Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 6-314-"

Transkrypt

1 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 57 nr 72 z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego policjantów minerów pirotechniów w zaresie neutralizacji ładunów wybuchowych w obszarze wód nr 73 z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia specjalistycznego dla ierowniów ogniw patrolowo-interwencyjnych Policji nr 74 z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu szolenia specjalistycznego policjantów służby wspomagającej działalność Policji w zaresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym nr 78 z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad i trybu zaopatrywania omóre organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania omend wojewódzich Policji nr 85 z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie zapewnienia jednolitego systemu numerów tatycznych pojazdów uprzywilejowanych oznaowanych w jednostach organizacyjnych Policji nr 87 z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego o specjalności pogotowie wypadowe nr 88 z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego umiejętności ierowania motocylem służbowym leim I stopnia nr 89 z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dyżurnych jednoste Policji nr 90 z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia specjalistycznego dla dowódców plutonów oddziałów prewencji Policji nr 102 z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia specjalistycznego policjantów przewodniów i tresury psów do działań prewencyjnych nr 106 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla opieunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w oresie służby przygotowawczej

2 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr nr 109 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla bibliotearzy z jednoste organizacyjnych Policji nr 117 z dnia 5 wietnia 2001 r. w sprawie programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego policjantów członów załóg śmigłowców nr 119 z dnia 6 wietnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla policjantów pełniących służbę na obszarach wodnych w zaresie technii pływania poduszowcem nr 120 z dnia 11 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego policjantów z nieetatowych grup rozpoznawczo-przeszuiwawczych Komend Wojewódzich Policji nr 127 z dnia 19 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla policjantów z pododdziałów antyterrorystycznych z zaresu pływania łodzią służbową nr 129 z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia pracowniów zarządu dróg lub innych osób wyonujących roboty na drodze w zaresie ierowania ruchem drogowym nr 130 z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu nr 131 z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia pilotów pojazdów nienormatywnych w zaresie ierowania ruchem drogowym nr 132 z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia pracowniów nadzoru ruchu omuniacji miejsiej w zaresie ierowania ruchem drogowym nr 133 z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia osób ierujących autobusami przeznaczonymi do przewozu dzieci do szoły, w zaresie ierowania ruchem drogowym, podczas trwania postoju w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci nr 134 z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia pracowniów olejowych w zaresie ierowania ruchem drogowym na przejazdach olejowych nr 135 z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie trybu informacji dotyczących osób sazanych lub tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności nr 136 z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie nietórych zadań z zaresu obsługi finansowo-sięgowej wyonywanych przez omendy wojewódzie Policji na rzecz służb podległych Komendzie Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania omend wojewódzich Policji Wyaz atów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nie opubliowanych w Dzienniu Urzędowym Komendy Głównej Policji nr

3 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz DECYZJA NR 72 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego policjantów minerów pirotechniów w zaresie neutralizacji ładunów wybuchowych w obszarze wód Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1990 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam co następuje: Wprowadzam program szolenia w ramach dosonalenia zawodowego policjantów minerów pirotechniów w zaresie neutralizacji ładunów wybuchowych w obszarze wód, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu powierzam Centrum Szolenia Policji w Legionowie. generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 58 DECYZJA NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia specjalistycznego dla ierowniów ogniw patrolowo-interwencyjnych Policji Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1990 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam co następuje: Wprowadzam pilotażowy program szolenia specjalistycznego dla ierowniów ogniw patrolowo- -interwencyjnych Policji, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu pilotażowego powierzam Szole Policji w Słupsu i Szole Policji w Katowicach. generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

4 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz DECYZJA NR 74 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu szolenia specjalistycznego policjantów służby wspomagającej działalność Policji w zaresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1990 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam co następuje: Zatwierdzam pilotażowy Program szolenia specjalistycznego policjantów służby wspomagającej działalność policji w zaresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, stanowiący załączni do decyzji. Realizację dwóch edycji pilotażowych programu szolenia, o tórym mowa w powierzam Centrum Szolenia Policji w Legionowie. generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 60 DECYZJA NR 78 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad i trybu zaopatrywania omóre organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania omend wojewódzich Policji W związu z 8 pt 25 lit. i zarządzenia nr 3/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zaresu działania omend, omisariatów i innych jednoste organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP nr 2, poz. 17 i nr 7, poz. 73) postanawiam, co następuje: 1. Decyzja oreśla tryb i zasady zaopatrywania omóre organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania omend wojewódzich Policji, zwanymi dalej omórami KGP, oraz wyonywania na ich rzecz robót i usług remontowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych. 2. Ileroć w decyzji jest mowa o omendach wojewódzich Policji, należy przez to rozumieć taże Komendę Stołeczną Policji. 1. Zaopatrzenie omóre KGP obejmuje sprzęt transportowy, uzbrojenie i amunicję, sprzęt technii specjalnej, umundurowanie, sprzęt waterunowy, drui i formularze, wyposażenie oraz inne niezbędne materiały, pochodzące z zaupów centralnych, realizowanych przez Biuro Logistyi Policji Komendy Głównej Policji, zwanym dalej BLP KGP, oraz z zaupów zdecentralizowanych. 2. Komórom KGP sprzęt i materiały przeazują: 1) BLP KGP z zaupów centralnych, tórych szczegółowy wyaz stanowi załączni nr 1 do decyzji, 2) omendy wojewódzie Policji z zaupów zdecentralizowanych, tórych szczegółowy wyaz stanowi załączni nr 2 do decyzji. 3. Roboty i usługi remontowe i adaptacyjno-modernizacyjne pomieszczeń i budynów zajmowanych przez omóri KGP wyonują omendy wojewódzie Policji. 1. Komendy wojewódzie Policji sporządzają plany potrzeb na sprzęt i materiały, o tórych mowa w ust. 1, uwzględniając potrzeby zgłoszone przez ierowniów omóre KGP, zgodnie z obowiązującymi normami należności i wsaźniami. 2. Komendy wojewódzie Policji sporządzają plany wydatów na roboty i usługi remontowe i adapta-

5 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz. 60 cyjno-modernizacyjne, po doonaniu przeglądów i oceny stanu techniczno-użytowego pomieszczeń i budynów użytowanych prze omóri KGP. 3. Plany, o tórych mowa w ust. 1 i 2 sporządza się odrębnie w terminie do dnia 25 październia na ro następny i przesyła dyretorowi BLP KGP, tóry po zasięgnięciu opinii dyretorów Centralnego Biura Śledczego i Zarządu Spraw Wewnętrznych KGP, przedłada je do aceptacji właściwego Zastępcy Komendanta Głównego Policji. 4. Wzór planów, o tórych mowa w ust. 1 i 2 ustala Dyretor BLP KGP. 4 Dyretor BLP KGP oreśla wysoość limitów finansowych na realizację zadań, o tórych mowa w ust. 2 pt 2 i ust. 3 i niezwłocznie po otrzymaniu zatwierdzonego planu finansowego na dany ro informuje pisemnie omendantów wojewódzich Policji o wysoości przyznanych im limitów BLP KGP refunduje udoumentowane wydati omend wojewódzich Policji poniesione na sprzęt i materiały, o tórych mowa w ust. pt 2, oraz na roboty i usługi, o tórych mowa w ust. 3 na podstawie oryginałów doumentów rozliczeniowych zawalifiowanych do ujęcia w sięgach rachunowych przez właściwe służby KWP przesyłanych do BLP KGP w terminie do 20 dnia danego miesiąca. 2. BLP KGP doonuje refundacji w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca, w tórym przeazano doument rozliczeniowy, o tórym mowa w ust Terminem zaończenia rozliczeń, o tórym mowa w ust. 1, pomiędzy BLP KGP a omendami wojewódzimi Policji za grudzień jest dzień 20 tego miesiąca Właściwe wydziały BLP KGP prowadzą ewidencję ilościowo-wartościową refundowanego mienia. 2. Komendy wojewódzie Policji prowadzą ewidencję ilościowo-wartościową w uładzie umożliwiającym rozliczenie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie. 7 Służby zaopatrzeniowe KWP (KSP): 1) przeprowadzają oresowe inwentaryzacje sładniów majątowych w terminie umożliwiającym ujęcie wyniów i rozliczenie występujących różnic inwentaryzacyjnych w sięgach rachunowych BLP KGP w rou, na tóry przypadł termin inwentaryzacji, 2) doonują oceny stanu technicznego sprzętu będącego na wyposażeniu jednoste, 3) przeprowadzają niezbędne wybraowania sprzętu i wyposażenia nie nadającego się do dalszego użytowania, 4) przeazują do BLP KGP pisemną informację z przeprowadzonych powyżej czynności, w formie załącznia do planu oreślonego w ust generalny inspetor J. Michna Załączni nr 1 do decyzji nr 78 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 marca 2001 r. WYKAZ sprzętu i materiałów pochodzących z zaupów centralnych 1) samochody osobowe oznaowane, 2) samochody osobowe operacyjne, 3) samochody osobowe ogólnego przeznaczenia, 4) samochody osobowe inne, 5) samochody osobowe terenowe oznaowane, 6) samochody osobowe terenowe operacyjne, 7) samochody osobowe terenowe inne, 8) samochody furgon FTO, 9) samochody furgon operacyjne, 10) samochody furgon operacyjne ogólnego przeznaczenia, 11) samochody furgon inne, 12) motocyle pow. 200 ccm operacyjne, 13) motocyle do 200 ccm, 14) opony, 15) aumulatory,

6 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz ) broń strzeleca, 17) osłony balistyczne, 18) środi przymusu bezpośredniego, 19) części zamienne do broni, 20) sprzęt optyczny i notowizyjny, 21) sprzęt ochronny, 22) amunicja do broni strzeleciej (bojowa i specjalna), 23) granaty obezwładniające, 24) specjalistyczny sprzęt fotograficzny i nagrywający do pracy operacyjnej, 25) sprzęt technii specjalnej np. endosopy, stetosopy, urządzenia podsłuchowe, urządzenia do przeciwdziałania szpiegostwu gospodarczemu, notowizory, detetory do wyrywania par materiałów wybuchowych i narotyów, wyrywania metali itp., 26) urządzenia i materiały do wyrywania narotyów, 27) formularze atalogowe ścisłego zarachowania, 28) czapa gabardynowa, 29) czapa zimowa służbowa, 30) czapa letnia służbowa, 31) płaszcz wyjściowy całoroczny, 32) urta ¾ z podpiną, 33) ombinezon ochronny letni, 34) urta gabardynowa galowa, 35) urta gabardynowa wyjściowa, 36) bluza służbowa, 37) spodnie gabardynowe wyjściowe, 38) spodnie gabardynowe typu narciarsiego, 39) spodnie letnie, 40) sweter służbowy, 41) rawat, 42) szali zimowy, 43) ręawiczi zimowe sórzane, 44) ubranie treningowe, 45) oszula służbowa, 46) oszula służbowa letnia, 47) oszula wyjściowa letnia, 48) trzewii służbowe nieocieplane, 49) trzewii boti ocieplane, 50) półbuty służbowe, 51) pas główny, 52) czapa typu sportowego, 53) urta ¾ z podpiną i amizelą, 54) mundur ćwiczebny, 55) ombinezon antyterrorysty, 56) oszula z rótim ręawem i napisem Policja, 57) zasobni osobisty, 58) amizela na oporządzenie. WYKAZ sprzętu i materiałów pochodzących z zaupów zdecentralizowanych 1) uzbrojenie i sprzęt technii pozostały nie ujęty w zaupach centralnych, 2) materiały esploatacyjne dotyczące uzbrojenia i technii, 3) pozostałe formularze atalogowe (nienumerowane), 4) szali letni, 5) ręawiczi letnie sórzane, Załączni nr 2 do decyzji nr 78 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 marca 2001 r.

7 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz. 60 6) bareti, 7) oszula wyjściowa, 8) podoszula z długim ręawem, 9) alesony, 10) podoszula gimnastyczna, 11) sarpeti letnie, 12) sarpeti zimowe, 13) ręczni frotte, 14) półbuty wyjściowe, 15) pantofle gimnastyczne, 16) sznur galowy, 17) pase do spodni, 18) tecza sórzana, 19) gwizde, 20) raportówa, 21) spini do manietów, 22) oznai stopnia i służby, 23) ręawice zimowe POLAR Gore-Tex, 24) ombinezon specjalny, 25) ominiara, 26) czapa zimowa, 27) dres ortalionowy, 28) dres sportowy, 29) półbuty sportowe typu Adidas, 30) śpiwór, 31) arimata, 32) pas główny brezentowy, 33) torba spadochronowa, 34) oulary (gogle), 35) urta nieprzemaalna z podpiną (uniwersalna), 36) imono, 37) bielizna specjalna, 38) lapi na spodach przeciwpoślizgowych, 39) trzewii specjalne, 40) ręawice gumowe cienie, 41) mundury innych formacji i jednoste, 42) ożuch, 43) buty filcowo-gumowe, 44) namioty, 45) materace turystyczne, 46) oc, 47) pleca ze stelażem, 48) spodnie nieprzemaalne z podpiną (uniwersalne), 49) ochraniacze na łocie i olana, 50) ręawice ewlar, 51) materiały ancelaryjno-biurowe do wysoości wyniającej z atualnie obowiązujących w tym zaresie przepisów, 52) wyposażenie i sprzęt waterunowy.

8 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz DECYZJA NR 85 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie zapewnienia jednolitego systemu numerów tatycznych pojazdów uprzywilejowanych oznaowanych w jednostach organizacyjnych Policji W związu z ust. 7 pt 3 rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunów technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. nr 45, poz. 524) ustala się, co następuje: Policyjnemu pojazdowi uprzywilejowanemu oznaowanemu, zwanemu dalej pojazdem, przypisuje się jeden, niepowtarzalny w sali raju numer tatyczny. 1. Numer tatyczny powinien zawierać jedną lub dwie litery stanowiące wyróżni oreślający organizacyjne przyporządowanie pojazdu znajdującego się na stanie Komendy Głównej Policji, omend wojewódzich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szoły Policji i szół policyjnych oraz trzy cyfry stanowiące numery indywidualne pojazdów. 2. Szczegółowe zestawienie wyróżniów literowych oreśla załączni nr 1 do decyzji. 3. Jednosti organizacyjne Policji, o tórych mowa w ust. 1, ustalają numery indywidualne dla poszczególnych pojazdów będących na ich stanie oraz na stanie jednoste podległych. 1. Ustala się następujące rozmieszczenie na pojeździe numerów tatycznych: 1) na dachu pojazdu w dwóch rzędach symetrycznie, poprzecznie do jego wzdłużnej osi symetrii, laierowane na biało laierem odblasowym, przy czym w górnym rzędzie wpisana jest litera lub dwie litery, a w dowolnym trzycyfrowa liczba o rozmiarach: długość całej liczby 70% szeroości dachu znaowanego pojazdu, nie mniej niż 75 cm, wielość litery proporcjonalna do wielości cyfr, 2) w tylnej bocznej części pojazdu, z obu jego stron, w białym pasie wyróżniającym laierowane na granatowo laierem nieodblasowym o rozmiarach: wysoość numeru równa szeroości białego pasa wyróżniającego pomniejszona o wartość po 1,5 cm licząc od górnej i dolnej rawędzi tego pasa, 3) z tyłu pojazdu po jego prawej stronie, w białym pasie wyróżniającym laierowany na granatowo laierem nieodblasowym lub bezpośrednio nad pasem białym laierem odblasowym, o wymiarach ja w ust Sposób zestawienia napisu oraz wyaz wzorów liter i cyfr do wyorzystania przy znaowaniu pojazdów przedstawia załączni nr 2 do decyzji. 3. Dopuszcza się znaowanie pojazdu numerem tatycznym wyonanym z samochodowej folii odblaowej Ewidencja numerów tatycznych prowadzona jest według zasad oreślonych w załączniu nr 3 do decyzji. 2. Numer tatyczny pojazdu należy wpisać do dowodu technicznego sprzętu transportowego Policji. 5 Traci moc decyzja 122/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zapewnienia jednolitego systemu numerów tatycznych pojazdów uprzywilejowanych oznaowanych w jednostach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP nr 13, poz. 95) zmieniona decyzją nr 170/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 1999 r. 6 generalny inspetor J. Michna

9 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz. 61 Lp. Jednosta Przydzielony wyróżni literowy Załączni nr 1 do decyzji nr 85 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2001 r. Zares numerów (wyróżni literowy i numer indywidualny pojazdu) 1 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI A A 001-A KWP WOJ. DOLNOŚLĄSKIE B BB B 00-B 999 BB 001-BB KWP WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE C C 001-C KWP WOJ. LUBELSKIE D D 001-D KWP WOJ. LUBUSKIE E E 001-E KWP WOJ. ŁÓDZKIE F F 001-F KWP WOJ. MAŁOPOLSKIE G G 001-G KWP WOJ. MAZOWIECKIE H Y H 001-H 999 Y 001-Y KWP WOJ. OPOLSKIE J J 001-J KWP WOJ. PODKARPACKIE K K 001-K KWP WOJ. PODLASKIE M M 001-M KWP WOJ. POMORSKIE N N 001-N KWP WOJ. ŚLĄSKIE P R P 001-P 999 R 001-R KWP WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE S S 001-S KWP WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE T T 001-T KWP WOJ. WIELKOPOLSKIE U U 001-U KWP WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE W W 001-W KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Z ZZ Z 001-Z 999 ZZ 001-ZZ WSPol. w Szczytnie L L 001-L SP w Pile L L 200-L SP w Słupsu L L 400-L CSP w Legionowie L L 600-L SP w Katowicach L L 800-L 999 Załączni nr 2 do decyzji nr 85 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2001 r. Sposób zestawienia napisu oraz wyaz liter i cyfr do wyorzystania przy znaowaniu pojazdów 1. Napis tworzy się z zestawu 23 dużych druowanych liter alfabetu łacińsiego i 10 cyfr (od 1 do 0) przedstawionych w załączonym wyazie. 2. Treść napisu słada się z jednej lub dwóch liter, odstępu między literą lub literami a cyframi grubości litery i trzech cyfr wypisanych olejno z odstępami pomiędzy nimi równymi ½ grubości tych cyfr. Odstęp między literami wynosi ½ grubości litery. 3. W treści numeru wszystie pola przeznaczone na cyfry muszą być wypełnione. 4. Wymiary numerów tatycznych powinny odpowiadać proporcjom podanym w niniejszej Decyzji w zależności od części nadwozia pojazdu, na tórym są umieszczone przy zachowaniu proporcji wymiarowych przedstawionych w załączonym Wyazie wzorów i proporcji liter i cyfr oraz sposobie zestawienia napisu (numeru tatycznego). 5. Numer ażdego oznaowanego pojazdu słada się z:

10 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz. 61 1) jednej lub dwóch liter stanowiących wyróżni oreślający podporządowanie organizacyjne pojazdu znajdującego się na stanie Komendy Głównej Policji, omend wojewódzich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szoły Policji i szół policyjnych, 2) pierwszej cyfry oznaczającej przyporządowanie poszczególnych pojazdów KPP, KMP, KP, w przypadu, gdy na terenie Komendy Wojewódziej znajduje się więcej niż osiem KPP, KMP, KP do pierwszej cyfry numeru należy przyporządować ila ww. jednoste; wyjąte stanowią Oddziały Prewencji, dla tórych w całym raju przyporządowuje się cyfrę 7. 3) dwóch pozostałych cyfr oznaczających olejny indywidualny numer pojazdu danej KPP, KMP, KP. Przyład: Pojazdy Komendy Wojewódziej Policji w Gorzowie Wlp. mają przypisany numer zaczynający się od cyfry 0 np. E 012 oznacza dwunasty pojazd w KWP w Gorzowie Wlp. Numer E 120 będzie przypisany dwudziestemu radiowozowi pierwszej w olejności omendy powiatowej (miejsiej) w woj. lubusim w tym onretnym przypadu będzie to KMP w Gorzowie Wlp. Jao że KWP w Gorzowie Wlp. posiada więcej niż 10 jednoste (tj. omendę wojewódzą, miejsą i powiatową) nietórym z omend zostanie przyporządowana taa sama pierwsza cyfra, np.: KWP Gorzów Wlp. KMP Gorzów Wlp. KMP Zielona Góra KPP Krosno Odrzańsie KPP Międzyrzecz KPP Nowa Sól KPP Słubice KPP Strzelce Krajeńsie KPP Sulęcin OPP KWP Gorzów Wlp. KPP Żagań KPP Świebodzin KPP Żary E001 E099 E101 E199 E201 E299 E301 E329 E330 E365 E366 E399 E401 E499 E501 E599 E601 E699 E701 E799 E801 E849 E850 E899 E901 E999 Uwaga: Powyższy podział nie odnosi się do rzeczywistych stanów posiadania ww. jednoste, a ma jedynie charater poglądowy. Wyaz i wzory proporcji liter i cyfr oraz sposób zestawienia napisu (numeru tatycznego) Oznaczenia: d wysoość liter i cyfr, gr podstawowa grubość elementów liter i cyfr (gr=a-b=b-c=c-d...=1-2=2-3=3...), R, r promień rzywizny elementów liter i cyfr, linia orecyjna, x = 1 gr odstęp między literą i cyfrą, y = ½ gr odstęp między cyframi.

11 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 6 Poz d R r a a a d d r R a = 1,4 gr b = 1/2 gr c = 3/4 gr

12 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz d b b d gr d c 6

13 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 6 Poz d d d gr gr c c c c R r a gr gr

14 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 6 Poz d r r r R R b d b b b b c d a = 1/4 gr b = 1/2 gr c = 3/4 gr R = 11/2 gr r = 9/2 gr

15 Sposób zestawienia napisu (numeru tatycznego). Oznaczenia: x=1 gr - odstęp między literą i cyfrą, y=1/2 gr - odstęp między cyframi b b d d 3 4 b 5 6 x y y y

16 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz Zasady esploatacji i organizacji dostępu do podsystemu systemu NRTAKT Załączni nr 3 do decyzji nr 85 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2001 r. 1. System NRTAKT jest zainstalowany na serwerze w Biurze Łączności i Informatyi KGP. 2. Nadzór nad prawidłowym funcjonowaniem serwera, systemu operacyjnego, apliacji systemu NRTAKT oraz nad technologią zabezpieczeń bazy danych systemu sprawuje Biuro Łączności i Informatyi KGP. 3. System ochrony dostępu do systemu NRTAKT automatycznie rejestruje wszystie sesje pracy użytowniów. Rejestrowane są: użytowni, terminal, data i czas pracy. 4. Nadzór nad merytoryczną zawartością bazy danych systemu sprawuje Biuro Logistyi Policji KGP. 5. Dostęp do systemu możliwy jest z terenu całego raju, za pośrednictwem włączonych do Policyjnej Sieci Transmisji Danych terminali Digilab AVT200ID lub Uniwersalnych Komputerowych Stanowis Pracy (UKSP). Podstawowym waruniem orzystania z systemu jest posiadanie przez użytownia atywnego Osobistego Identyfiatora Cyfrowego (tzw. luczya). 6. Wyróżnia się dwie ategorie użytowniów: Kategoria I uprawnienie do odczytu, zapisu, modyfiacji i asowania, Kategoria II- uprawnienia do odczytu danych. 7. Uprawnienia Kategorii I nadawane są dwóm osobom z KGP oraz dwóm osobom z ażdej jednosti oreślonej w ust. 1 Decyzji. Uprawnienia te nadawane są przez służby technologiczne Biura Łączności i Informatyi KGP, po pisemnym zgłoszeniu przez służby logistyczne z ww. jednoste. 8. Uprawnienia Kategorii II nadawane są dyżurnym jednoste Policji wszystich szczebli. Uprawnienia te dla dyżurnych z terenu KWP nadają służby informatyczne omend wojewódzich, dla dyżurnych KGP służby technologiczne Biura Łączności i Informatyi KGP. 9. Biuro Łączności i Informatyi KGP poinformuje wojewódzie służby informatyczne o sposobie nadawania uprawnień Kategorii II. 10. Biuro Łączności i Informatyi KGP w porozumieniu z Biurem Logistyi Policji KGP opracuje i rozpowszechni instrucję dla użytowniów systemu. 62 DECYZJA NR 87 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego o specjalności pogotowie wypadowe Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1990 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam co następuje: Wprowadzam pilotażowy program szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego o specjalności pogotowie wypadowe, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu powierzam Centrum Szolenia Policji w Legionowie. generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

17 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz DECYZJA NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego umiejętności ierowania motocylem służbowym leim I stopnia Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1990 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam co następuje: Wprowadzam pilotażowy program szolenia dla policjantów w ramach dosonalenia zawodowego umiejętności ierowania motocylem służbowym leim I stopnia, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu powierzam Centrum Szolenia Policji w Legionowie. generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 64 DECYZJA NR 89 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dyżurnych jednoste Policji Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1990 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam co następuje: Wprowadzam program szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dyżurnych jednoste Policji, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu powierzam Szole Policji w Słupsu, Szole Policji w Katowicach i Centrum Szolenia Policji w Legionowie. Traci moc Decyzja nr 162/2000 KGP z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dyżurnych jednoste Policji. 4 generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

18 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz DECYZJA NR 90 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia specjalistycznego dla dowódców plutonów oddziałów prewencji Policji Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1990 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam co następuje: Wprowadzam pilotażowy program szolenia specjalistycznego dla dowódców plutonów oddziałów prewencji Policji, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu pilotażowego powierzam Szole Policji w Słupsu. generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 66 DECYZJA NR 102 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia specjalistycznego policjantów przewodniów i tresury psów do działań prewencyjnych Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 108/, postanawiam co następuje: Wprowadzam pilotażowy program szolenia specjalistycznego policjantów przewodniów i tresury psów do działań prewencyjnych, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu powierzam Centrum Szolenia Policji w Legionowie. generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 67 DECYZJA NR 106 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla opieunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w oresie służby przygotowawczej Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz.

19 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz Urz. KGP Nr 15, poz. 108/, postanawiam co następuje: oraz ośrodom szolenia Policji. Wprowadzam program szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla opieunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w oresie służby przygotowawczej, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu powierzam Centrum Szolenia Policji w Legionowie, Szole Policji w Katowicach generalny inspetor J. Michna Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. mgr I. Wachowsi Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 68 DECYZJA NR 109 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla bibliotearzy z jednoste organizacyjnych Policji Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 108/, postanawiam co następuje: Wprowadzam pilotażowy program szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla bibliotearzy z jednoste organizacyjnych Policji, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu szolenia powierzam Centrum Szolenia Policji w Legionowie. generalny inspetor J. Michna Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. mgr I. Wachowsi Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 69 DECYZJA NR 117 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 wietnia 2001 r. w sprawie programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego policjantów członów załóg śmigłowców Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP Nr15, poz. 108/, postanawiam co następuje: Wprowadzam pilotażowy program szolenia w ramach dosonalenia zawodowego policjantów członów załóg śmigłowców, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu powierzam Centrum Szole-

20 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz nia Policji w Legionowie. generalny inspetor J. Michna Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. mgr I. Wachowsi Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 70 DECYZJA NR 119 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 wietnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla policjantów pełniących służbę na obszarach wodnych w zaresie technii pływania poduszowcem Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP Nr15, poz. 108/, postanawiam co następuje: Zatwierdzam pilotażowy Program szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla policjantów pełniących służbę na obszarach wodnych w zaresie technii pływania poduszowcem, stanowiący załączni do decyzji. Realizację Programu, o tórym mowa w, powierzam Centrum Szolenia Policji w Legionowie. generalny inspetor J. Michna Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. mgr I. Wachowsi Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 71 DECYZJA NR 120 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 11 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego policjantów z nieetatowych grup rozpoznawczo-przeszuiwawczych Komend Wojewódzich Policji Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP Nr15, poz. 108/, postanawia się, co następuje: Wprowadzam program szolenia w ramach dosonalenia zawodowego policjantów z nieetatowych grup rozpoznawczo-przeszuiwawczych Komend Wojewódzich Policji, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu powierzam Centrum Szolenia Policji w Legionowie. Traci moc Decyzja nr 220/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 październia 1997 rou w sprawie wprowadzenia do użytu służbowego programu szolenia dosonalącego policjantów z nieetatowych grup rozpoznawczo-przeszuiwawczych Komend Wojewódzich Policji.

21 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 72 DECYZJA NR 127 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szolenia w ramach dosonalenia zawodowego dla policjantów z pododdziałów antyterrorystycznych z zaresu pływania łodzią służbową Na podstawie 3 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie oreślenia szczegółowych zasad szolenia policjantów i strażniów gminnych (miejsich) /Dz. Urz. KGP Nr15, poz. 108/, postanawiam, co następuje: Wprowadzam pilotażowy program szolenia w ramach dosonalenia zawodowego policjantów dla policjantów z oddziałów antyterrorystycznych z zaresu pływania łodzią służbową, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu pilotażowego powierzam Centrum Szolenia Policji w Legionowie. generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 73 DECYZJA NR 129 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia pracowniów zarządu dróg lub innych osób wyonujących roboty na drodze w zaresie ierowania ruchem drogowym Na podstawie 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie ierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 48, poz. 481 i z 2001 r. Nr 97, poz. 1061), postanawiam, co następuje: Wprowadzam program szolenia pracowniów zarządu dróg lub innych osób wyonujących roboty na drodze w zaresie ierowania ruchem drogowym, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu szolenia powierzam właściwemu miejscowo omendantowi wojewódziemu Policji. Traci moc Decyzja nr 141/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 sierpnia 1999 r. w sprawie programu szolenia pracowniów zarządu dróg lub innych osób wyonujących roboty na drodze w zaresie ierowania ruchem drogowym (Dz. Urz. KGP nr 14, poz. 101). 4 generalny inspetor J. Michna

22 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 74 DECYZJA NR 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu Na podstawie 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie ierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 48, poz. 481 i z 2001 r. Nr 97, poz. 1061), postanawiam, co następuje: Wprowadzam program szolenia osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu szolenia powierzam właściwemu miejscowo omendantowi wojewódziemu Policji. Traci moc Decyzja nr 142/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 sierpnia 1999 r. w sprawie programu szolenia osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu (Dz. Urz. KGP nr 14, poz. 102). 4 generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 75 DECYZJA NR 131 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia pilotów pojazdów nienormatywnych w zaresie ierowania ruchem drogowym Na podstawie 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie ierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 48, poz. 481 i z 2001 r. Nr 97, poz. 1061), postanawiam co następuje: Wprowadzam program szolenia pilotów pojazdów nienormatywnych w zaresie ierowania ruchem drogowym, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu szolenia powierzam właściwemu miejscowo omendantowi wojewódziemu Policji. Traci moc Decyzja nr 143/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 sierpnia 1999 r. w sprawie programu szolenia pilotów pojazdów nienormatywnych w zaresie ierowania ruchem drogowym (Dz. Urz. KGP nr 14, poz. 103). 4 generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

23 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz DECYZJA NR 132 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia pracowniów nadzoru ruchu omuniacji miejsiej w zaresie ierowania ruchem drogowym Na podstawie 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie ierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 48, poz. 481 i z 2001 r. Nr 97, poz. 1061), postanawiam co następuje: Wprowadzam program szolenia pracowniów nadzoru ruchu omuniacji miejsiej w zaresie ierowania ruchem drogowym, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu szolenia powierzam właściwemu miejscowo omendantowi wojewódziemu Policji. generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 77 DECYZJA NR 133 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia osób ierujących autobusami przeznaczonymi do przewozu dzieci do szoły, w zaresie ierowania ruchem drogowym, podczas trwania postoju w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci Na podstawie 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie ierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 48, poz. 481 i z 2001 r. Nr 97, poz. 1061), postanawiam co następuje: Wprowadzam program szolenia osób ierujących autobusami przeznaczonymi do przewozu dzieci do szoły, w zaresie ierowania ruchem drogowym, podczas trwania postoju w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu szolenia powierzam właściwemu miejscowo omendantowi wojewódziemu Policji. generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

24 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz DECYZJA NR 134 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia programu szolenia pracowniów olejowych w zaresie ierowania ruchem drogowym na przejazdach olejowych Na podstawie 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie ierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 48, poz. 481 i z 2001 r. Nr 97, poz. 1061), postanawiam co następuje: Wprowadzam program szolenia pracowniów olejowych w zaresie ierowania ruchem drogowym na przejazdach olejowych, stanowiący załączni do decyzji. Realizację programu szolenia powierzam właściwemu miejscowo omendantowi wojewódziemu Policji. Traci moc decyzja Nr 140/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 sierpnia 1999 r. w sprawie programu szolenia pracowniów olejowych w zaresie ierowania ruchem drogowym na przejazdach olejowych (Dz. Urz. KGP nr 14, poz. 100). 4 generalny inspetor J. Michna Program szolenia, stanowiący załączni do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Doumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP. 79 DECYZJA NR 135 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 wietnia 2001 r. w sprawie trybu obiegu informacji dotyczących osób sazanych lub tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności W celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wyroczeń przez osoby sazane lub tymczasowo aresztowane czasowo przebywające na wolności postanawiam, co następuje: 1. Zobowiązuję omendantów powiatowych (miejsich) i omisariatów Policji do wdrożenia systemu obiegu informacji o osobach sazanych lub tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności, polegającego na: 1) przeazaniu do załadu arnego lub aresztu śledczego dysieti oznaowanej i zaewidencjonowanej w jednostce Policji, 2) odbiorze z załadu arnego lub aresztu śledczego dysieti zawierającej informacje o osobach sazanych lub tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności, 3) przeazaniu uzysanych informacji za pomocą Policyjnej Poczty Eletronicznej (PPE) do Biura Łączności i Informatyi Komendy Głównej Policji. 2. Wyaz jednoste Policji realizujących zadania, o tórych mowa w ust. 1 właściwych ze względu na siedzibę załadu arnego lub aresztu śledczego oreśla załączni do decyzji. Otrzymane w trybie oreślonym w ust. 1 pt 3 informacje o osobach sazanych lub tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności, Biuro Łączności i Informatyi Komendy Głównej Policji jest zobowiązane, za pomocą PPE, przeazać do jednoste Policji właściwych ze względu na miejscowość pobytu wsazaną przez sazanego lub tymczasowo aresztowanego czasowo przebywającego na wolności. Dyżurny jednosti Policji po odebraniu za pomocą PPE informacji o osobach sazanych lub tymczasowo

25 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz. 79 aresztowanych czasowo przebywających na wolności jest zobowiązany przeazać wydru tych informacji do jednoste Policji właściwych ze względu na miejscowość, do tórej udaje się sazany lub tymczasowo aresztowany czasowo przebywający na wolności, w tórych nie funcjonuje sieć PPE Jednosta Policji, właściwa terytorialnie ze względu na miejscowość pobytu wsazaną przez sazanego lub tymczasowo aresztowanego czasowo przebywającego na wolności, po otrzymaniu informacji w trybie oreślonym w, prowadzi rejestr potwierdzeń zgłoszenia się osób sazanych lub tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności, zwanego dalej rejestrem. 2. Rejestr potwierdzeń powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwiso sazanego lub tymczasowo aresztowanego czasowo przebywającego na wolności, datę i godzinę zgłoszenia się go do jednosti Policji oraz nazwę jednosti penitencjarnej, w tórej odbywa on arę. 3. Dyżurny jednosti Policji, właściwej ze względu na miejscowość pobytu wsazaną przez sazanego lub tymczasowo aresztowanego czasowo przebywającego na wolności, potwierdza fat zgłoszenia się osoby sazanej lub tymczasowo aresztowanej czasowo przebywającej na przepustce, poprzez ostemplowanie pieczątą jednosti Policji odwrotnej strony przepusti, wpisanie daty i godziny zgłoszenia się oraz złożenie czytelnego podpisu. 5 Zobowiązuję omendantów wojewódzich Policji do sprawowania nadzoru nad realizacją postanowień decyzji i oresowej oceny systemu obiegu informacji o osobach sazanych lub tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności w onteście realizacji ustawowych zadań Policji. 6 Tracą moc Tymczasowe wytyczne z dnia 14 lipca 1993 r. w sprawie zasad i trybu rejestracji przez Policję osób sazanych i tymczasowo aresztowanych, tórym załady penitencjarne wydały przepusti, uprawniające do czasowego pobytu na wolności. 7 generalny inspetor J. Michna Załączni do decyzji nr 135 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 wietnia 2001 r. WYKAZ JEDNOSTEK POLICJI WŁAŚCIWYCH ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ ZAKŁADU KARNEGO LUB ARESZTU ŚLEDCZEGO Zestawienie jednoste penitencjarnych przeazujących informacje o przepustach z terenu miasta Warszawy 1. Areszt Śledczy Warszawa Mootów, ul. Raowieca 37a, Warszawa KP Warszawa Mootów. 2. Areszt Śledczy Warszawa Służewiec, ul. Kłobuca 5, KP Warszawa Ursynów. 3. Areszt Śledczy Warszawa Grochów, ul. Chłopiciego 71, Warszawa KP Warszawa Praga-Południe. 4. Areszt Śledczy, Załad Karny Warszawa Białołęa, ul. Ciupagi 1, Białołęa KP Warszawa Białołęa. Zestawienie jednoste penitencjarnych przeazujących informacje o przepustach z terenu woj. podlasiego 1. Areszt Śledczy w Białymstou, ul. Kopernia 21, Białysto KMP Białysto.

26 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz Załad Karny w Białymstou, ul. Hetmańsa 89, Białysto KMP Białysto. 3. Areszt Śledczy w Hajnówce, ul. Warszawsa 67, Hajnówa KPP Hajnówa. 4. Areszt Śledczy w Suwałach, ul. Wojsa Polsiego 29, Suwałi KMP Suwałi. 5. Załad Karny Grądy-Wonieco, Grądy-Wonieco KPP Zambrów. Zestawienie jednoste penitencjarnych przeazujących informacje o przepustach z terenu woj. ujawso-pomorsiego 1. Areszt Śledczy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońsie 4, Bydgoszcz KP Bydgoszcz Szwederowo. 2. Załad Karny Bydgoszcz Fordon, ul. Ryne 8, Bydgoszcz KP Bydgoszcz Fordon. 3. Załad Karny w Koronowie, ul. Bydgosa 27, Koronowo KP w Koronowie. 4. Areszt Śledczy w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 46, Inowrocław KPP Inowrocław. 5. Załad Karny w Potulicach, Aleja Parowa 1, KPP Nało n/notecią. 6. Areszt Śledczy w Chełmnie, ul. 22-go Stycznia 3a, Chełmno KPP Chełmno. 7. Załad Karny nr 1 w Grudziądzu, ul. Wybiciego 10/22, Grudziądz KMP Grudziądz. 8. Załad Karny nr 2 w Grudziądzu, ul. Siorsiego 13/17, Grudziądz KMP Grudziądz. 9. Areszt Śledczy w Toruniu, ul. Pieary 53, Toruń KMP Toruń. 10. Załad Karny we Włocławu, ul. Bartnica 10, Włocławe KMP Włocławe. Zestawienie jednoste penitencjarnych przeazujących informacje o przepustach z terenu woj. pomorsiego 1. Areszt Śledczy w Gdańsu, ul. Kurowa 12, Gdańs KMP Gdańs. 2. Załad Karny Gdańs Przeróba, ul. Siennica 23, Gdańs KMP Gdańs. 3. Załad Karny w Kwidzyniu, ul. Lotnicza 1, Kwidzyń KPP Kwidzyń.

27 Dzienni Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr Poz Załad Karny w Malboru, ul. Poczty Gdańsiej 19a, Malbor KPP Malbor. 5. Załad Karny w Sztumie, ul. Nowowiejsiego 14, Sztum KPP Malbor poprzez KP Sztum. 6. Załad Karny w Czarnym, ul. Pomorsa 1, Czarne KPP Człuchów. 7. Załad Karny w Czersu, ul. Dworcowa 29, Czers KPP Chojnice poprzez KP Czers. 8. Areszt Śledczy w Chojnicach, ul. Pietruszowa 4, Chojnice KPP Chojnice. 9. Areszt Śledczy w Słupsu, ul. Sądowa 1, Słups KMP Słups. 10. Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańsim, ul. Kościuszi 30a, Starogard Gd. KPP Starogard Gd. 11. Areszt Śledczy w Wejherowie, ul. Sobiesiego 302, Wejherowo KPP Wejherowo. Zestawienie jednoste penitencjarnych przeazujących informacje o przepustach z terenu woj. lubelsiego 1. Załad Karny w Białej Podlasiej, ul. Prosta 33, Biała Podlasa KMP Biała Podlasa. 2. Załad Karny w Zamościu, ul. Orzei 14, Zamość KMP Zamość. 3. Załad Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, Chełm KMP Chełm. 4. Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowsiego 27, Krasnystaw KPP Krasnystaw. 5. Załad Karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, Hrubieszów KPP Hrubieszów. 6. Załad Karny we Włodawie, ul. Kotnarowsiego 6, Włodawa KPP Włodawa. 7. Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, Lublin KMP Lublin. Zestawienie jednoste penitencjarnych przeazujących informacje o przepustach z terenu woj. lubusiego 1. Załad Karny w Gorzowie Wlp., ul. Podmiejsa 17, Gorzów Wlp. KMP Gorzów Wlp. 2. Załad Karny w Krzywańcu, Nowogród Bobrzańsi KMP Zielona Góra. 3. Areszt Śledczy w Zielonej Górze, ul. Łużyca 2, Zielona Góra KMP Zielona Góra.

77 DECYZJA NR 403 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

77 DECYZJA NR 403 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 77 DECYZJA NR 403 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zasad i sposobu oznaczania numerami taktycznymi uprzywilejowanych oznakowanych pojazdów jednostek organizacyjnych Policji,

Bardziej szczegółowo

12 DECYZJA NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

12 DECYZJA NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 12 DECYZJA NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie zaopatrywania w 2005 roku jednostek Policji w sprzęt, materiały i usługi realizowanego ze środków budżetowych W celu unifikacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6 67 Poz. DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI nr 0 z dnia września 005 r. w sprawie wprowadzenia programu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7-273- Poz. 28-29 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 28 nr 79 w języku francuskim etap II...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 marca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 70 4342 Poz. 372 Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów 372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 4 ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 2-29- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 1354

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik 73 Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3 Poz. 17-72- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 33 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 40 nr 75 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów

Bardziej szczegółowo

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Logistyka policji dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 System logistyczny policji Def. Systemu logistycznego policji: Uporządkowany zbiór, złożony z organów kierowania

Bardziej szczegółowo

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

33 ZARZĄDZENIE NR 690 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 5 121 Poz. 33 Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 33 Nr 690 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r.

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Poz. 83 DECYZJA NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów

Bardziej szczegółowo

w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej

w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej DECYZJA Nr 374 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej (Dz. Urz. KGP z dnia 25 września 2009 r.) Na podstawie 6 zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funkcjonariuszom Służby Więziennej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania stopni funcjonariuszom (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 57 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 29 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 5 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 29 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 5 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 29 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

39 DECYZJA NR 227 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

39 DECYZJA NR 227 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 39 DECYZJA NR 227 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu rozliczania czasu pracy specjalistów samochodowych Na podstawie 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta

Bardziej szczegółowo

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Załącznik nr 2 TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 174 ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

Bardziej szczegółowo

Normy należności umundurowania specjalistycznego

Normy należności umundurowania specjalistycznego Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 7 140 Poz. 43 Za³¹czniki do zarz¹dzenia Nr 38 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. Za³¹cznik nr 1 Normy należności umundurowania specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza

UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza Dz. U. Województwa Łódzkiego Nr 74, poz. 604 z dnia 17 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-4- Poz. 4 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 3 nr 4 z dnia 30 stycznia 00 r. w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 16-503- Poz. 124 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 124 nr 606 w sprawie podziału zadań między zastępców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 64 DECYZJA NR 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYSPONOWANIA

PROCEDURA DYSPONOWANIA Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 PAMIĘTAJ! KAŻDE ZAGINIĘCIE POWINNO ZOSTAĆ ZGŁOSZONE NA POLICJĘ Zespół fachowców CPOZ na bieżąco monitoruje i analizuje sprawy zaginięć osób prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach

Bardziej szczegółowo

42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie warunków używania w jednostkach organizacyjnych Policji pojazdów prywatnych do celów służbowych W celu określenia warunków używania w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Departament Transportu Drogowego

Departament Transportu Drogowego ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

15 DECYZJA NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

15 DECYZJA NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 15 DECYZJA NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie zaopatrywania w 2006 roku jednostek Policji w sprzęt, materiały i usługi realizowanego ze środków budżetowych W celu unifikacji i racjonalizacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/300/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009 r.

Uchwała Nr XXXVIII/300/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009 r. Uchwała Nr XXXVIII/300/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Ustce. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 1-1- Poz. 1 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 1 nr 1355 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie metod

Bardziej szczegółowo

Zamówienia wspólne w Policji (praca zaliczeniowa w celu przystąpienia do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych)

Zamówienia wspólne w Policji (praca zaliczeniowa w celu przystąpienia do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych) Piotr KUCIA ul. Kościelna 32 43 365 Wilkowice Szkoła Policji w Katowicach Katowice, dnia 29 lipca 2005 roku Zamówienia wspólne w Policji (praca zaliczeniowa w celu przystąpienia do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach.

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 356300-2010 z dnia 2010-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski 1.Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja szczepień ochronnych przeciwko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 15 DECYZJA NR 46 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 15 DECYZJA NR 46 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 15 DECYZJA NR 46 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie utworzenia centralnego rejestru doboru kandydatów

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU UPOSAŻEŃ POLICJANTÓW W ROKU 2009

PLANOWANE ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU UPOSAŻEŃ POLICJANTÓW W ROKU 2009 PLANOWANE ZMIANY W KSZTAŁTOWANIU UPOSAŻEŃ POLICJANTÓW W ROKU 2009 Planowane zmiany mogą być wprowadzone dzięki tzw. ustawie modernizacyjnej dla Policji obowiązującej w latach 2007 2009 Rok 2009 jest ostatnim,

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia gru d n ia 2 0 1 3 r. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej Na podstawie art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 DECYZJA NR 128 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 87 WYTYCZNE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych Policji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań w ramach operacji policyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura dysponowania

Procedura dysponowania Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 Pantone 2747 Procedura dysponowania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań poszukiwawczych prowadzonych w terenie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 14-607- Poz. 109, 110 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 25 lipca 2007 r. Nr 14 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 109

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2011 r.

DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 listopada 2011 r. DECYZJA NR 348 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o badaniach psychologicznych SYNAPS Na podstawie 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 4 poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

Dz.U. 1999 Nr 4 poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony. Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 1999 Nr 4 poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony. Na podstawie art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 r. Poz. 64 ZARZĄDZENIE NR 20 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RUCHEM NA DROGACH W WYNIKACH KONTROLI NIK

ZARZĄDZANIE RUCHEM NA DROGACH W WYNIKACH KONTROLI NIK ZARZĄDZANIE RUCHEM NA DROGACH W WYNIKACH KONTROLI NIK 1 Stan prawny ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 12-347- Poz. 81-82 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: STR. 365 ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 81 nr 17 z dnia 16 września 2002

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

2) właściwy przełożony - przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

2) właściwy przełożony - przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 6 poz. 47 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 74 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 74 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 74 OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 19

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 19 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. WYTYCZNE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 33 ROZKAZ NR 37 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 33 ROZKAZ NR 37 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 33 ROZKAZ NR 37 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Wygląd strażnika - umundurowanie, noszone odznaki służbowe i dystynkcje określa:

Wygląd strażnika - umundurowanie, noszone odznaki służbowe i dystynkcje określa: Wygląd strażnika - umundurowanie, noszone odznaki służbowe i dystynkcje określa: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych

Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych Straż miejska (gminna) jest formacją umundurowaną powoływaną przez Radę Miasta (Radę Gminy). Głównym zadaniem straży miejskiej (gminnej) jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie lubuskim w 2014 r.

Informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie lubuskim w 2014 r. Informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie lubuskim w 2014 r. 11 maja 2015 r. SPOŁECZNA OCENA DZIAŁAŃ POLICJI W 2014 ROKU 61,6% osób badanych dobrze ocenia pracę lubuskich

Bardziej szczegółowo

w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi WYTYCZNE Nr 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4-585- Poz. 88 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 88 nr 88 z dnia 9 sierpnia 005 r. uchylające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY UBIORCZE W POLICJI ILUSTROWANY PORADNIK

PRZEPISY UBIORCZE W POLICJI ILUSTROWANY PORADNIK PRZEPISY UBIORCZE W POLICJI ILUSTROWANY PORADNIK SŁUPSK 2014 Artur Duszak Maciej Marciniak PRZEPISY UBIORCZE W POLICJI ILUSTROWANY PORADNIK Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ Szkolenie zawodowe podstawowe. Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Bardziej szczegółowo

Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym

Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym Kursy i szkolenia realizowane przez Szkołę Policji w Katowicach, w których realizowana jest tematyka związana systemami policyjnymi Kurs

Bardziej szczegółowo

72 POROZUMIENIE. 1 1. Udostępnianie danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego

72 POROZUMIENIE. 1 1. Udostępnianie danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego 72 POROZUMIENIE z dnia 14 października 2011 r. w sprawie pobierania danych rejestrowych bezpośrednio z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art. 57 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Dowodzenia Policji

System Wspomagania Dowodzenia Policji System Wspomagania Dowodzenia Policji Wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego wspomagającego pracę Policji Maria Schubring Szafraniec Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Plan

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE PP-396/0241/07 DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

79 DECYZJA NR 135 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

79 DECYZJA NR 135 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 79 DECYZJA NR 135 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu obiegu informacji dotyczących osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności W celu

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną z punktu widzenia specyfiki pracy administracji publicznej m.in. następujące zagadnienia: SZKOLENIE CENTRALNE PN. PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ REALIZOWANE W RAMACH PLANU SZKOLEŃ CENTRALNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ NA 2014 R. Zapraszamy do udziału w szkoleniu centralnym pn.

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna Legitymacja służbowa

Identyfikacja wizualna Legitymacja służbowa Identyfikacja wizualna Przedstawione wzory graficzne legitymacji służbowych, dystynkcji i umundurowania strażników gminnych i miejskich określa Rozporządzenie Mianistra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Krasnegostawu z dnia roku

Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Krasnegostawu z dnia roku Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 13.02.2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznego Straży Miejskiej w Krasnymstawie Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 88 ZARZĄDZENIE NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 88 ZARZĄDZENIE NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 88 ZARZĄDZENIE NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych,

Bardziej szczegółowo