TOM XXIII 1(85)2015 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM XXIII 1(85)2015 R."

Transkrypt

1 TOM XXIII 1(85)2015 R.

2 Na okładce: Posążek Eskulapa z laską wokół, której owiniety jest wąż. Posążek znajduje się w aptece pod Jeleniem w Bielsku-Białej Dorota Bielonko, Irena Kałłaur, Agnieszka Kita, Grzegorz Kucharewicz, Jarosław Mateuszuk, Elżbieta Rutkowska, Michał Tomczyk, Zenon Wolniak (redaktor prowadzący)

3 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 1 Poezje w nr 1/85 Biuletynu W niniejszym numerze zamieszczamy wiersze Pana mgr farm. Waltera Pyki. Pochodzą one z tomiku Punkt nie do przewidzenia z 2013 roku. Twórczość kolegi Pyki była prezentowana w naszym biuletynie w numerze 4/2014. Red. Walter Pyka Przebudzenie wiosenne Na resztkach śniegu odpływa zima. Ptaki już lecą. Łąka się budzi. Bałwan skulony milczy w rowie. Wiosennej fali nikt nie powstrzyma. Najwolniej budzi się człowiek. Okna rozchylą ramiona, piękno zastuka o świcie. Zbliża się pora szalona, nadchodzi pora na Życie.

4 2 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO SPIS TREŚCI Poezje w nr 1/85 Biuletynu...1 Spis treści...2 Gratulacje dla dr hab. Michała Tomczyka. 3 Z Naczelnej Izby Aptekarskiej W zgodzie z sumieniem Prezes NRA dr G. Kucharewicz Z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku Nowelizacja polskiego prawa farmaceutycznego, czyli afery lekowej ciąg dalszy mgr farm. J. Mateuszuk List do Pani Premier Ewy Kopacz Z prac Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku Sprawozdanie z działalności ORA Z Narodowego Funduszu Zdrowia Uprawnienia dodatkowe typu PO mgr farm. D. Bielonko Z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Michał Tomczyk doktorem habilitowanym 32 Dział Naukowy Sprawozdanie ze szkoleń zorganizowanych w I kw. 2015r Wspomnienia Tradycje farmaceutyczne w rodzinie dr. n. farm. Stefana Rostafińskiego mgr farm. Z. Wolniak..36

5 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 3

6 4 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Z Naczelnej Izby Aptekarskiej W ZGODZIE Z SUMIENIEM Jednym z priorytetów naszego samorządu jest obrona statusu farmaceuty jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, którego obowiązują, wypracowane przez pokolenia, zasady etyki ogólnoludzkiej. Stale też musimy podkreślać zadania apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego, utrwalając w świadomości społecznej obraz apteki przyjaznej pacjentowi, w której otrzyma nie tylko lek ratujący zdrowie i życie, ale także niezbędną poradę udzielaną w ramach sprawowanej przez farmaceutę opieki farmaceutycznej. Naczelna Izba Aptekarska radykalnie nie zgadza się z opiniami sprowadzającymi funkcję aptekarza do sprzedawcy produktu leczniczego, wykonującego zawód w aptece postrzeganej jako sklep z lekami, miejsce specyficznego handlu, co ma uzasadniać - według reprezentujących ten sposób myślenia brak możliwości powoływania się przez farmaceutów na prawo do sprzeciwu sumienia. Farmaceuta to ( ) handlowiec, który powinien troszczyć się o sprzedaż produktów, którymi handluje mówi prof. Magdalena Środa w rozmowie z portalem medexpress.pl, opublikowanej 20 marca 2015 r. Na pytanie dziennikarza, który ubolewa, że to właśnie aptekarz decyduje, czy sprzedać np. tabletkę «dzień po» i komu, prof. Środa odpowiada: To oczywiście sprawa, która powinna być dla nas alarmująca, bo to łamie prawa obywatelskie. Nie mówiąc nic o prawach rynku. To jest postawa ideologiczna, serwilistyczna (wobec Kościoła), konformistyczna, a apteka nie powinna być miejscem obrony ideologii, lecz miejscem specyficznego handlu. Najlepiej jest bojkotować takie apteki, dokładnie tak jak kiedyś bojkotowało się miejsca, które przez nadmierną ideologizację ograniczały prawa osób korzystających z nich. Mnie to przypomina segregację rasową w Stanach Zjednoczonych (zamiast «Czarnych nie obsługujemy» farmaceuci mówią «niekatolików nie obsługujemy»). Ten fragment wywiadu doskonale pokazuje poziom debaty toczonej w przestrzeni publicznej na temat praw człowieka i podstawowych wolności, a także etycznych podstaw zawodu aptekarskiego i preferencji aksjologicznych farmaceutów. Prof. Środa należy do tych etyków-ideologów, których pseudofilozoficzne wywody służą wspieraniu określonej opcji światopoglądowej i politycznej, niczym nie różniąc się od propagandy w czasach PRL. Refleksja

7 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 5 etyczna w takim ujęciu zamienia się w oręż ideologiczny pod sztandarami jedynie słusznej ideologii, której wyznawcą jest środowisko prof. Środy, członkini Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Właśnie z tej perspektywy prof. Środa, Europejczyk Roku 2010, zarzuca farmaceutom, bezpodstawnie ferując sądy uogólniające, postawę konformistyczną i serwilistyczną! Trudno pojąć, jakie jest źródło totalnej krytyki aptekarzy i napięcia emocjonalnego towarzyszącego rozważaniom prof. Środy, postawy jakże odległej od przymiotów, które cenimy u ludzi nauki i autorytetów życia publicznego. Może prof. Środa nie ma właściwego rozeznania (wiedzy), przez co utraciła zdolność do krytycznej analizy i syntezy? W takim razie mielibyśmy do czynienia ze skrajną arogancją i intelektualną kompromitacją. Jeśli jednak jest to działanie celowe, wymierzone przeciwko 30 tysiącom polskich farmaceutów, to pojawia się problem odpowiedzialności moralnej za zło wyrządzone takim nierozważnym postępowaniem i ewidentnie krzywdzącymi nasze środowisko sądami. Etycy przyjmujący błędnie, że farmaceuta to tylko sprzedawca leków, kwestionują jednocześnie niezależność zawodową i kompetencje moralne osób wykonujących zawód aptekarski. W tej wypaczonej perspektywie sumienie jawi się przede wszystkim jako kategoria religijna, którą w ogóle nie powinno się posługiwać w sferze publicznej. Etycy głoszący odmienne poglądy, na przykład prof. Jacek Hołówka, przyznają, że klauzula sumienia jest potrzebna i powinna obowiązywać, gdyż bez takich rozwiązań z ludzi zostaną uczynione roboty. Takie stanowisko zbieżne jest z rezolucją Rady Europy przyjętą przez Zgromadzenie Parlamentarne 7 października 2010 roku, która wzywa do respektowania prawa pracowników medycznych, w tym farmaceutów, do klauzuli sumienia. W rezolucji Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej podkreślono, że pracownicy służby zdrowia mogą odmówić wykonania bądź udzielenia pomocy w dokonaniu aborcji, poronienia czy eutanazji. Rezolucja nr 1763 wyraźnie potwierdza, że mają oni prawo powstrzymania się od przeprowadzenia działań, które mogłyby spowodować śmierć zarodka lub płodu ludzkiego. Zadania, związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty, które mają na celu ochronę zdrowia publicznego i służenie pacjentowi profesjonalną wiedzą i doświadczeniem, czynią bezzasadną każdą próbę uprzedmiotowienia roli aptekarza i odmawiania mu prawa do sprzeciwu sumienia. Klauzula sumienia

8 6 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO należy do indywidualnych praw i nie jest sprawą przywileju nadanego społecznie. Aptekarz ma do niej prawo jak każdy inny człowiek (art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność sumienia i religii ), ale również jako osoba wykonująca zawód szczególnego zaufania społecznego, gwarantująca swoim postępowaniem ochronę zdrowia i życia człowieka. Taką postawę wzmacnia ślubowanie, jakie musi złożyć farmaceuta, w stosunku do którego podjęta została uchwała przez Naczelną Radę Aptekarską albo okręgową radę aptekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu. Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich ślubuje on sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności. Z punktu widzenia zasad etyki zawodowej na szczególną uwagę zasługuje art. 3 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej z 2012 roku, stanowiący, że każdy aptekarz, będąc osobiście odpowiedzialnym za wykonywaną pracę, jest wolny w podejmowaniu swoich zachowań, zgodnie ze swym sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. Kodeks precyzuje, że ani mechanizmy rynkowe, a więc i prawa rynku, o których mówi prof. Środa, ani naciski społeczne lub wymagania administracyjne nie zwalniają aptekarza z przestrzegania zasad etyki zawodu. Nikt nie może też nakłaniać go do sprzeniewierzenia się temu, co stanowi istotę zawodu: Salus aegroti suprema lex. dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Źródło: ctionid=4&id=20&itemid=90

9 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 7 Z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku NOWELIZACJA POLSKIEGO PRAWA FARMACEUTYCZNEGO, CZYLI AFERY LEKOWEJ CIĄG DALSZY. W dniach 8-9 kwietnia 2015 r. odbyło się 90 posiedzenie Sejmu RP, w trakcie którego rozpatrzono sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy (wniesiony przez grupę posłów PO) o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne i niektórych innych ustaw. Komisja Zdrowia zgodnie ze swoją decyzją podjętą w dniu 19 marca 2015 r. przedstawiła w sprawozdaniu cztery tzw. wnioski mniejszości zaproponowane przez Naczelną Izbę Aptekarską, które obok zmian dotyczących regulacji eksportu równoległego zagwarantowałyby równy dostęp wszystkich legalnie działających hurtowni i aptek do refundowanych leków ratujących życie. Oczywiście wcześniej podczas nocnego posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 19 marca 2015 r. te cztery wnioski,, z rekomendacji przedstawiciela Ministra Zdrowia v-ce Ministra dr Igora Radziewicza-Winnickiego zostały głosami posłów PO odrzucone. Dotyczyły one: 1. Obowiązku zapewnienia stałych dostaw refundowanych produktów leczniczych przez podmiot uprawniony do hurtowni farmaceutycznej w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb pacjentów ( zdefiniowano w treści poprawki co to znaczy ) z jednoczesnym zakazem ich eksportu lub wywozu do innego kraju UE i złożeniem oświadczenia, że zakupione produkty przeznaczone będą dla pacjentów 2. Obligatoryjności cofania zezwolenia na prowadzenie hurtowni lub aptek, które naruszyły przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące eksportu równoległego ( poprzez zastąpienie wyrazów,, może cofnąć wyrazem,, cofa ). 3. Obligatoryjności cofania zezwoleń na prowadzenie aptek i punktów aptecznych na wszystkie apteki i punkty apteczne prowadzone przez tego samego przedsiębiorcę, któremu już cofnięto zezwolenie na prowadzenie jednej apteki lub jednego punktu aptecznego. Zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu posłowie PiS zgłosili to jako tzw. wnioski mniejszości, jednak w trakcie czterech głosowań w dniu 9 kwietnia

10 8 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 2015 r. w Sejmie głosami większości posłów PO, PSL i SLD zostały one odrzucone. Nowelizacja przeszła w kształcie zgłoszonym przez posłów PO, a rekomendowanym przez stronę rządową. Ponieważ jest to akt prawny, który dotyczy wspólnotowych uregulowań w zakresie swobodnego przepływu towarów i usług zgodnie z dyrektywą 98/34/WE musi zostać poddany procedurze notyfikacji tzn. przesłaniu propozycji ustawy do Komisji Europejskiej. Oznacza to, że KE i państwa członkowskie mogą do ustawy zgłaszać swoje uwagi i propozycje, które powinny być uwzględnione przez Polskę na dalszych etapach procesu legislacyjnego. Zgłoszenie zastrzeżenia przez KE lub jakiekolwiek państwo członkowskie UE może spowodować wydłużenie procedury notyfikacji do 6 miesięcy. Z informacji podanych przez Dziennik Gazetę Prawną krytyczne uwagi do projektu zgłosiła już Wielka Brytania. Wydłużenie procedury notyfikacji spowoduje, że Sejm do końca kadencji nie zdąży przyjąć nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne. Ten przedstawiony powyżej skrócony kalendarz faktów dotyczących procesu nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, bez względu na efekt końcowy, łagodnie określając, nie pozwala spojrzeć z optymizmem w przyszłość. Leków ratujących życie polskiego pacjenta w większości aptek nie ma i nie będzie. Przyczyn tego zjawiska jest tyle ile jest osób próbujących zdiagnozować problem. Pierwsza podstawowa przyczyna nielegalnego wywozu leków z Polski zawiera się w wypowiedzi Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Pani dr Izabeli Majewskiej, którą podała w programie stacji TVN24,,Czarno na białym emitowanym 13 kwietnia o (program dostępny w internecie ),,Niektórzy określają, że jest to lepiej niż handel bronią. Lepsze zyski..,,wynegocjowane ceny leków przez MZ spowodowały powstanie różnic w cenach detalicznych leków refundowanych pomiędzy niektórymi krajami UE a Polską w wysokości %. Do tego,, korzystne interpretacje wydane przez urzędników MZ dla firm zajmujących się wywozem leków z Polski, informujące że przy sprzedaży leków refundowanych do innego kraju z hurtowni można stosować dowolną marżę. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ) mówi w art. 72 ust. 4,,Obrotem hurtowym w rozumieniu ust. 3 jest wywóz produktów leczniczych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. z 2011 Nr 122, poz. 696 ) w art. 7 ust. 1,, Ustala się urzędową marżę hurtową w

11 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 9 wysokości 5 % urzędowej ceny zbytu oraz ust. 2,, Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, są obowiązani stosować marżę, o której mowa w ust. 1 oraz w ust. 3,,Marża, o której mowa w ust. 1 może być dzielona pomiędzy przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy. W odpowiedzi z dnia r urzędnik Departamentu Polityki Lekowej MZ napisał,,regulacje ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ( Dz. U z 2011 r., Nr 122 poz. 696 z późn. zm ) dotyczące konieczności stosowania urzędowych cen zbytu i marż leków nie mają zastosowania również w sytuacji, w której hurtownia farmaceutyczna dokonuje sprzedaży innej hurtowni farmaceutycznej, a dopiero ta druga sprzedaje leki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.,,Zapomniano dodać, o jakie konkretne regulacje chodzi. Ale w piśmie z dnia r. skierowanym do Podkarpackiego WIF podpisanym przez innego urzędnika MZ obowiązuje inna interpretacja regulacji dotyczących sprzedaży leku refundowanego za pełną odpłatnością,, W przypadku sprzedaży leku, w stosunku do którego Minister Zdrowia wydał decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu, należy bezwzględnie stosować urzędowe ceny i urzędowe marże, o których mowa w art. 7 wyżej wymienionej ustawy. Powyższa zasada obowiązuje również w sytuacji, gdy pacjentowi nie przysługuje refundacja leku i musi zakupić lek za pełną odpłatnością. Powstaje logiczny ciąg zdarzeń: tworzy się ustawkę mającą obniżyć ceny leków dla pacjenta, uzasadniając faktem zwiększenia dostępności pacjentów do leków ratujących życie i zdrowie pacjenta (które i tak po wprowadzeniu ustawy w życie w większości,,zniknęły z polskiego rynku), wydaje się pozytywną interpretację w kwestii stosowania marż i cen urzędowych dla podmiotów wywożących leki poza granice RP oraz akceptuje istniejący proceder nielegalnego wywozu leków z Polski, pomimo licznych zgłoszeń o zagrożeniu życia polskich pacjentów. Budżet państwa oszczędza, bo nie musi refundować leków, których nie ma na polskim rynku. Oszczędzają też pacjenci i budżety innych krajów UE, bo dzięki tańszym insulinom, lekom p-zakrzepowym, p-astmatycznym, onkologicznym i in., przywożonym z Polski, płacą niższe ceny niż ceny wynegocjowane przez odpowiednie władze tych krajów. Niestety opisana powyżej sytuacja spowodowała stworzenie przez niektórych dystrybutorów farmaceutycznych akceptowanej przez państwowe organy administracji kategoryzacji aptek. Ta,,lepsza kategoria A obejmuje,,preferowane apteki, dla których leki sprzedaje się praktycznie bez ograniczeń,

12 10 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO nawet te deficytowe. Ta najgorsza kategoria D obejmuje przeważnie apteki indywidualne, dla których leków deficytowych nie sprzedaje się pomimo, że są na magazynie hurtowni. Są kategorie pośrednie, do których należą apteki, którym czasem sprzedawane są leki deficytowe, a czasem nie. Ponieważ zadaniem apteki jest zapewnienie dostępności leku pacjentowi, w związku z tym pacjenci też są zakwalifikowani do jednej z czterech kategorii. Pacjenci kat. A to tacy, którzy mają pod domem aptekę, która otrzymuje dowolne leki z hurtowni bez ograniczeń, pacjenci kategorii B i C raz mają,,farta:, drugi raz go nie mają zależne jest czy obsługująca ich apteka dostała w danym dniu,,upragniony towar, czy też nie. W najgorszej sytuacji są pacjenci kategorii D. Ich,,pech polega na tym, że mieszkają w miejscowości gdzie jest jedna lub dwie apteki, które są również kategorią D. Czasami ci pacjenci mogą incydentalnie zmienić kategorię na lepszą decydując się na,, migracją w poszukiwaniu apteki, która posiada na stanie pożądany przez pacjenta lek. Podsumowując, nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne nie wejdzie w życie z powodu zablokowanie jej przez niektóre kraje UE albo z powodu kończącej się kadencji polskiego parlamentu, natomiast gdyby jednak,, jakimś cudem ostatecznie zostałaby uchwalona przez sejm w tej kadencji to i tak nie rozwiąże problemu, chociażby z powodu totalnej niewydolności organów państwa odpowiedzialnych za obrót produktem leczniczym w zakresie kadr, organizacji pracy i braku odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej. Mgr farm. Jarosław Mateuszuk

13 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 11 OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Ludwika Zamenhofa 27 tel./fax (085) Pani Ewa Kopacz Szanowna Pani Premier Białystok, dnia 9 kwietnia 2015r. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej W imieniu farmaceutów, pracujących w aptekach, zrzeszonych w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku zwracam się z prośbą o pilne podjęcie działań w ramach szeroko pojętego bezpośredniego i pośredniego nadzoru nad działalnością podległych Pani urzędów, w tym Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a także organów ścigania, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W ostatnich kilku miesiącach nasiliło się dramatycznie zjawisko braku leków ratujących życie w hurtowniach i aptekach. Dotyczy to tych produktów leczniczych, które mają kilka cech wspólnych, mianowicie: 1. są dużo droższe w innych państwach UE 2. są produktami oryginalnymi 3. w większości nie mają swoich zamienników, a jeżeli posiadają je to nie można ich wydać w aptece bo albo mają inną wielkość opakowania, albo inną postać farmaceutyczną, albo inną dawkę, w końcu wyższą cenę niż lek oryginalny 4. są produktami ratującymi życie, w przypadku których niepodjęcie terapii lub jej przerwanie doprowadzić może do zgonu pacjenta. 5. są w większości lekami refundowanymi przez państwo, czyli polskie władze muszą zabezpieczyć ich dostęp pacjentom w ramach finansowania ze środków publicznych

14 12 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Te niektóre cechy powodują, że leki zgodnie z prawem unijnym trafiają w ramach eksportu równoległego do innych państw UE, ale proceder ich wywozu w granicach RP odbywa się nielegalnie tzn. leki są skupowane z aptek ( zamiast trafić do pacjenta) lub z hurtowni do innych hurtowni, które powstają tylko po to, żeby dokonywać tego nielegalnego procederu. Dla przykładu kilka z nich: heparyny drobnocząsteczkowe jak enoxaparinum natricum lub dalteparinum natricum; insuliny analogowe jak insulina lispro czy insuliny typu injectio neutralis; leki stosowane w chorobie Parkinsona levodopa+benserazyd lub leki stosowane w astmie i POChP jak budesonid, beclometazon w połączeniu z formoterolem i tiotropium.. Oczywiście braków jest znacznie więcej, często nie ma popularnych antybiotyków np. z grupy cefalosporyn w iniekcjach. Na problem należałoby spojrzeć również z perspektywy całego kraju nie tylko z Warszawy, chociażby z tego powodu że aktualna liczba aptek w Polsce powinna zapewniać równy i szybki dostęp do leków dla wszystkich pacjentów. Skoro obowiązujące przepisy pozwalają na działalność ponad aptek w Polsce to również stworzone w tym celu organy i urzędy państwowe powinny zapewnić wszystkim hurtowniom i aptekom zaopatrzenie w leki ratujące życie na równych zasadach W celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do tych leków większość firm farmaceutycznych uruchomiła specjalne linie telefoniczne (interwencyjne kanały zaopatrzenia, centra detalicznego zaopatrzenia aptek czy tzw. sprzedaż bezpośrednią), które miały wyeliminować problemy z dystrybucją leków ratujących życie. Niestety, zamiast zapowiadanej poprawy problemy z zaopatrzeniem w leki zaczęły narastać. Jeżeli nawet farmaceucie uda się dodzwonić na infolinię, to i tak jest przeważnie informowany, że zamówienie na leki ratujące życie nie zostanie zrealizowane (podawane są różne powody takie jak okresowy brak leku, wyczerpany limit zakupu itp. ). Pacjent zostaje zdany wyłącznie na siebie często jest to osoba w wieku podeszłym, schorowana, niezdolna do odbywania pieszych wędrówek, czy nawet podróży środkami komunikacji w celu poszukiwania niezbędnych leków, często ma do dyspozycji tylko jedną aptekę albo próbuje kupić lek w nocy czy święta w jedynej dyżurującej w miejscowości aptece. Z tego powodu wygłaszane opinie przez urzędników Ministerstwa Zdrowia czy Inspekcji Farmaceutycznej ( cytat z wywiadu udzielonemu Polskiemu Radiu w dn r. przez wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego Najczęściej polski pacjent, który nie znajduje swojego leku w aptece na swoim osiedlu, ma jeszcze cztery inne apteki, w którejś

15 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 13 z tych czterech innych aptek ten lek zapewne będzie ) są dowodem niezrozumienia problemu. Proszę sobie wyobrazić jak czuje się pacjent, który potrzebuje kupić insulinę, czy paski do pomiaru glukozy we krwi,: co przeżywa matka małego dziecka poszukująca insuliny do pompy insulinowej. Proszę również sobie wyobrazić konieczność zmiany jednej insuliny na inną czy jednego glukometru na inny. Nie każdy pacjent jest na tyle wyedukowany i świadomy zagrożenia, żeby przeszedł taką zamianę bezboleśnie. Dla przykładu załączam komunikat jednej z firm farmaceutycznych, która z powodu braku produkowanych przez jej fabrykę insulin zaleca zamianę na inne preparaty pod ścisłym nadzorem lekarza. Oczywiście wydatki związane z zamianą leków ( hospitalizacja, dodatkowe wizyty u lekarza, częstsze pomiary glikemii ) poniesie budżet państwa. Ufam, że w przypadku Pani Premier zawód lekarza pozwoli uruchomić wyobraźnię i zrozumieć dramatyzm większości sytuacji. Nie wspominam tu o różnych równie dramatycznych sytuacjach w przypadku innych leków ratujących życie m.in. heparyn drobnocząsteczkowych. Proszę sobie wyobrazić paradoksalną radość młodej kobiety w ciąży z zagrażającą jej i jej nienarodzonemu dziecku chorobą zakrzepowo-zatorową, która po przejechaniu do miejscowości odległej o ponad 200 kilometrów od Warszawy, po odwiedzeniu kilkudziesięciu aptek ostatecznie otrzymuje,, wymarzony lek. To tylko przykłady dotyczące dwóch grup leków, dokumentuje je wybranymi zgłoszeniami z aptek ogólnodostępnych województwa podlaskiego i nie tylko (dane osobowe farmaceutów zgłaszających braki zdecydowałem się usunąć, ponieważ w przeszłości takie zgłoszenia do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego kończyły się doraźnymi kontrolami aptek, które zgłaszały problemy w jakim celu je przeprowadzano nietrudno się domyślić). Również wypowiedzi, niektórych urzędników państwowych zajmujących się nadzorem nad obrotem lekiem, dla mediów dowodzą, że funkcjonują w swojej pracy w oderwaniu od rzeczywistości ( cytat z wypowiedzi Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego udzielonej Gazecie Wyborczej Olsztyn r.,, Co powinien zrobić pacjent, który nie może kupić leku? Jej zdaniem/wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie dop. autora/ musi się tym zająć kierownik apteki. Powinien on zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem ).

16 14 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Analizując powyższą sytuację należy zauważyć, że to nie tylko problem wywozu leków do innych państw UE powoduje braki leków ratujących życie na polskim rynku. Obecnie powszechnym zjawiskiem jest to, że niektóre firmy zaopatrują w leki ratujące życie tylko wybrane hurtownie oraz niektóre hurtownie zaopatrują tylko wybrane apteki. W toku prac legislacyjnych w komisji i podkomisji sejmowej nad nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne zgłoszona przez przedstawicieli farmaceutów poprawka dotycząca zapewnienia równego dostępu wszystkim hurtowniom, aptekom, a tym samym wszystkim pacjentom do produktów leczniczych ratujących życie głosami większości posłów koalicji z rekomendacji Ministra Zdrowia została odrzucona. Czyżby polski rząd w ten sposób postanowił,,oszczędzić na polskich pacjentach, a może postanowił wyeliminować konkurencję w postaci indywidualnych aptek i hurtowni zaopatrujących te apteki? Po analizie stenogramów lub retransmisji posiedzeń sejmowej komisji i podkomisji zdrowia ( na stronie internetowej Sejmu ) nie jawi się żadna inna przyczyna takiej sytuacji. W swoim expose wygłoszonym 1 października 2014 r. powiedziała Pani Jestem lekarzem, to szczególna misja i powołanie, w niej zawiera się zaangażowanie, szacunek i chęć pomocy każdemu człowiekowi, dlatego ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów, którzy nie mogą otrzymać właściwej pomocy w stanach zagrożenia życia poprzez podjęcie lub kontynuację zleconej im przez lekarza farmakoterapii (a my jako farmaceuci nie możemy jej udzielić z przyczyn od nas niezależnych) Jeszcze raz proszę Panią Premier o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania takiego zjawiska, oraz poinformowanie mnie o zakresie podjętych działań. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości w powyższej sprawie pozostaję do dyspozycji Pani Premier. Z poważaniem Prezes ORA w Białymstoku mgr farm. Jarosław Mateuszuk

17 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 15 Z prac Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku Posiedzenie Prezydium ORA r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku postanowiło jednogłośnie odmówić wydania zaświadczania Panu mgr farm. Przemysławowi Krynickiemu potwierdzającego rękojmię należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka Arnika Hurtowe Ceny, mieszczącej się w Mławie przy ul. Żwirki 21B, z uwagi na to, ze wnioskodawca nie jest członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białystoku, gdyż z dniem 1 września 2014r. został skreślony z rejestru OIA w Białymstoku. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku postanowiło jednogłośnie, pozytywnie zaopiniować kandydatów na kierowników aptek: mgr farm. Elżbietę Stefanię Kamecką apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Rajgrodzie przy ul. Zabielskiego 6 mgr farm. Joannę Agatę Czupryn-Jakowluk apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Nowych Piekutach przy ul. Głównej 6 lok. 2 mgr farm. Katarzynę Skrodzką apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 69 mgr farm. Wojciecha Kondrata apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka 123, mieszcząca się w Ełku przy ul. Adama Mickiewicza 15 mgr farm. Stanisławę Osak apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Osak Sj., mieszcząca się w Ełku przy ul. Suwalskiej 11 mgr farm. Ireneusza Iwaniuka apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Nowa Farmacja na Zwycięstwa, mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 10 Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku nie wniosło uwag do rozkładu godzin pracy aptek w Augustowie. Na tym posiedzenie zakończono.

18 16 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Posiedzenie Prezydium ORA r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku. Prezes Mateuszuk poinformował członków Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, że mgr farm. Małgorzata Ostaszewska odbyła przeszkolenie uzupełniające w okresie r r.(wg pozytywnego zaświadczenia z dnia r. o odbyciu miesięcznego przeszkolenia uzupełniającego, które zostało wydane przez opiekuna w/w przeszkolenia). Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku jednogłośnie ustaliło trzymiesięczny czas trwania przeszkolenia uzupełniającego mgr farm. Grażynie Horvath. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku postanowiło jednogłośnie, pozytywnie zaopiniować kandydatów na kierowników aptek: mgr farm. Jolantę Kaplińską apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Gen. Gerlinga 17B mgr farm. Agatę Aleksandrę Lubicz-Łapińską apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Sobolewie przy ul. Szosa Baranowicka 80 mgr farm. Iwonę Nieścior apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 mgr farm. Joannę Komaszyło apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Polonia, mieszcząca się w Warszawie przy Alejach jerozolimskich 113/115 (teren działania OIA w Warszawie) mgr farm. Małgorzatę Ostaszewską apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Społeczna na Królewieckiej, mieszcząca się w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 43 (teren działania OIA w Olsztynie) mgr farm. Małgorzatę Werpachowską apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Centrum Handlowe Auchan, mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 84

19 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 17 Prezes Mateuszuk odczytał członkom Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, odpowiedź Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku w sprawie wniosku radnego miejskiego, dotyczącego zwiększenia liczby aptek dyżurujących na terenie Miasta Suwałki. Powyższy wniosek zaopiniowano negatywnie. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku udzieliło odpowiedzi na pismo Adwokata Jacka Nieszpaura, które dotyczyło dwóch aptek: - Apteka Bliska Grajewo, Pl. Niepodległości 10 - Apteka Bliska Mońki, ul. Tysiąclecia 21/4 Prezes Mateuszuk przedstawił członkom Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, dokumentację dotyczącą objęcia patronatem dwóch konferencjach organizowanych przez organizacje studenckie działające przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Prezydium postanowiło przekazać powyższe sprawy na najbliższe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie Prezydium ORA r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku. Dwoje członków Prezydium wniosło uwagi do protokołu z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015r., zgłaszając wątpliwość odnośnie wydania pozytywnej opinii na kierownika apteki w Mrągowie mgr farm. Małgorzacie Ostaszewskiej. Innych uwag do protokołu nie zgłoszono. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku postanowiło pozytywnie zaopiniować kandydatów na kierowników aptek: mgr farm. Anetę Paszko apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 lok. 04A i 05A. Głosowało 5 osób: 4- za, 1 wstrzymała się od głosu.

20 18 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO W związku z zawiłością spraw Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, postanowiło zaprosić na najbliższe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku następujące osoby: mgr farm. Joannę Sylwię Kowalczuk kandydata na kierownika apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka Dbam o Zdrowie mieszczącą się w Zambrowie przy ul. Wojska Polskiego 42. mgr farm. Annę Wojciechowską kandydata na kierownika apteki ogólnodostępnej mieszczącą się w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Długiej 5. mgr farm. Małgorzatę Jurjew kandydata na kierownika apteki ogólnodostępnej mieszczącą się w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 53. mgr farm. Emilię Kondraciuk kandydata na kierownika apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka Dbam o Zdrowie mieszczącą się w Rutkach Kossakach przy ul. Rynek 7. Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku oraz Przewodniczący Sądu Aptekarskiego mgr farm. Robert Natusiewicz. Okregowa Rada Aptekarska w Białymstoku zatwierdziła bez uwag, protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2014r. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku przeprowadziła rozmowy z następującymi osobami: mgr farm. Małgorzatą Jurjew kandydatką na kierownika apteki ogólnodostępnej mieszczącej się w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 53. mgr farm. Emilią Kondraciuk - kandydatką na kierownika apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka Dbam o Zdrowie mieszczącej się w Rutkach Kossakach przy ul. Rynek 7.

21 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 19 mgr farm. Anną Wojciechowską kandydatką na kierownika apteki ogólnodostępnej mieszczącej się w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Długiej 5. mgr farm. Joanną Sylwią Kowalczuk kandydatką na kierownika apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka Dbam o Zdrowie mieszczącej się w Zambrowie przy ul. Wojska Polskiego 42. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku postanowiła pozytywnie zaopiniować kandydatów na kierowników aptek: mgr farm. Małgorzatę Jurjew apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 53. Głosowało 11 osób: 8 - za, 1 - przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. mgr farm. Helenę Bujwid apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Dobrzyniewie Fabrycznym przy ul. Królewskiej 3. Głosowało 11 osób- wszystkie za mgr farm. Annę Wojciechowską apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Długiej 5. Głosowało 9 osób: 5 - za, 1 - przeciw, 3 wstrzymały się od głosu. mgr farm. Marię Elwirę Ogrodnik apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka mgr farm. Bogumiła Chodkiewicz mieszcząca się w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego 3. Głosowało 11 osób- wszystkie za mgr farm. Marię Elżbietę Choińską apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Pro Nobis farm. Bogumiła Chodkiewicz mieszcząca się w Zambrowie przy ul. Piłsudskiego 2B. Głosowało 11 osób- wszystkie za mgr farm. Tomasza Karwowskiego apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Gemini mieszcząca się w Suwałkach przy ul. Noniewicza 93A. Głosowało 11 osób: 8 - za, 1 - przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. mgr farm. Michała Piotrowskiego apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka na Waryńskiego Nowa Farmacja mieszcząca się w Suwałkach przy ul. 1 Maja 21. Głosowało 11 osób: 9 - za, 2 wstrzymały się od głosu.

22 20 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO mgr farm. Joannę Sylwię Kowalczuk apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Dbam o Zdrowie mieszcząca się w Zambrowie przy ul. Wojska Polskiego 42. Głosowało 9 osób: wszystkie za W związku z zawiłością sprawy Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku, jednogłośnie postanowiła zaprosić na najbliższe posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku mgr farm. Małgorzatę Starszewską kandydatkę na kierownika apteki ogólnodostępnej o nazwie Dr Max, mieszczącej się w Ostrołęce przy ul. Gen. Hallera 27. W związku z nieścisłościami we wniosku dotyczącym zmiany na stanowisku kierownika apteki o nazwie Apteka Dbam o Zdrowie, mieszczącej się w Zambrowie przy Alei Wojska polskiego 42, gdzie funkcję kierownika ma pełnić mgr farm. Anna Szatanek-Jacuńska, Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku, prosiła o wyjaśnienia do w/w wniosku. W związku z nieścisłościami we wniosku dotyczącym zmiany na stanowisku kierownika apteki o nazwie Apteka Dbam o Zdrowie, mieszczącej się w Rutkach Kossakach przy ul. Rynek 7, gdzie funkcję kandydatka ma pełnić mgr farm. Emilia Kondraciuk, Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku, zwróciła się do właściciela w/w apteki o sprecyzowanie wniosku. Okregowa Rada Aptekarska w Białymstoku jednogłośnie upoważniła Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku mgr farm. Jarosława Adama Mateuszuka, do reprezentowania Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz udzielania dalszych pełnomocnictw. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku jednogłośnie udzieliła wsparcia finansowego na dofinansowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Farmakoterapia kobiet w ciąży i elementy farmakoekonomiki, która odbędzie się w dniach kwietnia 2015r. w Białymstoku.

23 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 21 Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku jednogłośnie upoważniła pracowników biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku jednogłośnie przyjęła bilans Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku za rok Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku jednogłośnie zatwierdziła preliminarz kosztów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku na rok Dr Grzegorz Kucharewicz złożył wniosek formalny o przekazanie do Podlaskiego Inspektora Farmaceutycznego wniosku dotyczącego materiałów reklamowych jednej z białostockich aptek. W głosowaniu jawnym głosowało 8 osób: 5 osób głosowało za, 1 wstrzymała się od głosu far, 2 głosowały przeciw. Na tym posiedzenie zakończono. Sekretarze ORA w Białymstoku mgr farm. Ewa Świerczewska mgr farm. Dorota Chmielak

24 22 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Z Narodowego Funduszy Zdrowia UPRAWNIENIA DODATKOWE TYPU PO Uprawnienia dodatkowe typu PO posiadają zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz. U poz. 319) pacjenci określeni w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz z późn. zm. zwanej dalej ustawą), tzn.: a) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (art. 44 ust. 1 ustawy), b) uprawnieni żołnierze lub pracownicy (art. 44 ust.1a ustawy) żołnierze w czynnej służbie wojskowej lub pracownicy wojska wykonujący zadania poza granicami państwa, c) weterani poszkodowani (art. 44 ust. 1 c ustawy) - osoby, które biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia osób wymienionych w punkcie: - a) jest zielona książeczka wojskowa z której wynika, że właśnie jest ważna, - b) i c) w odniesieniu do żołnierza weterana poszkodowanego jest legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa, - c) jest dokument weterana poszkodowanego wydany przez: - ministra właściwego do spraw wewnętrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy, - Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW. Wyżej wymienione dokumenty uprawniają: 1. żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniących służbę kandydacką,

25 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 23 służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do: - bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenia w leki objęte wykazem, w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz leki recepturowe (art. 44 ust 1 ustawy). 2. uprawnionych żołnierzy i pracowników wojska do: - bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, zaopatrzenia w leki objęte wykazem, w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 44 ust 1 a ustawy), - bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 47 ust. 2 ustawy). 3. weteranów poszkodowanych do: - bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem, w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 44 ust 1c), - bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 47 ust 2 a ustawy). W przypadku recepty z zaznaczonym, przez lekarza, kodem uprawnień dodatkowych PO, farmaceuta ma obowiązek odnotować na rewersie recepty rodzaj i numer odpowiedniego dokumentu poświadczającego uprawnienia. Natomiast gdy lekarz nie wpisze tego kodu, zgodnie z zapisem 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a rozporządzenia MZ w/s recept lekarskich, farmaceuta może go określić na podstawie odpowiednich dokumentów oraz umieścić na rewersie recepty i złożyć swój podpis, a także zamieścić ten kod w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji.

26 24 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO WZÓR KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ (MON-Mu/89) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz.U. z 2004 r. Nr 212, poz z późn. zm.)

27 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 25 Książeczka wojskowa składa się z dwudziestu stron wraz z okładkami o wymiarach 65 mm x 95 mm. Okładki wykonane z kartonu. Zewnętrzne strony okładek oklejone płótnem koloru zielonego. Na pierwszej stronie okładki (zewnętrznej) tłoczone folią srebrną godło państwa oraz napisy SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KSIAŻECZKA WOJSKOWA. Wewnętrzne strony okładki wykonane są na papierze gilosza w kolorze zielonym. Napisy w książeczce wojskowej wykonane w kolorze czarnym, seria i numer książeczki wojskowej w kolorze czerwonym. Walter Pyka Spojrzenie domu Bardzo wolno schną ściany, jeszcze wolniej łzy. Patrzy mi w oczy dom murowany. Patrzy i pęka. I drży. Do stołu idę po gruzie, cieślę wzywam i murarza. Musimy wytrzymać w tym trudzie; gdy będzie ciężko zrywam kartki z kalendarza. Proszę całą Rodzinę świętą i ściskam każdą dłoń pomocną A serce wkładam do cementu Niech wiąże wolno, ale mocno. Popielów, powódź, lipiec 1997

28 26 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO WZÓR LEGITYMACJI OSOBY POSZKODOWANEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 345).

29 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 27 strona 4 WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu - funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 208) Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ma układ poziomy, jest kartą wykonaną z PVC w formacie według standardu ISO 7810 ID-1 o wymiarach 53,98 x 85,6 x 0,76 mm. Przód dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej: 1) dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej pokryty tłem cieniowanym w kolorze zielonożółtym; 2) w lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze srebrnym;

30 28 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 3) napisy w kolorze czarnym: - po prawej stronie wizerunku orła napisy: "RZECZPOSPOLITA POLSKA", poniżej "AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO", - centralnie "DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ", - poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu imienia, a pod nim nazwiska, - poniżej "Nr PESEL" oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL. Tył dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej: 1) dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej pokryty tłem cieniowanym w kolorze zielonożółtym; 2) napisy w kolorze czarnym: - w górnej części "Uprawnia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)", - w środkowej części z lewej strony "podmiot wydający", - poniżej "SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO", - poniżej po lewej stronie "miejsce i data wydania" oraz miejsce na dokonanie wpisu wydania.

31 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 29 strona 1 strona 2

32 30 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE WETERANOWI POSZKODOWANEMU-FUNKCJONARIUSZOWI DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1564)

33 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 31 Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w postaci karty wykonanej z PVC: w formacie według standardu ISO 7810 ID-1: 53,98 x85,6 x 0,76 mm. Awers dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Tło w kolorze zielonożółtym cieniowanym. 2. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze srebrnym. 3. Napisy w kolorze czarnym: po prawej stronie wizerunku orła napisy: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poniżej MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH, centralnie DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE WETERANOWI POSZKODOWANEMU- FUNKCJONARIUSZOWI DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu nazwiska, a po prawej stronie SERIA i NR dokumentu oraz miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru, poniżej po lewej stronie NAZWISKO, poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu imienia, poniżej IMIĘ, poniżej Nr PESEL oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL. Rewers dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Tło w kolorze zielonożółtym cieniowanym. 2. Napisy w kolorze czarnym: w górnej części Uprawnia weterana poszkodowanego funkcjonariusza do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)., w środkowej części z lewej strony Organ wydający, poniżej MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH, poniżej po lewej stronie data wydania: oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania oraz r., poniżej Ważny wraz z dokumentem tożsamości. mgr farm. Dorota Bielonko

34 32 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Michał Tomczyk doktorem habilitowanym W dniu 29 stycznia 2015 r. Rada Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, nadała dr n. farm. Michałowi Tomczykowi stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w specjalności farmakognozji. Michał Tomczyk urodził się 7 października 1971 r. w Białymstoku. W 1990 roku ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku i w tym samym roku rozpoczął studia farmaceutyczne na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom magistra farmacji otrzymał w 1995 roku. Już podczas V roku studiów został zatrudniony, jako asystent stażysta w Zakładzie Farmakognozji Akademii Medycznej w Białymstoku, w którym pracuje do chwili obecnej na stanowisku adiunkta, pełniąc obecnie obowiązki kierownika Zakładu. Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w 2002 roku na podstawie, obronionej z wyróżnieniem, rozprawy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem dr hab. Jana Gudeja na temat Badania fitochemiczne ziela Ficaria verna HUDS. nadany uchwałą Rady Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. W tym samym roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej. W latach pracował dodatkowo na stanowisku asystenta w aptece Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku. W styczniu 2015 roku na podstawie oceny dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego, a także przedstawionego osiągnięcia naukowego nt Charakterystyka związków polifenolowych w wybranych roślinach z rodzaju

35 1/2015 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 33 Potentilla sensu lato i ich właściwości przeciw-próchniczych uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w specjalności farmakognozja. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu Farmakognozji, wykłady i seminaria z przedmiotu Leki pochodzenia naturalnego oraz zajęcia fakultatywne z zakresu badań leczniczych surowców roślinnych. Był promotorem szeregu prac magisterskich zrealizowanych zarówno na kierunku farmacja jak i kosmetologia. Od 2012 roku jest członkiem zespołu doradczego Dziekana do spraw promocji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. Działalność naukowo-badawcza dr hab. Michała Tomczyka dotyczy w głównej mierze badań nad roślinnymi surowcami leczniczymi w tym oceny ich składu chemicznego oraz aktywności biologicznej. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 100 prac z zakresu badań nad roślinami leczniczymi oraz substancjami pochodzenia naturalnego o potencjalnej aktywności farmakologicznej. Prezentował szereg doniesień naukowych na prestiżowych tematycznych konferencjach i kongresach w kraju i za granicą. Za działalność naukową był wielokrotnie nagradzany naukowymi nagrodami Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest członkiem szeregu towarzystw naukowym, w tym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, The Phytochemistry Society of Europe (UK) oraz The Society for Medicinal Plant and Natural Products Research GA (Niemcy). Wyrazem uznania dla osiągnięć dr hab. Michała Tomczyka jest fakt pełnienia funkcji edytora w zagranicznym czasopiśmie Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Dr hab. Michał Tomczyk uczestniczy czynnie w pracach Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach pełnił funkcję sekretarza Oddziału Białostockiego PTFarm, a od 2013 roku do chwili obecnej pełni funkcję wiceprezesa oddziału. Jest również członkiem Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Z inicjatywy dr Stefana Rostafińskiego prowadzi w biuletynie dział Ogród roślin leczniczych, w którym zamieszcza doniesienia popularno naukowe w zakresie roślin leczniczych. Jest żonaty, żona Monika, dr nauk farmaceutycznych pracuje w Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na stanowisku adiunkta. Państwo Tomczyk mają dwójkę dzieci: córkę Gabrielę i syna Tomasza.

TOM XXII 4(84)2014 R.

TOM XXII 4(84)2014 R. TOM XXII 4(84)2014 R. Na okładce: Magister farmacji ANTONINA LEŚNIEWSKA /1866-1937/ Dorota Bielonko, Irena Kałłaur, Agnieszka Kita, Grzegorz Kucharewicz, Jarosław Mateuszuk, Elżbieta Rutkowska, Michał

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 środy: 8 00-17 00 sprawy dotyczące prawa

Bardziej szczegółowo

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2 W TYM NUMERZE : Zdaniem Prezesa 3 Z prac Wlkp. Okręgowej Izby Aptekarskiej 6 Posiedzenia Wlkp. ORA 6 Posiedzenia Prezydium Wlkp. ORA 6 Komunikat Prezesa

Bardziej szczegółowo

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI TOM XXI Nr 3(79)2013 R. ISSN 1232-857X KWARTALNIK FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI PKWiU 22.13.10-00.29 ISSN

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

Recepta na zdrowie. czyli priorytety dla polityki zdrowotnej Polski. Małgorzata Dziubińska Karol Michał Kobyliński Piotr Najbuk Grzegorz Stachacz

Recepta na zdrowie. czyli priorytety dla polityki zdrowotnej Polski. Małgorzata Dziubińska Karol Michał Kobyliński Piotr Najbuk Grzegorz Stachacz Recepta na zdrowie czyli priorytety dla polityki zdrowotnej Polski Małgorzata Dziubińska Karol Michał Kobyliński Piotr Najbuk Grzegorz Stachacz Spis Treści 3 Wstęp 4 Pacjent 1. Transgraniczna opieka zdrowotna.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA DOSTĘPNOŚĆ, NIŻSZE CENY LEKÓW

WYŻSZA DOSTĘPNOŚĆ, NIŻSZE CENY LEKÓW WYŻSZA DOSTĘPNOŚĆ, NIŻSZE CENY LEKÓW Wskazówki i postulaty dotyczące eliminacji barier na rynku aptecznym Warszawa, marzec 2015 r. Autorami dokumentu są prawnicy z kancelarii prawnej Tomasik Jaworski Spółka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE FARMACJA KRAKOWSKA. ROK XII / nr 2 / 2009

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE FARMACJA KRAKOWSKA. ROK XII / nr 2 / 2009 BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE FARMACJA KRAKOWSKA ROK XII / nr 2 / 2009 Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Czytelnikom Farmacji Krakowskiej najserdeczniejsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej Maj 2015r 42-200 CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

2/2014 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

2/2014 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2/2014 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2 W TYM NUMERZE : Zdaniem Prezesa 3 Z prac Wlkp. Okręgowej Izby Aptekarskiej 5 Posiedzenia Wlkp. ORA 5 Posiedzenia Prezydium Wlkp. ORA 6 Działania NRA

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111)

WESOŁYCH ŚWIĄT! ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 NR 5 (111) NR 5 (111) ISSN 1426-9558 Listopad - Grudzień 2013 Boże Narodzenie to święto miłości to czas pojednania czas dziecięcej radości! to czas na prezenty pod choinką schowane to piękne kolędy przy stole śpiewane

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA MOIM ZDANIEM Czas na zmiany... 1 ZJAZD KRAJOWY VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych sprawozdanie... 2-3 NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Pierwsze posiedzenie NRPiP VI kadencji... 4-5 Okręgowa

Bardziej szczegółowo

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE skutki ustawy antyaborcyjnej RAPORT WRZESIEŃ 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Nowickiej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federacja uzyskała Specjalny Status

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo

Wraca 203. Pamiętniki. rozstrzygnięcie konkursu

Wraca 203. Pamiętniki. rozstrzygnięcie konkursu 6 2004 Wraca 203 Pamiętniki rozstrzygnięcie konkursu 2 nr 6 (161) czerwiec 2004 wwwgazetalekarskapl REKLAMA Biorą czy dają? Urządzeniem, któremu u progu XXI w przepowiada się zawrotną karierę, jest maleńki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179. USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179. USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/30 Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 113, poz. 657,

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Społeczny Komitet Ratowników Medycznych. Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego

Społeczny Komitet Ratowników Medycznych. Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego Społeczny Komitet Ratowników Medycznych Proponowane rozwiązania dotyczące zawodu ratownika medycznego Spis treści: Wprowadzenie.. 2 Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego wraz ze zmianami w przepisach

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Michalak Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2011 (34) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 5 (198) Maj 2009 Moje fascynacje... 2 Nasze aptekarskie sprawy... 3 Nowelizacja przepisów regulujących roszczenia odszkodowawcze... 4 Zmiany w Kodeksie

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 9 (190) wrzesień 2008 Moje fascynacje... 2 Opinia NIA o nowych limitach... 3 Interwencja w sprawie aptek szpitalnych... 6 Interwencja NIA dot. projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2002 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2002 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2002 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo