Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2269-47/PN/2013"

Transkrypt

1 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel fax NIP REGON Suwałki, dnia r. L.dz.350/2013/DZI Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem i montażem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach-Etap I Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.,nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: Uczestnik 1 Prosimy o modyfikację ust.5 pkt.2 ppkt.2 SIWZ poprzez określenie wymagań Zamawiającego dotyczących spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegających na tym, że Wykonawca winien posiadać doświadczenie przy realizacji 2 robót budowlanych o wartości co najmniej ,00 zł brutto złotych każda, w tym w tym co najmniej jedna robota budowlana musi polegać na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych. Realizacja kilku inwestycji, polegających na budowie jednego obiektu szpitalnego i budynków użyteczności publicznej o wartości znacznie przekraczającej 7 mln zł każdy, jest naszym zdaniem w pełni wystarczająca do udokumentowania warunku niezbędnej wiedzy i doświadczenia i nie naraża Zamawiającego na zarzut ograniczenia konkurencji. Prosimy o modyfikację ust.5 pkt.2 ppkt.3a) SIWZ poprzez określenie wymagań Zamawiającego dotyczących spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegających na tym, że kierownik budowy winien posiadać doświadczenie przy kierowaniu 2 robotami budowlanymi o wartości co najmniej ,00 zł brutto złotych każda, w tym w tym co najmniej jedna robota budowlana musi polegać na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych. Realizacja kilku inwestycji, polegających na budowie jednego obiektu szpitalnego i budynków użyteczności publicznej o wartości znacznie przekraczającej 7 mln zł każdy, jest naszym zdaniem w pełni wystarczająca do udokumentowania niezbędnego doświadczenia kierownika budowy i nie naraża Zamawiającego na zarzut ograniczenia konkurencji. Prosimy o rezygnację na etapie składania ofert z obowiązku dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w ust.5 pkt.5 SIWZ. W/w dokumenty dany oferent dostarczy Zamawiającemu po wybraniu jego oferty (przed podpisaniem umowy).. Wykonawca musi dołączyć w/w dokumenty do oferty. Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono przedmiary robót dotyczące Etapu II. Ponieważ SIWZ dotyczy Etapu I, to czy wycenę robót z przedmiarów Etapu II należy uwzględnić w ofercie? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zamieszczona dokumentacja budowlano- projektowa, w tym przedmiary Etap I i Etap II dotyczy całości przedmiotu przetargu.zamawiający pod pojęciem Etap I inwestycji przewiduje część budowlaną a w przyszłosci będzie ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu na Blok operacyjny nazwany Etap II. Informujemy,iż należy wycenić przedmiot zamówienia na podstawie projektu budowlanego, wytycznych w SIWZ, a załączone przedmiary Etap I i Etap II w opisie mają wyłącznie charakter informacyjny(pomocniczy) i nie stanowią podstawy do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia. Czy wyposażenie budowlane tzn. meble(np. fotele, stoliki, regały biurowe), urządzenia elektryczne(zestawy komputerowe, aparaty telefoniczne), wyposażenie łazienek(pojemniki na mydło w płynie, lustra) itp. Wg. Tabelek od BO.1 do BO.40 z projektu technologia 1 wchodzi w zakres przetargu? Odpowiedź: W zakres prac wchodzi tzw. biały montaż dostarczenie i zamontowanie wyposażenia łazienek. Czy urządzenia np. stoły operacyjne, łóżka szpitalne, fotele okulistyczno- laryngologiczy z projektu technologia 1, których nie ujęto w załączniku nr 8 do SIWZ w wchodzą w zakres przetargu? Prosimy o podanie typów (szerokości,grubości) listew odbojowych, poręczy i narożników, oraz podanie ilości przedmiarowych materiałów przeznaczonych do zamontowania lub uzupełnienia dokumentacji o projekt z umiejscowieniem w/w materiałów. Odpowiedź: narożniki na trasie wózka chorego, odbojnice szer. 30 cm na całej długości korytarza wewnętrznego bloku Pytanie 8 Prosimy o podanie wymagań dla wykładzin ściernych i posadzkowych grubość, kolorystykę, ścieralność.

2 Odpowiedź: Wykładziny z certyfikatami do stosowania w służbie zdrowia, odporne na środki dezynfekujące Uczestnik 2 Zamawiający zamieścił w dokumentacji przedmiary robót, w folderach o nazwie etap1 i etap2. Nazwa zadania została określona przez dodanie zapisu Etap I. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o określenie czy w ofercie należy uwzględnić roboty określone tylko w przedmiarach w folderze etap 1, czy oba te foldery należy wycenić? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zamieszczona dokumentacja budowlano- projektowa, w tym przedmiary Etap I i Etap II dotyczy całości przedmiotu przetargu.zamawiający pod pojęciem Etap I inwestycji przewiduje część budowlaną a w przyszłosci będzie ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu na Blok operacyjny nazwany Etap II. Informujemy,iż należy wycenić przedmiot zamówienia na podstawie projektu budowlanego, wytycznych w SIWZ, a załączone przedmiary Etap I i Etap II w opisie mają wyłącznie charakter informacyjny(pomocniczy) i nie stanowią podstawy do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający w SIWZ w punkcie 5.2.3)b) wymaga: dysponowania kierownikami robót w branżach objętych przedmiotem zamówienia po jednej osobie posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w danej branży. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, jakich dokładnie kierowników robót wymaga. Odpowiedź: Branże są określone w dokumentacji technicznej. Uczestnik 3 Dotyczy przedmiotu zamówienia Lampa operacyjna 2 szt. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania lampy wraz z kamerą SD? Z uwagi na wymóg zaoferowania rozbudowanego systemu wyposażenia audio-wizualnego Sali operacyjnej i w trosce o jego pełną kompatybilność i funkcjonalność oferowane rozwiązanie byłoby wskazane., zgodnie z SIWZ Pytanie2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę operacyjną 2- głowicową wielopolową wyposażoną w diody zapewniające białe światło w polu operacyjnym, o barwie białej stanowiące ok. 85% ogólnej liczby diod oraz diody o barwie czerwonej dopełniające ogólną liczbę diod do 100%? Oferowane rozwiązanie zapewnia uzyskanie znakomitego oświetlenia pola roboczego o barwie zbliżonej do barwy światła słonecznego oraz możliwość regulowania temperatury barwowej w szerokim zakresie, co pomaga w percepcji zabarwienia tkanek czerwonych stanowiąc pomoc dla chirurga, nie powoduje natomiast powstawania efektu tęczy charakterystycznego dla lamp o wielobarwnych źródłach światła., zgodnie z SIWZ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę operacyjną, o budowie sieciowej z matrycą wielopolową składającą się z kilku kopułek, których obudowy wraz z uchwytami wykonane są ze specjalnego tworzywa z powłoką z domieszką jonów srebra (Polygiene TM )? Oferowane rozwiązanie jest przystosowane do sal operacyjnych z nawiewem laminarnym, a konstrukcje sieciowa umożliwia swobodny przepływ powietrza i nawiew na głowę i ramiona chirurga w trakcie zabiegu. Ponadto powłoka Polygiene TM niszczy szkodliwe bakterie, wirusy i drożdże w tym gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA), co sprawia że oferowana lampa posiada niezbędne do sterylnych warunków operacyjnych parametry., zgodnie z SIWZ. Informujemy również iż jony srebra sa aktywne w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza i wysokiej wilgotności, a warunki na Sali operacyjnej są odmienne Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, dla której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95, natomiast współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R 9 = 97? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego, co więcej wartość współczynnika odwzorowania barw Ra 90 uznawana jest za bardzo wysoką, odpowiednią dla stanowisk pracy, na których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie. Ponadto oferowane oświetlenie charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej, niezmiernie istotnym dla prawidłowego rozróżnienia i oceny niewielkich nawet różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę operacyjną, której każda czasza posiada możliwość regulacji średnicy pola w zakresie mm poprzez sterylizowany uchwyt? Oferowana lampa posiada szeroki zakres regulacji plamy świetlnej, dzięki czemu zapewnia najwyższy stopień niezawodności i funkcjonalności podczas zabiegów operacyjnych. Dotyczy przedmiotu zamówienia Lampa operacyjna 2 szt.

3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę wyposażoną w diody zapewniające białe światło w polu operacyjnym, o barwie białej stanowiące ok. 85% ogólnej liczby diod oraz diody o barwie czerwonej dopełniające ogólną liczbę diod do 100%? Oferowane rozwiązanie zapewnia uzyskanie znakomitego oświetlenia pola roboczego o barwie zbliżonej do barwy światła słonecznego oraz możliwość regulowania temperatury barwowej w szerokim zakresie, co pomaga w percepcji zabarwienia tkanek czerwonych stanowiąc pomoc dla chirurga, nie powoduje natomiast powstawania efektu tęczy charakterystycznego dla lamp o wielobarwnych źródłach światła., zgodnie z SIWZ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę wyposażoną w dwie ultra cienkie czasze w kształcie koła o średnicy 50 cm, o budowie zwartej, opływowej? Gładkie powierzchnie ułatwiają procedury czyszczenia i dezynfekcji., zgodnie z SIWZ Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę, której temperatura barwowa regulowana jest w przedziale K? Zastosowane rozwiązanie pozwala na każdorazowe dostosowanie temperatury barwowej do potrzeb wykonywanego zabiegu., zgodnie z SIWZ Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, dla której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95, natomiast współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R 9 = 98? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego, co więcej wartość współczynnika odwzorowania barw Ra 90 uznawana jest za bardzo wysoką, odpowiednią dla stanowisk pracy, na których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie. Ponadto oferowane oświetlenie charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej, niezmiernie istotnym dla prawidłowego rozróżnienia i oceny niewielkich nawet różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych. 0 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą regulowaną średnicę pola w szerokim zakresie mm? Oferowane parametry zapewniają szeroki zakres oświetlanego pola roboczego, a wytwarzany przez lampę jednorodny strumień bezcieniowego światła o równomiernym rozkładzie na całym oświetlanym obszarze, także na obrzeżach wpływa na dużą funkcjonalność lampy., zgodnie z SIWZ 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w uchwyt sterylizowany umieszczony w centralnej części oprawy, jednak bez uchwytów/relingu na obwodzie? Oferowane rozwiązanie, z uwagi na ultra cienką, kompaktową budowę czaszy zapewnia płynne, szybkie i precyzyjne ustawienie lampy podczas zabiegu, jednocześnie ułatwiając czyszczenie i dezynfekcję, jest zatem w zupełności wystarczające., zgodnie z SIWZ Uczestnik 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z liczbą punktów świetlnych 108 (l.p. 3 i l.p.2)?, pod warunkiem zachowania wymaganej w SIWZ mocy dla czaszy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z wymiarami czaszy o średnicy 75 cm (l.p. 6 i l.p.5)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej o konstrukcji otwartej, co przedstawiono na poniższym rysunku?

4 , zgodnie z SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z współczynnikiem odwzorowania barw 95 (l.p. 9)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej 90 (l.p.10)?, zgodnie z SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola mm (l.p.11)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, której jedna czasza mocowana jest na ramieniu o długości 1700 a druga 1900mm (l.p. 14)? Pytanie 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z możliwością obrotu czaszy z kamerą o możliwości obrotu ramienia o 330 stopni (l.p.16)?, zgodnie z SIWZ Pytanie 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o poborze mocy przez matrycę dla czaszy głównej 120W i czaszy satelitarnej 90W (l.p. 21)?, zgodnie z SIWZ Uczestnik 5 lampa operacyjna -2 szt. lampa operacyjna -2 szt. Czy Zamawiający dopuści okrągłą lampę operacyjna w której czasza posiada 88 punktów świetlnych LED? Oferowane rozwiązanie umożliwia uzyskanie najwyższej jakości światła w polu operacyjnym. W oferowanej najnowszej technologii lamp hybrydowowych poprzez multiplikację punktów świetlnych co pozwala na jednorodny strumień świetlny oraz uzyskanie niemożliwej dla starszych technologii ilości ponad 390 punktów świetlnych w polu operacyjnym co stanowi 3 lub 4 krotność w stosunku do starszych technologii przy jednoczesnym znacznym spadku zapotrzebowania na energię pobieraną przez lampę co daje znaczne oszczędności. dopuści,ale nie wymaga Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjna w której czasza posiada 104 punktów świetlnych LED? pod warunkiem zachowania wymaganej w SIWZ mocy dla czaszy Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną obłą o średnicy kopuły 75 cm? Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o kształcie obłym, ze szkłem w osłonie, które jest bardziej wytrzymałe i nie matowieje pod wpływem środków dezynfekcyjnych w odróżnieniu od tworzywowych osłon, które pod wpływem środków dezynfekcyjnych mogą zmatowieć i pogorszyć jakość światła. Czy Zamawiający dopuści lampę która nie posiada szczelności na poziomie IP 53? Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w czasze zapewniającą natężenia 125 [ klux ]? Oferowany parametr nie znacznie różni się od wymaganego i jest niewidzialne dla oka ludzkiego Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją plamy świetlnej w zakresie 190 mm 300 mm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego. Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją plamy świetlnej w zakresie 160 mm 290 mm? Pytanie 9

5 Czy Zamawiający dopuści lampę z pobieraną mocą przez matrycę LED 85 W? Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie przy jakim natężeniu światła ma zostać podane zużycie prądu.. Wszelkie parametry podawane są dla maxymalnego poboru światła 0 Czy Zamawiający dopuści lampę z pobieraną mocą przez matrycę LED 95 W? Pytanie11 Czy Zamawiający dopuści lampę która nie posiada regulacji temperatury barwowej? Panel nad łóżkowy jedno stanowiskowy - 4 szt. Dot. pkt 3. Czy Zamawiający dopuści panel nadłóżkowy o głębokości 110 mm z zaokrąglona górna krawędzią w taki sposób, że powierzchnia prostopadła do ściany wynosi około 5 cm, co znacznie utrudnia postawienie lub położenie na nim jakiegokolwiek przedmiotu? Dot. pkt 4. Czy Zamawiający dopuści panel nadłóżkowy, w którym kanał górny ustawiony jest frontem równolegle do ściany, w którym montowane będą gniazda gazów medycznych oraz kanał dolny ustawiony frontem pod kątem 45* do ściany, w którym montowany będzie osprzęt elektryczny? Dot. pkt 7. Czy Zamawiający dopuści panel nadłóżkowy wyposażony w gniazda zlicowane w powierzchnią ustawione pod kątem 45*? Takie rozwiązanie uniemożliwia osadzanie się kurzu co wpływa na utrzymanie odpowiedniego stopnia czystości urządzenia. Dot. pkt 9. Czy Zamawiający dopuści oświetlenie pacjenta i nocne umieszczone w dolnej części panelu z obudowa o kształcie płaskim? Kolumna anestezjologiczna z windą 1 szt. (BO.23) Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 16. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, która nie jest wyposażona w uchwyt do podnoszenia aparatu do znieczulania? Dot. pkt 21. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda?. Gniazda mają posiadać klapki ochronne Dot. pkt 27. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Dot. pkt 28. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, bez uchwytu do podnoszenia aparatu do znieczulenia? Kolumna chirurgiczna dwustronna 1szt. (BO.23) Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 20. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda? Gniazda mają posiadać klapki ochronne Dot. pkt 25. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny?

6 Dot. pkt 27. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Pytanie 8 Dot. pkt 34. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Pytanie 9 Dot. pkt 35. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie 0 Dot. pkt 36. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? 1 Dot. pkt 41. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, nie w której gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne, rozmieszczone są na ścianach bocznych po prawej i lewej stronie głowicy? 2 Dot. pkt 42. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda?. Gniazda mają posiadać klapki ochronne 3 Dot. pkt 45. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny? 4 Dot. pkt 48. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Kolumna chirurgiczna 1szt. (BO.26) Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 20. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda? Gniazda mają posiadać klapki ochronne Dot. pkt 24. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny? Dot. pkt 26. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Kolumna anestezjologiczna 2 szt. (BO.26, BO.30) Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Pytanie2 Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 20. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda? Gniazda mają posiadać klapki ochronne Dot. pkt 26. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Kolumna chirurgiczna dwustronna 1 szt. (BO.30)

7 Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 20. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda? Gniazda mają posiadać klapki ochronne Dot. pkt 24. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny? Dot. pkt 26. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Dot. pkt 33. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Pytanie 8 Dot. pkt 34. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Pytanie 9 Dot. pkt 35. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? 0 Dot. pkt 40. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, nie w której gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne, rozmieszczone są na ścianach bocznych po prawej i lewej stronie głowicy? 1 Dot. pkt 41. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda?, wymagamy gniazd z klapką 2 Dot. pkt 44. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny? 3 Dot. pkt 47. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna - 1szt. (BO.34) Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 20. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda?, wymagamy gniazd z klapką Dot. pkt 26. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Dot. pkt 33. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 34. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie

8 Pytanie 8 Dot. pkt 35. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Pytanie 9 Dot. pkt 40. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, nie w której gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne, rozmieszczone są na ścianach bocznych po prawej i lewej stronie głowicy? 0 Dot. pkt 41. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda?, wymagamy gniazd z klapką 1 Dot. pkt 44. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny? 2 Dot. pkt 50. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Uczestnik 6 W dokumentacji przetargowej w Załącznik nr 7 do SIWZ- projekt architektura znajduje sie projekt 11A-BO_-_ETAPOWANIE -, przedmiary tez są podane na etap I i etap II w związku z powyższym czy należy traktować to jako całość i wykonać dwa etapy w tym przetargu? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zamieszczona dokumentacja budowlano- projektowa, w tym przedmiary Etap I i Etap II dotyczy całości przedmiotu przetargu.zamawiający pod pojęciem Etap I inwestycji przewiduje część budowlaną a w przyszłosci będzie ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu na Blok operacyjny nazwany Etap II. Informujemy,iż należy wycenić przedmiot zamówienia na podstawie projektu budowlanego, wytycznych w SIWZ, a załączone przedmiary Etap I i Etap II w opisie mają wyłącznie charakter informacyjny(pomocniczy) i nie stanowią podstawy do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia. W dokumentacji przetargowej w Załącznik nr 7 do SIWZ- projekt architektura znajduje sie projekt Klatka schodowa K-6. W opisie nie ma informacji na temat remontu i wykonania wyjścia ewakuacyjnego z klatki schodowej. Czy należy to uwzględnić przy obliczaniu ceny ofertowej? wchodzi w zakres przetargu, należy ująć w obliczaniu ceny ofertowej. W dokumentacji przetargowej w Załącznik nr 7 do SIWZ- PROJEKT_CT - podane jest tylko rozprowadzenie instalacji w przestrzeni instalacyjnej budynków głównych, w przedmiarach jest ujęte doprowadzenie instalacji do każdej z istniejących central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, w Tab.5. Zestawienie zapotrzebowania na moc cieplną dla wentylacji i klimatyzacji jest podana lokalizacja i zapotrzebowanie na moc cieplna w 2012 r. w związku z powyższym czy należy doprowadzić instalacje CT do central wentylacyjno-klimatyzacyjnych umieszczonych w różnych częściach budynków szpitala czy tylko do przestrzeni instalacyjnej budynków głównych? Czy do każdej z central wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy opomiarować czynnik grzewczy? Odpowiedź: TAK, należy wykonać instalacje doprowadzić do każdej istniejącej centrali wentylacyjnej i również opomiarować czynnik grzewczy tuż przed wejściem do central czy kurtyn powietrznych. Czy automatyka pracy urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, nawilżaczy powietrza itp. musi znajdować sie bezwzględnie na Bloku Operacyjnym czy może znajdować sie przy umiejscowieniu centrali czyli w tzw. wentylatorowni? Odpowiedź: Automatyka czyli możliwość regulacji temperatury, siły nawiewu powinna być umieszczona na Bloku Operacyjnym oraz w wentylatorowni przy centralach. W dokumentacji przetargowej w Załącznik nr 7 do SIWZ- PROJEKT_-_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE -w podane są dwa miejsca gdzie należy doprowadzić - wykonanie połączenia światłowodowego i instalacje telefoniczną tj. do szafy na IIp Szpitala - jeśli tak to proszę o sprecyzowanie dokładnego miejsca czy powinna być doprowadzona - ma zostać połączona z serwerownią [bud. Kuchnia ]? Odpowiedź: Wykonanie połączenia światłowodowego i instalacje telefoniczną należy wykonać między Piętrowym punktem dystrybucyjnym (PPD) a Głównym punktem dystrybucyjnym (GPD) znajdującym się w serwerowni (bud. Kuchnia ) Czy remontowane i przebudowywane pomieszczenia należy wyposażyć w elementy tzw.,,białego montażu,,tj.umywalki,brodziki,wanny,miski ustępowe,bidety, kabiny prysznicowe,zlewy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej itp.? Czy jednak zgodnie z załączoną technologią m.in. urządzeniami przedmiotami takimi jak: szafki,biurka, krzesła,lustro umywalkowe. Ścienne pojemniki z ręcznikami jednorazowymi,pojemnik na mydło w płynie,wiadro pedałowe na odpadki,stelaże na worki itp? Odpowiedź: : W zakres prac wchodzą elementy białego montażu,należy również wycenić elementy łazienkowe np.dozowniki,pojemniki na ręczniki,pojemniki na mydło,wiadro pedałowe, armaturę dla NPS. W dokumentacji przetargowej w Załącznik nr 7 do SIWZ- PROJEKT_-_INSTALACJA_P-POŻ - jest mowa że DSO ( dźwiękowy system ostrzegawczy ) nie jest przedmiotem dokumentacji. Nie przewiduje się instalacji sygnalizatorów akustycznych ze względu na wykonanie w przyszłości systemu DSO zgodnie z projektem opracowanym przez Zakład Elektroniki SUWAR w październiku 2006 r. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie? W przypadku wykonania instalacji DSO proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej. Odpowiedź: należy zaprojektować i wykonać instalacje DSO na bloku operacyjnym. Uczestnik 8 Uczestnik 7

9 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w ust.5 pkt.2 ppkt.3a wymaga, aby kierownik robót posiadał doświadczenie w co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda. W pracach prowadzonych podczas remontu Bloku Operacyjnego występuję wiele prac za nadzór których powinien odpowiadać kierownik robót sanitarnych oraz kierownik robót elektrycznych. Zamawiający w ust.5 pkt2 ppkt.3b wymaga,aby wykonawca posiadał osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami w branżach objętych przedmiotem zamówienia. Czy Zamawiający wymaga,aby kierownicy branży sanitarnej oraz elektrycznej również posiadali doświadczenie w co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda?. Czy Zamawiający wymaga złożenia w celu sprawdzenia wiarygodności przyszłego wykonawcy harmonogramu rzeczowofinansowego? Czy Zamawiający wymaga na etapie składania oferty przetargowej dołączenia do oferty wszystkich dokumentów wymienionych w ust.5 pkt.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia? Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wykonawcę który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż ,00 złotych? Uczestnik 8 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w kolumnach chirurgicznych przeznaczonych dla BO.23, BO.30 oraz kolumnie anestezjologiczno-chirurgicznej przeznaczonej dla BO.34 nie jest wymagane umieszczenie przycisków do zmiany wysokości (opisany w pkt. 12), ponieważ kolumna nie posiada możliwości zmiany wysokości., potwierdzamy Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie konsoli zasilającej o szerokości do 450mm. Wymiar ten nie ma wpływu na parametry funkcjonalno-użytkowe kolumny, tym bardziej, iż będzie podwieszony aparat, którego szerokość jest większa niż 450mm., dopuszczamy Uczestnik 9 Ze względu na możliwość zaoferowania urządzeń równoważnych prosimy o określenie przez Zamawiającego parametrów technicznych dla urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacji i wentylacji (stropów laminarnych, central/szaf klimatyzacyjnych, modułów recyrkulacyjnych) oraz prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć karty informacji technicznej proponowanych urządzeń równoważnych w celu potwierdzenia spełnienia parametrów projektowych. Odpowiedź: Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej parametry techniczne urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacji i wentylacji i wymaga aby proponowane urządzenia równoważne spełniały założenia projektowe. Ze względu na możliwość zaoferowania urządzeń równoważnych dla urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych (takich jak centrale/ szafy klimatyzacyjne, stropy laminarne, moduły recyrkulacyjne, ) Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w celu jednoznacznego określenia oferowanych urządzeń równoważnych, wymaga podania informacji o nazwie producenta oraz nazwie modelu/typu proponowanego urządzenia. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenia (szafy klimatyzacyjne, stropy laminarne, modułu recyrkulacyjne, centrale) były równoważne i spełniały wszystkie założenia projektowe. Czy Zamawiający wymaga dla nawilżaczy obsługujących instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości wykonania higienicznego i wymaga dołączenia do oferty dokumentu atestu higienicznego PZH? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla nawilżaczy obsługujących instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości wykonania higienicznego. W związku z brakiem w Polsce dokładnych przepisów / norm odnośnie wymogów dla instalacji wentylacji i klimatyzacji przeznaczonej dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości czy Zamawiający będzie wymagał dla szaf klimatyzacyjnych wykonania higienicznego potwierdzonego atestem PZH oraz wykonania zgodnego z określonym w normie DIN o potwierdzonego przez odpowiedni dokument/certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną i czy kopię atestu PZH oraz certyfikatu należy dołączyć do oferty?, Zamawiający będzie wymagał dla szaf klimatyzacyjnych wykonania higienicznego potwierdzonego aktualnym atestem PZH oraz wykonania zgodnego z określonym w normie DIN potwierdzonego przez odpowiedni dokument/certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną. Czy Zamawiający będzie wymagał dla stropów laminarnych, modułów recyrkulacyjnychych oraz nawiewników z filtrem absolutnym wykonania higienicznego potwierdzonego atestem PZH oraz wykonania zgodnego z określonym w normie DIN o potwierdzonego przez odpowiedni dokument/certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną i czy kopię atestu PZH oraz certyfikatu należy dołączyć do oferty? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby stropy laminarne, moduły recyrkulacyjne oraz nawiewniki posiadały aktualny atest higieniczny PZH

10 Czy Zamawiający wymaga, aby szafy klimatyzacyjne obsługujące instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości posiadały armaturę grzewczą i chłodniczą (m.in. pompa obiegowa nagrzewnicy, zawory regulacyjne) zabudowaną wewnątrz centrali klimatyzacyjnej w postaci sekcji całkowicie wyizolowanej ze strumienia przepływającego powietrza, co pozwala na precyzyjne dostrojenie układu oraz wprowadzania różnych funkcji serwisowych w trakcie pracy urządzenia?, Zamawiający dopuszcza montaż armatury grzewczej i chłodniczej poza szafami klimatyzacyjnymi. Czy Zamawiający wymaga dla szaf klimatyzacyjnych zintegrowanej i zabudowanej wewnątrz urządzenia automatyki?, Zamawiający wymaga dla szaf klimatyzacyjnych zintegrowanej i zabudowanej wewnątrz urządzenia automatyki. Sterowanie parametrami urządzenia powinno być również możliwe z Bloku Operacyjnego. Pytanie 8 Ze względu na występowanie w projekcie SYSTEMU INTEGRACJI BLOKU OPERACYJNEGO Zamawiający powinien przewidzieć system zabudowy panelowej dla sal operacyjnych. W związku z tym prosimy o potwierdzenie że system zabudowy panelowej dla sal operacyjnych należy uwzględnić wycenie. Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. Pytanie 9 Prosimy o uszczegółowienie standardu wykonania okładzin ściennych i sufitowych oraz drzwi przewidzianych do zabudowy na salach operacyjnych. Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną, wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty do stosowania w służbie zdrowia. 0 Czy Zamawiający wymaga, aby panele systemowe ścienne w salach operacyjnych były wykonane ze stali nierdzewnej lakierowanej w całości czy stali szlifowanej do 120 cm, a powyżej malowane w technologii proszkowej? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 1 Czy Zamawiający wymaga dla systemowej zabudowy panelowej dołączenia do oferty dokumentu atestu higienicznego PZH? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja ściany systemowej zapewniała możliwość prowadzenia instalacji wewnątrz ściany? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 3 Czy Zamawiający wymaga, aby fugi między panelami systemowymi wykonać z antybakteryjnej uszczelki hermetycznej dociskowej oraz wymaga, aby uszczelka ta była odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 4 Czy Zamawiający poprzez sufity metalowe w salach operacyjnych rozumie jako system zabudowy sufitów ze stali i czy panele sufitowe systemowe mają być wykonane ze stali ocynkowanej malowane w technologii proszkowej? Odpowiedź: System zabudowy sufitów wykonany ze stali kwasoodpornej 5 Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja paneli ściennych oraz sufitowych musiała umożliwiać późniejszy łatwy demontaż nawet pojedynczego panela w celu np. umożliwienia dotarcia do instalacji? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 6 Czy wymagana jest klasa ognioodporności EI 60 dla paneli stalowych ściennych zastosowanych do sal operacyjnych? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 7 Czy Zamawiający wymaga, aby na salach operacyjnych były drzwi automatyczne wykonane ze stali chromowo-niklowej materiał EN ? Jeśli tak prosimy o uściślenie, jaka ma być grubość ościeżnicy i jak ma być uszczelniona oraz jaka ma być min. grubość skrzydła drzwiowego. Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową, drzwi automatyczne z przeznaczeniem do sal operacyjnych z atestami. 8 Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzanie procesu dekontaminacji sal operacyjnych np. za pomocą gazów przy nadciśnieniu w salach? Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał dla sal operacyjnych zabudowy systemowej szczelnej oraz potwierdzenia przygotowania sal operacyjnych do dekontaminacji odpowiednimi badaniami i dołączenia do oferty certyfikatu jednostki certyfikującej? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 9 Czy zamawiający wymaga aby myjnia chirurgiczna wykonana była ze stali chromowo-niklowej materiał EN ? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją 0 Czy zamawiający wymaga aby była możliwość rewizji do elementów znajdujących się wewnątrz myjni chirurgicznej? 1 Czy zamawiający wymaga aby myjnia była uruchamiana bezdotykowo za pomocą czujników? 2 Czy zamawiający dopuszcza wyposażenie myjni w dozowniki na mydło oraz płyn dezynfekcyjny wykonane z tworzywa sztucznego ale posiadające odpowiednie atesty? Uczestnik 10 Czy w zakres prac wchodzi cały zaprojektowany system SSP, czy też należy wycenić tylko prace w obszarze I etapu przebudowy?prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek poglądowy podziału instalacji SSP na I i II etapie prac. Odpowiedź: : nie ma podziału na I i II etap w robotach budowlanych

11 W związku z tym, że projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych opracowany został dla I i II etapu prac łącznie, a przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy,prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyceny nie wchodzą ;rozdzielnice RIT-2, RIT -4, 3XUPS 15 kva, osprzęt, oprawy i oprze wodowanie w pomieszczeniach :BO.2, BO.20,BO.21,BO.22, BO.23,BO.24,BO.25,BO.26, BO.27, BO.28, BO.29, BO.30, BO.31 Odpowiedź: należy przyjąć zgodnie z dokumentacją. Uczestnik 11 Czy Zamawiający wymaga, w celu zapewnienia niezawodności działania, żeby system wentylacji/klimatyzacji obsługującej blok operacyjny stanowił jeden system automatycznego sterowania i by wszystkie urządzenia klimatyzacyjne (centrale, stropy laminarne, moduły recyrkulacyjne) przeznaczone do obsługi bloku operacyjnego pochodziły od jednego producenta? Ze względu na możliwość zaoferowania urządzeń równoważnych prosimy o określenie przez Zamawiającego parametrów technicznych dla urządzeń typu centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz szafy klimatyzacyjne, nawiewy laminarne i inne elementy nawiewne obsługujące instalacje dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości oraz prosimy o wskazanie, jakie dokumenty należy załączyć do oferty dla proponowanych przez oferentów urządzeń w celu wykazania ich równoważności (deklaracje, atesty)? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, deklaracje i certyfikaty. Czy Zamawiający wymaga wykonania higienicznego potwierdzonego atestem PZH oraz wykonania zgodnego z zapisami w normie DIN dla central klimatyzacyjnych obsługujących instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości? Czy kopie dokumentów należy dołączyć do oferty?, Wykonawca załączy w/w dokumenty na etapie odbioru. Czy Zamawiający wymaga w centralach i szafach klimatyzacyjnych oświetlenia typu LED? Odpowiedź: Wymagane oświetlenie. Jakie są wymagania co do obudowy central wentylacyjnych i szaf klimatyzacyjnych? Odpowiedź: Zgodnie z normą DIN Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwa od wymagań zawartych w normie DIN :2008 w zakresie właściwości mechanicznych obudowy central wentylacyjnych i szaf klimatyzacyjnych? Prosimy Zamawiającego o modyfikację SIWZ oraz umowy oraz dodanie następującego zapisu: Jeśli w wyniku sprawdzenia sprzętu Zamawiający stwierdzi niezgodność dostarczonego sprzętu z parametrami określonymi w załączniku nr. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości całej umowy oraz nakaże dokonanie wymiany sprzętu w ciągu 7 dni na zgodny z SIWZ lub odstąpi od umowy. Uczestnik 12 lampa operacyjna -2 szt. lampa operacyjna -2 szt. 1. Czy w rozumieniu punktów zadania lampa operacyjna 2 szt. Zamawiajacy rozumie system kamer oraz system komunikacji audio-video o parametrach minimalnych takich jak: kamera: - kamera zamontowana pośrodku czaszy w uchwycie sterylnym - minimalna rozdzielczość 2,0 Mpix w systemie HD (1000 linii w poziomie), proporcja obrazu 16:9 - minimalna odległość mm - minimalne ośiwtlenie 1 lux, - minimalny zoom optyczny 10 x i cyfrowy 12 x - kamera o automatycznym lub manualnym systemie balansu bieli - kamera rejestrująca w formatach PAL lub NTSC - ostrzenie obrazu automatyczne i ręczne - minimalny stosunek sygnał/szum 50 db system audio-video : - transmituje operacje chirurgiczne z wykorzystaniem sieci, na żywo i w telewizyjnej jakości wideo - formaty wejściowe wideo przynajmniej BNC, Composite Video, Y/C (S-VHS), DVI - formaty wejściowe audio stereo 3.5 mm jack plug, 1 Vrms - formaty wyjściowe wideo MPEG 2/4 via RJ45 - formaty wyjściowe audio stereo 3.5 mm jack, 1 Vrms - wyjście seryjne RS fformat obrazu NTSC / PAL / VESA (DVI) - sieć 10/100 MB/s Ethernet, IPv4 (no IPv6) - standardowa rozdzielczość obrazu PAL 720x576 pikseli, 25 klatek/sec. (fps) - standardowa rozdzielczość obrazu NTSC 720x480 pikseli, 30 fps - standardowa rozdzielczość obrazu (DVI) 1280x1024 pikseli, 60fps

12 - zestaw przynajmniej 2 mikrofonów do komunikacji Pragniemy zauważyć, opisany w przetargu sprzęt do komunikacji I rejestracji jest niesprecyzowany wskutek czego oferent musi domniemywać czego Zamawiający oczekuje.. Wymagania Zamawiającego opisane sa w punkcie 1-2 oraz Czy Zamawiający wydzieli z zadania budowlanego sprzęt tj. lampy, kolumny, panele nadłóżkowe? Czy zamawiający wydzieli z zadania budowlanego zadanie w postaci lamp operacyjnych? Czy w przypadku wydzielenia sprzętu tj. lampy, kolumny, panele nadłóżkowe, zamawiający podzieli sprzęt tj. lampy, kolumny, panele nadłóżkowe na pojedyncze zadania, do których będzie można przystąpić niezależnie. Rozwiązanie takie pozwoli na rozszerzenie konkurencji. Uczestnik 13 Czy w zakres prac wchodzi cały zaprojektowany system SSP, czy też należy wycenić tylko prace w obszarze I etapu przebudowy? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek poglądowy podziału instalacji SSP na I i II etap prac. Odpowiedź: nie ma podziału na etap I i etap II w robotach budowlanych. W związku z tym, że projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych opracowany został dla I i II etapu prac łącznie, a przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyceny nie wchodzą: rozdzielnice RIT-2, RIT-3, RIT-4, 3x UPS 15kVA, osprzęt, oprawy i oprzewodowanie w pomieszczeniach: BO.2, BO.20, BO.21, BO.22, BO.23, BO.24, BO.25, BO.26, BO.27, BO.28, BO.29, BO.30, BO.31. Odpowiedź: należy przyjąć zgodnie z dokumentacją. Uczestnik 14 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Lampa operacyjna - 2 sztuki / I ZESTAW 1. Czy zamawiający dopuści lampy operacyjne o wymiarze czaszy głównej 80 cm? 2. Czy zamawiający dopuści lampy operacyjne o wymiarze czaszy głównej 75 cm? 3. Czy zamawiający dopuści lampy w innym kształcie niż w kształcie wieloboku. 4. Czy zamawiający dopuści lampy o budowie innej niż monolityczna. Lampy o takiej budowie są tak samo łatwe w utrzymaniu czystości co te wymagane przez Zamawiającego. 5. Czy Zamawiający dopuści lampy nie posiadające możliwości łączenia dwóch kopuł? 6. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w jeden brudny uchwyt okalający 80% powierzchni lampy (rama dookoła czaszy lampy)? 7. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne posiadające współczynnik odwzorowania barwowego na poziomie 95% 8. Co rozumie Zamawiający przez lampa przystosowana do pracy w niskich pomieszczeniach prosimy podać wysokość tego pomieszczenia. Pragniemy również poinformować iż im niższe pomieszczenie tym zakres poruszania się lampy w górę (kąt w którym będzie poruszać się lampa ulegnie skróceniu). 9. Czy zamawiający dopuści lampy wyposażone w panel dotykowy umieszczony na uchwycie bocznym lampy? Z Na panelu tym znajdują się wszystkie funkcje lapy ja również kamery. Panel dotykowy zapewnia wysoką jakość i dokładność obsługi jak również jest łatwy w utrzymaniu czystości. 10. Czy zamawiający dopuści lampę której pobierana moc wynosi 180 W? 11. Czy zamawiający dopuści lampę której pobierana moc wynosi 130W? 12. Lampy operacyjne powinny być zasilanie z obwodów rezerwowanych tak więc zapis w zestawieniu parametrów technicznych możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego czy zamawiający dopuści lampy nie posiadającej zasilania awaryjnego? 13. Prosimy o sprecyzowanie zapisu w zestawieniu parametrów technicznych co Zamawiający rozumie pod zapisem panelowy komputer sterujący z oprogramowaniem realizującym funkcje wideorejestracji, komunikacji i przekazywanie obrazu?

13 14. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w zestawieniu parametrów technicznych co rozumie Zamawiający pod zapisem monitor poglądowy 40 z mocowaniem ściennym. Czy zamawiający oczekuje monitora medycznego? Prosimy o podanie wymogów tego monitora. Odpowiedź: Zamawiający rozumie pod tym zapisem monitor poglądowy 40 cali montowany na ścianie 15. Czy monitory wymienione w zestawieniu parametrów technicznych monitor poglądowy 24 i monitor poglądowy 40 to monitory medyczne? Prosimy o dokładne parametry tych monitorów. Odpowiedź: Monitor 24 cali ma być medyczny, a monitor 40 cali - pogladowy 16. Czy zamawiający dopuści monitory o mniejszej przekątnej (zamiast 24 zaproponujemy 21 ) 17. Czy zamawiający dopuści lampy nie wyposażone w system Tor Audio? 18. Co rozumie Zamawiający przez kamerę dookólną IP montowana sufitowo, z możliwością wglądu do pola operacyjnego. 19. Czy Zamawiający dopuści kamerę HD montowaną w centralnej części lampy? 20. Co rozumie zamawiający rozumie przez zapis możliwość rozbudowy o funkcjonalności komunikacji z serwerem PACS Odpowiedź: Funkcjonalność ta umożliwi Zamawiajacemu w przyszłości archiwizację obrazów w zewnętrznym serwerze PACS 21. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające współczynnik (L1+L2) = 111 cm? 22. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające współczynnik (L1+L2) = 114 cm? 23. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające zakres regulacji od 13 do 26 cm? 24. Czy zamawiający dopuści lampy o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej czaszy lampy mniejszej niż 96%? ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Lampa operacyjna - 2 sztuki / I ZESTAW 1. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne o wymiarze czaszy głównej 80 cm? 2. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne o wymiarze czaszy głównej 75 cm? 3. Czy Zamawiający dopuści lampy w innym kształcie niż w kształcie wieloboku. 4. Czy zamawiający dopuści lampy o budowie innej niż monolityczna. Lampy o takiej budowie są tak samo łatwe w utrzymaniu czystości co te wymagane przez Zamawiającego. 5. Czy Zamawiający dopuści lampy nie posiadające możliwości łączenia dwóch kopuł? 6. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w jeden brudny uchwyt okalający 80% powierzchni lampy (rama dookoła czaszy lampy)? 7. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne posiadające współczynnik odwzorowania barwowego na poziomie 95% 8. Co rozumie Zamawiający przez lampa przystosowana do pracy w niskich pomieszczeniach prosimy podać wysokość tego pomieszczenia. Pragniemy również poinformować iż im niższe pomieszczenie tym zakres poruszania się lampy w górę (kont w którym będzie poruszać się lampa ulegnie skróceniu). Odpowiedź: Zgodnie z projektem załączonym do SIWZ 9. Czy zamawiający dopuści lampy wyposażone w panel dotykowy umieszczony na uchwycie bocznym lampy? Na panelu tym znajdują się wszystkie funkcje lampy ja również kamery. Panel dotykowy zapewnia wysoką jakość i dokładność obsługi jak również jest łatwy w utrzymaniu czystości. 10. Czy zamawiający dopuści lampę której pobierana moc wynosi 180 W? 11. Czy zamawiający dopuści lampę której pobierana moc wynosi 130W? 12. Lampy operacyjne powinny być zasilanie z obwodów rezerwowanych tak więc zapis w zestawieniu parametrów technicznych możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego czy zamawiający dopuści lampy nie posiadającej zasilania awaryjnego? 13. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające współczynnik (L1+L2) = 111 cm? 14. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające współczynnik (L1+L2) = 114 cm? 15. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające zakres regulacji od 13 do 26 cm? 16. Czy zamawiający dopuści lampy o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej czaszy lampy mniejszej niż 96%? Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy-4 szt. 1. Czy Zamawiający dopuści oba kanały: elektryczny i gazowy ustawione frontem równolegle do ściany. Większość paneli występujących na rynku posiada takie właśnie kanały. 2. Prosimy o dopuszczenie paneli o głębokości 63 mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

14 3. Prosimy o wyjaśnienie zastosowanego pojęcia RSA/ZUG. Prosimy o podanie warunków, które należy spełnić aby zaoferować przyłącze równoważne do opisanego. Odpowiedź: Zacisk prądowy, szynowy z blaszką dociskowa zapobiegająca przecięciu przewodu 4. Prosimy o dopuszczenie oświetlenia: Oświetlenie ogólne 1 X 54W Oświetlenie do czytania 1 X 24W Oświetlenie nocne 1W EVG 5. Czy Zamawiający dopuści w miejsce lampy halogenowej lampę do badań LED z ramieniem przegubowym o długości 102 cm 51 cm każdy przegub (głowica jednoprojektorowa okragła o średnicy 12 mm 3x4W LED mocowana do szyny sprzętowej 25x10 o natężeniu oświetlenia minimum lux z odległości 0,5 m) spełniającej wymagania dopuszczenia tj. deklaracja zgodności oraz powiadomienie URWMiPL nie istnieje dokument zarejestrowania w URPL (w przypadku dystrybutorów i importerów dokument powiadomienia, w przypadku producentów lub wytwórców dokument zgłoszenia). Kolumna anestezjologiczna z windą 1 szt. (sala BO.23_ chirurgia ogólna, ortopedia) 1. Prosimy o wyjaśnienie czemu ma służyć wstępny montaż wraz z przyłączami mediów? Odpowiedź: Wstępny montaż ma służyć wcześniejszemu zamykaniu sufitów 2. Czy zamawiający dopuści przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany wysokości położenia głowicy umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych od strony przedniej konsoli. 3. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 4. Ze względu na fakt, że panele dystrybucyjne są unikalnym rozwiązaniem charakterystyczne dla jednego producenta całkowicie uniemożliwiające jakąkolwiek konkurencję, prosimy dopuszczenie kolumn wyposażonych w głowicę zasilającą bez paneli dystrybucyjnych, ale z wbudowanymi gniazdami dystrybucyjnymi bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym. Informujemy iż wg. naszej wiedzy na rynku medycznym jest kilku producentów/dystrybutorów opisanego sprzętu 5. Prosimy o dopuszczenie głowic w kolumnach bez sygnalizatora gazów medycznych. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO każda sala operacyjna wyposażona jest już w sygnalizator awarii gazów medycznych i jest on umieszczony najczęściej w ścianie. Umieszczenie dodatkowo sygnalizatorów w kolumnach jest elementem zbędnym od strony praktycznej. Rozwiązanie to podnosi wartość oferty, natomiast dla zamawiającego stanowi koszt, który nie jest współmierny do korzyści z ich zastosowania, nie ma ani ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia. Prosimy, więc o rezygnację z postawionego wymogu. 6. Biorąc pod uwagę wagę stanowisk do znieczulania np. firmy Drager jest to np. ok. 129 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Primus, parownika Vapor i monitora Infinity Delta, ok. 148 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Fabius GS premium, parownika Vapor i monitora Infinity Delta. Waga stanowisk firm konkurencyjnych jest podobna (np. stanowisko GE wg danych z kart katalogowych składające się z aparatu Avance oraz monitora S5 CAM (bez parownika) waży ok. 136 kg). wystarczający dla danej kolumny byłby udźwig wynoszący 150 kg przy założeniu, że aparat do znieczulania miałby być podwieszany. Prosimy zatem o dopuszczenie kolumn o udźwigu 150 kg. W chwili obecnej Zamawiający nie może określić jaki typ aparatów będzie zakupiony( waga aparatów) 7. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 40 x 50 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? Kolumna chirurgiczna dwustronna 1 szt. (sala BO.23_ chirurgia ogólna, ortopedia) 1. Czy zamawiający dopuści przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany wysokości położenia głowicy umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych od strony przedniej konsoli. 2. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 3. Ze względu na fakt, że panele dystrybucyjne są unikalnym rozwiązaniem charakterystyczne dla jednego producenta całkowicie uniemożliwiające jakąkolwiek konkurencję, prosimy dopuszczenie kolumn wyposażonych w głowicę zasilającą bez paneli dystrybucyjnych, ale z wbudowanymi gniazdami dystrybucyjnymi bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym. 4. Prosimy o dopuszczenie głowic w kolumnach bez sygnalizatora gazów medycznych. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO każda sala operacyjna wyposażona jest już w sygnalizator awarii gazów medycznych i jest on umieszczony najczęściej w ścianie. Umieszczenie dodatkowo sygnalizatorów w kolumnach jest elementem zbędnym od strony praktycznej. Rozwiązanie to podnosi wartość oferty, natomiast dla zamawiającego stanowi koszt, który nie jest współmierny do korzyści z ich zastosowania, nie ma ani ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia. Prosimy, więc o rezygnację z postawionego wymogu. 5. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 58,2 x 49,5 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

15 6. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 7. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 58,2 x 49,5 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? Kolumna chirurgiczna 1 szt. (sala BO.26_ ginekologia, urologia) 1. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 40 x 50 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 2. Czy zamawiający dopuści przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany wysokości położenia głowicy umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych od strony przedniej konsoli. 3. Ze względu na fakt, że panele dystrybucyjne są unikalnym rozwiązaniem charakterystyczne dla jednego producenta całkowicie uniemożliwiające jakąkolwiek konkurencję, prosimy dopuszczenie kolumn wyposażonych w głowicę zasilającą bez paneli dystrybucyjnych, ale z wbudowanymi gniazdami dystrybucyjnymi bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym., informujemy iż według naszej wiedzy na rynku medycznym jest kilku producentów / dystrybutorów oferowanego sprzętu. 4. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i Kolumna anestezjologiczna 2szt. (sala BO.26_ ginekologia, urologia) (sala BO.30_ ginekologia, urologia) 1. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 2. Czy zamawiający dopuści przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany wysokości położenia głowicy umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych od strony przedniej konsoli. 3. Prosimy o dopuszczenie głowic w kolumnach bez sygnalizatora gazów medycznych. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO każda sala operacyjna wyposażona jest już w sygnalizator awarii gazów medycznych i jest on umieszczony najczęściej w ścianie. Umieszczenie dodatkowo sygnalizatorów w kolumnach jest elementem zbędnym od strony praktycznej. Rozwiązanie to podnosi wartość oferty, natomiast dla zamawiającego stanowi koszt, który nie jest współmierny do korzyści z ich zastosowania, nie ma ani ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia. Prosimy, więc o rezygnację z postawionego wymogu 4. Biorąc pod uwagę wagę stanowisk do znieczulania np. firmy Drager jest to np. ok. 129 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Primus, parownika Vapor i monitora Infinity Delta, ok. 148 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Fabius GS premium, parownika Vapor i monitora Infinity Delta. Waga stanowisk firm konkurencyjnych jest podobna (np. stanowisko GE wg danych z kart katalogowych składające się z aparatu Avance oraz monitora S5 CAM (bez parownika) waży ok. 136 kg). wystarczający dla danej kolumny byłby udźwig wynoszący 150 kg przy założeniu, że aparat do znieczulania miałby być podwieszany. Prosimy zatem o dopuszczenie kolumn o udźwigu 150 kg. W chwili obecnej Zamawiający nie może określić jaki typ aparatów będzie zakupiony( waga aparatów) 5. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 40 x 50 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? Kolumna chirurgiczna dwustronna 1 szt. (sala BO.30 ginekologia,urologia) 1. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 2. Ze względu na fakt, że panele dystrybucyjne są unikalnym rozwiązaniem charakterystyczne dla jednego producenta całkowicie uniemożliwiające jakąkolwiek konkurencję, prosimy dopuszczenie kolumn wyposażonych w głowicę zasilającą bez paneli dystrybucyjnych, ale z wbudowanymi gniazdami dystrybucyjnymi bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym. Informujemy iż wg. naszej wiedzy na rynku medycznym jest kilku producentów/dystrybutorów opisanego sprzętu 3. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 40 x 50 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 4. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna 1 szt (sala BO.34_ zabiegi małoinwazyjne) 1. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 2. Ze względu na fakt, że panele dystrybucyjne są unikalnym rozwiązaniem charakterystyczne dla jednego producenta całkowicie uniemożliwiające jakąkolwiek konkurencję, prosimy dopuszczenie kolumn wyposażonych w głowicę zasilającą bez paneli dystrybucyjnych, ale z wbudowanymi gniazdami dystrybucyjnymi bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym.

16 Informujemy iż wg. naszej wiedzy na rynku medycznym jest kilku producentów/dystrybutorów opisanego sprzętu 3. Prosimy o dopuszczenie głowic w kolumnach bez sygnalizatora gazów medycznych. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO każda sala operacyjna wyposażona jest już w sygnalizator awarii gazów medycznych i jest on umieszczony najczęściej w ścianie. Umieszczenie dodatkowo sygnalizatorów w kolumnach jest elementem zbędnym od strony praktycznej. Rozwiązanie to podnosi wartość oferty, natomiast dla zamawiającego stanowi koszt, który nie jest współmierny do korzyści z ich zastosowania, nie ma ani ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia. Prosimy, więc o rezygnację z postawionego wymogu. 4. Biorąc pod uwagę wagę stanowisk do znieczulania np. firmy Drager jest to np. ok. 129 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Primus, parownika Vapor i monitora Infinity Delta, ok. 148 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Fabius GS premium, parownika Vapor i monitora Infinity Delta. Waga stanowisk firm konkurencyjnych jest podobna (np. stanowisko GE wg danych z kart katalogowych składające się z aparatu Avance oraz monitora S5 CAM (bez parownika) waży ok. 136 kg). wystarczający dla danej kolumny byłby udźwig wynoszący 150 kg przy założeniu, że aparat do znieczulania miałby być podwieszany. Prosimy zatem o dopuszczenie kolumn o udźwigu 150 kg. W chwili obecnej Zamawiający nie może określić jaki typ aparatów będzie zakupiony( waga aparatów) 5. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 40 x 50 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 6. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 7. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 58,2 x 49,5 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? Uczestnik 15 INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, zgodnie art. 17 ust. 2) ustawy z dnia 15 lipca 2010r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654), wymaga aby: dystrybucyjny system rurociągowy do sprężonych gazów medycznych i próżni był zaprojektowany, dostarczony i wykonany jako wyrób medyczny klasy IIb (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 18046, 36271) wraz z dokumentami wymaganymi przez ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz dyrektywą 93/42/EWG potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i używania tj. aprobatą CE, deklaracją zgodności wytwórcy oraz zgłoszeniem/powiadomieniem do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów na etapie składania ofert. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów zgodnych z ustawa o wyrobach medycznych dotyczących instalacji gazów medycznych na etapie składania ofert. RURY MIEDZIANE DO GAZÓW MEDYCZNYCH a) Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający, zgodnie art. 17 ust. 2) ustawy z dnia 15 lipca 2010r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654), wymaga aby: rury miedziane zgodne z ISO do gazów medycznych i próżni (materiały dostarczane w postaci czystej o grubościach ścianek wymaganych przez w/w normę) były dostarczone jako odrębny wyrób medyczny klasy IIa/IIb (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr jest innym wyrobem niż dystrybucyjny system rurociągowy do sprężonych gazów medycznych i próżni) wraz z dokumentami wymaganymi przez ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz dyrektywą 93/42/EWG potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i używania tj. aprobatą CE, deklaracją zgodności wytwórcy oraz zgłoszeniem/powiadomieniem do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów zgodnych z ustawa o wyrobach medycznych dotyczących instalacji gazów medycznych na etapie składania ofert. b) Czy Zamawiający wymaga, aby dla rur miedzianych zgodnych z ISO do gazów medycznych i próżni na etapie realizacji umowy (przed zabudowaniem materiałów) zostały przedłożone dokumenty dopuszczające do obrotu i używania, tj. aprobata CE, deklaracja zgodności wytwórcy oraz zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów zgodnych z ustawa o wyrobach medycznych dotyczących instalacji gazów medycznych na etapie składania ofert. c) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rur miedzianych o grubościach ścianek zgodnych z ISO do gazów medycznych i próżni jako odrębnego wyrobu od systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów zgodnych z ustawa o wyrobach medycznych dotyczących instalacji gazów medycznych na etapie składania ofert. Przedmiotem postępowania jest wykonanie kompletnej instalacji gazów a nie dostarczenie rur lub jakichkolwiek elementów jako odrębnych wyrobów medycznych. CU+ Czy Zamawiający będzie wymagał pokrycia, popychaczy punktów poboru w panelach nadłóżkowych, kolumnach i innych urządzeniach wyposażonych w punkty poboru (do swojego podstawowego działania wymaga się częstego ich dotykania przez personel), przez miedź przeciwdrobnoustrojową, która jest dzisiaj standardem zabijającym 99,9% bakterii na swojej powierzchni? Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia potwierdzenia w postaci certyfikatu dla miedzi Cu+ oraz dopuszczenia EPA dla stałego zwalczania bakterii? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

17 W związku z udzielanymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust 4 ustawy PZP,Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy: Termin składania ofert: r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: r. godz. 10:30 Termin wnoszenia wadium: r. godz. 10:00 Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia modyfikacji wynikających w złożonej ofercie. Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: SZW/NZ/ /PN/2012 z dnia r. Z poważaniem DYREKTOR Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Adam Szałanda

Pismo: PZP-225/16/2012 Korfantów dnia: 2012-12-28. O D P O W I E D Z I na pytania

Pismo: PZP-225/16/2012 Korfantów dnia: 2012-12-28. O D P O W I E D Z I na pytania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Opolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, 2013-05-27 SSM.DZP.200.90.2013 Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi przez

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony nr 350/118/2014 Zakup i dostawa urządzeń medycznych.

Przetarg nieograniczony nr 350/118/2014 Zakup i dostawa urządzeń medycznych. Poznań, dn. 07.01.2015 350/118/2014/11 Wg rozdzielnika Przetarg nieograniczony nr 350/118/2014 Zakup i dostawa urządzeń medycznych. Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż zostały złożone

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP: 3311/26-2/2015 Chełm dnia: 2015-06-19

Znak Sprawy: ZP: 3311/26-2/2015 Chełm dnia: 2015-06-19 Znak Sprawy: ZP: 3311/26-2/2015 Chełm dnia: 2015-06-19 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na leasing finansowy wyposażenia sali do badań i zabiegów elektrofizjologicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:33705-2015:text:pl:html Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia : Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 SIWZ Zadanie: PRZEBUDOW A I REMONT BLOKÓW OPERACYJNYCH I CENT RALNEJ STERYLIZACJI W SZPIT ALU W OJEW ÓDZKIM NR 2 im. ŚW IĘT EJ JADW IGI KRÓLOW EJ W RZESZOW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP. Z O.O. Strona 1 z 51

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA! ul. Szarych Szeregów 5A/5! 15-666 Białystok Inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY! ul. Krakowska 13; Białystok Zleceniodawca: j. w. Biuro Projektów: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik nr 19 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik Nr 6 do Umowy NR: DOA.III.273.86.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20.01.2015r.

Białystok, dnia 20.01.2015r. ZP/I/15/21 Białystok, dnia 20.01.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 Al. Powstańców Wielkopolskich 20 NIP: 622-10-09-267 63-400 Ostrów Wielkopolski REGON: 250496533

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo