ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE"

Transkrypt

1 ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE Monitoring opinii i doświadczeń przedsiębiorców Raport z drugiej fali badania Warszawa, grudzień 2004

2 SPIS TREŚCI O badaniu...3 Nota metodologiczna...4 Podsumowanie...5 Struktura próby...9 Korupcja w polskiej gospodarce - percepcja skali problemu...15 Korupcja w życiu gospodarczym w opinii ludzi biznesu...29 Doświadczenia przedsiębiorców z korupcją...41

3 O BADANIU Cel badania: Monitoring natężenia korupcji w polskiej gospodarce poprzez regularny pomiar odczuć, opinii i doświadczeń przedsiębiorców Zasadnicze obszary problemowe: Percepcja rozmiarów korupcji w gospodarce przez ludzi biznesu. Ocena i prognoza zmiany skali zjawiska w 12-miesięcznym horyzoncie czasowym Korupcja jako bariera efektywnego, rzetelnego biznesu Styczność przedsiębiorców z korupcją, napotykane przejawy korupcji Uzyskane informacje posłużą do opracowania syntetycznego wskaźnika, umożliwiającego bieżącą diagnozę nasilenia procesów korupcyjnych oraz obserwację trendów dzięki cyklicznym, prowadzonym co 2 miesiące pomiarom

4 NOTA METODOLOGICZNA Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w okresie Badanie zrealizowane zostało metodą wywiadów telefonicznych w systemie CATI Łącznie przeprowadzono 500 wywiadów, z czego 200 na przedstawicielach firm stanowiących panel w badaniu. Pozostałe 300 firm wylosowano z ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem branż, zatrudnienia oraz województw) próby 200 firm stanowiących panel wylosowano z czterech operatów: Spółki giełdowe (50 firm) Lokomotywy gospodarki z Listy 500 (50 firm) Liderzy jakości - firmy posiadające certyfikat ISO (50 firm) Gazele Pulsu Biznesu - wiodące firmy w sektorze średnich przedsiębiorstw (50 firm)

5 PODSUMOWANIE Raport prezentuje wyniki drugiej fali badania (listopad 2004), prowadzonego cyklicznie w odstępach 2 miesięcy Listopadowy, drugi z rzędu sondaż w ramach monitoringu zjawisk korupcyjnych w zasadzie utrwalił obraz postaw, opinii i doświadczeń polskich przedsiębiorców w sferze zjawisk korupcyjnych uzyskany w pierwszym, wrześniowym sondażu. W porównaniu z pomiarem wrześniowym, obecnie przedsiębiorcy w większym stopniu są przekonani, że funkcjonują w gospodarce bardziej dotkniętej korupcją aniżeli pozostałe kraje Unii Europejskiej. O wyższym poziomie korupcji w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE przekonanych jest obecnie 7 ankietowanych przedsiębiorców (w poprzednim sondażu - 67%). Jednocześnie rozkład odpowiedzi na pytanie o nasilenie korupcji w Polsce uległ jedynie nieznacznej zmianie. Zdecydowanie mniej korzystne opinie niż we wrześniu wyrażane są w przypadku oceny zmiany nasilenia korupcji na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. W bieżącym sondażu, zdaniem 3 przedsiębiorców nasilenie to wzrosło. Taką opinię w poprzednim pomiarze podzielało zdecydowanie mniej, bo 23% ankietowanych. Nieco optymistyczniejsze są przewidywania przedsiębiorców w zakresie zmiany skali korupcji w Polsce w 12 miesięcznym horyzoncie czasowym. Zaobserwowano, kosmetyczny co prawda, spadek odsetka odpowiedzi prognozujących wzrost korupcji, przy jednoczesnym, nieco bardziej zauważalnym, wzroście odsetka odpowiedzi przewidujących spadek nasilenia zjawiska.

6 PODSUMOWANIE Listopadowy pomiar potwierdził, że w opinii badanych przedsiębiorców korupcja to dość poważna przeszkoda w działalności firm. Wielkość i potencjał ekonomiczny firmy w istotny sposób różnicują postrzeganie korupcji jako przeszkody w prowadzeniu firmy. W największym stopniu korupcja postrzegana jest jako bariera działalności gospodarczej przez firmy najmniejsze: o relatywnie najniższych obrotach (do 400 tys. euro oraz od 400 do 800 tys. euro), najmniejszej liczbie zatrudnionych (1-9 oraz zatrudnionych). Listopadowa struktura katalogu przejawów korupcji, z jakimi w opinii respondentów najczęściej spotykają się polscy przedsiębiorcy praktycznie pokrywa się z danymi z poprzedniego sondażu. Najczęściej wymieniane są: nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędnika państwowego dla osiągnięcia prywatnych korzyści, łapówkarstwo, płatna protekcja. Również na liście faktycznie napotykanych przez przedsiębiorców przejawów korupcji nie nastąpiły widoczne przetasowania. Bieżący sondaż nie przyniósł znaczących zmian w ocenie stopnia penetracji korupcją różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego. Polityka, służba zdrowia oraz urzędy centralne i ministerstwa zajmują niechlubne pierwsze trzy miejsca na liście. Niestety, bieżący sondaż potwierdził, że korupcja w sferze kontaktów między prywatnymi firmami jest stosunkowo powszechnym zjawiskiem, z którym styczność zadeklarował niemal co trzeci przedsiębiorca.

7 STRUKTURA PRÓBY

8 STRUKTURA PRÓBY Gazele biznesu 25% Spółki giełdowe 25% BAZA I: (Spółki giełdowe, 500, ISO, Gazela) 40% BAZA II: (w podziale na województwa, branże i zatrudnienie) 60% ISO 25% 500 największych firm 25% N=500 N=200 (Baza I)

9 STRUKTURA PRÓBY Odmowa 11% Obroty Powyżej 50 mln EURO 14% Do 400 tys. EURO 4 Od 10 do 50 mln EURO 7% Od 2 do 10 mln EURO Od 1,2 do 2 mln EURO 3% Od 800 tys. do 1,2 mln EURO 3% Od 400 do 800 tys. EURO N=500

10 STRUKTURA PRÓBY Liczba zatrudnionych ponad % % N=500

11 STRUKTURA PRÓBY Okres działania Od 1 roku 1% 2-4 lata 4% 5-7 lat Dłużej niż 12 lat 6 Dłużej niż 12 lat 69% N=500

12 STRUKTURA PRÓBY Miejscowość Warszawa 13% wieś 10% miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 20% miasto do 20 tys. mieszkańców 1 miasto tys. mieszkańców 1 miasto tys. mieszkańców 9% miasto tys. mieszkańców miasto tys. mieszkańców N=500

13 STRUKTURA PRÓBY Region Środkowo-wschodni 3% Południowowschodni 17% Stołeczny 21% Południowy 13% Północny 10% Północno-wschodni Południowozachodni 9% Środkowo-zachodni 15% Środkowy N=500

14 STRUKTURA PRÓBY Stanowisko Prezes, Właściciel, Dyrektor generalny 254 Dyrektor Finansowy 30 Główny księgowy 24 Dyrektor Administracyjny 9 Księgowy 5 Odmowa / inne 178

15 Korupcja w polskiej gospodarce - percepcja skali problemu. Listopad 2004

16 KORUPCJA W GOSPODARCE - PERCEPCJA SKALI PROBLEMU [listopad 2004] W listopadowym pomiarze ponad trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorców wyraziło opinię, iż skala korupcji w polskiej gospodarce jest większa w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (nieco większa - 2, zdecydowanie większa - 50%). W porównaniu z poprzednim, wrześniowym pomiarem zaobserwowano wzrost odsetka przedsiębiorców, przekonanych o zdecydowanie większym poziomie korupcji w polskiej gospodarce w porównaniu z innymi krajami UE (o 8 pkt, z 42% do 50%). Średnia odpowiedzi na pytanie wzrosła z 4,2 do 4,4 (w skali od 1 - zdecydowanie mniejsza do 5 - zdecydowanie większa). Listopadowy pomiar potwierdził jednoznacznie, że polscy biznesmeni podzielają przeświadczenie, iż działają w środowisku gospodarczym znacznie bardziej dotkniętym korupcją aniżeli w innych krajach Unii Europejskiej. Reprezentanci firm z Listy 500 w większym stopniu niż pozostali ankietowani wskazują na wyższy poziom korupcji w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE. Przedstawiciele przedsiębiorstw osiągających najwyższe obroty wśród przedziałów dochodu określonych w badaniu (10-50 mln euro oraz powyżej 50 mln euro) wyraźniej niż pozostali przedsiębiorcy sygnalizują wyższy poziom korupcji w polskiej gospodarce niż w pozostałych krajach UE.

17 KORUPCJA W GOSPODARCE - PERCEPCJA SKALI PROBLEMU [listopad 2004] Listopadowe badanie ukazało zgodną opinię przedsiębiorców o wysokim nasileniu korupcji w Polsce. W bieżącym pomiarze średnia odpowiedzi na pytanie (o skalę korupcji w Polsce) wyniosła 4,6, we wrześniowym - 4,5 (w skali od 1 - niskie nasilenie do 6 - wysokie nasilenie). Wśród firm stanowiących panel w badaniu, największą skalę zjawiska korupcji w Polsce deklarują reprezentanci firm z kategorii Gazel Biznesu, najmniejszą - przedstawiciele spółek giełdowych. Obroty osiągane przez firmę silnie różnicują postrzeganie skali zjawiska korupcji w Polsce. W zdecydowanie największej skali problem postrzegany jest przez reprezentantów przedsiębiorstw osiągających najniższe dochody spośród badanych przedziałów - do 400 tys. euro oraz od 400 do 800 tys. euro. Podobnie jak osiągane obroty, również i liczba zatrudnionych w firmie w wyraźny sposób różnicuje postrzeganie nasilenia korupcji w Polsce. I w tym przypadku wśród firm najmniejszych (od 1 do 9 zatrudnionych oraz od 10 do 49 zatrudnionych) panuje najsilniejsze przekonanie o wysokim nasileniu korupcji w naszym kraju.

18 KORUPCJA W GOSPODARCE - PERCEPCJA SKALI PROBLEMU [listopad 2004] W porównaniu z poprzednim pomiarem, w listopadzie przedsiębiorcy w większym stopniu przekonani są o wzroście nasilenia korupcji w Polsce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. W bieżącym pomiarze zaobserwowano wzrost odsetka opinii raczej wzrosło (z 15% do 24%) oraz zdecydowanie wzrosło (niemal dwukrotny, z do 14%). Tym samym w listopadowym pomiarze 3 przedsiębiorców było zdania, iż korupcja w Polsce nasiliła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Średnia odpowiedzi na pytanie wzrosła z 3,2 do 3,4 (w skali od 1 - zdecydowanie zmalało do 5 - zdecydowanie wzrosło). Obecnie, w porównaniu z pomiarem wrześniowym, formułowane są bardziej optymistyczne prognozy odnośnie nasilenia korupcji w Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy. O 5 pkt. (z 25% do 30%) wzrósł odsetek ankietowanych przewidujących, że nasilenie to raczej zmaleje. Jednocześnie obniżyła się średnia odpowiedzi na pytanie - z 2,9 do 2,8 (w skali od 1 - zdecydowanie zmaleje do 5 - zdecydowanie wzrośnie).

19 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM: POLSKA A UNIA EUROPEJSKA Jak ocenia Pan(i) skalę korupcji w Polskiej gospodarce w porównaniu z innymi krajami UE? Proszę ocenić na skali od [1] zdecydowanie mniejsza do [5] zdecydowanie większa Średnia: 11'2004 (N=500) 1% 13% 2 50% 10% '2004 (N=500) 2% 2% 17% 25% 42% 12% 4.2 [1] Zdecydowanie mniejsza [2] Nieco mniejsza [3] Podobna [4] Nieco większa [5] Zdecydowanie większa Trudno powiedzieć

20 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM: POLSKA A UNIA EUROPEJSKA Jak ocenia Pan(i) skalę korupcji w Polskiej gospodarce w porównaniu z innymi krajami UE? Proszę ocenić na skali od [1] zdecydowanie mniejsza do [5] zdecydowanie większa [Kategoria] Średnie 500 największych firm (N=50) 14% 24% 60% 2% 4.5 BAZA II (N=300) 1% 10% 27% 53% 10% 4.4 Spółki giełdowe (N=50) 2% 10% 3 42% 10% 4.3 Gazele biznesu (N=50) 2% 1 32% 3 14% 4.2 ISO (N=50) 2% 24% 12% 44% [1] Zdecydowanie mniejsza [2] Nieco mniejsza [3] Podobna [4] Nieco większa [5] Zdecydowanie większa Trudno powiedzieć

21 Jak ocenia Pan(i) skalę korupcji w Polskiej gospodarce w porównaniu z innymi krajami UE? Proszę ocenić na skali od [1] zdecydowanie mniejsza do [5] zdecydowanie większa Powyżej 50 mln EURO (N=72) KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM: POLSKA A UNIA EUROPEJSKA 10% 2 [Obroty] 60% 4% Średnie 4.5 Od 10 do 50 mln EURO (N=35) 11% 2 51% 11% 4.5 Do 400 tys. EURO (N=232) 1% 12% 27% 53% 4.4 Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) 25% 31% 44% 4.2 Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) 1 29% 37% Od 2 do 10 mln EURO (N=41) 2% 17% 22% 34% 24% 4.1 Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) 7% 13% 33% 33% 13% 4.0 [1] Zdecydowanie mniejsza [2] Nieco mniejsza [3] Podobna [4] Nieco większa [5] Zdecydowanie większa Trudno powiedzieć

22 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM: POLSKA A UNIA EUROPEJSKA Jak ocenia Pan(i) skalę korupcji w Polskiej gospodarce w porównaniu z innymi krajami UE? Proszę ocenić na skali od [1] zdecydowanie mniejsza do [5] zdecydowanie większa [Liczba zatrudnionych] Średnie 1-9 (N=288) 1% 11% 2 55% 4.5 ponad 250 (N=91) 1% 14% 32% 49% 3% (N=69) 14% 23% 39% 23% (N=49) 4% 1 24% 39% [1] Zdecydowanie mniejsza [2] Nieco mniejsza [3] Podobna [4] Nieco większa [5] Zdecydowanie większa Trudno powiedzieć

23 KORUPCJA W POLSCE - POSTRZEGANA SKALA PROBLEMU Powiedział(a)by Pan(i), że nasilenie korupcji w Polsce jest niskie, średnie czy wysokie? Proszę ocenić ten poziom w skali od 1 - niskie nasilenie do 6 - wysokie nasilenie Średnia: 1% 11'2004 (N=500) 2% 17% 27% 24% 2 1% 4.6 1% 09'2004 (N=500) 3% % 1% 4.5 [1] Niskie nasilenie [2] [3] [4] [5] [6] Wysokie nasilenie Nie wiem/ trudno powiedzieć

24 KORUPCJA W POLSCE - POSTRZEGANA SKALA PROBLEMU Powiedział(a)by Pan(i), że nasilenie korupcji w Polsce jest niskie, średnie czy wysokie? Proszę ocenić ten poziom w skali od 1 - niskie nasilenie do 6 - wysokie nasilenie [Kategoria] ŚREDNIE OCENY: BAZA II (N=300) 4,8 Gazele biznesu (N=50) 4,6 500 największych firm (N=50) 4,3 ISO (N=50) 4,1 Spółki giełdowe (N=50) 3,9

25 KORUPCJA W POLSCE - POSTRZEGANA SKALA PROBLEMU Powiedział(a)by Pan(i), że nasilenie korupcji w Polsce jest niskie, średnie czy wysokie? Proszę ocenić ten poziom w skali od 1 - niskie nasilenie do 6 - wysokie nasilenie [Obroty] ŚREDNIE OCENY: Do 400 tys. EURO (N=232) 4,8 Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) 4,7 Od 10 do 50 mln EURO (N=35) 4,4 Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) 4,3 Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) 4,3 Powyżej 50 mln EURO (N=72) 4,1 Od 2 do 10 mln EURO (N=41) 4

26 KORUPCJA W POLSCE - POSTRZEGANA SKALA PROBLEMU Powiedział(a)by Pan(i), że nasilenie korupcji w Polsce jest niskie, średnie czy wysokie? Proszę ocenić ten poziom w skali od 1 - niskie nasilenie do 6 - wysokie nasilenie [Liczba zatrudnionych] ŚREDNIE OCENY: (N=288) 4, (N=49) 4, (N=69) 4,2 ponad 250 (N=91) 4

27 OCENA I PROGNOZA NASILENIA ZJAWISKA Czy Pana(i) zdaniem, nasilenie korupcji w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy: Średnia: 11'2004 (N=500) 10% 50% 24% 14% 3% '2004 (N=500) 1%12% 60% 15% 3% 3.2 [1] Zdecydowanie zmalało [2] Raczej zmalało [3] Nie zmieniło się [4] Raczej wzrosło [5] Zdecydowanie wzrosło Nie wiem/ trudno powiedzieć Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przewiduje Pan(i), że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nasilenie korupcji w Polsce: 11'2004 (N=500) 3% 30% 51% 11% 3% 2% '2004 (N=500) 3% 25% 55% 13% 3% 2% 2.9 [1] Zdecydowanie zmaleje [2] Raczej zmaleje [3] Nie zmieni się [4] Raczej wzrośnie [5] Zdecydowanie wzrośnie Nie wiem/ trudno powiedzieć

28 DZIAŁALNOŚĆ SEJMOWYCH KOMISJI SPECJALNYCH A POZIOM KORUPCJI W POLSCE Jak Pan(i) sądzi, czy w wyniku prac i działań sejmowych komisji specjalnych w sprawie tzw. Rywina czy Orlenu, poziom korupcji w Polsce zmniejszy się, nie zmieni, czy wzrośnie? Pytanie zadane w listopadzie 2004 Może nawet wzrosnąć Z pewnością zmniejszy się 35% Raczej nie zmieni się 59% N=500

29 Korupcja w życiu gospodarczym w opinii ludzi biznesu. Listopad 2004

30 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM [listopad 2004] Listopadowy pomiar potwierdził, że wśród przedsiębiorców korupcja postrzegana jest jako dość poważna przeszkoda w działalności firm. W obecnym pomiarze średnia odpowiedzi na pytanie o korupcję jako utrudnienie w działalności firm wyniosła 4,1, w pomiarze wrześniowym 4,2 (w skali od 1 - niewielka przeszkoda do 6 - poważna przeszkoda). Wśród przedstawicieli poszczególnych kategorii firm z panelu badawczego nie ma dużych różnic w zakresie postrzegania korupcji jako utrudnienia działalności firm. Jako relatywnie najmniejsze utrudnienie korupcja postrzegana jest przez reprezentantów firm z Listy 500. Przedsiębiorcy z firm o obrotach z najniższych spośród badanych przedziałów (do 400 tys. euro oraz tys. euro) traktują korupcję w większym stopniu jako barierę działalności gospodarczej niż pozostałe badane firmy. Wielkość firmy, wyrażona liczbą zatrudnionych, również różnicuje stopień postrzegania korupcji jako bariery życia gospodarczego. Jako największe utrudnienia korupcja traktowana jest przez przedstawicieli firm najmniejszych, zatrudniających do 9 osób.

31 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM [listopad 2004] W obszarze najczęściej napotykanych przez polskich przedsiębiorców przejawów korupcji (w opinii respondentów) listopadowy sondaż powtórzył wyniki pomiaru wrześniowego. W opinii respondentów, najczęściej występujące przejawy korupcji to nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędników państwowych w celu osiągnięcia korzyści (53% odpowiedzi). Kolejne przejawy korupcji to łapówkarstwo (4) oraz płatna protekcja (47%). W opinii ankietowanych przedsiębiorców, nieco rzadsze przejawy korupcji to wykorzystywanie publicznych pieniędzy dla prywatnych korzyści, praktyka prowizji lub innych gratyfikacji od zleceń i kontraktów w firmach prywatnych. Relatywnie najrzadszy przejaw w opinii przedsiębiorców to handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii w zamian za zdobycie wpływów. Listopadowy pomiar nie przyniósł przetasowań na liście najbardziej dotkniętych korupcją obszarów życia społeczno-gospodarczego w oczach przedsiębiorców. Polityka plasuje się na niechlubnym pierwszym miejscu (średnia 4,8 w skali od 1 - niski poziom korupcji do 6 - wysoki poziom korupcji). Na dalszych miejscach znalazły się: służba zdrowia (4,3), urzędy centralne i ministerstwa (4,2) oraz służby celne (3,8). Za najmniej dotknięte problemem korupcji uważane są banki (2,3), media (2,4), firmy prywatne (2,5) oraz szkolnictwo i nauka (2,6).

32 KORUPCJA W ŻYCIU GOSPODARCZYM [listopad 2004] W jakim stopniu, w Pana(i) opinii, korupcja utrudnia działalność firm? Proszę ocenić na skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że jest to niewielka przeszkoda, a 6, że jest to poważna przeszkoda. Średnia: 11'2004 (N=500) 3% 7% 22% 29% 1 22% 1% '2004 (N=500) 3% 7% 21% 2 17% 25% 2% 4.2 [1] Niewielka przeszkoda [2] [3] [4] [5] [6] Poważna przeszkoda Nie wiem/ trudno powiedzieć

33 KORUPCJA-BARIERA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W jakim stopniu, w Pana(i) opinii, korupcja utrudnia działalność firm? Proszę ocenić na skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że jest to niewielka przeszkoda, a 6, że jest to poważna przeszkoda. [Kategoria] ŚREDNIE OCENY: BAZA II (N=300) 4,3 Spółki giełdowe (N=50) 4 Gazele biznesu (N=50) 3,9 ISO (N=50) 3,9 500 największych firm (N=50) 3,7

34 KORUPCJA-BARIERA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W jakim stopniu, w Pana(i) opinii, korupcja utrudnia działalność firm? Proszę ocenić na skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że jest to niewielka przeszkoda, a 6, że jest to poważna przeszkoda. [Obroty] ŚREDNIE OCENY: Do 400 tys. EURO (N=232) 4,3 Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) 4,3 Od 10 do 50 mln EURO (N=35) 4 Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) 4 Od 2 do 10 mln EURO (N=41) 3,9 Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) 3,8 Powyżej 50 mln EURO (N=72) 3,8

35 KORUPCJA-BARIERA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W jakim stopniu, w Pana(i) opinii, korupcja utrudnia działalność firm? Proszę ocenić na skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że jest to niewielka przeszkoda, a 6, że jest to poważna przeszkoda. [Liczba zatrudnionych] ŚREDNIE OCENY: (N=288) 4, (N=49) 4, (N=69) 3,9 ponad 250 (N=91) 3,7

36 NAJCZĘSTSZE PRZEJAWY KORUPCJI W ŻYCIU GOSPODARCZYM Z jakimi przejawami korupcji najczęściej spotykają się Pana(i) zdaniem polscy przedsiębiorcy i menedżerowie? Proszę wybrać 3 spośród przedstawionych. 53% 53% 4 47% 45% 45% 3 39% % 27% 21% 19% 3% 3% Nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędnika państwowego w celu osiągnięcia prywatnej korzyści Łapówkarstwo Płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk krewnymi, kolegami i znajomymi w spółkach, bankach, urzędach itp. Wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści Praktyka prowizji lub innych gratyfikacji od zleceń i kontraktów w firmach prywatnych Załatwianie kontraktów i zamówień rządowych pod naciskiem konkretnego lobby (np. kół biznesu, producentów, firm, itp.) Handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii w zamian za zdobycie wpływów Nie wiem/ trudno powiedzieć 09'2004 (N=500) 11'2004 (N=500)

37 NAJCZĘSTSZE PRZEJAWY KORUPCJI W ŻYCIU GOSPODARCZYM Z jakimi przejawami korupcji najczęściej spotykają się Pana(i) zdaniem polscy przedsiębiorcy i menedżerowie? Proszę wybrać 3 spośród przedstawionych. Gazele biznesu (N=50) ISO (N=50) 500 największych firm (N=50) Spółki giełdowe (N=50) BAZA II (N=300) 2% 4% 12% [Kategoria] 22% 20% 22% 21% 2 30% 2 29% 32% 34% 32% % 42% 42% 44% 4 50% % 50% 50% 50% 52% 49% 4 52% Handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii w zamian za zdobycie wpływów Załatwianie kontraktów i zamówień rządowych pod naciskiem konkretnego lobby (np. kół biznesu, producentów, firm, itp.) Praktyka prowizji lub innych gratyfikacji od zleceń i kontraktów w firmach prywatnych Wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści Płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk krewnymi, kolegami i znajomymi w spółkach, bankach, urzędach itp. Łapówkarstwo Nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędnika państwowego w celu osiągnięcia prywatnej korzyści Nie wiem/ trudno powiedzieć 54% 62% 62%

38 NAJCZĘSTSZE PRZEJAWY KORUPCJI W ŻYCIU GOSPODARCZYM Z jakimi przejawami korupcji najczęściej spotykają się Pana(i) zdaniem polscy przedsiębiorcy i menedżerowie? Proszę wybrać 3 spośród przedstawionych. Powyżej 50 mln EURO (N=72) Od 10 do 50 mln EURO (N=35) Od 2 do 10 mln EURO (N=41) Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) Do 400 tys. EURO (N=232) 13% 13% 11% 20% 23% 20% 19% 24% 25% 2 27% 30% 4 35% 40% 43% 34% 37% 32% 37% 37% 32% 33% 32% 34% % 44% 49% 47% 42% 47% 54% 54% 51% 57% 50% 5 55% 49% 51% 54% Handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii w zamian za zdobycie wpływów Załatwianie kontraktów i zamówień rządowych pod naciskiem konkretnego lobby (np. kół biznesu, producentów, firm, itp.) Praktyka prowizji lub innych gratyfikacji od zleceń i kontraktów w firmach prywatnych Wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści Płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk krewnymi, kolegami i znajomymi w spółkach, bankach, urzędach itp. Łapówkarstwo Nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędnika państwowego w celu osiągnięcia prywatnej korzyści Nie wiem/ trudno powiedzieć [Obroty] 61% 60% 63% 87%

39 NAJCZĘSTSZE PRZEJAWY KORUPCJI W ŻYCIU GOSPODARCZYM Z jakimi przejawami korupcji najczęściej spotykają się Pana(i) zdaniem polscy przedsiębiorcy i menedżerowie? Proszę wybrać 3 spośród przedstawionych. ponad 250 (N=91) (N=69) (N=49) 1% 4% [Liczba zatrudnionych] 1 21% 29% 29% 35% 34% 33% 37% 42% 41% 42% 43% % % 51% 53% 55% 1-9 (N=288) 4% 20% 2 29% 3 50% 50% 53% Handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii w zamian za zdobycie wpływów Załatwianie kontraktów i zamówień rządowych pod naciskiem konkretnego lobby (np. kół biznesu, producentów, firm, itp.) Praktyka prowizji lub innych gratyfikacji od zleceń i kontraktów w firmach prywatnych Wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego dla prywatnych lub osobistych korzyści Płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk krewnymi, kolegami i znajomymi w spółkach, bankach, urzędach itp. Łapówkarstwo Nadużywanie sprawowanej funkcji przez urzędnika państwowego w celu osiągnięcia prywatnej korzyści Nie wiem/ trudno powiedzieć

40 KORUPCJA - STOPIEŃ PENETRACJI ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO Jak określił(a)by Pan(i) poziom korupcji w następujących instytucjach i obszarach życia społeczno-gospodarczego? Proszę użyć skali od 1 - niski poziom korupcji do 6- wysoki poziom korupcji ŚREDNIE OCENY: Wśród polityków, działaczy partyjnych, radnych, posłów, senatorów 4,8 W służbie zdrowia W urzędach centralnych i ministerstwach 4,3 4,2 W firmach / przedsiębiorstwach państwowych W służbach celnych Wśród prezydentów, burmistrzów miast, wójtów i radnych W urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich W sądach i prokuraturze 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 W policji 3,3 W organach podatkowych i kontroli skarbowej 2,9 W szkolnictwie i nauce W firmach / przedsiębiorstwach prywatnych W mediach, wśród dziennikarzy W bankach 2,6 2,5 2,4 2,3 N=500

41 Doświadczenia przedsiębiorców z korupcją Listopad 2004

42 DOŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z KORUPCJĄ [listopad 2004] Pytani o częstotliwość występowania zjawisk korupcyjnych wśród firm ze swojej branży, przedsiębiorcy deklarują, iż są one zjawiskiem raczej rzadkim. Średnia odpowiedzi na powyższe pytanie wyniosła 2,5 w skali od 1 - praktyki korupcyjne są rzadkie do 6 - praktyki korupcyjne są częste. W listopadowym sondażu zaobserwowano więc wyniki zbieżne z uzyskanymi w poprzednim pomiarze. Największą skalę występowania praktyk korupcyjnych w swojej branży deklarują przedsiębiorcy z firm z kategorii Gazele Biznesu (2,9). Spółki giełdowe plasują się na drugim końcu skali (2,3). Ani obroty osiągane przez firmy, ani też liczba zatrudnionych nie różnicują w wyraźny sposób ocen ich przedstawicieli w zakresie częstotliwości występowania praktyk korupcyjnych w branży. Największą częstotliwość zasygnalizowali przedsiębiorcy z firm o obrotach od 400 tys. do 800 tys. euro, zatrudniających od 10 do 49 osób.

43 DOŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z KORUPCJĄ [listopad 2004] Listopadowy sondaż pokazał, iż ponad trzy czwarte przedsiębiorców zetknęło się z sytuacją, kiedy urzędnik państwowy bądź samorządowy sugerował przekazanie przez firmę kwoty pieniężnej bądź dóbr materialnych w zamian za otrzymanie określonych korzyści. Najczęściej w grę wchodziły pieniądze, rzadziej dobra materialne. Wyniki są zbieżne z wynikami sondażu wrześniowego. Najczęściej z korupcją urzędniczą stykały się firmy posiadające certyfikat ISO, najrzadziej - Gazele Biznesu. W przypadku Gazel Biznesu żądano niemal równie często dóbr materialnych, jak pieniędzy. Listopadowy sondaż potwierdził, że korupcja to zjawisko dotykające również relacji między firmami. Niemal co trzeci przedsiębiorca zetknął się z sytuacją, w której prywatny usługodawca oferował prowizję, pieniądze czy też dobra materialne w zamian za uzyskanie zlecenia, kontraktu. Najczęściej w zamian za uzyskanie korzyści oferowano przedsiębiorcom prowizję, rzadziej pieniądze, dobra materialne czy korzyści marketingowe. Z propozycjami korupcyjnymi ze strony usługodawców spotykały się najrzadziej Gazele Biznesu (7 przedstawicieli tych firm zadeklarowało, że nie zdarzyło im się otrzymać korupcyjnej propozycji ze strony prywatnego usługodawcy). W przypadku pozostałych firm z panelu wskaźnik ten wyniósł od 5 do 60%.

44 DOŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z KORUPCJĄ [listopad 2004] Listopadowy sondaż potwierdził, że najczęściej przedsiębiorcy stykali się z korupcją w postaci zatrudniania polecanej osoby (31%). Z korupcją w przypadku starań o zamówienia z innych firm zetknął się co czwarty przedsiębiorca, podobnie jak w przypadku udziału w przetargu. Na dalszych miejscach występują: inspekcje urzędowe, ekspertyzy i okresowe oceny, pozwolenia na uzyskiwanie kredytu, na rozbudowę przedsiębiorstwa. Z zachowaniami korupcyjnymi w każdej z powyższych sytuacji spotkał się co dziesiąty ankietowany przedsiębiorca. Bieżący pomiar utrwalił obraz doświadczeń korupcyjnych przedsiębiorców, uzyskany w poprzednim sondażu. Niemal co dziesiąta firma spotkała się z korupcją dotyczącą procesu legislacji ustawy ważnej dla branży (w obecnym pomiarze - 40 firm, w poprzednim - 37 firm). W zdecydowanej większości przypadków, przedsiębiorcy z firm posiadających certyfikat ISO stykali się najczęściej z każdym z wymienionych przejawów korupcji. W przedsiębiorstwach z dwóch najwyższych przedziałów obrotów (10-50 mln euro oraz powyżej 50 mln euro) stykano się częściej niż w innych firmach z sytuacją zatrudniania poleconej osoby. Przedsiębiorcy z firm o mniejszych obrotach częściej niż pozostali przedsiębiorcy deklarowali styczność z korupcją przy staraniu się o zamówienia z innych firm bądź przy okazji udziału w przetargu

45 NASILENIE PRAKTYK KORUPCYJNYCH W BRANŻY Czy praktyki korupcyjne wśród firm z Pana(i) branży są częste czy rzadkie? Proszę użyć skali od 1- praktyki korupcyjne są rzadkie do 6 - praktyki korupcyjne są są częste. Średnia: 11'2004 (N=500) 31% 24% 1 11% 5% 5% 5% '2004 (N=500) 32% 22% 1 11% 4% 7% 2.5 [1] Praktyki korupcyjne są rzadkie [2] [3] [4] [5] [6] Praktyki korupcyjne są częste Nie wiem/ trudno powiedzieć

46 NASILENIE PRAKTYK KORUPCYJNYCH W BRANŻY Czy praktyki korupcyjne wśród firm z Pana(i) branży są częste czy rzadkie? Proszę użyć skali od 1- praktyki korupcyjne są rzadkie do 6 - praktyki korupcyjne są są częste. [Kategoria] Średnie Gazele biznesu (N=50) 14% 34% 14% 1 12% 4% 4% 2.9 ISO (N=50) 24% 2 24% 14% 2% największych firm (N=50) 22% 32% 2 14% 2% 2% 2.4 BAZA II (N=300) 3 20% 17% 10% 5% 4% 2.4 Spółki giełdowe (N=50) 2 24% 1 4% [1] Praktyki korupcyjne są rzadkie [2] [3] [4] [5] [6] Praktyki korupcyjne są częste Nie wiem/ trudno powiedzieć

47 NASILENIE PRAKTYK KORUPCYJNYCH W BRANŻY Czy praktyki korupcyjne wśród firm z Pana(i) branży są częste czy rzadkie? Proszę użyć skali od 1- praktyki korupcyjne są rzadkie do 6 - praktyki korupcyjne są częste. [Obroty] Średnie Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) 1 24% 1 13% 1 5% 3.2 Powyżej 50 mln EURO (N=72) 22% 31% 24% 11% 1% 2.5 Od 10 do 50 mln EURO (N=35) 29% 31% 9% 14% 2.5 Od 2 do 10 mln EURO (N=41) 27% 29% 15% 12% 7% 2% 7% 2.5 Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) 27% 20% 27% 13% 7% 7% 2.5 Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) 25% 19% 44% 13% 2.4 Do 400 tys. EURO (N=232) 37% 22% 1 11% 4% 5% 4% 2.4 [1] Praktyki korupcyjne są rzadkie [2] [3] [4] [5] [6] Praktyki korupcyjne są częste Nie wiem/ trudno powiedzieć

48 NASILENIE PRAKTYK KORUPCYJNYCH W BRANŻY Czy praktyki korupcyjne wśród firm z Pana(i) branży są częste czy rzadkie? Proszę użyć skali od 1- praktyki korupcyjne są rzadkie do 6 - praktyki korupcyjne są częste [Liczba zatrudnionych] Średnie (N=49) 1 31% 20% 1 4% 2.8 ponad 250 (N=91) 22% 32% 1 11% 7% 1% 10% (N=69) 29% 2 22% 13% 4% 3% 3% (N=288) 3 19% 1 10% 5% 4% 2.4 [1] Praktyki korupcyjne są rzadkie [2] [3] [4] [5] [6] Praktyki korupcyjne są częste Nie wiem/ trudno powiedzieć

49 77% 79% STYCZNOŚĆ Z KORUPCJĄ URZĘDNICZĄ Czy kiedykolwiek jakiś urzędnik państwowy, samorządowy sugerował przekazanie przez Państwa firmę kwoty pieniężnej, dóbr materialnych w zamian za wygranie przez Państwa firmę przetargu, uzyskanie niezbędnego pozwolenia itp.? 14% 13% 5% 5% 4% Nie, nie zdarzyło się to Pieniądze Dobra materialne Odmowa odpowiedzi 09'2004 (N=500) 11'2004 (N=500)

50 82% STYCZNOŚĆ Z KORUPCJĄ URZĘDNICZĄ Czy kiedykolwiek jakiś urzędnik państwowy, samorządowy sugerował przekazanie przez Państwa firmę kwoty pieniężnej, dóbr materialnych w zamian za wygranie przez Państwa firmę przetargu, uzyskanie niezbędnego pozwolenia itp.? 7 7 [Kategoria] 6 80% 12% 22% 1 4% 12% 4% 3% 2% 2% BAZA II (N=300) Spółki giełdowe (N=50) 500 największych firm (N=50) ISO (N=50) Gazele biznesu (N=50) Nie, nie zdarzyło się to Pieniądze Dobra materialne Sugestie Odmowa odpowiedzi

51 81% % STYCZNOŚĆ Z KORUPCJĄ URZĘDNICZĄ Czy kiedykolwiek jakiś urzędnik państwowy, samorządowy sugerował przekazanie przez Państwa firmę kwoty pieniężnej, dóbr materialnych w zamian za wygranie przez Państwa firmę przetargu, uzyskanie niezbędnego pozwolenia itp.? 60% 69% [Obroty] 7 74% 75% 20% 11% 13% 13% 4% 4% 3% 5% 13% 7% 17% 7% 2% 20% 14% 7% 7% Do 400 tys. EURO (N=232) Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) Od 2 do 10 mln EURO (N=41) Od 10 do 50 mln EURO (N=35) Powyżej 50 mln EURO (N=72) Nie, nie zdarzyło się to Pieniądze Dobra materialne Sugestie Odmowa odpowiedzi

52 STYCZNOŚĆ Z KORUPCJĄ URZĘDNICZĄ Czy kiedykolwiek jakiś urzędnik państwowy, samorządowy sugerował przekazanie przez Państwa firmę kwoty pieniężnej, dóbr materialnych w zamian za wygranie przez Państwa firmę przetargu, uzyskanie niezbędnego pozwolenia itp.? [Liczba zatrudnionych] 82% 73% % 4% 1 14% 13% 4% 7% 4% 2% 3% 1-9 (N=288) (N=49) (N=69) ponad 250 (N=91) Nie, nie zdarzyło się to Pieniądze Dobra materialne Odmowa odpowiedzi

53 KONTAKT Z KORUPCJĄ W SFERZE PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Czy kiedykolwiek jakiś prywatny usługodawca oferował Pana(i) firmie prowizję, pieniądze, dobra materialne, korzyści marketingowe w zamian za uzyskanie od Państwa firmy zlecenia, kontraktu? 67% 70% 14% 15% 9% 9% 5% 5% 4% 3% Nie, nie zdarzyło się to Prowizja Pieniądze Dobra materialne Korzyści marketingowe Odmowa odpowiedzi 09'2004 (N=500) 11'2004 (N=500)

54 KONTAKT Z KORUPCJĄ W SFERZE PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Czy kiedykolwiek jakiś prywatny usługodawca oferował Pana(i) firmie prowizję, pieniądze, dobra materialne, korzyści marketingowe w zamian za uzyskanie od Państwa firmy zlecenia, kontraktu? 7 7 [Kategoria] % 30% 20% 14% 1 14% 12% 10% 3% 4% 2% 1 4% 2% BAZA II (N=300) Spółki giełdowe (N=50) 500 największych firm (N=50) ISO (N=50) Gazele biznesu (N=50) Nie, nie zdarzyło się to Prowizja Pieniądze Dobra materialne Korzyści marketingowe Odmowa odpowiedzi

55 KONTAKT Z KORUPCJĄ W SFERZE PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Czy kiedykolwiek jakiś prywatny usługodawca oferował Pana(i) firmie prowizję, pieniądze, dobra materialne, korzyści marketingowe w zamian za uzyskanie od Państwa firmy zlecenia, kontraktu? [Obroty] 7 73% 81% 63% 6 54% 47% 24% 25% 22% 20% 1 13% 13% 14% 10% 11% 9% 10% 7% 7% 7% 5% 5% 4% 3% 2% 3% 2% 3% 3% Do 400 tys. EURO (N=232) Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) Od 2 do 10 mln EURO (N=41) Od 10 do 50 mln EURO (N=35) Powyżej 50 mln EURO (N=72) Nie, nie zdarzyło się to Prowizja Pieniądze Dobra materialne Korzyści marketingowe Odmowa odpowiedzi

56 KONTAKT Z KORUPCJĄ W SFERZE PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Czy kiedykolwiek jakiś prywatny usługodawca oferował Pana(i) firmie prowizję, pieniądze, dobra materialne, korzyści marketingowe w zamian za uzyskanie od Państwa firmy zlecenia, kontraktu? [Liczba zatrudnionych] 69% 6 55% 20% 24% 1 14% 10% 7% 3% 4% 1% 2% 2% 2% 1% 4% 7% 10% 1-9 (N=288) (N=49) (N=69) ponad 250 (N=91) Nie, nie zdarzyło się to Pieniądze Korzyści marketingowe Prowizja Dobra materialne Propozycja udziału procentowego w zamian za otrzymanie zlecenia Odmowa odpowiedzi

57 INWENTARYZACJA DOŚWIADCZEŃ KORUPCYJNYCH Czy w ciągu ostatniego roku, Pana(i) firma lub inne firmy z Pana(i) branży zetknęły się z korupcją w którejś z poniższych sytuacji? Zatrudnienie poleconej osoby 27% 31% Starania o zamówienia z innych firm Udział w przetargu Ekspertyzy, okresowe oceny (np. jakości, przestrzegania norm itp.) Inspekcja urzędowa Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę przedsiębiorstwa Uzyskanie kredytu Eksport, import towarów (zezwolenia, licencje, wysokość opłat celnych) 13% 12% 13% 13% 11% 11% 11% 10% 25% 23% 24% 23% Orzeczenia sądowe Przeprowadzenie legislacji wobec ważnej ustawy dla Pana(i) branży Uzyskanie zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej Ulgi podatkowe, umorzenia podatku Ułatwienie otrzymania zlecenia/ prowizja za zlecenie 2% 7% 7% Nie pamiętam 2% Przetargi Odmowa odpowiedzi 2% 3 42% 11'2004 (N=500) 09'2004 (N=500) Wskazania powyżej 1%

58 [Kategoria] Gazele biznesu (N=50) ISO (N=50) 500 największych firm (N=50) Spółki giełdowe (N=50) BAZA II (N=300) INWENTARYZACJA DOŚWIADCZEŃ KORUPCYJNYCH Czy w ciągu ostatniego roku, Pana(i) firma lub inne firmy z Pana(i) branży zetknęły się z korupcją w którejś z poniższych sytuacji? 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12% % 10% 12% 12% 14% 1 12% 9% 9% 7% 12% 14% 14% 14% 22% 24% % 23% 34% 30% 32% 32% 34% 40% 40% 40% 39% 44% 5 Ulgi podatkowe, umorzenia podatku Uzyskanie zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej Eksport, import towarów (zezwolenia, licencje, wysokość opłat celnych) Orzeczenia sądowe Przeprowadzenie legislacji wobec ważnej ustawy dla Pana(i) branży Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę przedsiębiorstwa Uzyskanie kredytu Ekspertyzy, okresowe oceny (np. jakości, przestrzegania norm itp.) Inspekcja urzędowa Udział w przetargu Starania o zamówienia z innych firm Zatrudnienie poleconej osoby Odmowa odpowiedzi Wskazania powyżej 4%

59 [Obroty] Powyżej 50 mln EURO (N=72) Od 10 do 50 mln EURO (N=35) Od 2 do 10 mln EURO (N=41) Od 1,2 do 2 mln EURO (N=16) Od 800 tys. do 1,2 mln EURO (N=15) Od 400 do 800 tys. EURO (N=38) Do 400 tys. EURO (N=232) INWENTARYZACJA DOŚWIADCZEŃ KORUPCYJNYCH Czy w ciągu ostatniego roku, Pana(i) firma lub inne firmy z Pana(i) branży zetknęły się z korupcją w którejś z poniższych sytuacji? 10% 14% 13% 15% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 5% 7% 7% 7% 7% 9% 9% 7% 9% 7% 9% 11% 14% 12% 10% 12% 13% 11% 11% 13% 1 13% 13% 20% 20% 23% 19% 20% 20% 22% 25% 25% 25% 24% 24% 25% 27% 27% 27% 33% 32% 34% 33% 33% 3 34% 37% 40% 39% Wskazania powyżej 4% 43% 4 42% 44% W Urzędzie Celnym Zamówienia publiczne Zakup towaru/ cena Ułatwienie otrzymania zlecenia/ prowizja za zlecenie Ulgi podatkowe, umorzenia podatku Uzyskanie zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej Eksport, import towarów (zezwolenia, licencje, wysokość opłat celnych) Orzeczenia sądowe Przeprowadzenie legislacji wobec ważnej ustawy dla Pana(i) branży Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę przedsiębiorstwa Uzyskanie kredytu Ekspertyzy, okresowe oceny (np. jakości, przestrzegania norm itp.) Inspekcja urzędowa Udział w przetargu Starania o zamówienia z innych firm Zatrudnienie poleconej osoby Odmowa odpowiedzi

60 [Liczba zatrudnionych] INWENTARYZACJA DOŚWIADCZEŃ KORUPCYJNYCH Czy w ciągu ostatniego roku, Pana(i) firma lub inne firmy z Pana(i) branży zetknęły się z korupcją w którejś z poniższych sytuacji? ponad 250 (N=91) (N=69) 5% 9% 11% 5% 12% 13% 7% 10% 14% 9% 10% 12% 22% 25% 23% 23% 37% 43% 42% 42% Ulgi podatkowe, umorzenia podatku Uzyskanie zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej Eksport, import towarów (zezwolenia, licencje, wysokość opłat celnych) Orzeczenia sądowe Przeprowadzenie legislacji wobec ważnej ustawy dla Pana(i) branży Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę przedsiębiorstwa Uzyskanie kredytu (N=49) 10% 14% 35% 37% 35% Ekspertyzy, okresowe oceny (np. jakości, przestrzegania norm itp.) Inspekcja urzędowa Udział w przetargu 1-9 (N=288) 9% 9% 10% 7% 13% 14% 14% 15% 27% 25% 23% 3 Starania o zamówienia z innych firm Zatrudnienie poleconej osoby Odmowa odpowiedzi Wskazania powyżej 4%

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 BS/105/2013 OPINIE O KORUPCJI W POLSCE

Warszawa, lipiec 2013 BS/105/2013 OPINIE O KORUPCJI W POLSCE Warszawa, lipiec 2013 BS/105/2013 OPINIE O KORUPCJI W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez CBM INDICATOR Warszawa, grudzień 2005 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2014 NR 14/2014 OPINIE O KORUPCJI ORAZ STANDARDACH ŻYCIA PUBLICZNEGO W POLSCE

Warszawa, luty 2014 NR 14/2014 OPINIE O KORUPCJI ORAZ STANDARDACH ŻYCIA PUBLICZNEGO W POLSCE Warszawa, luty 2014 NR 14/2014 OPINIE O KORUPCJI ORAZ STANDARDACH ŻYCIA PUBLICZNEGO W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Korupcja w Polsce. Korupcja w Polsce. TNS Wrzesień 2015 K.060/15

Korupcja w Polsce. Korupcja w Polsce. TNS Wrzesień 2015 K.060/15 Informacja o badaniu Korupcja była i jest jednym z najpoważniejszych problemów w wielu krajach, w wielu środowiskach. Czy Polacy postrzegają to zjawisko jako powszechne w Polsce? Jakiego rodzaju sprawy

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16 Czerwiec TNS Czerwiec K.037/ Informacja o badaniu W czerwcu roku TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korupcyjne doświadczenia Polaków NR 72/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Korupcyjne doświadczenia Polaków NR 72/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 72/2017 ISSN 2353-5822 Korupcyjne doświadczenia Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

CODZIENNE DOŚWIADCZENIA KORUPCYJNE POLAKÓW. WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO

CODZIENNE DOŚWIADCZENIA KORUPCYJNE POLAKÓW. WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 BS/105/2013 OPINIE O KORUPCJI W POLSCE

Warszawa, lipiec 2013 BS/105/2013 OPINIE O KORUPCJI W POLSCE Warszawa, lipiec 2013 BS/105/2013 OPINIE O KORUPCJI W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A G r u d z i e ń 20 24. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH BS/35/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH BS/35/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANA I POSTULOWANA WYSOKOŚĆ ZAROBKÓW BS/103/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANA I POSTULOWANA WYSOKOŚĆ ZAROBKÓW BS/103/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANIE KORUPCJI W POLSCE BS/97/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANIE KORUPCJI W POLSCE BS/97/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013 Warszawa, sierpień 2013 BS/119/2013 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16 Listopad 2016 K.071/16 Informacje o badaniu W listopadzie 2016 r. Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), jak co miesiąc, zapytał Polaków, jak oceniają pracę rządu, pani premier Beaty

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13

Przyjęcie wspólnej waluty euro. w opinii Polaków w grudniu Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS grudzień 2013 K.082/13 w opinii Polaków w grudniu TNS grudzień K.082/ Informacja o badaniu W grudniu roku Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/63/2010 OPINIA PUBLICZNA O KORUPCJI I LOBBINGU W POLSCE

Warszawa, maj 2010 BS/63/2010 OPINIA PUBLICZNA O KORUPCJI I LOBBINGU W POLSCE Warszawa, maj 2010 BS/63/2010 OPINIA PUBLICZNA O KORUPCJI I LOBBINGU W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej NR 34/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej NR 34/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 34/2016 ISSN 2353-5822 Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 164/2016 ISSN 2353-5822 Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 34/2015 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O LEASINGU

MAŁE FIRMY O LEASINGU MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing wspiera inwestycje MMŚP Warszawa 31.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRÓBA Raport z badania dla : REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 17 luty 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 54/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROJEKCIE USTAWY O PIT BS/157/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROJEKCIE USTAWY O PIT BS/157/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6 BAROMETR BEZPIECZEŃSTWA W OBROCIE GOSPODARCZYM - raport Spis treści Barometr Bezpieczeństwa Badanie 3 Barometr Bezpieczeństwa 4 BOG w grupach 5 Nieuregulowane należności 6 Nierzetelność płatnicza jako

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OPINIE O DOSTĘPIE DO BRONI PALNEJ BS/56/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I OPINIE O DOSTĘPIE DO BRONI PALNEJ BS/56/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

R A P O R T. z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 2012 R A P O R T z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 48/2017 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Audyt finansowy badanie ican Research

Audyt finansowy badanie ican Research badanie ican Research Audyt finansowy 2013 Zmiana charakteru audytu z pasywnego na aktywnodoradczy, podniesienie jakości współpracy i poprawa wizerunku to kierunki, w których powinien podążać współczesny

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-5 - 69, 628-7 - 04 69-46 - 92, 625-76 - 2 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r.

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. Raport z badania Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PRZEDSIĘBIORCY CZUJĄ SIĘ TRAKTOWANI JAK OSZUŚCI...4 UCZCIWOŚĆ POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ Warszawa, czerwiec 2010 BS/80/2010 OPINIE O POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIU PRZESTĘPCZOŚCIĄ - 2 - Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Październik E D Y C J A

Październik E D Y C J A Październik 2011 16 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY O KORUPCJI, LOBBINGU I KUPOWANIU USTAW BS/37/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY O KORUPCJI, LOBBINGU I KUPOWANIU USTAW BS/37/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2011 BS/80/2011 SPOŁECZNA PERCEPCJA CEN

Warszawa, lipiec 2011 BS/80/2011 SPOŁECZNA PERCEPCJA CEN Warszawa, lipiec 2011 BS/80/2011 SPOŁECZNA PERCEPCJA CEN Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 19.01.2017 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo