I. Część I Opracowanie materiałów graficznych dla wydarzeń organizowanych przez Dział Centrum Designu Gdynia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Część I Opracowanie materiałów graficznych dla wydarzeń organizowanych przez Dział Centrum Designu Gdynia"

Transkrypt

1 PPNT Załącznik nr 5 do siwz Dot.: przetargu nieograniczonego poniżej euro w trzech częściach na zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla PPNT Gdynia. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Część I Opracowanie materiałów graficznych dla wydarzeń organizowanych przez Dział Centrum Designu Gdynia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: A. Opracowanie projektów graficznych bieżących wydarzeń organizowanych przez Dział Centrum Designu Gdynia Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego Gdynia w tym: 1. TRAWA DO RZECZY Czas realizacji: maj 2015 Projekt mający na celu eksploracje miejskich skwerów i parków miejsca, które istnieją i stanowią potencjał Gdyni i nadający im nowe czytelne funkcje rekreacyjne. Zadaniem projektu jest kreowanie NOWY WYRÓŻNIKÓW miasta cenionego za wysoką jakość życia mieszkańców. Podnoszenie ATRAKCYJNOŚĆ TERENÓW ZIELONYCH i znajdowanie miejsce na DESIGN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, tworząc zestaw obiektów dedykowanych Gdyni. Ilość Projekty Graficzne: a. jeden wzór plakatu (rozumiany jako komplet) w tym: format do wydruku (411 mm 588 mm z uwzględnieniem pustej ramki 8 mm, 300 dpi.), format cyfrowy (format jpg. rozdzielczość 72 dpi). Specyfikacja treści: W plakacie należy zamieścić logotyp Trawa do Rzeczy zgodnie z zasadami; plakat uwzględnia tekst o 3 wydarzeniach, ogłoszenie o konkursie oraz część graficzną nawiązującą do plenerowego/ aktywnego charakteru imprezy. 1 kpl.

2 b. pocztówka( mm) 1 szt c. cover dla profilu Facebook ( pieli) d. przypinki (średnica 38 mm) 3 szt. e. banner internetowy ( pi.) f. banner internetowy ( pi.) g. banner internetowy ( pi.) h. banner internetowy ( pi.) Wszystkie materiały graficzne muszą być utrzymane w stylistyce nawiązującej do plenerowego aktywnego charakteru imprezy, zawierać terminy i hasło wydarzenia, grafikę i logotypy CDG, PPNT Gdynia, Miasto Gdynia. Zamawiający wymaga zastosowania jednolitej koncepcji projektu, który zostanie umieszczony na wszystkich elementach wskazanych w pkt. 1 pkkt. a-h. 2. WYDARZENIA CENTRUM DESIGNU GDYNIA : Czas realizacji: kwiecień czerwiec wrzesień październik listopad 2015 Wydarzenia dotyczące edukacji w zakresie projektowania, dobrych praktyk projektowych, design managementu, trendów w projektowaniu i specjalistycznych szkoleń dla projektantów. Projekty Graficzne: a. projekt plakatu (rozumiany jako komplet), w tym: dostosowanie graficzne szablonu plakatu do konkretnego wydarzenia organizowanego przez Centrum Designu Gdynia format do druku (Wymiary plakatu: 500 mm 707 mm; 300 dpi) dostosowanie graficzne szablonu plakatu do konkretnego wydarzenia organizowanego przez Centrum Designu Gdynia format cyfrowy (format jpg. rozdzielczość 72 dpi), Specyfikacja treści : plakat uwzględnia daty i miejsce odbywania się wydarzenia, część graficzną nawiązującą do charakteru imprezy, oraz identyfikacji wizualnej Centrum Designu Gdynia, grafikę i logotypy CDG, PPNT Gdynia, Miasta Gdynia + ewentualnych patronów partnerów. 1 kpl

3 b. banner internetowy ( pi.) c. banner internetowy ( pi.) d. banner internetowy ( pi.) e. banner internetowy ( pi.), f. cover dla profilu Facebook ( pieli), Wszystkie materiały graficzne muszą odzwierciedlać charakter imprezy, zawierać terminy i hasło wydarzenia, grafikę i logotypy CDG, PPNT Gdynia, Miasto Gdynia. Zamawiający wymaga zastosowania jednolitej koncepcji projektu, który zostanie umieszczony na wszystkich elementach wskazanych w pkt. 2 pkkt. a-f. 3. PREZENTACJA WYSTAW CDG NA WYDARZENIACH POŚWIĘCONYCH PROJEKTOWANIU Czas realizacji: wrzesień 2015 Projekty Graficzne: Specyfikacja treści: uwzględnia daty i miejsce odbywania się wydarzenia, część graficzną nawiązującą do charakteru imprezy oraz identyfikacji wizualnej Centrum Designu Gdynia, grafikę i logotypy CDG, PPNT, Miasta Gdynia + ewentualnych patronów partnerów; a. banner internetowy ( pi.), b. banner internetowy ( pi.), c. banner internetowy ( pi.), d. banner internetowy ( pi.), e. cover dla profilu Facebook ( pi.) f. przypinki (średnica 38 mm) Wszystkie materiały graficzne muszą odzwierciedlać charakter imprezy, zawierać terminy i hasło wydarzenia, grafikę i logotypy CDG, PPNT Gdynia, Miasto Gdynia. Zamawiający wymaga zastosowania jednolitej koncepcji projektu, który zostanie umieszczony na wszystkich elementach wskazanych w pkt. 3 pkkt. a-f. 4. GDYNIA CITY TRANSFORMERS Czas realizacji: wrzesień 2015 Gdynia City Transformers to cykliczny konkurs dla młodych projektantów/studentów organizowany we współpracy z Miastem Gdynia, którego celem jest podnoszenie jakości wizualnej oraz estetycznej przestrzeni miejskiej w Gdyni.

4 Projekty Graficzne: a. plakat (rozumiany jako komplet) w tym: - format do druku (500/700 mm, 300 dpi.) format cyfrowy (format jpg. rozdzielczość 72 dpi) Specyfikacja: plakat uwzględnia daty i miejsce odbywania się wydarzenia, część graficzną nawiązującą do charakteru imprezy, oraz identyfikacji wizualnej Centrum Designu Gdynia, grafikę i logotypy CDG, PPNT Gdynia, Miasta Gdynia + ewentualnych patronów partnerów; 1 kpl. b. banner internetowy ( pi.) c. banner internetowy ( pi.) d. banner internetowy ( pi.) e. banner internetowy ( pi.) f. cover dla profilu Facebook ( pi.) Wszystkie materiały graficzne muszą być utrzymane w stylistyce poprzednich edycji, tj. wykorzystywać robota, oraz zawierając część graficzną nawiązującą do charakteru imprezy, terminy i hasło wydarzenia, grafikę i logotypy CDG, PPNT Gdynia, Miasto Gdynia. Zamawiający wymaga zastosowania jednolitej koncepcji projektu, który zostanie umieszczony na wszystkich elementach wskazanych w pkt. 4 pkkt. a-f. 5. URODZINY CENTRUM DESIGNU GDYNIA Czas realizacji: październik 2015 Cykliczne wydarzenie raz w roku organizowane przez Centrum Designu Gdynia w celu podsumowania dotychczasowych działań Instytucji wraz ze świętowaniem rocznicy uruchomienia CDG. Na wydarzenie składają się warsztaty, wystawa, wykłady oraz bankiet podsumowujący całość.

5 Projekty Graficzne: a. projekt plakatu (rozumiany jako komplet), plakat format do druku (Wymiary plakatu: 707 mm 500 mm, 300 dpi) plakat format cyfrowy (format jpg. rozdzielczość 72 dpi). Specyfikacja: plakat uwzględnia daty i miejsce odbywania się wydarzenia, część graficzną nawiązującą do charakteru imprezy, oraz identyfikacji wizualnej Centrum Designu Gdynia, grafikę i logotypy CDG, PPNT, Miasta Gdynia + ewentualnych patronów partnerów; 1 kpl. b. Zaproszenie na urodziny CDG, składane na pół z formatu do formatu c. banner internetowy ( pi.) d. banner internetowy ( pi.) e. banner internetowy ( pi.) f. banner internetowy ( pi.) g. cover dla profilu Facebook ( pi.) h. stopka do maila (wymiary pieli, 90 dpi) Wszystkie materiały graficzne muszą odzwierciedlać charakter imprezy, zawierać terminy i hasło wydarzenia, grafikę i logotypy CDG, PPNT Gdynia, Miasto Gdynia. Zamawiający wymaga zastosowania jednolitej koncepcji projektu, który zostanie umieszczony na wszystkich elementach wskazanych w pkt. 3 pkkt. a-h. B. Wymagania w zakresie materiałów graficznych tj.: projektów graficznych i typograficznych wymaganych na etapie złożenia oferty. 1. Wykonawca na podstawie zapisów dla części I zamówienia określonych w pkt. A niniejszej tabeli załączy do oferty wstępne projekty graficzne w wersji papierowej w formacie A4 tj.: Layout plakatu Trawa do Rzeczy, Layout Banner internetowy Trawa do Rzeczy, które będą podlegać ocenie wg kryteriów określonych w rozdziale 15 pkt. 3 ppkt 2-4 Siwz. C. Wymagania w zakresie wszystkich materiałów graficznych tj.: projektów graficznych i typograficznych. 1. Wykonawca po podpisaniu umowy wykona oraz dostarczy zaakceptowane przez Zamawiającego projekty graficzne do upływu terminów określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania grafiki zgodnie z zasadami projektowania graficznego, przy zastosowaniu właściwego kodowania informacji do kształtów i kolorów oraz mając na uwadze sugestie, wrażenia estetyczne Zamawiającego, wpływ elementów graficznych oraz ich kształty na układ informacji. Komunikaty muszą być prawidłowo skonstruowane wizualnie. Wszystkie projekty przygotowane przez Wykonawcę muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu zapewnienia spójności i akceptacji modyfikowanych projektów graficznych. D. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi według terminów pośrednich, które znajdują się w harmonogramie realizacji zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ (Część I zamówienia).

6 II. Cześć II Produkcja materiałów informacyjno promocyjnych dla wydarzeń organizowanych przez Dział Centrum Designu Gdynia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: A. Produkcja materiałów informacyjno - promocyjnych wydarzeń organizowanych przez Dział Centrum Designu Gdynia Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego Gdynia w tym: Ilość 1. TRAWA DO RZECZY Czas realizacji : maja 2015 Plakat - format: mm z uwzględnieniem pustej ramki 8 mm, - surowiec: papier offsetowy gr. 150 g, - kolorystyka: 4 + 0, - 1 wzór, Pocztówka - format: mm, - surowiec: papier offsetowy gr. 350, - kolorystyka: 4 + 2, - 1 wzór 50 szt. 2. WYDARZENIA CENTRUM DESIGNU GDYNIA Czas realizacji: kwiecień czerwiec wrzesień październik listopad 2015 października plakat 2014r. - format: B2 ( mm), - surowiec: papier offsetowy gr. 150g, - kolorystyka: 4 + 0, - 5 wzorów, 5 50 szt. 3. PREZENTACJA WYSTAW CDG NA WYDARZENIACH POŚWIĘCONYCH PROJEKTOWANIU Czas realizacji: wrzesień 2015 Przewodnik po festiwalu (katalog) - format: 12,5 21 cm; - okładka 44 ze skrzydełkami; 300 szt. - surowiec: papier offsetowy gr. 250; - wnętrze 11 (96 stron) + 44 (16 stron) razem stron surowiec: papier offsetowy gr. 100; - szyto-klejone; - skrzydełka o długości do 8 cm każde; 4. GDYNIA CITY TRANSFORMERS Czas realizacji : wrzesień 2015 Plakat - format: B2 ( mm), - surowiec: papier offsetowy gr. 150 g, - kolorystyka: 4 + 0, - 1 wzór, URODZINY CENTRUM DESIGNU GDYNIA Czas realizacji : października 2015

7 plakat - format: mm z uwzględnieniem pustej ramki 8 mm, - surowiec: papier offsetowy gr. 150g, - kolorystyka: 4 + 0, - 1 wzór, 50 szt. Zaproszenie Z formatu złożenie na pół do formatu surowiec: papier offsetowy gr. 200 gr, - kolorystyka: 4 + 4, - 1 wzór, B. Wymagania w zakresie wykonania oraz dostawy materiałów w ramach części II zamówienia 1. Dostarczone materiały będą spełniały wymagania Zamawiającego, jeżeli ich jakość i technologia wykonania będą odpowiadały opisowi, oznakowanie i nadruk będą zgodne z projektami graficznymi przekazanymi przez Zamawiającego. 2. Wszystkie ostatecznie wykonane materiały informacyjno-promocyjne Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt do siedziby Zamawiającego w Gdyni. C. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi według terminów pośrednich, które znajdują się w harmonogramie realizacji zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ ( Część II zamówienia). Cześć III Produkcja materiałów informacyjno - promocyjnych dla wydarzeń organizowanych przez Dział Komunikacji Zadanie nr 1: Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych na Gdynia E()plory Week Zadanie nr 2: Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla Działu Komunikacji PPNT Zadanie nr 1: Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych na Gdynia E()plory Week Opis wydarzenia E()plory: pierwszy w Polsce Festiwal promujący młodzież o zainteresowaniach naukowych i firmy oparte na innowacjach i technologiach. E()plory to m.in. konkurs naukowy, targi naukowo-technologiczne, staże, konkursy międzynarodowe. Przedmiot zamówienia: A. Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno promocyjnych na Gdynia E()plory Week Ilość 1. Plakaty konkursowe karton, gramatura 400 gm, cięcie do formatu mm (pion), druk cyfrowy UV 30 różnych wzorów 30 szt. 2. Zaproszenia Gdynia E()plory Week 3015 cm, kreda satyna 350g, druk dwustronny full kolor, składane do 1515 cm (4 strony) 3. Zaproszenia Kongres E()plory cm, 300 szt. 200 szt.

8 kreda satyna 350g, druk dwustronny full kolor, składane do 1515 cm (4 strony) 4. Identyfikatory dla uczestników A6, kreda mat 250g, druk full kolor jednostronny, 12 różnych wzorów (Młodzi Naukowcy - 50, Opiekunowie - 30, Organizatorzy - 10, Wolontariusze - 35, Jury - 15, Kongres - 200, Strefa Start-up - 30, Media - 40, Gość - 30, Partner - 25, International Participants - 15, Festiwal - 20) 5. Mapki z programem i agendą do ID A4 kreda mat 170g, druk dwustronny kolor, składane do A6, 12 różnych wzorów (Młodzi Naukowcy - 50, Opiekunowie - 30, Organizatorzy - 10, Wolontariusze - 35, Jury - 15, Kongres - 200, Strefa Start-up - 30, Media - 40, Gość - 30, Partner - 25, International Participants - 15, Festiwal - 20) 6. Smycze reklamowe z nadrukiem Szerokość 15mm, długość 45 mm, nadruk full kolor dwustronny materiał poliester karabińczyk standardowy 7. Foldery informacyjne Gdynia E()plory Week 36 stron, 32 strony środka, papier kreda błysk 150g 4 strony okładka, 250g, lakier dyspersyjny matowy 1+1 format 2121 cm po złożeniu, druk 4+4, szycie 8. Foldery informacyjne Kongres E()plory stron, 28 strony środka, papier kreda błysk 150g 4 strony okładka, 250g, lakier dyspersyjny matowy 1+1 format 2121 cm po złożeniu, druk 4+4, szycie 200 szt. 9. Ulotka dla uczestników zagranicznych A4 składane do A5, kreda satyna 170g, 20 szt.

9 druk dwustronny full kolor 10. Ścieżki edukacyjne E()plory A4 składane do A5, kreda satyna 170g, druk dwustronny full kolor 11. Wydruki na piance (nagrody dla Laureatów) cm, pianka kappa 5 mm, druk uv na piance bezpośrednio, 3 różne projekty 3 szt. 12. Koszulki dla Młodych Naukowców T-shirt uniwersalny 150g, kolor: żółty, nadruk 2 kolory (rozmiar A5) z przodu koszulki 50 szt. 13. Koszulki dla wolontariuszy T-shirt uniwersalny 150g kolor: szary, nadruk A5 z przodu koszulki (2 kolory), nadruk A4 z tyłu koszulki (1 kolor) 30 szt. 14. Oznaczenie terenu - wydruki A3, kreda satyna 250g, druk jednostronny kolor + laminowane 20 szt. 15. Kotyliony model z dwukolorowymi wstążkami (kolor żółty i szary) zbliżony do modelu w załączniku nr 1, nadruk dwukolorowy żółtych przypinkach 9 szt. 16. Dyplomy, podziękowania A4 kreda satyna 350g, nadruk jednostronny full kolor 250 szt. 17. Plakaty A2 do komunikacji miejskiej A2 kreda błysk 170g, nadruk full kolor 4+0 jednostronny 18. Plakat B1 B1 kreda błysk 170g, 10 szt.

10 nadruk full kolor 4+0 jednostronny 19. Płachty do roll-upów 20. Baner przed PPNT 21. Baner na bramownice 22. Przypinki (piny) cm, blockout druk lateksowy Usługa wymiany płacht w posiadanych stelażach cm, dziurkowanie z 4 stron, druk lateksowy full kolor usługa montażu do 7 dni od podpisania umowy i demontażu w dniu na ścianie budynku PPNT 6,1 1,7 m brutto 6,0 1,6 m netto pole widoczności druk lateksowy full kolor Średnica 380 mm, 20 wzorów 3 szt. 2 szt. 23. Krówki reklamowe Opakowanie z nadrukiem 2 kolory 50 kg 24. Balony reklamowe z patyczkami Nadruk 1 kolor B. Wykonanie zadania w ramach 3 części zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy do dnia r., (w tym 300 żółtych, 200 szarych) Zadanie nr 2: Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla działu Komunikacji PPNT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: l. sztuk A. Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych dla działu Komunikacji PPNT 1. Ulotka pocztówkowa Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt ulotki 1000 szt. OPIS: - format a6, - papier 300g, matowy - pokryte na jednej stronie folią błyszczącą - dwustronne, z informacją o Strefie Startup Gdynia (godziny otwarcia, adres, tel., krótka idea itd.) - nadruk 4+4 według projektu dostarczonego przez Zamawiającego - zgodność z wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego 2. Notes 2000 szt.

11 Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt notesów OPIS: rozmiar A5 i A6 blok biurowy w linie, 50 kartek, bez okładki, klejony na górze (wzdłuż krótszego boku) papier w kolorze ecru, bezkwasowy kartki w linie, w kolorze odcieniu szarości nadruk zgodny z zasadami identyfikacji wizualnej na górze logotyp Gdynia Innowacyjna i PPNT Gdynia, na dole logotypy Centrum Designu Gdynia, Innowacje Społeczne Gdynia, Strefa Startup Gdynia, Laboratorium PPNT, Zgodność z wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia Nakład: A szt., A szt. 3. Roll-up z torbą w zestawie z nadrukiem dwustronny, system banerowy - konstrukcja aluminiowa, w podstawie montowany wymienny cartridge: tuba wykonana z aluminium z mechanizmem rolującym (sprężyna + wałek) oraz planszą graficzną wewnątrz, wymiary planszy graficznej cm (dopuszczalna różnica +/- 2 cm na każdym wymiarze) plansza drukowana tuszami wodnymi CMYK, w rozdzielczości 720 dpi na papierze matowym powlekanym o gramaturze minimum 170g/m2. Papier pokrywany laminatem z filtrem UV - od strony nadruku matowy o grubości 125mic, na odwrocie planszy laminat błyszczący o grubości 75mic, w zestawie maszt aluminiowy trójdzielny, listwa górna przykręcana do planszy, system spakowany w pokrowiec materiał: ortalion, wyposażony w zamek błyskawiczny, uchwyt oraz miejsce na wizytówkę. Wytyczne dodatkowe ( 1000 szt. A5, 1000 szt. A6) Wykonawca przekaże próbny egzemplarz ulotki. Po akceptacji przez Zamawiającego egzemplarza próbnego produktu, Wykonawca przystąpi do realizacji wykonania zamówienia. Egzemplarz próbny musi mieć nadruk identyczny z docelowym oraz technologia użyta do naniesienia musi być tożsama z użytą przy wykonywaniu zamówienia. Dostarczone materiały będą spełniały wymagania Zamawiającego, jeżeli ich jakość i technologia wykonania będą odpowiadały opisowi, oznakowanie i nadruk będą zgodne z projektami graficznymi przekazanymi przez Zamawiającego. Wszystkie egzemplarze próbne na poszczególnych etapach pracy oraz ostatecznie wykonane materiały informacyjno-promocyjne Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt do siedziby Zamawiającego w Gdyni. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zwracania Wykonawcy materiałów próbnych. Wykonanie zadania w ramach 3 części zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia r.

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, nadruk i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Część ogólna I części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Preambuła Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji, realizacja kampanii informacyjnej, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi druku materiałów reklamowych na potrzeby Narodowego Forum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES Strona1 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5) Termin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do siwz (załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Słownik terminów i skrótów: Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają: Zamawiający - Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. 3. Zamawiający i Wykonawca wskażą osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia.

SPECYFIKACJA. 3. Zamawiający i Wykonawca wskażą osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Załącznik nr 5 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 10/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów promocyjno- reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gosir.dzpi.2710.3.2014 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gosir.dzpi.2710.3.2014 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY zawarta w Gdyni w dniu... 2014 roku pomiędzy: Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa (81-538 Gdynia), ul. Olimpijska 5/9 reprezentowanym przez Dyrektora Marka Łucyka, zwanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie artykułów informacyjnopromocyjnych na potrzeby projektu pn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I Przygotowanie spotów reklamowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I Przygotowanie spotów reklamowych Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: ZP/PRPW/P/PN/1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Przygotowanie spotów reklamowych Spot reklamowy 30 sek. Ilość Opis Termin realizacji 2 Produkcja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację Targów dla Przedsiębiorczych 2014

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację Targów dla Przedsiębiorczych 2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację Targów dla Przedsiębiorczych 2014 Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 06 czerwca 2014 r. dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot, o których mowa w 5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień przez Data Techno Park Sp. z o.o. Data Techno

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. 3 Nazwa przedmiotu zamówienia Teczka konferencyjna Strona Internetowa Oferta inwestycyjna Szt. 500 500 4 Roll-Up 3 5 Cykl publikacji 6 Spot radiowy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU 5.3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP.

POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU 5.3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU 5.3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. NAZWA OPIS ILOŚĆ 1. Broszura informacyjna Format: 210 x 210 mm. Papier: okładka - kreda

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków akcydensowych, druków promocyjnych oraz publikacji wydawanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 http://www.pan.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/8/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/8/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 17 marca 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/8/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Legnica, dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 8 2015-03-09 16:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro w dwóch częściach

Bardziej szczegółowo