REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU Z FIZYKI. Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki SNaFi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU Z FIZYKI. Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki SNaFi"

Transkrypt

1 REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU Z FIZYKI Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNaFi pt. Fizyka w domu le ogólne: Organizator: SNaFi Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze. Patronat: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza Lubuski Kurator Oświaty Działanie Współfinansowane przez Miasto Zielona Góra Adresat: Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego. Cele konkursu podnoszenie rangi fizyki jako nauki będącej podstawą rozwoju cywilizacji, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi, kształcenie umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju ucznia. Cele szczegółowe: zdobywanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w aktualnej rzeczywistości, zrozumienie przydatności wiedzy fizycznej w każdej dziedzinie życia, korzystanie z urządzeń ułatwiających życie, poznanie podstawowych zasad funkcjonowania praw przyrody. Umiejętności: poszukiwanie i stosowanie wiedzy, łączenie wiadomości z różnych nauk przyrodniczych, rozumienie zjawisk i ich wykorzystywanie, planowanie i przeprowadzenie doświadczeń i pomiarów, prezentowanie wyników swojej pracy. Zakres materiału: podstawa programowa III etapu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum oraz podstawa programowa III i IV (zakres podstawowy) etapu edukacyjnego z poszerzeniem o zagadnienia określane jako dopełniające dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizacja konkursu: Konkurs składa się z trzech etapów i konferencji naukowej. Udział w konferencji nie jest warunkiem udziału w Konkursie. Etap I odbywa się w szkole pod nadzorem nauczyciela fizyki. Organizatorzy zalecają (nie jest to jednak warunek uczestnictwa w Konkursie) realizację zadania w tym etapie metodą projektu. Oceny realizacji zadania dokonuje nauczyciel. Etap ten przygotowuje uczniów do udziału w konferencji naukowej. Konferencja naukowa, rozumiana jako wszechstronne przygotowanie uczestników do dalszego udziału w Konkursie, odbędzie się w gmachu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do współpracy zaprosimy przedstawicieli Instytutu Fizyki UZ, PGNiG oraz Elektrociepłowni Zielona Góra. Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad źródłami energii w naszym najbliższym otoczeniu. Całość uatrakcyjni pokaz doświadczeń. 1

2 Do Etapu II, który również odbywa się w szkole pod opieką nauczyciela przechodzą uczniowie, którzy pozytywnie wywiązali się z I etapu Konkursu. W tym etapie uczniowie pracują indywidualnie i wykonują dwa zadania. Uczeń oddaje nauczycielowi fizyki prace z obu etapów. Poniższe zadania kierowane są do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Etap I termin: do 25 września 2015r. Zadanie 1. Przygotuj plakat informujący o temacie naszego Konkursu. Wymagania: format: A1, A2 lub A3 wykonany dowolną techniką plastyczną (nie może być drukowany); na plakacie powinna się znaleźć nazwa szkoły, może być nazwa grupy uczniów autorów pracy; na odwrocie plakatu należy zamieścić następujące informacje: Nazwiska uczniów i opiekuna grupy, nazwę szkoły. W przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w konferencji przygotowuje plakat samodzielnie i oddaje go nauczycielowi jako zadanie 1 tego etapu. Zadanie 2. Rozważ następujące zagadnienia: Jakie mogą być źródła energii w gospodarstwie domowym? Czy oszczędzając energię masz wpływ na środowisko naturalne? Czy oszczędzanie energii zawsze oznacza zysk dla gospodarstwa domowego? Czy warto oszczędzać energię? Przygotuj notatkę, w której rozważysz za i przeciw wszystkim podanym zagadnieniom. Praca powinna zawierać: stronę tytułową na której muszą być umieszczone niżej wymienione informacje: - nazwisko, imię oraz data i miejsce urodzenia autora pracy, - adres szkoły, - imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna ucznia; słownik zastosowanych terminów fizycznych wykraczających poza podstawę programową (wyjaśnienia powinny opierać się na pojęciach zrozumiałych dla ucznia gimnazjum lub szkoły ponagimnazjalnej); bibliografię. Objętość pracy to nie więcej niż : - 3 strony maszynopisu (arkusz A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,0), - 3 strony: pozostała treść (strona tytułowa, słowniczek, ewentualna dokumentacja fotograficzna i bibliografia). Konferencja naukowa: 30 września 2015r. W Konferencji mogą uczestniczyć grupy uczniów (do 6 osób) wraz z opiekunem, którzy w terminie do 21 września br. dokonają zgłoszenia za pośrednictwem strony: Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń. Grupa przywozi na Konferencję plakat (Zadanie 1) oraz swoje notatki z realizacji Zadania 2. Plan konferencji stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu a jego ostateczna wersja zostanie przesłana drogą mailową do grup, które dokonają zgłoszenia. Udział w konferencji nie jest warunkiem udziału w Konkursie. Uczniowie uczestniczący w Konkursie muszą wykazać się wszystkimi zadaniami, o których mówi Regulamin. Etap II termin: do 30 października 2015r. 2

3 Zadanie 3. Czy zdarzyło Ci się skorzystać z domowego sposobu na rozwiązanie jakiegoś problemu? Zwykle uczymy się ich od osób dorosłych. Oto kilka z takich dobrych rad. Uwaga! Nie wszystkie warto stosować. Rada 1: Jak pozbyć się nieprzyjemnych zapachów (np. dymu z papierosa)? Trzeba kupić mocno pachnącą świecę i zapalić ją. Po chwili pomieszczenie wypełni przyjemny zapach świeczki. Rada 2: Jak pokroić cebulę i nie płakać? Wokół deski, na której będziesz kroić cebulę postaw kilka zapalonych świeczek. Możesz kroić spokojnie. Rada 3: Jak pokroić cebulę i nie płakać? Podczas krojenia cebuli należy polewać nóż zimną wodą. Rada 4: Jak ugotować jako żeby nie pękło? W jajku, przed włożeniem do wody, zrób szpilką niewielki otwór. Przebij skorupkę na mniej ostrym końcu jajka. Rada 5: Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych w domu? Nie włączaj wszystkich urządzeń elektrycznych jednocześnie, bo się zepsują. Rada 6: Jak prasować bez elektryzowania? Gdy prasujesz używaj podkładki z metalizowaną nitką. Rada 7: Jak otworzyć słoik z przetworami? Jak chcesz otworzyć słoik z przetworami zanurz wieczko w gorącej wodzie. Rada 8: Jak przechować masło bez lodówki? Gdy zepsuje Ci się lodówka masło przechowa się lepiej kiedy owiniesz je mokrą ściereczką. Rada 9: Jak dłużej przechowywać jajka? Jajka zachowają dłużej świeżość, gdy umieścisz je w pudełku pełnym soli. Rada 10: Jak bezpiecznie ściąć samemu drzewo? Drzewa należy ścinać w następujący sposób: nacinamy siekierą klin do połowy pnia od tej strony gdzie ma się przewrócić, nieco wyżej po przeciwnej stronie nacinamy drugi klin, a następnie ciągniemy za linę przywiązaną jak najwyżej do pnia. Wybierz jedną z tych rad i rozważ ją z naukowego punktu widzenia. Powołaj się na prawa fizyki, by wybraną radę uzasadnić lub odrzucić. Praca powinna zawierać: stronę tytułową na której muszą być umieszczone niżej wymienione informacje: - nazwisko, imię oraz data i miejsce urodzenia autora pracy, - adres szkoły, - imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna ucznia; słownik zastosowanych terminów fizycznych wykraczających poza podstawę programową (wyjaśnienia powinny opierać się na pojęciach zrozumiałych dla ucznia gimnazjum); bibliografię. Objętość pracy to nie więcej niż : - 1 strona maszynopisu (arkusz A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,0), - 3 strony: pozostała treść (strona tytułowa, słowniczek, ewentualna dokumentacja fotograficzna i bibliografia). Zadanie 4. W domu w wielu miejscach spotykasz się z prawami fizyki. Wybierz któreś z nich i potwierdź je doświadczalnie posługując się przedmiotami codziennego użytku. Do pomiarów, jeśli będzie to konieczne, możesz zastosować dostępne Ci przyrządy pomiarowe. Praca powinna zawierać: hipotezę badawczą; plan doświadczenia wraz ze schematycznym rysunkiem; 3

4 wyniki pomiarów, obserwację; wniosek. Objętość pracy to nie więcej niż: - maksymalnie 3 strony maszynopisu (arkusz A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,0) - 3 strony: pozostała treść (strona tytułowa jak w zadaniu 1, słowniczek i bibliografia jeśli jest taka potrzeba). Zadania nauczyciela opiekuna ucznia: sprawdza pracę oraz opatruje komentarzem praca zawiera wszystkie elementy wymienione w Regulaminie. Dokonuje zgłoszenia uczniów wypełniając kwestionariusz dostępny na stronie SNaFi ( ) w terminie do 4 listopada 2015r. Arkusz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 12 października 2015r. Wysyła prace uczniów w terminie do 6 listopada 2015r. na podany adres wraz z listą zgłoszeń zamieszczoną w załączniku 1. Adres, na który nauczyciele przesyłają prace z I i II etapu: Waldemar Grabowski III LO ul. Strzelecka 9, Zielona Góra z dopiskiem: Konkurs z fizyki Fizyka w domu Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa kwalifikuje prace uczniów do etapu III. Do etapu III przechodzą uczniowie, którzy w terminie zaliczyli etap I i II, a ich prace dotarły do Komisji przed 11 listopada 2015r. (obowiązuje data stempla pocztowego) oraz spełniają wymagania zawarte w Regulaminie i nie zawierają błędów merytorycznych. Lista uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do III Etapu Konkursu ukaże się 23 listopada 2015r. na stronie SNaFi: Etap III termin: 28 listopada 2015r. Odbędzie się na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W III etapie zadania będą sformułowane w oparciu o podstawę programową odpowiednią dla gimnazjum (III etap edukacyjny z wyłączeniem optyki) i dla pozostałych szkół (III i IV etap edukacyjny, zakres podstawowy). W finale uczniowie będą: a) rozwiązywać zadania rachunkowe, problemowe i doświadczalne (zaprojektuj, zaplanuj) z zakresu określonego w Regulaminie konkursu; b) prezentować swoje dokonania z II etapu konkursu wykonają doświadczenie weryfikujące postawioną w Zadaniu 4 hipotezę. Komisja Konkursowa ustala wyniki i sporządza protokół z listą laureatów i finalistów konkursu, który zamieszcza na stronie internetowej SNaFi: oraz przekazuje do Lubuskiego Kuratora Oświaty. Laureaci i finaliści: Uczniowie, którzy w finale zdobędą minimum 60% punktów możliwych do uzyskania, otrzymują tytuł finalisty. Tytuł laureata zdobędą ci uczestnicy finału, którzy uzyskają minimum 80% punktów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy. Wszelkie zapytania proszę kierować: lub tel SNaFi Prezes Agnieszka Bereś

5 Załącznik 1 Pieczątka szkoły (miejscowość i data):... XIV EDYCJA KONKURSU Z FIZYKI Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNaFi pt. Fizyka w domu Protokół Etapu I i II Konkursu Konkurs przeprowadził (nazwisko i imię nauczyciela)... W etapie I i II Konkursu udział wzięło... uczniów. Po sprawdzeniu prac do etapu III nauczyciel kwalifikuje następujących uczniów: Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Szkoła, miejscowość Dla celów organizacyjnych proszę o podanie adresu i telefonu kontaktowego do nauczyciela: adres ... tel.: Podpis i pieczątka dyrektora szkoły Podpis nauczyciela fizyki 5

6 6

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH. Ku wolności REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMANZAJALNYCH Ku wolności 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 2014/2015 www.olimpiadageograficzna.edu.pl Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62

WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62 1 S t r o n a 2 S t r o n a Spis treści WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 PRZYKŁADOWE PROJEKTY EDUKACYJNE: TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA VIII EDYCJA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA SPIS TREŚCI Zamiast wstępu...4 EWSPA - informacje o Uczelni...5 Terminarz VIII edycji... 13 Komitet Główny/Organizatorzy... 14 Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Akademickim w Zespole Szkół UMK Toruń 2013 1 Rozdział I Ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK. Postanowienia ogólne

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK. Postanowienia ogólne Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo