Nr 2/2003 Grudzieñ O potrzebie wprowadzenia cech. Rady Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2/2003 Grudzieñ 2003. O potrzebie wprowadzenia cech. Rady Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji."

Transkrypt

1 Nr 2/2003 Grudzieñ 2003 ISSN na Szlaku Słowo od Wydawcy Szanowni Państwo, Oto drugi numer biuletynu MISTiA na Szlaku. Wydajemy go w grudniu 2003 roku, kiedy jeszcze za wcześnie na podsumowania. Można jednak prognozować z czym Małopolska wejdzie w rok Na nasze zaproszenie szefowie administracji publicznej Małopolski Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł i Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik przedstawiają zadania stojące przed samorządami i administracją rządową w pierwszych miesiącach nadchodzącego roku. Wydanie drugiego numeru biuletynu MISTiA na Szlaku towarzyszy konferencji Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, zwołanej z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym i administracją publiczną w realizacji programu rozwoju regionalnego Małopolski jest konieczna dla wdrożenia standardów europejskich i skutecznego wykorzystania funduszy unijnych. Program szkoleniowo-konsultingowy FRDL-MISTiA będzie wspierał skuteczną realizację tej współpracy. Miejsce i rolę Ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w niełatwych procesach wdrażania unijnych norm w polskiej administracji określa Strategia Programowa FRDL na lata Znalezienie swojego miejsca we wspólnym rozwijaniu Małopolski to najważniejsze zadanie dla naszego Instytutu. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok będzie obfitował w sukcesy i przyniesie nam wiele satysfakcji. Wszystkim Czytelnikom naszego biuletynu MISTiA na Szlaku życzę spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku wielu okazji do wspólnych spotkań i owocnych, służących rozwojowi Małopolski, dyskusji. Krzysztof Lipski Dyrektor MISTiA W numerze Strategia Programowa FRDL na lata jak lepiej służyć rozwojowi lokalnej demokracji str. 2 Marszałek Województwa Małopolskiego i Wojewoda Małopolski o wspólnych sprawach regionu w roku 2004 str. 3 Fundusze Strukturalne analiza wniosków złożonych przez j.s.t. do ZPORR str. 5 Profesor dr hab. Mirosław Stec o służbie cywilnej Służba i misja Służba cywilna działa w administracji rządowej. O potrzebie wprowadzenia cech służby cywilnej w samorządach terytorialnych mówi prof. Mirosław Stec przewodniczący Rady Służby Cywilnej oraz Rady Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Czy tworzenie zawodowej kadry urzędników w samorządach nie stoi w sprzeczności z zasadami demokracji wyborczej? Służba cywilna to aparat administracyjny, który ma wykonywać wolę polityczną władzy publicznej i realizować merytorycznie rozwiązania proponowane przez tych, którzy są wybierani. Polityk, a jest nim każdy poseł i radny, poddawany jest weryfikacji obywatelskiej poprzez akt wyborczy. Stały aparat administracyjny ma natomiast prowadzić działalność w sposób stabilny i konsekwentny, niezależnie od zmian opcji politycznych. Na systemie służby cywilnej zbudowana jest Europa. Polsce potrzebna jest dyskusja nie o tym czy służba cywilna ma być, tylko jaka ma być. Czy będzie to model kariery awansowania po drabinie stanowisk, czy model bardziej otwarty konkursowy, z możliwością elastycznego obsadzania stanowisk. Konkursy na stanowiska w administracji publicznej pozwalają wybrać najlepszych kandydatów: przygotowanych merytorycznie, psychicznie, umiejących kierować zespołem, posiadających umiejętności syntetycznego myślenia, tworzenia projektów, zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych. Te umiejętności trzeba kształcić i doskonalić. Działalność szkoleniowa prowadzona przez MISTiA nie- wątpliwie przyczynia się do tworzenia bazy osób przygotowanych do pracy w administracji publicznej. Zakończenie Programu Szkoleniowego PAOW Będą efekty Dobiegła końca realizacja Programu Szkoleniowego, jaki w ramach Komponentu B 3 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przez ostatnie dwa lata realizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej za pośrednictwem ośrodków regionalnych. W programie wzięło udział ponad 5 tysięcy osób z blisko 700 jednostek samorządu terytorialnego. Program Szkoleniowy w Małopolsce realizował Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. W 2002 r. Instytut Zadania administracji rządowej są inne niż samorządu terytorialnego. Dlaczego wprowadzać cechy służby cywilnej w samorządzie terytorialnym? Administracja publiczna jest jedna. Jej członkowie są powołani do spełniania niezwykle istotnej misji. Urzędnik realizuje zadania przypisane władzy publicznej tak rządowej, jak samorządowej. Realizacja tych zadań decyduje o jakości naszego życia. Urzędnik administracji lokalnej ma zapewnić odpowiedni standard usług wydanie dowodu osobistego bez wystawania w kolejkach, funkcjonowanie domu pomocy społecznej właśnie jako domu, bezpieczne drogi i ulice. Sposób realizacji usług musi być profesjonalny, uczciwy, przejrzysty. Decyzją polityczną natomiast jest określenie kolejności oraz intensywności realizacji zadań przypisanych władzy publicznej. Oferta polityczna zawsze dotyczy tego samego zakresu usług, inne jest tylko rozłożenie akcentów, także finansowych ile na co ma pójść i ile od kogo wziąć. Kompetentny i apolityczny urzędnik potrafi nie tylko przygotować dobry projekt ustawy, ale umie też i jest zobowiązany wskazać władzy publicznej konsekwencje decyzji politycznych. To po efektach działań urzędników oceniamy czy jest dobry prezydent miasta, wójt gminy, czy mamy dobry samorząd województwa. rozmawiał: Paweł Górecki wdrożył pilotażową realizację Programu, w której wzięły udział 182 osoby z 25 j.s.t., zaś w zasadniczej części szkoleń, trwającej od 3 czerwca do 19 grudnia 2003 r., uczestniczyło 231 osób z 34 j.s.t. Do Programu Szkoleniowego aplikować mogły wszystkie j.s.t. liczące poniżej 50 tys. mieszkańców oraz Starostwa Powiatowe i Urzędy Marszałkowskie. Do zasadniczej części szkoleń wpłynęło z Małopolski 40 wniosków aplikacyjnych, spośród których Woje- str. 7

2 2 na Szlaku Nr 2/2003 Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Do funduszy trzeba trojga Pierwsza Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych zebrała się w Krakowie 12 grudnia 2003 r. Przedstawiciele blisko 600 organizacji chcą być silnym partnerem dla administracji samorządowej województwa w absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych UE. Konferencja MFOP zwołana została z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji i Regionalnymi Łącznikami ds. Funduszy Strukturalnych. Do udziału w konferencji zostały zaproszone wszystkie organizacje pozarządowe, które zgłosiły akces do Wojewódzkiej Bazy NGO. Konferencja jest pierwszym tak dużym spotkaniem małopolskich organizacji pozarządowych, działających w różnych dziedzinach społecznych. Celem spotkania jest uruchomienie stałej współpracy administracji samorządowej województwa i trzeciego sektora w zakresie absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych UE. Płaszczyzną współpracy jest Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, które będzie funkcjonować jako niesformalizowana grupa robocza skupionych w nim organizacji. Rok 2004 będzie rokiem, w którym wszystkie siły sprawcze województwa będą musiały dołożyć maksymalnych starań do pełnej ab- sorpcji środków z Funduszy Strukturalnych UE. Od dłuższego czasu samorządy, organizacje pozarządowe oraz administracja rządowa przygotowują się do sprawnego wykorzystania tych środków. Dla osiągnięcia celu pełnej ich absorpcji konieczne jest połączenie sił wszystkich trzech sektorów. Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych ma zapewniać przepływ informacji, umożliwiać nawiązywanie partnerskiej współpracy oraz być płaszczyzną realizacji wspólnych projektów samorządów i organizacji pozarządowych. Po obu stronach istnieje potrzeba nawiązania praktycznego dialogu społecznego, który jest podstawą sprawnego rozwoju naszego województwa. Jako reprezentant trzeciego sektora w Małopolsce wiążę duże nadzieje z kolejnymi spotkaniami, organizowanymi już w poszczególnych branżach, oraz spodziewam się praktycznych efektów w postaci partnerskich projektów. Apeluję do organizacji pozarządowych o aktywne uczestnictwo w pracach Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Nasza wspólna praca to możliwość korzystania na równych prawach z samorządami ze środków strukturalnych. Nie zmarnujmy tej możliwości. Agnieszka Ścigaj Łącznik Organizacji Pozarządowych ds. Funduszy Strukturalnych Woj. Małopolskiego MISTiA na Ukrainie U sąsiadów Ambasada RP na Ukrainie zorganizowała w Kijowie konferencję nt. współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych po rozszerzeniu UE. Do udziału w konferencji 4 5 listopada 2003 r. zaproszono organizacje, mające bogate doświadczenie w polsko-ukraińskich kontaktach, a wśród nich FRDL-MISTiA oraz Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie i Świętokrzyskie Centrum FRDL w Kielcach. Na zaproszenie Marka Ziółkowskiego, Ambasadora RP na Ukrainie, w konferencji uczestniczyli dyplomaci rezydujący w Kijowie oraz przedstawiciele Polish-American-Ukrainian Cooperation Initiative, która finansuje wiele wspólnych polsko ukraińskich przedsięwzięć. Ukraińscy uczestnicy konferencji dobrze ocenili sąsiedzką współpracę z Polakami. Wyrażali jednak obawy, że może ona ulec osłabieniu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ze względu na uszczelnienie granicy. Ze strony ambasadorów Polski, Szwecji i Włoch popłynęły jednak wyrażane płynnym ukraińskim! sygnały, że zrobią wszystko, aby dotychczasowy dorobek nie został zmarnowany i będą wspierać dalsze kontakty transgraniczne. Ewa Skoczkowa Dyrektor Wydziału Kształcenia FRDL MISTiA Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Strategia Jak lepiej służyć rozwojowi lokalnej demokracji? to pytanie postawiło sobie środowisko Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w trzynastym roku działania FRDL. Znalezienie odpowiedzi na pytanie jak lepiej służyć rozwojowi demokracji lokalnej? nie było zadaniem łatwym zarówno ze względu na ogromną różnorodność działań podejmowanych przez Fundację, jak również na jej sieciową strukturę organizacyjną, a także na nowe wyzwania, z których największym jest niewątpliwie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Efektem wielomiesięcznych prac jest Strategia programowa FRDL na lata , przyjęta przez Radę Nadzorczą FRDL we wrześniu 2003 r. Na jej podstawie ośrodki regionalne, w tym również MISTiA, opracowały własne strategie działania do roku W pracach nad strategią uczestniczyło cale środowisko FRDL: władze Fundacji, pracownicy biura w Warszawie, dyrektorzy i pracownicy ośrodków regionalnych FRDL, Wyższe Szkoły Administracji Publicznej. Moderatorem prac był zespół konsultantów MISTiA pod kierunkiem Jacka Kwiatkowskiego, dyrektora Wydziału Programów i Projektów. Strategia programowa określa cztery kierunki priorytetowe aktywności FRDL: w ramach pierwszego Rozwój samorządności terytorialnej i administracji publicznej, realizować będziemy działania wspierania, kontynuacji i korekt reform ustrojowych w Polsce; podnoszenia jakości usług świadczonych przez administrację publiczną, zwłaszcza samorządową; przygotowania administracji publicznej do efektywnego funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności korzystania gmin, powiatów i województw z funduszy strukturalnych dla dobra wspólnot lokalnych i regionalnych. w ramach drugiego Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, prowadzić będziemy działania wspierające rozwój organizacji społecznych, również poprzez inicjowanie i ułatwianie współpracy miedzy tymi organizacjami a jednostkami samorządu terytorialnego. Będziemy również prowadzić aktywność w obszarze edukacji obywatelskiej oraz przeciwdziałania zjawisku społecznej bezradności. w ramach trzeciego Rozwój gospodarczy wspólnot samorządowych, będziemy wzbogacać i rozszerzać działania FRDL wspierające wzrost konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego. Będziemy szerzej niż dotąd oferować usługi wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu lokalnym i regionalnym. w ramach czwartego Rozwój demokracji w krajach dokonujących transformacji ustrojowej, będziemy uczestniczyć w procesie przekazywania doświadczeń polskiej transformacji tym krajom, dla których polskie doświadczenia budowy państwa demokratycznego, społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki rynkowej mogą być użyteczne. Efektywne działania w różnorodnych formach od prac badawczych, przez szkolenia, doradztwo, konferencje, konkursy, po publikacje mogą być prowadzone wyłącznie dzięki owocnej współpracy naszych dotychczasowych i przyszłych partnerów: samorządowców, społeczników, administracji rządowej, rzeszy trenerów i doradców. Za dotychczasową współpracę serdecznie dziękuję. O współpracę w przyszłości proszę. Barbara Imiołczyk Wiceprezes Zarządu FRDL

3 Nr 2/2003 na Szlaku 3 Prognozy na rok 2004 Wspólne sprawy Małopolski Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik specjalnie dla biuletynu MISTiA na Szlaku o reformie finansów publicznych i prognozach na przyszły rok pierwszy rok w Unii Europejskiej. Administracja po wprowadzeniu reformy finansów publicznych Jesteśmy świadkami poprawy sytuacji gospodarczej w naszym kraju; są widoczne symptomy postępu - rośnie produkcja przemysłowa, zahamowany został wzrost bezrobocia. Nie możemy sobie jednak pozwolić na bierne przyglądanie się tym optymistycznym zjawiskom. Po to, by rozwój okazał się trwały, konieczna jest poważna reforma finansów publicznych. Wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie, skutkują niestety rosnącymi niedoborami w państwowym budżecie. Sytuacja jest o tyle poważna, że nie możemy już zaciągać nowych długów, ponieważ przekroczylibyśmy niebawem konstytucyjną barierę stopnia zadłużenia. Oczywiście, nie tylko konstytucja wymusza na rządzie takie działania. Także praktyka wiadomo, że lepiej ciąć zbędne wydatki, niż płacić odsetki od nowych długów. Na pewno reforma finansów będzie miała poważny wpływ na funkcjonowanie administracji, zarówno państwowej, jak i samorządowej. Najprawdopodobniej z pracy w administracji rządowej będzie musiało odejść około 10 procent pracowników. Do kierowników jednostek administracyjnych należeć będzie takie zorganizowanie pracy podległych sobie urzędów, by obywatele nie odczuli tych cięć. Spore zmiany szykują się również w funkcjonowaniu administracji samorządowej. Zmienią się przede wszystkim zasady finansowania działalności samorządów. Najnowsze rozwiązania prawne podążają w kierunku oddania społecznościom lokalnym większej swobody w gospodarowaniu posiadanymi środkami. Według rządu, korzystną dla samorządów będzie sytuacja, gdy maksymalnie zostaną zredukowane dotacje rządowe, które były znaczone i musiały być wydawane na konkretne cele. Niech w samorządach pozostanie więcej pieniędzy, jako dochody własne, niech mają one większą możliwość wyznaczania priorytetów swej działalności. Zaistnieje tutaj olbrzymie pole do kreatywności dla środowisk lokalnych, mającej spore znaczenie przy współfinansowaniu projektów unijnych. Perspektywy Polski po wejściu do UE 8 czerwca 2003 r. społeczeństwo polskie jednoznacznie opowiedziało się za przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Zgodnie z oczekiwaniami nie była to jednak ostatnia odsłona naszych starań o jak najlepsze miejsce naszego kraju w strukturach europejskich. Obecnie trwa batalia o kształt przyszłej konstytucji Unii. Nie wszystkie rozwiązania, które się w niej znalazły, zyskały poparcie polskiej opinii publicznej oraz gremiów kierowniczych naszego kraju. Nie ulega wątpliwości, że ostateczne rozwiązania tych kwestii będą miały niebagatelny wpływ na naszą sytuację gospodarczą i polityczną. Niezależnie od dyskusji i sporów na temat konstytucji, polska administracja musi zrobić wszystko, by jak najlepiej wykorzystać proponowaną nam pomoc Unii. Szczególną rolę należy przywiązywać do informowania społeczeństwa o wszystkich możliwych formach współpracy ze strukturami europejskimi. Myślę, że właśnie odpowiedni dostęp do właściwych informacji może mieć tu bardzo istotne znaczenie. Generalnie jednak nie ukrywam, że jestem dobrej myśli. Wierzę, że już przyszły rok dostarczy nam wiele korzyści z racji nowej sytuacji geopolitycznej naszego kraju. Korzystając z okazji, życzę wszystkim Czytelnikom biuletynu MISTiA na Szlaku zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2004 roku. Jerzy Adamik Wojewoda Małopolski Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł specjalnie dla biuletynu MISTiA na Szlaku o finansach JST i przygotowaniu Małopolski do członkostwa w Unii Europejskiej. Ustawa o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego Ustawa o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego rozczarowuje i wywołuje wiele kontrowersji. Cieszy nas odchodzenie choć w ograniczonym stopniu od dotacji celowych, co rozwiązuje nieco samorządowcom ręce w dysponowaniu pieniędzmi. Podobnie przekazanie samorządom dodatkowych dochodów w związku z realizowaniem przez nie zadań administracji rządowej. Pocieszające są również wstępne szacunki, wykazujące, że wolumen dochodów regionów minimalnie się zwiększy. Niepokoi zbyt głębokie powiązanie dochodów samorządów z podatkiem PIT i CIT, przy jednoczesnym braku związku z VAT. Słyszymy wprawdzie zapewnienia, że koniunktura gospodarcza w końcu powróci i zarówno firmy, jak i podatnicy osoby fizyczne, zaczną więcej zarabiać, a tym samym płacić większe podatki. Wszyscy mamy nadzieję, że tak będzie, ale trudno opierać tak istotną dziedzinę życia, jak finanse publiczne, na nadziejach, a tak duże uzależnienie finansów samorządowych od koniunktury gospodarczej jest po prostu ryzykowne. Gminy, powiaty i województwa muszą wykonywać swoje zadania niezależnie od tego, czy wzrost PKB wynosić będzie 5%, czy 1%. Niesprawiedliwe wydają się nam też zasady naliczania subwencji regionalnej, które powodują, że Małopolska będzie otrzymywała najmniej środków w przeliczeniu na mieszkańca. Przygotowanie Małopolski do członkostwa w UE Wydaje się, że do członkostwa w Unii Europejskiej Małopolska jest przygotowana lepiej niż inne regiony. Po pierwsze dotychczasowe programy pomocowe Unii Europejskiej, takie jak SAPARD, różne elementy PHARE, ISPA, ale także PAOW, finansowany przez Bank Światowy, pozwoliły małopolskim samorządom dobrze się przygotować do wykorzystania funduszy strukturalnych. Jeśli idzie o program SAPARD, to Małopolska dostała nawet 3 miliony złotych, które pierwotnie przeznaczone były dla innych regionów, które wszakże nie były dostatecznie przygotowane do wykorzystania pieniędzy. Jako pierwsi przeprowadziliśmy nabór projektów do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Obudziliśmy wielki ruch projektowy. Napłynęło ponad 2000 projektów. Przede wszystkim od samorządów, ale również od wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. Ilość przechodzi w jakość. Jeśli nawet jakaś część projektów nie jest wystarczająco starannie przygotowana, to z całą pewnością wystarczy tych dobrych, by zagospodarować pieniądze. Żadne euro dla Małopolski nie powinno się zmarnować. Być może znów po wykorzystaniu własnych środków sięgniemy po cudze. Gorzej, że Warszawa zwleka z koniecznymi przygotowaniami. Do dziś nie wiemy, w jaki sposób powoływać członków panelu ekspertów, nie ma instrukcji co do powoływania regionalnych komitetów sterujących. Przez to raczej nie można liczyć na uruchomienie pieniędzy przed 1 maja, co było przecież możliwe. Jeśli chodzi o przyszłość, to już 16 grudnia przedstawimy starostom, prezydentom i burmistrzom zasady, na jakich będziemy konstruować listę rankingową wniosków, natychmiast po otrzymaniu instrukcji z Warszawy powołamy panel ekspertów i ruszy formalna procedura. Przed 1 majem muszą zostać uchwalone: Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju, nowelizacja Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz powołany musi zostać Krajowy Komitet Sterujący. Dokonać się to musi jednak w Warszawie. Samorząd Wojewódzki nie ma na to wpływu. Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego

4 4 na Szlaku Nr 2/2003 Fora Sekretarzy Samorządów Polski Południowej i Woj. Pomorskiego Współpraca międzyregionalna Członkowie Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej przy MISTiA i Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Pomorskiego przy PCST spotkali się w Sopocie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. O celach współpracy z sekretarzami samorządów i potrzebie powołania forów ponadregionalnych mówi Adam Leszkiewicz, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego. Nasza współpraca z forami działającymi przy MISTiA jest jednym z elementów podpisanego we wrześniu 2003 r. przez Marszałka Województwa i Dyrektora MISTiA Porozumienia o zasadach współdziałania. Współpraca nie ogranicza się do forów. W marcu 2003 r. MISTiA otrzymała certyfikat jakości ISO 9001:2000, a Urząd Marszałkowski rozpoczyna starania o certyfikat. Będziemy chcieli korzystać z pomocy i doświadczeń MISTiA, które pomogą nam certyfikat uzyskać i podnieść jakość naszych usług. Współpraca z sekretarzami samorządów daje nam możliwość dotarcia z informacją o działaniach Urzędu Marszałkowskiego do osób, które w urzędach gmin i starostwach powiatowych odpowiadają za realizację zadań. Chcemy też podzielić się z sekretarzami gmin tym, co osiągnęliśmy w zakresie zarządzania urzędem i podnoszenia jakości pracy administracji. Z drugiej strony rozwiązania wprowadzane w urzędach gmin mogą być przydatne również u nas. Pamiętajmy, że Urząd Marszałkowski działa dopiero pięć lat a urzędy gmin trzynaście, a w wielu wypadkach zwłaszcza w mniejszych gminach sekretarze gmin pełnią funkcje od kilku co najmniej lat. Ruch Przeciw Bezradności Społecznej Społeczeństwo obywatelskie III Konwencja Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej odbyła się 10 listopada 2003 r. w Krakowie pod hasłem Europa Praca. Obrady III Konwencji Ruchu otworzył prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich. Wraz z nim obradom przewodniczyli prof. Jerzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Ludwik Węgrzyn, Prezes Związku Powiatów Polskich. W sesji plenarnej wystąpił prof. Jerzy Hausner, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Prof. Hausner przedstawił m.in. prace nad ustawą o promocji zatrudnienia. Ma ona zmienić zakres działania Urzędów Pracy tak by stały się agencjami pracy, prowadzącymi doradztwo zawodowe, natomiast wypłacanie zasiłków przejąłby ZUS i ośrodki pomocy społecznej. Tematami sesji roboczych były: współpraca samorządów i organizacji pozarządowych w realizacji programów reintegracji społecznej, strategie samorządów lokalnych i UE wobec młodzieży, wsparcie społeczne dla rodzin i osób z syndromem bezradności. Podsumowując obrady sesji tematycznych prof. Andrzej Zoll powiedział: - Ruch Przeciw Bezradności Społecznej ma być forum, na którym spotykają się organizacje obywatelskie, następuje wymiana poglądów i powstają pomysły co robić, żebyśmy szybciej doszli do zbudowania społeczeństwa obywatelskiego. Transformacja ustrojowa Polski ma sens, jeżeli powstanie w jej wyniku społeczeństwo obywatelskie społeczeństwo ludzi aktywnych, świadomych swoich praw i swoich obowiązków wobec dobra wspólnego. Musimy go zbudować, bo inaczej przegramy, a przegrać nie ma powodu. Należy walczyć o miejsce rodziny w społeczeństwie. Ona jest zagrożona i trzeba wszystko zrobić, żeby rodzinę wzmocnić, bo jeżeli bezradna będzie rodzina, to bezradne jest społeczeństwo. Na koniec prof. Zoll zwrócił się do Ludwika Węgrzyna, Prezesa Związku Powiatów Polskich: Trzeba zaapelować, Panie Prezesie, do powiatów, żeby zorganizowały pomoc dla Biur Porad Obywatelskich. One padają z braku środków. Zbudowanie sieci poradnictwa obywatelskiego, niezależnego od urzędu, jest niezmiernie ważną rzeczą. Celem powinno być zbudowanie biur w każdej gminie, musi jednak być pomoc ze strony samorządu i w interesie samorządu jest, żeby ta pomoc była. Paweł Górecki Strategia Rozwoju Gminy Libiąż Dobry krok Rada Miejska w Libiążu przyjęła na sesji 10 października 2003 r. Strategię Rozwoju Gminy Libiąż na lata Ekspercki dokument strategii opracowali na zlecenie Urzędu Miejskiego w Libiążu konsultanci MISTiA. Uchwalona w 1998 r. przez Radę Miejską Strategia Rozwoju Gminy Libiąż zdezaktualizowała się wskutek przemian gospodarczych kraju oraz zmian w przepisach prawa. Również perspektywa akcesji Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej spowodowała konieczność zweryfikowania dokumentów strategicznych gminy pod kątem możliwości absorpcji środków wspólnotowych oraz przygotowania gminy do wejścia w struktury unijne. Z początkiem 2003 r. Urząd Miejski przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata wraz z Wieloletnimi Planami Inwestycyjnymi na lata Zadanie to powierzono Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym. Spotkanie w Sopocie w dniach października 2003 r. z forami sekretarzy Polski południowej i województwa pomorskiego przeszło nasze oczekiwania. Po pierwsze, ze względu na ilość uczestników i na udział w spotkaniu sekretarzy z województwa pomorskiego, dzięki czemu wzajemna wymiana doświadczeń była jeszcze bogatsza. Po drugie spotkaliśmy się z wielką otwartością i aktywnością ze strony sekretarzy, dzięki czemu wiele ze spotkania skorzystaliśmy. Dziękujemy pani Małgorzacie Drużyńskiej, koordynator Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej przy MISTiA, za podjęcie inicjatywy spotkania i jego organizację. Spotkanie może być zaczynem szerszej współpracy, w czym ogromną rolę może ode- str października br. Rada Miejska w Libiążu jednogłośnie przyjęła dokument Strategia Rozwoju Gminy Libiąż na lata Opracowanie składa się z czterech części: Profil Społeczno Gospodarczy; Wyniki Badania Klimatu Przedsiębiorczości; Strategia Rozwoju Gminy Libiąż. Plany działań cele strategiczne, cele operacyjne, zadania; Wieloletnie Plany Inwestycyjne: zasady, procedury, plany inwestycyjne. Dokument strategii, współtworzony przez Konwent Strategiczny oraz Zespół Roboczy ds. Wieloletnich Planów Rozwoju, uwzględnia zapisy Narodowego Planu Rozwoju oraz zasady programowania wieloletniego obowiązujące w Unii Europejskiej, a także odnosi się do zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Strategię Rozwoju Gminy Libiąż cechuje też korelacja z kluczowymi opracowaniami lokalnymi (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Libiąż, Program Aktywizacji Gospodarczej Gminy Libiąż, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Libiąża na obszarze os. Flagówka). str. 7

5 Nr 2/2003 na Szlaku 5 Fundusze Strukturalne analiza wniosków Bez rozstrzygnięć Do Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 2004 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim 2159 projektów. Aktualny stan prac nad wnioskami przedstawia Jacek Woźniak, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych. Kiedy w maju 2003 r. rozpoczęliśmy przygotowania do naboru projektów, opieraliśmy się na założeniu, że do września będą gotowe programy operacyjne, podręczniki procedur, a więc będzie można rozpocząć proces selekcji projektów. Wskazywały na to informacje i plany, które otrzymywaliśmy wówczas od Ministerstwa Gospodarki. Nie spodziewaliśmy się wystąpienia aż tak dużych opóźnień. Wciąż nie ma przyjętych wielu aktów prawnych, w tym Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, brakuje docelowej wersji Ustawy o zamówieniach publicznych, co ma kapitalne znaczenie dla potencjalnych beneficjentów. Nie funkcjonuje system komputerowy SIMIK. Zarząd Województwa co prawda rozszerzył właściwość Regionalnego Komitetu Sterującego na fundusze strukturalne, ale nie może on działać, gdyż nie ma Paneli Ekspertów. Tych ostatnich brakuje, ponieważ nie ma informacji, w jakim trybie mają być powołane Już po ogłoszeniu przez Marszałka naboru wniosków, Ministerstwo Gospodarki przedstawiło nową wersję Uzupełnienia ZPORR, z nowymi działaniami oraz innym, rozszerzonym zakresem interwencji. W chwili obecnej robimy to, co jest możliwe w danych warunkach. Złożone projekty agregujemy według aktualnej redakcji ZPORR i układu działań. Bierzemy pod uwagę deklarowany stopień gotowości do realizacji wyodrębniamy te, które posiadają pozwolenie na budowę lub je uzyskają do końca grudnia bieżącego roku. Następnym krokiem będzie wystąpienie do projektodawców o udokumentowanie składanych deklaracji. Nie jesteśmy jednak w stanie dokonać oceny merytorycznej projektów, gdyż ma to być wyłączną kompetencją Paneli Ekspertów. Ocena wstępna Uważam, że mimo to bardzo zasadnym było przeprowadzenie naboru projektów. Jest bardzo ważne, że moment mobilizacji jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów w Małopolsce przypadł na wrzesień 2003 r., a nie na marzec lub kwiecień 2004 r. Paradoksalnie, dzięki tym wszystkim opóźnieniom mamy dodatkowy czas na dopracowanie i ponowną weryfikację złożonych projektów. Nie uprzedzając oceny merytorycznej złożonych projektów, można powiedzieć, że pierwszy nabór zapowiada się optymistycznie. Jest dużo wniosków, w tym w obszarach uznawanych za trudne: społeczeństwo informacyjne, dziedzictwo kulturowe, badania i rozwój czyli w takich, co do których baliśmy się deficytu projektów. Konsekwentne prace Forum Zdrowia Publicznego przy MISTiA Arytmetyka zdrowia Forum Zdrowia Publicznego jest jednym z jedenastu działających przy MISTiA forów. Problemy służby zdrowia przedstawia Przewodniczący Forum Roman Korczak, lekarz medycyny. W pracach Forum Zdrowia Publicznego regularnie uczestniczy kilkudziesięciu lekarzy i menedżerów opieki zdrowotnej z całej Małopolski. Co ściąga ich na Szlak 73a w Krakowie? To, że MISTiA umożliwia spotkania tego typu, nie tylko w naszej branży, jest czymś fantastycznym. Przekonaliśmy się o tym przez dwa lata naszych spotkań. Ostatni czas szczególnie dowiódł ich potrzeby i pożytku. Świadczy o tym frekwencja na spotkaniach Forum Zdrowia. Forum to przede wszystkim wspaniały przepływ informacji o tym, co dzieje się w poszczególnych rejonach Małopolski i w jaki sposób rozwiązywane są podobne problemy w różnych miejscach. Jest Pan współwłaścicielem NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska nr IV w Tarnowie, zapewniającego opiekę zdrowotną dla prawie 20 tys. pacjentów. Czego potrzebuje lekarz menedżer? Nad niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej nie ma żadnego urzędu publicznego czy organu założycielskiego, który mógłby dofinansowywać zakład. Wszystkie te placówki ryzyko istnienia biorą na siebie. Kasy Chorych tworzyły placówkom sytuację stabilizacji finan- Trzeba mieć świadomość, że do dobrego przygotowania projektu potrzeba spełnienia dwu warunków: po pierwsze trzeba wiedzieć, co się chce zrobić i po drugie znać technikę przygotowania wniosku. Tylko oba czynniki łącznie gwarantują sukces, i oba będą wnikliwie sprawdzane podczas oceny projektów. Zatem, radziłbym pogłębioną pracę nad wnioskami przygotowywanie dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, co dotyczy przede wszystkim większych projektów o charakterze infrastrukturalnym, oraz jak najszybsze finalizowanie gotowości projektów, w szczególności pozwoleń na budowę. Łączna kwota zgłoszonego zapotrzebowania przekracza dziesięciokrotnie całość alokacji dla Małopolski na lata (tj. ok. 186 mln EUR), chociaż pierwszy wybór ma objąć ok. 20% tej kwoty. Należy się jednak spodziewać, że znacząca większość projektów nie będzie mogła być realizowana ani nawet rozpatrywana z powodów formalnych i merytorycznych, ponieważ są nieprzygotowane lub nie wpisują się w założenia ZPORR. Pamiętajmy jednak o kolejnych naborach. Część projektów, które teraz nie kwalifikują się jako nieprzygotowane, będą mogły być podjęte po ich dopracowaniu. Trzeba także zacząć myśleć o Sektorowych Programach Operacyjnych. To przecież tam znajduje się 75% ogółu środków z funduszy strukturalnych! Jednak do tej puli konkurencja będzie ogólnokrajowa, także zasady podziału środków nie do końca są jeszcze znane. Powinno być naszym strategicznym celem, aby Małopolska zgłosiła jak najwięcej dobrych, konkurencyjnych projektów, przy tym wpisujących się nie tylko w kryteria SOP-ów, ale także w priorytety polityki rozwoju województwa. Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego sowej, o czym mogliśmy się przekonać po ich likwidacji. Po przekształceniu Kas Chorych w NFZ pierwszą odczuwalną zmianą było obniżenie stawek. Niedowład organizacyjny w służbie zdrowia z każdym rokiem będzie mniejszy. Służbie zdrowia nie pomoże jednak doskonalenie systemów organizacyjnych i rozliczania świadczeń wewnątrz placówek, jeżeli finansowanie usług przez NFZ będzie zbyt niskie. A nie da się świadczyć usług dobrze, jeżeli brakuje środków. Zdrowie ponad 38 milionów mieszkańców Polski to kwestia wysokości nakładów czy rozwiązań systemowych? System finansowania to jedna sprawa, druga system organizacji świadczeń zdrowotnych. W Kasach Chorych decyzje, jak organizować świadczenia, zostały przeniesione z centrali do regionów, natomiast alokacja środków zależała od jednakowego dla całej Polski algorytmu liczonego względem liczby mieszkańców danego regionu. W tej chwili i alokacja środków i decyzje zostały scentralizowane w Warszawie. Do czego to prowadzi? Po pierwsze, nie wiadomo, czy centrala wie co potrzebne jest na dole, po drugie czas od zasygnalizowania potrzeb do wydania decyzji płynie. str. 7

6 Ma³opolski Instytut Samorz¹du Terytorialnego i Administracji OFERTY SZKOLEÑ DLA ADMINISTRACJI SAMORZ DOWEJ I RZ DOWEJ 8 stycznia Konsekwencje ustawy o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie dla administracji publicznej nowe pojêcia i definicje prawne wprowadzone przez ustawê nowy model realizacji zadañ publicznych a dotychczasowe modele wspó³pracy administracji publicznej z organizacjami roczne plany wspó³pracy bud et zadaniowy jako instrument u³atwiaj¹cy zlecanie zadañ publicznych oraz opracowywanie rocznych i wieloletnich planów wspó³pracy 9 stycznia Rejestracja stanu cywilnego wybrane zagadnienia. Konwencje miêdzynarodowej komisji stanu cywilnego miêdzynarodowa komisja stanu cywilnego wydawanie decyzji administracyjnych przez kierowników USC wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksi¹g stanu cywilnego prostowanie i uzupe³nianie aktów stanu cywilnego 12 stycznia Polskie prawo pracy w przededniu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej dostosowanie polskiego prawa pracy do konstytucji oraz prawa Unii Europejskiej zmiany w kodeksie pracy po 1 stycznia 2004 r. nowe akty prawne z zakresu prawa pracy prawid³owe sporz¹dzanie umowy o pracê i umowy cywilnoprawnej prowadzenie ewidencji czasu pracy umowy pracodawcy z pracownikiem wystawianie œwiadectwa pracy 13 stycznia Podatki i op³aty lokalne jako podstawa dochodów samorz¹dowych w 2004 roku skuteczne metody prowadz¹ce do powszechnoœci i prawid³owoœci opodatkowania metody przeciwdzia³ania przedawnieniu zobowi¹zañ podatkowych 15 stycznia Gmina jako cz³onek wspólnoty mieszkaniowej prawne aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej gmina a wspólnota mieszkaniowa 16 stycznia Prawo budowlane po nowelizacji przepisów procedura naliczania przez organ II instancji kar za nieterminowe za³atwianie wniosków o pozwolenie na budowê zwi¹zek pomiêdzy decyzj¹ o pozwoleniu na budowê a decyzj¹ lokalizacyjn¹ postêpowanie wznowieniowe 19 stycznia Zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych zasady tworzenia ZFŒS uprawnienia i obowi¹zki pracodawcy przeznaczenie i zasady gospodarowania funduszem opodatkowanie wydatków ze œrodków funduszu 23 stycznia Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego w roku 2004 Ÿród³a dochodów j.s.t. zasady ustalania i gromadzenia dochodów w³asnych nowe zasady ustalania i przekazywania subwencji 26 stycznia Ksiêgowoœæ podatków i op³at lokalnych zamkniêcie roku podatkowego 2003 analiza kart kontowych podatników zasady postêpowania z nadp³atami podatku przedawnienie prawa do wymiaru podatku i przedawnienie zobowi¹zania podatkowego 29 stycznia Bilans jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych za rok 2003 harmonogram prac zwi¹zanych z opracowaniem bilansu wycena aktywów i pasywów na dzieñ bilansowy sporz¹dzanie bilansu na przyk³adzie ustawienia obrotów i sald 30 stycznia Wymiar, pobór i egzekucja podatków i op³at lokalnych powstanie i wygaœniêcie obowi¹zku podatkowego zabezpieczenie wykonania zobowi¹zañ podatkowych sposoby zabezpieczania przed przedawnieniem skuteczne metody windykowania zaleg³oœci Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli MISTiA OFERTY SZKOLEÑ DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŒWIATY 10 stycznia Spo³eczne aspekty oceniania uczniów funkcja oceny szkolnej cele i style oceniania analiza postaw nauczycieli przy ocenianiu uczniów rozwi¹zywanie problemów przy ocenianiu uczniów 15 stycznia Budowanie szkolnego programu problemów dzieci i m³odzie- y identyfikacja problemów wystêpuj¹cych w szkole metody i narzêdzia diagnozy i monitorowania programu diagnoza przyczyn wystêpowania negatywnych zjawisk 7 lutego Mierzenie jakoœci pracy szko³y okreœlenie standardu do diagnozowanego obszaru pracy szko³y okreœlenie wskaÿników do sformu³owanego standardu metody uzyskiwania informacji struktura raportu z mierzenia jakoœci pracy szko³y 13 lutego Ocenianie wewn¹trzszkolne w œwietle rozporz¹dzenia MENiS analiza zapisów rozporz¹dzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania ukierunkowana odpowiednimi poleceniami 14 lutego Komunikacja spo³eczna w szkole rodzaje komunikacji wspó³praca w zespole umiejêtnoœæ porozumiewania siê Ÿród³a konfliktu analiza sytuacji konfliktowych sposoby rozwi¹zywania konfliktu radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych 19 lutego Nauczycielskie programy nauczania definicja programu nauczania elementy programu nauczania budowa kwestionariusza oceniaj¹cego program 20 lutego Opracowanie dokumentacji do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego warunki rozpoczêcia sta u opracowanie, ewaluacja i realizacja planu rozwoju zawodowego kompletowanie dokumentacji lutego Pomiar dydaktyczny w mierzeniu jakoœci pracy szko³y taksonomia celów dydaktycznych plan i kartoteka testu mierz¹cego osi¹gniêcia edukacyjne uczniów z ró nych przedmiotów analiza iloœciowa i jakoœciowa wyników badania analiza podstawowych danych statystycznych 5 6 marca Okresowe szkolenia BHP dla nauczycieli regulacje prawne z zakresu ochrony pracy ergonomia w kszta³towaniu warunków pracy nauczycieli i uczniów odpowiedzialnoœæ nauczycieli i wychowawców za wypadki uczniów zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 12 marca Projekt klasy/grupy integracyjnej prawo oœwiatowe a oddzia³y integracyjne opracowanie programu klasy integracyjnej kwalifikacje nauczycieli ucz¹cych w oddzia³ach integracyjnych koszt funkcjonowania klasy integracyjnej marca Pomiar dydaktyczny w mierzeniu jakoœci pracy szko³y taksonomia celów dydaktycznych plan i kartoteka testu mierz¹cego osi¹gniêcia edukacyjne uczniów z ró nych przedmiotów analiza iloœciowa i jakoœciowa wyników badania analiza podstawowych danych statystycznych marca Podstawowe szkolenie bhp dla dyrektorów szkó³, przedszkoli i placówek oœwiatowych

7 Nr 2/2003 na Szlaku 7 str. 1 Będą efekty wódzkie Biuro Wdrażania Programu zaaprobowało do udziału w Programie 34 wnioski. Składane wnioski dotyczyły pięciu możliwych do wyboru obszarów tematycznych. W wyniku przeprowadzonej selekcji, w Małopolsce pracę rozpoczęło 6 grup szkoleniowych. Celem pracy było nie tylko przekazanie przedstawicielom j.s.t. wiedzy i informacji z zakresu nowoczesnego zarządzania, ale również przygotowanie konkretnego projektu do realizacji z wybranego obszaru. Końcowym akcentem szkoleń w województwie małopolskim jest uroczysta konferencja, zaplanowana na 19 grudnia 2003 r. w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego, przygotowana na ok. 400 osób, z 30 stoiskami prezentacyjnymi gmin. Podczas konferencji zostanie oceniony przebieg Programu Szkoleniowego w województwie i zaprezentowane jego efekty m.in. w postaci projektów przygotowanych przez zespoły z jednostek samorządu terytorialnego w czasie trwania szkoleń. Można będzie także spróbować gminnych specjałów, posłuchać lokalnej muzyki i, co niezwykle istotne, wymienić się doświadczeniami w bezpośredniej rozmowie. Program Szkoleniowy był kluczowym elementem PAOW Programu współfinansowanego z pożyczki Banku Światowego. Realizacja głównych celów PAOW, jakimi są inicjowanie i wsparcie nowych rodzajów działalności gospodarczej na terenach wiejskich, możliwa jest jedynie w przypadku zwiększenia profesjonalnych umiejętności przedstawicieli władz lokalnych i kadry urzędniczej. Celem Programu Szkoleniowego było zatem przede wszystkim przygotowanie kadry administracji samorządowej do inicjowania i realizowania szeroko rozumianych przedsięwzięć prorozwojowych na obszarach wiejskich. Program Szkoleniowy skonstruowany został w taki sposób, by wesprzeć administrację samorządową w jej działaniach na rzecz restrukturyzacji rynku pracy, podniesienia efektywności systemu edukacji, wzrostu efektywności funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz wzrostu konkurencyjności terenów wiejskich dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej. Wszyscy uczestnicy Programu Szkoleniowego PAOW otrzymają od nas w najbliższym czasie propozycje szkoleń i doradztwa, wiążące się z tematyką szkoleń PAOW jako jej uzupełnienie bądź kontynuacja. Będziemy też kontaktować się z uczestnikami szkoleń by dowiedzieć się więcej o potrzebach związanych z dopracowaniem przygotowanych projektów czy też z procedurami ich wdrożenia. Mamy nadzieję, że w ten sposób dorobek Programu Szkoleniowego PAOW będzie odpowiednio spożytkowany przez biorących udział w Programie a także tych, dla których już zabrakło w nim miejsca. Mamy nadzieję, że przeprowadzony po raz pierwszy na taką skalę w całej Polsce Program Szkoleniowy pomoże skuteczniej rozwiązywać napotykane problemy i podejmować wyzwania związane z rozwojem w nowych warunkach integracji z Unią Europejską. Janusz Olesiński Członek Zespołu Zarządzającego PAOW PAOW w gminie Dobra Dobra Szkoła Agroturystyki Gmina Dobra w powiecie limanowskim wzięła udział w programie PAOW komponent B-3 Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej realizowanego przez MISTiA. Sukcesy społeczności gminy przedstawia Elżbieta Pazdur Radna Gminy Dobra. Na terenie gminy prowadzi działalność około 360 małych podmiotów gospodarczych, bezrobocie sięga 19%. Mieszkańcy prowadzą w większości małe gospodarstwa, leżące na terenach górzystych, dające niskie dochody. Atutem gminy jest jej położenie w sercu Beskidu Wyspowego. Władze gminy starają się wykorzystać gospodarczo walory krajobrazowe, bogactwo flory i fauny, zdrowy klimat tworzą trasy piesze i rowerowe oraz starają się o pozyskanie inwestorów w zakresie infrastruktury turystycznej, przede wszystkim wyciągów narciarskich i baz letniskowo-sportowych. W 2002 roku rozpoczął działalność inwestor, który w sezonie zimowym 2003/04 uruchomi na górze Śnieżnica zmodernizowany wyciąg oraz jedną z trzech planowanych tras narciarskich, oświetlonych i okresowo naśnieżanych. Gmina Dobra opracowała strategię rozwoju, w opracowaniu jest plan zagospodarowania przestrzennego. Wydane przez gminę folder oraz mapa turystyczna gminy promują gospodarstwa agroturystyczne, zajazdy, schronisko młodzieżowe, punkty handlowo-gastronomiczne. Gmina ubiega się o fundusze na uruchomienie gminnego punktu informacji turystycznej oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych dla mieszkańców chcących utworzyć i prowadzić gospodarstwa agroturystyczne, małą gastronomię, bazę hotelową i inne usługi. Dochody uzyskane z tych działalności w znacznym stopniu podniosłyby standard życia mieszkańców gminy. str. 4 Dobry krok Dokument zawiera cele strategiczne i działania odpowiadające rzeczywistym potrzebom społeczności lokalnej oraz wskazuje źródła ich finansowania. Stanowi zatem rzetelną podstawę do prowadzenia przez gminę długookresowej polityki rozwoju społeczno gospodarczego w strukturach europejskich. W trakcie warsztatów wypracowano Misję Gminy: Chcemy być gminą, która potrafi funkcjonować we Wspólnej Europie, skutecznie pozyskuje nowoczesne inwestycje oraz dba o dotychczasowe miejsca pracy i rozwój mieszkańców w oparciu o istniejący potencjał społeczny oraz dogodne położenie pomiędzy regionem śląskim i małopolskim. Przyjęta metodyka procesu tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Libiąż oparta została na partnersko-eksperckim modelu budowy planów strategicznych (spotkania warsztatowe). Oprac. Magdalena Kozak Walczak Kierownik Referatu Promocji i Integracji Europejskiej Urząd Miejski w Libiążu Żeby sprostać postawionym zadaniom rozwoju gminy, grupa osób, złożona z pracowników Urzędu Gminy, pracowników GOK, Radnych, członków Lokalnego Koła Agroturystycznego, wzięła udział w programie szkoleniowym PAOW komponent B-3 Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej. Udział w programie PAOW przyczynił się do osiągnięcia dwóch sukcesów społeczności gminy Dobra. Pierwszym jest zaplanowanie i przygotowanie do realizacji projektu pod nazwą Dobra Szkoła Agroturystyki. Projekt ma na celu przygotowanie zaplecza do rozwoju pozarolniczych źródeł utrzymania mieszkańców gminy. Jest adresowany do czterdziestu właścicieli małych gospodarstw rolnych dla podniesienia ich kwalifikacji po przeprowadzeniu cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu agroturystyki, ekologii, gastronomii oraz podniesienia znajomości wybranego języka angielskiego lub niemieckiego. Projekt jest przewidziany do realizacji w 2004 r. z budżetu własnego gminy oraz środków pozyskanych z Programu SAPARD, działanie 4 Fundusz Spójności. Drugim sukcesem jest założenie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Przenosza i przystąpienie do Programu Operacyjnego RIMSZ i ROW , działanie 2.1 Odnowa wsi. Za pomoc w osiągnięciu naszych sukcesów serdecznie dziękujemy trenerom i organizatorom szkoleń. Elżbieta Pazdur Radna Gminy Dobra str. 5 Arytmetyka zdrowia Nad tym, jaki przyjąć model finansowania do modelu organizacyjnego służby zdrowia i jak ma jedno z drugim współdziałać, wszędzie na całym świecie myślą eksperci. Te modele ciągle się zmieniają, bo zmienia się sytuacja zdrowotna pojawiają się wyzwania niesione przez nowe choroby, rozwijają się techniki medyczne, powiększa się świadomość potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Modele pasujące do mentalności, poziomu życia i rodzaju chorób w jakimś miejscu na świecie, niekoniecznie będą pasować u nas. W systemie Kas Chorych wiele należało zmienić, ale nie należało zmieniać idei zdecentralizowania decyzji. Model opieki zdrowotnej nie może być realizacją programu przedwyborczego. Musi brać pod uwagę faktyczne uwarunkowania sytuacji zdrowotnej. Wtedy będzie służył pacjentom a wszyscy, którzy dają pacjentom świadczenia, będą mogli spokojnie pracować. rozmawiał: Paweł Górecki

8 8 na Szlaku Nr 2/2003 Rozwój przedsiębiorczości w powiecie suskim Wyk ykorzystać szanse Powiat suski przyjmie Strategię rozwoju przedsiębiorczości. Cele strategii przedstawia Ryszard Janiszewski ze Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości w Suchej Beskidzkiej. Dokument powstaje w ramach Programu Rozwój przedsiębiorczości w powiecie suskim, finansowanego z funduszy Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Planowanie Rozwoju Lokalnego podkomponent B1). Rozwój gospodarczy takich regionów, jak powiat suski, zależy od tego, czy będą się rozwijać małe i średnie przedsiębiorstwa. Strategia wyznaczy drogi rozwojowe MŚP i otoczenia biznesu w tym organizacji pozarządowych. W przygotowaniu strategii bierze udział szeroka reprezentacja społeczności powiatu przedstawiciele urzędów gmin, przedsiębiorców, starostwa powiatowego, organizacji pozarządowych. Bardzo ważna w przygotowaniu strategii jest pomoc MISTiA. Instytut zapewnia bardzo wysoki poziom usług, jest przychylny organizacjom lokalnym, nie dysponującymi specjalistycznym potencjałem. Strategia uświadamia w jaki sposób działać i dobrać odpowiednie narzędzia dla zwiększenia konkurencyjności MŚP. Generalnym przesłaniem strategii jest: Skupić wszystkie pod- MISTiA na Szlaku mioty działające w powiecie suskim na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w celu wykorzystania szans, jakie dają fundusze pomocowe i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Skuteczne wykorzystywanie tych szans musi być wspierane przez organizacje z otoczenia biznesu: Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej oraz Forum Przedsiębiorczości organizację przedsiębiorców. Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości w Suchej Beskidzkiej działa od 1995 r. Skupia wszystkie gminy w powiecie i powiat. Prowadzi doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i małych firm, szkolenia dla MŚP oraz dla osób bezrobotnych w zakresie podnoszenia zdolności do podejmowania pracy. Z funduszy programu Banku Światowego, PARP oraz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej udziela preferencyjnych pożyczek bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą oraz małym firmom. Około 350 udzielonych pożyczek na sumę blisko 10 mln zł zaowocowało spektakularnym wynikiem stworzenia 200 miejsc pracy i około 150 nowych firm, utworzonych przez osoby bezrobotne. Ryszard Janiszewski SSCPiR w Suchej Beskidzkiej ETNA międzynarodowy projekt FRDL-MISTiA Rozpoznawanie potrzeb MŚP Zakończył się II etap projektu ETNA A European Training Needs Assessment for Small and Medium Enterprises Europejski System Oceny Potrzeb Szkoleniowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Promotorem polsko duńsko greckiego projektu ETNA jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej i personelu MŚP poprzez doskonalenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb szkoleniowych z zakresu zarządzania oraz przekazanie wiedzy o możliwościach ich zaspokojenia. W efekcie stworzone zostaną: Narzędzie ETNA dla małych i średnich przedsiębiorstw i jednostek szkoleniowych do WYDAWCA: REDAKTOR NACZELNY: Roman Ciepiela REDAKTOR PROWADZĄCY: Paweł Górecki SKŁAD: Marcin Migdał ADRES REDAKCJI: Kraków, ul. Szlak 73a tel./fax (12) DRUK: Tow. Słowaków, ul. św. Filipa 7, Kraków oceny potrzeb szkoleniowych oraz sprawdzonych modułów szkoleniowych w zakresie kształcenia ustawicznego kadry zarządzającej i personelu w sektorze MŚP; System ETNA wymiany informacji pomiędzy instytucjami szkoleniowymi z krajów Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących, stwarzający możliwość transferu najlepszych programów szkoleniowych oraz wzmocnienie współpracy instytucji szkoleniowych; Znak jakości ETNA jako efekt opracowania i wdrożenia systemu akredytacji instytucji szkoleniowych i facilitatorów, będącego gwarancją jakości szkoleń oferowanych sektorowi MŚP zgodnie ze standardami europejskimi. Projekt ETNA realizowany jest w ramach Programu Leonardo da Vinci. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: inf. wł. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji SEKRETARIAT (12) , (12) WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA (12) WYDZIAŁ PROGRAMÓW i PROJEKTÓW (12) WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (12) PCST filia MISTiA w Sopocie (58) Ośrodek MISTiA w Tarnowie (14) str. 4 Współpraca... grać i MISTiA i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Z dyrektorem MISTiA Krzysztofem Lipskim jesteśmy zgodni: Jest potrzeba sformowania na poziomie ogólnopolskim forów, jakie działają przy MISTiA w Krakowie. Fora Dyrektorów Urzędów Marszałkowskich, Skarbników Województw, Dyrektorów Departamentów powinny być miejscem wymiany doświadczeń z różnych regionów. Chcemy, aby FRDL patronowała tworzeniu takich forów spotkań urzędników różnych dziedzin z urzędów marszałkowskich całej Polski. Jest determinacja FRDL, MISTiA i Urzędu Marszałkowskiego, żeby efektywną współpracę kontynuować. Życzmy sobie, aby nasze plany w 2004 roku stały się faktem. Adam Leszkiewicz Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Konkurs Junior Biznesu Trzecia edycja Trwa trzecia edycja Konkursu Junior Biznesu, organizowanego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. Celem Konkursu Junior Biznesu na najlepszy pomysł działalności gospodarczej jest aktywna promocja przedsiębiorczości i postaw probiznesowych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Zadaniem zespołów konkursowych (3 5 uczniów pracujących pod opieką nauczyciela) jest przygotowanie własnego projektu działalności gospodarczej. Udział w trzeciej edycji konkursu zgłosiło 315 zespołów z 80 szkół 1324 uczniów i 138 opiekunów. Nie zgłoszono żadnego zespołu z powiatu tatrzańskiego. Liczba zgłoszeń udziału przewyższyła liczbę zgłoszeń łącznie obu poprzednich edycji. Do 31 stycznia 2004 r. zespoły muszą przedstawić biznesplan projektu. Projekty ocenione zostaną przez Jury Konkursu, które wybierze spośród nich 15 najciekawszych. Prezentację finałową oceni w kwietniu 2004 r. na uroczystej Gali Kapituła Konkursu Junior Biznesu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: inf. wł. Hotel usytuowanie w obrębie centrum Krakowa 46 miejsc w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych parking hotelowy dostęp do poczty elektronicznej możliwość korzystania z ksero i riso Rabaty: uczestnicy szkoleń 20%, grupy powyżej 10 osób 10% Rezerwacja miejsc całodobowa: tel./fax (12) Kraków, ul. Szlak 73a Oferujemy organizację i obsługę konferencji, seminariów oraz szkoleń. Hotel MISTiA posiada certyfikat Krakowskiej Izby Turystyki oraz certyfikat ISO 9001:2000.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Marek Migdal Forum Turystyki Regionów Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna POT ROT LOT - system organizacyjny wspierania turystyki tak być

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska Wrocław, czerwiec 2015 r. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Krynek z dnia 1 września 2015 r. PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (bez OPS-ów i DPS-ów) Regionalne ośrodki polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Główne obszary wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w PO WER

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Strategia Województwa Śląskiego zakłada działania zapobiegające marginalizacji terenów przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej

Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo