Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców: Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Relacje: ^ Europejski Kongres Gospodarczy 2011 ^ Śląska Nagroda Jakości

2 Organizujesz szkolenie, konferencję, spotkanie biznesowe w Katowicach? Poszukujesz komfortowych miejsc o wysokim standardzie? Nasza propozycja jest doskonałym rozwiązaniem! Mając na uwadze przede wszystkim Państwa indywidualne potrzeby oferujemy Państwu nowoczesną aulę multimedialną, wyposażoną w system do tłumaczeń symultanicznych i system do głosowania oraz komfortowe sale dydaktyczne wraz z pełnym wyposażeniem i dostępem do Internetu. Kompleksowa oferta obejmuje: możliwość organizacji szkoleń, seminariów, konferencji, prelekcji, wykładów, kursów językowych, prezentacji usług, spotkań firmowych, Walnych Zgromadzeń; dogodne usytuowanie w centrum miasta, w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, obsługę cateringową organizowanych przedsięwzięć, prowadzoną przez profesjonalnych, wysokojakościowych dostawców usług cateringowych, bardzo konkurencyjne ceny wynajmu i usług towarzyszących, możliwość zawierania indywidualnie negocjowanych umów długoterminowych.

3 LIPIEC 2011 Tadeusz Donocik Prezes Izby Dyrektor generalny Trzecie w tym roku wydanie naszego biuletynu izbowego stanowi podsumowanie naszej wiosennej aktywności. Wśród podejmowanych przez Izbę inicjatyw do najważniejszych należały kwietniowa konferencja pn. Śląskie! Inteligentne energetycznie, Europejski Kongres Gospodarczy 2011, Gala XIII edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości oraz I edycja Programu Stawiamy na Jakość. W numerze nie zabraknie również informacji dotyczących obecnie realizowanych przez nas projektów. Pomimo, iż przysłowiowy sezon ogórkowy rozpoczął się, już teraz pragnę zaprosić Państwa do udziału w przedsięwzięciach, które zaplanowaliśmy na jesień tego roku. Proszę o zarezerwowanie czasu i miejsca w kalendarzach. Najważniejszą inicjatywą będzie październikowy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Katowice, 6-7 października 2011r.), którego celem będzie próba zdiagnozowania aktualnego stanu sektora MŚP w Polsce oraz wytyczenia kierunków jego rozwoju. Wspólnie z przedstawicielami środowisk otoczenia biznesu, nauki, samorządami, przedsiębiorcami będziemy zastanawiać się nad wyzwaniami jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorcami, których rola w procesie budowy innowacyjnej i dynamicznej gospodarki jest niepodważalna. Europejski charakter kongresu podkreślą zagraniczni goście m.in. z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rosji, oraz sześciu państw Partnerstwa Wschodniego, którzy zaprezentują doświadczenia europejskie w obszarze wspierania rozwoju MŚP. Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Kongres odbywa się także pod Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Radzie Programowej Kongresu przewodniczy Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Drugim, niezwykle ważnym wydarzeniem będzie konferencja pn. Sektor gazowy i węglowy a bezpieczeństwo energetyczne Europy i Polski. Wyzwania. Możliwości. Prognozy, która odbędzie się w dniu 6 września br. w ramach Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice Przed nami czas upragnionego odpoczynku, wymarzonych urlopów. Proszę na nadchodzący wakacyjny czas przyjąć życzenia spokoju, słonecznych dni oraz niezapomnianych wrażeń, które posłużą regeneracji pokładów siły i energii jakże niezbędnych do dalszej powakacyjnej pracy. Zapraszamy do lektury. Spis treści Szanowni Państwo, Polecamy 4-6 Dobre praktyki 8-11 Informacje z Izby Nowe firmy członkowskie KATOWICE, ul. Opolska 15 tel./fax (48-32) , , fax (48-32) TADEUSZ DONOCIK Prezes Izby, Dyrektor Generalny ALEKSANDRA HERBA Zastępca Dyrektora Generalnego WICEPREZESI IZBY Franciszek Buszka I Wiceprezes Izby Marek Myśliwiec Wiceprezes Izby Leszek Dziub Wiceprezes Izby Tomasz Zjawiony Wiceprezes Izby PREZYDIUM RADY IZBY Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Izby Jan Hoppe I Wiceprzewodniczący Zygmunt Folta Wiceprzewodniczący Mirosław Kugiel Wiceprzewodniczący Jerzy Podsiadło Wiceprzewodniczący Henryk Stabla Wiceprzewodniczący Stanisław Więcek Wiceprzewodniczący Krzysztof Wilgus Wiceprzewodniczący Członkowie Prezydium Rady: Wojciech Boroński, Tadeusz Freisler, Radosław Gumułka, Edward Kóska, Jacek Kwiatkowski, Tomasz Raczyński, Henryk Warkocz Pełny skład Rady Izby znajduje się na stronie internetowej zakładka O Izbie KOMISJA REWIZYJNA Andrzej Mierzwa, Renata Gruszka, Jolanta Kopiec, Grażyna Micińska, Grażyna Nelip, Piotr Piekarski, Jan Rdest SĄD KOLEŻEŃSKI Katarzyna Franczak-Durczok, Jędrzej Klatka, Mirosław Szura SĄD ARBITRAŻOWY Bernadetta Fuchs Prezes BIURO IZBY Dział Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich Anna Rąplewicz Dyrektor ds. Edukacji Doradztwa i Funduszy Europejskich tel. (32) , Grażyna Sekścińska Kierownik ds. Edukacji tel. (32) /99, Dział Współpracy i Rozwoju Bogusława Bartoszek Dyrektor ds. Współpracy i Rozwoju tel. (32) Katarzyna Baranowska Kierownik ds. Współpracy i Rozwoju tel. (32) , Dział Komunikacji Społecznej Natalia Biskupska Kierownik ds. Komunikacji Społecznej tel. (32) , Dział Księgowości, Kadr i Administracji Aleksandra Psurek Główna Księgowa tel. (32) , Sąd Arbitrażowy Rafał Wierzbicki Sekretarz sądu tel. (32) , Punkt Konsultacyjny tel. (32) WYDAWCA: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Katowice, ul. Opolska 15 Redakcja: Dział Komunikacji Społecznej RIG w Katowicach Opracowanie graficzne, skład i druk: STUDIO PRESS, ul. Barona 30/207, Tychy tel. (32) , Za treść reklam i artykułów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów. Certyfikat EN ISO 9001:2008 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oraz współpracy międzynarodowej. Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nr 12/06/2005/032 w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym i szkoleniowych.

4 POLECAMY Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Patronat Polskiej Prezydencji w Radzie UE ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATORZY WSPÓŁGOSPODRZE 4 LIPIEC 2011

5 POLECAMY Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Termin: 6 7 października 2011 r. Miejsce: Katowice: Centrum Kultury im. K. Bochenek, Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Biblioteka Śląska. Rada Programowa: Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Z-ca Przewodniczącego: Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wicepremier, Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka Sekretarz: Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Cel przedsięwzięcia: Celem kongresu jest diagnoza obecnego stanu sektora MŚP w Polsce oraz wytyczenie nowych kierunków jego rozwoju podkreślenie roli małych i średnich przedsiębiorstw w procesie budowania innowacyjnej, dynamicznej gospodarki oraz dostrzeżenie szans i wyzwań jakie przed nimi stoją. Sektor MŚP to najbardziej liczna grupa firm w Polsce - to liczący się pracodawca, zatrudniający ponad 60% pracowników przedsiębiorstw i generujący blisko połowę polskiego PKB. Znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarki i dobrobytu społecznego jest kluczowe i zasługuje na podkreślenie. Ta idea legła u podstaw organizacji pierwszego, europejskiego kongresu dedykowanemu sektorowi MŚP. Podejmowane podczas sesji merytorycznych tematy skupiać się będą wokół zagadnień związanych m.in. z analizą obecnego stanu MŚP w Polsce i w UE, rozwojem funduszy europejskich dla wzrostu konkurencyjności MŚP, rolą otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków i instrumentów dla rozwoju i wzmocnienia potencjału tego sektora, internacjonalizacją polskich MŚP oraz współpracą nauki i biznesu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Wymiernym efektem Kongresu będzie sformułowanie postulatów, które uwzględniają bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wypracowanie rekomendacji w każdym z obszarów problemowych dla zniwelowania zagrożeń. Wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw będą Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo, podczas których firmy i instytucje będą prezentować ofertę skierowaną do sektora MŚP. Uczestnicy Kongresu: ponad 2,5 tys. uczestników Kongresu i towarzyszącej mu giełdy Biznes Expo, w tym m.in.: przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzystów oraz władz rządowych. LIPIEC

6 POLECAMY ZAPROSZENIE Konferencja Sektor gazowy i węglowy a bezpieczeństwo energetyczne Europy i Polski. Wyzwania. Możliwości. Prognozy. Wydarzenie towarzyszące Międzynarodowym Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2011 Termin: 6 września 2011 r. Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spodek w Katowicach Z uwagi na rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na energię oraz malejące zasoby kopalnianych źródeł energii, kwestia bezpieczeństwa energetycznego zajmuje centralne miejsce wśród priorytetów polityki energetycznej i zagranicznej Unii Europejskiej. Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Konferencja stworzy możliwość podjęcia ważnej debaty przedstawicieli administracji rządowej, ekspertów rynku energetycznego, przedsiębiorców i naukowców nt. roli sektora gazowego i węglowego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tematyka: Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Polska w globalnym systemie energetycznym. Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Strategia państwa w zakresie dywersyfikacji źródeł energii. - Bilans rynku węglowego w Polsce i UE. - Bilans rynku gazu ziemnego w Polsce i UE. - Jakie wyzwania i możliwości stoją przed polską energetyką? - Prognozy. Kierunki rozwoju sektora węglowego i gazowego w Polsce. Strategiczne inwestycje w sektorze energetycznym. Gaz łupkowy energetyczną szansą dla Polski? (ocena potencjalnych zasobów, perspektywy wydobycia, znaczenie gazu łupkowego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski). Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do kontaktu: Monika Jochymek Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach tel , 6 LIPIEC 2011

7 Regionalna Strategia Innowacji Innowacyjna strona Śląska Łatwiejsza droga do kapitału, wiedzy i ludzi! Informacja, współpraca, wsparcie! Prostsze, szybsze i tańsze w realizacji innowacje dla biznesu, nauki, samorządu. Dzięki Regionalnej Strategii Innowacji (RIS) jest to możliwe. RIS to: podstawowy instrument rozwoju innowacyjnego regionu, kreowanie potencjału ludzkiego przygotowanego do rozwoju i absorpcji nowych technologii, budowa systemu edukacji (bezpłatne szkolenia, studia podyplomowe, itp.), budowa sieci współpracy i klastrów (region kraj świat), stworzenie efektywnego systemu umożliwiającego wdrażanie i komercjalizację rozwiązań innowacyjnych, promocja innowacji poprzez rozwój wyspecjalizowanych usług biznesowych, mobilizacja regionalnego potencjału finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zróżnicowania gospodarki, budowa Regionalnego Systemu Innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, kreatywności i doskonałości. to: trwała platforma współpracy na rzecz innowacji i informacji, mająca na celu zintegrowanie środowisk nauki, badań, przemysłu oraz samorządów, miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy sferą nauki i biznesu, dostęp do baz danych instytucji Regionalnego Systemu Innowacji, promocja i animacja działań innowacyjnych w ramach Regionalnej Platformy Rozwoju Innowacji, inspirowanie do kreatywności i innowacyjności w regionie poprzez promocję dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Dobre praktyki LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP Dynamiczny rozwój technologii informatycznych, a przede wszystkim Internetu zrewolucjonizował większość dziedzin gospodarki. Możliwość szybkiej, elastycznej i szeroko dostępnej wymiany informacji spowodowała daleko idące zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obecnie coraz więcej firm z sektora MŚP decyduje się na realizację przedsięwzięć biznesowych niemal wyłącznie w oparciu o różnorodne narzędzia informatyczne. Współczesne organizacje już w trakcie opracowywania strategii działań zakładają możliwość osiągnięcia celów poprzez realizację procesów w formie kooperacji z innymi uczestnikami rynku. Aby im to ułatwić powstała innowacyjna platforma LEM. Projekt jest realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Dotychczas tego typu programy były dostępne tylko przy zakupie kosztownych urządzeń dedykowanych. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej firmy zyskały możliwość korzystania z tego typu rozwiązań całkowicie bezpłatnie. Platforma jest podstawowym miejscem dostępu do mechanizmów społecznościowych, szkoleń, informacji, narzędzi, konsultacji, wsparcia oraz po okresie realizacji w pełni profesjonalnych usług komercyjnych związanych z inwestycjami kapitałowymi oraz rynkiem finansowym w Polsce. Jest integratorem rynku inwestorów oraz przedsiębiorców poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania. Celem projektu było stworzenie elektronicznej platformy usługowej, świadczącej wsparcie dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP. Darmowe oprogramowanie składa się z siedmiu komponentów: e - fi r m a pozwala firmie gromadzić dokumenty elektroniczne, obsługiwać zamówienia, tworzyć raporty, zestawienia. e-wizyta umożliwia stworzenie systemu rezerwacji on-line dla klientów. e-promocja dzięki niej firma zyskuje bezpłatną domenę.biz. zarządzanie projektami pomaga w zarządzaniu pracą zespołu, monitorowaniu postępów w realizacji zadań. społeczność dzięki niej firma znajdzie nowych partnerów biznesowych oraz klientów. innowacje zawiera bazę pomysłów na rozwój firmy. Celem komponentu Społeczność jest pomoc w nawiązywaniu więzi między przedsiębiorcami. Komponent ten umożliwia firmom wymianę doświadczenia z innymi przedsiębiorcami czy instytucjami działającymi w ich otoczeniu oraz kojarzenie instytucji naukowych i instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorcami. Platforma pomaga więc doprowadzić do kooperacji między odpowiednimi grupami działającymi w środowisku biznesowym i technologicznym z pozytywnym skutkiem dla każdej ze stron. Moduł ma wiele zastosowań m.in. automatyczne wyszukiwanie potencjalnych klientów czy automatyczne wyszukiwanie partnerów w celu przygotowania wspólnej oferty. Umożliwia budowę sieci partnerskich w celu założenia konsorcjum lub klastra. Automatycznie wyszukuje informacje o potrzebach innych przedsiębiorców (poszukiwanie partnerów w budowaniu sieci łańcucha dostaw, wsparcia przy zakładaniu działalności, doradztwa biznesowego, poszukiwanie partnerów zagranicznych). Pomaga 8 LIPIEC 2011

9 Dobre praktyki PUBLIKACJA USŁUGI PLATFORMA - USŁUGI WYSZUKANIE USŁUGI ZAMÓWIENIE USŁUGI REALIZACJA PŁATNOŚCI ROZLICZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Rysunek 1. Mechanizm działania platformy usługi. Społeczność Łączy przedsiębiorców i świat nauki! KOMENTARZE również realizować procesy biznesowe w pełni automatycznie za pośrednictwem platformy. Oferta skierowana jest do członków Izby, przedsiębiorców, stwarza możliwości sprzedaży usług i rozwoju. Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji skontaktuj się z pracownikiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Specjalista ds. organizacyjnych projektu: Tomasz Grelak 32/ , Konsultant utworzy Twój Profil i zaprosi do korzystania z platformy. Dane potrzebne do utworzenia konta to: numer NIP firmy, nazwa firmy, adres firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, wielkość firmy (mikro, mała, średnia), telefon i kontaktowy. PROJEKTY REGIONALNY RIG W KATOWICACH PUNKT KONSULTACYJNY KSU Przegląd konkursów dla przedsiębiorców w 2011 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego W ramach dostępnych na lata programów operacyjnych przedsiębiorcy mają coraz mniej możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy harmonogram naborów przewidzianych do realizacji w drugiej połowie 2011 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nr i nazwa działania Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (projekty targowe) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (projekty inwestycyjne i doradcze) Termin Konkurs otwarty od 15 kwietnia 2011 do wyczerpania puli środków 7 września 7 grudnia 2011 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Nr i nazwa działania Termin 1.4 Wsparcie projektów celowych 29 sierpnia 30 września Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Zarządzanie własnością intelektualną dla firm Konkurs otwarty od 14 lutego 2011 do wyczerpania puli środków 19 września 30 listopada 2011 lub do wyczerpania puli środków Konkurs otwarty od 14 lutego 2011 do wyczerpania puli środków 6.1 Paszport do eksportu 20 czerwca 8 lipca 2011 lub do wyczerpania puli środków 17 października 4 listopada 2011 lub do wyczerpania puli środków 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 3 października 28 października 2011 Więcej informacji o konkursach dla przedsiębiorców uzyskają Państwo w Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Zapraszamy w godzinach: w poniedziałki: od do od wtorku do piątku: od do KONTAKT: ul. Opolska 15, Katowice tel. (32) , fax (32) Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w ramach Punktu Konsultacyjnego! Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o udzielenie wsparcia na prowadzenie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. LIPIEC

10 Dobre praktyki Nowa usługa dla przedsiębiorców asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Wdniu 12 maja br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu na pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wniosek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach znalazł się w gronie projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia. Tym samym już wkrótce będziemy mogli zaoferować przedsiębiorcom działającym w regionie śląskim nową usługę. Odbiorcą usług doradztwa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej może być każdy przedsiębiorca bez względu na branżę w której działa oraz formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą 1. Będzie to usługa częściowo odpłatna 2, składająca się z dwóch zasadniczych etapów. Etap I to diagnoza potrzeb biznesowych. W etapie tym przeprowadzona będzie identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. II Etap usługi obejmuje wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w Etapie I potrzeb (zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania). Etap II będzie odpowiadał na potrzeby klienta określone w trakcie diagnozy. Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb biznesowych, zostanie podpisana umowa z klientem na świadczenie usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach realizacji usługi, analizie poddane zostaną następujące obszary działalności firmy: spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego), marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania Odbiorcami usług doradztwa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej może być każdy przedsiębiorca bez względu na branżę w której działa oraz formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą. relacji z klientami, podwykonawcami, klientami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym strony www), organizację przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej), finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w przypadku problemów z uzyskaniem płatności od klientów a ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank). 1. Z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z , str. 5). 2. Większa część usługi świadczona będzie bezpłatnie w ramach pomocy de minimis. 10 LIPIEC 2011

11 Dobre praktyki Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została jednym ze zwycięzców w konkursie na wybór wykonawców odpowiedzialnych za przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska Bezpłatna EKOusługa dla Twojej firmy Zapraszamy przedsiębiorców do korzystania z nowych bezpłatnych usług z zakresu ochrony środowiska. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została jednym z 5 zwycięzców I edycji konkursu na wybór wykonawców odpowiedzialnych za przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest odpowiedzią na wykazane w badaniach zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska. Pomimo zauważalnej konieczności realizowania działań z zakresu ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach, nie są one realizowane z uwagi na brak na rynku firm świadczących kompleksowe usługi w tym zakresie. Podmioty, które prowadzą działalność w zakresie usług związanych z ochroną środowiska kierują swoją ofertę do dużych przedsiębiorstw, a co za tym idzie, ich usługi są zbyt drogie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach usługi pilotażowej z zakresu ochrony środowiska oferujemy: KOMPONENT I:»» Bezpłatny AUDYT ŚRODOWI- SKOWY (etap I).»» Bezpłatne wsparcie doradcze przy WDRAŻANIU USPRAWNIEŃ rekomendowanych w audycie środowiskowym (etap II). KOMPONENT II:»» Bezpłatne SZKOLENIA z zakresu obliczania poziomu korzystania ze środowiska oraz obliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Z usług w ramach projektu może skorzystać mikro, mały i średni przedsiębiorca z terenu województwa śląskiego. Klientem usługi w zakresie ochrony środowiska może być każdy przedsiębiorca bez względu na branżę, w której działa oraz formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą. Świadczenie usług w ramach projektu stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy i jest udzielane z zachowaniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5). LIPIEC

12 INFORMACJE Z IZBY Uroczysta Gala Konkursu Śląska Nagroda Jakości 9 maja br., w dniu Święta Europy, w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie odbyła się uroczysta Gala Konkursu Śląska Nagroda Jakości, której organizatorem była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Nagrody, przyznane po raz trzynasty przez kapitułę ŚNJ, wręczyli: Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Piotr Spyra - II Wicewojewoda Śląski oraz Tadeusz Donocik - Prezes RIG w Katowicach. Nie ma konkurencyjności bez jakości, nie ma rozwoju bez jakości, nie ma przyszłości bez jakości podkreślał w swym wystąpieniu inauguracyjnym Prezes Donocik. Laureatem nagrody zespołowej w kategorii: mała firma produkcyjno- -usługowa - została spółka TERMOPIAN w Czechowicach-Dziedzicach. Śląskie Indywidualne Nagrody Jakości otrzymali: w dziedzinie: Praktyka - prof. dr hab. Andrzej Klasik, Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie, w dziedzinie: Nauka - prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej, w dziedzinie: Promocja - Józef Wycisk, Kierownik Redakcji Publicystycznej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach Radio Katowice SA, który dziękując za wyróżnienie powiedział, iż w dziennikarstwie jakość, to normalność. Gratulując Nagrody J. Steinhoff podkreślał rzetelność i profesjonalizm Redaktora Wyciska, życząc jednocześnie wszystkim tegorocznym laureatom dalszych sukcesów, co najmniej na miarę tych dotychczasowych. Laureatem Śląskiej Honorowej Nagrody Jakości został: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Nagrodę odebrał Marszałek Województwa Śląskiego, Adam Matusiewicz. Podczas Gali ŚNJ zainaugurowano I edycję Programu Stawiamy na Jakość (skierowanego do firm i organizacji, które mają wdrożony system ISO i dla których nadrzędną ideą jest dbałość o jakość swoich usług, produktów, pracy, procesów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa), wręczając 14 certyfikatów w 4 kategoriach: jakość w firmie, jakość w budownictwie, jakość w urzędzie oraz jakość w służbie zdrowia. W kategorii STAWIAMY NA JA- KOŚĆ W FIRMIE certyfikat otrzymali: MOKATE SA w Ustroniu 12 LIPIEC 2011

13 ENERGOINSTAL SA w Katowicach Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w Katowicach Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab SA w Zabrzu Fabryka Zapałek CZECHOWICE SA w Czechowicach-Dziedzicach Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach EKO-OKNA Sp. z o.o. w Pietrowicach Wielkich W kategorii STAWIAMY NA JA- KOŚĆ W BUDOWNICTWIE certyfikat odebrała Firma: TRAKT Sp. z o.o. z Katowic W kategorii STAWIAMY NA JAKOŚĆ W URZĘDZIE laureatami zostali: Urząd Miasta Lędziny Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach W kategorii - STAWIAMY NA JAKOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA wyróżnienia wręczono: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wieczór uświetnił koncert młodej, utalentowanej wokalistki estradowej i musicalowej obdarzonej wyjątkowym głosem - Izabeli Karpińskiej, która jest zdobywczynią Głównej Nagrody i Nagrody Publiczności na Światowym Konkursie Wokalistów Jazzowych w Montreux a obecnie śpiewa w Teatrze Buffo. Sponsorem Gali był PKO Bank Polski

14 INFORMACJE Z IZBY Śląskie! Inteligentne energetycznie polskiej energetyki, energochłonność, efektywność Problemy energetyczna i wszystko to, co wiąże się z pakietem klimatyczno-energetycznym, to największe i najtrudniejsze wyzwania polskiej gospodarki na następne lat - podkreślił Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. Jego wystąpienie zainaugurowało konferencję "Śląskie! Inteligentne energetycznie, która odbyła się 15 kwietnia br. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Konferencja była głosem Śląska w dyskusji na temat implementacji pakietu energetycznego. Szczególnym odniesieniem była przygotowana przez sejm ustawa o efektywności energetycznej. Jakie konsekwencje ma ona dla miast i jak te KONFERENCJA POD HONOROWYM PATRONATEM: ORGANIZATOR: PARTNER KONFERENCJI: 14 LIPIEC 2011

15 INFORMACJE Z IZBY SPONSOR GŁÓWNY: mogą realizować własną drogę zwiększania swojej efektywności na ten temat rozmawiali w trakcie sesji, moderowanej przez eurodeputowanego Jana Olbrychta, przedstawiciele samorządów, instytucji branżowych i naukowcy. Natomiast druga część konferencji poświęcona była oszczędzaniu energii w środowisku biznesowym i możliwościom finansowania przedsięwzięć energooszczędnych. Panel dla przedsiębiorców poprowadził Roman Trzaskalik, Prezes Parku Naukowo Technologicznego Euro Centrum. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród uczestników, ale i mediów. W trzech panelach tematycznych udział wzięło ponad 190 osób. Wśród panelistów znaleźli się m.in. Piotr Spyra II Wicewojewoda Śląski, Herbert Leopold Gabryś Przewodniczący Komitetu ds. Pakietu-Klimatyczno-Energetycznego KIG, Wojciech Stawiany Doradca, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gabriela Lenartowicz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Zbigniew Michniowski Wiceprezydent Bielska Białej, prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, Szymon Liszka - Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Przewodniczący Komitetu ds. Współpracy Nauki i Biznesu KIG. Najlepsze Firmy w Czechowicach-Dziedzicach W dniu 28 kwietnia br. podczas uroczystej gali w budynku Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Konkursu CZECHO- SŁAW Celem konkursu, corocznie ogłaszanego przez Burmistrza Czechowic- -Dziedzic, jest wyłonienie firm, mających zarówno wpływ na budowę pozytywnego wizerunku gminy jak i uhonorowanie ich udziału w życiu społecznym oraz etyki prowadzenia działalności gospodarczej. W kategorii Produkcja i budownictwo zwyciężyła firma LOTOS Czechowice SA, natomiast w kategorii Handel i usługi - firma LONTEX Londzin Piotr. Honorowego CZECHOSŁAWA 2011 otrzymała Pani Ewa Rahden, od wielu lat związana z naszą Izbą. W trakcie uroczystości wręczono także wyróżnienia w postaci Srebrnych Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Srebrny Laur otrzymały następujące firmy: W kategorii - produkcja i budownictwo: P.P.U.H. AKCES Brunon Kieloch TERMOPIAN Sp. z o.o. SKOFF Sp. z o.o. W kategorii - handel i usługi: KOLNET s.c. G. Knycz P. Knycz Firma Handlowa Stanisław Kulig Składy Fabryczne Centrum Sztućca Willa EUREKA s.c. LIPIEC

16 Informacje z Izby Jak chronić swoje dane? O tym, jak niezwykle ważna dla przedsiębiorców jest kwestia ochrony danych osobowych rozmawiali uczestnicy spotkania Klubu Członkowskiego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, które odbyło się 4 kwietnia br. W spotkaniu udział wziął Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Andrzej Lewiński oraz przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Pan Andrzej Lewiński przedstawił obowiązki i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz omówił ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Poruszona została także kwestia portali społecznościowych, z których obecnie korzysta prawie każdy internauta, w odniesieniu do zagrożeń jakie mogą wynikać z ich użytkowania. Pan Minister wspomniał również o kwestii ochrony danych zawartych w pisemnej umowie, a także o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych przypadkach. Sekretarz Zarządu KSOIN, Pani Elżbieta Bińczyk, zaprezentowała działalność Stowarzyszenia oraz zachęcała do skorzystania z szerokiej oferty proponowanych usług. Pani Sekretarz podkreślała również współpracę Stowarzyszenia z organami rządowymi (ABW, Urząd Patentowy, RCB etc.), a także udaną kooperację z organizacjami pozarządowymi. Kwietniowe spotkanie stało się także okazją do wręczenia Prezesowi RIG w Katowicach, Panu Tadeuszowi Donocikowi, Honorowego Członkostwa KSOIN oraz podpisania porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Miasta Chorzowa. Partner spotkania: Na jakie dotacje z WUP Katowice oraz ŚCP mogą liczyć śląscy przedsiębiorcy? W dniu 23 maja br. odbyło się Spotkanie Klubu Członkowskiego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Gośćmi majowego spotkania byli: Paweł Pikoń Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Mieczysław Płaneta, Dyrektor WUP i Dagmara Soszyńska-Lisiakiewicz, Kierownik Wydziału Naboru Projektów Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Pan Mieczysław Płaneta przedstawił informacje na temat planowanych do przeprowadzenia w tym roku konkursów dotacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pani Kierownik omówiła szczegółowo Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Przedstawione zostały również ważne zmiany w systemie realizacji PO KL od roku 2011 tj. nowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu (dostosowanie do metodyki PCM: ściślejsze powiązanie celów, działań i produktów; analiza ryzyka przy projektach powyżej 2 mln PLN); rezygnacja z obowiązku załączania dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy oraz zmiany w zasadach kwalifikowania wydatków: zwiększenie wymogów w zakresie konkurencyjnego ponoszenia wydatków; ograniczenia możliwości ponoszenia kosztów personelu; stałe wartości procentowe kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; stałe limity kosztów zarządzania projektem; reguła proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia założeń projektu Dyrektor Paweł Pikoń omówił planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , prezentując szczegółowo poddziałanie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poddziałanie Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa w tym poziom dofinansowania, terminy planowanych konkursów oraz kwoty alokacji. Partnerem spotkania był: 16 LIPIEC 2011

17 Informacje INFORMACJE z Z Izby IZBY Europejski Kongres Gospodarczy 2011 już za nami Podczas I Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2009 roku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przy współpracy z pomysłodawcą kongresu PTWP SA rozpoczęła promocję polsko-szwedzkiej inicjatywy na rzecz zacieśnienia współpracy z szóstką wschodnich partnerów Unii Europejskiej, a mianowicie Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą pn. Partnerstwo Wschodnie poprzez organizację panelu poświęconego właśnie tej tematyce. W roku ubiegłym poszerzyliśmy nasze prelekcje podczas kongresu o panel poświęcony tematyce samorządu gospodarczego oraz samorządu terytorialnego w partnerstwie dla rozwoju regionów. Tematyka Partnerstwa Wschodniego wpisała się idealnie w tegoroczną edycję kongresu jako jeden z priorytetów Polskiej Prezydencji w Radzie UE obok m.in. wspólnej polityki energetycznej, wzrostu konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej, rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego UE, rozwoju wymiaru militarnego i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 17 maja br. w Auli Multimedialnej RIG w Katowicach odbyły się dwa panele tematyczne pod wspólną nazwą: Przesłanki Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego. Zaproszenie do udziału przyjęli: Andrzej Cieszkowski - Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Partnerstwa Wschodniego, Małgorzata Handzlik - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Danuta Hübner - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, Marcin Korolec - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Maciej Szpunar - Podsekretarz Stanu ds. Prawnych i Traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Philippe Szymczak - Przedstawiciel Wydziału Krajów Sąsiedztwa i Partnerskich Unii Europejskiej - Europejski Bank Inwestycyjny oraz Ewa Synowiec - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Pierwszy panel tematyczny dotyczył przesłanek Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. W swoich wypowiedziach prelegenci wyraźnie podkreślili, iż sprawowanie przez Polskę Prezydencji w UE jest nie tylko szansą dla naszego kraju na wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej, ale także i wyzwaniem w procesie wychodzenia gospodarki europejskiej z kryzysu finansowego. Zwrócono również uwagę na fakt, iż dla zapewnienia skuteczności Przewodnictwa Polski w II połowie 2011 r. wszelkie działania należy podejmować przy ścisłej koordynacji stanowisk z krajami trio: Republika Polska - Królestwo Danii - Republika Cypryjska. Słowem wyjaśnienia - sprawowanie Prezydencji przez dane Państwo przez okres sześciu miesięcy zostało wprowadzone mocą Traktatu z 1957 r. ustanawiającego Wspólnoty Europejskie. Doświadczenie jednak pokazało, iż jest to okres zbyt krótki na skuteczne zrealizowanie założonych celów Przewodnictwa danego Państwa. Obecnie istnieje koncepcja prezydencji grupowej tzw. LIPIEC

18 INFORMACJE Z IZBY trio (dwa kraje starej Unii i jeden kraj nowej Unii), w której trzy kraje sprawujące po sobie przewodnictwo koordynują między sobą główne cele, jakie chciałyby zrealizować w dłuższym okresie, to znaczy 18 miesięcy sprawowanych przez siebie trzech kolejnych Prezydencji. W ten sposób Polska jest pierwszym państwem z trio, które rozpoczyna okres półtorarocznego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Druga część konferencji poświęcona została tematyce Partnerstwa Wschodniego, którego idee i założenia RIG w Katowicach promuje od pierwszej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jest to komponent funkcjonującej od 2004 roku Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS), który ma na celu wzmocnienie wschodniego wymiaru EPS oraz zacieśnienie politycznych i gospodarczych relacji pomiędzy UE a krajami Europy Wschodniej, które nie powinno być łączone z perspektywą członkowstwa w Unii Europejskiej. Ponieważ była to już trzecia konferencja, na tegorocznym panelu prelekcje zaproszonych gości dotyczyły m.in.: dotychczasowej skuteczności mechanizmów wdrażania projektu Partnerstwo Wschodnie, roli projektu w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej, alokacji środków unijnych w ramach Partnerstwa Wschodniego wśród państw beneficjentów projektu oraz roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Już dzisiaj zapraszamy Państwa na przyszłoroczne liczne konferencje oraz panele dyskusyjne organizowane w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012, które będą traktować, jak co roku, o najważniejszych sprawach współczesnej Europy. Z niemieckim rynkiem pracy za pan brat! Z dniem 1 maja 2011 r. w Niemczech został otwarty rynek pracy co oznacza, że przestały obowiązywać istniejące do tej pory regulacje ograniczające polskich przedsiębiorców w dostępie do niemieckiego rynku pracy. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zawsze wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, starając się zapewnić jak najlepszy dostęp do najnowszych informacji istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym wraz z Polską Izbą Gospodarczą w Niemczech podjęliśmy się zorganizowania seminarium informacyjnego pn. Nowe szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorców na niemieckim rynku pracy, które odbyło się 10 maja 2011 r. w siedzibie Izby. Frekwencja dopisała, co utwierdziło nas w słuszności i zasadności organizowania tego typu seminariów dotyczących aktualnych zmian w przepisach prawnych na zagranicznych rynkach pracy. Zmiana niemieckich przepisów prawnych stwarza ogromne możliwości dla polskich przedsiębiorców planujących rozpocząć lub już prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech. Zaproszeni prelegenci nie tylko przybliżyli uczestnikom tematykę szans związanych z pełnym otwarciem jednego z największych rynków Unii Europejskiej, ale także opisali istniejące ryzyka prowadzenia działalności na niemieckim rynku pracy. Pan Tadeusz Adamski Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z naszego-polskiego punktu widzenia opisał seminarzystom problemy związane z emigracją polskich pracowników oraz z otwieraniem zagranicznych rynków pracy dla polskich przedsiębiorców, z którymi zmierza się nasz rynek pracy, a które to zdają się być finansowo bardziej atrakcyjne. Jesteśmy przekonani, iż proponowane przez naszą Izbę oferty seminariów, konferencji oraz szkoleń pozwolą Państwu nawiązać korzystne kontakty biznesowe oraz będą źródłem cennych informacji. Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Dorota Donocik Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 18 LIPIEC 2011

19 Informacje z Izby Ekonomiczne Forum Młodych 2011 gospodarka, inicjatywa, rozwój 4 panele tematyczne I - Made in China czyli jak zrobić biznes z chińskim kontrahentem. II - Kultura z gospodarką, czyli bezkonkurencyjny potencjał Metropolii Silesia - w kontekście starań Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury III - Social media, jako nowe zjawisko społeczne, ekonomiczne i marketingowe jak Internet zmienił świat i wpłynął na nasze życie. IV - Lobbing w Polsce prawdziwe oblicze. 22 ekspertów Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich; Robert Gwiazdowski prezydent Centrum im. Adama Smitha w Warszawie; Julia Pitera minister, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją; Mirosław Sekuła prezes Najwyższej Izby Kontroli , poseł na Sejm RP, były szef komisji hazardowej; prof. Zhang Fan - profesor ekonomii oraz zarządzania na Politechnice w Pekinie, zastępca dyrektora Instytutu Konfucjusza w Opolu; Yingnan Sun - specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Instytucie Konfucjusza w Opolu; Krzysztof Mazur - specjalista ds. współpracy międzynarodowej Instytutu Konfucjusza w Opolu; Daniel Gołębiowski - Import&Export Manager Oxys; Piotr Zaczkowski dyrektor biura ESK 2016 Katowice; prof. Andrzej S. Barczak szef Rady Gospodarczej Katowic, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach; Mirosław Neinert dyrektor Teatru Korez i organizator festiwali teatralnych w Katowicach; Rafał Kulig zastępca szefa redakcji Silesia Informacje w TVS; Małgorzata Wagner dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej Banku BGŻ; Paweł Loedl Strategy Planner Pride&Glory Interactive; Marek Turaliński - dyrektor zarządzający NetCenter Solution; Dawid Pacha Strategy Director MITU Social Technology Studio; Bartłomiej Rak - właściciel EminEo i Gloger; dr Anna Adamus-Matuszyńska - socjolog, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Tomasz Iwanek prawnik, Zakład Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego; Anna Tadzikiewicz - Viewpoint Group; Iwona Flanczewska-Rogalska kierownik Aktualności, TVP Katowice; Aleksandra Herba zastępca dyrektora generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. LIPIEC

20 INFORMACJE Z IZBY II Ekonomiczne Forum Młodych (EFM) odbyło się w dniach maja 2011 roku w Katowicach w murach Uniwersytetu Śląskiego pod patronatem honorowym Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka. EFM, którego pierwsza edycja została zorganizowana w czerwcu 2010, to inicjatywa Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach inicjatora szerokiej współpracy między organizacjami młodych w Europie. Ekonomiczne Forum Młodych zaprojektowane zastało z myślą o nich właśnie. Uważamy, iż nie powinno prowadzić się dyskusji o przyszłości Polski, Europy i świata bez udziału młodych ludzi, którzy będą w przyszłości beneficjentami podejmowanych dziś decyzji dotyczących rozwoju gospodarczego, problemów społecznych i politycznych. Mamy nadzieję, iż EFM stało się już platformą wymiany myśli i poszukiwania wspólnych rozwiązań na arenie krajowej i międzynarodowej z udziałem ekspertów z różnych dziedzin. Obrady prowadzili: Tomasz Okraska Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego; Janusz Dramski wiceprzewodniczący FM RIG w Katowicach i szef EFM 2011, przewodniczący zarządu Górnośląskiej Rady Organizacji Młodzieżowych GROM; Aleksander Gortat prezenter TVS; Tomasz Zjawiony wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Punktem kulminacyjnym tegorocznego EFM był Koncert na Dachu z ESK 2016 Katowice na dachu Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 17 maja br., który jednocześnie był wstępem do tematyki poruszanej podczas panelu otwierającego II dzień EFM, czyli współpracy kultury z biznesem. Przemysław Grzywa, rzecznik prasowy EFM 2011, FM RIG w Katowicach PARTNER STRATEGICZNY: PARTNERZY: PATRONAT: SPONSORZY: PATRONAT MEDIALNY: 20 LIPIEC 2011

21 INFORMACJE Z IZBY Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce W maju 2010 r. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach rozpoczęła współpracę z Fundacją Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w zakresie monitorowania swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu gmin, powiatów i województw. Szczebel gminny przedsiębiorcy oceniali m.in. w zakresie: uchwał budżetowych, strategii rozwoju, funkcjonowania zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej, lokalnych podatków i opłat, polityki w zakresie dzierżawy nieruchomości czy pomocy publicznej. Ocena szczebla powiatowego dotyczyła funkcjonowania rynku pracy, prawa budowlanego, ochrony konsumentów, kształcenia zawodowego oraz funkcjonowania rejestru działalności reglamentowanej. Z kolei władze szczebla wojewódzkiego oceniane były w obszarze: strategii rozwoju regionalnego, regionalnych programów operacyjnych, promowania inwestycji, wspierania przedsiębiorczości, pomocy publicznej i rejestrów działalności reglamentowanej. Przedsiębiorcy mogli także wyrazić swoje opinie na temat jakości decyzji administracyjnych oraz czasu oczekiwania na decyzje władz wszystkich trzech szczebli. Badania przeprowadzone zostały w ramach projektu pn. "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce, który ma na celu wypracowanie i promowanie modelu społecznego nadzoru nad decyzjami władz samorządowych w obszarze zapewnienia swobody działalności gospodarczej (SDG) na szczeblu regionalnym. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, zajmujących się monitorowaniem swobody działalności gospodarczej. Wyniki badania będą jednym z elementów tzw. indeksu przyjazności samorządów dla działalności gospodarczej. Ostatnia tura badania trwała do końca marca 2011 r. 28 kwietnia br. odbył się briefing prasowy, podczas którego pani Anna Szcześniak - Dyrektor ds. Strategii i Programów Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" przedstawiła wyniki czwartego i zarazem ostatniego kwartalnego raportu badań (I kwartał 2011 roku). W ramach projektu opracowana zostanie publikacja podsumowująca wyniki badań w dwóch raportach. Pierwszy z nich zatytułowany: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce. Zasady i wytyczne wdrożeniowe", będzie zawierać m.in. katalog regulacji prawnych, wymagających monitorowania, podejmowanych przez władze różnych szczebli, jak również katalog decyzji. W opracowaniu wskazane zostaną także sposoby monitorowania wybranych obszarów. Drugi raport: "Swoboda działalności gospodarczej w Polsce. Najlepsze praktyki wykonawcze." będzie zawierał opisy najciekawszych przypadków skutecznego docierania do projektów uchwał i decyzji z zakresu SDG, wpływania na te decyzje i budowania koalicji na rzecz zmian w ramach miejscowej społeczności. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie projektu: Rozmowa z Dyrektor ds. Strategii i Programów Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Panią Anną Szcześniak Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce dobiegł końca. Czy zakończył się sukcesem? Czy obrane cele zostały zrealizowane, a wskaźniki osiągnięte? Zakończył się jeden z etapów projektu pilotażowe monitorowanie swobody działalności gospodarczej w Polsce. Zgodnie z założeniami, co kwartał od maja 2010 r. do kwietnia 2011 r. w czterech polskich województwach (łódzkim, podlaskim, pomorskim i śląskim) przeprowadzano ankietowanie wśród 100 przedsiębiorców pytając jak oceniają władze samorządowe trzech szczebli w poszczególnych zakresach prawa pozostających w gestii tych władz z punktu widzenia swobody działalności gospodarczej. Podsumowując realizację tego zadania, można stwierdzić, że założenia zostały zrealizowane, czyli przeprowadzono 16 badań ankietowych w czterech regionach obejmujących co najmniej 100 przedsiębiorców w każdym z nich, opracowano 16 raportów podsumowujących wypowiedzi przedstawicieli firm oraz zorganizowano 16 konferencji prasowych, na których mediom przekazano konkluzje. W efekcie ukazało się 49 relacji prasowych, radiowych i telewizyjnych we wskazanych województwach. Dzięki realizacji zadania polegającego na pilotażowym monitorowaniu swobody działalności gospodarczej udało się stworzyć formularz mogący służyć za podstawę tego typu badań czy sondaży zarówno na potrzeby organizacji LIPIEC

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA RIG Z CHORZOWSKIM ZUS. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X KWIECIEŃ 2014. Uroczystość bytomskiej Delegatury RIG

WSPÓŁPRACA RIG Z CHORZOWSKIM ZUS. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X KWIECIEŃ 2014. Uroczystość bytomskiej Delegatury RIG WSPÓŁPRACA RIG Z CHORZOWSKIM ZUS Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X KWIECIEŃ 2014 Uroczystość bytomskiej Delegatury RIG Tadeusz Donocik Prezes Izby Dyrektor Generalny Szanowni Państwo, Gorąco zapraszam

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Marka Śląskie. INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h INFORMACJE Z IZBY Bezpłatne usługi informacyjne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Czerwiec 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Technologie przyszłości

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Wzrost większy od planowanego. Szanowni Państwo

Wzrost większy od planowanego. Szanowni Państwo Szanowni Państwo WOLNY RYNEK REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH 40 084 KATOWICE, ul. Opolska 15 tel./faks: (48-32) 35-111-80, 35-111-90, faks: 35-111-85 e mail: rig@rig.katowice.pl www.rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia

Polskie doświadczenia nr 97 wrzesień/ październik 2014 rok X Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 Polskie doświadczenia fot. Archiwum ŚZGiP fot. Justyna Mitula / www.radomsko.pl fot. Dorota Miroszniczenko

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw maj (151) 2014 ISSN 1505-781X euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów Projekt Ekologia w biznesie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ Impuls Nr 1(8) sierpień 2014 TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE WYBRANE WYDARZENIA Z PRACY OIPH 2010-2014 UCZESTNICY PROJEKTÓW Pismo

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo