Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie Kampania promocyjna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (WRPO) pn. Wielkopolska OK! 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej pn. Wielkopolska OK! Cel: poinformowanie mieszkańców Wielkopolski o efektach wdraŝania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Termin: Kampania zostanie zrealizowana w okresie wrzesień październik (6 tygodni). 3. Miejsce: Kalisz, Konin, Leszno, Piła i Poznań. 4. Przedmiotem zamówienia są: a) Reklama zewnętrzna typu City light Po stronie Wykonawcy zamówienie i wykupienie nośników reklamy zewnętrznej zgodne z planem działań w miastach uczestniczących w wydarzeniach (Poznań, Leszno, Kalisz, Konin, Piła) oraz dostarczenie niezbędnych wydruków typu City light do firmy wynajmującej nośniki. Druk i opłata nośników po stronie Wykonawcy, wstępny projekt plakatu po stronie Zamawiającego. Termin: łącznie 6 tygodni (przy czym pierwszy tydzień obejmuje Poznań, drugi Leszno, trzeci Kalisz, czwarty Konin, piąty Piłę, szósty Poznań). Formaty: Wykonawca powinien dostosować format do wielkości wykupionego nośnika w danym mieście. Poznań, Piła, Konin format: 1200 x 1800 mm, surowiec: papier typu Backlight, gramatura: 170 g, zadruk: 4+0, nakład: Poznań 25 sztuk, Piła 10 sztuk, Konin 10 sztuk. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu lokalizacje w centrum miast i ich obrębie maksymalnie do 5 km od centrum. Lokalizacje powinny uwzględniać jak największe natęŝenie ruchu, okolice węzłów i głównych arterii komunikacyjnych. Kalisz format: 1400 x 2000 mm, surowiec: papier typu Backlight gramatura: 170 g, zadruk: 4+0, nakład: 5 szt. oraz format drugi: 1000 x 1500 mm, surowiec: papier typu Backlight, gramatura 170 g, zadruk: 4+0, nakład: Kalisz 10 sztuk. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu lokalizację w centrum miasta i jego obrębie maksymalnie do 5 km od centrum. Lokalizacja powinna uwzględniać jak największe natęŝenie ruchu, okolice węzłów i głównych arterii komunikacyjnych. 1

2 Leszno - format: plakat A3, surowiec: papier kreda błysk, gramatura 150 g, zadruk: 4+0 nakład: Leszno 10 sztuk. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu lokalizację w centrum miasta i jego obrębie maksymalnie do 5 km od centrum. Lokalizacja powinna uwzględniać jak największe natęŝenie ruchu, okolice węzłów i głównych arterii komunikacyjnych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu maksymalnie 10 dni po podpisaniu umowy szczegółowy harmonogram wraz z lokalizacjami nośników typu City light. b) Mapa Druk mapy Wielkopolski - druk po stronie Wykonawcy, wstępny projekt po stronie Zamawiającego. Mapa zawiera zaznaczone lokalizacje projektów współfinansowanych w ramach WRPO , format: A2 składane do A5 (bigowanie), papier: 90 g offset, druk:4+4, nakład: 3000 szt. KolportaŜ map przez hostessy (dwie osoby). Wytyczne dotyczące hostess: schludny ubiór: niebieska koszulka z hasłem akcji, spódnica. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 5 propozycji portfolio kandydatek do wyboru. W porozumieniu z Zamawiającym hostessy powinny rozdawać przynajmniej w pierwszych dwóch dniach tygodnia w godz. od do mapy w kaŝdym z wyznaczonych miejsc wystawy miejskiej (Poznań sztuk, Kalisz 500 sztuk, Konin 500 sztuk, Piła- 500 sztuk, Leszno- 500 sztuk). Hostessy oprócz map wręczać będą wybranym osobom gadŝety i informatory dostarczone przez Zamawiającego oraz informować zainteresowanych o kampanii informacyjno-promocyjnej pn. Wielkopolska OK!. Informacje oraz szkolenie hostess zapewni Zamawiający. c) Plakat A2 Wydruk, wysyłka, rozmieszczenie plakatów A2 do samorządów oraz Beneficjentów WRPO. Druk po stronie Wykonawcy, wstępny projekt po stronie Zamawiającego, format: A2, surowiec: papier kreda błysk, 150g, zadruk: 4+0, nakład: 90 sztuk. Wykonawca zamieści/naklei plakaty wg następującego podziału: Poznań: 30 sztuk, pozostałe miasta Leszno, Kalisz, Konin, Piła po 15 sztuk. Plakaty powinny być rozmieszczone w takich miejscach jak: betonowe słupy ogłoszeniowe, starostwa powiatowe, urzędy miast, gmin, instytucje kultury itp. d) Spot Radiowy Przygotowanie scenariusza, produkcja i emisja spotu radiowego trwającego nie dłuŝej niŝ 30 sek. (około 24 sek. standard + 6 sek. informacje wymienne, z moŝliwymi zmianami, długość nie moŝe przekroczyć 30 sek.). Radio o zasięgu lokalnym, w którym są emitowane programy o charakterze ekonomiczno-biznesowym, gospodarczym o zasięgu terytorialnym pokrywającym takie miasta jak: Poznań, Kalisz, Piła, Leszno, Konin. Serwis informacyjny radia powinien być co pół godziny. Radio powinno emitować audycje dotyczące giełdy, banków i usług finansowych. Czas emisji: przez okres 6 tygodni trwania kampanii. Ilość emisji razem 120, w jednym tygodniu od poniedziałku do piątku: 20, dziennie 4 emisje nie więcej niŝ 5 minut przed rozpoczęciem programu informacyjnego. 2

3 Emisje powinny być zgodne z harmonogramem kampanii tj. kolejno w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie, Pile. Godziny emisji: Spot powinien informować o kampanii pn. Wielkopolska OK! oraz zachęcać do udziału w konkursie (propozycja po stronie Wykonawcy). Szczegółowy mediaplan Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej 10 dni po podpisaniu umowy. Spoty powinny być zrealizowane w profesjonalnym studiu nagrań. Zalecane jest wykorzystanie do realizacji spotów głosu męskiego oraz dynamicznego podkładu muzycznego. Wszelkie prawa autorskie i pokrewne do spotów radiowych zostaną przekazane po realizacji zamówienia Zamawiającemu. Spoty powinny być nagrane w formacie moŝliwym do odtworzenia w innych mediach, w tym telewizji, Internecie. e) Facebook ZałoŜenie i prowadzenie profilu na Facebooku. Wykonawca załoŝy profil na Facebooku, który zostanie uruchomiony pierwszego dnia rozpoczęcia kampanii. Obsługa profilu prowadzona będzie przez moderatora w nawiązaniu do wszystkich bieŝących działań związanych z kampanią WRPO trwającą sześć tygodni. Do zadań moderatora naleŝeć będą m.in.: aktywne działania prowadzone minimum dwa razy na dobę: zamieszczanie postów, zamieszczanie zdjęć z wystawy ambientowej, informowanie o konkursach oraz moderowanie dyskusji, śledzenie forum i opinii oraz informowanie o poszczególnych wydarzeniach związanych z kampanią. Moderator odpowiada za usuwanie treści nieprzyzwoitych oraz wulgarnych. Zamieszczenie przez Wykonawcę kaŝdej informacji, postu na profilu wymaga kaŝdorazowej akceptacji Zamawiającego. Projekt graficzny profilu Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. Grafika profilu powinna mieć stonowany charakter i uwzględniać kolorystykę zaproponowaną przez Zamawiającego na plakatach, zawierać zestawienie logotypów: Programu Regionalnego, Województwa Wielkopolskiego, Unii Europejskiej oraz hasło: Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski. Profil powinien mieć charakter informacyjno-promocyjny, powinien zawierać elementy graficzne, w tym zdjęcia oraz elementy animowane, w tym filmy w technologii flash. Profil powinien być dostosowany do większości popularnych przeglądarek internetowych, w tym musi obsługiwać co najmniej: MS Internet Explorer od wersji 6.x; Opera, Firefox. Po zakończeniu kampanii profil przechodzi na rzecz Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ciągu tygodnia od zakończenia kampanii wszystkie hasła oraz informacje dotyczące zarządzania profilem. f) Ambient: wystawa/instalacja mebli miejskich Meble Miejskie Przygotowanie, wykonanie, zamontowanie oraz obsługa wystawy i mebli miejskich. Wystawa - zdjęcia projektów WRPO. Dwa rodzaje druków: Poznań - druk soczewkowy, pozostałe miasta (Leszno, Kalisz, Konin, Piła) - druk klasyczny. 3

4 Meble miejskie. KaŜdy mebel - litera pełni funkcję ławki. Wykonawca przygotuje dwa komplety mebli miejskich. Powierzchnia niezbędna do rozstawienia jednego kompletu mebli to ok. 48 m2. Przykładową wizualizację mebli stanowi załącznik nr 1 do SOPZ. Na jeden komplet mebli składają się cztery elementy, kaŝdy z nich przedstawia inną literę alfabetu (W, R, P, O). KaŜda z liter będzie innego koloru. Na kaŝdym meblu w widocznym miejscu umieszczone zostaną logotypy Programu Regionalnego, Województwa Wielkopolskiego i Unii Europejskiej. Kolorystyka mebli w skali CMYK: W-biały C:0, M:0, Y:0, K:0; R- czerwony C:0, M:100, Y:100, K:0; P- Ŝółty C:0, M:30, Y:100, K:0; O niebieski C:100, M:30, Y:0, K:10. Surowiec: zewnętrzna powłoka liter - laminat poliestrowo-szklany, w środku liter znajdują się dodatkowe adaptacje w postaci specjalnych Ŝeber, metali i wzmocnień dla konstrukcji liter. Całość po stosownym sklejeniu zapewnia odpowiednią trwałość i rzetelność całej konstrukcji, która powinna posiadać wszelkie potrzebne atesty niezbędne do pełnienia funkcji mebli miejskich. Meble miejskie powinny spełniać wymogi ergonomiczne umoŝliwiające zamieszczenie ich w przestrzeni miejskiej. Ponadto, Wykonawca zapewni ich odpowiednie mocowanie oraz zadba o ich estetykę w trakcie ekspozycji (co najmniej dwa razy dziennie monitoring, czyszczenie mebli, ewentualnie w przypadku uszkodzenia naprawienie usterek). Meble powinny być chronione przed wszelkimi uszkodzeniami, zaginięciem, zniszczeniem itp. Lokalizacja ambientu: wystawy/mebli miejskich: Poznań centrum miasta. Trzy propozycje lokalizacji przedstawi Wykonawca najpóźniej 10 dni po podpisaniu umowy. Zamawiający zaleca, aby było to miejsce atrakcyjne w centrum Poznania np. Plac Wolności, ul. Półwiejska, Stary Rynek. Ekspozycja w Poznaniu trwać będzie przez cały okres kampanii informacyjnej WRPO (6 tygodni). Pozostałe miasta: wystawa wraz z meblami przemieszczać się będzie w jednotygodniowym odstępie czasowym. Trzy propozycje lokalizacji w kaŝdym mieście przedstawi Wykonawca najpóźniej 10 dni po podpisaniu umowy. Zamawiający zaleca, aby były to miejsca atrakcyjne w centrum miast np. Leszno przestrzeń pod Ratuszem, Konin Plac Wolności, Kalisz przestrzeń pod Ratuszem, Piła tzw. Wyspa. Pojedyncze meble miejskie powinny być rozstawione w róŝnych punktach miast w pierwszych dniach ambientu (w pobliŝu projektów WRPO, propozycje lokalizacji po stronie Wykonawcy), a w ostatnich 2-4 dniach powinny stanąć w jednym, ustalonym z Zamawiającym miejscu zgodnie z ustaloną lokalizacją. Jeden komplet mebli stanowi nagrodę w konkursie dla miast powyŝej mieszkańców i stanie na stałe w mieście zwycięzcy. Regulamin konkursu, wykonanie i przekazanie mebli po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu wystawy jeden komplet mebli przechodzi na własność Zamawiającego, a drugi na rzecz laureata. Wykonawca przekaŝe meble w stanie nienaruszonym. 4

5 Wystawa druk soczewkowy 3D Przygotowanie konstrukcji oraz realizacja wystawy z drukiem soczewkowym 3D. Projekt konstrukcji stanowi załącznik nr 2 do SOPZ. Specyfikacja nośnika dla Poznania: kaseton, druk soczewkowy, format zadruku: 5000 x 1800 mm, surowiec: rama z blachy, elementy z plexi, konstrukcja umoŝliwiająca oświetlenie wydrukowanego plakatu, konstrukcja obciąŝona betonem. Wystawa ma przedstawiać maks. 4 projekty zrealizowane w ramach WRPO, w tym projekty sprzed realizacji oraz po realizacji. MontaŜ, demontaŝ oraz uprzątnięcie miejsca wystawy po stronie Wykonawcy. Meble miejskie/wystawa Piła, Konin, Kalisz, Leszno. W skład ambientu wchodzą meble miejskie oraz konstrukcja do zdjęć typu City light (przykładowa wizualizacja znajduje się w załączniku nr 3). Wystawa będzie transportowana z miasta do miasta i pozostawiona w kaŝdym mieście na okres jednego tygodnia. Po kaŝdorazowym zakończeniu wystawy jej miejsce zostanie uprzątnięte przez Wykonawcę. Specyfikacja nośnika: kaseton podświetlany, format zadruku: 1200 x 1800 mm, surowiec do zadruku: papier typu Backlight, gramatura: 170 g, zadruk: 4+0. Wystawa, składająca się z 4 dwustronnych nośników, przedstawiać będzie projekty zrealizowane w ramach WRPO (łącznie 8 plakatów, 2 zdjęcia na jeden nośnik). Wstępne projekty plakatów po stronie Zamawiającego. Termin zgodny z ekspozycją mebli miejskich. Ubezpieczenie - Wykonawca przyjmuje na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność, za wszelkie szkody na osobie i mieniu podczas realizacji ambientu we wszystkich miejscowościach tj. Pile, Koninie, Kaliszu, Lesznie, Poznaniu. Suma ubezpieczenia nie moŝe być mniejsza niŝ 100 tys. zł. g) Konferencja prasowa Organizacja konferencji prasowej w Poznaniu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (nie później niŝ w ostatnim tygodniu kampanii, tj. w 6 tygodniu, w godzinach przedpołudniowych). Zapewnienie miejsca konferencji po stronie Zamawiającego (Poznań). Wykonawca zapewni oznaczenie mównicy dla prelegentów (Projekt oraz wykonanie oznaczenia po stronie Wykonawcy). Zapewnienie usługi gastronomicznej (cateringowej) podczas konferencji (ostateczny termin Zamawiający poda najpóźniej na 14 dni przed spotkaniem). Liczba gości: do 30 osób. W ramach świadczonej usługi, Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania: śniadania prasowego trwającego nie dłuŝej niŝ godzinę zgodnie z menu stanowiącym załącznik nr 4. Wszystkie potrawy winny być świeŝe i przygotowane tego samego dnia, terminowe przygotowanie i dostarczenie potraw, wyposaŝenie w niezbędny sprzęt, zastawę porcelanową i szkło, stoły nakryte czystymi, jasnymi, wyprasowanymi obrusami oraz dekorację florystyczną i papierowe serwetki, sztućce platerowe (noŝe, widelce, łyŝeczki). Uporządkowanie miejsca po zakończeniu konferencji prasowej i śniadania. Podczas trwania konferencji i śniadania prasowego 5

6 Wykonawca zapewni obsługę kelnerską, która na bieŝąco będzie dbała o uprzątnięcie brudnych naczyń oraz uzupełniała braki. Druk i wysyłka zaproszeń do dziennikarzy zgodnie z listą adresową przygotowaną przez Zamawiającego. Druk po stronie Wykonawcy, wstępny projekt po stronie Zamawiającego, zaproszenie do kopert DL (amerykanek) składane, druk cyfrowy, zadruk dwustronny kolorowy, format: 420x99 mm, po złoŝeniu (bigowane) 210x99 mm, zadruk: 4+4 (CMYK), podłoŝe: kreda błysk 250 g/m2, nakład: 60 sztuk. Koperta z adresem zwrotnym Zamawiającego. Druk plakatu na łukową ściankę konferencyjną (zapewnienie ścianki oraz wstępnego projektu graficznego przez Zamawiającego) druk i montaŝ po stronie Wykonawcy, papier kreda błysk 150 gr, kolor 4+0, wymiar 300 cm x 250 cm. MontaŜ: na magnes. Hostessy do obsługi konferencji prasowej: dwie hostessy obsługujące gości konferencji i roznoszące materiały dla dziennikarzy, schludny i wizytowy strój, garsonka w stonowanym kolorze. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 5 propozycji portfolio kandydatek do wyboru. h) GadŜety Koszulki - wykonanie i dostarczenie koszulek reklamowych po stronie Wykonawcy, wstępny projekt po stronie Zamawiającego, kolor niebieski typu sky blue, zadruk z przodu i z tyłu (do 20 cm x7cm), zadruk z boku (do 10 cm x 4 cm), gramatura: 195, prosty fason, skład: 100 % bawełna. Nadruk wykonany techniką sitodruku. Rozmiary S 10 sztuk, M- 20 szt., L 10 sztuk, XL 10 sztuk,, łączna ilość: 50 sztuk. Przykładowa wizualizacja znajduje się w załączniku nr 5 do SOPZ. Czapeczki - wykonanie i dostarczenie po stronie Wykonawcy. Wstępny projekt po stronie Zamawiającego. Czapeczka 5-cio panelowa, kolor biały z niebieskim daszkiem typu sky blue, rozmiar czapki: regulowany, logotyp umieszczony z przodu, z tyłu i z boku czapki. Rodzaj nadruku: sitodruk, rozmiar zadruku: 9cm x 5cm. Waga czapki: 70 g, łączna ilość: 50 sztuk, materiał: 65 % poliester/35 % bawełna g/m2. Przykładowa wizualizacja znajduje się w załączniku nr 6 do SOPZ. Kurtki (2 rodzaje, męskie i damskie) - wykonanie i dostarczenie we wskazane miejsce po stronie Wykonawcy. Wstępny projekt po stronie Zamawiającego (wskazanie miejsca zamieszczenia logotypów, sposób znakowania: haft). 100% wodoodporny nylon, bez podszewki, odporny na niewielki deszcz i chroniący przed wiatrem. Zapięcie na zamek, kaptur chowany w kołnierzu, troczek u dołu kurtki, jedna zewnętrzna kieszeń z pasem elastycznym i zamkiem, przystosowana do schowania kurtki. Kolor granatowy. Damska wiatrówka, zamek z kontrastowym uchwytem, damski krój, 2 kieszenie boczne, kaptur chowany w kołnierzu, moŝliwość spakowania kurtki w jedną z kieszeni. Kolor granatowy. Materiał: 100% Nylon Gramatura: g/m2. Łączna ilość 50 sztuk (25 damskich, 25 męskich). Rozmiary: damskie 15 x M, 5 x S, 5 x L; męskie: 10 x L, 15 x XL. Przykładowa wizualizacja znajduje się w załączniku nr 7 do SOPZ. 6

7 Breloki lupy - wykonanie i dostarczenie we wskazane miejsce po stronie Wykonawcy. Wstępny projekt po stronie Zamawiającego. Brelok z siedmioma funkcjami: kompas, termometr, gwizdek, szkło powiększające, lusterko, latarka, sznurek do powieszenia na szyję. Lupa oraz lusterko umieszczone są w środku breloka. Ilość 100 sztuk. Przykładowa wizualizacja znajduje się w załączniku nr 8 do SOPZ. i) Dokumentacja fotograficzna i filmowa Obejmuje dokumentację wystawy w pięciu miastach Wielkopolski oraz przygotowanie zdjęć i filmów do zamieszczenia na Facebooku. Filmy z przebiegu kampanii: w formacie do umieszczenia na Facebooku (minimum 10 filmów, kaŝdy po ok. 60 sek., nagrane profesjonalną kamerą o wysokiej rozdzielczości wraz z podkładem dźwiękowym, jakość HD Ready). Minimum 50 zdjęć. Wymagania dotyczące sprzętu fotograficznego: aparat lustrzanka - rozdzielczość minimum 16 mp, lampa błyskowa. Dodatkowo lampa studyjna z własnym niezaleŝnym zasilaniem akumulatorowym, oprogramowanie do obróbki zdjęć. Zdjęcia na Facebooka dostarczane kaŝdorazowo w dniu zdjęciowym najpóźniej do godz Gotowe do zamieszczenia na Facebooka filmy powinny być zmontowane najpóźniej następnego dnia po wykonaniu zdjęć. j) Konkurs dla samorządów Konkurs polegać będzie na przedstawieniu przez samorządy lokalizacji dla realizacji ambientu - mebli miejskich będących jednym z elementów w/w. kampanii. Do zadań Wykonawcy naleŝy: poinformowanie samorządów o konkursie m.in. poprzez wysyłkę zaproszeń zachęcających do udziału, przygotowanie regulaminu konkursu, który powinien zawierać informację o zasadach, kapitule konkursu i jej składzie. Skład kapituły po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do promocji konkursu skutkującej co najmniej pięcioma zgłoszeniami uczestników spełniających załoŝone kryteria w regulaminie. k) Sesji zdjęciowa twarzy kampanii Wykonawca winien przeprowadzić sesję zdjęciową dwóch osób tzw. Twarzy kampanii. Sesja powinna obejmować co najmniej 10 róŝnych ujęć. Zdjęcia wykorzystane zostaną na takich nośnikach jak: city light: 7700 x 9100 px (ok mm x 1540 mm; 150 ppi) plakaty: druk cyfrowy = 1800 x 2700 px (ok. 300 mm x 450 mm; 150 ppi) /// offset = 3600 x 5350 px (ok. 300 mm x 450 mm; 300 ppi) zaproszenia: 450 x 500 px (ok. 70 mm x 80 mm; 150 ppi) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu co najmniej trzy Twarze kampanii. Wymagania: osoba: kobieta/męŝczyzna po 32 roku Ŝycia, która będzie pozytywnie kreować wizerunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 7

8 Poznaniu oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Twarz kampanii powinna być spójna z cyklem spotów produkowanych i emitowanych przez UMWW. Wykonawca zobowiązany jest wkomponować zdjęcia we wstępne projekty druków, które przekaŝe Zamawiający w dniu podpisania umowy. l) Sesja zdjęciowa obiektów finansowanych z WRPO do wystawy na nośnikach opisanych w pkt. F. Cztery komplety zdjęć w kaŝdym komplecie przynajmniej sześć ujęć danego obiektu. Wybór po stronie Zamawiającego. Zdjęcia powinny być wykonane profesjonalnym aparatem cyfrowym typu lustrzanka oraz powinny mieć wysoki poziom artystyczny z uwzględnieniem trendów współczesnego designu. Zdjęcia wykorzystane będą na nośnikach takich jak: city light: 1500 x 1100 px (ok. 250 mm x 170 mm; 150 ppi) plakaty: druk cyfrowy = 450 x 300 px (ok. 75 mm x 50 mm; 150 ppi) /// offset = 900 x 600 px (ok. 75 mm x 50 mm; 300 ppi) wystawa 3D w przypadku kompozycji z 3-4 zdjęć: 6000 x 7200 (ok x 1800 mm; 100 ppi) /// w przypadku jednego duŝego zdjęcia: x 7200 px (ok. 5000x1800 mm; 100 ppi) wystawa pozostałe miasta: 5200x 3300 (ok mm x 820 mm; 100 ppi) zaproszenia: 900 x 600 px (ok.150 mm x 100 mm; 150 ppi) m) Raport Maksymalnie 7 dni po zakończeniu kampanii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport/sprawozdanie z jej przebiegu. Raport/sprawozdanie muszą być sporządzone w formie elektronicznej i zawierać następujące elementy: Daty i miejsca, w których odbyła się kampania Opis zrealizowanych elementów kampanii, w tym konkursów i aktywności Opis elementów nie zrealizowanych wraz z podaniem przyczyn Szacunkowa ilość osób biorąca udział w wydarzeniach (liczba osób odwiedzających wystawy, korzystająca z mebli miejskich, liczba samorządów uczestniczących w konkursie) Dokumentacja fotograficzna/filmowa. UWAGA: Wszystkie projekty graficzne, które przekaŝe Zamawiający mają charakter poglądowy i wymagają modyfikacji. Wykonawca powinien dostosować je do wymogów Zamawiającego tj. zmienić datę, miejsce na zaproszeniu, zmienić twarz kampanii (osoba na plakatach stanowi przykład i z pewnością zostanie zmieniona), wygenerować kody QR i zamieścić na drukowanych materiałach informacyjno-promocyjnych, dodać logotypy patronatów itp. Zamawiający przekaŝe Wykonawcy w dniu podpisana umowy otwarte pliki graficzne za pisane w formacie AI. 8

9 9

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-09-10 14:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295300-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1do SIWZ Główny kod CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest: przygotowanie oraz realizacja VI edycji konkursu pn.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r.

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka z monetą

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka z monetą Załącznik 1 Do Istotnych Postanowień Umowy Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: 1. Brelok z monetą: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 22 sierpnia 2012 r. DT-V.272.1.2012. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona internetowa UMWW

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 22 sierpnia 2012 r. DT-V.272.1.2012. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona internetowa UMWW ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 sierpnia 2012 r. DT-V.272.1.2012 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona internetowa UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu, odzieŝy sportowej oraz materiałów promujących. Symbol CPV: 18412000-0 OdzieŜ sportowa 18333000-2 Koszulki

Bardziej szczegółowo

BDG.V MP Załącznik nr 1A do SIWZ

BDG.V MP Załącznik nr 1A do SIWZ BDG.V.2511.15.2016.MP Załącznik nr 1A do SIWZ I. Część ogólna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część A zamówienia na wykonanie i dostawę artykułów informacyjno-promocyjnych oraz wystawienniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2)

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Przeprowadzenie kampanii reklamowej oraz zapewnienie obsługi technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DS-2.272.1.2012 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II. 1. Opracowanie i wykonanie materiałów do przeprowadzenia konferencji w Starym Dzikowie (teczka, długopis, notatnik komplet) 40 szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Logo: Stop zwolnieniom z WF-u, MSiT. Załącznik nr 1do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Logo: Stop zwolnieniom z WF-u, MSiT. Załącznik nr 1do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Logo: Stop zwolnieniom z WF-u, MSiT Załącznik nr 1do SIWZ 1 Lp. 1. Rodzaj artykułu Smyczka suwak z zawieszką w kształcie logo Liczba 10 000 Opis wymagań Zamawiającego*

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami

I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami Znak sprawy: DOA. 3323-27/10 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami korekta, naświetlenie i druk wydawnictwa, zgodnie z zawartymi

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2014 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2014 Załącznik nr 1do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: a) Podane terminy realizacji/ wykonania druku dla wszystkich wymienionych poniżej pozycji określono włączając

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych dla PPNT Gdynia obejmująca: a. produkcję materiałów promocyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012 MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU MUZEUM REJESTROWANE 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 tel./059/842-40-81; fax. 842-65-18 e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl www.muzeum.slupsk.pl www.muzeum.swolowo.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 79824000-9

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część ogólna 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: a) Podane terminy realizacji/ wykonania druku dla wszystkich wymienionych poniżej pozycji określono włączając

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Szczegółowy harmonogram zrealizowanego programu konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej Białystok 11.01.2010 r Dopracowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego, związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi promocji Województwa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-11/2012 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-11/2012 Załącznik nr 1do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: Za termin realizacji/ wykonania druku przyjmuje się: Dla pozycji: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 19 maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Odpowiedzi na zapytania wykonawców Kraków, dn. 06.09.2011 r. Nasz znak: RG-VIII.272.12.2.2011 Odpowiedzi na zapytania wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Przygotowanie i realizacja materiałów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa opracowania projektów graficznych oraz składu, dokonania tłumaczeń tekstów z języka polskiego na angielski i norweski, angielskiego na polski wraz z redakcją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do WZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest produkcja polegającą na wyprodukowaniu Materiału promocyjnego, - 8-miu ok. 10 min filmów dokumentalnych wg scenariuszów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zestaw mini gier dla dzieci w opakowaniu projekt, wykonanie, dostawa a) logo NSS z dopiskiem Program Regionalny, b) logo województwa lubuskiego z dopiskiem Lubuskie warte zachodu, c) flagę UE wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

mtarget CENNIK 2010 Wyspecjalizowana usługa w portfolio Agory CENNIK 2011

mtarget CENNIK 2010 Wyspecjalizowana usługa w portfolio Agory CENNIK 2011 Wyspecjalizowana usługa w portfolio Agory CENNIK 2011 1 245 cm 170 cm FLAGI PROMOCYJNE produkcja + ekspozycja Ilość 5 sztuk 10 sztuk 30 sztuk 100 sztuk 200 sztuk 1. dzień akcji 700 zł 1400 zł 4 200 zł

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska

UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska Projekt Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski Plac Marii Skłodowskiej Curie 5 60-965

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-1/231/2014 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-1/231/2014 Załącznik nr 1do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: a) Podane terminy realizacji/ wykonania druku dla wszystkich wymienionych poniżej pozycji określono włączając

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 1. KALENDARZ DZIENNY 213 szt. rozmiar: 145 x 205 mm (+/-2 mm), papier: chamois lub równoważny pod względem

Bardziej szczegółowo

III. Wykaz artykułów do wykonania i dystrybucji Lp. Nazwa produktu Liczba (około) Szczegółowy opis produktu

III. Wykaz artykułów do wykonania i dystrybucji Lp. Nazwa produktu Liczba (około) Szczegółowy opis produktu Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Rozeznanie cenowe na wykonanie i dostawę artykułów informacyjno-promocyjnych oraz wystawienniczych do Zamawiającego oraz dystrybucję pakietów promocyjnych I. Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 11 do SIWZ. Wymiar (+/-3%) Ilość. asortymentu

Załącznik nr 3 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 11 do SIWZ. Wymiar (+/-3%) Ilość. asortymentu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Wydział Informacji Europejskiej - Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT GORZÓW WLKP.) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) 1. Długopis 1000 szt. 13,7 x

Bardziej szczegółowo

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH podczas 5. Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2 4 października 2012 Multimedia Reklama w

Bardziej szczegółowo

- poinformowanie mieszkańców Białegostoku o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- poinformowanie mieszkańców Białegostoku o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, Część III SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia Przetarg nieograniczony pt: Przygotowanie kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie nowego systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie Miasta Białystok,

Bardziej szczegółowo

Opis logo i wizualizacji projektu szt. 1 Logo i wizualizacji projektu w formie elektronicznej i papierowej, minimum 3 propozycje.

Opis logo i wizualizacji projektu szt. 1 Logo i wizualizacji projektu w formie elektronicznej i papierowej, minimum 3 propozycje. Załącznik nr 1.1. logo Opis logo i wizualizacji projektu szt. 1 Logo i wizualizacji projektu w formie elektronicznej i papierowej, minimum 3 propozycje. Załącznik nr 1.2. strona internetowa Opis strona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PODPROGOWE Usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PODPROGOWE Usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PODPROGOWE Usługi poligraficzne, drukarskie i kserograficzne Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3,Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych I. Część ogólna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, zwanych dalej materiałami.

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA WYNAJMU POWIERZCHNI POD REKLAMY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2006 rok

OFERTA CENOWA WYNAJMU POWIERZCHNI POD REKLAMY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2006 rok MPK-Łódź Spółka z o.o. OFERTA CENOWA WYNAJMU POWIERZCHNI POD REKLAMY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2006 rok (do zamieszczonych w tabelach cen naleŝy dodać podatek VAT w wysokości 22%) 1. EKSPOZYCJE NA CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-9/231/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-9/231/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: a) Termin realizacji zlecenia w ramach zawartej umowy liczony jest od dnia wstawienia przez Zamawiającego pliku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację usługi dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Usługa druku wydawnictw: broszur i podręcznika dla wnioskodawców oraz innych materiałów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Gdańsk, dnia 15.04.2013 Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia DOA.III-3323-42/10 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie koncepcji kreacyjnej i scenariuszy oraz produkcja 4 filmów promujących Województwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-25/11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Załącznik numer 2 Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno- promocyjnych dla projektu "Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ` SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Usługa przeprowadzenia Kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 na potrzeby Mazowieckiej Jednostki WdraŜania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy i dokonania zakupu

Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy i dokonania zakupu Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy i dokonania zakupu Stowarzyszenie LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich" zwraca się z prośbą o wycenę materiałów promocyjnych o następujących parametrach: 1) Koszulki

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 215117-2011; data zamieszczenia: 09.08.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 215117-2011; data zamieszczenia: 09.08.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 212961-2011 z dnia 2011-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E WO-ZP.2320.31.2015 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych NA D O S T A W Ę K A L E N D A R

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiot zamówienia: Wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Lp. 1 Rama ze srebrnego aluminium Typ: Oznakowanie: Rama ścienna na plakaty-ogłoszenia Aluminiowa rama

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych dla Instytutu Adama Mickiewicza - w podziale na 2 zadania:. Numer ogłoszenia: 226257-2013; data zamieszczenia: 28.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Koszulka damska z motywem serca folk

1. Koszulka damska z motywem serca folk numer sprawy: KP.ZP.D.272.47.2016.AR załącznik nr 2.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III na usługę wykonania i dostawy materiałów służących

Bardziej szczegółowo

1. Wkładki w lokalnej prasie: W trakcie realizacji projektu zostaną przygotowane wkładki formatu A4, które będą

1. Wkładki w lokalnej prasie: W trakcie realizacji projektu zostaną przygotowane wkładki formatu A4, które będą Lp Element promocji Opis Ilość. 1. Wkładki w lokalnej prasie: W trakcie realizacji projektu zostaną przygotowane wkładki formatu A4, które będą 1000 szt. promocja na stronach miesięcznika: Kurier Gryfowski.

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: e- - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn.

Projekt pn.: e- - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn. Maniowy, dnia 29.07.2014 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację zadania pn.: Opracowanie oraz druk informacyjno - promocyjnych: ulotek, plakatów, tablic oraz naklejek samoprzylepnych. Projekt

Bardziej szczegółowo

1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: Materiał: Wymiar dopuszczalny: około Technika zdobienia: Nadruk: Wkład: Opakowanie: Końcówka mechanizmu

1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: Materiał: Wymiar dopuszczalny: około Technika zdobienia: Nadruk: Wkład: Opakowanie: Końcówka mechanizmu 1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: grafit (1500 sztuk), ciemnoczerwony (1800 sztuk) Materiał: metal Wymiar dopuszczalny: około 140 x 10 x 10 mm (+/- 5%) Technika zdobienia: grawer laserowy Nadruk: dwustronny,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 04/03/2015 Wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych dotyczących III Nocy Robotów PIAP CPV:39294100-0

Zapytanie ofertowe nr 04/03/2015 Wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych dotyczących III Nocy Robotów PIAP CPV:39294100-0 Nazwa zamawiającego: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202 02 486 Warszawa Warszawa, 30.03.2015 Zapytanie ofertowe nr 04/03/2015 Wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Wykonanie i dostarczenie kalendarzy promocyjnych na 2014 rok w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. dostawy materiałów promujących Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w ramach PO PT.

Bardziej szczegółowo

Zakres zapotrzebowania

Zakres zapotrzebowania Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 tel. 0 37 00 00, fax. 0 37 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 6 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ (Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I

Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I Załącznik nr 1 Usługa wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. CZĘŚĆ I Gazeta EKofakty Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy Gazety

Bardziej szczegółowo

c) długopis aluminiowy 300 szt.

c) długopis aluminiowy 300 szt. Lp. Nazwa asortymentu Ilość 1. Zestawy konferencyjne (teczki, notesy, długopisy aluminiowe) 300 szt. Wymiar (+/-3%) Zestaw konferencyjny: a) teczka A4 standard 300 szt. b) notatnik A5 300 szt. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni Gdynia, dn. 07.06.2016 r. Specyfikacja gadżetów reklamowych Akademii Morskiej w Gdyni 1. Balony reklamowe Balony pastelowe w kolorze ciemnoniebieskim i białym. Do każdego balonu zatyczka /koszyczek/ i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1. Pytanie 2.

INFORMACJA NR 1. Pytanie 2. Zielona Góra, dnia 04.01.2013 r. u l. L i c e a l n a 9 65-417 Zielona Góra t e l. ( 0 6 8 ) 3 2 8-2 8-9 0 f a x. ( 0 6 8 ) 3 2 4-7 4-4 7 DZIAŁ ZAOPATRZENIA INFORMACJA NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 7 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1.

Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1. Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pt.: Przekształcanie Przedsiębiorstw w Inteligentne Organizacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Załącznik nr 1 część II do SIWZ Lp Nazwa artykułu 1. Koperty C4 2. Koperty C5 3. Teczki A4 (z gumką) Liczba (szt.) Razem 1500 szt. (1200 szt. P1; 300 szt. P2) Razem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szydłowiec, dnia 15 września 2011r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szydłowiec, dnia 15 września 2011r. Szydłowiec, dnia 15 września 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wykonanie broszur i ulotek promocyjnych w ramach promocji projektu pt: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI STREFY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Lublin, Zamawiającym Wykonawcą 1) przygotowanie do druku i druk publikacji promocyjnej

Gminą Miasto Lublin, Zamawiającym Wykonawcą 1) przygotowanie do druku i druk publikacji promocyjnej Zał. Nr 2 a UMOWA NR W dniu... 2007r. w Lublinie pomiędzy Gminą Miasto Lublin, 20-950 Lublin, Pl. Wł. Łokietka 1, reprezentowaną przez : 1.... 2.... zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, a... zwanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Materiały promocyjne w związku z projektem Lubuskie przeciw przemocy Siła w szacunku w rodzinie siła

Bardziej szczegółowo

4.4. Podstawowe minimalne wymagania dotyczące nośników medialnych kampanii: 4.4.1. 4.4.2.

4.4. Podstawowe minimalne wymagania dotyczące nośników medialnych kampanii: 4.4.1. 4.4.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno reklamowej Regionalnego Programu Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na potrzeby Mazowieckiej Jednostki WdraŜania

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.KA /10 Lublin, dnia r.

MUP.PK.III.KA /10 Lublin, dnia r. 1 MUP.PK.III.KA.371-37/10 Lublin, dnia 16.03.2010 r. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor.

Gmina Jawor 59 400 Jawor, Rynek 1 woj. dolnośląskie NIP: 695-13-99-909, REGON: 390647392 tel./fax.: + 48 76 870 22 02 e-mail: um@jawor. PM 342/87-2/0 Jawor, dn. 0 sierpnia 200 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jawor jako Lider Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Pogórza Kaczawskiego - Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Świerzawa, Powiat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Kalendarz dzienny 503 D A5 o wymiarach 145 x 205 mm* w ilości 140 szt.: ilość stron: min. 364, kalendarium (nazwy dni i miesięcy) w 5 językach: polski,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: Wydanie i dostawa wydawnictw sezonowych Opery Wrocławskiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: Wydanie i dostawa wydawnictw sezonowych Opery Wrocławskiej CZĘŚĆ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN: Wydanie i dostawa wydawnictw sezonowych Opery Wrocławskiej Przedmiotem zamówienia jest wydanie

Bardziej szczegółowo

OR-12.3410-40/08 Kraków, 19 marca 2008 r.

OR-12.3410-40/08 Kraków, 19 marca 2008 r. OR-12.3410-40/08 Kraków, 19 marca 2008 r. dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na Zakup materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta Krakowa w 2008 r. Wykonawcy w postępowaniu OR-12.3410-40/08

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): Główny kod CPV: 22462000-6. materiały reklamowe 2. Kategoria usług: 27 3. Przedmiotem niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Departamentu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r.

Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r. Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r. W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Bardziej szczegółowo

targetowanie kampanii na minimum 5 województw: województwo świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie i małopolskie, przygotowanie raportu

targetowanie kampanii na minimum 5 województw: województwo świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie i małopolskie, przygotowanie raportu Przeprowadzenie kampanii marketingowej i działań promocyjno-reklamowych minimum 3 kompleksowych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie 3 różnych gmin Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl; e-mail: sekretariat.ba@mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna Lp. 1 Typ: Ilość: 500 Kubek Ocean (M/040/B) Kubek typu Ocean (M/040/B) Kubek wykonany z porcelany poj. 300 ml. Średnica: 68 mm. Wysokość: 125 mm. Pojemność: 300 mm.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi cz.3. 1. Proszę o podanie czy teczka ofertowa ma być z kartonu i jaka gramatura?

Pytania i odpowiedzi cz.3. 1. Proszę o podanie czy teczka ofertowa ma być z kartonu i jaka gramatura? Pytania i odpowiedzi cz.3 1. Proszę o podanie czy teczka ofertowa ma być z kartonu i jaka gramatura? ODP: Teczka ofertowa powinna być wykonana z papieru kredowego o gramaturze 350g. 2. Ze względów technologicznych

Bardziej szczegółowo

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego Nr postępowania: DOA-IV.272.17.2016 Zał.do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia usługa druku polegającą na realizacji dwóch zadań w ramach projektu Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Bardziej szczegółowo