BIULETYN INFORMACYJNY WYBORY PODZIAŁ WESOŁEJ na OKRĘGI i OBWODY WYBORCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY WYBORY 2002. PODZIAŁ WESOŁEJ na OKRĘGI i OBWODY WYBORCZE"

Transkrypt

1 BIULETYN Bezp³atne pismo wydawane przez Urz¹d Miasta Weso³a ISSN X INFORMACYJNY Numer 4 (101) WRZESIEÑ 2002 r. WYBORY 2002 W dniu 27 października 2002 r. w Wesołej odbędą się wybory do: Rady Dzielnicy Wesoła w m. st. Warszawie Rady m. st. Warszawy Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m. st. Warszawy PODZIAŁ WESOŁEJ na OKRĘGI i OBWODY WYBORCZE granice obwodów wyborczych granice okręgów wyborczych 776 (5) OKRĘG WYBORCZY NR II 775 (4) OKRĘG WYBORCZY NR I 772 (1) 774 (3) 779 (8) 773 (2) OKRĘG WYBORCZY NR III 777 (6) 778 (7) INFORMACJA URZĘDU MIASTA WESOŁA W SPRAWIE STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW W związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Dzielnicy Wesoła, Rady m. st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m. st. Warszawy, informujemy: W wyborach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy mający prawo wybierania (tzw. czynne prawo wyborcze) to znaczy ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat. W Urzędzie Miasta prowadzony jest stały rejestr wyborców. Wyborcy, zameldowani w Wesołej na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. Osoby stale zamieszkujące w Wesołej, które nie są zameldowane na pobyt stały, są dopisywane do rejestru wyborców, jeżeli złożą w Urzędzie Miasta pisemny wniosek o wpisanie do rejestru. Są wówczas wykreślane ze stałego rejestru wyborców w miejscu swojego zameldowania. Mieszkańcy, którzy chcą głosować w najbliższych wyborach na terenie Wesołej, a dotychczas nie dopisali się do stałego rejestru wyborców, powinni złożyć wniosek w Urzędzie najpóźniej do 22 października do godziny Wszystkie sprawy związane z rejestrem wyborców są załatwiane w Urzędzie Miasta, w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 010, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek wtorek, czwartek, piątek Informacji udzielają pracownicy Urzędu pod numerami telefonów: lub Bożenna Chmielewska Sekretarz Miasta 1

2 UCHWAŁY Uchwały Rady Miasta Wesoła podjęte na LI sesji w dniu 29 sierpnia 2002 roku: Uchwała nr 460/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie zmian w budżecie Miasta Wesoła na 2002 rok. Uchwała nr 461/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok. Uchwała nr 462/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie przyjęcia darowizny - sieci wodociągowej osiedlowej w ul. Godebskiego w Wesołej. Uchwała nr 463/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Wesołej przy ul. Okuniewskiej. Uchwała nr 464/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Wesołej w rejonie ulic: Mickiewicza, Koziej, Słowackiego i Dębowej. Uchwała nr 465/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Miasta bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu. Uchwała nr 466/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie zasad wynagradzania Burmistrza Miasta. Uchwała nr 467/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Wesoła na lata Uchwały Rady Miasta Wesoła podjęte na LII sesji w dniu 19 września 2002 roku: Uchwała nr 468/LII/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie przyjęcia darowizny - oświetlenia ulicznego (przy ul. Dolomitowej w Dzielnicy Stara Miłosna). Szanowni Państwo, Zbliża się gorący okres końca kadencji, a wraz z nim kampania wyborcza do Rady Dzielnicy Wesoła. Tymczasem życie miasta musi toczyć się normalnie bez względu na wszelkie kampanie czy konsultacje. Dlatego też pragnę poinformować Państwa o istotnych sprawach, które wydarzyły się i wydarzą w najbliższym czasie. Kontynuowana jest budowa kanalizacji w ulicach Moniuszki, Kilińskiego i Armii Krajowej. Wiem, że budowa ta jest sporym utrudnieniem w codziennym życiu mieszkańców tego rejonu. Tym bardziej, że firma która wykonuje te roboty nie ustrzegła się różnych błędów. Służby nadzorujące te prace ze strony Urzędu starają się wyegzekwować maksymalnie rzetelną pracę naszego wykonawcy, ale niestety nie zawsze firma najtańsza (bo taka wygrała przetarg) jest najlepsza. Mam nadzieję, że z każdym tygodniem (wraz z odbudową dróg i chodników) sytuacja będzie się polepszać. Oddaliśmy do użytku dwa nowe lokale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wesołej Centrum (OSP Wesoła) i w Starej Miłośnie (Centrum Pogodna). Są to kolejne instytucje miejskie służące mieszkańcom, które w tej kadencji uzyskały nowe siedziby (wcześniej Policja, Miejski Zespół Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Trzeba wspomnieć o innych inwestycjach, które rozpoczną się w najbliższych dniach. I tak rozstrzygnięto przetarg na modernizację boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonej. Realizacja zaplanowana jest jeszcze w tym roku - początek około 10 października 2002 r. Rozstrzygnięto przetarg na budowę przepustu, czyli tzw. mostka w ciągu ul. Jana Pawła II (realizacja już się rozpoczęła). Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę szkoły przy ul. Armii Krajowej - budowa rozpocznie się z początkiem 2003 r. i zostanie zakończona do 1. września 2003 r. Na dniach rozpoczynają się inwestycje budowy następnego odcinka ul. Jana Pawła II (do ul. Jodłowej), chodnika w ul. Gościniec (od ul. Jana Pawła II), a także budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 3. Trwa postępowanie przetargowe na rozbudowę Gimnazjum nr 3 - mam nadzieję, że podpiszemy w drugiej połowie października umowę, tak by z początkiem roku (bądź jeśli pogoda pozwoli jeszcze w tym) rozpoczęła się budowa, której zakończenie przewidywane jest na AKTUALNOŚCI wiosnę 2004 r. Można zapytać dlaczego tak wiele inwestycji rozpoczynamy dopiero teraz. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wojna na górze, która skutecznie sparaliżowała na wiosnę pracę Urzędu. Udało się jednak na tyle opanować sytuację by wszystkie ważne inwestycje rozpocząć, a część zakończyć jeszcze w bieżącym roku. Nie jest to niestety takie proste, gdyż są osoby, także radni, którym zależy na torpedowaniu poczynań Zarządu Miasta po to, by pokazać, że to z winy Burmistrza nie są realizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia. A prawda jest taka, że tak jak przez całą kadencję tak i w tym ostatnim, trudnym roku, to Zarząd forsuje inwestycje mające służyć poprawie warunków życia w Wesołej. A jak można blokować takie działania? Bardzo prosto np.: można składać odwołania od decyzji pozwolenia na budowę ul. Jana Pawła II, co wydłużyć może procedurę nawet o rok (taki protest wpłynął do Starostwa Powiatu Warszawskiego w sierpniu br.). Można składać protesty na rozstrzygnięcia przetargowe - też po to by uniemożliwić rozpoczęcie inwestycji, tak jak ma to miejsce w przypadku Gimnazjum nr 3 i boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonej (w tym ostatnim przypadku udało się już pozytywnie zakończyć sprawę). Zastanawia fakt, jak atmosfera walki o władzę może przysłonić wielu ludziom to, co w istocie najważniejsze - że ta władza, o którą tak walczą, ma służyć mieszkańcom, a nie zaspokojeniu osobistych ambicji czy leczeniu wieloletnich kompleksów. Dlatego kończąc życzę Państwu spokoju w tych gorących dniach wyborów, a że sam nie kandyduję, chciałbym zaapelować byście Państwo, oddając głos w wyborach, dobrze przemyśleli i wybrali ludzi, którzy w nowych warunkach funkcjonowania Wesołej jako Dzielnicy Warszawy, zapewnią dalszy jej rozwój, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach istnienia Wesołej jako samodzielnej gminy. Kończąc kadencję chciałbym przedstawić Państwu moje oświadczenie majątkowe, które od 10 lat, co roku, składam na ręce wojewody, a od 4 lat w Wesołej. Drukuję pierwsze oświadczenie z początku kadencji z 1999 roku i najnowsze z dnia 12 września 2002 roku. Jacek Wojciechowicz Burmistrz Miasta 2

3 AKTUALNOŚCI Oświadczenie z 1999 r. Oświadczenie z 2002 r. 3

4 WYBORY października 2002 r. odbędą się wybory Rady Dzielnicy Wesoła, Rady miasta stołecznego Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m. st. Warszawy. W Wesołej, która zgodnie z nowelizacją z dnia 21 czerwca 2002 r. ustawy o ustroju m. st. Warszawy, stanie się z dniem wyborów dzielnicą Warszawy, radnych będziemy wybierać w trzech okręgach wyborczych, w każdym po pięciu radnych. Wybory odbędą się w ośmiu obwodach wyborczych, których siedziby mieszczą się w dotychczasowych lokalach komisji wyborczych. Do Rady m. st. Warszawy ( okręg: Targówek, Rembertów, Wawer, Wesoła ) wybierzemy 8 radnych, zaś do Sejmiku Województwa Mazowieckiego ( okręg: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ, Praga Południe ) 5 radnych. Po raz pierwszy w Polsce będziemy wybierać bezpośrednio nie tylko swoich reprezentantów w radach, ale też wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - w Wesołej będziemy głosować na kandydatów na Prezydenta m. st. Warszawy. Zgodnie z ordynacją wyborczą prawo wybierania mają obywatele, którzy: ukończyli 18 lat najpóźniej w dniu wyborów, stale zamieszkują na terenie Wesołej i są wpisani do stałego rejestru wyborców, nie są pozbawieni praw publicznych, praw wyborczych ani nie są ubezwłasnowolnieni. Wybory w Wesołej nie będą miały, jak w poprzedniej kadencji, charakteru większościowego (wygrywał ten z kandydatów, który zdobył najwięcej głosów), lecz proporcjonalny. Każdy wyborca dysponuje tylko jednym głosem. Głosy oddane na poszczególne osoby będą sumowane dla całej listy, z której kandydat startuje. Następnie będą przeliczane metodą d Hondta na mandaty, przypadające dla poszczególnych komitetów wyborczych. Szczegółowe informacje na temat wyborów, aktualizowane na bieżąco, znajdziecie Państwo na internetowej stronie Urzędu Miasta Wesoła, pod adresem: Bożenna Chmielewska Sekretarz Miasta ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. Nr 134, poz. 1125) Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.Nr41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zarządza się, co następuje: do 7 IX 2002 r. do 12 IX 2002 r. do 27 IX 2002 r. do godz do 2 X 2002 r. do godz do 4 X 2002 r. do 6 X 2002 r. do 12 X 2002 r. od 12 X 2002 r. KALENDARZ WYBORCZY do 13 X 2002 r. 25 X 2002 r. godz zakończenie kampanii wyborczej; 26 X 2002 r. 27 X 2002 r. godz podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; - zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych lub kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; - powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych; - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie; - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w wyborach do sejmików województw, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw; - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; - przyznanie przez komisarza wyborczego, w wyborach do rad powiatów, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych do więcej niż połowy rad powiatów na terenie województwa; - powołanie przez zarządy gmin obwodowych komisji wyborczych; - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych; - rozplakatowanie obwieszczeń: a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat; - rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia; - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy; - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców; - głosowanie. 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st.warszawy i rad dzielnic w m.st.warszawie oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2. Datę wyborów, o których mowa w 1, wyznacza się na niedzielę 27 października 2002 r. 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. L. Miller Prezes Rady Ministrów 4

5 Uchwała Nr LII/758/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 września 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na obszarze dzielnicy Wesoła Na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z późn. zm.) - Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje: 1 Na obszarze dzielnicy Wesoła tworzy się okręgi wyborcze dla wyboru Rady Dzielnicy. 2 Liczbę okręgów, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały. 3 Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 4 Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 5 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały Rady m. st. Warszawy nr LII/758/2002 z dnia 2 września 2002 r. Włodzimierz Retelski Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy Okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła Liczba okręgów - trzy Numery okręgów, ich granice oraz liczba radnych wybieranych w okręgu Numer okręgu wyborczego I II III Granice okręgu WYBORY 2002 zachodnia granica dzielnicy - północna granica dzielnicy - wschodnia granica dzielnicy - północna pierzeja ul. Niemcewicza - zachodnia pierzeja ul. Narutowicza - zachodnia granica cmentarza z przedłużeniem do trakcji kolejowej- trakcja kolejowa zachodnia granica dzielnicy od ul. Wawerskiej do trakcji kolejowej - trakcja kolejowa do wysokości przedłużenia zachodniej granicy cmentarza - zachodnia granica cmentarza - zachodnia pierzeja ul. Narutowicza - północna pierzeja ul. Niemcewicza - wschodnia granica dzielnicy - południowa pierzeja ul. Prusa - północna pierzeja ul. Stwosza - północna pierzeja ul. Wawerskiej Północna pierzeja ul. Wawerskiej - północna pierzeja ul. Stwosza - południowa pierzeja ul. Prusa - wschodnia granica dzielnicy - południowa granica dzielnicy - zachodnia granica dzielnicy Liczba radnych wybieranych w okręgu Uchwała nr LII/760/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 września 2002 r. zmieniająca uchwałę Rady m. st. Warszawy w sprawie zmian w geografii stałych i odrębnych obwodów głosowania na obszarze m. st. Warszawy Na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 2 i art. 31 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr L/714/2002 Rady m. st. Warszawy z 8 lipca 2002 roku w sprawie zmian w geografii stałych i odrębnych obwodów głosowania na obszarze m. st. Warszawy dokonuje się zmian określonych w załączniku. 2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 3 Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Włodzimierz Retelski Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy Załącznik nr 18 do uchwały Rady m. st. Warszawy nr LII/760/2002 z dnia 2 września 2002 r. podział dzielnicy Wesoła na obwody głosowania podajemy na stronie 6. 5

6 Podział dzielnicy Wesoła na obwody głosowania Numer obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej Dotychczasowy numer obwodu ul. Akacjowa: ca³a, ul. Apteczna: ca³a; ul. Armii Krajowej: strona nieparzysta od nr 1 do nr 75, strona parzysta od nr 2 do nr 72; ul. Baœniowa: ca³a, ul. Berenta: ca³a, ul. Boczna: ca³a, ul. Chopina: ca³a, ul. Cicha: ca³a, ul. Dowcip: ca³a; ul. G³owackiego: 2 oraz od nr 2a do nr 94; ul. Górna: ca³a, ul. Jasna: ca³a, ul. Jaœminowa: ca³a, ul. Kasztanowa: ca³a, ul. Kiliñskiego: ca³a, ul. Konopnickiej: ca³a; ul. Koœcielna: ca³a, ul. Kubusia Puchatka: ca³a, ul. Kwiatowa: ca³a, ul. Ma³a: ca³a, ul. Mi³a: ca³a, ul. Moniuszki: ca³a; ul. Ogrodowa: ca³a; ul. Okuniewska: 6; ul. Powstañców Warszawy; ul. 1. Praskiego Pu³ku: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31, strona parzysta od nr 2 do nr 34; ul. Przechodnia: ca³a, ul. Prosta: ca³a, ul. Ró ana: ca³a, ul. Sapiehy: ca³a; ul. Sikorskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 35, strona parzysta od nr 2 do nr 34; ul. ks. P. Skargi: ca³a, ul. S³oneczna: ca³a, ul. Spokojna: ca³a, ul. Spó³dzielcza: ca³a, ul. Szarych Szeregów: ca³a, ul. Têczowa: ca³a; ul. W¹ska: ca³a, ul. Wspó³czesna: ca³a, ul. Zak¹tek: ca³a ul. Armii Krajowej: strona nieparzysta od nr 77 do koñca, strona parzysta od nr 74 do koñca; ul. Chodkiewicza: ca³a, ul. Ciasna: ul. Starzyñskiego 21 ca³a, ul. Czarnieckiego: ca³a, ul. Dwernickiego: ca³a; ul. G³owackiego: 27, strona parzysta od nr 94b do koñca; ul. Napierskiego: ca³a, ul. Leœniczówka: ca³a, ul. Lipowa: ca³a, ul. Modrzewiowa: ca³a, ul. Orla: ca³a, ul. Parkowa: ca³a; ul. Sikorskiego: strona ( Miejski Oœrodek Kultury ) nieparzysta od nr 37 do koñca, strona parzysta od nr 34a do koñca; ul. Starzyñskiego: ca³a, ul. Syrokomli: ca³a, ul. Œwierkowa: ca³a, ul. Wiosenna: ca³a, ul. Wrzosowa: ca³a, ul. ó³kiewskiego: ca³a ul. Asnyka: ca³a, ul. Broniewskiego: ca³a, ul. Godebskiego: ca³a, ul. Idzikowskiego: ca³a, ul. Konarskiego: ca³a; ul. Kopernika: ca³a, ul. Koœciuszki: ca³a, ul. Kraszewskiego: ca³a, ul. Letnia: ca³a, ul. 1. Maja: ca³a, ul. Matejki: ca³a; ul. Mickiewicza: ca³a, ul. Narutowicza: ul. eromskiego 20 ca³a; ul. Niemcewicza: od nr 10a do koñca; ul. Norwida: ca³a; ul. 1. Praskiego Pu³ku: strona nieparzysta od nr 33 do nr 83, strona parzysta od nr 36 do nr 78; ul. Prusa: ca³a, ul. Rejtana: ca³a, ul. Reymonta: ca³a, ul. Sienkiewicza: ca³a, ul. Sk³odowskiej: ca³a, ul. ( hydrofornia ) S³owackiego: ca³a; ul. Staszica: ca³a, ul. Wigury: ca³a, ul. Wroñskiego: ca³a, ul. eromskiego: ca³a ul. Brata Alberta: ca³a, ul. Dobra: ca³a, ul. Dzielna: ca³a, ul. Fredry: ca³a, ul. Gazowa: ca³a, ul. Jagielloñska: ca³a; ul. Kasprowicza: ca³a, ul. Kochanowskiego: ca³a, ul. Krasickiego: ca³a, ul. Krótka: ca³a, ul. Morsztyna: ca³a, ul. Piaskowa: ca³a; ul. Podleœna: ca³a, ul. Polna: ca³a, ul. Pstrowskiego: ca³a, ul. Reja: ca³a, ul. Rembertowska: ca³a, ul. Urocza: ca³a; ul. Wilanowska: ca³a, ul. Wiœniowa: ca³a, ul. Zachodnia: ca³a, ul. Zaciszna: ca³a, ul. eglarska: ca³a, ul. ytnia: ca³a ul. B³êkitna: ca³a, ul. Borowa: ca³a, ul. Borowika: ca³a, ul. Bukowa: ca³a, ul. D³uga: ca³a, ul. Gajowa: ca³a, ul. Jagodowa: ca³a; ul. Malinowa: ca³a, ul. Mokra: ca³a; ul. Niemcewicza: od nr 2 do nr 8; ul. Nowa: ca³a, ul. Piêkna: ca³a, ul. Przejazdowa: ca³a, ul. Równa: ca³a, ul. Rysia: ca³a, ul. S³owicza: ca³a, ul. Sosnowa: ca³a; ul. Spacerowa: ca³a, ul. Sportowa: ca³a, ul. Szeroka: ca³a, ul. Szosowa: ca³a, ul. Œliska: ca³a, ul. Œrodkowa: ca³a; ul. Warszawska: ca³a, ul. Wierzbowa: ca³a, ul. Wschodnia: ca³a, ul. Wspólna: ca³a, ul. Za Dêbami: ca³a, ul. Zagajnikowa: ca³a ul. Agatowa: ca³a, ul. Agawy: ca³a, ul. Alabastrowa: ca³a, ul. Ametystowa: ca³a, ul. Babiego Lata: ca³a, ul. Bankowa: ca³a; ul. Biesiadna: ca³a, ul. Borkowska: ca³a, ul. Brylantowa: ca³a, ul. Brzoskwiniowa: ca³a; ul. Brzozowa: strona nieparzysta od nr 1 do koñca; ul. Bursztynowa: ca³a, ul. Cedrowa: ca³a; ul. Cieplarniana: strona parzysta od nr 2 do koñca; ul. Cisowa: ca³a, ul. Cyprysowa: ca³a, ul. Cyrkonii: ca³a, ul. Czereœniowa: ca³a, ul. Daglezji: ca³a, ul. Daków: ca³a, ul. Diamentowa: ca³a; ul. Dolomitowa: ca³a, ul. Dzikiej Ró y: ca³a, ul. Fabryczna: ca³a, ul. Flory: ca³a; ul. Goœciniec: strona nieparzysta od nr 1 do nr 51, strona parzysta od nr 2 do nr 100; ul. Grafitowa: ca³a, ul. Graniczna: ca³a, ul. Granitowa: ca³a, ul. Grzybowa: ca³a, ul. Hebanowa: ca³a, ul. Hipoteczna: ca³a, ul. Irydowa: ca³a; ul. Jana Paw³a II: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, strona parzysta od nr 2 do nr 162; ul. Jarzêbinowa: ca³a, ul. Jaspisowa: ca³a, ul. Jaworowa: ca³a, ul. Jesionowa: ca³a, ul. Jod³owa: ca³a, ul. Jutrzenki: ca³a, ul. Kalinowa: ca³a; ul. Kamienna: ca³a, ul. Kamyk: ca³a, ul. Kazita: ca³a, ul. Klonowa: ca³a, ul. Koralowa: ca³a, ul. Kruszyny: ca³a, ul. Kryszta³owa: ca³a; ul. Krzywa: ca³a, ul. Leszczynowa: ca³a, ul. Leœna: ca³a, ul. Limby: ca³a, ul. Mahoniowa: ca³a, ul. Majowa: ca³a, ul. Malachitowa: ca³a; ul. Marmurowa: ca³a; ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 45, strona parzysta od nr 2 do nr 40; ul. Morelowa: ca³a, ul. Nefrytowa: ca³a, ul. Objazdowa: ca³a, ul. Olchy: ca³a, ul. Opa³owa: ca³a, ul. Orzechowa: ca³a, ul. Per³owa: ca³a; ul. Piotrusia Pana: ca³a, ul. Platanów: ca³a, ul. Platynowa: ca³a; ul. 1. Praskiego Pu³ku: strona nieparzysta od nr 85 do koñca, strona parzysta od nr 80 do koñca; ul. Przyleœna: ca³a, ul.ptasia: ca³a, ul. Rubinowa: ca³a, ul. Sagalli: ca³a, ul. Sekwoi: ca³a, ul. Sezamkowa: ca³a; ul. Skalista: ca³a, ul. Szafirowa: ca³a, ul. Szkolna: ca³a, ul. Szmaragdowa: ca³a, ul. Œnie na: ca³a, ul. Teodozji: ca³a; ul. Topazowa: ca³a, ul. Torfowa: ca³a; ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 1 do nr 59, strona parzysta od nr 2 do nr 64; ul. Tramwajowa: ca³a, ul. Turkusowa: ca³a, ul. Wapienna: ca³a, ul. Wawerska: ca³a, ul. Wczasowa: ca³a, ul. Wi¹zów: ca³a; ul. Zachodu S³oñca: ca³a, ul. Z³otej Jesieni: ca³a al. Pi³sudskiego: ca³a, ul. Astrów: ca³a, ul. Azaliowa: ca³a; ul. Brzozowa: strona parzysta od nr 2 do koñca; ul. Brzozowy Lasek: ca³a, ul. Chabrów: ca³a, ul. Ciekawa: ca³a, ul. Cienista: ca³a; ul. Cieplarniana: strona nieparzysta od nr 1 do koñca; ul. Cyklamenowa: ca³a, ul. Dalii: ca³a, ul. prof. D¹browskiego: ca³a, ul. D¹browy: ca³a, ul. Dworkowa: ca³a, ul. Dziewanny: ca³a; ul. Fio³ków: ca³a, ul. Forsycji: ca³a, ul. Fraszka: ca³a, ul. Golfowa: ca³a; ul. Goœciniec: strona nieparzysta od nr 53 do koñca, strona parzysta od nr 102 do koñca; ul. Hiacyntowa: ca³a, ul. Husarska: ca³a, ul. Irysów: ca³a; ul. Jana Pawia II: strona nieparzysta od nr 19 do koñca, strona parzysta od nr 164 do koñca; ul. JeŸdziecka: ca³a, ul. Kameliowa: ca³a, ul. Klimatyczna: ca³a, ul. Kolendrowa: ca³a, ul. Konwaliowa: ca³a, ul. Krokusów: ca³a; ul. Lawendowa: ca³a, ul. Leœnych Zió³: ca³a, ul. Liryczna: ca³a, ul. Literacka: ca³a, ul. agodna: ca³a, ul. ¹kowa: ca³a, ul. Macierzanki: ca³a; ul. Magnolii: ca³a, ul. Malwy: ca³a; ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 15 do koñca, strona parzysta od nr 16 do koñca; ul. Melisy: ca³a, ul. Nizinna: ca³a, ul. Paproci: ca³a, ul. Poezji: ca³a, ul. Pogodna: ca³a, ul. Polanki: ca³a, ul. Poœwiaty: ca³a; ul. Promienna: ca³a, ul. Radosna: ca³a, ul. Rodziewiczówny: ca³a, ul. Rowowa: ca³a, ul. Rumiankowa: ca³a, ul. Sarenki: ca³a; ul. Sasanki: ca³a, ul. Skoczna: ca³a, ul. S³onecznej Polany: ca³a; ul. Stara Mi³osna: 1; ul. Stokrotki: ca³a, ul. Szafranowa: ca³a, ul. Szermiercza: ca³a, ul. Szklarniowa: ca³a, ul. Szlachecka: ca³a, ul. Szosa Lubelska: ca³a; ul. Œmia³a: ca³a, ul. Topolowa: ca³a; ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 61 do koñca, strona parzysta od nr 64a do koñca; ul. Tymiankowa: ca³a, ul. U³añska: ca³a, ul. Wiœlana: ca³a, ul. Zakrêtowa: ca³a, ul. Zapiecek: ca³a, ul. Zdrojowa: ca³a, ul. ródlana: ca³a ul. Armii Krajowej 39 ( Szko³a Podst. Nr 1 ) ul. Krótka 1 budynek A ( Szko³a Podst. Nr 2 ) ul. Krótka 1 budynek B ( Szko³a Podst. Nr 2 ) ul. Trakt Brzeski 18 ( Szko³a Podst. Nr 3 ) lokal przystosowany dla niepe³nosprawnych ul. Klimatyczna 1 ( Gimnazjum Nr 3 ) lokal przystosowany dla niepe³nosprawnych Plac Wojska Polskiego: 11, 12, 13, 14, 24, 25, 49, 54, 109, 110, 111, 112, 113, 133, 134, 135, 138, 139, 149, 150, 151, 152 Plac Wojska Polskiego 2B ( Szko³a Podst. Nr 4 ) 8 6

7 Informacja z międzysesyjnej działalności Zarządu Miasta w okresie od 27 czerwca do 18 września 2002 r. PERSPEKTYWA REALIZACJI INWESTYCJI DO KOŃCA 2002 ROKU W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń Zarządu. Zarząd podjął 45 uchwał. Podjęto następujące działania: zakończono prace przy budowie placu manewrowego wraz z chodnikiem przy OSP-Wesoła, uruchomiono stację uzdatniania wody na Placu Wojska Polskiego (inwestorem była Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przy współudziale finansowym miasta w wysokości 15%), zakończono prace przy budowie oświetlenia ul. Wspólnej, kontynuowana jest budowa wodociągu na stronie północnej Dzielnicy Stara Miłosna, trwają prace przy budowie kanalizacji w ul. Kilińskiego, Moniuszki i przy ul. Warszawskiej, wyremontowano mostek na Kanale Wawerskim w ciągu ul. Jana Pawła II, dokonano wycinki drzew nad i w pasie drogowym ul. Chodkiewicza, poprawiono pobocze ulic: Torfowej, Mazowieckiej, Gościniec, Jana Pawła II, Szkolnej, uzupełniono roślinność w parku na Osiedlu Wola Grzybowska, wypompowywano wodę i likwidowano wyrwy w poboczach spowodowane przez opady burzowe, wyczyszczono 60% studzienek osadzonych przy głównych ulicach miasta, przebudowano kolejne krawężniki w Centrum, przystosowując je dla ruchu osób na wózkach, zlikwidowano znaczne ilości nielegalnie zainstalowanych reklam na słupach energetycznych i telefonicznych w pasach dróg gminnych i powiatowych, dokonano uzgodnień w sprawie budowy osiedla Laguna w Osiedlu Zielona i budów w rejonie ulic: Warszawskiej, Piastowskiej i Wspólnej (wodociąg, gazociąg), podpisano umowę z Nadleśnictwem Drewnica w sprawie udostępnienia przesieki na budowę kolektorów, poprawiono przed 1. sierpnia otoczenie pomnika w Centrum, negocjowano z PKN Orlen i WSS Społem warunki przyłączenia kanalizacji, wymieniono spaloną kabinę TOI TOI przy boisku w Dzielnicy Stara Miłosna, odebrano uzgodniony projekt chodnika w ul. Gościniec, zainstalowano urządzenia SKATE PARKU w Miejskim Ośrodku Kultury, podpisano akt notarialny na zakup lokalu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Jana Pawła II 25, wykonano dwie wysepki przystankowe przy ul. Niemcewicza, utwardzono ul. Zakrętową i ul. Rumiankową w Dzielnicy Stara Miłosna, ustawiono trzy odnowione plany miasta z aktualnym wykazem ulic, przyjęto od Lasów Państwowych teren pod budowę kolektora w tzw. Przesiece, trwają prace przy budowie kanalizacji: Kolektor Północny - ul. Kilińskiego i ul. Moniuszki, Kolektor Południowy - ul. Warszawska, przystąpiono do projektowania przebudowy ul. Brata Alberta (wraz z deszczówką) i ronda w centrum Osiedla Zielona, zakończono budowę chodnika do Jednostki Wojskowej, zlecono wykonanie projektów odcinków wodociągów do realizacji w roku przyszłym w Osiedlu Zielona, w Centrum i w Dzielnicy Stara Miłosna, zakończono budowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2, wykonano remont dachu na budynku nr 1 w osiedlu Warszawska 3, wystąpiono do Nadleśnictwa Drewnica o zgodę na poszerzenie parkingu przy Urzędzie Miasta, porządkowano i przygotowano tereny do sprzedaży przy ul. Okuniewskiej i ul. Spokojnej, zinwentaryzowano zieleń w mieście (bezpłatnie), odebrano poprawioną dokumentację projektową kanalizacji Stara Miłosna - Północ i wystąpiono do Starosty Powiatu Warszawskiego o pozwolenie na budowę, usuwano drzewa w poboczach ulic miejskich na wnioski mieszkańców (ul. Niemcewicza róg ul. Rejtana, ul. Armii Krajowej, ul. Górna, ul. Słowackiego i Plac Wojska Polskiego), przygotowano ul. Objazdową do utwardzenia klińcem, kształtowano pobocza ulic, w tym ul. Uroczą (strona zachodnia) oraz naprawiono nawierzchnię ul. Topolowej, ul. Szklarniowej i ul. Rejtana, równano ulice poprzez zasypanie dołów klińcem w Osiedlu Grzybowa, Zielona - część zachodnia, Groszówka, Trakt Brzeski (obok Przedszkola), targowisko miejskie, pobocze ul. 1. Praskiego Pułku, c.d. na stronie 8 KANALIZACJA Dokończenie kanalizacji deszczowej w ul. Mokrej. Budowa odcinka kolektora przez las od ul. Długiej do ul. Kilińskiego. Dokończenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Moniuszki i ul. Kilińskiego oraz odbudowa nawierzchni tych ulic. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej - od ul. Moniuszki w kierunku wschodnim. Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. 1. Praskiego Pułku do ul. Żółkiewskiego. Rozpoczęcie budowy kanalizacji osiedlowej w Osiedlu Zielona, Osiedlu Grzybowa oraz w ul. Uroczej i ul. Podleśnej. Przygotowanie projektów technicznych na kolejne odcinki kanalizacji w Wesołej - Centrum. Uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla części północnej Dzielnicy Starej Miłosnej. WODOCIĄGI Wybudowanie wodociągu w Dzielnicy Stara Miłosna do ul. Brzozowej. Uzupełnienie odcinków sieci w Osiedlu Zielona. Wykonanie projektów technicznych na brakujące odcinki sieci - do realizacji w 2003 r. DROGI Wykonanie zasadniczej jezdni ul. Jana Pawła II do ul. Diamentowej i ronda Graniczna. Wykonanie projektu technicznego odbudowy ul. Brata Alberta oraz ronda w Centrum Zielonej. Wykonanie chodnika do Szkoły Podstawowej Nr 3 w ul. Gościniec (od ul. Fabrycznej). Wykonanie przepustu ramowego na Kanale Wawerskim w ciągu ul. Jana Pawła II. Chodnik do Jednostki Wojskowej - wykonano we wrześniu br. OŚWIATA Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Osiedlu Zielona. Rozpoczęcie rozbudowy budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz budowa II etapu Gimnazjum Nr 3 w Dzielnicy Stara Miłosna. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 - zrealizowano w sierpniu br. c.d. na stronie 8 7

8 PERSPEKTYWA REALIZACJI INWESTYCJI DO KOŃCA 2002 ROKU c.d. ze strony 7 Informacja z międzysesyjnej działalności Zarządu Miasta w okresie od 27 czerwca do 18 września 2002 r. c.d. ze strony 7 INNE INWESTYCJE Rozpoczęcie prac adaptacyjnych pomieszczeń na Przychodnię Zdrowia w Dzielnicy Stara Miłosna - według przygotowanego projektu. Bogdan Wilk Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji CO WARTO ZOBACZYĆ W WESOŁEJ Miasto Wesoła posiada wspaniałe tereny rekreacyjne, na które składają się nie tylko zwarte kompleksy leśne ale również rozlewiska i bagna. Na terenie naszego miasta znajduje się Mazowiecki Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu. Warte zobaczenia jest Bagno Jacka - rezerwat przyrody oraz rozlewisko na poligonie powstałe po zrzutach wód przez wojskową oczyszczalnię ścieków (na zdjęciu wyżej), jak również atrakcyjne Macierowe Bagno znajdujące się w lesie, na przedłużeniu ul. Torfowej w Dzielnicy Stara Miłosna. 8 c.d. na stronie 10 regulowano wysokość płyt i wypełniano betonem jezdnie ul. Fabrycznej, ul. Wapiennej, ul. Jeździeckiej, ul. Gościniec (przy rondzie), ul. Kasprowicza, pomalowano dodatkowo przejścia przez jezdnię (pasy) w rejonie szkół i przedszkoli przed 1 września 2002 r., obniżono krawężniki na chodniku ul. Sikorskiego dostosowując je do ruchu na wózkach oraz naprawiono chodniki na ul. Wspólnej i w osiedlu Warszawska. Ogłoszono przetargi na: budowę przepustu na Kanale Wawerskim w ciągu ulicy Jana Pawła II (powtórzenie), budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami w ulicach: Urocza, Brata Alberta i Prusa, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w ul. Sosnowej, Długiej i Pięknej z odtworzeniem dróg, adaptację pomieszczeń dla potrzeb Przychodni Rejonowej Nr 3, Dzielnica Stara Miłosna - Centrum Pogodna, budowę chodnika w ulicy Gościniec, wykonanie wymiany pokrycia dachu, przebudowę kominów i wzmocnienie konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 7 będącego w zasobach komunalnych miasta, roboty związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach gminnych i pasach dróg gminnych w okresie letnim i zimowym wraz z pielęgnacją zieleni, wyłonienie zespołu autorskiego na wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania dla obszaru Wesoła - Stara Miłosna Południe. Rozstrzygnięto przetargi na: wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, budowę chodnika na Osiedlu Plac Wojska Polskiego, wymianę drzwi wejściowych oraz remonty łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1, eksploatację, konserwację i naprawę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz usługi inkasenckie w zakresie dostawy wody w Dzielnicy Stara Miłosna, eksploatację, konserwację i naprawy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w mieście Wesoła, wykonanie robót remontowo-budowlanych pokrycia dachowego i kominów budynku mieszkalnego przy ul.warszawskiej 3 w Wesołej, budowę sieci sanitarnej z przykanalikami w ul.warszawskiej (od ul.wiśniowej do ul. Matejki) i ul. Mickiewicza (od ul. Matejki do ul. Narutowicza), zakup 10 sztuk kompletów pojemników do zbiórki stłuczki szkła o pojemności 1500 litrów, transport uczniów z terenu Osiedla Wesoła - Zielona do i z Gimnazjum Nr 3 w Dzielnicy Stara Miłosna, wykonanie studium możliwości retencjonowania i odprowadzania ścieków deszczowych z terenu Dzielnicy Stara Miłosna, opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na modernizację ulicy Brata Alberta po robotach kanalizacyjnych wraz ze skrzyżowaniem z ul.wspólną i adaptacją projektu kanalizacji deszczowej, rozbudowę Gimnazjum Nr 3 - II etap z dostosowaniem istniejącego projektu do aktualnych potrzeb lub opracowanie nowej dokumentacji projektowej, rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dzielnica Stara Miłosna, wykonanie robót drogowych polegających na remoncie drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody na Osiedlu Plac Wojska Polskiego, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w przecince leśnej od ulic Długiej i Mokrej do ulicy Kilińskiego oraz budowę przepompowni ścieków w pobliżu ul. Kilińskiego wraz z linią energetyczną i odcinkiem sieci wodociągowej dla zasilania przepompowni, rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Armii Krajowej 39 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, budowę ul. Jana Pawła II (odcinek od ul. Granicznej do ul. Diamentowej w tym rondo Graniczna wraz z budową infrastruktury technicznej tj. kolektora deszczowego i oświetlenia ulicznego), dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta. Wzięto udział w: uroczystości ogłoszenia wyników rankingu Złota Setka Samorządów, Rzeczpospolitej i Centrum Badań Regionalnych (Miasto Wesoła zajęło 76. miejsce), spotkaniu z Prezydentem miasta stołecznego Warszawy oraz prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prac nad budżetem na 2003 r., uroczystościach inauguracyjnych rozpoczęcia roku szkolnego 2002/2003.

9 PROCESY PLANISTYCZNE REALIZOWANE NA OBSZARZE MIASTA WESOŁA W LATACH I. Plany uchwalone 1. Zmieniony miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Wesoła w części dotyczącej terenu przeznaczonego pod przepompownię ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Zatwierdzony Uchwałą Nr 157/XXII/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 45, poz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Wesołej - Szkopówce. Zatwierdzony Uchwałą Nr 211/XXVIII/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 151, poz Obszary miasta Wesoła objęte zatwierdzonymi i realizowanymi planami zagospodarowania przestrzennego 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wesoła dla obszaru obejmującego teren przebiegu kolektora kanalizacji sanitarnej (wzdłuż ul. Długiej poprzez przesiekę leśną do ul. Kilińskiego). Zatwierdzony Uchwałą Nr 294/ XXXVIII/2001 z dnia r. Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 191, poz II. Plany w ostatnim etapie realizacji 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Stara Miłosna Północ (nad Traktem Brzeskim). Uchwała Nr 64/XIII/99 Rady Miasta Wesoła z dnia 28 maja 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Zielona, Wesoła - Grzybowa, Wesoła - Groszówka. Uchwała Nr 63/XIII/99 Rady Miasta Wesoła z dnia 28 maja 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. III. Plany realizowane 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Groszówka Południe. Uchwała Nr 183/XXV/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Plan - Kościół - Uchwała Nr 278/XXXVII/2001 Rady Miasta Wesoła z dnia r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Stara Miłosna - na okres perspektywiczny w części dotyczącej terenu przeznaczonego pod budowę kościoła parafii rzymsko-katolickiej w Starej Miłośnie przy ul. Jana Pawła II. IV. Plany, których realizację podjęto 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Stara Miłosna Południe. Uchwała Nr 184/XXV/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar, objęty zatwierdzonymi i realizowanymi planami miejscowymi ( w tym Wesoła - Centrum ) stanowi 90 % powierzchni miasta. plan uchwalony przez poprzednią Radę Miasta I.2. - plan uchwalony II.1. - plan w ostatnim etapie realizacji II.2. - plan w ostatnim etapie realizacji III.1. - plan realizowany III.2. - plan realizowany IV.1. -plan istniejący od 1994 r., którego nową realizację podjęto 9

10 CO WARTO ZOBACZYĆ W WESOŁEJ c.d. ze strony 8 Miasto zaprasza również do odpoczynku w małym parku w Woli Grzybowskiej, wśród starych dębów będących pomnikami przyrody. Ze względu na charakter Wesołej oraz na fakt, że znajduje się ona w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzona jest tu zrównoważona gospodarka zielenią mająca na celu zachowanie istniejącego drzewostanu oraz dokonywanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, tworzenie nowych parków i miejsc odpoczynku dla mieszkańców. W mieście znajdują się również pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne, stoczone walki i poległych żołnierzy. Miejsca pamięci narodowej znaleźć można w przydrożnych lasach, na cmentarzach i w innych nieoczekiwanych miejscach. Warto odwiedzić pomnik POW znajdujący się w Osiedlu Zielona w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie corocznie 11 listopada odbywa się uroczystość związana ze świętem Niepodległości. NOWE LOKALE dla DWÓCH BIBLIOTEK Dnia 25 września 2002 r. miało miejsce uroczyste otwarcie dwóch bibliotek: filii w Dzielnicy Stara Miłosna oraz biblioteki głównej w Wesołej - Centrum. Filia Nr 1 w Starej Miłośnie rozpoczęła pracę w nowym lokalu już w lipcu. Osoby znające warunki, w jakich działała ona do tej pory odetchnęły z ulgą, stwierdzając, że nareszcie biblioteka znalazła godne dla siebie miejsce. Nowy lokal o powierzchni 105 m 2 (prawie 80 m 2 więcej niż poprzedni) to dwa pomieszczenia: wypożyczalnia i czytelnia. Wypożyczalnia jest już wyposażona w nowe meble, natomiast czytelnia będzie zagospodarowana w przyszłym roku. Z myślą o przyszłości przygotowano także miejsce na dwa stanowiska komputerowe (na katalog komputerowy oraz komputer z dostępem do Internetu). Jeszcze w tym roku rozpoczniemy tworzenie bazy danych księgozbioru tej biblioteki w programie bibliotecznym SOWA. Od 2 września biblioteka główna przyjmuje czytelników w nowym lokalu - na parterze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 1. Praskiego Pułku 31. Tych, którzy jeszcze do nas nie dotarli informuję, że wejście do biblioteki znajduje się przy pomniku, od strony południowej budynku. Powierzchnię nowego lokalu (ok. 200 m 2 ) zajmuje duża wypożyczalnia, czytelnia prasy i księgozbioru podręcznego. Przygotowane zostało także pomieszczenie z przeznaczeniem na kawiarenkę internetową - planowane jest zainstalowanie 5 stanowisk komputerowych. Wejście do biblioteki jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a podjazdy ułatwiają też korzystanie z biblioteki matkom z dziećmi w wózkach. Dziękujemy Zarządowi Miasta Wesoła za stworzenie nowych, pięknych pomieszczeń dla bibliotek. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli - bezinteresownie!!! - w przeprowadzce obu bibliotek. W Starej Miłośnie byli to panowie ze Stowarzyszenia Sąsiedzkiego oraz młodzież gimnazjalna. Bibliotekę główną przeprowadziliśmy bardzo szybko i sprawnie dzięki pomocy pracowników Pana Ryszarda Łapińskiego. Panu Stanisławowi Pełce dziękujemy za wypożyczenie podnośnika, który usprawnił ciężką pracę. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Wesołej do korzystania ze zbiorów naszych bibliotek. Elżbieta Daniłowicz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Niedawno odnowiono pomnik upamiętniający poległych w latach znajdujący się przy budynku OSP ( zdjęcie powyżej ). W najbliższym czasie planowane jest wykonanie koncepcji i utworzenie tras rowerowych, które przebiegałyby przez większość atrakcyjnych miejsc znajdujących się na terenach leśnych, jak i w samym mieście. Agnieszka Sanojca Inspektor ds. Ochrony Środowiska 10

11 Informacja dla odbiorców wody z wodociągu miejskiego w Dzielnicy Stara Miłosna W związku z przejmowaniem przez miasto z dniem 1 października 2002 r. w eksploatację wodociągu miejskiego w Dzielnicy Stara Miłosna informujemy, że: KOMUNIKATY 1. Eksploatację będzie prowadziła firma P.P.U. LENBAW, wybrana w wyniku rozstrzygniętego przetargu publicznego. 2. W październiku, listopadzie lub grudniu odwiedzą Państwa upoważnieni pracownicy firmy LENBAW, którzy dokonają przeglądu wodomierzy, ewentualnie wymienią je - w razie braku legalizacji, spiszą aktualny stan licznika, założą plomby oraz spiszą Państwa dane potrzebne do zawarcia umowy na dostarczanie wody (imię i nazwisko odbiorcy, adres i telefon kontaktowy). Pracownicy ci będą posiadali identyfikator z nazwiskiem oraz pisemne upoważnienie wystawione przez Urząd Miasta Wesoła. W przypadku Państwa wątpliwości prosimy o telefon do Wydziału Inwestycji pod nr (23). 3. Wszyscy odbiorcy wody muszą posiadać wodomierze. 4. W okresie do grudnia 2002 r. będzie też prowadzony przegląd sieci wodociągowej i przyłączy, uzupełnione zostanie oznakowanie sieci oraz wymieniona zostanie cześć niesprawnych zasuw i hydrantów. 5. Dostarczone zostaną odbiorcom umowy do podpisania. 6. Po podpisaniu umowy na dostarczanie wody będzie Państwa raz na trzy miesiące odwiedzał inkasent z firmy LEN- BAW, który po odczytaniu wodomierza pobierze opłatę za wodę lub wystawi rachunek do opłacenia w banku lub na poczcie. Jako początkowy stan licznika będzie uznawany stan z dnia oplombowania wodomierza przez LENBAW. Do tego stanu zostaniecie Państwo obciążeni opłatą przez dotychczasowego dostawcę wody. Wszelkie zaległości należy kierować także do MPZBDJiW Sp. z o.o. 7. Opłata za wodę wynosi obecnie 1,75 zł plus 7% VAT za metr sześcienny. 8. Reklamacje w sprawie opłat za wodę prosimy zgłaszać do pokoju nr 214 w Urzędzie Miasta, tel Opłatę za ścieki będziecie Państwo nadal wpłacać do MPZBDJiW na podstawie odrębnego odczytu wodomierza dokonanego przez pracownika tej Spółki. 10. Wszelkie awarie sieci oraz przyłączy wodociągowych na odcinku do wodomierza włącznie należy zgłaszać telefonicznie do firmy LENBAW pod numer: całodobowo lub W dni powszednie w godzinach również do Urzędu Miasta, tel (23). 11. W przypadku chęci budowy nowych przyłączy Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej będą wydawane przez Wydział Inwestycji (pokój 201) w miarę przejmowania kolejnych odcinków wodociągu. Również uzgadnianie projektów i odbieranie nowowybudowanych przyłączy będzie dokonywane przez Wydział Inwestycji. Andrzej Pylak Inspektor ds. urządzeń sanitarnych TWÓJ PIES POWINIEN MIEĆ NUMEREK Trwa nadal akcja tworzenia ewidencji psów w Wesołej. Osoby, które nie posiadają numerka dla swoich psów, a zgłoszą się z dowodem wpłaty podatku od posiadania psa (lub osoby zwolnione z opłaty - emeryci, renciści) do Inspektora ds. Ochrony Środowiska lub do kasy Urzędu Miasta dostaną ZA DARMO oryginalny, numerowany znaczek dla psa. Bliższe informacje pod tel Pamiętajmy - ten numerek informuje kto jest właścicielem psa. Jeśli pies zostanie znaleziony z numerem identyfikacyjnym odszukanie właściciela będzie możliwe dzięki komputerowej ewidencji prowadzonej w Urzędzie Miasta. TAKI NUMEREK ZWRÓCIŁ JUŻ WIELE PSÓW DO RĄK WŁAŚCI- CIELI! Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wesoła Nr 316/XLI/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 r. ustalony został podatek od każdego posiadanego psa w wysokości 32 zł. Z podatku od posiadania jednego psa zwolnieni są emeryci i renciści. Opłaty można dokonać w kasie w Urzędzie Miasta, ul. 1. Praskiego Pułku 33. Przypominamy też, że wszystkie psy należy co roku zaszczepić przeciw wściekliźnie. Psy wyłapywane z terenu miasta Wesoła są przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wołominie przy ul. Sikorskiego 97. Zgłoszenia o bezdomnym lub potrąconym psie przyjmowane są pod telefonem: Ochrona Środowiska w godz.: pon , wt.- pt ( ) - Straż Miejska w godz.: pon. - pt Liga Ochrony Przyrody Łapacz psów UWAGA AKCJA LIŚCIE W listopadzie odbędzie się zbiórka liści. Aby oddać liście należy: zebrać przynajmniej 10 worków czystych liści, zapakować je w worki, zgłosić gotowość oddania liści do Inspektora ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Wesoła, pok. 210 osobiście, pisemnie lub telefonicznie - tel , fax , worki należy wystawić przed posesję tylko w dniu umówionego odbioru. Uwaga!!! Liście wystawiane ze śmieciami nie zostaną zabrane. Agnieszka Sanojca Inspektor ds. Ochrony Środowiska 11

12 12 TELEFONY Policja - Komisariat w Wesołej ul. 1. Praskiego Pułku 21 tel , , tel. kom , fax Policja - Pogotowie Policyjne Straż Miejska tel./fax , tel. kom Straż Pożarna Straż Pożarna - Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel Straż Pożarna - Stara Miłosna ul. Trakt Brzeski 28 tel Pogotowie Ratunkowe tel lub 999 Pogotowie Energetyczne tel , , Pogotowie Gazowe tel. 992, , fax Konserwator Wodociągów Miejskich tel. kom tel. kom Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel tel. kom Naprawa Telefonów tel , Leśniczy p. Jaczesław Sosna tel WAM Filia w Wesołej tel POWIAT Starostwo Powiatowe Warszawa ul. Koszykowa 6 A tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer Warszawa ul. Mycielskiego 20 tel Komenda Stołeczna Policji Warszawa ul. Nowolipie 2 tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa ul. Rakowiecka 21 tel Powiatowy Urząd Pracy Warszawa ul. Grochowska 171 b tel , ZUS Warszawa ul. Podskarbińska 25 tel (do 59) Biuro Paszportowe Warszawa ul. Krucza 5/11 tel Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miast Wesoła i Sulejówek Wesoła ul. Jana Pawła II 25 (I piętro) tel , tel./fax URZĄD MIASTA WESOŁA ul. 1. Praskiego Pułku 33, Wesoła, tel , fax Godziny pracy Urzędu: pon , wt. - pt (środa jest dniem pracy wewnętrznej) Przewodniczący Rady Miasta pokój 119 Andrzej Jastrzębski tel Burmistrz Miasta pokój 102 Jacek Wojciechowicz tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 103 Stanisław Bogdan Gutowski tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 104 Bogdan Wilk tel , Sekretarz pokój 108 Bożenna Chmielewska tel , Skarbnik pokój 115 Maria Tobolska tel Biuro Rady pokój 119 tel Sekretariat Burmistrza - - Biuro Zarządu pokój 101 tel , fax KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Finansów tel pokój 114 tel pokój 113 Referat Rachunkowości Budżetowej i Realizacji Budżetu tel pokój 116 tel pokój 117 Referat Wymiaru Podatków i Opłat oraz Księgowości Podatkowej tel pokój 122 Kasa tel pokój 014 Wydział Inwestycji, Remontów i Gospodarki Komunalnej tel pokój 201 tel pokój 202 Referat Gospodarki Komunalnej tel pokój 203 Referat Inwestycji Miejskich tel pokój 204 Referat Gospodarki Lokalowej tel pokój 214 tel pokój 213 Wydział Architektury tel pokój 206 tel pokój 208 tel pokój 209 tel pokój 207 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel pokój 216 tel pokój 217 tel pokój 215 Referat Gospodarki Gruntami, Komunalizacji i Pozyskiwania Mienia tel pokój 221 Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju tel pokój 218 tel pokój 219 Referat Spraw ObywateIskich tel pokój 005 tel pokój 010 Kadry - USC tel pokój 110 Stanowisko ds. Kultury, Sportu i Rekreacji tel pokój 001 Stanowisko ds. Ochrony Środowiska tel pokój 210 Referat Administr. - Gospodarczy tel pokój -119 Referat Zamówień Publicznych tel pokój 211 Referat Komunikacji tel pokój 006 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Miejski Zespół Oświaty (Ratusz) tel pokój 004 tel pokój 003 Miejski Ośrodek Kultury ul. Starzyńskiego 21 tel Miejska Biblioteka Publiczna ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel filia Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Jana Pawła II 25 tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel SŁUŻBA ZDROWIA 1. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna Nr 1 Wesoła-Centrum, ul. Kilińskiego 50 - rejestracja , administracja Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła-Zielona, ul. Warszawska 3, blok 2 - rejestracja Przychodnia Rejonowa Nr 3 Wesoła-St. Miłosna, ul. Jeździecka 20 - rejestracja URZĘDY POCZTOWE 1. ul. 1. Praskiego Pułku ul. Jana Pawła II ,

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY Numer 2 (154) KWIECIEŃ 2011 r. Ciepłych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz radosnych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1)

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Liczba stron : 8 Data : 2015-02-05 Nazwa pliku : 1401.TO 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Art. 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 750 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RADY GMINY WICKO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wicko sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 3493 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 114/XX/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniony URMS Nr 133/XXIII/08 z dnia 22

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa NR 2 im.bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4

Szkoła Podstawowa NR 2 im.bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 Szkoła Podstawowa NR 2 im.bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 95 050 Konstantynów Łódzki e-mail: sp2konst@neostrada.pl tel./fax: (042) 211-10-11 www.sp2.gimkonst.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody Na podstawie art. 12 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa NR 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa NR 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim Szkoła Podstawowa NR 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 95 050 Konstantynów Łódzki e-mail: sp2konst@neostrada.pl tel./fax: (042) 211-10-11 www.sp2.gimkonst.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 POSTANOWIENIE Nr 7/2015 Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania.

UCHWAŁA NR XL/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania. UCHWAŁA NR XL/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy na stałe obwody głosowania. Na podstawie art. 12 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Informacja Burmistrza Miasta Oława o numerach i granicach obwodów głosowania oraz

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r.

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 5 (174) LISTOPAD 2014 r. PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wesołej, Dobiega końca kolejna kadencja samorządu 2010-2014. Tak jak w poprzedniej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr z dnia.. 2014 roku WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Nazwa zadania budżet 2014 zmiany +/- budżet po zmianach Uwagi / zakres zadania 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Moder. i rozbud. sieci infrastruk.wodociąg.-kanaliz.g. Milanówek (SUW Na Skraju)* 233 629 145 000 100 000 100 000 100 000 100 000 150 000 150 000 150 000 1 228 629 Budżet JST 233 629 145 000 100 000

Bardziej szczegółowo

UWAGA: W przypadku pokrycia się dnia wywozu z dniem ustawowo wolnym od pracy, wywóz odbędzie z jednodniowym przesunięciem czyli o jeden dzień później

UWAGA: W przypadku pokrycia się dnia wywozu z dniem ustawowo wolnym od pracy, wywóz odbędzie z jednodniowym przesunięciem czyli o jeden dzień później NIERUCHOMOŚCI OBSŁUGIWANE PRZEZ VAN GANSEWINKEL Legenda: niesegregowane odpady komunalne wywóz co 2 tygodnie - tygodnie parzyste w skali roku papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r.

U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. U C H W A Ł A Nr.../.../2013 Rady Gminy Niebylec z dnia... października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Blizianka Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35,

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj

ULICE: Czerwiec Lipiec. Listopad. Wrzesień. Kwiecień. Grudzień. Sierpień. Styczeń Luty. Marzec. Rok. Maj REJON I 3 a, Azaliowa, Baczyńskiego, Cebulskiego, ks. Cebuli, Chabrowa, Chopina, Cichociemnych, ks. Dzierżonia, Fiołkowa, Gajowa, Górnicza, Grzybowa, Hlonda, Kamińskiego, Karłowicza, Kisielewskiego, Kołłątaja,

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Wraz z początkiem roku w każdej rodzinie trwają prace nad domowym budżetem. W niniejszej broszurze prezentujemy nasz wspólny gminny budżet

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr II/ 6 /2006 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st.

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Na podstawie art. 37a i 4, ustawy z dnia 5 stycznia 20 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 20 r. Nr 2, poz. 2 z późn. zm. ) ) Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r. WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r. 16 listopada 2014 r. w całym kraju przeprowadzone zostaną wybory do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, tj. do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zwierającego nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata 2008-2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata 2008-2013 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata Plan inwestycji infrastrukturalnych, modernizacji, 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska (PIII, PIV, PV)

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r.

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 1 (176) MARZEC 2015 r. Budżet dzielnicy wesoła na 2015 rok GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY POZYSKIWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PLAN DOCHODÓW W 2015 ROKU 12 020 963

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r.

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r. Strona 1 INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. 1 buwa kanalizacji sanitarnej w Celestynowe : ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Wik, Szkolna, Otwocka, Osiecka zadanie X

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 21 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 21 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/14/15 RADY MIASTA SEJNY w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnej sprawie dotyczącej mieszkańców Sejn. Na podstawie art.2 ust. 1 pkt 3, art. 4 i art. 9 ustawy z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wywozu odpadów zabudowa jednorodzinna miasto Grójec

Harmonogram wywozu odpadów zabudowa jednorodzinna miasto Grójec Harmonogram wywozu zabudowa jednorodzinna miasto Grójec Nazwa ulic Armii Krajowej (od nr 29), Wąska, Cierniówka, Niecała, Królowej Bony, Kobylińska, Królowej Jadwigi, Spółdzielcza, Przemysłowa, Fabryczna

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 4 (142) WRZESIEŃ 2009 r. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy Wesoła jest położona we wschodniej części Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej.

Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej. Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej. Aby konkretne zamierzenia warunkujące, zdaniem radnych Wyspy Sobieszewskiej, właściwe kierunki rozwoju Wyspy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 maja 2014 SIEDZIBY LOKALI WYBORCZYCH /Komorniki, Plewiska, Wiry/ KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH KOMORNIKI GIMNAZJUM W KOMORNIKACH ul. Pocztowa 30 - siedziba Obwodowych Komisji Wyborczych nr 3, 4, 5 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W KOMORNIKACH Gerwazego Horeszki Ignacego D. Kaczmarka Jankiela Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/273/2008 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XXVI/273/2008 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2008. UCHWAŁA Nr XXVI/273/2008 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki Pietrzykowice Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania 1. Podlesie grudzień 2008 2. Jana Pawła II Boczna, Bystra, Cisowa, Dębowa Jaworowa, Dobijówka, Działkowa, Dziewiarska, Gajowa, Garażowa, Głęboka, Gościnna,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych, ustalenia kalendarza wyborczego oraz powołania Miejskiej Komisji Wyborczej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Ustawy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (ze zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. MAJ 2005 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 2 (117)

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. MAJ 2005 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 2 (117) BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 2 (117) MAJ 2005 r. UCHWAŁY UCHWAŁA Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęta na XXXVII sesji Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ KOMUNALNY. rozdz.40002 Dostarczanie wody 500 000

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ KOMUNALNY. rozdz.40002 Dostarczanie wody 500 000 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 24.02.2015r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku OGÓŁEM: 9 866 256 + 1 033 000 WYDZIAŁ KOMUNALNY Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

Bardziej szczegółowo

Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 2014 Wybory samorządowe 2014 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia ponownego ustalenia wyniku wyborów w okręgu wyborczym nr 2 dla wyboru Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r.

Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 1 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 1314 UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo