Narzędzia informatyczne w pracy biurowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia informatyczne w pracy biurowej"

Transkrypt

1 Spis szkoleń w ramach projektu Narzędzia informatyczne w pracy biurowej: MS Excel optymalizuj codzienną pracę - poziom podstawowy czyli przydatne narzędzia w codziennej pracy biurowej. MS Excel optymalizuj codzienną pracę - poziom rozszerzony czyli jak pracować szybko i skutecznie, aby osiągać oczekiwane efekty biznesowe, a sobota i niedziela były dniami wolnymi od pracy. Visual Basic for Application w programie Microsoft Excel czyli automatyzacja działań z wykorzystaniem VBA Wizualizacja danych czyli jak tworzyć przyciągające wzrok prezentacje MS Word, MS Publisher czyli jak tworzyć przyciągające wzrok materiały marketingowe MS PROJECT:czyli jak planować, kontrolować i analizować projekt PODSTAWY KOMPUTERA I SIECI INTERNETOWEJ: czyli od początku Strona 1 z 15

2 MS Excel optymalizuj codzienną pracę - poziom podstawowy Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób, które będą wykorzystywać arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, aby przyspieszyć i usprawnić codzienną pracę. Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia Umiejętność wykorzystania adresowania względnego i bezwzględnego, tworzenia zaawansowanych formuł obliczeniowych oraz korzystania z biblioteki funkcji. Umiejętność graficznej prezentacji danych. Oczekiwane przygotowanie słuchaczy Dobra znajomość środowiska Microsoft Windows oraz podstawowa znajomość Microsoft Excel. 1. Terminologia i środowisko programu Microsoft Excel elementy okna programu Microsoft Excel wstęgi poruszanie się po arkuszu i skoroszycie dostosowywanie podstawowych elementów środowiska Microsoft Excel. 2. Operacje na komórkach wprowadzanie i edycja różnych typów danych kopiowanie i przenoszenie danych wypełnianie komórek seriami danych komentarze wstawianie, edycja i usuwanie. 3. Formuły i funkcje wpisywanie i edycja formuł operatory matematyczne i kolejność działań kopiowanie formuł omówienie trybów adresowania autosuma, średnia, min, max praca z kreatorem funkcji przykłady zastosowań funkcji: matematycznych, logicznych, daty i czasu. 4. Formatowanie formatowanie: liczbowe, walutowe, procentowe, tekstowe, daty obramowanie i kolor tła komórek wbudowane style komórek zmiana koloru czcionek i położenia tekstu w komórce zawijanie tekstu malarz formatów szybkie formatowanie według wzorca wbudowane style tabel wprowadzenie do formatowania warunkowego 5. Operacje na zakresach danych cechy poprawnego zakresu danych zasady bezpiecznego sortowania Autofiltr szybkie wybieranie potrzebnych danych 6. Wykresy graficzne przedstawianie danych korzystanie z Kreatora wykresów dopasowanie typu wykresu do danych Strona 2 z 15

3 modyfikowanie wykresów. 7. Przygotowanie dokumentu do wydruku ustawienia strony ustawianie obszaru wydruku tworzenie nagłówka i stopki formatowanie i podział stron do wydruku podgląd i drukowanie zawartości arkusza. Metoda szkolenia: wykład warsztat Czas trwania: 2dni Oczekiwane przygotowanie słuchaczy: Dobra znajomość środowiska Microsoft Windows Strona 3 z 15

4 MS Excel optymalizuj codzienną pracę - poziom rozszerzony Osób, które będą wykorzystywać arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, aby przyspieszyć i usprawnić codzienną pracę, a także będą stosować zaawansowane narzędzia i funkcje Microsoft Excel Wiedza i umiejętności z zakresu specjalistycznych narzędzi gromadzenia i analizy danych oraz opanowanie technik omawianych podczas szkolenia będzie miało istotny wpływ na efektywne działania przeszkolonego pracownika. Tematy zajęć: Dzień 1 09:00-10:30 Analiza danych przy pomocy funkcji przegląd najważniejszych funkcji Excela (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO, JEŻELI, SUMA.JEŻELI) 10:45-12:00 Analiza danych przy pomocy funkcji (ciąg dalszy) ręczne i automatyczne przypisywanie nazw zakresom komórek profesjonalne adresowanie bezwzględne zagnieżdżanie funkcji. 12:30-14:30 Organizacja informacji nowe możliwości modyfikacji wstążki-zapisywanie układu do pliku tworzenie formatów niestandardowych zaawansowane formatowanie warunkowe budowanie własnych zestawów ikon formatowania warunkowego narzędzie do robienia zrzutów ekranu 14:45-16:00 Organizacja informacji(ciąg dalszy) ochrona arkuszy i zeszytów zabezpieczanie plików hasłem Strona 4 z 15

5 Dzień 2 09:00-10:30 Najważniejsze narzędzia analityczne sprawdzanie poprawności danych (w tym danych już istniejących) 10:45-12:00 Najważniejsze narzędzia analityczne(ciąg dalszy) zaawansowane sortowanie sumy częściowe autokonspekt i grupowanie danych 12:30-14:30 Najważniejsze narzędzia analityczne(ciąg dalszy) filtr zaawansowany narzędzie Usuń duplikaty tekst jako kolumny -dzielenie tekstu na wyrazy 14:45-16:00 Najważniejsze narzędzia analityczne (ciąg dalszy) analiza informacji za pomocą funkcji baz danych scenariusze -wygodne kalkulacje wielowariantowe w jednym arkuszu Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia: Umiejętność wykorzystania adresowania względnego i bezwzględnego Tworzenia zaawansowanych formuł obliczeniowych oraz korzystania z biblioteki funkcji. Umiejętność graficznej prezentacji danych w efektywny sposób. Stosowanie zaawansowanych metod analizy danych. Tworzenia raportów przekształcających zbiory danych w zestawy istotnych informacji. Metoda szkolenia: wykład warsztat Czas trwania: 2dni Oczekiwane przygotowanie słuchaczy: Dobra znajomość środowiska Microsoft Windows oraz podstawowa znajomość Microsoft Excel Strona 5 z 15

6 Visual Basic for Application w programie Microsoft Excel Cele projektu szkoleniowego: Zrozumienie kodu VBA poprzez naukę jego gramatyki i składni, zdobycie umiejętności tworzenia aplikacji automatyzujących zadania związane z dokumentami Microsoft Excel. 1. Wstęp dostosowywanie środowiska pracy programisty Microsoft Excel podstawowe zasady bezpieczeństwa - poziom zabezpieczeń zasady tworzenie makr przy pomocy nagrywania główne elementy okna edytora VBA wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu praca z oknami Immediate, Locals i innymi narzędziami programisty. 2. Podstawy Visual Basic for Applications zasady tworzenia procedur zmienne - definiowanie i ich cechy zasięg zmiennych, procedur i funkcji definicja pojęć: obiekt, atrybut, metoda, argument, kolekcja. 3. Rozszerzaniemożliwości Visual Basic for Applications sterowanie przebiegiem programu: konstrukcje warunkowe i pętle przekazywanie parametrów. 4. Obsługa błędów błędy składniowe, kompilacji, wykonania, logiczne ignorowanie błędów własna obsługa błędów. 5. Procedury zdarzeń skoroszytu i arkusza formularza. 6. Funkcje w Microsoft Excel tworzenie własnych funkcji wykorzystywanie wbudowanych funkcji przy tworzeniu własnych. 7. Manipulowanie obiektami Microsoft Excel z poziomu VBA biblioteka obiektów Microsoft Excel różne sposoby nauki obiektów przykłady posługiwania się najważniejszym obiektem Microsoft Excel - obiektem Range (operacje na komórkach i zakresach danych) 8. Tworzenie własnych aplikacji automatyczne importowanie, uzupełnianie danych utworzenie aplikacji automatyzującej zarządzanie danymi, arkuszami, skoroszytami z poziomu VBA (opcjonalnie) automatyczne tworzenie wykresów (opcjonalnie) automatyczne tworzenie zestawów tabel przestawnych (opcjonalnie). Czas: 3 dni Strona 6 z 15

7 Wizualizacja danych czyli jak tworzyć przyciągające wzrok prezentacje Cele projektu szkoleniowego: Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak je stworzyć oraz wyłuskać najistotniejsze informacje z morza danych. Nauczysz się analizować i przedstawiać w użytecznej formie dostępne dane, korzystać z metod szybkiej prezentacji oraz automatyzować procesy raportowania i tworzyć przyciągające wzrok prezentacje. Ponadto biegle opanujesz korzystanie z tabel i wykresów przestawnych oraz tworzenie zaawansowanych komponentów do prezentacji tendencji czy oceny efektywności realizacji celów. Jest to idealne szkolenie dla każdego kto tonie w gąszczu danych! 1. Przegląd zastosowań wykresów dobór odpowiedniego typu wykresu formatowanie elementów wykresu jak zmieniać wykres domyślny tworzenie wykresów niestandardowych tworzenie wykresów opartych na odpowiednio zgrupowanych danych 2. Wykres jako narzędzie symulacji tworzenie wykresu ruchomego tworzenie wykresu z możliwością wyboru wyświetlanych serii. 3. Prezentacja danych biznesowych zaawansowane możliwości tworzenia wykresów prezentacja wyników w zestawieniu z planami sprzedaży prezentacja wyników wybranego zespołu na tle pozostałych przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości linia trendu własny szablon wykresu 3. Formatowanie warunkowe danych tabelarycznych wyróżnianie wartości spełniających określone założenia formatowanie komórek uzależnione od liczb, dat i tekstu wychwytywanie wartości różnych od przeciętnych wartości w tabeli (mapy kolorów) pokazywanie różnic między wartościami (paski danych i ikony) 4. Tworzenie rankingów za pomocą pasków danych i skali kolorów (Prezentacja efektywności realizacji celów) określanie przedziałów wartości za pomocą kolorowych ikon tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego i zarządzanie regułami wykorzystanie formantów i formatowania warunkowego do sporządzania analiz. 5. Tabele przestawne zasady prawidłowego użycia tabel przestawnych: dobór pól, grupowania wg czasu, liczb i tekstów Strona 7 z 15

8 Filtrowanie tabel przestawnych- fragmentator tworzenie wykresów opartych na tabeli przestawnej praca z wykresem przestawnym. MS PowerPoint: 1. Zasady przeprowadzania skutecznych prezentacji. najczęściej spotykane błędy - jak nie zniechęcać odbiorcy reguły autoprezentacji - umiejętności i przygotowanie prezentera. schemat prezentacji. 2. Tworzenie szablonów prezentacji. zasady doboru czytelnych kolorów formatowanie tekstów - dobór krojów pisma (fontów) i podstawowe zasady typograficzne umieszczanie elementów graficznych w szablonie prezentacji. 3. Grafika w prezentacji dobór ilustracji - poszukiwanie metafory sposoby pozyskiwania ilustracji edycja grafiki infografika czytelna wizualizacja danych grafika prezentacyjna SmartArt (diagramy) 4. Praca grupowa - wstawianie elementów z innych aplikacji wstawianie konspektu prezentacji dołączanie tabel z MS Word dołączanie tabel i wykresów MS Excel osadzanie obiektów jako łącz do innych dokumentów. 5. Nadawanie dynamiki elementom prezentacji. animacja elementów slajdu - jak i po co? efekty przejścia pomiędzy slajdami zaawansowane techniki animacyjne - ruch po ścieżce, chronometraż, animacje odtwarzanejednocześnie. 6. Elementy multimedialne, ożywienie pokazu umieszczanie dźwięku w pokazie i jego właściwe wykorzystanie wstawianie filmów (odtwarzanie automatyczne lub na życzenie). 7. Przygotowanie materiałów "na wynos" drukowanie materiałów informacyjne dla słuchaczy (slajdy ukryte) prezentacja przenośna (aby multimedia nie znikały) zapis slajdów jako plików graficznych. Czas3dni (24 godziny) Strona 8 z 15

9 MS Word, MS Publisher przegląd zaawansowanych narzędzi do pracy z tekstem 1. Praca nad dokumentem formatowanie dokumentu za pomocą linijki, tabulatory formatowanie akapitu i znaku numeracja, punktacja, konspekty numerowane tabele: sposoby przedstawiania danych, właściwości tabeli, formatowanie i modyfikacja tabeli, konwersja, wykorzystanie funkcji do obliczeń. 2. Style zasady tworzenia własnych stylów oraz ich wykorzystanie modyfikacja istniejących stylów wykorzystanie inspektora styli wykorzystanie stylów w dokumentach wykorzystanie widoku konspektu przy pracy ze stylami. 3. Przygotowanie dokumentu do wydruku układ dokumentu: marginesy, orientacja nagłówek i stopka oraz sposoby ich modyfikacji wykorzystanie podziału na sekcje podział dokumentu na kolumny. 4. Zaawansowane techniki edycyjne wykorzystywanie i wyświetlanie znaków niedrukowanych sprawdzanie poprawności ortograficznej i gramatycznej, słowniki użytkownika, tezaurus.autokorekta wykorzystanie Malarza Formatów. 5. Obiekty w dokumencie MS Word importowanie danych do Worda z innych programów na przykładzie MS Excel Strona 9 z 15

10 osadzanie elementów graficznych oraz ich formatowanie kształty i pola tekstowe (kanwa rysunku) edytor równań. 6. Tworzenie kompletnego dokumentu tworzenie spisów treści wstawianie przypisów, zakładek oraz hiperłączy. 7. Korespondencja seryjna dokument główny wykorzystywanie baz danych do tworzenia korespondencji seryjnej filtrowanie bazy danych. 8. Nowe możliwości w wersji MS Word 2010 SmartArt szybkie style wykorzystanie bloków konstrukcyjnych. MS Publisher - tworzenie materiałów marketingowych 9. Szablony ułatwiają pracę: Biuletyny Broszury Dyplomy Szablony do importu tekstu z MS Word 10. Budowanie publikacji od podstaw Puste pole tekstowe Dopasowanie treści w polu tekstowym Pola tekstowe z przelewaniem treści Strona 10 z 15

11 Tworzenie dokumentów wielostronicowych Zmiana położenia elementu w stosie 11. Przygotowanie matrycy wielostronicowej publikacji Przygotowanie strony do wlania tekstu Import tekstu z MS Word Wykorzystanie potęgi stylów Szybkie tworzenie tekstu dwukolumnowego 12. Zastosowanie stron wzorcowych Elastyczne nagłówki Wzorce stron parzystych i nieparzystych Numeracja stron Nagłówki i stopki 13. Praca z elementami dokumentu Wstawianie obrazów i otaczanie tekstem Formatowania tabel Tabulatory Wykresy Metoda szkolenia: wykład + warsztaty Czas trwania: 3 dni Strona 11 z 15

12 MS PROJECT:czyli jak planować, kontrolować i analizować projekt Zastosowania MS Project. Podstawowe plansze aplikacji, wyświetlanie informacji o projekcie. Wprowadzanie danych do tabeli zadań, określanie czasów trwania zadań. Zależności pomiędzy zadaniami, czas wyprzedzenia, opóźnienia. Harmonogram Gantt'a i metoda ścieżki krytycznej. Wprowadzanie zadań rekurencyjnych. Lista zasobów, sposoby przypisywania zasobów do zadań. Zastosowanie typów zadań przy tworzeniu i modyfikowaniu harmonogramu. Tworzenie kalendarza projektu, zasobów i zadań. Edycja i formatowanie harmonogramu Gantt'a. Drukowanie informacji pochodzących z projektu. Priorytety zadań. Dostępność zasobów. Rozwiązywanie przeciążeń (konfliktów przypisania zasobów). Wykorzystanie typów zadań do optymalizacji harmonogramu. Wprowadzanie rożnych stawek kosztów dla rożnych zadań, wprowadzanie rożnych stawek w zależnościod daty. Przypisywanie pracy w nadgodzinach. Tworzenie planu bazowego projektu. Kontrola kosztów planowanych (koszt projektu, koszty zadań, koszty zasobów). Śledzenie postępu i kontrola realizacji projektu. Filtrowanie i sortowanie danych projektu. Modyfikowanie widoków aplikacji, dostosowywanie ich do własnych potrzeb, tworzenie nowych. Tworzenie własnych tabel i raportów. Konsolidowanie projektów, praca z wieloma projektami, zasoby w projekcie złożonym. Współpraca MS Project z MS Excel, zapisywanie projektu w formacie HTML. Metoda szkolenia: wykład + warsztaty Czas trwania: 3 dni Strona 12 z 15

13 PODSTAWY KOMPUTERA I SIECI INTERNETOWEJ:czyli od początku 1. Posługiwanie się myszą, rola lewego i prawego przycisku. 2. Wygląd pulpitu, omówienie znajdujących się na nim elementów. 3. Rodzaje okien, podstawowe operacje wykonywane na oknach. 4. Przycisk Start, menu Start Korzystanie z programów dostarczanych wraz z systemem (menu Programy) Wyszukiwanie i otwieranie ostatnio opracowywanych dokumentów (menu Dokumenty) Dostosowywanie środowiska Windows do wymagań użytkownika: menu Ustawienia Panel Sterowania. Korzystanie z pomocy w systemie Windows (menu Pomoc) Wylogowywanie, przełączanie użytkownika, zamykanie systemu Windows. 5. Kosz, odzyskiwanie usuniętych dokumentów. 6. Okno Mój Komputer, przeglądanie i korzystanie z zasobów komputera: dyski, pamięci przenośne, drukarka. 7. Eksplorator Windows Hierarchiczna struktura zasobów, pojęcie folderu, pliku Korzystanie z zasobów własnych i sieciowych Operacje na folderach i dokumentach (tworzenie folderów; kasowanie, kopiowanie i przenoszenie folderów i dokumentów). Typy i rozszerzenia plików Właściwości plików. Menu kontekstowe. 8. Pojęcie skrótu, tworzenie skrótów do najczęściej wykorzystywanych zasobów. 9. Wielozadaniowość środowiska Windows, pojęcie Schowka, przenoszenie danych między programami. 10. Ustawienia systemowe, ustawienia daty i czasu, właściwości ekranu. 11. Oprogramowanie Kategorie i ceny oprogramowania Rodzaje systemów operacyjnych Omówienie dostępnych typów aplikacji biurowych edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów prezentacyjnych, aplikacji bazodanowych, graficznych, multimedialnych, pocztowych oraz przeglądarek internetowych. 12. Sprzęt komputerowy Strona 13 z 15

14 Urządzenia wejścia i wyjścia, identyfikacja portów, do których są podłączone Rozwiązywanie problemów sprzętowych Podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania sieci komputerowych. 13. Zasady funkcjonowania sieci internetowej rodzaje połączeń internetowych sieć WWW World Wide Web 14. Korzystanie z przeglądarek internetowych najpopularniejsze przeglądarki elementy okna przeglądarki Internet Explorer (Firefox, Opera) przeglądanie stron internetowych historia dodawanie i organizowanie zakładek dostosowywanie widoku okna Internet Explorer (Firefox, Opera) 15. Korzystanie z wyszukiwarek internetowych (Google) wykorzystanie znalezionych informacji: zapisywanie całych stron, fragmentów tekstowych i graficznych, drukowanie 16. Planowanie dojazdu, mapy maps.google.pl zumi.pl rozklad-pkp.pl ztm.waw.pl 17. Poczta elektroniczna 18. Czaty obsługa poczty elektronicznej przy użyciu przeglądarki internetowej. przeglądanie wiadomości. wysyłanie i odbieranie wiadomości. książka adresowa. korzystanie z czatów rozmowy publiczne i prywatne 19. Rodzaje zabezpieczeń i ich efektywność zagrożenia związane z pracą w sieci certyfikaty bezpieczeństwa przeznaczenie i instalacja Strona 14 z 15

15 zabezpieczenie komputera przed dostępem innych użytkowników sieci zabezpieczenia antywirusowe, rodzaje wirusów i ich metody działania ustawienia zabezpieczeń firewall zakupy w Internecie Metoda szkolenia: wykład + warsztaty Czas trwania: 4 dni Strona 15 z 15

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: Formuła szkolenia: Opis szkolenia: 120 godzin dydaktycznych (45 min.) konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (45 min.), Formuła szkolenia: konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe Opis

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Excel 2013 PL. Biblia

Excel 2013 PL. Biblia Excel 2013 PL. Biblia Autor: John Walkenbach Excel to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny na rynku, ceniony przez studentów, księgowych i analityków. Program oferuje użytkownikom tysiące zastosowań.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Zasady oceniania INFORMATYKA. gimnazjum

Wymagania edukacyjne. Zasady oceniania INFORMATYKA. gimnazjum Wymagania edukacyjne Zasady oceniania INFORMATYKA gimnazjum 1 1. Podstawa programowa przedmiotu informatyka w Gimnazjum. Cele edukacyjne Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Kurs Komputerowy. Program Kursu. Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut. Microsoft Word Zaawansowany. Microsoft Excel Podstawowy 10 h

Kurs Komputerowy. Program Kursu. Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut. Microsoft Word Zaawansowany. Microsoft Excel Podstawowy 10 h Kurs Komputerowy Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut Microsoft Word Podstawowy 10 h Zaawansowany 10 h Microsoft Excel Podstawowy 10 h Zaawansowany 10 h Microsoft PowerPoint Całośd 10 h Microsoft Outlook

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Zakres merytoryczny szkoleo Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows 1. Wstęp do TCP/IP, 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach

Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA. E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA. E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.Sysło INFORMATYKA. PODRĘCZNIK DLA UCZNIA GIMNAZJUM Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo