C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E? 2. Obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w przypadku. 3. Rozszerzenie zakresu importu usług zmiana art.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E? 2. Obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w przypadku. 3. Rozszerzenie zakresu importu usług zmiana art."

Transkrypt

1 04-06/2011 1

2 cz. I C O S Ł Y C H A Ć W I Z B I E? 07 k w i e c i e ń 2011 r. w Sali konferencyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej odbyło się szkolenie pt.: Zamówienia publiczne na dokumentację projektową i roboty budowlane, wykład poprowadziła pani Ewa Wiktorowska - trener i były arbiter z listy Prezesa UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, doradca z zakresu zamówień publicznych i koncesji roboty budowlane, założyciel i członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. W trakcie seminarium poruszono następujące zagadnienia: Zamawianie prac projektowych, błędy wady, zapobieganie i roszczenia: 1. Zakres dokumentacji projektowej, - Zakres specyfikacji technicznych, - Jak prowadzić przetarg na prace projektowe, jak wybrać dobre - Odpowiedzialność zamawiającego. 2. Zamówienia na roboty budowlane: - Rozwiązania równoważne, - Zmiany projektu zmiany umowy. biuro projektów i jak odebrać projekt dobrej jakości, 3. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające Odpowiedzialność projektanta, - Odpowiedzialność biura projektów, kwiecień 2011 r. w sali konferencyjnej Regionalnej Izby odbyło się kolejne szkolenie z zakresu podatku VAT, którego tematem był: Podatek od Towarów i usług nowelizacja przepisów 1 kwietnia 2011r.. wykład poprowadził Pan Paweł Bębenek ceniony wykładowca i praktyk, doradca podatkowy z ponad jedenastoletnim doświadczeniem zawodowym, Szef Zespołu Akcyzowego w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o. Na seminarium poruszone zostały następujące zagadnienia: kwietnia 2011 r. opodatkowaniu. 2. Obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w przypadku nabycia na terytorium kraju niektórych towarów i usług nabywca podatnikiem z tytułu zakupu złomu i prawa do emisji CO2; zasady wystawiania faktur sprzedaży. 3. Rozszerzenie zakresu importu usług zmiana art. 17 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma już wyboru między opodatkowaniem usługodawcy lub usługobiorcy. 4. Kolejne zmiany w zasadach wystawiania i przesyłania faktur VAT. 5. Zmiany wymogów dotyczących opodatkowania importu towarów art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Nowe wymogi dotyczące odliczenia paliwa nabytego do pojazdów samochodowych wymienionych w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów. 7. Nowe zasady ustalania wskaźnika proporcji jak rozliczać zakupy przy wskaźniku powyżej 98% sprzedaży opodatkowanej? 8. Obowiązki ewidencji przy pomocy kas rejestrujących, wchodzące w życie z dniem 1 maja 2011 r. 9. Nowe zwolnienia od podatku (zmiana art. 43 ustawy) oraz rozszerzenie zakresu stawek obniżonych (zmiana załączników do ustawy o VAT). 10. Pozostałe zmiany. Część konsultacyjna pytania uczestników. 14 kwiecień 2011 r. w Sali konferencyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, którego tematem były Kasy fiskalne dla lekarzy i prawników. Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwszą poprowadziła Pani Agata Kostecka - Starszy Inspektor Urzędu Skarbowego w Kutnie, która omówiła takie zagadnienia jak: 1. Nowy zakres czynności nieodpłatnych podlegających od dnia 1 2

3 1. Który prawnik/ lekarz ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej? (zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej)? 2. Od kiedy i dlaczego prawnik/lekarz potrzebuje kasę fiskalną? 3. Jaką kwotę odliczenia za zakup kasy można uzyskać z Urzędu Skarbowego? 4. Co zrobić, żeby otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy? Sankcje za brak kasy. Drugą część poprowadził Pan Jerzy Malinowski właściciel firmy Netstar s.c., w części tej wyjaśnione zostało: 1. Co to jest kasa fiskalna i do czego służy? 2. Czym się różni kasa fiskalna od drukarki fiskalnej? Obowiązki podatnika prowadzącego ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej (serwisowanie, raporty dzienne, miesięczne). 21 kwiecień 2011 r. w Sali konferencyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie odbyło się Śniadanie Prasowe: Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce? Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej ostatnie z serii czterech kwartalnych śniadań prasowych. W trakcie spotkania przedstawione zostały przez dr Mieczysława Bąka - Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym najnowsze oceny działań władz samorządowych w województwie łódzkim. W śniadaniu udział wzięli: Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów. Szczegółowe wyniki badań dostępne są w Biurze Izby. 27 kwiecień 2011 r. Regionalne Izba Gospodarcza w Kutnie została sygnatariuszem Porozumienia w sprawie współpracy o nazwie Medi-Connect Klaster Innowacyjnych Technologii Medycznych. Celem Porozumienia jest wspieranie i promocja przedsięwzięć w zakresie rozwoju innowacyjności, wspierania rzetelnej współpracy, szkolenia pracowników, prowadzenia badań oraz rozwijania innowacyjnych, bezpiecznych, energooszczędnych i ekologicznych technologii wśród przedsiębiorców branży medycznej. 12 maj 2011 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się posiedzenia Rady z następującym porządkiem obrad: Część I I. Sprawy statutowe i organizacyjne Część II II. Seminarium: Efektywność energetyczna jako sposób zwiększenia konkurencyjności gospodarki (firmy), które poprowadził prof. Krzysztof Żmijewski. - Ustawa o efektywności energetycznej co zmienia? - Wyzwania dla polskiej gospodarki wywołane polityką energetyczną. - Poprawa efektywności energetycznej jako ciągły proces biznesowy w przedsiębiorstwie. - Dostępne instrumenty wspierające inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Rola Izb gospodarczych w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej w polskich przedsiębiorstwach (na przykładzie projektu CHANGE). Na posiedzeniu Rady KIG w Warszawie Izbę reprezentował Prezes Wiesław Antoniak. 19 maj 2011 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Rady Izby, którego głównym tematem było zatwierdzenie następujących materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Izby: - sprawozdanie finansowe za 2010 r. - sprawozdanie Rady z działalności za 2010 r. - projekt budżetu na 2011 r. - plan zadań na 2011 r. - projekty uchwał. Wszystkie przedstawione powyżej materiały zostały zatwierdzone. W czasie spotkania omówione zostały również sprawy statutowe. 19 maj 2011 r. w Hotelu Rondo w Kutnie odbyło się Spotkanie inwestycyjne organizowane przez Kredyt Bank S.A. i KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3

4 W trakcie spotkania Specjaliści ds. Inwestycji przedstawili aktualne trendy rynkowe, zaprezentowali alternatywne metody pomnażania kapitału dzięki inwestycjom w produkty zarządzane przez KBC TFI oraz udzielali odpowiedzi podczas indywidualnych rozmów. W spotkaniu Izbę reprezentowała Pani Monika Stempniak- Kierownik Administracyjny. 25 maj 2011 r. w Łodzi odbyła się konferencja nt. "Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim" zorganizowana przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W konferencji udział wziął Prezes Izby Wiesław Antoniak. - 7 czerwiec 2011 r. w Centrum Nauki Kopernik w 6 Warszawie odbył się zorganizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą II Kongres Innowacyjnej Gospodarki, w którym udział wziął Prezes Izby Wiesław Antoniak oraz V-ce Prezes Ireneusz Groblewski. 8 czerwiec 2011 r. Prezes Izby Wiesław Antoniak i Członek Rady Lidia Tomaszewska wzięli udział w obchodach 12-stej rocznicy istnienia firmy AMZ KUTNO Sp. z o.o. oraz uczestniczyli w uroczystej prezentacji autobusu City Smile. 9 czerwiec 2011 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe i rzeczowe za 2010 rok oraz zatwierdzono plan zadaniowy i finansowy na rok STANOWISKO KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ W SPRAWIE PAKIETU KLIMATYCZNO ENERGE- TYCZNEGO I POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE NA CZAS SZCZEGÓLNY POLSKIEJ PREZYDENCJI rajowa Izba Gospodarcza wspiera ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, a tym samym ideę ochrony Pakietu Klimatyczno Energetycznego związanych nie tylko kosztami wdrożenia w Polsce od roku 2013 postanowień K środowiska. Jednocześnie jednak, zgodnie z zasadami społecznej z zakupem uprawnień emisyjnych na aukcji. Jak wykazały odpowiedzialności, troszczy się o losy pracowników, dobrobyt społeczności lokalnych i etyczne zasady funkcjonowania rynku, starając się wypośrodkować interes wszystkich wymienionych interesariuszy. Zdaniem przedsiębiorców skupionych w KIG troska o środowisko naturalne nie powinna równolegle powodować negatywnych skutków dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Polska jest sygnatariuszem Konwencji klimatycznej oraz Protokołu z Kioto. Uzyskała jedne z największych redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do postanowień tegoż Protokółu. Redukcje te zostały osiągnięte kosztem dotkliwych przemian społecznych i kosztownej restrukturyzacji i modernizacji gospodarki. Działo się to w pierwszym rzędzie w gałęziach energochłonnych ze znacznym podwyższeniem efektywności energetycznej. Działając w imieniu naszych członków z obszaru polskiej gospodarki wyrażamy poważne zaniepokojenie skutkami i dotychczasowe analizy wprowadzenie w życie wszystkich zasad pakietu klimatyczno-energetycznego będzie miało bardzo niekorzystny wpływ na polską gospodarkę: spowoduje skokowy wzrost cen energii elektrycznej i ciepła, pogorszy konkurencyjność polskiej gospodarki, co w konsekwencji doprowadzi do utraty wielu miejsc pracy, doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, znacząco pogorszy warunki życia społeczeństwa. W aktualnej strukturze paliwowej i przyjętych zasad rozdziału uprawnień wiele polskich przedsiębiorstw stoi przed groźbą znacznego wzrostu kosztów własnej produkcji energii, a także wzrostu cen energii kupowanej na rynku. Stawia to polskie przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji w stosunku do konkurentów z innych krajów Unijnych, gdzie wzrost kosztów i 4

5 cen energii jest znacznie mniejszy, a także w stosunku do przedsiębiorstw spoza UE, które nie podlegają podobnym obciążeniom. Z niepokojem obserwujemy rosnące zadłużenie finansów publicznych, narastanie problemów w systemie ubezpieczeń społecznych, służbie zdrowia, zahamowanie inwestycji infrastrukturalnych, a także utrzymywanie nieprzyjaznej dla przedsiębiorców infrastruktury instytucjonalno prawnej. Wdrażanie w takiej sytuacji Pakietu Klimatyczno Energetycznego bez mechanizmów kompensujących wzrost kosztów stanowi strategiczne zagrożenie dla całych sektorów polskiej gospodarki ze względu na skumulowanie się wielu niekorzystnych zjawisk. Temu zagrożeniu należy się stanowczo przeciwstawić, tym bardziej, że niesie trudne do oszacowania skutki społeczne!!! Po niepowodzeniu negocjacji na konferencji w Kopenhadze oraz w Cancum unijna polityka klimatyczna nie znajduje oparcia w zobowiązaniach międzynarodowych. Kluczowi gracze tacy jak USA i Chiny nie są skłonni do podążenia za przykładem UE. Rodzi się potrzeba wprowadzenia tzw. śladu węglowego w ocenie skuteczności polityk klimatycznych w poszczególnych krajach UE. W tym stanie rzeczy ujawniły się słabości unijnej polityki klimatycznej: osłabienie argumentacji podstaw naukowych, nietransparentne cele, zaskakująca i nieprzejrzysta legislacja, brak logiki w skali globalnej, nieprzewidywalność zachowań rynkowych, brak przejrzystości finansowej i jej centralizowanie, Niepokojące są kolejne inicjatywy KE idące w kierunku dalszego zaostrzana celów emisyjnych, w szczególności "Plan działań dla przejścia do konkurencyjnej niskoemisyjnej gospodarki w 2050". To najpoważniejsze z wyzwań strategicznych dla Polski z wielu historycznych i energetycznych uwarunkowań. Sygnalizowany krótki czas konsultacji w tej sprawie świadczy o kolejnej ideologicznej determinacji z wszystkimi dotychczasowymi wątpliwościami i ukrytymi celami. Twórcze włączenie Polski w ten proces, jeśli traktować go w kategoriach historycznych wyzwań i szans o charakterze cywilizacyjnym, wymaga wielkiej rozwagi i ubezpieczenia finansowego z kosztów jego wprowadzania, a bez tego winien być zawetowany! Biorąc powyższe pod uwagę Krajowa Izba Gospodarcza zwraca się do Rządu Polskiego o podjęcie na forum unijnym, a także krajowym, zdecydowanych działań dla zahamowania rosnących kosztów gospodarczych i społecznych z eskalowania polityki klimatycznej. Dotyczy to kilku krajów UE, ale przede wszystkim Polski ze specyficznej, bo znaczącej konsumpcji paliw stałych. Ostatnie awarie elektrowni jądrowej w Fukushimie stwarzają sprzyjające okoliczności do podjęcia takich działań, ale także dla istotnych przemyśleń strategicznych. W przypadku niepowodzenia tych inicjatyw wnioskujemy o przygotowanie przez rząd skutecznych działań zmierzających do pomniejszenia zagrożeń płynących z kosztów wdrażanego Pakietu Klimatyczno Energetycznego, w tym podjęcia działań legislacyjnych podważających zasadność ich podejmowania w strukturach UE. Jedną z możliwości wymagających rozważenia jest też przygotowanie rozwiązań prawnych pozwalających na złagodzenie oddziaływania prawa unijnego na terenie Polski w sytuacji zagrożenia ważnego interesu społecznego lub gospodarczego. Przykładem podobnych działań podjętych na forum unijnym była niedawna pomoc finansowa dla zagrożonych krajów strefy Euro, która została podjęta wbrew aktualnemu stanowi prawnemu. Może być ona precedensem na który może powołać się Polska. ZE STRONY KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ OFERUJEMY GOTOWOŚĆ WSZECHSTRONNE WSPARCIE DLA SUGEROWA- NYCH WYŻEJ DZIAŁAŃ RZĄDU, W TYM EKSPERCKIE SZACO- WANIE SKUTKÓW I KOSZTÓW ZE STANOWISKIEM IZB BRAN- ŻOWYCH. 5

6 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KUTNIE KUTNO UL. PRZEMYSŁOWA 4; NIP REGON L.D.XX NS-REJ- KRS /2678/1/206 NR ; Kapitał zakładowy spółki: PLN TEL. (024) ; FAX (024) ; WWW: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie to wiele lat tradycji i doświadczeń. Pierwotnie funkcjonowało jako część składowa Kutnowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, od 1 lipca 1991r. jako wyodrębniony podmiot gospodarczy - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie, a od 19 marca 1997 r. jako spółka prawa handlowego. Założycielem i 100 procentowym udziałowcem spółki jest Gmina Miejska Kutno. Celem spółki jest zaopatrzenie miasta KUTNO w wodę w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz odprowadzenie ścieków o właściwych parametrach, w sposób ciągły i niezawodny. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki do zakładów i nieruchomości położonych w Kutnie zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane przez Prezydenta Miasta Kutna ( Decyzja znak : I M Ś 6431/1/03 z dnia 10 stycznia 2003r. zmieniona decyzją znak: NW-6431/1/06 z dnia r.) i na warunkach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) i Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na obszarze miasta Kutno ustalonym Uchwałą Nr XXXIX/455/06 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2006 roku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 116 z dnia 8 kwietnia 2006r. poz.922 oraz umów zawartych z odbiorcami usług. Przedsiębiorstwo dysponuje dwoma Stacjami Uzdatniania Wody z których tłoczona jest woda do miasta i gminy Kutno jakości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm. Prowadzony jest stały monitoring: poboru, sprzedaży i jakości wody oraz sprawności technicznej systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Systematycznie prowadzone są działania w przedmiocie rehabilitacji technicznej przewodów infrastruktury podziemnej będącej we władaniu Spółki oraz w rozbudowie i budowie nowych. Istotnym jest, że P W i K Sp. z o. o. w Kutnie dysponuje grupą realizacji inwestycji wyposażoną w niezbędny sprzęt co pozwala na samodzielną realizację inwestycji w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Inwestycje i remonty realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta Kutno Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w okresie II półrocze 2009 I półrocze 2012r. W latach P W i K Sp. z o. o. w Kutnie uhonorowane zostało certyfikatem Przedsiębiorstwo FAIR PLAY przyznanym przez Kapitułę z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej, a w 2009 r. zostało laureatem złotej statuetki Przedsiębiorstwo FAIR PLAY. Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kutnie wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 900-1:2008,posiada również zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z wymogami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o 6

7 zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z późn. zm. Przedsiębiorstwo oprócz ciągłej dostawy wody i odprowadzania ścieków świadczy także usługi w zakresie: projektowania przyłączy wodan, budowy sieci i przyłączy wod-kan, usług laboratoryjnych, udrażniania przewodów kanalizacyjnych samochodem ciśnieniowym VOLVO. INFORMATOR Program imprez Kutnowskiego Domu Kultury czerwiec/lipiec 2011 KULTURALNY lipiec lipca 2011 XVI LETNIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE Taniec. Teatr. Muzyka. Alternatywny, artystyczny sposób na spędzenie aktywnych wakacji. Forma warsztatowa zakończona pokazem spektaklu ulicznego. miejsce: plener czerwiec i 26 czerwca 2011 VII FESTIWAL ZŁOTY ŚRODEK POEZJI Impreza ma charakter międzynarodowy. Tym razem gościć będziemy poetów z Bretanii. Na całość imprezy składa się kilkanaście zdarzeń o charakterze artystycznym: VI Otwarty Konkurs Jednego Wiersza, promocja antologii Pociąg do poezji. Intercity", 3. Plebiscyt i Konkurs "Poetycka kostka wolnego wyboru" dla młodzieży powiatu kutnowskiego, spotkania autorskie: Kazimierz Brakoniecki, poeci z Bretanii, Mariusz Grzebalski, koncerty, happeningi lipca 2011 ODYSEJA HISTORYCZNA epizod 2 II Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych: festyn historyczny, pokazy, koncerty, parady. miejsce: Plac Marsz. J. Piłsudskiego i park w Leszczynku, gmina Kutno Strefa Filmu zaprasza do Wspólnego Domu (ul. Wyszyńskiego 11) na bezpłatne licencjonowane pokazy filmowe: 26 czerwca 2011 VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Złoty Środek Poezji na najlepszy książkowy debiut poetycki roku 2010 Ściana Poetów, spotkanie z laureatami poprzednich edycji konkursu Krok dalej i spektakl plenerowy. Organizator: ŚSSK Środek miejsce: USC Willa Troczewskich Kutnowski Dom Kultury przystąpił do działań projektu Se- Ma-For Film Festival On Tour realizowanego przez łódzkie studio filmów animowanych "SE-MA-FOR" przy udziale środków z budżetu Województwa Łódzkiego. Projekt Se-Ma-For Film Festival On Tour będzie realizowany od maja do lipca 2011 w 15 miastach naszego województwa. 7

8 (piątek) od godz EUROSHORTS w Pigułce - Wieczór Filmów Krótkich 4 edycja najlepszych filmów festiwalu Bezpłatne wejściówki w sekretariacie KDK (sobota) godz Bajkowe popołudnie: historia uroczego urwisa ściganego przez rozbójników ZAPLĄTANI godz Wieczór z uśmiechem: kinowa wersja musicalu na greckiej wyspie MAMMA MIA Kutnowski Dom Kultury Kutno ul. Żółkiewskiego 4 tel./fax , tel./fax ) 2) Promocja KDK: tel tel kom: KUTNOWSKI DOM KULTURY http: cz. II OFERTY WSPÓŁPRACY I WYMIANY HANDLOWEJ AMBASADA RZECZYPOSPOLI- TEJ POLSKIEJ w SOFII WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii przekazuje dla zainteresowanych przedsiębiorców następujące oferty współpracy: DEMAND - POSZUKUJĄ TMK 1000 City: Sofia Address: ul. Maglen 24 Phone: Fax: Web: Commodity: poszukuje producentów silników elektrycznych Krasimir Georgiev BORISLAV ZDRAVKOV 1618 City: Sofia Address: bul. Al.Pushkin 13, bl. 64, fl.3, ap. 6 Phone: Fax: Commodity: poszukuje producentów technologii wykorzystywanych w recyklingu Borislav Zdravkov NORTEX Ltd 1582 City: Sofia Address: j.k. Drujba 2, bl. 282, shop 22 Phone: Fax: Commodity: poszukuje producentów maszyn do przerób ki odpadów drzewnych Kosta Kostom ROSIMA City: Sofia Address: ul. Zhendov 6, office 311 Phone: Fax: Web: Commodity: poszukuje producentów systemów ogrodzeniowych Tsvetomir Stoynov 8

9 ZPT Treyd EOOD SUPPLY - OFERUJĄ 8680 City: Straldzha Address: Industrialen 1 Phone: Fax: Web: Commodity: poszukuje producentów metalu Stoyan Stoyanov Yordanov ET 1233 City: Sofia Address: ul. Strandzha 115 Phone: Fax: Commodity: poszukuje producentów techniki wentylacyjnej i urządzeń chłodzących Sasho Yordanov DELTA MAKS OOD 1330 City: Sofia Address: z.k. Krasna Polyana III, bl.31a, ap. 163 Phone: Fax: Commodity: poszukuje producentów generatorów do przeróbki stałych odpadów komunalnych Emil Rusinom DI - TRADE 1592 City: Sofia Address: bul.prof.cvetan Lazarov 41 Phone: Fax: Web: Commodity: poszukuje producentów materiałów izolacyjnych - wata szklana, wełna, kamienna, mata kauczukowa, izolacje rur. Poszukuje producentów urządzeń i systemów wykorzystywanych wprodukcji energii z odnawialnych zródeł energii, panele solarne Denislav Doychinov Cargo-Partner EOOD 1528 City: Sofia Phone: Address: bul. Christopher Columbus 64 Fax: Web: Commodity: oferuje miedzynarodowy transport i spedycję Georgi Dobrev EXPOMED Ltd City: Sofia Phone: Address: ul.pirinski Prohod 45/A Fax: Web: Commodity: świadczy uslugi zwiazane z międzynarodowym pośrednictwem pracy dla personelu medycznego Mariela Pavlova MARKETOR Ltd City: Sofia Address: ul.trakiya 35 Phone: Fax: Web: Commodity: oferuje uslugi konsultingowe Eva Tsvetichova IN-EKS LP EOOD 1632 City: Sofia Address: Ovcha Kupal II, ul. Promishlena 6 Phone: Fax: Commodity: oferuje międzynarodowy transport i spedycję Lilyana Radeva 9

10 Redakcja: Biuro Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11, Kutno, tel./fax , Wiesław Antoniak i Magdalena Jucha - redagowanie Informatora Członkowskiego 10

11 11

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia sprzedaży towarów z załącznika nr. 11 oraz usług budowlanych.

1. Realizacja przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia sprzedaży towarów z załącznika nr. 11 oraz usług budowlanych. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 757117 Temat: Kompendium VAT - Podatek VAT w 2017 roku pół roku po nowelizacji. Aspekty praktyczne stosowania przepisów. Problematyka wynikająca z raportowania

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia OFERTA SZKOLENIOWA EMAT HRC Elżbieta Matysiak ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn www.emat.com.pl info@emat.com.pl agencja zatrudnienia badania psychologiczne projekty unijne Szanowni Państwo! Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ

STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ Załącznik do uchwały Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Organizacji Branży Parkingowej z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Związek pracodawców

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Sebastian Górka Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r. Projekt z dnia 13 października 2016 roku zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9 kwietnia 2015 r. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE

KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE KIERUNKI ROZWOJU I WYZWANIA DLA BRANŻY WODNO- KANALIZACYJNEJ W POLSCE Integrując i służąc tworzymy jedność, siłę i przyszłość branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i Europie (Misja IGWP) Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Marzena Chodor Dyrekcja Środowisko Komisja Europejska Slide 1 Podstawowe cele polityki klimatycznoenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 2504 UCHWAŁA NR XXV/201/2013 RADY GMINY BEJSCE z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnego

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Suchy Dąb, 31.12.2013 r. Gmina Suchy Dąb ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb Fax 58-682-86-85

Suchy Dąb, 31.12.2013 r. Gmina Suchy Dąb ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb Fax 58-682-86-85 Gmina Suchy Dąb ul. Gdańska 17 83-022 Suchy Dąb Fax 58-682-86-85 Suchy Dąb, 31.12.2013 r. Dot.: Koncesji na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2006

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2006 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu Grupa Wymiany Doświadczeń:

Bardziej szczegółowo

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2,

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, Cezary Tomasz Szyjko Zarządzanie emisjami w Unii Europejskiej : sprawozdanie eksperckie z warsztatów: "Nowy model rynku uprawnień do emisji CO2", 20 czerwca 2012, Warszawa, Hotel Polonia Palace Przegląd

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin.

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin. Warsztaty portalu TaxFin.pl Podatek VAT - bieżące zmiany w praktyce 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca podatkowy, menadżer TPA Horwath W 2001 roku Maciej

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT, CIT, VAT aktualny stan prawny

Podatek PIT, CIT, VAT aktualny stan prawny Celem szkolenia przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT, CIT i PIT oraz prawidłowego ich rozliczania. Termin i miejsce szkolenia: 26 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU Polska kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z posiedzenia 78 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w dniu 3O czerwca roku

PROTOKÓŁ. z posiedzenia 78 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w dniu 3O czerwca roku / PROTOKÓŁ z posiedzenia 78 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w dniu 3O czerwca 20 10 roku Obecni na posiedzeniu - wg załączonych list obecności. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia: 40844-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia: 40844-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-02-24 12:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Audyt podatkowy ŁSI sp. z o. o. za rok 2014 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ŁRPN-T

REGULAMIN DZIAŁANIA ŁRPN-T REGULAMIN DZIAŁANIA ŁRPN-T Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej ŁRPN-T sp. z o.o. nr 4 z dnia 27 kwietnia 2007 r., zatwierdzającej Uchwałę nr 28 Zarządu ŁRPN-T sp. z o.o. z dnia 4 kwietnia 2007 r. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW. VII Pomorskie Dni Energii Gdańsk września 2016

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW. VII Pomorskie Dni Energii Gdańsk września 2016 POROZUMIENIE BURMISTRZÓW VII Pomorskie Dni Energii Gdańsk 14-15 września 2016 Czym jest Porozumienie Burmistrzów? Porozumienie Burmistrzów: Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r.

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r. Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele Sopot 18 września 2015r. Maciej Kazienko Pomorskie Dni Energii Największa w północnej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki Czy rozporządzenie REACH wpłynie na wzrost czy spadek konkurencyjności ci polskich firm w Europie i na Świecie? Warszawa, 14 grudnia 2007 roku PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/590/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/590/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/590/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 25.04.2017 Finansowanie MŚP Główne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa Prawo Unii Europejskiej ogólne założenia mechanizmu reverse charge Dyrektywa 2006/69/WE

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo