OFERTA. Spis treści 1 Szkolenia dla placówek medycznych. Organizacja szkoleń:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. Spis treści 1 Szkolenia dla placówek medycznych. www.szkolenia.wip.pl/zdrowie. Organizacja szkoleń: szkolenia@wip."

Transkrypt

1 OFERTA 2015 Spis treści 1 Szkolenia dla placówek medycznych Patroni merytoryczni: Organizator:

2 Każda placówka, która zamówi szkolenie zamknięte, otrzyma w prezencie limitowaną kolekcję książek GRATIS! Vademecum zarządzania placówką medyczną 2015 o wartości 366 zł brutto. Poznaj naszą ofertę szkoleń zamkniętych»

3 Spis treści 3 O nas... s. 4 Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej Ekspert: Piotr Karniej... s. 5 Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej jak minimalizować straty? Ekspert: Arkadiusz Trela... s. 6 Prawa lekarza i prawa pacjenta Eksperci: Agnieszka Pietrzak Dominika Kołodziejska-Koza... s. 7 Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej jako sposób zmniejszania ryzyka roszczeń pacjentów i NFZ Eksperci: Agnieszka Pietrzak Dominika Kołodziejska-Koza... s. 12 Zasady kontraktowania przez NFZ. Warsztaty dokumentacyjne. Kryteria oceny ofert Eksperci: Agnieszka Pietrzak Dominika Kołodziejska-Koza... s. 13 Planowanie i rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych po zmianach Ekspert: Joanna Kaleta... s. 8 Branding placówek medycznych jak stworzyć silną markę placówki? Eksperci: Marta Chalimoniuk-Nowak Paweł F. Nowak... s. 10 Public relations i nowoczesne formy komunikacji w placówkach medycznych Eksperci: Marta Chalimoniuk-Nowak Paweł F. Nowak... s. 11 Kontrola realizacji umów przez NFZ. Przedmiot, zasady, postępowanie, sposoby zaskarżania. Jak daleko wstecz może sięgać kontrola? Jak się zachować podczas kontroli? Eksperci: Agnieszka Pietrzak Dominika Kołodziejska-Koza... s. 14 Prawa lekarza i prawa pacjenta. Jak reagować na żądania pacjenta w zakresie udostępniania dokumentacji? Zasady uzyskiwania zgody pacjenta na świadczenie medyczne Eksperci: Agnieszka Pietrzak Dominika Kołodziejska-Koza... s. 15

4 O nas 4 Łącząc naszą pasję, zaangażowanie i doświadczenie, tworzymy szkolenia, eventy i konferencje, które są cenione przez profesjonalistów Każde szkolenie, które organizujemy, jest odpowiedzią na konkretne potrzeby danej grupy docelowej. Wychodzimy z założenia, że szkolenia ogólne, szeroko traktujące dane zagadnienie to zdecydowanie za mało, by spełnić oczekiwania osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Dlatego swoim Klientom oferujemy tylko specjalistyczną wiedzę wyczerpującą daną tematykę i dbamy o to, by przekazywana była w atrakcyjny dla odbiorców sposób. Łącząc nasze wieloletnie doświadczenie, wypracowane w czasie kilkuset zorganizowanych szkoleń, sprawność organizacyjną i pasję, udało nam się wypracować formułę, która została doceniona zarówno przez uczestników naszych szkoleń, jak i naszych konkurentów. Chcąc utrzymać tak wysoką pozycję na rynku szkoleniowym, nieustannie śledzimy to, co dzieje się w branży medycznej, analizujemy trendy i wyciągamy wnioski, by móc w przyszłości służyć pomocą naszym Klientom. W ten oto sposób oferujemy szkolenia, w czasie których uczestnicy otrzymają rozwiązania trudnych lub niejasnych prawnie sytuacji. Zależy nam na tym, by nasi Klienci otrzymali wiedzę, którą będą mogli zastosować w praktyce, nawet jeśli dotyczy ona tematyki powszechnie uznawanej za trudną i skomplikowaną. Bardzo starannie wybieramy wykładowców zależy nam, by umieli przekazywać wiedzę w atrakcyjny sposób. Na stałe współpracujemy z pracownikami naukowymi czołowych polskich uczelni, jak również pracownikami czołowych placówek i instytucji branżowych wszystko po to, by przeprowadzone szkolenia były na jak najwyższym poziomie merytorycznym. Szkolenie trwa jeden dzień. Liczba godzin do ustalenia z zamawiającą placówką. Pomiędzy blokami tematycznymi planowane są przerwy kawowe, w połowie szkolenia lunch. Poruszane tematy odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi pracownicy spotykają się podczas swojej pracy. Szkolenie łączy wykład z praktycznymi ćwiczeniami. Możliwy jest kontakt owy z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek pytań lub problemów po szkoleniu w ramach omawianych przez niego zagadnień. Cena szkolenia Cena szkolenia jest indywidualnie ustalana dla każdej placówki, w zależności od zamówienia. Dostosujemy Państwa możliwości finansowe do potrzeb przeszkolenia pracowników. Możemy zapewnić kompleksową organizację lub np. wykorzystać posiadaną przed Państwa salę. Szkolenia szyjemy na miarę! Szkolenia zamknięte W każdej chwili jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie Klientów możemy zorganizować szkolenie wewnętrzne, ściśle dopasowane do potrzeb pracowników danej firmy, w odpowiadającym im terminie. Kontakt w sprawie organizacji szkoleń Akademia Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, Warszawa

5 Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej 5 Praktyczne przygotowanie do rygorystycznych wymagań ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Zapoznania się ze sposobami ułatwiającymi spełnianie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, które nie paraliżują pracy całej placówki Przedstawienie metody postępowania, które pozwalają na unikanie kłopotów z GIODO Zapoznanie ze wszystkimi wymaganiami formalnoprawnymi, jakie należy spełniać, przetwarzając dane osobowe w placówce Omówienie zmian, jakie zaszły w zakresie przepisów ochrony danych osobowych, oraz tych, które są dopiero planowane w placówkach leczniczych, wraz z wyjaśnieniem, co one konkretnie oznaczają Przedstawienie zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać, by nie łamać ustawy o ochronie danych osobowych w podmiocie leczniczym Pokazanie na przykładach, co trzeba zaktualizować, jeśli w jednostce dane osobowe są chronione nieprawidłowo Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które dotyczą działalności leczniczej, oraz omówienie, jak je właściwie zastosować w konkretnej jednostce Szkolenie kierujemy do: administratorów danych medycznych w podmiotach leczniczych, kadry zarządzającej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami (dawne NZOZ-y), menedżerów, dyrektorów, kierowników działów IT/administracji w podmiotach leczniczych, pracowników administracji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji, rozliczeń i współpracę podmiotu wykonującego działalność leczniczą z innymi podmiotami, właścicieli praktyk zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, położnych). 1. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych 3. Uwarunkowania prawne prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej 4. Obowiązki administratora danych osobowych w zakresie ochrony danych wrażliwych pacjentów 5. Zasady ochrony danych osobowych, wymagania fizyczne i programowe dla systemów informatycznych. Zabezpieczanie fizyczne pomieszczeń do przechowywania danych elektronicznych i papierowych 6. Udostępnianie danych wrażliwych na zewnątrz. Odnotowywanie udostępnienia danych na zewnątrz 7. Zasady regulujące przechowywanie danych medycznych w formie elektronicznej na serwerach zewnętrznych 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych warunki uzyskania w podmiocie leczniczym 9. Metody uwierzytelniania osoby wprowadzającej dane 10. Rozpoczęcie i zakończenie pracy w systemie 11. Procedura tworzenia, przechowywania i wykorzystywania kopii bezpieczeństwa 12. Zabezpieczenie antywłamaniowe i antywirusowe danych 13. Pytania i odpowiedzi podczas szkolenia będzie możliwość zadania indywidualnych pytań prelegentowi dr Piotr Karniej dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, wykładowca akademicki, zajmujący się zarządzaniem strategicznym oraz procesami przekształceń w podmiotach leczniczych, oceną organizacji medycznych i badaniami w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.

6 Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej 6 Jak minimalizować straty? Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wybraną metodologią oraz narzędziami służącymi do wdrażania zarządzania ryzykiem w placówkach medycznych, jak również poznanie podejścia opartego na ryzyku i działaniu prewencyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania placówek medycznych. Szkolenie kierujemy do: kadry zarządzającej NZOZ, Szpitali, prywatnych praktyk zainteresowanych poznaniem korzyści, jakie niesie zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia pełnomocników ds. systemów jakości odpowiedzialnych za utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania i ich przyszłe dostosowanie do znowelizowanej normy ISO 9001:2015 lub EN w obszarze zarządzania ryzykiem liderów procesów, Audytorów wewnętrznych osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemów zarządzania ryzykiem osób zainteresowanych problematyką zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia Pojęcie i rodzaje ryzyka w ochronie zdrowia Cel, przyczyny oraz korzyści płynące z zarządzania ryzykiem w placówce medycznej Wybrane wymagania normatywne i prawne obejmujące zarządzanie ryzykiem Najpopularniejsze standardy zarządzania ryzykiem - porównanie Najpopularniejsze standardy jakości oparte na zarządzaniu ryzykiem wdrażane w ochronie zdrowia - porównanie Rewizja normy ISO elementy zarządzania ryzykiem 1. Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej Struktura zarządzania ryzykiem Budowa systemu zarządzania ryzykiem Przykładowa dokumentacja dot. zarządzania ryzykiem Przykładowa procedura zarządzania ryzykiem Komunikacja i raportowanie w zakresie zarządzania ryzykiem Wdrożenie zarządzania ryzykiem w placówce medycznej (wybrane metodyki) Identyfikacja ryzyka Analiza ryzyka Ocena ryzyka Estymacja ryzyka Plany postępowania z ryzykiem Monitoring i weryfikacja ryzyka 3. Narzędzia oceny ryzyka Omówienie przykładowych narzędzi oceny ryzyka Przykładowy plan postępowania z ryzykiem Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach placówki medycznej na przykładach Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji Arkadiusz Trela ekspert oraz trener systemów zarządzania. Manager jakości. Ukończył akredytowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane szkolenia dla audytorów w zakresie norm ISO 9001, ISO oraz ISO Autor wielu publikacji z zakresu wdrażania systemu zarządzania jakością, audytów wewnętrznych, optymalizacji jakości oraz systemów zarządzania dla ochrony zdrowia. Od kilku lat zaangażowany w sprawy systemów jakości dla ochrony zdrowia.

7 Prawa lekarza i prawa pacjenta 7 Przedstawienie wszystkich aspektów prawnych związanych z prawami lekarza, w tym uprawnień lekarza do odmowy leczenia. Zapoznanie z obowiązującą wykładnią prawną w tym zakresie i możliwymi sposobami interpretacji dzięki czemu uczestnicy będą mieli pełny obraz sytuacji pod kątem obowiązującego prawa. Omówienie zgodnych z prawem sposobów, które pozwalają uniknąć ryzyka roszczeń pacjentów. Przedstawienie najnowszego orzecznictwa sądowego (sądów powszechnych i Sądu Najwyższego) w tym zakresie. Przedstawienie sposobu działania i kompetencji Biura Praw Lekarza, Rzecznika Praw Lekarza oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Szkolenie jest skierowane głównie do lekarzy, ale również do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi i dla personelu podmiotu medycznego w zakresie sposobu postępowania z pacjentem w kontekście jego praw. 1. Źródła praw lekarza i praw pacjenta 2. Biuro Praw Lekarza i Rzecznik Praw Lekarza, podstawy działania, kompetencje 3. Karta Praw Lekarza 4. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, podstawy działania, kompetencje 5. Prawo do odmowy leczenia 6. Klauzula sumienia 7. Prawo do rozszerzenia zabiegu 8. Prawa związane ze światopoglądem lekarza 9. Prawo do pobierania narządów do przeszczepu 10. Prawa pracownicze 11. Odpowiedzialność lekarza, jak uniknąć roszczeń ze strony pacjentów 12. Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia oraz do podejmowania decyzji co do dalszego leczenia przywilej terapeutyczny 13. Zgoda pacjenta. Sprzeciw 14. Prawo do zachowania tajemnicy 15. Skutki nieudzielenia lub nienależytego udzielania pomocy. Odpowiedzialność cywilna, zawodowa i karna Agnieszka Pietrzak, adwokat absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 roku zdała egzamin sędziowski, w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych ( Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzanie Placówką Medyczną ). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia. Dominika Kołodziejska-Koza, adwokat absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW Zarządzanie w służbie zdrowia. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

8 Planowanie i rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych po zmianach 8 Czas pracy jest jedną z najważniejszych instytucji prawa pracy. Jest on nie tylko miara świadczonej przez pracowników pracy ale i podstawą dla obliczania należnego im wynagrodzenia za pracę. Szkolenie ma na celu przybliżenie zasad wprowadzania wydłużonych norm czasu, planowania i rozliczania casu pracy pracowników podmiotów leczniczych, tak aby uniknąć błędów w tym zakresie. Radiolodzy, lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy podmiotów leczniczych osoby planujące i rozliczające czas pracy pracowników podmiotów leczniczych osoby zarządzające podmiotami leczniczymi podmioty działające w sferze ochrony zdrowia 1. Planowanie czasu pracy Jakie normy czasu pracy obowiązują poszczególnych pracowników? Kim są pracownicy obsługi, techniczni i gospodarczy - różnica w stanowiskach Jaki okres rozliczeniowy wprowadzić i jak z niego korzystać? W jaki sposób obliczyć wymiar czasu pracy? Jaki odpoczynek zapewnić pracownikom podmiotów leczniczych? Czy można skracać odpoczynki dobowe i tygodniowe? Kiedy trzeba ustalać harmonogram czasu pracy i na jakie okresy? Jak oznaczać dni wolne od pracy- stanowisko PIP? Jakie działania trzeba podjąć, żeby móc zmieniać rozkłady czasu pracy? 2. Nowe regulacje dotyczące czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej. Jak poprawnie wprowadzić dłuższe normy czasu pracy? Wydłużenie czasu pracy a wysokość należnego pracownikom wynagrodzenia za pracę Dopuszczalność zatrudnienia pracowników zakładów i pracowni, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej w godzinach nadliczbowych. Prawo polecania pracownikom zakładów i pracowni, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej dyżuru medycznego i jego rozliczanie. Dopuszczalność zatrudnienia pracowników zakładów i pracowni, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej w równoważnym systemie czasu pracy Zatrudnienie w niepełnym wymiarze pracy jako alternatywa dla wydłużenia czasu pracy pracowników. Wydłużenie czasu pracy pracowników zakładów i pracowni, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej a konieczność redukcji etatów. Dodatkowe zatrudnienie pracowników zakładów i pracowni, o których mowa w art r. ustawy o działalności leczniczej 2. Dyżur medyczny Kto może pełnić dyżur medyczny? Dopuszczalność pełnienia 24 godzinnych dyżurów medycznych stanowiska ministerstwa i państwowej inspekcji pracy.

9 Planowanie i rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych po zmianach 9 Z jakimi konsekwencjami może się wiązać polecania 24 godzinnych dyżurów. Czy dyżur medyczny może naruszać prawo do odpoczynku? Czy dyżur medyczny zaliczany jest do limitu nadgodzin? Sposoby rekompensaty dyżuru medycznego. Czy za dyżur można udzielić czasu wolnego odpoczynki dyżurującego pracownika 4. Klauzula opt out Obowiązki związane z wprowadzeniem klauzuli. Kto może zawrzeć klauzulę opt-out. Czas pracy w ramach klauzuli Rekompensata w ramach klauzuli Ile godzin można pracować w ramach klauzuli opt-out? Czy można ograniczyć czas pracy w ramach klauzuli? 3. Rozliczanie czasu pracy Ustalanie godzin nadliczbowych metody liczenia i stanowiska organów Godziny nadliczbowe z naruszenia doby pracowniczej. Jak korzystnie rekompensować pracę nadliczbowej i na jakie pułapki uważać? Kiedy nie można udzielić czasu wolnego za nadgodziny oraz kiedy taka forma rekompensaty jest nieopłacalna? Polecenie pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Kiedy można zapłacić za pracę w sobotę nie popełniając wykroczenia? Jak rekompensować pracę w niedziele i święta stanowiska PIP i MPiPS. Ile dodatków wypłacić za pracę w niedzielę lub święto? Jak rekompensować dyżur w sobotę, niedziele i święto różne przypadki. Jeden czy dwa dodatki za pracę w porze nocnej? W jakiej wysokości i ile dodatków wypłacić za pracę w porze nocnej w zmianowej organizacji czasu pracy? Joanna Kaleta adwokat. W Departamencie Prawnym oraz Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy była ogólnopolskim koordynatorem kontroli dotyczących czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Doświadczony prawnik specjalizujący się m.in. w zagadnieniach czasu pracy, w tym czasu pracy różnych branż, oraz wynagrodzenia za pracę. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w tym m.in. publikacji pt. Czas pracy 2012 Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy, którego była autorem większości tekstów i redaktorem merytorycznym oraz współautor Meritum Ubezpieczenia Społeczne.

10 Branding placówek medycznych jak stworzyć silną markę placówki? 10 Zapoznanie z zagadnieniami tworzenia i wzmacniania wizerunku w oparciu o budowę silnej marki placówki Zapoznanie z różnorodnością działań brandingowych, adekwatnie do wielkości, potrzeb placówek medycznych i rynku, na jakim funkcjonuje Pracownicy placówek medycznych, zajmujący się marketingiem 1. Czym jest branding i jakie są rodzaje działań brandingowych 2. strategie brandingowe na miarę 3. tworzenie a wzmacnianie marki 4. tożsamość marki, jej elementy i projektowanie 5. podejmowanie decyzji w procesie rozwoju marki 6. przegląd błędów, których warto unikać Marta Chalimoniuk-Nowak specjalista ds. marketingu w branżach ochrony zdrowia oraz usług fitness&wellness (w szczególności public relations, brandingu i marketingu strategicznym); publicysta, konsultant wizerunkowy i strategiczny; współpracownik wielu redakcji biznesowych dla kadry menedżerskiej ZOZów, autorka bloga o public relations w placówkach medycznych w serwiszoz.pl; doradca klinik, przychodni, realizatorów edukacyjnych programów zdrowotnych, CSR w zakresie zdrowia, trener biznesu. Autorka i koordynatorka wielu projektów zdrowotnych (m.in. profilaktyka astmy u dzieci, ogólnopolskiej akcji Świadomi Rodzice Zdrowe Dzieci, projektu Zdrowy Pracownik czy międzynarodowego Healthy active aging, projekt WiP - polski odpowiednik Länger und gesünder leben). Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia. dr Paweł F. Nowak publicysta, doradca, naukowiec, autor ponad 60 publikacji naukowych w zakresie promocji zdrowia. Wykładał promocję zdrowia (i przedmioty pokrewne) m.in. na kierunkach zdrowie publiczne, fizjoterapia, wychowanie fizyczne. Zajmuje się też popularyzowaniem zdrowego stylu życia, publikując liczne artykuły poradnikowe na łamach m.in. miesięczników dla biegaczy, branży fitness i turystycznej oraz w magazynach biznesowych oraz eksperckie - dla trenerów i edukatorów zdrowia. Od kilku lat prowadzi szkolenia, warsztaty, konferencje dla nauczycieli i specjalistów ds. zdrowia publicznego.

11 Public relations i nowoczesne formy komunikacji w placówkach medycznych 11 Poznanie skutecznych narzędzi komunikacji i umiejętności ich doboru do potrzeb placówki Pozyskanie umiejętności w zakresie dostosowania działań wizerunkowych i brandingowych do strategii i bieżących potrzeb Rozwój umiejętności doboru najbardziej efektywnych rozwiązań Pracownicy działów administracji placówek medycznych, którzy prowadzą/ wspierają działania marketingowe bądź są decydentami zatrudniającymi zewnętrzną obsługę marketingową; administracji publicznej zajmujący się promocją i komunikacją na rzecz prowadzonych projektów i programów zdrowotnych we współpracy z ZOZ-ami Marta Chalimoniuk-Nowak specjalista ds. marketingu w branżach ochrony zdrowia oraz usług fitness&wellness (w szczególności public relations, brandingu i marketingu strategicznym); publicysta, konsultant wizerunkowy i strategiczny; współpracownik wielu redakcji biznesowych dla kadry menedżerskiej ZOZów, autorka bloga o public relations w placówkach medycznych w serwiszoz.pl; doradca klinik, przychodni, realizatorów edukacyjnych programów zdrowotnych, CSR w zakresie zdrowia, trener biznesu. Autorka i koordynatorka wielu projektów zdrowotnych (m.in. profilaktyka astmy u dzieci, ogólnopolskiej akcji Świadomi Rodzice Zdrowe Dzieci, projektu Zdrowy Pracownik czy międzynarodowego Healthy active aging, projekt WiP - polski odpowiednik Länger und gesünder leben). Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia. 1. Przegląd i zastosowanie różnego rodzaju narzędzi PR 2. Dobór najbardziej skutecznych adekwatnie do przyjętej strategii działania (od wzmacniania wizerunku placówki po działania personal branding i employer branding) 3. Jakie błędy w tworzeniu wizerunku i w komunikacji powtarzają się najczęściej? 4. Polskie case studies, dobre i złe praktyki dr Paweł F. Nowak publicysta, doradca, naukowiec, autor ponad 60 publikacji naukowych w zakresie promocji zdrowia. Wykładał promocję zdrowia (i przedmioty pokrewne) m.in. na kierunkach zdrowie publiczne, fizjoterapia, wychowanie fizyczne. Zajmuje się też popularyzowaniem zdrowego stylu życia, publikując liczne artykuły poradnikowe na łamach m.in. miesięczników dla biegaczy, branży fitness i turystycznej oraz w magazynach biznesowych oraz eksperckie - dla trenerów i edukatorów zdrowia. Od kilku lat prowadzi szkolenia, warsztaty, konferencje dla nauczycieli i specjalistów ds. zdrowia publicznego.

12 Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej 12 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej jako sposób zmniejszania ryzyka roszczeń pacjentów i NFZ Zdobycie praktycznej wiedzy, która umożliwi prowadzenie dokumentacji medycznej Pokazanie sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej, która będzie skutecznym argumentem prawnym w procesie skutecznego dochodzenia roszczeń z tytyłu nadwykonań za udzielone świadczenia Przedstawienie wszystkich praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej kto dokładnie i w jakich okolicznościach może zapoznać się z dokumentacją medyczną Pokazanie sprawdzonych i skutecznych sposobów ochrony danych osobowych, które są zgodne z najnowszymi wytycznymi GIODO Omówienie najważniejszych wyroków sądowych sądów powszechnych i administracyjnych w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej Szkolenie skierowane jest do lekarzy, kierowników oddziałów oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. 1. Źródła prawa prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej 2. Najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej 3. Prawa pacjenta w kontekście dokumentacji medycznej. Ochrona danych osobowych 4. Nadwykonania jak prowadzić dokumentację, by skutecznie dochodzić nadwykonań 5. Zmniejszenie ryzyka roszczeń pacjentów i NFZ case study na podstawie wybranego orzecznictwa Agnieszka Pietrzak, adwokat absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 roku zdała egzamin sędziowski, w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych ( Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzanie Placówką Medyczną ). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia. Dominika Kołodziejska-Koza, adwokat absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW Zarządzanie w służbie zdrowia. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia

13 Zasady kontraktowania przez NFZ 13 Warsztaty dokumentacyjne. Kryteria oceny ofert Pokazanie sposobów, które ułatwiają udział w postępowaniu konkursowym w zakresie zawierania umów z NFZ Zapoznanie z problematyką prawną w zakresie zawierania umów z NFZ na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę, by maksymalnie ułatwić sobie postępowanie Poznanie kryteriów oceny ofert dzięki nim przygotujesz ofertę spełniającą kryteria oceniania ofert przez NFZ Przedstawienie prawnych sposobów zaskarżania wyników postępowania prowadzonego przez NFZ Pokazanie sposobów dochodzenia roszczeń świadczeniodawców w stosunku do NFZ z tytułu szkody wyrządzonej naruszeniem przepisów Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie kontraktowania świadczeń z NFZ Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi oraz dla specjalistów zajmujących się problematyką przygotowywania ofert, rozliczania kontraktów z NFZ oraz sprawozdawczością wykonanych świadczeń. 1. Tryb zawierania umowy o udzielanie usług zdrowotnych źródła prawa 2. Ogłoszenie o postępowaniu co powinno zawierać, na co zwrócić uwagę podczas sporządzania oferty 3. Przygotowanie ofert zasady. Warunki ważności oferty 4. Negocjacje. Jak nie popełnić błędu? 5. Kryteria oceny ofert, czyli ile punków warta jest oferta podmiotu leczniczego i kto o tym decyduje 6. Jawność ofert. 7. Środki odwoławcze. Czy warto? Agnieszka Pietrzak, adwokat absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 roku zdała egzamin sędziowski, w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych ( Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzanie Placówką Medyczną ). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia. Dominika Kołodziejska-Koza, adwokat absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW Zarządzanie w służbie zdrowia. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

14 Kontrola realizacji umów przez NFZ 14 Przedmiot, zasady, postępowanie, sposoby zaskarżania. Jak daleko wstecz może sięgać kontrola? Jak się zachować podczas kontroli? Przedstawienie praw i obowiązków kontrolowanego podmiotu Pokazanie, jaki zakres czynności przeprowadzanych w trakcie kontroli jest zgodny z obowiązującymi przepisami Zapoznanie z praktycznymi sposobami wnoszenia środków odwoławczych w trakcie i po zakończeniu postępowania kontrolnego Omówienie najistotniejszych wyroków sądów powszechnych i administracyjnych w zakresie kontroli realizacji umów z NFZ Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. 1. Źródła prawa dotyczące zawierania umów, przeprowadzania kontroli 2. Kontrolerzy i dopuszczalne czynności kontrolne 3. Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego 4. Sprzeciw w trakcie kontroli 5. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a kontrola podmiotu leczniczego 6. Procedura odwoławcza 7. Zapowiadane zmiany w obowiązujących przepisach 8. Case study na podstawie wybranego orzecznictwa Agnieszka Pietrzak, adwokat absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 roku zdała egzamin sędziowski, w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych ( Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzanie Placówką Medyczną ). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia. Dominika Kołodziejska-Koza, adwokat absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW Zarządzanie w służbie zdrowia. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

15 Prawa lekarza i prawa pacjenta 15 Jak reagować na żądania pacjenta w zakresie udostępniania dokumentacji. Zasady uzyskiwania zgody pacjenta na świadczenie medyczne Przedstawienie wszystkich aspektów prawnych związanych z prawami lekarza, w tym uprawnień lekarza do odmowy leczenia Zapoznanie z obowiązującą wykładnią prawną w tym zakresie i możliwymi sposobami interpretacji dzięki czemu będą mieli pełny obraz sytuacji pod kątem obowiązującego prawa Omówienie zgodnych z prawem sposobów, które pozwalają uniknąć ryzyka roszczeń pacjentów Przedstawienie najnowszego orzecznictwa sądowego (sądów powszechnych i Sądu Najwyższego) w tym zakresie Poznanie sposobu działania i kompetencji Biura Praw Lekarza, Rzecznika Praw Lekarza oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Szkolenie jest skierowane głównie do lekarzy, ale również do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi i personelu podmiotu medycznego w zakresie sposobu postępowania z pacjentem w kontekście jego praw. 1. Źródła praw pacjenta i praw lekarza 2. Biuro Praw Lekarza i Rzecznik Praw Lekarza, podstawy działania, kompetencje 3. Karta Praw Lekarza 4. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, podstawy działania, kompetencje 5. Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia oraz do podejmowania decyzji co do dalszego leczenia przywilej terapeutyczny 6. Zgoda pacjenta. Sprzeciw 7. Prawo do zachowania tajemnicy 8. Skutki nieudzielenia lub nienależytego udzielania pomocy. Odpowiedzialność cywilna, zawodowa i karna lekarza 9. Źródła prawa prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej 10. Najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej i udostępnianiu dokumentacji medycznej 11. Prawa pacjenta w kontekście dokumentacji medycznej. Ochrona danych osobowych Agnieszka Pietrzak, adwokat absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 roku zdała egzamin sędziowski, w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych ( Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzanie Placówką Medyczną ). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia. Dominika Kołodziejska-Koza, adwokat absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW Zarządzanie w służbie zdrowia. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

16 GRATIS! Vademecum zarządzania placówką medyczną 2015 o wartości 366 zł brutto. Kontakt w sprawie organizacji szkoleń Akademia Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, Warszawa

OFERTA. Spis treści 1 Szkolenia dla placówek medycznych. www.szkolenia.wip.pl/zdrowie. Organizacja szkoleń: szkolenia2016@wip.

OFERTA. Spis treści 1 Szkolenia dla placówek medycznych. www.szkolenia.wip.pl/zdrowie. Organizacja szkoleń: szkolenia2016@wip. OFERTA 2016 Spis treści 1 Szkolenia dla placówek medycznych Patroni merytoryczni: Organizator: Każda placówka, która zamówi szkolenie zamknięte, otrzyma w prezencie limitowaną kolekcję książek GRATIS!

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w samorządzie

Czas pracy w samorządzie Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Czas pracy w samorządzie z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP i orzeczeń SN Szkolenie adresowane jest do pracodawców

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kompleksowych warsztatach dla osób zajmujących się planowaniem i rozliczaniem

Bardziej szczegółowo

- Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych problemów występującej w prawie pracy

- Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych problemów występującej w prawie pracy Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 75215 Temat: Czas pracy w roku w 2015 roku - Unikaj naruszeń stosując przepisy 27 Marzec Rybnik, Centrum miasta, Kod szkolenia: 75215 Koszt szkolenia: 350.00

Bardziej szczegółowo

Czas pracy planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa

Czas pracy planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Czas pracy 2017 - planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz tworzenie harmonogramów w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/29/7633/25045

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA

CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, eliminacja niedopuszczalnych praktyk warsztaty i studia przypadków

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 19 grudnia 2016 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Kadrowego nt. Czas pracy w

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy k.p. 30 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało rozporządzenie zmieniające dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH NAJNOWSZE ZMIANY

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH NAJNOWSZE ZMIANY WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH NAJNOWSZE ZMIANY 5 sierpnia br. Prezydent RP podpisał 2 ustawy nowelizujące kodeks pracy, zmiany wprowadzają: 1. Nowe zasady zawierania umów na

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł Planowanie i rozliczanie czasu pracy w świetle obowiązujących przepisów, z wykorzystaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz z omówieniem stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy - warsztaty dla wymagających.

Bardziej szczegółowo

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Kod szkolenia: 82315 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy

PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY PO ZMIANACH praktyczne aspekty stosowania przepisów kodeksu pracy Warszawa Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu prawa pracy, bogato

Bardziej szczegółowo

Czas pracy dla zaawansowanych w 2016 roku warsztaty

Czas pracy dla zaawansowanych w 2016 roku warsztaty Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Czas pracy dla zaawansowanych w 2016 roku warsztaty 25-26 stycznia 2016 r. Centrum miasta Warszawa Co druga osoba

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, CZYLI PRAWIE WSZYSTKO O CZASIE PRACY

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, CZYLI PRAWIE WSZYSTKO O CZASIE PRACY CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, CZYLI PRAWIE WSZYSTKO O CZASIE PRACY Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/18/7118/13133 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za godzinę 78,57 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Spis treści Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Praca w godzinach nadliczbowych zasady ogólne... 1 1. Zasady polecania pracy nadliczbowej... 1 1.1. Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych...

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA. CZASU PRACY w 2015 roku

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA. CZASU PRACY w 2015 roku PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY w 2015 roku Cel szkolenia Celem szkolenia jest kompleksowo omówienie problematyki związanej z czasem pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2016 r. warsztaty

CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2016 r. warsztaty 16-17 czerwca Warszawa Co druga osoba z firmy 50% taniej CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH Jak dobrać system czasu pracy do potrzeb organizacji? Na jakie okresy należy tworzyć harmonogramy czasu pracy? Jak

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla branży transportowej

Szkolenia dla branży transportowej OFERTA 2016 Spis treści 1 Szkolenia dla branży transportowej Patroni merytoryczni: Organizator: Każda firma, która zamówi szkolenie zamknięte, otrzyma w prezencie limitowaną kolekcję książek + CD GRATIS!

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 451014 Temat: Tworzenie harmonogramów w różnych systemach czasu pracy z uwzględnieniem planowania i rozliczania czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

odw-planowanie i rozliczanie czasu pracy - aspekt prawny i organizacyjny

odw-planowanie i rozliczanie czasu pracy - aspekt prawny i organizacyjny odw-planowanie i rozliczanie czasu pracy - aspekt prawny i organizacyjny Kod szkolenia: 515416 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I Planowanie i rozliczanie czasu

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy dla menedżerów - czas pracy i urlopy pracownicze, mobbing i dyskryminacja, wynagrodzenia, rekrutacja i zwalnianie pracowników

Prawo pracy dla menedżerów - czas pracy i urlopy pracownicze, mobbing i dyskryminacja, wynagrodzenia, rekrutacja i zwalnianie pracowników Prawo pracy dla menedżerów - czas pracy i urlopy pracownicze, mobbing i dyskryminacja, wynagrodzenia, rekrutacja i zwalnianie pracowników Terminy szkolenia 13-14 grudzień 2012r., Zakopane - Hotel Grand

Bardziej szczegółowo

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę Z M I A N Y W P R A W I E P R A C Y 2 0 1 2 2 8-2 9. 1 1. 2 0 1 1, W A R S Z A W A, H o t e l M D M Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram Konferencji,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie : Administrator Bezpieczeństwa Informacji (2 dni)

Szkolenie : Administrator Bezpieczeństwa Informacji (2 dni) ZRBS/45/2015 Warszawa, dnia 05.06. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność przesyła ofertę na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia. WLR Training Group Sp. z o.o. wlr.com.pl

Oferta szkolenia. WLR Training Group Sp. z o.o. wlr.com.pl Oferta szkolenia WLR Training Group Sp. z o.o. wlr.com.pl Tworzenie harmonogramów czasu pracy i wyznaczenie stałych godzin pracy oraz ustalanie rekompensaty za dodatkową pracę w różnych systemach czasu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA Warszawa, czerwiec 2008r. Wprowadzenie W związku z wejściem w życie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program 1. Wpływ zmian w przepisach Kodeksu pracy na rozliczanie czasu pracy w 2014 r.

Program 1. Wpływ zmian w przepisach Kodeksu pracy na rozliczanie czasu pracy w 2014 r. Zmiany w czasie pracy Podstawowe Informacje Cena: zł Lokalizacja: Do ustalenia Ilość godzin: 8 Ilość miejsc: 20 Termin: Do ustalenia Typ szkolenia: Otwarte Opis Nowy Rok jest zazwyczaj okazją do wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy

Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy Grafiki oraz stałe rozkłady czasu pracy w 2016r - planowanie pracy zgodnie z potrzebami firmy oraz z obowiązującymi przepisami z zakresu czasu pracy Kod szkolenia: 342216 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515416 Temat: odw-planowanie i rozliczanie czasu pracy - aspekt prawny i organizacyjny 14-15 Czerwiec Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 515416 Koszt

Bardziej szczegółowo

Marketing wyrobów medycznych oraz zasady współpracy i sponsorowania pracowników służby zdrowia w latach 2016 2018

Marketing wyrobów medycznych oraz zasady współpracy i sponsorowania pracowników służby zdrowia w latach 2016 2018 Marketing wyrobów medycznych oraz zasady współpracy i sponsorowania pracowników służby zdrowia w latach 2016 2018 Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/20/7060/9588 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW ASPEKTY PRAKTYCZNE

CZAS PRACY KIEROWCÓW ASPEKTY PRAKTYCZNE Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców prowadzonego przez Pracownika służb kontrolnych. Zapraszamy do zapoznania się z innymi propozycjami

Bardziej szczegółowo

4 i 5 - BRYGADÓWKA PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY warsztaty

4 i 5 - BRYGADÓWKA PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY warsztaty 12 grudnia Warszawa Co druga osoba z firmy 50% taniej 4 i 5 - BRYGADÓWKA warsztaty Czym różni się ruch ciągły od 4-brygadówki? Czy układać roczne harmonogramy czasu pracy załodze? Jak rozliczać i ewidencjonować

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe Szkolenie Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe 1 dzień / 11.10.2016 godz. 10:00-16:00 (lunch + przerwy kawowe) Sala konferencyjna AHK Polska

Bardziej szczegółowo

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów.... 1. Regulamin pracy i obwieszczenie o czasie pracy... 1 1.1. Wprowadzanie regulaminu pracy... 1 1.2. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy... 3 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 441014 Temat: Prawo pracy w praktyce - wybrane zagadnienia - z wykorzystaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2016 ROKU

OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2016 ROKU OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2016 ROKU WYKŁADOWCA: PIOTR CIBORSKI doświadczony praktyk przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kompleksowych warsztatach mających na celu przygotowanie do planowania i rozliczania czasu pracy. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Ochrona danych osobowych w praktyce

Szkolenie Ochrona danych osobowych w praktyce Szkolenie Ochrona danych osobowych w praktyce 08.04.2016 r, Warszawa (centrum) Cele szkolenia: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, administracja, działy kadr, marketingu,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy 18-19 czerwca 2015 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych Okiem inspekcji pracy 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych 1 Autorzy Katarzyna Pietruszyńska Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy Joanna Kaleta Sekcja Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w produkcji 4-lub 5-brygadówka

Czas pracy w produkcji 4-lub 5-brygadówka Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Czas pracy w produkcji 4-lub 5-brygadówka Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2016r. warsztaty 22 marca 2016 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE FIRM FARMACEUTYCZNYCH warsztaty

SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE FIRM FARMACEUTYCZNYCH warsztaty 6 czerwca 2016 r., Warszawa SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zmiany w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych a Prawo Farmaceutyczne Odpowiedzialność zarządu z tytułu przepisów Ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Cele szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 556016 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

Suplementy diety znakowanie i ocena jakości. Borderline products warsztaty.

Suplementy diety znakowanie i ocena jakości. Borderline products warsztaty. Termin 17 listopada Miejsce Jagiellońskie Centrum Innowacji ul. Bobrzyńskiego 14 30-348 Kraków Cena od 199 zł brutto Informacje o szkoleniu Akademia TKP wraz z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Cele szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy obowiązującą

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH WARSZTATY 29 lutego 2016 r., Warszawa EKSPERCI: mec. Tomasz

Bardziej szczegółowo

2. Płaca minimalna dla zleceniobiorców i samozatrudnionych - projektowane zmiany 1 wrzesień 2016

2. Płaca minimalna dla zleceniobiorców i samozatrudnionych - projektowane zmiany 1 wrzesień 2016 Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529316 Temat: odw-prawo pracy i czas pracy w 2016r. z uwzględnieniem projektowanych zmian 2016/2017 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski, Kod szkolenia: 529316

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. 27-28 kwietnia 2015 Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHARMA MARKETING DLA LEKÓW RX

DIGITAL PHARMA MARKETING DLA LEKÓW RX SZKOLENIE DEDYKOWANE BROSZURA INFORMACYJNA DIGITAL PHARMA MARKETING DLA LEKÓW RX Dowiedz się jak wykorzystać możliwości mediów elektronicznych w działaniach wspierających marketing leków na receptę (Rx).

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy dla menedżerów

Prawo pracy dla menedżerów Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Prawo pracy dla menedżerów rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo sądu oraz

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów 14 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner merytoryczny: Opis spotkania: Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzą

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę planowane zmiany w umowach terminowych oraz praktyczne seminarium Ekspert:

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2016r - ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY I INNE ISTOTNE ZAGADNIENIA. Szanowni Państwo

PRAWO PRACY W 2016r - ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY I INNE ISTOTNE ZAGADNIENIA. Szanowni Państwo PRAWO PRACY W 2016r - ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY I INNE ISTOTNE ZAGADNIENIA Szanowni Państwo Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się: 25 stycznia 2016r. we Wrocławiu w Workband ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy dla kadry kierującej pracownikami. Szkolenie odbędzie się 16 grudnia 2010r. We Wrocławiu

Prawo pracy dla kadry kierującej pracownikami. Szkolenie odbędzie się 16 grudnia 2010r. We Wrocławiu Prawo pracy dla kadry kierującej pracownikami Szkolenie odbędzie się 16 grudnia 2010r. We Wrocławiu PRAWO PRACY DLA KADRY KIERUJĄCEJ PRACOWNIKAMI PROGRAM SZKOLENIA: Zatrudnienie pracownika 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Program. Zagrożenia dla przedsiębiorców wynikające z przestępczości o charakterze gospodarczym. 1 dzień / 25.09.2013 Czas trwania: 10.00-16.

Program. Zagrożenia dla przedsiębiorców wynikające z przestępczości o charakterze gospodarczym. 1 dzień / 25.09.2013 Czas trwania: 10.00-16. Program Zagrożenia dla przedsiębiorców wynikające z przestępczości o charakterze gospodarczym Cel szkolenia: Celem szkolenia jest wskazanie i opisanie w przystępny sposób sytuacji stanowiących zagrożenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo Sądu oraz planowane zmiany

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo Sądu oraz planowane zmiany Co druga osoba 19-20 maja Warszawa 12 13 maja Poznań Co druga osoba PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. Umowy terminowe po nowelizacji kodeksu pracy Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich Planowane zmiany

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach Terminy szkolenia 14-15 styczeń 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 kwiecień 2013r., Katowice

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY - OSTATNIE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy kodeksu pracy

PRAWO PRACY - OSTATNIE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy kodeksu pracy WARSZTATY WYJAZDOWE DLA WYMAGAJĄCYCH PRAWO PRACY - OSTATNIE ZMIANY jak prawidłowo stosować przepisy kodeksu pracy Gdańsk, 15-17.07.2015 HOTEL MERCURE GDAŃSK STARE MIASTO**** Zapraszamy do udziału w kompleksowym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM Termin:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie.

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Termin 05 / 12 / 2014, godz. 9.00 17.00 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Kontakt: Joanna

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe

Kadry i płace. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe Kadry i płace WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Kadry i płace - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów podyplomowych na kierunku Kadry i Płace jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

odw-vademecum prawa pracy i czasu pracy - zmiany 2016/2017. Minimalna stawka godzinowa, delegowanie oraz inne aktualne zagadnienia

odw-vademecum prawa pracy i czasu pracy - zmiany 2016/2017. Minimalna stawka godzinowa, delegowanie oraz inne aktualne zagadnienia odw-vademecum prawa pracy i czasu pracy - zmiany 2016/2017. Minimalna stawka godzinowa, delegowanie oraz inne aktualne zagadnienia Kod szkolenia: 888716 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM wg ISO 31000

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM wg ISO 31000 Motto: Jeśli robisz coś dobrze, rób to jeszcze lepiej Anita Roddick ZARZĄDZANIE RYZYKIEM wg ISO 31000 2017 1. ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Trela. Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania normy ISO i standardy akredytacyjne

Arkadiusz Trela. Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania normy ISO i standardy akredytacyjne Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w działalności leczniczej Nowe wymagania systemów zarządzania normy ISO i standardy akredytacyjne Zarządzanie jakością w działalności leczniczej Nowe wymagania systemów

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy po zmianach w 2016 r.

Prawo pracy po zmianach w 2016 r. Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Prawo pracy po zmianach w 2016 r. rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów warsztaty 21 marca

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 95614 Temat: odw-zamówienia publiczne w praktyce - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 13 Wrzesień - 19 Październik Warszawa, BDO

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ISTOTNE ZOBOWIĄZANIE Podatek od nieruchomości, w przypadku podmiotów dysponujących znacznym majątkiem trwałym, stanowi niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w praktyce

Ochrona danych osobowych w praktyce Ochrona danych osobowych w praktyce WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w praktyce w WSB w Toruniu W świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 10 czerwca 7 lipca 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE!

! BIURO DORADCZE JENERALSKI! PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU! ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!! TO MOŻLIWE! BIURO DORADCZE JENERALSKI PROFESJONALNA OPIEKA PUBLIC RELATIONS NA WYPADEK KRYZYSU ZA KILKASET ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE TO MOŻLIWE POGOTOWIE KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OFERTA MAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo