Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2269-47/PN/2013"

Transkrypt

1 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel fax NIP REGON Suwałki, dnia r. L.dz.350/2013/DZI Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem i montażem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach-Etap I Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.,nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: Uczestnik 1 Prosimy o modyfikację ust.5 pkt.2 ppkt.2 SIWZ poprzez określenie wymagań Zamawiającego dotyczących spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegających na tym, że Wykonawca winien posiadać doświadczenie przy realizacji 2 robót budowlanych o wartości co najmniej ,00 zł brutto złotych każda, w tym w tym co najmniej jedna robota budowlana musi polegać na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych. Realizacja kilku inwestycji, polegających na budowie jednego obiektu szpitalnego i budynków użyteczności publicznej o wartości znacznie przekraczającej 7 mln zł każdy, jest naszym zdaniem w pełni wystarczająca do udokumentowania warunku niezbędnej wiedzy i doświadczenia i nie naraża Zamawiającego na zarzut ograniczenia konkurencji. Prosimy o modyfikację ust.5 pkt.2 ppkt.3a) SIWZ poprzez określenie wymagań Zamawiającego dotyczących spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegających na tym, że kierownik budowy winien posiadać doświadczenie przy kierowaniu 2 robotami budowlanymi o wartości co najmniej ,00 zł brutto złotych każda, w tym w tym co najmniej jedna robota budowlana musi polegać na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych. Realizacja kilku inwestycji, polegających na budowie jednego obiektu szpitalnego i budynków użyteczności publicznej o wartości znacznie przekraczającej 7 mln zł każdy, jest naszym zdaniem w pełni wystarczająca do udokumentowania niezbędnego doświadczenia kierownika budowy i nie naraża Zamawiającego na zarzut ograniczenia konkurencji. Prosimy o rezygnację na etapie składania ofert z obowiązku dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w ust.5 pkt.5 SIWZ. W/w dokumenty dany oferent dostarczy Zamawiającemu po wybraniu jego oferty (przed podpisaniem umowy).. Wykonawca musi dołączyć w/w dokumenty do oferty. Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono przedmiary robót dotyczące Etapu II. Ponieważ SIWZ dotyczy Etapu I, to czy wycenę robót z przedmiarów Etapu II należy uwzględnić w ofercie? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zamieszczona dokumentacja budowlano- projektowa, w tym przedmiary Etap I i Etap II dotyczy całości przedmiotu przetargu.zamawiający pod pojęciem Etap I inwestycji przewiduje część budowlaną a w przyszłosci będzie ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu na Blok operacyjny nazwany Etap II. Informujemy,iż należy wycenić przedmiot zamówienia na podstawie projektu budowlanego, wytycznych w SIWZ, a załączone przedmiary Etap I i Etap II w opisie mają wyłącznie charakter informacyjny(pomocniczy) i nie stanowią podstawy do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia. Czy wyposażenie budowlane tzn. meble(np. fotele, stoliki, regały biurowe), urządzenia elektryczne(zestawy komputerowe, aparaty telefoniczne), wyposażenie łazienek(pojemniki na mydło w płynie, lustra) itp. Wg. Tabelek od BO.1 do BO.40 z projektu technologia 1 wchodzi w zakres przetargu? Odpowiedź: W zakres prac wchodzi tzw. biały montaż dostarczenie i zamontowanie wyposażenia łazienek. Czy urządzenia np. stoły operacyjne, łóżka szpitalne, fotele okulistyczno- laryngologiczy z projektu technologia 1, których nie ujęto w załączniku nr 8 do SIWZ w wchodzą w zakres przetargu? Prosimy o podanie typów (szerokości,grubości) listew odbojowych, poręczy i narożników, oraz podanie ilości przedmiarowych materiałów przeznaczonych do zamontowania lub uzupełnienia dokumentacji o projekt z umiejscowieniem w/w materiałów. Odpowiedź: narożniki na trasie wózka chorego, odbojnice szer. 30 cm na całej długości korytarza wewnętrznego bloku Pytanie 8 Prosimy o podanie wymagań dla wykładzin ściernych i posadzkowych grubość, kolorystykę, ścieralność.

2 Odpowiedź: Wykładziny z certyfikatami do stosowania w służbie zdrowia, odporne na środki dezynfekujące Uczestnik 2 Zamawiający zamieścił w dokumentacji przedmiary robót, w folderach o nazwie etap1 i etap2. Nazwa zadania została określona przez dodanie zapisu Etap I. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o określenie czy w ofercie należy uwzględnić roboty określone tylko w przedmiarach w folderze etap 1, czy oba te foldery należy wycenić? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zamieszczona dokumentacja budowlano- projektowa, w tym przedmiary Etap I i Etap II dotyczy całości przedmiotu przetargu.zamawiający pod pojęciem Etap I inwestycji przewiduje część budowlaną a w przyszłosci będzie ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu na Blok operacyjny nazwany Etap II. Informujemy,iż należy wycenić przedmiot zamówienia na podstawie projektu budowlanego, wytycznych w SIWZ, a załączone przedmiary Etap I i Etap II w opisie mają wyłącznie charakter informacyjny(pomocniczy) i nie stanowią podstawy do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający w SIWZ w punkcie 5.2.3)b) wymaga: dysponowania kierownikami robót w branżach objętych przedmiotem zamówienia po jednej osobie posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w danej branży. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, jakich dokładnie kierowników robót wymaga. Odpowiedź: Branże są określone w dokumentacji technicznej. Uczestnik 3 Dotyczy przedmiotu zamówienia Lampa operacyjna 2 szt. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania lampy wraz z kamerą SD? Z uwagi na wymóg zaoferowania rozbudowanego systemu wyposażenia audio-wizualnego Sali operacyjnej i w trosce o jego pełną kompatybilność i funkcjonalność oferowane rozwiązanie byłoby wskazane., zgodnie z SIWZ Pytanie2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę operacyjną 2- głowicową wielopolową wyposażoną w diody zapewniające białe światło w polu operacyjnym, o barwie białej stanowiące ok. 85% ogólnej liczby diod oraz diody o barwie czerwonej dopełniające ogólną liczbę diod do 100%? Oferowane rozwiązanie zapewnia uzyskanie znakomitego oświetlenia pola roboczego o barwie zbliżonej do barwy światła słonecznego oraz możliwość regulowania temperatury barwowej w szerokim zakresie, co pomaga w percepcji zabarwienia tkanek czerwonych stanowiąc pomoc dla chirurga, nie powoduje natomiast powstawania efektu tęczy charakterystycznego dla lamp o wielobarwnych źródłach światła., zgodnie z SIWZ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę operacyjną, o budowie sieciowej z matrycą wielopolową składającą się z kilku kopułek, których obudowy wraz z uchwytami wykonane są ze specjalnego tworzywa z powłoką z domieszką jonów srebra (Polygiene TM )? Oferowane rozwiązanie jest przystosowane do sal operacyjnych z nawiewem laminarnym, a konstrukcje sieciowa umożliwia swobodny przepływ powietrza i nawiew na głowę i ramiona chirurga w trakcie zabiegu. Ponadto powłoka Polygiene TM niszczy szkodliwe bakterie, wirusy i drożdże w tym gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA), co sprawia że oferowana lampa posiada niezbędne do sterylnych warunków operacyjnych parametry., zgodnie z SIWZ. Informujemy również iż jony srebra sa aktywne w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza i wysokiej wilgotności, a warunki na Sali operacyjnej są odmienne Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, dla której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95, natomiast współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R 9 = 97? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego, co więcej wartość współczynnika odwzorowania barw Ra 90 uznawana jest za bardzo wysoką, odpowiednią dla stanowisk pracy, na których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie. Ponadto oferowane oświetlenie charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej, niezmiernie istotnym dla prawidłowego rozróżnienia i oceny niewielkich nawet różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę operacyjną, której każda czasza posiada możliwość regulacji średnicy pola w zakresie mm poprzez sterylizowany uchwyt? Oferowana lampa posiada szeroki zakres regulacji plamy świetlnej, dzięki czemu zapewnia najwyższy stopień niezawodności i funkcjonalności podczas zabiegów operacyjnych. Dotyczy przedmiotu zamówienia Lampa operacyjna 2 szt.

3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę wyposażoną w diody zapewniające białe światło w polu operacyjnym, o barwie białej stanowiące ok. 85% ogólnej liczby diod oraz diody o barwie czerwonej dopełniające ogólną liczbę diod do 100%? Oferowane rozwiązanie zapewnia uzyskanie znakomitego oświetlenia pola roboczego o barwie zbliżonej do barwy światła słonecznego oraz możliwość regulowania temperatury barwowej w szerokim zakresie, co pomaga w percepcji zabarwienia tkanek czerwonych stanowiąc pomoc dla chirurga, nie powoduje natomiast powstawania efektu tęczy charakterystycznego dla lamp o wielobarwnych źródłach światła., zgodnie z SIWZ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę wyposażoną w dwie ultra cienkie czasze w kształcie koła o średnicy 50 cm, o budowie zwartej, opływowej? Gładkie powierzchnie ułatwiają procedury czyszczenia i dezynfekcji., zgodnie z SIWZ Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę, której temperatura barwowa regulowana jest w przedziale K? Zastosowane rozwiązanie pozwala na każdorazowe dostosowanie temperatury barwowej do potrzeb wykonywanego zabiegu., zgodnie z SIWZ Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, dla której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95, natomiast współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R 9 = 98? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego, co więcej wartość współczynnika odwzorowania barw Ra 90 uznawana jest za bardzo wysoką, odpowiednią dla stanowisk pracy, na których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie. Ponadto oferowane oświetlenie charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej, niezmiernie istotnym dla prawidłowego rozróżnienia i oceny niewielkich nawet różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych. 0 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę posiadającą regulowaną średnicę pola w szerokim zakresie mm? Oferowane parametry zapewniają szeroki zakres oświetlanego pola roboczego, a wytwarzany przez lampę jednorodny strumień bezcieniowego światła o równomiernym rozkładzie na całym oświetlanym obszarze, także na obrzeżach wpływa na dużą funkcjonalność lampy., zgodnie z SIWZ 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w uchwyt sterylizowany umieszczony w centralnej części oprawy, jednak bez uchwytów/relingu na obwodzie? Oferowane rozwiązanie, z uwagi na ultra cienką, kompaktową budowę czaszy zapewnia płynne, szybkie i precyzyjne ustawienie lampy podczas zabiegu, jednocześnie ułatwiając czyszczenie i dezynfekcję, jest zatem w zupełności wystarczające., zgodnie z SIWZ Uczestnik 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z liczbą punktów świetlnych 108 (l.p. 3 i l.p.2)?, pod warunkiem zachowania wymaganej w SIWZ mocy dla czaszy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z wymiarami czaszy o średnicy 75 cm (l.p. 6 i l.p.5)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej o konstrukcji otwartej, co przedstawiono na poniższym rysunku?

4 , zgodnie z SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z współczynnikiem odwzorowania barw 95 (l.p. 9)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej 90 (l.p.10)?, zgodnie z SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola mm (l.p.11)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, której jedna czasza mocowana jest na ramieniu o długości 1700 a druga 1900mm (l.p. 14)? Pytanie 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z możliwością obrotu czaszy z kamerą o możliwości obrotu ramienia o 330 stopni (l.p.16)?, zgodnie z SIWZ Pytanie 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o poborze mocy przez matrycę dla czaszy głównej 120W i czaszy satelitarnej 90W (l.p. 21)?, zgodnie z SIWZ Uczestnik 5 lampa operacyjna -2 szt. lampa operacyjna -2 szt. Czy Zamawiający dopuści okrągłą lampę operacyjna w której czasza posiada 88 punktów świetlnych LED? Oferowane rozwiązanie umożliwia uzyskanie najwyższej jakości światła w polu operacyjnym. W oferowanej najnowszej technologii lamp hybrydowowych poprzez multiplikację punktów świetlnych co pozwala na jednorodny strumień świetlny oraz uzyskanie niemożliwej dla starszych technologii ilości ponad 390 punktów świetlnych w polu operacyjnym co stanowi 3 lub 4 krotność w stosunku do starszych technologii przy jednoczesnym znacznym spadku zapotrzebowania na energię pobieraną przez lampę co daje znaczne oszczędności. dopuści,ale nie wymaga Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjna w której czasza posiada 104 punktów świetlnych LED? pod warunkiem zachowania wymaganej w SIWZ mocy dla czaszy Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną obłą o średnicy kopuły 75 cm? Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o kształcie obłym, ze szkłem w osłonie, które jest bardziej wytrzymałe i nie matowieje pod wpływem środków dezynfekcyjnych w odróżnieniu od tworzywowych osłon, które pod wpływem środków dezynfekcyjnych mogą zmatowieć i pogorszyć jakość światła. Czy Zamawiający dopuści lampę która nie posiada szczelności na poziomie IP 53? Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w czasze zapewniającą natężenia 125 [ klux ]? Oferowany parametr nie znacznie różni się od wymaganego i jest niewidzialne dla oka ludzkiego Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją plamy świetlnej w zakresie 190 mm 300 mm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego. Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją plamy świetlnej w zakresie 160 mm 290 mm? Pytanie 9

5 Czy Zamawiający dopuści lampę z pobieraną mocą przez matrycę LED 85 W? Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie przy jakim natężeniu światła ma zostać podane zużycie prądu.. Wszelkie parametry podawane są dla maxymalnego poboru światła 0 Czy Zamawiający dopuści lampę z pobieraną mocą przez matrycę LED 95 W? Pytanie11 Czy Zamawiający dopuści lampę która nie posiada regulacji temperatury barwowej? Panel nad łóżkowy jedno stanowiskowy - 4 szt. Dot. pkt 3. Czy Zamawiający dopuści panel nadłóżkowy o głębokości 110 mm z zaokrąglona górna krawędzią w taki sposób, że powierzchnia prostopadła do ściany wynosi około 5 cm, co znacznie utrudnia postawienie lub położenie na nim jakiegokolwiek przedmiotu? Dot. pkt 4. Czy Zamawiający dopuści panel nadłóżkowy, w którym kanał górny ustawiony jest frontem równolegle do ściany, w którym montowane będą gniazda gazów medycznych oraz kanał dolny ustawiony frontem pod kątem 45* do ściany, w którym montowany będzie osprzęt elektryczny? Dot. pkt 7. Czy Zamawiający dopuści panel nadłóżkowy wyposażony w gniazda zlicowane w powierzchnią ustawione pod kątem 45*? Takie rozwiązanie uniemożliwia osadzanie się kurzu co wpływa na utrzymanie odpowiedniego stopnia czystości urządzenia. Dot. pkt 9. Czy Zamawiający dopuści oświetlenie pacjenta i nocne umieszczone w dolnej części panelu z obudowa o kształcie płaskim? Kolumna anestezjologiczna z windą 1 szt. (BO.23) Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 16. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, która nie jest wyposażona w uchwyt do podnoszenia aparatu do znieczulania? Dot. pkt 21. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda?. Gniazda mają posiadać klapki ochronne Dot. pkt 27. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Dot. pkt 28. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, bez uchwytu do podnoszenia aparatu do znieczulenia? Kolumna chirurgiczna dwustronna 1szt. (BO.23) Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 20. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda? Gniazda mają posiadać klapki ochronne Dot. pkt 25. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny?

6 Dot. pkt 27. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Pytanie 8 Dot. pkt 34. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Pytanie 9 Dot. pkt 35. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie 0 Dot. pkt 36. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? 1 Dot. pkt 41. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, nie w której gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne, rozmieszczone są na ścianach bocznych po prawej i lewej stronie głowicy? 2 Dot. pkt 42. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda?. Gniazda mają posiadać klapki ochronne 3 Dot. pkt 45. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny? 4 Dot. pkt 48. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Kolumna chirurgiczna 1szt. (BO.26) Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 20. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda? Gniazda mają posiadać klapki ochronne Dot. pkt 24. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny? Dot. pkt 26. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Kolumna anestezjologiczna 2 szt. (BO.26, BO.30) Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Pytanie2 Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 20. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda? Gniazda mają posiadać klapki ochronne Dot. pkt 26. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Kolumna chirurgiczna dwustronna 1 szt. (BO.30)

7 Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 20. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda? Gniazda mają posiadać klapki ochronne Dot. pkt 24. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny? Dot. pkt 26. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Dot. pkt 33. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Pytanie 8 Dot. pkt 34. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Pytanie 9 Dot. pkt 35. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? 0 Dot. pkt 40. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, nie w której gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne, rozmieszczone są na ścianach bocznych po prawej i lewej stronie głowicy? 1 Dot. pkt 41. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda?, wymagamy gniazd z klapką 2 Dot. pkt 44. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny? 3 Dot. pkt 47. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna - 1szt. (BO.34) Dot. pkt 12. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie Dot. pkt 14. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Dot. pkt 20. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda?, wymagamy gniazd z klapką Dot. pkt 26. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Dot. pkt 33. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczna wyposażona w przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany Dot. pkt 34. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce nie

8 Pytanie 8 Dot. pkt 35. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, o przekroju trapezu? Pytanie 9 Dot. pkt 40. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, nie w której gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne, rozmieszczone są na ścianach bocznych po prawej i lewej stronie głowicy? 0 Dot. pkt 41. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażoną w zlicowane gniazda?, wymagamy gniazd z klapką 1 Dot. pkt 44. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, beż oświetlenia diodowego na spodzie kolumny? 2 Dot. pkt 50. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, wyposażona w półkę o wymiarach 425x430mm o maksymalnym obciążeniu 40 kg? Uczestnik 6 W dokumentacji przetargowej w Załącznik nr 7 do SIWZ- projekt architektura znajduje sie projekt 11A-BO_-_ETAPOWANIE -, przedmiary tez są podane na etap I i etap II w związku z powyższym czy należy traktować to jako całość i wykonać dwa etapy w tym przetargu? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zamieszczona dokumentacja budowlano- projektowa, w tym przedmiary Etap I i Etap II dotyczy całości przedmiotu przetargu.zamawiający pod pojęciem Etap I inwestycji przewiduje część budowlaną a w przyszłosci będzie ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu na Blok operacyjny nazwany Etap II. Informujemy,iż należy wycenić przedmiot zamówienia na podstawie projektu budowlanego, wytycznych w SIWZ, a załączone przedmiary Etap I i Etap II w opisie mają wyłącznie charakter informacyjny(pomocniczy) i nie stanowią podstawy do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia. W dokumentacji przetargowej w Załącznik nr 7 do SIWZ- projekt architektura znajduje sie projekt Klatka schodowa K-6. W opisie nie ma informacji na temat remontu i wykonania wyjścia ewakuacyjnego z klatki schodowej. Czy należy to uwzględnić przy obliczaniu ceny ofertowej? wchodzi w zakres przetargu, należy ująć w obliczaniu ceny ofertowej. W dokumentacji przetargowej w Załącznik nr 7 do SIWZ- PROJEKT_CT - podane jest tylko rozprowadzenie instalacji w przestrzeni instalacyjnej budynków głównych, w przedmiarach jest ujęte doprowadzenie instalacji do każdej z istniejących central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, w Tab.5. Zestawienie zapotrzebowania na moc cieplną dla wentylacji i klimatyzacji jest podana lokalizacja i zapotrzebowanie na moc cieplna w 2012 r. w związku z powyższym czy należy doprowadzić instalacje CT do central wentylacyjno-klimatyzacyjnych umieszczonych w różnych częściach budynków szpitala czy tylko do przestrzeni instalacyjnej budynków głównych? Czy do każdej z central wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy opomiarować czynnik grzewczy? Odpowiedź: TAK, należy wykonać instalacje doprowadzić do każdej istniejącej centrali wentylacyjnej i również opomiarować czynnik grzewczy tuż przed wejściem do central czy kurtyn powietrznych. Czy automatyka pracy urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, nawilżaczy powietrza itp. musi znajdować sie bezwzględnie na Bloku Operacyjnym czy może znajdować sie przy umiejscowieniu centrali czyli w tzw. wentylatorowni? Odpowiedź: Automatyka czyli możliwość regulacji temperatury, siły nawiewu powinna być umieszczona na Bloku Operacyjnym oraz w wentylatorowni przy centralach. W dokumentacji przetargowej w Załącznik nr 7 do SIWZ- PROJEKT_-_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE -w podane są dwa miejsca gdzie należy doprowadzić - wykonanie połączenia światłowodowego i instalacje telefoniczną tj. do szafy na IIp Szpitala - jeśli tak to proszę o sprecyzowanie dokładnego miejsca czy powinna być doprowadzona - ma zostać połączona z serwerownią [bud. Kuchnia ]? Odpowiedź: Wykonanie połączenia światłowodowego i instalacje telefoniczną należy wykonać między Piętrowym punktem dystrybucyjnym (PPD) a Głównym punktem dystrybucyjnym (GPD) znajdującym się w serwerowni (bud. Kuchnia ) Czy remontowane i przebudowywane pomieszczenia należy wyposażyć w elementy tzw.,,białego montażu,,tj.umywalki,brodziki,wanny,miski ustępowe,bidety, kabiny prysznicowe,zlewy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej itp.? Czy jednak zgodnie z załączoną technologią m.in. urządzeniami przedmiotami takimi jak: szafki,biurka, krzesła,lustro umywalkowe. Ścienne pojemniki z ręcznikami jednorazowymi,pojemnik na mydło w płynie,wiadro pedałowe na odpadki,stelaże na worki itp? Odpowiedź: : W zakres prac wchodzą elementy białego montażu,należy również wycenić elementy łazienkowe np.dozowniki,pojemniki na ręczniki,pojemniki na mydło,wiadro pedałowe, armaturę dla NPS. W dokumentacji przetargowej w Załącznik nr 7 do SIWZ- PROJEKT_-_INSTALACJA_P-POŻ - jest mowa że DSO ( dźwiękowy system ostrzegawczy ) nie jest przedmiotem dokumentacji. Nie przewiduje się instalacji sygnalizatorów akustycznych ze względu na wykonanie w przyszłości systemu DSO zgodnie z projektem opracowanym przez Zakład Elektroniki SUWAR w październiku 2006 r. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie? W przypadku wykonania instalacji DSO proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej. Odpowiedź: należy zaprojektować i wykonać instalacje DSO na bloku operacyjnym. Uczestnik 8 Uczestnik 7

9 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w ust.5 pkt.2 ppkt.3a wymaga, aby kierownik robót posiadał doświadczenie w co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda. W pracach prowadzonych podczas remontu Bloku Operacyjnego występuję wiele prac za nadzór których powinien odpowiadać kierownik robót sanitarnych oraz kierownik robót elektrycznych. Zamawiający w ust.5 pkt2 ppkt.3b wymaga,aby wykonawca posiadał osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami w branżach objętych przedmiotem zamówienia. Czy Zamawiający wymaga,aby kierownicy branży sanitarnej oraz elektrycznej również posiadali doświadczenie w co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda?. Czy Zamawiający wymaga złożenia w celu sprawdzenia wiarygodności przyszłego wykonawcy harmonogramu rzeczowofinansowego? Czy Zamawiający wymaga na etapie składania oferty przetargowej dołączenia do oferty wszystkich dokumentów wymienionych w ust.5 pkt.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia? Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wykonawcę który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż ,00 złotych? Uczestnik 8 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w kolumnach chirurgicznych przeznaczonych dla BO.23, BO.30 oraz kolumnie anestezjologiczno-chirurgicznej przeznaczonej dla BO.34 nie jest wymagane umieszczenie przycisków do zmiany wysokości (opisany w pkt. 12), ponieważ kolumna nie posiada możliwości zmiany wysokości., potwierdzamy Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie konsoli zasilającej o szerokości do 450mm. Wymiar ten nie ma wpływu na parametry funkcjonalno-użytkowe kolumny, tym bardziej, iż będzie podwieszony aparat, którego szerokość jest większa niż 450mm., dopuszczamy Uczestnik 9 Ze względu na możliwość zaoferowania urządzeń równoważnych prosimy o określenie przez Zamawiającego parametrów technicznych dla urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacji i wentylacji (stropów laminarnych, central/szaf klimatyzacyjnych, modułów recyrkulacyjnych) oraz prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć karty informacji technicznej proponowanych urządzeń równoważnych w celu potwierdzenia spełnienia parametrów projektowych. Odpowiedź: Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej parametry techniczne urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacji i wentylacji i wymaga aby proponowane urządzenia równoważne spełniały założenia projektowe. Ze względu na możliwość zaoferowania urządzeń równoważnych dla urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych (takich jak centrale/ szafy klimatyzacyjne, stropy laminarne, moduły recyrkulacyjne, ) Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w celu jednoznacznego określenia oferowanych urządzeń równoważnych, wymaga podania informacji o nazwie producenta oraz nazwie modelu/typu proponowanego urządzenia. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenia (szafy klimatyzacyjne, stropy laminarne, modułu recyrkulacyjne, centrale) były równoważne i spełniały wszystkie założenia projektowe. Czy Zamawiający wymaga dla nawilżaczy obsługujących instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości wykonania higienicznego i wymaga dołączenia do oferty dokumentu atestu higienicznego PZH? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla nawilżaczy obsługujących instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości wykonania higienicznego. W związku z brakiem w Polsce dokładnych przepisów / norm odnośnie wymogów dla instalacji wentylacji i klimatyzacji przeznaczonej dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości czy Zamawiający będzie wymagał dla szaf klimatyzacyjnych wykonania higienicznego potwierdzonego atestem PZH oraz wykonania zgodnego z określonym w normie DIN o potwierdzonego przez odpowiedni dokument/certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną i czy kopię atestu PZH oraz certyfikatu należy dołączyć do oferty?, Zamawiający będzie wymagał dla szaf klimatyzacyjnych wykonania higienicznego potwierdzonego aktualnym atestem PZH oraz wykonania zgodnego z określonym w normie DIN potwierdzonego przez odpowiedni dokument/certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną. Czy Zamawiający będzie wymagał dla stropów laminarnych, modułów recyrkulacyjnychych oraz nawiewników z filtrem absolutnym wykonania higienicznego potwierdzonego atestem PZH oraz wykonania zgodnego z określonym w normie DIN o potwierdzonego przez odpowiedni dokument/certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną i czy kopię atestu PZH oraz certyfikatu należy dołączyć do oferty? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby stropy laminarne, moduły recyrkulacyjne oraz nawiewniki posiadały aktualny atest higieniczny PZH

10 Czy Zamawiający wymaga, aby szafy klimatyzacyjne obsługujące instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości posiadały armaturę grzewczą i chłodniczą (m.in. pompa obiegowa nagrzewnicy, zawory regulacyjne) zabudowaną wewnątrz centrali klimatyzacyjnej w postaci sekcji całkowicie wyizolowanej ze strumienia przepływającego powietrza, co pozwala na precyzyjne dostrojenie układu oraz wprowadzania różnych funkcji serwisowych w trakcie pracy urządzenia?, Zamawiający dopuszcza montaż armatury grzewczej i chłodniczej poza szafami klimatyzacyjnymi. Czy Zamawiający wymaga dla szaf klimatyzacyjnych zintegrowanej i zabudowanej wewnątrz urządzenia automatyki?, Zamawiający wymaga dla szaf klimatyzacyjnych zintegrowanej i zabudowanej wewnątrz urządzenia automatyki. Sterowanie parametrami urządzenia powinno być również możliwe z Bloku Operacyjnego. Pytanie 8 Ze względu na występowanie w projekcie SYSTEMU INTEGRACJI BLOKU OPERACYJNEGO Zamawiający powinien przewidzieć system zabudowy panelowej dla sal operacyjnych. W związku z tym prosimy o potwierdzenie że system zabudowy panelowej dla sal operacyjnych należy uwzględnić wycenie. Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. Pytanie 9 Prosimy o uszczegółowienie standardu wykonania okładzin ściennych i sufitowych oraz drzwi przewidzianych do zabudowy na salach operacyjnych. Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją techniczną, wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty do stosowania w służbie zdrowia. 0 Czy Zamawiający wymaga, aby panele systemowe ścienne w salach operacyjnych były wykonane ze stali nierdzewnej lakierowanej w całości czy stali szlifowanej do 120 cm, a powyżej malowane w technologii proszkowej? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 1 Czy Zamawiający wymaga dla systemowej zabudowy panelowej dołączenia do oferty dokumentu atestu higienicznego PZH? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja ściany systemowej zapewniała możliwość prowadzenia instalacji wewnątrz ściany? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 3 Czy Zamawiający wymaga, aby fugi między panelami systemowymi wykonać z antybakteryjnej uszczelki hermetycznej dociskowej oraz wymaga, aby uszczelka ta była odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 4 Czy Zamawiający poprzez sufity metalowe w salach operacyjnych rozumie jako system zabudowy sufitów ze stali i czy panele sufitowe systemowe mają być wykonane ze stali ocynkowanej malowane w technologii proszkowej? Odpowiedź: System zabudowy sufitów wykonany ze stali kwasoodpornej 5 Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja paneli ściennych oraz sufitowych musiała umożliwiać późniejszy łatwy demontaż nawet pojedynczego panela w celu np. umożliwienia dotarcia do instalacji? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 6 Czy wymagana jest klasa ognioodporności EI 60 dla paneli stalowych ściennych zastosowanych do sal operacyjnych? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 7 Czy Zamawiający wymaga, aby na salach operacyjnych były drzwi automatyczne wykonane ze stali chromowo-niklowej materiał EN ? Jeśli tak prosimy o uściślenie, jaka ma być grubość ościeżnicy i jak ma być uszczelniona oraz jaka ma być min. grubość skrzydła drzwiowego. Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową, drzwi automatyczne z przeznaczeniem do sal operacyjnych z atestami. 8 Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzanie procesu dekontaminacji sal operacyjnych np. za pomocą gazów przy nadciśnieniu w salach? Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał dla sal operacyjnych zabudowy systemowej szczelnej oraz potwierdzenia przygotowania sal operacyjnych do dekontaminacji odpowiednimi badaniami i dołączenia do oferty certyfikatu jednostki certyfikującej? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 9 Czy zamawiający wymaga aby myjnia chirurgiczna wykonana była ze stali chromowo-niklowej materiał EN ? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją 0 Czy zamawiający wymaga aby była możliwość rewizji do elementów znajdujących się wewnątrz myjni chirurgicznej? 1 Czy zamawiający wymaga aby myjnia była uruchamiana bezdotykowo za pomocą czujników? 2 Czy zamawiający dopuszcza wyposażenie myjni w dozowniki na mydło oraz płyn dezynfekcyjny wykonane z tworzywa sztucznego ale posiadające odpowiednie atesty? Uczestnik 10 Czy w zakres prac wchodzi cały zaprojektowany system SSP, czy też należy wycenić tylko prace w obszarze I etapu przebudowy?prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek poglądowy podziału instalacji SSP na I i II etapie prac. Odpowiedź: : nie ma podziału na I i II etap w robotach budowlanych

11 W związku z tym, że projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych opracowany został dla I i II etapu prac łącznie, a przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy,prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyceny nie wchodzą ;rozdzielnice RIT-2, RIT -4, 3XUPS 15 kva, osprzęt, oprawy i oprze wodowanie w pomieszczeniach :BO.2, BO.20,BO.21,BO.22, BO.23,BO.24,BO.25,BO.26, BO.27, BO.28, BO.29, BO.30, BO.31 Odpowiedź: należy przyjąć zgodnie z dokumentacją. Uczestnik 11 Czy Zamawiający wymaga, w celu zapewnienia niezawodności działania, żeby system wentylacji/klimatyzacji obsługującej blok operacyjny stanowił jeden system automatycznego sterowania i by wszystkie urządzenia klimatyzacyjne (centrale, stropy laminarne, moduły recyrkulacyjne) przeznaczone do obsługi bloku operacyjnego pochodziły od jednego producenta? Ze względu na możliwość zaoferowania urządzeń równoważnych prosimy o określenie przez Zamawiającego parametrów technicznych dla urządzeń typu centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz szafy klimatyzacyjne, nawiewy laminarne i inne elementy nawiewne obsługujące instalacje dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości oraz prosimy o wskazanie, jakie dokumenty należy załączyć do oferty dla proponowanych przez oferentów urządzeń w celu wykazania ich równoważności (deklaracje, atesty)? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, deklaracje i certyfikaty. Czy Zamawiający wymaga wykonania higienicznego potwierdzonego atestem PZH oraz wykonania zgodnego z zapisami w normie DIN dla central klimatyzacyjnych obsługujących instalację dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości? Czy kopie dokumentów należy dołączyć do oferty?, Wykonawca załączy w/w dokumenty na etapie odbioru. Czy Zamawiający wymaga w centralach i szafach klimatyzacyjnych oświetlenia typu LED? Odpowiedź: Wymagane oświetlenie. Jakie są wymagania co do obudowy central wentylacyjnych i szaf klimatyzacyjnych? Odpowiedź: Zgodnie z normą DIN Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwa od wymagań zawartych w normie DIN :2008 w zakresie właściwości mechanicznych obudowy central wentylacyjnych i szaf klimatyzacyjnych? Prosimy Zamawiającego o modyfikację SIWZ oraz umowy oraz dodanie następującego zapisu: Jeśli w wyniku sprawdzenia sprzętu Zamawiający stwierdzi niezgodność dostarczonego sprzętu z parametrami określonymi w załączniku nr. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości całej umowy oraz nakaże dokonanie wymiany sprzętu w ciągu 7 dni na zgodny z SIWZ lub odstąpi od umowy. Uczestnik 12 lampa operacyjna -2 szt. lampa operacyjna -2 szt. 1. Czy w rozumieniu punktów zadania lampa operacyjna 2 szt. Zamawiajacy rozumie system kamer oraz system komunikacji audio-video o parametrach minimalnych takich jak: kamera: - kamera zamontowana pośrodku czaszy w uchwycie sterylnym - minimalna rozdzielczość 2,0 Mpix w systemie HD (1000 linii w poziomie), proporcja obrazu 16:9 - minimalna odległość mm - minimalne ośiwtlenie 1 lux, - minimalny zoom optyczny 10 x i cyfrowy 12 x - kamera o automatycznym lub manualnym systemie balansu bieli - kamera rejestrująca w formatach PAL lub NTSC - ostrzenie obrazu automatyczne i ręczne - minimalny stosunek sygnał/szum 50 db system audio-video : - transmituje operacje chirurgiczne z wykorzystaniem sieci, na żywo i w telewizyjnej jakości wideo - formaty wejściowe wideo przynajmniej BNC, Composite Video, Y/C (S-VHS), DVI - formaty wejściowe audio stereo 3.5 mm jack plug, 1 Vrms - formaty wyjściowe wideo MPEG 2/4 via RJ45 - formaty wyjściowe audio stereo 3.5 mm jack, 1 Vrms - wyjście seryjne RS fformat obrazu NTSC / PAL / VESA (DVI) - sieć 10/100 MB/s Ethernet, IPv4 (no IPv6) - standardowa rozdzielczość obrazu PAL 720x576 pikseli, 25 klatek/sec. (fps) - standardowa rozdzielczość obrazu NTSC 720x480 pikseli, 30 fps - standardowa rozdzielczość obrazu (DVI) 1280x1024 pikseli, 60fps

12 - zestaw przynajmniej 2 mikrofonów do komunikacji Pragniemy zauważyć, opisany w przetargu sprzęt do komunikacji I rejestracji jest niesprecyzowany wskutek czego oferent musi domniemywać czego Zamawiający oczekuje.. Wymagania Zamawiającego opisane sa w punkcie 1-2 oraz Czy Zamawiający wydzieli z zadania budowlanego sprzęt tj. lampy, kolumny, panele nadłóżkowe? Czy zamawiający wydzieli z zadania budowlanego zadanie w postaci lamp operacyjnych? Czy w przypadku wydzielenia sprzętu tj. lampy, kolumny, panele nadłóżkowe, zamawiający podzieli sprzęt tj. lampy, kolumny, panele nadłóżkowe na pojedyncze zadania, do których będzie można przystąpić niezależnie. Rozwiązanie takie pozwoli na rozszerzenie konkurencji. Uczestnik 13 Czy w zakres prac wchodzi cały zaprojektowany system SSP, czy też należy wycenić tylko prace w obszarze I etapu przebudowy? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek poglądowy podziału instalacji SSP na I i II etap prac. Odpowiedź: nie ma podziału na etap I i etap II w robotach budowlanych. W związku z tym, że projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych opracowany został dla I i II etapu prac łącznie, a przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyceny nie wchodzą: rozdzielnice RIT-2, RIT-3, RIT-4, 3x UPS 15kVA, osprzęt, oprawy i oprzewodowanie w pomieszczeniach: BO.2, BO.20, BO.21, BO.22, BO.23, BO.24, BO.25, BO.26, BO.27, BO.28, BO.29, BO.30, BO.31. Odpowiedź: należy przyjąć zgodnie z dokumentacją. Uczestnik 14 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Lampa operacyjna - 2 sztuki / I ZESTAW 1. Czy zamawiający dopuści lampy operacyjne o wymiarze czaszy głównej 80 cm? 2. Czy zamawiający dopuści lampy operacyjne o wymiarze czaszy głównej 75 cm? 3. Czy zamawiający dopuści lampy w innym kształcie niż w kształcie wieloboku. 4. Czy zamawiający dopuści lampy o budowie innej niż monolityczna. Lampy o takiej budowie są tak samo łatwe w utrzymaniu czystości co te wymagane przez Zamawiającego. 5. Czy Zamawiający dopuści lampy nie posiadające możliwości łączenia dwóch kopuł? 6. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w jeden brudny uchwyt okalający 80% powierzchni lampy (rama dookoła czaszy lampy)? 7. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne posiadające współczynnik odwzorowania barwowego na poziomie 95% 8. Co rozumie Zamawiający przez lampa przystosowana do pracy w niskich pomieszczeniach prosimy podać wysokość tego pomieszczenia. Pragniemy również poinformować iż im niższe pomieszczenie tym zakres poruszania się lampy w górę (kąt w którym będzie poruszać się lampa ulegnie skróceniu). 9. Czy zamawiający dopuści lampy wyposażone w panel dotykowy umieszczony na uchwycie bocznym lampy? Z Na panelu tym znajdują się wszystkie funkcje lapy ja również kamery. Panel dotykowy zapewnia wysoką jakość i dokładność obsługi jak również jest łatwy w utrzymaniu czystości. 10. Czy zamawiający dopuści lampę której pobierana moc wynosi 180 W? 11. Czy zamawiający dopuści lampę której pobierana moc wynosi 130W? 12. Lampy operacyjne powinny być zasilanie z obwodów rezerwowanych tak więc zapis w zestawieniu parametrów technicznych możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego czy zamawiający dopuści lampy nie posiadającej zasilania awaryjnego? 13. Prosimy o sprecyzowanie zapisu w zestawieniu parametrów technicznych co Zamawiający rozumie pod zapisem panelowy komputer sterujący z oprogramowaniem realizującym funkcje wideorejestracji, komunikacji i przekazywanie obrazu?

13 14. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w zestawieniu parametrów technicznych co rozumie Zamawiający pod zapisem monitor poglądowy 40 z mocowaniem ściennym. Czy zamawiający oczekuje monitora medycznego? Prosimy o podanie wymogów tego monitora. Odpowiedź: Zamawiający rozumie pod tym zapisem monitor poglądowy 40 cali montowany na ścianie 15. Czy monitory wymienione w zestawieniu parametrów technicznych monitor poglądowy 24 i monitor poglądowy 40 to monitory medyczne? Prosimy o dokładne parametry tych monitorów. Odpowiedź: Monitor 24 cali ma być medyczny, a monitor 40 cali - pogladowy 16. Czy zamawiający dopuści monitory o mniejszej przekątnej (zamiast 24 zaproponujemy 21 ) 17. Czy zamawiający dopuści lampy nie wyposażone w system Tor Audio? 18. Co rozumie Zamawiający przez kamerę dookólną IP montowana sufitowo, z możliwością wglądu do pola operacyjnego. 19. Czy Zamawiający dopuści kamerę HD montowaną w centralnej części lampy? 20. Co rozumie zamawiający rozumie przez zapis możliwość rozbudowy o funkcjonalności komunikacji z serwerem PACS Odpowiedź: Funkcjonalność ta umożliwi Zamawiajacemu w przyszłości archiwizację obrazów w zewnętrznym serwerze PACS 21. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające współczynnik (L1+L2) = 111 cm? 22. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające współczynnik (L1+L2) = 114 cm? 23. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające zakres regulacji od 13 do 26 cm? 24. Czy zamawiający dopuści lampy o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej czaszy lampy mniejszej niż 96%? ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Lampa operacyjna - 2 sztuki / I ZESTAW 1. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne o wymiarze czaszy głównej 80 cm? 2. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne o wymiarze czaszy głównej 75 cm? 3. Czy Zamawiający dopuści lampy w innym kształcie niż w kształcie wieloboku. 4. Czy zamawiający dopuści lampy o budowie innej niż monolityczna. Lampy o takiej budowie są tak samo łatwe w utrzymaniu czystości co te wymagane przez Zamawiającego. 5. Czy Zamawiający dopuści lampy nie posiadające możliwości łączenia dwóch kopuł? 6. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w jeden brudny uchwyt okalający 80% powierzchni lampy (rama dookoła czaszy lampy)? 7. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne posiadające współczynnik odwzorowania barwowego na poziomie 95% 8. Co rozumie Zamawiający przez lampa przystosowana do pracy w niskich pomieszczeniach prosimy podać wysokość tego pomieszczenia. Pragniemy również poinformować iż im niższe pomieszczenie tym zakres poruszania się lampy w górę (kont w którym będzie poruszać się lampa ulegnie skróceniu). Odpowiedź: Zgodnie z projektem załączonym do SIWZ 9. Czy zamawiający dopuści lampy wyposażone w panel dotykowy umieszczony na uchwycie bocznym lampy? Na panelu tym znajdują się wszystkie funkcje lampy ja również kamery. Panel dotykowy zapewnia wysoką jakość i dokładność obsługi jak również jest łatwy w utrzymaniu czystości. 10. Czy zamawiający dopuści lampę której pobierana moc wynosi 180 W? 11. Czy zamawiający dopuści lampę której pobierana moc wynosi 130W? 12. Lampy operacyjne powinny być zasilanie z obwodów rezerwowanych tak więc zapis w zestawieniu parametrów technicznych możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego czy zamawiający dopuści lampy nie posiadającej zasilania awaryjnego? 13. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające współczynnik (L1+L2) = 111 cm? 14. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające współczynnik (L1+L2) = 114 cm? 15. Czy zamawiający dopuści lampy posiadające zakres regulacji od 13 do 26 cm? 16. Czy zamawiający dopuści lampy o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej czaszy lampy mniejszej niż 96%? Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy-4 szt. 1. Czy Zamawiający dopuści oba kanały: elektryczny i gazowy ustawione frontem równolegle do ściany. Większość paneli występujących na rynku posiada takie właśnie kanały. 2. Prosimy o dopuszczenie paneli o głębokości 63 mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

14 3. Prosimy o wyjaśnienie zastosowanego pojęcia RSA/ZUG. Prosimy o podanie warunków, które należy spełnić aby zaoferować przyłącze równoważne do opisanego. Odpowiedź: Zacisk prądowy, szynowy z blaszką dociskowa zapobiegająca przecięciu przewodu 4. Prosimy o dopuszczenie oświetlenia: Oświetlenie ogólne 1 X 54W Oświetlenie do czytania 1 X 24W Oświetlenie nocne 1W EVG 5. Czy Zamawiający dopuści w miejsce lampy halogenowej lampę do badań LED z ramieniem przegubowym o długości 102 cm 51 cm każdy przegub (głowica jednoprojektorowa okragła o średnicy 12 mm 3x4W LED mocowana do szyny sprzętowej 25x10 o natężeniu oświetlenia minimum lux z odległości 0,5 m) spełniającej wymagania dopuszczenia tj. deklaracja zgodności oraz powiadomienie URWMiPL nie istnieje dokument zarejestrowania w URPL (w przypadku dystrybutorów i importerów dokument powiadomienia, w przypadku producentów lub wytwórców dokument zgłoszenia). Kolumna anestezjologiczna z windą 1 szt. (sala BO.23_ chirurgia ogólna, ortopedia) 1. Prosimy o wyjaśnienie czemu ma służyć wstępny montaż wraz z przyłączami mediów? Odpowiedź: Wstępny montaż ma służyć wcześniejszemu zamykaniu sufitów 2. Czy zamawiający dopuści przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany wysokości położenia głowicy umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych od strony przedniej konsoli. 3. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 4. Ze względu na fakt, że panele dystrybucyjne są unikalnym rozwiązaniem charakterystyczne dla jednego producenta całkowicie uniemożliwiające jakąkolwiek konkurencję, prosimy dopuszczenie kolumn wyposażonych w głowicę zasilającą bez paneli dystrybucyjnych, ale z wbudowanymi gniazdami dystrybucyjnymi bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym. Informujemy iż wg. naszej wiedzy na rynku medycznym jest kilku producentów/dystrybutorów opisanego sprzętu 5. Prosimy o dopuszczenie głowic w kolumnach bez sygnalizatora gazów medycznych. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO każda sala operacyjna wyposażona jest już w sygnalizator awarii gazów medycznych i jest on umieszczony najczęściej w ścianie. Umieszczenie dodatkowo sygnalizatorów w kolumnach jest elementem zbędnym od strony praktycznej. Rozwiązanie to podnosi wartość oferty, natomiast dla zamawiającego stanowi koszt, który nie jest współmierny do korzyści z ich zastosowania, nie ma ani ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia. Prosimy, więc o rezygnację z postawionego wymogu. 6. Biorąc pod uwagę wagę stanowisk do znieczulania np. firmy Drager jest to np. ok. 129 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Primus, parownika Vapor i monitora Infinity Delta, ok. 148 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Fabius GS premium, parownika Vapor i monitora Infinity Delta. Waga stanowisk firm konkurencyjnych jest podobna (np. stanowisko GE wg danych z kart katalogowych składające się z aparatu Avance oraz monitora S5 CAM (bez parownika) waży ok. 136 kg). wystarczający dla danej kolumny byłby udźwig wynoszący 150 kg przy założeniu, że aparat do znieczulania miałby być podwieszany. Prosimy zatem o dopuszczenie kolumn o udźwigu 150 kg. W chwili obecnej Zamawiający nie może określić jaki typ aparatów będzie zakupiony( waga aparatów) 7. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 40 x 50 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? Kolumna chirurgiczna dwustronna 1 szt. (sala BO.23_ chirurgia ogólna, ortopedia) 1. Czy zamawiający dopuści przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany wysokości położenia głowicy umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych od strony przedniej konsoli. 2. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 3. Ze względu na fakt, że panele dystrybucyjne są unikalnym rozwiązaniem charakterystyczne dla jednego producenta całkowicie uniemożliwiające jakąkolwiek konkurencję, prosimy dopuszczenie kolumn wyposażonych w głowicę zasilającą bez paneli dystrybucyjnych, ale z wbudowanymi gniazdami dystrybucyjnymi bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym. 4. Prosimy o dopuszczenie głowic w kolumnach bez sygnalizatora gazów medycznych. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO każda sala operacyjna wyposażona jest już w sygnalizator awarii gazów medycznych i jest on umieszczony najczęściej w ścianie. Umieszczenie dodatkowo sygnalizatorów w kolumnach jest elementem zbędnym od strony praktycznej. Rozwiązanie to podnosi wartość oferty, natomiast dla zamawiającego stanowi koszt, który nie jest współmierny do korzyści z ich zastosowania, nie ma ani ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia. Prosimy, więc o rezygnację z postawionego wymogu. 5. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 58,2 x 49,5 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

15 6. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 7. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 58,2 x 49,5 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? Kolumna chirurgiczna 1 szt. (sala BO.26_ ginekologia, urologia) 1. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 40 x 50 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 2. Czy zamawiający dopuści przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany wysokości położenia głowicy umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych od strony przedniej konsoli. 3. Ze względu na fakt, że panele dystrybucyjne są unikalnym rozwiązaniem charakterystyczne dla jednego producenta całkowicie uniemożliwiające jakąkolwiek konkurencję, prosimy dopuszczenie kolumn wyposażonych w głowicę zasilającą bez paneli dystrybucyjnych, ale z wbudowanymi gniazdami dystrybucyjnymi bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym., informujemy iż według naszej wiedzy na rynku medycznym jest kilku producentów / dystrybutorów oferowanego sprzętu. 4. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i Kolumna anestezjologiczna 2szt. (sala BO.26_ ginekologia, urologia) (sala BO.30_ ginekologia, urologia) 1. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 2. Czy zamawiający dopuści przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany wysokości położenia głowicy umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych od strony przedniej konsoli. 3. Prosimy o dopuszczenie głowic w kolumnach bez sygnalizatora gazów medycznych. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO każda sala operacyjna wyposażona jest już w sygnalizator awarii gazów medycznych i jest on umieszczony najczęściej w ścianie. Umieszczenie dodatkowo sygnalizatorów w kolumnach jest elementem zbędnym od strony praktycznej. Rozwiązanie to podnosi wartość oferty, natomiast dla zamawiającego stanowi koszt, który nie jest współmierny do korzyści z ich zastosowania, nie ma ani ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia. Prosimy, więc o rezygnację z postawionego wymogu 4. Biorąc pod uwagę wagę stanowisk do znieczulania np. firmy Drager jest to np. ok. 129 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Primus, parownika Vapor i monitora Infinity Delta, ok. 148 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Fabius GS premium, parownika Vapor i monitora Infinity Delta. Waga stanowisk firm konkurencyjnych jest podobna (np. stanowisko GE wg danych z kart katalogowych składające się z aparatu Avance oraz monitora S5 CAM (bez parownika) waży ok. 136 kg). wystarczający dla danej kolumny byłby udźwig wynoszący 150 kg przy założeniu, że aparat do znieczulania miałby być podwieszany. Prosimy zatem o dopuszczenie kolumn o udźwigu 150 kg. W chwili obecnej Zamawiający nie może określić jaki typ aparatów będzie zakupiony( waga aparatów) 5. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 40 x 50 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? Kolumna chirurgiczna dwustronna 1 szt. (sala BO.30 ginekologia,urologia) 1. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 2. Ze względu na fakt, że panele dystrybucyjne są unikalnym rozwiązaniem charakterystyczne dla jednego producenta całkowicie uniemożliwiające jakąkolwiek konkurencję, prosimy dopuszczenie kolumn wyposażonych w głowicę zasilającą bez paneli dystrybucyjnych, ale z wbudowanymi gniazdami dystrybucyjnymi bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym. Informujemy iż wg. naszej wiedzy na rynku medycznym jest kilku producentów/dystrybutorów opisanego sprzętu 3. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 40 x 50 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 4. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna 1 szt (sala BO.34_ zabiegi małoinwazyjne) 1. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 2. Ze względu na fakt, że panele dystrybucyjne są unikalnym rozwiązaniem charakterystyczne dla jednego producenta całkowicie uniemożliwiające jakąkolwiek konkurencję, prosimy dopuszczenie kolumn wyposażonych w głowicę zasilającą bez paneli dystrybucyjnych, ale z wbudowanymi gniazdami dystrybucyjnymi bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym.

16 Informujemy iż wg. naszej wiedzy na rynku medycznym jest kilku producentów/dystrybutorów opisanego sprzętu 3. Prosimy o dopuszczenie głowic w kolumnach bez sygnalizatora gazów medycznych. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO każda sala operacyjna wyposażona jest już w sygnalizator awarii gazów medycznych i jest on umieszczony najczęściej w ścianie. Umieszczenie dodatkowo sygnalizatorów w kolumnach jest elementem zbędnym od strony praktycznej. Rozwiązanie to podnosi wartość oferty, natomiast dla zamawiającego stanowi koszt, który nie jest współmierny do korzyści z ich zastosowania, nie ma ani ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia. Prosimy, więc o rezygnację z postawionego wymogu. 4. Biorąc pod uwagę wagę stanowisk do znieczulania np. firmy Drager jest to np. ok. 129 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Primus, parownika Vapor i monitora Infinity Delta, ok. 148 kg w wypadku stanowiska składającego się z aparatu Fabius GS premium, parownika Vapor i monitora Infinity Delta. Waga stanowisk firm konkurencyjnych jest podobna (np. stanowisko GE wg danych z kart katalogowych składające się z aparatu Avance oraz monitora S5 CAM (bez parownika) waży ok. 136 kg). wystarczający dla danej kolumny byłby udźwig wynoszący 150 kg przy założeniu, że aparat do znieczulania miałby być podwieszany. Prosimy zatem o dopuszczenie kolumn o udźwigu 150 kg. W chwili obecnej Zamawiający nie może określić jaki typ aparatów będzie zakupiony( waga aparatów) 5. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 40 x 50 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 6. Wymóg równoległych paneli dystrybucyjnych jest nieuzasadniony z punktu widzenia klinicznego (króćce przyłączeniowe i 7. Czy zamawiający dopuści półkę wymiarach 58,2 x 49,5 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? Uczestnik 15 INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, zgodnie art. 17 ust. 2) ustawy z dnia 15 lipca 2010r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654), wymaga aby: dystrybucyjny system rurociągowy do sprężonych gazów medycznych i próżni był zaprojektowany, dostarczony i wykonany jako wyrób medyczny klasy IIb (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 18046, 36271) wraz z dokumentami wymaganymi przez ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz dyrektywą 93/42/EWG potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i używania tj. aprobatą CE, deklaracją zgodności wytwórcy oraz zgłoszeniem/powiadomieniem do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów na etapie składania ofert. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów zgodnych z ustawa o wyrobach medycznych dotyczących instalacji gazów medycznych na etapie składania ofert. RURY MIEDZIANE DO GAZÓW MEDYCZNYCH a) Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający, zgodnie art. 17 ust. 2) ustawy z dnia 15 lipca 2010r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654), wymaga aby: rury miedziane zgodne z ISO do gazów medycznych i próżni (materiały dostarczane w postaci czystej o grubościach ścianek wymaganych przez w/w normę) były dostarczone jako odrębny wyrób medyczny klasy IIa/IIb (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr jest innym wyrobem niż dystrybucyjny system rurociągowy do sprężonych gazów medycznych i próżni) wraz z dokumentami wymaganymi przez ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz dyrektywą 93/42/EWG potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i używania tj. aprobatą CE, deklaracją zgodności wytwórcy oraz zgłoszeniem/powiadomieniem do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów zgodnych z ustawa o wyrobach medycznych dotyczących instalacji gazów medycznych na etapie składania ofert. b) Czy Zamawiający wymaga, aby dla rur miedzianych zgodnych z ISO do gazów medycznych i próżni na etapie realizacji umowy (przed zabudowaniem materiałów) zostały przedłożone dokumenty dopuszczające do obrotu i używania, tj. aprobata CE, deklaracja zgodności wytwórcy oraz zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów zgodnych z ustawa o wyrobach medycznych dotyczących instalacji gazów medycznych na etapie składania ofert. c) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rur miedzianych o grubościach ścianek zgodnych z ISO do gazów medycznych i próżni jako odrębnego wyrobu od systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów zgodnych z ustawa o wyrobach medycznych dotyczących instalacji gazów medycznych na etapie składania ofert. Przedmiotem postępowania jest wykonanie kompletnej instalacji gazów a nie dostarczenie rur lub jakichkolwiek elementów jako odrębnych wyrobów medycznych. CU+ Czy Zamawiający będzie wymagał pokrycia, popychaczy punktów poboru w panelach nadłóżkowych, kolumnach i innych urządzeniach wyposażonych w punkty poboru (do swojego podstawowego działania wymaga się częstego ich dotykania przez personel), przez miedź przeciwdrobnoustrojową, która jest dzisiaj standardem zabijającym 99,9% bakterii na swojej powierzchni? Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia potwierdzenia w postaci certyfikatu dla miedzi Cu+ oraz dopuszczenia EPA dla stałego zwalczania bakterii? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

17 W związku z udzielanymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust 4 ustawy PZP,Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy: Termin składania ofert: r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: r. godz. 10:30 Termin wnoszenia wadium: r. godz. 10:00 Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia modyfikacji wynikających w złożonej ofercie. Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: SZW/NZ/ /PN/2012 z dnia r. Z poważaniem DYREKTOR Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Adam Szałanda

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia : Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o współczynniku odwzorowania barw CRI = 95.

Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o współczynniku odwzorowania barw CRI = 95. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grodzisk Wlkp. 2016-02-15 r. ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Sekretariat tel. 061/ 44 36 501 fax. 061/ 44 45 720 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-44/16 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH: I. LAMPA OPERACYJNA

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Curie-Skłodowskiej Zabrze DZP/04PN/2017. Wszyscy Wykonawcy

Ul. M. Curie-Skłodowskiej Zabrze DZP/04PN/2017. Wszyscy Wykonawcy Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 13.02.2017r DZP/04PN/2017 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki

Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Maków Mazowiecki 30.11.2016 Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Znak sprawy: 23/2016 Prosimy o udzielenie

Bardziej szczegółowo

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: ... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt.,

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:

W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi: Numer sprawy: DTZ.382.15.2015 Golub-Dobrzyń, dn. 16.05.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę lampy operacyjnej. W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 20.09.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/2016 - Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia r. W.Sz.Z: TZ /13. W/g listy adresowej. dotyczy: postępowania na lampy operacyjnej sufitowej.

Toruń, dnia r. W.Sz.Z: TZ /13. W/g listy adresowej. dotyczy: postępowania na lampy operacyjnej sufitowej. Toruń, dnia 27.08.2013 r. W.Sz.Z: TZ 280 112/13 W/g listy adresowej dotyczy: postępowania na lampy operacyjnej sufitowej. W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Bardziej szczegółowo

defibrylatora, monitora medycznego oraz wiertarki do SPSK Nr 1 PUM.

defibrylatora, monitora medycznego oraz wiertarki do SPSK Nr 1 PUM. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@pum.edu.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / WYMAGANIA TECHNICZNE A. Medyczny panel zasilająco-oświetleniowy poziomy do sal chorych 8 szt. w wersji dwułóżkowej Podać nazwę producenta i kraj produkcji oraz

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy ALVO Tworzymy dla Ciebie lampy operacyjne i zabiegowe lampy operacyjne i zabiegowe alvo wykorzystują diody led jako źródło światła. charakteryzują sie one bardzo dobrymi,

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Dział Zamówień Sekcja Zamówień Publicznych 80-210 Gdańsk ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a tel. +4858 349 12 23, fax. +4858 349 12 24 zp@gumed.edu.pl Gdańsk, dnia 01.04.2016 r.

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16

SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16 SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 telefon: 0 (prefix) (89) 53-26-349 fax: 0(prefix) (89) 53-26-349 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl Olsztyn, 9.02.2017 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Pismo: PZP-225/16/2012 Korfantów dnia: O D P O W I E D Z I na pytania

Pismo: PZP-225/16/2012 Korfantów dnia: O D P O W I E D Z I na pytania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Opolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-12(3)-EFK/15 Poznań, dnia 26.03.2015 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznych myjni dezynfektorów, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 19

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 19 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 19 zestaw 1 [zam.: 25.09.2012]...2 zestaw 2 [zam.: 25.09.2012]...4 zestaw 3 [zam.: 25.09.2012]...9 zestaw 4 [zam.: 25.09.2012]...11 zestaw 5 [zam.: 25.09.2012]...12 zestaw

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ,

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, które wpłynęły do dnia 11 czerwca 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica:

Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica: Pytania dotyczące instalacji pompy ciepła Gmina Wierzbica: Cz.III. 1. Czynnik chłodniczy - R 134a jako wymóg czy może być inny? Odp.1. Zamawiający informuje, że zastosowanie innego czynnika chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu wchodzącego w skład postępowania oraz opisy techniczne:

Zestawienie sprzętu wchodzącego w skład postępowania oraz opisy techniczne: Zestawienie sprzętu wchodzącego w skład postępowania oraz opisy techniczne: Poniżej wymieniony sprzęt wchodzi w zakres niniejszego postępowania w ilościach przyjętych w ramach koncepcji, powinien on być

Bardziej szczegółowo

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Kraków, 02 listopada 2009 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych prac

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/ /PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampy operacyjne www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna Lampa jako źródło światła wykorzystuje białe diody LED. Dzięki zastosowaniu technologii

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa Lampa

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia 29.06.2015 roku Dotyczy Branży sanitarnej PYTANIE NR 1 Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu na Dostawę metalowych mebli, sprzętu ze stali

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02 Nr KRS 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Bardziej szczegółowo

PENTALED 12.

PENTALED 12. PENTALED 12 12 eliptycznych luster, których konstrukcja jest wynikiem matematycznej analizy problemu, odbijają światło emitowane przez białe diody LED i odpowiednio je rozpraszają, aby uzyskać maksymalną

Bardziej szczegółowo

LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO-23

LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO-23 LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO- 23 Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa 2. wersja naścienna 3. wersja przejezdna Panel kontrolny Lampa operacyjna FAM-LUX Lampa

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SEG. C

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SEG. C Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 30 kwietnia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Myjnia Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego 1 szt.- PARAMETRY WYMAGANE:

Myjnia Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego 1 szt.- PARAMETRY WYMAGANE: Pakiet 2 Myjnia Dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego 1 szt.- PARAMETRY WYMAGANE: 1. Dot. Poz. 6- Czy Zamawiający dopuści do oceny

Bardziej szczegółowo

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. Strona1 Szp.12/21/5/17 Puszczykowo, dnia 19 września 2017 r. Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa Szpitala

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 04.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.11.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych i medycznych (nr sprawy: 22/13/ZP/PN)

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych i medycznych (nr sprawy: 22/13/ZP/PN) WSS/KG/ 1107 /DOPKiZP/MW/ 404 /13 Tychy, dn. 16.07.2013r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

1. Czy Inwestor przewiduje fakturowanie częściowe np. w okresach comiesięcznych? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.

1. Czy Inwestor przewiduje fakturowanie częściowe np. w okresach comiesięcznych? Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego. Wodzisław Śląski dnia, 300507 r Ldz TP /7 Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przebudowa pomieszczeń na wysokim parterze w budynku głównym szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r.

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa instalacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pakiet nr 2. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-40/15 Załącznik nr 1.2 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 2 I. Zestaw kolumn do intensywnej terapii - 5 szt II. Ssak pneumatyczny 5 szt III. Zestaw do tlenoterapii

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ / 333 / 50 PN / 2013 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na,,modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Radecznica, dn. 14-02-2013r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą łóżek szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA W W W. A LVO. P L 2 PO PIERWSZE INTEGRACJA Zintegrowany System Sterowania Salą Operacyjną ALVO Integra umożliwia intuicyjne bezprzewodowe sterowanie wyposażeniem medycznym

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy operacyjne i zabiegowe NEXUS OL-01/OL-02 ONYX TL-01 NEXUS i ONYX Lampy operacyjne i zabiegowe OL-01 / Głowica lampy operacyjnej Nowoczesna stylistyka Lampy operacyjne INFIMED NEXUS i lampy zabiegowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia roku L.dz. DAG/ 382 / 91 / 11

Szczecin, dnia roku L.dz. DAG/ 382 / 91 / 11 Szczecin, dnia 2.08.2011 roku L.dz. DAG/ 382 / 91 / 11 Dotyczy: pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu nieograniczonego nr PN-19/11 na dostawę lamp zabiegowych i operacyjnych do budynku Centrum Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-2/17 Warszawa, 26 stycznia 2017 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dnia 16.09.2010 r. L.dz. SSM-XI-84/GS/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-12(3)-EFK/16 Poznań, dnia 08.03.2016 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Kraków, 12 lutego 2016r. wg rozdzielnika NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-2/16 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa łóżek szpitalnych" ODPOWIEDZI NA PYTANIA działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pismo: PZP-225/16/2012 Korfantów dnia: 2012-12-20. O D P O W I E D Z I na pytania

Pismo: PZP-225/16/2012 Korfantów dnia: 2012-12-20. O D P O W I E D Z I na pytania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Opolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/18/13 na dostawę aparatów do znieczuleń do SPSK NR 1 PUM

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/18/13 na dostawę aparatów do znieczuleń do SPSK NR 1 PUM SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@pum.edu.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki Kętrzyn. Kętrzyn r.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki Kętrzyn. Kętrzyn r. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn. 05.04.2016r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr CUW.PK.343.3.2016 Nasz znak: CUW.PK..343.3.2016 Dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia Półka robocza dolna W 201 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 540 565 mm. Blat roboczy W 200 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 630 570 mm. Koło jezdne pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Protokół konieczności będzie spisywany przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Projektanta. Pytanie 3

Protokół konieczności będzie spisywany przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Projektanta. Pytanie 3 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP: 796-00-12-187 tel.:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

DOKUMETACJA TECHNICZNA. TEMAT: Prace remontowe w obrębie bloku operacyjnego.

DOKUMETACJA TECHNICZNA. TEMAT: Prace remontowe w obrębie bloku operacyjnego. DOKUMETACJA TECHNICZNA załącznik nr 5 TEMAT: Prace remontowe w obrębie bloku operacyjnego. ADRES : Ostrów wielkopolski ul Limanowskiego 20-22 INWESTOR: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 63-400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu audio-wideo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. Ostrów Wielkopolski, dnia 23.09.2016 r. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22 63-400 Ostrów Wielkopolski Otrzymują: wykonawcy strona internetowa http://www.szpital.osw.pl/ Znak sprawy: FDZZ.226.22.2016

Bardziej szczegółowo

Treść pytań jest następująca:

Treść pytań jest następująca: Poznań, 16.09.2016r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. B. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-22/16 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pawluczyk. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Andrzej Pawluczyk. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 2. zmiana SIWZ. zmiana terminu składania ofert

Zestaw pytań nr 2. zmiana SIWZ. zmiana terminu składania ofert Kraków, 17 września 2015 Zestaw pytań nr 2 zmiana SIWZ zmiana terminu składania ofert Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trybun systemowych na miejsca siedzące do teatru Łaźnia

Bardziej szczegółowo

DZPZ-530-Zp/31/PN-29/14 Wykonawcy wszyscy

DZPZ-530-Zp/31/PN-29/14 Wykonawcy wszyscy ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Gdańsk, 29.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń na VI

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dnia 29.12.2015r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Dializ na Oddział

Bardziej szczegółowo

LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA SUFITOWA DWUCZASZOWA - 3 SZTUKI

LAMPA ZABIEGOWO-OPERACYJNA SUFITOWA DWUCZASZOWA - 3 SZTUKI Zadanie Nr 11 / Podzadanie 11.2 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Laureat red dot design award WWW.EUROSCALEMED.PL D triango Wyposażona w źródła światła LED, lampa D triango zapewnia optymalne oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa 2.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 547 www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl SZPiGM 3820/103/2012 Brzozów, 2012-12-03 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Medyczne jednostki zasilające. Sufitowe jednostki zasilające dedykowane na sale operacyjne oraz oddziały intensywnej terapii

Medyczne jednostki zasilające. Sufitowe jednostki zasilające dedykowane na sale operacyjne oraz oddziały intensywnej terapii Medyczne jednostki zasilające Sufitowe jednostki zasilające dedykowane na sale operacyjne oraz oddziały intensywnej terapii Kolumny sufitowe Elastyczne pozycjonowanie i zoptymalizowane wykorzystanie przestrzeni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

Zabudowa Sal Operacyjnych wraz z zakupem wyposażenia oraz integracją dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile,

Zabudowa Sal Operacyjnych wraz z zakupem wyposażenia oraz integracją dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile, Załącznik nr pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY dla zadania Zabudowa Sal Operacyjnych wraz z zakupem wyposażenia oraz integracją dla Ars Medical Sp. z o.o. w Pile,. Oferujemy wykonanie

Bardziej szczegółowo

Astramax HD-LED Lampa operacyjna

Astramax HD-LED Lampa operacyjna Astramax HD-LED Lampa operacyjna Lampa operacyjna w technologii HD HD-LED jest najnowszą technologią stosowaną w oświetleniu o znacznie lepszych parametrach działania niż standardowe lampy LEDowe lub konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

Dräger Polaris 600 Lampa operacyjna

Dräger Polaris 600 Lampa operacyjna Dräger Polaris 600 Lampa operacyjna Oferujemy najnowocześniejszą lampę operacyjną: Dräger Polaris 600 znacznie ułatwia codzienną pracę dzięki intuicyjnemu sterowaniu i bogatym opcjom konfiguracji. Przyszłościowa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo