Katowice, ul. Ziołowa 47 tel./fax (4 linie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.akson.pl 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 47 tel./fax 032 201 96 00 (4 linie) e-mail: aks@akson.pl"

Transkrypt

1 Sprzęt rehabilitacyjny firmy Invavare Ortezy, pasy, gorsety, kołnierze i art. przeciwżylakowe firmy GIBAUD Sprzęt stabilizująco-pionizujący dla dzieci firmy R82, cz. 1 Sprzęt stabilizująco-pionizujący dla dzieci firmy R82, cz. 2 Ortezy, pasy, gorsety, kołnierze firm ORTIKA, I-MING i inne Sprzęt rehabilitacyjny różny K ATA L O G P R O D U K T Ó W / Wózki z napędem elektrycznym rehabilitacyjny Katalog podstawowy sprzęt Zamów katalog z naszą ofertą Dystrybutor firm: Katowice, ul. Ziołowa 47 tel./fax (4 linie) Czy potrzebne są kodeksy rozmowa z Andrzejem Sadowskim z Centrum im. Adama Smitha str. 2 Izba POLMED przyjmuje kodeks etyki w biznesie str. 3 Brukselski sukces Izby POLMED str. 5 Firmy amerykańskie szukają partnerów w Polsce str. 6 Polscy pacjenci leczeni coraz nowocześniej str. 7 POLMED Izba, która dba o interesy swoich członków str. 8 9 Prasa o nas str. 9 Ponowna sterylizacja wyrobów jednorazowego użytku przestępstwo w świetle niedoskonałego prawa. str Wyroby medyczne muszą być serwisowane str

2 Szanowni Państwo Czy współczesna medycyna mogłaby istnieć bez wsparcia nowoczesnego sprzętu medycznego produkowanego przez najbardziej innowacyjny przemysł świata? Odpowiedź na to pytanie zmobilizowała nas do podjęcia decyzji o szerszym wypowiadaniu się na temat rynku wyrobów medycznych i naszej współpracy ze środowiskiem ochrony zdrowia, między innymi również za pośrednictwem oddawanego w Państwa ręce kwartalnika POLMED News. W 2008 roku wartość rynku sprzętu medycznego w Polsce wyniosła 4,6 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2007 roku o 15 proc. W latach należy się spodziewać dalszego kilkunastoprocentowego zwiększenia wartości tego rynku, do poziomu około 6 mld zł w 2010 roku twierdzą analitycy PMR. W obliczu światowego kryzysu finansowego, a w Polsce w optymistycznym wariancie spowolnienia gospodarczego sektor ochrony zdrowia, chyba jako jeden z nielicznych, będzie w miarę odporny na niekorzystne zjawiska. Wierzymy, że członkowie naszej Izby dadzą sobie dobrze radę z przeprowadzeniem swoich firm przez ten trudny dla całej gospodarki okres. Izba zaś będzie mogła dalej intensywnie się zajmować takimi ważnymi dla naszych środowisk zagadnieniami, jak praktyczny wymiar etycznej współpracy i relacji z podmiotami ochrony zdrowia czy docenienie roli należytego poziomu serwisu technicznego dla bezpieczeństwa pacjentów i skuteczności urządzeń medycznych. Te, między innymi, tematy poruszamy w naszym pierwszym wydaniu kwartalnika. Zapraszamy do szerokiej dyskusji wszystkich czujących się odpowiedzialnymi za te sprawy interesariuszy rynku medycznego. W dobie ogólnego kryzysu zaufania budowanie wiarygodności w relacjach przemysł wyrobów medycznych środowisko ochrony zdrowia staje się jednym z kluczowych zadań naszej branży. Świetną okazją do zgłębienia pierwszego tematu jest organizowana przez nas, wspólnie z Akademią Menedżera Zdrowia, debata Zasady etycznej współpracy pomiędzy przemysłem wyrobów medycznych a środowiskami medycznymi. Relację z tej debaty zamieścimy w następnym numerze. Tymczasem chciałabym życzyć Państwu w nowym, 2009, roku zdrowia, wszelkiej pomyślności i codziennych radości, bo, cytując klasyka: cóż nam tak życie umili, jak zdolność chwytania chwili?. I jeszcze dodatkowo życzę nam wszystkim, by nadal nieuporządkowane problemy ochrony zdrowia stały się wreszcie dla naszych decydentów priorytetem, a nie tylko przedmiotem przepychanek politycznych. Anna Janczewska-Radwan, MEDIM, prezes OIGWM POLMED Wydawca: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED ul. Dominikańska 14, Warszawa Skład i łamanie:

3 WYWIAD Czy potrzebne są kodeksy O potrzebę tworzenia branżowych kodeksów etyki marketingowej zapytaliśmy wiceprezydenta Centrum im. Adama Smitha ANDRZEJA SADOWSKIEGO. Skąd popularność kodeksów w Polsce? Mają je już chyba wszystkie branże? Egzekucja prawa w naszym kraju jest czasochłonna i zniechęcająca. Państwowy wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje, bo trudno uznać za normalne uzyskanie wyroku po kilku latach. Jest to chyba największa bariera gospodarcza, ale też cywilizacyjna w Polsce, a także źródło wielu patologii. Paradoksalnie brak dobrego prawa sprzyja tworzeniu kodeksów. Są one próbą porządkowania rzeczywistości w rażąco niesprawnym państwie. Z drugiej strony pisanie kodeksów wewnętrznych jest też próbą objaśnienia rządowych regulacji, które mają jawnie absurdalny i standardowo skomplikowany charakter. Uderzający jest brak należytej czytelności prawa zarówno dla producentów sprzętu, jak i przedstawicieli medycznych, dyrektorów szpitali oraz lekarzy. Takie prawo tworzy wiele niejasnych sytuacji sprzyjających niedwuznacznym zachowaniom. Czy to oznacza, że kodeksy powstają w krajach o niskiej kulturze prawno-organizacyjnej? Nie, wewnętrzne kodyfikacje, czasami nawet niepisane, są popularne w krajach anglosaskich. Warto przypomnieć, że do czasu wielkiego kryzysu w 1929 roku w Ameryce nie spisywano umów. Słowo było droższe od pieniędzy. Nieetyczne zachowanie po prostu się nie opłaciło. Środowiska same się oczyszczały, a sądy działały normalnie, tzn. sprawnie. W takich krajach jak Polska kodeksy zastępują często rządowe procedury i niedziałające sądy. Przykładowo w Singapurze firma, która dopuści się korupcji, jest na kilka lat wykluczona z tego niezwykle intratnego rynku. Nie może po prostu na nim działać. Jest to tak dotkliwa sankcja, że korupcja jest tu marginesem, a nie zasadą, jak w innych krajach. Nie ulega wątpliwości, że przy dystrybucji dóbr reglamentowanych, jakimi są zamówienia ze strony państwowowej służby zdrowia, zawsze będzie pojawiać się korupcja. Jaka będzie jej skala, zależy od egzekucji prawa oraz wewnętrznych kodeksów. Warto przypomnieć słowa polskiego profesora Feliksa Koniecznego, który stwierdził, że etyka jest jednym z najważniejszych czynników ekonomicznych, często rozstrzygających. Gdyby naprawdę kierowano się etyką w dobrze pojętym własnym interesie, to nie byłoby potrzeby uchwalania tak wielu kodeksów. Jeżeli, tak jak Pan powiedział, kodeksy zastępują sądy i niejasne uregulowania prawne, to same muszą być dobrze skonstruowane i poważnie traktowane, tzn. nieść ze sobą sankcje. To sprawa absolutnie kluczowa. W Polsce powstało wiele pseudokodeksów etyki w biznesie, które tak naprawdę stały się elementem systemu ochrony interesów członków różnorakich korporacji zawodowych i utrzymaniem status quo. To oczywiście nie ma nic wspólnego z etyką w biznesie. Producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego muszą się od takich pomysłów trzymać z daleka, aby nie narazić się nie tylko na śmieszność, ale przede wszystkim na utratę wiarygodności. RAPORT Izba POLMED przyjmuje kodeks etyki w biznesie Producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych zrzeszeni w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, działając w jednym z sektorów gospodarki w Polsce, podjęli otwartą dyskusję dotyczącą etyki biznesu i konieczności ujednolicenia środowiska konkurencyjnego firm, a także standaryzacji zasad współpracy ze środowiskiem ochrony zdrowia. Do dyskusji włączeni zostali również przedstawiciele Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ oraz Związku Powiatów Polskich. Efektem prac komisji, jaka zawiązała się przy Izbie POLMED w 2008 roku, składającej się z przedstawicieli firm zrzeszonych w Izbie, jest kodeks etyki w biznesie. Dokument powstał na bazie obowiązującego prawa, dyrektyw unijnych, bliźniaczych kodeksów branżowych zarówno polskich, jak i europejskich, oraz doświadczeń zebranych przez członków Izby pod kątem poprawnych relacji biznesowych z rynkiem ochrony zdrowia. Podjęta dyskusja nie była łatwa. Z jednej strony regulacje prawne w zakresie współpracy między tymi dwoma partnerami wymagają oddzielenia przedstawicieli przemysłu od pracowników ochrony zdrowia, a podstawowym argumentem jest m.in. konieczność zachowania niezależności podejmowanych przez tych drugich decyzji dotyczących wyboru terapii czy zakupu sprzętu medycznego, natomiast z drugiej strony decyzje powinny być podejmowane zgodnie z najlepszą wiedzą o zastosowaniu wyrobów medycznych, a to z kolei uzależnione jest m.in. od kontaktów przemysłu z przedstawicielami służby zdrowia. Mając na uwadze wielowątkowość tematu, a także brak jednoznacznych wytycznych w tym zakresie, członkowie powołanego zespołu wypracowali zapisy, które mają stanowić zbiór zasad współpracy między tymi dwoma partnerami. Kodeks jest wyraźnym i zdecydowanym krokiem w kierunku zmiany postrzegania sektora firm medycznych w Polsce. Jest przykładem zdecydowanej samoregulacji jednego z sektorów gospodarki, które opierają budowanie relacji na wzajemnym zaufaniu i zachowaniu pełnej transparentności prowadzonych działań. Zadaniem kodeksu nie jest zastąpienie obowiązującego prawa, ale wskazanie dozwolonych prawnie relacji ze środowiskiem ochrony zdrowia, promowanie etycznych postaw i zachowań. Kodeks etyki w biznesie to kodeks dobrych praktyk. Wyznacza kulturę odpowiedzialnego i profesjonalnego prowadzenia działalności biznesowej. Wprowadza jednolite środowisko konkurencyjne dla firm medycznych. Dla firm będących członkami Izby POLMED, działających na polskim rynku, które przyjęły kodeks, na zasadach w nim określonych stanowi on źródło praw i obowiązków. Dla wszystkich pozostałych jest rekomendowanym zbiorem norm, których dobrowolne przestrzeganie zapewnia zgodność z powszechnie przyjętymi standardami etycznymi, regulacjami prawnymi czy też kodeksami branżowymi. Kodeks jest otwarty - mogą go przyjąć wszyscy przedsiębiorcy funkcjonujący w obszarze ochrony zdrowia, ale także organizacje społeczne zrzeszające takich przedsiębiorców oraz inne podmioty, które w swej działalności kierują się prawem, regulacjami branżowymi oraz powszechnie obowiązującymi normami etycznymi. Kodeks zawiera zasady współpracy w obrębie całego obszaru regulacji przemysłu medycznego z przedstawicielami służby zdrowia, m.in. określa kryteria organizacji spotkań szkoleniowych, wydarzeń naukowych, pozyskiwania usług od przedstawicieli służby zdrowia, definiuje też zasady dozwolonej gościnności. Nie narusza niezależności obydwu stron w ustalaniu własnych zasad etycznych. Natomiast wyraźnie wskazuje podstawowe, dozwolone przez prawo, interakcje. Firmy zrzeszone w Izbie bardzo poważnie traktują rynek polski, rynek ochrony zdrowia, starając się wnieść swój wkład w rozwój polskiej gospodarki, rozwój nowych technologii, i pamiętając, jak ważne jest zachowanie pełnej transparentności prowadzonych działań reklamowych. Mariola Anoszczenko, przewodnicząca Komisji ds. Etyki, Izba POLMED

4 UE Organizatorzy: Brukselski sukces Izby POLMED Kodeks etyki - przemysl a srodowiska medyczne AKADEMIA. MENEDZERA ZDROWIA Warszawa, 14 stycznia 2009 r. Dom Dziennikarza ul. Foksal 3/5, Warszawa zapraszaj¹ na konferencjê naukow¹ Zasady etycznej wspó³pracy pomiêdzy przemys³em wyrobów medycznych a œrodowiskami medycznymi Program: powitanie Program: Janusz Michalak - moderator, redaktor naczelny Menedżera Zdrowia powitanie Janusz Michalak moderator, redaktorzałożeń naczelny Mened era Zdrowia 40 - Zaprezentowanie głównych debaty Anna Janczewska-Radwan - prezes Zarządu OIGWM POLMED Zaprezentowanie g³ównych za³o eñ debaty 55 Zaprezentowanie głównych Anna Janczewska-Radwan prezes Zarz¹du OIGWM Etyki POLMED założeń Kodeksu OIGWM POLMED w kontekście współpracy ze środowiskami medycznymi Zaprezentowanie g³ównych za³o eñ Kodeksu Etyki OIGWM POLMED w kontekœcie wspó³pracy Mariola Anoszczenko - przewodnicząca Komisji Etyki OIGWM POLMED ze œrodowiskami medycznymi Zasady etycznej współpracy środowisk w Niemczech Mariola Anoszczenko przewodnicz¹ca Komisjimedycznych Etyki OIGWM POLMED i UE Joachim Schmitt - dyrektor generalny Niemieckiego Stowarzyszenia technologii Medycznych BVMed Zasady etycznej wspó³pracy œrodowisk medycznych w Niemczech i UE Prawo zamówień publicznychniemieckiego a zasady etycznej współpracy pomiędzy przemysłem Joachim Schmitt dyrektor generalny Stowarzyszenia Technologii Medycznych BVMed wyrobów medycznych a środkami medycznymi Janusz Szafraniec - wiceprezes Zarządu OIGWM apolmed Prawo zamówieñ publicznych zasady etycznej wspó³pracy pomiêdzy przemys³em wyrobów medycznych a œrodowiskami medycznymi Zagrożenia korupcyjne w relacji pomiędzy przedstawicielami firm sprzętowych a pracownikami opieki zdrowotnej Janusz Szafraniec wiceprezes Zarz¹duOnkologii OIGWM-POLMED dr Grzegorz Luboiński - adiunkt Centrum Instytutu im. Marii Skłodowskiej-curie w Warszawie Zagro enia korupcyjne w relacjipielęgniarek pomiêdzy przedstawicielami firm zsprzêtowych Możliwości kształcenia zawodowego w oparciu o współpracę przemysłem wyrobów medycznych. anowy pracownikami opieki zdrowotnej Kodeks Etyki OIGWM POLMED dr Grzegorz Luboiñski adiunkt Centrum Onkologii i Instytutu Elżbieta Buczkowska - prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek Położnych im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie Mo liwoœci pielêgniarek zasady etycznejkszta³cenia współpracy zawodowego w opinii dyrektora szpitala w oparciu o wspó³pracê z przemys³em Jan Czeczotmedycznych. - Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. W. Orłowskiego wyrobów Nowy Kodeks Etyki OIGWM POLMED El bieta Buczkowska prezes Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Kodeks Etyki Menadżerów Ochrony Zdrowia - kolejne wyzwanie Danuta Tarka - Zasady prezes STOMOZ etycznej wspó³pracy pomiêdzy przemys³em wyrobów medycznych a œrodowiskami medycznymi wyst¹pienie jednego z dyrektorów szpitali klinicznych podsumowanie debaty Janusz Michalak - moderator, redaktorprzez naczelny Menedżera Zdrowia debata prowadzona moderatora lunch lunch Patroni: Business Centre Club (BCC) Naczelna Izba Lekarska (NIL) Naczelna Izba Pielêgniarek i Po³o nych (NIPiP) Stowarzyszenie Mened erów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) Zwi¹zek Powiatów Polskich (ZPP) Biuro Organizacyjne: Termedia sp. z o.o. ul. Wenedów 9/ Poznañ tel./faks Konferencja bezp³atna Szczegó³owe informacje na stronie: Patroni medialni: Od 13 do 16 października 2008 roku w Brukseli przedstawiciele Izby POLMED brali udział w MedTech Forum -międzynarodowym spotkaniu organizacji zrzeszających firmy z rynku wyrobów medycznych. POLMED wykorzystał także wizytę w Brukseli do nawiązania kontaktów z wysokimi przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej: Marcinem Libickim, europosłem z regionu wielkopolskiego, Małgorzatą Handzlik, europosłem z regionu śląskiego, oraz Agnieszką Kaźmierczak, dyrektorem w Dyrekcji Generalnej Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej Celem tych spotkań było zaprezentowanie powstałego z inicjatywy Izby kodeksu etyki w biznesie oraz przedstawienie Izby POLMED jako najważniejszego reprezentanta środowiska wyrobów medycznych w Polsce. Zdaniem wymienionych przedstawicieli instytucji europejskich stworzenie uregulowań dotyczących rynku wyrobów medycznych w kwestii etyki jest niezmiernie potrzebne. Styk prywatnego biznesu z pieniędzmi publicznymi to miejsce newralgiczne. Dobrze jest, kiedy zasady dotyczące zachowania obu stron, także w kwestii etyki, są do końca jasno określone. To eliminuje potencjalne nieprawidłowości stwierdził podczas spotkania europoseł Marcin Libicki. Agnieszka Kaźmierczak, dyrektor w Dyrekcji Generalnej Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej, wyraziła z kolei uznanie dla Izby POLMED za profesjonalne podejście do prezentacji kodeksu w instytucjach Unii Europejskiej. Inicjatywa Izby POLMED zmienia postrzeganie naszego kraju w UE. POLMED nie chce niczego załatwić dla siebie, natomiast wchodzi na obszar, który był dotąd specjalnością krajów starej UE - powiedziała. 15 października przedstawiciele Izby uczestniczyli w Association Secretaries Counsil Meeting, w trakcie którego omawiano konieczność usprawnienia systemu komunikacji pomiędzy narodowymi organizacjami członkowskimi EUCOMED. Anna Janczewska-Radwan, prezes Izby POLMED, zapoznała uczestników zjazdu z założeniami wprowadzanego w Polsce kodeksu dobrych praktyk. 16 października miała miejsce prezentacja izb narodowych. Stoisko Izby POLMED było jednym z najbardziej okazałych, charakteryzowało się spójnością plastyczną, bogactwem scenografii, rozmiarami przyciągało uwagę gości. Tego dnia odbyła się także debata telewizyjna, podczas której Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby, po raz kolejny przedstawił kodeks etyczny. Jego wystąpienie zostało wysłuchane z uwagą, wywołując wiele pochlebnych komentarzy. Następnie przedstawiciele Izby odbyli szereg spotkań, m.in. z przedstawicielami organizacji członkowskich EUCOMED, a także Edwardem C. Fantasia pełniącym funkcję dyrektora misji handlowej w Konsulacie Generalnym USA w Düsseldofie. Pan Fantasia wyraził chęć nawiązania przez podmioty amerykańskie współpracy z firmami należącymi do Izby POLMED.

5 ŚWIAT Firmy amerykańskie szukają partnerów w Polsce RYNEK Polscy pacjenci leczeni coraz nowocześniej 18 listopada 2008 roku na zaproszenie Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Köln przedstawiciel Izby POLMED wziął udział w USA Partner & Investment Forum, które odbyło się w Düsseldorfie w przededniu Targów MEDICA Program Invitation to International Conference November 18, 2008, Congress Center South, MEDICA fairgrounds Sponsors: USA Partner & Investment Forum at MEDICA U.S. Federal States Forum było okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm amerykańskich działających na rynku wyrobów medycznych. Reprezentowane były również organizacje branżowe z 14 stanów. POLMED zaprezentował własne stoisko, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedstawiciel Izby POL- MED przeprowadził rozmowy z organizacjami ze wszystkich obecnych na forum stanów, zachęcając do inwestowania w Polsce przez nawiązywanie kontaktów z dystrybutorami wyrobów medycznych na naszym rynku. Wspólną konkluzją było stwierdzenie, iż współpraca z polskim partnerem, znającym realia i relacje panujące na lokalnym rynku oraz dysponującym efektywnym systemem dystrybucji, jest najskuteczniejszą i jednocześnie najbezpieczniejszą metodą wejścia na polski rynek. Szczególnie interesujące, z punktu widzenia możliwości przyszłej współpracy, rozmowy odbyły się z przedstawicielami stanów Floryda oraz Północna Karolina. W drugiej części forum odbyła się konferencja poświęcona możliwościom i zasadom inwestowania firm zagranicznych na amerykańskim rynku wyrobów medycznych oraz potencjalnym korzyściom z tego wynikającym. Opisano również stan rynku wyrobów medycznych w USA na tle nasilającego się kryzysu. Wśród wykładowców byli przedstawiciele kancelarii prawnych specjalizujących się w branży, branżowych stowarzyszeń i izb handlowych, instytucji notyfikujących, instytucji finansowych, firm logistycznych, a także przedsiębiorstw gotowych zająć się produkcją i dystrybucją na terenie USA na zasadzie kontraktacji. Najistotniejsze uzyskane informacje są następujące: Rynek medyczny USA, niezależnie od kryzysu, pozostaje największym (50 proc. globalnego rynku) i najbardziej zaawansowanym technologicznie rynkiem na świecie. Rynek wyrobów medycznych w USA, podobnie jak w Europie, jest stosunkowo odporny na skutki kryzysu. Według U.S. Census Bureau do 2030 roku 20 proc. ludności USA (72 miliony osób) będzie miało ponad 65 lat. Wydajność pracy w USA pozostaje najwyższa na świecie. Amerykanie przepracowują jednocześnie więcej godzin pracy rocznie niż zatrudnieni w zdecydowanej większości wysokorozwiniętych państw. Wzrasta wielkość wydatków sektora publicznego na wyroby medyczne (z 200 miliardów USD w 2006 roku do przewidywanych 250 miliardów USD w 2010 roku). Skraca się długość cyklu innowacyjnego, nowe produkty szybciej trafiają na rynek. Ostatnio znacząco obniżyły się koszty dzierżawy i zakupu nieruchomości, zwiększyła się dostępność rynku pracy, wzrosły zachęty do inwestowania. Jednocześnie występują utrudnienia w dostępności kredytu. Przepisy i procedury rejestracyjne w USA są bardzo skomplikowane. Rekomendowaną formą wejścia na rynek amerykański jest joint venture z lokalnym partnerem lub umowa kontraktowa z miejscową firmą posiadającą odpowiednią infrastrukturę i wymagane pozwolenia oraz wyrobione kontakty. Pozwala to jednocześnie uniknąć kosztów: infrastruktury, wyposażenia, zasobów ludzkich, zarządzania, pozwoleń, logistyki i dystrybucji oraz wahań kursowych. Przemysł wyrobów medycznych w USA jest mocno skoncentrowany pod względem geograficznym. Główne jego ośrodki to: Kalifornia, Massachusetts, Nowy Jork, New Jersey i Minnesota. Więcej informacji na Witold Włodarczyk dyrektor generalny OIGWM POLMED W 2008 roku wartość rynku sprzętu medycznego w Polsce wyniosła 4,6 mld zł wobec 4 mld w roku Dzięki wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej polscy pacjenci korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu medycznego, a eksport rodzimych wyrobów medycznych rośnie w tempie dwucyfrowym wynika z raportu firmy PMR Publications. Według szacunków PMR Publications wartość polskiego rynku wyrobów medycznych w 2007 roku wyniosła 4 mld zł, co stanowiło 13-proc. wzrost w stosunku do roku 2006, kiedy sięgnęła ona 3,5 mld zł. W latach spodziewamy się dalszego, kilkunastoprocentowego wzrostu wartości tego rynku rocznie, do poziomu około 6 mld zł w roku 2010 twierdzą analitycy PMR. Wykres nr 1. Wartość rynku sprzętu medycznego w Polsce w latach (w mld zł) sz szacunek p prognoza Źródło: PMR Publications, 2008 Głównym czynnikiem rozwoju rynku wyrobów medycznych jest wejście Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie inwestycje zakładów opieki zdrowotnej. Do 2012 roku polskie szpitale będą musiały spełnić europejskie normy sanitarne, co wiąże się z tym, że duża część aparatury i sprzętu musi zostać wymieniona. Według danych Ministerstwa Zdrowia na niezbędne renowacje i zakup nowego sprzętu dla szpitali do roku 2012 potrzeba około 10 mld zł. W grudniu 2007 roku rozpoczął się także unijny program Infrastruktura i środowisko przeznaczony dla publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia. Dzięki niemu w latach do centrów medycznych może trafić nawet 420 mln euro. Pieniądze mogą zostać wykorzystane m.in. na zakup aparatury medycznej, przebudowę i modernizację obiektów oraz zakup i doposażenie środków do transportu sanitarnego. Dodatkowym impulsem wzrostu rynku sprzętu medycznego w najbliższych latach będzie także rozwój prywatnej opieki zdrowotnej. Prywatne centra medyczne coraz częściej decydować się będą na budowę szpitali, w których będą realizowane coraz bardziej skomplikowane procedury medyczne. Plany budowy szpitali zapowiedziały już Swissmed (Warszawa), Lux-Med (Warszawa), Medicover (Warszawa), Scanmed (specjalistyczny Szpital św. Rafała w Krakowie) oraz Carolina Medical Center (szpital ortopedyczny). Wykres nr 2. Dynamika wzrostu rynku sprzętu medycznego w Polsce w latach sz szacunek p prognoza Źródło: PMR Publications, % 2,6 3,1 3, sz 2008p 2009p 2010p Wartość rynku 12% Dynamika wzrostu rynku 13% Ważnym trendem na rynku sprzętu medycznego w 2008 roku jest także zwiększenie popularności leasingu jako źródła finansowania zakupów w szpitalach i przychodniach. Po pierwszych trzech kwartałach 2007 roku firmy wyleasingowały sprzęt medyczny o wartości 201 mln zł, co stanowiło 75-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku % 4,6 5,3 15% 5,9 12% s z 2008p 2009p 2010p

6 O NAS POLMED Izba, która dba o interesy swoich członków POLMED jest największą i najbardziej reprezentatywną organizacją samorządu gospodarczego działającą na polskim rynku wyrobów medycznych. Łączny obrót zrzeszonych w niej firm stanowi ok. 50 proc. wartości rynku. Izba POLMED jest także oficjalną polską reprezentacją środowiska w Europejskim Stowarzyszeniu Wyrobów Medycznych EUCOMED z siedzibą w Brukseli. 7 listopada 2002 r. producenci i autoryzowani przedstawiciele producentów wyrobów medycznych założyli Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Grupę założycielską tworzyli głównie dotychczasowi członkowie Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Sprzętu Medycznego, które działało od 1994 roku. Zgodnie z zapisaną w statucie intencją firm-założycieli Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED jest dobrowolną organizacją samorządową reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ochrony zdrowia, między innymi w zakresie produkcji, dystrybucji, serwisu, importu, eksportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów biobójczych, a także systemów informatycznych i oprogramowania oraz usług finansowych. Do zadań statutowych Izby należy: reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego, innych organizacji krajowych lub zagranicznych, urzędów i instytucji, tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków na terenie Polski i za granicą, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, inicjowanie tworzenia lub nowelizacji przepisów prawa, wyrażanie opinii o projektach rozwiązań w dziedzinie polityki gospodarczej, przedstawianie organom państwowym opinii dotyczących praktyki gospodarczej w sprawach związanych z działalnością gospodarczą zrzeszonych członków, prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej w zakresie bezpośrednio związanym z działalnością członków, informowanie i wydawanie opinii o funkcjonowaniu gospodarki oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby, wykonywanie powierzonych Izbie zadań organów administracji państwowej. Najważniejsze, priorytetowe cele programowe Izby: prowadzenie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu, współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami, a także z organami samorządowymi, tworzenie branżowych i problemowych klubów, sekcji, komisji członkowskich. Siłą i potencjałem Izby jest suma sił i potencjałów jej członków. Służą one jednak wszystkim członkom, stanowiąc dla nich wartość dodaną. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej na której zgromadziliśmy informacje o naszej organizacji i realizowanych zadaniach. Jesteśmy także dostępni pod adresem lub nr. tel Zapraszamy do członkostwa w Izbie. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! PRASA O NAS W ostatnich tygodniach 2008 roku prasa poświęciła wiele miejsca na zaprezentowanie informacji i poglądów wyrażających stanowisko Izby POLMED. Listopadowy VIP w dodatku poświęconym ochronie zdrowia przynosi trzystronicowy wywiad z Anną Janczewską-Radwan, prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Materiał pod tytułem Niska cena zabija jakość dotyczy problemu zamówień w ochronie zdrowia, które realizowane są jedynie według kryterium ceny, co może zagrażać bezpieczeństwu i życiu pacjentów. W 2007 roku 87 proc. zamówień w służbie zdrowia rozstrzygnięto w oparciu o kryterium cenowe mówi VIP prezes Radwan. Dwa artykuły Izbie POLMED i problemom jej członków poświęciła w ostatnich tygodniach Rzeczpospolita. 14 listopada Beata Chomątowska w tekście Popyt na sprzęt medyczny pisze, że w 2008 roku przychody producentów i dystrybutorów aparatury medycznej sięgną 4,6 mld zł. Przed tą branżą kolejne dwa tłuste lata ( ). W 2007 roku wartość rynku wyniosła 4 mld zł, w 2010 r. będzie on wart już 5,9 mld zł. Według gazety wzrostu nie powinien zahamować kryzys finansowy branża, podobnie jak rynek farmaceutyczny, należy do najbardziej odpornych na recesję. W artykule z 23 grudnia Rzeczpospolita pisze zaś o problemach producentów sprzętu wynikających z zarządzenia prezesa NFZ z 16 października 2008 roku. W materiale Sklepy medyczne zwolnią personel czytamy: Blisko 10 tys. sklepów handlujących artykułami medycznymi może po 1 stycznia 2009 roku popaść w tarapaty. Powodem jest zarządzenie prezesa NFZ z 16 października 2008 roku określające nowe warunki zawierania i realizacji umów dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne. Zarządzenie zmienia zasady funkcjonowania sklepów ze sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym. Jak twierdzą przedsiębiorcy na ich niekorzyść. 9 grudnia materiał na ten sam temat wyemitowało radio RMF FM, poświęcając problemom producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego czas w serwisie o godz. 15. m.p. propagowanie etycznych zasad współpracy środowisk działających w systemie ochrony zdrowia, rozwiązanie problemu zadłużenia w ochronie zdrowia, nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych, udział w nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, wpływ na nowelizacje pozostałych ważnych dla środowiska ustaw: ustawy o SP ZOZ, ustawy o NFZ itp. certyfikacja wyrobów medycznych, prawo upadłościowe, czuwanie nad treścią innych ustaw i rozporządzeń, bieżące badanie zgodności prawa polskiego z dyrektywami unijnymi. Izba realizuje swoje zadania poprzez: współpracę z naczelnymi lub centralnymi organami władzy i administracji państwowej oraz właściwymi komisjami parlamentarnymi, uczestniczenie w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności członków Izby, organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków,

7 PRAWO Ponowna sterylizacja wyrobów jednorazowego użytku w świetle niedoskonałego prawa Niedoszacowanie procedur medycznych kontraktowanych przez narodowego ubezpieczyciela ma bardzo złożone konsekwencje dla procesu leczenia pacjenta. Trudna sytuacja finansowa wielu szpitali, sprzeczności w stanowionym prawie, a także brak należytego nadzoru powodują tolerowanie działań na granicy prawa lub też jawnie sprzecznych z jego literą. Jednym z obszarów, w których można zdiagnozować istotne nieprawidłowości, jest reprocesoring (resterylizacja) wyrobów jednorazowego użytku i jego konsekwencje w postaci ewentualnych zakażeń szpitalnych. Istotą reprocesoringu wyrobu medycznego jednorazowego użytku jest ponowne wprowadzenie do obrotu produktu, który powinien być po użyciu traktowany jako odpad medyczny. Zgodnie z definicją zawartą w PN-EN ISO jest to proces obróbki wyrobu medycznego po jego użyciu z przeznaczeniem do ponownego zastosowania. Prekursorem ponownego wykorzystywania wyrobów jednorazowego użytku były USA. Jako kraj, który był inicjatorem prawnych regulacji określających zasady i tryb ponownego użytkowania jednorazowych wyrobów medycznych, nie doczekał się na razie naśladowcy. Oczywiście nie można zaprzeczyć, iż przyjęta w 2002 r. nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych u naszych zachodnich sąsiadów oraz dyrektywy Instytutu Roberta Kocha uregulowały w sposób istotny procedurę resterylizacji w Niemczech. Należy jednak podkreślić, iż żaden z krajów europejskich nie zdecydował się na skopiowanie kompleksowego modelu przyjętego w USA. W Europie do tej pory nie wypracowano jednolitego standardu ponownego użycia jednorazówek. Przepisy prawne dopuszczające procedurę resterylizacji obowiązują obecnie w Niemczech i Holandii. Odmienny system, zakazujący w sposób jednoznaczny takich działań, przyjęty został we Francji oraz na Węgrzech. Jednakże dominującą postawą wśród krajów Wspólnoty jest brak jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Odpowiedzialność zostaje więc przesunięta na dyrektora szpitala jako osobę nadzorującą funkcjonowanie jednostki. Oczywiście posiłkową odpowiedzialność ponosić będą osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad procesem sterylizacji, jednak nie sposób uniknąć wniosku, iż praktycznie całość ewentualnych konsekwencji poniesie kierownik zakładu opieki zdrowotnej. W amerykańskim modelu podstawą działania jest zasada, według której reprocesoring zakwalifikowano jako czynność wytwórczą z pełnymi tego konsekwencjami. W praktyce oznacza to, że zarówno pierwotny wytwórca, jak i podmiot dokonujący resterylizacji dysponuje takimi samymi prawami, ale podlega też identycznym obowiązkom. W przyjętym modelu podmiot dokonujący procesu resterylizacji jest odpowiedzialny za produkt, nie zaś za samą usługę. Ustalono, iż zakres jego odpowiedzialności będzie się pokrywał z zakresem odpowiedzialności pierwotnego wytwórcy. Elementy tego systemu funkcjonują także na gruncie przepisów obowiązujących w Polsce. Model naszego zachodniego sąsiada opiera się na założeniu, że proces resterylizacji stanowi działalność usługową. Odmiennie od modelu amerykańskiego produkt uzyskany w tym procesie nie jest traktowany w świetle prawa jako nowy wyrób wprowadzany na rynek, ale jako ten sam wyrób medyczny. Oczywiście proces reprocesoringu musi zostać wykonany na zlecenie i dla danego użytkownika, jednakże nie wypacza to samego podejścia do problemu. Doktryna niemiecka przyjęła osobliwą koncepcję definicji produktu jednorazowego użytku, która stanowi, iż określenie przez producenta wyrobu jako jednorazowy jest jedynie dowodem, że nie opracował on żadnej metody reprocesoringu. Zakres odpowiedzialności producenta kończy się więc z chwilą pierwotnego użycia wyrobu. Dyrektywa Instytutu Roberta Kocha z 2002 r. Wymagania pod względem higieny przy reprocesorowaniu wyrobów medycznych stanowi uzupełnienie obowiązującego w Niemczech w tym zakresie prawa. Przyjęto w niej zasadę kontroli jakości według normy EN ISO 13485, a także nałożono obowiązek niezależnej kontroli i audytu podmiotów dokonujących resterylizacji. Dla każdego z wyrobów ustala się, czy może on podlegać resterylizacji, określa ilość cykli, a także najbardziej skuteczną metodę (powszechnie zalecana jest sterylizacja parowa). Przyjęty w Niemczech model okazał się jak dotychczas skuteczny, choć jego ostateczna ocena powinna nastąpić po dłuższym okresie funkcjonowania. Nie sposób jednak nie zauważyć, iż tak powszechna w Polsce dzika sterylizacja jest w Niemczech zjawiskiem praktycznie niewystępującym. W obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawnych podstawą wprowadzenia do obrotu wyrobu medycznego jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (DzU nr 93, poz. 896). W art. 4 ust. 2 stwierdza ona m.in.: wyrób medyczny wprowadzony do obrotu i używania powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i konserwowany oraz używany zgodnie z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem ( ). Ponadto w ust. 3 ww. artykuł wskazuje na podmioty uprawnione do wprowadzenia do obrotu i używania wyrobów medycznych. Prawdopodobnie w zamyśle ustawodawcy przepis ten miał być transpozycją art. 2 i 3 dyrektywy 93/42/EWG z 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych. Artykuł 2 dyrektywy wskazuje, iż: Państwa członkowskie podejmują wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że wyroby mogą być wprowadzane do obrotu i używania tylko wtedy, gdy, prawidłowo zainstalowane, utrzymywane i używane zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu pacjentów, użytkowników ani, gdzie stosowne, innych osób. Ponadto art. 3 stanowi, iż: Wyroby muszą spełniać wymogi zasadnicze wymienione w załączniku I odnoszące się do nich, przy uwzględnieniu przewidzianego zastosowania danych wyrobów. Załącznik I w pkt. 8.3 stwierdza jedynie, iż wyroby dostarczane w stanie sterylnym muszą być projektowane, produkowane i pakowane w opakowania nienadające się do ponownego zastosowania i/lub zgodnie z właściwymi procedurami, zapewniające ich sterylność w chwili wprowadzania do obrotu, a także utrzymanie sterylności w określonych warunkach transportu i składowania, dopóki opakowanie ochronne nie zostanie uszkodzone lub otwarte. Przepis ten nie zakazuje jednak bezwzględnie ponownego wprowadzenia do obrotu wyrobu medycznego jednorazowego użytku. W przeciwieństwie do brzmienia przepisów karnych zawartych w rozdziale 10 ustawy. Należy więc stwierdzić, iż polskie przepisy prawne w tym zakresie są bardziej rygorystyczne niż dyrektywa o wyrobach medycznych. Pamiętać należy jednak, iż państwa członkowskie, implementując regulacje dyrektywy do swojego systemu prawnego, mogą wprowadzać bardziej rygorystyczne rozwiązanie prawne niż wskazane w przepisach UE. Rozwiązania te co do zasady nie powinny jednak naruszać podstawowych wolności UE. Wydaje się, że w tym przypadku przepisy prawa UE nie zostały naruszone. Należy więc przyznać w tej materii prymat prawu krajowemu, póki nie zostanie w omawianej materii zakwestionowane. Opinia wydana w tej sprawie przez polskie Ministerstwo Zdrowia jest jednoznaczna. Zgodnie z nią wyrób medyczny przeznaczony do jednorazowego użycia nie może być ponownie wprowadzony pod tą samą nazwą przez innego wytwórcę do obrotu i używania. Jeżeli wyrób ma być po reprocesorowaniu ponownie wprowadzony do obrotu lub używania, musi przejść procedurę rejestracyjną, czyli procedurę oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przy współudziale jednostki notyfikowanej i rejestracji wyrobu. Wyrób medyczny reprocesorowany przechodzi tzw. remont odtworzeniowy, co w rozumieniu prawa skutkuje tym, iż podmiot wykonujący ten proces staje się wytwórcą tego wyrobu. Musi on ponadto nadać własne oznaczenia na etykiecie wyrobu jako wytwórca i wziąć za jego zastosowanie pełną odpowiedzialność. Podsumowując, należy wskazać, iż granicę dla procedury reprocesoringu musi stanowić, oprócz kalkulacji ekonomicznej, wiedza naukowa, a także możliwość prawidłowej dekontaminacji. W mojej ocenie wyrób medyczny przeznaczony przez wytwórcę do jednorazowego użycia, po użyciu zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.), staje się odpadem medycznym i powinien być zutylizowany. Wojciech Szefke PRAWO

8 AKCJA IZBY POLMED Serwis wyrobów medycznych gwarancją bezpieczeństwa Podstawowym zadaniem serwisu wyrobów medycznych jest utrzymanie ich w ciągłej sprawności i zapewnienie jakości działania na poziomie nieodbiegającym przez cały okres użytkowania od jakości, jaką miały w momencie zakupu. Błędem jest założenie, że zakup wysokiej klasy sprzętu zapewni jego bezawaryjne użytkowanie. Wypełnienie tego zadania mogą zapewnić systematyczne przeglądy zalecane przez producenta danego wyrobu medycznego oraz jego użytkowanie zgodnie z instrukcją obsługi. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych wyrób medyczny wprowadzony do obrotu i do używania powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i konserwowany oraz używany zgodnie z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem. Wyrób ten nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób trzecich. Artykuł 4 ust. 4 ustawy zobowiązuje użytkowników wyrobów medycznych do zachowania należytej staranności w zakresie doboru, instalowania, uruchamiania oraz przeprowadzania przeglądów i konserwacji, a w szczególności do przestrzegania instrukcji używania dostarczonej przez wytwórcę. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED podjęła się realizacji projektu Serwis wyrobów medycznych. Celem tego przedsięwzięcia jest rozbudzenie świadomości oraz rozpropagowanie wiedzy o roli i znaczeniu serwisu, zapoznanie ze stanem prawnym oraz propozycjami uregulowań zmierzających do zapewnienia większego bezpieczeństwa pacjentów i użytkowników oraz wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Jednym z elementów tego projektu jest przeprowadzenie wśród użytkowników wyrobów medycznych ankiety na temat serwisu tych wyrobów. Planowane jest także przygotowanie i udostępnienie broszury informacyjnej dotyczącej serwisu wyrobów medycznych dostarczającej środowiskom medycznym, dostawcom, menedżerom oraz pacjentom informacji o znaczeniu wykonywania serwisu przez kwalifikowanych specjalistów serwisowych oraz o występowaniu ryzyka: prawnego, medycznego, technicznego i finansowego. Ze względu na szeroką odpowiedzialność wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku wyrobów medycznych, na którym priorytetem jest ochrona życia i zdrowia pacjentów, ogromnego znaczenia nabierają jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług oraz zmiana świadomości i kultury technicznej.

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 1 (16) STYCZEŃ LUTY 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny numer

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek Spis treści Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek i Położnych Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo sys temu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski 2(14) 2013 Ukraińskie spółki na GPW Plan rozwoju gospodarki Ukrainy 2013-2014 Dwadzieścia lat Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Eksport towarów na Ukrainę Projekty inwestycyjne przygotowanie Warszawa

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 3 (18) MAJ CZERWIEC 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowni Państwo! Administracja rządowa zyskała kolejny, po kodeksie

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 2 / 2014 IMPULS DLA BIZNESU Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala Outsourcing usług medycznych Podatek od nieruchomości w lecznictwie Ubezpieczenia szpitali Czas

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK WARSZAWA 2005 Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 3/2013

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 3/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 Nr 3/2013 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko raport 2012 2 www.budimex.pl Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 1 opinia biegłego rewidenta budujemy

Bardziej szczegółowo

Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Czerwiec 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Technologie przyszłości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zeszyt branżowy. - informatyka

Zeszyt branżowy. - informatyka STUDIA EUROPEJSKIE 2/2006 Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie STUDIA EUROPEJSKIE 4/2006 Zeszyt branżowy Instytut Gospodarki Wy szej Szko y Informatyki i Zarz dzania

Bardziej szczegółowo