BIULETYN Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN Informacyjny"

Transkrypt

1 ROK 2010, NUMER 6 PAŹDZIERNIK 2010 BIULETYN Informacyjny Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Ważne tematy: W tych dniach zakończono I etap zadania Dostosowania budynków SP ZOZ do wymogów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej określonych przepisami prawa. (czytaj str. 6) W dniu 15 września 2010r. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ogłosił rozpoczęcie procedury postępowań konkursowych na rok 2011 i lata kolejne. (czytaj str. 7) W ostatnim czasie Pracownia Mammografii Zakładu Radiologii została wyposażona w nowy aparat mammografi czny LORAD M-IV. W tym numerze: (czytaj str. 7) Nowy Oddział Chorób Płuc 2 Certyfikat ISO 9001: Święto Patrona Służby Zdrowia 3 Wręczenie medali 625-lecia Brzeska Zdążyć przed grypą 5 SAP - System Alarmowania Pożarowego Nowy aparat mammograficzny 7 Kontraktowanie Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki Nowy Oddział Chorób Płuc otwarty Brzeski SPZOZ zaprezentował nowy oddział pulmonologiczny. W budynku byłej pralni, w efekcie przeprowadzonych prac adaptacyjnych zlokalizowano Odział Chorób Płuc. Dla pacjentów z chorobami układu oddechowego przygotowano obszerne sale, wygodne sanitariaty, gabinety zabiegowe, pracownie bronchoskopii i spiromet r i i. P r a c e a d a p t a c y j n o - modernizacyjne w tym obiekcie rozpoczęto w 2009r., całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ok. 2 mln zł. Inwestycja była realizowana z udziałem dotacji Powiatu Brzeskiego. W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, między innymi parlamentarzyści: senator Maciej Klima, posłowie Edward Czesak, Jan Musiał i Józef Rojek, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pani Barbara Bulanowska, starosta brzeski Ryszard Ożóg, burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Po uroczystym przecięciu wstęgi poświęcenia obiektu dokonał ks. Władysław Pasiut. (więcej na str. 2) Certyfikat ISO 9001:2009 W dniach sierpnia odbył się audit recertyfikujący w SP ZOZ w Brzesku przeprowadzony przez Centrum Badań Certyfikacji Systemów. Zespół pod przewodnictwem p. Dariusza Kozłowskiego auditował System Zarządzania Jakością pod względem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.Ogólna ocena systemu wykazała jego prawidłowe funkcjonowanie i udokumentowanie. Efektywność utrzymania i wdrożenia systemu funkcjonującego w naszej placówce od 2007r. oceniono na poziomie bardzo dobrym. Wszystkie wyznaczone obszary działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zostały zauditowane zgodnie z planem auditu. (więcej na str. 3)

2 Str. 2 BIULETYN INFORMACYJNY Ciąg dalszy ze strony 1... W okolicznościowym wystąpieniu Dyrektor SPZOZ mgr Józefa Szczurek - Żelazko podkreśliła, że oddział dysponuje wysoko wykwalifikowana kadrą medyczną zarówno lekarską jak pielęgniarską. Lokalizacja oddziału pulmonologii w kompleksie szpitala ma również inne niebagatelne znaczenie, a mianowicie zapewnia bliskość do dostępnej na pozostałych oddziałach aparatury diagnostycznej, możliwość szybkiej konsultacji ze specjalistami z pozostałych oddziałów. Nastąpiła zdecydowana poprawa warunków pracy personelu, zwiększył się komfort pobytu pacjentów. Poprzez koncentrację działalności szpitala w jednym miejscu udaje nam się obniżyć koszty jego funkcjonowania. Dwa lata temu kiedy pojawił się projekt przeniesienia ze starego szpitala naszych oddziałów tj. OPCH i Pulmonologii wiele osób wątpiło w celowość i sens tych działań, jak również Nowy Oddział Chorób Płuc otwarty wątpiono w rychłą modernizacje pomieszczeń pod potrzeby Oddziału pulmonologicznego. Te projekty stały się faktem, powstał PPZOL, świetnie wyposażony, oraz Pulmonologia funkcjonuje w nieporównywalnie lepszych warunkach. To świadczy o determinacji i konsekwencji w realizacji wytyczonych celów. I tą drogą zamierzamy iść dalej aby nasz szpital rozwijał się w takim jak dotychczas tempie, gwarantując społeczeństwu usługi o wysokim poziomie, pracownikom dobre warunki pracy. Uroczystość była też okazją do odebrania przez dyrekcję szpitala certyfikatu jakości ISO na kolejny trzyletni okres certyfikacji. Ostatnim akcentem uroczystości było wręczenie medali 625- lecia Brzeska zasłużonym pracownikom służby zdrowia przez burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę. (red.)

3 ROK 2010, NUMER 6 Str. 3 Ciąg dalszy ze strony 1... Certyfikat ISO 9001:2009 W trakcie spotkania otwierającego Pani Dyrektor Józefa Szczurek- Żelazko przedstawiła zmiany jakie zostały dokonane od drugiego auditu nadzoru, omówiono również strategię rozwoju na najbliższe lata oraz przedstawiono uaktualnioną Politykę Jakości. System Zarządzania Jakością wraz ze stworzonymi procedurami opisuje wewnętrzne procesy z uwzględnieniem wymagań normy PN- EN ISO 9001: 2009, obejmuje całość działalności SP ZOZ i został opisany w Księdze Jakości (wydanie II z dn. 27 lipca 2010r.) W wyniku przeprowadzonego auditu nie stwierdzono niezgodności w funkcjonującym Systemie Zarządzania Jakością. Pozytywnie oceniono podejmowane działania korygujące i zapobiegawcze. Raport z auditu zakończono wnioskiem o przyznanie certyfikatu w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnego w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej wraz z diagnostyką. Uroczyste wręczenie certyfikatu miało miejsce w dn r. Pełnomocnik ds. ZSZJ Ewa Podłęcka 18 X 2010 Święto Patrona Służby Zdrowia Św. Łukasza Z zawodu był lekarzem. Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Świadczy o tym piękny język grecki, kronikarska dokładność informacji i umiejętność zdobywania źródeł. Święty Łukasz pozostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości. Dante określił Świętego Łukasza,, historykiem łagodności Chrystusowej. Nie wiemy gdzie znajduje się jego grób. Przyznają się do posiadania jego relikwii Efez, Beocja, Wenecja i Padwa. Kościół katolicki od szeregu lat łączy dzień Świętego Łukasza z pamięcią o lekarzach i o całej Służbie Zdrowia, a więc o tych, którzy dbają o zdrowie i życie innych. Co roku pracownicy tutejszego zakładu uroczyście obchodzą swoje święto. Od naszych pacjentów otrzymujemy ciepłe słowa i serdeczne życzenia. Ponownie i w tym roku dzień ten był obchodzony uroczyściebowiem w tym dniu dokonano otwarcia i poświęcenia nowego Oddziału Chorób Płuc. Burmistrz Miasta Brzeska odznaczył dwudziestu trzech pracowników medalem z okazji 625- lecia Miasta Brzeska. Uroczystości te poprzedziła uroczysta msza św. odprawiona w kaplicy szpitalnej w intencji pracowników służby zdrowia od KM NSZZ Solidarność. Emilia Zydroń Podziękowania złożyli Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni składają serdeczne podziękowania Dyrekcji i Pracownikom Szpitala Powiatowego ZOZ w Brzesku za umożliwienie uczniom odbycia jednodniowych praktyk w ramach ogólnopolskiego programu Dzień przedsiębiorczości. Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku składa serdeczne podziękowania ratownikom medycznym: Łukaszowi Pajorowi i Pawłowi Machała za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy oraz przekazanie nieodpłatne materiałów szkoleniowych. Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku składa podziękowania za pomoc w zorganizowaniu szkolenia dla młodzieży szkolnej na temat Mój pierwszy ginekolog, w ramach którego lek. Wieńczysław Kamiński przeprowadził wykład z zakresu higieny i promocji zdrowia.

4 Str. 4 BIULETYN INFORMACYJNY W dniu , w uznaniu zasług oraz wzorową, pełną poświęcenia służbę, Burmistrz Miasta Brzeska, Grzegorz Wawryka wyróżnił medalami okolicznościowymi, z okazji 625-Lecia Miasta Brzeska, aktualnie pracujących oraz byłych pracowników SPZOZ w Brzesku. Poniżej prezentujemy ich: Ewa Adamczyk Pracownik z wieloletnim stażem Oddz. Wewnętrznego. Zdobywczyni pierwszego miejsca w konkursie Pielęgniarka Roku 2009 Regionu Małopolskiego. Halina Brzęk Posiada 35-letni staż w brzeskiej służbie zdrowia. Obecnie pełni funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddz. Chorób Wewnętrznych i Odcinka Intensywnego Nadzoru Medycznego. Ewa Chmielarz W SP ZOZ w Brzesku zatrudniona od ponad 13 lat. Aktualnie na stanowisku Położnej Oddziałowej Oddz. Ginekologiczno-Położniczego. Jest Radną Gminy Brzesko trwającej kadencji. Elżbieta Cieśla Zatrudniona w brzeskiej służbie zdrowia od ponad 30 lat. Aktualnie pełni funkcję Pielęgniarki Oddziałowej w Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Lek. Józef Janusz Emerytowany pracownik brzeskiej służbie zdrowia, przepracował 39 lat. Początkowo w Oddziale Dziecięcym, a następnie na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gnojniku. Lek. Piotr Kalicki Długoletni pracownik SP ZOZ, pionier brzeskiej pediatrii. Przez około 40-stu lat pełnił funkcję Ordynatora Oddz. Dziecięcego. Był równocześnie Inspektorem ds. Pediatrii. Julia Kilian Emerytowana pielęgniarka o 35 letnim stażu: na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki, a następnie na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego. Lek Stanisław Kumelowski Emerytowany lekarz, Kierownik Poradni Chirurgicznej, Ordynator Oddz. Chirurgicznego oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego w Brzesku. lek. Krzysztof Mączka Długoletni pracownik brzeskiej służby zdrowia. Pracował jako Kierownik Działu Pomocy Doraźnej, Kierownik Poradni Wręczenie medali 625-lecia Brzeska Pulmonologicznej dla Dzieci, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, p.o Dyrektora SP ZOZ Brzesko, aktualnie Kierownik Przychodni Specjalistycznych. Irena Mitko Pielęgniarka o 40-letnim stażu w Szpitalu w Brzesku, w tym ponad 20 lat pracowała w Oddz. Chirurgicznym. Lek. Jan Nowicki Emerytowany pracownik służby zdrowia, Kierownik Wydziału Zdrowia Urzędu Powiatowego w Brzesku. Przez wiele lat kierował Poradnia Laryngologiczną o r a z D z i a ł e m M e t o d y c z n o - Organizacyjnym. Lek. Zdzisław Opach Posiada blisko 30-letni staż pracy w Zespole w Brzesku w Oddziale Chirurgii, w którym pełnił funkcję Zastępcy Ordynatora, a obecnie jest Ordynatorem Oddz. Chirurgii Ogólnej z Pododd z i a ł e m C h i r u r g i i U r a z o w o - Ortopedycznej. lek. Barbara Palczewska- Samson Długoletni, pełny zaangażowania zawodowo pracownik SP ZOZ Brzeskogłówne w lecznictwie podstawowym jako lekarz pierwszego kontaktu. Anna Perkowska Długoletni pracownik naszego Zespołuzatrudniona na stanowisku położnej. Jest współzałożycielką i prekursorką działającej na terenie szpitala Szkoły Rodzenia. Jest pierwszą i wieloletnią Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ. Lek. Cecylia Puła Długoletni pracownik SP ZOZ. Pracowała w Oddz. Chorób Wewnętrznych, a aktualnie jest Kierownikiem Przychodni Rejonowej Poradni Ogólnej. Lek. Krzysztof Rembiasz W SP ZOZ w Brzesku pracuje od ponad 28 lat. Pełnił wiele funkcji kierowniczych: w tym Kierownika Pracowni Endoskopii i USG, następnie Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej. Aktualnie pracuje w Oddz. Chirurgii Ogólnej oraz na stanowisku Kierownika Poradni Chirurgicznej. Lek. Zygmunt Rojek Posiada ponad 46 letni staż pracy w służbie zdrowia na stanowisku lekarza medycyny. Przez wiele lat pracował jako lekarz Przychodni Rejonowej w Brzesku oraz Kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Uszwi. W Ośrodku Zdrowia w Uszwi pracuje do nadal. Lek. dr n. med. Andrzej Skórzyński Posiada ponad 45 letni staż pracy. Emerytowany Ordynator Oddz. Chirurgii Ogólnej. Jest twórcą, przez wiele lat również prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Chirurgii w Brzesku. Lek. Adelina Skupiewska W SP ZOZ w Brzesku Pracuje od ponad 23 lat. Pracowała w Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, aktualnie na stanowisku Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Zespołami Ratownictwa Medycznego. Dyrektor SP ZOZ w Brzesku mgr Józefa Szczurek-Żelazko Z wnioskiem wystąpiły Organizacje Związkowe, działające w SP ZOZ w Brzesku. W uzasadnieniu podały: Uważamy, iż Jej wkład pracy na rzecz społeczności lokalnej i powiatowej jest szczególny. W okresie pełnienia swojej funkcji, dbając o zakład o specyficznym, społecznym charakterze udowodniła, iż można równocześnie być dobrym gospodarzem i człowiekiem. Krystyna Szydłowska W brzeskiej służbie zdrowia pracowała od 1966 roku, jako pierwsza higienistka w Brzesku. Pełniła funkcję starszej higienistki nadzorującej pracę w higienie szkolnej i przedszkolnej na terenie całego powiatu brzeskiego. Helena Wąsik Emerytowana pielęgniarka, w Zespole przepracowała ponad 35 lat kolejno: w GOZ w Czchowie, jako Piel. Oddziałowa II Oddz. Chorób Wewnętrznych w Czchowie oraz na stanowisku Piel. Oddziałowej Oddz. Chorób Wewnętrznych i OINM w Brzesku.

5 ROK 2010, NUMER 6 Str. 5 Zdążyć przed grypą Wirus grypy należy do wirusów osłonkowych i jest czynnikiem etiologicznym wywołującym grypę i choroby grypopodobne. Typ A grypy wywołuje pandemie i sezonowe zachorowania na grypę, które bardzo często kończą się ciężkimi zachorowaniami doprowadzającymi do zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Wykryty po raz pierwszy w kwietniu ubiegłego roku przez CDC w Kaliforni, wirus AH1N1v zawiera geny wirusa świń, ptaków i ludzi. Wirus rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Po dwóch tygodniach odnotowano pierwsze zachorowania w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a następnie w kolejnych krajach UE. Do zakażenia doszło u osób, które nie miały kontaktu ze zwierzętami. 11 czerwca 2009 roku Światowa Organizacja Zdrowia WHO ogłasza pandemię grypy, gdyż zachorowania na grypę obejmują wówczas 70 krajów na całym świecie. W rezultacie pandemia objęła swoim zasięgiem ponad 200 krajów. Pierwsze zachorowania w Polsce odnotowano w maju 2009 roku, a epidemiczny wzrost zachorowań nastąpił na początku listopada. Łącznie od do zanotowano w Polsce zachorowań. Hospitalizowano 10 tyś. pacjentów. 180 osób zmarło. Miniony sezon pandemiczny nie był jedynym na przestrzeni ostatnich stu lat. Pierwsza pandemia grypy (zarazem największa) miała miejsce w tzw. hiszpanka, która spowodowała mln zgonów, a zachorowało ok. 500 milionów populacji. Następne: grypa azjatycka zgonów; grypa Hong-Kong zgonów. Epidemiolodzy uważają wirus z 1919 i 2009 r.za bardzo podobny. Przenoszenie wirusa następuję bardzo szybko gdyż występuje migracja ludności na wszystkie kontynenty świata, a wielkość wirusa nie przekracza 0,08-0,2 µm. Grupa ryzyka obejmuje osoby młode (1-24 r.ż.), z przewlekłymi chorobami układu krążenia, układu oddechowego, chorobami metabolicznymi, osoby otyłe, kobiety w ciąży. Ze względu na odporność swoistą osoby 60- letnie potencjalnie są mniej narażone na zakażenie, ale występuje u nich większe ryzyko zgonu, gdyż posiadają więcej czynników obciążających. Większość zgonów nastąpiła u osób z grup ryzyka i leczących się na choroby podstawowe. Grypa objawia się nagłym wystąpieniem choroby, kaszlem, gorączką, osłabieniem, bólem mięśni, stawów, głowy. Zgłoszenie do lekarza powinno nastąpić gdy wystąpią trudności w oddychaniu, bóle w klatce piersiowej, nagłe zawroty głowy, zaburzenia świadomości, spłycony oddech. Zapobiegając zachorowaniom możemy zastosować środki farmakologiczne (szczepienia i leki antywirusowe) oraz środki niefarmakologiczne (izolacja, kwarantanna -pozostawanie w domu, stosowanie masek ochronnych przez osoby zakażone wirusem, mycie rąk mydłem ok. 20 sek. gdy używało się chusteczek higienicznych, po kichaniu, kaszleniu kiedy dotykało się ust lub nosa, unikanie dotykania oczu, ust i nosaniebezpieczeństwo przeniesienia wirusa na przedmioty, używanie chusteczek jednorazowego użytku, wietrzenie pomieszczeń, unikanie bliskiego kontaktu z innymi (duże skupiska), kichanie w tzw. łokieć. W SP ZOZ w Brzesku grypa jest rozpoznawana za pomocą dwóch testów: łóżkowy i PCR, a decyzję o wdrożonym leczeniu Oseltamiwirem zawsze podejmuje lekarz bez względu na wynik testu. Ponadto podczas zachorowania na grypę pandemiczną podajemy ibuprofen lub/i paracetamol. Nie można choremu podawać kwasu acetylosalicylowego! Zapobieganie zakażeniom osiągamy przez zastosowanie szczepień ochronnych. W tym roku szczepionki zawierają 2 typy wirusa grypy sezonowej i jeden genom wirusa grypy pandemicznej. Po zaszczepieniu odporność uzyskiwana jest po ok. 2 tyg. Przeciwwskazaniami do szczepień jest m.in. reakcja alergiczna podczas wcześniejszego szczepienia, uczulenie na białko jaja kurzego, przebyty Zespół Guillain Barré, I trymestr ciąży, ostra infekcja z gorączką. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, Dyrekcja SP ZOZ podjęła decyzję o przeprowadzeniu szczepień wśród pracowników stanowiących grupę ryzyka. Akcją objęte są wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć uodpornienia i szczepienie szczepionką Vaxigrip odbywa się w gabinecie zabiegowym POZ. Danuta Pabian Pielęgniarka epidemiologiczna SP ZOZ w Brzesku

6 Str. 6 BIULETYN INFORMACYJNY SAP - System Alarmowania Pożarowego w brzeskim szpitalu już działa Czujka dymu typu DOR-4046 Jedna z lokalizacji czujek dymu Centrala sygnalizacji pożarowej Ręczny ostrzegacz pożarowy, przycisk uruchamiający klapy oddymiające W tych dniach zakończono I etap zadania Dostosowania budynków SP ZOZ do wymogów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej określonych przepisami prawa. Prace objęły wschodnie skrzydło budynku szpitala (tzw. segment A1) oraz budynek Kuchni z nowopowstałym Oddziałem Chorób Płuc. Na przełomie roku rozpocznie się II etap prac, tj. zachodnie skrzydło budynku (segment A2). Całe zadanie, ze względu na łączny koszt prawie 2,8 mln. zł., rozłożone jest na 3 lata. W efekcie wykonanych prac w obiekcie szpitalnym pojawiły się nowe urządzenia i elementy wyposażenia technicznego. Świadomość ich obecności i przeznaczenia jest niezbędna dla prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia pożarowego, dlatego też zamierzamy je opisać w kilku słowach. Podstawowym elementem Systemu Alarmowania Pożarowego (SAP) są czujki. Jest ich najwięcej, widoczne są na suficie w prawie każdym pomieszczeniu. Czujki typu DOR-4046 wykrywają dym widzialny, który powstaje w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Z kolei czujki DOR-4056 działają na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez cząstki aerozolu w komorze pomiarowej, niedostępnej dla światła zewnętrznego. Znajdujący się w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania - fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez nadajnik - diodę elektroluminescencyjną dopóty, dopóki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające to promieniowanie, kierując je na odbiornik. Czujki są na tyle czułe, że nawet dym z papierosa może spowodować uruchomienie się alarmu przeciwpożarowego. Alarm z czujek przekazywany jest do centralki, która zlokalizowana jest w pomieszczeniu Portierni- Centrali telefonicznej. Na wyświetlaczu centralki pojawia się numer pokoju (czujki) oraz opis stopnia zagrożenia. Słychać ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Po sprawdzeniu przez pracownika przyczyny alarmu pożarowego można alarm odwołać. W określonych sytuacjach dokonuje się wezwania Straży Pożarnej i wszczyna działania ratunkowe zgodnie z Instrukcją ppoż. Na klatkach schodowych znajdują się klapy oddymiające, które mogą się otworzyć w sytuacji zagrożenia, aby oczyścić drogę ewakuacyjną. Przy schodach również są przyciski ręcznego alarmowania pożarowego. Na korytarzach szpitalnych pojawiły się drzwi ognioodporne. Najczęściej otwarte, uchwycone przez tzw. samozamykacz. W momencie wystąpienia pożaru automatycznie oddzielają strefę zagrożoną od strefy bezpiecznej, co umożliwia ewakuację i opóźnia rozprzestrzenianie się pożaru. Wszystkie te zmiany służą jednemu, bezpieczeństwu pacjentów i personelu w obiektach Brzeskiego SP ZOZ-u. (red.) Drzwi przeciwpożarowe wejściowe Drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne Drzwi przeciwpożarowe oddzielające strefę zagrożoną od strefy bezpiecznej

7 ROK 2010, NUMER 6 Str. 7 W ostatnim czasie Pracownia Mammografii Zakładu Radiologii została wyposażona w nowy aparat m a m m o g r a f i c z n y LORAD M-IV. LORAD M-IV to najnowszej generacji analogowy aparat mammograficzny w którym znalazły zastosowanie najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne. Procedura wykonania badania jest w nim maksymalnie zautomatyzowana (automatyczny dobór wartości ekspozycji, automatyczna wywoływarka do zdjęć) w celu wyeliminowania błędu ludzkiego. Mammografia jest badaniem niezwykle istotnym w wykrywaniu raka sutka najczęstszego nowotworu złośliwego u kobiet. Jak większość badań ma ona Nowy aparat mammograficzny ograniczoną czułość i swoistość inaczej mówiąc obarczona jest pewnym błędem, na który oprócz czynnika subiektywnego istotny wpływ ma niedoskonałość aparatury. Dlatego też zakup tak wysokiej klasy mammografu jest dużym krokiem w kierunku zwiększenia wykrywalności raka sutka we wczesnej fazie, kiedy jest jeszcze wyleczalny. Należy tu wspomnieć, że wcześniej Pracownia Mammografii została zmodernizowana tak, by pomieszczenie sprawiało przyjazne, estetyczne wrażenie i dawało pacjentkom poczucie bezpieczeństwa. Pracownia jest objęta Systemem Kontroli Jakości. Jest to szereg okresowych testów opracowanych przez wiodące w dziedzinie mammografii ośrodki w kraju. Kontrolują one jakość sprzętu i stabilność procesu obróbki chemicznej błon rtg. Dzięki temu pacjentki otrzymują minimalną dawkę promieniowania przy doskonałym zdjęciu. Pracownia ma wieloletnie doświadczenia w wykonywaniu badań mammograficznych. Personel wykonujący badania doskonalił swoje umiejętności na kursach prowadzonych przez najlepszych specjalistów w kraju. Wyrazem bardzo dobrej jakości naszych badań jest zakwalifikowanie naszej pracowni do prowadzenia skryningu mammograficznego (badań profilaktycznych), a zakup nowoczesnego aparatu pozwoli jakość tą jeszcze poprawić. Kontraktowanie 2011 Lek. Tadeusz Zych Aparat mammograficzny LORAD M-IV W dniu 15 września 2010r. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ogłosił rozpoczęcie procedury postępowań konkursowych na rok 2011 i lata kolejne, w następujących rodzajach świadczeń: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Leczenie szpitalne, Rehabilitacja lecznicza, Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, Profilaktyczne programy zdrowotne, Opieka paliatywna i hospicyjna, Leczenie stomatologiczne, Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w opiece długoterminowej (z wyłączeniem zakresu Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej, w którym umowy podlegają aneksowaniu na rok 2011). SP ZOZ w Brzesku w wyżej wymienionych rodzajach świadczeń medycznych złożył następującą ilość ofert: Profilaktyczne programy zdrowotne 1 oferta, Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 1 oferta, Leczenie stomatologiczne - 2 oferty, Rehabilitacja lecznicza 6 ofert, Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 3 oferty, Leczenie szpitalne 11 ofert, Ambulatoryjna opieka specjalistyczna poradnie specjalistyczne 27 ofert, Ambulatoryjna opieka specjalistyczna badania kosztochłonne 6 ofert. Łącznie zostało złożonych 57 ofert, z czego 13 w nowych zakresach świadczeń. Złożono oferty m.in. na świadczenia: z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach leczenia w pododdziale ortopedii, w Poradni Onkologicznej, w Ośrodku Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień, na wykonanie badań jelita grubego w Pracowni Kolonoskopii. Zgodnie z informacjami przekazanymi w ogłoszeniach, umowy podpisane z oferentem wybranym w konkursu zostaną podpisane na okres: 3 lat dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego, profilaktycznych programów zdrowotnych, 4 lata dla leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie, 5 lat - dla lecznictwa psychiatrycznego i leczenia uzależnień. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursów ofert zostanie ogłoszone przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w dniach od r. do r. (w zależności od rodzaju i zakresu świadczeń). Katarzyna Chmielarz

8 Naszą misją jest ratowanie i przywracanie zdrowia oraz niesienie ulgi w cierpieniu. Śpieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą zostaną po nich buty i telefon głuchy ks. Jan Twardowski Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych-1 XI, a następnie Zaduszki-2XI. Dni pamięci o tych co już odeszli, których już nie ma wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku, zachowujemy należytą powagę, zastanawiamy się nad przemijaniem, przywołujemy ulotne wspomnienia. Cmentarz jest miejscem gdzie spoczywają nasi najbliżsi. Należy ich uszanować. Rodowód święta związany jest z kultem męczenników, których jak wiemy Kościół ma całkiem liczne grono. Od 610 r. oddawano im cześć 1 maja, ale w 731 r. papież Grzegorz III przeniósł to święto właśnie na 1 listopada. Jego imiennik, Grzegorz IV w 837 r. nakazał w tym dniu oddawać cześć także innym świętym, którzy nie byli męczennikami. Zaduszki Święto Zmarłych przypada na 2 listopada. Tego dnia katolicy modlą się za dusze w czyśćcu cierpiące, za dusze zmarłe swoich bliskich. Święto Zmarłych zostało wprowadzone w roku 998 przez Olilona, opata z Cluny jako przeciwwaga dla pogańskich obrządków czczących zmarłych. W czasach pogańskich obchodzono Zaduszki kilka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki Brzesko razy w roku. Pomimo ingerencji Kościoła utrzymało się sporo wierzeń i zwyczajów z dawnych czasów. W wierzeniach ludowych przetrwało przekonanie, iż w noc zaduszkową zmarli odwiedzają swoje domostwa. Specjalnie na ten dzień gospodynie wypiekały małe chlebki, zwane bochnakami, którymi raczono przy kościołach i po cmentarzach ubogich, polecając im modlenie się za dusze zmarłych krewnych ( Módlcie się dziadku za duszę... ). Jeszcze po I wojnie światowej w wielu miejscowościach w dniu Zaduszek składano na mogiłach garnki z jedzeniem. Ludzie wierzyli, że dusze zmarłych przychodzą i ukazują się domownikom w noc przed Zaduszkami i bawią cały dzień i noc w kościele parafialnym. Unikano w tym czasie podróży, aby dusze nie straszyły po drodze. Panowało też powszechne przekonanie, że zmarłych osób nie należy opłakiwać, bo muszą te łzy dźwigać Cmentarz wzrusza nas, wycisza, uspokaja, i co najważniejsze - zmusza do myślenia. Bo kiedy pochylamy się nad grobami i po raz kolejny czytamy imię i nazwisko, daty: urodzenia i śmierci, prośbę o modlitwę - to pojawiają się wspomnienia, chwile spędzone razem i łzy tęsknoty. To nasze serca i łzy świadczą, że jesteśmy ludźmi. Każdego roku w dniu 1 listopada udajemy się całymi rodzinami na cmentarze, aby przy mogiłach uczcić pamięć o tych, którzy odeszli już z tego świata. Niezależnie od tego, w co wierzymy, składamy wiązanki kwiatów, zapalamy znicze na grobach swych bliskich, wspominamy Tel Fax.: ich i trwamy u ich mogił w głębokiej zadumie i refleksji. W Polsce również w tym dniu chodzimy na miejsca krwawych bitew i na cmentarze wojenne. Nie możemy zapomnieć o tych, dzięki którym żyjemy w kraju wolnym i niezależnym. Polakom w kraju i na obczyźnie najuroczyściej jawi się obraz dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek, gdy oświetlone zostaną grobowce i mogiły pośród cieni nocy. Te migotliwe światełka różnobarwnych zniczy i pełgające płomyki świec, rozświetlające nocną pomrokę, wywołują wrażenie, jakby nad mogiłami unosiły się duchy tych, co swymi kośćmi użyźnili tę ziemię. I myśli rodzą się wtedy przeróżne w głowie. Wyłączamy się na chwilę z zabieganej codzienności i przystajemy nad życiem, śmiercią, obcowaniem świętych, nieśmiertelnością duszy; nad kruchością własnej egzystencji. Stoimy w ogrodzie kwiatów i wieńców, lecz smutek maluje się na naszych twarzach. Kiedyś przecież przyjdzie nam podzielić los tych, którzy nie tak dawno żyli, oddychali, kochali. Wciąż jeszcze pamiętamy dotyk ich dłoni czy słyszymy dźwięk głosu. I cały czas gdzieś wewnątrz skrywa się myśl, że za szybko odeszli. Zbyt szybko Emilia Zydroń Przystań tu na chwilę Wchłoń cmentarną ciszę Czy usłyszysz także to, co ja usłyszę? Czy zobaczysz mary wokoło krążące? Wycisz serce swoje i myśli cierpiące Pablo Barden Redakcja: Emilia Zydroń Sabina Nizioł Tel.: Śmierć jest zawsze punktualna, ale nigdy nie w porę W dniu r. o godz. 16 na cmentarzu w Gnojniku pożegnaliśmy naszą Koleżankę Pielęgniarkę Agatę Jagielską ( z domu Bator). Agata pracowała z nami w latach w Oddz. Urologii i Oddz. Wewnętrznym. Przez kolejne 12 lat będąc na rencie inwalidzkiej zmagała się z ciężką chorobą która zakończyła jej życie w wieku 43 lat. W naszej pamięci Agatko pozostaniesz na zawsze. Koleżanki z Oddz. Urologii i Oddz. Wewnętrznego O nieobecnych Myślała, żę został już tylko na fotografii z twarzą bez oddechu Tymczasem był w każdej chwili kiedy zapalała światło nakrywała do stołu w świecie tak małym w którym jest już wszystko Tłumaczył że wieczność jest tylko jedna że już są razem chociaż się nie widzą że miałby ochotę nagadać jej serdecznie choćby w przedpokoju ciepłym od ubrań przecież tylko nieobecni są najbliżej ks. Jan Twardowski

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 1 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Brzeski Szpital w dn. 12 III 2010r. został szczególnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE

PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE PROFILAKTYKA PRZECIW GRYPIE Koordynator profilaktyki : mgr piel. Anna Karczewska CELE: zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie zapobieganie zachorowań na grypę zapobieganie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych DSP. 074/ŚZ/ 4 /2011 OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach PROJEKT Uchwała Nr / /2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXVI-193/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz. 7470 UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20 Oddziały szpitala Administrator, 23.02.2012 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W oddziale przebywają chorzy w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem do leczenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ul. Szpitalna 1 (32)

ul. Szpitalna 1 (32) ul. Szpitalna 1 (32) 41 30 100 Centrala 100 Centrala 101 Portiernia główna 103 Portiernia szatnia-ksero 104 Brama kierowcy 106 Monitoring 107 Dyrektor Naczelny 110 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014 Warszawa dn. 15.02.2015 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1 Tel., fax 22 45 23 204, email

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz. 3776 UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 7887 UCHWAŁA NR XXXIII/646/13 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/144/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIV/144/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXIV/144/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Na podstawie art. 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH Zarząd Spółki Prezes Zarządu 62 33 22 351 601800207 [524] prezes Sekretariat Prezesa 62 33 22 350 faks: 62 33 22 359 sekretariat Punkt informacyjno rejestracyjny (konsola) Telefony alarmowe Służby alarmowe

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w

GRYPA. Jak zapobiec zakażeniom grypy? m. st. Warszawie. Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA Jak zapobiec

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2014 godz. 13:26:20 Numer KRS: 0000029598

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2014 godz. 13:26:20 Numer KRS: 0000029598 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2014 godz. 13:26:20 Numer KRS: 0000029598 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

wwww.shl.org.pl PANDEMIA A/H1N1v Zagrożenie dla szpitali? Warszawa, 5 października 2009 r.

wwww.shl.org.pl PANDEMIA A/H1N1v Zagrożenie dla szpitali? Warszawa, 5 października 2009 r. PANDEMIA A/H1N1v Zagrożenie dla szpitali? www.timesonline.co.uk Warszawa, 5 października 29 r. PREZENTACJA 1. Grypa typu A/H1N1v w Polsce i na świecie aktualna sytuacja 2. Grypa ptaków H5N1 u ludzi aktualna

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku z dnia 20 czerwca 2012 r. STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie zwany dalej Zakładem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

GRYPA JAK ZAPOBIEC ZAKAŻENIOM GRYPY?

GRYPA JAK ZAPOBIEC ZAKAŻENIOM GRYPY? Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21,, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl GRYPA JAK ZAPOBIEC ZAKAŻENIOM GRYPY?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 902 UCHWAŁA NR XXIV/531/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna

WK-II Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka Jabłonna Warszawa, 6 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.75.2017 Pan Li Zhiming Medyczne Centrum Zabiegowo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o. ul. Wenecka 18 05-110 Jabłonna W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 tel. centr.: (32) 265-16-44, 265-17-47, 265-15-86, 265-16-86, 265-14-36, 736-76-38,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna

Centralna Rejestracja Poradni (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Projekty inwestycyjne realizowane w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie dr n. med. Anna Staszecka Prokop Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika. Zielona Góra, 8 września 2016 roku

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika. Zielona Góra, 8 września 2016 roku Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika Zielona Góra, 8 września 2016 roku Wprowadzenie współpraca Wojewoda współpraca współpraca Pozostali interesariusze Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU

UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU UCHWAŁA Nr 691/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE: Wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217 j.t. z późn. zm.), oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 UCHWAŁA Nr XXI/395/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

Ordynator Oddziału: lek. Krzysztof Kaźmierczak. Zastępca: lek. Małgorzata Łabuz-Margol. Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agata Woźniak

Ordynator Oddziału: lek. Krzysztof Kaźmierczak. Zastępca: lek. Małgorzata Łabuz-Margol. Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agata Woźniak Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ordynator Oddziału: lek. Krzysztof Kaźmierczak Zastępca: lek. Małgorzata Łabuz-Margol Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agata Woźniak Telefony: Ordynator 77 408

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 4839 UCHWAŁA NR XXXIII/297/2014 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 4839 UCHWAŁA NR XXXIII/297/2014 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 4839 UCHWAŁA NR XXXIII/297/2014 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku.

Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 5 września 2013 roku. Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH

PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH PROFIALKTYKA GRYPY W GMINIE CZAPLINEK W LATACH 2010-2016 CO WARTO WIEDZIEĆ O GRYPIE Każdego roku na całym świecie zaraża się 5-10% populacji osób dorosłych i 20-30%dzieci Wirusy grypy ludzkiej łatwiej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU tel. sekr. (32) 67 106 12; fax. (32) 106 14; e-mail: sekretariat@zlazawiercie.jur.pl www.zlazawiercie.jur.pl Misją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo