ISSN Sierpień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1426-9558 Sierpień 2011"

Transkrypt

1 ISSN Sierpień 2011

2 Szanowni Państwo. Dzisiejsza uroczystość zorganizowana jest z okazji jubileuszu XX-lecia samorządu pielęgniarek i położnych oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Dwadzieścia lat temu liderki pielęgniarstwa, które były zaangażowane w tworzenie samorządu zawodowego, osiągnęły sukces. Parlament uchwalił ustawę o samorządzie zawodowym, która określiła zadania i dała podstawydo tworzenia struktur samorządu. W naszym regionie w dniu r. zorganizowano I Okręgowy Zjazd Wyborczy. Lokalne liderki pielęgniarstwa bardzo aktywnie uczestniczyły we wszystkich działaniach na szczeblu krajowym i lokalnym. Do takich osób należała Koleżanka Teresa Włochal, która została pierwszą Przewodniczącą Rady w naszej Izbie. Tak, jak zwykle przy jubileuszach rozważa się wydarzenia z minionego okresu, tak i my analizujemy, co zmieniło się przez te dwadzieścia lat. W tym okresie nasze zawody uzyskały rangę zawodów samodzielnych - z pielęgniarstwa podporządkowanego, służalczego, drugoplanowego doszliśmy do pielęgniarstwa decyzyjnego, samodzielnego, twórczego, ale również o czym zawsze musimy pamiętać odpowiedzialnego. Wielokrotnie zmieniły się drogi dochodzenia do zaszczytnej profesji pielęgniarki i położnej, od liceum pielęgniarskiego, aż do poziomu akademickiego, który dzisiaj jest obowiązujący. Obecnie chętniej podnosimy kwalifikacje zawodowe. Rozwinęło się bardzo kształcenie podyplomowe zarówno jego wszechstronność, poziom, jak i ranga. Liczba pielęgniarek i położnych posiadających specjalizację w różnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa systematycznie rośnie oraz przyczynia się do rozwoju profesjonalizacji tych zawodów. Pielęgniarki i położne zaangażowane są również w rozwój pielęgniarstwa jako nauki, tytuły naukowe doktora, czy też profesora, coraz częściej pojawiają się przed nazwiskami liderek zawodów. Zostali powołani konsultanci krajowi i wojewódzcy w wielu dziedzinach pielęgniarstwa, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu przyczyniają się do tworzenia i utrzymywania wysokiej jakości i standaryzacji opieki pielęgniarskiej i położniczej. W dobie samodzielności zarównogospodarczej, jak i zawodowej, konsultanci stali się nieodzownymi doradcami w wielu problemach nie tylko dla instytucji, która ich powołuje, ale także dla naszego środowiska. Dzięki powstaniu samorządu nasze środowisko ma możliwość wyrażania swoich opinii i wskazywania kierunków zmian w obszarze ochrony zdrowia i całej polityki zdrowotnej. Pielęgniarki i położne są obecne w wielu strukturach państwowych zarówno na szczeblach wojewódzkich, jak i krajowych, coraz śmielej angażują się w te działania mając świadomość, iż decyzje dotyczące tych profesji i środowiska nie mogą zapadać bez naszego udziału. Muszę również zaznaczyć, że minione lata nie był to czas tylko sukcesów, były i są również trudności, ale znamy je wszyscy z codziennego wykonywania swoich zawodowych obowiązków w różnych obszarach, codziennie zdobywamy siły na ich pokonywanie i rozwiązywanie. Wierzę, że tej energii starczy nam na wiele lat, a osiągnięcia, nawet drobne sukcesy i wdzięczność pacjentów wyrażana uśmiechem i wielkim słowem dziękuję, stanowić będzie niewyczerpalne jej źródło. Wykonując zawody posiadające rangę zawodów zaufania publicznego ciągle musimy dbać o wysoce etyczny stosunek do osób, którymi się opiekujemy, którzy powierzają nam swoje zdrowie i życie. Dążyć też do prawidłowych relacji w zespołach terapeutycznych i dbania o utrzymanie i podnoszenia prestiżu zawodu. Samorząd zawsze dbał o to i będzie to czynił nadal, aby te zawody kojarzone były z profesjonalizmem, życzliwością, etycznym postępowaniem i ogromnym szacunkiem dla potrzebującego człowieka. Minione 20 lecie to czas wielu zmian, ale także okres poszukiwania i ustalania tożsamości zawodowej. Musimy pamiętać o kultywowaniu symboli i tradycji zawodowych. Jak ochoczo wiele lat temu przyjęliśmy decyzję o zdjęciu czepków z głowy i pozostawieniu ich w randze symbolu, a nie codziennej wizytówki pielęgniarki, położnej wywołało to aplauz środowiska zawodowego, chyba zaskoczenie podopiecznych, a teraz budzi sentyment. Już 2 lata temu absolwenci PUM kierunku pielęgniarstwo, a następnie położnictwo powrócili do uroczystości czepkowania. Jakże uroczystego momentu, który każda z nas pamięta i na pewno z łezką w oku wspomina. W trosce o utrzymanie i kultywowanie tradycji zawodowych, podnoszenia świetności tych profesji w dniu 22 września 2010 r. uchwałą nr 76 Rada SIPiP nadała sztandar naszej Izbie. Natomiast w minioną niedzielę, czyli 15 maja 2011r., dzięki zaangażowaniu członków samorządu, przedstawicieli Rady SIPiP odbyła się doniosła uroczystość poświęcenia sztandaru przez Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Jako Przewodnicząca Rady przekazałam sztandar Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Uroczystość uświetnił nasz chór pod kierownictwem Pani dyrygent Agaty Pawłowskiej. Rada SIPiP podjęła także decyzję o odtworzeniu historii naszej Izby, czyli stworzeniu kroniki. Wymagało to wielu godzin pracy, poszukiwań zdjęć, terminów wydarzeń, ale udało się - mamy naszą kronikę z minionego dwudziestolecia. Ogromnym zaangażowaniem w tej pracy wykazała się Koleżanka Teresa Włochal, której bardzo serdecznie dziękuję. Myśląc o osobach, które w szczególny sposób angażują się w działania na rzecz naszego środowiska, Rada SIPiP przygotowała nasze własne samorządowe odznaczenie. W dniu dzisiejszym po raz pierwszy odznaczenia te zostaną wręczone członkom naszego samorządu. Niech te symbole stanowią o świetności i istocie zawodów oraz wzmocnią symbolikę pielęgniarstwa i położnictwa na obszarze działania naszej izby, a patrząc na nie pamiętajmy o tych, którzy wiele uczynili dla tworzenia samorządu, rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. Stawiajmy sobie coraz śmielsze cele i wyzwania, nie bójmy się trudności, bo razem jesteśmy je w stanie pokonać, choć czasami wymaga to od nas wielu wyrzeczeń, determinacji i cierpliwości. Jestem przekonana, że znajdziemy siły, które pozwolą nam na realizację postawionych celów. Przewodnicząca Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Maria Matusiak

3 Historia XX - lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych

4 Nasz Rodowód, Nasz Początek Marzenia o samorządności pielęgniarek i położnych sięgają roku Wówczas to, w atmosferze wielkiego społecznego zrywu wolnościowego postępowe środowiska pielęgniarek propagowały tę ideę, dostrzegając w niej szans na rozwój i niezależność naszej grupy zawodowej. W owym czasie to ziarno zaledwie zakiełkowało. Stan wojenny odsunął na wiele lat marzenia o samorządności. Dopiero wielkie przemiany ustrojowe roku 1989 otworzyły drogę ku społeczeństwu obywatelskiemu, którego istotą jest samoorganizacja we wszystkich niemal dziedzinach społecznego życia. Podczas obrad Okrągłego Stołu przyjęto między innymi Stanowisko w sprawie samorządów zawodowych z dnia 14 marca 1989 roku. Oto jego fragment: W celu obrony interesów zawodowych pielęgniarek i położnych, najliczniejszej grupy wśród zawodów medycznych, zespół uznaje za niezbędne powołanie Izby Pielęgniarek i Położnych. Przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji w Środowisku - do 30 czerwca 1989 roku. Dzięki temu zapisowi, wywalczonemu przez NSZZ Solidarność nasza samorządność stała się czymś realnym. Zawdzięczać to należy między innymi Annie Grajcarek oraz Senator Zofii Kuratowskiej. Możemy być dumni, żeśmy tej szansy nie zmarnowali, że dany nam czas wykorzystaliśmy umiejętnie i skutecznie. Do utworzenia izb dążyło równolegle środowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Tam powstał pierwowzór ustawy o Izbach Pielęgniarek i Położnych autorstwa Urszuli Krzyżanowskiej Łagowskiej. We wrześniu 1989 roku na spotkaniu, w którym uczestniczyli: Teresa Włochal, Barbara Szen reprezentujące PTP oraz Zbigniew Zdanowicz i Małgorzata Zys reprezentujący NSZZ Solidarność Służby Zdrowia Regionu Zachodniopomorskiego postanowiono, że postulat tworzenia izb zostanie przekazany na ręce Pani Krystyny Sienkiewicz, nowo powołanej przez Premiera Tadeusza Mazowieckiego Wiceminister Zdrowia Naczelnej Pielęgniarki Kraju. Podczas Zjazdu Solidarności Służby Zdrowia w Gdańsku propozycję naszą zgłosiła Małgorzata Zys. Obecna na Zjeździe Minister Krystyna Sienkiewicz z wielką życzliwością odniosła się do projektu. W niedługim czasie powołała Małgorzatę Zys na Pełnomocnika ds. Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz doprowadziła do spotkań wyborczych Komitetów Organizacyjnych we wszystkich województwach. 4

5 Wojewódzki Komitet Organizacyjny Izb Pielęgniarek i Położnych 29 stycznia 1990 roku na polecenie Minister Krystyny Sienkiewicz władze Wydziału Zdrowia zorganizowały w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie spotkanie pielęgniarek i położnych przedstawicieli reprezentujących wszystkie Zakłady Opieki Zdrowotnej naszego województwa. Spośród 63 delegatów wybrany został wówczas 26 osobowy Tymczasowy Komitet Organizacyjny. Jego zadaniem było opiniowanie projektu ustawy o samorządzie, delegowanie swoich przedstawicieli do Tymczasowego Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izb, przeprowadzenie wyborów delegatów na Zjazd Okręgowy oraz przygotowanie i przeprowadzenie tego Zjazdu. Na co dzień pracowało Prezydium w składzie: Józefa Pentela Przewodnicząca, Jacek Martynowicz Wiceprzewodniczący, Teresa Włochal Sekretarz oraz członkowie: Anna Tabaszewska, Apolonia Jankowska, Helena Gąsior, Halina Szawan, Ewa Świętochowska, Halina Kolańczyk, Wanda Chwałek oraz Danuta Proch. Okrągły Stół Podstolik ds. zdrowia, od lewej Anna Grajcarek, prof. Zofia Kuratowska, dr Marek Edelman 5

6 Małgorzata Zys Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Samorządu Pielęgniarek i Położnych Prezydium Komitetu Organizacyjnego. Od lewej Teresa Włochal, Józefa Pentela, Anna Tabaszewska, Halina Kolańczyk, Barbara Szen, Ewa Świętochowska, Apolonia Jankowska oraz Jacek Martynowicz Krystyna Sienkiewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach

7 Ogólnopolski Tymczasowy Komitet Organizacyjny Gremium to powstało ostatecznie po przeprowadzonych we wszystkich województwach wyborach tymczasowych komitetów organizacyjnych i wyłonieniu delegatów szczebla krajowego. Zalążkiem jego było zwołane przez Minister Krystynę Sienkiewicz w dniu r. spotkanie w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia. Przybyły na nie pielęgniarki, które w swoich regionach już wykazywały aktywność w kierunku tworzenia samorządu ( tzw. Grupa Robocza). Nasz region reprezentowała Małgorzata Zys, wówczas już pełniąca obowiązki Pełnomocnika d.s. izb oraz Teresa Włochal. Celem spotkania było przygotowanie działań, mających na celu utworzenie struktur w regionach oraz przygotowanie wstępnego projektu ustawy o izbach. Głównymi jego zadaniami było: 1.koordynowanie wyborów w regionach 2.przygotowanie projektu ustawy o izbach pielęgniarek i położnych 3.współpraca z Parlamentem oraz Ministrem Zdrowia odnośnie kształtu ustawy 4.przygotowanie projektów dokumentów oraz procedur wyborczych, w tym ordynacji wyborczej (opracował ją nasz szczeciński Komitet Tymczasowy) 5.zabieranie głosu we wszystkich sprawach, istotnych dla środowiska 6.propagowanie idei samorządności Do czasu uchwalenia, a następnie uprawomocnienia się ustawy o Samorządzie pielęgniarek i położnych odbyły się w całym kraju, we wszystkich 49 województwach zjazdy, poświęcone dyskusjom nad kształtem ustawy, ordynacji wyborczej oraz nad kształtem przyszłego samorządu. 7

8 Krajowy komitet odbył 14 spotkań plenarnych, które zaowocowały przygotowaniem projektu Ustawy o Izbach Pielęgniarek i Położnych i projektu Ordynacji Wyborczej. Po raz pierwszy, w każdym razie za naszej pamięci, środowisko pielęgniarek i położnych miało poczucie, że tworzy swą własną organizację, mając wpływ już na sam proces legislacji, proces tworzenia podstaw prawnych dla swojego samorządu. Prace nad projektem ustawy trwały półtora roku. Pierwsze pół roku to praca Tymczasowego Komitetu nad opracowaniem i szeroką konsultacją projektu. W czerwcu 1990 roku projekt ustawy za pośrednictwem Minister Krystyny Sienkiewicz został skierowany do Parlamentu. Po wielu spotkaniach w Sejmie a następnie w Senacie, ustawa została uchwalona i podpisana przez Prezydenta. W pełni uprawomocniła się 19 kwietnia 1991 roku, po ukazaniu się drukiem w Dzienniku Ustaw Nr 41. Małgorzata Zys Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Samorządu Pielęgniarek i Położnych w środku Teresa Włochal ( Szczecin) od lewej Janina Żurawska (Łódź), Małgorzata Czarnecka Kowalczyk (Radom), Ludmiła Domagała (Wrocław), Danuta Słomczyńska (Gdańsk), Tomasz Baran (Piła), Alicja Milewska (Warszawa ) 8

9 Zawiadomienie o jednym z posiedzeń Podkomisji ds. Izb Pielęgniarskich Przepustka do Sejmu Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych Komisji Zdrowia i Ustawodawczej 9

10 Dyskusja o ustawie przy obiedzie w sejmowej restauracji. Od prawej Poseł Sprawozdawca Krystyna Ejsmont, Małgorzata Czarnecka, Anna Grajcarek Przewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacyjnego, Janina Żurawska oraz Teresa Włochal Wiceprzewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacyjnego obok Poseł Krystyny Ejsmont Konsultacje w sprawie ustawy o samorządzie w Toruniu - Teresa Włochal, Janina Żurawska i Maria Mateusiak (Toruń) Po posiedzeniu połączonych Komisji Zdrowia i Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Wyraźnie zadowoleni: od lewej Minister Krystyna Sienkiewicz, Przewodniczący Komisji Zdrowia Jan Kopczyk, Teresa Włochal i Anna Grajcarek z Krakowa (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego) 10

11 Komitet Organizacyjny Samorządu Pielęgniarek i Położnych Został powołany przez Ministra Zdrowia na mocy Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych. Jego celem było przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów naczelnej izby, a także pełnienie funkcji Naczelnej Rady do czasu jej wyboru. Zarządzenie Ministra w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Powołanie Teresy Włochal do Komitetu Organizacyjnego 11

12 Dodatek specjalny odezwa do pielęgniarek i położnych W środku Minister Krystyna Sienkiewicz, po bokach Małgorzata Zys i Teresa Włochal 12

13 I Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie Aby dzisiejszy Zjazd wyłonił spośród nas ludzi mądrych prawych i wrażliwych Słowa te wypowiedziała otwierająca Zjazd Józefa Pentela Przewodnicząca Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego w Szczecinie. Nasz I Zjazd odbył się 28 września 1991r. w Auli Wykładowej Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej. Uczestniczyło w nim 292 Delegatów ze wszystkich zakładów służby zdrowia z terenu naszego województwa. Zjazdowi przewodniczyła Barbara Szen Przewodnicząca Koła PTP przy ZOZ Szczecin. Gościem specjalnym była Naczelna Pielęgniarka Kraju - Pani Minister Krystyna Sienkiewicz oraz Anna Grajcarek Przewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacyjnego które zostały zaproszone do Prezydium Zjazdu jako honorowi członkowie. Pozostali członkowie Prezydium Zjazdu to: Teresa Włochal- Wiceprzewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacyj nego, Józefa Pentela oraz członkini Komitetu Krajowego Anna Tabasze wska. Obecność Pani Minister i Jej wystąpienie szeroko komentowały lokalne środki masowego przekazu. Fakt rodzenia się naszego samorządu był wydarzeniem medialnym. Były życzenia od Ministra Zdrowia dr. Władysława Sidorowicza, od Pani Profesor Haliny Pilawskiej Prezesa Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, dyrektorów i naczelnych pielęgniarek wielu zakładów. 13

14 W swoim wystąpieniu Teresa Włochal podsumowując pracę Komitetów Organizacyjnych Krajowego i Okręgowego, powiedziała między innymi: Doczekaliśmy się historycznej chwili Dzisiejszy dzień będzie przełomowym dla pielęgniarek Chcemy nadać naszym za wodom nowy kształt i wymiar, uczynić z nich pełnoprawny i samodzielny podsystem w ochronie zdrowia Ważnym celem jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych Należy zmienić system kształcenia, jego programy i metody Zawód pielęgniarki jest dużo bardziej przygotowany do zmian, niż inne zawody Nadszedł czas, by pielęgniarki obejmowały razem z innymi funkcje kierownicze w opiece zdrowotnej Cytując słowa motta zjazdowego: Kto wie czy w porę spostrzeżecie się, że bierzecie udział w czymś historycznym, czy nie będziecie liczyć łat na odzieniu, zamiast przygotować skrzydła do lotu (Kazimiera Iłłakowiczówna) - apelowała, by delegaci chwilę nad nimi pomyśleli. mandat na zjazd T. Włochal List od Ministra Zdrowia 14

15 Fragment sali obrad. Na pierwszym planie Krystyna Kaziszko, w głębi Zygmunt Sitko i Dorota Różańska Anna Tabaszewska i Teresa Włochal Minister Krystyna Sienkiewicz wśród uczestników Zjazdu Sekretariat Zjazdu od lewej B. Pawlikowska, M. Matusiak, E. Świętochowska, A. Pelkowska Przy wspólnym obiedzie Kuluary - Minister Krystyna Sienkiewicz wśród uczestników Zjazdu 15

16 artykuł o Zjeździe (Głos Szczeciński) Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych 16

17 17

18 18

19 Ustawowe Zadania Samorządu Pielęgniarek i Położnych Sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i zawodu położnej Ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem Ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy Opiniowanie programu kształcenia zawodowego Współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa Reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej Zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia Szerzenie oświaty zdrowotnej Współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo rozwojowymi w kraju i za granicą Współpraca z samorządami innych zawodów w kraju i za granicą Organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek, położnych i ich rodzin Prowadzenie działalności wydawniczej 19

20 I Krajowy Zjazd Samorzadu Pielęgniarek i Położnych Pierwszy Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych został zwołany w Warszawie w dniach 5 i 6 listopada 1991 roku. Miejscem obrad była Sala Koncertowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uczestniczyło w nim 564 delegatów z całego kraju oraz zaproszeni goście, a wśród nich Minister Zdrowia - Władysław Sidorowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej- Krystyna Sienkiewicz, Wicemarszałek Senatu - Zofia Kuratowska, Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Senator Kazimierz Brzeziński, Przewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników Służby Zdrowia NSZZ Solidarność, a zarazem Senator Alina Pieńkowska oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Danuta Lamparska. Zebranych powitała Przewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacyjnego Anna Grajcarek. Przedstawiła sprawozdanie z prac Komitetu, obejmujące ogrom pracy organizacyjnej i legislacyjnej. Krystyna Sienkiewicz uzupełniła je o zadania realizowane na szczeblu resortu. Obie podkreślały doniosłość i historyczny wymiar wydarzenia, którego jesteśmy świadkami, ale i autorami. Minister Sienkiewicz powiedziała, że ten zjazd jest uwieńczeniem 10-letnich starań i marzeń o samorządzie. Następnie jasno nakreśliła plany na najbliższą przyszłość ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, przepisy wykonawcze do niej, normy zatrudnienia i czas pracy. To plan minimum, resztę dopisze życie. 20

21 Minister Władysław Sidorowicz starał się przestrzec wybierane władze przed skutkami niekorzystnej ekonomicznej sytuacji państwa, w tym resortu zdrowia. Wielu problemów nie będzie można szybko załatwić, trzeba uzbroić się w cierpliwość i nie popadać w bezradność. Senator Zofia Kuratowska wyraziła zadowolenie z pomyślnego zakończenia naszych wspólnych starań o utworzenie samorządu pielęgniarek i położnych. Życzyła sukcesów i dobrej współpracy z samorządem lekarskim, a także z administracją państwową oraz Parlamentem, deklarując ze swej strony gotowość pomocy. Senator Kazimierz Brzeziński w swym wystąpieniu powiedział, że służba zdrowia to zbiorowisko różnych zawodów, a pielęgniarki to najliczniejsza grupa, która da szansę reformie ochrony zdrowia ku pożytkowi pacjentów i samego środowiska. Alina Pieńkowska podkreśliła, że samorząd, tak ważny dla środowiska musi być dla niego wiarygodny i właściwie mu służyć. Podkreśliła konieczność niezależności finansowej wszystkich jego struktur. Zadeklarowała także swoją pomoc jako Senator oraz jako związkowiec. Przewodnicząca PTP Danuta Lamparska określiła Zjazd jako dzieło, o którym marzyły pokolenia pielęgniarek i położnych. Życzyła pomyślności w działaniach oraz wyraziła nadzieję na konstruktywną współpracę. Premier Rządu Krzysztof Bielecki w swoim Posłaniu do Zjazdu w ciepłych słowach gratulował przebytej drogi do samorządności życząc owocnych działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa. Małgorzata Zys, której choroba uniemożliwiła udział w Zjeździe, przesłała także życzenia rozwoju samorządu, a wraz z nim pielęgniarstwa. Podniosła atmosfera części oficjalnej nie przeniosła się, niestety na część roboczą. Część merytoryczna, której trzon stanowiły wybory władz naczelnej izby oraz uchwalenie podstawowych dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia wyborów zdominowana była atmosferą, nazwaną w kuluarach polską demokracją. Teresa Włochal przewodnicząca obradom zjazdu miała niełatwe zadanie. Rezultatem dwudniowych obrad, trwających do późnych godzin nocnych było przyjęcie kilku uchwał oraz niedokończone wybory. Trzeba było podjąć decyzję o zwołaniu w późniejszym terminie drugiej tury Zjazdu Krajowego. 21

22 II tura Zjazdu Krajowego odbyła się w dniach grudnia 1991 roku w Domu Nauczyciela w Warszawie. Podczas dwudniowych obrad dokończono wybory organów naczelnej izby oraz podjęto ważne dla funkcjonowania samorządu uchwały. Obrady II tury przebiegały w spokojnej, merytorycznej atmosferze, choć w tle były liczne protesty pracowników służby zdrowia w całym kraju, pikieta Sejmu, okupacja Lecznicy Rządowej ( brali w niej udział także delegaci na nasz zjazd).powody owych protestów, tak dobrze znane pielęgniarkom, utwierdziły w dwójnasób uczestników zjazdu w przekonaniu o słuszności wybranej drogi, drogi własnego samorządu. Nasi Delegaci Na I Zjazd Krajowy Gawlik Ryszard Gąsior Helena Golec Wioletta Jankowska Apolonia Kalińska Barbara Kolańczyk Halina Kożuchowski Darosław Łacny Urszula Osuch Bożena Semeniuk Magdalena Sieruga Krzysztof Sitko Zygmunt Smolarek Krystyna Ślęzak Jan Tabaszewska Anna Włochal Teresa Zys Małgorzata 22

23 Jak Wybieraliśmy Nasze Pierwsze Krajowe Władze W czasie obrad I tury Zjazdu dokonaliśmy wyboru Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Spośród 5 kandydatów największą liczbę głosów otrzymała mgr Urszula Krzyżanowska Łagowska dotychczas Naczelna Pielęgniarka Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. To właśnie Jej przypadła w udziale rola pierwszego w historii polskiego pielęgniarstwa Prezesa Naczelnej Rady. Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została dr Anna Piątek zaś Przewodniczącą Naczelnego Sądu dr Grażyna Rogala. Obie są pracownikami naukowymi na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych Stanowi 49 Przewodniczących Rad Okręgowych oraz 30 członków Naczelnej Rady, wybranych na Krajowym Zjeździe ( 20 pielęgniarek i 10 położnych ). Podczas II tury Zjazdu Krajowego delegaci wybrali pozostałe organy, to jest: Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Członków Naczelnego Sądu oraz Komisję Rewizyjną, której Przewodniczącą została mgr Donata Adrianowicz z Łodzi. Zjazd podjął także kilka ważnych uchwał, w tym uchwałę w sprawie programu działania samorządu. Podjęto także stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia. 23

24 nasi Delegaci - od prawej Bożena Osuch, Barbara Kalińska i Jan Ślęzak Plakat Zjazdu Prezydium Zjazdu od lewej Urszula Krzyżanowska Łagowska, Teresa Ziółkowska, I Przewodnicząca obrad Teresa Włochal od lewej Minister Krystyna Sienkiewicz i Senator Kazimierz Brzeziński Anna Grajcarek i Janina Żurawska Prezydium Zjazdu, przy mównicy Teresa Praszyńska 24 Anna Grajcarek- Przewodnicząca komitetu Organizacyjnego, kandydatka na Prezesa Naczelnej Rady Minister Zdrowia Władysław Sidorowicz i Poseł Anna Knysok

25 Komisja uchwał i wniosków Przewodniczący Bolesław Luberda (Kraków) akt głosowania Zaproszeni goście Urszula Krzyżanowska Łagowska I Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Senator Z. Kuratowska i Minister K. Sienkiewicz. W tle delegaci Zjazdu Dr n. med. Grażyna Rogala Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz dr n. med. Anna Piątek Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 25

26 26

27 I Kadencja Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Do czasu I Okręgowego Zjazdu nie posiadaliśmy stałej siedziby. Korzystaliśmy z gościnności Urzędu Wojewódzkiego, Klubu Pracowników Służby Zdrowia Remedium oraz Przychodni Rejonowej przy ul. Ku Słońcu. Po naszym pierwszym zjeździe władze izby wystąpiły do Urzędu Miasta o przydział lokalu na potrzeby statutowe izby. Przydzielono nam lokal w pięknym Pałacyku przy Al. Wojska Polskiego 66. Na jego parterze wówczas już rezydowała izba lekarska oraz aptekarska. Nam przydzielono I piętro oraz prawo do wspólnego użytkowania Sali Kinowej położonej na parterze. Rozpoczęliśmy urządzanie naszgo biura. Nie dysponowaliśmy żadnymi finansami. Trzeba było dopiero uruchomić cały skomplikowany proces pobierania i gromadzenia składek członkowskich. To wymagało czasu i ogromnego wysiłku organizacyjnego. Postaraliśmy się o używane meble z Orbisu oraz z PSK Nr 2, dzięki nieocenionej mgr Ilonie Tyczyńskiej, I-szej Wiceprzewodniczącej naszej Rady. W odnawianiu mebli i urządzaniu biura brali udział członkowie Rady wraz z członkami swych Rodzin. Pięknym obiektem i dobrym położeniem tej siedziby nie cieszyliśmy się zbyt długo. Na przełomie roku 1992/1993 okazało się, że z powodu roszczeń byłych właścicieli wszystkie izby będą musiały w niedługiej perspektywie pałacyk opuścić. 27

28 siedziba izby w latach Pałacyk przy Al. Wojska Polskiego 66 szyld izby Rada 28

29 Zaczynamy Prace Nad Ustawami O Zawodach Pielęgniarki i Położnej Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 grudnia 1991r. Uchwałą Nr 5 powołała Komisję Prawa i Legislacji, której Przewodniczącą została Anna Grajcarek, a Wiceprzewodniczącą Teresa Włochal. Priorytetowym zadaniem komisji na najbliższy czas jest przygotowanie projektów ustaw o zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej. Przed nami trudne i odpowiedzialne zadanie. Dotychczas obowiązujące prawo w tym zakresie nie przystaje do współczesnych realiów oraz naszych dążeń. Stare regulacje to Rozporządzenie Prezydenta Ignacego Mościckiego z 1928 roku dotyczące położnych oraz Ustawa o pielęgniarstwie z 1934 roku. Czas wielki na zmiany! Pożegnanie Z Czepkiem Czy Będziemy Kiedyś Tego Żałować? Nasz odwieczny symbol pielęgniarski czepek odchodzi do lamusa. Taka jest demokratyczna wola wyrażona podczas I Krajowego Zjazdu przez większość delegatów. Nasza izba tak radykalna nie jest. Przeciwnicy czepka stanowią w naszej Radzie mniejszość, ale cóż vox populi vox Dei!. Będziemy pamiętać o naszym, powszechnie znanym, uznanym i identyfikującym nas w oczach społeczeństwa symbolu. Będziemy nasz czepek czcić i szanować po wsze czasy! Uchwała Nr 8 Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 lutego 1992r. W związku z nurtującym środowisko pielęgniarek i położnych od długiego czasu problemem noszenia czepków i sugestiami zastąpienia go innego rodzaju identyfikatorem, jak również stanowiskiem w tej sprawie I Krajowego Zjazdu, Rada postanawia, co następuje: &1 Czepek należy zachować jako obowiązkowy element stroju galowego. &2 Pielęgniarka, położna ma prawo zadecydować indywidualnie o noszeniu bądź nienoszeniu czepka. &3 W przypadku nienoszenia czepka obowiązuje pielęgniarkę, położną noszenie identyfikatora z fotografią w czepku. &4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca SIPiP Teresa Włochal 29

30 30

31 Nasz II Okręgowy Zjazd Minęło blisko 6 miesięcy od naszego I Zjazdu, na którym głównie dokonaliśmy wyborów władz. Przyszedł więc czas na zajęcie się budżetem naszej izby na bieżący rok oraz na programową dyskusję. Zjazd odbył się 18 marca 1992 roku w Auli Liceum Medycznego w Szczecinie przy Pl. Orła Białego. Rozpoczął się występem artystycznym przygotowanym przez słuchaczy szkoły. Gościem Zjazdu była Ewa Markowicz Tronczyńska pełniąca obowiązki Lekarza Wojewódzkiego. Oto fragment wystąpienia naszego Gościa: Zawody pielęgniarki i lekarza są zawodami szczególnego zaufania społecznego, ponieważ ludzie powierzają im swoje zdrowie i życie. Są to więc profesje szczególnego rodzaju i znaczenia. Powinny wreszcie odzyskać należny blask, świetność i szacunek. Uchwalony został budżet, który uwzględniał priorytety, przedstawione w wystąpieniu Przewodniczącej Rady Teresy Włochal: Będziemy kontynuować udzielanie pomocy socjalnej dla naszych koleżanek i kolegów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej.. Będziemy gromadzić i pomnażać majątek izby, aby móc później rozwinąć działalność szkoleniową oraz tworzyć nowe miejsca pracy dla pielęgniarek. Popieramy wszelkie inicjatywy zmierzające do pracy na własny rachunek. W miarę posiadanych środków finansowych utworzymy fundusz pożyczkowy na takie cele. Na Zjeździe żywo dyskutowaliśmy o potrzebie tworzenia z inicjatywy izby miejsc pracy celem ograniczania bezrobocia wśród pielęgniarek. Rolę tę mógłby spełniać Ośrodek Opieki Pielęgniarskiej. Chcemy to czynić przede wszystkim dla dobra pacjenta. Ale idzie też o to, by aktywnie poszukiwać sposobów na odnalezienie się w nowej sytuacji ekonomicznej kraju, a także na wyrwanie się z hierarchicznej struktury panującej w służbie zdrowia. To droga do samodzielności zawodu, tak upragnionej oraz zapisanej w przygotowywanym projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 31

32 32 fragment sali obrad

33 Nasz Pierwszy Dzień Pielęgniarki W dniu 12 maja obchodzą swoje święto pielęgniarki na całym niemal świecie. Czynimy to na pamiątkę dnia urodzin Florence Nightingale 12 maja Florence jest twórczynią pierwszej świeckiej szkoły dla pielęgniarek, którą utworzyła przy Szpitalu Św. Tomasza w Londynie. Fakt ten stał się symbolem pielęgniarstwa jako profesji. Postanowiliśmy uczcić niekonwencjonalnie to nasze Pierwsze Święto Pielęgniarki nadając tworzonej przez naszą izbę fundacji imię Wielkiej Patronki Florance Nightingale. Fundacja ma na celu promowanie idei, a w przyszłości także tworzenie Nursing Home`s domów opieki pielęgniarskiej oraz wspieranie doskonalenia pielęgniarek w dziedzinach związanych z opieką nad chorym przewlekle, chorym umierającym, niepełnosprawnym. Prezydent Lech Wałęsa złożył na ręce Prezes Naczelnej Rady - Pani Urszuli- Krzyżanowskiej Łagowskiej życzenia z okazji naszego Święta. Są to życzenia również dla nas. Dziękujemy! Wzmianka o naszej Fundacji w Głosie Szczecińskim z 12 czerwca 1992 r. Florance Nightingale Takie życzenia przesłał nam Prezydent RP w Dniu Pielęgniarki Anno Domini

34 Pielęgniarka Menadżer Rozpoczęliśmy organizację Koła Pielęgniarek przy Stowarzyszeniu Menadżerów Opieki Zdrowotnej. STOMO zorganizuje szkolenia z zakresu zarządzania i ekonomiki oraz stanowi bazę dla wymiany doświadczeń w tej dziedzinie. Członkami tej organizacji mogą być osoby sprawujące funkcje kierownicze, jak też dopiero do nich aspirujące. Koło ma rozpocząć działalność od września 1992 r. Gorąco zachęcamy do udziału. Mamy liderów w tej dziedzinie. Pielęgniarstwo potrzebuje nowoczesnego, profesjonalnego zarządzania. Potrzebuje tego reformujący się system ochrony zdrowia oraz alternatywne modele opieki nad pacjentem. Mgr Małgorzata Szmajda Mgr Dariusz Guziak 34

35 O Nas W Prasie 35

36 Fundacja Im. Florence Nightingale W dniu 23 listopada 1992 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wpisał do Rejestru Fundacji naszą Fundację im. Florencji Nightingale. Celem fundacji jest gromadzenie środków finansowych i materialnych oraz ich wydatkowanie na tworzenie i wspomaganie potrzeb placówek opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorymi i osobami starszymi, a także wspomaganie finansowe doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Przewodniczącą Rady Fundacji została kol. Teresa Włochal, Wiceprzewodniczącą Anna Pietraszkiewicz, Sekretarzem Ilona Tyczyńska. Wybrano także Zarząd Fundacji w osobach: Hanna Spirydowska Prezes Zarządu, Halina Kolańczyk Wiceprezes oraz Józefa Pentela i Małgorzata Piotrowska członkowie Zarządu. Życzymy Fundacji powodzenia w staraniach dla potrzebnych pielęgniarstwu, a jednocześnie wzniosłych i nowatorskich celów. Mgr Ilona Tyczyńska Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Hanna Spirydowska Prezes Zarządu Fundacji, obok Teresa Włochal Przewodnicząca Rady Fundacji oraz Krystyna Wiernicka nasz gość z Izby Gorzowskiej Wiceprezes Halina Kolańczyk Współzałożycielki Fundacji 36

37 III Zjazd Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Dnia 20 marca 1993 roku w Auli Wykładowej PSK Nr1 odbył się nasz III Zjazd. Zjazd obfitował w ważne wydarzenia, dopisali też licznie przybyli goście. Oprócz przedstawicieli władz lokalnych zaszczyciły nas swoją obecnością koleżanki: Danuta Słomczyńska z Gdańska, reprezentująca Naczelną Radę oraz Krystyna Wiernicka Przewodnicząca Gorzowskiej Izby. Na wniosek Komisji Socjalnej Zjazd podjął uchwałę o utworzeniu Kasy Koleżeńskiej, której celem ma być wspieranie finansowe naszych członków, którzy znajdą się w trudnej życiowej sytuacji. To ogromnie ważny i potrzebny instrument, jaki otrzyma do swej dyspozycji izba. Komisją kieruje ogromnie pracowita, pełna pomysłów oraz entuzjazmu Krystyna Smolarek. Zjazd wyraził też zgodę na zakup własnego lokalu dla Izby. To jest wydarzenie bez precedensu, jesteśmy na mapie Polski jedyną Izbą, która tak mądrą, ale i odważną decyzję podjęła. Za uchwałą głosowało 160 osób, przeciw 3, wstrzymały się 4 osoby. Ważnym tematem obrad był proces pielęgnowania. Delegaci uznali, że należy niezwłocznie przystąpić do intensywnej edukacji w tym zakresie. Ilona Tyczyńska- Przewodnicząca Komisji Kształcenia poinformowała, że izba prowadzi rozmowy z przyszłymi wykładowcami, gromadzi literaturę i od września rozpoczniemy intensywne kursy. Krystyna Wiernicka z Gorzowa zaproponowała współpracę obu izb na tym polu. Z aplauzem przyjęliśmy wniosek Ewy Świętochowskiej o wprowadzenie tradycji oficjalnego pożegnania przez Izbę koleżanek odchodzących na emeryturę. W czasie Zjazdu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji. Zebrano zł. Zjazd przyjął także stanowisko w sprawie odbywających się w kraju protestów sfery budżetowej, w tym pielęgniarek i położnych. 37

38 Stanowisko III Zjazdu Delegatów Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 1993 r. Wyrażamy stanowczy protest przeciwko decyzjom Rządu i Parlamentu, w wyniku których nastąpiło drastyczne zmniejszenie budżetu służby zdrowia. Samorząd nasz wielokrotnie apelował o przyspieszenie prac nad reformą służby zdrowia i wprowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych, gwarantujących stabilne źródło finansowania naszej sfery. Niezrozumiałe jest dla nas ociąganie się Rządu i pogłębianie niedoborów. Podkreślamy z całą mocą, że nie dopuścimy do zmniejszenia zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Uważamy, iż obecny stan zatrudnienia jest stanowczo za niski, by móc świadczyć usługi na takim poziomie, jakiego życzy sobie pacjent. Domagamy się wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Żądamy zagwarantowania ustawowo waloryzacji płac. Naszych interesów zawodowych będziemy bronić w sposób zdecydowany, nie wykluczając środków drastycznych, jeśli zajdzie taka konieczność. Krystyna Wiernicka, Danuta Słomczyńska i Zofia Polonka kwesta na rzecz Fundacji 38

39 Pielęgniarki protestują w wielu miejscach w kraju Ilona Tyczyńska i Ewa Świętochowska delegaci 39

40 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki - Maj 1993 Największy szacunek mieć będę dla życia ludzkiego Pod takim podniosłym hasłem odbywała się w Szczecinie w dniu 24 maja Krajowa Konferencja poświęcona obchodom Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Uroczystość zorganizowała nasza Izba we współpracy z Naczelną Radą, której obrady odbyły się podczas dwóch kolejnych dni po konferencji. Mieliśmy zaszczyt gościć u siebie przedstawicieli wszystkich izb w kraju. Nasze środowisko miało świetną okazję poznać wiele znakomitych pielęgniarek działaczek samorządowych, między innymi Panią Prezes Urszulę Krzyżanowską Łagowską, Panią Poseł Krystynę Ejsmont, której w dużej mierze zawdzięczamy istnienie naszego samorządu. Poznaliśmy pielęgniarki - pracowników naukowych Wydziałów Pielęgniarstwa z całego kraju, pełniących jednocześnie ważne funkcje w samorządzie dr Grażynę Rogalę, dr Annę Piątek, dr Halinę Wojnowską Dawiskibę, Dr Lucynę Wilczewską oraz Mary Scheacan z USA Pielęgniarkę z tytułem Profesora. Gościliśmy Wiceministra Zdrowia Pana Marka Balickiego, który przybliżył zebranym problematykę ubezpieczeń zdrowotnych jako autor założeń do tych zagadnień. Gościliśmy przedstawicieli Central Związkowych, przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, Dyrektorów Szkół Medycznych, Naczelne Pielęgniarki z naszego województwa. Wysłuchaliśmy kilku referatów okolicznościowych. Oprawę artystyczną stanowił występ słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 pod kierunkiem Pani Reginy Biskupskiej. Wspaniałym akordem końcowym był koncert Kameralnej Orkiestry Symfonicznej Camerata Nova pod dyrekcją Eugeniusza Kusa. Zagrano utwory Antonio Vivaldiego i Henryka Czyża. 40

41 Życzenia od Ministra Pan Minister M. Balicki Minister udziela wywiadu Toast wznoszą - U. Krzyżanowska - Łagowska i T. Włochal sala obrad- w trzecim rzędzie Ilona Tyczyńska sala obrad w pierwszym rzędzie T. Włochal, dalej Dyrektor Wydziału Zdrowia Henryka Olejniczak 41

42 Zespół R. Biskupskiej od prawej M. Lipińska, E. Szwałkiewicz, K. Ejsmont, J. Żurawska, E. Świętochowska, M. Schaecan siedzą od lewej U. Krzyżanowska Łagowska, M. Scheacan, E. Świętochowska; stoją H. Kolańczyk, G. Rogala, A. Piątek Tańce od lewej H. Spirydowska, M. Matusiak, od prawej B. Kalińska, A. Pelkowska Camerata Nova od prawej Ilona Tyczyńska, K. Wiernicka, I. Pietrzak, B. Pawlikowska obiad pożegnalny od prawej Prezes U. Krzyżanowska Łagowska, Minister M. Balicki, T. Włochal, H. Olejnik, E. Markowicz - Tronczyńska 42

43 Uczymy Się i Zdobywamy Laury. Sekcja Medycyny Szkolnej SP ZOZ nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z wielką przyjemnością informuje, że praca końcowa z kursu pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania Pani Krystyny Kaziszko, pielęgniarki z ZOZ Police, zajęła I Miejsce w konkursie ogłoszonym w roku 1993 przez Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Temat pracy Dziecko niepełnosprawne w środowisku szkolnym. Metody współpracy pielęgniarki szkolnej z uczniem, klasą, wychowawcą klasy oraz rodziną ucznia. Promotorem pracy pisanej w ramach kursu była Pani Zenobia Wiaderny, Wojewódzka Instruktorka ds. medycyny szkolnej. Obu Paniom serdecznie gratulujemy! Laureatka nagrody Krystyna Kaziszko (z prawej) 43

44 Promocja Zdrowia Przypadła nam promocja zdrowia do gustu jak mało co. Intuicyjnie czuliśmy, że to domena dla nas, dla pielęgniarek i położnych. Że to ugór niezaorany, przez nikogo nieuprawiany. Więc weźmy ją i nieśmy jej dobrodziejstwa w świat. Ale, żeby uczyć innych trzeba najpierw tę wiedzę zdobyć. Szczecińska Izba w ramach przygotowania kadry liderów Promocji Zdrowia organizuje kursy oraz inspiruje organizowanie szkoleń w placówkach. Wspiera te inicjatywy finansowo ze środków własnych, ale też pozyskując fundusze z Pomorskiego Konsorcjum Zdrowia, a nawet z Fundacji Batorego. W okresie od września do grudnia 1994 roku zorganizowaliśmy serię kursów z następujących tematów: 1. Jak pokonać stres prowadzony przez mgr Marię Konopacką 2. Samokontrolne badanie piersi- prowadzenie : prof. Marian Borowski oraz mgr Bogumiła Markow z Liceum Medycznego 3. Podstawy fizjologii żywienia i funkcjonowanie układu pokarmowego Prof. Mariola Frydrych z Akademii Rolniczej oraz mgr Joanna Taraska. Szkolenia odbywały się w każdy piątek, sobotę i niedzielę w Klubie Saniga przy ul. Chopina. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Na zakończenie cyklu uczestnicy otrzymywali certyfikaty. Cykl kursów ukończyły 242 pielęgniarki. Wyedukowane pielęgniarki tworzyły w swoich przychodniach Gabinety Promocji Zdrowia. Dzieliły się też swoją wiedzą na licznych konferencjach o tej tematyce. Pojawiały się też inne inicjatywy. Bogumiła Markow za swój autorski program Samokontrolne badanie piersi otrzymała I-szą nagrodę w konkursie Kto ma pomysł ogłoszonym przez Pomorskie Konsorcjum Zdrowia. Urząd Miasta także dostrzegł ten program i włączył go do Ogólnopolskiego Programu Sieć miast promujących zdrowie. Szkolone przez Bogumiłę Markow pielęgniarki przebadały ponad 18 tysięcy kobiet. Ponad 11 tysięcy nauczyły samobadania piersi. 333 kobiety skierowały do onkologa bądź ginekologa, stwierdzając patologiczne zmiany. Bardzo możliwe, że uratowały 333 ludzkie istnienia. Dla takich chwil warto żyć! 44

45 Autorka projektu Bogumiła Markow, obok Irena Wawreszuk i Danuta Grochowska Osiedlowy Festyn Zdrowia na Prawobrzeżu Zdrowe Miasta Polski Zlot w Szczecinie Wspólna akcja z Klubem Kwadransowych Grubasów 45

46 Dla Zdrowia Matki i Dziecka Wiele ciekawych inicjatyw stworzyły położne. One też spostrzegły, że nastał czas, w którym pojawiają się nowe możliwości. Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych była przełomowa dla zawodów pielęgniarki i położnej z wielu powodów. Jednym z nich było szukanie możliwości wejścia na rynek medyczny w dziedzinie mało znanej, jaką była promocja zdrowia. Niewiele wówczas koleżanek posiadało odpowiednią wiedzę w tej interdyscyplinarnej dziedzinie nauki. Wprowadzenie nowości następowało poprzez liderów, którzy wyłaniali się ze środowiska pielęgniarskiego województwa zachodniopomorskiego począwszy od 1991 roku. Położna Róża Ambroziak już w 1990 roku otworzyła jedną z niewielu w Polsce prywatnych praktyk położniczych. W ramach tej działalności uruchomiła pierwszą w Stargardzie Szczecińskim Szkołę Rodzenia. Nagrała na podstawie własnego scenariusza cykl filmów do TV kablowej pt. Pielęgnacja noworodka i karmienie naturalne, w których przedstawiła aktualną wiedzę i jej praktyczne zastosowanie w opiece nad matką i dzieckiem z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki i promocji zdrowia. Wyznając zasadę ustawicznego kształcenia, nawiązała szerokie kontakty z przedstawicielami zawodu położnej w całej polsce Polsce. Owocem tego było zainicjowanie w latach roku pierwszych spotkań z położnymi zarządzającymi opieką okołoporodową w naszym województwie. Z tej grupy osób wyłoniono położne chcące pracować na rzecz środowiska położnych. Powołano pierwszą komisję ds. położnych w składzie: Iwona Krajczyńska (Klinika Pomorzany), Krystyna Pabisińska (Szpital Zdroje), Teresa Kononowicz (Klinika Pomorzany), Urszula Łacny (Szpital Gryfino), Krystyna Smolarek (Szpital Stargard), Róża Ambroziak (Prywatna Praktyka Położnicza Stargard). Ciąża i poród fizjologiczny to tytuł pierwszego sympozjum naukowego, jakie zorganizowały członkinie komisji. Prelegentami byli: Pani prof. Izabella Rzepka-Górska, dr n. med. Sławomir Żółtowski, dr n. med. Kazimierz Różewicki. Róża Ambroziak przedstawiła swoją propozycję Prowadzenie ciąży fizjologicznej, a Krystyna Pabisińska Poród rodzinny. Około roku 1995 jak grzyby po deszczu w ślad za przyjęciem Narodowego Programu zdrowia, zaczęły powstawać Gabinety Promocji Zdrowia prowadzone przez pielęgniarki i położne. Przykladem dla wielu koleżanek służył Gabinet Promocji Zdrowia Kobiety przy Samodzielnym Publicznym ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim. Róża opracowała Program Promocji Zdrowia z harmonogramem dla grup docelowych. Byli nimi mieszkańcy miasta, jednocześnie pacjenci SP ZZOZ, młodzież szkół ponadpodstawowych. W ciągu dwóch miesięcy udało się Pani Ambroziak wyposażyć gabinety, zakupić niezbędną literaturę, zaaranżować wystrój wnętrza w taki sposób, aby każdy pacjent czuł się w nim dobrze. Odbyła wiele spotkań, których celem było nagłośnienie prowadzonej działalności. Lokalne media były bardzo chętne do promowania zdrowia za ich pośrednictwem, a Róża zarażając innych swoją pasją, zyskiwała współpracowników w różnych akcjach prozdrowotnych. 46

47 Komisja Położnych, w środku dr Izabela Rzepka - Górska Nowe Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i Położnej Komisja Prawa i Legislacji rozpoczęła prace nad obu ustawami niezwłocznie po jej powołaniu przez Naczelną Radę. Projekty obu ustaw były szeroko konsultowane w naszym środowisku. Od kilku dni znajdują się w Sejmie, złożone tam przez Panią Poseł Krystynę Sienkiewicz, którą gościliśmy w Szczecinie w dniu r. Spotkanie zorganizowane przez naszą izbę w Domu Marynarza poświęcone było omówieniu ustaw oraz strategii ich przeprowadzenia przez Parlament. W tym celu na spotkanie oprócz członków Rady, Naczelnych Pielęgniarek zaproszeni zostali Parlamentarzyści z naszego województwa. Liczymy bardzo na ich pomoc. Pierwsze czytanie projektów ustaw odbędzie się 7 kwietnia w Sejmie. W pracach nad ustawami od początku bierze udział nasza Przewodnicząca Teresa Włochal. Pani Poseł Krystyna Sienkiewicz, Teresa Włochal, Ilona Tyczyńska i Henryka Olejniczak - Dyr. Wydz. Zdrowia z lewej Senator Tadeusz Rewaj, Poseł Jan Wołek, na końcu stołu - K. Wiernicka - Przewodnicząca Izby Gorzowskiej. Przemawia Ilona Tyczyńska. 47

48 List Pani Poseł K. Sienkiewicz Pani Poseł Krystyna Sienkiewicz i członkinie Komisji Prawa i Legislacji w Sejmie 48

49 V Okręgowy Zjazd SIPIP 19 marca 1994 Mamy 2,5 Roku! Pierwsza próba dokonania podsumowań została przedstawiona delegatom przez Przewodniczącą T. Włochal. Zbudowaliśmy dobre stosunki z Administracją i Samorządem Terytorialnym. Dzięki temu wywalczyliśmy stanowisko Pielęgniarki Wojewódzkiej oraz Wizytatora Średnich Szkół Medycznych ( mgr Irena Wawreszuk ), a w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej mamy w randze Zastępcy Dyrektora pielęgniarkę nadzorującą Domy Pomocy ( mgr Lidia Sikoń ). Mamy pielęgniarkę - Panią Aleksandrę Huber na czele Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej przy Urzędzie Miejskim. Przy Wydziale tym pracuje Zespół ds. restrukturyzacji Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej, w którym mamy dwie przedstawicielki Panią mgr Irenę Protasiewicz oraz Marię Matusiak, naszą koleżankę z Rady. Jeden z największych naszych priorytetów to promocja zdrowia. Izba wspólnie z Pomorskim Konsorcjum Zdrowia intensywnie szkoli pielęgniarki w tej dziedzinie, by dać im wiedzę praktyczną, jak uczyć postaw prozdrowotnych. Ponadto na koszt Konsorcjum pięć naszych koleżanek magistrów pielęgniarstwa szkoli się aktualnie w Akademii Medycznej w Poznaniu na kierunku Menadżer Promocji Zdrowia. W wielu oddziałach szpitalnych wdrażamy proces pielęgnowania. To owoc naszego poprzedniego Zjazdu. Ówczesna dyskusja pomogła rozpropagować tę ideę. Niedługo kilkadziesiąt naszych koleżanek z dobrą znajomością języka niemieckiego pojedzie na dwuletni kontrakt do pracy w szpitalach Berlina. Kontrakt jest bardzo korzystny i bezpieczny. O patronat i asygnowanie umowy poprosiliśmy Pana Wojewodę Marka Tałasiewicza. Wcześniej nasza delegacja lustrowała szpitale Berlińskie. Przewodnicząca naszej Rady Teresa Włochal pracuje w zespole eksperckim, którego celem jest obrona projektów ustaw o naszych zawodach. Ustawy mają dać nam większą samodzielność, lepsze kształcenie i doskonalenie. Mają dać większe uprawnienia, ale zarazem zwiększyć odpowiedzialność. Mają wymusić szacunek dla prawa i etyki zawodowej. Łamią stereotyp, że praca pielęgniarki ma charakter instrumentalny. 49

50 Berlin. W środku Lekarz Wojewódzki Józef Matuszewski, Teresa Włochal, Halina Kolańczyk reprezentujące Izbę i Irena Wawreszuk Pielęgniarka Wojewódzka. Po bokach przedstawicielki szkół. Wyjazdowe posiedzenie Naczelnej Rady w Pałacu w Maciejewie delegaci Głos ma Wiceprzewodnicząca mgr Ilona Tyczyńska Pielęgniarka Wojewódzka mgr Irena Wawreszuk 50

51 Dwie Konferencje Wspaniałym akordem kończącym rok 1994 były dwie Konferencje. Pierwsza z nich odbyła się 19 grudnia 1994 roku w Domu Marynarza. Poświęcona była rozważaniom o etyce. Wielce ważne zagadnienie dla nas zwłaszcza, że trwają intensywne prace nad Kodeksem Deontologicznym Pielęgniarki i Położnej. W pracach przy kodeksie bierze czynny udział Przewodnicząca T. Włochal, jako członek Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie. Wykładowcami na naszych konferencjach były: Prezes Naczelnej Rady Urszula Krzyżanowska Łagowska, która skoncentrowała się na instytucji Nursing Home s oraz dr Grażyna Rogala i dr Irena Wrońska, które skupiły się na etyce i deontologii. Druga miała miejsce 20 grudnia w Kamieniu Pomorskim w siedzibie ZZOZ. Poświęcona była opiece nad chorym umierającym. Wykładowcami byli: dr Andrzej Ślęzak, ks. Marek Kujawski. mgr Alina Kędzia, dr Jadwiga Zwigincew oraz Teresa Włochal. Tematyka wykładów oscylowała wokół problemów cierpienia, potrzeb duchowych umierającego, ale także wokół spraw bardziej przyziemnych jak stworzyć godne warunki w obliczu majestatu śmierci. Konferencja zakończyła się opłatkiem i wspólną fotografią. Ks. Marek Kujawski, Irena Wrońska i Alina Kędzia Od prawej U. Krzyżanowska Łagowska, Teresa Włochal, Irena Szymanowska, Alina Kędzia, Ilona Tyczyńska Uczestnicy Konferencji. W środku nad U. Krzyżanowską Łagowską i T. Włochal Dyrektor ZOZ-u Andrzej Ślęzak. 51

52 Pielęgniarstwo Rodzinne Szczecin to jedno z kilku miast w Polsce, w którym pilotażowo wprowadziliśmy instytucję lekarza rodzinnego, a w ślad za tym pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Pomorskie Konsorcjum Zdrowia w Porozumieniu z European Consortium for Primary Care zorganizowały 6-tygodniową ( r.) podróż studialną, mającą na celu zapoznanie z zachodnimi systemami podstawowej opieki zdrowotnej. Uczestniczyło w niej 12 pielęgniarek z tych miast w Polsce, gdzie wdrażano pilotażowo nowy system. Szczecin reprezentowała Małgorzata Uzdowska, specjalistka z pielęgniarstwa środowiskowego oraz Teresa Włochal, Przewodnicząca SIPiP. Poznaliśmy systemy medycyny pierwszego kontaktu w Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Hiszpanii. Zajęcia odbywały się na tamtejszych Uniwersyte tach oraz w formie warsztatowej w praktykach lekarsko-pielęgniarskich. Wiedza zdobyta w tym szkoleniu pomogła nam we wprowadzaniu zmiany sys temowej w naszym regionie. uczestniczki podróży zajęcia na Uniwersytecie w Amsterdamie przed Uniwersytetem w Manchester 52

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej Maj 2015r 42-200 CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVII Styczeń 2006 Numer 91 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim Skarbnik przypomina

Bardziej szczegółowo

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014 maj-czerwiec 3/2014 1 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie OFERTA SZKOLENIOWA!!! Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012

Czasy i ludzie. Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Czasy i ludzie Czasy i ludzie Rys historyczny Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu Lata 1982-2012 Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu Wrocław 2012 Materiały opracowały: mec. Helena Dobrosz,

Bardziej szczegółowo

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż PANACEUM nr 3 (141) marzec 2009 XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 27 28 marca 2008 r. (więcej s. 3) Spis treści Nasza okładka W tym roku prezentujemy na naszych okładkach zdjęcia wykonane przez lekarzy. Okładkę

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. wesołych świąt

Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. wesołych świąt Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie wesołych świąt listopad-grudzień 6/2014 1 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w KONIECZNIE Lublinie PRZECZYTAJ!!!

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencja 2009 2013 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP ODWIEDŹ NAS www.fssm.pl Podstawowe dokumenty oraz inne informacje dotyczące Federacji Stowarzyszeń SłużbMundurowych RP znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (272) Marzec 2013. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. egzemplarz bezpłatny

Nr 3 (272) Marzec 2013. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. egzemplarz bezpłatny Nr 3 (272) Marzec 2013 Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej egzemplarz bezpłatny UCHWAŁA O PROJEKCIE PROGRAMU Z 28 GRUDNIA 2012 R. : 1. godz. 9.00 rejestracja delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (4) Grudzień 2012

Nr 4 (4) Grudzień 2012 Nr 4 (4) Grudzień 2012 10 14 12 18 20 22 25 21 22 28 Wizerunek pielęgniarki XXI wieku Kariera w pielęgniarstwie - zacznij od CV Transkulturowo na święta Nie oceniaj książki po okładce ABC pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nr 12 (199) grudzień 2014 Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 (wykaz telefonów bezpośrednich s. 44) biuro@oil.lodz.pl www.oil.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23 Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13 50 lat po dyplomie str. 17-18 Dłutem i pędzlem str. 23 Na okładce: obraz dr Krystyny Skupień 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Sprawozdanie z działalności KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej działa na podstawie art. 29 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych V Kadencji w Częstochowie Prezydium

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny 28 NUMER LATO Zarządu Stowarzyszenia 2013 ISSN 1427-7093 Jak wykreować ogólnopolską reprezentację samorządowych organizatorów działalności kulturalnej? Pyta ZASP Związek Artystów

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 2 Zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy życzy Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Zespół Redakcyjny Ad Vocem w

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Dolnośląska Izba Lekarska Komisja Etyki oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo