KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWLANY"

Transkrypt

1 KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWLANY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie wentylacji NAZWA INWESTYCJI : WENTYLACJA W BUDYNKACH:TECHNICZNO-SOCJALNYM i KRAT ADRES INWESTYCJI : SZPITAL w CZERWONEJ GÓRZE INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. św. Rafała w CZERWONEJ GÓRZE ADRES INWESTORA : ul. CZERWONA GÓRA 10; CHĘCINY BRANśA : Wentylacja DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I KW Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 WENTYLACJA W BUDYNKU TECHNICZNO-SOCJALNYM i BUDYNKU KRAT 1 BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY 1 KNR-W 4-03 Odłączenie przewodów o przekroju do 6 2 szt d od zacisków lub bolców wentylatorów obmiar = 3*5 = szt 0.042r-g/szt 2 d.1 KNR z.o Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) - w obiektach modernizowanych - demontaŝ wentylatora elektrycznego obmiar = 3 r-g *0.955*1.1= r-g/ 3 KNR 2-17 d Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 400 obmiar = *0.955= r-g/ 2* podstawy amortyzacyjne płytowo-rolkowe pod wentylator 1/ 3* śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 16x kg/ 4* materiały pomocnicze 0.8%(od M) r-g r-g kg % * samochód dostawczy 0.9 t 0.57m-g/ 4 d.1 KNR z.o Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) - w obiektach modernizowanych - montaŝ nowych wentylatorów - wentylator WVPB-160 o obrotach u=1380obr./min napędzany silnikiem SKf-63-4A o mocy N=0,12kW w wykonaniu kwasoodpornym obmiar = 2 m-g *0.955*1.1= r-g/ 2* Wentylator WVPB-160 o obrotach u=1380obr./ min napędzany silnikiem SKf-63-4A o mocy N= 0,12kW w obudowie ze stali nierdzewnej 1*2=2szt 3* płyty gumowe bez przekładek o gr kg/ 4* filc techniczny podkładowy o gr kg/ 5* płyty pilśniowe porowate bitumowane o gr kg/ 6* śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x kg/ r-g szt kg kg kg kg

3 7* podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8- kg M kg/ 8* materiały pomocnicze % %(od M) 9* samochód dostawczy 0.9 t 0.27m-g/ 5 d.1 KNR z.o Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) - w obiektach modernizowanych - montaŝ nowych wentylatorów - wentylator j.w. w obudowie standardowej obmiar = 1 m-g *0.955*1.1= r-g/ 2* Wentylator WVPB-160 o obrotach u=1380obr./ min napędzany silnikiem SKf-63-4A o mocy N= 0,12kW w obudowie standardowej 1*1=1szt 3* płyty gumowe bez przekładek o gr kg/ 4* filc techniczny podkładowy o gr kg/ 5* płyty pilśniowe porowate bitumowane o gr kg/ 6* śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x kg/ 7* podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8- M kg/ 8* materiały pomocnicze 0.8%(od M) 9* samochód dostawczy 0.9 t 0.27m-g/ 6 KNR 5-08 d Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 4-Ŝyłowe Al do 6 2 obmiar = *0.955=1.4707r-g/ 2* końcówki kablowe 4/ 3* materiały pomocnicze 2.5%(od M) r-g szt kg kg kg kg kg % m-g r-g %

4 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Koszty zaopatrzenia [Kz] Zysk [Z] BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: - 4 -

5 2 BUDYNEK KRAT 7 d.2 KNR analogia Aparat nawiewny grzewczy kanałowy typ AGK pracujący na powietrzu zewnętrznym bez układu grzewczego, wyposaŝony w filtr, napędzany silnikiem N=0,37kW na napędzie 3x380V. AGK 1 (bez nagrzewnicy)l.f V-V Zfi 315 obmiar = *0.955= r-g/ 2* płyty gumowe bez przekładek o gr kg/ 3* filc techniczny podkładowy o gr kg/ 4* płyty pilśniowe porowate bitumowane o gr kg/ 5* śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 16x kg/ 6* podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8- M kg/ 7* aparat nawiewny grzewczy kanałowy typ AGK 1kpl./ 8* materiały pomocnicze 0.8%(od M) 9* samochód skrzyniowy 5-10 t 1.28m-g/ 10* Ŝuraw samochodowy 5-6 t 1.19m-g/ 8 KNR 2-17 d Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A - 500x500 o obwodzie do 2060 obmiar = *0.955= r-g/ r-g kg kg kg kg kg kpl % m-g m-g r-g * czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do / 3* materiały pomocnicze * samochód dostawczy 0.9 t 0.12m-g/ 9 KNR 2-17 d Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie do brezentowy 400x400 L=200 obmiar = *0.955=1.6999r-g/ 2* króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym o obwodzie do / 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do / m-g r-g

6 4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z kg gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dlug.do kg/ 5* materiały pomocnicze % %(od M) 6* samochód dostawczy 0.9 t 0.04m-g/ 10 KNR 2-17 d Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do L=200 obmiar = *0.955= r-g/ m-g r-g * króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym o średnicy do 315 1/ 3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do / 4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dlug.do kg/ 5* materiały pomocnicze 0.8%(od M) kg % * samochód dostawczy 0.9 t 0.02m-g/ 11 d.2 KNR-W analogia 1.42r-g/ Dyfuzor blaszany 400x400/500x500 L=300, niesymetryczny obmiar = 1 m-g r-g * dyfuzor blaszany 400x400/500x500 L=300, niesymetryczny 1/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych 2.06/ 4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do kg/ 5* materiały pomocnicze kg * samochód dostawczy 0.11m-g/ 12 d.2 KNR-W analogia 0.65r-g/ Dyfuzor blaszany ze zmianą przekroju fi315/ 315 L=250, symetryczny obmiar = 1 m-g r-g

7 2* dyfuzor blaszanyze zmianą przekroju fi 315/ 315 L=250, symetryczny 1/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych 2.06/ 4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do kg/ 5* materiały pomocnicze 6* samochód dostawczy 0.05m-g/ 13 KNR 2-17 d Kratka wentylacyjna nawiewna N II-400x200 podwójnej regulacji wykonana z aluminium obmiar = *0.955=2.3684r-g/ 2* kratki wentylacyjne nawiewne N II-400x200 podwójnej regulacji wykonana z aluminium 1/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do / 4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 o dług.do kg/ 5* materiały pomocnicze 6* samochód dostawczy 0.9 t 0.15m-g/ 14 KNR 2-17 d Kratka wentylacyjna nawiewna N II-315x160 podwójnej regulacji wykonana z aluminium obmiar = *0.955=2.3684r-g/ 2* kratki wentylacyjne nawiewne N II-315x160 podwójnej regulacji wykonana z aluminium 1/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do / 4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 o dług.do kg/ 5* materiały pomocnicze 6* samochód dostawczy 0.9 t 0.15m-g/ 15 KNR 2-17 d Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do udział kształtek do 65 % obmiar = 0.81 m kg m-g r-g kg m-g r-g kg m-g m 2-7 -

8 2.42*0.955=2.3111r-g/m 2 r-g * przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m 2 /m 2 3* kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m 2 /m 2 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do /m 2 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do /m 2 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr /m 2 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/m 2 8* materiały pomocnicze m m kg m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.09m-g/m 2 16 d.2 KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do udział kształtek do 65 % obmiar = 2 m 2 1.4*0.955=1.337r-g/m 2 r-g m 2 2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m 2 /m 2 3* kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m 2 /m 2 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do /m 2 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do /m 2 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr /m 2 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/m 2 8* materiały pomocnicze m m kg m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.07m-g/m 2-8 -

9 17 KNR-W 2-17 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe d prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do typ A-400x400 obmiar = 1 1.7r-g/ 2* przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A - 400x400 1/ 3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A 1.01/ 4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych 2.06/ 5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do kg/ 6* materiały pomocnicze 7* samochód dostawczy 0.15m-g/ 18 d.2 KNR analogia Wentylator dachowy standardowy typ DAS-250 n=920dn/min, napędzany silnikiem trójfazowym N=0,55kW obmiar = *0.955= r-g/ 2* płyty gumowe bez przekładek o gr kg/ 3* śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 10x kg/ 4* podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8- M kg/ 5* wentylator dachowy standardowy typ DAs-250 n=920dn/min 1/ 6* materiały pomocnicze 0.8%(od M) 7* samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/ 19 KNR 2-17 d Podstawdachowa typ B-II/fi250 obmiar = *0.955= r-g/ 2* podstawa dachowa typ B-II/FI 250 1/ 3* śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 16x kg/ 4* materiały pomocnicze 0.8%(od M) r-g kg m-g r-g kg kg kg % m-g r-g kg %

10 5* samochód dostawczy 0.9 t 0.57m-g/ 20 KNR 2-17 d Kratka wentylacyjna wywiewna N II-250x125 podwójnej regulacji wykonana z aluminium obmiar = *0.955=2.3684r-g/ 2* kratki wentylacyjne wywiewne N II-250x125 podwójnej regulacji wykonana z aluminium 1/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do / 4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 o dług.do kg/ 5* materiały pomocnicze 6* samochód dostawczy 0.9 t 0.15m-g/ 21 KNR 2-17 d Kratka wentylacyjna wywiewna N II-400x200 podwójnej regulacji wykonana z aluminium obmiar = *0.955=2.3684r-g/ 2* kratki wentylacyjne wywiewne N II-400x200 podwójnej regulacji wykonana z aluminium 1/ 3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do / 4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 o dług.do kg/ 5* materiały pomocnicze 6* samochód dostawczy 0.9 t 0.15m-g/ 22 KNR 2-17 d Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do udział kształtek do 65 % (9W+10W=11W) obmiar = 3.8 m 2 m-g r-g kg m-g r-g kg m-g m 2 1.4*0.955=1.337r-g/m 2 r-g * przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m 2 /m 2 3* kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m 2 /m 2 m m

11 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do /m 2 5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do /m 2 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr /m 2 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z kg gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/m 2 8* materiały pomocnicze m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.07m-g/m 2 23 d.2 KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr udział kształtek do 65 % L=2000 obmiar = 1.7 m *0.955= r-g/m 2 r-g * przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I m z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do m 2 /m 2 3* kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy m stalowej ocynkowanej o śr.do m 2 /m 2 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do /m 2 5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do /m 2 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr /m 2 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z kg gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/m 2 8* materiały pomocnicze m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.1m-g/m 2 24 d.2 KNR Wywietrzak dachowy cylindryczny typ A o śr.160 obmiar = 1 m *0.955=2.8268r-g/ 2* wywietrzak dachowy cylindryczny typ A o śr.do 160 1/ 3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do / 4* kausze stalowe ocynkowane 12.5/ r-g

12 5* ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym 3.12/ 6* kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 m m/ 7* linka stalowa ocynkowana śr.5 m m/ 8* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z kg gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 9* materiały pomocnicze 10* samochód dostawczy 0.9 t 0.11m-g/ 25 KNR 2-17 d Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III o śr.wylotów do 160, w układach bezkanałowych obmiar = *0.955=4.3357r-g/ 2* podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III o śr.wylotów do 160 1/ 3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do / 4* uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr / 5* ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym 8.32/ 6* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/ 7* materiały pomocnicze 8* samochód dostawczy 0.9 t 0.17m-g/ 26 KNR 2-17 d Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr udział kształtek do 65 % obmiar = 2.2 m 2 m-g r-g kg m-g m *0.955= r-g/m 2 r-g * przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr m 2 /m 2 3* kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do m 2 /m 2 m m

13 4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do /m 2 5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do /m 2 6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr /m 2 7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z kg gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do kg/m 2 8* materiały pomocnicze m-g * samochód dostawczy 0.9 t 0.08m-g/m 2 27 d.2 KNR Jednowarstowa izolacja o grubości do 100 płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich obmiar = 8 m *0.955=0.3056r-g/m 2 r-g m 2 2* płyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub m 2 /m 2 3* drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr kg/m 2 m kg m-g m-g * ciągnik kołowy KM;29-37 kw 0.07m-g/m 2 5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t 0.07m-g/m 2 28 d.2 wycena indywidualna DemontaŜ w/w urzadzeń i przewodów wentylacyjnych. Przyjęto 30% robocizny obmiar = 1 kpl. kpl. 88*0.3=26.4r-g/kpl. r-g PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Koszty zaopatrzenia [Kz] Zysk [Z] BUDYNEK KRAT Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

14 3 ZALECENIA KOMINIARSKIE W BUDYNKU KRAT 29 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie d od 2 do 5 m obmiar = r-g/ 2* drewno okrągłe na stemple budowlane 0.075m 3 / 3* bale iglaste obrzynane gr. 50 kl.iii 0.054m 3 / 4* deski iglaste obrzynane gr.25 kl.iii 0.03m 3 / 5* gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.94kg/ 6* klamry ciesielskie 11.4kg/ 7* materiały pomocnicze 2%(od M) 30 KNR 4-01 d Rozebranie obróbek blacharskich na kominie wentylacyjnym obmiar = 1.2 m 2 r-g m m m kg kg % m 2 r-g r-g/m 2 31 d.3 KNR Rozebranie obicia ścianek drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust ponad dachem obmiar = 1.2 m 2 r-g r-g/m 2 32 d.3 KNR DemontaŜ słupków 12x12cm obmiar = 2 m m 2 m 0.62r-g/m 2* drewno okrągłe na stemple budowlane 0.003m 3 /m 3* bale iglaste obrzynane gr. 50 kl.iii 0.001m 3 /m 4* klamry ciesielskie 0.15kg/m 5* materiały pomocnicze 2%(od M) 33 d.3 KNR-W analogia 0.531r-g/m PrzedłuŜenie wentylacji z rury PVC o śr. 160 obmiar = 1.5 m 2* Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi m/m 3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr /m 4* materiały pomocnicze r-g m m kg % m r-g m

15 5* środek transportowy m-g/m 34 d.3 KNR analogia MontaŜ nowych słupków 12x12cm obmiar = 0.09 m 3 m 3 m-g r-g/m 3 r-g m kg kg * krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii 1.04m 3 /m 3 3* xylamit popularny 0.25kg/m 3 4* gwoździe budowlane okrągłe gołe 2.13kg/m 3 5* materiały pomocnicze m-g m-g * wyciąg 0.84m-g/m 3 7* środek transportowy 1.06m-g/m 3 35 d.3 KNR Deskowanie wokół słupków dla wentylacji m 2 obmiar = 3.6 m r-g/m 2 r-g * deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 kl.iii 0.028m 3 /m 2 m * gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.08kg/m 2 kg * materiały pomocnicze m-g m-g * wyciąg 0.01m-g/m 2 6* środek transportowy 0.03m-g/m 2 36 d.3 KNR Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15cm pionowe z płyt układanych na sucho obmiar = 3.6 m r-g/m 2 r-g m * płyty z wełny mineralnej gr. 15cm 1.05m 2 /m 2 3* materiały pomocnicze m-g m-g * wyciąg m-g/m 2 5* środek transportowy m-g/m m 2

16 37 NNRNKB 202 (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m 2 d o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar = 4.2 m r-g/m 2 r-g m * blacha powlekana płaska 1.23m 2 /m 2 3* wkręty samogwintujące typu SW do blach 17.2/m 2 4* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy 0.008m-g/m 2 38 d.3 KNR-W analogia MontaŜ daszka z rurą wywiewną z PVC o śr. 160 obmiar = r-g/ 2* rury wywiewne z PCV o śr / 3* materiały pomocnicze 4* środek transportowy 0.03m-g/ 39 KNR 2-02 d PrzedłuŜenie kanału wentylacyjnego (wewnątrz budynku) przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej obmiar = 1.6 m 2 r-g m-g m r-g/m 2 r-g kg kg m * Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0, kg/m 2 3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC kg/m 2 4* zaprawa cementowa M m 3 /m 2 5* materiały pomocnicze m-g * środek transportowy m-g/m 2 40 d.3 KNR Obudowa kanału wentylacyjnego płytami gips.- karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw obmiar = 2 m r-g/m 2 r-g * Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5 1.05m 2 /m 2 m m 2

17 3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg kg/m 2 4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg kg/m 2 5* kołki do wstrzeliwania /m 2 6* wkręty do płyt gipsowych kg kg/m 2 7* gips budowlany szpachlowy t t/m 2 8* taśma papierowa perforowana szer.50 m gr m/m 2 9* filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 m m 2 /m 2 10* woda m 3 /m 2 m * materiały pomocnicze m-g m-g * wyciąg 0.025m-g/m 2 13* środek transportowy m-g/m 2 41 d.3 KNR Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = r-g/ r-g * kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe 14x14 cm 1/ 3* materiały pomocnicze 42 Przeprowadzenie badań kominiarskich po remoncie komin wraz z uzyskaniem pozytywnego d.3 analiza indywidualna protokołu kominiarskiego przez uprawniony Zakład Kominiarski obmiar = 1 kpl kpl. 1* badania kominiarskie 1kpl./kpl. kpl PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Koszty zaopatrzenia [Kz] Zysk [Z] ZALECENIA KOMINIARSKIE W BUDYNKU KRAT Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

18 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Koszty zaopatrzenia [Kz] Zysk [Z] VAT [V] CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

19 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. robocizna r-g Słownie:

20 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L p. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 1. Wentylator WVPB-160 o obrotach u= szt obr./min napędzany silnikiem SKf-63-4A o mocy N=0,12kW w obudowie ze stali nierdzewnej 2. Wentylator WVPB-160 o obrotach u= szt obr./min napędzany silnikiem SKf-63-4A o mocy N=0,12kW w obudowie standardowej 3. aparat nawiewny grzewczy kanałowy kpl typ AGK 4. badania kominiarskie kpl kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej m x5 6. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0, 55 kg drut stalowy okrągły miękki ocynkowany kg śr Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg LC kształtowniki stalowe profilowane U kg x kształtowniki stalowe profilowane C kg x gwoździe budowlane okrągłe gołe kg linka stalowa ocynkowana śr.5 m klamry ciesielskie kg ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16- A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym 15. śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami kg M 10x śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami kg M 12x śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami kg M 16x śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami kg M 16x wkręty do płyt gipsowych kg kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe 14x14 cm 21. xylamit popularny kg podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr gips budowlany szpachlowy t Płyta gips. karton. wodoodporna 12, m płyty z wełny mineralnej półtwarde " m " grub płyty z wełny mineralnej gr. 15cm m filc bituminizowany z wełny mineralnej m gr zaprawa cementowa M 80 m bale iglaste obrzynane gr. 50 kl.iii m deski iglaste obrzynane gr.25 m kl.iii 31. deski iglaste obrzynane wymiarowe m nasycone gr. 25 kl.iii 32. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone m kl.ii 33. płyty pilśniowe porowate bitumowane o gr kg taśma papierowa perforowana szer.50 m gr woda m drewno okrągłe na stemple budowlane m Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 160 m kształtki kanalizacyjne z PCW o śr Grupa Wartość Dostawca Cena dostawcy Rabat ma ksyma lny Rabat zastosowany

21 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L p. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 39. rury wywiewne z PCV o śr przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne m typ A/I z blachy stalowej ocyn- kowanej o obwodzie do kształtki wentylacyjne prostokątne typ m A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do przewody (prostki) wentylacyjne kołowe m typ B/I z blachy stalowej ocynko- wanej o śr.do przewody (prostki) wentylacyjne kołowe m typ B/I z blachy stalowej ocynko- wanej o śr kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 m dyfuzor blaszany 400x400/500x500 L= , niesymetryczny 46. dyfuzor blaszanyze zmianą przekroju fi 315/315 L=250, symetryczny 47. przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A - 400x czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do kratki wentylacyjne nawiewne N II x200 podwójnej regulacji wykonana z aluminium 50. kratki wentylacyjne nawiewne N II x160 podwójnej regulacji wykonana z aluminium 51. kratki wentylacyjne wywiewne N II x125 podwójnej regulacji wykonana z aluminium 52. kratki wentylacyjne wywiewne N II- 400x200 podwójnej regulacji wykonana z aluminium podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III o śr.wylotów do wywietrzak dachowy cylindryczny typ A o śr.do króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym o obwodzie do króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym o średnicy do podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A 58. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych 62. uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych Grupa Wartość Dostawca Cena dostawcy Rabat ma ksyma lny Rabat zastosowany

22 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L p. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 66. podstawy amortyzacyjne płytowo-rolkowe pod wentylator podstawa dachowa typ B-II/FI filc techniczny podkładowy o gr. 16 kg podkładki stalowe okrągłe zgrubne do kg śrub M8-M śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym kg z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym kg z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dlug.do śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, kg z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do wkręty stalowe samogwintujące do kg blach z łbem stalowym śr.6.3 o dług.do kołki do wstrzeliwania uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 kg końcówki kablowe kausze stalowe ocynkowane wkręty samogwintujące typu SW do blach 80. blacha powlekana płaska m wentylator dachowy standardowy typ DAs-250 n=920dn/min 82. materiały pomocnicze zł Grupa Wartość Dostawca Cena dostawcy Rabat ma ksyma lny Rabat zastosowany Słownie:

23 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1. Ŝuraw samochodowy 5-6 t m-g wyciąg m-g środek transportowy m-g ciągnik kołowy KM;29-37 kw m-g samochód dostawczy m-g samochód dostawczy 0.9 t m-g samochód skrzyniowy 5-10 t m-g środek transportowy m-g przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni ADRES INWESTYCJI : Skarżysko Kam. ul. Legionów 131 INWESTOR : Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z.o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z.o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International Sp z.o.o 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik. Instalacja wentylacji ADRES INWESTYCJI : PRUCHNIK POW.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa Budynków wchodzących w skład Nieruchomości przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi ADRES INWESTYCJI : ul. Narutowicza 122, Łódź - bud B INWESTOR : Bursa

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro PRZEDMIAR ROBÓT

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro  PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - MODERNIZOWANA CZĘŚĆ BUDYNKU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - 1 ETAP REALIZACJI ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ ul. KONARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. MILIONOWA 37 BRANśA : SANITARNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy

KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja Wentylacji ADRES INWESTYCJI : Krubin, ul. Jeziorna INWESTOR : Gmina Wieliszew ADRES INWESTORA : Wieliszew, ul. Modlińska 1 BRANśA : sanitarna SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : pździernik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : pździernik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa instalacji wentylacji kuchni i jadalni (wymiana urządzeń) ADRES INWESTYCJI : Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka Adres: Łódź, ul. Żeromskiego 68 DATA OPRACOWANIA :

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka Adres: Łódź, ul. Żeromskiego 68 DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlany przebudowy targowiska miejskiego - instalacja wentylacji mechanicznej ADRES INWESTYCJI : 95-015 Głowno, ul Bielawska 32, ul. Orzeszkowej E.1, dz

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacyjna - układ WW1 ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Poznańska 125a INWESTOR : Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S

PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR MAXTEL SP. Z O.O.

PRZEDMIAR MAXTEL SP. Z O.O. MAXTEL SP. Z O.O. NAZWA INWESTYCJI : DOM STUDENTA "FAMA" ADRES INWESTYCJI : KIELCE, UL. ŚLĄSKA 13 INWESTOR : UJK W KIELCACH ADRES INWESTORA : KIELCE, UL.ŻEROMSKIEGO 5 BRANŻA : WENTYLACJA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom ul. Limanowskiego 34/40 INWESTOR : Szkolne Schronisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Dobudowa do kompleksu budynków szkolnych sali sportowej z widownia i pomieszczeniami szatniowo-łazienkowymi, budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 26.08.2014

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 26.08.2014 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330- Instalowanie wentylacji 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 4530000-6 Roboty izolacyjne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Klimatyzacja i wentylacja ADRES INWESTYCJI : Bielsko-Biała ul. Legionów 47 INWESTOR : Poczta Polska SA Pion Infrastruktury BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

Bardziej szczegółowo

Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1

Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1 Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie 71-750 Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej ADRES INWESTYCJI : Radzanek gm. Maszewo, działka nr 107/1

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "BISPROL" Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe BISPROL Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51 Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "BISPROL" Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51 PRZEDMIAR ROBÓT WEW. INSTALACJI WENTYLACJI MECHA- NICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : SALA GIMNASTYCZNA ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu pomieszczenia rozdzielni elektrycznej (pom - 119) RCITT ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacyjna nawiewna do kl. schodowych ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Poznańska 125a INWESTOR : Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew,

Bardziej szczegółowo

ADRES INWESTORA : Muchocin 20, Międzychód BRANŻA : sanitarna DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 4 kw : 4 kw.

ADRES INWESTORA : Muchocin 20, Międzychód BRANŻA : sanitarna DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 4 kw : 4 kw. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Przedmiar robót Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Obiekt Budynek Przedszkola nr 5 w Skawinie Kod CPV 45331210-1 Budowa 32-050 Skawina, ul. Daszyńskiego 11

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacji i klimatyzacji w sali nr 302 i 303 w bud. WBiA ZUT Szczecin ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r.

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r. Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Kotłownia Osiedlowa w Podczelu, 78-100 Kołobrzeg Podczele ul. Lwowska 2 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MontaŜ przewodów wentylacyjnych z kuchnii i WC ADRES INWESTYCJI : Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Cienistej 10 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji

PRZEDMIARY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji PRZEDMIARY 453320- Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Gimnazjum - łącznik - Instalacja wentylacji. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

" EKO - KOMPLEKS " J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J Rzgów ul. Guzewska 14

 EKO - KOMPLEKS  J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J Rzgów ul. Guzewska 14 " EKO - KOMPLEKS " J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. 95-030 Rzgów ul. Guzewska 14 KOSZTORS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY - INSTALACJA WENTYLACYJNA ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY f-ma SOFTBUD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY 094-10-100 Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Zamawiający: Poznański Ośrodek Reumatologiczny SPSZOZ w Śremie Modernizacja wnętrz Zespołu Rehabilitacji Instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

Dom nad Rozchodnikiem wentylacja - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic. 10) strona nr: 1. Przedmiar

Dom nad Rozchodnikiem wentylacja - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic. 10) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 System WG1 - wywiewny 1.1 KNRW 217/123/2 kształtek do 55%, Fi 160 mm 0,24+2,71+1,11+1,56+0,24+ 0,93+1,31+1,0+0,9+0,38+1,83+ 1,16+0,24 = 13,61 0,09+0,13+0,18+0,63+3,42+ 0,14+0,32

Bardziej szczegółowo

Andrzej Balcewicz PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Andrzej Balcewicz PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Andrzej Balcewicz 501 019 580 PRZEDIAR ROBÓT 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 501A na Vp. w budynku A OUM ADRES INWESTYCJI : 90-132 Łódź ul. Narutowicza 75 INWESTOR : Okręgowy Urząd Miar w Łodzi ADRES INWESTORA : 90-132 Łódź

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJA WENTYLACJI

P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJA WENTYLACJI P Z E D I A O B Ó T INTALACJA WENTYLACJI 45300000-0 Klasyfikacja robót wg Wspólnego łownika Zamowień oboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWETYCJI: ADE INWETYCJI: NAZWA INWETOA: ADE INWETOA: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A SETIN SP. Z O.O. 41-907 BYTOM, UL. DYWIZJI KOŚCIUSZ- KOWSKIEJ 12A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji PRZEDMIAR 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Pomieszczeń II Piętra Budynku "B" Instytutu Medycyny Pracy - Dostosowanie do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L RADOM ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L RADOM ul. Żeromskiego 51a strona:1 PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek pawilonu sportowego Instalacja wentylacji mechanicznej ADRES INWESTYCJI : Pionki ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE

PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI I PIWNIC W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYNCZYCACH ROBOTY:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Sell-Bud Inwest s.c. ul. Wincentego Witosa 65, 25-651 Kielce INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Biura Obsługi Klienta w Radomiu ADRES INWESTYCJI : Radom, ul. Średnia 49 INWESTOR : PGE OBRÓT S.A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

U.P. J.Z.LASKA Brzesko ul. Okocimska 5 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

U.P. J.Z.LASKA Brzesko ul. Okocimska 5 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : U.P. J.Z.ASKA 32-800 Brzesko ul. Okocimska 5 KOSZTORUYS INWESTYCYJNY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Oddz. Anestezjologi i Intens. Terapi ADRES INWESTYCJI : SP Z.O.Z. Brzesko u. Kościuszki 68 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Uporządkowanie przewodów kominowych. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Uporządkowanie przewodów kominowych. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Jackowskiego 60 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Adres : Poznań ul. Jackowskiego 58-60 Wykonawca :... Adres :... Wartość

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Buczek gabriela DATA OPRACOWANIA : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Buczek gabriela DATA OPRACOWANIA : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł ZBiLK REJON- 15 SZCZECIN UL. GOSZCZYŃSKIEGO 4A KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. śołnierska 13a INWESTOR : ZBiLK REJON - 15 ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 45350000-5 Instalacje mechaniczne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wewnętrzna instalacja wentylacji

PRZEDMIAR Wewnętrzna instalacja wentylacji Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Wewnętrzna instalacja wentylacji Obiekt Kod CPV 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331210-1 - Instalowanie wentylacji Budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budynek komory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalacje mechaniczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalacje mechaniczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45350000-5 Instalacje mechaniczne NAZWA INWESTYCJI : DŹWIG OSOBOWY W SZYBIE ZEWNĘTRZNYM PRZY BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄSPOSOBU UśYTKOWANIA DOMU śołnierza NA OŚRODEK KULTURY ADRES INWESTYCJI : DZ.O. NR EWID. 37/1, 37/5 GÓRA KALWARIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa Oddziału Hepatologii SPCSK W WARSZA- WIE ADRES INWESTYCJI : ul. Banacha 1a, Blok B

Bardziej szczegółowo

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA PentaKoszt Nakłady RMS w pozycjach strona 1 ELEMENT 1. Wentylacja mechaniczna jadalni z blachy stalowej ocynkowanej. POZYCJA 1. 0217-0101 -04 Ilość 5,450 M2 PRZEWODY WENT.Z BLACHY STAL. TYP A/I.35 PROC.

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji wentylacji

Wymiana instalacji wentylacji Branża: Sanitarna Rodzaj: Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Wymiana instalacji wentylacji KOSZTORYS NR: 81/09 OŚRODEK KULTURY "ANDALUZJA" PROJEKT MODERNIZACJI Wymianan instalacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

EUROPROJEKT Marek Borkowski Wrocław, ul. Wybickiego 9

EUROPROJEKT Marek Borkowski Wrocław, ul. Wybickiego 9 EUROPROJEKT Marek Borkowski 5-44 Wrocław, ul Wybickiego 9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 4537300-5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Wartość kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBOT. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBOT Obiekt Budowa Port Jachtowy - BUDYNEK NR 3 Inwestor Gmina Miasto Szczecin, Plac Armi Krajowej 1 Niniejszy kosztorys ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 27/17

Przedmiar robót 27/17 Przedmiar robót 27/17 Obiekt INSTALACJA WENTYLACYJNA - Modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WENTYLACJA MECHANICZNA

Przedmiar robót WENTYLACJA MECHANICZNA Przedmiar robót Budowa: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny S.P. Z.O.Z. w Busku Zdroju Obiekt lub rodzaj robót: Budowa połączenia szpitala z kompleksem zabiegowym OPAL Lokalizacja: Nr ewid.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADÓW RZECZOWYCH

KOSZTORYS NAKŁADÓW RZECZOWYCH Grupa Azoty Police Serwis Spółka z o.o. 72-010 Police ul. Kuźnicka 1 NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ob.540 ADRES INWESTYCJI : Police, ul. Kużnicka1 INWESTOR : Grupa Azoty Police Serwis Sp.z o.o. ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 04. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT 04. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT 04 Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa ul. 1- go Maja 13, 16-503 Krasnopol Inwestor Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\poloznictwo\kosztorysy\wentylacja_i_k...

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\poloznictwo\kosztorysy\wentylacja_i_k... Strona 1 z 24 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: orys inwestorski Szpital WojewódzkiOddział Patologia CiąŜy - Instalacja klimatyzacyjna Obiekt Budowa Instalacja klimatyzacyjna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : NADARZYN - PRZEDSZKOLE INWESTOR : GMINA NADARZYN ADRES

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) P.P.U.H. "VITARO" UL. 11-GO LISTOPADA 11e/39, 97-500 Radomsko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - część mieszkalna -

PRZEDMIAR ROBÓT - część mieszkalna - - część mieszkalna - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNYEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Dokończenie robót instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ADRES INWESTYCJI : Specjalistyczny Szpital Im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo; 70-891

Bardziej szczegółowo

ZBILK Rejon Szczecin ul. Szpitalna 18

ZBILK Rejon Szczecin ul. Szpitalna 18 ZBILK Rejon 14 70-116 Szczecin ul. Szpitalna 18 KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PRAC W LOKALU ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. PIĘKNA 7 m 7 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : SZPITAL w CZERWONEJ GÓRZE INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Wentylacja mechaniczna Przedmiar robót Budowa: Obiekt uslugowy, infrastruktury społecznej-przedszkola, sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej Obiekt lub rodzaj robót: Zespół Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r.

Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r. Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu kawiarni, zaplecza kawiarni, sala dzinenego pobytu Obiekt Budowa Inwestor Wykonanie Wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej ADRES INWESTYCJI : Węgleszyn, gm. Oksa

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2007\dział Budowlany\Modernizacja bloku porodowego\modyf...

file://d:\zamowienia\2007\dział Budowlany\Modernizacja bloku porodowego\modyf... Strona 1 z 5 Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja klimatyzacyjna - bloku porodowego Obiekt Budowa Blok porodowy Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Koszalin listopad 2007 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM. Słownie: Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: dla

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM. Słownie: Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: dla ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość 1. robocizna r-g 241.1971-1 - Norma PRO Wersja 4.1, Marzec 23 r. Licencja: 37337 dla Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. 1. beton zwykły z kruszywa naturalnego m

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY NR 1C- ZAKRES POZOSTAŁY /ZAŁĄCZNIK NR1/

KOSZTORYS ŚLEPY NR 1C- ZAKRES POZOSTAŁY /ZAŁĄCZNIK NR1/ ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-238 Czerwionka - Leszczyny ul. Ligonia 5c KOSZTORYS ŚLEPY NR 1C- ZAKRES POZOSTAŁY /ZAŁĄCZNIK NR1/ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI : Szkoła podstawowa nr 2 ADRES INWESTYCJI : Czarna Góra ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2010-09-02. Poziom cen : II KWARTAŁ 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2010-09-02. Poziom cen : II KWARTAŁ 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 60.000,01 Słownie: sześćdziesiąt tysięcy i 01/100 zł Kosztorys inwestorski Obiekt PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA AGLOMERACJI KRASNOBRÓD -ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH PIASKOWNIKÓW NA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Inwestor Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: AJD 16/08

Przedmiar robót Nr: AJD 16/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-11-29 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar robót Nr: AJD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia architektoniczna ATRIUM Łódź ul. Ptasia 5/10

PRZEDMIAR. Pracownia architektoniczna ATRIUM Łódź ul. Ptasia 5/10 Pracownia architektoniczna ATRIUM Łódź ul. Ptasia 5/10 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych NAZWA INWESTYCJI : Projekt

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2010 GDAŃSK. Opracowanie: Miejscowość: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36. Zleceniodawca:

WRZESIEŃ 2010 GDAŃSK. Opracowanie: Miejscowość: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36. Zleceniodawca: 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Przedmiar Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do Projektu wykonawczego instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DHW POLSKA Sp. z o.o. W-wa ul. Domaniewska 41

PRZEDMIAR ROBÓT. DHW POLSKA Sp. z o.o. W-wa ul. Domaniewska 41 DHW POLSKA Sp. z o.o. W-wa ul. Domaniewska 41 NAZWA INWESTYCJI : Budowa Parkingu "Parkuj i Jedź" ADRES INWESTYCJI : Al. Krakowska INWESTOR : Zarząd Transportu Miejskiego ADRES INWESTORA : W-wa ul. Senatorska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH Wojskowy Zarząd Infrastruktury 6-967 Poznań ul. Kościuszki 92/98 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji termicznej daxchu budynku nr 14 Poznań ul. Wojska Polskiego 84/86 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KWIECIEN 2015. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KWIECIEN 2015. Data zatwierdzenia Grupa Budowlana m e r i t u m spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt zamienny do projektu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Inwestor Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18 Żłobek "Krasnal" Poziom cen Sekocenbud IV kwartał 2008 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach gr inŝ. Ada Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w sc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.GIMNAZJALNA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GIMNAZJALNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej

Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej Data: 14-09-10 Budowa: Część: wentylacja Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Szkóly Podstawowej w Granowcu Obiekt Kod CPV 45215000-7, 45214210-5, 45331210-1 Budowa Szkoła Podstawowa w Granowcu Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY- DACH NISKI

KOSZTORYS OFERTOWY- DACH NISKI KOSZTORYS OFERTOWY- DACH NISKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu ADRES INWESTYCJI : Ul. Brandstaettera 1, 61-6 Poznań INWESTOR : Zespół Szkół nr 4 ADRES INWESTORA : Ul. Brandstaettera 1, 61-6 Poznań

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY NR 1C- ZAKRES POZOSTAŁY /ZAŁĄCZNIK NR1/

KOSZTORYS ŚLEPY NR 1C- ZAKRES POZOSTAŁY /ZAŁĄCZNIK NR1/ ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-238 Czerwionka - Leszczyny ul. Ligonia 5c KOSZTORYS ŚLEPY NR 1C- ZAKRES POZOSTAŁY /ZAŁĄCZNIK NR1/ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCIA DACHU

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCIA DACHU Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-27 Budowa: ul. Stasica 13, 22-400 Zamość Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Budynek Mieszkalny Zamawiający: Wynajmujący; Zakład Gospodarki Lokalowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM Akademia Muzyczna w Poznaniu Poznań ul. Św. Marcin 87 PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zakładu Przyrodoleczniczego przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Wielka Pieniawa" ADRES INWESTYCJI : POLANICA ZDRÓJ, UL. PARKOWA 4 INWESTOR : ZESPÓŁ UZDROWISK KŁODZKICH S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

KOSZTORYS. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane KOSZTORYS 45000000-7 Roboy budowlane Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Hala przemysłowa - monaż konsrukcji, wykonanie obudowy obieku

Bardziej szczegółowo

PP-B "PRO-BUD" Wiesław Kowalski Lubliniec, ul. Biała Kolonia 163

PP-B PRO-BUD Wiesław Kowalski Lubliniec, ul. Biała Kolonia 163 PP-B "PRO-BUD" Wiesław Kowalski 42-7 Lubliniec, ul. Biała Kolonia 163 KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4526121-9 Wykonywanie pokryć dachowych 453151-9 Instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ -Dach-konstrukcja i pokrycie ADRES INWESTYCJI : NOWY STAW DZ. NR 16/1 INWESTOR : URZAD MIASTA ADRES

Bardziej szczegółowo