BIULETYN INFORMACYJNY WYBORY PODZIAŁ WESOŁEJ na OKRĘGI i OBWODY WYBORCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY WYBORY 2002. PODZIAŁ WESOŁEJ na OKRĘGI i OBWODY WYBORCZE"

Transkrypt

1 BIULETYN Bezp³atne pismo wydawane przez Urz¹d Miasta Weso³a ISSN X INFORMACYJNY Numer 4 (101) WRZESIEÑ 2002 r. WYBORY 2002 W dniu 27 października 2002 r. w Wesołej odbędą się wybory do: Rady Dzielnicy Wesoła w m. st. Warszawie Rady m. st. Warszawy Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m. st. Warszawy PODZIAŁ WESOŁEJ na OKRĘGI i OBWODY WYBORCZE granice obwodów wyborczych granice okręgów wyborczych 776 (5) OKRĘG WYBORCZY NR II 775 (4) OKRĘG WYBORCZY NR I 772 (1) 774 (3) 779 (8) 773 (2) OKRĘG WYBORCZY NR III 777 (6) 778 (7) INFORMACJA URZĘDU MIASTA WESOŁA W SPRAWIE STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW W związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Dzielnicy Wesoła, Rady m. st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m. st. Warszawy, informujemy: W wyborach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy mający prawo wybierania (tzw. czynne prawo wyborcze) to znaczy ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat. W Urzędzie Miasta prowadzony jest stały rejestr wyborców. Wyborcy, zameldowani w Wesołej na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. Osoby stale zamieszkujące w Wesołej, które nie są zameldowane na pobyt stały, są dopisywane do rejestru wyborców, jeżeli złożą w Urzędzie Miasta pisemny wniosek o wpisanie do rejestru. Są wówczas wykreślane ze stałego rejestru wyborców w miejscu swojego zameldowania. Mieszkańcy, którzy chcą głosować w najbliższych wyborach na terenie Wesołej, a dotychczas nie dopisali się do stałego rejestru wyborców, powinni złożyć wniosek w Urzędzie najpóźniej do 22 października do godziny Wszystkie sprawy związane z rejestrem wyborców są załatwiane w Urzędzie Miasta, w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 010, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek wtorek, czwartek, piątek Informacji udzielają pracownicy Urzędu pod numerami telefonów: lub Bożenna Chmielewska Sekretarz Miasta 1

2 UCHWAŁY Uchwały Rady Miasta Wesoła podjęte na LI sesji w dniu 29 sierpnia 2002 roku: Uchwała nr 460/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie zmian w budżecie Miasta Wesoła na 2002 rok. Uchwała nr 461/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok. Uchwała nr 462/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie przyjęcia darowizny - sieci wodociągowej osiedlowej w ul. Godebskiego w Wesołej. Uchwała nr 463/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Wesołej przy ul. Okuniewskiej. Uchwała nr 464/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Wesołej w rejonie ulic: Mickiewicza, Koziej, Słowackiego i Dębowej. Uchwała nr 465/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Miasta bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu. Uchwała nr 466/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie zasad wynagradzania Burmistrza Miasta. Uchwała nr 467/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Wesoła na lata Uchwały Rady Miasta Wesoła podjęte na LII sesji w dniu 19 września 2002 roku: Uchwała nr 468/LII/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie przyjęcia darowizny - oświetlenia ulicznego (przy ul. Dolomitowej w Dzielnicy Stara Miłosna). Szanowni Państwo, Zbliża się gorący okres końca kadencji, a wraz z nim kampania wyborcza do Rady Dzielnicy Wesoła. Tymczasem życie miasta musi toczyć się normalnie bez względu na wszelkie kampanie czy konsultacje. Dlatego też pragnę poinformować Państwa o istotnych sprawach, które wydarzyły się i wydarzą w najbliższym czasie. Kontynuowana jest budowa kanalizacji w ulicach Moniuszki, Kilińskiego i Armii Krajowej. Wiem, że budowa ta jest sporym utrudnieniem w codziennym życiu mieszkańców tego rejonu. Tym bardziej, że firma która wykonuje te roboty nie ustrzegła się różnych błędów. Służby nadzorujące te prace ze strony Urzędu starają się wyegzekwować maksymalnie rzetelną pracę naszego wykonawcy, ale niestety nie zawsze firma najtańsza (bo taka wygrała przetarg) jest najlepsza. Mam nadzieję, że z każdym tygodniem (wraz z odbudową dróg i chodników) sytuacja będzie się polepszać. Oddaliśmy do użytku dwa nowe lokale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wesołej Centrum (OSP Wesoła) i w Starej Miłośnie (Centrum Pogodna). Są to kolejne instytucje miejskie służące mieszkańcom, które w tej kadencji uzyskały nowe siedziby (wcześniej Policja, Miejski Zespół Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Trzeba wspomnieć o innych inwestycjach, które rozpoczną się w najbliższych dniach. I tak rozstrzygnięto przetarg na modernizację boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonej. Realizacja zaplanowana jest jeszcze w tym roku - początek około 10 października 2002 r. Rozstrzygnięto przetarg na budowę przepustu, czyli tzw. mostka w ciągu ul. Jana Pawła II (realizacja już się rozpoczęła). Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę szkoły przy ul. Armii Krajowej - budowa rozpocznie się z początkiem 2003 r. i zostanie zakończona do 1. września 2003 r. Na dniach rozpoczynają się inwestycje budowy następnego odcinka ul. Jana Pawła II (do ul. Jodłowej), chodnika w ul. Gościniec (od ul. Jana Pawła II), a także budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 3. Trwa postępowanie przetargowe na rozbudowę Gimnazjum nr 3 - mam nadzieję, że podpiszemy w drugiej połowie października umowę, tak by z początkiem roku (bądź jeśli pogoda pozwoli jeszcze w tym) rozpoczęła się budowa, której zakończenie przewidywane jest na AKTUALNOŚCI wiosnę 2004 r. Można zapytać dlaczego tak wiele inwestycji rozpoczynamy dopiero teraz. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wojna na górze, która skutecznie sparaliżowała na wiosnę pracę Urzędu. Udało się jednak na tyle opanować sytuację by wszystkie ważne inwestycje rozpocząć, a część zakończyć jeszcze w bieżącym roku. Nie jest to niestety takie proste, gdyż są osoby, także radni, którym zależy na torpedowaniu poczynań Zarządu Miasta po to, by pokazać, że to z winy Burmistrza nie są realizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia. A prawda jest taka, że tak jak przez całą kadencję tak i w tym ostatnim, trudnym roku, to Zarząd forsuje inwestycje mające służyć poprawie warunków życia w Wesołej. A jak można blokować takie działania? Bardzo prosto np.: można składać odwołania od decyzji pozwolenia na budowę ul. Jana Pawła II, co wydłużyć może procedurę nawet o rok (taki protest wpłynął do Starostwa Powiatu Warszawskiego w sierpniu br.). Można składać protesty na rozstrzygnięcia przetargowe - też po to by uniemożliwić rozpoczęcie inwestycji, tak jak ma to miejsce w przypadku Gimnazjum nr 3 i boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonej (w tym ostatnim przypadku udało się już pozytywnie zakończyć sprawę). Zastanawia fakt, jak atmosfera walki o władzę może przysłonić wielu ludziom to, co w istocie najważniejsze - że ta władza, o którą tak walczą, ma służyć mieszkańcom, a nie zaspokojeniu osobistych ambicji czy leczeniu wieloletnich kompleksów. Dlatego kończąc życzę Państwu spokoju w tych gorących dniach wyborów, a że sam nie kandyduję, chciałbym zaapelować byście Państwo, oddając głos w wyborach, dobrze przemyśleli i wybrali ludzi, którzy w nowych warunkach funkcjonowania Wesołej jako Dzielnicy Warszawy, zapewnią dalszy jej rozwój, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach istnienia Wesołej jako samodzielnej gminy. Kończąc kadencję chciałbym przedstawić Państwu moje oświadczenie majątkowe, które od 10 lat, co roku, składam na ręce wojewody, a od 4 lat w Wesołej. Drukuję pierwsze oświadczenie z początku kadencji z 1999 roku i najnowsze z dnia 12 września 2002 roku. Jacek Wojciechowicz Burmistrz Miasta 2

3 AKTUALNOŚCI Oświadczenie z 1999 r. Oświadczenie z 2002 r. 3

4 WYBORY października 2002 r. odbędą się wybory Rady Dzielnicy Wesoła, Rady miasta stołecznego Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m. st. Warszawy. W Wesołej, która zgodnie z nowelizacją z dnia 21 czerwca 2002 r. ustawy o ustroju m. st. Warszawy, stanie się z dniem wyborów dzielnicą Warszawy, radnych będziemy wybierać w trzech okręgach wyborczych, w każdym po pięciu radnych. Wybory odbędą się w ośmiu obwodach wyborczych, których siedziby mieszczą się w dotychczasowych lokalach komisji wyborczych. Do Rady m. st. Warszawy ( okręg: Targówek, Rembertów, Wawer, Wesoła ) wybierzemy 8 radnych, zaś do Sejmiku Województwa Mazowieckiego ( okręg: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ, Praga Południe ) 5 radnych. Po raz pierwszy w Polsce będziemy wybierać bezpośrednio nie tylko swoich reprezentantów w radach, ale też wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - w Wesołej będziemy głosować na kandydatów na Prezydenta m. st. Warszawy. Zgodnie z ordynacją wyborczą prawo wybierania mają obywatele, którzy: ukończyli 18 lat najpóźniej w dniu wyborów, stale zamieszkują na terenie Wesołej i są wpisani do stałego rejestru wyborców, nie są pozbawieni praw publicznych, praw wyborczych ani nie są ubezwłasnowolnieni. Wybory w Wesołej nie będą miały, jak w poprzedniej kadencji, charakteru większościowego (wygrywał ten z kandydatów, który zdobył najwięcej głosów), lecz proporcjonalny. Każdy wyborca dysponuje tylko jednym głosem. Głosy oddane na poszczególne osoby będą sumowane dla całej listy, z której kandydat startuje. Następnie będą przeliczane metodą d Hondta na mandaty, przypadające dla poszczególnych komitetów wyborczych. Szczegółowe informacje na temat wyborów, aktualizowane na bieżąco, znajdziecie Państwo na internetowej stronie Urzędu Miasta Wesoła, pod adresem: Bożenna Chmielewska Sekretarz Miasta ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. Nr 134, poz. 1125) Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.Nr41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zarządza się, co następuje: do 7 IX 2002 r. do 12 IX 2002 r. do 27 IX 2002 r. do godz do 2 X 2002 r. do godz do 4 X 2002 r. do 6 X 2002 r. do 12 X 2002 r. od 12 X 2002 r. KALENDARZ WYBORCZY do 13 X 2002 r. 25 X 2002 r. godz zakończenie kampanii wyborczej; 26 X 2002 r. 27 X 2002 r. godz podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; - zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych lub kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; - powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych; - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie; - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w wyborach do sejmików województw, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw; - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; - przyznanie przez komisarza wyborczego, w wyborach do rad powiatów, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych do więcej niż połowy rad powiatów na terenie województwa; - powołanie przez zarządy gmin obwodowych komisji wyborczych; - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych; - rozplakatowanie obwieszczeń: a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat; - rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia; - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy; - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców; - głosowanie. 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st.warszawy i rad dzielnic w m.st.warszawie oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2. Datę wyborów, o których mowa w 1, wyznacza się na niedzielę 27 października 2002 r. 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. L. Miller Prezes Rady Ministrów 4

5 Uchwała Nr LII/758/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 września 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na obszarze dzielnicy Wesoła Na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z późn. zm.) - Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje: 1 Na obszarze dzielnicy Wesoła tworzy się okręgi wyborcze dla wyboru Rady Dzielnicy. 2 Liczbę okręgów, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały. 3 Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 4 Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 5 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały Rady m. st. Warszawy nr LII/758/2002 z dnia 2 września 2002 r. Włodzimierz Retelski Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy Okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła Liczba okręgów - trzy Numery okręgów, ich granice oraz liczba radnych wybieranych w okręgu Numer okręgu wyborczego I II III Granice okręgu WYBORY 2002 zachodnia granica dzielnicy - północna granica dzielnicy - wschodnia granica dzielnicy - północna pierzeja ul. Niemcewicza - zachodnia pierzeja ul. Narutowicza - zachodnia granica cmentarza z przedłużeniem do trakcji kolejowej- trakcja kolejowa zachodnia granica dzielnicy od ul. Wawerskiej do trakcji kolejowej - trakcja kolejowa do wysokości przedłużenia zachodniej granicy cmentarza - zachodnia granica cmentarza - zachodnia pierzeja ul. Narutowicza - północna pierzeja ul. Niemcewicza - wschodnia granica dzielnicy - południowa pierzeja ul. Prusa - północna pierzeja ul. Stwosza - północna pierzeja ul. Wawerskiej Północna pierzeja ul. Wawerskiej - północna pierzeja ul. Stwosza - południowa pierzeja ul. Prusa - wschodnia granica dzielnicy - południowa granica dzielnicy - zachodnia granica dzielnicy Liczba radnych wybieranych w okręgu Uchwała nr LII/760/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 września 2002 r. zmieniająca uchwałę Rady m. st. Warszawy w sprawie zmian w geografii stałych i odrębnych obwodów głosowania na obszarze m. st. Warszawy Na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 2 i art. 31 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr L/714/2002 Rady m. st. Warszawy z 8 lipca 2002 roku w sprawie zmian w geografii stałych i odrębnych obwodów głosowania na obszarze m. st. Warszawy dokonuje się zmian określonych w załączniku. 2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 3 Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Włodzimierz Retelski Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy Załącznik nr 18 do uchwały Rady m. st. Warszawy nr LII/760/2002 z dnia 2 września 2002 r. podział dzielnicy Wesoła na obwody głosowania podajemy na stronie 6. 5

6 Podział dzielnicy Wesoła na obwody głosowania Numer obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej Dotychczasowy numer obwodu ul. Akacjowa: ca³a, ul. Apteczna: ca³a; ul. Armii Krajowej: strona nieparzysta od nr 1 do nr 75, strona parzysta od nr 2 do nr 72; ul. Baœniowa: ca³a, ul. Berenta: ca³a, ul. Boczna: ca³a, ul. Chopina: ca³a, ul. Cicha: ca³a, ul. Dowcip: ca³a; ul. G³owackiego: 2 oraz od nr 2a do nr 94; ul. Górna: ca³a, ul. Jasna: ca³a, ul. Jaœminowa: ca³a, ul. Kasztanowa: ca³a, ul. Kiliñskiego: ca³a, ul. Konopnickiej: ca³a; ul. Koœcielna: ca³a, ul. Kubusia Puchatka: ca³a, ul. Kwiatowa: ca³a, ul. Ma³a: ca³a, ul. Mi³a: ca³a, ul. Moniuszki: ca³a; ul. Ogrodowa: ca³a; ul. Okuniewska: 6; ul. Powstañców Warszawy; ul. 1. Praskiego Pu³ku: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31, strona parzysta od nr 2 do nr 34; ul. Przechodnia: ca³a, ul. Prosta: ca³a, ul. Ró ana: ca³a, ul. Sapiehy: ca³a; ul. Sikorskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 35, strona parzysta od nr 2 do nr 34; ul. ks. P. Skargi: ca³a, ul. S³oneczna: ca³a, ul. Spokojna: ca³a, ul. Spó³dzielcza: ca³a, ul. Szarych Szeregów: ca³a, ul. Têczowa: ca³a; ul. W¹ska: ca³a, ul. Wspó³czesna: ca³a, ul. Zak¹tek: ca³a ul. Armii Krajowej: strona nieparzysta od nr 77 do koñca, strona parzysta od nr 74 do koñca; ul. Chodkiewicza: ca³a, ul. Ciasna: ul. Starzyñskiego 21 ca³a, ul. Czarnieckiego: ca³a, ul. Dwernickiego: ca³a; ul. G³owackiego: 27, strona parzysta od nr 94b do koñca; ul. Napierskiego: ca³a, ul. Leœniczówka: ca³a, ul. Lipowa: ca³a, ul. Modrzewiowa: ca³a, ul. Orla: ca³a, ul. Parkowa: ca³a; ul. Sikorskiego: strona ( Miejski Oœrodek Kultury ) nieparzysta od nr 37 do koñca, strona parzysta od nr 34a do koñca; ul. Starzyñskiego: ca³a, ul. Syrokomli: ca³a, ul. Œwierkowa: ca³a, ul. Wiosenna: ca³a, ul. Wrzosowa: ca³a, ul. ó³kiewskiego: ca³a ul. Asnyka: ca³a, ul. Broniewskiego: ca³a, ul. Godebskiego: ca³a, ul. Idzikowskiego: ca³a, ul. Konarskiego: ca³a; ul. Kopernika: ca³a, ul. Koœciuszki: ca³a, ul. Kraszewskiego: ca³a, ul. Letnia: ca³a, ul. 1. Maja: ca³a, ul. Matejki: ca³a; ul. Mickiewicza: ca³a, ul. Narutowicza: ul. eromskiego 20 ca³a; ul. Niemcewicza: od nr 10a do koñca; ul. Norwida: ca³a; ul. 1. Praskiego Pu³ku: strona nieparzysta od nr 33 do nr 83, strona parzysta od nr 36 do nr 78; ul. Prusa: ca³a, ul. Rejtana: ca³a, ul. Reymonta: ca³a, ul. Sienkiewicza: ca³a, ul. Sk³odowskiej: ca³a, ul. ( hydrofornia ) S³owackiego: ca³a; ul. Staszica: ca³a, ul. Wigury: ca³a, ul. Wroñskiego: ca³a, ul. eromskiego: ca³a ul. Brata Alberta: ca³a, ul. Dobra: ca³a, ul. Dzielna: ca³a, ul. Fredry: ca³a, ul. Gazowa: ca³a, ul. Jagielloñska: ca³a; ul. Kasprowicza: ca³a, ul. Kochanowskiego: ca³a, ul. Krasickiego: ca³a, ul. Krótka: ca³a, ul. Morsztyna: ca³a, ul. Piaskowa: ca³a; ul. Podleœna: ca³a, ul. Polna: ca³a, ul. Pstrowskiego: ca³a, ul. Reja: ca³a, ul. Rembertowska: ca³a, ul. Urocza: ca³a; ul. Wilanowska: ca³a, ul. Wiœniowa: ca³a, ul. Zachodnia: ca³a, ul. Zaciszna: ca³a, ul. eglarska: ca³a, ul. ytnia: ca³a ul. B³êkitna: ca³a, ul. Borowa: ca³a, ul. Borowika: ca³a, ul. Bukowa: ca³a, ul. D³uga: ca³a, ul. Gajowa: ca³a, ul. Jagodowa: ca³a; ul. Malinowa: ca³a, ul. Mokra: ca³a; ul. Niemcewicza: od nr 2 do nr 8; ul. Nowa: ca³a, ul. Piêkna: ca³a, ul. Przejazdowa: ca³a, ul. Równa: ca³a, ul. Rysia: ca³a, ul. S³owicza: ca³a, ul. Sosnowa: ca³a; ul. Spacerowa: ca³a, ul. Sportowa: ca³a, ul. Szeroka: ca³a, ul. Szosowa: ca³a, ul. Œliska: ca³a, ul. Œrodkowa: ca³a; ul. Warszawska: ca³a, ul. Wierzbowa: ca³a, ul. Wschodnia: ca³a, ul. Wspólna: ca³a, ul. Za Dêbami: ca³a, ul. Zagajnikowa: ca³a ul. Agatowa: ca³a, ul. Agawy: ca³a, ul. Alabastrowa: ca³a, ul. Ametystowa: ca³a, ul. Babiego Lata: ca³a, ul. Bankowa: ca³a; ul. Biesiadna: ca³a, ul. Borkowska: ca³a, ul. Brylantowa: ca³a, ul. Brzoskwiniowa: ca³a; ul. Brzozowa: strona nieparzysta od nr 1 do koñca; ul. Bursztynowa: ca³a, ul. Cedrowa: ca³a; ul. Cieplarniana: strona parzysta od nr 2 do koñca; ul. Cisowa: ca³a, ul. Cyprysowa: ca³a, ul. Cyrkonii: ca³a, ul. Czereœniowa: ca³a, ul. Daglezji: ca³a, ul. Daków: ca³a, ul. Diamentowa: ca³a; ul. Dolomitowa: ca³a, ul. Dzikiej Ró y: ca³a, ul. Fabryczna: ca³a, ul. Flory: ca³a; ul. Goœciniec: strona nieparzysta od nr 1 do nr 51, strona parzysta od nr 2 do nr 100; ul. Grafitowa: ca³a, ul. Graniczna: ca³a, ul. Granitowa: ca³a, ul. Grzybowa: ca³a, ul. Hebanowa: ca³a, ul. Hipoteczna: ca³a, ul. Irydowa: ca³a; ul. Jana Paw³a II: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, strona parzysta od nr 2 do nr 162; ul. Jarzêbinowa: ca³a, ul. Jaspisowa: ca³a, ul. Jaworowa: ca³a, ul. Jesionowa: ca³a, ul. Jod³owa: ca³a, ul. Jutrzenki: ca³a, ul. Kalinowa: ca³a; ul. Kamienna: ca³a, ul. Kamyk: ca³a, ul. Kazita: ca³a, ul. Klonowa: ca³a, ul. Koralowa: ca³a, ul. Kruszyny: ca³a, ul. Kryszta³owa: ca³a; ul. Krzywa: ca³a, ul. Leszczynowa: ca³a, ul. Leœna: ca³a, ul. Limby: ca³a, ul. Mahoniowa: ca³a, ul. Majowa: ca³a, ul. Malachitowa: ca³a; ul. Marmurowa: ca³a; ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 45, strona parzysta od nr 2 do nr 40; ul. Morelowa: ca³a, ul. Nefrytowa: ca³a, ul. Objazdowa: ca³a, ul. Olchy: ca³a, ul. Opa³owa: ca³a, ul. Orzechowa: ca³a, ul. Per³owa: ca³a; ul. Piotrusia Pana: ca³a, ul. Platanów: ca³a, ul. Platynowa: ca³a; ul. 1. Praskiego Pu³ku: strona nieparzysta od nr 85 do koñca, strona parzysta od nr 80 do koñca; ul. Przyleœna: ca³a, ul.ptasia: ca³a, ul. Rubinowa: ca³a, ul. Sagalli: ca³a, ul. Sekwoi: ca³a, ul. Sezamkowa: ca³a; ul. Skalista: ca³a, ul. Szafirowa: ca³a, ul. Szkolna: ca³a, ul. Szmaragdowa: ca³a, ul. Œnie na: ca³a, ul. Teodozji: ca³a; ul. Topazowa: ca³a, ul. Torfowa: ca³a; ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 1 do nr 59, strona parzysta od nr 2 do nr 64; ul. Tramwajowa: ca³a, ul. Turkusowa: ca³a, ul. Wapienna: ca³a, ul. Wawerska: ca³a, ul. Wczasowa: ca³a, ul. Wi¹zów: ca³a; ul. Zachodu S³oñca: ca³a, ul. Z³otej Jesieni: ca³a al. Pi³sudskiego: ca³a, ul. Astrów: ca³a, ul. Azaliowa: ca³a; ul. Brzozowa: strona parzysta od nr 2 do koñca; ul. Brzozowy Lasek: ca³a, ul. Chabrów: ca³a, ul. Ciekawa: ca³a, ul. Cienista: ca³a; ul. Cieplarniana: strona nieparzysta od nr 1 do koñca; ul. Cyklamenowa: ca³a, ul. Dalii: ca³a, ul. prof. D¹browskiego: ca³a, ul. D¹browy: ca³a, ul. Dworkowa: ca³a, ul. Dziewanny: ca³a; ul. Fio³ków: ca³a, ul. Forsycji: ca³a, ul. Fraszka: ca³a, ul. Golfowa: ca³a; ul. Goœciniec: strona nieparzysta od nr 53 do koñca, strona parzysta od nr 102 do koñca; ul. Hiacyntowa: ca³a, ul. Husarska: ca³a, ul. Irysów: ca³a; ul. Jana Pawia II: strona nieparzysta od nr 19 do koñca, strona parzysta od nr 164 do koñca; ul. JeŸdziecka: ca³a, ul. Kameliowa: ca³a, ul. Klimatyczna: ca³a, ul. Kolendrowa: ca³a, ul. Konwaliowa: ca³a, ul. Krokusów: ca³a; ul. Lawendowa: ca³a, ul. Leœnych Zió³: ca³a, ul. Liryczna: ca³a, ul. Literacka: ca³a, ul. agodna: ca³a, ul. ¹kowa: ca³a, ul. Macierzanki: ca³a; ul. Magnolii: ca³a, ul. Malwy: ca³a; ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 15 do koñca, strona parzysta od nr 16 do koñca; ul. Melisy: ca³a, ul. Nizinna: ca³a, ul. Paproci: ca³a, ul. Poezji: ca³a, ul. Pogodna: ca³a, ul. Polanki: ca³a, ul. Poœwiaty: ca³a; ul. Promienna: ca³a, ul. Radosna: ca³a, ul. Rodziewiczówny: ca³a, ul. Rowowa: ca³a, ul. Rumiankowa: ca³a, ul. Sarenki: ca³a; ul. Sasanki: ca³a, ul. Skoczna: ca³a, ul. S³onecznej Polany: ca³a; ul. Stara Mi³osna: 1; ul. Stokrotki: ca³a, ul. Szafranowa: ca³a, ul. Szermiercza: ca³a, ul. Szklarniowa: ca³a, ul. Szlachecka: ca³a, ul. Szosa Lubelska: ca³a; ul. Œmia³a: ca³a, ul. Topolowa: ca³a; ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 61 do koñca, strona parzysta od nr 64a do koñca; ul. Tymiankowa: ca³a, ul. U³añska: ca³a, ul. Wiœlana: ca³a, ul. Zakrêtowa: ca³a, ul. Zapiecek: ca³a, ul. Zdrojowa: ca³a, ul. ródlana: ca³a ul. Armii Krajowej 39 ( Szko³a Podst. Nr 1 ) ul. Krótka 1 budynek A ( Szko³a Podst. Nr 2 ) ul. Krótka 1 budynek B ( Szko³a Podst. Nr 2 ) ul. Trakt Brzeski 18 ( Szko³a Podst. Nr 3 ) lokal przystosowany dla niepe³nosprawnych ul. Klimatyczna 1 ( Gimnazjum Nr 3 ) lokal przystosowany dla niepe³nosprawnych Plac Wojska Polskiego: 11, 12, 13, 14, 24, 25, 49, 54, 109, 110, 111, 112, 113, 133, 134, 135, 138, 139, 149, 150, 151, 152 Plac Wojska Polskiego 2B ( Szko³a Podst. Nr 4 ) 8 6

7 Informacja z międzysesyjnej działalności Zarządu Miasta w okresie od 27 czerwca do 18 września 2002 r. PERSPEKTYWA REALIZACJI INWESTYCJI DO KOŃCA 2002 ROKU W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń Zarządu. Zarząd podjął 45 uchwał. Podjęto następujące działania: zakończono prace przy budowie placu manewrowego wraz z chodnikiem przy OSP-Wesoła, uruchomiono stację uzdatniania wody na Placu Wojska Polskiego (inwestorem była Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przy współudziale finansowym miasta w wysokości 15%), zakończono prace przy budowie oświetlenia ul. Wspólnej, kontynuowana jest budowa wodociągu na stronie północnej Dzielnicy Stara Miłosna, trwają prace przy budowie kanalizacji w ul. Kilińskiego, Moniuszki i przy ul. Warszawskiej, wyremontowano mostek na Kanale Wawerskim w ciągu ul. Jana Pawła II, dokonano wycinki drzew nad i w pasie drogowym ul. Chodkiewicza, poprawiono pobocze ulic: Torfowej, Mazowieckiej, Gościniec, Jana Pawła II, Szkolnej, uzupełniono roślinność w parku na Osiedlu Wola Grzybowska, wypompowywano wodę i likwidowano wyrwy w poboczach spowodowane przez opady burzowe, wyczyszczono 60% studzienek osadzonych przy głównych ulicach miasta, przebudowano kolejne krawężniki w Centrum, przystosowując je dla ruchu osób na wózkach, zlikwidowano znaczne ilości nielegalnie zainstalowanych reklam na słupach energetycznych i telefonicznych w pasach dróg gminnych i powiatowych, dokonano uzgodnień w sprawie budowy osiedla Laguna w Osiedlu Zielona i budów w rejonie ulic: Warszawskiej, Piastowskiej i Wspólnej (wodociąg, gazociąg), podpisano umowę z Nadleśnictwem Drewnica w sprawie udostępnienia przesieki na budowę kolektorów, poprawiono przed 1. sierpnia otoczenie pomnika w Centrum, negocjowano z PKN Orlen i WSS Społem warunki przyłączenia kanalizacji, wymieniono spaloną kabinę TOI TOI przy boisku w Dzielnicy Stara Miłosna, odebrano uzgodniony projekt chodnika w ul. Gościniec, zainstalowano urządzenia SKATE PARKU w Miejskim Ośrodku Kultury, podpisano akt notarialny na zakup lokalu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Jana Pawła II 25, wykonano dwie wysepki przystankowe przy ul. Niemcewicza, utwardzono ul. Zakrętową i ul. Rumiankową w Dzielnicy Stara Miłosna, ustawiono trzy odnowione plany miasta z aktualnym wykazem ulic, przyjęto od Lasów Państwowych teren pod budowę kolektora w tzw. Przesiece, trwają prace przy budowie kanalizacji: Kolektor Północny - ul. Kilińskiego i ul. Moniuszki, Kolektor Południowy - ul. Warszawska, przystąpiono do projektowania przebudowy ul. Brata Alberta (wraz z deszczówką) i ronda w centrum Osiedla Zielona, zakończono budowę chodnika do Jednostki Wojskowej, zlecono wykonanie projektów odcinków wodociągów do realizacji w roku przyszłym w Osiedlu Zielona, w Centrum i w Dzielnicy Stara Miłosna, zakończono budowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2, wykonano remont dachu na budynku nr 1 w osiedlu Warszawska 3, wystąpiono do Nadleśnictwa Drewnica o zgodę na poszerzenie parkingu przy Urzędzie Miasta, porządkowano i przygotowano tereny do sprzedaży przy ul. Okuniewskiej i ul. Spokojnej, zinwentaryzowano zieleń w mieście (bezpłatnie), odebrano poprawioną dokumentację projektową kanalizacji Stara Miłosna - Północ i wystąpiono do Starosty Powiatu Warszawskiego o pozwolenie na budowę, usuwano drzewa w poboczach ulic miejskich na wnioski mieszkańców (ul. Niemcewicza róg ul. Rejtana, ul. Armii Krajowej, ul. Górna, ul. Słowackiego i Plac Wojska Polskiego), przygotowano ul. Objazdową do utwardzenia klińcem, kształtowano pobocza ulic, w tym ul. Uroczą (strona zachodnia) oraz naprawiono nawierzchnię ul. Topolowej, ul. Szklarniowej i ul. Rejtana, równano ulice poprzez zasypanie dołów klińcem w Osiedlu Grzybowa, Zielona - część zachodnia, Groszówka, Trakt Brzeski (obok Przedszkola), targowisko miejskie, pobocze ul. 1. Praskiego Pułku, c.d. na stronie 8 KANALIZACJA Dokończenie kanalizacji deszczowej w ul. Mokrej. Budowa odcinka kolektora przez las od ul. Długiej do ul. Kilińskiego. Dokończenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Moniuszki i ul. Kilińskiego oraz odbudowa nawierzchni tych ulic. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej - od ul. Moniuszki w kierunku wschodnim. Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. 1. Praskiego Pułku do ul. Żółkiewskiego. Rozpoczęcie budowy kanalizacji osiedlowej w Osiedlu Zielona, Osiedlu Grzybowa oraz w ul. Uroczej i ul. Podleśnej. Przygotowanie projektów technicznych na kolejne odcinki kanalizacji w Wesołej - Centrum. Uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla części północnej Dzielnicy Starej Miłosnej. WODOCIĄGI Wybudowanie wodociągu w Dzielnicy Stara Miłosna do ul. Brzozowej. Uzupełnienie odcinków sieci w Osiedlu Zielona. Wykonanie projektów technicznych na brakujące odcinki sieci - do realizacji w 2003 r. DROGI Wykonanie zasadniczej jezdni ul. Jana Pawła II do ul. Diamentowej i ronda Graniczna. Wykonanie projektu technicznego odbudowy ul. Brata Alberta oraz ronda w Centrum Zielonej. Wykonanie chodnika do Szkoły Podstawowej Nr 3 w ul. Gościniec (od ul. Fabrycznej). Wykonanie przepustu ramowego na Kanale Wawerskim w ciągu ul. Jana Pawła II. Chodnik do Jednostki Wojskowej - wykonano we wrześniu br. OŚWIATA Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Osiedlu Zielona. Rozpoczęcie rozbudowy budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz budowa II etapu Gimnazjum Nr 3 w Dzielnicy Stara Miłosna. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 - zrealizowano w sierpniu br. c.d. na stronie 8 7

8 PERSPEKTYWA REALIZACJI INWESTYCJI DO KOŃCA 2002 ROKU c.d. ze strony 7 Informacja z międzysesyjnej działalności Zarządu Miasta w okresie od 27 czerwca do 18 września 2002 r. c.d. ze strony 7 INNE INWESTYCJE Rozpoczęcie prac adaptacyjnych pomieszczeń na Przychodnię Zdrowia w Dzielnicy Stara Miłosna - według przygotowanego projektu. Bogdan Wilk Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji CO WARTO ZOBACZYĆ W WESOŁEJ Miasto Wesoła posiada wspaniałe tereny rekreacyjne, na które składają się nie tylko zwarte kompleksy leśne ale również rozlewiska i bagna. Na terenie naszego miasta znajduje się Mazowiecki Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu. Warte zobaczenia jest Bagno Jacka - rezerwat przyrody oraz rozlewisko na poligonie powstałe po zrzutach wód przez wojskową oczyszczalnię ścieków (na zdjęciu wyżej), jak również atrakcyjne Macierowe Bagno znajdujące się w lesie, na przedłużeniu ul. Torfowej w Dzielnicy Stara Miłosna. 8 c.d. na stronie 10 regulowano wysokość płyt i wypełniano betonem jezdnie ul. Fabrycznej, ul. Wapiennej, ul. Jeździeckiej, ul. Gościniec (przy rondzie), ul. Kasprowicza, pomalowano dodatkowo przejścia przez jezdnię (pasy) w rejonie szkół i przedszkoli przed 1 września 2002 r., obniżono krawężniki na chodniku ul. Sikorskiego dostosowując je do ruchu na wózkach oraz naprawiono chodniki na ul. Wspólnej i w osiedlu Warszawska. Ogłoszono przetargi na: budowę przepustu na Kanale Wawerskim w ciągu ulicy Jana Pawła II (powtórzenie), budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami w ulicach: Urocza, Brata Alberta i Prusa, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w ul. Sosnowej, Długiej i Pięknej z odtworzeniem dróg, adaptację pomieszczeń dla potrzeb Przychodni Rejonowej Nr 3, Dzielnica Stara Miłosna - Centrum Pogodna, budowę chodnika w ulicy Gościniec, wykonanie wymiany pokrycia dachu, przebudowę kominów i wzmocnienie konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 7 będącego w zasobach komunalnych miasta, roboty związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach gminnych i pasach dróg gminnych w okresie letnim i zimowym wraz z pielęgnacją zieleni, wyłonienie zespołu autorskiego na wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania dla obszaru Wesoła - Stara Miłosna Południe. Rozstrzygnięto przetargi na: wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, budowę chodnika na Osiedlu Plac Wojska Polskiego, wymianę drzwi wejściowych oraz remonty łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1, eksploatację, konserwację i naprawę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz usługi inkasenckie w zakresie dostawy wody w Dzielnicy Stara Miłosna, eksploatację, konserwację i naprawy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w mieście Wesoła, wykonanie robót remontowo-budowlanych pokrycia dachowego i kominów budynku mieszkalnego przy ul.warszawskiej 3 w Wesołej, budowę sieci sanitarnej z przykanalikami w ul.warszawskiej (od ul.wiśniowej do ul. Matejki) i ul. Mickiewicza (od ul. Matejki do ul. Narutowicza), zakup 10 sztuk kompletów pojemników do zbiórki stłuczki szkła o pojemności 1500 litrów, transport uczniów z terenu Osiedla Wesoła - Zielona do i z Gimnazjum Nr 3 w Dzielnicy Stara Miłosna, wykonanie studium możliwości retencjonowania i odprowadzania ścieków deszczowych z terenu Dzielnicy Stara Miłosna, opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na modernizację ulicy Brata Alberta po robotach kanalizacyjnych wraz ze skrzyżowaniem z ul.wspólną i adaptacją projektu kanalizacji deszczowej, rozbudowę Gimnazjum Nr 3 - II etap z dostosowaniem istniejącego projektu do aktualnych potrzeb lub opracowanie nowej dokumentacji projektowej, rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dzielnica Stara Miłosna, wykonanie robót drogowych polegających na remoncie drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody na Osiedlu Plac Wojska Polskiego, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w przecince leśnej od ulic Długiej i Mokrej do ulicy Kilińskiego oraz budowę przepompowni ścieków w pobliżu ul. Kilińskiego wraz z linią energetyczną i odcinkiem sieci wodociągowej dla zasilania przepompowni, rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Armii Krajowej 39 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, budowę ul. Jana Pawła II (odcinek od ul. Granicznej do ul. Diamentowej w tym rondo Graniczna wraz z budową infrastruktury technicznej tj. kolektora deszczowego i oświetlenia ulicznego), dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta. Wzięto udział w: uroczystości ogłoszenia wyników rankingu Złota Setka Samorządów, Rzeczpospolitej i Centrum Badań Regionalnych (Miasto Wesoła zajęło 76. miejsce), spotkaniu z Prezydentem miasta stołecznego Warszawy oraz prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prac nad budżetem na 2003 r., uroczystościach inauguracyjnych rozpoczęcia roku szkolnego 2002/2003.

9 PROCESY PLANISTYCZNE REALIZOWANE NA OBSZARZE MIASTA WESOŁA W LATACH I. Plany uchwalone 1. Zmieniony miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Wesoła w części dotyczącej terenu przeznaczonego pod przepompownię ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Zatwierdzony Uchwałą Nr 157/XXII/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 45, poz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Wesołej - Szkopówce. Zatwierdzony Uchwałą Nr 211/XXVIII/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 151, poz Obszary miasta Wesoła objęte zatwierdzonymi i realizowanymi planami zagospodarowania przestrzennego 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wesoła dla obszaru obejmującego teren przebiegu kolektora kanalizacji sanitarnej (wzdłuż ul. Długiej poprzez przesiekę leśną do ul. Kilińskiego). Zatwierdzony Uchwałą Nr 294/ XXXVIII/2001 z dnia r. Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 191, poz II. Plany w ostatnim etapie realizacji 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Stara Miłosna Północ (nad Traktem Brzeskim). Uchwała Nr 64/XIII/99 Rady Miasta Wesoła z dnia 28 maja 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Zielona, Wesoła - Grzybowa, Wesoła - Groszówka. Uchwała Nr 63/XIII/99 Rady Miasta Wesoła z dnia 28 maja 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. III. Plany realizowane 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Groszówka Południe. Uchwała Nr 183/XXV/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Plan - Kościół - Uchwała Nr 278/XXXVII/2001 Rady Miasta Wesoła z dnia r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Stara Miłosna - na okres perspektywiczny w części dotyczącej terenu przeznaczonego pod budowę kościoła parafii rzymsko-katolickiej w Starej Miłośnie przy ul. Jana Pawła II. IV. Plany, których realizację podjęto 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Stara Miłosna Południe. Uchwała Nr 184/XXV/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar, objęty zatwierdzonymi i realizowanymi planami miejscowymi ( w tym Wesoła - Centrum ) stanowi 90 % powierzchni miasta. plan uchwalony przez poprzednią Radę Miasta I.2. - plan uchwalony II.1. - plan w ostatnim etapie realizacji II.2. - plan w ostatnim etapie realizacji III.1. - plan realizowany III.2. - plan realizowany IV.1. -plan istniejący od 1994 r., którego nową realizację podjęto 9

10 CO WARTO ZOBACZYĆ W WESOŁEJ c.d. ze strony 8 Miasto zaprasza również do odpoczynku w małym parku w Woli Grzybowskiej, wśród starych dębów będących pomnikami przyrody. Ze względu na charakter Wesołej oraz na fakt, że znajduje się ona w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzona jest tu zrównoważona gospodarka zielenią mająca na celu zachowanie istniejącego drzewostanu oraz dokonywanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, tworzenie nowych parków i miejsc odpoczynku dla mieszkańców. W mieście znajdują się również pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne, stoczone walki i poległych żołnierzy. Miejsca pamięci narodowej znaleźć można w przydrożnych lasach, na cmentarzach i w innych nieoczekiwanych miejscach. Warto odwiedzić pomnik POW znajdujący się w Osiedlu Zielona w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie corocznie 11 listopada odbywa się uroczystość związana ze świętem Niepodległości. NOWE LOKALE dla DWÓCH BIBLIOTEK Dnia 25 września 2002 r. miało miejsce uroczyste otwarcie dwóch bibliotek: filii w Dzielnicy Stara Miłosna oraz biblioteki głównej w Wesołej - Centrum. Filia Nr 1 w Starej Miłośnie rozpoczęła pracę w nowym lokalu już w lipcu. Osoby znające warunki, w jakich działała ona do tej pory odetchnęły z ulgą, stwierdzając, że nareszcie biblioteka znalazła godne dla siebie miejsce. Nowy lokal o powierzchni 105 m 2 (prawie 80 m 2 więcej niż poprzedni) to dwa pomieszczenia: wypożyczalnia i czytelnia. Wypożyczalnia jest już wyposażona w nowe meble, natomiast czytelnia będzie zagospodarowana w przyszłym roku. Z myślą o przyszłości przygotowano także miejsce na dwa stanowiska komputerowe (na katalog komputerowy oraz komputer z dostępem do Internetu). Jeszcze w tym roku rozpoczniemy tworzenie bazy danych księgozbioru tej biblioteki w programie bibliotecznym SOWA. Od 2 września biblioteka główna przyjmuje czytelników w nowym lokalu - na parterze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 1. Praskiego Pułku 31. Tych, którzy jeszcze do nas nie dotarli informuję, że wejście do biblioteki znajduje się przy pomniku, od strony południowej budynku. Powierzchnię nowego lokalu (ok. 200 m 2 ) zajmuje duża wypożyczalnia, czytelnia prasy i księgozbioru podręcznego. Przygotowane zostało także pomieszczenie z przeznaczeniem na kawiarenkę internetową - planowane jest zainstalowanie 5 stanowisk komputerowych. Wejście do biblioteki jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a podjazdy ułatwiają też korzystanie z biblioteki matkom z dziećmi w wózkach. Dziękujemy Zarządowi Miasta Wesoła za stworzenie nowych, pięknych pomieszczeń dla bibliotek. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli - bezinteresownie!!! - w przeprowadzce obu bibliotek. W Starej Miłośnie byli to panowie ze Stowarzyszenia Sąsiedzkiego oraz młodzież gimnazjalna. Bibliotekę główną przeprowadziliśmy bardzo szybko i sprawnie dzięki pomocy pracowników Pana Ryszarda Łapińskiego. Panu Stanisławowi Pełce dziękujemy za wypożyczenie podnośnika, który usprawnił ciężką pracę. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Wesołej do korzystania ze zbiorów naszych bibliotek. Elżbieta Daniłowicz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Niedawno odnowiono pomnik upamiętniający poległych w latach znajdujący się przy budynku OSP ( zdjęcie powyżej ). W najbliższym czasie planowane jest wykonanie koncepcji i utworzenie tras rowerowych, które przebiegałyby przez większość atrakcyjnych miejsc znajdujących się na terenach leśnych, jak i w samym mieście. Agnieszka Sanojca Inspektor ds. Ochrony Środowiska 10

11 Informacja dla odbiorców wody z wodociągu miejskiego w Dzielnicy Stara Miłosna W związku z przejmowaniem przez miasto z dniem 1 października 2002 r. w eksploatację wodociągu miejskiego w Dzielnicy Stara Miłosna informujemy, że: KOMUNIKATY 1. Eksploatację będzie prowadziła firma P.P.U. LENBAW, wybrana w wyniku rozstrzygniętego przetargu publicznego. 2. W październiku, listopadzie lub grudniu odwiedzą Państwa upoważnieni pracownicy firmy LENBAW, którzy dokonają przeglądu wodomierzy, ewentualnie wymienią je - w razie braku legalizacji, spiszą aktualny stan licznika, założą plomby oraz spiszą Państwa dane potrzebne do zawarcia umowy na dostarczanie wody (imię i nazwisko odbiorcy, adres i telefon kontaktowy). Pracownicy ci będą posiadali identyfikator z nazwiskiem oraz pisemne upoważnienie wystawione przez Urząd Miasta Wesoła. W przypadku Państwa wątpliwości prosimy o telefon do Wydziału Inwestycji pod nr (23). 3. Wszyscy odbiorcy wody muszą posiadać wodomierze. 4. W okresie do grudnia 2002 r. będzie też prowadzony przegląd sieci wodociągowej i przyłączy, uzupełnione zostanie oznakowanie sieci oraz wymieniona zostanie cześć niesprawnych zasuw i hydrantów. 5. Dostarczone zostaną odbiorcom umowy do podpisania. 6. Po podpisaniu umowy na dostarczanie wody będzie Państwa raz na trzy miesiące odwiedzał inkasent z firmy LEN- BAW, który po odczytaniu wodomierza pobierze opłatę za wodę lub wystawi rachunek do opłacenia w banku lub na poczcie. Jako początkowy stan licznika będzie uznawany stan z dnia oplombowania wodomierza przez LENBAW. Do tego stanu zostaniecie Państwo obciążeni opłatą przez dotychczasowego dostawcę wody. Wszelkie zaległości należy kierować także do MPZBDJiW Sp. z o.o. 7. Opłata za wodę wynosi obecnie 1,75 zł plus 7% VAT za metr sześcienny. 8. Reklamacje w sprawie opłat za wodę prosimy zgłaszać do pokoju nr 214 w Urzędzie Miasta, tel Opłatę za ścieki będziecie Państwo nadal wpłacać do MPZBDJiW na podstawie odrębnego odczytu wodomierza dokonanego przez pracownika tej Spółki. 10. Wszelkie awarie sieci oraz przyłączy wodociągowych na odcinku do wodomierza włącznie należy zgłaszać telefonicznie do firmy LENBAW pod numer: całodobowo lub W dni powszednie w godzinach również do Urzędu Miasta, tel (23). 11. W przypadku chęci budowy nowych przyłączy Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej będą wydawane przez Wydział Inwestycji (pokój 201) w miarę przejmowania kolejnych odcinków wodociągu. Również uzgadnianie projektów i odbieranie nowowybudowanych przyłączy będzie dokonywane przez Wydział Inwestycji. Andrzej Pylak Inspektor ds. urządzeń sanitarnych TWÓJ PIES POWINIEN MIEĆ NUMEREK Trwa nadal akcja tworzenia ewidencji psów w Wesołej. Osoby, które nie posiadają numerka dla swoich psów, a zgłoszą się z dowodem wpłaty podatku od posiadania psa (lub osoby zwolnione z opłaty - emeryci, renciści) do Inspektora ds. Ochrony Środowiska lub do kasy Urzędu Miasta dostaną ZA DARMO oryginalny, numerowany znaczek dla psa. Bliższe informacje pod tel Pamiętajmy - ten numerek informuje kto jest właścicielem psa. Jeśli pies zostanie znaleziony z numerem identyfikacyjnym odszukanie właściciela będzie możliwe dzięki komputerowej ewidencji prowadzonej w Urzędzie Miasta. TAKI NUMEREK ZWRÓCIŁ JUŻ WIELE PSÓW DO RĄK WŁAŚCI- CIELI! Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wesoła Nr 316/XLI/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 r. ustalony został podatek od każdego posiadanego psa w wysokości 32 zł. Z podatku od posiadania jednego psa zwolnieni są emeryci i renciści. Opłaty można dokonać w kasie w Urzędzie Miasta, ul. 1. Praskiego Pułku 33. Przypominamy też, że wszystkie psy należy co roku zaszczepić przeciw wściekliźnie. Psy wyłapywane z terenu miasta Wesoła są przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wołominie przy ul. Sikorskiego 97. Zgłoszenia o bezdomnym lub potrąconym psie przyjmowane są pod telefonem: Ochrona Środowiska w godz.: pon , wt.- pt ( ) - Straż Miejska w godz.: pon. - pt Liga Ochrony Przyrody Łapacz psów UWAGA AKCJA LIŚCIE W listopadzie odbędzie się zbiórka liści. Aby oddać liście należy: zebrać przynajmniej 10 worków czystych liści, zapakować je w worki, zgłosić gotowość oddania liści do Inspektora ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Wesoła, pok. 210 osobiście, pisemnie lub telefonicznie - tel , fax , worki należy wystawić przed posesję tylko w dniu umówionego odbioru. Uwaga!!! Liście wystawiane ze śmieciami nie zostaną zabrane. Agnieszka Sanojca Inspektor ds. Ochrony Środowiska 11

12 12 TELEFONY Policja - Komisariat w Wesołej ul. 1. Praskiego Pułku 21 tel , , tel. kom , fax Policja - Pogotowie Policyjne Straż Miejska tel./fax , tel. kom Straż Pożarna Straż Pożarna - Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel Straż Pożarna - Stara Miłosna ul. Trakt Brzeski 28 tel Pogotowie Ratunkowe tel lub 999 Pogotowie Energetyczne tel , , Pogotowie Gazowe tel. 992, , fax Konserwator Wodociągów Miejskich tel. kom tel. kom Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel tel. kom Naprawa Telefonów tel , Leśniczy p. Jaczesław Sosna tel WAM Filia w Wesołej tel POWIAT Starostwo Powiatowe Warszawa ul. Koszykowa 6 A tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer Warszawa ul. Mycielskiego 20 tel Komenda Stołeczna Policji Warszawa ul. Nowolipie 2 tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa ul. Rakowiecka 21 tel Powiatowy Urząd Pracy Warszawa ul. Grochowska 171 b tel , ZUS Warszawa ul. Podskarbińska 25 tel (do 59) Biuro Paszportowe Warszawa ul. Krucza 5/11 tel Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miast Wesoła i Sulejówek Wesoła ul. Jana Pawła II 25 (I piętro) tel , tel./fax URZĄD MIASTA WESOŁA ul. 1. Praskiego Pułku 33, Wesoła, tel , fax Godziny pracy Urzędu: pon , wt. - pt (środa jest dniem pracy wewnętrznej) Przewodniczący Rady Miasta pokój 119 Andrzej Jastrzębski tel Burmistrz Miasta pokój 102 Jacek Wojciechowicz tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 103 Stanisław Bogdan Gutowski tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 104 Bogdan Wilk tel , Sekretarz pokój 108 Bożenna Chmielewska tel , Skarbnik pokój 115 Maria Tobolska tel Biuro Rady pokój 119 tel Sekretariat Burmistrza - - Biuro Zarządu pokój 101 tel , fax KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Finansów tel pokój 114 tel pokój 113 Referat Rachunkowości Budżetowej i Realizacji Budżetu tel pokój 116 tel pokój 117 Referat Wymiaru Podatków i Opłat oraz Księgowości Podatkowej tel pokój 122 Kasa tel pokój 014 Wydział Inwestycji, Remontów i Gospodarki Komunalnej tel pokój 201 tel pokój 202 Referat Gospodarki Komunalnej tel pokój 203 Referat Inwestycji Miejskich tel pokój 204 Referat Gospodarki Lokalowej tel pokój 214 tel pokój 213 Wydział Architektury tel pokój 206 tel pokój 208 tel pokój 209 tel pokój 207 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel pokój 216 tel pokój 217 tel pokój 215 Referat Gospodarki Gruntami, Komunalizacji i Pozyskiwania Mienia tel pokój 221 Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju tel pokój 218 tel pokój 219 Referat Spraw ObywateIskich tel pokój 005 tel pokój 010 Kadry - USC tel pokój 110 Stanowisko ds. Kultury, Sportu i Rekreacji tel pokój 001 Stanowisko ds. Ochrony Środowiska tel pokój 210 Referat Administr. - Gospodarczy tel pokój -119 Referat Zamówień Publicznych tel pokój 211 Referat Komunikacji tel pokój 006 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Miejski Zespół Oświaty (Ratusz) tel pokój 004 tel pokój 003 Miejski Ośrodek Kultury ul. Starzyńskiego 21 tel Miejska Biblioteka Publiczna ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel filia Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Jana Pawła II 25 tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel SŁUŻBA ZDROWIA 1. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna Nr 1 Wesoła-Centrum, ul. Kilińskiego 50 - rejestracja , administracja Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła-Zielona, ul. Warszawska 3, blok 2 - rejestracja Przychodnia Rejonowa Nr 3 Wesoła-St. Miłosna, ul. Jeździecka 20 - rejestracja URZĘDY POCZTOWE 1. ul. 1. Praskiego Pułku ul. Jana Pawła II ,

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r.

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 1 (176) MARZEC 2015 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 1 (176) MARZEC 2015 r. Budżet dzielnicy wesoła na 2015 rok GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY POZYSKIWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PLAN DOCHODÓW W 2015 ROKU 12 020 963

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 6 (138) GRUDZIEŃ 2008 r. Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym nastroju, w atmosferze szczęścia i miłości, przy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

nr 08 (141) wrzesień 2014

nr 08 (141) wrzesień 2014 nr 08 (4) wrzesień 204 ISSN 233-0574 VADEMECUM WYBORCY cz. Suchy Las zna angielski Vademecum wyborcy W Golęczewie żegnano lato Zielątkowska Pieczona Pyra w październiku Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców

Bardziej szczegółowo

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi

Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X nr 3/66/wrzesień 2015 Mili Państwo, Mieszkańcy Podkowy Leśnej, Sąsiedzi Przyszedł czas na przeorganizowanie stołówki szkolnej, tak aby służyła nie tylko uczniom, ale

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20 ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁUPIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

nrr 6 6//2 13 grrudzień Egz emp em lar mp ar la z b lar ezp łatny łat y

nrr 6 6//2 13 grrudzień Egz emp em lar mp ar la z b lar ezp łatny łat y nr 6/201 13 grudzie eń Egzempla emplar larz bezpłatn ezpłatny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA Wywiad z burmistrzem Milanówka Nowe komputery dla miejskich jednostek Wsparcie dla rodzin wielodzietnych KULTURA

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

BIM PAŹDZIERNIK 2006

BIM PAŹDZIERNIK 2006 1 2 Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Mykanów Zawracam się do Państwa po raz kolejny na łamach gminnego miesięcznika BIM. Tym razem na zakończenie kadencji Samorządu Gminy Mykanów w latach 2002 2006. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

w numerze m.in.: Nowy rok szkolny Dożynki 2015 Inwestycje gminnne

w numerze m.in.: Nowy rok szkolny Dożynki 2015 Inwestycje gminnne w numerze m.in.: Nowy rok szkolny Dożynki 2015 Inwestycje gminnne...... Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo www.dopiewo.pl ISSN 2084-1086 Nr 26, sierpień/wrzesień 2015 Pod napięciem Dąbrowa Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

CASTLE BRASS. Rokickie Wiadomości Czasopismo Gminy Rokietnica KONCERT SYLWESTROWO-NOWOROCZNY. W sylwestrowonoworocznym

CASTLE BRASS. Rokickie Wiadomości Czasopismo Gminy Rokietnica KONCERT SYLWESTROWO-NOWOROCZNY. W sylwestrowonoworocznym ISSN 1508-8138 Numer bezpłatny Rokickie Wiadomości Czasopismo Gminy Rokietnica nr 12 (161) grudzień 2012 r. www.rokietnica.pl CASTLE BRASS KONCERT SYLWESTROWO-NOWOROCZNY WSTĘP WOLNY 28 grudnia 2012 roku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA Prace na ul. Dąbrowskiego postępują w szybkim tempie Już trzecia transza dotacji została przelana na konto Urzędu Miasta Rumi od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-09X dwumiesięcznik nr 4/6/ październik 204 Uroczyste odsłonięcie tablicy W sobotę, 3 września o godz. 2.00 na stacji WKD Podkowa Leśna Główna miało miejsce uroczyste

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku.

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku. Nr 2/476; luty 2011 Południowa fasada budynku. Nowa siedziba Temidy czytaj na str. 10-11. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Przed salami rozpraw elektroniczne

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo