Pierwsze kroki. WorkSpace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsze kroki. WorkSpace"

Transkrypt

1 Pierwsze kroki WorkSpace

2 Pierwsze kroki

3 Copyright ( ) einstruction Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. einstruction i ExamView są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a Workspace, Response, CPS i CPS PPT są znakami towarowymi firmy einstruction Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Firma einstruction udostępnia osobom nauczającym produkty, takie jak rodzina programów do nauczania, systemy odpowiedzi ucznia (SRS), interaktywne tablice, przenośne interaktywne tablice, rozwiązania raportowania danych i wysokiej jakości zawartość. Powyższe rozwiązania zwiększają zaangażowanie uczniów i jednocześnie wspomagają skoncentrowane na uczniach wspólne uczenie się, a także zapewniają ocenę w czasie rzeczywistym w ponad klas na całym świecie. Więcej informacji o produktach i wsparcie techniczne można uzyskać, odwiedzając witrynę Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, przesyłana, przenoszona, przechowywana w systemie odzyskiwania lub przekładana na jakikolwiek język lub język komputera, w jakiejkolwiek formie lub sposób, elektroniczny, mechaniczny, magnetyczny, optyczny, chemiczny, ręczny lub inny, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy einstruction.

4 Spis treści Rozdział 1: Pierwsze kroki Informacje o przewodniku Co to jest program Workspace? Funkcje programu Workspace 2 Instalacja programu Workspace Otwieranie programu Workspace Sprawdzanie dostępności aktualizacji Jak działa program Workspace? Okno dialogowe programu Workspace 5 Dostosowywanie preferencji programu Workspace Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace Dodawanie adnotacji do treści Tworzenie prezentacji Dodawanie stron do prezentacji 12 Edycja prezentacji 13 Dystrybuowanie plików 13 Zapisywanie prezentacji Korzystanie z wcześniej utworzonego planu prezentacji 15 Przełączanie w tryb wielu użytkowników 16 Wybieranie prezentera 17 Blokowanie tabletów i pilotów uczniów (jeżeli dotyczy) 18 Zapisywanie prezentacji Korzystanie z galerii Wybieranie obiektów z galerii 18 Dodawanie plików do galerii 18 Spis treści i

5 Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace Podstawowy pasek narzędzi Definicje narzędzi ii Spis treści

6 Rozdział 1: Pierwsze kroki W tym rozdziale opisano: Informacje o przewodniku Co to jest program Workspace? Jak działa program Workspace? Otwieranie programu Workspace Sprawdzanie dostępności aktualizacji programu Jak działa program Workspace? Dostosowywanie preferencji programu Workspace Informacje o przewodniku W niniejszym przewodniku Workspace pierwsze kroki przedstawiono interfejs oraz podstawowe funkcje i narzędzia programu Workspace. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online, która została zainstalowana wraz z programem, lub w witrynie (wideo szkoleniowe w trybie online). Co to jest program Workspace? Workspace jest kolejną generacją programu do nauczania przeznaczonego do stosowania w klasach cyfrowych. Workspace tworzy wirtualną tablicę, dając możliwość prowadzenia interaktywnej lekcji na podstawie dowolnych materiałów, które można uruchomić na pulpicie komputera. Przykładowa prezentacja w oprogramowaniu Workspace Rozdział 1: Pierwsze kroki 1

7 W połączeniu z urządzeniami: Exam View Assessment Suite, TouchBoard, DualBoard, Mobi View i tabletami Mobi Learner lub jednym z systemów odpowiedzi uczniów (Student Response Systems - SRS), jak np. CPS, program Workspace umożliwia interakcje z dowolnymi treściami cyfrowymi oraz prawdziwe zaangażowanie uczniów. Program Workspace umożliwia interakcję z materiałami lekcyjnymi z praktycznie każdego źródła, w tym treści ponad 9000 podręczników. To jednak nie wszystkie jego zalety. Program udostępnia ponad 50 narzędzi do tworzenia, wyświetlania, adnotowania, organizowania, kontrolowania, importowania, przechwytywania, zapisywania i udostępniania materiałów szkoleniowych. Najważniejszą zaletą programu Workspace jest możliwość stosowania z każdym programem, treścią lub planem nauki. Program Workspace umożliwia zaangażowanie i aktywizację uczniów lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Co najważniejsze, program jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Funkcje programu Workspace Program Workspace udostępnia wiele przydatnych funkcji umożliwiających tworzenie prawdziwie interaktywnej i angażującej uczniów lekcji. Poniżej wymieniono tylko niektóre ze specjalnych funkcji, z którymi warto się zapoznać: Otwieranie pliku lub witryny za pomocą narzędzia Mysz. Przedstawianie koncepcji lub problemów matematycznych za pomocą narzędzi Kształty i Linie. Tworzenie wykresów za pomocą stron Strona z siatką. Zaznaczanie dowolnego obrazu na ekranie w celu włączenia go do lekcji za pomocą narzędzia Zrzut ekranu. Wybieranie wcześniej utworzonych materiałów lekcyjnych i obrazów w celu uatrakcyjnienia lekcji przy użyciu narzędzia Galeria. 2 Workspace

8 Przechwytywanie obrazu z witryny Włączanie wstępnie utworzonych treści z galerii Przykładowa strona lekcji w programie Workspace utworzona z wykorzystaniem narzędzi Zrzut ekranu i Galeria Instalacja programu Workspace Program Workspace jest zgodny z systemami operacyjnymi Windows, Mac i Linux. Aby zacząć korzystać z programu Workspace, wystarczy go zainstalować w systemie operacyjnym i podłączyć komputer do projektora. Uwaga: Do instalacji oprogramowania w systemie operacyjnym komputera wymagane są uprawnienia administratora. Otwieranie programu Workspace Po zainstalowaniu programu Workspace na pulpicie systemu utworzona zostanie ikona einstruction. Aby otworzyć program Workspace, wystarczy kliknąć dwukrotnie tę ikonę. Rozdział 1: Pierwsze kroki 3

9 Sprawdzanie dostępności aktualizacji programu Przed pierwszym uruchomieniem programu Workspace należy sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje. Aby sprawdzić dostępnosć aktualizacji Z menu głównego programu Workspace wybrać polecenie Pomoc > Sprawdź aktualizacje. Menu Workspace Jak działa program Workspace? Program Workspace umożliwia przechwytywanie tekstu, grafiki lub obrazów z dowolnej aplikacji, którą można uruchomić w komputerze i wyświetlać za pomocą projektora. Dostępne są cztery różne tryby interaktywne: Tryb Mysz: Uruchamianie aplikacji i uzyskiwanie dostępu do stron internetowych za pomocą narzędzia Mysz. Tryb Lekcja: Domyślnie program Workspace jest otwierany w trybie lekcji.w tryb Lekcja można przełączyć się, wybierając dowolne narzędzie do adnotacji w trybie Mysz. W trybie Lekcja oprogramowanie Workspace wykonuje zrzut ekranu pulpitu i umożliwia dodawanie adnotacji na nieruchomym obrazie. Można pisać, rysować, wstawiać obrazy, zakreślać, zmieniać i dodawać adnotacje na przygotowanym materiale. Możliwe jest również używanie pustej strony jako tablicy, w dowolnym momencie lekcji, bez konieczności opuszczania prezentacji Workspace. 4 Workspace

10 Tryb Adnotacje na pulpicie (tylko system Windows): Dodawanie adnotacji do ruchomych obrazów, takich jak wideo, animacja lub witryna z aplikacjami Flash, za pomocą tych samych narzędzi, które są dostępne w trybie Lekcja. Tryb Office (tylko system Windows): Otwieranie i korzystanie z aplikacji pakietu Microsoft Office bezpośrednio z poziomu programu Workspace. Tryby Mysz i Lekcja są najczęściej używanymi trybami. Uwaga: Ikony trybów Lekcja, Adnotacje na pulpicie i Office można udostępnić, dostosowując pasek narzędzi programu Workspace. Więcej informacji o dostosowywaniu paska narzędzi można znaleźć na Strona 7. Strony z adnotacjami z danej sesji są zapisywane jako pliki prezentacji. Uwaga: Pliki prezentacji są automatycznie zapisywane z nazwą pliku składającą się z bieżącej daty i numeru lekcji, np. August 15, 2010_1.GWB. Okno dialogowe programu Workspace Domyślnie program Wokrspace jest otwierany w trybie Lekcja. Na pulpicie zostanie wyświetlony przestawny pasek narzędzi programu Workspace. Pasek narzędzi pozwala: Szybko uzyskiwać dostęp do często używanych narzędzi. Rozdział 1: Pierwsze kroki 5

11 Wybrać jedno z wszystkich narzędzi dostępnych w programie Workspace. Dostosować preferencje, takie jak ikony narzędzi wyświetlane na głównym pasku narzędzi, domyślne tła stron, ustawienia przechwytywania ekranu i domyślny folder do zapisywania plików prezentacji. Otworzyć menu główne programu Workspace w celu uzyskania dostępu do pomocy online, opcji dystrybucji plików i edycji oraz polecenia zamykania programu Workspace. Okno dialogowe programu Workspace główny pasek narzędzi 6 Workspace

12 Minimalizuj pasek narzędzi Tryb Mysz Pisak Gumka Linijka Cofnij Pusta strona Galeria Poprzednia strona Sortuj strony Menu Workspace Zaznacz obiekt Zakreślacz Kształt Wpisz tekst Wyczyść Strona z siatką Zrzut ekranu Następna strona Zapisz Aby przenieść pasek narzędzi: Umieść kursor u góry paska narzędzi w pobliżu ikony Workspace, a następnie kliknij przycisk myszy i przeciągnij pasek w żądane położenie. Aby zmienić wielkość paska narzędzi: Umieść kursor nad krawędzią paska narzędzi (kursor powinien zostać zmieniony na strzałkę dwustronną), a następnie kliknij przycisk myszy i przeciągnij kursor. Przybornik Wyjdź System odpowiedzi ucznia Podstawowy pasek narzędzi programu Workspace dla systemu Windows (możliwość dostosowania) Uwaga: Program Workspace umożliwia dostosowanie ustawień paska narzędzi. Aby dostosować preferencje paska narzędzi, z menu głównego programu Workspace wybierz polecenie Preferencje > Dostosuj pasek narzędzi. Pełną listę dostępnych narzędzi można znaleźć w Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace. Wskazówka! Pasek narzędzi programu Workspace stanie się przezroczysty, jeżeli nie będzie używany. Aby ponownie aktywować pasek narzędzi, wystarczy go kliknąć. Rozdział 1: Pierwsze kroki 7

13 Po wybraniu jednego z narzędzi do adnotacji u dołu ekranu wyświetlonych zostanie kilka pasków narzędzi. Pasek narzędzi Pasek narzędzi Warstwy Pasek właściwości Pasek narzędzi Funkcje strony Okno dialogowe programu Workspace Pasek właściwości umożliwia zmianę właściwości wybranego narzędzia adnotacji (pisak, zakreślacz, kształt). Na przykład pasek właściwości narzędzia Pisak udostępnia opcje do ustawiania koloru, szerokości, przezroczystości, zakończeń i stylów linii. Kolor linii Grubość Zakończenia linii linii Styl linii Przezroczystość Pasek właściwości Okienko podglądu Po prawej stronie paska właściwości znajduje się pasek narzędzi Funkcje strony. Pasek umożliwia przewijanie stron i uzyskiwanie dostępu do menu podręcznego bieżącego trybu, takich jak wstawianie pytania lub konfiguracja trybu wielu użytkowników. Strona panoramiczna Poprzednia strona Liczba stron i selektor strony Następna strona Wstaw pytanie (pokazane) LUB Wielu użytkowników (tryb Lekcja) 8 Workspace

14 Pasek narzędzi Funkcje strony Po lewej stronie paska właściwości znajduje się pasek narzędzi Warstwy. Podczas korzystania z paska narzędzi wyświetlane jest okno dialogowe Warstwy. Domyślnie wszystkie adnotacje dodane do strony są umieszczone na jednej warstwie. Pasek pozwala dodawać, usuwać, pokazywać, ukrywać i porządkować różne warstwy. Pasek narzędzi Warstwy Okno dialogowe Warstwy Dodaj warstwę Usuń warstwę Edytuj warstwę Maksymalizuj pasek Poprzednia Następna Pokaż Ukryj Pasek narzędzi i okno dialogowe Warstwy Dostosowywanie preferencji programu Workspace Program Workspace jest gotowy do użycia bezpośrednio po instalacji bez konieczności instalowania jakichkolwiek rozszerzeń bądź konfiguracji jego ustawień. Możliwe jest jednak jego dostosowanie za pomocą okna dialogowego Preferencje. Okno dialogowe Preferencje (system Windows) Rozdział 1: Pierwsze kroki 9

15 Aby dostosować preferencje programu Z menu głównego programu Workspace wybierz polecenie Preferencje. Można dostosowywać następujące preferencje: Opcje pozwala wybrać domyślny folder, w którym zapisywane są pliki prezentacji programu Workspace, i dostosować różne opcje, takie jak położenie kursora, preferencje automatycznego zapisu i wielkości okna. Ustawienia nowej strony pozwala ustawić domyślny kolor i rozmiar tła dla narzędzi Pusta strona i Strona z siatką, preferencje zrzutu ekranu, takie jak okno, część lub ekran (ustawienie domyślne), a także preferencje adnotacji na pulpicie (tylko system Windows). Przezroczystość i język pozwala ustawić kolor tła, który ma być ustawiony jako przezroczysty i wybrać żądany język. Ustawienia paska narzędzi pozwala ustawić kształt i rozmiar ikon wyświetlanych na pasku narzędzi. Dostosuj pasek narzędzi pozwala wybrać i wstawić na pasku narzędzi najczęściej używane narzędzia. Ustawienia strony z gradientem (tylko system Windows) pozwala wybrać żądane tło strony z gradientem. 10 Workspace

16 Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace W tym rozdziale opisano: Dodawanie adnotacji do treści Tworzenie prezentacji Używanie wstępnie utworzonych prezentacji w programie Workspace. Aby uzyskać prezentacje online (zgodne z normami), odwiedź witrynę i pobierz najnowszy plik treści dla programu Workspace. W witrynie społeczności ei Community pod adresem można uzyskać dostęp do ponad zasobów, które można przeglądać i wyszukiwać wg tematu, poziomu, typu nośnika i norm. Dodawanie adnotacji do treści Aby dodać adnotację, otwórz istniejącą prezentację, plik, pustą stronę lub witrynę. Aby dodać adnotację do wyświetlanego obrazu Wybierz jedno z narzędzi adnotacji, aby rozpocząć dodawanie adnotacji do obrazu wyświetlanego na ekranie. Wskazówka! Aby otworzyć żądany plik lub witrynę, użyj narzędzia Mysz. Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace 11

17 Pasek narzędzi programu Workspace Pasek wlaściwosci programu Workspace jest wyświetlany w trybach Lekcja lub Adnotacje na pulpicie. W trybie Mysz ten pasek nie jest wyświetlany, zapewniając swobodny dostep do pulpitu. Ikony Poprzednia i Następna Aby przełączyć się między trybami Lekcja i Mysz, wybierz odpowiednie narzędzie (Mysz lub jedno z narzędzi do adnotacji). Na pasku narzędzi Funkcje strony kliknij ikonę Poprzednia i Następna, aby przewijać strony prezentacji wyświetlanej w programie Workspace. Ikony są również dostępne na pasku narzędzi programu Workspace. Tworzenie prezentacji Program Workspace automatycznie zapisuje wszystkie strony utworzone podczas danej sesji jako prezentację. Pliki prezentacji umożliwiają łatwe zarządzanie i udostępnianie planów lekcji uczniom, rodzicom i innym nauczycielom. Dodawanie stron do prezentacji Nowe strony są dodawane do pliku prezentacji w sposób automatyczny. Po dodaniu adnotacji do nowego obrazu na pulpicie lub utworzeniu pustej strony są one dodawane do bieżącego pliku prezentacji jako nowa strona. 12 Workspace

18 Edycja prezentacji Strony z pliku prezentacji można edytować, przeglądać, przenosić, kopiować, scalać i usuwać za pomocą funkcji Porządkowanie stron. Aby edytować prezentację Kliknij ikonę Porządkowanie stron na pasku narzędzi programu Workspace. Dystrybuowanie plików Program umożliwia eksportowanie i dystrybuowanie plików w różnych formatach, w tym JPG i HTML. Najłatwiejszym sposobem dystrybuowania plików jest zapisanie ich w formacie PDF. Aby dystrybuować pliki Kliknij ikonę Przybornik na pasku narzędzi programu Workspace, a następnie wybierz polecenie Eksportuj plik PDF. lub Z menu programu Workspace wybierz polecenie Eksportuj plik PDF lub jedną z pozostałych dostępnych opcji eksportu plików. Zapisz lub Zapisz jako: GWB treść może zostać zapisana w formacie programu Workspace (GWB). W formacie GWB zapisywane są wszystkie informacje i formatowanie tekstu bez utraty danych. Zaletą zapisu w formacie GWB jest łatwość otwierania i edycji treści dowolną ilość razy. Zapisz lub Zapisz jako: IWB treść może zostać zapisana w formacie Common File Format (IWB). Zapisanie w formacie IWB umożliwia udostępnianie treści dla każdej tablicy i oprogramowania zgodnego z formatem CFF. Niektóre funkcje formatowania i treści interaktywne mogą zostać utracone z powodu możliwych niezgodności wymiany danych pomiędzy różnymi programami. Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace 13

19 Automatyczny zapis: Domyślnie funkcja automatycznego zapisu zapisuje plik prezentacji co pięć minut. Można wyłączyć funkcję automatycznego zapisu lub zmienić częstotliwość zapisu, wybierając z menu polecenie Preferencje > Opcje. Treść może być wysłana w wiadomości w formacie programu Workspace (GWB). Program umożliwia wysyłanie plików w formacie GWB lub PDF. Eksportuj jako: Treść może zostać wyeksportowana w różnych formatach, takich jak PPT, BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG, PDF, HTML(.png) i HTML(.jpg). Eksportowany plik jest zapisywany w folderze Moje dokumenty (lub Dokumenty)/Interwrite Workspace/Export. Eksport do pliku PDF: Bieżąca prezentacja jest eksportowana do pliku w formacie PDF. Eksportowany plik PDF jest zapisywany w folderze Moje dokumenty (lub Dokumenty)/Interwrite Workspace/Export. jako PDF: Treść może zostać przesłana w wiadomości jako plik PDF. Treść jest najpierw zapisywana jako plik GWB. Plik GWB jest konwertowany i załączany do nowej wiadomości , jeżeli w systemie zainstalowany jest klient poczty elektronicznej. Drukowanie: Treść może zostać wydrukowana za pomocą polecenia menu Plik > Drukuj. 14 Workspace

20 Korzystanie z wcześniej utworzonego planu prezentacji Program umożliwia używanie wstępnie utworzonych prezentacji. Aby uzyskać prezentacje online (zgodne z normami), odwiedź witrynę i pobierz najnowszy plik treści dla programu Workspace. W witrynie społeczności ei Community pod adresem można uzyskać dostęp do ponad zasobów, które można przeglądać i wyszukiwać wg tematu, poziomu, typu nośnika i norm. W przypadku korzystania z programu Workspace i urządzeń DualBoard lub Mobi więcej niż jeden użytkownik może jednocześnie pisać po interaktywnej lub wirtualnej tablicy. Typ urządzeń podłączonych do programu Workspace określa ilość osób, które mogą jednocześnie korzystać z tablicy. Można używać do dziewięciu urządzeń, jednak tylko dwa spośród nich mogą być pisakami używanymi z tablicą DualBoard. Uwaga: Pisaki używane z tablicami Mobi i DualBoards są identyczne. Przełączanie w tryb wielu użytkowników Kliknięcie ikony Wielu użytkowników w programie Workspace spowoduje wyświetlenie dostępnych opcji. To jakie opcje będą wyświetlane zależy od typu i ilości urządzeń wykrytych przez narzędzie Menedżer urządzeń. Aby włączyć tryb Wielu użytkowników: 1. Otwórz narzędzie Menedżer urządzeń i zaznacz wszystkie urządzenia, które mają być używane. Wskazówka! Kliknij ikonę einstruction na pasku zadań, aby uzyskać dostęp do menu Menedżer urządzeń. 2. Utwórz pustą stronę. 3. Kliknij ikonę Wielu użytkowników na pasku właściwości, a następnie wybierz polecenie Konfiguracja strony wielu użytkowników z menu podręcznego. Wielu użytkowników Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace 15

21 4. Wybierz żądany układ strony. Dostępne urządzenia (pisaki DualBoard i urządzenia Mobi) zostana wyświetlone na ekranie. Po wybraniu układu przeciągnij urządzenie na panel, aby przypisać je do tego obszaru. Wybieranie prezentera Osoba wyznaczona jako prezenter odpowiada za włączanie i wyłączanie trybu wielu użytkowników. Aby wybrać prezentera 1. Otwórz narzędzie Menedżer urządzeń. 2. Wybierz ikonę żądanego urządzenia prezentera. 3. Wybierz polecenie Opcje > Określ prezentera. 16 Workspace

22 Blokowanie tabletów i pilotów uczniów (jeżeli dotyczy) W przypadku korzystania z tabletów lub pilotów prezenter może zablokować wszystkie używane urządzenia i uzyskać pełną kontrolę nad sesją. Aby zablokować tablety uczniów 1. Otwórz narzędzie Menedżer urządzeń. 2. Wybierz ikonę urządzenia, które ma być zablokowane. 3. Kliknij ikonę Zablokuj. Aby odblokować tablety lub piloty, klinij ikonę Odblokuj. Wskazówka! Wszystkie urządzenia można zablokować, klikając ikonę Zablokuj na głównym przyborniku na pasku narzędzi. Korzystanie z galerii Narzędzie Galeria dostępne w programie Workspace udostępnia tysiące gotowych zasobów, których można używać podczas lekcji. W galerii przechowywane są obrazy, szablony stron, narzędzia i interaktywne animacje Flash (Windows) lub Interwrite Sims (Mac). Przed pierwszym użyciem narzędzia Galeria wyświetlony zostanie monit o utworzenie galerii, która została zainstalowana wraz z programem Workspace. Po utworzeniu galerii można zacząć korzystać z dostępnych w niej treści! Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace 17

23 Galeria Workspace Galeria składa się z trzech głównych kart: Treść pozwala wybrać jedną z kategorii, takich jak Matematyka i Geografia. Ulubione pozwala dodać własne multimedia do galerii. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala wyszukiwać treści wg słowa kluczowego. 18 Workspace

24 Wybieranie obiektów z galerii Aby wybrać obiekt z galerii 1. Kliknij kartę Treść. 2. Kliknij znak plusa obok nazwy kategorii, aby ją rozwinąć. 3. Przewiń zawartość kategorii i wybierz żądany obiekt. Dodawanie plików do galerii Nowe pliki można dodawać do galerii za pomocą menu Plik. Menu Plik umożliwia tworzenie i organizowanie galerii, i jej treści za pomocą funkcji tworzenia nowych folderów, importowania obrazów, a nawet uzyskiwania dostępu do społeczności ei Community dostępnej pod adresem W społeczności tej można uzyskać darmowy dostęp do setek tysięcy treści, których można używać jako materiały lekcyjne. Aby dodać pliki do galerii 1. Otwórz menu Plik. 2. Wybierz polecenie Dodaj pliki do galerii. Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace 19

25 20 Workspace

26 Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace W niniejszym rozdziale przedstawiono krótki opis narzędzi dostępnych w programie Workspace. Niektóre narzędzia, takie jak tryb Office, są niedostępne w programie Workspace przeznaczonym na komputery Mac. Różnice między wersjami zostały odpowiednio oznaczone, jeżeli dotyczy. Podstawowy pasek narzędzi Minimalizuj pasek narzędzi Tryb Mysz Pisak Gumka Linijka Cofnij Pusta strona Galeria Poprzednia strona Sortuj strony Przybornik Zakończ (Windows)/ Zakończ (Mac) Menu Workspace Zaznacz obiekt Zakreślacz Kształt Wpisz tekst Wyczyść Strona z siatką Zrzut ekranu Następna strona Zapisz System odpowiedzi ucznia Podstawowy pasek narzędzi Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 21

27 Definicje narzędzi W poniższych tabelach przedstawiono szczegółowo przeznaczenie i działanie wszystkich narzędzi. Pasek właściwości pozwala przeglądać i zmieniać dostępne właściwości wybranego narzędzia. Tabela 1, Tryby programu Workspace, na stronie 22. Tabela 2, Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie, na stronie 23. Tabela 3, Narzędzia dostępne w trybie Office, na stronie 33. Tabela 1: Tryby programu Workspace Ikona Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linux Mysz Uruchamianie aplikacji lub uzyskiwanie dostępu do stron internetowych za pomocą pisaka. Lekcja Tworzenie i dodawanie adnotacji do lekcji, prezentacji, pustych stron lub obrazów. Adnotacje na pulpicie Dodawanie adnotacji do ruchomych obrazów, takich jak wideo, aplikacje Flash lub animacje bez ich zatrzymywania lub stop klatki obrazów. Office Włączanie paska narzędzi trybu Office, który umożliwia otwieranie i tworzenie dokumentów za pomocą aplikacji z pakietu Microsoft Office. 22 Workspace

28 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Pisak Pozwala pisać lub rysować. Pisak wielokolorowy Pozwala rysować kolorowe linie. Pisak wielokolorowy ma dwa różne style Gradient i Kolor i kontur. Gradient: Właściwości po lewej stronie przycisku Styl gradientu służą do definiowania koloru początkowego, a właściwości po prawej stronie służą do definiowania koloru końcowego. Kolor i kontur: Właściwości po lewej stronie przycisku Styl gradientu służą do definiowania koloru zewnętrznego (obramowanie), a właściwości po prawej stronie służą do definiowania koloru wewnętrznego. Pisak obrazkowy Pozwala rysować ścieżkę z obrazów. Wybrany obraz jest wyświetlany po lewej stronie paska właściwości. Kliknij go, aby uzyskać dostęp do menu podręcznego. Linia Pozwala rysować linie. Odręczny tekst Pozwala przekształcić znaki alfanumeryczne napisane za pomocą tego narzędzia w tekst maszynowy. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 23

29 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Kształt odręczny Pozwala przekształcić obiekt narysowany odręcznie, taki jak prostokąt, na prostokąt z kątami 90 stopni i prostymi krawędziami. Zakreślacz Pozwala podświetlać dowolne obiekty na bieżącej stronie. Kształty Pozwala rysować różne kształty. Odtwarzacz plików Flash (Flash Player) (Interwrite Sims dla Mac) Pozwala dodawać pliki SWF do prezentacji. 1. Kliknij narzędzie i wybierz plik Flash SWF z katalogu. 2. Kliknij zieloną strzałkę, aby aktywować plik Flash. 3. Użyj narzędzia Zaznaczenie, aby przenieść plik Flash, zmienić jego rozmiar lub go usunąć. Uwaga: Na stronie można umieścić maksymalnie dwa (2) pliki Flash.

30 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Wpisz tekst Pozwala dodawać tekst maszynowy. 1. Wybierz narzędzie Tekst z paska narzędzi. Zmień właściwości czcionki przed rozpoczęciem wpisywania tekstu. 2. Kliknij miejsce, w którym ma zostać umieszczone okno tekstowe i rozpocznij wpisywanie tekstu. 3. Po wpisaniu tekstu wybierz narzędzie Zaznaczenie. Okno tekstowe zostanie zamknięte, a tekst będzie umieszczony na stronie. Stempel Pozwala dodawać stemple. Narzędzie Stempel można personalizować, dodając własne obrazy do folderu Moje dokumenty/interwrite Workspace/User Stamps. Obrazy muszą być zapisane w formacie BMP, GIF, JPEG, TIFF lub PNG. W przypadku dodania nowych obrazów do folderu stempli użytkownika w trakcie pracy programu Workspace ze stempli nie będzie można korzystać do chwili zamknięcia i ponownego uruchomienia programu. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 25

31 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Plik dźwiękowy (Audio Note dla Mac) Niedostępne w systemie Linux. Pozwala dodawać pliki dźwiękowe do plików prezentacji. Obsługiwane formaty plików dźwiękowych: WAV, MP2, MP3, MPA, MPEG, SND i WMA, a także pliki dźwiękowe utworzone za pomocą narzędzia Nagrywanie i otwarzanie oraz pobrane z innych źródeł (np. itunes). (Narzędzie niedostępne w trybie Adnotacje na pulpicie) Plik wideo Pozwala dodawać pliki wideo do prezentacji. Obsługiwane formaty plików: AVI, WMV, MOV i MPG. (Narzędzie niedostępne w trybie Adnotacje na pulpicie) Strona panoramiczna Pozwala przemieszczać stronę w oknie adnotacji. Zaznaczenie Pozwala zaznaczać obiekty. Zaznaczone obiekty można przenieść, skopiować, wyciąć, wkleić, usunąć, zmienić ich rozmiar, kolejność, obrócić, pogrupować, rozgrupować, wyeksportować, przenieść na tło i dodać do galerii. Gumka Pozwala wymazywać obiekty. Powiększenie Pozwala powiększyć stronę (Narzędzie niedostępne w trybie Adnotacje na pulpicie) 26 Workspace

32 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Utwórz pustą stronę Pozwala dodać pustą stronę do pliku prezentacji. Utwórz duplikat tej strony Pozwala dodać duplikat bieżącej strony do pliku prezentacji bezpośrednio za bieżącą stroną. (Narzędzie niedostępne w trybie Adnotacje na pulpicie) Utwórz stronę kalendarza Pozwala dodać stronę z kalendarzem do pliku prezentacji. Wybierz i wyświetl podgląd kalendarza, wybierając opcję: jeden tydzień, jeden, dwa, trzy lub cztery miesiące. Wskaż miesiąc i rok rozpoczęcia (domyślnie wybierany jest bieżący rok i miesiąc), a następnie wybierz kolor tła kalendarza. Utwórz stronę z siatką Pozwala dodać stronę z siatką. Utwórz stronę z obrazem Pozwala dodać stronę z obrazem. Galeria Pozwala otworzyć galerię. Galeria zawiera kolekcję obrazów i interaktywnych animacji Flash, nazywanych Interwrite Sims, uporządkowanych w kategorie dla wygody użytkownika. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 27

33 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Reflektor Niedostępne w systemie Linux. Pozwala skupić uwagę uczniów na pewnym obszarze ekranu. Pośrodku czarnej kurtyny wyświetlane jest światło reflektora. Jest ono przezroczyste i pokazuje dokładnie to, co znajduje się na ekranie bezpośrednio pod nim. Kliknij i przeciągnij kursor Przesuń, aby przemieszczać reflektor po ekranie. Porządkowanie stron Pozwala włączyć podgląd miniatur stron w pliku prezentacji. Wybierz stronę, klikając ją. Następnie kliknij i przeciągnij stronę w inne miejsce pliku prezentacji. (Narzędzie niedostępne w trybie Adnotacje na pulpicie) Poprzednia strona Pozwala przejść do poprzedniej strony w pliku prezentacji. Następna strona Pozwala przejść do następnej strony w pliku prezentacji. Wyczyść Pozwala usunąć zaznaczony obiekt lub obiekty. Jeśli na stronie nie zaznaczono żadnego obiektu, zostaną usunięte wszystkie obiekty ze strony. Import z urządzenia Pozwala uzyskać obrazy, dokumenty lub inne pliki z urządzeń, takich jak skaner lub aparat cyfrowy, a następnie wstawić je do programu Workspace. 28 Workspace

34 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Zapisz Pozwala zapisać bieżący plik prezentacji. Funkcja automatycznego zapisu jest domyślnie włączona i powoduje automatyczne zapisywanie pliku prezentacji co pięć minut. Funkcję automatycznego zapisu można wyłączyć lub zmienić częstotliwość zapisu w oknie dialogowym Preferencje. Klawiatura ekranowa Pozwala umieścić kursor w miejscu, w którym ma być umieszczony znak tekstu maszynowego. Zablokuj tablety Pozwala zablokować wszystkie podłączone urządzenia (piloty lub tablety), zapobiegając wprowadzaniu danych do bieżącej lekcji. Zablokowane urządzenia pozostają podłączone, o ile nie są wyłączone. Kliknij ikonę Odblokuj, aby ponownie uaktywnić podłączone urządzenia. Przeglądarka internetowa Pozwala otworzyć przeglądarkę internetową wybraną w oknie dialogowym Preferencje. Strona w górę Pozwala przejść do poprzedniej strony pokazu slajdów PowerPoint podczas zapisywania strony z adnotacjami do pliku prezentacji w oknie dialogowym Adnotacje. Mimo że narzędzie zostało specjalnie zaprojektowane do współpracy z programem PowerPoint, w rzeczywistości może ono współpracować z dowolną aplikacją, która działa pod nadzorem programu Workspace i rozpoznaje polecenie Strona w górę. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 29

35 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Strona w dół Pozwala przejść do następnej strony pokazu slajdów PowerPoint podczas zapisywania strony z adnotacjami do pliku prezentacji w oknie Adnotacje. Mimo że narzędzie zostało specjalnie zaprojektowane do współpracy z programem PowerPoint, w rzeczywistości może ono współpracować z dowolną aplikacją, która działa pod nadzorem programu Workspace i rozpoznaje polecenie Strona w dół. Kurtyna Niedostępne w systemie Linux. Pozwala ukryć bieżącą stronę lub bieżący ekran pulpitu, jeżeli aktualnym trybem jest tryb Mysz. Wstaw plik multimedialny Pozwala wstawić dowolny typ pliku multimedialnego, np. BMP, JPEG, GIF, EMF, WMF, TIFF, PNG, ICO, pliki dźwiękowe, pliki wideo, czy pliki Flash. Zrzut ekranu Pozwala wykonać zrzut ekranu całego ekranu, wybranego okna lub zaznaczonej części ekranu. Cofnij Pozwala cofnąć ostatnio wykonaną operację. Ponów Pozwala powtórzyć ostatnio wykonaną operację. Preferencje Pozwala otworzyć okno dialogowe Preferencje, w którym można skonfigurować ustawienia różnych narzędzi i funkcji programu Workspace. 30 Workspace

36 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Rozpoznawanie pisma odręcznego Pozwala przekształcić tekst odręczny na tekst maszynowy i wstawiać tekst maszynowy do aktywnej aplikacji, takiej jak Word lub Excel. W oknie dialogowym Rozpoznawanie odręcznego tekstu dostępne jest sprawdzanie pisowni i możliwość wstawienia do tekstu znaków powrotu karetki, spacji, tabulacji i Backspace. Nagrywanie i odtwarzanie Pozwala nagrywać i odtwarzać zdarzenia z dźwiękiem. Zdarzenia są zapisywane w formacie AVI. Eksport do pliku PDF Pozwala wyeksportować bieżącą prezentację do pliku w formacie PDF. Domyślnie plik PDF zapisywany jest w folderze Moje dokumenty/interwrite Workspace/Export. Wyślij plik PDF w wiadomości Pozwala wyeksportować bieżącą prezentację do pliku w formacie PDF i automatycznie załączyć ten plik do wiadomości . Odliczanie Pozwala włączyć zegar dla zadań, egzaminów lub kwizów wykonywanych w klasie. System odpowiedzi ucznia (Start PRS dla Mac) Pozwala wyświetlić menu pytań, jeżeli używany jest system odpowiedzi ucznia (SRS) firmy einstruction. Examview Pozwala wyświetlić widok egzaminu. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 31

37 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Linijka Pozwala zmierzyć odległość między dwoma punktami. Ekierka Pozwala zmierzyć kształt trójkątny. Kątomierz Pozwala zmierzyć kąt. Kompas Pozwala zmierzyć odległości między kołami i łukami. Historia łączy (Insert Hyperlink dla Mac) Pozwala wyświetlić historię łączy z bieżącej sesji. Narzędzie jest dostępne tylko, gdy otwarty jest plik prezetnacji, i kliknięte zostało łącze GWB. Ustawienia nowej strony Pozwala ustawić opcje dotyczące nowej strony. Narzędzie wypełniania Pozwala wypełnić dowolny obiekt kolorem lub zmienić tło strony, jeżeli żaden obiekt nie jest zaznaczony. Strona z gradientem Pozwala dodać stronę z gradientem. Zakończ (Zakończ dla Mac) Pozwala zamknąć program Workspace. Przybornik Pozwala wyświetlić wszystkie dostępne narzędzia. Rozmieszczenie narzędzi w tym menu i na pasku narzędzi można dostosować w oknie dialogowym Preferencje. 32 Workspace

38 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Menedżer urządzeń Pozwala otworzyć aplikację Menedżer urządzeń. Minimalizuj pasek narzędzi Pozwala zminimalizować pasek narzędzi lub przywrócić go do pełnych rozmiarów. Menu Workspace Pozwala otworzyć menu główne programu Workspace. Tabela 3: Narzędzia dostępne w trybie Office Ikona Menu Przeznaczenie Uruchom PowerPoint/ Word/Excel Pozwala uruchomić wybraną aplikację z pakietu Microsoft Office. Wstaw wszystkie adnotacje Wstaw zaznaczone adnotacje Dodaj pusty slajd Pozwala wstawić wszystkie adnotacje do bieżącego slajdu programu PowerPoint, strony programu Word lub arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Pozwala wstawić zaznaczone adnotacje do bieżącego slajdu programu PowerPoint, strony programu Word lub arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Pozwala dodać pusty slajd do bieżącego pokazu slajdów programu PowerPoint. Narzędzie dostępne tylko podczas pokazu slajdów PowerPoint. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 33

39 Tabela 3: Narzędzia dostępne w trybie Office Zapisz jako slajd w programie PowerPoint Wyczyść Pozwala zapisać bieżący ekran z adnotacjami jako slajd w otwartej prezentacji PowerPoint. Slajd zostanie dodany na końcu pliku programu PowerPoint. Pozwala usunąć zaznaczony obiekt lub obiekty. Jeśli na stronie nie zaznaczono żadnego obiektu, usunięte zostaną wszystkie obiekty ze strony. Biuro firmy einstruction Centrala EMEA 34 Workspace

40 14400 N. 87th St., Ste 250 Scottsdale, AZ Tel.: Faks: einstruction EMEA Centre Education EMEA 26/36 rue Alfred Nobel Aulnay Sous Bois Francja Tel.: Pomoc techniczna: Faks: Pomoc techniczna (Stany Zjednoczone) (połączenie bezpłatne w USA) (EMEA) RevA Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 35

41 36 Workspace

42 ASY: RevA RevA

Plik: Edycja: Narzędzia: Strony: Pomoc:

Plik: Edycja: Narzędzia: Strony: Pomoc: Pasek narzędzi: Pasek narzędzi programu umieszczony jest wzdłuż prawej krawędzi ekranu, gdy program pracuje w trybie Interaktywnym. Narzędzia ułożone są domyślnie według schematu Domyślne ustawienia. Układ

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Dual- Workspace. Skrócona instrukcja obsługi

Dual- Workspace. Skrócona instrukcja obsługi Dual- Workspace Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi einstruction (2011). Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielona, przeniesiona, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Zanim rozpoczniesz Przed rozpoczęciem lekcji, upewnij się, że komputer został włączony a interaktywna tablica SMART Board jest

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

SMART Notebook rodzina produktów

SMART Notebook rodzina produktów Porównanie produktów rodzina produktów Poniższa tabela porównuje cztery różne produkty z rodziny produktów : Platformy Basics Windows oraz komputerów Mac Windows oraz komputerów Mac Komputery z dostępem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft OneNote 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Przełączanie między wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Flow!Works Pro. Instrukcja

Flow!Works Pro. Instrukcja Flow!Works Pro Instrukcja Spis treści 1. Informacje ogólne o oprogramowaniu Qomo Flow!Works Pro to oprogramowanie edukacyjne dostarczane do tablic interaktywnych Qomo. Jest łatwe w użyciu przy przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft OneNote 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Przełączanie między wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne

Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Narzędzia SMART Board Ćwiczenia praktyczne Pasek narzędziowe programu w wersji 10 Pasek narzędziowy programu Pasek narzędziowy programu umożliwia dostęp do wielu narzędzi pomocnych w pracy z plikami. Standardowo

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA WHITEBOARD

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA WHITEBOARD INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA WHITEBOARD Spis treści Podstawowe funkcje...3 Paski narzędzi...3 Pasek główny...3 Pasek boczny...3 Klawisze funkcyjne...5 Operacje na stronie...9 Tworzenie nowej strony...9 Podgląd

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint 1. Ćwiczenia z programem PowerPoint Tworzenie prezentacji Ćwiczenie 1.1. 1. Uruchomić program prezentacyjny PowerPoint wyszukując w menu Start programu Windows polecenie Programy, a następnie wybrać Windows

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła?

Grafika w aplikacjach lp. Jak zmienić kolor tła? Grafika w aplikacjach lp W tym rozdziale znajdziesz informacje jak osadzić w tworzonym programie zdjęcia, rysunki, wykresy i inne elementy graficzne. W środowisku lp autor ma dostęp do następujących obiektów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Karta Plik: www.slow7.pl. www.slow7.pl. Pozwala szybko zapisać plik. Pozwala na zapisanie pliku. Otwiera nowy dokument.

Karta Plik: www.slow7.pl. www.slow7.pl. Pozwala szybko zapisać plik. Pozwala na zapisanie pliku. Otwiera nowy dokument. Karta Plik: Pozwala szybko zapisać plik Pozwala na zapisanie pliku Otwiera nowy dokument Zamyka dokument Wyświetla informacje o dokumencie umożliwia chronić prezentacje za pomocą hasła wyszukuje problemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Opis Edytora postaci Logomocji

Opis Edytora postaci Logomocji Opis Edytora postaci Logomocji Przyciski na pasku narzędzi Przyciski Wygląd Opis W Edytorze postaci można otwierać pliki o rozszerzeniach: Otwórz plik postaci lgf (plik Edytora postaci), imp (plik projektu

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

X-Sign Basic Podręcznik użytkownika

X-Sign Basic Podręcznik użytkownika X-Sign Basic Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2015 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje. wersja dla ucznia

Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje. wersja dla ucznia Instrukcja obsługi platformy PROMEDIO Transmisje wersja dla ucznia Spis treści Instrukcja obsługi platformy 1 1. Na początku 3 2. Widok ogólny 4 3. Belka główna 5 4. Zarządzanie oknami 6 5. Okno audio

Bardziej szczegółowo

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika

SMART Ink. Oprogramowanie systemu operacyjnego Mac OS X. Niezwykłe stało się proste. Przewodnik użytkownika SMART Ink Oproramowanie systemu operacyjneo Mac OS X Przewodnik użytkownika Niezwykłe stało się proste Informacja o znakach towarowych SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART i wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania do tablic interaktywnych ADAX

Instrukcja obsługi oprogramowania do tablic interaktywnych ADAX Instrukcja obsługi oprogramowania do tablic interaktywnych ADAX Spis Treści I. Instalacja - instrukcja... 3 1 Instalacja Oprogramowania... 3 1.1 Wymagania Systemowe... 3 1.2 Wymagania sprzętowe... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard.

1. Na pulpicie lub ekranie uruchomienia, dwa razy kliknij [RICOH IWB Client], aby uruchomić klienta RICOH Interactive Whiteboard. RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Podręcznik uruchomienia Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Dokument należy zachować, gdyż może być

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

bla bla Documents podręcznik użytkownika

bla bla Documents podręcznik użytkownika bla bla Documents podręcznik użytkownika Documents Documents: podręcznik użytkownika data wydania środa, 23. marzec 2016 Version 7.8.0 Copyright 2016-2016 OX Software GmbH., Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika Synchronizacja danych z usługą OX Drive Synchronizacja danych z usługą OX Drive: podręcznik użytkownika data wydania czwartek, 17.

Bardziej szczegółowo