ADAMIE DZIĘKUJEMY!!! Kwiecień 2011 (145) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADAMIE DZIĘKUJEMY!!! Kwiecień 2011 (145) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895"

Transkrypt

1 Kwiecień 2011 (145) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU: rys. Iwona Pinkosz ADAMIE DZIĘKUJEMY!!! Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie życzą Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisły Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisły Adam Małysz w fantastycznym stylu zakończył swoją sportową karierę. W ostatnich zawodach Pucharu Świata w Planicy Orzeł z Wisły zajął 3. miejsce, co pozwoliło mu stanąć na najniższym stopniu podium klasyfikacji generalnej PŚ. Co więcej, dzięki dobrym skokom Adama Małysza w przekroju całego sezonu, reprezentacja Polski, po raz pierwszy w historii, stanęła na trzecim stopniu podium klasyfikacji narodów! To było piękne zwieńczenie bogatej kariery naszego Mistrza, który przez lata był wspaniałym ambasadorem Polski i Wisły na świecie. Za te wszystkie lata sukcesów, wzruszeń, radości i dumy: PANIE ADAMIE, WIELKIE DZIĘKI!!! Więcej o finale Pucharu Świata i zakończeniu kariery Adama Małysza na stronach sportowych. fot. Leszek Szalbot REKLAMA OGŁOSZENIA

2 PREZYDENCKIE SPOTKANIE W WIŚLE Prezydenci Polski i Łotwy, Bronisław Komorowski i Valdis Zatlers, spotkali się 14 marca po południu w Wiśle. Wizyta łotewskiego przywódcy w naszym kraju miała charakter roboczy. Bronisław Komorowski przyjął Valdisa Zatlersa w Rezydencji na Zadnim Groniu w Wiśle. Politycy spędzili w Beskidach także wtorkowe przedpołudnie. Prócz rozmów przywódcy obu państw zwiedzili zabytkowy kościół na Kubalonce. Prezydenci w Wiśle rozmawiali o relacjach dwustronnych polsko łotewskich oraz o współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Rozmawiano również o szeregu spraw związanych z integracją europejską i z bezpieczeństwem transatlantyckim. Przedmiotem rozmów było również bezpieczeństwo energetyczne. Wizyta ma charakter roboczy. Prezydent Łotwy Valdis Zatlers przyjechał do Polski na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego z rewizytą, gdyż jedną z pierwszych podróży zagranicznych, w jaką udał się nasz prezydent, był wyjazd do Rygi na posiedzenie Rady Państw Morza Bałtyckiego poinformował dziennikarzy minister Jaromir Sokołowski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Minister Sokołowski dodał również, że rozmowy w Wiśle służą zacieśnieniu współpracy między oboma krajami. To był kolejny pobyt Bronisława Komorowskiego w Wiśle. Prezydent Polski upodobał sobie Beskidy i chętnie tutaj przyjeżdża. Niedawno był w naszej miejscowości na nartach a także spotkał się 5 marca na wiślańskim rynku z uczestnikami Biegu po nowe życie. REKLAMA OGŁOSZENIA fot. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA Wisła, ul. 1 Maja 67 A (pawilon usługowo handlowy) tel./fax: fuchs.pl Zdrowych, radosnych, Świąt Wielkanocnych mieszkańcom Wisły życzy firma OPTYK FUCHS Gabinet okulistyczny / wtorek lek. med. Krystian Czajkowski / / czwartek lek. med. Władysława Broda / / piątek lek. med. Izabela Frencl / Bezpłatne komputerowe badanie wzroku WYKONUJE MGR OPTOMETRYSTA Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (033) , e mail: Redaktor Naczelna: Izabela Pustówka; Redaktor Prowadzący: Łukasz Bielski; Korekta: Teresa Łączyńska. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (033) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25 tego dnia każdego miesiąca! 2 echo WISŁY

3 Kwiecień 2011 Z prac Rady Miasta Wisły W marcu Komisje Problemowe Rady Miasta Wisły zajmowały się wieloma istotnymi dla naszego miasta sprawami. Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych zapoznała się z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz specyfiką problemów alkoholowych wiślańskiego społeczeństwa. Omówiono także kwestię czasu pracy przedszkoli. Komisja wystosowała dwa wnioski do Burmistrza Miasta Wisły: o zobowiązanie dyrektorów szkół podstawowych do zorganizowania prelekcji dla rodziców na temat zapobiegania narkomanii we współpracy z przedstawicielami Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na wydłużenie czasu pracy przedszkoli do 10 godzin dziennie. Członkowie Komisji Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu zapoznali się z działalnością i problemami gestorów agroturystyki i Wiślańskiej Organizacji Turystycznej. Przeanalizowali również regulaminy przyznawania nagród w dziedzinie kultury i sportu w Wiśle. Dyskutowano także na temat uhonorowania Adama Małysza z okazji zakończenia kariery sportowej oraz organizacji imprezy dla naszego skoczka w czerwcu. Radni Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zapoznali się ze sprawami mieszkaniowymi na terenie Wisły a w szczególności zasobami mieszkaniowymi, obłożeniem mieszkań oraz listą oczekujących. Podczas obrad Komisji omówiono także kwestię remontu dróg (pisma dotyczące ulicy Biała Wisełka oraz ulicy Partecznik). Członkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrywali wnioski i skargi a następnie wspólnie z Radnymi z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta Radni zapoznali się z informacją dotyczącą przygotowania do prac remontowych w Ośrodku Zdrowia i Szkole Podstawowej nr 5. Ze względu na absencję Skarbnika Miasta Radni przełożyli na późniejszy okres omówienie tematu Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. 30 marca odbyła się sesja Rady Miasta. Tematami sesji były m.in.: zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wisły (wyniesie 6,30 złotych brutto za m3 dla gospodarstw domowych oraz innych odbiorców), przyjęcie sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2010 rok, przyjęcie raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok a także sprawozdanie z działalności Zarządów Osiedli za kadencję Podjęto także uchwały m.in. w sprawie: ustalenia na terenie miasta Wisły liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Wisły (odbędą się w kwietniu), przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata i ogłoszenia roku 2011 rokiem Jana Sztwiertni. Na sesji, na wniosek Burmistrza Miasta, podjęto również uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Skarbnika Miasta Wisły (głównego księgowego budżetu) Jarosława Głowinkowskiego i powołania na to stanowisko Damiana Cieślara, dotychczasowego kierownika Referatu Gospodarczego i Ochrony Środowiska w UM Wisła. Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisły NAGRODY MIASTA WISŁY 2011 Urząd Miejski informuje, że do dnia 15 maja br. są przyjmowane wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Wisły 2011 w Dziedzinie Kultury i Sztuki. Wnioski można składać w sekretariacie Burmistrza Miasta (pok. 203) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek środa 7:00 15:00; czwartek 7:00 16:00; piątek 7:00 14:00). Komputer jest dobry na wszystko po rekrutacji Gmina Wisła już po raz kolejny otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację szkoleń komputerowych dla mieszkańców Wisły. Każdy mieszkaniec, który spełnił kryteria projektu, tj. miał ukończone 35 lat oraz nie uczestniczył we wcześniejszych edycjach szkoleń, mógł zapisać się na szkolenie, które jest prowadzone od marca do czerwca 2011 r. (łącznie 25 godzin) w ramach projektu pod nazwą Komputer jest dobry na wszystko. Rekrutacja, zgodnie z projektem odbywała się odrębnie w każdej dolinie i trwała od 21 do 25 lutego 2011 r. każdy dzień w godzinach od do Zgodnie z projektem w każdej dolinie, w wyniku rekrutacji, utworzona została jedna grupa szkoleniowa składająca się z dziesięciu mieszkańców. Dodatkowo w Centrum utworzone zostały dwie grupy dla zainteresowanych osób, które nie zostały zakwalifikowane do podstawowych grup. Zatem łącznie w wyniku rekrutacji szkoleniem objętych zostało 70 mieszkańców Wisły (25 mężczyzn oraz 45 kobiet) w siedmiu grupach szkoleniowych. Podczas rekrutacji zainteresowanie szkoleniem było bardzo duże, o czym świadczyć może fakt, że pomimo dodatkowych dwóch grup w centrum utworzona została także lista rezerwowa, na której znaleźli się mieszkańcy, którzy w wyniku rekrutacji w poszczególnych dolinach nie zakwalifikowali się do projektu z uwagi na brak miejsc. Szkolenia prowadzone są w szkołach w poszczególnych dolinach w godzinach popołudniowych według harmonogramu ustalonego przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z uczestnikami projektu. Sylwester Foltyn OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Wisły uchwały nr XLIX/611/2010 z dnia 09 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów oraz uchwały nr LI/653/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/611/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 09 września 2010 r. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w planu miejscowego, oraz do przedmiotowego postępowania dotyczącego oddziaływania na środowisko, do 15 kwietnia 2011 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Wiśle, Wisła, pl. Hoffa 3 ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wiśle, Wisła, pl. Hoffa 3 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e mail: um.wisla.pl Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Wisły. ZAPRASZAMY! echo WISŁY 3

4 Klub Zdrowia szansą na aktywną integrację społeczną mieszkańców gmin Wisła i Ustroń Pod taką nazwą rozpoczęła się realizacja projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Realizatorem projektu jest Chrześcijańska Służba Charytatywna, Warszawa, ul. Foksal 8. Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej i aktywności fizycznej 150 osób (84 Kobiety i 66 Mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców gmin Wisła i Ustroń oraz zwiększenie ich świadomości zdrowotnej dzięki organizacji i prowadzeniu Klubów Zdrowia na terenie gmin objętych wsparciem. Aby zapewnić beneficjentom odpowiednie wsparcie pro zdrowotne konieczne jest dostarczenie im wiedzy z zakresu ochrony zdrowia, uświadamiające potrzebę zmiany stylu życia m.in. porzucenia używek, modyfikacji diety, aktywizacji ruchowej, pozytywnego nastawienia do życia i ludzi oraz nabycia umiejętności relaksacji psychofizycznej, w celu odzyskania pełni sił witalnych i satysfakcjonującego życia. Tego rodzaju aktywizacja, wynikająca z potrzeb bezrobotnych mieszkańców ww. gmin, przyczyni się do wyrównywania szans w dostępie do informacji w zakresie zdrowia, a co za tym idzie do integracji. W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO PRZEPROWADZENIE: WARSZTATY SIĘGNIJ PO ZDROWIE prelekcje lekarzy i innych specjalistów o tematyce zdrowotnej wraz z pokazem gimnastyki rozciągającej i treningiem antystresowym 36h WARSZTATY SZKOŁA ZDROWEGO GOTOWANIA degustacja zdrowej kuchni, nauka zdrowego przyrządzania posiłków, dyskusje 36 h TERAPIA UZALEŻNIENIA OD NIKOTYNY kuracja 7 dniowa ZAJĘCIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNej piesze wycieczki, trening Nordic Walking 68h REKRUTACJA OSÓB OD DO w: MOPS w Wiśle pl. B. Hoffa 3, tel. (33) , MOPS w Ustroniu ul. M. Konopnickiej 40, tel. (33) , BIURO PROJEKTU: CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA Wisła, ul. Spacerowa 9, tel , wtorek, środa, czwartek zdrowia.pl, zdrowia.pl WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W BIURZE I NA STRONACH INTERNETOWYCH MOPS W USTRONIU I WIŚLE ORAZ BIURZE PROJEKTU W WIŚLE. Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trwa rekrutacja do przedszkoli Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Wiśle przypomina, że zgodnie z przyjętymi w przedszkolach regulaminami, rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 jest prowadzona w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2011 r. Regulamin rekrutacji oraz wzór podania o przyjęcie do przedszkola dostępne są w przedszkolach oraz w Miejskim Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół. Telefony kontaktowe: Przedszkole nr 1, ul. Turystyczna 1 (33/ ) Przedszkole nr 2, ul. Wodna 5 (33/ ) Przedszkole nr 3, ul. Wyzwolenia 34 (33/ ) Przedszkole Integracyjne, ul. Malinka 51 (33/ ) MZEAS, ul. 1 Maja 66 (33/ ) Sylwester Foltyn Dyrektor MZEAS 4 echo WISŁY WYBORY STRAŻACKIE 5 marca w strażnicy OSP w Malince odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, na którym wybrano nowy Zarząd OSP Wisła Malinka. W skład Zarządu weszli: Andrzej Szturc Prezes OSP, Jacek Suszka Naczelnik, Marek Sodzawica Wiceprezes, Marcin Szturc Zastępca Naczelnika, Natalia Mitręga Skarbnik, Grzegorz Florek Sekretarz, Mirosław Byrtek Członek Zarządu, Stanisław Czyż Członek Zarządu i Dariusz Florek Członek Zarządu. Podczas zebrania wybrano również Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: Jerzy Bujok Przewodniczący, Czesław Cieślar Sekretarz i Henryk Bujok Członek Komisji. Z kolei na liście delegatów na Zjazd Oddziału Miejskiego ZOSP w Wiśle znaleźli się: Marek Sodzawica, Jacek Suszka, Andrzej Szturc, Henryk Bujok, Czesław Cieślar, Natalia Mitręga i Grzegorz Florek. 12 marca w sali Domu Strażaka w Wiśle Jaworniku, jako ostatnie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze jednostki OSP Wisła Jawornik. W skład nowego Zarządu weszli: Marcin Pilch Prezes OSP, Jan Pilch Zastępca Prezesa, Jan Cieślar Naczelnik, Stanisław Cieślar Zastępca Naczelnika, Dawid Szalbót Skarbnik, Sylwester Słowiok Sekretarz, Bogusław Szlauer Gospodarz, Leszek Troszok Członek Zarządu i Jerzy Polok Członek Zarządu. Podczas zebrania wybrano również Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: Marcin Cieślar Przewodniczący, Łukasz Burian Sekretarz i Andrzej Wisełka Członek Komisji. Na liście delegatów na Zjazd Oddziału Miejskiego ZOSP w Wiśle znaleźli się: Paweł Cieślar, Jan Branc, Bogusław Szlauer, Dawid Szalbót, Sylwester Słowiok i Leszek Troszok. Nowy rok szkolny w wiślańskim gimnazjum W roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum nr 1 w Wiśle oferuje uczniom klas szóstych wybór pomiędzy klasami sportową, językową, ogólną i artystyczną. Klasa ogólna realizuje materiał przewidziany programem nauczania, z uwzględnieniem zdolności i potrzeb uczniów (np. rozwijanie talentów lub zajęcia wyrównawcze). Klasa językowa realizowany jest materiał przewidziany programem nauczania przy zwiększonej liczbie godzin z j. angielskiego (5 godzin tygodniowo) i j. niemiecki (2 godziny tygodniowo). Młodzież może również uczestniczyć w wyjazdach językowych (teatr w j. angielskim, warsztaty językowe, wymiana polsko niemiecka). Klasa sportowa uczniowie mogą rozwijać swe sportowe pasje w dziedzinach lekkoatletyki, pływania, gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna), ćwiczeń ogólnorozwojowych, dzięki dodatkowej bazie sportowej: hali sportowej oraz basenu i bieżni w OS Start. Realizowany jest materiał przewidziany programem nauczania przy zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego (6 godzin więcej). Klasa artystyczna zainicjowana w ubiegłym roku, ma za zadanie rozbudzać artystyczne talenty uczniów, stąd nacisk na rozwój umiejętności plastycznych (rysunek, malarstwo, grafika), wokalnych i artystycznych. To także głębsze, praktyczne poznanie sztuki i kultury regionu (np. poprzez spotkania z twórcami wiślańskimi), ale również zgłębienie warsztatu dziennikarskiego. Całość treści jest równomiernie rozłożona na 3 lata. W naszej szkole działa kilka grup teatralnych, chórek, koła plastyczne, skupiające liczną grupę uczniów, jak również koła zainteresowań, prowadzone przez nauczycieli każdego przedmiotu. Efekty są widoczne poza dobrymi wynikami na egzaminach gimnazjalnych, nasza młodzież osiąga zadowalające wyniki na konkursach i olimpiadach przedmiotowych zostają laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych, otrzymują wyróżnienia i zajmują wysokie lokaty w konkursach innego typu. Organizowana jest wymiana polsko niemiecka, młodzież bierze udział w wyjazdach językowych i obozach ekologicznych. W czasie roku szkolnego, poza uroczystościami rocznicowymi, młodzież może się pochwalić talentami scenicznymi na licznych imprezach szkolnych i środowiskowych. W tym roku miała miejsce trzecia już edycja Teatraliów Międzygimnazjalnych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem (tym razem udział w imprezie wzięło 9 grup z powiatu cieszyńskiego i mamy nadzieję na równie udaną ich kontynuację). Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcie sportowe, nowo otwarta hala sportowa przy szkole przyciąga coraz większą rzeszę entuzjastów sportu. Na hali są organizowane zawody sportowe na różnych szczeblach, w których z powodzeniem biorą udział uczniowie naszej szkoły. Jest to najlepszy dowód zainteresowania działalnością pozalekcyjną. A to jest przecież celem każdej dobrej szkoły, by rozwijać uzdolnienia dziecka. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 33/ , na stronach internetowych szkoły: gim1wisla.webpark.pl oraz w sekretariacie szkoły. Jolanta Gruca Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle

5 KOLEJE: rozkład bez zmian W marcu media poinformowały o zamiarze likwidacji wszystkich połączeń kolejowych na trasie Katowice Wisła. Przewozy Regionalne zagroziły wykreśleniem z rozkładu 64 połączeń, w tym połączeń na linii Katowice Wisła Katowice, jeśli nie znajdą się dodatkowe pieniądze. Samorządy gmin Wisła, Skoczów i Ustroń oraz Powiatu Cieszyńskiego skierowały pismo do Małgorzaty Kuczewskiej Łaski, dyrektora generalnego spółki Przewozy Regionalne, wyrażające zaniepokojenie tymi informacjami. Pod listem, który otrzymał również Marszałek Województwa Śląskiego, podpisali się: Czesław Gluza starosta cieszyński, Piotr Rucki zastępca burmistrza Skoczowa, Ireneusz Szarzec burmistrz Ustronia i Jan Poloczek burmistrz Wisły. Samorządowcy w piśmie apelowali do władz spółki Przewozy Regionalne o przeanalizowanie sytuacji i przyjęcie rozwiązań, reformujących rozkład i wychodzących naprzeciw potrzebom rynku oraz o nie likwidowanie połączeń. Jesteśmy przekonani, że dobrze zorganizowany transport kolejowy, dostosowany zarówno do lokalnych, jak i turystycznych potrzeb rynku jest bardzo potrzebny pisali w liście samorządowcy. Jak się okazało apel samorządowców, przesłany również do marszałka Adama Matusiewicza został wysłuchany. 18 marca biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach poinformowało, że Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie podpisania pięciomiesięcznej umowy z Przewozami Regionalnymi. Dzięki temu zmiany, które zapowiadały Przewozy Regionalne, w tym likwidację połączeń Katowice Wisła, nie zostaną wprowadzone. W związku z uchwałą i zapewnieniem środków na pokrycie deficytu budżetowego wycofamy się z planowanych zmian. Nie będzie likwidacji połączeń informuje Magdalena Tosza ze Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach i dodaje: Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o pokryciu deficytu pozwala nam realizować zaplanowany roczny rozkład jazdy. Podróżujący na trasie Katowice Wisła Katowice mogą więc odetchnąć. Dzięki porozumieniu Spółka Przewozy Regionalne otrzyma 64 mln zł., ale podpisze też dwie krótsze umowy, a nie jak dotychczas jedną, która obowiązywała przez 12 miesięcy. Pierwsza umowa obowiązywać będzie do 31 maja br. Do tego czasu Urząd Marszałkowski będzie miał czas na przeprowadzenie szczegółowego audytu kosztów świadczenia usług przez Śląski Zakład Przewozów Regionalnych. W ten sposób, jak zapowiedział marszałek, samorząd Województwa Śląskiego będzie lepiej przygotowany do podpisania umowy na kolejne pół roku. Co dalej z dworcem? Grupa Muszkieterów planuje wybudować nowoczesny dworzec autobusowy na zakupionym od cieszyńskiego PKS terenie w Wiśle. Obok dworca i dużej poczekalni inwestor planuje otworzyć supermarket spożywczy Intermaché wraz z galerią butików. Nowy Intermarché będzie zarejestrowany w Wiśle, co oznacza że tutaj będą płacone wszystkie podatki. W supermarkecie zostanie zatrudnionych około 50 osób. Dzięki nowej inwestycji w Wiśle mieszkańcy i odwiedzający ich turyści otrzymają nowoczesny kompleks spełniający zarówno potrzeby transportowe, jak i handlowe. Nowy dworzec PKS w Wiśle zyska na swojej randze dzięki uzyskaniu lepszej przepustowości 16 miejsc postojowych oraz parkingu dla autobusów. Do momentu wybudowania nowego dworca zostanie zapewnione funkcjonowanie starego obiektu, tak by umożliwić mieszkańcom i turystom ciągłość korzystania z wszystkich linii zarówno dalekobieżnych jak i lokalnych. Projekt wejdzie w życie, jeśli uzyska zgodę Rady Miasta na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Informacja prasowa: Eliza Orepiuk (ITM Polska) REKLAMA OGŁOSZENIA echo WISŁY 5

6 OPIEKA MEDYCZNA DZIAŁA BEZ ZMIAN Od 1 marca zmianie uległa nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Jak poinformował w wywiadzie dla Gazetycodziennej.pl Jan Kawulok dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Szpital Śląski będzie realizować wyjazdy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze pięciu gmin: Cieszyna, Zebrzydowic, Hażlacha, Goleszowa i Ustronia. Są to wyjazdy np. do zachorowań czy stwierdzenia zgonu. Dla pozostałych 7 gmin, w tym Wisły, zadania te w dalszym ciągu realizuje pogotowie ratunkowe, natomiast realizacja zadania z zakresu ratownictwa medycznego pozostaje bez zmian i w całości wykonywane jest przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe. Najlepszy model jest taki, jaki funkcjonuje w Wiśle czy Skoczowie. Realizujemy tam trzy typy zadań: ratownictwo medyczne, wyjazdową opiekę nocną i świąteczną i ambulatorium nocne i świąteczne. W każdym przypadku można skontaktować się z numerem 999 i to dyspozytor medyczny decyduje o rodzaju pomocy informuje Jan Kawulok. Jak zapewnia dyrektor CPR nie nastąpiły żadne zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w Wiśle. To dobra informacja dla mieszkańców i turystów. Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że obecnie CPR znajduje się w bardzo dobrej kondycji. Nie mamy żadnych zobowiązań wobec kontrahentów. W ciągu ostatnich dwóch lat wymieniliśmy wszystkie karetki systemowe na nowe. Pracownicy cały czas się dokształcają. Całość kosztów kształcenia pokrywa zakład. Wybudowaliśmy nowe garaże. Jeśli nie pogorszy nam się warunków funkcjonowania, to damy sobie radę powiedział w wywiadzie dla Gazetycodziennej.pl dyrektor Kawulok. Pogorszenie warunków mogłoby nastąpić w przypadku planowanej likwidacji regionu operacyjnego powiatu cieszyńskiego. Interwencja władz powiatowych i samorządowych przyniosła jednak pozytywny skutek, co doprowadziło do uniknięcia likwidacji, której miały ulec regiony operacyjne z powiatu cieszyńskiego i żywieckiego (miały być wcielone do bielskiego rejonu operacyjnego). Na razie jednak będą one działać samodzielnie. Zarówno Zarząd jak i Rada Powiatu Cieszyńskiego już w ubiegłym roku czyniły starania, aby została zachowana dotychczasowa rejonizacja, która sprawnie funkcjonowała od 2007 roku. Połączenie regionów operacyjnych: powiatu cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego niosłoby ze sobą zagrożenie powstania struktury niewydolnej o niesprecyzowanym zakresie odpowiedzialności. Nasze zaangażowanie przyniosło pozytywne efekty, co bez wątpienia jest korzystne dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, a co za tym idzie, dla jego pacjentów nie kryje zadowolenia Czesław Gluza, starosta cieszyński. Burmistrz Miasta Wisły działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr 102 z 2010 roku poz. 651) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Wisły w okresie od dnia 29 marca do 18 kwietnia 2011 roku, na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy. REKLAMA OGŁOSZENIA 6 echo WISŁY JÓZEF KUJAWA 9 marca zmarł Józef Kujawa. Całe swoje życie związany był z Wisłą, tu mieszkał i pracował w Ośrodku Sportowym Start. Urodził się 10 stycznia Prawie przez 40 lat czuwał nad bezpieczeństwem osób przebywających na basenach krytym i otwartym przy ośrodku Start. Pracę w ośrodku podjął mając zaledwie 17 lat. Początkowo był sprzątaczem i bileterem. W owym czasie zaczął fascynować się ratownictwem. Ówczesny dyrektor ośrodka Kazimierz Grycz wysłał go wtedy na kurs młodszego ratownika do Katowic. Po jego ukończeniu Józef Kujawa rozpoczął pracę na basenie pod nadzorem obecnego prezesa cieszyńskiego WOPR u Ottona Widzika. Dzięki niemu w pełni poznał tajniki ratownictwa. Jak mówił: to jemu najwięcej zawdzięczam. Mimo trudnych początków bardzo pokochał swoją profesję. Był szanowanym i lubianym ratownikiem. Ludziom patrzącym z boku wydaje się, że ratownik nic nie musi robić, a tak naprawdę trzeba być skoncentrowanym przez cały dzień obserwując wodę. Ludziom przychodzą często do głowy różne szalone pomysły. Trzeba być czujnym na każdym kroku. Ważna też jest grzeczność w stosunku dla ludzi mawiał Józef Kujawa. I za to ludzie go cenili. Prócz pracy na basenie Józef Kujawa miał jeszcze jedną wielką pasję szachy. Był wielkim miłośnikiem królewskiej gry. Uczeń prof. Tadeusza Przybyły posiadał I kategorię szachową, ale na swym koncie miał już normę kandydacką (w tamtych czasach niestety normy jeszcze przepadały). W 1973 roku został wicemistrzem Śląska seniorów, uzyskując wtedy awans do półfinałów mistrzostw Polski. W roku 1979 zdobył tytuł mistrza województwa bielskiego w grze błyskawicznej. Był również wielokrotnym mistrzem Wisły. Został wyróżniony brązową honorową odznaką PZSzach w 1991 roku. W latach był członkiem Zarządu OZSzach w Bielsku Białęj. Jako pasjonat królewskiej gry był animatorem życia szachowego w naszym mieście. Organizował turnieje błyskawiczne (Memoriał prof. Tadeusza Przybyły) oraz liczne symultany szachowe na wiślańskim rynku. Prowadził również działalność szkoleniową wśród dzieci i młodzieży. To on razem z Janem Mojeścikiem w 2005 roku, wraz z otwarciem Domu Kultury w Wiśle, zaczął prowadzić zajęcia szachowe. Z biegiem czasu coraz więcej chętnych brało udział w tych zajęciach. Dzięki niemu swoje sukcesy zaczął odnosić Mariusz Hombek i inni szachiści z Wisły, których był wychowawcą. W dzień przed śmiercią Mariusz zagrał ze swoim trenerem, tak więc Józef Kujawa przy szachownicy był do samego końca. Józef Kujawa w dniu śmierci miał dopiero 63 lata. Na zawsze pozostanie w pamięci wiślan. Łukasz Bielski * Artykuł powstał na podstawie ostatniego wywiadu, jaki Józef Kujawa udzielił Pani Agnieszce Mitrędze oraz notatek Pana Mariusza Hombka. NAJLEPSZE KREPLIKI 3 marca, w Tłusty Czwartek, rozstrzygnięto konkurs na Najlepsze Beskidzkie Krepliki, organizowany po raz szósty przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Wisły IMKO Wisełka. Tym razem ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się w Karczmie Czupel w Jaworniku. Jurorzy ocenili 24 smakołyki. Każdy kreplik był oceniany pod względem wyglądu, smaku i puszystości. No i oczywiście zawartości powideł śliwkowych. Oto wyniki konkursu: I miejsce Mirosław Juroszek (ZSGH Wisła); II miejsce Ewelina Ciemiała (ZSGH Wisła); III miejsce Ewa Szalbot (Agroturystyka Obłańska z Malinki). Laureatom serdecznie gratulujemy!

7 BAL W PATELNIOKU Na zakończenie karnawału Samorząd Szkolny zorganizował w Zespole Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle III Bal Charytatywny. Tegorocznym tematem przewodnim były przebrania w stylu Hollywood, dlatego też sala gimnastyczna na cztery godziny zamieniła się w Galę Oscarów. Po korytarzu przechadzały się najrozmaitsze postacie filmowe: kowboje i kowbojki, włoska mafia, żołnierze, Power Rangers, Lara Croft, Kleopatra, Charlie Chaplin, Marylin Monroe i wiele, wiele innych. Dobrą zabawę gwarantowali profesjonalni Dj eje, m.in. Euzebiusz Wiśniewski oraz Adam Burczak. fot. Z archiwum ZSGH w Wiśle Głównym celem balu była zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane do Wioski Dziecięcej Sindbad w Ustroniu. Dzięki sprzedaży biletów i napojów, loterii fantowej oraz licytacji, Samorząd uzbierał ponad tysiąc złotych, za co chcielibyśmy bardzo podziękować młodzieży oraz nauczycielom. Cała akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie sponsorzy, którzy przekazali fanty do sprzedaży i licytacji, którym również dziękujemy. Zabawa została urozmaicona konkursami. W konkursie tanecznym pierwsze miejsce zajęła Wioleta Olewniczak z klasy 4 tha wraz z Grzegorzem Cieślarem z klasy 4 tg. Natomiast konkurs na najlepsze przebranie wygrała Magdalena Witucka, uczennica klasy 4 thb oraz Janusz Pasterka, uczeń klasy 4tG. Młodzież nagrodziła również najlepiej przebranego nauczyciela Dorotę Mendrek, która przybyła na bal w stroju Kleopatry. Danuta Wantulok SPOTKANIE NAUCZYCIELI EMERYTÓW XII MAŁOPOLSKI KONKURS SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W dniach 4 5 marca w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie odbył się XII Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były specjalności regionalne. Konkurs ten adresowany jest do uczniów szkół gastronomicznych i hotelarskich, a jego celem jest m.in. propagowanie różnorodności potraw i napojów oraz tradycji kulinarnych, dokonywanie oceny własnych umiejętności zawodowych oraz integracja szkół o tym samym profilu kształcenia. Odbywa się on w 3 kategoriach: kucharz, kelner i barman. Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle reprezentowali: Agnieszka Tomecka i Paulina Wagner z klasy IV THB pod opieką Luizy Kezwoń (w kategorii kelner), Damian Rawlik z klasy IV TG pod opieką Iwony Gomoli (w kategorii kucharz) oraz Andrzej Kos z klasy IV THC pod opieką Marii Maciejczek Madej (w kategorii barman). W konkursie kelnerskim zawodnicy nakrywali stół na 6 osób według zaproponowanego menu oraz dekorowali go zgodnie z tematem. Drużyna musiała również uzasadnić wybór potraw i napojów oraz sposób ich podania. Kelnerki z ZSGH przygotowały aranżację stołu W hołdzie Adamowi Mistrzowi z Wisły. Na stole można było zobaczyć elementy stroju skoczka a także jego puchary, natomiast w menu znalazły się m.in.: pajda chleba ze smalcem ziołowym, królik duszony w śmietanie naszpikowany wędzoną słoniną, polywka wiślańska czy comber z sarny pieczony w sosie z zielonego pieprzu nabity na beskidzką drzazgę. Było też ciacho mistrza. Swoim pomysłem nakrycia stołu oraz wzorową obsługą gościa nasze uczennice zdobyły uznanie jurorów i zajęły I miejsce w konkursie. Luiza Kezwoń fot. Z archiwum ZSGH w Wiśle fot. Z archiwum ZNP w Wiśle 8 marca nauczyciele emeryci zrzeszeni w ZNP w Wiśle, spotkali się w Restauracji Drewutnia. Bardzo ciepłą atmosferę spotkania umiliła jego uczestnikom obsługa lokalu, która podjęła gości pysznymi śledziami przyrządzonymi na dwa sposoby. W naszym gronie były również panie, które przygotowały na to spotkanie trzy rodzaje smacznych ciast. Na spotkaniu w Drewutni gościła Jadwiga Lincer, prezes Oddziału ZNP w Cieszynie a zarazem członek Zarządu Głównego ZNP w Warszawie. Zaprosiliśmy także przedstawicieli nauczycieli emerytów z polskich szkół w Republice Czeskiej oraz dyrektora MZEAS u w Wiśle Sylwestra Foltyna, który zawsze chętnie przyjmuje nasze zaproszenia. Dziękujemy Gościom oraz Koleżankom i Kolegom za przybycie na spotkanie. Zarząd SEiR ZNP w Wiśle REKLAMA OGŁOSZENIA Komandor Ustroń, Rynek 3a Szafy, garderoby, zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... ATRAKCYJNE CENY PROMOCYJNE Bezpłatny pomiar! tel , tel. 33/ ustron.pl echo WISŁY 7

8 fot. Z archiwum ZSGH w Wiśle Dzień języka ojczystego W Zespole Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle odbyły się obchody Dnia Języka Ojczystego. Tak, jak w roku poprzednim, wybrany został duchowy patron święta języka. Nie można było wybrać lepszych słów, niż te wypowiedziane przez Jorge Louisa Borgesa Książka winna być formą szczęścia. Tegoroczne obchody Dnia Języka Ojczystego inspirowane były dwoma głównymi motywami gwarą śląską w rekwizytorium Ziemi Cieszyńskiej oraz labiryntową przestrzenią biblioteki. Zostały one uwidocznione przez wystawy. Pierwsza z nich, zatytułowana Wokół ogniska domowego rzeczy ze starej chałupy, stanowiła cenną ilustrację przedmiotów, które były niezbędne w życiu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Autorce wystawy Iwonie Byrtus udało się wskrzesić obraz chałupy przełomu XIX i XX wieku. Druga wystawa instalacja pod tytułem W labiryncie biblioteki oparta była na twórczości Borgesa. Już labiryntowa forma nawiązywała do jednego z głównych motywów argentyńskiego pisarza. Niemniej w zamyśle autorek instalacji, polonistek Aldony Sztuki, Pauliny Damek i Xymeny Borowiak, labirynt biblioteki wypełniony został dziełami literackimi i hipertekstowymi. Obchody Dnia Języka Ojczystego mają w ZSGH już pewną tradycję. W tym roku również przeprowadzone zostały liczne konkursy. Wśród wielu możliwości uczniowie najchętniej biorą udział w konkursach: ortograficznym i gwarowym, natomiast w nieco mniejszym gronie w konkursach: oratorskim i recytatorskim. Dzień rozpoczął się dwoma konkursami. Pod czujnym okiem Lubomira Špili uczniowie zmagali się o tytuł mistrza ortografii i cenną nagrodę Złote Pióro Dyrektora ZSGH. W tym samym czasie w świetlicy internackiej uczniowie prezentowali swój talent recytatorski, gdzie przysłuchiwało się im jury w składzie: Paulina Damek, Aldona Sztuka i Xymena Borowiak. Następnie w szkole królowała gwara, a to ze względu na fakt, iż w sali w internacie uczniowie rozwiązywali w trójosobowych zespołach zadania gramatyczno leksykalne. Na zakończenie konkursów uczniowie prezentowali swe umiejętności w przekształcaniu tekstów literackich na utwory pisane gwarą. Wyjątkowym elementem tegorocznych Obchodów Dnia Języka Ojczystego było wystawienie spektaklu inspirowanego esejem O bibliotece autorstwa Umberto Eco w wykonaniu klasy 1 THA. W konkursach zostali wyłonieni zwycięzcy: 1. Konkurs recytatorski Mówić Reymontem : I miejsce Paulina Kozłowska (3 THb). II miejsce Agnieszka Świerczek (3 TG), III miejsce Klaudia Olszowska (3 THb). 2. Konkurs gwarowy: I miejsce zespół klasy 3 THa w składzie: Patrycja Wawrzacz, Rafał Kolarczyk, Sonia Tyman, II miejsce zespół klasy 3 THc w składzie: Katarzyna Mucha, Paulina Madecka, Patrycja Janik, III miejsce zespół klasy 2 THb w składzie: Jolanta Kajzar, Karolina Rucka, Małgorzata Kajzar. 3. Konkurs ortograficzny o Złote Pióro Dyrektora ZSGH : I miejsce i tytuł mistrza ortografii zdobyła Patrycja Kubaczka (1 GH), II miejsce Martyna Gajny (1 THb), III miejsce Natalia Kubielas (2 THc). 4. Konkurs literacki Tekst artystyczny w aranżacji gwarowej : I miejsce Żaneta Polok (1 ZSZ) wiersz Wisławy Szymborskiej Kot w pustym mieszkaniu, II miejsce Barbara Pilch, Przemysław Bujok (1 GH) fragment Romea i Julii Szekspira, III miejsce Szymon Cymorek, Radosław Klekot, Kamil Długosz, Dawid Pilch (2 THa) fragment Świętoszka. Uhonorowania zwycięzców, wręczenia dyplomów i nagród dokonała dyrektor ZSGH Beata Iwaniuk. W przyszłym roku Dzień Języka Ojczystego będzie obchodził mały jubileusz, gdyż odbędzie się już po raz piąty. Zapraszamy zatem za rok do ZSGH na Święto Języka. Xymena Borowiak X konferencja ekologiczna w Trzyńcu 9 marca w czeskim Gimnazjum w Trzyńcu po raz dziesiąty odbyła się międzyszkolna i zarazem międzynarodowa konferencja ekologiczna. Organizatorami konferencji był Urząd Miejski w Trzyńcu oraz Gimnazjum w Trzyńcu. We wszystkich konferencjach zawsze uczestniczyła młodzież ze szkół czeskich, słowackich oraz polskich, która chętnie wypowiadała się na tematy dotyczące problematyki ekologicznej. Tegoroczna edycja poświęcona była ekologicznemu funkcjonowaniu szkoły i nosiła tytuł Zielona szkoła. Wzięło w niej udział dziewięć szkół. W tegorocznej konferencji uczestniczyły także polskie szkoły z naszego powiatu, w tym LO im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Jubileuszowe spotkanie przebiegało wyjątkowo uroczyście. Młodzież w dojrzały, ciekawy oraz twórczy sposób przedstawiała różnorodne działania, projekty oraz inicjatywy realizowane na terenie szkół w celu promocji ekologicznych postaw, zmniejszających uciążliwość naszego funkcjonowania w środowisku przyrodniczym. Na wyjątkową uwagę zasłużyły (co podkreślali organizatorzy konferencji) trzy wystąpienia, ze względu na profesjonalizm, bogactwo prezentowanych treści, zaangażowanie i ciekawe ujęcie tematu. Wśród nich znalazło się wystąpienie uczennic wiślańskiego LO, które przedstawiły ciekawą prezentację dotyczącą ekologicznego dojazdu do szkoły. Zuzanna Mitręga, Karolina Fusch i Magdalena Macura dokonały bilansu strat i zysków dla środowiska naturalnego, zdrowia człowieka oraz gospodarki państwa wynikających ze stosowania ekologicznych i nieekologicznych środków transportu. Opiekunem grupy była Anna Wąsowicz. Aleksandra Cieślar KRZYSZTOF JOCHACY FINALISTĄ KONKURSU Z RACHUNKOWOŚCI Sukcesem ucznia Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle, Krzysztofa Jochacego z klasy IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, jest zakwalifikowanie się do ścisłego finału IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości, organizowanego przez Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie. Warto wspomnieć, że w I etapie konkursu wzięło udział ponad 9 tys. uczniów z 300 szkół z całej Polski, a do finału zakwalifikowało się tylko 51 uczniów. Finał konkursu został przeprowadzony 3 4 marca na Politechnice Rzeszowskiej i przewidywał 2 części: 60 minutowy test z zakresu treści programowych konkursu (test wyboru z ujemnymi punktami) oraz projekt i jego realizacja na programach finansowo księgowych InsERTU, trwający 180 minut. Nasz uczeń bardzo dobrze rozwiązał test, osiągając jeden z najlepszych wyników i zakwalifikował się do ścisłego finału konkursu, w którym jego zadaniem było opracowanie projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni SAGA, ewidencję operacji gospodarczych z grudnia 2010 roku, bilansu zamknięcia oraz przeprowadzenie analizy stopnia zadłużenia hurtowni w latach Po ogłoszeniu wyników okazało się, że Krzysztof znalazł się w gronie 15 najlepszych uczestników konkursu. Dla podkreślenia jego sukcesu należy dodać, iż jako jedyny wśród grona finalistów był uczniem nie kształcącym się w zawodzie technik ekonomista. Agata Gołąb fot. LO im. P. Stalmacha w Wiśle 8 echo WISŁY

9 RAJD Z TANGIEM W TLE W 2010 roku byłem uczestnikiem wielu ciekawych imprez krajowych i międzynarodowych, rajdach samochodów zabytkowych oraz imprezach militarnych. W tym artykule ograniczę się do rajdów samochodów zabytkowych. W imprezach tych startuję od kilkudziesięciu lat. W ostatnim okresie częściej, ponieważ na emeryturze mam więcej czasu. W roku 2010 zaliczyłem Międzynarodowy Rajd Beskidzki, Rajd Nowodworski, Rajd Warszawski i Twierdza Modlin. Tam też otrzymałem zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Samochodów Zabytkowych w Miluzie we Francji. W rajdach tych startuję razem z bratem ja jestem kierowcą a brat pilotem. Startujemy samochodem BMW DIXI DA2 z 1930 roku (na zdjęciu autor artykułu przy swoim unikatowym pojeździe). Jest to pierwszy model BMW i jedyny egzemplarz w Polsce. Wyjazd do Miluzy sponsorowany był przez największe w Europie Muzeum Pojazdów Samochodowych i Techniki we Francji. Trasa przejazdu prowadziła przez Niemcy, gdzie zaliczyliśmy najpierw Muzeum w Sinsheim, następnie Muzeum w Speyer, a meta była we wspomnianej Miluzie (Festival Automobile de Mulhouse Juillet 2010). Oprócz prezentacji pojazdów mieliśmy dwa dni na zwiedzanie, jednak brakowało czasu, żeby wszystko zobaczyć, gdyż są tam tysiące eksponatów. Mieliśmy satysfakcję, że żadne z odwiedzonych przez nas muzeów nie miało pierwszego modelu BMW DIXI, który myśmy eksponowali. Poznałem tam wielu wspaniałych kolekcjonerów samochodów zabytkowych z różnych państw. Podczas pobytu we Francji podszedł pewnego razu do nas pewien Szwajcar i zapytał: Gdzie w Polsce mieszkacie? Odpowiedziałem mu: Brat we Wrocławiu a ja w Wiśle. On na to: No to coś nas łączy. Bo ja mam żonę z Wisły. Spytałem go z jakiej dzielnicy a on powiedział mi, że z ulicy Wyzwolenia. Ja na to: To pozdrów KONKURS KOMENDY GŁÓWNEJ PSP W Wiśle rozstrzygnięto pierwszy etap 13. edycji Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W bieżącym roku przebiegał on pod hasłem Powódź, pożar, dniem czy nocą straż przychodzi ci z pomocą. Spośród wielu prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków, które wpłynęły na konkurs, jury wybrało 10 najbardziej interesujących i przesłało je do Starostwa Powiatowego w Cieszynie, gdzie odbędzie się kolejny etap konkursu. Zakwalifikowane do niego zostały prace następujących uczniów: Alicji Polok i Martyny Pęcak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Malince, Wiktorii Kędzior, Natalii Kędzior, Dominiki Świercz, Jakuba Marekwicy, Patrycji Gomoli, Jana Podżorskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Głębcach. Uznanie jury zdobyli również najmłodsi uczestnicy konkursu: Oliwer Bujok i Czarek Cieślar z Przedszkola nr 3 w Nowej Osadzie. Specjalne wyróżnienie otrzymał Marek Wrzecionko z SP 4 w Głębcach. Gratulujemy wszystkim laureatom oraz ich nauczycielom i rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów. Dariusz Urbański Spotkania Anonimowych Alkoholików Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Wiślańskiego Centrum Kultury (pl.hoffa 3 wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet Al Anon. Zapraszamy! Pan żonę ode mnie, bo ja mieszkam na ulicy Wyzwolenia 26. Podczas rozmowy Szwajcar powiedział mi, że ma zamiar wybudować w Polsce muzeum powozów konnych na wzór powozowni Muzeum Łańcuckiego. Powiedziałem mu, że pochodzę z Łańcuta i w młodszym wieku powoziłem tam kilkoma powozami. Okazało się, że zna on mojego znajomego, dyrektora Muzeum w Łańcucie pana Wójtowicza. Po takim spotkaniu stwierdziłem, że świat jest jednak mały. Uczestnicząc w rajdach przyświeca mi idea spopularyzowania Polski nie tylko w kraju, ale i w Europie. Chcę pokazać coś znacznie więcej, aniżeli kryte słomą chaty i przydrożne wierzby, dlatego też chętnie korzystam z każdego zaproszenia sponsorowanego, żeby pokazać, że Polska też coś ma do zaprezentowania, czego niejednokrotnie nie ma w wielkich muzeach europejskich. Imprezy zabytkowe same w sobie dają niesamowite wrażenia i przeżycia, gdyż przenoszą nas w świat lat dwudziestych i trzydziestych. Jest to piękne dlatego, że jest w tym bardzo wiele romantyzmu, czego w dzisiejszym zagonionym świecie brakuje. Przepiękne stroje, bogato zdobione elementy karoserii samochodowych i do tego melodie tamtych lat, np. walce Straussa i niezapomniane tanga Petersburskiego na zakończenie rajdu, na balu komandorskim, można zaszaleć w tangu jak za dawnych lat. Przetańczyć tango, to jak opowiedzieć życie, gdzie można było przeżyć wiele wspaniałych chwil a tym właśnie jest rajd samochodów zabytkowych. Ryszard Szczepanik REKLAMA OGŁOSZENIA echo WISŁY 9 fot. Z archiwum autora

10 TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 9 marca w strażnicy OSP Wisła Jawornik odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. W tegorocznych eliminacjach wystartowało 42 uczestników, podzielonych tradycyjnie na trzy kategorie wiekowe, którzy zmagali się z testem pisemnym i pytaniami jury w części ustnej. W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) rywalizowało 19 uczniów. Najlepszy okazał się Adrian Richter ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku, który wyprzedził Aleksandrę Olszar ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnem i Annę Babicką ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Głębcach. W II grupie wiekowej (szkoły gimnazjalne) startowało 13 uczestników, z których najlepiej spisał się Tomasz Procner (Gimnazjum nr 1). Drugie miejsce w tej kategorii zajął Tomasz Bujok a trzecie Janusz Bujok (obaj z Gimnazjum nr 1). W III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne) zwyciężyła Paulina Procner (LO Wisła) przed Jakubem Procnerem (LO Wisła) i Moniką Muchą (ZSGH Wisła). Wszyscy laureaci otrzymali cenne nagrody i dyplomy, które wręczał burmistrz Wisły Jan Poloczek i prowadzący eliminacje komendant miejski OSP Jan Pilch. Zwycięzcy poszczególnych kategorii reprezentowali Wisłę w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, które odbyły się 20 marca w strażnicy OSP Centrum. W grupie I (szkoły podstawowe) zwyciężył Michał Kaleta z Cieszyna (5. miejsce zajął Adrian Richter z Wisły), w grupie II (gimnazja) triumfował Gabriel Mendela z Chybia (7. miejsce zajął Tomasz Procner z Wisły) a w grupie III (szkoły ponadgimnazjalne) najlepszy okazał się Przemysław Małyjurek z Istebnej (4. miejsce Pauliny Procner z Wisły). Zwycięzcy poszczególnych grup awansowali do szczebla wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom, który odbędzie się w Siewierzu. Zielony dzień w Przedszkolu nr 3 21 marca odbyło się święto Pierwszego Dnia Wiosny, do którego dzieci przygotowywały się już od kilku dni. Przedszkolaki tradycyjnie jak co roku pożegnały Zimę i powitały Wiosnę. Nasze starszaki razem z nauczycielkami wykonały Marzannę i wspólnie ją wołały. W tym dniu każdy z przedszkolaków i kadra przedszkola była ubrana na zielono a dzieci na zajęciach wykonywały zielone prace. Odwiedziła nas również Pani Wiosna. Przygotowała dla nas zagadki, konkursy i zabawy, które miały pomóc wygonić Zimę. Dzieci poznały również ulubione kolory wiosny, ulubiony smak i zapach. Wszędzie królowała zieleń. Radośnie, z uśmiechem powitano pierwszy dzień wiosny. Magdalena Brodacka KRONIKA POLICYJNA fot. Magdalena Brodacka fot. Łukasz Bielski OSTATKI W PIĄTCE 5 marca w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworniku odbył się coroczny, ostatkowy Bal Szkolny. Zorganizowała go Rada Rodziców przy ogromnym wsparciu i pomocy rodziców, grona pedagogicznego naszej szkoły oraz ogromnemu zaangażowaniu coraz większej grupy sponsorów. Z roku na rok na bal przybywa coraz więcej gości spoza Jawornika. Ten stan rzeczy cieszy organizatorów, zwłaszcza że wszyscy goście bawili się świetnie i byli hojni. Uzyskane profity trafią do naszych uczniów, co w dużej mierze przyczyni się do dalszej i bogatszej ich edukacji. Wszystkim sponsorom za wielkie serce serdeczne podziękowania składają uczniowie SP 5 w Wiśle Jaworniku, Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne. Iwona Konderla Przewodnicząca Rady Rodziców REKLAMA OGŁOSZENIA SKLEP U PAKUŁKI USTROŃ HERMANICE, ul. Skoczowska 23 Drewno podpałkowe, kominkowe (pakowane na paletach), brykiet, węgiel groszek workowany łupek granitowy, art. metalowe plastik, szkło i inne sól drogowa tel.: 33/ , ZAPRASZAMY! 1 marca na ul. 1 Maja policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki Land Rover, którym kierował mieszkaniec Wisły. Okazało się, że jest nietrzeźwy miał ok. 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. 6 marca policjanci zostali powiadomieni o kradzieży 500 złotych w gotówce na szkodę mieszkańca Wisły. Po czynnościach okazało się, że złodziejem był znajomy pokrzywdzonego, również mieszkaniec naszego miasta. Pieniądze odzyskano. 15 marca na ul. Wyzwolenia nieznany sprawca wszedł do mieszkania i skradł z niego 5200 złotych w gotówce na szkodę mieszkańca Wisły. 21 marca w Jaworniku zatrzymano do kontroli samochód marki Audi. Kierował nim na podwójnym gazie mieszkaniec Wisły, który miał 0,86 promila alkoholu w organizmie. 24 marca funkcjonariusze policji zatrzymali na ul. Wyzwolenia samochód marki Ford Transie. Podczas kontroli wewnątrz pojazdu znaleziono 800 litrów oleju napędowego, pochodzącego z nielegalnego źródła. Towar skonfiskowano a kierowcę pojazdu i pasażerów, pochodzących z Częstochowy i Legnicy, zatrzymano. Odpowiedzą za paserstwo. 25 marca na ul. 1 Maja policjanci zatrzymali jadącego zygzakiem rowerzystę. Jednośladem poruszał się mieszkaniec Wisły, który miał aż 2,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. We współpracy z Komendantem KP w Wiśle Markiem Legierskim opracował Łukasz Bielski STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE Kwiecień to tradycyjny okres wiosennych porządków w rejonie naszych posesji. Sprzątając, porządkując i upiększając ogródki i tereny wokół budynków pamiętajmy o właściwym gospodarowaniu zebranymi odpadami. Zachęcamy do dokonania segregacji zebranych odpadów. Odpadów biodegradowalnych (liście, trawa i drobne gałęzie) nie spalajmy lecz oddajmy do kompostownia. Tego typu usługi prowadzi znana w mieście firma zajmująca się oczyszczaniem naszego miasta za naprawdę drobną opłatą wystarczy zakupić stosowny worek na odpady. Andrzej Gańczarczyk Komendant Straży Miejskiej PODZIĘKOWANIE Rada Pedagogiczna Przedszkola Integracyjnego w Wiśle składa serdeczne podziękowanie kierownikowi i pracownikom Nadleśnictwa w Wiśle za aktywną współpracę z Przedszkolem Integracyjnym. Dyrektor placówki, nauczyciele, pracownicy oraz wychowankowie gorąco dziękują Nadleśnictwu za zakup dla naszego przedszkola wspaniałych książek oraz plansz edukacyjnych o tematyce przyrodniczo ekologicznej. Wszystkich pracowników Nadleśnictwa zapraszamy na uroczystość,,dnia Ziemi, która odbędzie się w kwietniu b.r. Marzena Popek Dyrektor Przedszkola Integracyjnego 10 echo WISŁY

11 fot. Łukasz Bielski TEATRALIA PO RAZ TRZECI Już po raz trzeci na deskach wiślańskiego kina Marzenie stanęli młodzi aktorzy z gimnazjów powiatu cieszyńskiego, by zmierzyć się w teatralnych szrankach pod czujnym okiem profesjonalnego jury. 18 marca odbyły się III Wiślańskie Teatralia Międzygimnazjalne, nad którymi patronat objął Burmistrz Miasta Wisły Jan Poloczek. Impreza cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy powiększająca się ilość zespołów i grup teatralnych, biorących udział w tym niezwykłym wydarzeniu. W tym roku do Wisły zjechało pięć zespołów teatralnych z Cieszyna, Chybia, Zebrzydowic i Ustronia a dołączyły do nich cztery zespoły z wiślańskiego Gimnazjum nr 1, które przez trzy godziny zabawiały i wzruszały zgromadzoną w kinie publiczność a zarazem rywalizowały o nagrody, przyznawane przez jury, oceniające umiejętności aktorskie młodzieży. W tym roku w jego skład weszli: Iwona Kusak specjalista ds. teatru w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku Białej, Izabela Pustówka dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury oraz Maciej Dziaczko aktor i współtwórca Teatru Cogitatur w Katowicach. Teatralia rozpoczęto od występu młodych tancerzy ze Szkoły Tańca OpenTany pod kierunkiem Wojciecha Twardzika. Po efektownym wstępie zgromadzonych w kinie gości powitała Jolanta Gruca, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle a oficjalnego otwarcia imprezy dokonała Lidia Forias, zastępca burmistrza Wisły. Całość uroczystości prowadziły pomysłodawczynie imprezy Ewa Śmiałkowska i Joanna Leszczyńska Suchowska a nad oprawą muzyczną czuwała Małgorzata Borowska. RYSUNKI ANNY PASIERBEK 25 marca w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy autorskiej prac Anny Pasierbek pt. Z naturą na ty. Anna Pasierbek (ur r.) absolwentka kierunku architektura krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stawiająca pierwsze kroki w zawodzie. Pochodzi z Biernej w gminie Łodygowice. W procesie projektowania zawsze stara się respektować prawa natury. Uważa, że kształtowanie zielonych przestrzeni wiąże się nie tylko z koniecznością posiadania ugruntowanej wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim z czerpaniem radości z tego działania. W wolnych chwilach zajmuje się grafiką i rysunkiem głównie rysunkiem satyrycznym, komiksem o tematyce botanicznej. Wystawa potrwa miesiąc. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. Obok prezentujemy jedną z prac autorki. Rysunki Anny Pasierbek będziemy w Echu Wisły prezentować cyklicznie. Iwona Pinkosz Podczas Teatraliów zobaczyliśmy dziewięć scenek. W występach konkursowych wzięli udział: grupa teatralna Bibliotecus z Wisły ( Sprzedawca marzeń ), grupa teatralna Trzy...kropek z Wisły ( Pani Twardowska ), grupa teatralna Maski z Ustronia ( Laura i tron elfów ), grupa teatralna Zaklinacze dusz z Zebrzydowic ( W krainie cudowności ) i grupa teatralna Liberum artis z Wisły ( Wiosenna wyprzedaż ) w kategorii TEATR oraz grupa teatralna z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna ( A kto tu teraz posprząta? ), kabaret Skromna grupa teatralna z Chybia ( Szkolne zoo ), grupa Do myślnik z Wisły ( Romeo i Julia ) i kabaret Szczukersi z Ustronia ( Król i wieśniacy ) w kategorii KABARET. Między występami grup, w antraktach, swoimi umiejętnościami popisywali się Klaudia Pękała, grupa wokalna Aero, Grażyna Podżorska i Michalina Pilch, Krzysztof Szalbot, Krystyna Michalik i Agnieszka Szebla oraz Debora Bujok. Scenki przedstawione przez uczestników śmieszyły i wzruszały. Po występach jury podjęło decyzję o przyznaniu nagród grupowych i indywidualnych. W kategorii TEATR zwyciężyła grupa Liberum artis z Wisły (opiekun Joanna Leszczyńska Suchowska) a w kategorii KABARET najwyższe uznanie jury zdobyła grupa teatralna z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna (opiekun Bogusław Słupczyński). Nagrody indywidualne za grę aktorską otrzymali: Anna Madura, Anna Płaczkiewicz, Wiktoria Krysta, Kamila Pękała, Justyna Kądziołka, Justyna Grzonka i Karolina Dziendziel rola żeńska oraz Bartosz Cichowski, Łukasz Wróbel, Jan Tarnowski, Szymon Kaleta, Bartek Bylok, Szymon Szalbot, Kamil Cieślar i Samuel Pilch rola męska. III Wiślańskie Teatralia Międzygimnazjalne należy zaliczyć do udanych. Po raz trzeci już mogliśmy się przekonać, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu imprezy, a wciąż rosnąca liczba zespołów teatralnych z różnych gimnazjów daje dowód zainteresowania wiślańskimi Teatraliami. Do zobaczenia za rok! Ewa Śmiałkowska Z NATURĄ NA TY fot. Łukasz Bielski fot. Iwona Pinkosz echo WISŁY 11

12 fot. Iwona Pinkosz WSZYSTKIE JESTEŚMY WYJĄTKOWE 18 marca wszystkie kobiety, bez względu na wiek, mogły poczuć się piękne, biorąc udział w spotkaniu przy kawie, herbatce, ciastku i zdrowych przekąskach. Jestem wyjątkowa, czyli wiosenne przebudzenie dla kobiet było idealną okazją, by w miłej atmosferze wysłuchać wykładu socjologa Teresy Tymrakiewicz pt. Autoportret myślą, mową i kredką malowany. Socjolog opowiedziała o tym, że nasze życie i sposób jego postrzegania, zaczyna się od naszych myśli, monologu wewnętrznego (ważne, żeby dobrze ze sobą rozmawiać). Tę dobrą rozmowę można i należy przenosić na innych: bliskich, dalszych i całkiem dalekich. Słowo ma moc sprawczą jeśli mam w sobie, słyszę, daję dużo dobrych słów świat mój cały staje się dobry. Słowa automotywują, kreślą wewnętrzną sylwetkę i budują obraz świata a świat widzimy, słyszymy, czujemy i mamy wielki wpływ na to, jaki on jest. Wykorzystujmy nasze atuty, jako kobiety świadome tego faktu, czyli: od dziś myślimy, mówimy i pokazujemy się bardziej świadomie, wykorzystując słowo, barwę i ruch mówiła Teresa Tymrakiewicz. Podczas imprezy wizażystka i stylistka Anna Wieja doradzała, jak w prosty sposób poczuć się wyjątkowo. Zabarwiając pozytywnie swoje myśli, otwieramy się na siebie. To, czego potrzebujemy to zachwyt nad życiem, którego przecież jesteśmy integralną częścią. A więc twórzmy swój świat, codziennie odkrywajmy piękno z odbicia lustra, bo jesteśmy wyjątkowe! mówiła. Anna Wieja opowiedziała o tym, jak przy pomocy barwy, ubioru, kosmetyków podkreślić swoją własną wyjątkowość. Nasz wygląd jest częścią naszych myśli, pragnień, ale też dbałości. Zatem do dzieła Drogie Panie piękniejmy! mówiła. Podczas spotkania przedstawione zostały także przykłady, jak właściwie uzupełniać strój o mały barwny element, co otrzymamy jeśli delikatnie przełamiemy nasze przyzwyczajenie w makijażu czy ubiorze, dodając np. cień do oczu czy korale do bluzki, itp. Dodatkową atrakcją były warsztaty eko prasowania, czyli torby i torebeczki ze starych plastikowych reklamówek. Warsztaty te prowadziła Joanna Surma. Iwona Pinkosz REKLAMA OGŁOSZENIA 12 echo WISŁY NIEZWYKŁY TENOR 4 marca w kinie Marzenie w Wiśle wystąpił niezwykły Kabaret Tenor. Z okazji Dnia Kobiet wieczór dodatkowo umilił słodki upominek dla każdego oraz losowanie atrakcyjnych nagród. Kabaret Tenor, który mieliśmy już okazję podziwiać 25 września ubiegłego roku w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny w Wiśle podczas II Długiego Kabaretonu nad Wisłą, z pewnością wszystkim zapadł w pamięć. I tym razem wspaniały występ wprowadził w doskonały nastrój każdego. Czesław Jakubiec to prawdziwy Tenor oraz wyjątkowa postać kabaretowa. Doskonale radzący sobie na scenie w pojedynkę, zapewnia publiczności niezapomnianą zabawę wymyślnymi strojami i operetkowym głosem. W ostatnich latach został laureatem większości festiwali kabaretowych, a uznanie krytyków zdobył swoją niepowtarzalnością i oryginalnością repertuaru. Jego pojawienie się w programie TVN Mam Talent wzbudziło pozytywne zaskoczenie i ciekawość widzów sylwetką artystyczną Tenora. Lekkość dowcipu oraz wyjątkowy kontakt z publicznością sprawiają, iż artysta potrafi rozbawić do łez. Nie inaczej było podczas jego wiślańskiego występu na początku marca. Tenor zachwycił swym talentem publiczność, czego dowodem były kilkukrotne bisy. Wiślańska publiczność po prostu nie chciała pozwolić artyście zejść ze sceny. Czas spędzony z Tenorem, to czas wypełniony uśmiechem, czas, w którym choć na moment można zupełnie zapomnieć o szarości dnia i po prostu doskonale się bawić. Iwona Pinkosz WYSTAWY: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz , w środy w godz. 9 17, w poniedziałek nieczynne, tel.: 33/ Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: Prace twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Grupa Twórców Wiślanie z okazji jubileuszu 20 lecia istnienia. Galeria U Niedźwiedzia, ul. P. Stellera 2, czynna w godz , tel.: 033/ Wystawa stała prac Grupy Twórców Wiślanie. Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 33/ Ekspozycja stała: wystawa Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego. Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz , tel.: 33/ Wystawy prac uczniów Gimnazjum w Wiśle. Dom Zdrojowy czekoladowa figura Adama Małysza. Wystawa prac Anny Pasierbek Z naturą na ty. Galeria U Dziadka Hotel Centrum, ul. 1 Maja 47, czynna w godz Ekspozycja stała. Galeria Zapiecek u Jędrysa, ul. Konopnickiej 25, czynna codziennie, tel.: 33/ Ekspozycja stała. Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa Agawa ), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/ Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy. Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW Zimowit ), czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała. Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a, czynna od wtorku do niedzieli w godz , tel.: Ekspozycja stała. Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w godz oraz w niedziele w godz Ekspozycja stała. Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/ , lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 033/ Ekspozycja stała. Galeria w restauracji Strzecha pod Dębem, ul. 1 Maja 67, czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała: Malarstwo na szkle Maria Gatnar Guzy. Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/ , czynna codziennie. Ekspozycja stała wystawa eksponatów japońskich. fot. Iwona Pinkosz

13 fot. MBP w Wiśle O sztuce w bibliotece 24 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie na temat życia i twórczości Czesława Kuryatty ( ), artysty malarza, który w 1938 roku zamieszkał w willi Światłocień w Wiśle. Prelekcję, zorganizowaną w związku z przypadającą w marcu 60. rocznicą śmierci artysty, przygotował i przedstawił Michał Kawulok, historyk sztuki z Muzeum Beskidzkiego. Uczestnicy spotkania mogli nie tylko wysłuchać informacji biograficznych, ale również, dzięki prezentacji multimedialnej, zobaczyć wiele prac, wykonanych różnymi technikami malarskimi. Twórczość Czesława Kuryatty obejmuje przede wszystkim portrety, pejzaże śląskie, przemysłowe i beskidzkie oraz martwe natury. Do najczęściej portretowanych osób należy żona artysty, Leonia, ale z dyskusji, jaka wywiązała się po prelekcji wynika, że wielu mieszkańców Wisły posiada prace pędzla Czesława Kuryatty. Artysta chętnie portretował osoby ze swego otoczenia i na jego obrazach często pojawiają się znajome widoki wiślańskie. Sztukę inspirowaną wiślańskim krajobrazem zawsze warto promować, zwłaszcza, jeśli jest to sztuka przez duże S. (drc) Na dzień 17 kwietnia 2011 roku przypada 25. rocznica śmierci Marii Wardas, pisarki i lotniczki, która przez 20 lat mieszkała w Wiśle. Związana ze Śląskiem Cieszyńskim od urodzenia, poświęciła mu część swej bogatej twórczości literackiej. Na kartach jej powieści pojawia się również Wisła, a wielu mieszkańców pamięta spotkania autorskie Marii Wardas odbywające się w Miejskiej Bibliotece Publicznej czy podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Warto zatem przypomnieć niezwykle barwną biografię pisarki. Urodziła się dnia 5 lipca 1907 roku w Roztropicach koło Skoczowa, gdzie uczęszczała do szkoły ludowej. Edukację kontynuowała w szkole wydziałowej w Skoczowie, gdzie jej nauczycielem był m.in. Gustaw Morcinek. Dwukrotnie uciekała ze wsi do miasta, najpierw do Krakowa, a w 1926 roku do Cieszyna, gdzie zatrudniła się w fabryce. Po ukończeniu kursów z zakresu księgowości i stenografii w 1928 roku podjęła pracę stenotypistki w Wojewódzkim Urzędzie Budownictwa w Cieszynie. Była działaczką Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, do którego wstąpiła w 1925 roku oraz pierwszą na Śląsku rowerzystką i motocyklistką, startującą w rajdach motorowych. W tym czasie zainteresowała się również sportem lotniczym i wcześnie trafiła do Harcerskiej Szkoły Szybowcowej w Goleszowie. W 1930 roku przeniosła się do Katowic, gdzie pracowała jako sekretarka w Polskim Związku Motorowym. W 1931 roku została absolwentką kursu pilotażu samolotowego w Aeroklubie Śląskim i zwyciężyła w I Rajdzie Lotniczek Dookoła Polski, uzyskując nagrodę i medal. Od 1932 roku mieszkała w Warszawie, gdzie prowadziła sekretariaty w Instytucie Oświaty i Kultury im. S. Staszica i Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy. Już w latach międzywojennych uprawiała czynnie narciarstwo i taternictwo oraz literaturę. Za honoraria autorskie kupiła samolot RWD. W czasie II wojny światowej działała w konspiracji. Na Lubelszczyźnie należała do partyzanckiej Organizacji Walki Wyzwoleńczej Wilki, działała w ZWZ i AK; była też komendantką kobiecej straży obywatelskiej. Po wyzwoleniu pracowała jako sekretarka Komisji Centralnej Związków Zawodowych, następnie w Resorcie Komunikacji PKWN, a w lutym 1945 roku została komendantką portu lotniczego w Łodzi. Brała udział w I Unifikacyjnym Kursie Lotników w Ligocie Dolnej w 1945 roku oraz I Zlocie Młodzieży Demokratycznej w Pradze w 1947 roku. W następnych latach zatrudniona była Wieści z biblioteki Biblioteka poleca Byliśmy u Kornela. Rzecz o Kornelu Filipowiczu Wydaw. Literackie, Kraków Byliśmy u Kornela to zbiór szkiców o jednym z ciekawszych, polskich twórców literatury XX wieku. Na publikację składają się wybrane utwory K. Filipowicza, a także wspomnienia o pisarzu. Przedstawiony został tu jako pasjonat rybołówstwa, organizator spływów kajakowych, człowiek silnie związany z przyrodą, otwarty, rzetelny, odpowiedzialny, usiłujący dotrzeć do drugiego człowieka. Wśród tych, którzy przywołują i wywołują z (nie)pamięci postać K. Filipowicza są: Jerzy Kronhold, Ewa Lipska, Maria Podraza Kwiatkowska, Jerzy Pilch, Stanisław Różewicz, Artur Sandauer, Jan Józef Szczepański. Renata L. Górska. Za plecami anioła Wydaw. Replika, Zakrzewo Współczesna powieść o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi i przezwyciężaniu przeciwności losu. Marta zamieszkuje w niemieckim Tauburgu, sennym miasteczku, w którym czas zdaje się płynąć swoim rytmem. Nieufni mieszkańcy stają się z czasem przyjaciółmi Marty. Poznając członków arystokratycznego rodu, nieświadomie odkrywa mroczną, rodzinną tajemnicę. Nowo poznani mieszkańcy ukrywają sekret, którego bohaterka powieści nie potrafi pojąć. Klucz do rozwiązania zagadki i być może do jej życiowego szczęścia, kryje się w umiejętności spojrzenia na wszystko z zupełnie nowej perspektywy. Barbara Gawryluk. Moje Bullerbyn Wydaw. Akapit Press, Łódź Natalka wraz z rodzicami musi przenieść się z Krakowa do Szwecji, gdzie czeka na nią nowy dom i zupełnie nowe miejsce na ziemi. Jednak ona wcale nie chce zmieniać szkoły i koleżanek, a przede wszystkim nie chce rezygnować z tańca w ukochanym zespole hip hopowym! Jest więc w książce wszystko, co może zainteresować młodych czytelników (czy raczej czytelniczki): problem akceptacji wśród rówieśników, zmiana środowiska, inna kultura, nowe wyzwania, pasja, która dodaje skrzydeł, przyjaźń, zalążek miłości, relacje rodzinne, wreszcie spotkanie z osobą starszą (sąsiadka o imieniu Selma) i niepełnosprawną (Karina). Historia opowiedziana wartkim, młodzieżowym i prostym językiem. Polecamy! MBP Wisła Mieszkała w Wiśle 20 lat. Maria Wardas ( ) w Wydziale Propagandy PLL LOT. Działała w Aeroklubach w Katowicach, Warszawie i Łodzi. Z Aeroklubem wygrała proces o swój samolot. Jako pisarka zadebiutowała reportażem z I Rajdu Lotniczek Dookoła Polski w czasopiśmie Światowid w 1931 roku. Była autorką szeregu książek, artykułów prasowych oraz audycji radiowych, które poświęcała głównie tematowi sportu lotniczego. W 1950 roku została członkinią Związku Literatów Polskich. W 1966 roku na stałe osiadła w Wiśle. Jej wyjazd do Brazylii nie doszedł do skutku, ale odbyła dwuletnią ( ) podróż po Stanach Zjednoczonych, wyjeżdżała do Związku Radzieckiego, Niemiec i Czechosłowacji, toteż jej powieści ukazywały się nie tylko w kraju, ale także za granicą. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana za swą wieloraką działalność, zmarła w 17 kwietnia 1986 roku w Warszawie i pochowana została na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Jako powieściopisarka znana jest z prac takich jak: Próba skrzydeł 1934 (pamiętnik z rajdu lotniczego dookoła Polski), Maryśka ze Śląska 1935 (powieść, debiut książkowy z przedmową Gustawa Morcinka, 2 wyd. pt. Dziewczyna z chmur), Janek lotnik (1935), Lot Jurka dookoła polski 1936 (przedwojenne powieści dla młodzieży), W śniegu i w słońcu 1938 (powieść narciarska), Rekord Władka Dzięcioła 1947, Wyłom (6 tomów o życiu na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku) , Zew przestworzy 1961 (opowieść biograficzna poświęcona lotnikom Franciszkowi Żwirce i Stanisławowi Wigurze), Wspomnienia ze skoczowskiej wydziałówki, [w:] Pamiętnik Skoczowski 1967, Kościuszko jeździ po Milwaukee 1978, Maryśka za wielką wodą Wśród jej dzieł znajduje się proza poświęcona lotnictwu, narciarstwu, emigracji i ziemi cieszyńskiej, przesycona licznymi wątkami autobiograficznymi. Pisała zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych obrazując życie rodzinnej ziemi. Jako czytelniczka i koleżanka Gustawa Morcinka, Zofii Kossak, Walentego Krząszcza oraz krewna Emilii Michalskiej skazana była na sukces literacki. Kroczyła jednak swoją, bardzo oryginalną drogą, której trasę wyznaczała sama. Miejska Biblioteka w Wiśle w związku z nadchodzącą rocznicą śmierci pisarki przygotowała wystawę biograficzną pt. Piórem i śmigłem. Maria Wardas ( ). Otwarcie ekspozycji odbędzie się 14 kwietnia 2011 roku (czwartek) o godz w czytelni biblioteki. Serdecznie zapraszamy. Renata Czyż echo WISŁY 13

14 SZUKAJĄ SCHRONIENIA Wiślańskie Centrum Kultury pomaga zwierzakom znaleźć nowy dom ZAPOWIEDZI Filipek został wyrzucony z auta pod koniec 2010 roku, w mroźny, grudniowy wieczór. Mimo złych doświadczeń jest bardzo ufnym, wesołym, energicznym, pieskiem, który będzie kochał swojego opiekuna całym psim serduszkiem. Jego wyjątkowe różnokolorowe oczy zwracają szczególną uwagę jedno oczko jest brązowe drugie niebieskie. Szybko się uczy, jest bardzo posłuszny. Przyzwyczajony do dzieci i obecności innych psów, jest nauczony czystości. Filipek ma około roku, jest średniej wielkości. Obecnie przebywa w domu tymczasowym pod opieką fundacji. Kontakt: Fundacja Lepszy Świat, tel , Maks jest średniej wielkości, około 4 letnim, gładkowłosym pieskiem. Jest bardzo przyjazny w stosunku do wszystkich żyjących stworzeń, kocha ludzi, jest bardzo towarzyski. Całe swoje dotychczasowe życie spędził na krótkim łańcuchu, więc jest bardzo spragniony ruchu, lubi poznawać świat. Mógłby mieszkać zarówno w mieszkaniu, jak i w domu z ogrodem. Będzie doskonałym towarzyszem spacerów i przyjacielem. Jest zdrowy, zaszczepiony, wkrótce zostanie wykastrowany. Obecnie przebywa w domu tymczasowym pod opieką fundacji. Kontakt w sprawie adopcji: Fundacja Lepszy Świat, tel , REKLAMA OGŁOSZENIA BIURO RACHUNKOWE mgr Barbara Zniszczoł DORADCA PODATKOWY 14 echo WISŁY ul. Willowa 11 Wisła 33/

15 Patroni wiślańskich ulic (2) Julian Ochorowicz Ulica J. Ochorowicza znajduje się na tzw. Dzielnicach i jest jedną z dłuższych. Rozpoczyna się z ul. 1 Maja (tuż za cukiernią U Janeczki ) a kończy się wysoko na zboczach Kobylej. Do postaci najbardziej znanych w historii Wisły należał Julian Ochorowicz. Urodził się w roku 1850 w Radzyminie. Już w szkole średniej wykazywał ogromne zainteresowania zarówno naukami humanistycznymi jak i ścisłymi. W wieku 16 lat wstąpił do Szkoły Głównej Warszawskiej na Wydział Filozoficzno Historyczny by potem przenieść się na Wydział Fizyko Matematyczny. Już w trakcie pierwszych lat studiów był autorem kilku prac naukowych czym zyskał uznanie środowiska naukowego. W 1875 roku przeniósł się na Uniwersytet Lwowski gdzie uzyskał habilitację i objął stanowisko docenta psychologii i i filozofii przyrody na Wydziale Filozoficznym. Przez cały czas, oprócz rozwijania swoich zainteresowań na polu psychologiczno filozoficznym, interesował się fizyką eksperymentalną w zakresie elektryczności i elektromagnetyzmu. W roku 1882 J. Ochorowicz przeniósł się do Paryża. Tam powstają jego najważniejsze wynalazki z dziedziny przesyłania głosu (m.in. termo mikrofon oraz system odtwarzający głośno mowę). Jego wynalazki zdobyły wielkie uznanie wśród ówczesnych uczonych demonstrował je na wystawach w Paryżu, Antwerpii, Warszawie, Petersburgu gdzie uzyskiwał złote medale. Następne lata swojego życia poświęcił studiowaniu psychologii czym zajmował się do końca życia. Swoje przemyślenia i opisy doświadczeń publikował w wielu czasopismach lekarskich. Nie zawsze był akceptowany przez innych światowej sławy naukowców choć historia pokazała, że swoimi tezami, szczególnie z zakresu psychologii znacznie wyprzedził swoje czasy. Dużo swoich badań poświęcił hipnozie, zbudował nawet hipnoskop przyrząd do badania wrażliwości hipnotycznej człowieka. W roku 1899 Julian Ochorowicz został zaproszony przez Bogdana Hoffa do Wisły. Ciekawym jest, że uczony światowej sławy, odnoszący wiele sukcesów w wielu stolicach europejskich, wydający prace na światowym poziomie postanowił przyjechać do zabitej jeszcze wtedy deskami wsi i zamieszkać tu na 13 lat. Otwarte pozostaje pytanie: jakie siły spowodowały jego przyjazd do miejscowości w której oprócz Bogdana Hoffa (potem dopiero ks. J. Burschego i innych) nie miał możliwości kontaktu ze światem nauki i intelektu, którego był istotnym uczestnikiem. WISŁA NA TARGACH W dniach marca odbyły się największe targi turystyczne na południu Polski Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2011, na których nie mogło zabraknąć naszego miasta. Wisła przedstawiła swoją ofertę wspólnie z innymi gminami Beskidzkiej 5 na stoisku Śląskiej Organizacji Turystycznej. W targach udział wzięli wystawcy z Belgii, Bułgarii, Czech, Egiptu, Francji, Gruzji, Indonezji, Litwy, Słowacji, Tunezji, Turcji, Węgier, Włoch i Polski! Obecne były także stoiska narodowe Czech, Egiptu, Indonezji, Litwy, Słowacji, Tunezji, Turcji oraz Węgier. Była to kompleksowa prezentacja ofert regionów, touroperatorów, biur podróży, uzdrowisk, przewoźników, usług turystycznych, i innych! Ewa Zarychta fot. Franciszek Drewniok Jego okres wiślański nie był okresem bezczynności. Zaangażował się w popularyzacje Wisły jako letniska budując kilka pensjonatów piszą na ten temat szczegółowo Dominik Konarzewski i Michał Kawulok w materiałach do Monografii Wisły Od wsi do uzdrowiska. Dziedzictwo architektoniczne Wisły. W 1905 roku Ochorowicz wybudował murowaną Ochorowiczówkę, która przyniszczona zębem czasu stoi właśnie przy ul. Ochorowicza. Budowa pensjonatów wymagała poświęceń a J. Ochorowicz nie był zachwycony mieszkańcami Wisły, których tak między innymi scharakteryzował: powolność ich była po prostu przerażająca! Nic podobnego nie spotkałem nigdzie. A zdumiewająco powolna była nie tylko ich praca ale nawet przejście paru kroków, albo sięgnięcie po narzędzie, tak że robotnik ten tańszy niż gdzie indziej kosztował znacznie drożej. Ochorowicz angażował się osobiście w budowę pensjonatów kiedyś w czasie prac spadł rusztowania i złamał nogę. Nienajlepiej złożona przez miejscowego doktora noga spowodowała, że Ochorowicz utykał na nią do końca życia. Wracając jednak do Ochorowicza, jego zasługi dla Wisły są bardzo duże. Oprócz zbudowania kilku willi (wg projektu Bogdana Hoffa) i zapraszaniu do Wisły znakomitych ludzi znalazł czas na rozbudzanie ducha narodowego wśród miejscowej ludności. Był między innymi, wspólnie z ks. Juliuszem Bursche współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Wisły (1905), w 1909 roku współzałożył oddział wiślański Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego. Szkole wiślańskiej podarował około 600 książek. W roku 1904 po wybudowaniu największej willi willi Maja J. Ochorowicz wspólnie z Janem Wantułą z Ustronia doprowadził do zorganizowania przedstawienia amatorskiego zespołu teatralnego dla ludności Wisły. Za opowiadaniem Jana Kropa przytoczę ciekawy pokaz przeprowadzony w jednej z klas wiślańskiej szkoły. Kiedyś Ochorowicz, jako wynalazca i zwolennik wszelkich nowinek technicznych przywiózł do Wisły prosty fonoskop (urządzenie będące pierwowzorem adapteru, na którym zapisywano dźwięk na wałku woskowym przy pomocy igły połączonej z membraną). Pokazał urządzenie uczniom i poprosił jedną z dziewczynek o powiedzenie do mikrofonu kilku słów. Przerażona dziewczynka powiedziała spontanicznie: Jo móm rada swojóm mame. Kiedy po chwili Ochorowicz odtworzył z fonografu wypowiedziane przed chwilą słowa, zjawisko wzbudziło zdziwienie a i częściowe przerażenie. W czasie pobytu w Wiśle Julian Ochorowicz intensywnie prowadził badania zjawisk paranormalnych. Eksperymentował z młodą kobietą Stanisławą Tomczykówną. Badał w sposób naukowy zjawisko mediumizmu. W numerze pierwszym Annales des science psychologiques z 16 stycznia 1909 roku Ochorowicz pisze: Stanisława Tomczykówna jest ładną, skromną, inteligentna panną, jakkolwiek bez wykształcenia. Jest nadzwyczajnie uzdolniona. Przebywa w mojej willi od dwóch miesięcy gdzie staram się o poprawę jej zdrowia i kieruję rozwojem zdolności medialnych. Spodziewam się stworzyć z niej medium prawdziwie użyteczne dla nauki. Zadanie mam ułatwione dzięki trzem okolicznościom; panna Tomczykówna jest z natury osobą prawdomówną, która umie opanować wrodzoną większości mediów skłonność do bezwiednego oszustwa a przy tym nie jest zawodową spirytystką. Moje badania odbywają się zawsze przy świetle czerwonym, nigdy w ciemności. Kontrola jest zawsze ścisła i medium bywa zawsze rewidowaną. Wszystkie doświadczenia odbywają się w głębokim śnie hipnotycznym, wywołanym przeze mnie metodą Braida. Badaniom towarzyszą najwyżej dwie osoby. echo WISŁY 15

16 fot. Franciszek Drewniok Do najważniejszych, zdaniem Ochorowicza, zjawisk uzyskanych w jego badaniach należy zaliczyć wytworzenie personifikacji fluidycznej. W głębokim śnie hipnotycznym z ciała Tomczykównej wyłaniała się postać podobna do medium, tylko znacznie mniejsza, bo wzrostu około 55 cm. Na jego pytanie, zadane jej zaraz na pierwszym seansie, medium odpowiedziało: To mój sobowtór, nazywa się mała Stasia. W toku następnych doświadczeń Ochorowicz stwierdził u Tomczykównej trzy różne osobowości. W stanie normalnym była Stanisławą. W stanie somnambulicznym (tzn. w uśpieniu hipnotycznym) występowała mała Stasia lub druga Stanisława. Niestety, jak pisze Ochorowicz, wzajemna niezależność tych trzech osobowości, większa niż zazwyczaj spotyka się u trzech osób, utrudniała badanie przyczyn zjawiska i nieraz trzeba było uciekać się do forteli, aby skłonić małą Stasię do wyjawienia sekretów. Wystąpiła u Tomczykównej później jeszcze czwarta, sztuczna osobowość: Wojtek. Był on, zdaniem medium, tym czynnikiem, który poruszał ciężkie przedmioty i okazywał wielką siłę. Natomiast mała Stasia była personifikacją dziecięcych podświadomych wspomnień medium. W czasie badań była złośliwa i skłonna do oszustwa. W toku doświadczeń Ochorowicz stwierdził także, że Tomczykówna posiada duże zdolności telekinetyczne czyli zdolność poruszania przedmiotami bez dotyku, nieraz w pełnym świetle dnia. Potrafiła, nie dotykając, podnieść i utrzymać w powietrzu różne lekkie przedmioty, mogła wpływać na toczącą się kulę ruletki, aby wpadła do oznaczonej przegródki. Potrafiła zatrzymać z odległości wahadło ściennego zegara, mimo że w tym czasie Ochorowicz trzymał ją za ręce. obserwował też zjawiska, które nazywał promieniami elektrochemicznymi Xx. Julian Ochorowicz zapraszał do Wisły zacnych gości. Wśród nich byli dwaj pisarze: Bolesław Prus i Władysław Reymont. Zresztą dla upamiętnienia ich pobytu w Wiśle nazwano ich imionami kolejne ulice wiślańskie (o czym w kolejnych odcinkach). Z Wisły Julian Ochorowicz wyjechał w roku Jego wyjazd był najprawdopodobniej nagły ale nie znane są jego przyczyny. Po wyjeździe z Wisły do Warszawy, pisze liczne prace z dziedziny psychologii nie spotykające się, ze względu na swoje nowatorstwo, z uznaniem ówczesnych naukowców. Ich wartość naukowa doceniana jest dopiero po latach. Wiele osób uważa, że Ochorowicz urodził się za wcześnie. Julian Ochorowicz zmarł 1 maja 1917 roku i jest pochowany na warszawskich Powązkach. Mieszkańcy Wisły pamiętają o zasługach Juliana Ochorowicza dla Wisły. Jednym z przykładów było sympozjum w 150 rocznice urodzin, które staraniem Towarzystwa Miłośników Wisły odbyło się w 2001 roku. Innymi przykładami upamiętnienia pobytu Ochorowicza w Wiśle jest obelisk z okolicznościowa tablicą umieszczony w centrum miasta czy tablica na Ochorowiczówce. Franciszek Drewniok 16 echo WISŁY VIII Rajd,,Ku źródłom Wisły Start tegorocznego Międzynarodowego Rajdu Narciarsko Pieszego,,Ku Źródłom Wisły, zorganizowanego przez wiślański oddział PTTK a dofinansowanego przez Urząd Miejski w Wiśle i Starostwo Powiatowe w Cieszynie wyznaczono na sobotę 19 marca. Kilka dni wcześniej cieszyliśmy się już wiosenną aurą. Śnieg praktycznie zniknął, narty schowane, przebiśniegi masowo zakwitły, kosy rozśpiewały się w najlepsze, a temperatura wynosiła około 10 stopni. W tym układzie rajd zapowiadał się jako pieszy. Meteorolodzy w prawdzie przebąkiwali coś o opadach śniegu, ale kto by się tym przejmował kiedy za oknem była prawdziwa wiosna. Niestety fachowcy mieli rację i w piątek temperatura zaczęła lecieć w dół a wieczorem rozpętała się śnieżna zawierucha. Do rana mieliśmy na dachach 25 cm śniegu. Zima! O godzinie 9:00 w sobotę z Kubalonki i Koczego Zamku, przy obfitych opadach śniegu, w pięknej zimowej scenerii, wyruszyło na trasy 13 drużyn, w sumie 220 uczestników. Metę rajdu tradycyjnie wyznaczono w schronisku na polanie Przysłop. Przekrój wiekowy uczestników był niezwykle szeroki, od kilkulatków do osiemdziesięciolatków. Na trasy wyruszyli też narciarze, którzy zawierzyli meteorologom. Z Kubalonki pomykali na nartach Iwona i Mariusz Boś, ze swoim ośmioletnim synkiem Gabrielem, a z Koczego Zamku wędrowała drużyna SKKT Nierodzim część drużyny na nartach pod opieką Marioli Szymańskiej Kukuczki. Około południa prawie wszystkie drużyny zameldowały się na mecie. Przy tak dużej ilości uczestników schronisko dosłownie pękało w szwach. Wszystkim jednak dopisywały humory i z apetytem pałaszowali serwowany przez kuchnię schroniska bigos i gorącą herbatę ze smaczną drożdżówką. Komendant rajdu Gustaw Czyż wraz z prezesem Oddziału PTTK Wisła Heleną Skorupa i gospodarzem schroniska Bartłomiejem Kalinowskim, serdecznie przywitali wszystkich uczestników. Następnie prezesi: Anton Opial z KST Czadca; Karol Macura z PTTS Beskid Śląski w CS i Helena Skorupa z PTTK Wisła, podobnie jak w zeszłym roku, wręczyli certyfikaty kolejnym zdobywcom Międzynarodowej Odznaki Turystycznej Beskydy. Byli to: Maria i Adam Śliż z Wisły, Elżbieta i Jan Szarzec z Wisły, Elżbieta i Zdzisław Zemanek z Bielska, Helena i Tadeusz Brożek z Bielska, Jan Pryszcz z Pszczyny, Józef Tomanek z Chełmna Śląskiego, Teresa Seweszyn i Krystyna Dunat. MOT Beskydy otrzymuje się po zdobyciu 24 wyznaczonych szczytów, po 8 na terenie Polski, Czech i Słowacji. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie Następnie wręczono puchary najliczniejszym drużynom: pierwszy Polskiemu Towarzystwu Turystyczno Sportowemu /PTTS/ Beskid Śląski w Republice Czeskiej za udział w Rajdzie 74 uczestników, drugi Klubowi Słowackich Turystów /KST/ w Czadcy za 36 uczestników, trzeci Komisji Turystyki Pieszej Piechur przy oddziale PTTK w Radlinie za 31 uczestników. Tradycyjnie nagrodzono najstarszego uczestnika, którym okazał się Milan Toman (lat 83) z KST Czadca i najmłodszego, 5 letniego Dominika Mojżysza z Radlina. Przeprowadzono również konkurs wiedzy o Beskidzie Śląskim, znajomości gwary cieszyńskiej, konkurs piosenki a na koniec wyścigi dookoła schroniska na rakietach śnieżnych, których użyczył gospodarz schroniska. Trzeba przyznać, że uczestnicy rajdu bardzo chętnie i licznie brali udział w wymienionych konkursach. Wszyscy zostali nagrodzeni ciekawymi nagrodami a kibice doskonale się bawili. Wkrótce nadszedł czas pożegnania. Komandor rajdu Gustaw Czyż serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie i gorąco zapraszał na następny rok. Wielu uczestników obiecało, że zjawią się ponownie na następnym rajdzie. Organizatorzy serdecznie dziękują Franciszkowi Juroszkowi, Krystynie Szturc, Janowi Szalbotowi i Janowi Cieślarowi za pomoc w nakarmieniu tak dużej grupy turystów, zaś Zbigniewowi Twardowskiemu i Elżbiecie Michalec za ufundowanie ciekawych nagród rzeczowych. Cała impreza doszła do skutku dzięki zaangażowaniu grupy osób z wiślańskiego oddziału PTTK: Gustawowi Czyżowi komandorowi rajdu, Helenie Skorupie prezesowi oddziału PTTK, Gabrieli Wybraniec i Ludmile Kaczorowskiej z sekretariatu rajdu, Tadeuszowi Leżańskiemu i Zbigniewowi Magnowskiemu kierownikom tras, oraz Bartłomiejowi Kalinowskiemu, który udostępnił schronisko na Przysłopie. Na koniec trochę refleksji. Obserwując kolejne edycje rajdu Ku Źródłom Wisły nie trudno zauważyć iż w bardzo licznych drużynach naszych sąsiadów zza miedzy: Czechów, Słowaków oraz Zaolzian przeważają osoby w podeszłym wieku, co nie przeszkadza im w pokonywaniu górskich tras turystycznych. Ich młodzieńcza werwa, humor, kondycja, odporność na warunki atmosferyczne są zdumiewające przykładem p. Milan Toman (83 lata) i jego rówieśnik Karol Fiedor. Ich postawa oraz masowy udział w naszej imprezie, daje organizatorom siłę i chęć do organizowania następnych rajdów. Cieszy nas również, że coraz więcej turystów z Polski bierze udział w rajdzie (pół na pół) w ubiegłych latach przewagę mieli goście zza granicy. Cieszy również większy udział młodzieży. Do przyszłego roku! (Obsyłka)

17 Finał Pucharu Świata OSTATNIE MISTRZOSTWA ADAMA MAŁYSZA 3 marca na skoczni Holmenkollen w Oslo odbyły się indywidualne Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich na dużej skoczni. Adam Małysz zajął w tych zawodach 11. miejsce, jednak najważniejszą informacją tego dnia było ogłoszenie przez Orła z Wisły zakończenia sportowej kariery. Wiślanin po konkursie oficjalne oświadczył, że z końcem sezonu kończy z zawodowym skakaniem. Po raz ostatni na skoczni kibice zobaczyli Adam Małysza 26 marca, podczas zawodów w Zakopanem Red Bull Skok do celu. Ten fakt przysłonił polskim kibicom fakt, iż mistrzem świata został Austriak Gregor Schlierenzauer, natomiast drugi z zawodników Wisły Ustronianki Piotr Żyła uplasował się na niezłej 21. pozycji. Wyniki: 1. Gregor Schlierenzauer (Austria) 277,5 pkt. 130,0 i 134,5 m, 2. Thomas Morgenstern (Austria) 277,2 pkt. 133,0 i 131,0 m, 3. Simon Ammann (Szwajcaria) 274,3 pkt. 129,5 i 134,5 m, 11. Adam Małysz (Polska) 257,6 pkt. 126,0 i 130,5 m, 21. Piotr Żyła (Polska) 232,9 pkt. 121,0 i 124,5 m. Z kolei 5 marca Adam Małysz po raz ostatni wystąpił w konkursie skoków narciarskich na mistrzostwach świata. Tym razem Orzeł z Wisły wystartował w rywalizacji drużynowej i wraz z Kamilem Stochem (AZS Zakopane), Piotrem Żyłą (KS Wisła Ustronianka) i Stefanem Hulą (SS R LKS Sokół Szczyrk) zajęła dobre 5. miejsce w drużynowym konkursie skoków na dużej skoczni. Zawodnicy z Wisły spisali się zdecydowanie najlepiej w dość loteryjnym konkursie, podczas którego rozegrano tylko jedną serię. Adam Małysz skoczył 135,5 metra a Piotr Żyła 127,5 metra. Wyniki: 1. Austria 500,0 pkt., 2. Norwegia 456,4 pkt., 3. Słowenia 452,6 pkt., 4. Niemcy 451,9 pkt., 5. Polska 435,6 pkt. (Kamil Stoch 100,6 pkt. 113,5 m; Piotr Żyła 118,0 pkt. 127,0 m; Stefan Hula 93,8 pkt. 113,5 m; Adam Małysz 123,2 pkt. 135,5 m). 2 marca rozegrano ostatnią indywidualną konkurencję zmagań kombinatorów norweskich na mistrzostwach świata w Oslo. Wygrał reprezentant Francji, Jason Lamy Chappuis a na 42. pozycji został sklasyfikowany najlepszy z reprezentantów Polski, Paweł Słowiok. Drugi z zawodników Wisły Ustronianki Adam Cieślar był 46. Wyniki (1 skok skocznia HS 134 (K 120) bieg na 10 km): 1. Jason Lamy Chappuis (Francja) skok (2) 125,5 pkt. (133,5 m) / bieg (14) 25.25,6; 2. Johannes Rydzek (Niemcy) 0.06,7 straty skok (5) 118,1 pkt. (127,0 m) / bieg (8) 25.02,3; 3. Eric Frenzel (Niemcy) 0.07,0 straty skok (6) 117,1 pkt. (126,5 m) / bieg (7) 24.58,6; 42. Paweł Słowiok (Polska) 4.45,8 straty skok (45) 87,0 pkt. (111,5 m) / bieg (43) 27.37,4; 46. Adam Cieślar (Polska) 5.13,6 straty skok (31) 96,2 pkt. (113,5 m) / bieg (51) 28.41,2. KONIEC W WIELKIM STYLU Adam Małysz w fantastycznym stylu zakończył swoją sportową karierę. W ostatnich zawodach Pucharu Świata w Planicy Orzeł z Wisły zajął 3. miejsce, co pozwoliło mu stanąć na najniższym stopniu podium klasyfikacji generalnej PŚ. Co więcej, dzięki dobrym skokom Adama Małysza w przekroju całego sezonu, reprezentacja Polski, po raz pierwszy w historii, stanęła na trzecim stopniu podium klasyfikacji narodów! Zanim jednak do tego doszło skoczkowie po mistrzostwach świata rywalizowali o punkty PŚ w fińskim Lahti. Tam świetnie spisała się reprezentacja Polski, która zajęła znakomite 3. miejsce w konkursie drużynowym, rozegranym 12 marca. W składzie naszej drużyny wystąpiło aż trzech zawodników Wisły Ustronianki: Tomasz Byrt, Piotr Żyła i Adam Małysz, którą uzupełnił Kamil Stoch. Lepsi od naszego zespołu byli tylko Austriacy i Norwegowie. Wyniki skocznia HS 130 (K 116): 1. Austria 1086,0 pkt., 2. Norwegia 1065,3 pkt., 3. Polska 1028,3 pkt. (Tomasz Byrt 218,2 pkt. 112,5 i 114,0 m, Piotr Żyła 241,6 pkt. 118,0 i 119,5 m, Kamil Stoch 279,6 pkt. 127,0 i 127,5 m, Adam Małysz 288,9 pkt. 126,5 i 128,5 m), 4. Niemcy 1017,9 pkt., 5. Słowenia 999,7 pkt., 6. Finlandia 960,1 pkt. W konkursie indywidualnym, rozegranym 13 marca, zwyciężył Szwajcar Simon Ammann, Adam Małysz uplasował się na 15. miejscu, Piotr Żyła był 28. a Tomasz Byrt został sklasyfikowany na 42. pozycji. DZIĘKUJEMY! Dziś dziękuje cała Polska, Od Pomorza aż do Sląska. Za te wszystkie długie lata, Za to żeś tak pięknie latał. Za telemark i odbicie, Za to żeś był hen na szczycie. Za łzy szczęścia i wzruszenia Za Polskich kibiców spełnione marzenia. Za sportowca wspaniałego Za Mazurka Dąbrowskiego. Za medale i puchary Za to żeś nie tracił wiary. Za Twoją skromność i ciężką pracę Za Twą góralską determinacje. Za rok w pucharze świata, smutniej trochę będzie Bo Adam Małysz skakał w nim nie będzie Nie będziemy już wołali leć Adaś leć Choćbyśmy mogli długo jeszcze chcieć Dziś schodzi ze sceny NIEPOKONANY W wielkim triumfie, przez Polskę kochany Tyś orzeł z Wisły Tyś król przestworza Od naszych wysokich gór aż do morza. DZIŚ TOBIE MÓWIMY SERDECZNIE DZIEKI TY NAM POZOSTANIESZ NA ZAWSZE WIELKI! Marek Fibic (Maros) fot. Leszek Szalbot echo WISŁY 17

18 fot. Leszek Szalbot POŻEGNANIE MAŁYSZA W ZAKOPANEM Benefis Adama Małysza ściągnął do Zakopanego kilkadziesiąt tysięcy kibiców z całego kraju i gości z zagranicy. Stolica Tatr zaludniała się od samego rana. Przez Krupówki przeszedł biało czerwony tłum. Większość osób miała przy sobie atrybuty kibica czapki i szaliki w barwach narodowych, transparenty, na których dominował napis: Dziękujemy!. Niezależnie od wieku ludzie malowali sobie na twarzy polską flagę. Nie ma w tym nic dziwnego, tak jest zawsze, gdy do Zakopanego przyjeżdża Adam Małysz, by skoczyć na Wielkiej Krokwi. 26 marca było inaczej. Dzieci, młodzież, kobiety i mężczyźni oddali hołd Małyszowi zakładając wąsy. Niemal na każdym stoisku z akcesoriami kibica można było je nabyć. Byli tacy, którzy specjalnie na benefis Małysza zdecydowali się zapuścić naturalne. Program benefisu dopięty był na ostatni guzik. Jeszcze podczas losowania odległości nic nie wskazywało na to, że niepokojące prognozy pogody się sprawdzą. Parę minut przed godziną zaczął padać mokry śnieg. Opóźniło to rozpoczęcie zawodów. Ostatecznie skok oddał jeden zawodnik. Prędkości najazdowe i trudne warunki na skoczni uniemożliwiły dalekie skoki. Na scenie pojawiały się kolejne zespoły, animatorzy robili wszystko, by kibice mimo wszystko dobrze się bawili. W końcu zapadła decyzja: jeśli warunki pozwolą, zawody obędą się po godz. 19:00. Skoczkowie zjechali na nartach spod progu skoczni, sypiący intensywnie śnieg nie napawał optymizmem. Dziękuję wam, jesteście wspaniali. Jeśli się tylko uda, jeśli warunki pozwolą, skoczę dla was po godzinie dziewiętnastej zapewniał Adam Małysz, bohater imprezy.pogoda zrobiła wszystko, by przedłużyć sportową karierę Orła z Wisły. Szybko okazało, się, że skoki do celu są technicznie niemożliwe. Aby nie zawieść kilkudziesięciu tysięcy kibiców, którzy wytrwale czekali na swojego Mistrza, zdecydowano, że skoczkowie symbolicznie skoczą. Odległości Wyniki: skocznia HS 130 (K 116): 1. Simon Ammann (Szwajcaria) 286,8 pkt. 128,5 i 129,5 m, 2. Andreas Kofler (Austria) 282,3 pkt. 127,5 i 132,0 m, 3. Severin Freund (Niemcy) 280,0 pkt. 128,0 i 130,0 m, 15. Adam Małysz (Polska) 254,6 pkt. 122,0 i 124,0 m, 28. Piotr Żyła (Polska) 225,1 pkt. 117,0 i 115,5 m, 42. Tomasz Byrt (Polska) 104,6 pkt. 113,5 m. Na finał PŚ najlepsi skoczkowie świata zjechali tradycyjnie do Planicy. W pierwszym konkursie (18 marca) wystartowało trzech wiślan Adam Małysz zajął 8. miejsce, Piotr Żyła uplasował się na 26. pozycji a Tomasz Byrt był 33. Konkurs zdominowali reprezentanci Austrii. Zwyciężył Gregor Schlierenzauer, 2. był Thomas Morgenstern, a 3. Martin Koch. Warto również dodać, że w kwalifikacjach Tomek Byrt pobił swój rekord życiowy w długości skoku 198,5 metra. Wyniki skocznia HS 215 (K 185): 1. Gregor Schlierenzauer (Austria) 450,9 pkt. 219,0 i 226,0 m, 2. Thomas Morgenstern (Austria) 448,1 pkt. 217,5 i 224,0 m, 3. Martin Koch (Austria) 433,8 pkt. 210,0 i 222,5 m, 8. Adam Małysz (Polska) 417,3 pkt. 201,5 i 215,5 m, 26. Piotr Żyła (Polska) 356,1 pkt. 190,5 i 190,5 m, 33. Tomasz Byrt (Polska) 160,1 pkt. 178,5 m 19 marca reprezentacja Polski rywalizowała w konkursie drużynowym, zajmując 4. miejsce. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Stefan Hula (SS R LKS Sokół Szczyrk), Piotr Żyła (KS Wisła Ustronianka), Kamil Stoch (AZS Zakopane) i Adam Małysz (KS Wisła Ustronianka). Tradycyjnie najlepszy w naszej drużynie był Adam Małysz, który jako jedyny dwukrotnie przekroczył granicę 200 metrów. Świetnie zaprezentował się również Piotr Żyła, który w drugiej próbie skokiem na odległość 210 metrów ustanowił rekord życiowy w długości lotu. Podium było w zasięgu ręki, tym bardziej szkoda, że katastrofalny skok w drugiej serii Stefana Huli przekreślił szanse Polaków na trzecie miejsce Wyniki skocznia HS 215 (K 185): 1. Austria 1669,9 pkt., 2. Norwegia 1534,4 pkt., 3. Słowenia 1488,6 pkt., 4. Polska 1449,7 pkt. (Stefan Hula 299,9 pkt. 183,5 i 160,0 m, Piotr Żyła 365,0 pkt. 195,5 i 210,0 m, Kamil Stoch 379,3 pkt. 206,5 i 197,5 m, Adam Małysz 405,5 pkt. 207,5 i 209,0 m), 5. Niemcy 1382,2 pkt., 6. Czechy 1357,7 pkt. 20 marca w ostatnim konkursie Pucharu Świata w Planicy Adam Małysz (podczas jednej serii konkursowej, którą często przerywał silny wiatr) pokazał, jak wielkiej klasy jest sportowcem i człowiekiem. W swojej próbie uzyskał odległość 216 m i z notą 203,6 pkt. stanął na najniższym stopniu podium zawodów. Rywalizujący z Orłem z Wisły o 3. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ Austriak Andreas Kofler zepsuł swój skok i ostatecznie zajął odległe 23. miejsce. To spowodowało, że wiślanin zajął 3. miejsce w generalce, w wielkim stylu żegnając się z zawodową karierą. Polskim kibicom wielką radość sprawił nie tylko Adam Małysz, ale również Kamil Stoch, który sensacyjnie okazał się zwycięzcą ostatniego konkursu PŚ (215,5 m nota 217,3 pkt.). Dzięki świetnej postawie Adama Małysza i Kamila Stocha po raz pierwszy w historii Polska zajęła 3. miejsce w klasyfikacji narodów! Wyniki skocznia HS 215 (K 185): 1. Kamil Stoch (Polska) 217,3 pkt. 215,5 m, 2. Robert Kranjec (Słowenia) 215,0 pkt. 224,5 m, 3. Adam Małysz (Polska) 203,6 pkt. 216,0 m. Klasyfikacja końcowa Pucharu Świata (po 26 konkursach): 1. Thomas Morgenstern (Austria) 1757 pkt., 2. Simon Ammann (Szwajcaria) 1364 pkt., 3. Adam Małysz (Polska) 1153 pkt., 4. Andreas Kofler (Austria) 1128 pkt., 5. Tom Hilde (Norwegia) 903 pkt., 54. Piotr Żyła (Polska) 37 pkt., 65. Rafał Śliż (Polska) 7 pkt., 78. Tomasz Byrt (Polska) 2 pkt. Klasyfikacja końcowa PŚ w lotach narciarskich (po 7 konkursach): 1. Gregor Schlierenzauer (Austria) 475 pkt., 2. Martin Koch (Austria) 387 pkt., 3. Thomas Morgenstern (Austria) 378 pkt., 4. Adam Małysz (Polska) 347 pkt., 5. Simon Ammann (Szwajcaria) 311 pkt., 38. Piotr Żyła (Polska) 19 pkt. Klasyfikacja narodów: 1. AUSTRIA 7508 pkt., 2. NORWEGIA 4683 pkt., 3. POLSKA 3239 pkt. i styl nie podlegały jednak ocenie. Na koniec po raz ostatni jako czynny skoczek narciarskich na belce startowej Wielkiej Krokwi zasiadł Adam Małysz. Na dole czekali na niego skoczkowie z utworzonym z nart szpalerem. Na koniec Adam, niesiony na rękach przez Stefana Hulę i Kamila Stocha, odbył ostatni spacer po zeskoku. Szybko pojawił się na scenie, gdzie odebrał podziękowania od prezydenta Bronisława Komorowskiego. Małysz kolejny raz tego dnia dziękował swoim fanom. Serdecznie wam dziękuję, po raz ostatni dla Adama Małysza jest polska rewolucja, dziękuję wam bardzo powiedział pod Wielką Krokwią. Takiego pożegnania, zakończenia sportowej kariery pozazdrościć może Małyszowi każdy sportowiec. Skoczkowie, którzy przyjęli zaproszenie Orła z Wisły, na każdym kroku podkreślali, że to dla nich zaszczyt. Wśród skoczków, którzy przyjechali do Zakopanego znaleźli się m.in. Andreas Goldberger, Michael Uhrmann, Simon Ammann, Matti Hautamaeki, Jakub Janda, Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Martin Schmitt, Ilja Roslijakow i Bjoern Einar Romoeren. Benefis Adama Małysza w Zakopanem przeszedł do historii. Czas teraz na benefis w Wiśle. Rozpoczęły się już także przygotowania do czerwcowej imprezy dla Adama Małysza. Na skoczni można było spotkać kibiców z naszych stron, ale nie była to za duża grupa. Większość czeka na podziękowanie Adamowi w Wiśle i wtedy tłumnie się tam stawi powiedział nam w Zakopanem Janusz Podżorski, przewodniczący wiślańskiej Rady Miasta. Prawdopodobnie impreza odbędzie się w trzeci weekend czerwca. Termin ten wstępnie zaakceptował prezydent Bronisław Komorowski. Chcemy, aby nasze podziękowanie, podobnie jak dzisiejszy benefis, przygotowała firma zewnętrzna wspomagana przez referat Promocji i Wiślańskie Centrum Kultury. O ostatecznej formuje zdecyduje Adam, od niego będzie zależeć, czy będzie to na skoczni czy przyjmie zupełnie inną formę przyznał Jan Poloczek, burmistrz Wisły. Katarzyna Koczwara/Gazetacodzienna.pl fot. Leszek Szalbot 18 echo WISŁY

19 FINAŁ LOTOS CUP lutego na skoczniach w Szczyrku Skalitem i trasach biegowych COS na Kubalonce rozegrano finałowe zawody Lotos Cup w kombinacji norweskiej. Z naszych zawodników tylko Krzysztof Kabot (KS Wisła Ustronianka) stanął na podium, zajmując 2. miejsce w kategorii Junior D. Warto wspomnieć, że w rozgrywanej poza punktacją Lotos Cup kategorii Open triumfował Mateusz Wantulok z Wisły. W klasyfikacji końcowej cyklu LOTOS Cup w kombinacji norweskiej na 2. miejscu w kategorii Junior C został sklasyfikowany Łukasz Podżorski (KS Wisła Ustronianka), natomiast na 3. miejscu w kategorii Junior E uplasował się Krzysztof Kabot. Oto zwycięzcy i miejsca zawodników z Wisły w poszczególnych kategoriach wiekowych.: Kategoria Open (1 skok skocznia HS 106 (K 95) / bieg na 10 km): 1. Mateusz Wantulok (AZS AWF Katowice), 5. Mateusz Cieślar (KS Wisła Ustronianka) 3.15,6 straty Junior A rocznik (1 skok skocznia HS 106 (K 95) / bieg na 10 km): 1. Michał Pyclik (AZS AWF Katowice), 5. Mateusz Cieślar (KS Wisła Ustronianka) 3.15,5 starty Junior B rocznik (1 skok skocznia HS 106 (K 95) / bieg na 7,5 km): 1. Stanisław Biela (UKS Sołtysianie Stare Bystre) Junior C rocznik (1 skok skocznia HS 106 (K 95) / bieg na 7,5 km): 1. Michał Pytel (TS Wisła Zakopane), 6. Łukasz Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 1.52,2 straty Junior D rocznik (1 skok skocznia HS 77 (K 70) / bieg na 5 km): 1. Dawid Jarząbek (TS Wisła Zakopane), 2. Krzysztof Kabot (KS Wisła Ustronianka) 2.33,3 straty, 4. Antoni Juroszek (KS Wisła Ustronianka) 3.21,1 straty, 5. Jakub Jurosz (KS Wisła Ustronianka) 3.51,1 straty Junior E rocznik 1999 i młodsi (1 skok skocznia HS 44 (K 40) / bieg na 2,5 km): 1. Artur Wacławik (UKS Sołtysianie Stare Bystre). Z kolei w dniach 1 2 marca na skoczniach w Szczyrku Skalitem przeprowadzono ostatnie zawody w skokach narciarskich z cyklu LOTOS Cup Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii i miejsca zawodników z Wisły. Konkursy Seniorzy skocznia HS 106 (K 95): 1. Mateusz Wantulok (AZS AWF Katowice) 260,0 pkt. 107,5 i 100,5 m Junior A (rocznik ) skocznia HS 106 (K 95): 1. Jan Ziobro (WKS Zakopane) 249,9 pkt. 101,0 i 102,5 m, 2. Artur Kukuła (KS Wisła Ustronianka) 237,5 pkt. 98,0 i 98,5 m, 4. Piotr Czyż (KS Wisła Ustronianka) 230,0 pkt. 97,5 i 96,0 m, 5. Mateusz Cieślar (KS Wisła Ustronianka) 229,5 pkt. 96,5 i 96,0 m. Junior B (rocznik ) skocznia HS 106 (K 95): 1. Mateusz Kojzar (KS Wisła Ustronianka) 249,5 pkt. 98,5 i 103,5 m, 9. Patryk Dunajski (KS Wisła Ustronianka) 214,0 pkt. 91,0 i 95,0 m, 11. Szymon Szostok (KS Wisła Ustronianka) 209,5 pkt. 93,0 i 91,0 m, 14. Kamil Byrt (KS Wisła Ustronianka) 187,0 pkt. 88,5 i 86,5 m, 15. Michał Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 186,0 pkt. 89,5 i 85,5 m Junior B (rocznik ) skocznia HS 106 (K 95): 1. Andrzej Gąsienica (TS Wisła Zakopane) 111,5 pkt. 95,0 m, 2. Mateusz Kojzar (KS Wisła Ustronianka) 110,0 pkt. 94,5 m, 8. Patryk Dunajski (KS Wisła Ustronianka) 93,0 pkt. 86,5 m, 9. Szymon Szostok (KS Wisła Ustronianka) 91,5 pkt. 86,0 m, 10. Michał Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 88,5 pkt. 85,0 m, 17. Kamil Byrt (KS Wisła Ustronianka) 69,5 pkt. 77,5 m Junior C (rocznik ) skocznia HS 106 (K 95): 1. Krzysztof Leja (AZS Zakopane) 288,0 pkt. 105,0 i 116,0 m, 7. Łukasz Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 217,0 pkt. 93,5 i 94,5 m, 27. Dominik Jurosz (KS Wisła Ustronianka) 104,5 pkt. 65,5 i 72,0 m, 30. Narek Jesajan (KS Wisła Ustronianka) 91,0 pkt. 63,5 i 67,5 m, 31. Radosław Palion (KS Wisła Ustronianka) 68,0 pkt. 59,5 i 62,5 m, 35. Jan Bilski (KS Wisła Ustronianka) 1,0 pkt. 40,0 i 51,0 m Junior C (rocznik ) skocznia HS 106 (K 95): 1. Kamil Gałysa (AZS Zakopane) 104,0 pkt. 92,0 m, 6. Łukasz Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 93,0 pkt. 87,0 m, 25. Radosław Palion (KS Wisła Ustronianka) 37,5 pkt. 63,5 m, 26. Narek Jesajan (KS Wisła Ustronianka) 35,0 pkt. 61,5 m, 29. Dominik Jurosz (KS Wisła Ustronianka) 31,5 pkt. 60,5 m, 33. Jan Bilski (KS Wisła Ustronianka) 6,0 pkt. 43,0 m Junior D (rocznik ) skocznia HS 77 (K 70): 1. Antoni Juroszek (KS Wisła Ustronianka) 243,8 pkt. 74,5 i 74,5 m, 5. Krzysztof Kabot (KS Wisła Ustronianka) 219,1 pkt. 70,0 i 70,5 m, 11. Jakub Jurosz (KS Wisła Ustronianka) 175,2 pkt. 59,0 i 62,0 m, 20. Jakub Kurek (KS Wisła Ustronianka) 58,9 pkt. 40,0 i 44,5 m Junior E (rocznik 1999 i młodsi) skocznia HS 44 (K 40): 1. Paweł Wąsek (LKS Olimpia Goleszów) 252,0 pkt. 44,0 i 43,5 m, 2. Bartosz Czyż (KS Wisła Ustronianka) 243,7 pkt. 43,0 i 43,0 m, 8. Tomasz Pilch (KS Wisła Ustronianka) 211,0 pkt. 39,0 i 38,5 m, 21. Szymon Jojko (KS Wisła Ustronianka) 157,1 pkt. 33,5 i 32,0 m, 30. Dawid Kurek (KS Wisła Ustronianka) 114,8 pkt. 27,0 i 27,0 m, 32. Przemysław Kuszel (KS Wisła Ustronianka) 108,0 pkt. 25,0 i 27,5 m, 33. Mateusz Małyjurek (KS Wisła Ustronianka) 101,2 pkt. 25,0 i 26,0 m Konkursy Seniorzy skocznia HS 106 (K 95): 1. Mateusz Wantulok (AZS AWF Katowice) 211,5 pkt. 92,5 i 92,0 m Junior A (rocznik ) skocznia HS 106 (K 95): 1. Jan Ziobro (WKS Zakopane) 230,5 pkt. 94,5 i 98,9 m, 2. Mateusz Cieślar (KS Wisła Ustronianka) 222,5 pkt. 95,5 i 93,5 m, 5. Piotr Czyż (KS Wisła Ustronianka) 213,0 pkt. 91,5 i 94,0 m, 7. Artur Kukuła (KS Wisła Ustronianka) 206,0 pkt. 90,5 i 92,0 m Junior B (rocznik ) skocznia HS 106 (K 95): 1. Andrzej Gąsienica (TS Wisła Zakopane) 242,0 pkt. 93,0 i 105,5 m, 3. Mateusz Kojzar (KS Wisła Ustronianka) 222,5 pkt. 92,0 i 98,0 m, 11. Patryk Dunajski (KS Wisła Ustronianka) 191,0 pkt. 83,5 i 93,5 m, 12. Szymon Szostok (KS Wisła Ustronianka) 188,5 pkt. 87,0 i 89,0 m, 13. Kamil Byrt (KS Wisła Ustronianka) 180,0 pkt. 85,0 i 87,0 m, 16. Michał Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 161,0 pkt. 82,0 i 81,5 m Junior B (rocznik ) skocznia HS 77 (K 70): 1. Krzysztof Biegun (SS R LKS Sokół Szczyrk) 120,6 pkt. 75,5 m, 3. Mateusz Kojzar (KS Wisła Ustronianka) 114,7 pkt. 71,0 m, 6. Patryk Dunajski (KS Wisła Ustronianka) 110,4 pkt. 69,5 m, 8. Szymon Szostok (KS Wisła Ustronianka) 108,2 pkt. 68,5 m, 13. Michał Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 98,0 pkt. 65,0 m, 15. Kamil Byrt (KS Wisła Ustronianka) 89,3 pkt. 61,5 m Junior C (rocznik ) skocznia HS 106 (K 95): 1. Krzysztof Leja (AZS Zakopane) 239,0 pkt. 89,5 i 106,5 m, 7. Łukasz Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 196,0 pkt. 83,5 i 95,0 m, 28. Dominik Jurosz (KS Wisła Ustronianka) 70,5 pkt. 59,5 i 64,5 m, 29. Radosław Palion (KS Wisła Ustronianka) 69,0 pkt. 56,5 i 66,5 m, 32. Narek Jesajan (KS Wisła Ustronianka) 64,0 pkt. 57,0 i 64,0 m, 36. Jan Bilski (KS Wisła Ustronianka) 2,5 pkt. 46,5 i 46,0 m Junior C (rocznik ) skocznia HS 77 (K 70): 1. Krzysztof Leja (AZS Zakopane) 128,8 pkt. 76,5 m, 10. Łukasz Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 101,8 pkt. 66,5 m, 25. Narek Jesajan (KS Wisła Ustronianka) 72,0 pkt. 55,0 m, 25. Radosław Palion (KS Wisła Ustronianka) 58,0 pkt. 50,0 m, 30. Dominik Jurosz (KS Wisła Ustronianka) 57,9 pkt. 49,5 m Junior D (rocznik ) skocznia HS 77 (K 70): 1. Krzysztof Kabot (KS Wisła Ustronianka) 225,2 pkt. 71,0 i 70,0 m, 2. Antoni Juroszek (KS Wisła Ustronianka) 221,9 pkt. 72,0 i 67,5 m, 9. Jakub Jurosz (KS Wisła Ustronianka) 165,7 pkt. 60,0 i 58,5 m, 16. Jakub Kurek (KS Wisła Ustronianka) 99,7 pkt. 44,5 i 49,0 m Junior E (rocznik 1999 i młodsi) skocznia HS 44 (K 40): 1. Paweł Wąsek (LKS Olimpia Goleszów) 247,6 pkt. 42,0 i 43,5 m, 2. Bartosz Czyż (KS Wisła Ustronianka) 235,7 pkt. 41,0 i 42,5 m, 7. Tomasz Pilch (KS Wisła Ustronianka) 216,2 pkt. 40,0 i 38,5 m, 26. Przemysław Kuszel (KS Wisła Ustronianka) 110,0 pkt. 26,0 i 26,5 m KLASYFIKACJA KOŃCOWA LOTOS CUP 2011 Junior A (rocznik ) po 6 konkursach: 1. Mateusz Cieślar (KS Wisła Ustronianka) 409 pkt., 2. Szczepan Kupczak (SS R LKS Sokół Szczyrk) 355 pkt., 3 Andrzej Szlembarski (AZS Zakopane) 345 pkt., 4. Artur Kukuła (KS Wisła Ustronianka) 296 pkt., 10. Piotr Czyż (KS Wisła Ustronianka) 195 pkt., 15. Piotr Wójcik (KS Wisła Ustronianka) 48 pkt., 17. Marek Jurosz (KS Wisła Ustronianka) 22 pkt. Junior B (rocznik ) po 8 konkursach: 1. Krzysztof Biegun (SS R LKS Sokół Szczyrk) 480 pkt., 1. Andrzej Gąsienica (TS Wisła Zakopane) 480 pkt., 3. Mateusz Kojzar (KS Wisła Ustronianka) 440 pkt., 4. Szymon Szostok (KS Wisła Ustronianka) 372 pkt., 8. Patryk Dunajski (KS Wisła Ustronianka) 266 pkt., 11. Michał Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 207 pkt., 15. Kamil Byrt (KS Wisła Ustronianka) 158 pkt. Junior C (rocznik ) po 8 konkursach: 1. Krzysztof Leja (AZS Zakopane) 745 pkt., 2. Łukasz Podżorski (KS Wisła Ustronianka) 441 pkt., 3. Jakub Wolny (LKS Klimczok Bystra) 400 pkt., 22. Narek Jesajan (KS Wisła Ustronianka) 63 pkt., 23. Dominik Jurosz (KS Wisła Ustronianka) 57 pkt., 30. Radosław Palion (KS Wisła Ustronianka) 25 pkt., 35. Jan Bilski (KS Wisła Ustronianka) 1 pkt. Junior D (rocznik ) po 8 konkursach: 1. Krzysztof Kabot (KS Wisła Ustronianka) 665 pkt., 2. Dawid Jarząbek (TS Wisła Zakopane) 610 pkt., 3. Antoni Juroszek (KS Wisła Ustronianka) 570 pkt., 6. Jakub Jurosz (KS Wisła Ustronianka) 329 pkt., 15. Jakub Kurek (KS Wisła Ustronianka) 72 pkt. Junior E (rocznik 1999 i młodsi) po 8 konkursach: 1. Paweł Wąsek (LKS Olimpia Goleszów) 780 pkt., 2. Bartosz Czyż (KS Wisła Ustronianka) 575 pkt., 3. Tomasz Pilch (KS Wisła Ustronianka) 422 pkt., 17. Łukasz Mitręga (KS Wisła Ustronianka) 66 pkt., 17. Przemysław Kuszel (KS Wisła Ustronianka) 66 pkt., 19. Dawid Kurek (KS Wisła Ustronianka) 64 pkt., 22. Szymon Jojko (KS Wisła Ustronianka) 52 pkt., 23. Arkadiusz Małyjurek (KS Wisła Ustronianka) 49 pkt. echo WISŁY 19

20 fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski BIEG PO NOWE ŻYCIE 4 i 5 marca w Wiśle odbyła się niezwykła impreza Sport Snow Show Bieg po nowe życie. Imprezę zainaugurowano na wiślańskim rynku w piątkowy wieczór, kiedy to uroczyście wręczono numery startowe zawodnikom, uczestniczącym w biegu. Dzień później, wczesnym rankiem, na Kubalonce spotkały się gwiazdy świata biznesu, sportu i telewizji, by wystartować w biegu narciarskim. Nie wynik się tutaj liczył, ale chęć zwrócenia za pośrednictwem licznych przedstawicieli środków masowego przekazu, uwagi na temat transplantologii w Polsce. Na trasie biegu stanęli m.in. Przemysław Saleta, Jacek Czachor, Rafał Bryndal, Joanna Jabłczyńska, Tomasz Iwan, Paweł Kukiz i wiele innych znakomitości. Bieg otworzyła Pierwsza Dama RP Anna Komorowska. Cieszę się, 20 echo WISŁY że mogę tutaj być. Życzę wszystkim powodzenia mówiła Anna Komorowska do uczestników biegu. Wszyscy na trasie dobrze sobie radzili i co ważne świetnie się bawili. Mam po raz pierwszy narty biegowe na nogach i powiem, że w piłkę gra się zdecydowanie łatwiej powiedział Tomasz Iwan, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Futbolista znakomicie radził sobie na trasie biegu prezentując dobrą technikę jazdy. Dużo biegów w telewizji oglądam uśmiechał się Tomasz Iwan. Najważniejszy jest jednak sam udział w tak szczytnej akcji. Mam nadzieję, że przyniesie ona efekt i przybliży ludziom temat transplantologii w Polsce, która ratuje ludziom życie. Ludzie boją się, że tak naprawdę dając kawałek siebie, ratują innym życie. Poprzez akcję chcemy zwrócić uwagę na problem transplantologii w Polsce i wpłynąć na świadomość ludzi, że transplantologia jest potrzebna. Ja jestem tego najlepszym przykładem, po oddaniu nerki swojej córce nic mi nie jest a moja córka teraz może żyć normalnie. To wielkie szczęście dla mnie mówił Przemysław Saleta, inicjator imprezy Bieg po nowe życie, były bokser i mistrz kickboxingu. Bardzo podoba mi się w Beskidach i na Kubalonce tylko chciałbym umieć biegać na nartach dodał z uśmiechem po swoim starcie Przemysław Saleta. Po swoim biegu wiele osób fotografowało się z Rafałem Bryndalem, który zdradził, że biegi narciarskie nie są dla niego nowością. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Kubalonka to świetna trasa i wszystkich tutaj zapraszam powiedział Rafał Bryndal i dodał. Dawniej, jako młody chłopak, miałem biegówki na nogach a teraz sobie przypomniałem, jakie to uczucie. To jest niesamowita frajda biegać tutaj na nartach a jednocześnie mówić ludziom poprzez tą akcję o transplantologii, o tym, że ludzie po przeszczepach organów wracają do normalnego życia. To szczytny cel. Wielką sprawą jest, że oni z nami tutaj również startują i się dobrze bawią. Na trasie biegu okazało się, że Rafał Bryndal dobrze biega łyżwą. Preferuję ten styl biegania, gdyż regularnie z przyjaciółmi gram w hokeja przyznał znany radiowiec. Po emocjach sportowych wszyscy uczestnicy biegu przenieśli się na plac Hoffa, gdzie w sobotnie południe uroczyście zakończono Sport Snow Show. Na wiślańskim rynku puchary i nagrody zawodnikom wręczał prezydent Bronisław Komorowski i burmistrz Wisły Jan Poloczek. Cieszę się, że jako gospodarz Wisły mam takiego wspaniałego gospodarza na Zadnim fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y Poniżej zamieszczamy protokół zbiorczy i informację z przebiegu eliminacji miejskich w której m.in. wymieniamy sponsorów w/w Turnieju. P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y z posiedzenia jury eliminacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. CEL TURNIEJU Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA GRUDZIEŃ 2009 27 30 Koncert Kolęd Kościół Ewangelicko Augsburski Wisła Centrum Parafia Ewangelicko Augsburska Wisła Centrum 29 Bieg

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom Załącznik nr 94/18/2004 do uchwały Prezydium ZG 20SP z dnia 16 grudnia 2004 r. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom I. Cel Turnieju Ogólnopolski Turniej Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA!

Ośrodek Kultury w Dukli - OK Dukla ZAPRASZA! konkurs strażacki Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Zapobiegajmy Pożarom" w woj. podkarpackim I. Cel konkursu Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ma na celu

Bardziej szczegółowo

Młodzież Zapobiega Pożarom

Młodzież Zapobiega Pożarom Młodzież Zapobiega Pożarom Edyta Czopp-Jankowska, 4.04.2016 1 kwietnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4371 UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014 RADY POWIATU TURECKIEGO. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Poznań, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4371 UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014 RADY POWIATU TURECKIEGO. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 4371 UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014 RADY POWIATU TURECKIEGO z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

Razem w Unii 2013 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska "Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Kołaczycach oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Kierunki kształcenia: Klasa humanistyczno - dziennikarska Przedmioty o rozszerzonym wymiarze

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI Organizator : Przedszkole Anglojęzyczne First Steps Bielsko Biała ul. Br. Czecha 5 43-300 Bielsko Biała Cele festiwalu: 1. Prezentacja twórczości artystycznej

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.. Witam uczestników PWR BRD Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Informacja o działaniach podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

I semestr 2006/2007. Sukcesy indywidualne

I semestr 2006/2007. Sukcesy indywidualne I semestr 2006/2007 W I semestrze w roku szkolnym 2006/2007 nauczyciele przygotowali uczniów do wielu konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych o zasięgu międzyszkolnym, miejskim, wojewódzkim,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Miasta w Kołobrzegu

Młodzieżowa Rada Miasta w Kołobrzegu Młodzieżowa Rada Miasta w Kołobrzegu USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2001 r.) Art. 5b. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas pierwszych w II semestrze w roku szkolnym 2013/2014 Opracowała Jadwiga Filipowicz Białystok, 25.06.2014 r. Spotkania zespołu 24.04.2014r. 1. Analiza Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów gimnazjów szkół gdańskich oraz województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 II G mgr Szymon Smułka Plan pracy wychowawczej klas drugich Obszar działania 1. Profil wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

FINAŁ KONKURSU W POGONI ZA INDEKSEM W ROKU SZK. 2014-2015. Dnia 15 kwietnia 2015r. odbył się finał VI Powiatowego Konkursu

FINAŁ KONKURSU W POGONI ZA INDEKSEM W ROKU SZK. 2014-2015. Dnia 15 kwietnia 2015r. odbył się finał VI Powiatowego Konkursu P C P P P i D N Ośrodek Doradztwa Metodycznego 67-200 Głogów ul. Jedności Robotniczej 38 e-mail: sekretariat @pcpppidn.eu tel./fax (76) 833 32 11 (76) 838 42 93 FINAŁ KONKURSU W POGONI ZA INDEKSEM W ROKU

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w IV EDYCJI KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2013/2014 Tematyka wiodąca

Bardziej szczegółowo

Czwarta runda XXI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej

Czwarta runda XXI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej Czwarta runda XXI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej W dniach 5, 6, 12 i 13 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku rozegrano czwartą rundę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku Police, 7 stycznia 2016 r. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Policach w 2015 roku Na podstawie 9 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego Rada działa zgodnie z uchwalonym rocznym ramowym planem pracy.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE ul. Witosa 1. tel./fax (76) 8196510, 8196513 ul.wojska Polskiego 16 pzs_chojnow@post.pl ul. Poźniaków www.pzs-chojnow.pl http://www.zumi.pl NASZA LOKALIZACJA Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

Kółko humanistyczne Gimnazjum w Zebrzydowicach. Zjecie

Kółko humanistyczne Gimnazjum w Zebrzydowicach. Zjecie Odyseja umysłu Kółko humanistyczne Gimnazjum w Zebrzydowicach Zjecie Cele kółka rozwijanie zamiłowań i wszechstronnych uzdolnień humanistycznych, rozbudzanie dociekliwości i samodzielności w poznawaniu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym zapraszamy do współpracy z Zespołem Doradców Metodycznych działających przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno Pedagogicznym w. Przedstawiamy nasze

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w II EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2011/2012 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 19 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 19 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko. Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r. Konkurs wiedzy o zdrowym stylu Trzymaj Formę! Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 22.08.2013 r. W roku szkolnym 2012/13 odbyła się II edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA

REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA REGULAMIN IMPREZY KAMIEŃ BIEGA W RAMACH AKCJI: POLSKA BIEGA I. CEL IMPREZY : integracja mieszkańców Kamienia promocja sportu propagowanie biegania jako zdrowego stylu życia II. ORGANIZATOR: Rada Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY

I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY NIEGOWIĆ 2015 REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU JĘZYKOWEGO W NIEGOWICI ORGANIZATOR: Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici nauczyciele języków obcych. KOORDYNATOR:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kapituły Medalu Wybickiego. 1 Informacje wstępne

Regulamin Kapituły Medalu Wybickiego. 1 Informacje wstępne Regulamin Kapituły Medalu Wybickiego 1 Informacje wstępne Celem przyznawania tytułu MEDALU WYBICKIEGO jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają w dniach 19-23.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi.

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi. Protokół z przebiegu XIII Regionalnego Konkursu Literackiego Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie 2017 organizowanego przez: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi pod patronatem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu

REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu REGULAMIN REGIONALNEGO TURNIEJU ARTYSTYCZNEGO O Liść Dębu ORGANIZATOR: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 26 91, 15 842 06 40 http://zsnr2.stalowa-wola.pl/

Bardziej szczegółowo

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo