Pierwsze kroki. WorkSpace

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsze kroki. WorkSpace"

Transkrypt

1 Pierwsze kroki WorkSpace

2 Pierwsze kroki

3 Copyright ( ) einstruction Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. einstruction i ExamView są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a Workspace, Response, CPS i CPS PPT są znakami towarowymi firmy einstruction Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Firma einstruction udostępnia osobom nauczającym produkty, takie jak rodzina programów do nauczania, systemy odpowiedzi ucznia (SRS), interaktywne tablice, przenośne interaktywne tablice, rozwiązania raportowania danych i wysokiej jakości zawartość. Powyższe rozwiązania zwiększają zaangażowanie uczniów i jednocześnie wspomagają skoncentrowane na uczniach wspólne uczenie się, a także zapewniają ocenę w czasie rzeczywistym w ponad klas na całym świecie. Więcej informacji o produktach i wsparcie techniczne można uzyskać, odwiedzając witrynę Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, przesyłana, przenoszona, przechowywana w systemie odzyskiwania lub przekładana na jakikolwiek język lub język komputera, w jakiejkolwiek formie lub sposób, elektroniczny, mechaniczny, magnetyczny, optyczny, chemiczny, ręczny lub inny, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy einstruction.

4 Spis treści Rozdział 1: Pierwsze kroki Informacje o przewodniku Co to jest program Workspace? Funkcje programu Workspace 2 Instalacja programu Workspace Otwieranie programu Workspace Sprawdzanie dostępności aktualizacji Jak działa program Workspace? Okno dialogowe programu Workspace 5 Dostosowywanie preferencji programu Workspace Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace Dodawanie adnotacji do treści Tworzenie prezentacji Dodawanie stron do prezentacji 12 Edycja prezentacji 13 Dystrybuowanie plików 13 Zapisywanie prezentacji Korzystanie z wcześniej utworzonego planu prezentacji 15 Przełączanie w tryb wielu użytkowników 16 Wybieranie prezentera 17 Blokowanie tabletów i pilotów uczniów (jeżeli dotyczy) 18 Zapisywanie prezentacji Korzystanie z galerii Wybieranie obiektów z galerii 18 Dodawanie plików do galerii 18 Spis treści i

5 Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace Podstawowy pasek narzędzi Definicje narzędzi ii Spis treści

6 Rozdział 1: Pierwsze kroki W tym rozdziale opisano: Informacje o przewodniku Co to jest program Workspace? Jak działa program Workspace? Otwieranie programu Workspace Sprawdzanie dostępności aktualizacji programu Jak działa program Workspace? Dostosowywanie preferencji programu Workspace Informacje o przewodniku W niniejszym przewodniku Workspace pierwsze kroki przedstawiono interfejs oraz podstawowe funkcje i narzędzia programu Workspace. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online, która została zainstalowana wraz z programem, lub w witrynie (wideo szkoleniowe w trybie online). Co to jest program Workspace? Workspace jest kolejną generacją programu do nauczania przeznaczonego do stosowania w klasach cyfrowych. Workspace tworzy wirtualną tablicę, dając możliwość prowadzenia interaktywnej lekcji na podstawie dowolnych materiałów, które można uruchomić na pulpicie komputera. Przykładowa prezentacja w oprogramowaniu Workspace Rozdział 1: Pierwsze kroki 1

7 W połączeniu z urządzeniami: Exam View Assessment Suite, TouchBoard, DualBoard, Mobi View i tabletami Mobi Learner lub jednym z systemów odpowiedzi uczniów (Student Response Systems - SRS), jak np. CPS, program Workspace umożliwia interakcje z dowolnymi treściami cyfrowymi oraz prawdziwe zaangażowanie uczniów. Program Workspace umożliwia interakcję z materiałami lekcyjnymi z praktycznie każdego źródła, w tym treści ponad 9000 podręczników. To jednak nie wszystkie jego zalety. Program udostępnia ponad 50 narzędzi do tworzenia, wyświetlania, adnotowania, organizowania, kontrolowania, importowania, przechwytywania, zapisywania i udostępniania materiałów szkoleniowych. Najważniejszą zaletą programu Workspace jest możliwość stosowania z każdym programem, treścią lub planem nauki. Program Workspace umożliwia zaangażowanie i aktywizację uczniów lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Co najważniejsze, program jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Funkcje programu Workspace Program Workspace udostępnia wiele przydatnych funkcji umożliwiających tworzenie prawdziwie interaktywnej i angażującej uczniów lekcji. Poniżej wymieniono tylko niektóre ze specjalnych funkcji, z którymi warto się zapoznać: Otwieranie pliku lub witryny za pomocą narzędzia Mysz. Przedstawianie koncepcji lub problemów matematycznych za pomocą narzędzi Kształty i Linie. Tworzenie wykresów za pomocą stron Strona z siatką. Zaznaczanie dowolnego obrazu na ekranie w celu włączenia go do lekcji za pomocą narzędzia Zrzut ekranu. Wybieranie wcześniej utworzonych materiałów lekcyjnych i obrazów w celu uatrakcyjnienia lekcji przy użyciu narzędzia Galeria. 2 Workspace

8 Przechwytywanie obrazu z witryny Włączanie wstępnie utworzonych treści z galerii Przykładowa strona lekcji w programie Workspace utworzona z wykorzystaniem narzędzi Zrzut ekranu i Galeria Instalacja programu Workspace Program Workspace jest zgodny z systemami operacyjnymi Windows, Mac i Linux. Aby zacząć korzystać z programu Workspace, wystarczy go zainstalować w systemie operacyjnym i podłączyć komputer do projektora. Uwaga: Do instalacji oprogramowania w systemie operacyjnym komputera wymagane są uprawnienia administratora. Otwieranie programu Workspace Po zainstalowaniu programu Workspace na pulpicie systemu utworzona zostanie ikona einstruction. Aby otworzyć program Workspace, wystarczy kliknąć dwukrotnie tę ikonę. Rozdział 1: Pierwsze kroki 3

9 Sprawdzanie dostępności aktualizacji programu Przed pierwszym uruchomieniem programu Workspace należy sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje. Aby sprawdzić dostępnosć aktualizacji Z menu głównego programu Workspace wybrać polecenie Pomoc > Sprawdź aktualizacje. Menu Workspace Jak działa program Workspace? Program Workspace umożliwia przechwytywanie tekstu, grafiki lub obrazów z dowolnej aplikacji, którą można uruchomić w komputerze i wyświetlać za pomocą projektora. Dostępne są cztery różne tryby interaktywne: Tryb Mysz: Uruchamianie aplikacji i uzyskiwanie dostępu do stron internetowych za pomocą narzędzia Mysz. Tryb Lekcja: Domyślnie program Workspace jest otwierany w trybie lekcji.w tryb Lekcja można przełączyć się, wybierając dowolne narzędzie do adnotacji w trybie Mysz. W trybie Lekcja oprogramowanie Workspace wykonuje zrzut ekranu pulpitu i umożliwia dodawanie adnotacji na nieruchomym obrazie. Można pisać, rysować, wstawiać obrazy, zakreślać, zmieniać i dodawać adnotacje na przygotowanym materiale. Możliwe jest również używanie pustej strony jako tablicy, w dowolnym momencie lekcji, bez konieczności opuszczania prezentacji Workspace. 4 Workspace

10 Tryb Adnotacje na pulpicie (tylko system Windows): Dodawanie adnotacji do ruchomych obrazów, takich jak wideo, animacja lub witryna z aplikacjami Flash, za pomocą tych samych narzędzi, które są dostępne w trybie Lekcja. Tryb Office (tylko system Windows): Otwieranie i korzystanie z aplikacji pakietu Microsoft Office bezpośrednio z poziomu programu Workspace. Tryby Mysz i Lekcja są najczęściej używanymi trybami. Uwaga: Ikony trybów Lekcja, Adnotacje na pulpicie i Office można udostępnić, dostosowując pasek narzędzi programu Workspace. Więcej informacji o dostosowywaniu paska narzędzi można znaleźć na Strona 7. Strony z adnotacjami z danej sesji są zapisywane jako pliki prezentacji. Uwaga: Pliki prezentacji są automatycznie zapisywane z nazwą pliku składającą się z bieżącej daty i numeru lekcji, np. August 15, 2010_1.GWB. Okno dialogowe programu Workspace Domyślnie program Wokrspace jest otwierany w trybie Lekcja. Na pulpicie zostanie wyświetlony przestawny pasek narzędzi programu Workspace. Pasek narzędzi pozwala: Szybko uzyskiwać dostęp do często używanych narzędzi. Rozdział 1: Pierwsze kroki 5

11 Wybrać jedno z wszystkich narzędzi dostępnych w programie Workspace. Dostosować preferencje, takie jak ikony narzędzi wyświetlane na głównym pasku narzędzi, domyślne tła stron, ustawienia przechwytywania ekranu i domyślny folder do zapisywania plików prezentacji. Otworzyć menu główne programu Workspace w celu uzyskania dostępu do pomocy online, opcji dystrybucji plików i edycji oraz polecenia zamykania programu Workspace. Okno dialogowe programu Workspace główny pasek narzędzi 6 Workspace

12 Minimalizuj pasek narzędzi Tryb Mysz Pisak Gumka Linijka Cofnij Pusta strona Galeria Poprzednia strona Sortuj strony Menu Workspace Zaznacz obiekt Zakreślacz Kształt Wpisz tekst Wyczyść Strona z siatką Zrzut ekranu Następna strona Zapisz Aby przenieść pasek narzędzi: Umieść kursor u góry paska narzędzi w pobliżu ikony Workspace, a następnie kliknij przycisk myszy i przeciągnij pasek w żądane położenie. Aby zmienić wielkość paska narzędzi: Umieść kursor nad krawędzią paska narzędzi (kursor powinien zostać zmieniony na strzałkę dwustronną), a następnie kliknij przycisk myszy i przeciągnij kursor. Przybornik Wyjdź System odpowiedzi ucznia Podstawowy pasek narzędzi programu Workspace dla systemu Windows (możliwość dostosowania) Uwaga: Program Workspace umożliwia dostosowanie ustawień paska narzędzi. Aby dostosować preferencje paska narzędzi, z menu głównego programu Workspace wybierz polecenie Preferencje > Dostosuj pasek narzędzi. Pełną listę dostępnych narzędzi można znaleźć w Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace. Wskazówka! Pasek narzędzi programu Workspace stanie się przezroczysty, jeżeli nie będzie używany. Aby ponownie aktywować pasek narzędzi, wystarczy go kliknąć. Rozdział 1: Pierwsze kroki 7

13 Po wybraniu jednego z narzędzi do adnotacji u dołu ekranu wyświetlonych zostanie kilka pasków narzędzi. Pasek narzędzi Pasek narzędzi Warstwy Pasek właściwości Pasek narzędzi Funkcje strony Okno dialogowe programu Workspace Pasek właściwości umożliwia zmianę właściwości wybranego narzędzia adnotacji (pisak, zakreślacz, kształt). Na przykład pasek właściwości narzędzia Pisak udostępnia opcje do ustawiania koloru, szerokości, przezroczystości, zakończeń i stylów linii. Kolor linii Grubość Zakończenia linii linii Styl linii Przezroczystość Pasek właściwości Okienko podglądu Po prawej stronie paska właściwości znajduje się pasek narzędzi Funkcje strony. Pasek umożliwia przewijanie stron i uzyskiwanie dostępu do menu podręcznego bieżącego trybu, takich jak wstawianie pytania lub konfiguracja trybu wielu użytkowników. Strona panoramiczna Poprzednia strona Liczba stron i selektor strony Następna strona Wstaw pytanie (pokazane) LUB Wielu użytkowników (tryb Lekcja) 8 Workspace

14 Pasek narzędzi Funkcje strony Po lewej stronie paska właściwości znajduje się pasek narzędzi Warstwy. Podczas korzystania z paska narzędzi wyświetlane jest okno dialogowe Warstwy. Domyślnie wszystkie adnotacje dodane do strony są umieszczone na jednej warstwie. Pasek pozwala dodawać, usuwać, pokazywać, ukrywać i porządkować różne warstwy. Pasek narzędzi Warstwy Okno dialogowe Warstwy Dodaj warstwę Usuń warstwę Edytuj warstwę Maksymalizuj pasek Poprzednia Następna Pokaż Ukryj Pasek narzędzi i okno dialogowe Warstwy Dostosowywanie preferencji programu Workspace Program Workspace jest gotowy do użycia bezpośrednio po instalacji bez konieczności instalowania jakichkolwiek rozszerzeń bądź konfiguracji jego ustawień. Możliwe jest jednak jego dostosowanie za pomocą okna dialogowego Preferencje. Okno dialogowe Preferencje (system Windows) Rozdział 1: Pierwsze kroki 9

15 Aby dostosować preferencje programu Z menu głównego programu Workspace wybierz polecenie Preferencje. Można dostosowywać następujące preferencje: Opcje pozwala wybrać domyślny folder, w którym zapisywane są pliki prezentacji programu Workspace, i dostosować różne opcje, takie jak położenie kursora, preferencje automatycznego zapisu i wielkości okna. Ustawienia nowej strony pozwala ustawić domyślny kolor i rozmiar tła dla narzędzi Pusta strona i Strona z siatką, preferencje zrzutu ekranu, takie jak okno, część lub ekran (ustawienie domyślne), a także preferencje adnotacji na pulpicie (tylko system Windows). Przezroczystość i język pozwala ustawić kolor tła, który ma być ustawiony jako przezroczysty i wybrać żądany język. Ustawienia paska narzędzi pozwala ustawić kształt i rozmiar ikon wyświetlanych na pasku narzędzi. Dostosuj pasek narzędzi pozwala wybrać i wstawić na pasku narzędzi najczęściej używane narzędzia. Ustawienia strony z gradientem (tylko system Windows) pozwala wybrać żądane tło strony z gradientem. 10 Workspace

16 Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace W tym rozdziale opisano: Dodawanie adnotacji do treści Tworzenie prezentacji Używanie wstępnie utworzonych prezentacji w programie Workspace. Aby uzyskać prezentacje online (zgodne z normami), odwiedź witrynę i pobierz najnowszy plik treści dla programu Workspace. W witrynie społeczności ei Community pod adresem można uzyskać dostęp do ponad zasobów, które można przeglądać i wyszukiwać wg tematu, poziomu, typu nośnika i norm. Dodawanie adnotacji do treści Aby dodać adnotację, otwórz istniejącą prezentację, plik, pustą stronę lub witrynę. Aby dodać adnotację do wyświetlanego obrazu Wybierz jedno z narzędzi adnotacji, aby rozpocząć dodawanie adnotacji do obrazu wyświetlanego na ekranie. Wskazówka! Aby otworzyć żądany plik lub witrynę, użyj narzędzia Mysz. Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace 11

17 Pasek narzędzi programu Workspace Pasek wlaściwosci programu Workspace jest wyświetlany w trybach Lekcja lub Adnotacje na pulpicie. W trybie Mysz ten pasek nie jest wyświetlany, zapewniając swobodny dostep do pulpitu. Ikony Poprzednia i Następna Aby przełączyć się między trybami Lekcja i Mysz, wybierz odpowiednie narzędzie (Mysz lub jedno z narzędzi do adnotacji). Na pasku narzędzi Funkcje strony kliknij ikonę Poprzednia i Następna, aby przewijać strony prezentacji wyświetlanej w programie Workspace. Ikony są również dostępne na pasku narzędzi programu Workspace. Tworzenie prezentacji Program Workspace automatycznie zapisuje wszystkie strony utworzone podczas danej sesji jako prezentację. Pliki prezentacji umożliwiają łatwe zarządzanie i udostępnianie planów lekcji uczniom, rodzicom i innym nauczycielom. Dodawanie stron do prezentacji Nowe strony są dodawane do pliku prezentacji w sposób automatyczny. Po dodaniu adnotacji do nowego obrazu na pulpicie lub utworzeniu pustej strony są one dodawane do bieżącego pliku prezentacji jako nowa strona. 12 Workspace

18 Edycja prezentacji Strony z pliku prezentacji można edytować, przeglądać, przenosić, kopiować, scalać i usuwać za pomocą funkcji Porządkowanie stron. Aby edytować prezentację Kliknij ikonę Porządkowanie stron na pasku narzędzi programu Workspace. Dystrybuowanie plików Program umożliwia eksportowanie i dystrybuowanie plików w różnych formatach, w tym JPG i HTML. Najłatwiejszym sposobem dystrybuowania plików jest zapisanie ich w formacie PDF. Aby dystrybuować pliki Kliknij ikonę Przybornik na pasku narzędzi programu Workspace, a następnie wybierz polecenie Eksportuj plik PDF. lub Z menu programu Workspace wybierz polecenie Eksportuj plik PDF lub jedną z pozostałych dostępnych opcji eksportu plików. Zapisz lub Zapisz jako: GWB treść może zostać zapisana w formacie programu Workspace (GWB). W formacie GWB zapisywane są wszystkie informacje i formatowanie tekstu bez utraty danych. Zaletą zapisu w formacie GWB jest łatwość otwierania i edycji treści dowolną ilość razy. Zapisz lub Zapisz jako: IWB treść może zostać zapisana w formacie Common File Format (IWB). Zapisanie w formacie IWB umożliwia udostępnianie treści dla każdej tablicy i oprogramowania zgodnego z formatem CFF. Niektóre funkcje formatowania i treści interaktywne mogą zostać utracone z powodu możliwych niezgodności wymiany danych pomiędzy różnymi programami. Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace 13

19 Automatyczny zapis: Domyślnie funkcja automatycznego zapisu zapisuje plik prezentacji co pięć minut. Można wyłączyć funkcję automatycznego zapisu lub zmienić częstotliwość zapisu, wybierając z menu polecenie Preferencje > Opcje. Treść może być wysłana w wiadomości w formacie programu Workspace (GWB). Program umożliwia wysyłanie plików w formacie GWB lub PDF. Eksportuj jako: Treść może zostać wyeksportowana w różnych formatach, takich jak PPT, BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG, PDF, HTML(.png) i HTML(.jpg). Eksportowany plik jest zapisywany w folderze Moje dokumenty (lub Dokumenty)/Interwrite Workspace/Export. Eksport do pliku PDF: Bieżąca prezentacja jest eksportowana do pliku w formacie PDF. Eksportowany plik PDF jest zapisywany w folderze Moje dokumenty (lub Dokumenty)/Interwrite Workspace/Export. jako PDF: Treść może zostać przesłana w wiadomości jako plik PDF. Treść jest najpierw zapisywana jako plik GWB. Plik GWB jest konwertowany i załączany do nowej wiadomości , jeżeli w systemie zainstalowany jest klient poczty elektronicznej. Drukowanie: Treść może zostać wydrukowana za pomocą polecenia menu Plik > Drukuj. 14 Workspace

20 Korzystanie z wcześniej utworzonego planu prezentacji Program umożliwia używanie wstępnie utworzonych prezentacji. Aby uzyskać prezentacje online (zgodne z normami), odwiedź witrynę i pobierz najnowszy plik treści dla programu Workspace. W witrynie społeczności ei Community pod adresem można uzyskać dostęp do ponad zasobów, które można przeglądać i wyszukiwać wg tematu, poziomu, typu nośnika i norm. W przypadku korzystania z programu Workspace i urządzeń DualBoard lub Mobi więcej niż jeden użytkownik może jednocześnie pisać po interaktywnej lub wirtualnej tablicy. Typ urządzeń podłączonych do programu Workspace określa ilość osób, które mogą jednocześnie korzystać z tablicy. Można używać do dziewięciu urządzeń, jednak tylko dwa spośród nich mogą być pisakami używanymi z tablicą DualBoard. Uwaga: Pisaki używane z tablicami Mobi i DualBoards są identyczne. Przełączanie w tryb wielu użytkowników Kliknięcie ikony Wielu użytkowników w programie Workspace spowoduje wyświetlenie dostępnych opcji. To jakie opcje będą wyświetlane zależy od typu i ilości urządzeń wykrytych przez narzędzie Menedżer urządzeń. Aby włączyć tryb Wielu użytkowników: 1. Otwórz narzędzie Menedżer urządzeń i zaznacz wszystkie urządzenia, które mają być używane. Wskazówka! Kliknij ikonę einstruction na pasku zadań, aby uzyskać dostęp do menu Menedżer urządzeń. 2. Utwórz pustą stronę. 3. Kliknij ikonę Wielu użytkowników na pasku właściwości, a następnie wybierz polecenie Konfiguracja strony wielu użytkowników z menu podręcznego. Wielu użytkowników Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace 15

21 4. Wybierz żądany układ strony. Dostępne urządzenia (pisaki DualBoard i urządzenia Mobi) zostana wyświetlone na ekranie. Po wybraniu układu przeciągnij urządzenie na panel, aby przypisać je do tego obszaru. Wybieranie prezentera Osoba wyznaczona jako prezenter odpowiada za włączanie i wyłączanie trybu wielu użytkowników. Aby wybrać prezentera 1. Otwórz narzędzie Menedżer urządzeń. 2. Wybierz ikonę żądanego urządzenia prezentera. 3. Wybierz polecenie Opcje > Określ prezentera. 16 Workspace

22 Blokowanie tabletów i pilotów uczniów (jeżeli dotyczy) W przypadku korzystania z tabletów lub pilotów prezenter może zablokować wszystkie używane urządzenia i uzyskać pełną kontrolę nad sesją. Aby zablokować tablety uczniów 1. Otwórz narzędzie Menedżer urządzeń. 2. Wybierz ikonę urządzenia, które ma być zablokowane. 3. Kliknij ikonę Zablokuj. Aby odblokować tablety lub piloty, klinij ikonę Odblokuj. Wskazówka! Wszystkie urządzenia można zablokować, klikając ikonę Zablokuj na głównym przyborniku na pasku narzędzi. Korzystanie z galerii Narzędzie Galeria dostępne w programie Workspace udostępnia tysiące gotowych zasobów, których można używać podczas lekcji. W galerii przechowywane są obrazy, szablony stron, narzędzia i interaktywne animacje Flash (Windows) lub Interwrite Sims (Mac). Przed pierwszym użyciem narzędzia Galeria wyświetlony zostanie monit o utworzenie galerii, która została zainstalowana wraz z programem Workspace. Po utworzeniu galerii można zacząć korzystać z dostępnych w niej treści! Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace 17

23 Galeria Workspace Galeria składa się z trzech głównych kart: Treść pozwala wybrać jedną z kategorii, takich jak Matematyka i Geografia. Ulubione pozwala dodać własne multimedia do galerii. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala wyszukiwać treści wg słowa kluczowego. 18 Workspace

24 Wybieranie obiektów z galerii Aby wybrać obiekt z galerii 1. Kliknij kartę Treść. 2. Kliknij znak plusa obok nazwy kategorii, aby ją rozwinąć. 3. Przewiń zawartość kategorii i wybierz żądany obiekt. Dodawanie plików do galerii Nowe pliki można dodawać do galerii za pomocą menu Plik. Menu Plik umożliwia tworzenie i organizowanie galerii, i jej treści za pomocą funkcji tworzenia nowych folderów, importowania obrazów, a nawet uzyskiwania dostępu do społeczności ei Community dostępnej pod adresem W społeczności tej można uzyskać darmowy dostęp do setek tysięcy treści, których można używać jako materiały lekcyjne. Aby dodać pliki do galerii 1. Otwórz menu Plik. 2. Wybierz polecenie Dodaj pliki do galerii. Rozdział 2: Korzystanie z programu Workspace 19

25 20 Workspace

26 Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace W niniejszym rozdziale przedstawiono krótki opis narzędzi dostępnych w programie Workspace. Niektóre narzędzia, takie jak tryb Office, są niedostępne w programie Workspace przeznaczonym na komputery Mac. Różnice między wersjami zostały odpowiednio oznaczone, jeżeli dotyczy. Podstawowy pasek narzędzi Minimalizuj pasek narzędzi Tryb Mysz Pisak Gumka Linijka Cofnij Pusta strona Galeria Poprzednia strona Sortuj strony Przybornik Zakończ (Windows)/ Zakończ (Mac) Menu Workspace Zaznacz obiekt Zakreślacz Kształt Wpisz tekst Wyczyść Strona z siatką Zrzut ekranu Następna strona Zapisz System odpowiedzi ucznia Podstawowy pasek narzędzi Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 21

27 Definicje narzędzi W poniższych tabelach przedstawiono szczegółowo przeznaczenie i działanie wszystkich narzędzi. Pasek właściwości pozwala przeglądać i zmieniać dostępne właściwości wybranego narzędzia. Tabela 1, Tryby programu Workspace, na stronie 22. Tabela 2, Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie, na stronie 23. Tabela 3, Narzędzia dostępne w trybie Office, na stronie 33. Tabela 1: Tryby programu Workspace Ikona Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linux Mysz Uruchamianie aplikacji lub uzyskiwanie dostępu do stron internetowych za pomocą pisaka. Lekcja Tworzenie i dodawanie adnotacji do lekcji, prezentacji, pustych stron lub obrazów. Adnotacje na pulpicie Dodawanie adnotacji do ruchomych obrazów, takich jak wideo, aplikacje Flash lub animacje bez ich zatrzymywania lub stop klatki obrazów. Office Włączanie paska narzędzi trybu Office, który umożliwia otwieranie i tworzenie dokumentów za pomocą aplikacji z pakietu Microsoft Office. 22 Workspace

28 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Pisak Pozwala pisać lub rysować. Pisak wielokolorowy Pozwala rysować kolorowe linie. Pisak wielokolorowy ma dwa różne style Gradient i Kolor i kontur. Gradient: Właściwości po lewej stronie przycisku Styl gradientu służą do definiowania koloru początkowego, a właściwości po prawej stronie służą do definiowania koloru końcowego. Kolor i kontur: Właściwości po lewej stronie przycisku Styl gradientu służą do definiowania koloru zewnętrznego (obramowanie), a właściwości po prawej stronie służą do definiowania koloru wewnętrznego. Pisak obrazkowy Pozwala rysować ścieżkę z obrazów. Wybrany obraz jest wyświetlany po lewej stronie paska właściwości. Kliknij go, aby uzyskać dostęp do menu podręcznego. Linia Pozwala rysować linie. Odręczny tekst Pozwala przekształcić znaki alfanumeryczne napisane za pomocą tego narzędzia w tekst maszynowy. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 23

29 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Kształt odręczny Pozwala przekształcić obiekt narysowany odręcznie, taki jak prostokąt, na prostokąt z kątami 90 stopni i prostymi krawędziami. Zakreślacz Pozwala podświetlać dowolne obiekty na bieżącej stronie. Kształty Pozwala rysować różne kształty. Odtwarzacz plików Flash (Flash Player) (Interwrite Sims dla Mac) Pozwala dodawać pliki SWF do prezentacji. 1. Kliknij narzędzie i wybierz plik Flash SWF z katalogu. 2. Kliknij zieloną strzałkę, aby aktywować plik Flash. 3. Użyj narzędzia Zaznaczenie, aby przenieść plik Flash, zmienić jego rozmiar lub go usunąć. Uwaga: Na stronie można umieścić maksymalnie dwa (2) pliki Flash.

30 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Wpisz tekst Pozwala dodawać tekst maszynowy. 1. Wybierz narzędzie Tekst z paska narzędzi. Zmień właściwości czcionki przed rozpoczęciem wpisywania tekstu. 2. Kliknij miejsce, w którym ma zostać umieszczone okno tekstowe i rozpocznij wpisywanie tekstu. 3. Po wpisaniu tekstu wybierz narzędzie Zaznaczenie. Okno tekstowe zostanie zamknięte, a tekst będzie umieszczony na stronie. Stempel Pozwala dodawać stemple. Narzędzie Stempel można personalizować, dodając własne obrazy do folderu Moje dokumenty/interwrite Workspace/User Stamps. Obrazy muszą być zapisane w formacie BMP, GIF, JPEG, TIFF lub PNG. W przypadku dodania nowych obrazów do folderu stempli użytkownika w trakcie pracy programu Workspace ze stempli nie będzie można korzystać do chwili zamknięcia i ponownego uruchomienia programu. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 25

31 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Plik dźwiękowy (Audio Note dla Mac) Niedostępne w systemie Linux. Pozwala dodawać pliki dźwiękowe do plików prezentacji. Obsługiwane formaty plików dźwiękowych: WAV, MP2, MP3, MPA, MPEG, SND i WMA, a także pliki dźwiękowe utworzone za pomocą narzędzia Nagrywanie i otwarzanie oraz pobrane z innych źródeł (np. itunes). (Narzędzie niedostępne w trybie Adnotacje na pulpicie) Plik wideo Pozwala dodawać pliki wideo do prezentacji. Obsługiwane formaty plików: AVI, WMV, MOV i MPG. (Narzędzie niedostępne w trybie Adnotacje na pulpicie) Strona panoramiczna Pozwala przemieszczać stronę w oknie adnotacji. Zaznaczenie Pozwala zaznaczać obiekty. Zaznaczone obiekty można przenieść, skopiować, wyciąć, wkleić, usunąć, zmienić ich rozmiar, kolejność, obrócić, pogrupować, rozgrupować, wyeksportować, przenieść na tło i dodać do galerii. Gumka Pozwala wymazywać obiekty. Powiększenie Pozwala powiększyć stronę (Narzędzie niedostępne w trybie Adnotacje na pulpicie) 26 Workspace

32 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Utwórz pustą stronę Pozwala dodać pustą stronę do pliku prezentacji. Utwórz duplikat tej strony Pozwala dodać duplikat bieżącej strony do pliku prezentacji bezpośrednio za bieżącą stroną. (Narzędzie niedostępne w trybie Adnotacje na pulpicie) Utwórz stronę kalendarza Pozwala dodać stronę z kalendarzem do pliku prezentacji. Wybierz i wyświetl podgląd kalendarza, wybierając opcję: jeden tydzień, jeden, dwa, trzy lub cztery miesiące. Wskaż miesiąc i rok rozpoczęcia (domyślnie wybierany jest bieżący rok i miesiąc), a następnie wybierz kolor tła kalendarza. Utwórz stronę z siatką Pozwala dodać stronę z siatką. Utwórz stronę z obrazem Pozwala dodać stronę z obrazem. Galeria Pozwala otworzyć galerię. Galeria zawiera kolekcję obrazów i interaktywnych animacji Flash, nazywanych Interwrite Sims, uporządkowanych w kategorie dla wygody użytkownika. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 27

33 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Reflektor Niedostępne w systemie Linux. Pozwala skupić uwagę uczniów na pewnym obszarze ekranu. Pośrodku czarnej kurtyny wyświetlane jest światło reflektora. Jest ono przezroczyste i pokazuje dokładnie to, co znajduje się na ekranie bezpośrednio pod nim. Kliknij i przeciągnij kursor Przesuń, aby przemieszczać reflektor po ekranie. Porządkowanie stron Pozwala włączyć podgląd miniatur stron w pliku prezentacji. Wybierz stronę, klikając ją. Następnie kliknij i przeciągnij stronę w inne miejsce pliku prezentacji. (Narzędzie niedostępne w trybie Adnotacje na pulpicie) Poprzednia strona Pozwala przejść do poprzedniej strony w pliku prezentacji. Następna strona Pozwala przejść do następnej strony w pliku prezentacji. Wyczyść Pozwala usunąć zaznaczony obiekt lub obiekty. Jeśli na stronie nie zaznaczono żadnego obiektu, zostaną usunięte wszystkie obiekty ze strony. Import z urządzenia Pozwala uzyskać obrazy, dokumenty lub inne pliki z urządzeń, takich jak skaner lub aparat cyfrowy, a następnie wstawić je do programu Workspace. 28 Workspace

34 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Zapisz Pozwala zapisać bieżący plik prezentacji. Funkcja automatycznego zapisu jest domyślnie włączona i powoduje automatyczne zapisywanie pliku prezentacji co pięć minut. Funkcję automatycznego zapisu można wyłączyć lub zmienić częstotliwość zapisu w oknie dialogowym Preferencje. Klawiatura ekranowa Pozwala umieścić kursor w miejscu, w którym ma być umieszczony znak tekstu maszynowego. Zablokuj tablety Pozwala zablokować wszystkie podłączone urządzenia (piloty lub tablety), zapobiegając wprowadzaniu danych do bieżącej lekcji. Zablokowane urządzenia pozostają podłączone, o ile nie są wyłączone. Kliknij ikonę Odblokuj, aby ponownie uaktywnić podłączone urządzenia. Przeglądarka internetowa Pozwala otworzyć przeglądarkę internetową wybraną w oknie dialogowym Preferencje. Strona w górę Pozwala przejść do poprzedniej strony pokazu slajdów PowerPoint podczas zapisywania strony z adnotacjami do pliku prezentacji w oknie dialogowym Adnotacje. Mimo że narzędzie zostało specjalnie zaprojektowane do współpracy z programem PowerPoint, w rzeczywistości może ono współpracować z dowolną aplikacją, która działa pod nadzorem programu Workspace i rozpoznaje polecenie Strona w górę. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 29

35 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Strona w dół Pozwala przejść do następnej strony pokazu slajdów PowerPoint podczas zapisywania strony z adnotacjami do pliku prezentacji w oknie Adnotacje. Mimo że narzędzie zostało specjalnie zaprojektowane do współpracy z programem PowerPoint, w rzeczywistości może ono współpracować z dowolną aplikacją, która działa pod nadzorem programu Workspace i rozpoznaje polecenie Strona w dół. Kurtyna Niedostępne w systemie Linux. Pozwala ukryć bieżącą stronę lub bieżący ekran pulpitu, jeżeli aktualnym trybem jest tryb Mysz. Wstaw plik multimedialny Pozwala wstawić dowolny typ pliku multimedialnego, np. BMP, JPEG, GIF, EMF, WMF, TIFF, PNG, ICO, pliki dźwiękowe, pliki wideo, czy pliki Flash. Zrzut ekranu Pozwala wykonać zrzut ekranu całego ekranu, wybranego okna lub zaznaczonej części ekranu. Cofnij Pozwala cofnąć ostatnio wykonaną operację. Ponów Pozwala powtórzyć ostatnio wykonaną operację. Preferencje Pozwala otworzyć okno dialogowe Preferencje, w którym można skonfigurować ustawienia różnych narzędzi i funkcji programu Workspace. 30 Workspace

36 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Rozpoznawanie pisma odręcznego Pozwala przekształcić tekst odręczny na tekst maszynowy i wstawiać tekst maszynowy do aktywnej aplikacji, takiej jak Word lub Excel. W oknie dialogowym Rozpoznawanie odręcznego tekstu dostępne jest sprawdzanie pisowni i możliwość wstawienia do tekstu znaków powrotu karetki, spacji, tabulacji i Backspace. Nagrywanie i odtwarzanie Pozwala nagrywać i odtwarzać zdarzenia z dźwiękiem. Zdarzenia są zapisywane w formacie AVI. Eksport do pliku PDF Pozwala wyeksportować bieżącą prezentację do pliku w formacie PDF. Domyślnie plik PDF zapisywany jest w folderze Moje dokumenty/interwrite Workspace/Export. Wyślij plik PDF w wiadomości Pozwala wyeksportować bieżącą prezentację do pliku w formacie PDF i automatycznie załączyć ten plik do wiadomości . Odliczanie Pozwala włączyć zegar dla zadań, egzaminów lub kwizów wykonywanych w klasie. System odpowiedzi ucznia (Start PRS dla Mac) Pozwala wyświetlić menu pytań, jeżeli używany jest system odpowiedzi ucznia (SRS) firmy einstruction. Examview Pozwala wyświetlić widok egzaminu. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 31

37 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Linijka Pozwala zmierzyć odległość między dwoma punktami. Ekierka Pozwala zmierzyć kształt trójkątny. Kątomierz Pozwala zmierzyć kąt. Kompas Pozwala zmierzyć odległości między kołami i łukami. Historia łączy (Insert Hyperlink dla Mac) Pozwala wyświetlić historię łączy z bieżącej sesji. Narzędzie jest dostępne tylko, gdy otwarty jest plik prezetnacji, i kliknięte zostało łącze GWB. Ustawienia nowej strony Pozwala ustawić opcje dotyczące nowej strony. Narzędzie wypełniania Pozwala wypełnić dowolny obiekt kolorem lub zmienić tło strony, jeżeli żaden obiekt nie jest zaznaczony. Strona z gradientem Pozwala dodać stronę z gradientem. Zakończ (Zakończ dla Mac) Pozwala zamknąć program Workspace. Przybornik Pozwala wyświetlić wszystkie dostępne narzędzia. Rozmieszczenie narzędzi w tym menu i na pasku narzędzi można dostosować w oknie dialogowym Preferencje. 32 Workspace

38 Ikon a Tabela 2: Narzędzia dostępne w trybach Lekcja i Adnotacje na pulpicie Tryb Przeznaczenie WIN Mac/ Linu x Menedżer urządzeń Pozwala otworzyć aplikację Menedżer urządzeń. Minimalizuj pasek narzędzi Pozwala zminimalizować pasek narzędzi lub przywrócić go do pełnych rozmiarów. Menu Workspace Pozwala otworzyć menu główne programu Workspace. Tabela 3: Narzędzia dostępne w trybie Office Ikona Menu Przeznaczenie Uruchom PowerPoint/ Word/Excel Pozwala uruchomić wybraną aplikację z pakietu Microsoft Office. Wstaw wszystkie adnotacje Wstaw zaznaczone adnotacje Dodaj pusty slajd Pozwala wstawić wszystkie adnotacje do bieżącego slajdu programu PowerPoint, strony programu Word lub arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Pozwala wstawić zaznaczone adnotacje do bieżącego slajdu programu PowerPoint, strony programu Word lub arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Pozwala dodać pusty slajd do bieżącego pokazu slajdów programu PowerPoint. Narzędzie dostępne tylko podczas pokazu slajdów PowerPoint. Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 33

39 Tabela 3: Narzędzia dostępne w trybie Office Zapisz jako slajd w programie PowerPoint Wyczyść Pozwala zapisać bieżący ekran z adnotacjami jako slajd w otwartej prezentacji PowerPoint. Slajd zostanie dodany na końcu pliku programu PowerPoint. Pozwala usunąć zaznaczony obiekt lub obiekty. Jeśli na stronie nie zaznaczono żadnego obiektu, usunięte zostaną wszystkie obiekty ze strony. Biuro firmy einstruction Centrala EMEA 34 Workspace

40 14400 N. 87th St., Ste 250 Scottsdale, AZ Tel.: Faks: einstruction EMEA Centre Education EMEA 26/36 rue Alfred Nobel Aulnay Sous Bois Francja Tel.: Pomoc techniczna: Faks: Pomoc techniczna (Stany Zjednoczone) (połączenie bezpłatne w USA) (EMEA) RevA Rozdział 3: Przegląd narzędzi programu Workspace 35

41 36 Workspace

42 ASY: RevA RevA

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Podręcznik Szkoleniowy Workspace Poziom 1 Informacje Kontaktowe Oprócz niniejszego podręcznika oraz menu pomocy programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną

Przewodnik. dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną Przewodnik dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną Przewodnik dla anglisty do pracy z tablicą interaktywną Marta Nowak Pearson Central Europe Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa www.pearsonlongman.pl

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. RM Education Ltd 2013 Strona 2 z 41

Spis treści. RM Education Ltd 2013 Strona 2 z 41 Instrukcja obsługi Spis treści Co to jest program Easiteach? 3 Wymogi techniczne 4 Pomoc techniczna 5 Pierwsze kroki w Easiteach: przewodnik 6 Pulpit nawigacyjny 6 Pasek menu Easiteach 7 Obszary funkcyjne

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Flow!Works do tablic interaktywnych QOMO. Instrukcja obsługi

Oprogramowanie Flow!Works do tablic interaktywnych QOMO. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Flow!Works do tablic interaktywnych QOMO Instrukcja obsługi Spis treści 1. Oprogramowanie Flow!Works informacje wstępne... 5 1.1 Instalacja oprogramowania... 5 1.1.1 Instalacja Flow!Works...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY. DualBoard

ROZPOCZĘCIE PRACY. DualBoard ROZPOCZĘCIE PRACY DualBoard ROZPOCZĘCIE PRACY einstruction TouchBoard Firma einstruction Corporation jest wiodącym producentem technologii edukacyjnych oferującym oprogramowanie oraz sprzęt, które każdego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15 Spis treści Witamy......................................... 1 Wprowadzenie do programu Corel VideoStudio Pro.......... 2 Co nowego w programie Corel VideoStudio Pro X5?......... 3 Wymagania systemowe...............................

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

GT-P7510. Instrukcja obsługi

GT-P7510. Instrukcja obsługi GT-P750 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung P750. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów Studio 9 Tworzenie profesjonalnych filmów Specjalne podziękowania dla: Mike Iampietro, William Chien, Richard Edgley, Ivan Maltz, Jon McGowan, Keith Thomson, Jörg Weselmann oraz Chris Zamara. Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne Slajd 1 Studia podyplomowe z informatyki Tutaj poopowiadam trochę o zaliczeniu Slajd 2 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint Rozpoczęcie od projektu podstawowego Dodanie nowych slajdów i treści

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GT-P1010. Instrukcja obsługi

GT-P1010. Instrukcja obsługi GT-P1010 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Gratulujemy zakupu urządzenia Samsung Galaxy Tab P1010. To zaawansowane urządzenie, które można ze sobą praktycznie wszędzie zabrać, zapewnia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych

Dokumentacja Użytkownika. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych Dokumentacja Użytkownika aplikacji Edytor treści edukacyjnych aktualna na dzień 19.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 29 Spis Treści Wprowadzenie... 4 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo