PROSTOWNIKI FALOWNIKI ZASILACZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSTOWNIKI FALOWNIKI ZASILACZE"

Transkrypt

1 PROSTOWNIKI FLOWNIKI ZSILCZE

2 Firma MEDCOM Sp. z.. pwstała w rku W pierwszych dwóch latach prdukcja kncentrwała się na urządzeniach dla medycyny i UPS-ach dla kmputerów. W rku 1990 firma rzpczęła prdukcję urządzeń energelektrnicznych dla energetyki, przemysłu i wjska. Oferta była stpniw rzszerzana tak, że becnie firma feruje pwyżej 150 typów urządzeń, przeznaczając znaczną część prdukcji na eksprt. Z niewielkiej 4-sbwej firmy, MEDCOM przekształcił się w przedsiębirstw, zdbywające uznanie w kraju i za granicą, dzięki bardz nwczesnym i charakteryzującym się wyską niezawdnścią urządzenim. MEDCOM 2 Biur Handlwe Wszystkie prdukwane urządzenia są rezultatem własnych pracwań technicznych a pdstawwa działalnść prdukcyjna firmy jest skupina w kilku dziedzinach: bezprzerwwe zasilanie dbirników C i DC kmpensacja dkształceń prądu, pwdwanych przez dbirniki nieliniwe mnitrwanie systemów zasilania bezprzerwweg urządzenia specjalne dla przemysłu brnneg urządzenia energelektrniczne dla trakcji Siedziba główna MEDCOM Histria 1988 Załżenie firmy w Warszawie 1989 Opracwanie UPS małej mcy d zasilania kmputerów 1990 Uruchmienie prdukcji UPS ff-line mcy 16KV dla szpitali 1991 Uruchmienie prdukcji UPS n-line 1992 Pierwsze zasilacze bufrwe w technlgii IGBT 1993 Opracwanie systemu zasilania bezprzerwweg w technlgii fail-safe 1994 Pierwsze zasilacze w technlgii IGBT mcy pnad 100KW 1995 Opracwanie pierwszeg filtru aktywneg 1996 Pierwsza przetwrnica klejwa w technlgii IGBT 1997 Uzyskanie certyfikatu wjskweg dla zasilaczy 1998 Uzyskanie certyfikatu ISO Opracwanie wsuwki C/DC mcy 30kW 2000 Opracwanie falwnika 1000kV, pracująceg w układzie filtru aktywneg 2001 Przyznanie przez Prezydenta Rzeczypsplitej Plskiej Nagrdy Gspdarczej 2002 Uruchmienie prdukcji szybkich łączników bezstykwych serii SS/SSN/SST/SSTN 2003 Uruchmienie prdukcji przetwrnic klejwych dużej mcy zgdnych z UIC 2004 Uruchmienie prdukcji falwników napędwych mcy d 1200kW

3 1997: Złty Medal 69 Międzynardwych Targów Pznańskich dla Zasilaczy bufrwych serii ZB Medal Prezesa SEP dla Miernika Dziemienia MD : tytuł LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w grupie małych i średnich przedsiębirstw Medal Międz. Targów ENEX'98 dla Bezstykwych Łączników Prądu Przemienneg SS i SST 1999: Medal Międzynardwych Targów ENERGETB'99 dla Filtru ktywneg F-2000 Medal Międzynar. Targów ENEX'99 dla Systemu Zasilania Ptrzeb Własnych SZPW Nagrda Międzynar. Targów TRKO'99 dla Statycznej Przetwrnicy Trakcyjnej PSM-25 Nagrda Premiera RP - Plski Prdukt Przyszłści 1999 dla Filtru ktywneg F : Nagrda Gspdarcza Prezydenta Rzeczypsplitej Plskiej dla Najlepszeg Małeg Plskieg Przedsiębirstwa 2002: Złty Medal 74 Międzynardwych Targów Pznańskich dla Szybkich Łączników Bezstykwych serii SS/SST Medal Prezesa SEP dla Energetycznych Filtrów ktywnych serii F i F-3 Wyróżnienie Międzynardwych Targów ENERGETB'2002 dla Zasilaczy Bufrwych Dużej Mcy serii ZB EUROPRODUKT 2002 dla Filtrów ktywnych serii F i F-3 tytuł GZELI BIZNESU : Tytuł Gazeli Biznesu 2003 (ranking Pulsu Biznesu 2003) Wyróżnienie w knkursie im prf. Czesława Jawrskieg (TRKO' 2003) dla Wielsystemwej Statycznej Przetwrnicy Klejwej PSM-50W Wyróżnienie za ekspzycję targwą na targach TRKO 2003 Wyróżnienie 16 Międzynardwych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETB 2003 dla Szybkich Łączników Bezstykwych serii SS/SSN/SST/SSTN Puchar ENERGETYKI za najciekawszą aranżację stiska na targach ENERGETB' : Znak Prmcyjny Izby Gspdarczej Przemysłu Elektrtechniczneg na Szybkie Łączniki Bezstykwe serii SS/SSN/SST/SSTN Wyróżnienie 17. Międzynardwych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETB 2004 dla Falwników d zasilania rezerwweg serii FM / FPM / FPTM MEDCOM zatrudnia aktualnie 58 pracwników, ściśle współpracując ze specjalistycznymi firmami zewnętrznymi (warsztat mechaniczny, prdukcja bwdów drukwanych, prdukcja transfrmatrów). Struktura firmy jest dstswana d wymgów nrmy ISO 9001:2001 nr certyfikatu PL-298/2/2002, przy czym mżna wydrębnić cztery pdstawwe działy: Badania i Knstrukcje, Prdukcja, Serwis raz Marketing i Sprzedaż. Schemat rganizacyjny MEDCOM sp. z.. 3

4 pzstali energetyka Urządzenia firmy MEDCOM są głównie kierwane d resrtów energetyki, brny nardwej, transprtu i przemysłu raz na eksprt. eksprt 19,3% 5% 20,5% Na rysunku jest przedstawina struktura sprzedaży w rku ,9% 17,6% 20,7% transprt wjsk przemysł Obrty nett w latach i prgnza na 2005 r. Mapa eksprtu 4 Kanada US Meksyk Izrael Włchy Łtwa Belgia Szwecja Ukraina Węgry Szwajcaria Irlandia Nrwegia

5 GWRNCJ Jednym z efektów wprwadzenia systemu zarządzania jakścią ISO9001:2001 jest przedłużenie kresu gwarancji na standardwe prdukty d 36 miesięcy. Niezależnie d wprwadzenia dłuższeg kresu gwarancji ilść reklamacji pzstała na bardz niskim pzimie. Firma dyspnuje bardz sprawnymi zespłami uruchmieniw-serwiswymi, które działają w systemie całdbwym w kresie całeg rku SERWIS, SZKOLENI MEDCOM rganizuje szklenia serwiswe dla służb eksplatacyjnych użytkwników urządzeń prdukwanych w firmie. Pdczas szkleń, prócz mawiania zasad eksplatacji i diagnstyki raz przeprwadzania ćwiczeń praktycznych, są również przekazywane bieżące infrmacje na temat nwych wyrbów raz przedstawiane trendy rzwjwe w energelektrnice. Niezależnie d szkleń serwiswych są również rganizwane seminaria techniczne dla prjektantów i użytkwników systemów zasilania gwarantwaneg (zarówn w siedzibie firmy jak i w zaintereswanych instytucjach). 5

6 6URZĄDZENI ZSILJĄCE ZSILCZE BUFOROWE Mduł ZB220DC100 Pdstawwe parametry: Zakres mcy: Zakres napięć: Zakres prądów: 1,2kW 300kW 24V 220V Zasilanie napięciem stałym jest tradycyjnym spsbem zasilania urządzeń, które muszą pracwać w spsób ciągły, niezależnie d zaników napięcia w sieci energetycznej. Urządzenia przeznaczne d zasilania bwdów napięcia stałeg stanwią znaczącą grupę wyrbów prdukwanych w firmie MEDCOM. Należą d niej zasilacze bufrwe, przystswane d współpracy z bateriami akumulatrów raz przetwrnice DC/DC, umżliwiające zasilanie dbirników innym napięciu znaminwym niż napięcie baterii pdtrzymującej jeg pracę. Urządzenia dla układów zasilania napięciem stałym, ferwane przez MEDCOM, stanwią już pewien standard w energetyce i przemyśle zainstalwan pwyżej 7000 zasilaczy i przetwrnic naszej firmy. Prdukwany jest również cały szereg urządzeń pmcniczych, niezbędnych d realizacji niezawdnych systemów zasilania. Są t np. mierniki dziemienia, mduły pmiaru napięcia, raz separatry DCDC, umżliwiające łączenie systemów bateryjnych dla uzyskania rezerwwania zasilania, przy jednczesnym zapewnieniu galwanicznej izlacji między płącznymi systemami. Są pdstawwymi (łącznie z baterią) wymagań dbircy (np. termiczna urządzeniami w systemach krekcja napięcia ładwania, pmiar gwarantwaneg zasilania ładunku baterii, pmiar ciągłści dbirników napięcia stałeg. bwdu baterii, tryb szybkieg Zapewniają bardz dbrą stabilizację napięcia na zaciskach baterii, które mże być autmatycznie krygwane w zależnści d temperatury baterii. Zasilacze są dprne na przeciążenia i zwarcia na Panel mnitrujący system zasilania DC wyjściu, raz zapewniają bardz ładwania baterii, interface RS232, niski pzim tętnień napięcia kmputer kmunikacyjny dla wyjściweg raz bardz niskie dstswania prtkółu łącza wahania napięcia w przypadku kmunikacyjneg d systemu skkwej zmiany bciążenia. mnitrwania wykrzystywaneg Oferwanych jest bardz wiele pcji przez użytkwnika). wypsażenia zasilacza, umżliwiających dstswanie urządzenia d indywidualnych

7 Płyta człwa zasilacza bufrweg ZB z panelem mnitrującym Sprawnść ZB220DC100 sprawnść 0,98 0,97 0,96 0,95 Serie 1 0,94 0,93 0,92 0, mc wyjściwa Sprawnść ZB220DC100 System zasilania DC NPIĘCIEM STŁYM Tętnienia napięcia wyjściweg (200mV/div) Odpwiedź impulswa % In Odpwiedź impulswa % In PRZETWORNICE DC/DC Z uwagi na włączanie urządzenia pmiędzy baterię i dbirniki ( innym napięciu niż bateria) przetwrnice DCDC dla zwiększenia niezawdnści zasilania są standardw wyknywane jak urządzenia z redundancją raz równmiernym bciążeniem mdułów wchdzących w skład przetwrnicy. Zapewnina jest równcześnie galwaniczna izlacja wejście/wyjście, bardz dbra stabilizacja napięcia raz zabezpieczenie d zwarć i przeciążeń na wyjściu. Pdstawwe parametry: Zakres mcy: 0,36kW 12kW Napięcia we/wy: 220V, 110V, 48V, 24V Zakres prądów:

8 URZĄDZENI DL UKŁDÓW 8 Wiele dbirników C cechuje wrażliwść na wahania lub zakłócenia przepięciwe napięcia sieciweg jak również zdarzające się przerwy w zasilaniu. W takich sytuacjach najlepszym rzwiązaniem jest zastswanie falwnika, dstarczająceg stabilizwane i pzbawine zakłóceń, jednfazwe alb trójfazwe napięcie 50Hz. Falwnik współpracujący z dpwiedni dbraną baterią akumulatrów zapewnia również eliminację przerw w zasilaniu dbirników. W przypadku bardz dpwiedzialnych dbirników należy stswać systemy zasilania z redundancją, zapewniające ciągłść zasilania nawet w przypadku uszkdzenia się jedneg z blków systemu. Realizację takich systemów umżliwiają współpracujące z falwnikami szybkie łączniki bezstykwe (static switch). Rsnąca ilść dbirników charakteryzujących się nieliniwym pbrem prądu stwarza craz większe prblemy, związane z becnścią harmnicznych prądu i napięcia rsną straty przesyłwe raz wzrasta ilść awarii urządzeń elektrycznych i linii zasilających. Dla eliminacji harmnicznych prądu należy stswać jednfazwe lub trójfazwe energetyczne filtry aktywne. 71BRU10 71BR10 Pdstawwe parametry: Zakres mcy: Napięcia: 1kV 200kV 230V, 3x400V Zakres prądów: 4,5 300 THDu: < 3% Prąd zwarcia: G1 Inverter -aut T -test B -bypass T 120VC 60Hz SKKD V1 CB80 TR1 transfrmer FUSE 80 V1 SKKT B 120VC 60Hz Put=1,5kW Sin=8kV 120VC 60Hz K1 SWITCHOVER T B Put=8kW Fn CB80 Q V m U/I Schemat systemu zasilania C K1 SWITCHOVER SKKD V2 V2 SKKT x In (6 x In, seria "Z") FLOWNIKI Falwniki serii FM, FPM i FPTM umżliwiają zasilanie jednfazwych alb trójfazwych dbirników C stabilizwanym napięciem pzbawinym zakłóceń. Mgą być zasilane z sieci napięcia stałeg, napięcia zmienneg lub przy zastswaniu bydwu rdzajów źródeł zasilania. Specjalne wyknanie falwników (tzw. seria "Z") charakteryzuje się zwiększną wartścią prądu zwarcia, c w przypadku wielu zasilanych bwdów pzwala na szybkie zadziałanie bezpiecznika i selektywne dłączenie bwdu, w którym wystąpił zwarcie. Falwniki jednfazwe są wyknywane standardw w zakresie mcy d 1kV d 60kV a trójfazwe d 3kV d 250kV. System zasilania C

9 Łącznik typu Static Transfer Switch SSTN400C63 rack Pdstawwe parametry: Zakres mcy: 4kV 690kV Napięcia: 230V, 3x400V Zakres prądów: Czas przełączania: Przeciążalnść: < 4ms (przy liniach zsynchrnizwanych) 1500% / 20ms Energetyczne filtry aktywne serii F i F3 są przeznaczne d kmpenswania dkształceń (wyższych harmnicznych) prądów, Pdstawwe parametry: Zakres mcy: Filtr aktywny F-3-30k 3kV 1000kV (mc kmpenswana) Napięcia: 230V, 3 x 400V, 3x15kV ŁĄCZNIKI BEZSTYKOWE (static switch) Łączniki bezstykwe umżliwiają bardz szybkie przełączanie bwdów napięcia przemienneg (jednfazwych lub trójfazwych), bez generwania łuku elektryczneg (zakłóceń elektrmagnetycznych). Przy zsynchrnizwanych napięciach charakteryzują się ne czasem przełączania pniżej 4ms, a przy przełączeniu serwiswym nawet pniżej 0,1ms. Psiadają bardz dużą przeciążalnść prądwą (1500%/20ms) raz jedncześnie są wypsażne w chrnniki, eliminujące przepięcia XO2:PE zagrażające dbirnikm. Współpracując z falwnikami umżliwiają szybkie przełączanie zasilania na linię rezerwwą jak również realizację systemów zasilania z redundancją. Łączniki są wyknywane standardw w zakresie prądów d 15 d LINI LINI B LINI LINI B LINI LINI B XO1:PE XO3:PE ENERGETYCZNE FILTRY KTYWNE pbieranych z sieci zasilającej przez dbirniki nieliniwych charakterystykach prądwnapięciwych. ddatkw zmniejsza bciążenie przewdu zerweg i symetryzuje bciążenie pszczególnych faz. Filtry mgą być Schemat blkwy filtru dłączane L1 i S i 0 równlegle d N ODBIORCY LRMY dbirnika nieliniweg i f SYGNLIZCJ BLOK zarówn w sieciach jednfazwych jak i trójfazwych, kmpensując zawartść harmnicznych prądu (THDi) w sieci zasilającej d pzimu pniżej 5%. W sieciach trójfazwych ELEKTRONIKI C f zastswanie filtru Schemat blkwy i scylgramy przebiegów filtru F-2000 K1:0 XO1:N L10 K4:0 U10 O10 O30 O20 K3:0 L20 XO3:N K5:0 U20 XO2:N K2:0 K1:1 XO1:L1 L11 K4:1 U11 O11 O31 O21 K3:1 L21 CT1 XO3:L1 WYJŚCIE STS WYJŚCIE STS WYJŚCIE STS K5:1 U21 XO2:L1 K2:1 ZSILNI NPIĘCIEM ZMIENNYM 9

10 KOMPLEKSOWE SYSTEMY ZSILNI POTRZEB WŁSNY Kmplekswe systemy zasilania zapewniają przy współpracy z baterią akumulatrów gwarantwane zasilanie bwdów C i DC raz z reguły są wypsażane w aparaturę zabezpieczającą dla bwdów wyjściwych, w knfiguracji wymaganej przez dbircę. Są zestawiane z zasilaczy bufrwych, przetwrnic DC/DC, falwników, łączników bezstykwych i pmcniczej aparatury pmiarw-kntrlnej. W zależnści d zainstalwanej mcy i knfiguracji systemu, są mntwane w jednej budwie lub w zestawie szaf wlnstjących. 10 Kmplekswy system zasilania ptrzeb własnych

11 11 71BUC10 71BUC20 71BUC50 120VC 60Hz 120VC 60Hz 71BRU10 71BR10 120VC 60Hz T B T B -aut T -test B -bypass 71BT10 71BU10 3x480VC 60Hz +/-15% 71BTL10 24VDC 24VDC 24VDC 71BUG10 71BU0 71BTQ10 71BTR10 71BUE10 24VDC 71BUL10 71BTS10 48VDC SOFT STRT Put=8,5kW Put=32kW Put=4,1kW Put=1,4kW Sin=8kV Pin=11kW Put=9kW Put=1,4kW Pin=7,5kW Put=56kW 71BUB10 Put=1,5kW Put=0,8kW Put=4,1kW Put=9kW Put=1,4kW 71BTT10 71BUM10 Put=0,8kW Put=56kW 71BTM10 3x480VC 60Hz +/-15% Pin=7,5kW Put=32kW Put=8kW Put=1kW Put=1,5kW 24VDC 24VDC 3x480VC 60Hz +/-15% 3x480VC 60Hz +/-15% 48VDC 48VDC 48VDC 71BT10GS100 71BTB10 71BTB10GS100 CB80 V P01 60V 60 VOLT. RELY MPN CB300 K1 SWITCHOVER G1 DC/DC Cnverter FUSE 80 ERTH FULT METER MD G3 DC/DC Cnverter 3 K13 P CB60 Q4 CB125 P G2 DC/DC Cnverter F3 K6 F2 K6 Fn G1 DC/DC Cnverter K6 G2 Battery charger VOLT. RELY MPN G2 DC/DC Cnverter U/I 0-150V m 60 F2 60 U/I 0-24V m CB225 VOLT. RELY MPN-1 CB300 Fn 1 K13 G3 Battery charger CB80 VOLT. RELY MPN K13 Fn V P02 40V G3 DC/DC Cnverter K6 CB300 CB300 Q2 CB125 VOLT. RELY MPN-1-48 Fn VOLT. RELY MPN-1-24 Q1 CB100 QO1 125 V2 SKKT QO1 125 G1 Inverter V P02 40V F00 V P02 150V P V1 SKKT U/I 0-24V m V P02 150V 600 Q02 CB80 U/I 0-150V m CB60 F2 K6 P Fn Q3 CB125 U/I 0-24V m CB35 P CB80 P F3 60 CB150 G2 DC/DC Cnverter 2 K13 U/I 0-24V m ERTH FULT METER MD G1 Battery charger Fn U/I 0-150V m G3 DC/DC Cnverter Q3 CB125 Fn F00 CB400 G1 DC/DC Cnverter F2 60 VOLT. RELY MPN Fn K13 CB125 P F00 F3 60 G3 Battery charger CB125 V1 SKKD V P01 60V G2 Battery charger F00 CB150 G2 DC/DC Cnverter V01 SKKD500 V01 SKKD450 TR1 transfrmer Q4 CB125 Q1 CB100 Q2 CB125 V P03 40V F3 K6 VOLT. RELY MPN-1-48 V P02 150V V2 SKKD ERTH FULT METER MD V02 SKKD450 CB35 G1 Battery charger G3 DC/DC Cnverter V02 SKKD500 G1 DC/DC Cnverter K1 SWITCHOVER P K13 B1 BTTERY 600h B1 BTTERY 600h CH Przykładwe rzwiązanie kmpleksweg systemu zasilania ptrzeb własnych

12 Firma MEDCOM jest d wielu lat prducentem urządzeń energelektrnicznych przeznacznych dla trakcji elektrycznej. Są t m.in. statyczne przetwrnice trakcyjne, systemy zasilania bwdów samczynnej blkady liniwej raz przetwrnice świetleniwe. Statyczne przetwrnice trakcyjne serii PSM są urządzeniami przeznacznymi d przetwarzania stałeg napięcia sieci trakcyjnej na napięcia stałe i przemienne, stswane d zasilania Zastswania: PSM-5, PSM-14 PSM N tram 116N tram Mduł przetwrnicy PSM-5 URZĄDZENI 12 Pdstawwe parametry: Zakres mcy: Zakres napięć we: Zakres napięć wy: 5 17kW VDC, 26 42VDC, 230VC, 3 x 400VC Systemy zasilania bwdów samczynnej blkady liniwej składają się z UPS-2000 rzmieszcznych wzdłuż szlaku klejweg raz urządzenia, które synchrnizuje i nadzruje ich pracę. Mduł przetwrnicy PSM-17 Pdstawwe parametry: Mc bciążenia: Napięcie wy: 1,5kV 3 x 400VC Czas pdtrzymania: d 10h Synchrnizacja: d 30 jednstek UPS Zasilacz bezprzerwwy UPS2000

13 elektrycznych instalacji w wagnach lub lkmtywach. Charakteryzują się bardz dużą niezawdnścią przy wyskich pzimach narażeń mechanicznych i klimatycznych. Przetwrnice są wyknywane jak jedn- lub wiel-systemwe, dstswane bądź d napięcia stswaneg w warunkach krajwych (3kV lub 600V), alb d wszystkich napięć stałych i przemiennych, występujących w eurpejskich, klejwych sieciach trakcyjnych. Zastswania: PSM-6k5W wagny sbwe (wszystkie systemy UIC) Mduł przetwrnicy PSM-45W Mduł przetwrnicy PSM-12 TRKCYJNE PSM-12 PSM-16 PSM-25W PSM-33W PSM-45W PSM-50W PSM-80 zasilanie klimatyzacji lkmtywy Zespół trakcyjny EN-57 wagny restauracyjne, wagny lux (wszytkie systemy UIC) wagn restauracyjny (systemy C) klimatyzwany wagn restauracyjny (3000VC/DC) wagn klimatyzwany lux (wszystkie systemy UIC VC) lkmtywa ET-22 Mduł przetwrnicy PSM-50W Pdstawwe parametry: Zakres mcy: Zakres napięć we: Zakres napięć wy: 6,5 80kW 1 3kVDC, 1 3kVC VDC, 230VC, 3 x 400VC Mduł przetwrnicy PSM-25W Wagnwe przetwrnice świetleniwe serii PPP przetwarzają stałe napięcie 110V na napięcie zmienne 230 V / 50 Hz (500 Hz), dstswane d zasilania instalacji świetleniwej w wagnach. Pdstawwe parametry: Napięcie we: 110VDC Napięcie wy: 230 VC, 50 Hz (500 Hz) Prąd wy: 13 Zakres temperatur: -40 C +50 C Przetwrnica świetleniwa PPP

14 SYSTEMY MONI Mnitrwanie systemów zasilania gwarantwaneg zapewnia ciągły nadzór nad pracą urządzeń systemu, c prócz bieżącej kntrli pzwala z wyprzedzeniem identyfikwać nieprawidłwści, mgące przyczynić się d pwstania awarii. Mnitrwanie szczególnie dtyczy baterii akumulatrów, które dla uzyskania znaminwej żywtnści pwinny pracwać w warunkach kreślnych przez prducenta. Okn knfiguracyjne parametrów baterii (RPB-2, prgram B-mn) Dla mnitrwania baterii są prdukwane mikrprcesrwe rejestratry serii RPB, które prócz pmiarów raz rejestracji parametrów pracy baterii, bliczają użytkwą trwałść baterii, uwzględniającą temperaturę baterii raz ilści cykli rzładwania. Zarejestrwane parametry lub wyniki bliczeń mgą być dczytywane przy wykrzystaniu wyświetlacza LCD lub łącza RS232 (laptp, zdalny system mnitrwania). 14 Wszystkie urządzenia prdukcji MEDCOM, wykrzystywane d realizacji układów zasilania gwarantwaneg, są przystswane d bezpśredniej współpracy z systemem mnitrwania SCNER-E i SCNER - EI. W przypadku inneg systemu nadzru, łącza kmunikacyjne urządzeń mgą być dłączane przy wykrzystaniu mdułów MKK-5 lub MKK-6, które przetwarzają wewnętrzny prtkół urządzenia na bwiązujący w systemie, w którym n pracuje. Test baterii (RPB-7)

15 TOROWNI BTERI RS-232 GSM Urządzenie RPB-7, prócz funkcji rejestratra pracy rzdzielni prądu stałeg (z baterią akumulatrów) spełnia funkcje sterujące, gdyż dzięki dwustanwym wyjścim i wprwadzanym algrytmm mże sterwać pracą łączników w stanach awaryjnych lub knserwacyjnych. RPB mdem Scaner-E B-mn Mżliwści kmunikacyjne rejestratrów pracy baterii serii RPB parametr RPB2 RPB-3 RPB-24 RPB-7 pmiar napięcia pmiar tętnien napięcia tak tak tak tak pmiar prądu pmiar ładunku tak tak tak tak pmiar temperatury tak tak tak tak wejścia dwustanwe 8 48 wyjścia dwustanwe pmiar dziemienia tak RS232 tak tak tak tak Ogólna charakterystyka rejestratrów pracy baterii serii RPB 15

16 NOWE TECHNOLOGIE 16 Wiele czynników wpływa na nwczesnść i bardz wyską jakść prdukwanych w firmie MEDCOM urządzeń. Są t: stała współpraca z przemysłem brnnym, stawiającym bardz wyskie wymagania dtyczące zarówn parametrów elektrycznych jak i dprnści urządzeń na narażenia mechaniczne (wstrząsy, udary, wibracje) raz klimatyczne (praca w szerkim zakresie temperatur, zmian temperatur, wilgtnści), stały kntakt z branżwymi instytutami raz Plitechniką Warszawską (znaczna część knstruktrów jest pracwnikami Plitechniki), stswanie zaawanswanych metd symulacji kmputerwej, bieżący kntakt kadry knstruktrskiej z najnwszymi technlgiami i pdzespłami realizwany między innymi przy wykrzystaniu internetu, bardz dbrze wypsażne stanwiska badawcze, krzystanie wyłącznie z wyskiej klasy pdzespłów d renmwanych prducentów, stała kntrla jakści zgdnie z prcedurami ISO9001:2001, współpraca z człwymi prducentami kmpnentów w zakresie nwych pracwań pdzespłów Niezależnie d siągnięteg pzimu jakści raz zakresu ferwanych urządzeń, w firmie są stale prwadzne badania labratryjne, symulacje kmputerwe raz analizy naukwe i techniczne, dla usprawniania rzwiązań technicznych raz ciągłeg rzszerzania listy ferwanych wyrbów. Dla realizacji tych zamierzeń niezwykle ważny jest stały kntakt z użytkwnikami urządzeń, którzy przekazując nam swje uwagi i pstulaty, przyczyniają się d wyskieg standardu wyrbów firmy MEDCOM.

17 CERTYFIKTY Prdukwane urządzenia niezależnie d badań i testwania w firmie i w Plitechnice Warszawskiej są testwane zarówn w kraju (ENERGOPOMIR Gliwice) jak i za granicą (Hungarian Institute fr Testing and Certificatin f Electrical Equipment). Z uwagi na duży udział eksprtu d krajów zachdnich, urządzenia psiadają certyfikaty UL (US) raz CS (Kanada). CERTYFIKT SYSTEMU ZPEWNIENI JKOŚCI WG NORMY ISO 9001 CERTYFIKTY 17

18 LIST REFERENCYJN ZSILCZY BUFOROWYCH I FLOWNIKÓW Urządzenia prdukwane przez naszą firmę są d 10 lat instalwane w najważniejszych biektach energetycznych i przemysłwych a także w klejnictwie, wjsku raz służbie zdrwia (łącznie kilka tysięcy instalacji). Bardz wyska jakść i niezawdnść prdukwanych urządzeń, dstswanie parametrów i wypsażenia d ptrzeb użytkwnika raz bardz sprawny serwis, zapewniają nam mżliwść wielletnich kntaktów ze stałymi dbircami raz ciągłe pwiększanie się listy kntrahentów. Na przedstawinej niżej liście są umieszczeni niektórzy dbircy naszych zasilaczy i falwników. 18 Elektrwnie i Elektrciepłwnie Elektrwnia JWORZNO Elektrwnia BEŁCHTÓW Elektrwnia HLEMB Elektrwnia KOZIENICE Elektrwnia ŁGISZ Elektrwnia ŁZISK Elektrwnia OPOLE Elektrwnia POŁNIEC Elektrwnia RYBNIK Elektrwnia TURÓW Zespół Elektrwni DOLN ODR Zespół Elektrwni OSTROŁĘK Zespół Elektrwni PĄTNÓW-DMÓW-KONIN Zespół Elektrwni WROCŁW Zespół Elektrwni Wdnych DYCHÓW Zespół Elektrwni Wdnych NIEDZIC Elektrciepłwnia BĘDZIN Elektrciepłwnia GORZÓW Elektrciepłwnia TYCHY Elektrciepłwnie WRSZWSKIE Zespół Elektrciepłwni BIELSKO-BIŁ Zespół Elektrciepłwni BYDGOSZCZ Zespół Elektrciepłwni ŁÓDŹ Zespół Elektrciepłwni WYBRZEŻE Zakłady Energetyczne, Rejny Energetyczne Plskie Sieci Elektrenergetyczne Rejn Wyskich Napięć CHORZÓW Beskidzka Energetyka Będziński Zakład Elektrenergetyczny ENERG Gdańska Krpracja Energetyczna Energetyka Kaliska Energetyka Pznańska Górnśląski Zakład Elektrenergetyczny LUBZEL Zakład Energetyczny LUBLIN Łódzki Zakład Energetyczny Rzeszwski Zakład Energetyczny Stłeczny Zakład Energetyczny STOEN Zakład Energetyczny BIŁYSTOK Zakład Energetyczny BYDGOSZCZ Zakład Energetyczny CZĘSTOCHOW Zakład Energetyczny GORZÓW Zakład Energetyczny JELENI GÓR Zakład Energetyczny KOSZLIN Zakład Energetyczny KRKÓW Zakład Energetyczny LEGNIC Zakład Energetyczny Łódź Teren Zakład Energetyczny OLSZTYN Zakład Energetyczny OPOLE Zakład Energetyczny PŁOCK Zakład Energetyczny SŁUPSK Zakład Energetyczny SZCZECIN Zakład Energetyczny TORUŃ Zakład Energetyczny WŁBRZYCH Zakład Energetyczny WRSZW-TEREN Zakład Energetyczny WROCŁW Zakład Energetyczny ZIELON GÓR ZEORK SKRŻYSKO KMIENN Przemysł, Klej, Służba Zdrwia i inne BB CENTRUM BB INDUSTRY BB ZMECH BB UTOMTYK Łódź BB ELBUD Kraków BB ZWR Warszawa BB INSTL Wrcław GH Kraków LSTOM Knstal Chrzów PEN S SKOM Sp. z.. Gliwice Bank Przemysłw Handlwy BTER Sp. z. Warszawa BPI POLDHM Warszawa Cementwnia GÓRŻDŻE Ople Cementwnia OŻRÓW

19 Centralny Szpital Kliniczny kademii Medycznej Warszawa Centrum Techniki Okrętwej Gdańsk CNPE Wrcław DEWOO FSO DEWOO MOTOR POLSK Lublin DELT POWER Warszawa E.M.U. Sp. z.. ELBUD IMPEX ELBUD Gdańsk Hlding ELBUD Lublin ELBUD Pznań ELBUD Warszawa ELEKTRO - TIM S Wrcław ELEKTROBUDOW Bełchatów ELEKTROBUDOW Gdańsk ELEKTROBUDOW Jawrzn ELEKTROBUDOW Katwice ELEKTROBUDOW Knin ELEKTROBUDOW Płck ELEKTROBUDOW Pznań ELEKTROBUDOW Warszawa Elektrciepłwnia JNIKOSOD Janikw ELEKTROMONTŻ 1 Katwice ELEKTROMONTŻ 2 Katwice ELEKTROMONTŻ Gdańsk ELEKTROMONTŻ Knin ELEKTROMONTŻ Kraków ELEKTROMONTŻ Lublin ELEKTROMONTŻ Łódź ELEKTROMONTŻ Pznań ELEKTROMONTŻ Rzeszów ELEKTROMONTŻ Szczecin ELEKTROMONTŻ Warszawa ELEKTROMONTŻ Wrcław ELM Kraków ELTECH Częstchwa ELTECH Pznań ELTER Gdańsk ENERGOPRTUR Katwice ETC Ostrwiec Świętkrzyski HUT BNKOW HUT BTORY Chrzów HUT CEDLER HUT CZĘSTOCHOW HUT KTOWICE INFONET GZE Sp. z.. KRENT Lublin KGHM POLSK MIEDŹ Zakłady Górnicze LUBIN KGHM POLSK MIEDŹ Zakłady Górnicze POLKOWICE KGHM POLSK MIEDŹ Zakłady Górnicze RUDN Klinika Chirurgii Serca, Kraków Kpalnia Węgla Brunatneg KONIN Kpalnia Węgla Kamienneg KZIMIERZ- JULIUSZ Kpalnia Węgla Kamienneg SZCZYGŁOWICE Kpalnia Węgla Kamienneg ŚLĄSK KZiT Pznań KZ Kraków Mennica Państwwa Warszawa ORLEN Plski Kncern Naftwy Płck P.P. Prty Ltnicze P.P.U. ELMONTŻ Białe Błta k/bydgszczy Pałac Kultury i Nauki Warszawa Państwwy Szpital Kliniczny Częstchwa Państwwy Szpital Kliniczny Jelenia Góra Państwwy Szpital Kliniczny Kraków Państwwy Szpital Kliniczny Mielec Państwwy Szpital Kliniczny Płck PKP Białystk PKP Gdańsk PKP Kluszki PKP Ssnwiec PKP Warszawa Zachdnia PKRE Warszawa POLBT SERWIS Wałbrzych Plitechnika Warszawska Instytut Elektrenergetyki PROMX Telewizja Kablwa Przemysłwy Instytut Telekmunikacji Warszawa RFKO Racibórz Rafineria CZECHOWICE Rafineria GDŃSK Rafineria JSŁO Rafineria JEDLICZE SIRKOPOL Tarnbrzeg SCHNEIDER ELECTRIC POLSK SIRKOPOL Tarnbrzeg SILTEC Gdańsk SILTEC Wrcław Śląskie Centrum Kardilgii Zabrze TELEKOMUNIKCJ POLSK S TELZS Szczecinek Wjskwe Zakłady Elektrniczne Zielnka Wrcławskie Zakłady Zielarskie HERBPOL S WZR RDWR Warszawa Zakłady ztwe NWIL Włcławek Zakłady ztwe Tarnów Zakłady Chemiczne OŚWIĘCIM Zakłady Chemiczne POLICE Zakłady Górnicze TRZEBIONK Zakłady Mechaniczne GORZÓW Zakłady Kkswnicze ZDZIESZOWICE ZNTK Mińsk Mazwiecki 19

20 2005 MEDCOM FF 01/05 PL Medcm Sp. z.. ul. Barska 28/ Warszawa tel. +48(22) , , faks +48(22) , website: ' 2005 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzezne

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI... 3 2. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE... 6 3. TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE... 8 3.1 Wymagania gólne... 8 3.2 Wypsażenie... 8 3.3 Wymagania dtyczące

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracwnia prjektwa Wyknawstw rbót budwlanych Prdukcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjnwanie kruszyw Zarządzanie i pśrednictw nieruchmściami 97-500 Radmsk,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał zawarty w katalogu ma charakter informacyjny. Ze względu na ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć technologicznych, nasze produkty mogą ulegać modyfikacjom.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo