BIULETYN Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN Informacyjny"

Transkrypt

1 ROK 2010, NUMER 6 PAŹDZIERNIK 2010 BIULETYN Informacyjny Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Ważne tematy: W tych dniach zakończono I etap zadania Dostosowania budynków SP ZOZ do wymogów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej określonych przepisami prawa. (czytaj str. 6) W dniu 15 września 2010r. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ogłosił rozpoczęcie procedury postępowań konkursowych na rok 2011 i lata kolejne. (czytaj str. 7) W ostatnim czasie Pracownia Mammografii Zakładu Radiologii została wyposażona w nowy aparat mammografi czny LORAD M-IV. W tym numerze: (czytaj str. 7) Nowy Oddział Chorób Płuc 2 Certyfikat ISO 9001: Święto Patrona Służby Zdrowia 3 Wręczenie medali 625-lecia Brzeska Zdążyć przed grypą 5 SAP - System Alarmowania Pożarowego Nowy aparat mammograficzny 7 Kontraktowanie Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki Nowy Oddział Chorób Płuc otwarty Brzeski SPZOZ zaprezentował nowy oddział pulmonologiczny. W budynku byłej pralni, w efekcie przeprowadzonych prac adaptacyjnych zlokalizowano Odział Chorób Płuc. Dla pacjentów z chorobami układu oddechowego przygotowano obszerne sale, wygodne sanitariaty, gabinety zabiegowe, pracownie bronchoskopii i spiromet r i i. P r a c e a d a p t a c y j n o - modernizacyjne w tym obiekcie rozpoczęto w 2009r., całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ok. 2 mln zł. Inwestycja była realizowana z udziałem dotacji Powiatu Brzeskiego. W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, między innymi parlamentarzyści: senator Maciej Klima, posłowie Edward Czesak, Jan Musiał i Józef Rojek, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pani Barbara Bulanowska, starosta brzeski Ryszard Ożóg, burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Po uroczystym przecięciu wstęgi poświęcenia obiektu dokonał ks. Władysław Pasiut. (więcej na str. 2) Certyfikat ISO 9001:2009 W dniach sierpnia odbył się audit recertyfikujący w SP ZOZ w Brzesku przeprowadzony przez Centrum Badań Certyfikacji Systemów. Zespół pod przewodnictwem p. Dariusza Kozłowskiego auditował System Zarządzania Jakością pod względem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.Ogólna ocena systemu wykazała jego prawidłowe funkcjonowanie i udokumentowanie. Efektywność utrzymania i wdrożenia systemu funkcjonującego w naszej placówce od 2007r. oceniono na poziomie bardzo dobrym. Wszystkie wyznaczone obszary działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zostały zauditowane zgodnie z planem auditu. (więcej na str. 3)

2 Str. 2 BIULETYN INFORMACYJNY Ciąg dalszy ze strony 1... W okolicznościowym wystąpieniu Dyrektor SPZOZ mgr Józefa Szczurek - Żelazko podkreśliła, że oddział dysponuje wysoko wykwalifikowana kadrą medyczną zarówno lekarską jak pielęgniarską. Lokalizacja oddziału pulmonologii w kompleksie szpitala ma również inne niebagatelne znaczenie, a mianowicie zapewnia bliskość do dostępnej na pozostałych oddziałach aparatury diagnostycznej, możliwość szybkiej konsultacji ze specjalistami z pozostałych oddziałów. Nastąpiła zdecydowana poprawa warunków pracy personelu, zwiększył się komfort pobytu pacjentów. Poprzez koncentrację działalności szpitala w jednym miejscu udaje nam się obniżyć koszty jego funkcjonowania. Dwa lata temu kiedy pojawił się projekt przeniesienia ze starego szpitala naszych oddziałów tj. OPCH i Pulmonologii wiele osób wątpiło w celowość i sens tych działań, jak również Nowy Oddział Chorób Płuc otwarty wątpiono w rychłą modernizacje pomieszczeń pod potrzeby Oddziału pulmonologicznego. Te projekty stały się faktem, powstał PPZOL, świetnie wyposażony, oraz Pulmonologia funkcjonuje w nieporównywalnie lepszych warunkach. To świadczy o determinacji i konsekwencji w realizacji wytyczonych celów. I tą drogą zamierzamy iść dalej aby nasz szpital rozwijał się w takim jak dotychczas tempie, gwarantując społeczeństwu usługi o wysokim poziomie, pracownikom dobre warunki pracy. Uroczystość była też okazją do odebrania przez dyrekcję szpitala certyfikatu jakości ISO na kolejny trzyletni okres certyfikacji. Ostatnim akcentem uroczystości było wręczenie medali 625- lecia Brzeska zasłużonym pracownikom służby zdrowia przez burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę. (red.)

3 ROK 2010, NUMER 6 Str. 3 Ciąg dalszy ze strony 1... Certyfikat ISO 9001:2009 W trakcie spotkania otwierającego Pani Dyrektor Józefa Szczurek- Żelazko przedstawiła zmiany jakie zostały dokonane od drugiego auditu nadzoru, omówiono również strategię rozwoju na najbliższe lata oraz przedstawiono uaktualnioną Politykę Jakości. System Zarządzania Jakością wraz ze stworzonymi procedurami opisuje wewnętrzne procesy z uwzględnieniem wymagań normy PN- EN ISO 9001: 2009, obejmuje całość działalności SP ZOZ i został opisany w Księdze Jakości (wydanie II z dn. 27 lipca 2010r.) W wyniku przeprowadzonego auditu nie stwierdzono niezgodności w funkcjonującym Systemie Zarządzania Jakością. Pozytywnie oceniono podejmowane działania korygujące i zapobiegawcze. Raport z auditu zakończono wnioskiem o przyznanie certyfikatu w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnego w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej wraz z diagnostyką. Uroczyste wręczenie certyfikatu miało miejsce w dn r. Pełnomocnik ds. ZSZJ Ewa Podłęcka 18 X 2010 Święto Patrona Służby Zdrowia Św. Łukasza Z zawodu był lekarzem. Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Świadczy o tym piękny język grecki, kronikarska dokładność informacji i umiejętność zdobywania źródeł. Święty Łukasz pozostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości. Dante określił Świętego Łukasza,, historykiem łagodności Chrystusowej. Nie wiemy gdzie znajduje się jego grób. Przyznają się do posiadania jego relikwii Efez, Beocja, Wenecja i Padwa. Kościół katolicki od szeregu lat łączy dzień Świętego Łukasza z pamięcią o lekarzach i o całej Służbie Zdrowia, a więc o tych, którzy dbają o zdrowie i życie innych. Co roku pracownicy tutejszego zakładu uroczyście obchodzą swoje święto. Od naszych pacjentów otrzymujemy ciepłe słowa i serdeczne życzenia. Ponownie i w tym roku dzień ten był obchodzony uroczyściebowiem w tym dniu dokonano otwarcia i poświęcenia nowego Oddziału Chorób Płuc. Burmistrz Miasta Brzeska odznaczył dwudziestu trzech pracowników medalem z okazji 625- lecia Miasta Brzeska. Uroczystości te poprzedziła uroczysta msza św. odprawiona w kaplicy szpitalnej w intencji pracowników służby zdrowia od KM NSZZ Solidarność. Emilia Zydroń Podziękowania złożyli Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni składają serdeczne podziękowania Dyrekcji i Pracownikom Szpitala Powiatowego ZOZ w Brzesku za umożliwienie uczniom odbycia jednodniowych praktyk w ramach ogólnopolskiego programu Dzień przedsiębiorczości. Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku składa serdeczne podziękowania ratownikom medycznym: Łukaszowi Pajorowi i Pawłowi Machała za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy oraz przekazanie nieodpłatne materiałów szkoleniowych. Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku składa podziękowania za pomoc w zorganizowaniu szkolenia dla młodzieży szkolnej na temat Mój pierwszy ginekolog, w ramach którego lek. Wieńczysław Kamiński przeprowadził wykład z zakresu higieny i promocji zdrowia.

4 Str. 4 BIULETYN INFORMACYJNY W dniu , w uznaniu zasług oraz wzorową, pełną poświęcenia służbę, Burmistrz Miasta Brzeska, Grzegorz Wawryka wyróżnił medalami okolicznościowymi, z okazji 625-Lecia Miasta Brzeska, aktualnie pracujących oraz byłych pracowników SPZOZ w Brzesku. Poniżej prezentujemy ich: Ewa Adamczyk Pracownik z wieloletnim stażem Oddz. Wewnętrznego. Zdobywczyni pierwszego miejsca w konkursie Pielęgniarka Roku 2009 Regionu Małopolskiego. Halina Brzęk Posiada 35-letni staż w brzeskiej służbie zdrowia. Obecnie pełni funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddz. Chorób Wewnętrznych i Odcinka Intensywnego Nadzoru Medycznego. Ewa Chmielarz W SP ZOZ w Brzesku zatrudniona od ponad 13 lat. Aktualnie na stanowisku Położnej Oddziałowej Oddz. Ginekologiczno-Położniczego. Jest Radną Gminy Brzesko trwającej kadencji. Elżbieta Cieśla Zatrudniona w brzeskiej służbie zdrowia od ponad 30 lat. Aktualnie pełni funkcję Pielęgniarki Oddziałowej w Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Lek. Józef Janusz Emerytowany pracownik brzeskiej służbie zdrowia, przepracował 39 lat. Początkowo w Oddziale Dziecięcym, a następnie na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gnojniku. Lek. Piotr Kalicki Długoletni pracownik SP ZOZ, pionier brzeskiej pediatrii. Przez około 40-stu lat pełnił funkcję Ordynatora Oddz. Dziecięcego. Był równocześnie Inspektorem ds. Pediatrii. Julia Kilian Emerytowana pielęgniarka o 35 letnim stażu: na stanowisku pielęgniarki instrumentariuszki, a następnie na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego. Lek Stanisław Kumelowski Emerytowany lekarz, Kierownik Poradni Chirurgicznej, Ordynator Oddz. Chirurgicznego oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego w Brzesku. lek. Krzysztof Mączka Długoletni pracownik brzeskiej służby zdrowia. Pracował jako Kierownik Działu Pomocy Doraźnej, Kierownik Poradni Wręczenie medali 625-lecia Brzeska Pulmonologicznej dla Dzieci, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, p.o Dyrektora SP ZOZ Brzesko, aktualnie Kierownik Przychodni Specjalistycznych. Irena Mitko Pielęgniarka o 40-letnim stażu w Szpitalu w Brzesku, w tym ponad 20 lat pracowała w Oddz. Chirurgicznym. Lek. Jan Nowicki Emerytowany pracownik służby zdrowia, Kierownik Wydziału Zdrowia Urzędu Powiatowego w Brzesku. Przez wiele lat kierował Poradnia Laryngologiczną o r a z D z i a ł e m M e t o d y c z n o - Organizacyjnym. Lek. Zdzisław Opach Posiada blisko 30-letni staż pracy w Zespole w Brzesku w Oddziale Chirurgii, w którym pełnił funkcję Zastępcy Ordynatora, a obecnie jest Ordynatorem Oddz. Chirurgii Ogólnej z Pododd z i a ł e m C h i r u r g i i U r a z o w o - Ortopedycznej. lek. Barbara Palczewska- Samson Długoletni, pełny zaangażowania zawodowo pracownik SP ZOZ Brzeskogłówne w lecznictwie podstawowym jako lekarz pierwszego kontaktu. Anna Perkowska Długoletni pracownik naszego Zespołuzatrudniona na stanowisku położnej. Jest współzałożycielką i prekursorką działającej na terenie szpitala Szkoły Rodzenia. Jest pierwszą i wieloletnią Przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ. Lek. Cecylia Puła Długoletni pracownik SP ZOZ. Pracowała w Oddz. Chorób Wewnętrznych, a aktualnie jest Kierownikiem Przychodni Rejonowej Poradni Ogólnej. Lek. Krzysztof Rembiasz W SP ZOZ w Brzesku pracuje od ponad 28 lat. Pełnił wiele funkcji kierowniczych: w tym Kierownika Pracowni Endoskopii i USG, następnie Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej. Aktualnie pracuje w Oddz. Chirurgii Ogólnej oraz na stanowisku Kierownika Poradni Chirurgicznej. Lek. Zygmunt Rojek Posiada ponad 46 letni staż pracy w służbie zdrowia na stanowisku lekarza medycyny. Przez wiele lat pracował jako lekarz Przychodni Rejonowej w Brzesku oraz Kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Uszwi. W Ośrodku Zdrowia w Uszwi pracuje do nadal. Lek. dr n. med. Andrzej Skórzyński Posiada ponad 45 letni staż pracy. Emerytowany Ordynator Oddz. Chirurgii Ogólnej. Jest twórcą, przez wiele lat również prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Chirurgii w Brzesku. Lek. Adelina Skupiewska W SP ZOZ w Brzesku Pracuje od ponad 23 lat. Pracowała w Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, aktualnie na stanowisku Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Zespołami Ratownictwa Medycznego. Dyrektor SP ZOZ w Brzesku mgr Józefa Szczurek-Żelazko Z wnioskiem wystąpiły Organizacje Związkowe, działające w SP ZOZ w Brzesku. W uzasadnieniu podały: Uważamy, iż Jej wkład pracy na rzecz społeczności lokalnej i powiatowej jest szczególny. W okresie pełnienia swojej funkcji, dbając o zakład o specyficznym, społecznym charakterze udowodniła, iż można równocześnie być dobrym gospodarzem i człowiekiem. Krystyna Szydłowska W brzeskiej służbie zdrowia pracowała od 1966 roku, jako pierwsza higienistka w Brzesku. Pełniła funkcję starszej higienistki nadzorującej pracę w higienie szkolnej i przedszkolnej na terenie całego powiatu brzeskiego. Helena Wąsik Emerytowana pielęgniarka, w Zespole przepracowała ponad 35 lat kolejno: w GOZ w Czchowie, jako Piel. Oddziałowa II Oddz. Chorób Wewnętrznych w Czchowie oraz na stanowisku Piel. Oddziałowej Oddz. Chorób Wewnętrznych i OINM w Brzesku.

5 ROK 2010, NUMER 6 Str. 5 Zdążyć przed grypą Wirus grypy należy do wirusów osłonkowych i jest czynnikiem etiologicznym wywołującym grypę i choroby grypopodobne. Typ A grypy wywołuje pandemie i sezonowe zachorowania na grypę, które bardzo często kończą się ciężkimi zachorowaniami doprowadzającymi do zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Wykryty po raz pierwszy w kwietniu ubiegłego roku przez CDC w Kaliforni, wirus AH1N1v zawiera geny wirusa świń, ptaków i ludzi. Wirus rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Po dwóch tygodniach odnotowano pierwsze zachorowania w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a następnie w kolejnych krajach UE. Do zakażenia doszło u osób, które nie miały kontaktu ze zwierzętami. 11 czerwca 2009 roku Światowa Organizacja Zdrowia WHO ogłasza pandemię grypy, gdyż zachorowania na grypę obejmują wówczas 70 krajów na całym świecie. W rezultacie pandemia objęła swoim zasięgiem ponad 200 krajów. Pierwsze zachorowania w Polsce odnotowano w maju 2009 roku, a epidemiczny wzrost zachorowań nastąpił na początku listopada. Łącznie od do zanotowano w Polsce zachorowań. Hospitalizowano 10 tyś. pacjentów. 180 osób zmarło. Miniony sezon pandemiczny nie był jedynym na przestrzeni ostatnich stu lat. Pierwsza pandemia grypy (zarazem największa) miała miejsce w tzw. hiszpanka, która spowodowała mln zgonów, a zachorowało ok. 500 milionów populacji. Następne: grypa azjatycka zgonów; grypa Hong-Kong zgonów. Epidemiolodzy uważają wirus z 1919 i 2009 r.za bardzo podobny. Przenoszenie wirusa następuję bardzo szybko gdyż występuje migracja ludności na wszystkie kontynenty świata, a wielkość wirusa nie przekracza 0,08-0,2 µm. Grupa ryzyka obejmuje osoby młode (1-24 r.ż.), z przewlekłymi chorobami układu krążenia, układu oddechowego, chorobami metabolicznymi, osoby otyłe, kobiety w ciąży. Ze względu na odporność swoistą osoby 60- letnie potencjalnie są mniej narażone na zakażenie, ale występuje u nich większe ryzyko zgonu, gdyż posiadają więcej czynników obciążających. Większość zgonów nastąpiła u osób z grup ryzyka i leczących się na choroby podstawowe. Grypa objawia się nagłym wystąpieniem choroby, kaszlem, gorączką, osłabieniem, bólem mięśni, stawów, głowy. Zgłoszenie do lekarza powinno nastąpić gdy wystąpią trudności w oddychaniu, bóle w klatce piersiowej, nagłe zawroty głowy, zaburzenia świadomości, spłycony oddech. Zapobiegając zachorowaniom możemy zastosować środki farmakologiczne (szczepienia i leki antywirusowe) oraz środki niefarmakologiczne (izolacja, kwarantanna -pozostawanie w domu, stosowanie masek ochronnych przez osoby zakażone wirusem, mycie rąk mydłem ok. 20 sek. gdy używało się chusteczek higienicznych, po kichaniu, kaszleniu kiedy dotykało się ust lub nosa, unikanie dotykania oczu, ust i nosaniebezpieczeństwo przeniesienia wirusa na przedmioty, używanie chusteczek jednorazowego użytku, wietrzenie pomieszczeń, unikanie bliskiego kontaktu z innymi (duże skupiska), kichanie w tzw. łokieć. W SP ZOZ w Brzesku grypa jest rozpoznawana za pomocą dwóch testów: łóżkowy i PCR, a decyzję o wdrożonym leczeniu Oseltamiwirem zawsze podejmuje lekarz bez względu na wynik testu. Ponadto podczas zachorowania na grypę pandemiczną podajemy ibuprofen lub/i paracetamol. Nie można choremu podawać kwasu acetylosalicylowego! Zapobieganie zakażeniom osiągamy przez zastosowanie szczepień ochronnych. W tym roku szczepionki zawierają 2 typy wirusa grypy sezonowej i jeden genom wirusa grypy pandemicznej. Po zaszczepieniu odporność uzyskiwana jest po ok. 2 tyg. Przeciwwskazaniami do szczepień jest m.in. reakcja alergiczna podczas wcześniejszego szczepienia, uczulenie na białko jaja kurzego, przebyty Zespół Guillain Barré, I trymestr ciąży, ostra infekcja z gorączką. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, Dyrekcja SP ZOZ podjęła decyzję o przeprowadzeniu szczepień wśród pracowników stanowiących grupę ryzyka. Akcją objęte są wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć uodpornienia i szczepienie szczepionką Vaxigrip odbywa się w gabinecie zabiegowym POZ. Danuta Pabian Pielęgniarka epidemiologiczna SP ZOZ w Brzesku

6 Str. 6 BIULETYN INFORMACYJNY SAP - System Alarmowania Pożarowego w brzeskim szpitalu już działa Czujka dymu typu DOR-4046 Jedna z lokalizacji czujek dymu Centrala sygnalizacji pożarowej Ręczny ostrzegacz pożarowy, przycisk uruchamiający klapy oddymiające W tych dniach zakończono I etap zadania Dostosowania budynków SP ZOZ do wymogów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej określonych przepisami prawa. Prace objęły wschodnie skrzydło budynku szpitala (tzw. segment A1) oraz budynek Kuchni z nowopowstałym Oddziałem Chorób Płuc. Na przełomie roku rozpocznie się II etap prac, tj. zachodnie skrzydło budynku (segment A2). Całe zadanie, ze względu na łączny koszt prawie 2,8 mln. zł., rozłożone jest na 3 lata. W efekcie wykonanych prac w obiekcie szpitalnym pojawiły się nowe urządzenia i elementy wyposażenia technicznego. Świadomość ich obecności i przeznaczenia jest niezbędna dla prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia pożarowego, dlatego też zamierzamy je opisać w kilku słowach. Podstawowym elementem Systemu Alarmowania Pożarowego (SAP) są czujki. Jest ich najwięcej, widoczne są na suficie w prawie każdym pomieszczeniu. Czujki typu DOR-4046 wykrywają dym widzialny, który powstaje w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Z kolei czujki DOR-4056 działają na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez cząstki aerozolu w komorze pomiarowej, niedostępnej dla światła zewnętrznego. Znajdujący się w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania - fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez nadajnik - diodę elektroluminescencyjną dopóty, dopóki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające to promieniowanie, kierując je na odbiornik. Czujki są na tyle czułe, że nawet dym z papierosa może spowodować uruchomienie się alarmu przeciwpożarowego. Alarm z czujek przekazywany jest do centralki, która zlokalizowana jest w pomieszczeniu Portierni- Centrali telefonicznej. Na wyświetlaczu centralki pojawia się numer pokoju (czujki) oraz opis stopnia zagrożenia. Słychać ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Po sprawdzeniu przez pracownika przyczyny alarmu pożarowego można alarm odwołać. W określonych sytuacjach dokonuje się wezwania Straży Pożarnej i wszczyna działania ratunkowe zgodnie z Instrukcją ppoż. Na klatkach schodowych znajdują się klapy oddymiające, które mogą się otworzyć w sytuacji zagrożenia, aby oczyścić drogę ewakuacyjną. Przy schodach również są przyciski ręcznego alarmowania pożarowego. Na korytarzach szpitalnych pojawiły się drzwi ognioodporne. Najczęściej otwarte, uchwycone przez tzw. samozamykacz. W momencie wystąpienia pożaru automatycznie oddzielają strefę zagrożoną od strefy bezpiecznej, co umożliwia ewakuację i opóźnia rozprzestrzenianie się pożaru. Wszystkie te zmiany służą jednemu, bezpieczeństwu pacjentów i personelu w obiektach Brzeskiego SP ZOZ-u. (red.) Drzwi przeciwpożarowe wejściowe Drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne Drzwi przeciwpożarowe oddzielające strefę zagrożoną od strefy bezpiecznej

7 ROK 2010, NUMER 6 Str. 7 W ostatnim czasie Pracownia Mammografii Zakładu Radiologii została wyposażona w nowy aparat m a m m o g r a f i c z n y LORAD M-IV. LORAD M-IV to najnowszej generacji analogowy aparat mammograficzny w którym znalazły zastosowanie najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne. Procedura wykonania badania jest w nim maksymalnie zautomatyzowana (automatyczny dobór wartości ekspozycji, automatyczna wywoływarka do zdjęć) w celu wyeliminowania błędu ludzkiego. Mammografia jest badaniem niezwykle istotnym w wykrywaniu raka sutka najczęstszego nowotworu złośliwego u kobiet. Jak większość badań ma ona Nowy aparat mammograficzny ograniczoną czułość i swoistość inaczej mówiąc obarczona jest pewnym błędem, na który oprócz czynnika subiektywnego istotny wpływ ma niedoskonałość aparatury. Dlatego też zakup tak wysokiej klasy mammografu jest dużym krokiem w kierunku zwiększenia wykrywalności raka sutka we wczesnej fazie, kiedy jest jeszcze wyleczalny. Należy tu wspomnieć, że wcześniej Pracownia Mammografii została zmodernizowana tak, by pomieszczenie sprawiało przyjazne, estetyczne wrażenie i dawało pacjentkom poczucie bezpieczeństwa. Pracownia jest objęta Systemem Kontroli Jakości. Jest to szereg okresowych testów opracowanych przez wiodące w dziedzinie mammografii ośrodki w kraju. Kontrolują one jakość sprzętu i stabilność procesu obróbki chemicznej błon rtg. Dzięki temu pacjentki otrzymują minimalną dawkę promieniowania przy doskonałym zdjęciu. Pracownia ma wieloletnie doświadczenia w wykonywaniu badań mammograficznych. Personel wykonujący badania doskonalił swoje umiejętności na kursach prowadzonych przez najlepszych specjalistów w kraju. Wyrazem bardzo dobrej jakości naszych badań jest zakwalifikowanie naszej pracowni do prowadzenia skryningu mammograficznego (badań profilaktycznych), a zakup nowoczesnego aparatu pozwoli jakość tą jeszcze poprawić. Kontraktowanie 2011 Lek. Tadeusz Zych Aparat mammograficzny LORAD M-IV W dniu 15 września 2010r. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ogłosił rozpoczęcie procedury postępowań konkursowych na rok 2011 i lata kolejne, w następujących rodzajach świadczeń: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Leczenie szpitalne, Rehabilitacja lecznicza, Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, Profilaktyczne programy zdrowotne, Opieka paliatywna i hospicyjna, Leczenie stomatologiczne, Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w opiece długoterminowej (z wyłączeniem zakresu Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej, w którym umowy podlegają aneksowaniu na rok 2011). SP ZOZ w Brzesku w wyżej wymienionych rodzajach świadczeń medycznych złożył następującą ilość ofert: Profilaktyczne programy zdrowotne 1 oferta, Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 1 oferta, Leczenie stomatologiczne - 2 oferty, Rehabilitacja lecznicza 6 ofert, Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 3 oferty, Leczenie szpitalne 11 ofert, Ambulatoryjna opieka specjalistyczna poradnie specjalistyczne 27 ofert, Ambulatoryjna opieka specjalistyczna badania kosztochłonne 6 ofert. Łącznie zostało złożonych 57 ofert, z czego 13 w nowych zakresach świadczeń. Złożono oferty m.in. na świadczenia: z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach leczenia w pododdziale ortopedii, w Poradni Onkologicznej, w Ośrodku Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień, na wykonanie badań jelita grubego w Pracowni Kolonoskopii. Zgodnie z informacjami przekazanymi w ogłoszeniach, umowy podpisane z oferentem wybranym w konkursu zostaną podpisane na okres: 3 lat dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego, profilaktycznych programów zdrowotnych, 4 lata dla leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie, 5 lat - dla lecznictwa psychiatrycznego i leczenia uzależnień. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursów ofert zostanie ogłoszone przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w dniach od r. do r. (w zależności od rodzaju i zakresu świadczeń). Katarzyna Chmielarz

8 Naszą misją jest ratowanie i przywracanie zdrowia oraz niesienie ulgi w cierpieniu. Śpieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą zostaną po nich buty i telefon głuchy ks. Jan Twardowski Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych-1 XI, a następnie Zaduszki-2XI. Dni pamięci o tych co już odeszli, których już nie ma wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku, zachowujemy należytą powagę, zastanawiamy się nad przemijaniem, przywołujemy ulotne wspomnienia. Cmentarz jest miejscem gdzie spoczywają nasi najbliżsi. Należy ich uszanować. Rodowód święta związany jest z kultem męczenników, których jak wiemy Kościół ma całkiem liczne grono. Od 610 r. oddawano im cześć 1 maja, ale w 731 r. papież Grzegorz III przeniósł to święto właśnie na 1 listopada. Jego imiennik, Grzegorz IV w 837 r. nakazał w tym dniu oddawać cześć także innym świętym, którzy nie byli męczennikami. Zaduszki Święto Zmarłych przypada na 2 listopada. Tego dnia katolicy modlą się za dusze w czyśćcu cierpiące, za dusze zmarłe swoich bliskich. Święto Zmarłych zostało wprowadzone w roku 998 przez Olilona, opata z Cluny jako przeciwwaga dla pogańskich obrządków czczących zmarłych. W czasach pogańskich obchodzono Zaduszki kilka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki Brzesko razy w roku. Pomimo ingerencji Kościoła utrzymało się sporo wierzeń i zwyczajów z dawnych czasów. W wierzeniach ludowych przetrwało przekonanie, iż w noc zaduszkową zmarli odwiedzają swoje domostwa. Specjalnie na ten dzień gospodynie wypiekały małe chlebki, zwane bochnakami, którymi raczono przy kościołach i po cmentarzach ubogich, polecając im modlenie się za dusze zmarłych krewnych ( Módlcie się dziadku za duszę... ). Jeszcze po I wojnie światowej w wielu miejscowościach w dniu Zaduszek składano na mogiłach garnki z jedzeniem. Ludzie wierzyli, że dusze zmarłych przychodzą i ukazują się domownikom w noc przed Zaduszkami i bawią cały dzień i noc w kościele parafialnym. Unikano w tym czasie podróży, aby dusze nie straszyły po drodze. Panowało też powszechne przekonanie, że zmarłych osób nie należy opłakiwać, bo muszą te łzy dźwigać Cmentarz wzrusza nas, wycisza, uspokaja, i co najważniejsze - zmusza do myślenia. Bo kiedy pochylamy się nad grobami i po raz kolejny czytamy imię i nazwisko, daty: urodzenia i śmierci, prośbę o modlitwę - to pojawiają się wspomnienia, chwile spędzone razem i łzy tęsknoty. To nasze serca i łzy świadczą, że jesteśmy ludźmi. Każdego roku w dniu 1 listopada udajemy się całymi rodzinami na cmentarze, aby przy mogiłach uczcić pamięć o tych, którzy odeszli już z tego świata. Niezależnie od tego, w co wierzymy, składamy wiązanki kwiatów, zapalamy znicze na grobach swych bliskich, wspominamy Tel Fax.: ich i trwamy u ich mogił w głębokiej zadumie i refleksji. W Polsce również w tym dniu chodzimy na miejsca krwawych bitew i na cmentarze wojenne. Nie możemy zapomnieć o tych, dzięki którym żyjemy w kraju wolnym i niezależnym. Polakom w kraju i na obczyźnie najuroczyściej jawi się obraz dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek, gdy oświetlone zostaną grobowce i mogiły pośród cieni nocy. Te migotliwe światełka różnobarwnych zniczy i pełgające płomyki świec, rozświetlające nocną pomrokę, wywołują wrażenie, jakby nad mogiłami unosiły się duchy tych, co swymi kośćmi użyźnili tę ziemię. I myśli rodzą się wtedy przeróżne w głowie. Wyłączamy się na chwilę z zabieganej codzienności i przystajemy nad życiem, śmiercią, obcowaniem świętych, nieśmiertelnością duszy; nad kruchością własnej egzystencji. Stoimy w ogrodzie kwiatów i wieńców, lecz smutek maluje się na naszych twarzach. Kiedyś przecież przyjdzie nam podzielić los tych, którzy nie tak dawno żyli, oddychali, kochali. Wciąż jeszcze pamiętamy dotyk ich dłoni czy słyszymy dźwięk głosu. I cały czas gdzieś wewnątrz skrywa się myśl, że za szybko odeszli. Zbyt szybko Emilia Zydroń Przystań tu na chwilę Wchłoń cmentarną ciszę Czy usłyszysz także to, co ja usłyszę? Czy zobaczysz mary wokoło krążące? Wycisz serce swoje i myśli cierpiące Pablo Barden Redakcja: Emilia Zydroń Sabina Nizioł Tel.: Śmierć jest zawsze punktualna, ale nigdy nie w porę W dniu r. o godz. 16 na cmentarzu w Gnojniku pożegnaliśmy naszą Koleżankę Pielęgniarkę Agatę Jagielską ( z domu Bator). Agata pracowała z nami w latach w Oddz. Urologii i Oddz. Wewnętrznym. Przez kolejne 12 lat będąc na rencie inwalidzkiej zmagała się z ciężką chorobą która zakończyła jej życie w wieku 43 lat. W naszej pamięci Agatko pozostaniesz na zawsze. Koleżanki z Oddz. Urologii i Oddz. Wewnętrznego O nieobecnych Myślała, żę został już tylko na fotografii z twarzą bez oddechu Tymczasem był w każdej chwili kiedy zapalała światło nakrywała do stołu w świecie tak małym w którym jest już wszystko Tłumaczył że wieczność jest tylko jedna że już są razem chociaż się nie widzą że miałby ochotę nagadać jej serdecznie choćby w przedpokoju ciepłym od ubrań przecież tylko nieobecni są najbliżej ks. Jan Twardowski

II Lubuski Różowy Marsz

II Lubuski Różowy Marsz W NUMERZE M.IN.: II Lubuski Różowy Marsz - str. 6 III Lubuski Kongres Kobiet - str. 7 Z poradnika Orzecznika - str. 8 Najsilniejszy pojedyńczy kiler - str. 10 Historia Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Czasopismo bezpłatne BIULETYN INFORMACYJNY Miesięcznik Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Rehabilitacja nowe otwarcie Remont niewykorzystanego budynku

Bardziej szczegółowo

W numerze: grudzień 2012r. - styczeń 2013r.

W numerze: grudzień 2012r. - styczeń 2013r. W numerze: Kalendarium Wybrane zagadnienia z działalności Rady Opolski Hipokrates 2012 Konferencja - Odpowiedzialność Zawodowa Pielęgniarek i Położnych, Realizacja Praw Pacjenta Szpital bez bólu Kierownicza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Informacyjny

BIULETYN Informacyjny ROK 2011, NUMER 8 LUTY 2011 BIULETYN Informacyjny Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Nowe usługi medyczne w SP ZOZ w Brzesku Ważne tematy: Dzień Transplantacji w Polsce obchodzony

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 2 PULS SZPITALA sierpień październik 2007 Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Gdy myślimy o zdrowiu, zazwyczaj przychodzi

Bardziej szczegółowo

ZOZ NASZ ZOZ BIULETYN INFORMACYJNY. Nasz szpital, jako pierwszy w Polsce, rozpoczyna wdrażanie systemu walki z korupcją

ZOZ NASZ ZOZ BIULETYN INFORMACYJNY. Nasz szpital, jako pierwszy w Polsce, rozpoczyna wdrażanie systemu walki z korupcją ZOZ NASZ ZOZ BIULETYN INFORMACYJNY Jest powód do zadowolenia nasz ZOZ osiągnął w 2006 roku najlepszy wynik finansowy od ostatnich 10 lat, czyli tak naprawdę od momentu przekształcenia w samodzielną placówkę.

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 9/116 Październik 2013 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 ZASŁUŻENI DLA POWIATU BRZOZOWSKIEGO Adam PIECUCH Anna

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Nr 3(16)2015 www.jurasza.pl Ostatnie kilometry akredytacyjnego Tour de France Tour de France jest jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO Numer 2 ISSN1897-4767 MAREK PIEKARA Chorobie Alzheimera nie może towarzyszyć samotność KATOWICE 1 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce drugi

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy! W numerze: Kalendarium Opieka długoterminowa... ZOL w Brzegu Nadzór nad DPS i ZOL... Zakażenia w placówkach opieki długoterminowej Projekt edukacyjny Damy Radę... Jakość w opiece zdrowotnej - nowy standard

Bardziej szczegółowo

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż PANACEUM nr 3 (141) marzec 2009 XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 27 28 marca 2008 r. (więcej s. 3) Spis treści Nasza okładka W tym roku prezentujemy na naszych okładkach zdjęcia wykonane przez lekarzy. Okładkę

Bardziej szczegółowo

Kontrola oczyszcza szpital

Kontrola oczyszcza szpital Kontrola oczyszcza szpital Pod takim tytułem 22 października w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł informujący o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie martwo urodzonego

Bardziej szczegółowo

www.szpitalwincentego.pl

www.szpitalwincentego.pl Biuletyn 28/ 2014 szpital św. wincentego A paulo Sp. z o.o. w Gdyni Szpital uzyskał pierwsze miejsce w Trójmieście w Rankingu Bezpieczny Szpital 2014 Centrum Monitorowania Jakości str.8 EBOLA jesteśmy

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

Święta RAKA. jak u Mamy. Mamy prawo rodzić bez bólu. Zęby pod aparatem SPECJALNA OCHRONA. Zdemaskować. Wypaleni w pracy. - finał akcji.

Święta RAKA. jak u Mamy. Mamy prawo rodzić bez bólu. Zęby pod aparatem SPECJALNA OCHRONA. Zdemaskować. Wypaleni w pracy. - finał akcji. nr 4 (6)/2013 ZIMA Święta Zdemaskować RAKA - finał akcji jak u Mamy smaki i zapachy dzieciństwa Zdrowa Gmina Mamy prawo rodzić bez bólu Wypaleni w pracy - wypaleni w życiu Zęby pod aparatem SPECJALNA OCHRONA

Bardziej szczegółowo

W numerze. 3 Wstępniak

W numerze. 3 Wstępniak W numerze 3 Wstępniak 13 4 6 9 Wspomnienie o wyjątkowym człowieku, jakim był Marek Labon Markowi towarzyliśmy w jego ostatniej drodze w dniu 25 listopada br. Nowy program terapeutyczny w Oddziale Chirurgii

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ w Człuchowie Edycja 3 Egzemplarz... Opracował Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Człuchów 08.04.2011 r. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 1 z 34 MISJA Profesjonalnie i życzliwie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM Biulet yn Szpit ala Miejskiego im. J. Brudzińskiego nr 16/2011 W numerze: Wstępniak s. 1 Rozwój infrastruktury s. 2-4 Dbając o jakość s. 5-6 Transplantologia s. 7-8 Zakład Medycyny

Bardziej szczegółowo

23FAŁSZYWY ALARM BOMBOWY

23FAŁSZYWY ALARM BOMBOWY M Styczeń 2012 01 PRACOWNIA BADAŃ NEUROFIZJOLOGICZNYCH Od stycznia br. przy Oddziale Neurologii funkcjonuje Pracownia badań neurofizjologicznych. Uruchomienie możliwe było dzięki modernizacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Pięknych Świąt, pełnych najlepszych uczuć. życzy Małgorzata Tafil-Klawe. Kolęda

Pięknych Świąt, pełnych najlepszych uczuć. życzy Małgorzata Tafil-Klawe. Kolęda Kolęda Gdy w ciszy nocnej Rozlegnie się głos kolędy rzewnej, Gdy wyschną łzy- Sercu nadzieja przybędzie, Bo Pan przybył z nieba na ten padół ziemski, by nie zabrakło chleba, byśmy dźwignęli się z klęski:

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Na ratunek życiu. nr 2 listopad/grudzień 2012 MIESIĘCZNIK GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH

Na ratunek życiu. nr 2 listopad/grudzień 2012 MIESIĘCZNIK GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH nr 2 listopad/grudzień 2012 MIESIĘCZNIK GÓRNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II W KATOWICACH Drodzy Pracownicy i Mali Pacjenci z Rodzinami Przed nami Święta Bożego Narodzenia, te najpiękniejsze

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Jak ja się czuję

Szanowni Państwo! Jak ja się czuję Palium Jak ja się czuję Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję, Grzecznie mu odpowiadam, że dobrze, dziękuję. To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko, Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,

Bardziej szczegółowo

5/2015 ISSN-0867-4779. Migrena niejedno ma imię. str. 10-11

5/2015 ISSN-0867-4779. Migrena niejedno ma imię. str. 10-11 ISSN-0867-4779 5/2015 Migrena niejedno ma imię str. 10-11 5 maj 2015 Hipokrates chyba miał łatwiej Powinnością każdego lekarza jest uzupełnianie, doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych, a także

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Nr 49. Listopad 2010 r. str. 2. str. 12. str. 10

Biuletyn Informacyjny Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka Nr 49. Listopad 2010 r. str. 2. str. 12. str. 10 Biuletyn Informacyjny Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Nr 49 Listopad 2010 r. str. 2 str. 12 str. 10 Szanowni Państwo, 24 października obchodziliśmy w naszym Instytucie Światowy Dzień Transplantacji.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo