Polska żywność wciąż podbija świat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska żywność wciąż podbija świat"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PODKARPACKICH ROLNIKÓW Nr 4 (36) kwiecień 2015 Polska żywność wciąż podbija świat

2

3 Szanowni Czytelnicy, Kwiecień to ważny miesiąc dla samorządu rolniczego, bo 3 kwietnia br. skończyła się IV kadencja samorządu rolniczego. W marcu br. delegaci IV kadencji spotkali się po raz ostatni, w tym składzie osobowym, zarówno na posiedzeniach Rad Powiatowych Izby, jak i podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 23 marca br. Relację z tego wydarzenia zamieściliśmy na str. 6 Agro Podkarpacia. W kwietniowym wydaniu Agro Podkarpacia informujemy także w jaki sposób skutecznie nabyć nieruchomość przez zasiedzenie, doradzamy komu po zmianach prawa przysługuje zasiłek pogrzebowy, piszemy ile wynosi i jak się o niego starać oraz zachęcamy rolników, koła gospodyń wiejskich i sołtysów do udziału w konkursie Rolnik Roku Tradycyjnie zamieszczamy też relacje z wydarzeń rolniczych na Podkarpaciu i odpowiadamy na pytania rolników z zakresu ubezpieczeń KRUS. W imieniu redakcji życzę miłej lektury. Stanisław Bartman Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej W NUMERZE Od Redakcji... 3 Z życia samorządu rolniczego.. 4 Informacje rolnicze... 5 Wydarzenia rolnicze Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich Informacje KRIR Informacje rolnicze Informacje POR ARiMR Informacje ARR Porady prawne Informacje KRUS Informacje WIJHARS Porady rolnicze Zdrowie i uroda Agro Notowania Po godzinach AGRO PODKARPACIE Bezpłatny Miesięcznik Rolniczy WYDAWCY: Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale ul. Tkaczowa 146, Boguchwała, tel , AGRO - PIR Sp. z o.o. w Boguchwale ul. Tkaczowa 146, Boguchwała, tel REDAKCJA: Redaktor Naczelny: Arkadiusz Bęben Zespół redakcyjny: Lucyna Rudny, tel Adres redakcji: Boguchwała, ul. Tkaczowa 146. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Zastrzega sobie także prawo do skracania materiałów, zmiany tytułów i redagowania. FOTO: Archiwum PIR SKŁAD I DRUK: WAX GRAF S.C., Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8a, tel ISSN nakład ezg. AGRO PODKARPACIE kwiecień

4 Z ŻYCIA SAMORZĄDU ROLNICZEGO Z prac zarządu i biura Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 marca delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiesław Kubicki, uczestniczył w Rzeszowie w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 3 marca prezes zarządu Izby Stanisław Bartman, uczestniczył w Soninie w naradzie Kół Gospodyń Wiejskich powiatu łańcuckiego. 4 marca odbyły się posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej Izby w których uczestniczyli członek zarządu Izby Jerzy Bator i dyrektor biura Arkadiusz Bęben. 7 marca prezes zarządu Izby Stanisław Bartman, uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo - programowym Koła Gospodyń Wiejskich w Kraczkowej. W dniach 7 i 8 marca przedstawicielki Izby: Teresa Jołda i Alina Radecka, uczestniczyły w Warszawie w II posiedzeniu Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, które poświęcone było tematyce sprzedaży bezpośredniej oraz w debacie z udziałem małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej pt. Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich. 12 marca podczas posiedzenia zarząd Izby zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Orły. 13 marca Izba wspólnie z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, zorganizowała w Rzeszowie XI Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich. 16 marca prezes zarządu Izby Stanisław Bartman, uczestniczył we Fredropolu w spotkaniu które poświęcone było aktualnej sytuacji w rolnictwie i szkodom łowieckim na terenie gminy Fredropol. 19 marca podczas posiedzenia zarząd Izby zaopiniował projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach Dębica, Nozdrzec i Białobrzegi oraz wniosek rolnika dotyczący zakupu gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych w gminie Haczów. 20 marca wiceprezes zarządu Izby Stanisław Fal, uczestniczył w Przysietnicy w II Forum Kobiet Aktywnych Powiatu Brzozowskiego. 23 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej. 25 marca prezes zarządu Izby Stanisław Bartman uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W tym dniu delegat do KRIR Wiesław Kubicki, uczestniczył w Warszawie w XVII posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych. 26 marca podczas posiedzenia zarząd Izby zaopiniował wniosek rolnika dotyczący zakupu nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w gminie Ustrzyki Dolne. W tym dniu prezes zarządu Izby Stanisław Bartman, uczestniczył w Rzeszowie w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 28 marca Izba zorganizowała wyjazd dla rolników na XXI Międzynarodowe targi Techniki Rolniczej Agrotech do Kielc. 30 marca prezes zarządu Izby Stanisław Bartman, uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W marcu odbyły się posiedzenia Rad Powiatowych Izby w Tarnobrzegu, Brzozowie, Przemyślu, Dębicy, Kolbuszowej, Jarosławiu, Jaśle, Przeworsku, Leżajsku, Łańcucie, Rzeszowie, Strzyżowie i Ropczycach. W spotkaniach uczestniczyli członkowie zarządu Izby. Agnieszka Grela Podkarpacka Izba Rolnicza Komunikat w sprawie dopłat do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U r., poz. 485). W związku z powyższym, od dnia 22 kwietnia 2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły: - 80 zł zboża, mieszanki zbożowe i pastewne, zł rośliny strączkowe, zł ziemniaki. Decyzje wydane od dnia 22 kwietnia 2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa. ARR OT Rzeszów 4 AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015

5 Ile kosztują badania gleby? INFORMACJE ROLNICZE Rynek stawia przed producentami rolnymi coraz większe wymagania, szczególnie jakościowe. Dotyczy to niemal każdej gałęzi produkcji rolnej: plony roślin rolniczych, warzyw, owoców czy nawet kwiatów powinny być wysokie, a jednocześnie o bardzo dobrych parametrach jakościowych (konsumpcyjnych i technologicznych), a kwiaty powinny zachwycać wielkością i urodą kwiatostanu. Nie można tego wszystkiego uzyskać opierając się tylko na intuicji, wyczuciu czy doświadczeniu. Skorzystanie z dobrodziejstwa nauki staje się niemal koniecznością. Badania gleby Stale postępująca degradacja środowiska powoduje rozchwianie jego naturalnej równowagi, m. in. w postaci zakwaszenia i migracji składników pokarmowych. To z kolei prowadzi do drastycznego spadku wysokości i jakości plonów. Wapnowanie i racjonalne nawożenie gleb na gruntach ornych, użytkach zielonych, sadach, jagodnikach staje się zabiegami koniecznymi do uzyskania satysfakcji finansowej z produkcji rolnej. Aby zminimalizować koszty związane z nawożeniem, a jednocześnie zapewnić roślinom dostateczną ilość składników pokarmowych pozwalających zabezpieczyć ich potrzeby pokarmowe i skorzystać z ewentualnego doradztwa nawozowego trzeba zapoznać się z ofertą jaką kieruje Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Rzeszowie do klientów. Są to: 1. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne: gleb mineralnych i organicznych, ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody, materiału roślinnego i pasz, ścieków i osadów ściekowych, nawozów naturalnych, mineralnych, ogrodniczych i środków wspomagających uprawę roślin 2. Badania pod potrzeby monitoringu gleb i doradztwa nawozowego. 3. Prace terenowo kartograficzne. 4. Opracowanie wyników przeprowadzonych analiz i badań. 5. Opiniowanie planów nawozowych. 6. Działalność szkoleniowa i informacyjna. Stacja za swoje usługi pobiera opłatę (wg cennika publikowanego w Rozporządzeniu MRiRW), która stanowi dochód budżetu państwa. Konkurencyjny cennik Ceny za usługi są konkurencyjne w stosunku do badań innych laboratoriów, w tym laboratoriów komercyjnych, o czym świadczy zamieszczona poniżej krótka oferta cenowa: badanie gleb użytków rolnych (ph, P2O5, K2O, Mg) - 13,12 zł/próbkę, badanie gleb i ziem ogrodniczych (ph, N-NO3, P, K, Ca, Mg) - 52,48 zł/próbkę, oznaczenie zawartości mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn, Fe) - 52,48 zł/próbkę, oznaczenie N-min. w poziomie 0 60cm - 28,12 zł/ punkt, AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015 oznaczenie metali ciężkich w glebie (Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Hg) - 466,79 zł/próbkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wyliczenia dawek nawozów w ten sposób by uzyskać maks. plonów przy optymalnym nawożeniu, zyskując przy tym potrójnie: można otrzymać większe plony o dobrym składzie chemicznym, przy możliwie najniższych nakładach finansowych, a odpowiednio dobrane dawki nawozów zostaną całkowicie wykorzystane przez rośliny i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego, szczególnie wód gruntowych. Profesjonalizm Dobrze wyposażone laboratorium, posiadające certyfikat jakości wydany przez PCA, pozwala Stacji kierować ofertę usług nie tylko do producentów indywidualnych, ale też do szeregu instytucji i podmiotów okołorolniczych. Kompetencje personelu, możliwości badawcze i obszar działania pozwalają Stacji zwracać się do samorządów szczebla powiatowego i gminnego z ofertą badań w ramach ochrony środowiska pod nazwą monitoring rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Uzyskane w wyniku badań informacje pozwolą śledzić zmiany zachodzące w chemizmie gleby i mogą stanowić materiały źródłowe do opracowywanych przez samorządy planów ochrony środowiska. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do korzystania z oferty Sacji, bo inwestycja w badania dające szczegółową wiedzę o chemicznych parametrach gleb, podłoży uprawowych i roślin zawsze się opłaca. Ryszard Jakubowski OSChR Rzeszów Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Rzeszowie znajduje się przy ulicy prof. Ludwika Chmaja 3, tel , 5

6 INFORMACJE ROLNICZE Ostatnie Walne Zgromadzenie IV kadencji IV kadencja izb rolniczych dobiega końca. 23 marca w Trzebownisku zebrało się ostatnie w tej kadencji Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej. Najważniejszym punktem posiedzenia było głosowanie nad absolutorium dla zarządu za miniony rok i powołanie komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do samorządu rolniczego. Kwestia odszkodowań za szkody łowieckie wywołała najwięcej emocji wśród delegatów Głosowanie nad absolutorium przebiegło bez niespodzianek, zarząd otrzymał je jednogłośnie, choć podczas pierwszej części posiedzenia emocji nie brakowało. Wywołały je nierozwiązane problemy, którymi samorząd rolniczy zajmował się w czasie mijającej kadencji. Chodziło głównie o szkody łowieckie i małe kompetencje izb rolniczych. Delegaci w krytycznym tonie wypowiadali się również na temat stopnia trudności tegorocznych wniosków o dopłaty bezpośrednie. Zauważyli, że po dziesięciu latach składania wniosków są one coraz bardziej skomplikowane, a ich zdaniem powinno być odwrotnie. Domagali się wprowadzenia rocznego, przejściowego okresu, podczas którego rolnikom nie naliczano by sankcji za błędy popełniane przy wypełnianiu trudnych, tegorocznych wniosków o dopłaty. Delegaci postulowali również o to by Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w większym stopniu stosowała zaliczkowe finansowanie zadań realizowanych w ramach działań PROW albo wprowadziła refundacje kosztów na podstawie przedstawionych przez beneficjenta faktur za już zrealizowane zadania. Domagali się również spowodowania by wszystkie nadleśnictwa z terenu województwa podkarpackiego podlegały pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Chodziło głównie o Nadleśnictwo Rudnik i nadzorowany przez nią Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych, które teraz podlegają pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. Podczas pierwszej części posiedzenia wybrano Wojewódzką Komisję Wyborczą, nadzorującą wybory do samorządu rolniczego, które odbędą się 31 maja br. W tym dniu rolnicy wybiorą swoich reprezentantów w gminach. Z ich grona podczas pierwszych posiedzeń Rad Powiatowych zostaną wybrane dwie osoby z każdego powiatu do Walnego Zgromadzenia, a dopiero z tej grupy jeden przedstawiciel do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz nowy zarząd mówił Stanisław Bartman i wyjaśniał, że następne Walne Zgromadzenie odbędzie się pod koniec czerwca, a udzielenie zarządowi absolutorium oznacza, że obecny zarząd będzie pełnił swoją funkcję do czasu wybrania nowych władz. - Jestem zadowolony zarówno z zaufania, którym zarząd został obdarzony, jak też z działalności samorządu rolniczego w całej mijającej kadencji mówił Stanisław Bartman zapraszając delegatów do dyskusji i zadawania pytań gościom obecnym na Walnym Zgromadzeniu. Podczas dyskusji delegaci rozmawiali o szkodach łowieckich wyrządzanych zarówno przez dziki, jak i bobry oraz o opóźnieniach wypłat odszkodowań za wyrządzone przez nie szkody. Dyskutowali o sprawach związanych ze sprzedażą bezpośrednią produktów z gospodarstwa, dofinansowaniem ubezpieczeń upraw, z obrotem ziemią 6 AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015

7 INFORMACJE ROLNICZE po 2016 roku, naliczaniu kar przez Agencję Nieruchomości Rolnych za bezumowne użytkowanie gruntów i o problemach z przesyłkami z KRUS. Na pytania delegatów odpowiadali posłowie: Jan Bury i Mieczysław Kasprzak, Zygmunt Sosnowski dyrektor rzeszowskiej Agencji Nieruchomości Rolnej, Wiesław Lada dyrektor rzeszowskiego oddziału regionalnego KRUS oraz Rafał Kumek dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie posiedzenia lek. wet. Kaziemierz Żak został odznaczony odznaką św. Izydora Oracza przyznawaną przez Podkarpacką Izbę Rolniczą. Lucyna Rudny Podkarpacka Izba Rolnicza AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015 Poseł Jan Bury odpowiadał na pytania delegatów Będą zmiany w premii dla młodych rolników W popularnym programie premii dla młodych rolników będzie sporo zmian. W nowym rozdaniu, które zgodnie z zapowiedzią ministra Sawickiego powinno zostać uruchomione w połowie tego roku, warto pamiętać o zasadach które publikuje ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi na swoich stronach internetowych. Już dziś należy wiedzieć, że osoby planujące starać się o przyznanie premii dla młodego rolnika w ramach PROW (jak również ich małżonkowie), do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą: zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej, wystąpić o płatności bezpośrednie, wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej, bowiem czynności te zostały zakwalifikowane jako czynności wykonywane przez kierującego gospodarstwem. Dlatego też na przykład nieopatrzne złożenie w tym roku wniosku o dopłaty bezpośrednie, może zdyskwalifikować starającego się o premię. W nowym rozdaniu zmienić się mają także wymagania dotyczące samego gospodarstwa młodego rolnika. Nie będzie już można uzyskać premii dysponując wyłącznie gruntami dzierżawionymi. Ponadto, aby udokumentować wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa młody rolnik będzie zobowiązany do prowadzenia uproszczonej rachunkowości. Zmianie ulegną też kryteria ustalania kolejności rozpatrywania wniosków. Planuje się, że będzie to pewien rodzaj konkursu. Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom wyrazy współczucia z powodu śmierci Eugeniusza BERNATA składa Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej Fot. A. Warzecha Zmian będzie sporo, dlatego wszyscy, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc dla młodego rolnika, zanim poznają ostateczne szczegóły naboru, nie powinni się śpieszyć z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji w kierunku przejmowania gospodarstwa, a wręcz odwrotnie, powinni pamiętać o pewnych zasadach, których nieprzestrzeganie może skutkować tym, że nie będą mogli ubiegać się o premię dla młodego rolnika, gdy zostanie ogłoszony nabór wniosków. Lucyna Rudny Podkarpacka Izba Rolnicza 7

8 INFORMACJE ROLNICZE Rolnicy będą mogli sprzedawać własne produkty Forsowaną od dłuższego czasu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawą o sprzedaży bezpośredniej przez rolników własnych produktów, w najbliższym czasie ma się zająć Sejm. Przyjęcie tej ustawy sprawi, że rolnicy bez zbędnych rygorów będą mogli sprzedawać wytworzone we własnych gospodarstwach produkty takie jak wędliny, sery, masła, soki, kompoty, ogórki kiszone, dżemy. Gdy w życie wejdą odpowiednie przepisy rolnicy będą mogli sprzedawać produkty z własnego gospodarstwa Jak twierdzi minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki ustawa o sprzedaży bezpośredniej przez rolników ma być wzorowana na zasadach bawarskich czy szwajcarskich gdzie rolnicy mogą swoje przetworzone produkty we wspólnie tworzonych sklepikach wprowadzać do sprzedaży detalicznej, bez konieczności dodatkowej rejestracji czy wymagań weterynaryjno - sanitarnych. Jak dodaje minister sprzedaż bezpośrednia przez rolników może być dobrym sposobem na zwiększenie dochodów małych gospodarstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Według ogólnych założeń procedowanej ustawy bezpośrednia sprzedaż przez rolników będzie się mogła odbywać w miejscu przetworzenia żywności lub na targowisku, a w przypadku prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego w tym gospodarstwie. Nabywcą tej żywności muszą być bezpośredni konsumenci, a nie sklepy czy sieci handlowe. Produkcją i sprzedażą żywności muszą się zajmować rolnicy lub mieszkający z nimi domownicy, nie wolno będzie zatrudniać osób trzecich i to zarówno w oparciu o umowę o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. Najwięcej kontrowersji przy tej ustawie budzi sposób prowadzenia ewidencji sprzedawanej żywności, jej limit i opodatkowania. Minister Sawicki i PSL są za tym, żeby nie było żadnych limitów sprzedaży i obowiązków ewidencyjnych. Minister finansów nie chce się na to zgodzić. Wszystko więc wskazuje, że ewidencję sprzedaży trzeba będzie prowadzić, choć w sposób bardzo uproszczony w zeszycie czy książce ewidencji sprzedaży. Limit sprzedaży jest dyskutowany, pojawiają się różne kwoty 7 tys. zł, 40 tys. zł, 70 tys. zł. Podatek od wartości sprzedaży ma być bardzo niski na poziomie 2 procent. Na pewno natomiast nie będzie potrzeby zakupywania kas fiskalnych, bo ta sprzedaż nie będzie obłożona podatkiem VAT. Arkadiusz Bęben Podkarpacka Izba Rolnicza 8 AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015

9 INFORMACJE ROLNICZE Polska żywność wciąż podbija świat W 2014 roku wyeksportowaliśmy na rynki zagraniczne artykuły rolno - spożywcze o wartości 21,4 mld euro i osiągnęliśmy dodatnie saldo handlowe w wysokości 6,6 mld euro. Jest to najwyższy w historii eksport artykułów rolno - spożywczych, o 4,5 procent wyższy niż w rekordowym do tej pory roku 2013 i to pomimo rosyjskiego embarga i utrudnień w handlu zagranicznym spowodowanych wykryciem u nas afrykańskiego pomoru świń. W odpowiedzi na nałożone na Rosję sankcje za konflikt na Ukrainie, w sierpniu 2014 roku Rosja wstrzymała eksport unijnego, w tym polskiego mięsa, warzyw i owoców, przetworów z mleka. Od lutego 2014 roku, z powodu wykrycia w Polsce afrykańskiego pomoru świń, naszej wieprzowiny nie chcą kupować także Chiny, Japonia, Korea Południowa. Pomimo tego nasza branża rolno - spożywcza w zdecydowanej większości poradziła sobie z przestawieniem eksportu na inne kraje i rynki. W 2014 roku o 3 procent wzrósł eksport naszej żywności do krajów Unii Europejskiej, na które przypadło 79 procent naszego eksportu. Liderem są Niemcy, którzy odbierają od nas żywność o wartości 4,8 mld euro, dalej są Wielka Brytania 1,6 mld euro, Francja 1,5 mld euro, Czechy 1,3 mld euro, Włochy 1,2 mld euro. Poza krajami UE, nasi eksporterzy coraz lepiej radzą sobie także na innych rynkach, głównie afrykańskich i azjatyckich. Do krajów afrykańskich sprzedaliśmy w 2014 roku produkty spożywcze za ponad 670 mln euro, kiedy w 2013 było to 355 mln euro. Naszym największym partnerem na tym rynku była Algieria, do której sprzedaliśmy towary za ponad 200 mln euro, zwiększając eksport o 180 procent. Do Algierii eksportowaliśmy głównie mleko w proszku i pszenicę, które są głównymi naszymi produktami sprzedawanymi w Afryce. Do Afryki trafia też coraz więcej przetworów z mleka i mięsa, głównie drób, którego z powodu embarga nie kupuje Rosja. Przykładowo nasze mleko odtłuszczone i serwatka trafia do Algierii, Burkina Faso, Egiptu, Maroka i Nigerii, a drób do Ghany i Beninu. Ten ostatni kraj kupił od nas produkty żywnościowe za niemal 40 mln euro, co dało wzrost w wymianie handlowej o 47 procent. Nasze firmy coraz mocniej wchodzą też na rynki azjatyckie. W 2014 roku eksport polskiej wieprzowiny do Hongkongu wzrósł o 114 procent, Chiny kupują od nas coraz więcej produktów mleczarskich. Już w tym roku weszliśmy z naszymi jabłkami do Indii, a Związek Sadowników RP przewiduje, że może to być rynek bardzo perspektywiczny. W zdobywaniu nowych rynków pomagają działania podejmowane przez rząd. Po wprowadzeniu embarga przez Rosję, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki odwiedził i spotkał się z przedstawicielami takich krajów jak Iran, Korea Południowa, Wietnam, Kazachstan. W zorganizowanych w ubiegłym roku przez podległą ministrowi Sawickiemu Agencję Rynku Rolnego trzynastu misjach gospodarczych wzięło udział 150 przedsiębiorców, którzy odwiedzili m.in. Algierię i Chiny. Jak przewidują eksperci tak dobre radzenie sobie polskich eksporterów artykułów rolno - spożywczych, może przynieść w 2015 roku kolejny, nieznaczny wzrost sprzedaży tych artykułów. Szczególnie rekordowy może być eksport do Afryki, przekraczając miliard euro. Arkadiusz Bęben Podkarpacka Izba Rolnicza Zostań Rolnikiem Roku 2015 Po raz trzeci Podkarpacka Izba Rolnicza zaprasza Czytelników do udziału w plebiscycie Rolnik Roku Tym razem konkurs został rozszerzony o koła gospodyń wiejskich i wybór najlepszego sołtysa Podkarpacia. Zainteresowani mogą zgłaszać się do konkursu osobiście, meilowo lub za pośrednictwem Podkarpackiej Izby Rolniczej w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2015 roku. Każdy kto chciałby wziąć udział w konkursie proszony jest o kontakt na adres: albo: Po przyjęciu zgłoszeń do tytułu: Rolnik Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Sołtys Roku Gazeta Codzienna Nowiny będzie publikować osiągnięcia zgłoszonych kandydatów i kandydatek do tych tytułów. Po publikacji rozpocznie się głosowanie. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2015 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale podczas Dni Otwartych Drzwi połączonych z XVII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Arkadiusz Bęben Podkarpacka Izba Rolnicza AGRO PODKARPACIE kwiecień

10 WYDARZENIA ROLNICZE Albo my w tych Bieszczadach albo wilki Podkarpaccy hodowcy owiec domagają się podjęcia skutecznych działań ograniczających populację wilka w Bieszczadach i zmiany przepisów nakazujących im utrzymanie w gospodarstwie owiec zgłoszonych do płatności od 20 października do 20 listopada roku w którym zawnioskowano o tę płatność. Fot. L. Rudny - Odszkodowania wypłacane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z tytułu szkód wilczych, w ocenie hodowców nigdy w 100 % nie rekompensują poniesionych strat mówiła Renata Kozdęba wiceprezes Regionalnego Związku Hodowców Owiec w Nowym Targu Hodowców owiec zgromadzonych 9 marca br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na seminarium dotyczącym aktualnych zagadnień w podkarpackim owczarstwie i koziarstwie oburzył szczególnie zapis ustawy z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zgodnie z którym na dopłaty do hodowli owiec mogą liczyć gospodarze posiadający na dzień 15 maja co najmniej 10 maciorek w wieku powyżej 12 miesięcy, jednak przy zachowaniu warunku, że owce zgłoszone w roku zgłoszenia wniosku o dopłatę będą w posiadaniu hodowcy od 20 października do 20 listopada tego roku. - Ktoś kto przygotowywał te przepisy nie zna zupełnie specyfiki hodowli tych zwierząt - grzmiała podczas seminarium Renata Kozdęba, wiceprezes Regionalnego Związku Hodowców Owiec w Nowym Targu i bieszczadzki hodowca owiec rasy czarnogłówka w stadzie zarodowym. Wiceprezes Kozdęba pytała: - Co będzie gdy liczebność stada owiec do tego czasu się zmniejszy? Przecież do określonego przez ustawodawcę późnojesiennego terminu mija zbyt wiele czasu by liczba zgłoszonych do płatności owiec pozostała bez zmian. Każdy hodowca przecież wie, że w stadach zdarzają się upadki naturalne, owce są zagryzane przez wilki podczas letniego wypasu, następuje brakowanie matek w ramach pracy hodowlanej i remontu stada. Jak mówiła, tylko samorząd rolniczy interesuje się problemami hodowców owiec i monituje sytuację owczarzy. Wiceprezes poinformowała też, że interpelację w tej sprawie złożył poseł Jan Bury, który zaproponował zachowanie zapisu poprzedniej ustawy, czyli by obowiązywał liczony stan matek na dzień 31 maja roku, w którym złożony był wniosek lub zapis z ustawy dotyczący kóz, tj. do 30 czerwca roku, w którym złożony został wniosek o płatność. O zmianę obowiązującego obecnie terminu obowiązkowego utrzymywania owiec w gospodarstwie z późnojesiennego na 30 czerwca wnioskowali również przedstawiciele sanockiej rady powiatowej Izby Rolniczej podczas lutowego posiedzenia Rady. Pisma w tej sprawie zostały skierowane do odpowiednich instytucji decyzyjnych. Jak się okazało uchwalonym przez ustawodawcę terminem zaskoczeni byli nie tylko hodowcy owiec, ale i przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak podczas seminarium mówił Aleksander Ziaja kierownik rzeszowskiego biura powiatowego Agencji, Agencja dopiero w lutym dowiedziała się, że taki termin obowiązkowego utrzymywania zwierząt został wprowadzony. Jednak, jak mówił przedstawiciel instytucji płatniczej, istnieje druk: Zawiadomienie o zaistnieniu siły wyższej, 10 AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015

11 WYDARZENIA ROLNICZE który hodowca będzie mógł wykorzystać do uzasadnienia zmniejszenia liczebności stada. Kierownik Ziaja przypomniał hodowcom o zachowaniu staranności zgłoszeń jeśli chodzi o przestrzeganie terminów zgłoszeń padnięć zwierząt czy zaistnieniu niemożliwych do przewidzenia przez hodowcę okoliczności. Apelował do hodowców o odpowiednie zabezpieczenie miejsca zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji oraz o możliwie szybkie poinformowanie Agencji o zdarzeniu. Drugim istotnym problemem poruszonym przez hodowców owiec był problem szkód owczych wyrządzonych przez wilki. Tę kwestię również poruszyła Renata Kozdęba, o której ogólnopolska prasa często pisze walcząca z wilkami. Wiceprezes Kozdęba poinformowała zebranych o działaniach które wspólnie z samorządem rolniczym podejmuje by zmniejszyć liczebność populacji wilka w Bieszczadach. Oburzona pytała zgromadzonych, jak to jest możliwe, że dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odczytując na początku seminarium list od wicemarszałka Lucjana Kuźniara do hodowców owiec zapowiada, że Samorząd Województwa będzie wspierał produkcję serowarstwa na Podkarpaciu, skoro Izba Rolnicza jesienią ubiegłego roku interweniowała u marszałka Władysława Ortyla w tej sprawie i liczebność wilków pozostała na stałym poziomie? Jak mówiła: marszałek tylko odbija piłeczkę kierując pisma przygotowane przez samorząd rolniczy do innych instytucji. Ten sposób załatwienia podnoszonego przez nas bardzo pilnego problemu bieszczadzkich rolników jest nie do zaakceptowania mówiła oburzona Kozdęba i zachęcała hodowców by bombardowali zgłoszeniami szkód wyrządzanych przez wilki swoich wójtów i wszystkich decydentów. - Coś z tymi wilkami trzeba w końcu zrobić grzmiała hodowczyni. W tym też tonie wypowiadał się Wacław Gubernat, przedstawiciel samorządu rolniczego i bieszczadzki hodowca owiec. Wilki są ważne, ogrodzenia zabezpieczające stada przed atakami leśnej zwierzyny są ważne, ale rolnik nie po to pracuje by dostawać odszkodowanie. Wszystko jest ważne tylko nie człowiek mówił hodowca i podsumowywał: Albo my w tych Bieszczadach albo wilki. Jego wystąpienie hodowcy nagrodzili brawami. Podczas seminarium w Boguchwale kwestie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione omówił Hubert Fedyń z kro- AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015 Z powodu wprowadzonych zmian w płatnościach związanych do owiec w ramach wsparcia bezpośredniego hodowcy owiec z Bieszczad obawiają się naliczania sankcji za zmniejszenie liczebności stada w wymaganym przepisami okresie śnieńskiego wydziału spraw terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Przedstawiciel RDOŚ uczulał hodowców owiec na kwestie odpowiedniego zabezpieczania stad przed atakami zwierzyny leśnej i prezentował na slajdach właściwe sposoby zabezpieczeń różnych grup zwierząt. W trakcie seminarium hodowcy wysłuchali też Renaty Kondrat lekarza weterynarii z rzeszowskiego Inspektoratu Weterynarii, która mówiła m.in. o uboju owiec na użytek własny, kosztach z tym związanych i przepisach obowiązujących hodowców w tej kwestii. Niestety przedstawiciel weterynarii nie odpowiedziała na pytania hodowców dotyczące możliwości zrobienia kursu ubojowca. Hodowcy prosili o podanie choć jednego miejsca w Polsce gdzie wymagany przepisami kurs można byłoby zrobić. Nie rozwiązana została też kwestia technicznego oznaczenia kóz w przypadku, gdy uszko kozy jest za małe by założyć na nie kolczyk. Podczas seminarium hodowcy owiec uzyskali wyczerpujące informacje od kierownika rzeszowskiego biura ARiMR Aleksandra Ziaji na temat stawek i rodzajów dopłat o które będą mogli ubiegać się w tym roku, od Stanisława Kutyny z Regionalnego Związku Hodowców owiec i Kóz dowiedzieli się ciekawych informacji na temat hodowli zarodowej i zasobów genetycznych, a od Rafała Koperka, przedstawiciela firmy Greenland Technologia EM dowidzieli się o możliwości zastosowania technologii Efektywnych Mikroorganizmów w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Lucyna Rudny Podkarpacka Izba Rolnicza 11

12 PODKARPACKIE FORUM KOBIET WIEJSKICH Były kwiaty i odznaczenia 13 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie po raz jedenasty odbyło się Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich zorganizowane z okazji Dnia Kobiet przez Podkarpacką Izbę Rolniczą, Wojewódzki Związek Rolników Kołek i Organizacji Rolniczych oraz Wojewódzką Radę kół Gospodyń Wiejskich. Panie wyróżniające się w życiu społeczności obszarów wiejskich zostały odznaczone odznaką resortową Zasłużony dla rolnictwa W forum, które zgromadziło ponad 200 kobiet działających w samorządzie rolniczym, kołach gospodyń wiejskich i różnych organizacjach rolniczych funkcjonujących na obszarach wiejskich, wzięli udział m.in. posłowie Jan Bury i Mieczysław Kasprzak, wicewojewoda podkarpacki Grażyna Borek, radna sejmiku województwa Maria Pospolitak oraz przedstawiciele podkarpackich instytucji rolniczych. Zarówno prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman, jak i kolejni prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali rolę jaką pełnią kobiety zarówno w życiu społecznym, jak i politycznym. Prezes Bartman odnosząc się do historii Dnia Kobiet zauważył, że na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zmienił się sposób obchodzenia Dnia Kobiet. - Kiedyś ten dzień nierozerwalnie związany był z obowiązkowym goździkiem i rajstopami, później nie świętowano tego dnia wcale, bo obchody kojarzyły się z czasami PRL u, a teraz tradycja obchodów święta pań wróciła i ten wyjątkowy dzień jest obchodzony zarówno przez panie, jak i przez panów. Wszyscy tego dnia starają się by święto kobiet było wyjątkowe, by każda kobieta została doceniona, dostała symboliczny kwiatek i przyjęła życzenia. Prezes Bartman zauważył też, że w ostatnim czasie panie coraz chętniej same wypełniają sobie ten dzień przyjemnościami umawiają się z koleżankami do kina, na kawę czy też wybierają się do salonów kosmetycznych. Jednak, jak mówił, paniom największą przyjemność nadal sprawia moment kiedy mężczyźni zapraszają je tego dnia do restauracji, czy też kiedy wyręczają je w obowiązkach domowych. Fot. A. Warzecha Występ kapeli Hop Siup z Albigowej uświetnił Forum 12 AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015

13 PODKARPACKIE FORUM KOBIET WIEJSKICH W XI Podkarpackim Forum Kobiet Wiejskich uczestniczyło ponad 200 osób Poseł Jan Bury mówił o polityce prorodzinnej. Zwrócił uwagę słuchaczek na to co zostało zrobione w polskim ustawodawstwie by polskim rodzinom żyło się lepiej. Mówił o Karcie Dużej Rodziny, urlopach ojcowskich, wydłużeniu urlopu rodzicielskiego i o kolejnych przywilejach przygotowywanych dla rodziców przez resort pracy i polityki społecznej. Zapowiedział, że resort pracy od 2016 r. planuje wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego w wysokości tysiąca złotych miesięcznie dla mam niepracujących, studentek i ubezpieczonych w KRUS. Doceniał aktywność kobiet w życiu społeczno politycznym. Sporo o rosnącej roli kobiet w życiu społecznym mówił też poseł Mieczysław Kasprzak i wicewojewoda Grażyna Borek. Uczestniczki forum wysłuchały również wykładu podkarpackiego wicekuratora oświaty Aliny Pieniążek pt. Oblicza kobiet. Podczas XI Podkarpackiego Forum Kobiet Wiejskich odznaczenia: - Zasłużony dla rolnictwa otrzymały: Barbara Jacek, Maria Rzucidło, Genowefa Bukała, Teresa Terebecka, Danuta Sujdak, Barbara Sędłak, Maria Fąfara. - Odznaczenia św. Izydora Oracza otrzymały: Zofia Oliwa, Elżbieta Ćwiąkała, Halina Turoń, Jadwiga Skowron, Bogumiła Sołkowicz, Halina Parys, Anna Oczoś, Joanna Ślemp, Zofia Mysza, Józefa Grabarz, Irena Kubis, Aleksandra Rysz, Janina Krawczyk, Maria Piskadło, Wiesława Guzek, Wanda Trzyna. Podczas forum był też czas na występy artystyczne i na wręczenie odznaczeń najbardziej zasłużonym paniom. Podczas forum siedem pań zostało uhonorowanych odznaczeniem Zasłużony dla rolnictwa przyznawanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a szesnaście orderem św. Izydora Oracza przyznawanym przez Podkarpacką Izbę Rolniczą. Wyrazy szczerego współczucia dla Ewy Selwy pracownika Podkarpackiej Izby Rolniczej z powodu śmierci ojca składają: Zarząd, Delegaci i pracownicy Podkarpackiej Izby Rolniczej Lucyna Rudny Podkarpacka Izba Rolnicza AGRO PODKARPACIE kwiecień

14 WYDARZENIA ROLNICZE AGROTECH 2015 w Kielcach za nami W dniach od marca br. ok. 100 rolników z Podkarpacia odwiedziło XXI Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. Tradycyjnie wyjazd zorganizowała Podkarpacka Izba Rolnicza. - Tegorocznej wystawie maszyn, urządzeń i różnego sprzętu rolniczego towarzyszyły prezentacje całej gamy produktów służących do produkcji rolnej tłumaczył Marian Szczepański, przewodniczący jarosławskiej Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej, uczestniczący w wyjeździe. Jak mówił nowością na tej wystawie był nowy model ciągnika URSUS kl C., który cieszył się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Innym ciągnikiem przy którym ciągle gromadził się tłum zwiedzających był ciągnik marki Case JH, który został wyróżniony podczas targów EIMA Intrnational w Bolonii. W tegorocznych targach uczestniczyło ponad 700. wystawców z 15. krajów europejskich i nie tylko, ponieważ w Kielcach promowali się również wystawcy z Turcji i z Korei Płd. Pod ekspozycję w pięknych i przestronnych halach wystawowych wykorzystano niemal 60 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Szacunkowo, z ofertą wystawców, w ciągu trzech dni wystawowych zapoznało się ponad 61 tys. zwiedzających, którzy często korzystali z fachowych porad konsultantów najważniejszych branżowych instytucji rolniczych. Fot. W. Składzień - Targi Agrotech Kielce to największe halowe targi branży rolniczej w Polsce - wyjaśnia Marian Szczepański, przewodniczący jarosławskiej Rady Powiatowej Izby Wystawie, jak w każdym roku, towarzyszyło szereg bardzo ważnych wydarzeń rolniczych. Były konferencje, sympozja, debaty i bilateralne rozmowy handlowe. Jak mówi przewodniczący Szczepański, takie spotkania umożliwiają zwiedzającym poszerzenie wiedzy na interesujące ich tematy. W trakcie Targów zwiedzający mogli spotkać m.in. ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Marka Sawickiego. Wiesław Składzień Podkarpacka Izba Rolnicza Podkarpacka Izba Rolnicza każdego roku organizuje wyjazd dla rolników na Targi AGROTECH do Kielc 14 AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015

15 Nowe prawo łowieckie INROMACJE KRIR Wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, bardziej efektywne wykonywanie planów łowieckich przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, szybsze szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę i sprawniejsza wypłata odszkodowań łowieckich to jedne z ważniejszych celów proponowanej nowelizacji prawa łowieckiego. Nowelizację przyjęła 24 lutego 2015 r. Rada Ministrów. W nowelizacji wprowadzono przepis o konsultacjach publicznych z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, które mają być włączone do obwodów łowieckich. Na podstawie nowych przepisów właściciele i użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie nieruchomości takim obwodem uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej na dotychczasowych zasadach. Nowe prawo przewiduje także, że właściciele i użytkownicy wieczyści będą AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015 W 2014 r. wypłacono 75 mln zł odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. mogli wystąpić z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na ich nieruchomości objętej obwodem łowieckim, ze względu na swoje przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Jednak wniosek taki może dotyczyć tylko nieruchomości zabudowanych. Rozwiązanie to jest kompromisem między prawami właściciela lub użytkownika, który jest przeciwnikiem polowań, a koniecznością prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej. W projekcie noweli ustawy przewidziano także istotne wzmocnienie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Ważną zmianą jest też możliwość wypowiedzenia dzierżawcy obwodu łowieckiego umowy dzierżawy w przypadku niezrealizowania przez niego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80 proc. określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie lat. Nierealizowanie planu odstrzału jest jedną z głównych przyczyn wzrostu pogłowia zwierzyny i związanego z tym wzrostu odszkodowań łowieckich. Opracowanie: KRIR Źródło: premier.gov.pl 15

16 INFORMACJE ROLNICZE Graniczny punkt fitosanitarny na lotnisku w Jasionce Przez lotnicze przejście graniczne Rzeszów - Jasionka można już przewozić rośliny, produkty pochodzenia roślinnego i przedmioty. Na wniosek wojewody podkarpackiego uruchomiony został punkt odpraw fitosanitarnych. Jest to drugi w Polsce taki punkt, po przejściu granicznym na lotnisku Chopina w Warszawie i najdalej wysunięty na wschód w Unii Europejskiej. Wojewoda Małgorzata Chomycz - Śmigielska podczas oficjalnego otwarcia, które odbyło się 12 marca, podkreśliła, że starania o wprowadzenie możliwości dokonywania odpraw fitosanitarnych w lotniczym przejściu granicznym w podrzeszowskiej Jasionce prowadzone były od 2014 r. Działania te zakończyły się sukcesem na początku tego roku, a 7 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie. Do tej pory w kraju funkcjonowało jedno lotnicze przejście graniczne na lotnisku Chopina w Warszawie, przez które można było wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty do obrotu. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, przedsiębiorcy odbierający przesyłki zmuszeni byli do dokonywania tych czynności z najbliższych lotnisk poza granicami kraju, tj. z Pragi lub Berlina. Teraz portem zapasowym może stać się dla nich lotnisko w Jasionce. Mam jednak nadzieję, że rozwijać się będzie nasz regionalny rynek przewozów roślin, gdzie Jasionka będzie portem docelowym powiedziała wojewoda. Małgorzata Chomycz - Śmigielska wyraziła przekonanie, że uruchomienie odpraw fitosanitarnych będzie kolejnym argumentem do tego, aby Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka stał się prężnie funkcjonującym centrum logistycznym Polski południowo - wschodniej, co przysłuży się rozwojowi nie tylko lotniska, ale całego regionu. Rolą przejścia fitosanitarnego w podrzeszowskiej Jasionce będzie zapobieganie wwożenia organizmów szkodliwych z krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej. Granicznej kontroli fitosanitarnej podlegać będą rośliny, produkty roślinne i przedmioty, np. owoce i warzywa, rośliny akwariowe, kwiaty cięte, ścięte drzewa z liśćmi, sadzonki, ziarna zbóż, drewno, drewniany materiał opakowaniowy powiedział podkarpacki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Błażej Borowiec. Kontroli fitosanitarnej nie będą podlegać niewielkie ilości produktów roślinnych przeznaczonych na własne, niezarobkowe potrzeby lub do spożycia podczas podróży, jeśli nie stanowią ryzyka fitosanitarnego. Punkt odpraw fitosanitarnych został wyposażony w sprzęt laboratoryjny i autoklaw, czyli urządzenie wielofunkcyjne do sterylizacji i utylizacji roślin. W sytuacji zgłoszenia kontroli fitosanitarnej, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa pobiorą próbki i przeprowadzą wstępne badania laboratoryjne. Natomiast szczegółowe badania prowadzone będą w laboratorium wojewódzkim w Rzeszowie lub Centralnym Laboratorium w Toruniu. Fot. Archiwum WIORiN - Starania o wprowadzenie możliwości dokonywania odpraw fitosanitarnych trwały przez rok mówiła wojewoda Małgorzata Chomycz - Śmigielska podczas oficjalnego otwarcia przejścia w Jasionce Oprócz portu lotniczego w Jasionce, rośliny i wytworzone z nich produkty na teren Podkarpacia można także wwozić przez przejście graniczne w Korczowej w przypadku transportu drogowego oraz w Medyce w przypadku transportu koleją. W uroczystości otwarcia punktu odpraw fitosanitarnych w lotniczym przejściu granicznym Rzeszów - Jasionka wzięli udział parlamentarzyści, marszałek województwa podkarpackiego, wiceprezydent Rzeszowa, podkarpacki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, przedstawiciele zarządu portu lotniczego, szefowie służb mundurowych oraz dyrektorzy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. WIORiN Rzeszów 16 AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015

17 AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015 INFORMACJE POR ARiMR Działanie rolno - środowiskowo - klimatyczne Od 2015 roku rolnicy mogą korzystać z wielu działań w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W roku 2015 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o: à przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, à przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatności ONW), à przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW ), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, à przyznanie płatności ekologicznej (PROW ), à przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW ), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, à wypłatę pomocy na zalesianie (PROW ). Dodatkowo, w przypadku płatności rolno - środowiskowo - klimatycznej (PROW ), płatności ekologicznej (PROW ) albo płatności rolnośrodowiskowej (PROW ), można ubiegać się o rekompensatę kosztów transakcyjnych. W przypadku płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW ) rekompensata kosztów transakcyjnych przysługuje w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 lub Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie. Zobowiązenie 5 - letnie Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5 - letniego zobowiązania, rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolno - środowiskowo - klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatności w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty. Wymagania Beneficjentem działania mogą być rolnik albo zarządca gruntów albo grupa rolników albo grupa rolników lub zarządców. Beneficjent nie musi spełniać definicji rolnika aktywnego zawodowo. Płatności rolno - środowiskowo - klimatyczne przysługują rolnikowi lub zarządcy, jeżeli: został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, realizuje 5 - letnie zobowiązanie rolno - środowiskowo - klimatyczne, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1305/2013 lub art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego nr 807/2014, obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonego pakietu albo jego wariantu, spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym. Zobowiązanie obejmuje Zobowiązanie rolno-środowiskowo- -klimatyczne obejmuje: w ramach pakietu 2, 3, 4, 5 lub 6 - użytki rolne, lub obszary przyrodnicze, zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo- -klimatycznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu, objęte obszarem zatwierdzonym i do których została przyznana pierwsza płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, a w przypadku jeżeli różnica między całkowitym obszarem zatwierdzonym, a całkowitym obszarem zgłoszonym do płatności jest mniejsza lub równa 0,1 ha (art. 18 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014) użytki rolne lub obszary przyrodnicze, zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo- -klimatycznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu, objęte obszarem zatwierdzonym, w ramach pakietu 1 - użytki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, w ramach pakietu 7 - zwierzęta ras lokalnych zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno - środowiskowo - klimatycznej w ramach danego wariantu, będące zwierzętami zatwierdzonymi, do których została przyznana pierwsza płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach danego wariantu. Zobowiązanie rolno-środowiskowo- -klimatyczne jest realizowane w ramach tylko jednego wariantu albo tylko jednego pakietu, w przypadku, gdy pakiet nie obejmuje wariantów. Rolnik lub zarządca może jednocześnie realizować więcej niż jedno zobowiązanie rolno - środowiskowo - klimatyczne, pod warunkiem, że zostało ono podjęte w tym samym roku lub roku następnym. Ważna minimalna powierzchnia Minimalna powierzchnia działki rolnej deklarowanej do płatności rolno- -środowiskowo-klimatycznej wynosi 0,1 ha. Zadeklarowanie we wniosku działek rolnych poniżej 0,1 ha skutkuje odmową przyznania płatności. Działki te nie są także uwzględniane przy wyliczeniu kary administracyjnej w przypadku zawyżenia powierzchni. Minimalna powierzchnia posiadanych przez rolnika użytków rolnych wynosi: Ciąg dalszy na str

18 INFORMACJE POR ARiMR Ciąg dalszy ze str. 17 Ü co najmniej 3 ha w przypadku realizacji zobowiązania w ramach pakietu 1, Ü co najmniej 1 ha w przypadku realizacji zobowiązania w ramach pakietu 2, 3, 6 lub 7. Powyższy warunek, rolnik może spełnić łącznie z co najmniej jednym rolnikiem lub zarządcą ubiegającym się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. W przypadku realizacji zobowiązania w ramach pakietu 4 lub 5 - minimalna powierzchnia posiadanych przez rolnika lub zarządcę użytków rolnych lub obszarów przyrodniczych wynosi co najmniej 1 ha. Warunek ten, zarządca może spełniać łącznie z co najmniej jednym rolnikiem albo jednym rolnikiem i zarządcą ubiegającym się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. Rolnik lub zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne przestrzega niżej wymienionych wymogów: u posiada plan działalności rolnośrodowiskowej, który sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego, na formularzu udostępnionym przez ARiMR, u nie może przekształcać występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych, u zachowuje elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności rolnośrodowiskowej, u prowadzi na formularzu udostępnionym przez ARiMR, rejestr działalności rolnośrodowiskowej zawierający wykaz: - działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, - wypasów zwierząt w przypadku prowadzenia wypasu, u przestrzega innych wymogów określonych dla danego pakietu lub wariantu. Ważne Rolnik realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności. ARiMR POR Rzeszów Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie ma nowego dyrektora Błażej Borowiec, były zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa został Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Regułę, który został starostą dębickim. W poniedziałek, 9 marca akt powołania nowemu szefowi inspektorowi wręczyła wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmigielska. Błażej Borowiec ukończył studia magisterskie z zakresu ekonomiki produkcji rolniczej na Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Ekonomii w Rzeszowie. Posiada ponad 19. letni staż pracy. W Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pracuje od 1998 r., początkowo pracował w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin Wojewódzkim Inspektoracie w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu - Oddział Rejonowy w Nisku, kolejno w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie - Oddział w Nisku i obecnie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie. Od 2008 r. był zastępcą Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie do spraw nasiennictwa. Teraz funkcję zastępcy pełni Marian Sobutka. Błażej Borowiec jest też drugą kadencję radnym Rady Miejskiej w Nisku. WIORiN Rzeszów 18 AGRO PODKARPACIE kwiecień 2015

Izba zaprezentowała nowy budynek

Izba zaprezentowała nowy budynek BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PODKARPACKICH ROLNIKÓW Nr 11 (31) listopad 2014 Izba zaprezentowała nowy budynek Szanowni Czytelnicy, W NUMERZE Od Redakcji... 3 Z życia samorządu rolniczego.. 4 3 listopada Podkarpacka

Bardziej szczegółowo

zachodniopomorskiej Wsi

zachodniopomorskiej Wsi Echo zachodniopomorskiej Wsi maj 2014 r. Walne zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Str. 4 PROW 2014-2020 PRZYJĘTY! Str. 7 maj 2014 1 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński

Bardziej szczegółowo

Zielone Agro Show Polskie Zboża 2013

Zielone Agro Show Polskie Zboża 2013 NR 4 (84) czerwiec 2013 r. M I E S I Ę C Z N I K K R A J O E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H IX Posiedzenie KRIR IV Kadencji Czytaj na stronie 2 Cięcie płatności bezpośrednich na 2013 r. Czytaj na stronie

Bardziej szczegółowo

za 50% Sezonowa promocja reklamowa 1 emisja Mam zaufanie tylko do siebie Z chemią ostrożnie, jak z lekarstwami Znajdź nas na Opolagrze

za 50% Sezonowa promocja reklamowa 1 emisja Mam zaufanie tylko do siebie Z chemią ostrożnie, jak z lekarstwami Znajdź nas na Opolagrze Znajdź nas na Opolagrze 3 Bezpłatny miesięcznik 20 000 nakładu Z chemią ostrożnie, jak z lekarstwami 9 czerwiec Nr 004, 20 1 emisja za 50% Sezonowa promocja reklamowa Mam zaufanie tylko do siebie Str.

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Zielononóżki schodzą z pola bardzo późno

Zielononóżki schodzą z pola bardzo późno Bezpłatny miesięcznik 20 000 nakładu Marzec Nr 01, Części używane oraz nowe do ciągników rolniczch. Reklama na str. 19 Wielkie premiery na POLAGRZE 16 Unia stawia na młodych rolników 8 Afrykański pomór

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur Opracowała: dr inż. Joanna Karwowska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkurs2.html oraz na stronie www.europrodukt.pl

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkurs2.html oraz na stronie www.europrodukt.pl LEADER+ DO 31 GRUDNIA 2004 R.! 14 grudzień 2004 r. Informujemy, że termin składania wniosków w ramach Pilotażowego programu LEADER+ został przedłużony do dnia 31 grudnia br. Po więcej informacji odsyłamy

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Konieczne zmiany. w polityce rolnej UE. Wsiedzibie Ministerstwa Rolnictwa. Okazuje się, że niebezpieczeństwa na NR 11-12

Konieczne zmiany. w polityce rolnej UE. Wsiedzibie Ministerstwa Rolnictwa. Okazuje się, że niebezpieczeństwa na NR 11-12 III Posiedzenie KRIR IV kadencji NR 11-12 (67-68) listopad- -grudzień 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJO WEJ RADY IZB RO LNICZYCH Konieczne zmiany Wsiedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6 grudnia odbyło

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Styczeń 2014 r. Rok III Nr 17 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Zapraszamy do 1 Oddziału we Włodawie

Bardziej szczegółowo

Polskie rolnictwo 5 lat w UE Wmaju bieżącego roku mija 5 lat od

Polskie rolnictwo 5 lat w UE Wmaju bieżącego roku mija 5 lat od NR 5 (38) maj 2009 r. M IESIĘ CZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR W ramach pomocy de minimis Czytaj na stronie 2 Dlaczego warto promować polską żywność? Odpowiada Anita Szczykutowicz

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP codziennie świeże informacje Ê Nr 12/2008 (52) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski ISSN: 1733-4446 Å Branża mleczna przeżywa głęboki kryzys, który może

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku 1 Załącznik do Uchwały Nr V/28/2008 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 30.06. 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Załącznik do Uchwały Nr V / 19 /2012 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

Kosztowny obowiązek hodowców świń

Kosztowny obowiązek hodowców świń NR 11 (43) listopad 2009 r. M IESIĘ CZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Zróżnicowanie rolniczej składki emerytalnej Czytaj na stronie 2 Jaka powinna być unijna polityka ds. jakości

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Rok III Nr 26 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny

Październik 2014 r. Rok III Nr 26 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Październik 2014 r. Rok III Nr 26 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny październik 2014 3 Agencja informuje Dopłaty bezpośrednie za 2014 rok planowane stawki Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września

Bardziej szczegółowo

gdzie rodzi się Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych

gdzie rodzi się Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych tam gdzie rodzi się Magazyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydany z okazji uroczystości dożynkowych 2011 Wydanie bezpłatne Są pieniądze! Trzeba po nie sięgnąć! Prawie 200 tys. różnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013 roku wrzesień 2014 r.

Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013 roku wrzesień 2014 r. Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013r. wrzesień 2014r. zaprezentowane podczas posiedzenia Rady Powiatu w Bydgoszczy 8 października 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

Wyjazd szkoleniowy w Bieszczady

Wyjazd szkoleniowy w Bieszczady LIPIEC 2006 Rok VIII Nr 7 (81) Tuczniki najlepszej jakości Marian Feliga (na zdjęciu) ze wsi Złota, gm. Rybno, prowadzi rodzinne 130-hektarowe gospodarstwo nastawione na chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym.

Bardziej szczegółowo

spadkowego. Parlament Europejski opowiedział się jednogłośnie za wprowadzeniem europejskie-

spadkowego. Parlament Europejski opowiedział się jednogłośnie za wprowadzeniem europejskie- NR 3 (71) marzec 2012 r. M IESIĘCZNIK KRAJO WEJ RADY IZB RO LNICZYCH Widziane z Brukseli Czytaj na stronie 2 Wypowiedź wiceministra rolnictwa Polska a Wspólna Polityka Rybacka Czytaj na stronie 2 Zdaniem

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r 2009-11-25 Top-skup Już teraz wiadomo, że tegoroczny skup interwencyjny zbóż w Unii Europejskiej będzie bardzo wysoki. Po niecałym miesiącu oferty

Bardziej szczegółowo

MAJ-LIPIEC 2012. ści z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Mirosław Anaczkowski

MAJ-LIPIEC 2012. ści z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Mirosław Anaczkowski Rok XIV Nr 17-19 (145 147) MAJ-LIPIEC 2012 W dniach 7 8 lipca br. w Sierpcu hodowcy bydła mlecznego już po raz dziewiąty obchodzili swoje święto, czyli Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych pod patronatem

Bardziej szczegółowo

4 str. 11 str. 12 str. O Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego rozmawialiśmy z Wicemarszałkiem Mieczysławem Baszko. Z wizytą na Białorusi

4 str. 11 str. 12 str. O Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego rozmawialiśmy z Wicemarszałkiem Mieczysławem Baszko. Z wizytą na Białorusi Agroizba ISSN 1505-4551 Egzemplarz bezpłatny Nr 3 (49) maj-czerwiec 2013 4 str. O Strategii Rozwoju Woj. Podlaskiego rozmawialiśmy z Wicemarszałkiem Mieczysławem Baszko 11 str. Z wizytą na Białorusi 12

Bardziej szczegółowo

20 lat ARiMR Zdrowe ziarno wysoki plon Nawozy nie kupuj kota w worku Mechanizacja jest kosztowna. Bednary 19 22 września MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI

20 lat ARiMR Zdrowe ziarno wysoki plon Nawozy nie kupuj kota w worku Mechanizacja jest kosztowna. Bednary 19 22 września MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI Nr 3 (55) 2014 r. ISSN 1505-361X UKAZUJE SIĘ OD 1998 ROKU Bednary 19 22 września 20 lat ARiMR Zdrowe ziarno wysoki plon Nawozy nie kupuj kota w worku Mechanizacja jest kosztowna W

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE

SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (26) Kwiecień 2010 ISSN 1509-4421 SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składamy Mieszkańcom powiatu przeworskiego najserdeczniejsze życzenia

Bardziej szczegółowo

XII sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego... 2 W komisjach... 5 Posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego... 11. Mazowieckie święto plonów...

XII sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego... 2 W komisjach... 5 Posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego... 11. Mazowieckie święto plonów... W NUMERZE: Z prac samorządu XII sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego............... 2 W komisjach...................................... 5 Posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego........... 11

Bardziej szczegółowo