BIULETYN INFORMACYJNY WYBORY PODZIAŁ WESOŁEJ na OKRĘGI i OBWODY WYBORCZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY WYBORY 2002. PODZIAŁ WESOŁEJ na OKRĘGI i OBWODY WYBORCZE"

Transkrypt

1 BIULETYN Bezp³atne pismo wydawane przez Urz¹d Miasta Weso³a ISSN X INFORMACYJNY Numer 4 (101) WRZESIEÑ 2002 r. WYBORY 2002 W dniu 27 października 2002 r. w Wesołej odbędą się wybory do: Rady Dzielnicy Wesoła w m. st. Warszawie Rady m. st. Warszawy Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m. st. Warszawy PODZIAŁ WESOŁEJ na OKRĘGI i OBWODY WYBORCZE granice obwodów wyborczych granice okręgów wyborczych 776 (5) OKRĘG WYBORCZY NR II 775 (4) OKRĘG WYBORCZY NR I 772 (1) 774 (3) 779 (8) 773 (2) OKRĘG WYBORCZY NR III 777 (6) 778 (7) INFORMACJA URZĘDU MIASTA WESOŁA W SPRAWIE STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW W związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Dzielnicy Wesoła, Rady m. st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m. st. Warszawy, informujemy: W wyborach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy mający prawo wybierania (tzw. czynne prawo wyborcze) to znaczy ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat. W Urzędzie Miasta prowadzony jest stały rejestr wyborców. Wyborcy, zameldowani w Wesołej na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. Osoby stale zamieszkujące w Wesołej, które nie są zameldowane na pobyt stały, są dopisywane do rejestru wyborców, jeżeli złożą w Urzędzie Miasta pisemny wniosek o wpisanie do rejestru. Są wówczas wykreślane ze stałego rejestru wyborców w miejscu swojego zameldowania. Mieszkańcy, którzy chcą głosować w najbliższych wyborach na terenie Wesołej, a dotychczas nie dopisali się do stałego rejestru wyborców, powinni złożyć wniosek w Urzędzie najpóźniej do 22 października do godziny Wszystkie sprawy związane z rejestrem wyborców są załatwiane w Urzędzie Miasta, w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 010, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek wtorek, czwartek, piątek Informacji udzielają pracownicy Urzędu pod numerami telefonów: lub Bożenna Chmielewska Sekretarz Miasta 1

2 UCHWAŁY Uchwały Rady Miasta Wesoła podjęte na LI sesji w dniu 29 sierpnia 2002 roku: Uchwała nr 460/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie zmian w budżecie Miasta Wesoła na 2002 rok. Uchwała nr 461/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok. Uchwała nr 462/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie przyjęcia darowizny - sieci wodociągowej osiedlowej w ul. Godebskiego w Wesołej. Uchwała nr 463/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Wesołej przy ul. Okuniewskiej. Uchwała nr 464/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Wesołej w rejonie ulic: Mickiewicza, Koziej, Słowackiego i Dębowej. Uchwała nr 465/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Miasta bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu. Uchwała nr 466/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie zasad wynagradzania Burmistrza Miasta. Uchwała nr 467/LI/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Wesoła na lata Uchwały Rady Miasta Wesoła podjęte na LII sesji w dniu 19 września 2002 roku: Uchwała nr 468/LII/2002 Rady Miasta Wesoła w sprawie przyjęcia darowizny - oświetlenia ulicznego (przy ul. Dolomitowej w Dzielnicy Stara Miłosna). Szanowni Państwo, Zbliża się gorący okres końca kadencji, a wraz z nim kampania wyborcza do Rady Dzielnicy Wesoła. Tymczasem życie miasta musi toczyć się normalnie bez względu na wszelkie kampanie czy konsultacje. Dlatego też pragnę poinformować Państwa o istotnych sprawach, które wydarzyły się i wydarzą w najbliższym czasie. Kontynuowana jest budowa kanalizacji w ulicach Moniuszki, Kilińskiego i Armii Krajowej. Wiem, że budowa ta jest sporym utrudnieniem w codziennym życiu mieszkańców tego rejonu. Tym bardziej, że firma która wykonuje te roboty nie ustrzegła się różnych błędów. Służby nadzorujące te prace ze strony Urzędu starają się wyegzekwować maksymalnie rzetelną pracę naszego wykonawcy, ale niestety nie zawsze firma najtańsza (bo taka wygrała przetarg) jest najlepsza. Mam nadzieję, że z każdym tygodniem (wraz z odbudową dróg i chodników) sytuacja będzie się polepszać. Oddaliśmy do użytku dwa nowe lokale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wesołej Centrum (OSP Wesoła) i w Starej Miłośnie (Centrum Pogodna). Są to kolejne instytucje miejskie służące mieszkańcom, które w tej kadencji uzyskały nowe siedziby (wcześniej Policja, Miejski Zespół Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Trzeba wspomnieć o innych inwestycjach, które rozpoczną się w najbliższych dniach. I tak rozstrzygnięto przetarg na modernizację boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonej. Realizacja zaplanowana jest jeszcze w tym roku - początek około 10 października 2002 r. Rozstrzygnięto przetarg na budowę przepustu, czyli tzw. mostka w ciągu ul. Jana Pawła II (realizacja już się rozpoczęła). Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę szkoły przy ul. Armii Krajowej - budowa rozpocznie się z początkiem 2003 r. i zostanie zakończona do 1. września 2003 r. Na dniach rozpoczynają się inwestycje budowy następnego odcinka ul. Jana Pawła II (do ul. Jodłowej), chodnika w ul. Gościniec (od ul. Jana Pawła II), a także budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 3. Trwa postępowanie przetargowe na rozbudowę Gimnazjum nr 3 - mam nadzieję, że podpiszemy w drugiej połowie października umowę, tak by z początkiem roku (bądź jeśli pogoda pozwoli jeszcze w tym) rozpoczęła się budowa, której zakończenie przewidywane jest na AKTUALNOŚCI wiosnę 2004 r. Można zapytać dlaczego tak wiele inwestycji rozpoczynamy dopiero teraz. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wojna na górze, która skutecznie sparaliżowała na wiosnę pracę Urzędu. Udało się jednak na tyle opanować sytuację by wszystkie ważne inwestycje rozpocząć, a część zakończyć jeszcze w bieżącym roku. Nie jest to niestety takie proste, gdyż są osoby, także radni, którym zależy na torpedowaniu poczynań Zarządu Miasta po to, by pokazać, że to z winy Burmistrza nie są realizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia. A prawda jest taka, że tak jak przez całą kadencję tak i w tym ostatnim, trudnym roku, to Zarząd forsuje inwestycje mające służyć poprawie warunków życia w Wesołej. A jak można blokować takie działania? Bardzo prosto np.: można składać odwołania od decyzji pozwolenia na budowę ul. Jana Pawła II, co wydłużyć może procedurę nawet o rok (taki protest wpłynął do Starostwa Powiatu Warszawskiego w sierpniu br.). Można składać protesty na rozstrzygnięcia przetargowe - też po to by uniemożliwić rozpoczęcie inwestycji, tak jak ma to miejsce w przypadku Gimnazjum nr 3 i boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonej (w tym ostatnim przypadku udało się już pozytywnie zakończyć sprawę). Zastanawia fakt, jak atmosfera walki o władzę może przysłonić wielu ludziom to, co w istocie najważniejsze - że ta władza, o którą tak walczą, ma służyć mieszkańcom, a nie zaspokojeniu osobistych ambicji czy leczeniu wieloletnich kompleksów. Dlatego kończąc życzę Państwu spokoju w tych gorących dniach wyborów, a że sam nie kandyduję, chciałbym zaapelować byście Państwo, oddając głos w wyborach, dobrze przemyśleli i wybrali ludzi, którzy w nowych warunkach funkcjonowania Wesołej jako Dzielnicy Warszawy, zapewnią dalszy jej rozwój, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach istnienia Wesołej jako samodzielnej gminy. Kończąc kadencję chciałbym przedstawić Państwu moje oświadczenie majątkowe, które od 10 lat, co roku, składam na ręce wojewody, a od 4 lat w Wesołej. Drukuję pierwsze oświadczenie z początku kadencji z 1999 roku i najnowsze z dnia 12 września 2002 roku. Jacek Wojciechowicz Burmistrz Miasta 2

3 AKTUALNOŚCI Oświadczenie z 1999 r. Oświadczenie z 2002 r. 3

4 WYBORY października 2002 r. odbędą się wybory Rady Dzielnicy Wesoła, Rady miasta stołecznego Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m. st. Warszawy. W Wesołej, która zgodnie z nowelizacją z dnia 21 czerwca 2002 r. ustawy o ustroju m. st. Warszawy, stanie się z dniem wyborów dzielnicą Warszawy, radnych będziemy wybierać w trzech okręgach wyborczych, w każdym po pięciu radnych. Wybory odbędą się w ośmiu obwodach wyborczych, których siedziby mieszczą się w dotychczasowych lokalach komisji wyborczych. Do Rady m. st. Warszawy ( okręg: Targówek, Rembertów, Wawer, Wesoła ) wybierzemy 8 radnych, zaś do Sejmiku Województwa Mazowieckiego ( okręg: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ, Praga Południe ) 5 radnych. Po raz pierwszy w Polsce będziemy wybierać bezpośrednio nie tylko swoich reprezentantów w radach, ale też wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - w Wesołej będziemy głosować na kandydatów na Prezydenta m. st. Warszawy. Zgodnie z ordynacją wyborczą prawo wybierania mają obywatele, którzy: ukończyli 18 lat najpóźniej w dniu wyborów, stale zamieszkują na terenie Wesołej i są wpisani do stałego rejestru wyborców, nie są pozbawieni praw publicznych, praw wyborczych ani nie są ubezwłasnowolnieni. Wybory w Wesołej nie będą miały, jak w poprzedniej kadencji, charakteru większościowego (wygrywał ten z kandydatów, który zdobył najwięcej głosów), lecz proporcjonalny. Każdy wyborca dysponuje tylko jednym głosem. Głosy oddane na poszczególne osoby będą sumowane dla całej listy, z której kandydat startuje. Następnie będą przeliczane metodą d Hondta na mandaty, przypadające dla poszczególnych komitetów wyborczych. Szczegółowe informacje na temat wyborów, aktualizowane na bieżąco, znajdziecie Państwo na internetowej stronie Urzędu Miasta Wesoła, pod adresem: Bożenna Chmielewska Sekretarz Miasta ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. Nr 134, poz. 1125) Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.Nr41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zarządza się, co następuje: do 7 IX 2002 r. do 12 IX 2002 r. do 27 IX 2002 r. do godz do 2 X 2002 r. do godz do 4 X 2002 r. do 6 X 2002 r. do 12 X 2002 r. od 12 X 2002 r. KALENDARZ WYBORCZY do 13 X 2002 r. 25 X 2002 r. godz zakończenie kampanii wyborczej; 26 X 2002 r. 27 X 2002 r. godz podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; - zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych lub kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; - powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych; - zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie; - przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w wyborach do sejmików województw, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw; - zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; - przyznanie przez komisarza wyborczego, w wyborach do rad powiatów, jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych do więcej niż połowy rad powiatów na terenie województwa; - powołanie przez zarządy gmin obwodowych komisji wyborczych; - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych; - rozplakatowanie obwieszczeń: a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat; - rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia; - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy; - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców; - głosowanie. 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st.warszawy i rad dzielnic w m.st.warszawie oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2. Datę wyborów, o których mowa w 1, wyznacza się na niedzielę 27 października 2002 r. 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. L. Miller Prezes Rady Ministrów 4

5 Uchwała Nr LII/758/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 września 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na obszarze dzielnicy Wesoła Na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z późn. zm.) - Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje: 1 Na obszarze dzielnicy Wesoła tworzy się okręgi wyborcze dla wyboru Rady Dzielnicy. 2 Liczbę okręgów, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały. 3 Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 4 Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 5 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały Rady m. st. Warszawy nr LII/758/2002 z dnia 2 września 2002 r. Włodzimierz Retelski Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy Okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Dzielnicy Wesoła Liczba okręgów - trzy Numery okręgów, ich granice oraz liczba radnych wybieranych w okręgu Numer okręgu wyborczego I II III Granice okręgu WYBORY 2002 zachodnia granica dzielnicy - północna granica dzielnicy - wschodnia granica dzielnicy - północna pierzeja ul. Niemcewicza - zachodnia pierzeja ul. Narutowicza - zachodnia granica cmentarza z przedłużeniem do trakcji kolejowej- trakcja kolejowa zachodnia granica dzielnicy od ul. Wawerskiej do trakcji kolejowej - trakcja kolejowa do wysokości przedłużenia zachodniej granicy cmentarza - zachodnia granica cmentarza - zachodnia pierzeja ul. Narutowicza - północna pierzeja ul. Niemcewicza - wschodnia granica dzielnicy - południowa pierzeja ul. Prusa - północna pierzeja ul. Stwosza - północna pierzeja ul. Wawerskiej Północna pierzeja ul. Wawerskiej - północna pierzeja ul. Stwosza - południowa pierzeja ul. Prusa - wschodnia granica dzielnicy - południowa granica dzielnicy - zachodnia granica dzielnicy Liczba radnych wybieranych w okręgu Uchwała nr LII/760/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 września 2002 r. zmieniająca uchwałę Rady m. st. Warszawy w sprawie zmian w geografii stałych i odrębnych obwodów głosowania na obszarze m. st. Warszawy Na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 2 i art. 31 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr L/714/2002 Rady m. st. Warszawy z 8 lipca 2002 roku w sprawie zmian w geografii stałych i odrębnych obwodów głosowania na obszarze m. st. Warszawy dokonuje się zmian określonych w załączniku. 2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 3 Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Włodzimierz Retelski Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy Załącznik nr 18 do uchwały Rady m. st. Warszawy nr LII/760/2002 z dnia 2 września 2002 r. podział dzielnicy Wesoła na obwody głosowania podajemy na stronie 6. 5

6 Podział dzielnicy Wesoła na obwody głosowania Numer obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej Dotychczasowy numer obwodu ul. Akacjowa: ca³a, ul. Apteczna: ca³a; ul. Armii Krajowej: strona nieparzysta od nr 1 do nr 75, strona parzysta od nr 2 do nr 72; ul. Baœniowa: ca³a, ul. Berenta: ca³a, ul. Boczna: ca³a, ul. Chopina: ca³a, ul. Cicha: ca³a, ul. Dowcip: ca³a; ul. G³owackiego: 2 oraz od nr 2a do nr 94; ul. Górna: ca³a, ul. Jasna: ca³a, ul. Jaœminowa: ca³a, ul. Kasztanowa: ca³a, ul. Kiliñskiego: ca³a, ul. Konopnickiej: ca³a; ul. Koœcielna: ca³a, ul. Kubusia Puchatka: ca³a, ul. Kwiatowa: ca³a, ul. Ma³a: ca³a, ul. Mi³a: ca³a, ul. Moniuszki: ca³a; ul. Ogrodowa: ca³a; ul. Okuniewska: 6; ul. Powstañców Warszawy; ul. 1. Praskiego Pu³ku: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31, strona parzysta od nr 2 do nr 34; ul. Przechodnia: ca³a, ul. Prosta: ca³a, ul. Ró ana: ca³a, ul. Sapiehy: ca³a; ul. Sikorskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 35, strona parzysta od nr 2 do nr 34; ul. ks. P. Skargi: ca³a, ul. S³oneczna: ca³a, ul. Spokojna: ca³a, ul. Spó³dzielcza: ca³a, ul. Szarych Szeregów: ca³a, ul. Têczowa: ca³a; ul. W¹ska: ca³a, ul. Wspó³czesna: ca³a, ul. Zak¹tek: ca³a ul. Armii Krajowej: strona nieparzysta od nr 77 do koñca, strona parzysta od nr 74 do koñca; ul. Chodkiewicza: ca³a, ul. Ciasna: ul. Starzyñskiego 21 ca³a, ul. Czarnieckiego: ca³a, ul. Dwernickiego: ca³a; ul. G³owackiego: 27, strona parzysta od nr 94b do koñca; ul. Napierskiego: ca³a, ul. Leœniczówka: ca³a, ul. Lipowa: ca³a, ul. Modrzewiowa: ca³a, ul. Orla: ca³a, ul. Parkowa: ca³a; ul. Sikorskiego: strona ( Miejski Oœrodek Kultury ) nieparzysta od nr 37 do koñca, strona parzysta od nr 34a do koñca; ul. Starzyñskiego: ca³a, ul. Syrokomli: ca³a, ul. Œwierkowa: ca³a, ul. Wiosenna: ca³a, ul. Wrzosowa: ca³a, ul. ó³kiewskiego: ca³a ul. Asnyka: ca³a, ul. Broniewskiego: ca³a, ul. Godebskiego: ca³a, ul. Idzikowskiego: ca³a, ul. Konarskiego: ca³a; ul. Kopernika: ca³a, ul. Koœciuszki: ca³a, ul. Kraszewskiego: ca³a, ul. Letnia: ca³a, ul. 1. Maja: ca³a, ul. Matejki: ca³a; ul. Mickiewicza: ca³a, ul. Narutowicza: ul. eromskiego 20 ca³a; ul. Niemcewicza: od nr 10a do koñca; ul. Norwida: ca³a; ul. 1. Praskiego Pu³ku: strona nieparzysta od nr 33 do nr 83, strona parzysta od nr 36 do nr 78; ul. Prusa: ca³a, ul. Rejtana: ca³a, ul. Reymonta: ca³a, ul. Sienkiewicza: ca³a, ul. Sk³odowskiej: ca³a, ul. ( hydrofornia ) S³owackiego: ca³a; ul. Staszica: ca³a, ul. Wigury: ca³a, ul. Wroñskiego: ca³a, ul. eromskiego: ca³a ul. Brata Alberta: ca³a, ul. Dobra: ca³a, ul. Dzielna: ca³a, ul. Fredry: ca³a, ul. Gazowa: ca³a, ul. Jagielloñska: ca³a; ul. Kasprowicza: ca³a, ul. Kochanowskiego: ca³a, ul. Krasickiego: ca³a, ul. Krótka: ca³a, ul. Morsztyna: ca³a, ul. Piaskowa: ca³a; ul. Podleœna: ca³a, ul. Polna: ca³a, ul. Pstrowskiego: ca³a, ul. Reja: ca³a, ul. Rembertowska: ca³a, ul. Urocza: ca³a; ul. Wilanowska: ca³a, ul. Wiœniowa: ca³a, ul. Zachodnia: ca³a, ul. Zaciszna: ca³a, ul. eglarska: ca³a, ul. ytnia: ca³a ul. B³êkitna: ca³a, ul. Borowa: ca³a, ul. Borowika: ca³a, ul. Bukowa: ca³a, ul. D³uga: ca³a, ul. Gajowa: ca³a, ul. Jagodowa: ca³a; ul. Malinowa: ca³a, ul. Mokra: ca³a; ul. Niemcewicza: od nr 2 do nr 8; ul. Nowa: ca³a, ul. Piêkna: ca³a, ul. Przejazdowa: ca³a, ul. Równa: ca³a, ul. Rysia: ca³a, ul. S³owicza: ca³a, ul. Sosnowa: ca³a; ul. Spacerowa: ca³a, ul. Sportowa: ca³a, ul. Szeroka: ca³a, ul. Szosowa: ca³a, ul. Œliska: ca³a, ul. Œrodkowa: ca³a; ul. Warszawska: ca³a, ul. Wierzbowa: ca³a, ul. Wschodnia: ca³a, ul. Wspólna: ca³a, ul. Za Dêbami: ca³a, ul. Zagajnikowa: ca³a ul. Agatowa: ca³a, ul. Agawy: ca³a, ul. Alabastrowa: ca³a, ul. Ametystowa: ca³a, ul. Babiego Lata: ca³a, ul. Bankowa: ca³a; ul. Biesiadna: ca³a, ul. Borkowska: ca³a, ul. Brylantowa: ca³a, ul. Brzoskwiniowa: ca³a; ul. Brzozowa: strona nieparzysta od nr 1 do koñca; ul. Bursztynowa: ca³a, ul. Cedrowa: ca³a; ul. Cieplarniana: strona parzysta od nr 2 do koñca; ul. Cisowa: ca³a, ul. Cyprysowa: ca³a, ul. Cyrkonii: ca³a, ul. Czereœniowa: ca³a, ul. Daglezji: ca³a, ul. Daków: ca³a, ul. Diamentowa: ca³a; ul. Dolomitowa: ca³a, ul. Dzikiej Ró y: ca³a, ul. Fabryczna: ca³a, ul. Flory: ca³a; ul. Goœciniec: strona nieparzysta od nr 1 do nr 51, strona parzysta od nr 2 do nr 100; ul. Grafitowa: ca³a, ul. Graniczna: ca³a, ul. Granitowa: ca³a, ul. Grzybowa: ca³a, ul. Hebanowa: ca³a, ul. Hipoteczna: ca³a, ul. Irydowa: ca³a; ul. Jana Paw³a II: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, strona parzysta od nr 2 do nr 162; ul. Jarzêbinowa: ca³a, ul. Jaspisowa: ca³a, ul. Jaworowa: ca³a, ul. Jesionowa: ca³a, ul. Jod³owa: ca³a, ul. Jutrzenki: ca³a, ul. Kalinowa: ca³a; ul. Kamienna: ca³a, ul. Kamyk: ca³a, ul. Kazita: ca³a, ul. Klonowa: ca³a, ul. Koralowa: ca³a, ul. Kruszyny: ca³a, ul. Kryszta³owa: ca³a; ul. Krzywa: ca³a, ul. Leszczynowa: ca³a, ul. Leœna: ca³a, ul. Limby: ca³a, ul. Mahoniowa: ca³a, ul. Majowa: ca³a, ul. Malachitowa: ca³a; ul. Marmurowa: ca³a; ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 45, strona parzysta od nr 2 do nr 40; ul. Morelowa: ca³a, ul. Nefrytowa: ca³a, ul. Objazdowa: ca³a, ul. Olchy: ca³a, ul. Opa³owa: ca³a, ul. Orzechowa: ca³a, ul. Per³owa: ca³a; ul. Piotrusia Pana: ca³a, ul. Platanów: ca³a, ul. Platynowa: ca³a; ul. 1. Praskiego Pu³ku: strona nieparzysta od nr 85 do koñca, strona parzysta od nr 80 do koñca; ul. Przyleœna: ca³a, ul.ptasia: ca³a, ul. Rubinowa: ca³a, ul. Sagalli: ca³a, ul. Sekwoi: ca³a, ul. Sezamkowa: ca³a; ul. Skalista: ca³a, ul. Szafirowa: ca³a, ul. Szkolna: ca³a, ul. Szmaragdowa: ca³a, ul. Œnie na: ca³a, ul. Teodozji: ca³a; ul. Topazowa: ca³a, ul. Torfowa: ca³a; ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 1 do nr 59, strona parzysta od nr 2 do nr 64; ul. Tramwajowa: ca³a, ul. Turkusowa: ca³a, ul. Wapienna: ca³a, ul. Wawerska: ca³a, ul. Wczasowa: ca³a, ul. Wi¹zów: ca³a; ul. Zachodu S³oñca: ca³a, ul. Z³otej Jesieni: ca³a al. Pi³sudskiego: ca³a, ul. Astrów: ca³a, ul. Azaliowa: ca³a; ul. Brzozowa: strona parzysta od nr 2 do koñca; ul. Brzozowy Lasek: ca³a, ul. Chabrów: ca³a, ul. Ciekawa: ca³a, ul. Cienista: ca³a; ul. Cieplarniana: strona nieparzysta od nr 1 do koñca; ul. Cyklamenowa: ca³a, ul. Dalii: ca³a, ul. prof. D¹browskiego: ca³a, ul. D¹browy: ca³a, ul. Dworkowa: ca³a, ul. Dziewanny: ca³a; ul. Fio³ków: ca³a, ul. Forsycji: ca³a, ul. Fraszka: ca³a, ul. Golfowa: ca³a; ul. Goœciniec: strona nieparzysta od nr 53 do koñca, strona parzysta od nr 102 do koñca; ul. Hiacyntowa: ca³a, ul. Husarska: ca³a, ul. Irysów: ca³a; ul. Jana Pawia II: strona nieparzysta od nr 19 do koñca, strona parzysta od nr 164 do koñca; ul. JeŸdziecka: ca³a, ul. Kameliowa: ca³a, ul. Klimatyczna: ca³a, ul. Kolendrowa: ca³a, ul. Konwaliowa: ca³a, ul. Krokusów: ca³a; ul. Lawendowa: ca³a, ul. Leœnych Zió³: ca³a, ul. Liryczna: ca³a, ul. Literacka: ca³a, ul. agodna: ca³a, ul. ¹kowa: ca³a, ul. Macierzanki: ca³a; ul. Magnolii: ca³a, ul. Malwy: ca³a; ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 15 do koñca, strona parzysta od nr 16 do koñca; ul. Melisy: ca³a, ul. Nizinna: ca³a, ul. Paproci: ca³a, ul. Poezji: ca³a, ul. Pogodna: ca³a, ul. Polanki: ca³a, ul. Poœwiaty: ca³a; ul. Promienna: ca³a, ul. Radosna: ca³a, ul. Rodziewiczówny: ca³a, ul. Rowowa: ca³a, ul. Rumiankowa: ca³a, ul. Sarenki: ca³a; ul. Sasanki: ca³a, ul. Skoczna: ca³a, ul. S³onecznej Polany: ca³a; ul. Stara Mi³osna: 1; ul. Stokrotki: ca³a, ul. Szafranowa: ca³a, ul. Szermiercza: ca³a, ul. Szklarniowa: ca³a, ul. Szlachecka: ca³a, ul. Szosa Lubelska: ca³a; ul. Œmia³a: ca³a, ul. Topolowa: ca³a; ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 61 do koñca, strona parzysta od nr 64a do koñca; ul. Tymiankowa: ca³a, ul. U³añska: ca³a, ul. Wiœlana: ca³a, ul. Zakrêtowa: ca³a, ul. Zapiecek: ca³a, ul. Zdrojowa: ca³a, ul. ródlana: ca³a ul. Armii Krajowej 39 ( Szko³a Podst. Nr 1 ) ul. Krótka 1 budynek A ( Szko³a Podst. Nr 2 ) ul. Krótka 1 budynek B ( Szko³a Podst. Nr 2 ) ul. Trakt Brzeski 18 ( Szko³a Podst. Nr 3 ) lokal przystosowany dla niepe³nosprawnych ul. Klimatyczna 1 ( Gimnazjum Nr 3 ) lokal przystosowany dla niepe³nosprawnych Plac Wojska Polskiego: 11, 12, 13, 14, 24, 25, 49, 54, 109, 110, 111, 112, 113, 133, 134, 135, 138, 139, 149, 150, 151, 152 Plac Wojska Polskiego 2B ( Szko³a Podst. Nr 4 ) 8 6

7 Informacja z międzysesyjnej działalności Zarządu Miasta w okresie od 27 czerwca do 18 września 2002 r. PERSPEKTYWA REALIZACJI INWESTYCJI DO KOŃCA 2002 ROKU W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń Zarządu. Zarząd podjął 45 uchwał. Podjęto następujące działania: zakończono prace przy budowie placu manewrowego wraz z chodnikiem przy OSP-Wesoła, uruchomiono stację uzdatniania wody na Placu Wojska Polskiego (inwestorem była Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przy współudziale finansowym miasta w wysokości 15%), zakończono prace przy budowie oświetlenia ul. Wspólnej, kontynuowana jest budowa wodociągu na stronie północnej Dzielnicy Stara Miłosna, trwają prace przy budowie kanalizacji w ul. Kilińskiego, Moniuszki i przy ul. Warszawskiej, wyremontowano mostek na Kanale Wawerskim w ciągu ul. Jana Pawła II, dokonano wycinki drzew nad i w pasie drogowym ul. Chodkiewicza, poprawiono pobocze ulic: Torfowej, Mazowieckiej, Gościniec, Jana Pawła II, Szkolnej, uzupełniono roślinność w parku na Osiedlu Wola Grzybowska, wypompowywano wodę i likwidowano wyrwy w poboczach spowodowane przez opady burzowe, wyczyszczono 60% studzienek osadzonych przy głównych ulicach miasta, przebudowano kolejne krawężniki w Centrum, przystosowując je dla ruchu osób na wózkach, zlikwidowano znaczne ilości nielegalnie zainstalowanych reklam na słupach energetycznych i telefonicznych w pasach dróg gminnych i powiatowych, dokonano uzgodnień w sprawie budowy osiedla Laguna w Osiedlu Zielona i budów w rejonie ulic: Warszawskiej, Piastowskiej i Wspólnej (wodociąg, gazociąg), podpisano umowę z Nadleśnictwem Drewnica w sprawie udostępnienia przesieki na budowę kolektorów, poprawiono przed 1. sierpnia otoczenie pomnika w Centrum, negocjowano z PKN Orlen i WSS Społem warunki przyłączenia kanalizacji, wymieniono spaloną kabinę TOI TOI przy boisku w Dzielnicy Stara Miłosna, odebrano uzgodniony projekt chodnika w ul. Gościniec, zainstalowano urządzenia SKATE PARKU w Miejskim Ośrodku Kultury, podpisano akt notarialny na zakup lokalu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Jana Pawła II 25, wykonano dwie wysepki przystankowe przy ul. Niemcewicza, utwardzono ul. Zakrętową i ul. Rumiankową w Dzielnicy Stara Miłosna, ustawiono trzy odnowione plany miasta z aktualnym wykazem ulic, przyjęto od Lasów Państwowych teren pod budowę kolektora w tzw. Przesiece, trwają prace przy budowie kanalizacji: Kolektor Północny - ul. Kilińskiego i ul. Moniuszki, Kolektor Południowy - ul. Warszawska, przystąpiono do projektowania przebudowy ul. Brata Alberta (wraz z deszczówką) i ronda w centrum Osiedla Zielona, zakończono budowę chodnika do Jednostki Wojskowej, zlecono wykonanie projektów odcinków wodociągów do realizacji w roku przyszłym w Osiedlu Zielona, w Centrum i w Dzielnicy Stara Miłosna, zakończono budowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2, wykonano remont dachu na budynku nr 1 w osiedlu Warszawska 3, wystąpiono do Nadleśnictwa Drewnica o zgodę na poszerzenie parkingu przy Urzędzie Miasta, porządkowano i przygotowano tereny do sprzedaży przy ul. Okuniewskiej i ul. Spokojnej, zinwentaryzowano zieleń w mieście (bezpłatnie), odebrano poprawioną dokumentację projektową kanalizacji Stara Miłosna - Północ i wystąpiono do Starosty Powiatu Warszawskiego o pozwolenie na budowę, usuwano drzewa w poboczach ulic miejskich na wnioski mieszkańców (ul. Niemcewicza róg ul. Rejtana, ul. Armii Krajowej, ul. Górna, ul. Słowackiego i Plac Wojska Polskiego), przygotowano ul. Objazdową do utwardzenia klińcem, kształtowano pobocza ulic, w tym ul. Uroczą (strona zachodnia) oraz naprawiono nawierzchnię ul. Topolowej, ul. Szklarniowej i ul. Rejtana, równano ulice poprzez zasypanie dołów klińcem w Osiedlu Grzybowa, Zielona - część zachodnia, Groszówka, Trakt Brzeski (obok Przedszkola), targowisko miejskie, pobocze ul. 1. Praskiego Pułku, c.d. na stronie 8 KANALIZACJA Dokończenie kanalizacji deszczowej w ul. Mokrej. Budowa odcinka kolektora przez las od ul. Długiej do ul. Kilińskiego. Dokończenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Moniuszki i ul. Kilińskiego oraz odbudowa nawierzchni tych ulic. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej - od ul. Moniuszki w kierunku wschodnim. Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. 1. Praskiego Pułku do ul. Żółkiewskiego. Rozpoczęcie budowy kanalizacji osiedlowej w Osiedlu Zielona, Osiedlu Grzybowa oraz w ul. Uroczej i ul. Podleśnej. Przygotowanie projektów technicznych na kolejne odcinki kanalizacji w Wesołej - Centrum. Uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla części północnej Dzielnicy Starej Miłosnej. WODOCIĄGI Wybudowanie wodociągu w Dzielnicy Stara Miłosna do ul. Brzozowej. Uzupełnienie odcinków sieci w Osiedlu Zielona. Wykonanie projektów technicznych na brakujące odcinki sieci - do realizacji w 2003 r. DROGI Wykonanie zasadniczej jezdni ul. Jana Pawła II do ul. Diamentowej i ronda Graniczna. Wykonanie projektu technicznego odbudowy ul. Brata Alberta oraz ronda w Centrum Zielonej. Wykonanie chodnika do Szkoły Podstawowej Nr 3 w ul. Gościniec (od ul. Fabrycznej). Wykonanie przepustu ramowego na Kanale Wawerskim w ciągu ul. Jana Pawła II. Chodnik do Jednostki Wojskowej - wykonano we wrześniu br. OŚWIATA Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Osiedlu Zielona. Rozpoczęcie rozbudowy budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz budowa II etapu Gimnazjum Nr 3 w Dzielnicy Stara Miłosna. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 - zrealizowano w sierpniu br. c.d. na stronie 8 7

8 PERSPEKTYWA REALIZACJI INWESTYCJI DO KOŃCA 2002 ROKU c.d. ze strony 7 Informacja z międzysesyjnej działalności Zarządu Miasta w okresie od 27 czerwca do 18 września 2002 r. c.d. ze strony 7 INNE INWESTYCJE Rozpoczęcie prac adaptacyjnych pomieszczeń na Przychodnię Zdrowia w Dzielnicy Stara Miłosna - według przygotowanego projektu. Bogdan Wilk Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji CO WARTO ZOBACZYĆ W WESOŁEJ Miasto Wesoła posiada wspaniałe tereny rekreacyjne, na które składają się nie tylko zwarte kompleksy leśne ale również rozlewiska i bagna. Na terenie naszego miasta znajduje się Mazowiecki Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu. Warte zobaczenia jest Bagno Jacka - rezerwat przyrody oraz rozlewisko na poligonie powstałe po zrzutach wód przez wojskową oczyszczalnię ścieków (na zdjęciu wyżej), jak również atrakcyjne Macierowe Bagno znajdujące się w lesie, na przedłużeniu ul. Torfowej w Dzielnicy Stara Miłosna. 8 c.d. na stronie 10 regulowano wysokość płyt i wypełniano betonem jezdnie ul. Fabrycznej, ul. Wapiennej, ul. Jeździeckiej, ul. Gościniec (przy rondzie), ul. Kasprowicza, pomalowano dodatkowo przejścia przez jezdnię (pasy) w rejonie szkół i przedszkoli przed 1 września 2002 r., obniżono krawężniki na chodniku ul. Sikorskiego dostosowując je do ruchu na wózkach oraz naprawiono chodniki na ul. Wspólnej i w osiedlu Warszawska. Ogłoszono przetargi na: budowę przepustu na Kanale Wawerskim w ciągu ulicy Jana Pawła II (powtórzenie), budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami w ulicach: Urocza, Brata Alberta i Prusa, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w ul. Sosnowej, Długiej i Pięknej z odtworzeniem dróg, adaptację pomieszczeń dla potrzeb Przychodni Rejonowej Nr 3, Dzielnica Stara Miłosna - Centrum Pogodna, budowę chodnika w ulicy Gościniec, wykonanie wymiany pokrycia dachu, przebudowę kominów i wzmocnienie konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 7 będącego w zasobach komunalnych miasta, roboty związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenach gminnych i pasach dróg gminnych w okresie letnim i zimowym wraz z pielęgnacją zieleni, wyłonienie zespołu autorskiego na wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania dla obszaru Wesoła - Stara Miłosna Południe. Rozstrzygnięto przetargi na: wyposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, budowę chodnika na Osiedlu Plac Wojska Polskiego, wymianę drzwi wejściowych oraz remonty łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1, eksploatację, konserwację i naprawę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz usługi inkasenckie w zakresie dostawy wody w Dzielnicy Stara Miłosna, eksploatację, konserwację i naprawy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w mieście Wesoła, wykonanie robót remontowo-budowlanych pokrycia dachowego i kominów budynku mieszkalnego przy ul.warszawskiej 3 w Wesołej, budowę sieci sanitarnej z przykanalikami w ul.warszawskiej (od ul.wiśniowej do ul. Matejki) i ul. Mickiewicza (od ul. Matejki do ul. Narutowicza), zakup 10 sztuk kompletów pojemników do zbiórki stłuczki szkła o pojemności 1500 litrów, transport uczniów z terenu Osiedla Wesoła - Zielona do i z Gimnazjum Nr 3 w Dzielnicy Stara Miłosna, wykonanie studium możliwości retencjonowania i odprowadzania ścieków deszczowych z terenu Dzielnicy Stara Miłosna, opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na modernizację ulicy Brata Alberta po robotach kanalizacyjnych wraz ze skrzyżowaniem z ul.wspólną i adaptacją projektu kanalizacji deszczowej, rozbudowę Gimnazjum Nr 3 - II etap z dostosowaniem istniejącego projektu do aktualnych potrzeb lub opracowanie nowej dokumentacji projektowej, rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dzielnica Stara Miłosna, wykonanie robót drogowych polegających na remoncie drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody na Osiedlu Plac Wojska Polskiego, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w przecince leśnej od ulic Długiej i Mokrej do ulicy Kilińskiego oraz budowę przepompowni ścieków w pobliżu ul. Kilińskiego wraz z linią energetyczną i odcinkiem sieci wodociągowej dla zasilania przepompowni, rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Armii Krajowej 39 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, budowę ul. Jana Pawła II (odcinek od ul. Granicznej do ul. Diamentowej w tym rondo Graniczna wraz z budową infrastruktury technicznej tj. kolektora deszczowego i oświetlenia ulicznego), dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta. Wzięto udział w: uroczystości ogłoszenia wyników rankingu Złota Setka Samorządów, Rzeczpospolitej i Centrum Badań Regionalnych (Miasto Wesoła zajęło 76. miejsce), spotkaniu z Prezydentem miasta stołecznego Warszawy oraz prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prac nad budżetem na 2003 r., uroczystościach inauguracyjnych rozpoczęcia roku szkolnego 2002/2003.

9 PROCESY PLANISTYCZNE REALIZOWANE NA OBSZARZE MIASTA WESOŁA W LATACH I. Plany uchwalone 1. Zmieniony miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Wesoła w części dotyczącej terenu przeznaczonego pod przepompownię ścieków wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Zatwierdzony Uchwałą Nr 157/XXII/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 45, poz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Wesołej - Szkopówce. Zatwierdzony Uchwałą Nr 211/XXVIII/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 151, poz Obszary miasta Wesoła objęte zatwierdzonymi i realizowanymi planami zagospodarowania przestrzennego 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wesoła dla obszaru obejmującego teren przebiegu kolektora kanalizacji sanitarnej (wzdłuż ul. Długiej poprzez przesiekę leśną do ul. Kilińskiego). Zatwierdzony Uchwałą Nr 294/ XXXVIII/2001 z dnia r. Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 191, poz II. Plany w ostatnim etapie realizacji 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Stara Miłosna Północ (nad Traktem Brzeskim). Uchwała Nr 64/XIII/99 Rady Miasta Wesoła z dnia 28 maja 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Zielona, Wesoła - Grzybowa, Wesoła - Groszówka. Uchwała Nr 63/XIII/99 Rady Miasta Wesoła z dnia 28 maja 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. III. Plany realizowane 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Groszówka Południe. Uchwała Nr 183/XXV/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Plan - Kościół - Uchwała Nr 278/XXXVII/2001 Rady Miasta Wesoła z dnia r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Stara Miłosna - na okres perspektywiczny w części dotyczącej terenu przeznaczonego pod budowę kościoła parafii rzymsko-katolickiej w Starej Miłośnie przy ul. Jana Pawła II. IV. Plany, których realizację podjęto 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wesoła - Stara Miłosna Południe. Uchwała Nr 184/XXV/2000 Rady Miasta Wesoła z dnia r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar, objęty zatwierdzonymi i realizowanymi planami miejscowymi ( w tym Wesoła - Centrum ) stanowi 90 % powierzchni miasta. plan uchwalony przez poprzednią Radę Miasta I.2. - plan uchwalony II.1. - plan w ostatnim etapie realizacji II.2. - plan w ostatnim etapie realizacji III.1. - plan realizowany III.2. - plan realizowany IV.1. -plan istniejący od 1994 r., którego nową realizację podjęto 9

10 CO WARTO ZOBACZYĆ W WESOŁEJ c.d. ze strony 8 Miasto zaprasza również do odpoczynku w małym parku w Woli Grzybowskiej, wśród starych dębów będących pomnikami przyrody. Ze względu na charakter Wesołej oraz na fakt, że znajduje się ona w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzona jest tu zrównoważona gospodarka zielenią mająca na celu zachowanie istniejącego drzewostanu oraz dokonywanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, tworzenie nowych parków i miejsc odpoczynku dla mieszkańców. W mieście znajdują się również pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne, stoczone walki i poległych żołnierzy. Miejsca pamięci narodowej znaleźć można w przydrożnych lasach, na cmentarzach i w innych nieoczekiwanych miejscach. Warto odwiedzić pomnik POW znajdujący się w Osiedlu Zielona w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie corocznie 11 listopada odbywa się uroczystość związana ze świętem Niepodległości. NOWE LOKALE dla DWÓCH BIBLIOTEK Dnia 25 września 2002 r. miało miejsce uroczyste otwarcie dwóch bibliotek: filii w Dzielnicy Stara Miłosna oraz biblioteki głównej w Wesołej - Centrum. Filia Nr 1 w Starej Miłośnie rozpoczęła pracę w nowym lokalu już w lipcu. Osoby znające warunki, w jakich działała ona do tej pory odetchnęły z ulgą, stwierdzając, że nareszcie biblioteka znalazła godne dla siebie miejsce. Nowy lokal o powierzchni 105 m 2 (prawie 80 m 2 więcej niż poprzedni) to dwa pomieszczenia: wypożyczalnia i czytelnia. Wypożyczalnia jest już wyposażona w nowe meble, natomiast czytelnia będzie zagospodarowana w przyszłym roku. Z myślą o przyszłości przygotowano także miejsce na dwa stanowiska komputerowe (na katalog komputerowy oraz komputer z dostępem do Internetu). Jeszcze w tym roku rozpoczniemy tworzenie bazy danych księgozbioru tej biblioteki w programie bibliotecznym SOWA. Od 2 września biblioteka główna przyjmuje czytelników w nowym lokalu - na parterze budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 1. Praskiego Pułku 31. Tych, którzy jeszcze do nas nie dotarli informuję, że wejście do biblioteki znajduje się przy pomniku, od strony południowej budynku. Powierzchnię nowego lokalu (ok. 200 m 2 ) zajmuje duża wypożyczalnia, czytelnia prasy i księgozbioru podręcznego. Przygotowane zostało także pomieszczenie z przeznaczeniem na kawiarenkę internetową - planowane jest zainstalowanie 5 stanowisk komputerowych. Wejście do biblioteki jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a podjazdy ułatwiają też korzystanie z biblioteki matkom z dziećmi w wózkach. Dziękujemy Zarządowi Miasta Wesoła za stworzenie nowych, pięknych pomieszczeń dla bibliotek. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli - bezinteresownie!!! - w przeprowadzce obu bibliotek. W Starej Miłośnie byli to panowie ze Stowarzyszenia Sąsiedzkiego oraz młodzież gimnazjalna. Bibliotekę główną przeprowadziliśmy bardzo szybko i sprawnie dzięki pomocy pracowników Pana Ryszarda Łapińskiego. Panu Stanisławowi Pełce dziękujemy za wypożyczenie podnośnika, który usprawnił ciężką pracę. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Wesołej do korzystania ze zbiorów naszych bibliotek. Elżbieta Daniłowicz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Niedawno odnowiono pomnik upamiętniający poległych w latach znajdujący się przy budynku OSP ( zdjęcie powyżej ). W najbliższym czasie planowane jest wykonanie koncepcji i utworzenie tras rowerowych, które przebiegałyby przez większość atrakcyjnych miejsc znajdujących się na terenach leśnych, jak i w samym mieście. Agnieszka Sanojca Inspektor ds. Ochrony Środowiska 10

11 Informacja dla odbiorców wody z wodociągu miejskiego w Dzielnicy Stara Miłosna W związku z przejmowaniem przez miasto z dniem 1 października 2002 r. w eksploatację wodociągu miejskiego w Dzielnicy Stara Miłosna informujemy, że: KOMUNIKATY 1. Eksploatację będzie prowadziła firma P.P.U. LENBAW, wybrana w wyniku rozstrzygniętego przetargu publicznego. 2. W październiku, listopadzie lub grudniu odwiedzą Państwa upoważnieni pracownicy firmy LENBAW, którzy dokonają przeglądu wodomierzy, ewentualnie wymienią je - w razie braku legalizacji, spiszą aktualny stan licznika, założą plomby oraz spiszą Państwa dane potrzebne do zawarcia umowy na dostarczanie wody (imię i nazwisko odbiorcy, adres i telefon kontaktowy). Pracownicy ci będą posiadali identyfikator z nazwiskiem oraz pisemne upoważnienie wystawione przez Urząd Miasta Wesoła. W przypadku Państwa wątpliwości prosimy o telefon do Wydziału Inwestycji pod nr (23). 3. Wszyscy odbiorcy wody muszą posiadać wodomierze. 4. W okresie do grudnia 2002 r. będzie też prowadzony przegląd sieci wodociągowej i przyłączy, uzupełnione zostanie oznakowanie sieci oraz wymieniona zostanie cześć niesprawnych zasuw i hydrantów. 5. Dostarczone zostaną odbiorcom umowy do podpisania. 6. Po podpisaniu umowy na dostarczanie wody będzie Państwa raz na trzy miesiące odwiedzał inkasent z firmy LEN- BAW, który po odczytaniu wodomierza pobierze opłatę za wodę lub wystawi rachunek do opłacenia w banku lub na poczcie. Jako początkowy stan licznika będzie uznawany stan z dnia oplombowania wodomierza przez LENBAW. Do tego stanu zostaniecie Państwo obciążeni opłatą przez dotychczasowego dostawcę wody. Wszelkie zaległości należy kierować także do MPZBDJiW Sp. z o.o. 7. Opłata za wodę wynosi obecnie 1,75 zł plus 7% VAT za metr sześcienny. 8. Reklamacje w sprawie opłat za wodę prosimy zgłaszać do pokoju nr 214 w Urzędzie Miasta, tel Opłatę za ścieki będziecie Państwo nadal wpłacać do MPZBDJiW na podstawie odrębnego odczytu wodomierza dokonanego przez pracownika tej Spółki. 10. Wszelkie awarie sieci oraz przyłączy wodociągowych na odcinku do wodomierza włącznie należy zgłaszać telefonicznie do firmy LENBAW pod numer: całodobowo lub W dni powszednie w godzinach również do Urzędu Miasta, tel (23). 11. W przypadku chęci budowy nowych przyłączy Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej będą wydawane przez Wydział Inwestycji (pokój 201) w miarę przejmowania kolejnych odcinków wodociągu. Również uzgadnianie projektów i odbieranie nowowybudowanych przyłączy będzie dokonywane przez Wydział Inwestycji. Andrzej Pylak Inspektor ds. urządzeń sanitarnych TWÓJ PIES POWINIEN MIEĆ NUMEREK Trwa nadal akcja tworzenia ewidencji psów w Wesołej. Osoby, które nie posiadają numerka dla swoich psów, a zgłoszą się z dowodem wpłaty podatku od posiadania psa (lub osoby zwolnione z opłaty - emeryci, renciści) do Inspektora ds. Ochrony Środowiska lub do kasy Urzędu Miasta dostaną ZA DARMO oryginalny, numerowany znaczek dla psa. Bliższe informacje pod tel Pamiętajmy - ten numerek informuje kto jest właścicielem psa. Jeśli pies zostanie znaleziony z numerem identyfikacyjnym odszukanie właściciela będzie możliwe dzięki komputerowej ewidencji prowadzonej w Urzędzie Miasta. TAKI NUMEREK ZWRÓCIŁ JUŻ WIELE PSÓW DO RĄK WŁAŚCI- CIELI! Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wesoła Nr 316/XLI/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 r. ustalony został podatek od każdego posiadanego psa w wysokości 32 zł. Z podatku od posiadania jednego psa zwolnieni są emeryci i renciści. Opłaty można dokonać w kasie w Urzędzie Miasta, ul. 1. Praskiego Pułku 33. Przypominamy też, że wszystkie psy należy co roku zaszczepić przeciw wściekliźnie. Psy wyłapywane z terenu miasta Wesoła są przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wołominie przy ul. Sikorskiego 97. Zgłoszenia o bezdomnym lub potrąconym psie przyjmowane są pod telefonem: Ochrona Środowiska w godz.: pon , wt.- pt ( ) - Straż Miejska w godz.: pon. - pt Liga Ochrony Przyrody Łapacz psów UWAGA AKCJA LIŚCIE W listopadzie odbędzie się zbiórka liści. Aby oddać liście należy: zebrać przynajmniej 10 worków czystych liści, zapakować je w worki, zgłosić gotowość oddania liści do Inspektora ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Wesoła, pok. 210 osobiście, pisemnie lub telefonicznie - tel , fax , worki należy wystawić przed posesję tylko w dniu umówionego odbioru. Uwaga!!! Liście wystawiane ze śmieciami nie zostaną zabrane. Agnieszka Sanojca Inspektor ds. Ochrony Środowiska 11

12 12 TELEFONY Policja - Komisariat w Wesołej ul. 1. Praskiego Pułku 21 tel , , tel. kom , fax Policja - Pogotowie Policyjne Straż Miejska tel./fax , tel. kom Straż Pożarna Straż Pożarna - Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel Straż Pożarna - Stara Miłosna ul. Trakt Brzeski 28 tel Pogotowie Ratunkowe tel lub 999 Pogotowie Energetyczne tel , , Pogotowie Gazowe tel. 992, , fax Konserwator Wodociągów Miejskich tel. kom tel. kom Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel tel. kom Naprawa Telefonów tel , Leśniczy p. Jaczesław Sosna tel WAM Filia w Wesołej tel POWIAT Starostwo Powiatowe Warszawa ul. Koszykowa 6 A tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer Warszawa ul. Mycielskiego 20 tel Komenda Stołeczna Policji Warszawa ul. Nowolipie 2 tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa ul. Rakowiecka 21 tel Powiatowy Urząd Pracy Warszawa ul. Grochowska 171 b tel , ZUS Warszawa ul. Podskarbińska 25 tel (do 59) Biuro Paszportowe Warszawa ul. Krucza 5/11 tel Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miast Wesoła i Sulejówek Wesoła ul. Jana Pawła II 25 (I piętro) tel , tel./fax URZĄD MIASTA WESOŁA ul. 1. Praskiego Pułku 33, Wesoła, tel , fax Godziny pracy Urzędu: pon , wt. - pt (środa jest dniem pracy wewnętrznej) Przewodniczący Rady Miasta pokój 119 Andrzej Jastrzębski tel Burmistrz Miasta pokój 102 Jacek Wojciechowicz tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 103 Stanisław Bogdan Gutowski tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 104 Bogdan Wilk tel , Sekretarz pokój 108 Bożenna Chmielewska tel , Skarbnik pokój 115 Maria Tobolska tel Biuro Rady pokój 119 tel Sekretariat Burmistrza - - Biuro Zarządu pokój 101 tel , fax KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Finansów tel pokój 114 tel pokój 113 Referat Rachunkowości Budżetowej i Realizacji Budżetu tel pokój 116 tel pokój 117 Referat Wymiaru Podatków i Opłat oraz Księgowości Podatkowej tel pokój 122 Kasa tel pokój 014 Wydział Inwestycji, Remontów i Gospodarki Komunalnej tel pokój 201 tel pokój 202 Referat Gospodarki Komunalnej tel pokój 203 Referat Inwestycji Miejskich tel pokój 204 Referat Gospodarki Lokalowej tel pokój 214 tel pokój 213 Wydział Architektury tel pokój 206 tel pokój 208 tel pokój 209 tel pokój 207 Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel pokój 216 tel pokój 217 tel pokój 215 Referat Gospodarki Gruntami, Komunalizacji i Pozyskiwania Mienia tel pokój 221 Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju tel pokój 218 tel pokój 219 Referat Spraw ObywateIskich tel pokój 005 tel pokój 010 Kadry - USC tel pokój 110 Stanowisko ds. Kultury, Sportu i Rekreacji tel pokój 001 Stanowisko ds. Ochrony Środowiska tel pokój 210 Referat Administr. - Gospodarczy tel pokój -119 Referat Zamówień Publicznych tel pokój 211 Referat Komunikacji tel pokój 006 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Miejski Zespół Oświaty (Ratusz) tel pokój 004 tel pokój 003 Miejski Ośrodek Kultury ul. Starzyńskiego 21 tel Miejska Biblioteka Publiczna ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel filia Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Jana Pawła II 25 tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel SŁUŻBA ZDROWIA 1. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna Nr 1 Wesoła-Centrum, ul. Kilińskiego 50 - rejestracja , administracja Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła-Zielona, ul. Warszawska 3, blok 2 - rejestracja Przychodnia Rejonowa Nr 3 Wesoła-St. Miłosna, ul. Jeździecka 20 - rejestracja URZĘDY POCZTOWE 1. ul. 1. Praskiego Pułku ul. Jana Pawła II ,

zdnia 2013r. Ordynacja

zdnia 2013r. Ordynacja Ordynacja Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 2013r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Żagań oraz przedterminowych wyborów burmistrza Żagania w województwie lubuskim Na

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY Numer 2 (154) KWIECIEŃ 2011 r. Ciepłych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz radosnych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI. z dnia 5 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 1909 OBWIESZCZENIE NR... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wyborczy-ogólny

Kalendarz wyborczy-ogólny Kalendarz wyborczy-ogólny 21.07.2014 21.08.2014 zarządzenie wyborów, ogłoszenie rozporządzenia w sprawie zarządzenia wyborów w Dzienniku Ustaw (Prezes Rady Ministrów), 7.09.2014 zawiadomienie Państwowej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. W numerze DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 7 (151)

BIULETYN INFORMACYJNY. W numerze DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN X. Numer 7 (151) BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 7 (151) LISTOPAD 2010 r. W numerze Uchwały Rady Dzielnicy.......... 2 Informacje z międzysesyjnej działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XXV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wyborów samorządowych 2014

Kalendarium wyborów samorządowych 2014 Kalendarium wyborów samorządowych 2014 Zawiadomienie PKW bądź komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. Data: 2014-09-06 Termin: do 70 dnia przed dniem wyborów Podstawa prawna: art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR 3/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR 3/I/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2012 r. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r.

Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r. Uchwała Nr XXXIX/540/06 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki w części wsi Gliniak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Łaziska Górne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XXVII/297/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. (tekst ujednolicony)

UCHWAŁA. (tekst ujednolicony) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Wybory Samorządowe

Wybory Samorządowe 2014 - Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku Gmina Oświęcim Państwowa Komisja Wyborcza Wizualizacja Wyborów Samorządowych Informacji w zakresie: 1) organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA na 2017 rok Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 września 2006 r.

z dnia 4 września 2006 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie z listą?

Kto i gdzie z listą? Kto i gdzie z listą? PKW przypomina zasady zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta. Kto może zgłosić listę, gdzie należy to zrobić, w jakim terminie i ile podpisów trzeba zebrać?

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RADY GMINY WICKO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wicko sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 750 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1)

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Liczba stron : 8 Data : 2015-02-05 Nazwa pliku : 1401.TO 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Art. 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 3493 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa NR 2 im.bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4

Szkoła Podstawowa NR 2 im.bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 Szkoła Podstawowa NR 2 im.bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 95 050 Konstantynów Łódzki e-mail: sp2konst@neostrada.pl tel./fax: (042) 211-10-11 www.sp2.gimkonst.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

brzmienie od Zmiany aktu: M.P Nr 5 poz. 67 art M.P Nr 68 poz. 701 art.

brzmienie od Zmiany aktu: M.P Nr 5 poz. 67 art M.P Nr 68 poz. 701 art. brzmienie od 2007-01-22 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy VII Dwór. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

Premiera RANKING MIAST W POLSCE BIULETYN INFORMACYJNY. Sprzeda dzia³ek. list. Przegl¹d inwestycji. Informacje. PA DZIERNIK 2002 r.

Premiera RANKING MIAST W POLSCE BIULETYN INFORMACYJNY. Sprzeda dzia³ek. list. Przegl¹d inwestycji. Informacje. PA DZIERNIK 2002 r. BIULETYN Bezp³atne pismo wydawane przez Urz¹d Miasta Weso³a ISSN 1428-734X INFORMACYJNY Numer 6 (103) PA DZIERNIK 2002 r. RANKING MIAST W POLSCE list Premiera Przegl¹d inwestycji Sprzeda dzia³ek Informacje

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 114/XX/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniony URMS Nr 133/XXIII/08 z dnia 22

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 19 października 2010 WAŻNE OGŁOSZENIA WYBORCZE o rejestrze wyborców miasta Częstochowy Częstochowa, 6 października 2010 r. W Urzędzie Miasta Częstochowy jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa NR 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa NR 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim Szkoła Podstawowa NR 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 4 95 050 Konstantynów Łódzki e-mail: sp2konst@neostrada.pl tel./fax: (042) 211-10-11 www.sp2.gimkonst.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. BUDŻET 2005 MIASTA SULEJÓWEK

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. BUDŻET 2005 MIASTA SULEJÓWEK Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. BUDŻET 2005 MIASTA SULEJÓWEK Szanowni Państwo Wydając po raz pierwszy niniejszą publikację pragniemy wszystkich Mieszkańców zapoznać z zagadnieniami finansowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

może być również musi być wpisany do stałego rejestru wyborców gminy Świątki. nie może być osoba dokonuje zgłoszenia kandydatów na druku

może być również musi być wpisany do stałego rejestru wyborców gminy Świątki. nie może być osoba dokonuje zgłoszenia kandydatów na druku Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Świątkiw wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 1.Zgłoszenia kandydatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 marca 2017 r. Poz. 1851 UCHWAŁA NR XXV/220/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2015r.

z dnia 30 października 2015r. UCHWAŁA Nr 120.XVI.2015 PROJEKT RADY GMINY WIĄZOWNA 21.05.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/717/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu zmiany Statutu Dzielnicy Chełm.

UCHWAŁA NR XXVIII/717/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu zmiany Statutu Dzielnicy Chełm. UCHWAŁA NR XXVIII/717/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu zmiany Statutu Dzielnicy Chełm. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta Płońsk w zakresie budowy i remontów dróg oraz sposobów ich finansowania

Bardziej szczegółowo

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R.

Terminy wywozu odpadów komunalnych za okres r. Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. styczeń 21 21 21 luty 11 11 11 marzec 3,24 3,24 3,24 kwiecień 14 14 14 maj 5,25 5,25 5,25 czerwiec 16 16 16 Odpady gabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): 10 MAJA 2016 R. BIAŁA:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Projekt z dnia 26 maja 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r.

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 100, poz. 922. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Harmonogram odbioru dla posesji niezamieszkałych z częstotliwością 1 raz w miesiącu

Harmonogram odbioru dla posesji niezamieszkałych z częstotliwością 1 raz w miesiącu Barcikowo, Mijakowo, Ramutowo, Sambórz, Święcieniec, Miszewko - Stefany. Bio w tym Styczeń 9 7 7 - Luty 3 4 4 - Marzec 2 3 3 3 Kwiecień 6 7 7 7 Maj 4 5 5 5 Czerwiec 1 2 2 2 Lipiec 6 7 7 7 Sierpień 3 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania UCHWAŁA NR XXXVII/280/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody Na podstawie art. 12 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 POSTANOWIENIE Nr 7/2015 Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg na obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 30 listopada 2012 r.

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 3238 UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania.

UCHWAŁA NR XL/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania. UCHWAŁA NR XL/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy na stałe obwody głosowania. Na podstawie art. 12 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142/2014. Burmistrza Cedyni. z dnia 25 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 142/2014. Burmistrza Cedyni. z dnia 25 września 2014 r. Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Cedyni z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni, koordynatora gminnego ds. obsługi

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem

załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem załącznik nr 1 Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem j.m. m Drogi I kolejności zimowego utrzymania: Koziegłowy - ul. Taczaka, ul. Piaskowa 1250 Koziegłowy - ul. Piaskowa, ul. Piłsudskiego 1450 Koziegłowy

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.7 Na 2007 ROK str.26 1. 0 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 200.000 54.050 145.950 - - 0 1010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 200.000 54.050 145.950 - - I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XLIV/375 /2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/03 RADY GMINY KORCZYNA. z dnia 29 października 2003r r.

UCHWAŁA Nr XI/87/03 RADY GMINY KORCZYNA. z dnia 29 października 2003r r. UCHWAŁA Nr XI/87/03 RADY GMINY KORCZYNA z dnia 29 października 2003r r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Gminny Zakład Komunalny w Korczynie. Na podstawie 18 ust. 2, pkt 9 lit.,,h" ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plan inwestycji kapitałowych Do 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Moder. i rozbud. sieci infrastruk.wodociąg.-kanaliz.g. Milanówek (SUW Na Skraju)* 233 629 145 000 100 000 100 000 100 000 100 000 150 000 150 000 150 000 1 228 629 Budżet JST 233 629 145 000 100 000

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Uchwała XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku Uchwała XXVI/172/08 w sprawie: zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo