Katowice, ul. Ziołowa 47 tel./fax (4 linie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.akson.pl 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 47 tel./fax 032 201 96 00 (4 linie) e-mail: aks@akson.pl"

Transkrypt

1 Sprzęt rehabilitacyjny firmy Invavare Ortezy, pasy, gorsety, kołnierze i art. przeciwżylakowe firmy GIBAUD Sprzęt stabilizująco-pionizujący dla dzieci firmy R82, cz. 1 Sprzęt stabilizująco-pionizujący dla dzieci firmy R82, cz. 2 Ortezy, pasy, gorsety, kołnierze firm ORTIKA, I-MING i inne Sprzęt rehabilitacyjny różny K ATA L O G P R O D U K T Ó W / Wózki z napędem elektrycznym rehabilitacyjny Katalog podstawowy sprzęt Zamów katalog z naszą ofertą Dystrybutor firm: Katowice, ul. Ziołowa 47 tel./fax (4 linie) Czy potrzebne są kodeksy rozmowa z Andrzejem Sadowskim z Centrum im. Adama Smitha str. 2 Izba POLMED przyjmuje kodeks etyki w biznesie str. 3 Brukselski sukces Izby POLMED str. 5 Firmy amerykańskie szukają partnerów w Polsce str. 6 Polscy pacjenci leczeni coraz nowocześniej str. 7 POLMED Izba, która dba o interesy swoich członków str. 8 9 Prasa o nas str. 9 Ponowna sterylizacja wyrobów jednorazowego użytku przestępstwo w świetle niedoskonałego prawa. str Wyroby medyczne muszą być serwisowane str

2 Szanowni Państwo Czy współczesna medycyna mogłaby istnieć bez wsparcia nowoczesnego sprzętu medycznego produkowanego przez najbardziej innowacyjny przemysł świata? Odpowiedź na to pytanie zmobilizowała nas do podjęcia decyzji o szerszym wypowiadaniu się na temat rynku wyrobów medycznych i naszej współpracy ze środowiskiem ochrony zdrowia, między innymi również za pośrednictwem oddawanego w Państwa ręce kwartalnika POLMED News. W 2008 roku wartość rynku sprzętu medycznego w Polsce wyniosła 4,6 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2007 roku o 15 proc. W latach należy się spodziewać dalszego kilkunastoprocentowego zwiększenia wartości tego rynku, do poziomu około 6 mld zł w 2010 roku twierdzą analitycy PMR. W obliczu światowego kryzysu finansowego, a w Polsce w optymistycznym wariancie spowolnienia gospodarczego sektor ochrony zdrowia, chyba jako jeden z nielicznych, będzie w miarę odporny na niekorzystne zjawiska. Wierzymy, że członkowie naszej Izby dadzą sobie dobrze radę z przeprowadzeniem swoich firm przez ten trudny dla całej gospodarki okres. Izba zaś będzie mogła dalej intensywnie się zajmować takimi ważnymi dla naszych środowisk zagadnieniami, jak praktyczny wymiar etycznej współpracy i relacji z podmiotami ochrony zdrowia czy docenienie roli należytego poziomu serwisu technicznego dla bezpieczeństwa pacjentów i skuteczności urządzeń medycznych. Te, między innymi, tematy poruszamy w naszym pierwszym wydaniu kwartalnika. Zapraszamy do szerokiej dyskusji wszystkich czujących się odpowiedzialnymi za te sprawy interesariuszy rynku medycznego. W dobie ogólnego kryzysu zaufania budowanie wiarygodności w relacjach przemysł wyrobów medycznych środowisko ochrony zdrowia staje się jednym z kluczowych zadań naszej branży. Świetną okazją do zgłębienia pierwszego tematu jest organizowana przez nas, wspólnie z Akademią Menedżera Zdrowia, debata Zasady etycznej współpracy pomiędzy przemysłem wyrobów medycznych a środowiskami medycznymi. Relację z tej debaty zamieścimy w następnym numerze. Tymczasem chciałabym życzyć Państwu w nowym, 2009, roku zdrowia, wszelkiej pomyślności i codziennych radości, bo, cytując klasyka: cóż nam tak życie umili, jak zdolność chwytania chwili?. I jeszcze dodatkowo życzę nam wszystkim, by nadal nieuporządkowane problemy ochrony zdrowia stały się wreszcie dla naszych decydentów priorytetem, a nie tylko przedmiotem przepychanek politycznych. Anna Janczewska-Radwan, MEDIM, prezes OIGWM POLMED Wydawca: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED ul. Dominikańska 14, Warszawa Skład i łamanie:

3 WYWIAD Czy potrzebne są kodeksy O potrzebę tworzenia branżowych kodeksów etyki marketingowej zapytaliśmy wiceprezydenta Centrum im. Adama Smitha ANDRZEJA SADOWSKIEGO. Skąd popularność kodeksów w Polsce? Mają je już chyba wszystkie branże? Egzekucja prawa w naszym kraju jest czasochłonna i zniechęcająca. Państwowy wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje, bo trudno uznać za normalne uzyskanie wyroku po kilku latach. Jest to chyba największa bariera gospodarcza, ale też cywilizacyjna w Polsce, a także źródło wielu patologii. Paradoksalnie brak dobrego prawa sprzyja tworzeniu kodeksów. Są one próbą porządkowania rzeczywistości w rażąco niesprawnym państwie. Z drugiej strony pisanie kodeksów wewnętrznych jest też próbą objaśnienia rządowych regulacji, które mają jawnie absurdalny i standardowo skomplikowany charakter. Uderzający jest brak należytej czytelności prawa zarówno dla producentów sprzętu, jak i przedstawicieli medycznych, dyrektorów szpitali oraz lekarzy. Takie prawo tworzy wiele niejasnych sytuacji sprzyjających niedwuznacznym zachowaniom. Czy to oznacza, że kodeksy powstają w krajach o niskiej kulturze prawno-organizacyjnej? Nie, wewnętrzne kodyfikacje, czasami nawet niepisane, są popularne w krajach anglosaskich. Warto przypomnieć, że do czasu wielkiego kryzysu w 1929 roku w Ameryce nie spisywano umów. Słowo było droższe od pieniędzy. Nieetyczne zachowanie po prostu się nie opłaciło. Środowiska same się oczyszczały, a sądy działały normalnie, tzn. sprawnie. W takich krajach jak Polska kodeksy zastępują często rządowe procedury i niedziałające sądy. Przykładowo w Singapurze firma, która dopuści się korupcji, jest na kilka lat wykluczona z tego niezwykle intratnego rynku. Nie może po prostu na nim działać. Jest to tak dotkliwa sankcja, że korupcja jest tu marginesem, a nie zasadą, jak w innych krajach. Nie ulega wątpliwości, że przy dystrybucji dóbr reglamentowanych, jakimi są zamówienia ze strony państwowowej służby zdrowia, zawsze będzie pojawiać się korupcja. Jaka będzie jej skala, zależy od egzekucji prawa oraz wewnętrznych kodeksów. Warto przypomnieć słowa polskiego profesora Feliksa Koniecznego, który stwierdził, że etyka jest jednym z najważniejszych czynników ekonomicznych, często rozstrzygających. Gdyby naprawdę kierowano się etyką w dobrze pojętym własnym interesie, to nie byłoby potrzeby uchwalania tak wielu kodeksów. Jeżeli, tak jak Pan powiedział, kodeksy zastępują sądy i niejasne uregulowania prawne, to same muszą być dobrze skonstruowane i poważnie traktowane, tzn. nieść ze sobą sankcje. To sprawa absolutnie kluczowa. W Polsce powstało wiele pseudokodeksów etyki w biznesie, które tak naprawdę stały się elementem systemu ochrony interesów członków różnorakich korporacji zawodowych i utrzymaniem status quo. To oczywiście nie ma nic wspólnego z etyką w biznesie. Producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego muszą się od takich pomysłów trzymać z daleka, aby nie narazić się nie tylko na śmieszność, ale przede wszystkim na utratę wiarygodności. RAPORT Izba POLMED przyjmuje kodeks etyki w biznesie Producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych zrzeszeni w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, działając w jednym z sektorów gospodarki w Polsce, podjęli otwartą dyskusję dotyczącą etyki biznesu i konieczności ujednolicenia środowiska konkurencyjnego firm, a także standaryzacji zasad współpracy ze środowiskiem ochrony zdrowia. Do dyskusji włączeni zostali również przedstawiciele Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ oraz Związku Powiatów Polskich. Efektem prac komisji, jaka zawiązała się przy Izbie POLMED w 2008 roku, składającej się z przedstawicieli firm zrzeszonych w Izbie, jest kodeks etyki w biznesie. Dokument powstał na bazie obowiązującego prawa, dyrektyw unijnych, bliźniaczych kodeksów branżowych zarówno polskich, jak i europejskich, oraz doświadczeń zebranych przez członków Izby pod kątem poprawnych relacji biznesowych z rynkiem ochrony zdrowia. Podjęta dyskusja nie była łatwa. Z jednej strony regulacje prawne w zakresie współpracy między tymi dwoma partnerami wymagają oddzielenia przedstawicieli przemysłu od pracowników ochrony zdrowia, a podstawowym argumentem jest m.in. konieczność zachowania niezależności podejmowanych przez tych drugich decyzji dotyczących wyboru terapii czy zakupu sprzętu medycznego, natomiast z drugiej strony decyzje powinny być podejmowane zgodnie z najlepszą wiedzą o zastosowaniu wyrobów medycznych, a to z kolei uzależnione jest m.in. od kontaktów przemysłu z przedstawicielami służby zdrowia. Mając na uwadze wielowątkowość tematu, a także brak jednoznacznych wytycznych w tym zakresie, członkowie powołanego zespołu wypracowali zapisy, które mają stanowić zbiór zasad współpracy między tymi dwoma partnerami. Kodeks jest wyraźnym i zdecydowanym krokiem w kierunku zmiany postrzegania sektora firm medycznych w Polsce. Jest przykładem zdecydowanej samoregulacji jednego z sektorów gospodarki, które opierają budowanie relacji na wzajemnym zaufaniu i zachowaniu pełnej transparentności prowadzonych działań. Zadaniem kodeksu nie jest zastąpienie obowiązującego prawa, ale wskazanie dozwolonych prawnie relacji ze środowiskiem ochrony zdrowia, promowanie etycznych postaw i zachowań. Kodeks etyki w biznesie to kodeks dobrych praktyk. Wyznacza kulturę odpowiedzialnego i profesjonalnego prowadzenia działalności biznesowej. Wprowadza jednolite środowisko konkurencyjne dla firm medycznych. Dla firm będących członkami Izby POLMED, działających na polskim rynku, które przyjęły kodeks, na zasadach w nim określonych stanowi on źródło praw i obowiązków. Dla wszystkich pozostałych jest rekomendowanym zbiorem norm, których dobrowolne przestrzeganie zapewnia zgodność z powszechnie przyjętymi standardami etycznymi, regulacjami prawnymi czy też kodeksami branżowymi. Kodeks jest otwarty - mogą go przyjąć wszyscy przedsiębiorcy funkcjonujący w obszarze ochrony zdrowia, ale także organizacje społeczne zrzeszające takich przedsiębiorców oraz inne podmioty, które w swej działalności kierują się prawem, regulacjami branżowymi oraz powszechnie obowiązującymi normami etycznymi. Kodeks zawiera zasady współpracy w obrębie całego obszaru regulacji przemysłu medycznego z przedstawicielami służby zdrowia, m.in. określa kryteria organizacji spotkań szkoleniowych, wydarzeń naukowych, pozyskiwania usług od przedstawicieli służby zdrowia, definiuje też zasady dozwolonej gościnności. Nie narusza niezależności obydwu stron w ustalaniu własnych zasad etycznych. Natomiast wyraźnie wskazuje podstawowe, dozwolone przez prawo, interakcje. Firmy zrzeszone w Izbie bardzo poważnie traktują rynek polski, rynek ochrony zdrowia, starając się wnieść swój wkład w rozwój polskiej gospodarki, rozwój nowych technologii, i pamiętając, jak ważne jest zachowanie pełnej transparentności prowadzonych działań reklamowych. Mariola Anoszczenko, przewodnicząca Komisji ds. Etyki, Izba POLMED

4 UE Organizatorzy: Brukselski sukces Izby POLMED Kodeks etyki - przemysl a srodowiska medyczne AKADEMIA. MENEDZERA ZDROWIA Warszawa, 14 stycznia 2009 r. Dom Dziennikarza ul. Foksal 3/5, Warszawa zapraszaj¹ na konferencjê naukow¹ Zasady etycznej wspó³pracy pomiêdzy przemys³em wyrobów medycznych a œrodowiskami medycznymi Program: powitanie Program: Janusz Michalak - moderator, redaktor naczelny Menedżera Zdrowia powitanie Janusz Michalak moderator, redaktorzałożeń naczelny Mened era Zdrowia 40 - Zaprezentowanie głównych debaty Anna Janczewska-Radwan - prezes Zarządu OIGWM POLMED Zaprezentowanie g³ównych za³o eñ debaty 55 Zaprezentowanie głównych Anna Janczewska-Radwan prezes Zarz¹du OIGWM Etyki POLMED założeń Kodeksu OIGWM POLMED w kontekście współpracy ze środowiskami medycznymi Zaprezentowanie g³ównych za³o eñ Kodeksu Etyki OIGWM POLMED w kontekœcie wspó³pracy Mariola Anoszczenko - przewodnicząca Komisji Etyki OIGWM POLMED ze œrodowiskami medycznymi Zasady etycznej współpracy środowisk w Niemczech Mariola Anoszczenko przewodnicz¹ca Komisjimedycznych Etyki OIGWM POLMED i UE Joachim Schmitt - dyrektor generalny Niemieckiego Stowarzyszenia technologii Medycznych BVMed Zasady etycznej wspó³pracy œrodowisk medycznych w Niemczech i UE Prawo zamówień publicznychniemieckiego a zasady etycznej współpracy pomiędzy przemysłem Joachim Schmitt dyrektor generalny Stowarzyszenia Technologii Medycznych BVMed wyrobów medycznych a środkami medycznymi Janusz Szafraniec - wiceprezes Zarządu OIGWM apolmed Prawo zamówieñ publicznych zasady etycznej wspó³pracy pomiêdzy przemys³em wyrobów medycznych a œrodowiskami medycznymi Zagrożenia korupcyjne w relacji pomiędzy przedstawicielami firm sprzętowych a pracownikami opieki zdrowotnej Janusz Szafraniec wiceprezes Zarz¹duOnkologii OIGWM-POLMED dr Grzegorz Luboiński - adiunkt Centrum Instytutu im. Marii Skłodowskiej-curie w Warszawie Zagro enia korupcyjne w relacjipielęgniarek pomiêdzy przedstawicielami firm zsprzêtowych Możliwości kształcenia zawodowego w oparciu o współpracę przemysłem wyrobów medycznych. anowy pracownikami opieki zdrowotnej Kodeks Etyki OIGWM POLMED dr Grzegorz Luboiñski adiunkt Centrum Onkologii i Instytutu Elżbieta Buczkowska - prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek Położnych im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie Mo liwoœci pielêgniarek zasady etycznejkszta³cenia współpracy zawodowego w opinii dyrektora szpitala w oparciu o wspó³pracê z przemys³em Jan Czeczotmedycznych. - Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. W. Orłowskiego wyrobów Nowy Kodeks Etyki OIGWM POLMED El bieta Buczkowska prezes Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Kodeks Etyki Menadżerów Ochrony Zdrowia - kolejne wyzwanie Danuta Tarka - Zasady prezes STOMOZ etycznej wspó³pracy pomiêdzy przemys³em wyrobów medycznych a œrodowiskami medycznymi wyst¹pienie jednego z dyrektorów szpitali klinicznych podsumowanie debaty Janusz Michalak - moderator, redaktorprzez naczelny Menedżera Zdrowia debata prowadzona moderatora lunch lunch Patroni: Business Centre Club (BCC) Naczelna Izba Lekarska (NIL) Naczelna Izba Pielêgniarek i Po³o nych (NIPiP) Stowarzyszenie Mened erów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) Zwi¹zek Powiatów Polskich (ZPP) Biuro Organizacyjne: Termedia sp. z o.o. ul. Wenedów 9/ Poznañ tel./faks Konferencja bezp³atna Szczegó³owe informacje na stronie: Patroni medialni: Od 13 do 16 października 2008 roku w Brukseli przedstawiciele Izby POLMED brali udział w MedTech Forum -międzynarodowym spotkaniu organizacji zrzeszających firmy z rynku wyrobów medycznych. POLMED wykorzystał także wizytę w Brukseli do nawiązania kontaktów z wysokimi przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej: Marcinem Libickim, europosłem z regionu wielkopolskiego, Małgorzatą Handzlik, europosłem z regionu śląskiego, oraz Agnieszką Kaźmierczak, dyrektorem w Dyrekcji Generalnej Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej Celem tych spotkań było zaprezentowanie powstałego z inicjatywy Izby kodeksu etyki w biznesie oraz przedstawienie Izby POLMED jako najważniejszego reprezentanta środowiska wyrobów medycznych w Polsce. Zdaniem wymienionych przedstawicieli instytucji europejskich stworzenie uregulowań dotyczących rynku wyrobów medycznych w kwestii etyki jest niezmiernie potrzebne. Styk prywatnego biznesu z pieniędzmi publicznymi to miejsce newralgiczne. Dobrze jest, kiedy zasady dotyczące zachowania obu stron, także w kwestii etyki, są do końca jasno określone. To eliminuje potencjalne nieprawidłowości stwierdził podczas spotkania europoseł Marcin Libicki. Agnieszka Kaźmierczak, dyrektor w Dyrekcji Generalnej Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej, wyraziła z kolei uznanie dla Izby POLMED za profesjonalne podejście do prezentacji kodeksu w instytucjach Unii Europejskiej. Inicjatywa Izby POLMED zmienia postrzeganie naszego kraju w UE. POLMED nie chce niczego załatwić dla siebie, natomiast wchodzi na obszar, który był dotąd specjalnością krajów starej UE - powiedziała. 15 października przedstawiciele Izby uczestniczyli w Association Secretaries Counsil Meeting, w trakcie którego omawiano konieczność usprawnienia systemu komunikacji pomiędzy narodowymi organizacjami członkowskimi EUCOMED. Anna Janczewska-Radwan, prezes Izby POLMED, zapoznała uczestników zjazdu z założeniami wprowadzanego w Polsce kodeksu dobrych praktyk. 16 października miała miejsce prezentacja izb narodowych. Stoisko Izby POLMED było jednym z najbardziej okazałych, charakteryzowało się spójnością plastyczną, bogactwem scenografii, rozmiarami przyciągało uwagę gości. Tego dnia odbyła się także debata telewizyjna, podczas której Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby, po raz kolejny przedstawił kodeks etyczny. Jego wystąpienie zostało wysłuchane z uwagą, wywołując wiele pochlebnych komentarzy. Następnie przedstawiciele Izby odbyli szereg spotkań, m.in. z przedstawicielami organizacji członkowskich EUCOMED, a także Edwardem C. Fantasia pełniącym funkcję dyrektora misji handlowej w Konsulacie Generalnym USA w Düsseldofie. Pan Fantasia wyraził chęć nawiązania przez podmioty amerykańskie współpracy z firmami należącymi do Izby POLMED.

5 ŚWIAT Firmy amerykańskie szukają partnerów w Polsce RYNEK Polscy pacjenci leczeni coraz nowocześniej 18 listopada 2008 roku na zaproszenie Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Köln przedstawiciel Izby POLMED wziął udział w USA Partner & Investment Forum, które odbyło się w Düsseldorfie w przededniu Targów MEDICA Program Invitation to International Conference November 18, 2008, Congress Center South, MEDICA fairgrounds Sponsors: USA Partner & Investment Forum at MEDICA U.S. Federal States Forum było okazją do zapoznania się z ofertą wielu firm amerykańskich działających na rynku wyrobów medycznych. Reprezentowane były również organizacje branżowe z 14 stanów. POLMED zaprezentował własne stoisko, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedstawiciel Izby POL- MED przeprowadził rozmowy z organizacjami ze wszystkich obecnych na forum stanów, zachęcając do inwestowania w Polsce przez nawiązywanie kontaktów z dystrybutorami wyrobów medycznych na naszym rynku. Wspólną konkluzją było stwierdzenie, iż współpraca z polskim partnerem, znającym realia i relacje panujące na lokalnym rynku oraz dysponującym efektywnym systemem dystrybucji, jest najskuteczniejszą i jednocześnie najbezpieczniejszą metodą wejścia na polski rynek. Szczególnie interesujące, z punktu widzenia możliwości przyszłej współpracy, rozmowy odbyły się z przedstawicielami stanów Floryda oraz Północna Karolina. W drugiej części forum odbyła się konferencja poświęcona możliwościom i zasadom inwestowania firm zagranicznych na amerykańskim rynku wyrobów medycznych oraz potencjalnym korzyściom z tego wynikającym. Opisano również stan rynku wyrobów medycznych w USA na tle nasilającego się kryzysu. Wśród wykładowców byli przedstawiciele kancelarii prawnych specjalizujących się w branży, branżowych stowarzyszeń i izb handlowych, instytucji notyfikujących, instytucji finansowych, firm logistycznych, a także przedsiębiorstw gotowych zająć się produkcją i dystrybucją na terenie USA na zasadzie kontraktacji. Najistotniejsze uzyskane informacje są następujące: Rynek medyczny USA, niezależnie od kryzysu, pozostaje największym (50 proc. globalnego rynku) i najbardziej zaawansowanym technologicznie rynkiem na świecie. Rynek wyrobów medycznych w USA, podobnie jak w Europie, jest stosunkowo odporny na skutki kryzysu. Według U.S. Census Bureau do 2030 roku 20 proc. ludności USA (72 miliony osób) będzie miało ponad 65 lat. Wydajność pracy w USA pozostaje najwyższa na świecie. Amerykanie przepracowują jednocześnie więcej godzin pracy rocznie niż zatrudnieni w zdecydowanej większości wysokorozwiniętych państw. Wzrasta wielkość wydatków sektora publicznego na wyroby medyczne (z 200 miliardów USD w 2006 roku do przewidywanych 250 miliardów USD w 2010 roku). Skraca się długość cyklu innowacyjnego, nowe produkty szybciej trafiają na rynek. Ostatnio znacząco obniżyły się koszty dzierżawy i zakupu nieruchomości, zwiększyła się dostępność rynku pracy, wzrosły zachęty do inwestowania. Jednocześnie występują utrudnienia w dostępności kredytu. Przepisy i procedury rejestracyjne w USA są bardzo skomplikowane. Rekomendowaną formą wejścia na rynek amerykański jest joint venture z lokalnym partnerem lub umowa kontraktowa z miejscową firmą posiadającą odpowiednią infrastrukturę i wymagane pozwolenia oraz wyrobione kontakty. Pozwala to jednocześnie uniknąć kosztów: infrastruktury, wyposażenia, zasobów ludzkich, zarządzania, pozwoleń, logistyki i dystrybucji oraz wahań kursowych. Przemysł wyrobów medycznych w USA jest mocno skoncentrowany pod względem geograficznym. Główne jego ośrodki to: Kalifornia, Massachusetts, Nowy Jork, New Jersey i Minnesota. Więcej informacji na Witold Włodarczyk dyrektor generalny OIGWM POLMED W 2008 roku wartość rynku sprzętu medycznego w Polsce wyniosła 4,6 mld zł wobec 4 mld w roku Dzięki wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej polscy pacjenci korzystają z coraz nowocześniejszego sprzętu medycznego, a eksport rodzimych wyrobów medycznych rośnie w tempie dwucyfrowym wynika z raportu firmy PMR Publications. Według szacunków PMR Publications wartość polskiego rynku wyrobów medycznych w 2007 roku wyniosła 4 mld zł, co stanowiło 13-proc. wzrost w stosunku do roku 2006, kiedy sięgnęła ona 3,5 mld zł. W latach spodziewamy się dalszego, kilkunastoprocentowego wzrostu wartości tego rynku rocznie, do poziomu około 6 mld zł w roku 2010 twierdzą analitycy PMR. Wykres nr 1. Wartość rynku sprzętu medycznego w Polsce w latach (w mld zł) sz szacunek p prognoza Źródło: PMR Publications, 2008 Głównym czynnikiem rozwoju rynku wyrobów medycznych jest wejście Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie inwestycje zakładów opieki zdrowotnej. Do 2012 roku polskie szpitale będą musiały spełnić europejskie normy sanitarne, co wiąże się z tym, że duża część aparatury i sprzętu musi zostać wymieniona. Według danych Ministerstwa Zdrowia na niezbędne renowacje i zakup nowego sprzętu dla szpitali do roku 2012 potrzeba około 10 mld zł. W grudniu 2007 roku rozpoczął się także unijny program Infrastruktura i środowisko przeznaczony dla publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia. Dzięki niemu w latach do centrów medycznych może trafić nawet 420 mln euro. Pieniądze mogą zostać wykorzystane m.in. na zakup aparatury medycznej, przebudowę i modernizację obiektów oraz zakup i doposażenie środków do transportu sanitarnego. Dodatkowym impulsem wzrostu rynku sprzętu medycznego w najbliższych latach będzie także rozwój prywatnej opieki zdrowotnej. Prywatne centra medyczne coraz częściej decydować się będą na budowę szpitali, w których będą realizowane coraz bardziej skomplikowane procedury medyczne. Plany budowy szpitali zapowiedziały już Swissmed (Warszawa), Lux-Med (Warszawa), Medicover (Warszawa), Scanmed (specjalistyczny Szpital św. Rafała w Krakowie) oraz Carolina Medical Center (szpital ortopedyczny). Wykres nr 2. Dynamika wzrostu rynku sprzętu medycznego w Polsce w latach sz szacunek p prognoza Źródło: PMR Publications, % 2,6 3,1 3, sz 2008p 2009p 2010p Wartość rynku 12% Dynamika wzrostu rynku 13% Ważnym trendem na rynku sprzętu medycznego w 2008 roku jest także zwiększenie popularności leasingu jako źródła finansowania zakupów w szpitalach i przychodniach. Po pierwszych trzech kwartałach 2007 roku firmy wyleasingowały sprzęt medyczny o wartości 201 mln zł, co stanowiło 75-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku % 4,6 5,3 15% 5,9 12% s z 2008p 2009p 2010p

6 O NAS POLMED Izba, która dba o interesy swoich członków POLMED jest największą i najbardziej reprezentatywną organizacją samorządu gospodarczego działającą na polskim rynku wyrobów medycznych. Łączny obrót zrzeszonych w niej firm stanowi ok. 50 proc. wartości rynku. Izba POLMED jest także oficjalną polską reprezentacją środowiska w Europejskim Stowarzyszeniu Wyrobów Medycznych EUCOMED z siedzibą w Brukseli. 7 listopada 2002 r. producenci i autoryzowani przedstawiciele producentów wyrobów medycznych założyli Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Grupę założycielską tworzyli głównie dotychczasowi członkowie Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Sprzętu Medycznego, które działało od 1994 roku. Zgodnie z zapisaną w statucie intencją firm-założycieli Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED jest dobrowolną organizacją samorządową reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ochrony zdrowia, między innymi w zakresie produkcji, dystrybucji, serwisu, importu, eksportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów biobójczych, a także systemów informatycznych i oprogramowania oraz usług finansowych. Do zadań statutowych Izby należy: reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego, innych organizacji krajowych lub zagranicznych, urzędów i instytucji, tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków na terenie Polski i za granicą, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, inicjowanie tworzenia lub nowelizacji przepisów prawa, wyrażanie opinii o projektach rozwiązań w dziedzinie polityki gospodarczej, przedstawianie organom państwowym opinii dotyczących praktyki gospodarczej w sprawach związanych z działalnością gospodarczą zrzeszonych członków, prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej w zakresie bezpośrednio związanym z działalnością członków, informowanie i wydawanie opinii o funkcjonowaniu gospodarki oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby, wykonywanie powierzonych Izbie zadań organów administracji państwowej. Najważniejsze, priorytetowe cele programowe Izby: prowadzenie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu, współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami, a także z organami samorządowymi, tworzenie branżowych i problemowych klubów, sekcji, komisji członkowskich. Siłą i potencjałem Izby jest suma sił i potencjałów jej członków. Służą one jednak wszystkim członkom, stanowiąc dla nich wartość dodaną. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej na której zgromadziliśmy informacje o naszej organizacji i realizowanych zadaniach. Jesteśmy także dostępni pod adresem lub nr. tel Zapraszamy do członkostwa w Izbie. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! PRASA O NAS W ostatnich tygodniach 2008 roku prasa poświęciła wiele miejsca na zaprezentowanie informacji i poglądów wyrażających stanowisko Izby POLMED. Listopadowy VIP w dodatku poświęconym ochronie zdrowia przynosi trzystronicowy wywiad z Anną Janczewską-Radwan, prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Materiał pod tytułem Niska cena zabija jakość dotyczy problemu zamówień w ochronie zdrowia, które realizowane są jedynie według kryterium ceny, co może zagrażać bezpieczeństwu i życiu pacjentów. W 2007 roku 87 proc. zamówień w służbie zdrowia rozstrzygnięto w oparciu o kryterium cenowe mówi VIP prezes Radwan. Dwa artykuły Izbie POLMED i problemom jej członków poświęciła w ostatnich tygodniach Rzeczpospolita. 14 listopada Beata Chomątowska w tekście Popyt na sprzęt medyczny pisze, że w 2008 roku przychody producentów i dystrybutorów aparatury medycznej sięgną 4,6 mld zł. Przed tą branżą kolejne dwa tłuste lata ( ). W 2007 roku wartość rynku wyniosła 4 mld zł, w 2010 r. będzie on wart już 5,9 mld zł. Według gazety wzrostu nie powinien zahamować kryzys finansowy branża, podobnie jak rynek farmaceutyczny, należy do najbardziej odpornych na recesję. W artykule z 23 grudnia Rzeczpospolita pisze zaś o problemach producentów sprzętu wynikających z zarządzenia prezesa NFZ z 16 października 2008 roku. W materiale Sklepy medyczne zwolnią personel czytamy: Blisko 10 tys. sklepów handlujących artykułami medycznymi może po 1 stycznia 2009 roku popaść w tarapaty. Powodem jest zarządzenie prezesa NFZ z 16 października 2008 roku określające nowe warunki zawierania i realizacji umów dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne. Zarządzenie zmienia zasady funkcjonowania sklepów ze sprzętem medycznym i rehabilitacyjnym. Jak twierdzą przedsiębiorcy na ich niekorzyść. 9 grudnia materiał na ten sam temat wyemitowało radio RMF FM, poświęcając problemom producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego czas w serwisie o godz. 15. m.p. propagowanie etycznych zasad współpracy środowisk działających w systemie ochrony zdrowia, rozwiązanie problemu zadłużenia w ochronie zdrowia, nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych, udział w nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, wpływ na nowelizacje pozostałych ważnych dla środowiska ustaw: ustawy o SP ZOZ, ustawy o NFZ itp. certyfikacja wyrobów medycznych, prawo upadłościowe, czuwanie nad treścią innych ustaw i rozporządzeń, bieżące badanie zgodności prawa polskiego z dyrektywami unijnymi. Izba realizuje swoje zadania poprzez: współpracę z naczelnymi lub centralnymi organami władzy i administracji państwowej oraz właściwymi komisjami parlamentarnymi, uczestniczenie w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności członków Izby, organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków,

7 PRAWO Ponowna sterylizacja wyrobów jednorazowego użytku w świetle niedoskonałego prawa Niedoszacowanie procedur medycznych kontraktowanych przez narodowego ubezpieczyciela ma bardzo złożone konsekwencje dla procesu leczenia pacjenta. Trudna sytuacja finansowa wielu szpitali, sprzeczności w stanowionym prawie, a także brak należytego nadzoru powodują tolerowanie działań na granicy prawa lub też jawnie sprzecznych z jego literą. Jednym z obszarów, w których można zdiagnozować istotne nieprawidłowości, jest reprocesoring (resterylizacja) wyrobów jednorazowego użytku i jego konsekwencje w postaci ewentualnych zakażeń szpitalnych. Istotą reprocesoringu wyrobu medycznego jednorazowego użytku jest ponowne wprowadzenie do obrotu produktu, który powinien być po użyciu traktowany jako odpad medyczny. Zgodnie z definicją zawartą w PN-EN ISO jest to proces obróbki wyrobu medycznego po jego użyciu z przeznaczeniem do ponownego zastosowania. Prekursorem ponownego wykorzystywania wyrobów jednorazowego użytku były USA. Jako kraj, który był inicjatorem prawnych regulacji określających zasady i tryb ponownego użytkowania jednorazowych wyrobów medycznych, nie doczekał się na razie naśladowcy. Oczywiście nie można zaprzeczyć, iż przyjęta w 2002 r. nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych u naszych zachodnich sąsiadów oraz dyrektywy Instytutu Roberta Kocha uregulowały w sposób istotny procedurę resterylizacji w Niemczech. Należy jednak podkreślić, iż żaden z krajów europejskich nie zdecydował się na skopiowanie kompleksowego modelu przyjętego w USA. W Europie do tej pory nie wypracowano jednolitego standardu ponownego użycia jednorazówek. Przepisy prawne dopuszczające procedurę resterylizacji obowiązują obecnie w Niemczech i Holandii. Odmienny system, zakazujący w sposób jednoznaczny takich działań, przyjęty został we Francji oraz na Węgrzech. Jednakże dominującą postawą wśród krajów Wspólnoty jest brak jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Odpowiedzialność zostaje więc przesunięta na dyrektora szpitala jako osobę nadzorującą funkcjonowanie jednostki. Oczywiście posiłkową odpowiedzialność ponosić będą osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad procesem sterylizacji, jednak nie sposób uniknąć wniosku, iż praktycznie całość ewentualnych konsekwencji poniesie kierownik zakładu opieki zdrowotnej. W amerykańskim modelu podstawą działania jest zasada, według której reprocesoring zakwalifikowano jako czynność wytwórczą z pełnymi tego konsekwencjami. W praktyce oznacza to, że zarówno pierwotny wytwórca, jak i podmiot dokonujący resterylizacji dysponuje takimi samymi prawami, ale podlega też identycznym obowiązkom. W przyjętym modelu podmiot dokonujący procesu resterylizacji jest odpowiedzialny za produkt, nie zaś za samą usługę. Ustalono, iż zakres jego odpowiedzialności będzie się pokrywał z zakresem odpowiedzialności pierwotnego wytwórcy. Elementy tego systemu funkcjonują także na gruncie przepisów obowiązujących w Polsce. Model naszego zachodniego sąsiada opiera się na założeniu, że proces resterylizacji stanowi działalność usługową. Odmiennie od modelu amerykańskiego produkt uzyskany w tym procesie nie jest traktowany w świetle prawa jako nowy wyrób wprowadzany na rynek, ale jako ten sam wyrób medyczny. Oczywiście proces reprocesoringu musi zostać wykonany na zlecenie i dla danego użytkownika, jednakże nie wypacza to samego podejścia do problemu. Doktryna niemiecka przyjęła osobliwą koncepcję definicji produktu jednorazowego użytku, która stanowi, iż określenie przez producenta wyrobu jako jednorazowy jest jedynie dowodem, że nie opracował on żadnej metody reprocesoringu. Zakres odpowiedzialności producenta kończy się więc z chwilą pierwotnego użycia wyrobu. Dyrektywa Instytutu Roberta Kocha z 2002 r. Wymagania pod względem higieny przy reprocesorowaniu wyrobów medycznych stanowi uzupełnienie obowiązującego w Niemczech w tym zakresie prawa. Przyjęto w niej zasadę kontroli jakości według normy EN ISO 13485, a także nałożono obowiązek niezależnej kontroli i audytu podmiotów dokonujących resterylizacji. Dla każdego z wyrobów ustala się, czy może on podlegać resterylizacji, określa ilość cykli, a także najbardziej skuteczną metodę (powszechnie zalecana jest sterylizacja parowa). Przyjęty w Niemczech model okazał się jak dotychczas skuteczny, choć jego ostateczna ocena powinna nastąpić po dłuższym okresie funkcjonowania. Nie sposób jednak nie zauważyć, iż tak powszechna w Polsce dzika sterylizacja jest w Niemczech zjawiskiem praktycznie niewystępującym. W obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawnych podstawą wprowadzenia do obrotu wyrobu medycznego jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (DzU nr 93, poz. 896). W art. 4 ust. 2 stwierdza ona m.in.: wyrób medyczny wprowadzony do obrotu i używania powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i konserwowany oraz używany zgodnie z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem ( ). Ponadto w ust. 3 ww. artykuł wskazuje na podmioty uprawnione do wprowadzenia do obrotu i używania wyrobów medycznych. Prawdopodobnie w zamyśle ustawodawcy przepis ten miał być transpozycją art. 2 i 3 dyrektywy 93/42/EWG z 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych. Artykuł 2 dyrektywy wskazuje, iż: Państwa członkowskie podejmują wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że wyroby mogą być wprowadzane do obrotu i używania tylko wtedy, gdy, prawidłowo zainstalowane, utrzymywane i używane zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu pacjentów, użytkowników ani, gdzie stosowne, innych osób. Ponadto art. 3 stanowi, iż: Wyroby muszą spełniać wymogi zasadnicze wymienione w załączniku I odnoszące się do nich, przy uwzględnieniu przewidzianego zastosowania danych wyrobów. Załącznik I w pkt. 8.3 stwierdza jedynie, iż wyroby dostarczane w stanie sterylnym muszą być projektowane, produkowane i pakowane w opakowania nienadające się do ponownego zastosowania i/lub zgodnie z właściwymi procedurami, zapewniające ich sterylność w chwili wprowadzania do obrotu, a także utrzymanie sterylności w określonych warunkach transportu i składowania, dopóki opakowanie ochronne nie zostanie uszkodzone lub otwarte. Przepis ten nie zakazuje jednak bezwzględnie ponownego wprowadzenia do obrotu wyrobu medycznego jednorazowego użytku. W przeciwieństwie do brzmienia przepisów karnych zawartych w rozdziale 10 ustawy. Należy więc stwierdzić, iż polskie przepisy prawne w tym zakresie są bardziej rygorystyczne niż dyrektywa o wyrobach medycznych. Pamiętać należy jednak, iż państwa członkowskie, implementując regulacje dyrektywy do swojego systemu prawnego, mogą wprowadzać bardziej rygorystyczne rozwiązanie prawne niż wskazane w przepisach UE. Rozwiązania te co do zasady nie powinny jednak naruszać podstawowych wolności UE. Wydaje się, że w tym przypadku przepisy prawa UE nie zostały naruszone. Należy więc przyznać w tej materii prymat prawu krajowemu, póki nie zostanie w omawianej materii zakwestionowane. Opinia wydana w tej sprawie przez polskie Ministerstwo Zdrowia jest jednoznaczna. Zgodnie z nią wyrób medyczny przeznaczony do jednorazowego użycia nie może być ponownie wprowadzony pod tą samą nazwą przez innego wytwórcę do obrotu i używania. Jeżeli wyrób ma być po reprocesorowaniu ponownie wprowadzony do obrotu lub używania, musi przejść procedurę rejestracyjną, czyli procedurę oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przy współudziale jednostki notyfikowanej i rejestracji wyrobu. Wyrób medyczny reprocesorowany przechodzi tzw. remont odtworzeniowy, co w rozumieniu prawa skutkuje tym, iż podmiot wykonujący ten proces staje się wytwórcą tego wyrobu. Musi on ponadto nadać własne oznaczenia na etykiecie wyrobu jako wytwórca i wziąć za jego zastosowanie pełną odpowiedzialność. Podsumowując, należy wskazać, iż granicę dla procedury reprocesoringu musi stanowić, oprócz kalkulacji ekonomicznej, wiedza naukowa, a także możliwość prawidłowej dekontaminacji. W mojej ocenie wyrób medyczny przeznaczony przez wytwórcę do jednorazowego użycia, po użyciu zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.), staje się odpadem medycznym i powinien być zutylizowany. Wojciech Szefke PRAWO

8 AKCJA IZBY POLMED Serwis wyrobów medycznych gwarancją bezpieczeństwa Podstawowym zadaniem serwisu wyrobów medycznych jest utrzymanie ich w ciągłej sprawności i zapewnienie jakości działania na poziomie nieodbiegającym przez cały okres użytkowania od jakości, jaką miały w momencie zakupu. Błędem jest założenie, że zakup wysokiej klasy sprzętu zapewni jego bezawaryjne użytkowanie. Wypełnienie tego zadania mogą zapewnić systematyczne przeglądy zalecane przez producenta danego wyrobu medycznego oraz jego użytkowanie zgodnie z instrukcją obsługi. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych wyrób medyczny wprowadzony do obrotu i do używania powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i konserwowany oraz używany zgodnie z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem. Wyrób ten nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, użytkowników i osób trzecich. Artykuł 4 ust. 4 ustawy zobowiązuje użytkowników wyrobów medycznych do zachowania należytej staranności w zakresie doboru, instalowania, uruchamiania oraz przeprowadzania przeglądów i konserwacji, a w szczególności do przestrzegania instrukcji używania dostarczonej przez wytwórcę. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED podjęła się realizacji projektu Serwis wyrobów medycznych. Celem tego przedsięwzięcia jest rozbudzenie świadomości oraz rozpropagowanie wiedzy o roli i znaczeniu serwisu, zapoznanie ze stanem prawnym oraz propozycjami uregulowań zmierzających do zapewnienia większego bezpieczeństwa pacjentów i użytkowników oraz wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Jednym z elementów tego projektu jest przeprowadzenie wśród użytkowników wyrobów medycznych ankiety na temat serwisu tych wyrobów. Planowane jest także przygotowanie i udostępnienie broszury informacyjnej dotyczącej serwisu wyrobów medycznych dostarczającej środowiskom medycznym, dostawcom, menedżerom oraz pacjentom informacji o znaczeniu wykonywania serwisu przez kwalifikowanych specjalistów serwisowych oraz o występowaniu ryzyka: prawnego, medycznego, technicznego i finansowego. Ze względu na szeroką odpowiedzialność wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku wyrobów medycznych, na którym priorytetem jest ochrona życia i zdrowia pacjentów, ogromnego znaczenia nabierają jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług oraz zmiana świadomości i kultury technicznej.

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2009-06-04) Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 195) tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 710) Art. 1. [Prawo zrzeszania]

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele. Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Krajowa Izba Gospodarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyzwania telemedycyny w Polsce

Wyzwania telemedycyny w Polsce Wyzwania telemedycyny w Polsce Michał Czarnuch Partner DZP, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza Forum ezdrowie panel mzdrowie i telemedycyna Gdańsk, 15 września 2017 r. AGENDA 1. Czynniki rozwoju jakość

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Samoregulacja w reklamie

Samoregulacja w reklamie KIEDY PRAKTYKI HANDLOWE SĄ UCZCIWE? KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ RYNKU Samoregulacja w reklamie Juliusz Braun Dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Idea samoregulacji system dobrowolnego przestrzegania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszej działalności. Większość surowców i składników naszych produktów pochodzi prosto z natury. Trwały sukces naszej firmy jest więc bezpośrednio związany ze

Bardziej szczegółowo

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie...

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie... Ezine 4 Zapraszamy do współpracy Zachęcemy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ceo-project.eu Naszego Facebooka oraz LinkedIn Kto jest zaangażowany? Małe przypomnienie, czym jest CEO?... 2 CEO

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE

KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE Integrując i służąc tworzymy jedność, siłę i przyszłość branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i Europie (Misja IGWP) Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Lekarz medycyny nie może godzić się na wykorzystywanie swojego nazwiska i tytułu przy wykonywaniu przez spółkę cywilną, której jest wspólnikiem, działalności

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r.

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r. ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ SPRAWOZDANIE Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. 1. W 2012r. wpłynęło

Bardziej szczegółowo

LC) Beata Małecka Libera. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, października 2014 roku. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Pani.

LC) Beata Małecka Libera. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, października 2014 roku. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. Pani. kwietnia Rzecznik Praw Dziecka 1 Przewodnicząca Beata Małecka Libera ZSS/500 Z/20 14/EK RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, października 2014 roku Marek Michalak Pani jednakowej, wystandaryzowanej profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana regulacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) w rozdziale 4 działu II,

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce IX Sympozjum EBHC 2014-12-15 Autor: Jakub Adamski Food for thought o The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries,

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro.

Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro. Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro. Raport przygotowany przez na zlecenie trzech organizacji 31 maja 2016 r. Geneza raportu

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego koordynator 22 czerwca 2016 r. Struktura Klastra Dla porównania Zidentyfikowane potrzeby Komunikacja Innowacje i rozwój Rozwój kadr Internacjonalizacja Wizja

Bardziej szczegółowo

Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych. Anna Janczewska - Radwan

Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych. Anna Janczewska - Radwan Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych Anna Janczewska - Radwan W ciągu ostatnich 25 lat dokonał się ogromny postęp w dostępie polskich pacjentów do innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE Cykl czterech konferencji pod patronatem: J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lewińskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD LIDER GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO AGENDA 1. Gospodarka Obiegu Zamkniętego 2. Stena Recycling 3. Konkurs Stena Circular Economy Award Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego 01

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia... 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1.W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych GSK na świecie Globalna firma farmaceutyczna, działająca w blisko 100 krajach 96 tys. pracowników, w tym 12 tys. naukowców

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW W GRUPIE SIŁA Jednoczenie się przedsiębiorców w organizacjach branżowych niesie za sobą wiele pozytywów. Wzrost konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych, silna

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych

Prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych Prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych Realizacja w praktyce nowych wymagań wynikających z wprowadzenia RODO Janusz Jasłowski Gdańsk, 4 września 07 r. Pozycja Asseco na polskim rynku medycznym Największy

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

MOTOMED Raport CSR. Strona 1

MOTOMED Raport CSR.  Strona 1 MOTOMED 2016 Raport CSR www.motomed.com.pl Strona 1 Strategia CSR Głównymi celami projektu Wdrożenie CSR były rozwinięcie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach: 1. Ochrona środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Telemedycyna i farmakoterapia jak stymulować postęp? Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny GlaxoSmithKline w Polsce Kongres Innowacyjnej Gospodarki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii

Prezentacja Kancelarii Prezentacja Kancelarii WSTĘP 2 I. ZAKRES USŁUG 3 II. SUKCESY 4 III. ZASADY 5 IV. HONORARIUM 6 KONTAKT 7 1 S t r o n a Szanowni Państwo, Doświadczenie kancelarii w obsłudze podmiotów gospodarczych pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni.

Tym razem spotykamy się, by spojrzeć na nasz potencjał, to jak oceniamy go sami i jak widzą go eksperci zewnętrzni. PATRONI KONFERENCJI: Katowice 18 maja 2009 roku Zaproszenie Mili Państwo. Z prawdziwą satysfakcją pragnę zaprosić do wzięcia udziału w konferencji promującej produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań.

Bardziej szczegółowo

Incydent medyczny a odpowiedzialność wytwórcy wyrobów medycznych

Incydent medyczny a odpowiedzialność wytwórcy wyrobów medycznych Incydent medyczny a odpowiedzialność wytwórcy wyrobów medycznych Ustawa o wyrobach medycznych, implementująca tzw. medyczne dyrektywy unijne 1 dotyczące bezpieczeństwa wdrażania, użytkowania oraz korzystania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY TWÓJ DORADCA PRAWNY Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w zakresie obsługi prawnej Państwa firmy, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych wynikających z

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe zamówienia publiczne. Możliwości współpracy biznesowej.

Międzynarodowe zamówienia publiczne. Możliwości współpracy biznesowej. 2017 Piotr Sochoń Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Międzynarodowe zamówienia publiczne. Możliwości współpracy biznesowej. Warszawa, 9 maja 2017 r. Polska w organizacjach

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011 Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji Mission Statement / Deklaracja programowa Warszawa, 20 kwietnia 2011 Cele stowarzyszenia Poprawa skuteczności i jakości procesów restrukturyzacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 26.01.07r. U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT Zał. do uchwały Nr 120/2008/IV KRLW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

L&R zaufany partner w leczeniu. Lepiej zapobiegać niż leczyć Akademia profilaktyki zakażeń

L&R zaufany partner w leczeniu. Lepiej zapobiegać niż leczyć Akademia profilaktyki zakażeń L&R zaufany partner w leczeniu Lepiej zapobiegać niż leczyć Akademia profilaktyki zakażeń Szanowni Państwo, Wzrost znaczenia bezpieczeństwa zarówno pacjenta, jak i personelu medycznego oraz jakości opieki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Projekt USTAWA z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Art. 1. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w

Bardziej szczegółowo

Udar. Każdy pacjent jest ważny

Udar. Każdy pacjent jest ważny Opis projektu Udar. Każdy pacjent jest ważny DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Warszawa 2015 wersja 1.00 Dotyczy: cyklu debat uświadamiających wagę problemu udarów, rolę samorządów w profilaktyce udarów, skalę

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie:

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie: BKS/DPK-134-28508/13 EK Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. BKS/DPK-134-28557/13 EK Nr: 28508, 28557 Data wpływu 29 i 31 stycznia 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 kwietnia 2013 r. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu:

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie spotkania

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014

KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 KOMENTARZ SECUS RYNEK ZDROWIA 7 MAJA2014 WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE WYNIKI SPÓŁEK MEDYCZNYCH POTWIERDZAJĄ POZYTYWNE TENDENCJE Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo