PROSTOWNIKI FALOWNIKI ZASILACZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSTOWNIKI FALOWNIKI ZASILACZE"

Transkrypt

1 PROSTOWNIKI FLOWNIKI ZSILCZE

2 Firma MEDCOM Sp. z.. pwstała w rku W pierwszych dwóch latach prdukcja kncentrwała się na urządzeniach dla medycyny i UPS-ach dla kmputerów. W rku 1990 firma rzpczęła prdukcję urządzeń energelektrnicznych dla energetyki, przemysłu i wjska. Oferta była stpniw rzszerzana tak, że becnie firma feruje pwyżej 150 typów urządzeń, przeznaczając znaczną część prdukcji na eksprt. Z niewielkiej 4-sbwej firmy, MEDCOM przekształcił się w przedsiębirstw, zdbywające uznanie w kraju i za granicą, dzięki bardz nwczesnym i charakteryzującym się wyską niezawdnścią urządzenim. MEDCOM 2 Biur Handlwe Wszystkie prdukwane urządzenia są rezultatem własnych pracwań technicznych a pdstawwa działalnść prdukcyjna firmy jest skupina w kilku dziedzinach: bezprzerwwe zasilanie dbirników C i DC kmpensacja dkształceń prądu, pwdwanych przez dbirniki nieliniwe mnitrwanie systemów zasilania bezprzerwweg urządzenia specjalne dla przemysłu brnneg urządzenia energelektrniczne dla trakcji Siedziba główna MEDCOM Histria 1988 Załżenie firmy w Warszawie 1989 Opracwanie UPS małej mcy d zasilania kmputerów 1990 Uruchmienie prdukcji UPS ff-line mcy 16KV dla szpitali 1991 Uruchmienie prdukcji UPS n-line 1992 Pierwsze zasilacze bufrwe w technlgii IGBT 1993 Opracwanie systemu zasilania bezprzerwweg w technlgii fail-safe 1994 Pierwsze zasilacze w technlgii IGBT mcy pnad 100KW 1995 Opracwanie pierwszeg filtru aktywneg 1996 Pierwsza przetwrnica klejwa w technlgii IGBT 1997 Uzyskanie certyfikatu wjskweg dla zasilaczy 1998 Uzyskanie certyfikatu ISO Opracwanie wsuwki C/DC mcy 30kW 2000 Opracwanie falwnika 1000kV, pracująceg w układzie filtru aktywneg 2001 Przyznanie przez Prezydenta Rzeczypsplitej Plskiej Nagrdy Gspdarczej 2002 Uruchmienie prdukcji szybkich łączników bezstykwych serii SS/SSN/SST/SSTN 2003 Uruchmienie prdukcji przetwrnic klejwych dużej mcy zgdnych z UIC 2004 Uruchmienie prdukcji falwników napędwych mcy d 1200kW

3 1997: Złty Medal 69 Międzynardwych Targów Pznańskich dla Zasilaczy bufrwych serii ZB Medal Prezesa SEP dla Miernika Dziemienia MD : tytuł LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w grupie małych i średnich przedsiębirstw Medal Międz. Targów ENEX'98 dla Bezstykwych Łączników Prądu Przemienneg SS i SST 1999: Medal Międzynardwych Targów ENERGETB'99 dla Filtru ktywneg F-2000 Medal Międzynar. Targów ENEX'99 dla Systemu Zasilania Ptrzeb Własnych SZPW Nagrda Międzynar. Targów TRKO'99 dla Statycznej Przetwrnicy Trakcyjnej PSM-25 Nagrda Premiera RP - Plski Prdukt Przyszłści 1999 dla Filtru ktywneg F : Nagrda Gspdarcza Prezydenta Rzeczypsplitej Plskiej dla Najlepszeg Małeg Plskieg Przedsiębirstwa 2002: Złty Medal 74 Międzynardwych Targów Pznańskich dla Szybkich Łączników Bezstykwych serii SS/SST Medal Prezesa SEP dla Energetycznych Filtrów ktywnych serii F i F-3 Wyróżnienie Międzynardwych Targów ENERGETB'2002 dla Zasilaczy Bufrwych Dużej Mcy serii ZB EUROPRODUKT 2002 dla Filtrów ktywnych serii F i F-3 tytuł GZELI BIZNESU : Tytuł Gazeli Biznesu 2003 (ranking Pulsu Biznesu 2003) Wyróżnienie w knkursie im prf. Czesława Jawrskieg (TRKO' 2003) dla Wielsystemwej Statycznej Przetwrnicy Klejwej PSM-50W Wyróżnienie za ekspzycję targwą na targach TRKO 2003 Wyróżnienie 16 Międzynardwych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETB 2003 dla Szybkich Łączników Bezstykwych serii SS/SSN/SST/SSTN Puchar ENERGETYKI za najciekawszą aranżację stiska na targach ENERGETB' : Znak Prmcyjny Izby Gspdarczej Przemysłu Elektrtechniczneg na Szybkie Łączniki Bezstykwe serii SS/SSN/SST/SSTN Wyróżnienie 17. Międzynardwych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETB 2004 dla Falwników d zasilania rezerwweg serii FM / FPM / FPTM MEDCOM zatrudnia aktualnie 58 pracwników, ściśle współpracując ze specjalistycznymi firmami zewnętrznymi (warsztat mechaniczny, prdukcja bwdów drukwanych, prdukcja transfrmatrów). Struktura firmy jest dstswana d wymgów nrmy ISO 9001:2001 nr certyfikatu PL-298/2/2002, przy czym mżna wydrębnić cztery pdstawwe działy: Badania i Knstrukcje, Prdukcja, Serwis raz Marketing i Sprzedaż. Schemat rganizacyjny MEDCOM sp. z.. 3

4 pzstali energetyka Urządzenia firmy MEDCOM są głównie kierwane d resrtów energetyki, brny nardwej, transprtu i przemysłu raz na eksprt. eksprt 19,3% 5% 20,5% Na rysunku jest przedstawina struktura sprzedaży w rku ,9% 17,6% 20,7% transprt wjsk przemysł Obrty nett w latach i prgnza na 2005 r. Mapa eksprtu 4 Kanada US Meksyk Izrael Włchy Łtwa Belgia Szwecja Ukraina Węgry Szwajcaria Irlandia Nrwegia

5 GWRNCJ Jednym z efektów wprwadzenia systemu zarządzania jakścią ISO9001:2001 jest przedłużenie kresu gwarancji na standardwe prdukty d 36 miesięcy. Niezależnie d wprwadzenia dłuższeg kresu gwarancji ilść reklamacji pzstała na bardz niskim pzimie. Firma dyspnuje bardz sprawnymi zespłami uruchmieniw-serwiswymi, które działają w systemie całdbwym w kresie całeg rku SERWIS, SZKOLENI MEDCOM rganizuje szklenia serwiswe dla służb eksplatacyjnych użytkwników urządzeń prdukwanych w firmie. Pdczas szkleń, prócz mawiania zasad eksplatacji i diagnstyki raz przeprwadzania ćwiczeń praktycznych, są również przekazywane bieżące infrmacje na temat nwych wyrbów raz przedstawiane trendy rzwjwe w energelektrnice. Niezależnie d szkleń serwiswych są również rganizwane seminaria techniczne dla prjektantów i użytkwników systemów zasilania gwarantwaneg (zarówn w siedzibie firmy jak i w zaintereswanych instytucjach). 5

6 6URZĄDZENI ZSILJĄCE ZSILCZE BUFOROWE Mduł ZB220DC100 Pdstawwe parametry: Zakres mcy: Zakres napięć: Zakres prądów: 1,2kW 300kW 24V 220V Zasilanie napięciem stałym jest tradycyjnym spsbem zasilania urządzeń, które muszą pracwać w spsób ciągły, niezależnie d zaników napięcia w sieci energetycznej. Urządzenia przeznaczne d zasilania bwdów napięcia stałeg stanwią znaczącą grupę wyrbów prdukwanych w firmie MEDCOM. Należą d niej zasilacze bufrwe, przystswane d współpracy z bateriami akumulatrów raz przetwrnice DC/DC, umżliwiające zasilanie dbirników innym napięciu znaminwym niż napięcie baterii pdtrzymującej jeg pracę. Urządzenia dla układów zasilania napięciem stałym, ferwane przez MEDCOM, stanwią już pewien standard w energetyce i przemyśle zainstalwan pwyżej 7000 zasilaczy i przetwrnic naszej firmy. Prdukwany jest również cały szereg urządzeń pmcniczych, niezbędnych d realizacji niezawdnych systemów zasilania. Są t np. mierniki dziemienia, mduły pmiaru napięcia, raz separatry DCDC, umżliwiające łączenie systemów bateryjnych dla uzyskania rezerwwania zasilania, przy jednczesnym zapewnieniu galwanicznej izlacji między płącznymi systemami. Są pdstawwymi (łącznie z baterią) wymagań dbircy (np. termiczna urządzeniami w systemach krekcja napięcia ładwania, pmiar gwarantwaneg zasilania ładunku baterii, pmiar ciągłści dbirników napięcia stałeg. bwdu baterii, tryb szybkieg Zapewniają bardz dbrą stabilizację napięcia na zaciskach baterii, które mże być autmatycznie krygwane w zależnści d temperatury baterii. Zasilacze są dprne na przeciążenia i zwarcia na Panel mnitrujący system zasilania DC wyjściu, raz zapewniają bardz ładwania baterii, interface RS232, niski pzim tętnień napięcia kmputer kmunikacyjny dla wyjściweg raz bardz niskie dstswania prtkółu łącza wahania napięcia w przypadku kmunikacyjneg d systemu skkwej zmiany bciążenia. mnitrwania wykrzystywaneg Oferwanych jest bardz wiele pcji przez użytkwnika). wypsażenia zasilacza, umżliwiających dstswanie urządzenia d indywidualnych

7 Płyta człwa zasilacza bufrweg ZB z panelem mnitrującym Sprawnść ZB220DC100 sprawnść 0,98 0,97 0,96 0,95 Serie 1 0,94 0,93 0,92 0, mc wyjściwa Sprawnść ZB220DC100 System zasilania DC NPIĘCIEM STŁYM Tętnienia napięcia wyjściweg (200mV/div) Odpwiedź impulswa % In Odpwiedź impulswa % In PRZETWORNICE DC/DC Z uwagi na włączanie urządzenia pmiędzy baterię i dbirniki ( innym napięciu niż bateria) przetwrnice DCDC dla zwiększenia niezawdnści zasilania są standardw wyknywane jak urządzenia z redundancją raz równmiernym bciążeniem mdułów wchdzących w skład przetwrnicy. Zapewnina jest równcześnie galwaniczna izlacja wejście/wyjście, bardz dbra stabilizacja napięcia raz zabezpieczenie d zwarć i przeciążeń na wyjściu. Pdstawwe parametry: Zakres mcy: 0,36kW 12kW Napięcia we/wy: 220V, 110V, 48V, 24V Zakres prądów:

8 URZĄDZENI DL UKŁDÓW 8 Wiele dbirników C cechuje wrażliwść na wahania lub zakłócenia przepięciwe napięcia sieciweg jak również zdarzające się przerwy w zasilaniu. W takich sytuacjach najlepszym rzwiązaniem jest zastswanie falwnika, dstarczająceg stabilizwane i pzbawine zakłóceń, jednfazwe alb trójfazwe napięcie 50Hz. Falwnik współpracujący z dpwiedni dbraną baterią akumulatrów zapewnia również eliminację przerw w zasilaniu dbirników. W przypadku bardz dpwiedzialnych dbirników należy stswać systemy zasilania z redundancją, zapewniające ciągłść zasilania nawet w przypadku uszkdzenia się jedneg z blków systemu. Realizację takich systemów umżliwiają współpracujące z falwnikami szybkie łączniki bezstykwe (static switch). Rsnąca ilść dbirników charakteryzujących się nieliniwym pbrem prądu stwarza craz większe prblemy, związane z becnścią harmnicznych prądu i napięcia rsną straty przesyłwe raz wzrasta ilść awarii urządzeń elektrycznych i linii zasilających. Dla eliminacji harmnicznych prądu należy stswać jednfazwe lub trójfazwe energetyczne filtry aktywne. 71BRU10 71BR10 Pdstawwe parametry: Zakres mcy: Napięcia: 1kV 200kV 230V, 3x400V Zakres prądów: 4,5 300 THDu: < 3% Prąd zwarcia: G1 Inverter -aut T -test B -bypass T 120VC 60Hz SKKD V1 CB80 TR1 transfrmer FUSE 80 V1 SKKT B 120VC 60Hz Put=1,5kW Sin=8kV 120VC 60Hz K1 SWITCHOVER T B Put=8kW Fn CB80 Q V m U/I Schemat systemu zasilania C K1 SWITCHOVER SKKD V2 V2 SKKT x In (6 x In, seria "Z") FLOWNIKI Falwniki serii FM, FPM i FPTM umżliwiają zasilanie jednfazwych alb trójfazwych dbirników C stabilizwanym napięciem pzbawinym zakłóceń. Mgą być zasilane z sieci napięcia stałeg, napięcia zmienneg lub przy zastswaniu bydwu rdzajów źródeł zasilania. Specjalne wyknanie falwników (tzw. seria "Z") charakteryzuje się zwiększną wartścią prądu zwarcia, c w przypadku wielu zasilanych bwdów pzwala na szybkie zadziałanie bezpiecznika i selektywne dłączenie bwdu, w którym wystąpił zwarcie. Falwniki jednfazwe są wyknywane standardw w zakresie mcy d 1kV d 60kV a trójfazwe d 3kV d 250kV. System zasilania C

9 Łącznik typu Static Transfer Switch SSTN400C63 rack Pdstawwe parametry: Zakres mcy: 4kV 690kV Napięcia: 230V, 3x400V Zakres prądów: Czas przełączania: Przeciążalnść: < 4ms (przy liniach zsynchrnizwanych) 1500% / 20ms Energetyczne filtry aktywne serii F i F3 są przeznaczne d kmpenswania dkształceń (wyższych harmnicznych) prądów, Pdstawwe parametry: Zakres mcy: Filtr aktywny F-3-30k 3kV 1000kV (mc kmpenswana) Napięcia: 230V, 3 x 400V, 3x15kV ŁĄCZNIKI BEZSTYKOWE (static switch) Łączniki bezstykwe umżliwiają bardz szybkie przełączanie bwdów napięcia przemienneg (jednfazwych lub trójfazwych), bez generwania łuku elektryczneg (zakłóceń elektrmagnetycznych). Przy zsynchrnizwanych napięciach charakteryzują się ne czasem przełączania pniżej 4ms, a przy przełączeniu serwiswym nawet pniżej 0,1ms. Psiadają bardz dużą przeciążalnść prądwą (1500%/20ms) raz jedncześnie są wypsażne w chrnniki, eliminujące przepięcia XO2:PE zagrażające dbirnikm. Współpracując z falwnikami umżliwiają szybkie przełączanie zasilania na linię rezerwwą jak również realizację systemów zasilania z redundancją. Łączniki są wyknywane standardw w zakresie prądów d 15 d LINI LINI B LINI LINI B LINI LINI B XO1:PE XO3:PE ENERGETYCZNE FILTRY KTYWNE pbieranych z sieci zasilającej przez dbirniki nieliniwych charakterystykach prądwnapięciwych. ddatkw zmniejsza bciążenie przewdu zerweg i symetryzuje bciążenie pszczególnych faz. Filtry mgą być Schemat blkwy filtru dłączane L1 i S i 0 równlegle d N ODBIORCY LRMY dbirnika nieliniweg i f SYGNLIZCJ BLOK zarówn w sieciach jednfazwych jak i trójfazwych, kmpensując zawartść harmnicznych prądu (THDi) w sieci zasilającej d pzimu pniżej 5%. W sieciach trójfazwych ELEKTRONIKI C f zastswanie filtru Schemat blkwy i scylgramy przebiegów filtru F-2000 K1:0 XO1:N L10 K4:0 U10 O10 O30 O20 K3:0 L20 XO3:N K5:0 U20 XO2:N K2:0 K1:1 XO1:L1 L11 K4:1 U11 O11 O31 O21 K3:1 L21 CT1 XO3:L1 WYJŚCIE STS WYJŚCIE STS WYJŚCIE STS K5:1 U21 XO2:L1 K2:1 ZSILNI NPIĘCIEM ZMIENNYM 9

10 KOMPLEKSOWE SYSTEMY ZSILNI POTRZEB WŁSNY Kmplekswe systemy zasilania zapewniają przy współpracy z baterią akumulatrów gwarantwane zasilanie bwdów C i DC raz z reguły są wypsażane w aparaturę zabezpieczającą dla bwdów wyjściwych, w knfiguracji wymaganej przez dbircę. Są zestawiane z zasilaczy bufrwych, przetwrnic DC/DC, falwników, łączników bezstykwych i pmcniczej aparatury pmiarw-kntrlnej. W zależnści d zainstalwanej mcy i knfiguracji systemu, są mntwane w jednej budwie lub w zestawie szaf wlnstjących. 10 Kmplekswy system zasilania ptrzeb własnych

11 11 71BUC10 71BUC20 71BUC50 120VC 60Hz 120VC 60Hz 71BRU10 71BR10 120VC 60Hz T B T B -aut T -test B -bypass 71BT10 71BU10 3x480VC 60Hz +/-15% 71BTL10 24VDC 24VDC 24VDC 71BUG10 71BU0 71BTQ10 71BTR10 71BUE10 24VDC 71BUL10 71BTS10 48VDC SOFT STRT Put=8,5kW Put=32kW Put=4,1kW Put=1,4kW Sin=8kV Pin=11kW Put=9kW Put=1,4kW Pin=7,5kW Put=56kW 71BUB10 Put=1,5kW Put=0,8kW Put=4,1kW Put=9kW Put=1,4kW 71BTT10 71BUM10 Put=0,8kW Put=56kW 71BTM10 3x480VC 60Hz +/-15% Pin=7,5kW Put=32kW Put=8kW Put=1kW Put=1,5kW 24VDC 24VDC 3x480VC 60Hz +/-15% 3x480VC 60Hz +/-15% 48VDC 48VDC 48VDC 71BT10GS100 71BTB10 71BTB10GS100 CB80 V P01 60V 60 VOLT. RELY MPN CB300 K1 SWITCHOVER G1 DC/DC Cnverter FUSE 80 ERTH FULT METER MD G3 DC/DC Cnverter 3 K13 P CB60 Q4 CB125 P G2 DC/DC Cnverter F3 K6 F2 K6 Fn G1 DC/DC Cnverter K6 G2 Battery charger VOLT. RELY MPN G2 DC/DC Cnverter U/I 0-150V m 60 F2 60 U/I 0-24V m CB225 VOLT. RELY MPN-1 CB300 Fn 1 K13 G3 Battery charger CB80 VOLT. RELY MPN K13 Fn V P02 40V G3 DC/DC Cnverter K6 CB300 CB300 Q2 CB125 VOLT. RELY MPN-1-48 Fn VOLT. RELY MPN-1-24 Q1 CB100 QO1 125 V2 SKKT QO1 125 G1 Inverter V P02 40V F00 V P02 150V P V1 SKKT U/I 0-24V m V P02 150V 600 Q02 CB80 U/I 0-150V m CB60 F2 K6 P Fn Q3 CB125 U/I 0-24V m CB35 P CB80 P F3 60 CB150 G2 DC/DC Cnverter 2 K13 U/I 0-24V m ERTH FULT METER MD G1 Battery charger Fn U/I 0-150V m G3 DC/DC Cnverter Q3 CB125 Fn F00 CB400 G1 DC/DC Cnverter F2 60 VOLT. RELY MPN Fn K13 CB125 P F00 F3 60 G3 Battery charger CB125 V1 SKKD V P01 60V G2 Battery charger F00 CB150 G2 DC/DC Cnverter V01 SKKD500 V01 SKKD450 TR1 transfrmer Q4 CB125 Q1 CB100 Q2 CB125 V P03 40V F3 K6 VOLT. RELY MPN-1-48 V P02 150V V2 SKKD ERTH FULT METER MD V02 SKKD450 CB35 G1 Battery charger G3 DC/DC Cnverter V02 SKKD500 G1 DC/DC Cnverter K1 SWITCHOVER P K13 B1 BTTERY 600h B1 BTTERY 600h CH Przykładwe rzwiązanie kmpleksweg systemu zasilania ptrzeb własnych

12 Firma MEDCOM jest d wielu lat prducentem urządzeń energelektrnicznych przeznacznych dla trakcji elektrycznej. Są t m.in. statyczne przetwrnice trakcyjne, systemy zasilania bwdów samczynnej blkady liniwej raz przetwrnice świetleniwe. Statyczne przetwrnice trakcyjne serii PSM są urządzeniami przeznacznymi d przetwarzania stałeg napięcia sieci trakcyjnej na napięcia stałe i przemienne, stswane d zasilania Zastswania: PSM-5, PSM-14 PSM N tram 116N tram Mduł przetwrnicy PSM-5 URZĄDZENI 12 Pdstawwe parametry: Zakres mcy: Zakres napięć we: Zakres napięć wy: 5 17kW VDC, 26 42VDC, 230VC, 3 x 400VC Systemy zasilania bwdów samczynnej blkady liniwej składają się z UPS-2000 rzmieszcznych wzdłuż szlaku klejweg raz urządzenia, które synchrnizuje i nadzruje ich pracę. Mduł przetwrnicy PSM-17 Pdstawwe parametry: Mc bciążenia: Napięcie wy: 1,5kV 3 x 400VC Czas pdtrzymania: d 10h Synchrnizacja: d 30 jednstek UPS Zasilacz bezprzerwwy UPS2000

13 elektrycznych instalacji w wagnach lub lkmtywach. Charakteryzują się bardz dużą niezawdnścią przy wyskich pzimach narażeń mechanicznych i klimatycznych. Przetwrnice są wyknywane jak jedn- lub wiel-systemwe, dstswane bądź d napięcia stswaneg w warunkach krajwych (3kV lub 600V), alb d wszystkich napięć stałych i przemiennych, występujących w eurpejskich, klejwych sieciach trakcyjnych. Zastswania: PSM-6k5W wagny sbwe (wszystkie systemy UIC) Mduł przetwrnicy PSM-45W Mduł przetwrnicy PSM-12 TRKCYJNE PSM-12 PSM-16 PSM-25W PSM-33W PSM-45W PSM-50W PSM-80 zasilanie klimatyzacji lkmtywy Zespół trakcyjny EN-57 wagny restauracyjne, wagny lux (wszytkie systemy UIC) wagn restauracyjny (systemy C) klimatyzwany wagn restauracyjny (3000VC/DC) wagn klimatyzwany lux (wszystkie systemy UIC VC) lkmtywa ET-22 Mduł przetwrnicy PSM-50W Pdstawwe parametry: Zakres mcy: Zakres napięć we: Zakres napięć wy: 6,5 80kW 1 3kVDC, 1 3kVC VDC, 230VC, 3 x 400VC Mduł przetwrnicy PSM-25W Wagnwe przetwrnice świetleniwe serii PPP przetwarzają stałe napięcie 110V na napięcie zmienne 230 V / 50 Hz (500 Hz), dstswane d zasilania instalacji świetleniwej w wagnach. Pdstawwe parametry: Napięcie we: 110VDC Napięcie wy: 230 VC, 50 Hz (500 Hz) Prąd wy: 13 Zakres temperatur: -40 C +50 C Przetwrnica świetleniwa PPP

14 SYSTEMY MONI Mnitrwanie systemów zasilania gwarantwaneg zapewnia ciągły nadzór nad pracą urządzeń systemu, c prócz bieżącej kntrli pzwala z wyprzedzeniem identyfikwać nieprawidłwści, mgące przyczynić się d pwstania awarii. Mnitrwanie szczególnie dtyczy baterii akumulatrów, które dla uzyskania znaminwej żywtnści pwinny pracwać w warunkach kreślnych przez prducenta. Okn knfiguracyjne parametrów baterii (RPB-2, prgram B-mn) Dla mnitrwania baterii są prdukwane mikrprcesrwe rejestratry serii RPB, które prócz pmiarów raz rejestracji parametrów pracy baterii, bliczają użytkwą trwałść baterii, uwzględniającą temperaturę baterii raz ilści cykli rzładwania. Zarejestrwane parametry lub wyniki bliczeń mgą być dczytywane przy wykrzystaniu wyświetlacza LCD lub łącza RS232 (laptp, zdalny system mnitrwania). 14 Wszystkie urządzenia prdukcji MEDCOM, wykrzystywane d realizacji układów zasilania gwarantwaneg, są przystswane d bezpśredniej współpracy z systemem mnitrwania SCNER-E i SCNER - EI. W przypadku inneg systemu nadzru, łącza kmunikacyjne urządzeń mgą być dłączane przy wykrzystaniu mdułów MKK-5 lub MKK-6, które przetwarzają wewnętrzny prtkół urządzenia na bwiązujący w systemie, w którym n pracuje. Test baterii (RPB-7)

15 TOROWNI BTERI RS-232 GSM Urządzenie RPB-7, prócz funkcji rejestratra pracy rzdzielni prądu stałeg (z baterią akumulatrów) spełnia funkcje sterujące, gdyż dzięki dwustanwym wyjścim i wprwadzanym algrytmm mże sterwać pracą łączników w stanach awaryjnych lub knserwacyjnych. RPB mdem Scaner-E B-mn Mżliwści kmunikacyjne rejestratrów pracy baterii serii RPB parametr RPB2 RPB-3 RPB-24 RPB-7 pmiar napięcia pmiar tętnien napięcia tak tak tak tak pmiar prądu pmiar ładunku tak tak tak tak pmiar temperatury tak tak tak tak wejścia dwustanwe 8 48 wyjścia dwustanwe pmiar dziemienia tak RS232 tak tak tak tak Ogólna charakterystyka rejestratrów pracy baterii serii RPB 15

16 NOWE TECHNOLOGIE 16 Wiele czynników wpływa na nwczesnść i bardz wyską jakść prdukwanych w firmie MEDCOM urządzeń. Są t: stała współpraca z przemysłem brnnym, stawiającym bardz wyskie wymagania dtyczące zarówn parametrów elektrycznych jak i dprnści urządzeń na narażenia mechaniczne (wstrząsy, udary, wibracje) raz klimatyczne (praca w szerkim zakresie temperatur, zmian temperatur, wilgtnści), stały kntakt z branżwymi instytutami raz Plitechniką Warszawską (znaczna część knstruktrów jest pracwnikami Plitechniki), stswanie zaawanswanych metd symulacji kmputerwej, bieżący kntakt kadry knstruktrskiej z najnwszymi technlgiami i pdzespłami realizwany między innymi przy wykrzystaniu internetu, bardz dbrze wypsażne stanwiska badawcze, krzystanie wyłącznie z wyskiej klasy pdzespłów d renmwanych prducentów, stała kntrla jakści zgdnie z prcedurami ISO9001:2001, współpraca z człwymi prducentami kmpnentów w zakresie nwych pracwań pdzespłów Niezależnie d siągnięteg pzimu jakści raz zakresu ferwanych urządzeń, w firmie są stale prwadzne badania labratryjne, symulacje kmputerwe raz analizy naukwe i techniczne, dla usprawniania rzwiązań technicznych raz ciągłeg rzszerzania listy ferwanych wyrbów. Dla realizacji tych zamierzeń niezwykle ważny jest stały kntakt z użytkwnikami urządzeń, którzy przekazując nam swje uwagi i pstulaty, przyczyniają się d wyskieg standardu wyrbów firmy MEDCOM.

17 CERTYFIKTY Prdukwane urządzenia niezależnie d badań i testwania w firmie i w Plitechnice Warszawskiej są testwane zarówn w kraju (ENERGOPOMIR Gliwice) jak i za granicą (Hungarian Institute fr Testing and Certificatin f Electrical Equipment). Z uwagi na duży udział eksprtu d krajów zachdnich, urządzenia psiadają certyfikaty UL (US) raz CS (Kanada). CERTYFIKT SYSTEMU ZPEWNIENI JKOŚCI WG NORMY ISO 9001 CERTYFIKTY 17

18 LIST REFERENCYJN ZSILCZY BUFOROWYCH I FLOWNIKÓW Urządzenia prdukwane przez naszą firmę są d 10 lat instalwane w najważniejszych biektach energetycznych i przemysłwych a także w klejnictwie, wjsku raz służbie zdrwia (łącznie kilka tysięcy instalacji). Bardz wyska jakść i niezawdnść prdukwanych urządzeń, dstswanie parametrów i wypsażenia d ptrzeb użytkwnika raz bardz sprawny serwis, zapewniają nam mżliwść wielletnich kntaktów ze stałymi dbircami raz ciągłe pwiększanie się listy kntrahentów. Na przedstawinej niżej liście są umieszczeni niektórzy dbircy naszych zasilaczy i falwników. 18 Elektrwnie i Elektrciepłwnie Elektrwnia JWORZNO Elektrwnia BEŁCHTÓW Elektrwnia HLEMB Elektrwnia KOZIENICE Elektrwnia ŁGISZ Elektrwnia ŁZISK Elektrwnia OPOLE Elektrwnia POŁNIEC Elektrwnia RYBNIK Elektrwnia TURÓW Zespół Elektrwni DOLN ODR Zespół Elektrwni OSTROŁĘK Zespół Elektrwni PĄTNÓW-DMÓW-KONIN Zespół Elektrwni WROCŁW Zespół Elektrwni Wdnych DYCHÓW Zespół Elektrwni Wdnych NIEDZIC Elektrciepłwnia BĘDZIN Elektrciepłwnia GORZÓW Elektrciepłwnia TYCHY Elektrciepłwnie WRSZWSKIE Zespół Elektrciepłwni BIELSKO-BIŁ Zespół Elektrciepłwni BYDGOSZCZ Zespół Elektrciepłwni ŁÓDŹ Zespół Elektrciepłwni WYBRZEŻE Zakłady Energetyczne, Rejny Energetyczne Plskie Sieci Elektrenergetyczne Rejn Wyskich Napięć CHORZÓW Beskidzka Energetyka Będziński Zakład Elektrenergetyczny ENERG Gdańska Krpracja Energetyczna Energetyka Kaliska Energetyka Pznańska Górnśląski Zakład Elektrenergetyczny LUBZEL Zakład Energetyczny LUBLIN Łódzki Zakład Energetyczny Rzeszwski Zakład Energetyczny Stłeczny Zakład Energetyczny STOEN Zakład Energetyczny BIŁYSTOK Zakład Energetyczny BYDGOSZCZ Zakład Energetyczny CZĘSTOCHOW Zakład Energetyczny GORZÓW Zakład Energetyczny JELENI GÓR Zakład Energetyczny KOSZLIN Zakład Energetyczny KRKÓW Zakład Energetyczny LEGNIC Zakład Energetyczny Łódź Teren Zakład Energetyczny OLSZTYN Zakład Energetyczny OPOLE Zakład Energetyczny PŁOCK Zakład Energetyczny SŁUPSK Zakład Energetyczny SZCZECIN Zakład Energetyczny TORUŃ Zakład Energetyczny WŁBRZYCH Zakład Energetyczny WRSZW-TEREN Zakład Energetyczny WROCŁW Zakład Energetyczny ZIELON GÓR ZEORK SKRŻYSKO KMIENN Przemysł, Klej, Służba Zdrwia i inne BB CENTRUM BB INDUSTRY BB ZMECH BB UTOMTYK Łódź BB ELBUD Kraków BB ZWR Warszawa BB INSTL Wrcław GH Kraków LSTOM Knstal Chrzów PEN S SKOM Sp. z.. Gliwice Bank Przemysłw Handlwy BTER Sp. z. Warszawa BPI POLDHM Warszawa Cementwnia GÓRŻDŻE Ople Cementwnia OŻRÓW

19 Centralny Szpital Kliniczny kademii Medycznej Warszawa Centrum Techniki Okrętwej Gdańsk CNPE Wrcław DEWOO FSO DEWOO MOTOR POLSK Lublin DELT POWER Warszawa E.M.U. Sp. z.. ELBUD IMPEX ELBUD Gdańsk Hlding ELBUD Lublin ELBUD Pznań ELBUD Warszawa ELEKTRO - TIM S Wrcław ELEKTROBUDOW Bełchatów ELEKTROBUDOW Gdańsk ELEKTROBUDOW Jawrzn ELEKTROBUDOW Katwice ELEKTROBUDOW Knin ELEKTROBUDOW Płck ELEKTROBUDOW Pznań ELEKTROBUDOW Warszawa Elektrciepłwnia JNIKOSOD Janikw ELEKTROMONTŻ 1 Katwice ELEKTROMONTŻ 2 Katwice ELEKTROMONTŻ Gdańsk ELEKTROMONTŻ Knin ELEKTROMONTŻ Kraków ELEKTROMONTŻ Lublin ELEKTROMONTŻ Łódź ELEKTROMONTŻ Pznań ELEKTROMONTŻ Rzeszów ELEKTROMONTŻ Szczecin ELEKTROMONTŻ Warszawa ELEKTROMONTŻ Wrcław ELM Kraków ELTECH Częstchwa ELTECH Pznań ELTER Gdańsk ENERGOPRTUR Katwice ETC Ostrwiec Świętkrzyski HUT BNKOW HUT BTORY Chrzów HUT CEDLER HUT CZĘSTOCHOW HUT KTOWICE INFONET GZE Sp. z.. KRENT Lublin KGHM POLSK MIEDŹ Zakłady Górnicze LUBIN KGHM POLSK MIEDŹ Zakłady Górnicze POLKOWICE KGHM POLSK MIEDŹ Zakłady Górnicze RUDN Klinika Chirurgii Serca, Kraków Kpalnia Węgla Brunatneg KONIN Kpalnia Węgla Kamienneg KZIMIERZ- JULIUSZ Kpalnia Węgla Kamienneg SZCZYGŁOWICE Kpalnia Węgla Kamienneg ŚLĄSK KZiT Pznań KZ Kraków Mennica Państwwa Warszawa ORLEN Plski Kncern Naftwy Płck P.P. Prty Ltnicze P.P.U. ELMONTŻ Białe Błta k/bydgszczy Pałac Kultury i Nauki Warszawa Państwwy Szpital Kliniczny Częstchwa Państwwy Szpital Kliniczny Jelenia Góra Państwwy Szpital Kliniczny Kraków Państwwy Szpital Kliniczny Mielec Państwwy Szpital Kliniczny Płck PKP Białystk PKP Gdańsk PKP Kluszki PKP Ssnwiec PKP Warszawa Zachdnia PKRE Warszawa POLBT SERWIS Wałbrzych Plitechnika Warszawska Instytut Elektrenergetyki PROMX Telewizja Kablwa Przemysłwy Instytut Telekmunikacji Warszawa RFKO Racibórz Rafineria CZECHOWICE Rafineria GDŃSK Rafineria JSŁO Rafineria JEDLICZE SIRKOPOL Tarnbrzeg SCHNEIDER ELECTRIC POLSK SIRKOPOL Tarnbrzeg SILTEC Gdańsk SILTEC Wrcław Śląskie Centrum Kardilgii Zabrze TELEKOMUNIKCJ POLSK S TELZS Szczecinek Wjskwe Zakłady Elektrniczne Zielnka Wrcławskie Zakłady Zielarskie HERBPOL S WZR RDWR Warszawa Zakłady ztwe NWIL Włcławek Zakłady ztwe Tarnów Zakłady Chemiczne OŚWIĘCIM Zakłady Chemiczne POLICE Zakłady Górnicze TRZEBIONK Zakłady Mechaniczne GORZÓW Zakłady Kkswnicze ZDZIESZOWICE ZNTK Mińsk Mazwiecki 19

20 2005 MEDCOM FF 01/05 PL Medcm Sp. z.. ul. Barska 28/ Warszawa tel. +48(22) , , faks +48(22) , website: ' 2005 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzezne

PROSTOWNIKI FALOWNIKI ZASILACZE

PROSTOWNIKI FALOWNIKI ZASILACZE PROSTOWNIKI FLOWNIKI ZSILCZE Wszystkie prdukwane urządzenia są rezultatem własnych pracwań technicznych a pdstawwa działalnść prdukcyjna firmy jest skupina w kilku dziedzinach: bezprzerwwe zasilanie dbirników

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDANSKA Wydział Mechaniczny Gdańsk 0301'201"1 Prf dr hab inz Antni Neyman Katedra Maszyn i Pjazdw Pl N la l N NWAcYJ Nśclzl NTEG RWAN EG systtmu PLANWAN la, KNTRLl, WERYF KACJl t Rzl-tczANlA

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK SI OWNI RPB-7

STEROWNIK SI OWNI RPB-7 STEROWNIK SI OWNI RPB-7 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE APARATURA PRZEZNACZENIE Sterownik RPB-7 jest przeznaczony do pełnego nadzoru i automatycznego sterowania pracą siłowni prądu stałego. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu MrGarden - nwy zakład prdukujący elementy architektury grdwej w Grudziądzu Gwarantujemy pracę i wyskie wynagrdzenie. MrGarden już teraz pszukuje pracwników. Aktualnie prwadzny jest nabór i szklenia kadry

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowe przełączniki 8-portowe Gigabit Ethernet z 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwe przełączniki 8-prtwe Gigabit Ethernet z 2 sltami SFP raz 4 prtami PE Seria KGD-802, KGD-802-P Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: Obsługa 8 sltów RJ45 10/100/1000

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego

Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Oferta dydaktyczna studiów cywilnych Wydziału Mechaniczn-Elektryczneg na rk akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) Kierunek: Mechanika i Budwa Maszyn 1. Studia I stpnia (inżynierskie) w specjalnściach:

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania outsourcingowe w Utilities 26-27, 28 września 2005, Warszawa, hotel Kyriad Prestige

Rozwiązania outsourcingowe w Utilities 26-27, 28 września 2005, Warszawa, hotel Kyriad Prestige Dzień pierwszy 9.00 Otwarcie knferencji Knferencja Rzwiązania Outsurcingwe w Utilities 26-27, 28 września 2005 r. w Warszawie, w htelu Kyriad Prestige. rganizatr: Rzwiązania utsurcingwe w Utilities 26-27,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA W KAŻDYM CALU

INNOWACJA W KAŻDYM CALU KOTŁY NA PALIWA STAŁE PODAJNIKOWE INNOWACJA W KAŻDYM CALU Jedyne w Plsce, pdajnikwe ktły z Hydraulicznym Zestawem Pdłączeniwym i regulacją pgdwą Mżliwść zakupu ktła: bez Hydrauliczneg Zestawu Pdłączeniweg

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym www.hewalex.pl Pradnik Klienta Klektry słneczne i pmpy ciepła w dmu jednrdzinnym Najniższe kszty eksplatacji - w prównaniu d knwencjnalnych źródeł ciepła Optymalne kszty inwestycji - własna prdukcja, niskie

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Metody oceny procesu usługowego

Metody oceny procesu usługowego Wykład 9. Zarządzanie jakścią usług dr inż. Anna Dbrwlska Metdy ceny prcesu usługweg Tajemniczy klient (Mystery Shpping- MS) Audit prcesu usługweg (ang. WTA - Walk-thrugh Audit) Metdy ceny jakści usług

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Sp. z.. www.airpl.cm.pl KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Airpl Sp. z.. pwstał w 1991 rku przez płączenie pnad 30 letniej tradycji prdukcji

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rzwój wspólnych lub płącznych systemów zapbiegania, mnitrwania, reagwania i usuwania skutków zagrżeń realizacja działań systemwych, mających na celu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMÓW STAG UŻYTKOWNICY POLECJĄ

OPIS SYSTEMÓW STAG UŻYTKOWNICY POLECJĄ UŻYTKOWNICY POLECJĄ LINIA STANDARD Linia sterwników przeznaczna d samchdów kilkuletnich nieskmplikwanym sterwaniu silnika, gdzie niema zbyt mcn wygórwanych wymagań technlgicznych c d instalacji gazwych.

Bardziej szczegółowo

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min]

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min] ALFA AC Vent Wydajnœæ pwietrza d 800 d 6000 m /h Nagrzewnica wdna, nagrzewnica elektryczna, ch³dnica bezpœrednieg dparwania Zintegrwany system sterwania ze zdalnym sterwnikiem przewdwym Kmpaktwa knstrukcja

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

Oferta oprogramowania automatycznego tłumaczenia Translatica

Oferta oprogramowania automatycznego tłumaczenia Translatica Oferta prgramwania autmatyczneg tłumaczenia Translatica pwn.pl sp. z.. Ul. R. Maya 1 61-371 Pznań tel. (61) 873 62 62 www.translatica.pl 1 Zawartść ferty Funkcjnalnść prgramu Translatica...3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 1 Przedsiębirstw Wielbranżwe Biur: ul. Glgera 4, 42-200 Częstchwa Siedziba: Bargły, ul. Ś Śląska ąska 22, 42-262 42 Pczesna Tel./Fax.: +48 0(34) 360 62 92 http://www.ektp.pl

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg T8 MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Alkacja rwerów w ramach systemu Bike_S - Szczeciński Rwer Miejski Numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia z zastosowaniem energoelektroniki. dr inż. Andrzej Baranecki

Nowoczesne urządzenia z zastosowaniem energoelektroniki. dr inż. Andrzej Baranecki Nowoczesne urządzenia z zastosowaniem energoelektroniki dr inż. Andrzej Baranecki Zasilacze buforowe ZB ZASILACZE BUFOROWE serii ZB przerwa RS zewnętrzny pomiar prądu termiczna korekcja napięcia interface

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Zagadnienia w pracy Fleet Managera

Podstawowe Zagadnienia w pracy Fleet Managera Pdstawwe Zagadnienia w pracy Fleet Managera Prwadzący : Marcin Kryska Grup Fleet Manager Grupa Żywiec S.A. Zakres bwiązków Fleet Managera Pdstawwe bwiązki Fleet Managera : Mycie i sprzątanie aut, Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektroniki i miernictwa

Laboratorium elektroniki i miernictwa Ełk 24-03-2007 Wyższa Szkła Finansów i Zarządzania w Białymstku Filia w Ełku Wydział Nauk Technicznych Kierunek : Infrmatyka Ćwiczenie Nr 3 Labratrium elektrniki i miernictwa Temat: Badanie pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Urządzenie chrnine patentem AGC Systems,, Tel./Fax: +48 22 464 82 86 e-mail: pczta@agcsystems.pl; website: www.agcsystems.pl Warszawa 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61 Forum Energia - Efekt - Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61 Forum Energia - Efekt - Środowisko Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej 61 Frum Energia - Efekt - Śrdwisk POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Opinia PTPiREE w ramach knsultacji spłecznych kncepcji prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Propozycja przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Propozycja przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego. Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Prpzycja przeprwadzenia szklenia specjalistyczneg Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Pznaniu Centralne Labratrium Akumulatrów i Ogniw Ramwe prgramy szkleń IMN CLAiO przeprwadza szklenia specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Tablica komunikacyjna LED McCrypt

Tablica komunikacyjna LED McCrypt Tablica kmunikacyjna LED McCrypt Instrukcja bsługi Nr prduktu: 591275 Wersja 02/12 1. Przeznaczenie Ta elektrniczna tablica przewijająca wiadmści przyciąga wzrk w każdej sytuacji. Mżesz utwrzyć własny

Bardziej szczegółowo

Studnie DIAMIR. Spis treści 4-6. Wprowadzenie. Studnie DIAMIR 315. Charakterystyka 7-9. Asortyment 10-13. Studnie DIAMIR 400 14-16.

Studnie DIAMIR. Spis treści 4-6. Wprowadzenie. Studnie DIAMIR 315. Charakterystyka 7-9. Asortyment 10-13. Studnie DIAMIR 400 14-16. Studnie IAMIR Spis treści Wprwadzenie 46 Studnie IAMIR Charakterystyka Asrtyment 79 10 13 Studnie IAMIR Charakterystyka 14 16 Asrtyment 17 20 Studnie IAMIR 425 Charakterystyka 21 23 Asrtyment 24 28 Studnie

Bardziej szczegółowo

Krotoszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 408964-2012; data zamieszczenia: 19.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Krotoszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medycznego Numer ogłoszenia: 408964-2012; data zamieszczenia: 19.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzz.krtszyn.pl Krtszyn: Utrzymanie w ruchu sprzętu medyczneg Numer głszenia: 408964-2012; data

Bardziej szczegółowo

A PA R AT U R A W R O C Ł A W PRZEGLĄD PRODUKTÓW

A PA R AT U R A W R O C Ł A W PRZEGLĄD PRODUKTÓW PRZEGĄD PRODUKTÓW O FIRMIE Firma TERMOAPARATURA WROCŁAW zstała załżna w 1991 rku i d pczątku funkcjnwania zajmuje się prdukcją przemysłwych czujników temperatury. Pdstawą działania firmy jest nwczesna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

EMBLA S4500 oraz RemLogic System Polisomnograficzny PSG do diagnostyki snu oraz zaburzeń oddychania w czasie snu SBD

EMBLA S4500 oraz RemLogic System Polisomnograficzny PSG do diagnostyki snu oraz zaburzeń oddychania w czasie snu SBD EMBLA S4500 raz RemLgic System Plismngraficzny PSG d diagnstyki snu raz zaburzeń ddychania w czasie snu SBD Wielletnie dświadczenie prducenta EMBLA (dawna nazwa prducenta: Flaga, Medcare), wyska jakść

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r.

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r. Rafał Stępniewski B2B Cnsulting Sp. z.. 6 sierpień 2013 r. Dane sbwe Zbiór danych sbwych (struktura) Przetwarzanie danych sbwych: zbieranie, utrwalanie, przechwywanie, pracwywanie, zmienianie, udstępnianie

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa 5 szt. defibrylatorów transportowych Numer ogłoszenia: 397930-2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa 5 szt. defibrylatorów transportowych Numer ogłoszenia: 397930-2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Dstawa 5 szt. defibrylatrów transprtwych Numer głszenia: 397930-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI A600WAC SINUS AUTOMATYCZNA PRZETWORNICA 12VDC/230VAC I ŁADOWARKA MOC: 600W A600WAC/201 5/SINUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI A600WAC SINUS AUTOMATYCZNA PRZETWORNICA 12VDC/230VAC I ŁADOWARKA MOC: 600W A600WAC/201 5/SINUS Zakład Elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek A600WAC/201 5/SINUS INSTRUKCJA OBSŁUGI A600WAC SINUS AUTOMATYCZNA PRZETWORNICA 12VDC/230VAC I ŁADOWARKA MOC: 600W PRZED UŻYCIEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Pracownia Bez Barier - opis wyposażenia

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Pracownia Bez Barier - opis wyposażenia Warszawska Wyższa Szkła Infrmatyki Pracwnia Bez Barier - pis wypsażenia Przeznaczenie: W Warszawskiej Wyższej Szkle Infrmatyki zstała twarta nwczesna pracwnia kmputerwa, dstswana d ptrzeb sób niedwidzących

Bardziej szczegółowo

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2011 MEDCOM. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał zawarty w katalogu ma charakter informacyjny. Ze względu na ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć technologicznych, nasze produkty mogą ulegać modyfikacjom.

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla nwy wymiar kmunikacji dla U R Z Ę D U VidCm.pl Sp. z.. tel. +48 (32) 450 20 85 fax +48 (32) 450 20 86 biur@vidcm.pl www.vidcm.pl 40-156 Katwice; Al. Krfanteg 125a KRS0000253137, Sąd Rej. w K-cach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl Brzesk: Dstawa wypsażenia pracwni elektrtechniki i elektrniki - część II - aparatura

Bardziej szczegółowo