Nr 7. Olkusz, listopad 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 7. Olkusz, listopad 2012"

Transkrypt

1 Nr 7 Olkusz, listopad 2012 Ilcusiana

2 Redakcja Rada Programowa: Mieczysław Karwiński dr Włodzimierz Łysoń dr Marek Pieniążek Redaktor Naczelny: Jacek Sypień Sekretarz redakcji: Katarzyna Kulman Korekta: Agnieszka Ryszka Wydawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Olkusz, ul. F. Nullo 29b tel: ISSN: Druk i skład: GRAFPRESS Olkusz, ul. 29-Listopada (pawilon) tel: Zdjęcia na okładce: Kolekcja Ryszarda Wnuka, Zygmunt Vogel - Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Jacek Pierzak, Jacek Sypień Copyright by Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 2012 Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji materiałów, a także do niepublikowania materiału bez podania przyczyny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, kodowanie, prezentowanie danych, odtwarzanie elektroniczne, fotomechaniczne lub w jakiejkolwiek innej formie oraz wykorzystywanie, również częściowe dopuszczalne tylko za wyłącznym zezwoleniem właściciela praw autorskich. 2

3 Spis treści Wstęp Waldemar Komorowski Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne Andrzej Feliksik, Ryszard Wnuk Skarby Ziemii Olkuskiej Marek Nowak Ślady, czyli co nam zostało z tamtych lat Jacek Pierzak Dzieje Olkusza w świetle badań wykopaliskowych Dariusz Rozmus, Joanna Tokaj Motywy ikonograficzne na monetach ze Skarbu hutnika - wybór Barbara Stanek-Wróbel Zarys historii Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego i Muzeum Regionalnego w Olkuszu Jacek Sypień Zygmunt Novák - architekt krajobrazu Olgerd Dziechciarz Z dziejów prasy powiatowej w Olkuskiem. Zapomniana Gazeta Olkuska Ilcusiana

4 Wstęp Mówi się, że rynek to serce miasta, na którym od czasów średniowiecza koncentrowało się życie mieszkańców. Tu się handlowało, spotykało ze znajomymi i rozmawiało. Taka polska agora. A sercem rynku był ratusz - siedziba władz miasta. Od ponad roku przechodząc przez olkuski rynek widzimy mury ratusza badane przez archeologów i znawców architektury. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak cennym znaleziskiem jest olkuski ratusz. Dlatego wiodącym tekstem kolejnego, siódmego już numeru naszego czasopisma, jest studium historyczne olkuskiego ratusza. Ratusz miasta Olkusza jest jednym z nielicznych średniowiecznych składników zabudowy rynków miast małopolskich, którego relikty zostały dokładnie przebadane podczas eksploracji terenowej. W ogóle należy on do wąskiej grupy budynków municypalnych, w których podjęto prace badawcze wykraczające poza analizę informacji archiwalnych i teoretyczne studia form architektonicznych - oto fragment artykułu autorstwa Waldemara Komorowskiego. Od kilku lat w budynku Centrum Kultury przy ulicy Szpitalnej można oglądać Kolekcję minerałów Ziemi Olkuskiej i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Składa się na nią kilka tysięcy eksponatów przekazanych przez prywatnych kolekcjonerów. Można tu podziwiać pochodzące z olkuskich kopalń unikatowe okazy rud cynku i ołowiu oraz minerałów, a także bogaty zbiór skamieniałości. O skarbach, jakie kryje olkuska ziemia, a które można oglądać na tej wystawie artykuł napisali jej twórcy: Andrzej Feliksik i Ryszard Wnuk. O tym, jak w przeszłości wyglądała eksploatacja tych podziemnych skarbów i co z niej zostało do naszych czasów opowiedział Marek Nowak, autor kolejnego artykułu. W minionym roku obchodziliśmy jubileusz powołania olkuskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które powstało w 1911 roku. Z tej okazji odbyły się uroczystości, którym towarzyszyła sesja naukowa. Postanowiliśmy zatem zaprezentować kilka z referatów, jakie były wygłaszane podczas sesji. Poza artykułem pióra Barbary Stanek-Wróbel, przybliżającym stuletnią działalność krajoznawczą w Olkuszu, prezentujemy też artykuł dr. Jacka Pierzaka, będący ciekawym, syntetycznym spojrzeniem archeologa na dzieje naszego miasta oraz artykuł Motywy ikonograficzne na monetach ze Skarbu hutnika - wybór autorstwa dr. Dariusza Rozmusa i Joanny Tokaj. Czasopismo Ilcusiana ma w swoim założeniu przybliżać historię nie tylko Olkusza, ale całej ziemi olkuskiej. W poprzednich numerach przypominaliśmy sylwetki wielu osób zasłużonych dla naszego miasta i regionu. Tym razem chcemy przypomnieć działalność prof. Zygmunta Nováka, twórcy krakowskiej szkoły architektury 4

5 krajobrazu, a zarazem właściciela dworu w Tarnawie. W tym roku mija 40 lat od śmierci tego zasłużonego mieszkańca ziemi olkuskiej. Kolejny tekst, pióra Olgerda Dziechciarza, przenosi nas do powiatu olkuskiego połowy lat 50-tych XX wieku, widzianego przez pryzmat artykułów, jakie ukazywały się na łamach wydawanej podówczas Gazety Olkuskiej. Zapraszamy do lektury. Jacek Sypień Ilcusiana

6 6

7 Waldemar Komorowski Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne Ilcusiana

8 Waldemar Komorowski Waldemar Komorowski Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne Il. 1. Inwentaryzacja piwnic ratusza olkuskiego ze stratygrafią murów. Rysunek Waldemara Niewaldy w dokumentacji jego autorstwa z roku 2011, rys. 5. W roku 1818 podjęto decyzję o rozebraniu olkuskiego ratusza. Z realizacją zwlekano siedem lat, by ostatecznie wiosną roku 1825 usunąć nadziemną jego część. Budynek był jedną z wielu średniowiecznych budowli Małopolski, które w latach dwudziestych wieku XIX zostały zburzone w czasie akcji oczyszczania modernizujących się miast z obiektów zrujnowanych lub w ówczesnym pojęciu niepotrzebnych. Nieco wcześniej losy ratusza olkuskiego podzieliły ratusze radomski (1818) i krakowski (1820). W roku 2010 podczas prac modernizacyjnych przy nawierzchni olkuskiego Rynku odsłonięto górną część murów podziemnej, nierozebranej partii ratusza. Podjęto decyzję o ich odgruzowaniu, niezwykle fortunną z punktu widzenia popularyzacji dziedzictwa kulturowego Małopolski czasów średniowiecza, tym ważniejszą, że poza Krakowem liczba wczesnych obiektów municypalnych jest niewielka. Konserwacja i, ewentualnie, ekspozycja pozostałości siedziby władz komuny olkuskiej są przedsięwzięciami zasługu- 8

9 Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne jącymi na aplauz i mającymi istotne znaczenie nie tylko dla wiedzy o obiekcie, ale i dla utrwalenia opinii o Olkuszu jako jednym z najważniejszych i najbogatszych miast Małopolski w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych. Znaczenie pozostałości ratusza olkuskiego (il. 1) jest tym większe, że zachowały się w stanie bliskim temu, jakimi uczyniono je w średniowieczu, zwłaszcza wobec faktu, iż piwnice ratusza krakowskiego zostały odsłonięte tylko w części, a do tego znacznie przekształcone w czasie prac renowacyjnych w latach sześćdziesiątych XX w. Piwnice równie znaczącego ratusza radomskiego przepadły wraz z całym budynkiem. Opracowując historię ratusza olkuskiego korzystałem z życzliwych rad i pomocy pani mgr inż. Agnieszki Kaczmarczyk i pana mgr. inż. Jacka Wilka (którego liczne cenne uwagi zostały włączone do opracowania) z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, pani mgr Izabeli Mianowskiej, prowadzącej eksplorację archeologiczną, i pana dr. Waldemara Niewaldy, zajmującego się badaniami architektonicznymi. Szczególne podziękowania składam pani prof. Urszuli Sowinie za przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w materiałach po prof. Danucie Molendzie i pani dr Kamili Follprecht za kwerendę w Archiwum Państwowym w Krakowie. Przegląd źródeł archiwalnych i literatury Ogólne informacje o zasobie archiwalnym Niedostatek pisanych źródeł archiwalnych dotyczących olkuskiego ratusza, czego skutki będziemy wielokrotnie podkreślać, wynika zarówno z dziejów miasta, jak i dziejów jego archiwum. By wyjaśnić ten stan, należy pokrótce przedstawić historię kancelarii miasta Olkusza. Akta miejskie przechowywano w archiwum magistratu, z zasady więc w ratuszu (najczęściej w kancelarii lub bezpośrednim jej sąsiedztwie) w dobrze zabezpieczonym pomieszczeniu, zwykle sklepionym i opatrzonym solidnymi, często żelaznymi drzwiami. Piecza ta nie wynikała ze szczególnego nabożeństwa do archiwaliów jako takich, lecz doceniania wagi dokumentów dla funkcjonowania miasta, często nawet dla jego przyszłości. W kancelarii gromadzono nie tylko bieżącą produkcję urzędową - zarządzenia rady, rachunki, księgi sądowe, spisy podatkowe, lecz także przywileje, których używano jako argumentu podczas walki prawnej o utrzymanie lub zdobycie profitów wynikających z ulg finansowych lub protekcji władcy. Jeżeli archiwum nie uległo zniszczeniu podczas kataklizmów (pożar, powódź), raptownych wydarzeń (zmiany polityczne, kradzież, wojna, okupacja, świadoma czy nieumyślna likwidacja), bądź w wyniku zaniedbania, to trwało bez większych uszczerbków przez setki lat. W zasadzie czasy prawa magdeburskiego (zamykające się w przedziale od średniowiecza do lat siedemdziesiątych XVIII w.) były dla staropolskich archiwów miejskich okresem bezpiecznym, bez zmian trwały bowiem struktury prawne i administracyjne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość zbiorów archiwalnych. W przypadku Olkusza archiwum istniało nawet dłużej niż np. w Krakowie, bowiem dopiero w roku 1809 zostało wcielone do archiwów państwowych 1. O tym będzie jeszcze mowa, teraz należy przez chwilę zatrzymać się przy archiwum w ratuszu. W zależności od czasu historycznego zmieniał się sposób przechowywania dokumentów. 1 W. Krupa, Inwentarz zespołu akt miasta Olkusza , maszynopis w archiwum Państwowym w Katowicach, 1999, s. 4. Ilcusiana

10 Waldemar Komorowski Il. 2. Widok Olkusza od północy, fragment obszerniejszej panoramy, obejmującej również Sławków i Będzin. Akwarela prawdopodobnie Mathiasa Gerunga z 1537 r., przechowywana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Würzburgu. Reprodukcja w publikacji Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/1537 von seinem Ritt von Neuburg a.d. Donau über Prag nach Krakau und zurück über Breslau, Berlin, Wittenberg und Leipzig nach Neuburg. Herausgegeben von A. Marschmit, J.H. Biller und F-D. Jacob, Weißenhorn 2001, s. 36. Budowla z wieżyczką na kalenicy, usytuowana między dwoma kościołami, jest prawdopodobnie olkuskim ratuszem. Początkowo trzymano je wyłącznie w skrzyniach w pomieszczeniu, gdzie urzędował pisarz. W miarę rozwoju kancelarii i rozrastania się zasobu układano je także na półkach, z tym, że materiały cenniejsze nadal były przechowywane w skrzyniach. Z biegiem czasu starsze archiwalia składowano w archiwum, które mogło zajmować pomieszczenie związane z kancelarią. Opis urządzenia takiego wnętrza u schyłku nowożytności zachował się dla ratusza krakowskiego (1792) - warto go przytoczyć, gdyż olkuskie mogło być podobne. Wchodząc z sali [na parterze ratusza] do archiwum po lewej ręce, odrzwia kamienne staroświeckie, próg kamienny strzaskany. Drzwi żelazne z zamkiem trzech ryglowym, na zawiasach 3, z antabą i zasuwką. Za temi drzwiami w przechodzie po prawej ręce drzwi żelazne na zawiasach 2, z antabą [ ]. Z przechodu wchodząc do samego archiwum odrzwia kamienne, drzwi żelazne z zamkiem dwóch ryglowym, na zawiasach 3, z zasuwką, 3 wrzeciądzami, 6 skoblami. Z tego archiwum okna 2 [ ], z ramami, kwaterami, szybami tafelkowemi, kratami żelaznemi, jedną okiennicą żelazną. Posadzka kamienna stara, sklepienie krzyżowe. W tym archiwum z wszystkich stron fachy [regały] na księgi, spodem tych fach pultyny [rodzaj sekretarzyka] i szafki z szufladami na papiery, z swoim zawarciem. W tym archiwum stół stary, zły. 2 Jakkolwiek przeważająca część dokumentów odnoszących się do Olkusza czasów staropolskich znajdowała się w ratuszu tego miasta, to niektóre z archiwaliów były gromadzone w archiwach 2 Zbiór opisów miasta stołecznego Krakowa roku Opis ratusza krakowskiego, [w:] Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku, wydała Kamila Follprecht, Kraków 2007, s

11 Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne państwowych (w tym wypadku w krakowskim archiwum grodzkim i ziemskim). Mają one różnorodny charakter, odnoszą się zarówno do spraw między Olkuszem a światem zewnętrznym, jak do kwestii wewnątrzmiejskich. Teoretycznie mogłyby więc zawierać także informacje o ratuszu, zarówno jako instytucji, jak budynku, jednak udało się znaleźć w nich tylko kilka zdawkowych wzmianek o budowli (szczegóły w dalszej części opracowania) oraz jedną wiadomość, dla naszych badań raczej nieprzydatną, o napadzie na ratusz i burmistrza dokonanym w dniu 19 sierpnia roku 1715 przez szlachcica Komorowskiego 3. Zespół olkuskiej kancelarii miejskiej przetrwał szczątkowo, a zachowane materiały są rozproszone. Informacje na temat dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych losów kancelarii zebrał Wojciech Krupa, opisując je krótko we wstępie do inwentarza akt olkuskich w Archiwum Państwowym w Katowicach. W Olkuszu akta były przechowywane na ratuszu do roku 1809, do chwili gdy sądy pokoju w nowych departamentach Księstwa Warszawskiego otrzymały polecenie przejęcia akt miejskich z okresu austriackiego. Wraz z nimi przekazywano akta staropolskie. Proces ten także toczył się w latach [ ]. W związku z poleceniem Rządu Gubernialnego [Kieleckiego] z 1842 r. wiele»akt dawnych polskich«zostało przekazane do Archiwum Akt Dawnych przy Trybunale Cywilnym Guberni Kieleckiej (m.in. akta górnicze, urzędu żupnego, [klasztoru] augustianów). W latach przekazane do Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, gdzie uległy w 1944 r. prawie całkowitemu zniszczeniu. Staropolskie akta miejskie (księgi radzieckie, wójtowskie, ławnicze, rachunkowe, górnicze) szacowano na ok. 80 ksiąg. Do nielicznych, ocalałych akt staropolskich olkuskich należy m.in. fragment księgi miejskiej z pocz. XIV w. (Ossolineum 4 ), fragment ksiąg sądowych z lat i rachunkowych kupców z lat oraz kilka dokumentów - nadań dotyczących spraw górniczych (Archiwum Główne Akt Dawnych), książka rachunkowa rajców olkuskich z lat (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego), fragmenty księgi radzieckiej Olkusza z roku 1633 (Archiwum Państwowe w Krakowie). Najstarsze dokumenty - dyplomy - dotyczące Olkusza zostały zgodnie z poleceniem z 1842 r. złożone w bezpiecznym miejscu w magistracie (l , 43 dokumenty), odkryte przez Wawrzyńca Waśkowskiego, część z nich trafiła do Biblioteki Czartoryskich. 5 Wspomniane przez Wojciecha Krupę fragmenty księgi radzieckiej z roku 1633 to części luźnych notatek, zniszczone, w wielu miejscach nieczytelne 6. Nie zawierają żadnych informacji o ratuszu, poza wzmiankami, że czynność prawna była in praetorio. Staropolskie akta olkuskie ocalałe z pożaru Archiwum Akt Dawnych zostały zebrane w fascykule przechowywanym w Archiwum Głównym Akt Dawnych, pierwotnie pod nr. 168 jako Varia Oddziału I nr 63, obecnie jako Księgi miejskie Olkusza, sygn W czasie prac nad niniejszym studium materiały te były niedostępne z powodu długotrwałego remontu Archiwum. Warto zazna- 3 Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział I, zespół Acta Castrensia Cracoviensia Relationes 132, s Wydany drukiem przez: B. Wyrozumska, Fragment najstarszej księgi miejskiej Olkusza, Małopolskie Studia Historyczne, t. 2, 1959, s W. Krupa, Inwentarz, s. 4, 5. 6 Są to zasadniczo akta radzieckie (chociaż pojawiają się także wpisy wójtowskie), obejmujące lata 1594, , 1666, 1694, : Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. IT 240. Poza tym istnieje bardzo zniszczona, nieczytelna księga radziecka z lat 1599 i (APKr, sygn. IT 2425). Ilcusiana

12 Waldemar Komorowski Il. 3. Fragment planu Olkusza z roku 1761, Dominik Deutsch (przerys z początku XIX w.). Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiory Ikonograficzne, sygn Reprodukcja w publikacji Leśniaka 2006, il. 18 (część dolna). Na Rynku (powyżej napisu) ratusz z przybudówkami od północy i zachodu. czyć, że skrupulatne wypisy z tych akt poczyniła na potrzeby monografii Olkusza (1978) Danuta Molenda. Wypisy są przechowywane (jako darowizna) w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 7. Do lwowskiego Ossolineum (obecnie we Wrocławiu) trafił dokument oznaczony w księgach inwentarzowych nr II, zawierający kilka istotnych informacji o olkuskim ratuszu, m.in. wzmiankujących o mieszczącej się w nim piwnicy miejskiej i o pożarze w roku W przeciwieństwie do akt z czasów staropolskich, dokumenty odnoszące się do ratusza z okresu Królestwa Kongresowego (do chwili zburzenia w roku 1824) zachowały się w całości. Są jednak podzielone między dwa archiwa. Większość znajduje się w Archiwum Państwowym w Katowicach, gdzie zostały włączone w skład Akt Miasta Olkusza (jednostka AM Olkusz 41, fascykuł 39. Akta Urzędu Municypalnego miasta Olkusza tyczące się zabudowań ratusza ). Pozostałe dokumenty dziewiętnastowieczne znajdują się w Archiwum Państwowym w Kielcach, w zespole Rząd Gubernialny Radomski (RGR), sygn. 2519, gdzie wchodzą w skład osobnego poszytu zatytułowanego Akta specjalia Komisji Województwa Krakowskiego tyczące się reparacji budynków w dobrach miejskich olkuskich. W niniejszym opracowaniu dokumenty te będą powoływane pod skrótami AP Katowice, AMOlkusz 41/39 oraz APKielce, RGR Niektóre z nich zostały zreprodukowane i zamieszczone na końcu opracowania. Nieznana jest natomiast zawartość zniszczonego w roku 1945 archiwum olkuskich władz miejskich. Kwestii tej poświęca kilka słów Włodzimierz Leśniak w monografii Bazyliki Św. Andrzeja 9. Zarówno w archiwum katowickim, jak kieleckim znajdują się plany ratusza sprzed rozbiórki (będą szerzej omawiane w punkcie drugim niniejszego rozdziału). Materiały ikonograficzne przechowuje Archiwum Państwowe w Krakowie 7 Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ks. nab. 2523, sygn. zespołu III Poza materiałami odnoszącymi się do ratusza średniowiecznego są tu także archiwalia do obecnego magistratu (przy Rynku 1). 9 W. Leśniak, Olkuska Bazylika św. Andrzeja na tle dziejów miasta i parafii, Olkusz 2006, s. 21, tekst zasadniczy oraz przypis

13 Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne ( Prospekt miasta Olkusza ), Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (akwarela Zygmunta Vogla) 10 oraz Archiwum Główne Akt Dawnych (plan i panorama Olkusza z roku 1761) 11. Przegląd i krytyka źródeł ikonograficznych i planów Il. 4. Fragment widoku Olkusza od południa z roku 1761, Dominik Deutsch (przerys z początku XIX w.). Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiory Ikonograficzne, sygn Reprodukcja w publikacji Leśniaka 2006, il. 18 (część górna). Pośrodku - wśród zabudowy mieszkalnej wieża ratuszowa z barokowym hełmem, nie notowanym w innych źródłach ikonograficznych. Dostępne obecnie przekazy źródłowe (za które uważamy zarówno opisy, widoki oraz plany ratusza), jak relikty samego obiektu, są wystarczające, by podjąć próbę odtworzenia jego stanu w średniowieczu, nie na tyle jednak, aby nie była ona opatrzona licznymi znakami zapytania. Problem tkwi w jakości i interpretacji materiału źródłowego. Dysponujemy wprawdzie źródłami obiektywnymi, jakimi są przede wszystkim pozostałości budowli (stanowiące około 1/5 jej historycznej substancji) oraz pomiar Jana Bogumiła Zscherniga z roku 1817, mamy jednak też przekazy zawierające dużą dozę interpretacji subiektywnej lub niejednoznacznej, jak ikonografia i teksty archiwalne. Nawet pobieżna analiza wskazuje na spore rozbieżności między nimi. Krytykę źródeł należy rozpocząć od ikonografii. Na początku skupimy się na widoku Vogla z roku 1792 (il. 6). Efektowna weduta królewskiego rysownika gabinetowego kształtowała wyobrażenie o ratuszu wśród badaczy historii i architektury Olkusza od ponad dwustu lat. Jej pozorna wiarygodność, poparta atrakcyjną formą plastyczną spowodowała, że wnioski w odniesieniu do tej średniowiecznej budowli nie zawsze były trafne. Pierwszy zarzut, jaki można postawić Voglowi (i to w przypadku nie tylko olkuskiego, ale i wielu innych widoków), to świadome zniekształcanie proporcji, co skutkowało zmianą sylwety portretowanych obiektów architektonicznych 12. Przykłady są liczne, z obszernego zespołu widoków wykonanych przez artystę można 10 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Rycin, nr 606 (dawna sygnatura Zbiory Królewskie, t. 175, nr 218). 11 Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn , Opinię tę potwierdza Krystyna Sroczyńska, Podróże malownicze Zygmunta Vogla, Warszawa 1980, s. 16. Ilcusiana

14 Waldemar Komorowski Il. 5. Ratusz w widoku od zachodu, fragment Prospektu Olkusza od Bolesławia. Akwarela z czasów Komisji Dobrego Porządku (po 1788) w Archiwum Państwowym w Krakowie. W górnej części strony reprodukcja całego widoku. Wieża i ratusz przysłonięte w dolnej części barokowymi przybudówkami. wskazać co najmniej kilkanaście, w których odstępstwa od stanu rzeczywistego są wyjątkowo wyraźne 13. Akwarela olkuska jest także tego przykładem. Ratusz wydaje się na niej zbyt wysoki, choć trudno to zweryfikować nie mając materiału porównawczego. Stosunek wysokości do długości przeciętnego ratusza małopolskiego wynosił jak 2 do 1, tutaj zbliżony jest do proporcji 1 do 1. Zastanawia kształt dachu, zgodnie bowiem z rzutem budynku, połać od strony wschodniej (czyli tej, którą widok Vogla ukazuje) winna być na styku z wieżą skróconą od góry o około 1/3. Tymczasem Vogel prowadzi kalenicę prostoliniowo, tak, jakby wieży nie było. Niejasny jest kształt szczytu. Również szczegóły dekoracyjne wydają się wątpliwe. Okno pierwszego piętra jest raczej neogotyckie, niż gotyckie. Wykusz (o ile dobrze interpretujemy artefakt po lewej stronie u góry) zdaje się być umieszczony zbyt wysoko. W jednym natomiast miejscu akwarela wnosi do wiedzy o ratuszu informację, której nie można uzyskać studiując inne źródła obrazowe (czyli także plany). Wygląda ona na rzetelną - notuje mianowicie odcinkowo zwieńczone wejście do piwnic ratusza (na obrazie zamknięte kratą). Jego istnienia nie można stwierdzić w badaniach terenowych, gdyż akurat w tym miejscu ściana obwodowa ratusza została zniszczona podczas wykonywania wykopu pod fundamenty wieży wodociągowej, ale wejście takie być musiało. Skoro zatem nie ma go w innych zachowanych partiach ścian elewacyjnych, to widok Vogla w tym miejscu najprawdopodobniej się nie myli. Z innych wiadomości, które przynosi akwarela, niekwestionowane i potwierdzone innymi źródłami są informacje o rodzaju pokrycia dachu, a także o materiale budowlanym ścian ratusza oraz budulcu, z którego wzniesiono przybudówkę. Poszycie dachowe było wykonane z gontów (potwierdza to opis z roku 1818 i liczne wzmianki w korespondencji urzędowej), natomiast widoczna tu wschodnia ściana ratusza została wzniesiona z nieregularnych kamieni różnej wielkości, łączonych z cegłami (to też potwierdza wspomniany opis). Przybudówka po północnej stronie ratusza została zbudowana z belek układanych na zrąb i nakryta łamanym dachem o gon- 13 Z obiektów w okolicach Olkusza przykład mogą stanowić zamki w Pieskowej Skale (akwarela z roku 1787), Ojcowie (1787), Olsztynie (1787), Rabsztynie (1792). Na uwagę zasługuje również widok Krakowa (1807), a z innych charakterystycznych miejsc widoki Kazimierza nad Wisłą, gdzie proporcje zamku, fary i wielu innych obiektów są co najmniej strzeliste i już ponad miarę nierzeczywiste. Widoki reprodukuje K. Sroczyńska, Podróże, s. 75, 83, 85, 87, 97, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 141,

15 Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne towym poszyciu. Taką też jej postać potwierdza inne źródło ikonograficzne: nieco starszy od akwareli Vogla Prospekt Olkusza od Bolesławia (il. 5). Jest to amatorski rysunek z czasów Komisji Boni Ordinis (działającej w Olkuszu od roku 1788), wykonany w technice gwaszu, niezgrabny, Il. 6. Ratusz olkuski od strony wschodniej, fragment akwareli Zygmunta Vogla z roku Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Rycin, d. Zbiory Królewskie, t. 175, nr 28. Reprodukcja w publikacji Krystyny Sroczyńskiej, Podróże malownicze Zygmunta Vogla, Warszawa 1980, s Ratusz z przybudówką od północy (po prawej ) i wieżą od strony zachodniej, w głębi po lewej kościół parafialny św. Andrzeja. nieudolnie oddający kształt budowli i wykazujący elementarny brak umiejętności autora w uchwyceniu perspektywy. W jednym jest on jednak niezwykle wierny, a mianowicie w przedstawianiu drobiazgów. Spostrzeżenie to potwierdza analiza m.in. kształtu i szczegółów północnej przybudówki do ratusza. Jej wygląd jest zgodny również z akwarelą Vogla. Dlatego też można postawić tezę, że także przybudówka zachodnia została oddana wiernie. Wątpliwości natomiast budzi sam ratusz. Z powodów, które przedstawiono wyżej (nieudolność rysunku), pewne jego partie są trudne w interpretacji. Południowy mur budynku został zwieńczony krenelażem. Należy przyjąć, że jest to nieudolnie narysowany szczyt zębaty. Istotne wątpliwości budzi także wieża. Jej widok można zweryfikować jedynie w partii zwieńczenia, bowiem tylko tę część pokazuje akwarela Vogla. W zasadzie hełm w obu przekazach jest podobny, ale Vogel ukazuje go jako rodzaj prowizorycznego namiotowego daszku o małych spadkach, z wątłą latarnią, natomiast autor Prospektu widzi tu masywny kiosk. Dla pozostałej partii wieży - czyli jej korpusu - gwasz jest jedynym źródłem infor- Ilcusiana

16 Waldemar Komorowski Il. 7. Projekt przebudowy parteru wieży, mieszczącego areszt policyjny, 1799, rzut i przekrój. APKatowice, AMOlkusz 41/39, s. 1. Mury istniejące zaznaczone kolorem szarym, mury projektowane kolorem czerwonym. Opisy w języku niemieckim, podziałka w miarach wiedeńskich (Klaster). 16

17 Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne macji o kształcie oraz o wyglądzie elewacji. Mimo zachwiania proporcji (ratusz jest znacznie wyższy niż położony bliżej obserwatora kościół parafialny) relacje między wysokościami ratusza i wieży są prawidłowe: według opisu z roku 1818 wieża była wyższa od ratusza (nie licząc jego dachu) o około jedną trzecią (ratusz mierzył ok. 9,4 m, wieża ok. 15 m), co widok zdaje się potwierdzać. Zastanawia w Prospekcie wyraźne wyeksponowanie wątku ścian ratusza i wieży, które miałyby być wzniesione z wielkich, regularnych bloków kamiennych, do tego nieotynkowanych. Kłóci się to zarówno z przekazem Vogla, jak i informacją w opisie z roku 1818, mówiącą o murze mieszanym. Wśród archiwalnych materiałów planistycznych najważniejszy dla wiedzy o kształcie ratusza i o szczegółach rozwiązań architektonicznych jest pomiar Jana Bogumiła Zscherniga z roku 1817 (il. 8 i 9). Wykonany przez zawodowego architekta, rzetelnie i zgodnie z zasadami, zawiera informacje, których nie podają inne źródła - układ wnętrz kondygnacji naziemnych, grubość murów 14, położenie przejść i okien, formę sklepień. Brak jest wprawdzie przekrojów i widoków elewacji, ale rekompensuje ten mankament opis z roku , również autorstwa Zscherniga (podający m.in. wysokość kondygnacji korpusu i wieży) i, do pewnego stopnia, akwarela Vogla oraz Prospekt Olkusza od Bolesławia. Opis z roku 1818 został wykonany z natury i jest źródłem wiarygodnym, Zschernig podaje w nim szereg wiadomości istotnych dla wiedzy o stanie ratusza tuż przed zburzeniem, pozwalających też w dużym stopniu odtworzyć szczegóły budowli średniowiecznej. Dowiadujemy się m.in., że sklepienia piwniczne były kamienne (co potwierdzają wyniki badań terenowych 16 ), a zębaty szczyt wzniesiono z cegły. Poza opisanymi dwoma widokami, ukazującymi ratusz z bliska, dysponujemy jeszcze dwoma notującymi go w dużym oddaleniu. Pierwszy powstał w roku 1537, jego autorem był prawdopodobnie Mathias Gerung (il. 2). Oryginał jest przechowywany w bibliotece uniwersyteckiej w Würzburgu, a znamy go dzięki faksymilowemu wydaniu z roku To najstarszy znany widok Olkusza. Należy go traktować z dużą rezerwą, nie jest bowiem przekazem w pełni wiarygodnym. Podobnie jak w przypadku powstałej równocześnie panoramy Krakowa, ma on cechy kompozycji łączącej elementy rzeczywiste i fantastyczne. Z tym, że nie do końca wiadomo, co prawdziwe, a co zmyślone. Widok Olkusza, zdjęty zapewne od wschodu 18, odpowiadałby w ogólnych zary- 14 Zdaniem p. Jacka Wilka, pomiary Zscherniga nie były w pełni zgodne z rzeczywistością, zwłaszcza w odniesieniu do murów wieży i zewnętrznych wymiarów ratusza. 15 APKatowice, AMOlkusz 41/39, s W. Niewalda, Olkusz - Rynek. Mury piwniczne ratusza, badania architektoniczne, wydruk komputerowy, Kraków 2011, s. 4, Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/1537 von seinem Ritt von Neuburg a.d. Donau über Prag nach Krakau und zurück über Breslau, Berlin, Wittenberg und Leipzig nach Neuburg. Herausgegeben von A. Marschmit J.H. Biller und F-D.Jacob, Weißenhorn Znane są okoliczności powstania rysunku; wyruszając do Krakowa na rozmowy z królem Zygmuntem I Starym, palatyn Renu (Pfalzgraf, władca księstwa Palatynat-Neuburg) zabrał z sobą rysownika, utrwalającego widoki miejscowości, przez które orszak przejeżdżał. Zob. także artykuły o widoku Krakowa autorstwa Gerunga: J. Banach, Nieznany widok Krakowa z lat trzydziestych wieku XVI, [w:] Nobile claret opus. Studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczysławowi Zlatowi, praca zbiorowa pod red. L. Kalinowskiego, S. Mossakowskiego i Z. Ostrowskiej-Kębłowskiej, Wrocław 1998, s tenże, Die älteste Ansicht der Stadt Krakau aus dem Jahre 1537 [w faksymilowym albumie rysunków], Kommentarband, s E. M. Firlet, Najstarsza panorama Krakowa, Kraków 1998 (z przedmową J. Wyrozumskiego). Por. też: J. Stoksik, Dawne plany i widoki Krakowa, [w:] Atlas historyczny miast polskich, pod red. Z. Nogi, t. 3, z. 1, Kraków 2007, s. 36. [tekst E. Firlet w:] Kraków. Europejskie miasto prawa magdeburskiego , Kraków 2007, s I. Kęder, W. Komorowski, O ikonografii Starego Krakowa, [w:] Urbs celeberrima. Księga z okazji jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa, pod red. A. Grzybkowskiego, T. Grzybkowskiej i Z. Żygulskiego, Kraków 2008, s Taką interpretację widoku Gerunga zawdzięczam p. Jackowi Wilkowi. Ilcusiana

18 Waldemar Komorowski Il. 8. Projekt przebudowy wnętrza ratusza, Jan B. Zschernig, APKielce, RGR 2519, s. 15 i 16. Rzut parteru z dobudówkami. Mury istniejące zaznaczone kolorem szarym, mury projektowane kolorem czerwonym. Opisy w języku polskim, podziałka w łokciach warszawskich. 18

19 Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne sach stanowi historycznemu, wątpliwości budzą jednak szczegóły, czyli składniki panoramy - dwa kościoły po bokach i budynek z wieżą pośrodku, poza tym mury obronne na pierwszym planie. Są to raczej symbole, niż prawdziwe przedstawienia konkretnych obiektów. Gdyby przyjąć za dobrą monetę, że kościół po lewej to fara, a świątynia po prawej jest kościołem augustianów, to należałoby założyć, że budynek między nimi to ratusz. Spoza muru miejskiego widoczny jest jedynie jego stromy dach, nad nim górna część wieży zwieńczona szpiczastym hełmem. W zasadzie to stan zgodny z oczekiwanym, bowiem prawdopodobieństwo, że tak właśnie ratusz w pierwszej połowie XVI w. wyglądał, jest duże. Trzeba jednak zaznaczyć, że średniej wielkości ratusze w Polsce, a także w krajach ościennych, głównie w Cesarstwie i na Śląsku, wyglądały podobnie i rysownik mógł zastosować tu obiegowy symbol, nie myląc się co do wyglądu konkretnego obiektu. Do rysunku Gerunga podchodzimy z pewną rezerwą także dlatego, że nie ma możliwości jego weryfikacji, choćby z powodu braku innego widoku z tego czasu. Bardziej wiarygodna niż akwarela Gerunga jest bez wątpienia panorama Olkusza na mapie Dominika Deutscha z roku 1761 (il. 4). Ratusz jest tu jednak w zasadzie nierozpoznawalny. Tylko wieża wyróżnia się na tle otaczającej zabudowy, prawdopodobnie mieszkalnej. Wieńczy ją barokowy hełm, na który składa się czterospadowy dach o uginających się połaciach, dźwigający banię, która z kolei niesie smukłą latarnię. Zastanawia wysokość budowli, zapewne bowiem nie dorównywała (jak na rysunku) kalenicy kościoła parafialnego. Przyjmijmy jednak, że wyraziła się w tym swoista licencja, nakazująca akcentowanie wieży ratuszowej jako pars pro toto miasta. Wspomniana mapa Deutscha (1761) zawiera pierwszy orientacyjny plan ratusza - w obrysie, bez zaznaczania ścian wewnętrznych - wraz z przybudówkami od północy i zachodu (il. 3). Potencjalnie widok ratusza mógłby znaleźć się na panoramie Olkusza z początku XVII w., stanowiącej tło obrazu dewocyjnego w farze olkuskiej. Miasto zostało na nim ujęte od północnego wschodu, teoretycznie ratusz mógł być więc widoczny. Jednak świadoma deformacja (dla pokazania ważniejszych budowli, główne kościołów) 19 spowodowała, że ratusz w panoramie się nie pojawił. Literatura Nie ma opublikowanej drukiem monografii ratusza olkuskiego. Informacje o budynku, zawierające niekiedy próby rekonstrukcji jego wyglądu i dziejów znajdują się wprawdzie w artykułach i książkach o Olkuszu, z reguły jednak stanowiąc w nich margines. Wykaz tych prac zawierają studia Bogusława Krasnowolskiego (2004) 20 i Włodzimierza Leśniaka (2006) 21. Wśród starszych publikacji szczególne znaczenie ma rozdział w monografii Olkusza (1978) poświęcony dziejom miasta w średniowieczu i czasach nowożytnych autorstwa Danuty Molendy. Ratusz jest tu wzmiankowany wielokrotnie, jakkolwiek w zakresie wynikającym z tematyki studium, zatem skrótowo. Wśród nowszych artykułów na uwagę zasługuje luźny esej historyczny Olgerda Dziechciarza o rozbiórce ratusza, zamieszczony w półroczniku Ilcusiana z roku 2011, zawie- 19 W. Leśniak, Siedemnastowieczna panorama Olkusza, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 24: 1976, nr 2, s W. Leśniak, Olkuska Bazylika, il. 16 i B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku, Część 2, Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych, Kraków 2004, s W. Leśniak, Olkuska Bazylika, s. 109, 110, m.in. pozycje 6, 12, 37. Ilcusiana

20 Waldemar Komorowski Il. 9. Projekt przebudowy wnętrza ratusza, Jan B. Zschernig, APKielce, RGR 2519, s. 15 i 16. Rzut piętra z zaznaczeniem dachów przybudówek od północy i zachodu. 20

21 Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne rający poza tytułową informacją również krótki rys dziejów w średniowieczu i czasach nowożytnych (w oparciu o publikację Danuty Molendy z 1978 r.). Podstawowe informacje o ratuszu zawierają notki na stronach internetowych autorstwa Iwony Pogorzelskiej z roku oraz uzyskane w wywiadzie z Agnieszką Kaczmarczyk w roku Badania historyczne ratusza olkuskiego wiążą się z koniecznością dokonywania porównań z analogicznymi obiektami na obszarach historycznie powiązanych - w Małopolsce i na Śląsku. Sięgnięto do stosownych opracowań, z których najistotniejsze odnoszą się do ratuszy w: Sandomierzu (1962), Bieczu (1963), Radomiu (1969), Nowym Sączu (1992), Krakowie (1998, 2008), Kleparzu (2005). Wśród prac o ratuszach śląskich na szczególną uwagę zasługuje obszerne studium Rafała Czernera (2002), będące nie tylko obszernym rejestrem budowli na Śląsku, lecz także kompetentnym wykładem o procesach historycznych rządzących przebiegiem zmian w tym modelu architektonicznym. Praca rozszerza dawniejsze ustalenia Grażyny Balińskiej (1981). Istotny materiał porównawczy zawierają obszerne prace o ratuszach niemieckich autorstwa D. Stiehla (1905) i Stefana Albrechta (2004). Podstawowe informacje z historii Olkusza i jego władz do początku XIX w. Rozdział powstał w oparciu o prace Bożeny Wyrozumskiej, Danuty Molendy i Wojciecha Krupy oraz stronę internetową Początki Olkusza sięgają XI w. i wiążą się z górnictwem ołowiu i srebra. Po raz pierwszy został wymieniony w źródłach w roku 1184, natomiast najstarsza wzmianka o Olkuszu jako mieście pochodzi z 1299, choć jego założenie należy zapewne łączyć z działalnością księcia Bolesława Wstydliwego. Prawo magdeburskie Olkusz otrzymał w roku 1331 (było to zapewne potwierdzenie wcześniejszego przywileju). Miasto nie miało uposażenia ziemskiego, zasadźca liczył, że podstawą jego dochodów staną się zyski z górnictwa. Z czasem obszar jurysdykcji miejskiej zaczął się powiększać, w roku 1402 zakupiono okoliczne lasy z dobrami Żurady, w 1604 Zalipie, część Lgoty i Niesułowic. Obydwie transakcje były wyrazem największych możliwości miasta w czasach prosperity, na przełomach wieków XIV i XV oraz XVI i XVII. W ciągu wieku XIV rosła rola rady miejskiej, która po wykupieniu wójtostwa w roku 1408 stała się najważniejszym organem władzy. Liczyła czterech rajców z wybieranym na rok burmistrzem. Wójt sądowy był wybierany spośród mieszczan i przewodniczył posiedzeniom siedmioosobowej ławy. W XV w. wzrosło znaczenie starosty krakowskiego (jako zwierzchnika z ramienia władcy), który zatwierdzał ważniejsze uchwały rady. W organizacji władz miejskich, opartej o prawo magdeburskie, nie zaszły do czasu reformy Sejmu Czteroletniego większe zmiany 24. Wzajemne 22 Plan ratusza w Olkuszu [na:], 23 Rewitalizacja olkuskiej starówki, [na:] 24 Najszerzej olkuskie władze miejskie charakteryzuje D. Molenda, Dzieje Olkusza do 1795 roku, [w:] Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, praca zbiorowa pod redakcją F. Kiryka i R. Kołodziejczyka, t. 1, Warszawa-Kraków 1978, s W połowie XV w. poświadczony jest w Olkuszu udział pospólstwa, oddzielnej grupy mieszczan, w zarządzie miastem, choć prawdopodobnie początkowo tylko z rolą doradczą, obok rajców z burmistrzem i ławników z wójtem występują bowiem starsi siedmiu istniejących wtedy cechów rzemieślniczych (po dwóch z każdego cechu, jeden wybierany przez rzemieślników, drugi mianowany przez rajców), znajduje się też informacja o formie, stosowanej przez Ilcusiana

22 Waldemar Komorowski Il. 10. Strona w dokumencie archiwalnym z roku 1576, z zaznaczeniem tekstu o zobowiązaniu kmieci ze wsi miejskiej Żurada do dostarczenia do ratusza gliny, a do łaźni miejskiej kamieni ( ad pretorium argillam et lapides ad balneum civile ). Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział I, zespół Acta Castrensia Relationes, t. 3, s

23 Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne relacje między miastem a górnictwem regulowały liczne przywileje królewskie, w tym dwa najważniejsze Władysława Jagiełły z 1426 r. Przywileje określały skład rad górniczych, złożonych z żupnika lub w jego zastępstwie podżupka oraz siedmiu ławników żupnych. Stopniowo w ciągu wieków XVI i XVII następowało ograniczenie władzy miasta nad górnictwem, co było efektem przejęcia wielu kopalń przez gwarków spoza Olkusza (większość pochodziła z Krakowa i miała znacznie wyższą pozycję społeczną i finansową). Żupnicy i podżupkowie zaczęli negować prawo apelacji od ich wyroków w sądzie górniczym do sądu miejskiego. Na losach miasta odbijały się klęski naturalne. Największą był wielki pożar w roku Bartosz Paprocki zanotował w swych Herbach : tegoż roku ze czwartku na piątek 18 Maii Olkusz zgorzał 25. Już w piątek burmistrz i rajcy złożyli oświadczenie quod nostra civitas Ilkus tota (proch dolor) ignis incendio, una cum aedibus sacris et pretorii atque talia parte suburbia miserabiliter est combusta adeo ut tam aedes sacra, quam lapidee sunt collapse 26 (że nasze całe miasto Olkusz [okrzyk bólu] razem z miejscami świętymi i ratuszem, jak również z wielką częścią przedmiejską, pożarem nieszczęśliwie strawione, tak dalece, że miejsca święte jak i domy murowane zawaliły się (tłum. Urszula Sowina). Mimo ogromu zniszczeń miasto szybko podniosło się z ruin 27, jego potencjał ekonomiczny był nieuszczuplony. Olkusz wciąż jeszcze rósł na fali ekonomicznej prosperity. Większy od kataklizmów wpływ na dzieje miasta miały zmiany w górnictwie, stanowiącym podstawę jego dochodów. Pierwsze symptomy pogorszenia koniunktury pojawiają się już na początku wieku XVI, jednak wielkie inwestycje i zastosowanie nowoczesnych, choć kosztownych metod odwadniania, przywróciły poprzedni stan, przyczyniając się do podniesienia dochodów. Ale kryzys górnictwa, jaki nastąpił w drugiej połowie XVII w., a także ogólnie pogarszająca się sytuacja miast w Rzeczpospolitej spowodowały upadek ekonomiczny Olkusza. W drugiej i trzeciej ćwierci XVIII w. miasto było tak zrujnowane, że z murowanej, niegdyś świetnej zabudowy mieszkalnej zostały nieliczne resztki. Dopiero w ostatnim trzydziestoleciu Rzeczpospolitej szlacheckiej podjęto próby poprawy sytuacji gospodarczej i usprawnienia funkcjonowania władz miejskich, określając m.in. liczbę rajców na 6, ławników na 4. Wyjaśniono wzajemne kompetencje centralnych władz skarbowych i starosty krakowskiego wobec miasta i górnictwa. Jednak mimo podjęcia działań naprawczych miasto zbyt wolno wydobywało się z zapaści. Nadworny historyk Stanisława Augusta Poniatowskiego, towarzyszący królowi podczas wielomiesięcznej podróży po Polsce w roku 1787, zanotował w itinerarium następujące spostrzeżenie: Olkusz miasteczko sławne niegdyś kopaniem ołowiu każdego cechu, jeden wybierany przez rzemieślników, drugi mianowany przez rajców), znajduje się też informacja o formie, stosowanej przez magistrat w sprawie podjęcia ważnej uchwały: zwoływano wtedy do ratusza całe pospólstwo, uzgadniano stanowiska i podejmowano decyzje. W latach późniejszych udział w takich zgromadzeniach brali obok rajców i ławników starsi cechowi i pospólstwo, mieszkańcy zarówno miasta jak i przedmieść. Magistrat ma swoich funkcjonariuszy. Należeli do nich poborcy podatków, opiekunowie szpitala i nadzorcy danin górniczych dla kościołów oraz płatni urzędnicy: pisarz, sługa miejski, woźnica, pasterz, rurmistrz i zegarmistrz, opiekujący się miejskim zegarem. Magistrat administrował też dochodami miasta. 25 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego zebrane i wydane r.p. 1584, wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego 1858, s Zakład Narodowy im. Ossolińskich, rkps 9819/II (wypis w materiałach po Danucie Molendzie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ks. nab., sygn. III-402, pudełko 14). 27 D. Molenda, Dzieje Olkusza, t. 1, s Ilcusiana

24 Waldemar Komorowski i srebra, murami i domami kamiennymi od Kazimierza Wielkiego ozdobione, dziś jest najsmutniejszym gruzów i zwalisk, a między mieszczan siedzących wizerunkiem 28. Król zatrzymał się w Olkuszu 4 lipca Zastanowiwszy się Najjaś[niejszy] Pan w Olkuszu oglądał kościół farny i tam mszy słuchał, odwiedził ratusz, examinował podane mu mapy okolic olkuskich 29. Po trzecim rozbiorze Olkusz przypadł Austrii i wszedł w skład tzw. Galicji Zachodniej. Zmiana przynależności państwowej przyniosła zmianę organizacji ustroju miejskiego. W latach władze austriackie powołały w Olkuszu magistrat, w skład którego wchodził burmistrz- -syndyk, dwóch asesorów miejskich (ławników) i pisarz. Sprawy sądowe należały do syndyka. Uporządkowano gospodarkę finansową, miasto odzyskało dochody z posiadanych majętności. W okresie przynależności do Księstwa Warszawskiego ( ) administrację miejską tworzyły Rada Municypalna, sprawująca funkcję uchwałodawczą i kontrolną, oraz Urząd Municypalny, sprawujący funkcję wykonawczą. W 1815 r. Olkusz wszedł w skład Królestwa Polskiego. Władzę w mieście, które stało się siedzibą obwodu i powiatu, sprawował do 1842 r. Urząd Municypalny. Podstawowe informacje o urbanistyce i architekturze Olkusza w średniowieczu Kształt i lokalizacja obiektów architektonicznych w miastach zakładanych na prawie magdeburskim wiązały się z jego rozplanowaniem - w sposób bardziej zdyscyplinowany w przypadku zwartej zabudowy mieszkalnej, luźniej w odniesieniu do obiektów monumentalnych, w tym kościoła parafialnego, kościołów klasztornych oraz ratusza. Jednak budowle wolnostojące także wpisywały się w siatkę urbanistyczną, która w przypadkach lokacji na terenach bez reliktów starszej zabudowy była z zasady regularna. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w Olkuszu, założonym - jak się przyjęło mówić - na surowym korzeniu 30. Żaden z obiektów wzniesionych w Olkuszu w średniowieczu nie wyrywa się z przeznaczonego mu miejsca, nie zauważamy jakichkolwiek odstępstw od symetrycznego rusztu urbanistycznego. Co więcej, zarówno kościół parafialny, jak ratusz zostały wzniesione dokładnie w miejscach dla nich przeznaczonych, typowych dla miast małopolskich lokowanych w wieku XIII: fara pośrodku działki kościelnej stycznej jednym narożnikiem z rynkiem 31, ratusz pośrodku rynku 32. Olkusz jest w ogóle miastem szczególnym pod względem układu urbanistycznego. Badania wykazują jego niemal idealnie symetryczną kompozycję, opartą na umiarowych proporcjach Rynku i całego miasta zgodnie z rzutem prostokąta mającego stosunek boków jak 3 do 2. Wskazywał na to już Zbigniew Beiersdorf 33, a ostatnio dowodnie wykazał Bogusław Krasnowolski (2004) pisząc, że Olkusz ma rozplanowanie o charakterze 28 A. Naruszewicz, Diariusz podróży Stanisława Augusta Króla na Ukrainę w roku 1787, Warszawa 1805, s Tamże, s B. Krasnowolski, Lokacyjne, część 2, s Hipoteza o założeniu miasta na surowym korzeniu jest kwestionowana przez jednego z doświadczonych badaczy Olkusza Włodzimierza Leśniaka, zob. W. Leśniak, Olkuska Bazylika, s B. Krasnowolski, Lokacyjne, część 1, s , część 2, s W. Leśniak, Olkuska Bazylika, il B. Krasnowolski, Lokacyjne, część 1, s Zob. także: W. Komorowski, Średniowieczne ratusze w Małopolsce i na ziemiach ruskich Korony [w:] Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej. [Księga jubileuszowa Profesor Marty Młynarskiej-Kaletynowej], Wrocław-Praha 2002, J. Zgrzebnicka, Z. Beiersdorf, Olkusz, studium historyczno-urbanistyczne, mps w Pracowniach Konserwacji Zabytków Kraków,

25 Ratusz w Olkuszu. Studium historyczne miasta idealnego, ściśle geometrycznego: obrys miasta o formie prostokąta o modularnych wymiarach 6 i 2/3 x 4 sznury; blisko geometrycznego centrum rynek o proporcjach boków 3:2 34. Układ urbanistyczny Olkusza nie był po wytyczeniu i wzniesieniu pierwszych stałych obiektów korygowany, rozwijały się jedynie przedmieścia 35. W pierwszym okresie po lokacji (do połowy XIV w.) zbudowano kościół farny (w postaci różnej od zrealizowanej w drugiej połowie XIV w.) oraz fortyfikacje ziemne. W okresie rozwoju, w drugiej połowie XIV w., wzniesiono obecną farę (zapewne staraniem Kazimierza Wielkiego), mury obronne z wykuszami (basztami) oraz kościół augustianów z klasztorem (fundowany przez Władysława Jagiełłę w 1387 r.). Linia obronna w części nie pokrywała się z teoretycznymi granicami miasta, w stopniu istotniejszym w partii północnej (z powodu warunków terenowych) oraz w narożniku północno-wschodnim, gdzie powstał zespół augustiański (być może w miejscu wcześniej planowanego zamku) 36. Pierwsza zabudowa mieszkalna nie jest znana, może niektóre z domów wymienionych w najstarszej księdze miejskiej (sprzed 1317 r.) były choć w części murowane. Zapewne rozwój miasta i wzrost zamożności jego mieszkańców przyniosły w XIV w. liczniejsze inwestycje w tym zakresie 37. Informacje historyczne o ratuszu Zgodnie z uwagami w rozdziale Przegląd źródeł archiwalnych i literatury, prezentowane będą w niniejszej pracy zarówno informacje uzyskane w wyniku kwerendy w dostępnych źródłach archiwalnych (uwaga odnosi się do okresu po roku 1799), jak wiadomości z drugiej ręki (wypisy Danuty Molendy), relacjonujące zawartość niedostępnych teraz akt staropolskich, przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Z chwilą ich udostępnienia ustalenia odnoszące się do ratusza w okresie od przełomu XIV i XV w. do końca wieku XVIII winny być zweryfikowane. W publikacji Danuty Molendy z roku 1978 pierwsza informacja o ratuszu brzmi następująco: [ ] nie jest znana data budowy ratusza. Władze miejskie urzędować mogły początkowo w jednym z domów przy rynku, może razem z władzami górniczymi w domu królewskim. Prawdopodobnie jednak już w XIV w. powstał na środku rynku gotycki ratusz, poświadczony w latach jako praetorium, siedziba władz miejskich i miejsce zgromadzeń mieszkańców miasta 38. Danuta Molenda nie podaje źródła informacji, należy się domyślać, że znajduje się ono w archiwaliach olkuskich w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Przypuszczenie o możliwym wzniesieniu ratusza w XIV w. opiera się bardziej na intuicji niż materialnym dowodzie. W piętnastym wieku w ratuszu mieściła się piwnica, w której miasto prowadziło wyszynk piwa. Na ratuszu był zapewne zegar, skoro w 1457 r. wśród wydatków miejskich znalazła się także suma wypłacona dla segarmagistra 39. Informacja ta, podobnie jak poprzednie podana przez Danu- 34 B. Krasnowolski, Lokacyjne, część 2, s Tamże, s. 169, B. Krasnowolski, Lokacyjne, część 2, s W. Leśniak, Olkuska Bazylika., s , D. Rozmus, J. Roś, Średniowieczne fortyfikacje miejskie Olkusza: zagadnienia archeologiczne i konserwatorskie, Ilcusiana 2010, nr 1, s B. Wyrozumska, Fragment najstarszej księgi miejskiej Olkusza, Małopolskie Studia Historyczne, t. 2, 1959, s D. Molenda, Dzieje Olkusza, s B. Krasnowolski Lokacyjne, część 2, s W. Leśniak, Olkuska Bazylika, s D. Molenda, Dzieje Olkusza, s Tamże, s. 168, zob. także s. 191, tam o piwnicy miejskiej. Ilcusiana

26 Waldemar Komorowski tę Molendę bez źródła pochodzenia, może być zweryfikowana tylko w części odnoszącej się do piwnicy piwnej. W rękopisie przechowywanym w Ossolineum odnotowano umowy dzierżawne na prowadzenie przez osoby prywatne wyszynku w piwnicy miejskiej (celarium civile) vel ratusznej (celarium praetorii): celarium civile propinandum potu vario extraneo seu advectitio (piwnica miejska dla szynkowania różnego cudzoziemskiego, obcego, czyli zagranicznego napoju (tłum. U. Sowina). Pierwsza z umów pochodzi z roku 1489, następne z lat 1505 i Inne wzmianki o ratuszu w czasach nowożytnych są bardzo skąpe i najczęściej nic istotnego nie wnoszą, trudno bowiem uznać za ważną informację, że w roku 1576 kmiecie ze wsi miejskiej Żurada mają dostarczyć do ratusza glinę (a do łaźni miejskiej kamienie) - ad pretorium argillam et lapides ad balneum civile 41 - skoro nie wiadomo, jakim celom ten surowiec miał służyć (lepienie pieców?). W ilustracyjnej części opracowania została zamieszczona reprodukcja powoływanego źródła archiwalnego, tytułem prezentacji przykładowego zapisu historycznego (il. 10). Istotną w tej sytuacji wagę ma informacja o budowie (?) wieży w roku 1584 oraz skutkach pożaru w maju tego roku, opisanego w rozdziale Podstawowe informacje z historii Olkusza i jego władz do początku XIX w. Pierwszą wiadomość podaje Danuta Molenda bez przytaczania źródła, uzupełniając ją następującym komentarzem: [ ] ratusz posiadał wtedy wieżę, widoczną na późniejszych rysunkach i mapach, być może nowo zbudowaną lub przebudowaną, gdyż z 1584 r. zachowała się niezbyt jasna wzmianka o wydatkach na budowę wieży 42. Jeżeli wieża została istotnie odnowiona, to wkrótce stała się, jak cały ratusz, ofiarą pożaru. O tym, że żywioł dokonał w ratuszu znacznych zniszczeń, świadczą pośrednio późniejsze dokumenty miejskie. Dwudziestego sierpnia 1584 rada miejska obradowała w domu burmistrza Krzysztofa Slosera (Glosera?) 43, co dowodzi, że zebrania nie można było zwołać w zniszczonym ratuszu. Pierwsze źródłowe potwierdzenie użytkowania odnowionej budowli pochodzi z roku W publikacji Danuty Molendy znajduje się jeszcze kilka innych wzmianek, przekazujących pośrednie informacje o postaci ratusza. Z roku 1588 pochodzi wiadomość o ustanowieniu urzędu stróża nocnego na wieży (co stanowi potwierdzenie istnienia ewentualnego ganku straży), a z 1631 o zakupie oliwy do miejskiego zegara 45 (umieszczonego bez wątpienia na ratuszu). Czasy Komisji Dobrego Porządku przyniosły nowoczesne opisy miasta, wśród nich wzmiankę o ratuszu, który jest obszerny (1788) 46. I na tej informacji kończy się krótki przegląd wiadomości źródłowych z czasów nowożytnych. Następny, ostatni okres w dziejach olkuskiego ratusza będzie w nie znacznie obfitszy. 40 Zakład Narodowy im. Ossolińskich, rkps 9819/II (wypis w materiałach po Danucie Molendzie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ks. nab. sygn. III-402, pudełko 14). 41 Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział I, zespół Acta Castrensia Cracoviensia Relationes, t. 3, s D. Molenda, Dzieje Olkusza, s Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział I, zespół Acta Castrensia Cracoviensia Relationes, 10, s (wypis w materiałach po D. Molendzie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ks. nab. sygn. III-402, pudełko 14); rozwiązanie daty i objaśnienie Urszula Sowina. Burmistrza Krzysztofa Slosera wymienia D. Molenda, Dzieje Olkusza, s. 203 w spisie rajców olkuskich. Urszula Sowina dopuszcza możliwe alternatywne odczytanie nazwiska. 44 Zakład Narodowy im. Ossolińskich, rkps 9819/II (wypis w materiałach po D. Molendzie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ks. nab. sygn. III-402, pudełko 14). 45 D. Molenda, Dzieje Olkusza, s Obydwie informacje bez podania źródła. 46 Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział I, zespół Acta Castrensia Relationes, 219, s (wypis w materiałach po Danucie Molendzie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ks. nab. sygn.. III-402, pudełko 14). Zob. D. Molenda, Dzieje Olkusza, s

Leszek Kotlewski Relikty studzienki rewizyjnej zdroju przy pomniku Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryte podczas badań archeologicznych w 2002 roku

Leszek Kotlewski Relikty studzienki rewizyjnej zdroju przy pomniku Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryte podczas badań archeologicznych w 2002 roku Leszek Kotlewski Relikty studzienki rewizyjnej zdroju przy pomniku Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryte podczas badań archeologicznych w 2002 roku Rocznik Toruński 30, 209-216 2003 ROCZNIK TORUŃSKI TOM

Bardziej szczegółowo

GOSTYŃSKIE RATUSZE. Robert Czub Grzegorz Skorupski

GOSTYŃSKIE RATUSZE. Robert Czub Grzegorz Skorupski Robert Czub Grzegorz Skorupski GOSTYŃSKIE RATUSZE Ratusz (niem. Rathaus) dom rady, reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, tradycyjna siedziba samorządowych władz miejskich. Pojawił się w średniowiecznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Na tropach średniowiecznego miasta

Ćwiczenie 2. Na tropach średniowiecznego miasta Ćwiczenie 2 Na tropach średniowiecznego miasta Na tropach średniowiecza Ćwiczenie wykonywane w zespołach 2-osobowych Czas na opracowanie: ok. 6 kolejnych zajęć Forma: opracowanie rysunkowotekstowe w formacie

Bardziej szczegółowo

Anna Longa Gdańsk ul. Ostrołęcka 16/ Gdańsk Tel PROGRAM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 2 W ŁEBIE (AZP 3-34/2)

Anna Longa Gdańsk ul. Ostrołęcka 16/ Gdańsk Tel PROGRAM BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 2 W ŁEBIE (AZP 3-34/2) Anna Longa Gdańsk 02.06.2015 ul. Ostrołęcka 16/8 80-180 Gdańsk Tel. 501 275753 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Słupsku u. Jaracza 6 76-200 Słupsk Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej Kościół w Lubiechni Małej położony jest w niewielkiej wsi odległej o 7 km na północ od Rzepina. Jest to niewielki kościółek wzniesiony w konstrukcji ryglowej w drugiej połowie XVII wieku z drewnianą wieżą

Bardziej szczegółowo

Fara Końskowolska www.konskowola.eu

Fara Końskowolska www.konskowola.eu Dwór Tęczyńskich w Końskowoli Informacja o tym, że występujący w źródłach zamek w Końskowoli (pierwsze wzmianki o nim pochodzą z końca XV wieku) przetrwał do naszych czasów w postaci pochodzącej z XVI

Bardziej szczegółowo

Wykopaliska na Starym Mieście Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Wykopaliska na Starym Mieście Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 23.07.2015 Zakończył się pierwszy etap badań archeologicznych na Starym Mieście w Kaliszu w sezonie 2015. Wykopaliska te są wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Archeologii i Etnologii

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2

D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2 D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2 a) Rozpoznanie historyczne Z 1899 r. pochodzi rysunek elewacji browaru, należącego wówczas do małżeństwa Franciszka

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BASTIONU KRÓL Twierdza Kostrzyn - Kostrzyn nad Odrą

INWENTARYZACJA BASTIONU KRÓL Twierdza Kostrzyn - Kostrzyn nad Odrą STADIUM PROJEKTU: I N W E N T A R Y Z A C J A NAZWA INWESTYCJI: INWENTARYZACJA BASTIONU KRÓL Twierdza Kostrzyn - Kostrzyn nad Odrą ADRES INWESTYCJI: BASTION KRÓL, Kostrzyn nad Odrą JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU

HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU ZESZYTY RYBNICKIE 9 K O N F E R E N C J E HISTORIA GOSPODARCZA RYBNIKA I POWIATU RYBNICKIEGO W XIX I XX WIEKU praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2 Sianki Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Wysoczański 1. Najstarsza wzmianka dotyczy cerkwi wykonanej w typie bojkowskim, zbudowanej w 1645 r. (ryc. 1). Cerkiew tą sprzedano w 1703 r. do wsi Kostrino

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Po lekcjach do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych Gmina Miasto Płock/ Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Data utworzenia 2014-04-03 Numer aktu 2 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

FIRMA ARCHEOLOGICZNA FRAMEA - MONIKA ŁYCZAK UL. NA KOZŁÓWCE 4a/ KRAKÓW

FIRMA ARCHEOLOGICZNA FRAMEA - MONIKA ŁYCZAK UL. NA KOZŁÓWCE 4a/ KRAKÓW FIRMA ARCHEOLOGICZNA FRAMEA - MONIKA ŁYCZAK UL. NA KOZŁÓWCE 4a/10 30-664 KRAKÓW SPRAWOZDANIE Z NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 65/3 i 65/4 OBR 145 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY ULICY ZWIERZYNIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima...,

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima..., 29. Panorama Poznania wykorzystana w projekcie bloku (il. 42) i koperty (il. 31 i 32). Po lewej stronie widoczna jest katedra, pośrodku kościół farny św. Marii Magdaleny (źródło: folder Wydawnictwa pocztowe,

Bardziej szczegółowo

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013 URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ 42 470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 e-mail: siewierz@siewierz.pl tel. 32 64-99-400, 32 64-99-401 fax. 32 64-99-402 ZP.271.12.2013 Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. Zapytania

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Tarnowskiej ul. Żydowska Tarnów

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Tarnowskiej ul. Żydowska Tarnów 1 Tarnów - Rynek 1 - Ratusz - pierwotnie gotycki, przebudowany w XVI w. przez włocha Jana Padovano. Posiada stylową attykę z maszkaronami i kamiennymi koszami naprzemian. Z wieży ozdobionej pogonią rozbrzmiewa

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 2. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA 3. MATERIAŁ DREWNO, KAMIEŃ, BLACHA 4. DATOWANIE 1929 R 5. MIEJSCOWOŚĆ 22. FOTOGRAFIE 6. GMINA 7. POWIAT 8.WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: - małe mazurskie miasteczko czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to małe miasteczko w powiecie piskim. Gdybyście byli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 113 6925 Poz. 661 661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA

ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA Wojciech Przegon ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA w świetle materiałów kartograficznych Kraków 2011 Pracę recenzowała: Urszula Litwin Projekt okładki: Michał Uruszczak

Bardziej szczegółowo

WYSTAWY I PUBLIKACJE MUZEALNE POŚWIĘCONE OLSZTYNOWI

WYSTAWY I PUBLIKACJE MUZEALNE POŚWIĘCONE OLSZTYNOWI WYSTAWY I PUBLIKACJE MUZEALNE POŚWIĘCONE OLSZTYNOWI 1992 2013 Fotografie: Piotr Jaworek, Krzysztof Kapusta, Grzegorz Kumorowicz, Małgorzata Kumorowicz, Wojciech Sękowski Skany: Katarzyna Dauksza Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr kultury. na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. oprac. mgr Piotr Rochowski

Ochrona dóbr kultury. na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. oprac. mgr Piotr Rochowski Ochrona dóbr kultury na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego oprac. mgr Piotr Rochowski Drewniana rzeźba ludowa Matki Bożej z Dzieciątkiem we wnęce szczytowej kapliczki z 1808 r. w Młynce Dobra kultury

Bardziej szczegółowo

FABRYKA SŁODU VETTERÓW, nst. FABRYKA PAPIEROSÓW M. GÓRSKIEGO przy ul. Misjonarskiej 22, nr pol. 255

FABRYKA SŁODU VETTERÓW, nst. FABRYKA PAPIEROSÓW M. GÓRSKIEGO przy ul. Misjonarskiej 22, nr pol. 255 FABRYKA SŁODU VETTERÓW, nst. FABRYKA PAPIEROSÓW M. GÓRSKIEGO przy ul. Misjonarskiej 22, nr pol. 255 a) Rozpoznanie historyczne Zespół d. fabryki słodu stanowił część sławnego browaru Karola Rudolfa Vettera.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: arch. Maria Filipowicz, arch. Aleksander Filipowicz. Kraków luty marzec 2012 r. 19

Autorzy: arch. Maria Filipowicz, arch. Aleksander Filipowicz. Kraków luty marzec 2012 r. 19 PROGRAM PRAC III-GO ETAPU REMONTU KONSERWATORSKIEGO ZAMKU TENCZYN DO REALIZACJI W ROKU 2012 - AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO z 2008 r. Inwestor Urząd Miejski w Krzeszowicach Autorzy: arch. Maria Filipowicz,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina

Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina Hubert Mącik Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie dokument różnorodności kulturowej Lublina Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 4, 273-276 2012 Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 2291/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 05.09.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

L. dz. UOZ-Rz Rzeszów, dnia r ZAWIADOMIENIE

L. dz. UOZ-Rz Rzeszów, dnia r ZAWIADOMIENIE L. dz. UOZ-Rz-4-5130. 19.2011 Rzeszów, dnia 17.11. 2011 r ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Leżajska

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

Książnica zyskała nowy blask ( )

Książnica zyskała nowy blask ( ) Książnica zyskała nowy blask (07.06.2010) Remont dawnej Synagogi (dzisiaj siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej) był kolejnym etapem (IV) projektu?trakt Wielu Kultur?. Modernizacja piotrkowskiej książnicy

Bardziej szczegółowo

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno

Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Publikacje dostępne w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14, Gniezno Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej Jednotomowa encyklopedia stanowiąca kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Kazimierz, obecna dzielnica Krakowa, a niegdyś osobne miasto, został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Kwota dofinansowania MRPO (zł) Nazwa Wnioskodawcy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1624/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Temat pracy: Historia i stan aktualny zabytków architektonicznych na terenie mojej miejscowości. Wykonanie: Ewelina Aftańska i Aleksandra Ambroziak Uczennice klasy

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABTKÓW KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABTKÓW 1. OBIEKT ZAGRODA KAMIEŃ WAPIENNY, DREWEANO, GONT Pocz. XIX w, lata 20-te XX w Naprzeciwko ruin zamku Zagroda składająca się z 3 wolnostojących drewnianych budynków, złożonych

Bardziej szczegółowo

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA Lublin Lublin od wieków stanowił polska bramę na wschód i przez cały okres swego istnienia wielokrotnie wpisywał się w polskie kroniki. Początki osadnictwa na wzgórzach, które

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry OFERTA NAJMU Ul. Opolska 16 Tarnowskie Góry 1 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę najmu całej powierzchni zabytkowej kamienicy położonej w centrum Tarnowskich Gór. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Dwór PODZAMCZE (BIAŁY DWÓR) 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA hotel cegła XV/XVI w., przebud. XVIII w. 19. UWAGI

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIOWIECZNE MALOWIDŁA ŚCIENNE KOŚCIOŁA W MARIANCE. Joanna M. Arszyńska 2016

ŚREDNIOWIECZNE MALOWIDŁA ŚCIENNE KOŚCIOŁA W MARIANCE. Joanna M. Arszyńska 2016 ŚREDNIOWIECZNE MALOWIDŁA ŚCIENNE KOŚCIOŁA W MARIANCE Joanna M. Arszyńska 2016 2007 2007 WSTĘPNE ROZPOZNANIE 2007 MALOWIDŁA ŚCIENNE - dekoracja ścian nawy (XV w.) - dekoracja ściany zachodniej (kotara XIX

Bardziej szczegółowo

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii WYKAZ UDZIELANYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY STRZEGOM. ROK 2008 1.Gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY STUDENCKIE - Anna Czapska 6/1 PROJEKTY STUDENCKIE

PROJEKTY STUDENCKIE - Anna Czapska 6/1 PROJEKTY STUDENCKIE Poniżej przedstawione zostały prace studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej wykonane pod kierunkiem Huberta Trammera. Prezentują one projekty koncepcyjne zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni HAVEN SP. Z O.O. TRIBEACH HOLDINGS DEVELOPMENT MEMORANDUM INFORMACYJNE Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 19 Lokalizacja Wawrzyńca19 to nowa inwestycja na krakowskim Kazimierzu,

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie...

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie... Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli jakiej nie znacie... czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Dla wielu osób odwiedzających Wieliczkę,

Bardziej szczegółowo

Historia. Chronologia

Historia. Chronologia PLAC KOLEGIACKI Historia Chronologia Od lokacji miasta w 1253 do lat 60. XV w. 1252 1253 1262 1263 1388 1447 1476 1488 Boguchwał II pomysłodawca utworzenia parafii lokacja miasta na lewym brzegu Warty;

Bardziej szczegółowo

1. Rozwijanie treści pracy zgodnie z tytułem. 2. Przechodzenie od ogółu do szczegółu. 3. Zgodność treści z tytułem punktu. 4. Jednolitość formatu

1. Rozwijanie treści pracy zgodnie z tytułem. 2. Przechodzenie od ogółu do szczegółu. 3. Zgodność treści z tytułem punktu. 4. Jednolitość formatu Zasady pisania pracy 1. Rozwijanie treści pracy zgodnie z tytułem. 2. Przechodzenie od ogółu do szczegółu. 3. Zgodność treści z tytułem punktu. 4. Jednolitość formatu pracy: czcionka w tekście podstawowym

Bardziej szczegółowo

Dziewięć skarbów Kościoła Kieleckiego Stan badań nad zbiorem rubrycel i schematyzmów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach

Dziewięć skarbów Kościoła Kieleckiego Stan badań nad zbiorem rubrycel i schematyzmów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach ks. Andrzej Kwaśniewski Archiwum Diecezjalne w Kielcach Streszczenie referatu Dziewięć skarbów Kościoła Kieleckiego Stan badań nad zbiorem rubrycel i schematyzmów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach W Archiwum

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH www.zamek.leczyca.pl MUZEUM W ŁĘCZYCY Zamek - siedziba łęczyckiego muzeum - został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej

Bardziej szczegółowo

Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa. z lat 1408-1943.

Archiwum Narodowe w Krakowie. ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ. Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa. z lat 1408-1943. 29 Archiwum Narodowe w Krakowie ul. Sienna 16 30-960 Kraków INWENTARZ Zespołu (zbioru) akt Akta miasta Chrzanowa z lat 1408-1943 Nr zespołu 103 DOKUMENTY Sygnatura Data dokumentu Miejsce wystawienia Regest

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne

OPIS GEOSTANOWISKA. Bartosz Jawecki. Informacje ogólne OPIS GEOSTANOWISKA Bartosz Jawecki Informacje ogólne Nr obiektu 162 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Współrzędne geograficzne [WGS 8 hddd.dddd] Miejscowość Opis lokalizacji i dostępności:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu Zespół pałacowo parkowy w Dąbrówce Wielkopolskiej, gm. Zbąszynek woj. lubuskie Neorenesansowy pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym,

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Strona 1 / 5 Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Opis autor: Admin Pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń,

Bardziej szczegółowo

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego PROGRAM BADAŃ INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA PAN NA LATA 2017-2020 (zaktualizowane 17.11.2016) I. Zakłady naukowo-badawcze 1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa PASTWA 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA sakralna cegła 1916

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Pensjonat o łącznej powierzchni 1.386,26 m² wraz z udziałem 138626/157199 w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Pałac Myślewicki otwarty dla zwiedzających

Pałac Myślewicki otwarty dla zwiedzających palac_1_fot._waldemar_panow.jpg [1] Fot. materiały prasowe Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Strona 4 z 6 8 października 2015 Dzięki pracom konserwatorskim Pałac Myślewicki, który 7 października został

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DWORSKI W NEKLI

ZESPÓŁ DWORSKI W NEKLI Sebastian Mazurkiewicz ZESPÓŁ DWORSKI W NEKLI Zespół dworski w Nekli znajduje się w zachodniej części Nekli (starej części miasta), po wschodnim, lewym brzegu rzeki Moskawy (Maskawy) zwanej dawniej Źrenicą,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64. z dnia 10 listopada 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab.arch. Konrad Kucza-Kuczyński Warszawa, Kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego

prof.zw.dr hab.arch. Konrad Kucza-Kuczyński Warszawa, Kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego 1 prof.zw.dr hab.arch. Konrad Kucza-Kuczyński Warszawa, 31.03.2016 Kierownik Katedry Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Krakowska 33, Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie

Zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie Zbiory regionalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie dyr. Maria Chmielewska III Konferencja Informacja regionalna w bibliotekach publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji domów przysłupowych na terenie województwa dolnośląskiego. 3-6 sierpnia 2010 roku. Projekt realizuje:

Raport z inwentaryzacji domów przysłupowych na terenie województwa dolnośląskiego. 3-6 sierpnia 2010 roku. Projekt realizuje: Raport z inwentaryzacji domów przysłupowych na terenie województwa dolnośląskiego INWENTARYZACJA DOMÓW PRZYSŁUPOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO INWENTARYZACJA DOMÓW PRZYSŁUPOWYCH NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie znaleziska

Zgłoszenie znaleziska Starosta Polkowicki Starostwo Powiatowe w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1, Polkowice 59 100 Zgłaszający: Marcin M. Drews i Mateusz Stanisławczyk Redakcja Łowcy Przygód TV www.lowcyprzygod.tv Rejestr dzienników

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Filtrowej 9-13, stanowiąca: prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 771 oraz 773 o łącznej

Bardziej szczegółowo

Temat: Kraków-czas i przestrzeń. Rozwój przestrzenny i urbanistyczny miasta

Temat: Kraków-czas i przestrzeń. Rozwój przestrzenny i urbanistyczny miasta R E G U L A M I N KONKURSU HISTORYCZNEGO " Czy znasz Kraków " pod patronatem RADY MIASTA KRAKOWA dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Temat: Kraków-czas i przestrzeń.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka MAPA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Tu mieszkamy - Raszowa ZABUDOWANIA DOMY MIESZKALNE-57 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE-42 NAJSTARSZA OSOBA URODZONA W RASZOWEJ ROZALIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo