Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców: Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Relacje: ^ Europejski Kongres Gospodarczy 2011 ^ Śląska Nagroda Jakości

2 Organizujesz szkolenie, konferencję, spotkanie biznesowe w Katowicach? Poszukujesz komfortowych miejsc o wysokim standardzie? Nasza propozycja jest doskonałym rozwiązaniem! Mając na uwadze przede wszystkim Państwa indywidualne potrzeby oferujemy Państwu nowoczesną aulę multimedialną, wyposażoną w system do tłumaczeń symultanicznych i system do głosowania oraz komfortowe sale dydaktyczne wraz z pełnym wyposażeniem i dostępem do Internetu. Kompleksowa oferta obejmuje: możliwość organizacji szkoleń, seminariów, konferencji, prelekcji, wykładów, kursów językowych, prezentacji usług, spotkań firmowych, Walnych Zgromadzeń; dogodne usytuowanie w centrum miasta, w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, obsługę cateringową organizowanych przedsięwzięć, prowadzoną przez profesjonalnych, wysokojakościowych dostawców usług cateringowych, bardzo konkurencyjne ceny wynajmu i usług towarzyszących, możliwość zawierania indywidualnie negocjowanych umów długoterminowych.

3 LIPIEC 2011 Tadeusz Donocik Prezes Izby Dyrektor generalny Trzecie w tym roku wydanie naszego biuletynu izbowego stanowi podsumowanie naszej wiosennej aktywności. Wśród podejmowanych przez Izbę inicjatyw do najważniejszych należały kwietniowa konferencja pn. Śląskie! Inteligentne energetycznie, Europejski Kongres Gospodarczy 2011, Gala XIII edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości oraz I edycja Programu Stawiamy na Jakość. W numerze nie zabraknie również informacji dotyczących obecnie realizowanych przez nas projektów. Pomimo, iż przysłowiowy sezon ogórkowy rozpoczął się, już teraz pragnę zaprosić Państwa do udziału w przedsięwzięciach, które zaplanowaliśmy na jesień tego roku. Proszę o zarezerwowanie czasu i miejsca w kalendarzach. Najważniejszą inicjatywą będzie październikowy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Katowice, 6-7 października 2011r.), którego celem będzie próba zdiagnozowania aktualnego stanu sektora MŚP w Polsce oraz wytyczenia kierunków jego rozwoju. Wspólnie z przedstawicielami środowisk otoczenia biznesu, nauki, samorządami, przedsiębiorcami będziemy zastanawiać się nad wyzwaniami jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorcami, których rola w procesie budowy innowacyjnej i dynamicznej gospodarki jest niepodważalna. Europejski charakter kongresu podkreślą zagraniczni goście m.in. z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rosji, oraz sześciu państw Partnerstwa Wschodniego, którzy zaprezentują doświadczenia europejskie w obszarze wspierania rozwoju MŚP. Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Kongres odbywa się także pod Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Radzie Programowej Kongresu przewodniczy Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Drugim, niezwykle ważnym wydarzeniem będzie konferencja pn. Sektor gazowy i węglowy a bezpieczeństwo energetyczne Europy i Polski. Wyzwania. Możliwości. Prognozy, która odbędzie się w dniu 6 września br. w ramach Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice Przed nami czas upragnionego odpoczynku, wymarzonych urlopów. Proszę na nadchodzący wakacyjny czas przyjąć życzenia spokoju, słonecznych dni oraz niezapomnianych wrażeń, które posłużą regeneracji pokładów siły i energii jakże niezbędnych do dalszej powakacyjnej pracy. Zapraszamy do lektury. Spis treści Szanowni Państwo, Polecamy 4-6 Dobre praktyki 8-11 Informacje z Izby Nowe firmy członkowskie KATOWICE, ul. Opolska 15 tel./fax (48-32) , , fax (48-32) TADEUSZ DONOCIK Prezes Izby, Dyrektor Generalny ALEKSANDRA HERBA Zastępca Dyrektora Generalnego WICEPREZESI IZBY Franciszek Buszka I Wiceprezes Izby Marek Myśliwiec Wiceprezes Izby Leszek Dziub Wiceprezes Izby Tomasz Zjawiony Wiceprezes Izby PREZYDIUM RADY IZBY Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Izby Jan Hoppe I Wiceprzewodniczący Zygmunt Folta Wiceprzewodniczący Mirosław Kugiel Wiceprzewodniczący Jerzy Podsiadło Wiceprzewodniczący Henryk Stabla Wiceprzewodniczący Stanisław Więcek Wiceprzewodniczący Krzysztof Wilgus Wiceprzewodniczący Członkowie Prezydium Rady: Wojciech Boroński, Tadeusz Freisler, Radosław Gumułka, Edward Kóska, Jacek Kwiatkowski, Tomasz Raczyński, Henryk Warkocz Pełny skład Rady Izby znajduje się na stronie internetowej zakładka O Izbie KOMISJA REWIZYJNA Andrzej Mierzwa, Renata Gruszka, Jolanta Kopiec, Grażyna Micińska, Grażyna Nelip, Piotr Piekarski, Jan Rdest SĄD KOLEŻEŃSKI Katarzyna Franczak-Durczok, Jędrzej Klatka, Mirosław Szura SĄD ARBITRAŻOWY Bernadetta Fuchs Prezes BIURO IZBY Dział Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich Anna Rąplewicz Dyrektor ds. Edukacji Doradztwa i Funduszy Europejskich tel. (32) , Grażyna Sekścińska Kierownik ds. Edukacji tel. (32) /99, Dział Współpracy i Rozwoju Bogusława Bartoszek Dyrektor ds. Współpracy i Rozwoju tel. (32) Katarzyna Baranowska Kierownik ds. Współpracy i Rozwoju tel. (32) , Dział Komunikacji Społecznej Natalia Biskupska Kierownik ds. Komunikacji Społecznej tel. (32) , Dział Księgowości, Kadr i Administracji Aleksandra Psurek Główna Księgowa tel. (32) , Sąd Arbitrażowy Rafał Wierzbicki Sekretarz sądu tel. (32) , Punkt Konsultacyjny tel. (32) WYDAWCA: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Katowice, ul. Opolska 15 Redakcja: Dział Komunikacji Społecznej RIG w Katowicach Opracowanie graficzne, skład i druk: STUDIO PRESS, ul. Barona 30/207, Tychy tel. (32) , Za treść reklam i artykułów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów. Certyfikat EN ISO 9001:2008 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oraz współpracy międzynarodowej. Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nr 12/06/2005/032 w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym i szkoleniowych.

4 POLECAMY Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Patronat Polskiej Prezydencji w Radzie UE ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATORZY WSPÓŁGOSPODRZE 4 LIPIEC 2011

5 POLECAMY Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Termin: 6 7 października 2011 r. Miejsce: Katowice: Centrum Kultury im. K. Bochenek, Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Biblioteka Śląska. Rada Programowa: Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Z-ca Przewodniczącego: Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wicepremier, Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka Sekretarz: Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Cel przedsięwzięcia: Celem kongresu jest diagnoza obecnego stanu sektora MŚP w Polsce oraz wytyczenie nowych kierunków jego rozwoju podkreślenie roli małych i średnich przedsiębiorstw w procesie budowania innowacyjnej, dynamicznej gospodarki oraz dostrzeżenie szans i wyzwań jakie przed nimi stoją. Sektor MŚP to najbardziej liczna grupa firm w Polsce - to liczący się pracodawca, zatrudniający ponad 60% pracowników przedsiębiorstw i generujący blisko połowę polskiego PKB. Znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarki i dobrobytu społecznego jest kluczowe i zasługuje na podkreślenie. Ta idea legła u podstaw organizacji pierwszego, europejskiego kongresu dedykowanemu sektorowi MŚP. Podejmowane podczas sesji merytorycznych tematy skupiać się będą wokół zagadnień związanych m.in. z analizą obecnego stanu MŚP w Polsce i w UE, rozwojem funduszy europejskich dla wzrostu konkurencyjności MŚP, rolą otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków i instrumentów dla rozwoju i wzmocnienia potencjału tego sektora, internacjonalizacją polskich MŚP oraz współpracą nauki i biznesu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Wymiernym efektem Kongresu będzie sformułowanie postulatów, które uwzględniają bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wypracowanie rekomendacji w każdym z obszarów problemowych dla zniwelowania zagrożeń. Wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw będą Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo, podczas których firmy i instytucje będą prezentować ofertę skierowaną do sektora MŚP. Uczestnicy Kongresu: ponad 2,5 tys. uczestników Kongresu i towarzyszącej mu giełdy Biznes Expo, w tym m.in.: przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzystów oraz władz rządowych. LIPIEC

6 POLECAMY ZAPROSZENIE Konferencja Sektor gazowy i węglowy a bezpieczeństwo energetyczne Europy i Polski. Wyzwania. Możliwości. Prognozy. Wydarzenie towarzyszące Międzynarodowym Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2011 Termin: 6 września 2011 r. Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spodek w Katowicach Z uwagi na rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na energię oraz malejące zasoby kopalnianych źródeł energii, kwestia bezpieczeństwa energetycznego zajmuje centralne miejsce wśród priorytetów polityki energetycznej i zagranicznej Unii Europejskiej. Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Konferencja stworzy możliwość podjęcia ważnej debaty przedstawicieli administracji rządowej, ekspertów rynku energetycznego, przedsiębiorców i naukowców nt. roli sektora gazowego i węglowego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tematyka: Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Polska w globalnym systemie energetycznym. Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Strategia państwa w zakresie dywersyfikacji źródeł energii. - Bilans rynku węglowego w Polsce i UE. - Bilans rynku gazu ziemnego w Polsce i UE. - Jakie wyzwania i możliwości stoją przed polską energetyką? - Prognozy. Kierunki rozwoju sektora węglowego i gazowego w Polsce. Strategiczne inwestycje w sektorze energetycznym. Gaz łupkowy energetyczną szansą dla Polski? (ocena potencjalnych zasobów, perspektywy wydobycia, znaczenie gazu łupkowego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski). Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do kontaktu: Monika Jochymek Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach tel , 6 LIPIEC 2011

7 Regionalna Strategia Innowacji Innowacyjna strona Śląska Łatwiejsza droga do kapitału, wiedzy i ludzi! Informacja, współpraca, wsparcie! Prostsze, szybsze i tańsze w realizacji innowacje dla biznesu, nauki, samorządu. Dzięki Regionalnej Strategii Innowacji (RIS) jest to możliwe. RIS to: podstawowy instrument rozwoju innowacyjnego regionu, kreowanie potencjału ludzkiego przygotowanego do rozwoju i absorpcji nowych technologii, budowa systemu edukacji (bezpłatne szkolenia, studia podyplomowe, itp.), budowa sieci współpracy i klastrów (region kraj świat), stworzenie efektywnego systemu umożliwiającego wdrażanie i komercjalizację rozwiązań innowacyjnych, promocja innowacji poprzez rozwój wyspecjalizowanych usług biznesowych, mobilizacja regionalnego potencjału finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zróżnicowania gospodarki, budowa Regionalnego Systemu Innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, kreatywności i doskonałości. to: trwała platforma współpracy na rzecz innowacji i informacji, mająca na celu zintegrowanie środowisk nauki, badań, przemysłu oraz samorządów, miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy sferą nauki i biznesu, dostęp do baz danych instytucji Regionalnego Systemu Innowacji, promocja i animacja działań innowacyjnych w ramach Regionalnej Platformy Rozwoju Innowacji, inspirowanie do kreatywności i innowacyjności w regionie poprzez promocję dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Dobre praktyki LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, a przede wszystkim Internetu zrewolucjonizował większość dziedzin gospodarki. Możliwość szybkiej, elastycznej i szeroko dostępnej wymiany informacji spowodowała daleko idące zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obecnie coraz więcej firm z sektora MŚP decyduje się na realizację przedsięwzięć biznesowych niemal wyłącznie w oparciu o różnorodne narzędzia informatyczne. Współczesne organizacje już w trakcie opracowywania strategii działań zakładają możliwość osiągnięcia celów poprzez realizację procesów w formie kooperacji z innymi uczestnikami rynku. Aby im to ułatwić powstała innowacyjna platforma LEM. Projekt jest realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Dotychczas tego typu programy były dostępne tylko przy zakupie kosztownych urządzeń dedykowanych. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej firmy zyskały możliwość korzystania z tego typu rozwiązań całkowicie bezpłatnie. Platforma jest podstawowym miejscem dostępu do mechanizmów społecznościowych, szkoleń, informacji, narzędzi, konsultacji, wsparcia oraz po okresie realizacji w pełni profesjonalnych usług komercyjnych związanych z inwestycjami kapitałowymi oraz rynkiem finansowym w Polsce. Jest integratorem rynku inwestorów oraz przedsiębiorców poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania. Celem projektu było stworzenie elektronicznej platformy usługowej, świadczącej wsparcie dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP. Darmowe oprogramowanie składa się z siedmiu komponentów: e - fi r m a pozwala firmie gromadzić dokumenty elektroniczne, obsługiwać zamówienia, tworzyć raporty, zestawienia. e-wizyta umożliwia stworzenie systemu rezerwacji on-line dla klientów. e-promocja dzięki niej firma zyskuje bezpłatną domenę.biz. zarządzanie projektami pomaga w zarządzaniu pracą zespołu, monitorowaniu postępów w realizacji zadań. społeczność dzięki niej firma znajdzie nowych partnerów biznesowych oraz klientów. innowacje zawiera bazę pomysłów na rozwój firmy. Celem komponentu Społeczność jest pomoc w nawiązywaniu więzi między przedsiębiorcami. Komponent ten umożliwia firmom wymianę doświadczenia z innymi przedsiębiorcami czy instytucjami działającymi w ich otoczeniu oraz kojarzenie instytucji naukowych i instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorcami. Platforma pomaga więc doprowadzić do kooperacji między odpowiednimi grupami działającymi w środowisku biznesowym i technologicznym z pozytywnym skutkiem dla każdej ze stron. Moduł ma wiele zastosowań m.in. automatyczne wyszukiwanie potencjalnych klientów czy automatyczne wyszukiwanie partnerów w celu przygotowania wspólnej oferty. Umożliwia budowę sieci partnerskich w celu założenia konsorcjum lub klastra. Automatycznie wyszukuje informacje o potrzebach innych przedsiębiorców (poszukiwanie partnerów w budowaniu sieci łańcucha dostaw, wsparcia przy zakładaniu działalności, doradztwa biznesowego, poszukiwanie partnerów zagranicznych). Pomaga 8 LIPIEC 2011

9 Dobre praktyki PUBLIKACJA USŁUGI PLATFORMA - USŁUGI WYSZUKANIE USŁUGI ZAMÓWIENIE USŁUGI REALIZACJA PŁATNOŚCI ROZLICZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Rysunek 1. Mechanizm działania platformy usługi. Społeczność Łączy przedsiębiorców i świat nauki! KOMENTARZE również realizować procesy biznesowe w pełni automatycznie za pośrednictwem platformy. Oferta skierowana jest do członków Izby, przedsiębiorców, stwarza możliwości sprzedaży usług i rozwoju. Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji skontaktuj się z pracownikiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Specjalista ds. organizacyjnych projektu: Tomasz Grelak 32/ , Konsultant utworzy Twój Profil i zaprosi do korzystania z platformy. Dane potrzebne do utworzenia konta to: numer NIP firmy, nazwa firmy, adres firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, wielkość firmy (mikro, mała, średnia), telefon i kontaktowy. PROJEKTY REGIONALNY RIG W KATOWICACH PUNKT KONSULTACYJNY KSU Przegląd konkursów dla przedsiębiorców w 2011 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego W ramach dostępnych na lata programów operacyjnych przedsiębiorcy mają coraz mniej możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy harmonogram naborów przewidzianych do realizacji w drugiej połowie 2011 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nr i nazwa działania Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (projekty targowe) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (projekty inwestycyjne i doradcze) Termin Konkurs otwarty od 15 kwietnia 2011 do wyczerpania puli środków 7 września 7 grudnia 2011 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Nr i nazwa działania Termin 1.4 Wsparcie projektów celowych 29 sierpnia 30 września Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Zarządzanie własnością intelektualną dla firm Konkurs otwarty od 14 lutego 2011 do wyczerpania puli środków 19 września 30 listopada 2011 lub do wyczerpania puli środków Konkurs otwarty od 14 lutego 2011 do wyczerpania puli środków 6.1 Paszport do eksportu 20 czerwca 8 lipca 2011 lub do wyczerpania puli środków 17 października 4 listopada 2011 lub do wyczerpania puli środków 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 3 października 28 października 2011 Więcej informacji o konkursach dla przedsiębiorców uzyskają Państwo w Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Zapraszamy w godzinach: w poniedziałki: od do od wtorku do piątku: od do KONTAKT: ul. Opolska 15, Katowice tel. (32) , fax (32) Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w ramach Punktu Konsultacyjnego! Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o udzielenie wsparcia na prowadzenie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. LIPIEC

10 Dobre praktyki Nowa usługa dla przedsiębiorców asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Wdniu 12 maja br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu na pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wniosek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach znalazł się w gronie projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia. Tym samym już wkrótce będziemy mogli zaoferować przedsiębiorcom działającym w regionie śląskim nową usługę. Odbiorcą usług doradztwa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej może być każdy przedsiębiorca bez względu na branżę w której działa oraz formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą 1. Będzie to usługa częściowo odpłatna 2, składająca się z dwóch zasadniczych etapów. Etap I to diagnoza potrzeb biznesowych. W etapie tym przeprowadzona będzie identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. II Etap usługi obejmuje wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w Etapie I potrzeb (zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania). Etap II będzie odpowiadał na potrzeby klienta określone w trakcie diagnozy. Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb biznesowych, zostanie podpisana umowa z klientem na świadczenie usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach realizacji usługi, analizie poddane zostaną następujące obszary działalności firmy: spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego), marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania Odbiorcami usług doradztwa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej może być każdy przedsiębiorca bez względu na branżę w której działa oraz formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą. relacji z klientami, podwykonawcami, klientami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym strony www), organizację przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej), finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w przypadku problemów z uzyskaniem płatności od klientów a ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank). 1. Z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z , str. 5). 2. Większa część usługi świadczona będzie bezpłatnie w ramach pomocy de minimis. 10 LIPIEC 2011

11 Dobre praktyki Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została jednym ze zwycięzców w konkursie na wybór wykonawców odpowiedzialnych za przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska Bezpłatna EKOusługa dla Twojej firmy Zapraszamy przedsiębiorców do korzystania z nowych bezpłatnych usług z zakresu ochrony środowiska. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została jednym z 5 zwycięzców I edycji konkursu na wybór wykonawców odpowiedzialnych za przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest odpowiedzią na wykazane w badaniach zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska. Pomimo zauważalnej konieczności realizowania działań z zakresu ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach, nie są one realizowane z uwagi na brak na rynku firm świadczących kompleksowe usługi w tym zakresie. Podmioty, które prowadzą działalność w zakresie usług związanych z ochroną środowiska kierują swoją ofertę do dużych przedsiębiorstw, a co za tym idzie, ich usługi są zbyt drogie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach usługi pilotażowej z zakresu ochrony środowiska oferujemy: KOMPONENT I:»» Bezpłatny AUDYT ŚRODOWI- SKOWY (etap I).»» Bezpłatne wsparcie doradcze przy WDRAŻANIU USPRAWNIEŃ rekomendowanych w audycie środowiskowym (etap II). KOMPONENT II:»» Bezpłatne SZKOLENIA z zakresu obliczania poziomu korzystania ze środowiska oraz obliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Z usług w ramach projektu może skorzystać mikro, mały i średni przedsiębiorca z terenu województwa śląskiego. Klientem usługi w zakresie ochrony środowiska może być każdy przedsiębiorca bez względu na branżę, w której działa oraz formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą. Świadczenie usług w ramach projektu stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy i jest udzielane z zachowaniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). LIPIEC

12 INFORMACJE Z IZBY Uroczysta Gala Konkursu Śląska Nagroda Jakości 9 maja br., w dniu Święta Europy, w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie odbyła się uroczysta Gala Konkursu Śląska Nagroda Jakości, której organizatorem była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Nagrody, przyznane po raz trzynasty przez kapitułę ŚNJ, wręczyli: Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Piotr Spyra - II Wicewojewoda Śląski oraz Tadeusz Donocik - Prezes RIG w Katowicach. Nie ma konkurencyjności bez jakości, nie ma rozwoju bez jakości, nie ma przyszłości bez jakości podkreślał w swym wystąpieniu inauguracyjnym Prezes Donocik. Laureatem nagrody zespołowej w kategorii: mała firma produkcyjno- -usługowa - została spółka TERMOPIAN w Czechowicach-Dziedzicach. Śląskie Indywidualne Nagrody Jakości otrzymali: w dziedzinie: Praktyka - prof. dr hab. Andrzej Klasik, Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie, w dziedzinie: Nauka - prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej, w dziedzinie: Promocja - Józef Wycisk, Kierownik Redakcji Publicystycznej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach Radio Katowice SA, który dziękując za wyróżnienie powiedział, iż w dziennikarstwie jakość, to normalność. Gratulując Nagrody J. Steinhoff podkreślał rzetelność i profesjonalizm Redaktora Wyciska, życząc jednocześnie wszystkim tegorocznym laureatom dalszych sukcesów, co najmniej na miarę tych dotychczasowych. Laureatem Śląskiej Honorowej Nagrody Jakości został: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Nagrodę odebrał Marszałek Województwa Śląskiego, Adam Matusiewicz. Podczas Gali ŚNJ zainaugurowano I edycję Programu Stawiamy na Jakość (skierowanego do firm i organizacji, które mają wdrożony system ISO i dla których nadrzędną ideą jest dbałość o jakość swoich usług, produktów, pracy, procesów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa), wręczając 14 certyfikatów w 4 kategoriach: jakość w firmie, jakość w budownictwie, jakość w urzędzie oraz jakość w służbie zdrowia. W kategorii STAWIAMY NA JA- KOŚĆ W FIRMIE certyfikat otrzymali: MOKATE SA w Ustroniu 12 LIPIEC 2011

13 ENERGOINSTAL SA w Katowicach Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w Katowicach Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab SA w Zabrzu Fabryka Zapałek CZECHOWICE SA w Czechowicach-Dziedzicach Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach EKO-OKNA Sp. z o.o. w Pietrowicach Wielkich W kategorii STAWIAMY NA JA- KOŚĆ W BUDOWNICTWIE certyfikat odebrała Firma: TRAKT Sp. z o.o. z Katowic W kategorii STAWIAMY NA JAKOŚĆ W URZĘDZIE laureatami zostali: Urząd Miasta Lędziny Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach W kategorii - STAWIAMY NA JAKOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA wyróżnienia wręczono: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wieczór uświetnił koncert młodej, utalentowanej wokalistki estradowej i musicalowej obdarzonej wyjątkowym głosem - Izabeli Karpińskiej, która jest zdobywczynią Głównej Nagrody i Nagrody Publiczności na Światowym Konkursie Wokalistów Jazzowych w Montreux a obecnie śpiewa w Teatrze Buffo. Sponsorem Gali był PKO Bank Polski

14 INFORMACJE Z IZBY Śląskie! Inteligentne energetycznie polskiej energetyki, energochłonność, efektywność Problemy energetyczna i wszystko to, co wiąże się z pakietem klimatyczno-energetycznym, to największe i najtrudniejsze wyzwania polskiej gospodarki na następne lat - podkreślił Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. Jego wystąpienie zainaugurowało konferencję "Śląskie! Inteligentne energetycznie, która odbyła się 15 kwietnia br. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Konferencja była głosem Śląska w dyskusji na temat implementacji pakietu energetycznego. Szczególnym odniesieniem była przygotowana przez sejm ustawa o efektywności energetycznej. Jakie konsekwencje ma ona dla miast i jak te KONFERENCJA POD HONOROWYM PATRONATEM: ORGANIZATOR: PARTNER KONFERENCJI: 14 LIPIEC 2011

15 INFORMACJE Z IZBY SPONSOR GŁÓWNY: mogą realizować własną drogę zwiększania swojej efektywności na ten temat rozmawiali w trakcie sesji, moderowanej przez eurodeputowanego Jana Olbrychta, przedstawiciele samorządów, instytucji branżowych i naukowcy. Natomiast druga część konferencji poświęcona była oszczędzaniu energii w środowisku biznesowym i możliwościom finansowania przedsięwzięć energooszczędnych. Panel dla przedsiębiorców poprowadził Roman Trzaskalik, Prezes Parku Naukowo Technologicznego Euro Centrum. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród uczestników, ale i mediów. W trzech panelach tematycznych udział wzięło ponad 190 osób. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Piotr Spyra II Wicewojewoda Śląski, Herbert Leopold Gabryś Przewodniczący Komitetu ds. Pakietu-Klimatyczno-Energetycznego KIG, Wojciech Stawiany Doradca, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gabriela Lenartowicz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Zbigniew Michniowski Wiceprezydent Bielska Białej, prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, Szymon Liszka - Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Przewodniczący Komitetu ds. Współpracy Nauki i Biznesu KIG. Najlepsze Firmy w Czechowicach-Dziedzicach W dniu 28 kwietnia br. podczas uroczystej gali w budynku Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Konkursu CZECHO- SŁAW Celem konkursu, corocznie ogłaszanego przez Burmistrza Czechowic- -Dziedzic, jest wyłonienie firm, mających zarówno wpływ na budowę pozytywnego wizerunku gminy jak i uhonorowanie ich udziału w życiu społecznym oraz etyki prowadzenia działalności gospodarczej. W kategorii Produkcja i budownictwo zwyciężyła firma LOTOS Czechowice SA, natomiast w kategorii Handel i usługi - firma LONTEX Londzin Piotr. Honorowego CZECHOSŁAWA 2011 otrzymała Pani Ewa Rahden, od wielu lat związana z naszą Izbą. W trakcie uroczystości wręczono także wyróżnienia w postaci Srebrnych Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Srebrny Laur otrzymały następujące firmy: W kategorii - produkcja i budownictwo: P.P.U.H. AKCES Brunon Kieloch TERMOPIAN Sp. z o.o. SKOFF Sp. z o.o. W kategorii - handel i usługi: KOLNET s.c. G. Knycz P. Knycz Firma Handlowa Stanisław Kulig Składy Fabryczne Centrum Sztućca Willa EUREKA s.c. LIPIEC

16 Informacje z Izby Jak chronić swoje dane? O tym, jak niezwykle ważna dla przedsiębiorców jest kwestia ochrony danych osobowych rozmawiali uczestnicy spotkania Klubu Członkowskiego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, które odbyło się 4 kwietnia br. W spotkaniu udział wziął Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Andrzej Lewiński oraz przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Pan Andrzej Lewiński przedstawił obowiązki i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz omówił ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Poruszona została także kwestia portali społecznościowych, z których obecnie korzysta prawie każdy internauta, w odniesieniu do zagrożeń jakie mogą wynikać z ich użytkowania. Pan Minister wspomniał również o kwestii ochrony danych zawartych w pisemnej umowie, a także o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych przypadkach. Sekretarz Zarządu KSOIN, Pani Elżbieta Bińczyk, zaprezentowała działalność Stowarzyszenia oraz zachęcała do skorzystania z szerokiej oferty proponowanych usług. Pani Sekretarz podkreślała również współpracę Stowarzyszenia z organami rządowymi (ABW, Urząd Patentowy, RCB etc.), a także udaną kooperację z organizacjami pozarządowymi. Kwietniowe spotkanie stało się także okazją do wręczenia Prezesowi RIG w Katowicach, Panu Tadeuszowi Donocikowi, Honorowego Członkostwa KSOIN oraz podpisania porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Miasta Chorzowa. Partner spotkania: Na jakie dotacje z WUP Katowice oraz ŚCP mogą liczyć śląscy przedsiębiorcy? W dniu 23 maja br. odbyło się Spotkanie Klubu Członkowskiego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Gośćmi majowego spotkania byli: Paweł Pikoń Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Mieczysław Płaneta, Dyrektor WUP i Dagmara Soszyńska-Lisiakiewicz, Kierownik Wydziału Naboru Projektów Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Pan Mieczysław Płaneta przedstawił informacje na temat planowanych do przeprowadzenia w tym roku konkursów dotacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pani Kierownik omówiła szczegółowo Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Przedstawione zostały również ważne zmiany w systemie realizacji PO KL od roku 2011 tj. nowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu (dostosowanie do metodyki PCM: ściślejsze powiązanie celów, działań i produktów; analiza ryzyka przy projektach powyżej 2 mln PLN); rezygnacja z obowiązku załączania dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy oraz zmiany w zasadach kwalifikowania wydatków: zwiększenie wymogów w zakresie konkurencyjnego ponoszenia wydatków; ograniczenia możliwości ponoszenia kosztów personelu; stałe wartości procentowe kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; stałe limity kosztów zarządzania projektem; reguła proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń projektu Dyrektor Paweł Pikoń omówił planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , prezentując szczegółowo poddziałanie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poddziałanie Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa w tym poziom dofinansowania, terminy planowanych konkursów oraz kwoty alokacji. Partnerem spotkania był: 16 LIPIEC 2011

17 Informacje INFORMACJE z Z Izby IZBY Europejski Kongres Gospodarczy 2011 już za nami Podczas I Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2009 roku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przy współpracy z pomysłodawcą kongresu PTWP SA rozpoczęła promocję polsko-szwedzkiej inicjatywy na rzecz zacieśnienia współpracy z szóstką wschodnich partnerów Unii Europejskiej, a mianowicie Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą pn. Partnerstwo Wschodnie poprzez organizację panelu poświęconego właśnie tej tematyce. W roku ubiegłym poszerzyliśmy nasze prelekcje podczas kongresu o panel poświęcony tematyce samorządu gospodarczego oraz samorządu terytorialnego w partnerstwie dla rozwoju regionów. Tematyka Partnerstwa Wschodniego wpisała się idealnie w tegoroczną edycję kongresu jako jeden z priorytetów Polskiej Prezydencji w Radzie UE obok m.in. wspólnej polityki energetycznej, wzrostu konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej, rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego UE, rozwoju wymiaru militarnego i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 17 maja br. w Auli Multimedialnej RIG w Katowicach odbyły się dwa panele tematyczne pod wspólną nazwą: Przesłanki Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego. Zaproszenie do udziału przyjęli: Andrzej Cieszkowski - Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Partnerstwa Wschodniego, Małgorzata Handzlik - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Danuta Hübner - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, Marcin Korolec - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Maciej Szpunar - Podsekretarz Stanu ds. Prawnych i Traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Philippe Szymczak - Przedstawiciel Wydziału Krajów Sąsiedztwa i Partnerskich Unii Europejskiej - Europejski Bank Inwestycyjny oraz Ewa Synowiec - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Pierwszy panel tematyczny dotyczył przesłanek Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. W swoich wypowiedziach prelegenci wyraźnie podkreślili, iż sprawowanie przez Polskę Prezydencji w UE jest nie tylko szansą dla naszego kraju na wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej, ale także i wyzwaniem w procesie wychodzenia gospodarki europejskiej z kryzysu finansowego. Zwrócono również uwagę na fakt, iż dla zapewnienia skuteczności Przewodnictwa Polski w II połowie 2011 r. wszelkie działania należy podejmować przy ścisłej koordynacji stanowisk z krajami trio: Republika Polska - Królestwo Danii - Republika Cypryjska. Słowem wyjaśnienia - sprawowanie Prezydencji przez dane Państwo przez okres sześciu miesięcy zostało wprowadzone mocą Traktatu z 1957 r. ustanawiającego Wspólnoty Europejskie. Doświadczenie jednak pokazało, iż jest to okres zbyt krótki na skuteczne zrealizowanie założonych celów Przewodnictwa danego Państwa. Obecnie istnieje koncepcja prezydencji grupowej tzw. LIPIEC

18 INFORMACJE Z IZBY trio (dwa kraje starej Unii i jeden kraj nowej Unii), w której trzy kraje sprawujące po sobie przewodnictwo koordynują między sobą główne cele, jakie chciałyby zrealizować w dłuższym okresie, to znaczy 18 miesięcy sprawowanych przez siebie trzech kolejnych Prezydencji. W ten sposób Polska jest pierwszym państwem z trio, które rozpoczyna okres półtorarocznego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Druga część konferencji poświęcona została tematyce Partnerstwa Wschodniego, którego idee i założenia RIG w Katowicach promuje od pierwszej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jest to komponent funkcjonującej od 2004 roku Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS), który ma na celu wzmocnienie wschodniego wymiaru EPS oraz zacieśnienie politycznych i gospodarczych relacji pomiędzy UE a krajami Europy Wschodniej, które nie powinno być łączone z perspektywą członkowstwa w Unii Europejskiej. Ponieważ była to już trzecia konferencja, na tegorocznym panelu prelekcje zaproszonych gości dotyczyły m.in.: dotychczasowej skuteczności mechanizmów wdrażania projektu Partnerstwo Wschodnie, roli projektu w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej, alokacji środków unijnych w ramach Partnerstwa Wschodniego wśród państw beneficjentów projektu oraz roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Już dzisiaj zapraszamy Państwa na przyszłoroczne liczne konferencje oraz panele dyskusyjne organizowane w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012, które będą traktować, jak co roku, o najważniejszych sprawach współczesnej Europy. Z niemieckim rynkiem pracy za pan brat! Z dniem 1 maja 2011 r. w Niemczech został otwarty rynek pracy co oznacza, że przestały obowiązywać istniejące do tej pory regulacje ograniczające polskich przedsiębiorców w dostępie do niemieckiego rynku pracy. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zawsze wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, starając się zapewnić jak najlepszy dostęp do najnowszych informacji istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym wraz z Polską Izbą Gospodarczą w Niemczech podjęliśmy się zorganizowania seminarium informacyjnego pn. Nowe szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorców na niemieckim rynku pracy, które odbyło się 10 maja 2011 r. w siedzibie Izby. Frekwencja dopisała, co utwierdziło nas w słuszności i zasadności organizowania tego typu seminariów dotyczących aktualnych zmian w przepisach prawnych na zagranicznych rynkach pracy. Zmiana niemieckich przepisów prawnych stwarza ogromne możliwości dla polskich przedsiębiorców planujących rozpocząć lub już prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech. Zaproszeni prelegenci nie tylko przybliżyli uczestnikom tematykę szans związanych z pełnym otwarciem jednego z największych rynków Unii Europejskiej, ale także opisali istniejące ryzyka prowadzenia działalności na niemieckim rynku pracy. Pan Tadeusz Adamski Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z naszego-polskiego punktu widzenia opisał seminarzystom problemy związane z emigracją polskich pracowników oraz z otwieraniem zagranicznych rynków pracy dla polskich przedsiębiorców, z którymi zmierza się nasz rynek pracy, a które to zdają się być finansowo bardziej atrakcyjne. Jesteśmy przekonani, iż proponowane przez naszą Izbę oferty seminariów, konferencji oraz szkoleń pozwolą Państwu nawiązać korzystne kontakty biznesowe oraz będą źródłem cennych informacji. Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Dorota Donocik Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 18 LIPIEC 2011

19 Informacje z Izby Ekonomiczne Forum Młodych 2011 gospodarka, inicjatywa, rozwój 4 panele tematyczne I - Made in China czyli jak zrobić biznes z chińskim kontrahentem. II - Kultura z gospodarką, czyli bezkonkurencyjny potencjał Metropolii Silesia - w kontekście starań Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury III - Social media, jako nowe zjawisko społeczne, ekonomiczne i marketingowe jak Internet zmienił świat i wpłynął na nasze życie. IV - Lobbing w Polsce prawdziwe oblicze. 22 ekspertów Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich; Robert Gwiazdowski prezydent Centrum im. Adama Smitha w Warszawie; Julia Pitera minister, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją; Mirosław Sekuła prezes Najwyższej Izby Kontroli , poseł na Sejm RP, były szef komisji hazardowej; prof. Zhang Fan - profesor ekonomii oraz zarządzania na Politechnice w Pekinie, zastępca dyrektora Instytutu Konfucjusza w Opolu; Yingnan Sun - specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Instytucie Konfucjusza w Opolu; Krzysztof Mazur - specjalista ds. współpracy międzynarodowej Instytutu Konfucjusza w Opolu; Daniel Gołębiowski - Import&Export Manager Oxys; Piotr Zaczkowski dyrektor biura ESK 2016 Katowice; prof. Andrzej S. Barczak szef Rady Gospodarczej Katowic, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach; Mirosław Neinert dyrektor Teatru Korez i organizator festiwali teatralnych w Katowicach; Rafał Kulig zastępca szefa redakcji Silesia Informacje w TVS; Małgorzata Wagner dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej Banku BGŻ; Paweł Loedl Strategy Planner Pride&Glory Interactive; Marek Turaliński - dyrektor zarządzający NetCenter Solution; Dawid Pacha Strategy Director MITU Social Technology Studio; Bartłomiej Rak - właściciel EminEo i Gloger; dr Anna Adamus-Matuszyńska - socjolog, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Tomasz Iwanek prawnik, Zakład Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego; Anna Tadzikiewicz - Viewpoint Group; Iwona Flanczewska-Rogalska kierownik Aktualności, TVP Katowice; Aleksandra Herba zastępca dyrektora generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. LIPIEC

20 INFORMACJE Z IZBY II Ekonomiczne Forum Młodych (EFM) odbyło się w dniach maja 2011 roku w Katowicach w murach Uniwersytetu Śląskiego pod patronatem honorowym Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka. EFM, którego pierwsza edycja została zorganizowana w czerwcu 2010, to inicjatywa Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach inicjatora szerokiej współpracy między organizacjami młodych w Europie. Ekonomiczne Forum Młodych zaprojektowane zastało z myślą o nich właśnie. Uważamy, iż nie powinno prowadzić się dyskusji o przyszłości Polski, Europy i świata bez udziału młodych ludzi, którzy będą w przyszłości beneficjentami podejmowanych dziś decyzji dotyczących rozwoju gospodarczego, problemów społecznych i politycznych. Mamy nadzieję, iż EFM stało się już platformą wymiany myśli i poszukiwania wspólnych rozwiązań na arenie krajowej i międzynarodowej z udziałem ekspertów z różnych dziedzin. Obrady prowadzili: Tomasz Okraska Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego; Janusz Dramski wiceprzewodniczący FM RIG w Katowicach i szef EFM 2011, przewodniczący zarządu Górnośląskiej Rady Organizacji Młodzieżowych GROM; Aleksander Gortat prezenter TVS; Tomasz Zjawiony wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Punktem kulminacyjnym tegorocznego EFM był Koncert na Dachu z ESK 2016 Katowice na dachu Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 17 maja br., który jednocześnie był wstępem do tematyki poruszanej podczas panelu otwierającego II dzień EFM, czyli współpracy kultury z biznesem. Przemysław Grzywa, rzecznik prasowy EFM 2011, FM RIG w Katowicach PARTNER STRATEGICZNY: PARTNERZY: PATRONAT: SPONSORZY: PATRONAT MEDIALNY: 20 LIPIEC 2011

21 INFORMACJE Z IZBY Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce W maju 2010 r. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach rozpoczęła współpracę z Fundacją Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w zakresie monitorowania swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu gmin, powiatów i województw. Szczebel gminny przedsiębiorcy oceniali m.in. w zakresie: uchwał budżetowych, strategii rozwoju, funkcjonowania zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej, lokalnych podatków i opłat, polityki w zakresie dzierżawy nieruchomości czy pomocy publicznej. Ocena szczebla powiatowego dotyczyła funkcjonowania rynku pracy, prawa budowlanego, ochrony konsumentów, kształcenia zawodowego oraz funkcjonowania rejestru działalności reglamentowanej. Z kolei władze szczebla wojewódzkiego oceniane były w obszarze: strategii rozwoju regionalnego, regionalnych programów operacyjnych, promowania inwestycji, wspierania przedsiębiorczości, pomocy publicznej i rejestrów działalności reglamentowanej. Przedsiębiorcy mogli także wyrazić swoje opinie na temat jakości decyzji administracyjnych oraz czasu oczekiwania na decyzje władz wszystkich trzech szczebli. Badania przeprowadzone zostały w ramach projektu pn. "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce, który ma na celu wypracowanie i promowanie modelu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych w obszarze zapewnienia swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu regionalnym. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem swobody działalności gospodarczej. Wyniki badania będą jednym z elementów tzw. indeksu przyjazności samorządów dla działalności gospodarczej. Ostatnia tura badania trwała do końca marca 2011 r. 28 kwietnia br. odbył się briefing prasowy, podczas którego pani Anna Szcześniak - Dyrektor ds. Strategii i Programów Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" przedstawiła wyniki czwartego i zarazem ostatniego kwartalnego raportu badań (I kwartał 2011 roku). W ramach projektu opracowana zostanie publikacja podsumowująca wyniki badań w dwóch raportach. Pierwszy z nich zatytułowany: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce. Zasady i wytyczne wdrożeniowe", będzie zawierać m.in. katalog regulacji prawnych, wymagających monitorowania, podejmowanych przez władze różnych szczebli, jak również katalog decyzji. W opracowaniu wskazane zostaną także sposoby monitorowania wybranych obszarów. Drugi raport: "Swoboda działalności gospodarczej w Polsce. Najlepsze praktyki wykonawcze." będzie zawierał opisy najciekawszych przypadków skutecznego docierania do projektów uchwał i decyzji z zakresu SDG, wpływania na te decyzje i budowania koalicji na rzecz zmian w ramach miejscowej społeczności. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie projektu: Rozmowa z Dyrektor ds. Strategii i Programów Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Panią Anną Szcześniak Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce dobiegł końca. Czy zakończył się sukcesem? Czy obrane cele zostały zrealizowane, a wskaźniki osiągnięte? Zakończył się jeden z etapów projektu pilotażowe monitorowanie swobody działalności gospodarczej w Polsce. Zgodnie z założeniami, co kwartał od maja 2010 r. do kwietnia 2011 r. w czterech polskich województwach (łódzkim, podlaskim, pomorskim i śląskim) przeprowadzano ankietowanie wśród 100 przedsiębiorców pytając jak oceniają władze samorządowe trzech szczebli w poszczególnych zakresach prawa pozostających w gestii tych władz z punktu widzenia swobody działalności gospodarczej. Podsumowując realizację tego zadania, można stwierdzić, że założenia zostały zrealizowane, czyli przeprowadzono 16 badań ankietowych w czterech regionach obejmujących co najmniej 100 przedsiębiorców w każdym z nich, opracowano 16 raportów podsumowujących wypowiedzi przedstawicieli firm oraz zorganizowano 16 konferencji prasowych, na których mediom przekazano konkluzje. W efekcie ukazało się 49 relacji prasowych, radiowych i telewizyjnych we wskazanych województwach. Dzięki realizacji zadania polegającego na pilotażowym monitorowaniu swobody działalności gospodarczej udało się stworzyć formularz mogący służyć za podstawę tego typu badań czy sondaży zarówno na potrzeby organizacji LIPIEC

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Załącznik nr 4 Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku Pakiet usług Regionalnej Izby Gospodarczej w 2013 roku GWARANTOWANY PAKIET USŁUG DOSTĘPNY TYLKO DLA FIRM CZŁONKOWSKICH Udział w spotkaniu inicjującym współpracę z Izbą połączonym z prezentacją działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Karina Grygiel Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB BIZNESOWYCH

FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB BIZNESOWYCH Załącznik nr 1 do umowy nr /372/PKIII/2013 z dnia... FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach projektu Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH - Twój partner w biznesie! 20 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej.

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej. Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć ośrodków prowadzonych przez ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Ich oferta adresowana jest zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/176/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/176/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/176/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Izbą Rzemieślniczą w Opolu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2d do umowy o udzielenie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Iwona Jaraczewska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych

Bardziej szczegółowo

OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ usługa informacyjna (bezpłatna) OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na czym polega? konsultanci informują jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

INNOwacyjne finansowanie

INNOwacyjne finansowanie Gdańsk, 13 grudnia 2011 r. INNOwacyjne finansowanie Sukces konferencji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza - dyskusja, wnioski i plany na przyszłość. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zorganizowała

Bardziej szczegółowo

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Załącznik nr 2 do Uchwały 4/12 z dnia 5 września 2012 r. Tabela wdrażania rekomendacji Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Lp. Tytuł raportu 1. Ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Maj_2010 Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Szanowni Państwo, Przesyłamy Państwu kolejny numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Polskie Mosty Technologiczne. Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Polskie Mosty Technologiczne. Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2015 Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Sukces czy porażka? Trzy kluczowe czynniki porażki na nowym rynku: 1. Brak produktu / Niedopasowanie

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WARSZTATOWE FUNDUSZE UNIJNE JAK SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

SZKOLENIE WARSZTATOWE FUNDUSZE UNIJNE JAK SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? SZKOLENIE WARSZTATOWE FUNDUSZE UNIJNE 2014 2020. Termin szkolenia: 19-20.09.2016 r. Główny cel szkolenia: - dostarczenie wiedzy dotyczącej aktualnych źródeł dofinansowania projektów unijnych - nabycie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo