia chłodnicze dla eksportu bekonów i artykułów zwierzęcych, wybudo weksla na 50. zł. eksportu artykułów rolniczych, z których Fałszywość tego oskarżenia została już urzędownie ustalona. koncern jego Związek Eksporterów wane z niemałym wysiłkiem i kosztem, Przeciw Kulawikowej wystąpiliśmy na drogę sądową. Pociągniemy także do od Bekonów ciągnie wielkie zyski, co pozwala mu na finansowanie Związku Izb i ków. wymaga wkroczenia właściwych czynni powiedzialności sądowej każdego, kto mimo niniejszego ostrzeżenia poważy się rozpo wszechniać te nieprawdziwe wieści o nas lub o firmie. Organizacyj Rolniczych. Jednocześnie Dodać należy, że port gdyński przewyższa zarówno sprawnością urządzeń związek ten płaci rolnikom niezwykle niskie ceny za produkty hodowlane. Nie technicznych jak i taniością port w Trie Z r 6 d 1o Mebli" Izrael Genendelman Katowice, ul. Starowiejska 3 Dawid Genendelman mało już odzywało się głosów niezwykle ście, co powtarza niejednokrotnie zagraniczna prasa fachowa. Świadczy o tej krytycznych w sprawie tego kosztownego pośrednika, który zagarnia łysk i z wyższości portu gdyńskiego również fakt, że Czechosłowacja pragnie przestawić swój eksport z portu triesteńsklego na Ojcobójca przed sadem gdyński. W świetle tych wszystkich faktów postępowanie koncernu bekonowego godne jest napiętnowania. Stały nasz abonent p. Antoni Wojtasik z Radzionkowa obcho- Izll b. m. 60-tą urocznlcę urodzin. Redakcja przyłącza się do życzeń, składanych Jubilatowi, więzienia. iw motywach sąd przyjął jak najdalej idące okoliczności łagodzące, jak stosunki, panujące w rodzinie, zam roczenie alkoholem oraz dotychczasową niekaralność oskarżonego. - <r Uczestniczki kursu gotowania Kat. Tow. Polek w Sw%toc:,:ow:eacn. Licytacja fabryki skór (al) K omornik II rew iru Sądu Grodzkiego w Rybniku otrzym ał zlecenie od Zarządu K. K. O. m iasta Chorzowa, przeprow a dzenia egzekucji na m ajątku właściciela i,górnośląskiej Fabryki Skór w Rybniku. Rudolfa Straussa, celem wyegzekwowania zł. z tytułu zaciągniętej przez Straussa pożyczki w tej kasie. Egzekucją objęte zostały budynki fabryczne. Komornik wezwał wszystkich wierzycieli do zgłoszenia ewentualnych pretensyj do masy u- padłościowej do dnia 30 bm. Po tym term i nie nastąpi opis obiektów. W interesie poszkodowanych przez Straussa w Rybniku Straussa leży zatem zgłoszenie swoich pretensyj we wspom nianym term inie u kom ornika. Należy nadm ienić, że śledztwo w sp rawie Straussa jest na ukończeniu i sędzia śledczy w najbliższych dniach przedłoży zebrany m ateriał prokuratorow i, który sporządzi akt oskarżenia. W związku z tym rozeszły się pogłoski, że grupa przyjaciół Straussa, warszawskich Żydów, czyniła starania o wypuszczenie go na wolność za kaucją w wys zł Pogłoski te jednak nie znalazły potwierdzę nia ze strony m iarodajnych czynników. Dzieci polskie z Niemiec w Polsce Pod koniec czerwca przyjedzie do Polski około dzieci polskich z Niemiec na kolanie letnie. Pierwszy transport przekroczy granicę w dniu 24 czerwca. W akcji kolonijnej wezmą udział dzieci z Prus W schodnich, Pogranicza, Śląska Opolskie go, Niemiec Środkowych, Północnych, Południowych oraz W estfalii i Nadrenii. Poszczególne transporty przekroczą granicę pod Katowicami, w Zbąszyniu, Rawiczu, Kaczorach, Drawskim Młynie, Jam ielniku i pod Tczewem. Dzieci przebywać będą na koloniach prawie we wszystkich województwach, głównie jednak na Podkarpaciu. W czasie pobytu w Polsce wezmą udział w wycieczkach dla poznania Polski. Bandyci zostali skazani (al) Na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Rybniku zasiedli we wtorek W ilhelm W ojtas, Antoni Rojek, Emil Marcol i Jan Grom otka, wszyscy z Rybnika, oskarżeni o dokonanie napadów rabunkow ych. W. styczniu br. dokonali oni na szosie na kary więzienia po 4 =ata w Popielowie napadu rabunkowego na woź nicę firm y Boehm z Rybnika, który pow racał z inkasa, po rozwiezieniu towaru. W styczniu zaś napadli na niego ponownie na szosie w Paruszow cu, przy czym w pierw szym w ypadku zrabow ali m u 160 zł., a w Ogólnopolska wystawa psów w Chorzowie Dążąc do podniesienia krajowej kinologii I wykazania doniosłości zagadnienia hodowli psów rasowych, szczególnie użytecznych dla służby wojskowej, policyjnej, celnej i sanitarnej, Stow. Hodowców Psów Policyjnych w Chorzowie urządza dnia 26 bm. ogólnopolską wystawę psów rasowych, która odbędzie się w Katowicach w halach wystawowych w Parku Kościuszki. Wspomniana wystawa budzi wśród właścicieli i hodowców psów duże zainteresowanie, o czym świadczą liczne zgłoszenia z całej Polski i zagranicy, m. inn. z Niemiec i Czechosłowacji. Eksponaty będą oceniane na podstawie zasad przyjętych przez Międzynarodowy Związek Kinologiczny. Między licznymi nagrodami wystawiony eksponat może otrzymać złoty medal i tytuł Zwycięzcy Ogólnopolskiej Wystawy Psów Rasowych w Katowicach". Zgłoszenia należy kierować do Głównego Zarządu Hodowców Psów Policyjnych w Chorzowie I. Wydział Śledczy Kara za krzywoprzysięstwo (W) Przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach odpowiadała w dniu 8 b. m. za krzywoprzysięstwo, 32-lelnia Elżbieta Działach z Chorzowa. Oskarżona w pierwszej instancji skazana został przez Sąd Okręgowy w Chorzowie na rok bezwzględnego więzienia. Sąd Apelacyjny po rozpatrzeniu sprawy, wziął pod uwagę dotychczasową niekaralność oskarżonej i wyrok sądu pierwszej instancji zatwierdził, lecz wykonanie kary zawiesił jej na przeciąg 5 lat. A gdzie kaucja? Do policji w Załężu zwróciła się z doniesieniem o oszustwo żona robotnika Maria Żyłowa z Koszęcina (pow. Lubliniec), która zaw arła w kwietniu br. umowę z kupcem Ernestem B. z Katowic o przyjęcie jej córki, Heleny, do pracy za kaucją 200 zł. B. umowy nie dotrzymał, bo córkę wyrzucił po kilku dniach, zaś kaucji nie zwrócił. Zabawa dziennikarzy w Sosnowcu Dziś o godz. 8-mej wieczorem, spotkamy się w szyscy na czerwcowej zabawie Syndykatu Dziennikarzy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w pięknych podziemiach restauracji Savoy" w Sosnowcu. Dużo niespodzianek i atrakcji. Uczestnictwo wraz z kolacją z 4 dań tylko pięć złotych. Dla brydżystów gabinety do gry. I Stały nasz czytelnik i Antoni Strzempa z iwej Wsi obchodził f4 bm. 70-tą rocznicę urodzin. Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia Ad multos annos!" drugim 420 zł Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów, jednak zeznania świadków potwierdziły niezbicie ich winę. Sąd, po przeprow adzeniu rozprawy, skazał W ojtasa, Rojka i Marcola na kary więzienia po 4 lata i pozbawienie praw na cztery lata, zaś czwartego oskarżonego skazał na rok więzienia z zawieszeniem na 3 lata, pozbaw iając go również praw na przeciąg 3 lat.

5 ^r. r$y «9. ' r. SIEDEM GROSZY" fitr. 5 JÓZEF NAJMOŁA r e f SDi. 1 i t o w n r z y s z g iii. Przyczynek do historii działalności bojowców z terenu: Końskich, Skarżyska, Radomia, Kozienic i Ostrowca, oraz historia procesu Jaroszyńskiego przeciw Niwińskiemu. Jak wiadom o z historii, stosunki polityczne w Królestwie Kongresowym po upadk u pow stania w roku 1863 układały się co- Roman Piekarski według ostatniego zdjęcia, wręczonego przez naczelnika więzienia w Ra. domiu matce, skazanego na śmierć. raz gorzej dla ludności polskiej. Coraz hardziej ograniczano praw a do życia narodowego. I każde niemal z m iast i miasteczek polskich miało swoich satrapów i gnębicieli polskości w osobach naczelników, policm ajstrów i różnych kam andirów, na usługach których niejednokrotnie, niestety, stali renegaci i prow okatorzy nie tylko już Sklep kolonialny Stow. Urzędników Powiatowych w Końskich, dawniej udziałowy sklep spożywczy, w którym pracował Roman Piekarski, organizując działalność bojową. pochodzenia polskiego, ale nawet angażujący się czynnie w polskich organizacjach politycznych. I to spokojne miasto powiatowe Końskie, o tak chlubnej przeszłości historycznej, za pisanej działalnością m arszałka Sejmu Czteroletniego Stanisława Małachowskiego, mim ło swego krwiożerczego i nieubłaganego satrapę carskiego w osobie naczelnika powiatowego, zwanego Katinem. A dzielnymi w spółpracow nikam i jego był b. żandarm carski, wyniesiony na stanowisko burm i strza m iasta (rok ) Ignatjew. Sm utną też rolę odegrał w Końskich ppłk. Malinowski, zawsze skory do gromienia wszelkich przejawów życia narodowego i zaprow adzania porządku kulam i carskich plutonów, stojących pod jego komendą. Znani też tu byli dobrze w achm istrze Krzemiński i Matusej, żandarm W orczenko i inni. W tym to mieście urodził się 28 lutego 1886 r. referentow i powiatowemu, Piekarskiemu, syn, którem u na chrzcie św. dano imię Romana Seweryna. Aczkolwiek ojciec Rom ana był urzędnikiem carskim, to jednak w domu rodzinnym Rom ana zawsze panow ała atm osfera polska i patriotyczna, bo obok ojca, polskości ogniska rodzinnego, strzegła żona jego, córka ziemianina, Julia Anna, z domu Świerawska, pochodząca ze wsi Belno, pow iatu opoczyńskiego. Mały Roman odczuwał może bardziej, niż każdy inny jarzm o niewoli, ciążące na jego rodzinie i n a narodzie polskim. Po skończeniu szkoły w Końskich, gdzie M być może już wówczas zetknął się z początkami ruchu wolnościowego, wyjechał do Zawiercia na praktykę do spółdzielni fabrycznej. Ta właśnie praktyka zdaje się wskazywać, że była ona wynikiem zetknięcia się Piekarskiego już w szkole z działaczami, przygotowującymi późniejszą działalność bojową, spółdzielnie fabryczne bowiem były nie tylko ośrodkami pracy gospodarczej, lecz i pracy uśw iadam iającej politycznie. Po powrocie z Zawiercia Piekarski otrzym uje posadę jako subiekt w sklepie spożywczym udziałowym w Końskich, istniejącym do dziś jako sklep Stowarzyszenia Urzędników Powiatowych (którego ilustrację podajem y). Kierownikiem sklepu był wówczas Sujkowski. Sklep i rola subiekta, jaką spełniał Piekarski, daw ała m u nieograniczone m ożliwości stykania się ze swymi nauczycielamiinstruktoram i i kurieram i partii. Kontakty takie na terenie sklepu nie nasuwały żadnych podejrzeń. Poza sklepem młody Romek, znany w mieście, grom adził wokół siebie w dom u rodzinnym i poza domem, swych rówieśników. W ten sposób już w roku 1904, kiedy Romek liczył zaledwie 18 lat, pod pseudonimem Rydza organizował na terenie m iasta Końskich Polską P artię Socjalistyczną, do której między innym i należeli: żyjący dziś jeszcze dw ukrotny skazaniec katorżnik E dw ard Niwiński, późniejszy przywódca organizacji bojowej oraz brat stry- I L I O N w«sijr«ać n a o le te n. Icgto gwnsintilm lo s lo t e r t l K la so w e } zakupiony w szczęśliwej kolekturze J. WOLANOW W a rszaw a, u l. M oarm ołkow sho i 541 Zamówienia zamiejscowe załatwia się odwrotną pocztą. Konto P. K. O Krwiożerczy j nieubłagany kat, satrapa carski, były Naczelnik powiatu w Końskich Katin, który za wszelką cenę chciał zgnębić ruch niepodległościowy rewolucyjny w Końskich i na u- pi sługach którego był wówczas osławiony sarz gminy Końskie, Jaroszyński. jeczny Romana, Józef Piekarski, Arm ada Ignacy, Edw ard Szafrański, syn powstańca z roku 1863, Uptas Piotr, Kamoda W aw rzyniec, Styś Antoni, Sękowski Stanisław, Cliiopecki Julian, W ładysław Krajewski, Stanisław Łyżwa i szereg innych, których tru d no nam dziś wszystkich wyliczać. Niewielu już z tych ludzi żyje dziś w Końskich. Część na skutek zdrady prow okatorów musiała później uchodzić za granicę i tam na ziemiach obcych złożyła swe kości, inni, jak Niwiński, znaleźli się w katorgach i dziś już w wolnej Polsce pędzą gorzką dolę, a jeszcze inni w raz z przywódcą Romanem Piekarskim położyli życie w ofierze dla Ojczyzny, o wolność której walczyli. Ci są... bohateram i, o których często jednak m ało się mówi. Obok tej grupy, skupiającej się wokół osoby Rom ana Piekarskiego, kręcił się, wówczas jeszcze niedorostek, Stefan Jaro szyński. (Ciąg dalszy nastąpi). Pies wygrał na loterii lew Na osobliwy pomysł przy kupowaniu losów loteryjnych wpadł jeden z wieśniaków bułgarskich. Mianowicie zakupił on w dniu swoich imienin losy loteryjne w takiej ilości, ie mógł nimi obdzielić wszystkich członków swej licznej rodziny. Niedość tego, bo zakupił on także los, który przeznaczył dla swego ulubionego psa. Wynik ciągnienia był dla właścicieli losów o tyle rewelacyjny, że główna wygrana padła na wiernego psa wieśniaka. Właściciel jest podobno z tego obrotu rzeczy niezmiernie zadowolony, jest jednak w niemałym kłopocie, ponieważ nic wie, w jaki sposób szczęśliwy pies zużytkuje wygraną. Na razie sam wlaśe» ciel stara się w jakiś sposób rozwiązać tą wai, ną kwestię i z wygranej zakupił już precyzyjnie wykonaną budę dla psa, która jest podobno ostatnim wyrazem psiego komfortu. HUMOR Profesor: (do zdającego egzamin studenta): Niech mi pan poda nazwę jakiejś kości ludzkiej głowy. Student: Ja mam wszystkie te kości w głowie, ale nazw ich nie pamiętam. BARDZO ŹLE Jak czuje się panf mąt? O, bardzo źle, próbę pani, nie może zupełnie ruszać się. Czy paraliż? Nie, kryminał. DZIECI BEZ SZMINKI Pięcioletni Józio spędził dwa tygodnie nad morzem. i Czy nie żałujesz synku spytał go ojciec przy obiedzie żeś powrócił już do Lwowa? Nie odparł malec we Lwowie przynajmniej w mięsie nie ma ościl ŚRODEK NASENNY Gdy piszę do późnej nocy zwierza się literat P... swemu koledze po piórze nie mogę potem zasnąć. Jest na to bardzo prosty środek... Jaki? P rz e c z v la i to, coś napisali 212 Musi pan... Musi pan... To jest sprawa Kar dzo poważna, mówiła gorączkowo. Grozi panu więzienie kilkuletnie, pan... Nie, panno Anito, ja Łodzi nie opuszczę. Celem mojego życia jest zdobyć największy skarb świata. Ja... Boże, więc jeszcze panu mało Wszystkiego? [Więc celem życia pana jest gromadzić skarby kosztem tylu żyć ludzkich i łez? Oczy jej zwilgotniały. Ja myślałam, że w panu, mimo wszystko, tkwi jeszcze odrobina dobrego człowieka. Spojrzał na bladą twarzyczkę Anity, na wielkie, ciemne oczy wlepione w niego z wyrzutem i mimo powagi chwili chciało mu się skakać i klaskać w dłonie, jak małemu dziecku, z radości, że aczkolwiek w jej mniemaniu, wszystko przeciw niemu przemawia, to jednak nie wygasła w niej iskierka szczerego uczucia i Anita kocha go na pewno. Uśmiechnął się. Anito, mówiąc o skarbie, nie miałem na myśli materialnych korzyści. Skarbem tym jest pani, jest... Anita przymknęła powieki, spod których spłynęły dwie wielkie łzy. Opuściła głowę i ukryła ją w dłoniach. Siedziała tak chwilę w bezruchu.. W końcu szepnęła ledwo dosłyszalnie: Nie, panie Rulicz. Kiedyś, gdy zadawałam sobie pytanie, czy mogę pana pokochać, serce nie mogło odpowiedzieć nie. Lecz dziś, kiedy widzę, że człowiek, którego pokochałam, okazał się pozbawionym wartościowych cech: uczciwości, honoru sumienia, muszę wykreślić go na zawsze z mego kontrolą wykonywaniem falsyfikatu kolii brylantowej. Złota nasada była już w połowie wypełniona błyszczącymi kamykami, obok zaś leżała identyczna, mieniąca się wszystkimi kolorami tęczy. Proszę. Umieszczenie pozostałych kamyków zajmie nam około dwóch godzin. Przyznam się panu szczerze, że jeszcze nigdy w tak rekordowym czasie zakład nasz nie wykonywał tak bardzo skomplikowanych zleceń. Mimo to mogę pana zapewnić, żt jedynie wytrawny fachowiec, i to po skrupulatnym badaniu, będzie w stanie odróżnić oryginał od fa ls y fikatu. Zresztą pan sam widzi. Rzeczywiście. Robota jest nadzwyczaj piękna i udana. Panie dyrektorze, ponieważ klejnoty będę miał dopiero za dwie godziny, a to poniekąd zmienia moje pierwotne plany, muszę pana prosić o odesłanie każdego pod innym adresem. Proszę bardzo. Jestem do dyspozycji. Rulicz pospiesznie skreślił kartkę, na której widniał adres inżynierowej W ilczyńskiej. Pod tym adresem ma być wręczony oryginał, pod moim zaś kopia. Tylko proszę wysłać zaufanego człowieka, bowiem, jak panu wiadomo, kolia przedstawia ogromną wartość. O to może pan być spokojny. Klejnoty tej wartości z chwilą powierzenia ich nam asekurujemy w towarzystwie ubezpieczeń. Nadto klejnot ten doręczę osobiście. Rulicz sięgnął po portfel. Pozostaje jedynie kwestia wynagrodzenia, położył na stół pięć nowiutkich banknotów stuzłotowych. A zatem wszystko w porządku. Bardzo panu dziękuję i do widzenia.

6 y i t r. 6 Marta SIEDEM GROSZY*' N r % ź P o t ć t o s l '.TRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI Bogaty arystokrata p. Zawieyski, poślubiwszy panienkę z niższej sfery, rozchodzi się z nią później z nieznanych powodów. Córka ich, Maja, dorósłszy, postanowiła zba iać przyczyny tego dramatu rodzinnego i odwiedza rozsianą po kraju, nieznaną sobie rodzinę matki, bawiącej w Szwajcarii. Szuka przy tym podświadomie młodego Człowieka z miniatury, którą znalazła przypadkiem w domu przyjaciółki, Krzysi. Maja w czasie swych wędrówek po Polsce wpada w ręce bandytów, wydobywa się jednak szczęśliwie z opresji. Ale... Jeżeli potrafisz sobie w yobrazić człowieka z lodu, który em anuje dokoła siebie mróz podbiegunow y to w łaśnie ON. Grzeczny, uprzejmy, uczynny, aż do te g o stopnia, że sam się w y niósł z domu (!), abym m ogła u niego przenocować, bo jeszcze nie mam się tu gdzie podziać. Nie chciał, zostając w domu, /zu cić jakikolw iek cień na mnie... T o bardzo ładnie z jego strony i w zruszyło mnie to głęboko. A le w o bec tej em anacji mrozu, nie zdobyłam się nawet na to, aby mu to wyrazić. W ierz mi, że wolałabym aby mnie za drzwi wyrzucił, niż ten jego chłód, sztyw ność, oficjalność. W iem, że jestem dla niego najzupełniej obcą osobą, w dodatku intruzem w jego domu ale przecież... Tak, jak O N, żaden mężczyzna nie zachow yw ał się w stosunku do mnie. Żeby choć jedno słówko komplementu (tak, tak... nie śmiej się ze mnie... pamiętasz, co na ten tem at mówiłam ongiś...), choć jedno spojrzenie, w którym, w iesz, jest to coś specjalnego, czego nazwać nie potrafię, ile co zaw sze w yczuw ałam tak wyraźnie. I co mnie u innych nudziło i irytowało. U N IE G O tak strasznie mi tego brak 1 Gdybyś słyszała tę rozm owę naszą, to jego m ówienie suche, rzeczowe jak gdybym była stołkiem, a nie ładną dziew czyną! I przede w szy stkim gdybyś była widziała, jak byłam speszona, jak straciłam swoją pewność siebie nie poznałabyś mnie, a o nim pom yślałabyś, że to chyba nie m ężczyzna! I żałuję teraz, że zrobiłam tak, jak zrobiłam po przyjeździe tutaj. Trzeba było samej wystarać się o jakiś nocleg, choćby w żydowskim zajeździć, potem o pokój u kogoś i później gdzieś jakoś, przy okazji zetknąć się z tym człowiekiem. M oże w tedy inaczejby na mnie patrzył. A le ja od razu, tak bez zastanowienia, poszłam prosto do niego. Coś mnie pchało z taką siłą, że żadna krytyczna myśl naw et pow stać w głow ie nie mogła. U daję niezam ożną pannę, która przyjechała tu szukać zajęcia. Na pewno myśli o mnie, że jestem albo wariatka, albo awanturnica. O biecał wystarać się dla mnie o lekcje obcych języków. Ale nie bardzo mam pojęcie, jak uczyć potrzeba... P rzeszłani chw ilę g łębokiego wstydu sama przed sobą. O kropne jest nie m óc odpow iedzieć na zw yczajne pytanie: Co pani umie robić? N ic nie umiem. pokoi. Gosposia śpi w kuchni. Ci-. sza jest zupełna. W chłaniam atm o sferę tego mieszkania, JEG O atmosferę i nie m ogę uchwycić rów nowagi. Kochaj Alfreda, niech on Ciebie kocha. Mam nadzieję, że następny Twój list (pisz tutaj, bo dłużej tu zostanę na pewno) przyniesie mi w iadom ość o w aszych zaręczynach. Ja będę zdobyw ać Adama. Czy rozumiesz, Krzysiu, o- paczność sytuacji? J a zdobywam!! A le jak Go zdobyć, skoro patrzy na mnie jak na martwy przedm iot i jestem dla niego jakimś obiektem, który po prostu należy w imię uczynności w stosunku do bliźnich gdzieś u- m ieścić?! N aw et nie wiem, czy zauważył, jak wyglądam, jakie mam oczy, nos, w łosy! K ończę i idę się położyć. Chciałabym zasnąć, bo wiem, że jeśli zasnę przyjdzie do mnie we śnie i nie będzie ani obcy, ani daleki, ani zimny... P isz na razie na poste-restante. A co mój staruszek kochany, czy zdrow y? Czyta teraz moje listy i kartki ale nie pisze, nawet gdy Mu podałam adres... Uściskaj Go ode mnie czule, T w ego Tatka tak samo. Ciebie całuję mocno, najlepszy mój Przyjacielu X V II. Twoja Maja. Gdyby mi nie przyszły wtedy N astępn ego dnia Maja obudziła nagle na m yśl te lekcje i moja znajom ość języków, spaliłabym się Zerwała się pośpiesznie z łóżka i za się późno. Dochodziła jedenasta. chyba ze w stydu. B yć zerem, to częła się szybko ubierać. W pół gochyba jeszcze gorzej niż minu- dżiny była gotow a i przeszła do stołosem! w ego pokoju. Zastała tam gosposię, I oto siedzę tu sama. Mieszka- która właśnie podlewała kwiaty, stonie składa się z czterech niedużych jące na parapetach okien. D zień dobry, gosposiu. Bardzo długo spałam... D zień dobry pani. Zaraz przyniosę kawę. Czy pan doktór był już w domu? O, przed ósm ą był na śniadaniu i zaraz poszedł do szpitala. Czy pytał o mnie?... Nie. P o tej krótkiej odpow iedzi gosposia w yszła z pokoju. N aw et nie zapytał... pom yślała z przykrym zawodem i jakoś od razu straciła apetyt na sm aczną kawę. Tym nie mniej jednak zjadła śniadanie, przyniesione przez gosp o się. Nie pytała już o nic. Gosposia zachow yw ała się rów nież milcząco. P o śniadaniu Maja, wychodząc z pokoju, zatrzymała się raptem w drzwiach i zwróciła się do g o sp o si: Proszę mi powiedzieć, gdzie tu można znaleźć pokój do w ynajęcia, u Pokój?... Czy ja to wiem?... M oże pan aptykorz, bo ma duże m ieszkanie, albo może ten, co młyn dzierżawi, W ulski... A gdzie oni m ieszkają? A no, aptykorz to z drugiej strony rynku, a W ulski w ele młyna, każdy pokaże, gdzie. Dobrze, pójdę tam. A obiad, to u nas o pirwszej g o dzinie, żeby pani przyszła na czas, bo pan doktór nie lubi czekać. Spieszy się. Czy pan doktór mówił, żebym przyszła na obiad? Ano, przecież on tu panem... * odparła niechętnie. (Ciąg dalszy nastąpi). 210 Moje uszanowanie. Dyrektor wyprowadził gościa do drzwi. Teraz Rulicz pojechał do domu. W mieszkaniu, jak się tego zresztą spodziewał, zastał ogromny nieład. Poprzewracane meble, powyrzucane zawartości szuflad i szaf świadczyły o skrupulatnie przeprowadzonej rewizji. iwidok ten wprawił go w dobry humor. Zdjął futro, zaniósł je do sypialni, jak zwykł był to czynić, zapalił papierosa i począł doprowadzać do porządku swój gabinet. Gdy względny porządek zapanował, siadł w fotelu, otarł chusteczką zroszone potem czoło i jął rozmyślać nad niepomyślną sytuacją, jaka się w ostatnich dniach wytworzyła w jego posunięciach i zamierzeniach. Postanowił chwycić się ostatniego środka, który według jegb mniemania musi dać pożądane rezultaty. Ujął słuchawkę telefoniczną i nakręcił numer. Hallo, słucham. Rulicz znał ten głos. Dzień dobry panu. Mam wrażenie, że dziwi pana mój telefon, ale wpadłem na myśl, która według mego zdania jest doskonała * Proszę. Zachodzi bezwzględna potrzeba wykończenia mnie, i to jeszcze dnia dzisiejszego. iw słuchaw ce rozległ się wesoły śmiech. Co panu tak pilno? Dokładny plan przedstawię na miejscu. - Zgadzam si.ę. W ięc kiedy? Możliwie najszybciej. Jestem przygotowany«* Do zobaczenia zatem. 211 Do widzenia. W tej chwili u drzwi zadźwięczał dawonek. Rulicz wstał niechętnie. Przez chwilę przysłuchiwał się raz po raz przerywającemu ciszę dźwiękowi, wreszcie, przekonawszy się, że na wszelki wypadek ma broń w kieszeni, wolnym krokiem zbliżył się do drzwi i otworzył je. Zdumienie jego nie miało granic. Na progu, otulona szczelnie futrem, stała Anita Kotrabianka. Szybko weszła i bez słowa zamknęła za sobą drzwi. Gdy znaleźli się w gabinecie, Rulicz wskazał jej fotel. Bezgranicznie zdumiony jestem... Nie ma na to czasu, rzekła sucho. Pozwoli pan, że w kilku słowach wskażę mu cel swojej wizyty. Słucham pani... Po tym przykrym dla mnie wypadku, policja do południa nie opuszczała naszego domu. W szystkich męczono śledztwem. Obowiązkiem moim było wskazać właściwego sprawcę włamania i uczyniłam to. Widziałam pana dziś na pogrzebie Krawickiego. Widziałam również, że pan W awrzyniak nie spuszczał z pana wzroku i rozumiem, że wydany został nakaz aresztowania pana... W ięc? przerwał swobodnie. Jakto, pan sobie z tego nic nie robi? Czynie widzi pan, jakie będzie musiał ponieść konsekwencje? Przecież nie ma chwili do stracenia! Mtisi pan uciekać natychmiast! Dlaczego? Uważam, że człowiek, który popełnia zły czyn, powinien bezwzględnie ponieść karę, a jeśli ja ucieknę... ^ t u r n e r MAŁY SPRYCIARZ Mały Zdzisio wbiega dd pokoju: Mamusiu, mamusiu! woła daj mi dziesięć groszy dla biednego, starego człowieka. Dobrze, kochanie. A gdzie jest ten biedny sta. ruszek? Stoi tam na rogu i sprzedaje cukierki. Podczas zawodów automobilowych dwaj samochodziarze rozmawiają ze sobą: Widzisz ten wóz? Wspaniała maszyna, konsumuje zaledwie półtora litra w ciągu godziny. To rzeczywiście niewiele, ja w tym samym czasie wypijam cztery litry. NA NIEGO KOLEJ... Panie sąsiadzie, czy ma pan zamiar założyć w tym roku ogród warzywny? Nie teraz pana kolejka. W RESTAURACJI Panie starszy, ten rak ma tylko jeden kleszcz1 Drugi stracił w walce. Tak? Niech mi pan poda w takim razie zwycięzcę.

7 N f. Ts? r. SIEDEM GROSZY Str. f Meca Brazylia - Polska w oczach zagranicznego dziennikarza Poza nami, no i naturalnie Brazylijczyka- tek ambitnej gry drużyny, porażkę 5:6 przyjęła wem normalnego czasu gry wyrównał na 4:4. mi, spotkanie" Polska Brazylia w Strassbur- jak zwycięstwo. Najlepszym graczem Polski Poza nim wymienić trzeba Dytkę, Szczepaniaka i Madeyskiego. gu najbardziej interesowało Czechów. Mając był Wilimowski, który na krótko przed upły prawie pewne zwycięstwo nad Holandią, główną uwagę, skupili oni na zawodach strasbur- Ciekawa tabelka mistrzost w piłkarskich świata świetny, tylko o 7 pkt. gorszy od rekordu świata. Znakomity jest również wynik XX^achowi- skich, którym przyglądało się kilku znawców piłkarstwa czeskiego oraz kilku specjalnych Paryski dziennik sportowy L'Auto zamie- się we Francji mistrzostw świata. cza w reprezentacji Warszawy, który uzyskał sprawozdawców pism czechosłowackich. P rawie wszystkie pisma praskie przyniosły bardzo Państwo Mieszkańcy Piłkarze Kluby świata. ciekawą tabelkę z okazji odbywających Tabelkę tę poniżej podajemy: 387 pkt., zaledwie o 2 pkt. poniżej rekordu obszerne recenzje z meczu Polska Brazylia. Niemcy 75 miln amatorzy Ciekawe, że w recenzjach tych zwrócono uwagę na momenty, których zupełnie nie porusza XV Zielone Święta odbył się w Toruniu o- Tenisowe mistrzostwa Pomorza Belgia 8, bez podziału Brazylia 41 w amatorzy i zawodowcy no w prasie polskiej. gólno-polski turniej tenisowy o mistrzostwo Kuba amatorzy Najciewsze sprawozdanie o meczu Brazylia Pomorza. Startowało 43 zawodników i zawodniczek z Warszawy, Katowic, Grudziądza, Francja amatorzy i zawodowcy * Polska zamieścił A Zet praski. Specjalny wysłannik tego pisma do Strassburga J. Du- Bydgoszczy i Torunia. Wyniki meczów fina Holandia amatorzy Węgry amatorzy i zawodowcy sek pisze: łowych notujemy: XVlochy bez podziału Przemokli do koszul stali widzowie i nie XV grze pojedyńczej Pań: Andrótowa (Grudziądz) Siodówna (Warszawa) 4:6, 6:3, 7:5. Indie Holend. 6, amatorzy mogli oderwać swych oczu od dwugodzinnego Norwegia zmagania Brazylia Polska. Rozstrzygnięcie amatorzy XV grze pojedyńczej panów: Bratek (Katowice) Niestrój (Katowice) 6:1, 6:0, 6:4. padło w dogrywce, a spotkanie na długo pozostanie w pamięci publiczności. Polacy prze Polska amatorzy Rumunia bez podziału W grze mieszanej: Siodówna Bratek pokonali toruńską parę Tomaszewska Herdegrali spotkanie zasłużenie, wykazali jednak dużo bojowości i umiejętności. Czechosłowacja amatorzy i zawodowcy gan 6:0, 6:2. Szwajcaria 4 30j bez podziału To co Brazylia pokazała w tym meczu, było Szwecja amatorzy W grze juniorów: Kucharski Sioda 6:2, superfootbalem, a tym, czym kiedyś byli gracze Urugwaju: Nasazzi, Capelli i Orzi, tym są 6 :1. I tl e H# dziś Leonidas, Domingos i Perracio. Jedenastka brazylijska jest bez debaty wielkim fa Polski Losowanie tenisowych mistrzostw worytem do mistrzostwa świata. Przed meczem nie wiedziano o niej wiele i to właśnie Losowanie tenisowych mistrzostw Polski, sprowadziło na stadion 20 tysięcy wieców, które mogły podziwiać piękność żywibl»xwi ćii akro Rzym, Tel. wł. Brazylia Polska (w Strassburgu) 200 tys. które rozpoczynają się 13 bm. w Katowicach, W związku z meczem piłkarskim o mistrzostwo świata, jaki w niedzielę odbędzie się w Holandia Czechosłowacja (w Hawrze) Pol. Zw. Lawn-Tenisowego. franków. odbędzie się we środę wieczorem w lokalu bację brazylijskiego piłkarstwa. Paryżu, pomiędzy reprezentacjami Włoch i Polacy uzyskali dobry wynik, ale nie.pomylimy się, jeżeli stwierdzimy, że od pogromu 145 tys. franków, Francji, dzienniki włoskie poświęcające zawodom we Francji dużo miejsca donoszą, że re Węgry Indie Holenderskie (w Reims) 140 Echa skandalu w grach sportowych uchronił ich deszcz. Gdy Brazylia prowadziła tys. fr. Prezes Śląskiego Okręgowego Związku Piłki prezentacja włoska, po słabej grze w pierwszym meczu z Norwegią zostanie na kilku powody szczypiornialra z udziałem drużyny wro Rumunia Kuba w Tuluzie 110 tys. frs. Ręcznej p. Wielgosz wyjaśnia, że ostatnie za 3:1, przyszła ulewa, a to było dla jej graczy, przywykłych wyłącznie do gry na twardym terenie fatalne. Polacy zabrali się do pracy i zycjach zmieniona. Zmiany nastąpić mają we cławskiej, o czym obszernie pisaliśmy, zorganizowane zostały przez niemieckie organizacje wszystkich liniach. Ogółem przewidywane jest potrafili wyrównać. W przepisowym czasie gry wstawienie na mecz z Francją 6 nowych graczy. wspólnego. Zamknięcie sesji Międzynarodowej D. T. Śląski OZPR nie miał z tą imprezą nic mecz dał wynik 4:4. Ale w dogrywce Południowi Amerykanie Federacji jeździeckiej Nadchodzące spotkanie uważa prasa włoska Ze swej strony zdołaliśmy jednak stwierdzić, że organizacje D. T. na urządzenie tego wzięli się na sposób: najlepszy napastnik świata Leonidas zdjął buty, aby mu się na błeeie za bardzo ciężkie. Francuzi nie tylko są w W Warszawie zakończona została po kilkudniowych obradach w sali Ministerstwa Rol rodzaju zawodów otrzymały zezwolenie z Pol tej chwili drużyną bardzo klasową, ale w niedzielę będą mieli za sobą kilkadziesiąt tysięcy nictwa sesja międzynarodowej federacji jeźskiego Związku Piłki Ręcznej. Czas najwyższy, lepiej grało. Leonidas boso zdobył też obie zwycięskie bramki. widzów, co jest kolosalnym atutem. dzieckiej, której przewodniczył prezes federacji pułk. van Ufford. Na sesji przyjęto do za się wreszcie orientować, do jakich imprez ażeby władze sportowe w Warszawie zaczęty Gdyby był suchy teren, Brazy#szycy strzelili by jeszcze kilka bramek. Bramkarz polski, Madeyski, puścił 6 goli, ale przynajmniej przygotowaniach Japonii do olimpijskich za -Społeczeństwo polskie na Śląsku nie juoże się Dochody z pierwszych meczów twierdzającej wiadomość raport gen. Kaby o można na Śląsku dopuszczać, a do jakich nie. 6 obronił. Brazylijski atak jest tak doskonały, o mistrzostwo wodów konnych oraz zatwierdzono kilku poprawek regulaminowych. nej udzielał żeżńroleń rih imprezy, bęćhfće pro zgodzić z tym, by Polski Związek Piłki Ręcz że na mistrzostwach świata nie będzie miał chyba konkurencji. To jest żonglerski kwintet, piłkarskie o mistrzostwo świata dały następu Uczestnicy sesji obecni byli na szeregu pagandą niemczyzny. Rozegrane w ub. dniach we Francji mecze który jakby wyszedł z cyrku. A przecież pisze dalej czeski dziennikarz nie jesteśmy Niemcy Szwajcaria (w Paryżu) ponad Janowie, w Łańcucie i Gumniskach. Wizyto popełnił PZPR, wstawiając do reprezentacji jące dochody z biletów wstępu: przyjęć w Warszawie oraz zwiedzili stadnice w Odnośnie skandalicznego przeoczenia, jakie bez szans. Brazylia całą uwagę skupia na 500 tys. franków. wali także przy pokazie remontu koni w pułku szwoleżerów oraz zwiedzili Wilanów i Ła Polski na mecz z Węgrami gracza, Neringa, ofensywie, a zapomina o obronie. Dlatego też Francja Belgia (w Paryżu) 490 tys. frs. Polacy zdobyli 5 bramek. Włochy Norwegia (Marsylia) 280 tys. frs. zienki. Brazylijczycy nie mają specjalnego systemu gry. Grają i grają, atakują i atakują to jest ich footbalowe hasło i cel. Mają opanowany przyziemny styl, grają doskonale głowami, a najlepiej udają się im półwysekie poda Lekka atletyka wania, które zastosowali, gdy boisko zamieniło się w kałużę. Te półwysokie podania były dla Polaków największym utrapieniem. Szabo pokonany przez swego rodaka Leonidas! Leonidas! Nazwisko to w czasie zawodów padało najczęściej. Ten murzyn, Biegacze fińscy przegrywają w Budapeszcie zwany czarnym diamentem, był wszędzie. Strzelił trzy bramki, nad którymi widownia W drugim dniu międzynarodowych zawodów Na zawodach lekkoatletycznych w Rzymie lekkoatleta Maffei skoczył w dal 729 cm. otwierała usta z podziwu i wygrał Brazylii lekkoatletycznych w Budapeszcie padły nast. spotkanie. Po Leonidasie najlepszym był Perracio, który ma bomby jak Svoboda (były mtr. 100 m Ko vacs (Węgry) 10,7 sek., o pierś ciekawsze wyniki: Kula Stoeck (Niemcy) 15,05 i zwyciężył w biegu na 100 m. w czasie 11 sek. czeski napastnik reprezentacyjny) w swym najlepszym czasie. Słyszeli też pewnie wszyscy o 10,8 sek m Igloi (lvęgry) 8:42,2 min. Kraków Chorzów przed Szwajcarem Hacnnl i Węgrem Gyenes Lekkoatletyczny mecz szkolny czarnym obrońcy Domingos da Guia, który podobno w sezonie potrafi zarobić 2 miliony. sce w tej konkurencji zajął Lehtinen 8:44,6 min., wanżowe zawody lekkoatleyczne pomiędzy re przed Szabo (XVęgry) 8:43,6 min. Trzecie miej W dniu 9 bm. w Krakowie odbędą się re Taktyk w całym tego słowa znaczeniu. Umie a czwarte Virtanen 8:45,5 min. prezentacjami szkolnych klubów Krakowa 1 się ustawiać. Potrafi zabrać piłkę z każdej pozycji. zostanie międzypaństwowy mecz Czechosłowa XV pierwszym spotkaniu wygrali ślą«acy w W dniach bm. w Pradze rozegrany Chorzowa. XV teamie brazylijskim poza atakiem pozostali gracze to jednak tylko indywidualności. cja Jugosławia w lekkoatletyce. stosunku 76:58 pkt. Ale nie są to jednonożni piłkarze, każdy z nich z równym powodzeniem gra prawą jak i lewą nogą. Wszyscy gracze odznaczają się doskonałą kondycją, jedynie Leonidas jest fizycznie Pa drogach i kieżkadi tatrcafisritli na moiotyklu słabszy, ale za to najtwardszy. Polacy pod koniec spotkania byli już bardzo wyczerpani, choć grali ambitnie. Publiczność z biało-czerwonymi proporczykami wsku- Wyitilsi li-go Mailu lairzsftsüiege W dniu dzisiejszym zakończył się wyścigiem Kazimierz na Rudge 0 pkt. kam. złoty medal. na szosie do Morskiego Oka 2-gi tatrzański raid motocyklowy, organizowany przez Polski W kategorii do 600 em. sz. z przyczepką 1) Klub motocyklowy. Michałkiewicz Romuald, na B. M. XV. 0 pkt. Do raidu dużego zgłosiły się 32 maszyny, karn. złoty medal, 2) p, Stefanowiez-Tokarska, Opieka lekarska nad piłkarzami Zarząd Ligi PZPN postanowił, aby z dniem 1 lipca br. do karty zgłoszenia do PZPN każdego nowego zawodnika dołączona była książeczka sportowo-lekarska, według wzoru PUWF, względnie karta zdrowia wećągg opracowanego wzoru. NIEDZIELNE MECZE LIGOWE Obsada sędziowska niedzielnych meczów ligowych przedstawia się następująco: XVisl» Warszawianka p. Gruszka, Polonia Śmigły (Stadion XV. P. o godz ) p. Schneider, ŁKS Cracovia p. Kafliński, Pogoń Ruch p. Scidner (?), AKS Warta p. Arczyńskt.. Na znanej rzece kaszubskiej Raduni od Ostrzyc odbył się pierwszy wielki spływ kajakowy, organizowany przez organizacje sporto we w Gdyni. Pod Ostrzycami w t. zw. Wieżycy otwar ty został wielki obóz sportowy, zorganizowany przez Y.M.C.A. Do obozu przybyła już młodzież robotnicza Z Warszawy, Krakowa i Górnego Śląska. do raidu małego 15. Duży raid ukończyło w konkursie 13 maszyn, w biegu pocieszenia 3. Mały raid ukończyło 11 maszyn, z czego 10 bez punktów karnych. XV ogólnej klasyfikacji całego raidu pierwsze miejsce w kategorii do 600 cm. sześć, (solówek) zdobył Docha Józef (XVKS Legia) na Sokole 0 pkt. karnych, zdobywając złoty medal. Miał on zarazem najlepszy czas dzi siejszej.próby szybkości na trasie z Łysej Po_ lany do Morskiego Oka. (7 i pół km.) 8:0, min. 2) kpt. Nodzyński Marian, na Sokole" 43 pkt. karne, 3) p. Bernacki Julian na Sokole 138 pkt. W kategorii solówek do 500 cm. sz. 1) Ignacy Lemąński na B. M. W." 89 pkt. karnych srebrny medal. 2) Morawiec na Arielu" 45 pkt. medal brą zowy. W kategorii do 350 cm. sz. 1) Żukowski Jan na D. K. W." 0 pkt. karn. złoty medal. 2) Robaczek Czesław na Ariel" 23 pkt. karne, brązowy medal. W kategorii do 250 cm. sz. 1) Jurkowski na 0. K. W." 239 pkt. karn. podkreślić należy, że mimo defektu maszyny p..tokarska wzięła udział w raidzie do samego końca, wykazując niezwykłą, jak na kobietę, wyti yałość sportową, W kategorii z wózkiem do 1000 cm. sz. 1) por. Jakubowicz, 19 pkt. karnych medal srebrny, 2) sjerż. Meissner Józef, pkt. karn. 50 brązowy medal, 3) sierż. Franciszek Braun, 51 pltt. karnych.. XV raidzie pocieszenia: 1) kpt. Mikulski, 2) kpt. Wnukowski, 3) p. Chwedoruk. XV małym raidzie: 1) p. Krakowski, na Setce", Nauera", 2) p. Lecewicz na Excel»orze (125 kubików).. W kategorii z przy czepkami: 1) p. Piasecki na Nortonie (500 cm. sz.), 2) p. L eśniew skna Sokole" (600 cm. sz.). W próbie szybkości na trasie z Łysej Polany do Morskiego Oka długości 7 i pół km. naj lepszy czas dnia uzyskał p. Docha 8:07 mm., 2) p. Lemański 8:32, 3) p. Michałkiewicz 8:34. Przez cały czas zawodów dopisywała pogoda, dopiero w okresie samego wyścigu tarzańskiego, burza z ulewą popsuła znacznie warunki. Sport obrony narw om j Warsaawa I # RettmiaiM, Budapeszt I Lwów Niemieckie Biuro Prasowe podaje dokładnie wyniki zakończonych strzeleckich zawodów korespondencyjnych pomiędzy reprezentacjami Warszawy, Budapesztu, Rotterdamu i Lwowa. Zawady rozegrane były w strzelaniu z broni małokalibrowej. Zwyciężyła Warszawa 1902 pkt., 2) Budapeszt 1859 pkt.. 31 Rotterdam 1850 pkt., 4) Lwów 1830 pkt. Wynik drużyny warszawskiej jest wręcz który karany był sądownie za lżenie narodu polskiego, dowiadujemy się, że gracz ten został z reprezentacji wycofany, a miejsce jego zajmie gracz Pogoni, Klukowski. Górskie mistrzostwa Polski w kolarstwie w niedzielę z Bielska przez Kubalonkę Eliminacje kolarskie do narodowej drużyny szosowej odbędą się w następujących terminach: 12 czerwca w Bielsku na 100 km. górskie mistrzostwa Polski, start wspólny (2 eliminacja). * 27 bm. lipca na 200 km. w Krakowie, start wspólny, (3 eliminacja). 14 sierpnia w Warszawie wyścig międzynarodowy okrężny na 120 km. 24 sierpnia wyścig międzynarodowy w Łodzi na 225 km. W dniach od 27 bm. do 3 lipca odbędzie się tradycyjny wyścig kolarski do morza imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego o puchar prezesa i członków Pot. Zw. Kolarskiego. Wyścig podzielony będzie na 6 etapów. Etapy są następujące: 27 bm. XVarszawa Grudziądz,-28 bm. Grudziądz Gdynia, 29 bm. odpoczynek w Gdyni, 30 bm. Gdynia Chojnice, 1 lipca Chojnice Poznań, 2 lipca Poznań Kutno, 3 lipca Kutno Warszawa. Przydział zawodników Polski na mistrzostwa Europy Polski Związek Lekkoatletyczny otrzymał od międzynarodowej federacji lekkoatletycznej wiadomość, że na koszt organizatorów na lekkoatletyczne męskie mistrzostwa Europy 3 5 września w Paryżu będzie mogło przyjechać z Polski 3 zawodników, zaś na kobiece mistrzostwa Europy września w Wiedniu 4 zawodniczki. GEN. KOZICKI MA BYĆ PREZESEM POL. ZW. SZERMIERCZEGO W związku z wyjazdem gen. Wieniawy- Długoszowskiego do Rzymu zarząd Pol. Zw. Szermierczego wysunął propozycję wybrania na prezesa Pol. Zw. Szermierczego gen. Kozickiego. Obecnie zarząd P.Z.S. zwrócił się do okręgów per referendum z zapytaniem czy zgadze ją się na tę kandydaturę. Odbyły się w czasie Zielonych Świąt, mistrzostwa Krakowa w strzelaniu z łuku. Zespołowo zwyciężyła drużyna Fablok z Chrzanowa, 702 pkt. przed PPW. Kraków 688 pkt. Również i drugi mecz waterpoiowy o mistrzostwo Polski pomiędzy drużynami Ciszowiec Hakoah Bielsko nie doszedł do skutku, gdyż drużyna bielska nie stawiła się do zawodów.

8 Str. 8 (SIEDEM GROSZY Nr r. Ogłoszenia drobne AKORDEONY wycieczkowe, przodujących marek, sprzedaje najtaniej: Kściuk, Katowice-Załęże, Marcina 5, tel Bezpłatna nauka gry Pamiętnik ślepego zabójcy napisany w wiezieniu iwysowa-zdrój, Podkarpacie. Pensjonat i,luba przyjmuje letników: czerwiec, sierpień zl 4, lipiec zl 5 dziennie DOMOKRĄŻNI zaprowadzeni, początkujący i reflektanci najtaniej zakupią mydła i proszki w składzie fabrycznym Promień Katowice, Starowiejska PARCELE budowlane, zdrowym, dobrym położeniu. Woda, elektryczność, kanalizacja, dobrą komunikacją, w Mysłowicach do sprzedania na dobrych warunkach. Wiadomość: Bazan, Mysłowice, Skotnicza FIRANKI, DYWANY, CHODNIKI, MENCZEL. KATOWICE, PL. PIŁSUDSKIEGO ZA długi mojej żony Heleny Panek z domu Czoik nie odpowiadam. Panek, Katowice MŁODA pomocnica fryzjerska oraz fryzjer męski do strzyżenia damskich głów od zaraz potrzeni. Zgłoszenia Katowice, M. J. Piłsudskiego POSZUKUJE się dobrego spodniarza do pracy poza domem. Oferty 7 Groszy pod Spodniarz MANIKURZYSTKI i pomocnika fryzjerskiego od zaraz poszukuje Salon Rotter, Katowice, Słowackiego SZOFER do ciężarówki potrzebny. Oferty do 7 Groszy pod CZELADNIK krawiecki zaraz potrzebny. Mikołajczyk, Orzesze PIES-dog do sprzedania. Katowice II, ul. Waleriana 8 m DAM 500 zł za wyszukanie mi stałej pracy jako robotnik. Oferty 7 Groszy pod Robotnik POSZUKUJE się 2 pierwszorzędne ekspedientki (1 do wyrębu mięsa i 1 do kiełbasy). Firma Roska, Katowice, 3 Maja LODZIARZE! Konserwatorki mało używane o- raz inne przybory do lodów tanio sprzedam. Katowice, Jagiellońska 3, podwórze SPRZEDAM nowy półkryty czarny powóz. Zgłoszenia Józef Pawełek, Żywiec, Komorowskich SPRZEDAM dom z ogrodem, w którym mieści się ruchoma piekarnia, sklep, przy głównej ulicy w Żywcu i zabudowania gospodarcze. Okazyjnie z powodu choroby! Zgłoszenia Wincenty Fojcik, Żywiec SZUKAM dobrego fachowca do spółki zakładu blacharskiego lub wydzierżawię. Zgłoszenia Bönisch" Żywiec. ' 8073 ZDOLNA służąca nadająca się do pomocy w składzie kolonialnym zaraz potrzebna. Chorzów, Cmentarna 34, skład MŁODEGO pomocnika-wożnicy poszukuje zaraz, Chorzów, Powstańców CZELADNIK szewski potrzebny. Świętochłowice, Kolejowa OBRAŻONĄ rodzinę Ernst i ich córkę Małgorzatę z W. Hajduk przepraszam. Wypowiedziane słowa nie polegają na prawdzie. Adamski Jerzy, Chorzów POTRZEBNY pracownik fryzjerski, zdolny, chętny do pracy, najlepiej przyjezdny. Zwolińr ski, Dąbrowa Górnicza, Piłsudskiego ROWERY, motorowery, maszyny do szycia, PISANIA, LODOWNIE najtaniej: Katowice, 3-go Maja 30, I piętro Wkrótce odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy proces przeciwko 24-letniemu ślepcowi Bronisławowi Stempińskiemu, który w okrutny sposób, z zazdrości, zabił własną żonę. Jak już donosiliśmy, Stempiński napisał w więzieniu pamiętnik, który dołączono do akt sądowych. Pamiętnik ten jest niezmiernie interesujący, a dla każdego psychologa stanowić może kopalnię tematów. Stempiński tak rozpoczyna swój pamiętnik Po zimnej i szarej zimie zbliża się przecudna wiosna. Złotym blaskiem słońca zbu dza do życia rośliny. Ale nie tylko rośliny Również ludzkie serca budzą się jakby z letar gu, a na szarych twarzach zauważyć można błogi uśmiech. Trudno opisać cudny czas wiosny, lecz stokroć trudniej jeszcze tę wiosnę, która w moim sercu się mieści. Już od 8 roku życia dotknął mnie straszny cios ślepota. Od tych lat nigdy nie o- glądałem światła codziennego i piękna ziemskiego. Widocznie nie wystarczała Bogu ta dla mnie kara. Czyż naprawdę mam być tym okrętem na morzu, który bez jakiejkolwiek pomocy jest zmuszony zatonąć? Wiosna nowego życia rozpoczęła się dla mnie 26 grudnia 1937 roku. W dniu tym zawarłem związek małżeński ze Stefanią z domu iwicką, jak anioł piękną. Miałem wrażenie, że znajduję się. już w przedsionku nieba. Myślałem: Czyż właśnie ja jestem tym wybranym z pośród niewidomych, który jak pustelnik błądzący lub jako żeglarz na morzu, wśród mgły szczęśliwie dopłynął do brzegu? Nieste ty! Po błogich i słodkich nocach i po szczęśliwych dniach pozostało dla mnie tylko wspom nienie. Czyż mogłem coś więcej cenić niż swoją Nagrody, /wartości 19 lysięcy zł. dla wszystkich WDOWA bezdzietna, poszukuje zajęcia jako gospodyni u samotnej osoby. Oferty Siedem Groszy pod Bezdzietna" 8070 BUFETU na rachunek albo za małym czyn szem miesięcznym poszukuje się. Oferty Polonia Siemianowice, pod nr PIERWSZORZĘDNY czeladnik rzeźnicki, dobry kiełbaśnik, jedna ekspedientka i jeden parobek od zaraz potrzebni. Siemianowice, Hutnicza ONDULATORKA (wodna), manikurzystka, fryzjer męski (z wodną) potrzebni od zaraz. Misko, Letnisko Szczyrk POKOJOWE mieszkanie z komfortem blisko dworca od wynajmę. Zgłoszenia: Mikołów, Żwirki i Wigury 17, Wajand POSZUKUJĘ zł. na I hipotekę, na dom wartości zł. z - prywatnej - - ręki. - Oferty 3fertv.Siedem Groszy" pod 6153d CZELADNIK szewski potrzebny. Katowice, ul. Raciborska FRYZJER młodszy potrzebny. Panewnik, Powstańców ÜIOTOCYKL marki Ardi sprzedam. Chorzów, Mielęckiego MOTOCYKL z przyczepką Motosacoche sprzedam. Chorzów III, Kościelna SINGERMASZYNA 45 zł. sprzeda, Katowice, Jagiellońska 7 m POMOCNIK krawiecki na stałe potrzebny. Szaradowski Sylwester, Piotrowice, Piłsudskiego nr MŁODA posługaczka potrzebna. Katoyice, F a bryczna 6 m POMOCNIK fryzjerski i uczeń potrzebni. Salon Irka, Katowice II, Katowicka Czytelników Siedmiu Groszy W dniu dzisiejszym przyznajemy nagrody dla Czytelników z Łasina, Pabianic, Rybnika i okolicy. Piłkę do koszykówki z firmy Składnica Harcerska1', Katowice, ul. Francuska 12, przyznajemy właścicielowi ulotki nr Piłkę nożną z dętką z firmy Składnica Harcerska, Katowice, ul. Francuska 12, przyznaje my właścicielowi ulotki nr Narzutkę na otomanę z firmy R. Walter, Katowice, ul. Młyńska 5. przyznajemy właścicielowi ulotki nr książek przyznajemy właścicielom następujących ulotek: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Po nagrody należy się zwracać do centrali naszego wydawnictwa, Katowice, ul. Sobieskiego 11. Kto w terminie 14 dni nie odbiepze nagrody, traci do niej wszelkie prawa. Nagroda taka będzie przyznana innej ulotce. UCZEŃ piekarski z uczciwej rodziny, zdrowy, mocny potrzebny zaraz. Kandzia Augustyn Wełno wiec, ul. Żymełki RZEŹNICTWO z maśzynami, warsztatem natychmiast do wynajęcia. Cztery rasowe bernardyny sprzedam. Katowice-Dąb, u l Chorzowska 168, Rzeźnictwo UCZEŃ piekarski potrzebny. Katowice, Woje wódzka 32, B. Musioł KTO chce kupić za gotówkę motocykl 500 ccm. z przyczepką z dobrej ręki? Katowice III, Limanowskiego HURTOWNIA piwa poszukuje zdolnego woźnicę, obeznanego w rozwożeniu piwa. Oferty Siedem Groszy pod 6162d DZIĘKUJĘ Matce Boskiej za odebrane łaski. M. J. Miedźna. ' 8086 PANIENKA z kaucją do 500 zł. potrzebna do samodzielnej sprzedaży artykułu spożywczego. Zgłoszenia godz , Katowice, Krzywa 2, m KSIĄŻKI (niemieckie) literatura, sztuka, wiedza, częściowo nowe okazyjnie sprzedam. Oferty do Siedmiu Groszy pod 6159d UCZEŃ ogrodniczy potrzebny. Katowice, Plebiscytowa 46, Ogrodnictwo KWIACIARKA potrzebna zaraz. Mysłowice, M. Piłsudskiego MŁODSZY czeladnik fryzjerski poszukiwany. Herden, Łaziska Górne, Zakłady Elektro ZDOLNA fryzjerka potrzebna zaraz. Katowice, Młyńska 17, E. Littner Przygody Bezrobotnego Froncka gwiazdę przewodnią Stefcię? Dla mnie już na wieki zamknęła się brama raju ziemskiego. Dla mnie nic więcej nie pozostało, jak tylko czyn bohaterski. Właśnie ona, Stefcia, jest tym niezbadanym źródłem. Przez jedenaście miesięcy goniłem wiatr w polu, nim go zdołałem uchwycić dla własnej zguby w swoje sidła. Nie raz i dwa pytałem, czy jest wolna i czy w jej sercu nikt się inny nie mieści. Fałszywe były owe przypuszczenia. Jest ktoś inny wzajemnie się kochają! Czyż to nie jest świętokradztwo, jeśli przy ołtarzu, na którym spoczywa sam Bóg i w Jego obecności ślubuje miłość, wierność i że nikt nas nie rozłączy jak tylko śmierć, a potem na takie mnie wyprowadzała drogi? Czyż mógłbym i ja ją sądzić tu na ziemi, a Bóg po śmierci? Czy jest rzeczą możliwą, abym mógł przetrwać tę boleść, aż Bóg ją będzie karać? Cóż mi pozostało z życia? Nic już mnie świat nie obchodzi. Każdy ml się obcym staje i każdy jest wrogiem moim. Nie mało mam świadków, że ona sama mnie do tego doprowadziła, abyśmy się złączyli. Precz z fałszem precz ze świata z taką istotą! Tylko przez nią zostało moje nazwisko splamione Tylko przez nią przeklęto mnie. Niech ginę, jak marna fala, jak marny cień. Czyż naprawdę Bóg zupełnie mnie opuścił? Czyż byłem już tym najgorszym wśród boskich stworzeń i tylko na takie zasłużyłem szczęście? Lepiej za kratami więziennymi, niż męczyć się z taką kobietą! Nie myślcie czasem, że ten czyn popełniłem w obłędzie. Uczyniłem wszystko w stanie świadomym. Czyż najgorszą rzeczą jest więzienie? Męki, jakie na tym świecie przechodzę, są straszne. W piekle gorzej być nie może! Cóż mi znaczy jej piękna uroda, kiedy szatańska z nią zgoda? Precz z takim upiorem ziemskim! Niech jej uroda czartom się podda. Naprawdę trudno mi jest wszystko opisać, gdyż taka to jest rozwlekła sprawa, że znudziłaby niejednego." W pamiętniku zabójcy znajdujemy kilka wierszy. Oto jeden z nich: Na co mi wolność i swoboda I z nią żony piękna uroda, Kiedy jej serce rozdwojone Miłością inną przepełnione?... Jeśli na świecie takie kwiecie Młodzieńcom wieniec szczęścia plecie. Niech lepiej zginie już na wieki I uleci w świat daleki. Chociaż swą duszę w piekle stracę - Wcale z żalu nie zapłaczę, Bo me serce taki żal przygniata, że mnie już nic nie odstrasza. Stempiński napisał swój pamiętnik pismem wypukłym dla niewidomych. Rękopis został przełożony przez zaprzysiężonego rzeczoznawcę dla niewidomych, (ben) Abon. nr Dokładnych informacy] udzieli kierowniczka szkoły. J. K. Rybnik 101. Sprawę dwóch zaległych rat należy uzgodnić z firmą. Abon. nr Wełncwiec. Przysługuje panu w całej pełni odszkodowanie za miesiąc płatnego urlopu. A M D r i Z góry, bo od gospodyni, najsurowszy przykaz dano. Froncek tedy, widły, grabie wziął, by móc roztrząsać siano. Wszedł na łączkę, a tu przed nim leży siana wielka kopa, ranek piękny, nic dziwnego, że do pracy ciągnie chłopa... CENĘ OGŁOSZEŃ oblicza się polami, wymiarze 35 mm. na jedną szpaltę, przy 4 szpaltowym układzie, szerokość szpalty 67 mm. 1 pole na stronie pierwszej 40, zl. 1 pole na nnzostalych stronach 20, zl. Wielkość ogłoszenia może być tylko pól pola, jedno pole, nńttnra oola itd. Najmniejszy wymiar liczymy pól pola, wyjątkowo przy ogłoszeniach mierzących ponad 2 pola, uwzględniamy różnicę do 1/4 pola. Ogłoszenia kolorowe 50 proc. rirnżei Zastrzeżeń miejsca w Siedmiu Groszach nie uwzględniamy. Drobne ogłoszenia za słowo 0,20 zł., dla poszukujących pracy za słowo 0,10 zł. Pierwsze słowo oraz słowa tłustym drukiem liczymy podwójnie. Miesięczny abonament 7 Groszy z dostawą do domu przez agentów lub przez pocztę w kraju zl. 2,31. Przy zamówieniu w urzędzie pocztowym zl. 2,41. Redakcja: Katowice, Sobieskiego 11. Telefon P. K. O. nr Lecz go pech znów prześladuje, ledwie bowiem widły wbija w kopę, już, jak widać na nich, jak wąż człek się jakiś zwija! Chłopak stropił się serdecznie, (mina jego nie zbyt tęga) bo nie wiedział, że w kopicy smacznie sobie spał włóczęga,.. UWAGI OGÓLNE1 Administracja nie przyjmuje odpowiedzialności za termin ogłoszenia, oraz za zgubę lub zniszczenie matryc. Omyłki i drobne usterki techniczne, które nie zmieniają treści ogłoszenia, nie upoważniają do żądania zwrotu należności, ani nie zobowiązują do bezpłatnej powtórki ogłoszenia. Reklamacji nadesłanych po upływie 15 dni od daty otrzymania rachunku nie uwzględniamy. Najmniejszym pismem jakiego używamy jest petit. Dział ogłoszeń czynny, od godz Ogłoszenia z oznaczeniem terminu, przesłane z opóźnieniem, zamieszczamy w najbliższym numerze, o ile w zleceniu nie zaznaczono wyraźnie: w innym terminie nie umieszczać. Drukiem i nakładem Zakładów Graficznych i Wydawniczych Polonia S. A. w Katowicach. - Redaktor odpowiedzialny: Augustyn Pustelnik.

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI OBRAZAMI

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI OBRAZAMI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138699,akt-oskarzenia-w-sprawie-handlu-falszywymi-obrazami.html Wygenerowano: Piątek, 24 lutego 2017, 15:46 AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak

Anna Kowalska i Adam Nowak. Anna Kowalska i Adam Nowak T1 Anna Kowalska i Adam Nowak wraz z Rodzicami serdecznie zapraszają na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się15 sierpnia 2015 roku o godzinie 17.00 w Kościele pw. Św. Trójcy przy ul. Krzyckiej 42 we

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia AP V Ds 29/13, w sprawie o międzynarodowy handel narkotykami.

Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia AP V Ds 29/13, w sprawie o międzynarodowy handel narkotykami. PROKURATURA APELACYJNA w GDAŃSKU WYDZIAŁ I ORGANIZACJI PRACY PROKURATUR RZECZNIK PRASOWY ul. Wały Jagiellońskie 38 80 853 Gdańsk Gdańsk, dnia 16 września 2013 r. Komunikat Rzecznika Prasowego. Akt oskarżenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Obrona przed pornografią

Obrona przed pornografią 254 CEL OGÓLNY Ukazanie negatywnych skutków pornografii CELE OPERACYJNE Po zajęciach uczeń powinien: wiedzieć, czym jest pornografia, rozumieć szkodliwość rozpowszechniania treści pornograficznych, wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince) polski pedagog, publicysta,

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1)

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 77/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 maja 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Michał Laskowski

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Towarzystwa i orzeka w sprawach określonych przez

Bardziej szczegółowo

lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny pochodzenia żydowskiego.

lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny pochodzenia żydowskiego. JANUSZ KORCZAK Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, znany też jako: Stary Doktor lub Pan doktor padoktor (ur. 22 lipca 1878 lub 1879 w Warszawie, zm. 5 sierpnia lub 6 sierpnia 1942 w Treblince)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 20 października 2014 r. USTAWA z d n ia...2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5 lok. 3, Warszawa, t +48 (022) , +48 (022) , f +48 (022) ,

Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5 lok. 3, Warszawa, t +48 (022) , +48 (022) , f +48 (022) , Świadczenia pieniężne przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Niniejsze opracowanie jest

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja:

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja: Waldemar Wietrzykowski ul. Jabłeczna 38/1 50-539 WROCŁAW Wrocław, dnia 30.03.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (za pośrednictwem) Minister Administracji i

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie.

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Podatnik, wobec którego prowadzone jest postępowania podatkowe może przejrzeć akta swojej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 146 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.08.12 15:19:25 +02'00' 11446 Poz. 982 982 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu z dnia 02 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu z dnia 02 stycznia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw i innych druków

Bardziej szczegółowo

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą.

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB & Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 Poniedziałek był naszym pierwszym dniem w szkole partnerskiej (przylecieliśmy w niedzielę wieczorem). Uczniowie z pozostałych krajów jeszcze nie dojechali, więc był to bardzo

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 202/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM

LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM V Ds. 17/12 11.01.13 LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała akt oskarżenia w sprawie oszustwa na szkodę 16 firm pracujących przy budowie fabryki komputerów Lenovo

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 11 lutego 2000 r. II UKN 412/99

Wyrok z dnia 11 lutego 2000 r. II UKN 412/99 Wyrok z dnia 11 lutego 2000 r. II UKN 412/99 Przepis art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie stażu na okres do 6 miesięcy a) /12 miesięcy b)

W N I O S E K o zorganizowanie stażu na okres do 6 miesięcy a) /12 miesięcy b) ...... ( pieczęć firmowa organizatora ) ( miejscowość, data) W N I O S E K o zorganizowanie stażu na okres do 6 miesięcy a) /12 miesięcy b) Na podstawie art. 53 ust.1, 1a, 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Artykuł 1 Charakter i cele SKNH UW Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego (zwane dalej Kołem Naukowym) działa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Klucz do ćwiczeń 117. Dzień dobry! Co słychać? 6. Przepraszam, gdzie jest hotel? 16. Co lubisz jeść? Co lubisz pić?

Spis treści. Klucz do ćwiczeń 117. Dzień dobry! Co słychać? 6. Przepraszam, gdzie jest hotel? 16. Co lubisz jeść? Co lubisz pić? Spis treści lekcja 0 lekcja 1 lekcja 2 lekcja 3 lekcja 4 lekcja 5 lekcja 6 lekcja 7 lekcja 8 lekcja 9 lekcja 10 lekcja 11 lekcja 12 lekcja 13 lekcja 14 lekcja 15 lekcja 16 lekcja 17 lekcja 18 lekcja 19

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach z dnia r.

Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach z dnia r. Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach z dnia 10.11.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących pod zarządem Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

Powinien/powinna Pan/i pamiętać, że w posiedzeniach może też brać udział oskarżony.

Powinien/powinna Pan/i pamiętać, że w posiedzeniach może też brać udział oskarżony. Jak długo trwa procedura apelacyjna? Zależy to od rodzaju sprawy oraz czasu, jakiego potrzebuje prokuratura oraz prawnik skazanego na przygotowanie się do poparcia/odparcia apelacji. W niektórych przypadkach,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt

USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1949 r. Nr 41, poz. 297; 1988 r. Nr 41,

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 22.01.2016 r. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r.

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Informacje ogólne Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna to jedno ze szczególnych świadczeń wypłacanych w związku ze śmiercią pracownika. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Napaść na Polskę - wrzesień 1939 roku Strony 1/28 Galeria zdjęć Spalony polski samolot, efekt niemieckiego bombardowania. Żołnierze niemieccy obalają słup graniczny na granicy polsko-niemieckiej. Strony

Bardziej szczegółowo

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE

Strona I CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W STEKLINIE 1 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1. Szkoła powstań. 2. Szkoła baczność. 3. Poczet sztandarowy do szkoły wmaszerować. 4. Do hymnu szkoły.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ ISTOTA UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Jakub Nawracała radca prawny Bartłomiej Janyga radca prawny Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej? Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni przed ryzykiem prowadzenia

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZGŁASZANIA I USTALANIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW

PROCEDURA ZGŁASZANIA I USTALANIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW załącznik nr 5/2.1 do Statutu Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie PROCEDURA ZGŁASZANIA I USTALANIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu!

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu! Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu Wzór z komentarzem$ Daniel Anweiler - adwokat ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH I WYZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU - WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom.

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. Mogą to być koty: Gdyby również zaszła taka potrzeba zaopiekowalibyśmy się

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 KPC 1. Komornik wystąpił do Kancelarii

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 163/12. Dnia 8 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 163/12. Dnia 8 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 163/12 POSTANOWIENIE Dnia 8 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Panem Krzysztofem Jeziorskim, właścicielem zakładu produkcyjno-usługowo-handlowego JUNIT

Wywiad z Panem Krzysztofem Jeziorskim, właścicielem zakładu produkcyjno-usługowo-handlowego JUNIT Wywiad z Panem Krzysztofem Jeziorskim, właścicielem zakładu produkcyjno-usługowo-handlowego JUNIT Bartosz Burzyński: Panie Krzysztofie proszę powiedzieć, kiedy rozpoczął pan swoją działalność? Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wysyłka standardowa: dostawy następnego dnia do 9:30

Wysyłka standardowa: dostawy następnego dnia do 9:30 Wysyłka na koszt odbiorcy** Wysyłka standardowa: dostawy następnego dnia między godz. 10:00-13:00 15 PLN netto za każdą paczkę do 30 kg Wysyłka standardowa: dostawy następnego dnia do 9:30 Wysyłka standardowa:

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU w Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU w Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU w Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie (obowiązuje od 17 czerwca 2016 r.) I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA SKAZANEGO

INFORMATOR DLA SKAZANEGO INFORMATOR DLA SKAZANEGO dotyczący wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO I. Co to jest system dozoru elektronicznego? Dozór elektroniczny pozwala

Bardziej szczegółowo

Nalot bombowy na Wieluń 1 września

Nalot bombowy na Wieluń 1 września Nr 7/2016 30 08 16 Nalot bombowy na Wieluń 1 września 1939 r. Autor: Bogumił Rudawski (IZ) We wczesnych godzinach porannych 1 września 1939 r. lotnictwo niemieckie przeprowadziło atak bombowy na Wieluń

Bardziej szczegółowo

USTALENIE STOSUNKU PRACY

USTALENIE STOSUNKU PRACY USTALENIE STOSUNKU PRACY Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo