OFERTA. Spis treści 1 Szkolenia dla placówek medycznych. Organizacja szkoleń:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. Spis treści 1 Szkolenia dla placówek medycznych. www.szkolenia.wip.pl/zdrowie. Organizacja szkoleń: szkolenia@wip."

Transkrypt

1 OFERTA 2015 Spis treści 1 Szkolenia dla placówek medycznych Patroni merytoryczni: Organizator:

2 Każda placówka, która zamówi szkolenie zamknięte, otrzyma w prezencie limitowaną kolekcję książek GRATIS! Vademecum zarządzania placówką medyczną 2015 o wartości 366 zł brutto. Poznaj naszą ofertę szkoleń zamkniętych»

3 Spis treści 3 O nas... s. 4 Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej Ekspert: Piotr Karniej... s. 5 Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej jak minimalizować straty? Ekspert: Arkadiusz Trela... s. 6 Prawa lekarza i prawa pacjenta Eksperci: Agnieszka Pietrzak Dominika Kołodziejska-Koza... s. 7 Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej jako sposób zmniejszania ryzyka roszczeń pacjentów i NFZ Eksperci: Agnieszka Pietrzak Dominika Kołodziejska-Koza... s. 12 Zasady kontraktowania przez NFZ. Warsztaty dokumentacyjne. Kryteria oceny ofert Eksperci: Agnieszka Pietrzak Dominika Kołodziejska-Koza... s. 13 Planowanie i rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych po zmianach Ekspert: Joanna Kaleta... s. 8 Branding placówek medycznych jak stworzyć silną markę placówki? Eksperci: Marta Chalimoniuk-Nowak Paweł F. Nowak... s. 10 Public relations i nowoczesne formy komunikacji w placówkach medycznych Eksperci: Marta Chalimoniuk-Nowak Paweł F. Nowak... s. 11 Kontrola realizacji umów przez NFZ. Przedmiot, zasady, postępowanie, sposoby zaskarżania. Jak daleko wstecz może sięgać kontrola? Jak się zachować podczas kontroli? Eksperci: Agnieszka Pietrzak Dominika Kołodziejska-Koza... s. 14 Prawa lekarza i prawa pacjenta. Jak reagować na żądania pacjenta w zakresie udostępniania dokumentacji? Zasady uzyskiwania zgody pacjenta na świadczenie medyczne Eksperci: Agnieszka Pietrzak Dominika Kołodziejska-Koza... s. 15

4 O nas 4 Łącząc naszą pasję, zaangażowanie i doświadczenie, tworzymy szkolenia, eventy i konferencje, które są cenione przez profesjonalistów Każde szkolenie, które organizujemy, jest odpowiedzią na konkretne potrzeby danej grupy docelowej. Wychodzimy z założenia, że szkolenia ogólne, szeroko traktujące dane zagadnienie to zdecydowanie za mało, by spełnić oczekiwania osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Dlatego swoim Klientom oferujemy tylko specjalistyczną wiedzę wyczerpującą daną tematykę i dbamy o to, by przekazywana była w atrakcyjny dla odbiorców sposób. Łącząc nasze wieloletnie doświadczenie, wypracowane w czasie kilkuset zorganizowanych szkoleń, sprawność organizacyjną i pasję, udało nam się wypracować formułę, która została doceniona zarówno przez uczestników naszych szkoleń, jak i naszych konkurentów. Chcąc utrzymać tak wysoką pozycję na rynku szkoleniowym, nieustannie śledzimy to, co dzieje się w branży medycznej, analizujemy trendy i wyciągamy wnioski, by móc w przyszłości służyć pomocą naszym Klientom. W ten oto sposób oferujemy szkolenia, w czasie których uczestnicy otrzymają rozwiązania trudnych lub niejasnych prawnie sytuacji. Zależy nam na tym, by nasi Klienci otrzymali wiedzę, którą będą mogli zastosować w praktyce, nawet jeśli dotyczy ona tematyki powszechnie uznawanej za trudną i skomplikowaną. Bardzo starannie wybieramy wykładowców zależy nam, by umieli przekazywać wiedzę w atrakcyjny sposób. Na stałe współpracujemy z pracownikami naukowymi czołowych polskich uczelni, jak również pracownikami czołowych placówek i instytucji branżowych wszystko po to, by przeprowadzone szkolenia były na jak najwyższym poziomie merytorycznym. Szkolenie trwa jeden dzień. Liczba godzin do ustalenia z zamawiającą placówką. Pomiędzy blokami tematycznymi planowane są przerwy kawowe, w połowie szkolenia lunch. Poruszane tematy odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi pracownicy spotykają się podczas swojej pracy. Szkolenie łączy wykład z praktycznymi ćwiczeniami. Możliwy jest kontakt owy z wykładowcą na wypadek jakichkolwiek pytań lub problemów po szkoleniu w ramach omawianych przez niego zagadnień. Cena szkolenia Cena szkolenia jest indywidualnie ustalana dla każdej placówki, w zależności od zamówienia. Dostosujemy Państwa możliwości finansowe do potrzeb przeszkolenia pracowników. Możemy zapewnić kompleksową organizację lub np. wykorzystać posiadaną przed Państwa salę. Szkolenia szyjemy na miarę! Szkolenia zamknięte W każdej chwili jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie Klientów możemy zorganizować szkolenie wewnętrzne, ściśle dopasowane do potrzeb pracowników danej firmy, w odpowiadającym im terminie. Kontakt w sprawie organizacji szkoleń Akademia Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, Warszawa

5 Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej 5 Praktyczne przygotowanie do rygorystycznych wymagań ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Zapoznania się ze sposobami ułatwiającymi spełnianie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, które nie paraliżują pracy całej placówki Przedstawienie metody postępowania, które pozwalają na unikanie kłopotów z GIODO Zapoznanie ze wszystkimi wymaganiami formalnoprawnymi, jakie należy spełniać, przetwarzając dane osobowe w placówce Omówienie zmian, jakie zaszły w zakresie przepisów ochrony danych osobowych, oraz tych, które są dopiero planowane w placówkach leczniczych, wraz z wyjaśnieniem, co one konkretnie oznaczają Przedstawienie zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać, by nie łamać ustawy o ochronie danych osobowych w podmiocie leczniczym Pokazanie na przykładach, co trzeba zaktualizować, jeśli w jednostce dane osobowe są chronione nieprawidłowo Zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które dotyczą działalności leczniczej, oraz omówienie, jak je właściwie zastosować w konkretnej jednostce Szkolenie kierujemy do: administratorów danych medycznych w podmiotach leczniczych, kadry zarządzającej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami (dawne NZOZ-y), menedżerów, dyrektorów, kierowników działów IT/administracji w podmiotach leczniczych, pracowników administracji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji, rozliczeń i współpracę podmiotu wykonującego działalność leczniczą z innymi podmiotami, właścicieli praktyk zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, położnych). 1. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych 3. Uwarunkowania prawne prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej 4. Obowiązki administratora danych osobowych w zakresie ochrony danych wrażliwych pacjentów 5. Zasady ochrony danych osobowych, wymagania fizyczne i programowe dla systemów informatycznych. Zabezpieczanie fizyczne pomieszczeń do przechowywania danych elektronicznych i papierowych 6. Udostępnianie danych wrażliwych na zewnątrz. Odnotowywanie udostępnienia danych na zewnątrz 7. Zasady regulujące przechowywanie danych medycznych w formie elektronicznej na serwerach zewnętrznych 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych warunki uzyskania w podmiocie leczniczym 9. Metody uwierzytelniania osoby wprowadzającej dane 10. Rozpoczęcie i zakończenie pracy w systemie 11. Procedura tworzenia, przechowywania i wykorzystywania kopii bezpieczeństwa 12. Zabezpieczenie antywłamaniowe i antywirusowe danych 13. Pytania i odpowiedzi podczas szkolenia będzie możliwość zadania indywidualnych pytań prelegentowi dr Piotr Karniej dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, wykładowca akademicki, zajmujący się zarządzaniem strategicznym oraz procesami przekształceń w podmiotach leczniczych, oceną organizacji medycznych i badaniami w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.

6 Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej 6 Jak minimalizować straty? Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wybraną metodologią oraz narzędziami służącymi do wdrażania zarządzania ryzykiem w placówkach medycznych, jak również poznanie podejścia opartego na ryzyku i działaniu prewencyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania placówek medycznych. Szkolenie kierujemy do: kadry zarządzającej NZOZ, Szpitali, prywatnych praktyk zainteresowanych poznaniem korzyści, jakie niesie zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia pełnomocników ds. systemów jakości odpowiedzialnych za utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania i ich przyszłe dostosowanie do znowelizowanej normy ISO 9001:2015 lub EN w obszarze zarządzania ryzykiem liderów procesów, Audytorów wewnętrznych osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemów zarządzania ryzykiem osób zainteresowanych problematyką zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia Pojęcie i rodzaje ryzyka w ochronie zdrowia Cel, przyczyny oraz korzyści płynące z zarządzania ryzykiem w placówce medycznej Wybrane wymagania normatywne i prawne obejmujące zarządzanie ryzykiem Najpopularniejsze standardy zarządzania ryzykiem - porównanie Najpopularniejsze standardy jakości oparte na zarządzaniu ryzykiem wdrażane w ochronie zdrowia - porównanie Rewizja normy ISO elementy zarządzania ryzykiem 1. Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej Struktura zarządzania ryzykiem Budowa systemu zarządzania ryzykiem Przykładowa dokumentacja dot. zarządzania ryzykiem Przykładowa procedura zarządzania ryzykiem Komunikacja i raportowanie w zakresie zarządzania ryzykiem Wdrożenie zarządzania ryzykiem w placówce medycznej (wybrane metodyki) Identyfikacja ryzyka Analiza ryzyka Ocena ryzyka Estymacja ryzyka Plany postępowania z ryzykiem Monitoring i weryfikacja ryzyka 3. Narzędzia oceny ryzyka Omówienie przykładowych narzędzi oceny ryzyka Przykładowy plan postępowania z ryzykiem Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach placówki medycznej na przykładach Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji Arkadiusz Trela ekspert oraz trener systemów zarządzania. Manager jakości. Ukończył akredytowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane szkolenia dla audytorów w zakresie norm ISO 9001, ISO oraz ISO Autor wielu publikacji z zakresu wdrażania systemu zarządzania jakością, audytów wewnętrznych, optymalizacji jakości oraz systemów zarządzania dla ochrony zdrowia. Od kilku lat zaangażowany w sprawy systemów jakości dla ochrony zdrowia.

7 Prawa lekarza i prawa pacjenta 7 Przedstawienie wszystkich aspektów prawnych związanych z prawami lekarza, w tym uprawnień lekarza do odmowy leczenia. Zapoznanie z obowiązującą wykładnią prawną w tym zakresie i możliwymi sposobami interpretacji dzięki czemu uczestnicy będą mieli pełny obraz sytuacji pod kątem obowiązującego prawa. Omówienie zgodnych z prawem sposobów, które pozwalają uniknąć ryzyka roszczeń pacjentów. Przedstawienie najnowszego orzecznictwa sądowego (sądów powszechnych i Sądu Najwyższego) w tym zakresie. Przedstawienie sposobu działania i kompetencji Biura Praw Lekarza, Rzecznika Praw Lekarza oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Szkolenie jest skierowane głównie do lekarzy, ale również do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi i dla personelu podmiotu medycznego w zakresie sposobu postępowania z pacjentem w kontekście jego praw. 1. Źródła praw lekarza i praw pacjenta 2. Biuro Praw Lekarza i Rzecznik Praw Lekarza, podstawy działania, kompetencje 3. Karta Praw Lekarza 4. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, podstawy działania, kompetencje 5. Prawo do odmowy leczenia 6. Klauzula sumienia 7. Prawo do rozszerzenia zabiegu 8. Prawa związane ze światopoglądem lekarza 9. Prawo do pobierania narządów do przeszczepu 10. Prawa pracownicze 11. Odpowiedzialność lekarza, jak uniknąć roszczeń ze strony pacjentów 12. Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia oraz do podejmowania decyzji co do dalszego leczenia przywilej terapeutyczny 13. Zgoda pacjenta. Sprzeciw 14. Prawo do zachowania tajemnicy 15. Skutki nieudzielenia lub nienależytego udzielania pomocy. Odpowiedzialność cywilna, zawodowa i karna Agnieszka Pietrzak, adwokat absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 roku zdała egzamin sędziowski, w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych ( Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzanie Placówką Medyczną ). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia. Dominika Kołodziejska-Koza, adwokat absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW Zarządzanie w służbie zdrowia. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

8 Planowanie i rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych po zmianach 8 Czas pracy jest jedną z najważniejszych instytucji prawa pracy. Jest on nie tylko miara świadczonej przez pracowników pracy ale i podstawą dla obliczania należnego im wynagrodzenia za pracę. Szkolenie ma na celu przybliżenie zasad wprowadzania wydłużonych norm czasu, planowania i rozliczania casu pracy pracowników podmiotów leczniczych, tak aby uniknąć błędów w tym zakresie. Radiolodzy, lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy podmiotów leczniczych osoby planujące i rozliczające czas pracy pracowników podmiotów leczniczych osoby zarządzające podmiotami leczniczymi podmioty działające w sferze ochrony zdrowia 1. Planowanie czasu pracy Jakie normy czasu pracy obowiązują poszczególnych pracowników? Kim są pracownicy obsługi, techniczni i gospodarczy - różnica w stanowiskach Jaki okres rozliczeniowy wprowadzić i jak z niego korzystać? W jaki sposób obliczyć wymiar czasu pracy? Jaki odpoczynek zapewnić pracownikom podmiotów leczniczych? Czy można skracać odpoczynki dobowe i tygodniowe? Kiedy trzeba ustalać harmonogram czasu pracy i na jakie okresy? Jak oznaczać dni wolne od pracy- stanowisko PIP? Jakie działania trzeba podjąć, żeby móc zmieniać rozkłady czasu pracy? 2. Nowe regulacje dotyczące czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej. Jak poprawnie wprowadzić dłuższe normy czasu pracy? Wydłużenie czasu pracy a wysokość należnego pracownikom wynagrodzenia za pracę Dopuszczalność zatrudnienia pracowników zakładów i pracowni, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej w godzinach nadliczbowych. Prawo polecania pracownikom zakładów i pracowni, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej dyżuru medycznego i jego rozliczanie. Dopuszczalność zatrudnienia pracowników zakładów i pracowni, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej w równoważnym systemie czasu pracy Zatrudnienie w niepełnym wymiarze pracy jako alternatywa dla wydłużenia czasu pracy pracowników. Wydłużenie czasu pracy pracowników zakładów i pracowni, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej a konieczność redukcji etatów. Dodatkowe zatrudnienie pracowników zakładów i pracowni, o których mowa w art r. ustawy o działalności leczniczej 2. Dyżur medyczny Kto może pełnić dyżur medyczny? Dopuszczalność pełnienia 24 godzinnych dyżurów medycznych stanowiska ministerstwa i państwowej inspekcji pracy.

9 Planowanie i rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych po zmianach 9 Z jakimi konsekwencjami może się wiązać polecania 24 godzinnych dyżurów. Czy dyżur medyczny może naruszać prawo do odpoczynku? Czy dyżur medyczny zaliczany jest do limitu nadgodzin? Sposoby rekompensaty dyżuru medycznego. Czy za dyżur można udzielić czasu wolnego odpoczynki dyżurującego pracownika 4. Klauzula opt out Obowiązki związane z wprowadzeniem klauzuli. Kto może zawrzeć klauzulę opt-out. Czas pracy w ramach klauzuli Rekompensata w ramach klauzuli Ile godzin można pracować w ramach klauzuli opt-out? Czy można ograniczyć czas pracy w ramach klauzuli? 3. Rozliczanie czasu pracy Ustalanie godzin nadliczbowych metody liczenia i stanowiska organów Godziny nadliczbowe z naruszenia doby pracowniczej. Jak korzystnie rekompensować pracę nadliczbowej i na jakie pułapki uważać? Kiedy nie można udzielić czasu wolnego za nadgodziny oraz kiedy taka forma rekompensaty jest nieopłacalna? Polecenie pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Kiedy można zapłacić za pracę w sobotę nie popełniając wykroczenia? Jak rekompensować pracę w niedziele i święta stanowiska PIP i MPiPS. Ile dodatków wypłacić za pracę w niedzielę lub święto? Jak rekompensować dyżur w sobotę, niedziele i święto różne przypadki. Jeden czy dwa dodatki za pracę w porze nocnej? W jakiej wysokości i ile dodatków wypłacić za pracę w porze nocnej w zmianowej organizacji czasu pracy? Joanna Kaleta adwokat. W Departamencie Prawnym oraz Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy była ogólnopolskim koordynatorem kontroli dotyczących czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Doświadczony prawnik specjalizujący się m.in. w zagadnieniach czasu pracy, w tym czasu pracy różnych branż, oraz wynagrodzenia za pracę. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, w tym m.in. publikacji pt. Czas pracy 2012 Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy, którego była autorem większości tekstów i redaktorem merytorycznym oraz współautor Meritum Ubezpieczenia Społeczne.

10 Branding placówek medycznych jak stworzyć silną markę placówki? 10 Zapoznanie z zagadnieniami tworzenia i wzmacniania wizerunku w oparciu o budowę silnej marki placówki Zapoznanie z różnorodnością działań brandingowych, adekwatnie do wielkości, potrzeb placówek medycznych i rynku, na jakim funkcjonuje Pracownicy placówek medycznych, zajmujący się marketingiem 1. Czym jest branding i jakie są rodzaje działań brandingowych 2. strategie brandingowe na miarę 3. tworzenie a wzmacnianie marki 4. tożsamość marki, jej elementy i projektowanie 5. podejmowanie decyzji w procesie rozwoju marki 6. przegląd błędów, których warto unikać Marta Chalimoniuk-Nowak specjalista ds. marketingu w branżach ochrony zdrowia oraz usług fitness&wellness (w szczególności public relations, brandingu i marketingu strategicznym); publicysta, konsultant wizerunkowy i strategiczny; współpracownik wielu redakcji biznesowych dla kadry menedżerskiej ZOZów, autorka bloga o public relations w placówkach medycznych w serwiszoz.pl; doradca klinik, przychodni, realizatorów edukacyjnych programów zdrowotnych, CSR w zakresie zdrowia, trener biznesu. Autorka i koordynatorka wielu projektów zdrowotnych (m.in. profilaktyka astmy u dzieci, ogólnopolskiej akcji Świadomi Rodzice Zdrowe Dzieci, projektu Zdrowy Pracownik czy międzynarodowego Healthy active aging, projekt WiP - polski odpowiednik Länger und gesünder leben). Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia. dr Paweł F. Nowak publicysta, doradca, naukowiec, autor ponad 60 publikacji naukowych w zakresie promocji zdrowia. Wykładał promocję zdrowia (i przedmioty pokrewne) m.in. na kierunkach zdrowie publiczne, fizjoterapia, wychowanie fizyczne. Zajmuje się też popularyzowaniem zdrowego stylu życia, publikując liczne artykuły poradnikowe na łamach m.in. miesięczników dla biegaczy, branży fitness i turystycznej oraz w magazynach biznesowych oraz eksperckie - dla trenerów i edukatorów zdrowia. Od kilku lat prowadzi szkolenia, warsztaty, konferencje dla nauczycieli i specjalistów ds. zdrowia publicznego.

11 Public relations i nowoczesne formy komunikacji w placówkach medycznych 11 Poznanie skutecznych narzędzi komunikacji i umiejętności ich doboru do potrzeb placówki Pozyskanie umiejętności w zakresie dostosowania działań wizerunkowych i brandingowych do strategii i bieżących potrzeb Rozwój umiejętności doboru najbardziej efektywnych rozwiązań Pracownicy działów administracji placówek medycznych, którzy prowadzą/ wspierają działania marketingowe bądź są decydentami zatrudniającymi zewnętrzną obsługę marketingową; administracji publicznej zajmujący się promocją i komunikacją na rzecz prowadzonych projektów i programów zdrowotnych we współpracy z ZOZ-ami Marta Chalimoniuk-Nowak specjalista ds. marketingu w branżach ochrony zdrowia oraz usług fitness&wellness (w szczególności public relations, brandingu i marketingu strategicznym); publicysta, konsultant wizerunkowy i strategiczny; współpracownik wielu redakcji biznesowych dla kadry menedżerskiej ZOZów, autorka bloga o public relations w placówkach medycznych w serwiszoz.pl; doradca klinik, przychodni, realizatorów edukacyjnych programów zdrowotnych, CSR w zakresie zdrowia, trener biznesu. Autorka i koordynatorka wielu projektów zdrowotnych (m.in. profilaktyka astmy u dzieci, ogólnopolskiej akcji Świadomi Rodzice Zdrowe Dzieci, projektu Zdrowy Pracownik czy międzynarodowego Healthy active aging, projekt WiP - polski odpowiednik Länger und gesünder leben). Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia. 1. Przegląd i zastosowanie różnego rodzaju narzędzi PR 2. Dobór najbardziej skutecznych adekwatnie do przyjętej strategii działania (od wzmacniania wizerunku placówki po działania personal branding i employer branding) 3. Jakie błędy w tworzeniu wizerunku i w komunikacji powtarzają się najczęściej? 4. Polskie case studies, dobre i złe praktyki dr Paweł F. Nowak publicysta, doradca, naukowiec, autor ponad 60 publikacji naukowych w zakresie promocji zdrowia. Wykładał promocję zdrowia (i przedmioty pokrewne) m.in. na kierunkach zdrowie publiczne, fizjoterapia, wychowanie fizyczne. Zajmuje się też popularyzowaniem zdrowego stylu życia, publikując liczne artykuły poradnikowe na łamach m.in. miesięczników dla biegaczy, branży fitness i turystycznej oraz w magazynach biznesowych oraz eksperckie - dla trenerów i edukatorów zdrowia. Od kilku lat prowadzi szkolenia, warsztaty, konferencje dla nauczycieli i specjalistów ds. zdrowia publicznego.

12 Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej 12 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej jako sposób zmniejszania ryzyka roszczeń pacjentów i NFZ Zdobycie praktycznej wiedzy, która umożliwi prowadzenie dokumentacji medycznej Pokazanie sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej, która będzie skutecznym argumentem prawnym w procesie skutecznego dochodzenia roszczeń z tytyłu nadwykonań za udzielone świadczenia Przedstawienie wszystkich praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej kto dokładnie i w jakich okolicznościach może zapoznać się z dokumentacją medyczną Pokazanie sprawdzonych i skutecznych sposobów ochrony danych osobowych, które są zgodne z najnowszymi wytycznymi GIODO Omówienie najważniejszych wyroków sądowych sądów powszechnych i administracyjnych w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej Szkolenie skierowane jest do lekarzy, kierowników oddziałów oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. 1. Źródła prawa prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej 2. Najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej 3. Prawa pacjenta w kontekście dokumentacji medycznej. Ochrona danych osobowych 4. Nadwykonania jak prowadzić dokumentację, by skutecznie dochodzić nadwykonań 5. Zmniejszenie ryzyka roszczeń pacjentów i NFZ case study na podstawie wybranego orzecznictwa Agnieszka Pietrzak, adwokat absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 roku zdała egzamin sędziowski, w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych ( Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzanie Placówką Medyczną ). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia. Dominika Kołodziejska-Koza, adwokat absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW Zarządzanie w służbie zdrowia. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia

13 Zasady kontraktowania przez NFZ 13 Warsztaty dokumentacyjne. Kryteria oceny ofert Pokazanie sposobów, które ułatwiają udział w postępowaniu konkursowym w zakresie zawierania umów z NFZ Zapoznanie z problematyką prawną w zakresie zawierania umów z NFZ na jakie zapisy warto zwrócić szczególną uwagę, by maksymalnie ułatwić sobie postępowanie Poznanie kryteriów oceny ofert dzięki nim przygotujesz ofertę spełniającą kryteria oceniania ofert przez NFZ Przedstawienie prawnych sposobów zaskarżania wyników postępowania prowadzonego przez NFZ Pokazanie sposobów dochodzenia roszczeń świadczeniodawców w stosunku do NFZ z tytułu szkody wyrządzonej naruszeniem przepisów Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie kontraktowania świadczeń z NFZ Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi oraz dla specjalistów zajmujących się problematyką przygotowywania ofert, rozliczania kontraktów z NFZ oraz sprawozdawczością wykonanych świadczeń. 1. Tryb zawierania umowy o udzielanie usług zdrowotnych źródła prawa 2. Ogłoszenie o postępowaniu co powinno zawierać, na co zwrócić uwagę podczas sporządzania oferty 3. Przygotowanie ofert zasady. Warunki ważności oferty 4. Negocjacje. Jak nie popełnić błędu? 5. Kryteria oceny ofert, czyli ile punków warta jest oferta podmiotu leczniczego i kto o tym decyduje 6. Jawność ofert. 7. Środki odwoławcze. Czy warto? Agnieszka Pietrzak, adwokat absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 roku zdała egzamin sędziowski, w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych ( Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzanie Placówką Medyczną ). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia. Dominika Kołodziejska-Koza, adwokat absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW Zarządzanie w służbie zdrowia. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

14 Kontrola realizacji umów przez NFZ 14 Przedmiot, zasady, postępowanie, sposoby zaskarżania. Jak daleko wstecz może sięgać kontrola? Jak się zachować podczas kontroli? Przedstawienie praw i obowiązków kontrolowanego podmiotu Pokazanie, jaki zakres czynności przeprowadzanych w trakcie kontroli jest zgodny z obowiązującymi przepisami Zapoznanie z praktycznymi sposobami wnoszenia środków odwoławczych w trakcie i po zakończeniu postępowania kontrolnego Omówienie najistotniejszych wyroków sądów powszechnych i administracyjnych w zakresie kontroli realizacji umów z NFZ Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. 1. Źródła prawa dotyczące zawierania umów, przeprowadzania kontroli 2. Kontrolerzy i dopuszczalne czynności kontrolne 3. Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego 4. Sprzeciw w trakcie kontroli 5. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a kontrola podmiotu leczniczego 6. Procedura odwoławcza 7. Zapowiadane zmiany w obowiązujących przepisach 8. Case study na podstawie wybranego orzecznictwa Agnieszka Pietrzak, adwokat absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 roku zdała egzamin sędziowski, w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych ( Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzanie Placówką Medyczną ). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia. Dominika Kołodziejska-Koza, adwokat absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW Zarządzanie w służbie zdrowia. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

15 Prawa lekarza i prawa pacjenta 15 Jak reagować na żądania pacjenta w zakresie udostępniania dokumentacji. Zasady uzyskiwania zgody pacjenta na świadczenie medyczne Przedstawienie wszystkich aspektów prawnych związanych z prawami lekarza, w tym uprawnień lekarza do odmowy leczenia Zapoznanie z obowiązującą wykładnią prawną w tym zakresie i możliwymi sposobami interpretacji dzięki czemu będą mieli pełny obraz sytuacji pod kątem obowiązującego prawa Omówienie zgodnych z prawem sposobów, które pozwalają uniknąć ryzyka roszczeń pacjentów Przedstawienie najnowszego orzecznictwa sądowego (sądów powszechnych i Sądu Najwyższego) w tym zakresie Poznanie sposobu działania i kompetencji Biura Praw Lekarza, Rzecznika Praw Lekarza oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Szkolenie jest skierowane głównie do lekarzy, ale również do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi i personelu podmiotu medycznego w zakresie sposobu postępowania z pacjentem w kontekście jego praw. 1. Źródła praw pacjenta i praw lekarza 2. Biuro Praw Lekarza i Rzecznik Praw Lekarza, podstawy działania, kompetencje 3. Karta Praw Lekarza 4. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, podstawy działania, kompetencje 5. Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia oraz do podejmowania decyzji co do dalszego leczenia przywilej terapeutyczny 6. Zgoda pacjenta. Sprzeciw 7. Prawo do zachowania tajemnicy 8. Skutki nieudzielenia lub nienależytego udzielania pomocy. Odpowiedzialność cywilna, zawodowa i karna lekarza 9. Źródła prawa prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej 10. Najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej i udostępnianiu dokumentacji medycznej 11. Prawa pacjenta w kontekście dokumentacji medycznej. Ochrona danych osobowych Agnieszka Pietrzak, adwokat absolwentka aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2008 roku zdała egzamin sędziowski, w tym samym roku uzyskała uprawnienia adwokata (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa pracy. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych ( Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzanie Placówką Medyczną ). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia. Dominika Kołodziejska-Koza, adwokat absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW Zarządzanie w służbie zdrowia. Prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.

16 GRATIS! Vademecum zarządzania placówką medyczną 2015 o wartości 366 zł brutto. Kontakt w sprawie organizacji szkoleń Akademia Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, Warszawa

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015

Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015 Oferta szkolen LUTY 2015 - - CZERWIEC 2015 Oferta szkolen luty 2015 - - czerwiec 2015 Szanowni Państwo, w 1994 roku, kiedy Krajowa Szkoła Administracji Publicznej wprowadziła do swojej oferty kształcenie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu.

Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Przed nami nowy sezon szkoleń Jesień 2014. Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej aktualna stąd nowe pozycje i propozycje w katalogu. Rozpoczęliśmy również współpracę z Polską Grupą Promocyjną,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 2 / 2014 IMPULS DLA BIZNESU Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala Outsourcing usług medycznych Podatek od nieruchomości w lecznictwie Ubezpieczenia szpitali Czas

Bardziej szczegółowo

Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c.

Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c. Szanowni Państwo, Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c. Centrum zostało założone w celu

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności leczniczej

Prowadzenie działalności leczniczej pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Informacja w zasięgu ręki. Finanse w globalnej sieci. Dobry program to podstawa. Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim

Informacja w zasięgu ręki. Finanse w globalnej sieci. Dobry program to podstawa. Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 3 wrzesień 2012 Informacja w zasięgu ręki Finanse w globalnej sieci Dobry program to podstawa Aktualne oferty szkoleń i doradztwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo