I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N S T R U K C J A O B S Ł U G I"

Transkrypt

1 nr kat. wyposażenia nr kat. instrukcji: PL I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Urząd Patentowy: P Patent Międzynarodowy: CT/PL94/00006 W K Ł A D K A C Y T O D O W I R N I K Ó W : , Przeczytaj zanim uruchomisz! MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy, ul. Boremlowska 46, Warszawa tel (serwis), fax

2 OZNACZENIA UWAGA! Ryzyko urazu. Niniejsza instrukcja została przygotowana ze szczególną troską. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma MPW MED. INSTRUMENTS może wprowadzad w instrukcji ulepszenia oraz zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji lub udoskonaleo urządzeo. Zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach instrukcji obsługi. 2

3 Spis-treści 1. ZASTOSOWANIE ZALETY WKŁADKI PARAMETRY PRACY WYKAZ WYPOSAŻENIA WKŁADKI CYTO (NR KAT ) SKŁAD WKŁADKI CYTO KOMPLETNEJ ZASADA DZIAŁANIA PRZYGOTOWANIE WKŁADKI Z FILTROWANIEM NADSĄCZU PRZEZ BIBUŁĘ / Z UTRATĄ NADSĄCZU / PRZYGOTOWANIE WKŁADKI Z ODZYSKIWANIEM NADSĄCZU POSTĘPOWANIE PO WIROWANIU Z UTRATĄ NADSĄCZU POSTĘPOWANIE PO WIROWANIU Z ODZYSKIEM NADSĄCZA CZYSZCZENIE WKŁADKI CYTO DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA WALIDACJA PROCESU CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI DANE PRODUCENTA INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE 8 3

4 1. Zastosowanie. Wkładka CYTO jest wkładką niejałową przeznaczoną do wirowania w wirnikach cytologicznych i stosowanych w wirówkach MPW-350/R/RH, MPW 351/R/RH, MPW 352/R/RH i MPW 223c. Przeznaczona jest do diagnostyki in vitro (IVD); służy do odwirowania naturalnych płynów biologicznych, zawiesin w roztworach izotonicznych w celu uzyskania osadów i nadsączy. Wkładka wchodząca w zestaw wirnika jest niezbędna w medycynie i weterynarii jak również może być stosowana w przemyśle spożywczym i technice. 2. Zalety wkładki. szybkie osadzanie komórek na szkiełku mikroskopowym metodą wirowania z przenikaniem nadsączu do bibuły filtracyjnej, możliwość odzyskiwania nadsączu po osadzeniu komórek na szkiełku mikroskopowym przez automatyczne zlewanie do probówki, zabezpieczenie płynu przed wydostaniem się do komory wirowania (uniknięcie aerozolowania), zastosowane wkładki jako sprzęt jednorazowego użytku niejałowy pozwalają na unikanie infekcji, skażenia personelu czy środowiska, 3. Parametry pracy. prędkość obrotowa rpm. max. przyspieszenie 750 x g max. pojemność wkładki cyto 2 ml średnica pola osadzania komórek na szkiełku mikroskopowym 8,7 mm. 4. Wykaz wyposażenia wkładki CYTO (nr kat ). W zależności od potrzeb można zamówić niżej wymienione wyposażenie: Nr katalogowy Specyfikacja Ilość sztuk w komplecie Probówka zlewowa 2,2 ml z pokrywką Szkiełko mikroskopowe podstawowe Bibuła filtracyjna 9,5 mm 100 lub Bibuła filtracyjna 12,5 mm Skład wkładki CYTO kompletnej Rys. nr 1. 4

5 W skład wkładki kompletnej wchodzą: podstawka zbiorniczek (PP) (1), szkiełko mikroskopowe podstawowe (2), bibuła filtracyjna (3), wkładka CYTO (PS) (4), uszczelka 8,7 mm (60mm 2 ) (Silikon) (5), korek (PE) (6), korek (PE) (7), probówka zlewowa (PP) (8). 6. Zasada działania. Wkładki CYTO są dostosowane do użycia w zawieszkach wirników i W trakcie wirowania, wkładki zmieniają położenie na horyzontalne, przy równoczesnym zablokowaniu tego położenia urządzeniami zatrzaskowymi znajdującymi się na ramionach wirnika w celu ewentualnego zlewania nadsączu. Pod wpływem siły odśrodkowej elementy morfotyczne (osad komórkowy) oddzielają się od zawiesiny i osadzają się na szkiełku mikroskopowym. Bezkomórkowy nadsącz w zależności od stosowanej metody jest wchłaniany przez bibułę filtracyjną lub zlewany do probówki zlewowej po zakończonym wirowaniu. Osad komórek CYTO Nadsącz SUPERNATANT ` Rys. nr 2. Wkładka po zakończonym osadzaniu elementów morfotycznych na szkiełku podstawowym wirowaniem z odzyskaniem nadsączu. 7. Przygotowanie wkładki z filtrowaniem nadsączu przez bibułę / z utratą nadsączu /. Przygotowane, opisane szkiełko mikroskopowe podstawowe włożyć do podstawki-zbiorniczka. W celu uzyskania lepszej przyczepności komórek do szkiełek zaleca się nawarstwić je poli-l-lizyną firmy Sigma - Chemical. Nałożyć na szkiełko bibułę filtracyjną z otworem 9,5. Założyć na wkładkę cyto korki. Kompletną wkładkę cyto nałożyć na podstawkę-zbiorniczek i zapiąć symetrycznie zapinki na zaczepy. Przygotowaną próbkę płynu nalać do centralnego cylindra wkładki cyto i zamknąć korkiem. Maksymalna ilość płynu, jaką może być napełniona wkładka to 2 ml. Objętość ta zaznaczona jest kreską. Rys. nr 3. 5

6 8. Przygotowanie wkładki z odzyskiwaniem nadsączu. Przygotowane i opisane szkiełko mikroskopowe podstawowe włożyć do podstawki-zbiorniczka. Nałożyć na szkiełko bibułę filtracyjną z otworem 12,5. Założyć na wkładkę cyto korek i probówkę zlewową. Kompletną wkładkę nałożyć na podstawkę-zbiorniczek zapiąć symetrycznie zapinki na zaczepy. Wlać badany płyn biologiczny, zawiesinę do centralnego cylindra wkładki cyto i zamknąć korkiem (maks. 2 ml). ŚREDNICA OTWORÓW W BIBULE FILTRACYJNEJ Wirowanie z utratą nadsączu do bibuły filtracyjnej z odzyskiwaniem nadsączu do probówki zlewowej Uszczelka 8,7mm 9,5mm 12,5mm Rys. nr Postępowanie po wirowaniu z utratą nadsączu. Wyjąć wkładkę z zawieszki wirnika (9) w pozycji poziomej. Nie należy wkładki przechylać, z uwagi na możliwość wylania się ewentualnego nadsączu z podstawki - zbiorniczka, który nie został wchłonięty przez bibułę filtracyjną. 9 Rys. nr 5. Położyć wkładkę na bibule jednostronnie foliowanej i otworzyć przez odchylenie zapinek z zaczepów. Wyjąć szkiełko mikroskopowe przez odchylenie wkładki cyto pod kątem 45. Zdjąć szczypcami bibułę filtracyjną. Badany osad dosuszyć, utrwalić w 96% alkoholu etylowym, a następnie barwić wybraną techniką. 6

7 10. Postępowanie po wirowaniu z odzyskiem nadsącza. Wyjąć wkładkę cyto z zablokowanej zawieszki wirnika w pozycji wirowania utrzymując pochylenie probówki zlewowej ku dołowi. Łagodnym ruchem skrętnym zdejmujemy probówkę zlewową z nadsączem i zamykamy ją korkiem. Wkładkę postawić na bibule jednostronnie foliowanej, rozpiąć zapinki z zaczepów. Zdjąć tylko wkładkę cyto podnosząc ją do góry, a na szkiełko z bibułą nakładamy drugą bibułę filtracyjną z otworem 12,5 mm starając się nie poruszyć pozostałą kroplę preparatu z osadem. Nałożyć wkładkę cyto i zapiąć zapinki, a następnie wtórnie wirować przez 3 min. z założonymi poprzednio obrotami w celu wysuszenia preparatu. Po wirowaniu wyjąć wkładkę z zawieszki, postawić na bibule jednostronnie foliowanej i otworzyć wkładkę przez odchylenie zapinek z zaczepów. Wyjąć szkiełko mikroskopowe przez odchylenie wkładki pod kątem 45. Zdjąć szczypcami bibuły filtracyjne. Badany osad dosuszyć, utrwalić w 96% alkoholu etylowym, a następnie barwić wybraną techniką. Rys. nr Czyszczenie wkładki CYTO. W zależności od potrzeb wkładkę można używać wielokrotnie aż do zniszczenia. Zużyte elementy wkładki należy usunąć do worka sanitarnego. Przed każdorazowym użyciem wkładki należy ją wyczyścić a następnie wysuszyć delikatną tkaniną lub w suszarce komorowej w temperaturze około 50 C. 12. Dezynfekcja i sterylizacja W razie potrzeby wkładkę należy poddać dezynfekcji. Można stosować wszystkie standardowe środki odkażające. Części wkładki wykonane są z różnych materiałów, należy uwzględnić ich różnorodność. Przy sterylizacji za pomocą pary należy rozważyć odporność na temperaturę poszczególnych materiałów. Dezynfekcję wykonuje się środkami odkażającymi stosowanymi powszechnie w Służbie Zdrowia, np. Aerodesin-2000, Lysoformin 3000, Melseptol, Melsept SF, Sanepidex, Cutasept F. 13. Walidacja procesu czyszczenia i dezynfekcji. Walidację procesu mycia i dezynfekcji wkładek należy wykonywać zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami obowiązującymi w danej jednostce badań laboratoryjnych. 7

8 14. Dane producenta MPW MED. INSTRUMENTS sprzedaż Spółdzielnia Pracy serwis fax ul. Boremlowska Warszawa E W PL/CA nr rejestracyjny nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nr identyfikacyjny wytwórcy nadany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 15. Informacja o dystrybutorze DYSTRYBUTOR: 8

9 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Produkt Klasyfikacja produktu zgodna z dyrektywą 98/79/WE Wkładka CYTO do wirnika cytologicznego Nieklasyfikowany do listy A i B i nieprzeznaczony do samotestowania Oceny zgodności dokonano wg ust.1-5 zał. nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U.2011 nr 16 poz. 75). Wkładka spełnia wymagania określone w zał. nr 1 do ww. rozporządzenia. Produkt jest zgodny z: dyrektywą 98/79/WE (IVD), w tym z wymaganiami norm zharmonizowanych: PN-EN ISO 13485:2012 PN-EN ISO :2011 PN-EN ISO 13485:2012/AC: PN-EN :2011 PN-EN 13612:2006 PN-EN :2005 PN-EN ISO 14971:2012 PN-EN ISO 62366:2008 normą PN-EN ISO :2012 MPW MED. INSTRUMENTS SPÓŁDZIELNIA PRACY Warszawa, ul. Boremlowska 46 Polityka jakości zgodna z ISO 9001:2008 Instytucja certyfikująca Warszawa, nr

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dziennik Ustaw Nr 19 1350 Poz. 99 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY ZGŁOSZEŃ I POWIADOMIEŃ

ZASADY WYPEŁNIANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY ZGŁOSZEŃ I POWIADOMIEŃ ZASADY WYPEŁNIANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY ZGŁOSZEŃ I POWIADOMIEŃ dotyczących wyrobów, wg ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679) Niezbędne oprogramowanie Jeśli czytacie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP. Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-30/15 Warszawa, 12 czerwca 2015 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR)

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR) INSTRUKCJA MONTAŻU I EKPLOATACJI (DTR) wydanie I/2014 Typoszereg kotłów wodnych c.o. SEKO o mocy cieplnej 7.5-29 kw Uwaga: przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji kotła użytkownik powinien zapoznać

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010. Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010. Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8465/2010 Zamki wpuszczane bębenkowe wielopunktowe DELTA z zabezpieczeniem przed włamaniem klasy 6 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze ZELMER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl

Odkurzacze ZELMER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Odkurzacze ZELMER Instrukcja dotyczy typu odkurzacza zaznaczonego znakiem ü w kratce powyżej. Należy stosować się do informacji ogólnych oraz dotyczących zaznaczonego typu. ZELMER

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Skraplanie: przekazywanie ciepła i zmniejszanie się objętości Para wodna 134 C Objętość ok. 1000 ml ok. 1 ml Wyrób do sterylizacji (np. narzędzia chirurgiczne) < 134 C

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja BAREV-H15-D/08.01/Be BA-REV-R-PL/10.07/Be Revo Pneumatyczny Pneumatik napęd obrotowy, Schwenkantrieb seria R dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15 Installation, Bedienung und

Bardziej szczegółowo

ST-1. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca:

ST-1. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca: ST-1 Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dotycząca: wymiany okien i remont dwóch balkonów z elewacji południowej budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 maja 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 sierpnia 2010 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie filtrowentylacyjne

Urządzenie filtrowentylacyjne 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne STRONG-1000-N 18.06.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) B.12.00.00 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) 1 WSKAZÓWKI METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

MERLIN CLA System. Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060

MERLIN CLA System. Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 MERLIN CLA System Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 2 Wstęp Volk Optical Inc., lider w optyce asferycznej ma przyjemność przekazać

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Alicja Szewczyk przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

Szanowni Państwo, Alicja Szewczyk przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii Zalecenia Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa i konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Szanowni Państwo, Przekazana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI

Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem i środowiskowe Informator Opracował: Janusz TUSZYŃSKI Wydanie 4 Aktualizacja rozdziału 1 31 października 2010 r. Następna aktualizacja rozdziału 1 31 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo