DZIAŁ: KAPITALIŚCI I PROLETARIUSZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ: KAPITALIŚCI I PROLETARIUSZE"

Transkrypt

1 Dorota Wiechowska, Plan wynikowy, SP nr - klasa VI PLAN WYNIKOWY HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, klasa VI DZIAŁ: KAPITALIŚCI I PROLETARIUSZE Z LEKCJI HISTORII. ZAPAMIĘTAŁEM... przypomnieć :jak najlepiej uczyć się historii, kryteria oceniania w klasie VI jak liczymy czas w historii pozna epoki: prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność dynastie w Polsce królowie elekcyjni polskie święta narodowe wydarzenia historycz: wojny (potop, odsiecz Wiednia, okres napoleoński), powstania narodowe, rozbiory, Konstytucja, U,5, W 2, egzaminac yj -a,f d, 3e, i eduk. WPiO-,2,4, pogadanka tabela synchronistyczna PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2. 2 CO TO TAKIEGO? 3. GOSPODARKA KAPITALISTYCZNA ucz. pamięta: pojęcia przedsiębiorczość rozumie: w/w pojęcie znaczenie przedsiębiorczości w życiu codziennym korzyści płynące z przedsiębiorczości potrafi: wymienić cechy osoby przedsiębiorczej podać przykłady osób przedsiębiorczych rozpoznać znaki jakości wręcza przedsiębiorczym instytucjom ucz. pamięta: co to jest gospodarka rynkowa, kapitał, urbanizacja, burżuazja, proletariat, rozumie: jak działa gospodarka rynkowa sposoby pozyskiwania kapitału proces migracji ludzi ze wsi do miast. co to jest cena potrafi: wymienić konsekwencje rewolucji przemysłowej w życiu społecznym, wyjaśnić, od czego zależy wartość towaru? 5,2,5, 4,5 6 3a, a,b podręcznik 3 CD słownik - przedsiębiorczość rozmowa nauczająca, CD Słuchowisko pd.- Jak mogę być przedsiębiorczym w wieku 2 lat? podr. 0-, 7 symulacja gra na giełdzie wykres skutki rewolucji wizeruk dawj akcji

2 Dorota Wiechowska, Plan wynikowy, SP nr - klasa VI 2 ucz. pamięta: co to jest strajk, manufaktura, socjaliści zna warunki życia i pracy mieszkańców dziewiętnastowieczgo miasta 4. ŁÓDŹ W XIX WIEKU GERMANIZACJA I RUSYFIKACJA NA ZIEMIACH POLSKICH NIE RZUCIM ZIEMI, SKĄD NASZ RÓD 2 rozumie: na czym polegała nowoczesność Łodzi w XIX w. potrafi: opisać życie codzien w Łodzi w XIX w. wymienić czynniki rozwoju miast w II połowie XIX w. D opisuje krajobraz dziewiętnastowieczgo miasta przemysłowego (na przykładzie Łodzi) W opisuje historię święta maja Szczecik w XIX w. K zna metody, jakimi Polacy starali się utrzymać polskość na ziemiach zaboru pruskiego P wie, na czym polegała germanizacja i rusyfikacja R rozumie potrzebę walki o polskość pod zaborami D opisuje założenia polityki Kulturkampfu W opisuje formy samoorganizacji społeczj, kulturalj i gospodarczej Polaków w trzech zaborach strajk we Wrześni Michał Drzymała spółdzielnie koła rolnicze potrafi: wyjaśnić, na czym polegała idea pracy organiczj i pracy u podstaw twórczość Sienkiewicza, Konopnickiej, Prusa, Mickiewicza, Matejki, Moniuszki, Grottgera, Chopina,2,3,5,7,2,6, 2 5,7,2,4,5,2,6,8 e, 3d, 3a, EReg. -a,d,f 4 WPiO-4 f i, 3b,4 WPiO-4 podr. 8-2 CD- burżuazja i proletariusze, warunki życia proletariatu fragm.. filmu Ziemia obiecana portret J.Piłsudskiego ćwiczenie kontrol - przedsiębiorczość relacja z wydarzeń we Wrześni CD - germanizacja prezentacje uczniów napisz ogłoszenie o: koncercie, wystawie malarskiej, spotkaniu z pisarzem z XIX w. 7. DWIE REWOLUCJE W ROSJI 2 K podaje jedną przyczynę wybuchu rewolucji w Rosji P zna hasła głoszo przez Lenina R dostrzega zagrożenie, jakie niosą ze sobą terror i dyktatura D wymienia skutki rewolucji w Rosji W podaje przykłady zabiegów propagandowych stosowanych przez komunistów 2 2,7 f d, 3a, podr ćw. 6/5 8. EUROPA KAPITALISTYCZNA 9. TEST KONTROLNY Lekcja powtórzeniowo-sprawdzająca,2,5 CD-gra, pytanie powtórzeniowe

3 Dorota Wiechowska, Plan wynikowy, SP nr - klasa VI 3 DZIAŁ: WOJNA I NIEPODLEGŁOŚĆ 0. I WOJNA ŚWIATOWA 2. SZKLANE DOMY WIZJE NIEPODLEGŁEJ POLSKI GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ. 2 WOJNA POLSKO- BOLSZEWICKA ŻYCIE POLITYCZNE W POLSCE 2 K wie, kiedy trwała I wojna P zna pojęcie: ententa, państwa central R potrafi wymienić państwa ententy i p. central D wskazuje na mapie w/w państwa, wymienia nowe rodzaje broni użyte w walce W wyjaśnia, dlaczego tę wojnę nazwano światową, wymienia przyczyny wojny K zna marzenia Polaków o odrodzonym państwie P odczytuje znaczenie symboliki przedmiotów na obrazie R dostrzega potrzebę posiadania i realizacji marzeń D wyjaśnia określenie: szkla domy W poszukuje informacji: kto i w jakim utworze pisał o szklanych domach K zna pojęcia: wie, dlaczego dzień listopada Polacy uznają za Święto Odzyskania Niepodległości P zna postać i zasługi Józefa Piłsudskiego R zna postać Romana Dmowskiego D wyjaśnia, w jaki sposób przyłączono do Polski Górny Śląsk W porównuje koncepcje odzyskania niepodległości głoszo przez Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego granica z Niemcami powstania, plebiscyty, K zna pojęcia: wie, w jakim celu armia bolszewicka ruszyła na Europę w 920 r. P wyjaśnia, co wydarzyło się 5 sierpnia 920 r. pod Warszawą R wyjaśnia określenie: cud nad Wisłą D omawia skutki wojny polsko-bolszewickiej W wyjaśnia znaczenie Bitwy Warszawskiej dla losów Europy K podaję jedną przyczynę zamachu majowego P rozumie przyczyny walk w Warszawie w maju 926 r. R zna pojęcie: sanacja D wyjaśnia wyrażenie: rządy silj ręki W dyskutuje nt. różnych ocen wydarzeń w 926 r ,5, 3,6, 3,5 6 3,5 6,2,5 3,6 g,, 2,3a, 3e 4e, 2b, 4 f 2b, 3e f, 3b d,,2 3e f, 3b d,,2 3e f,5c, WPiO WPiO podręcznik s.333 mapa ścienna, atlasy historycz pd.- napisz telegram informujący o rozpoczęciu wojny CD Słuchowisko podręcznik s.335 pd. ćw. 2/35 Jaki polski pisarz pisał o szklanych domach? podręcznik s.38-39, pd. zad.: D/38 analiza obrazu s.39 podręcznik s.445 mapa ścienna aplikacje na mapę atlasy hist. Podręcznik, s mapa ścienna aplikacje na mapę atlasy hist. Podręcznik s Portrety Paderewskiego, polskich prezydentów, J.Piłsudskiego

4 Dorota Wiechowska, Plan wynikowy, SP nr - klasa VI 4 K rozumie znaczenie dostępu Polski do morza P wyjaśnia cel budowy COP-u 6. OSIĄGNIĘCIA R wyjaśnia, co znaczy stwierdzenie, że Gdynia jest polskim okm na świat f,2,5 GOSPODARCZE II D wymienia problemy gospodarcze, które musiała pokonać odradzająca się,5c, 3,6 RZECZYPOSPOLITEJ Polska W zna historię portu gdyńskiego 7. POWTÓRZENIE,2,5 o mapa umysłu 8. PISEMNY TEST KONTROLNY zamknięte o podręcznik s. 555 czytanie informacji mapy DZIAŁ: TOTALITARYZM I WOJNA MAM OBOWIĄZKI 9. POLSKIE 20. KOMUNIZM W ZSRR 2. NAZIZM 22. DRUGA WOJNA ŚWIATOWA 3 K rozumie pojęcie: patriotyzm P wie, czym charakteryzuje się nacjonalizm R określa różnicę między patriotyzmem a nacjonalizmem D rozumie potrzebę bycia tolerancyjnym we współczesnym świecie W podaje przykłady nietolerancji we współczesnym świecie (na tle społecznym, etnicznym, politycznym) K wie, na czym polegała kolektywizacja wsi P zna pojęcia: kołchoz, łagier R określa różnicę między patriotyzmem a nacjonalizmem D rozumie potrzebę bycia tolerancyjnym we współczesnym świecie W podaje przykłady nietolerancji we współczesnym świecie (na tle społecznym, etnicznym, politycznym) K wie, na czym polegał nazizm P zna postać Adolfa Hitlera R podaje przykłady antysemityzmu w III Rzeszy D zna cechy nazizmu jako systemu totalitargo W opowiada o zasadach funkcjonowania III Rzeszy K wie, dlaczego doszło do wybuchu II wojny światowej P zna strony walczące w II wojnie światowej R wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew 5,2,5, 2,4,7 2,4 4,7,2,4,5 2,7,8 2b 4 WPiO d, 3a, 3a,4 2, 3e, d,,2b,4 podręcznik s.58-59, Słuchowisko CD Podręcznik s.663 Mapa ścienna RP w XVII w. Podręcznik s.667 Słuchowisko 3 CD podręcznik, s CD Słuchowisko

5 Dorota Wiechowska, Plan wynikowy, SP nr - klasa VI 5 D przedstawia w kolejności chronologiczj przebieg wojny W opowiada o holokauście w czasie II wojny światowej Dlaczego wybuchła II wojna światowa? Pakt Ribbentrop-Mołotow Wojna obronna Polski we wrześniu 939r. Agresja Niemiec i ZSRR w Europie w l e Mapa ścienna 23. POLSKA W LATACH OKUPACJI. 3 K zna pojęcia: okupacja, ruch oporu P wymienia formy oporu, jakie stosowali Polacy podczas okupacji D wyjaśnia, dlaczego okupanci prześladowali szczególnie polską inteligencję W opowiada historię Armii Krajowej okupacyjny podział ziem polskich eksterminacja narodu polskiego Polacy walczą z okupantem.- walka cywilna i walka zbrojna 2,7,2,7 podręcznik s Słuchowisko 5 CD POWSTANIE WARSZAWSKIE 63 DNI TRAGEDII. LEKCJA POWTÓRZENIOWO- SPRAWDZAJĄCA POLACY NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ PISEMNY TEST KONTROLNY 2 R zna okoliczności wybuchu powstania warszawskiego i rozumie jego znaczenie pojęcia: a W, Szare Szeregi, tabela synchronistyczna porównanie elementów nazwy jednostek, dowódców, miejsca bitew Polaków test z zadaniami otwartymi i zamkniętymi 2,7,2,7,2,5,2,3,7,8 e,f d, 4b, 2,4, 3e, e, 4e 4b,2 3e WPiO WPiO film Historia II wojny światowej ĆW. 3/37 podręcznik 775 mapa ścienna: Udział Polaków aplikacje na mapę

6 Dorota Wiechowska, Plan wynikowy, SP nr - klasa VI 6 DZIAŁ: HISTORIE RODZINNE 28. PAMIĘĆ W RODZINIE 29. W POWOJENNYM WROCŁAWIU 30. W KRAINIE PEEREL 3. SOLIDARNOŚĆ LEKCJA 32. POWTÓRZENIOWO- SPRAWDZAJĄCA 33. TEST KONTROLNY K dostrzega możliwość różnic w ocenie tych samych wydarzeń przez świadków P wie, że dystans czasowy pozwala właściwie ocenić wydarzenie R ma świadomość trudności, jakie stwarza interpretowanie wydarzeń z historii najnowszej D rozumie rozbieżności, jakie występują w ocenie tych samych wydarzeń przez świadków tych wydarzeń W podaje przykłady wydarzeń z historii najnowszej, które mogą być różnie interpretowa K porównuje na mapie granice Polski przed i po II wojnie światowej P wymienia skutki II wojny światowej dla Polski R zna pojęcie: repatrianci D rozumie, że w wyniku zmiany granic ucierpiały także in narodowości W omawia losy repatriantów K zna warunki życia Polaków w PRL P rozumie, dlaczego Polacy protestowali przeciw polityce władz komunistycznych R zna pojęcie: PZPR D rozumie, na czym polegała niedemokratyczność systemu powojengo w Polsce W omawia okoliczności powstania Komitetu Obrony Robotników. K zna przyczyny wprowadzenia stanu wojengo P rozumie wpływ autorytetu Jana Pawła II na przemiany w Europie R zna okoliczności powstania NSZZ Solidarność D wie, w jaki sposób komuniści próbowali stłumić wystąpienia robotników W zna wydarzenia stanu wojengo wybór Karola Wojtyłły na papieża 980 strajk w stoczni im. Lenina w Gdańsku NSZZ Solidarność 3 XII 98 stan wojenny w Polsce 5,2,5,,2,5 d Podręcznik 86-87, słuchowisko 6 Losy Twojej rodziny

7 Dorota Wiechowska, Plan wynikowy, SP nr - klasa VI 7 DZIAŁ: III RZECZPOSPOLITA 34. POWRÓT DO EUROPY? 35. WE WŁASNYM DOMU 36. INTEGRACJA EUROPEJSKA 37. GLOBALNA WIOSKA K rozumie sens jednoczenia się Europy P rozumie sens pytania: Powrót do Europy? R wymienia polskie osiągnięcia w dorobku cywilizacji europejskiej D dyskutuje nt. polskich osiągnięć w dorobku cywilizacji europejskiej W zna historię jednoczenia się Polski z UE K wie, czego dotyczyły obrady Okrągłego Stołu P zna postać Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego R wymienia zmiany w konstytucji z 989 r., które oznaczały narodziny III Rzeczypospolitej D rozumie, dlaczego zmiany w Polsce w latach uważa się za przełomowe W zna okoliczności rozpadu bloku socjalistyczgo K wie, czym jest UE, rozpoznaje symbole UE P rozumie gezę integracji europejskiej w ramach UE R wskazuje na mapie państwa wchodzące w skład UE D rozumie uwarunkowania funkcjonowania Rzeczpospolitej w strukturach unijnych W zna najważniejsze problemy wewnętrz UE K wie, czym jest globalizacja P podaje przykłady globalizacji R rozumie zagrożenia płynące z korzystania z Intertu D zna pozytyw i gatyw aspekty globalizacji W opowiada o działalności ONZ 5,2,5, Podręcznik 86-87, słuchowisko 6 LEKCJA 38. POWTÓRZENIOWO- SPRAWDZAJĄCA 39. TEST KONTROLNY,2,5

8 Dorota Wiechowska, Plan wynikowy, SP nr - klasa VI 8 DZIAŁ: SKĄD IDZIEMY, DOKĄD ZMIERZAMY? 40. SZTAFETA POKOLEŃ 4. MĄDROŚĆ HISTORYKA MĄDROŚĆ FUTUROLOGA LEKCJA POWTÓRZENIOWO- SPRAWDZAJĄCA K wie, czym są zasady P rozumie wpływ minionych pokoleń na współczesność R rozumie określenie sztafeta pokoleń D wyjaśnia sens zdania: cała nasza kultura polega na dokładaniu nowego do starego W dyskutuje nt. wpływu minionych pokoleń na współczesność K zna rodzaje źródeł historycznych P rozumie rolę historyka w badaniu przeszłości R wyjaśnia, w czym mogą być pomoc dla historyka odkrycia archeologów D wie, w jaki sposób współczes osiągnięcia naukowe mogą być pomoc w pracy historyka W tłumaczy sentencję: Historia jest nauczycielką życia K wie, czym zajmuje się futurologia P wyjaśnia, kim jest wizjor R wyjaśnia różnicę między wizjorem a futurologiem D podaje przykłady wynalazków lub odkryć opisanych wcześniej przez pisarzy - wizjorów W dyskutuje nt. wizji przyszłości opisanych przez J. Ver a, H.G. Wells a 5,2,5,,2,5

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcie: karawela określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans wymienia wybitnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE PROPONOWANY TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 Rozkład u wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 dobrą. Powrót do kultury starożytności zeszyt ćwi-. Czym było odrodzenie. mapa histoczeń 2. Piękno włoskich ryczna

Bardziej szczegółowo

Historia. Po prostu. Plan wynikowy

Historia. Po prostu. Plan wynikowy Historia. Po prostu Plan wynikowy Lp. Temat 1. Lekcja organizacyjna 2. Wprowadzenie do historii najnowszej 3. Świat po wielkiej wojnie Przypomnienie wiadomości z zakresu wprowadzenia do historii Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE FORMY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Testy, sprawdziany samodzielne pisemne

Bardziej szczegółowo

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WIESłAWA SURDYK-FERTSCH, BOGUMIłA OLSZEWSKA MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej. Opracowany w oparciu o program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM KLASA I OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna rodzaje źródeł historycznych;

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Temat lekcji, zagadnienia Ocena dopuszczająca Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa* Epoka odrodzenia Temat: Uczeni i artyści odrodzenia. 1. Czym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4 6 szkoły podstawowej. Historia wokół nas

Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4 6 szkoły podstawowej. Historia wokół nas Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4 6 szkoły podstawowej Historia wokół nas Autorzy programu nauczania: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski Informacje o autorach programu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV - VI Mgr Maria Durczak Mgr Mirosława Jóźwiak PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne wie,

Bardziej szczegółowo

I. Człowiek i społeczeństwo

I. Człowiek i społeczeństwo I. Człowiek i społeczeństwo Temat 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności 2. Człowiek wśród innych co wyróżnia nas od innych, potrzeby człowieka. człowiek jako istota społeczna,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Środki dydaktyczne. Lekcja - podręcznik organizacyjna - zeszyt 2. Ja, czyli kto? 6 (w tym: tekst źródłowy, s. 9) - encyklopedie 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLAS IV-VI mgr Katarzyna Marchowiecka PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Dolnośląska Szkoła Wyższa Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Uczelniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo epok. Program nauczania historii i społeczeństwa

Dziedzictwo epok. Program nauczania historii i społeczeństwa 1 Grzegorz Szymanowski Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym ziedzictwo epok Wątki tematyczne Gospodarka Ojczysty panteon i ojczyste spory Rządzący i rządzeni Wojna i wojskowość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE. 1.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE; -Rozporządzenia MEN -Statutu Szkoły -Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Integracja w Europie. 3. Jak funkcjonuje Unia Europejska.

Bardziej szczegółowo