Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność."

Transkrypt

1 Bosi 3 rt 60 Jt. (przy taplacie tgóry) Prauumarata lagranlezna 4 A SB gr. Artykuły nadesłana bt* esnaeoenla bonorurjuid uwalano aa sa bezpłatne Rękopisów zarówno uzytyoh Jak i Odmiennych redakcja nie Rok IX. Nr. 29 Łódź, czwartek 0 sierpnia 933 r. CENY OGŁOSZEŃ, mad tełatarn L J, t-aaa strona ao 3. aa w. owa) tam «tr. i ban. w teksas (7. aakrologl tł gr«ewyca, ił ga, arom U tamow. drobno U Br. aa wy» -aa, dla poasukojocyob pracy u gr, Jriinlejaea eajtnaisonts L30 gr. dba aarobot. ab Ogłoszenia dwukolorowa W proo. drożej: ogtosaanla cogranlcs. aa I trójkolorowe 00 proo. drożej. Ca termin sruko I traso ogtoezed idmlnlstracja ale odpowiada, P. B. O. Kr dwóch parowozów. Zbliżenie włosko francuskie. Warszawa, 0, 8 (tel. wl.) Wczoraj o godzinie 9 wieczorem zde tzyly się. na Dworcu Głównym w Wart Światowa mistrzyni w strzelaniu z łuku. iii Czterogodzinna przerwa w ruchu. szawie dwa manewrujące parowozy. O- bie maszyny wskutek zderzenia wyskoczyły z szyn l zatarasowały tory. Oczyszczanie torów trwało zgórą cztery godziny. Szczególne trudności przedstawiało podniesienie na szyny olbrzymiej lokomotywy 25 D 24, która na każdej osi ma obciążenie po 6 tonn. Zniszczone wskutek zderzenia tory trzeba było przełożyć. Katastrofa spowodowała duże trudno ści w ruchu dalekobieżnym i podmiejskim. Pociągi z prawej strony Wisły zostały skierowane na dworce Wileński i Gdański. Pozostałe pociągi zostały uwięzione w polu. na przeciąg czterech godzin. Po północy normalny ruch został wznowiony. im. Bracia Adamowicze odjechali do Nowego Jorku skąd ponownie wystartują do Polski. St. John (Nowa Funlaiidja) 0 sierpula. (Tel. wł.) Apar a t braci Adamowiczów, który uległ uszkodzeniu podczas ładowania w Harbour Grace, został zdemontowany odesłany parowcem do Nowego Jorku. W sianie zdrowia obu lotników zaszła znaczna poprawa i obaj odpływają również do Nowego Jorku. Oświadczyli oni przedstawicielom prasy, że nic rezygnują z lotu wskutek doznanego niepowodzenia natychmiast po powrocie do Stanów Odpowiedzialność lokali za grą hazardowa. Warszawa, Sąd Najwyższy roz patrując sprawę odpowiedzialności loka li publicznych za uprawianie w nich gry hazardowej w rodzaju kręgli i kości o Janina Kurkowska-iipychayowa zdo- rzekł, że nie może tu być mowy o prze tyła mistrzostwo świata w strzelaniu stępstwie przeciwko monopolowi loteryj * łuku w bardzo mocnej konkurencji n«tn*j, ale jest to jedynie wykroczenie światowe] w Londynie. karno- administracyjne. Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność. Po raz pierwszy od wielu lat zjawiła się we francuskim porcie włoska eskadra z wizyta. Na ilustracji: Włoski torpedę wiec, Antonio Priapello" w zatoce nilefranche. (Riwjera). WAKACIE POUTyCZHE DOBIEGAIA KOŃCA. Redukcja budżetu o0 procent. POWRÓT n*rsz**łha MŁfUPSKIEGO, Warszawa, 0 sierpnia. (Tel. wł.) W akacjo polityczne dobiegają końca. Zn tydzień powr a ca z Pikiliszek do Warszawy Marszałek Piłsudski, a tem samem rozpocznie się w ministerstwach normalna praca. Minister Beck pozostanie w południowej Francji, gdzie bawi na wywczasach do końca miesiąca. W przyszłym tygodniu poszczególne ministerstwa ma ja przedstawić projekty preliminarzy na rok przyszły. Po skontrolowaniu ich przez ministerstwo skarbu zostaną one w pierwszych dniach września Tokjo, 0 sierpnia (Tel. wł.). obniżki taryfyosobowej nakolejach. Warszawa, 0 sierpnia (teł. wl.) Sygnalizowana już w prasie kilkakrotnie pa,*ca sprawa obniżenia cen biletów kolewvych została ostatecznie przez mini- wrstwo komunikacji przesądzona. Ować tylko należy, że zniżka Jest nie ^y»tarczająca, wyniesie ona bowiem za lenki wic 0 do 5 procent, zależnie od *»y. Przy dzisiejszym spadku docho- "^w zniżka ta nie osiągnie zamierzone-» celu, nie ożywi w sposób decydujący zamierającego coraz bardziej wskutek! r ożyzny biletów ruchu kolejowego. W ^idym razie, jako pierwszą jaskółkę poprawy, """bliczność i tę jaskółkę poprawy powi- z ulgą. Tańsze bilety od października r. Jb. Obniżka wyniesie w pierwszej i dru nika br. t. f. z nastaniem sezonu zimowe giej klasie 5 proc., w trzeciej zaś go na kolejach. Obecnie ministerstwo zaledwie 0 procent. komunikacji opracowuje szczegóły roz- Wejdzie ona w życie od dnia pażdzier porządzenia wykonawczego. oddane do druku. Preliminarz budżetowy na rok przyszły ulegnie redukcji szczególnie w dziale wydatków personalnych. Redukcja wy datków ma wynieść dziesięć procent. Zatarg francusko-japoński Eskadra japońska na Morzu Chfńskiem. Japonia wysłała flotylę okrętów wojennych na morze południowo-chińskie. Manewr ten jest demonstracja zbrojna rocentowani e idogodnewarunkiglal? pożyczki elektryfikacyjnej* Warszawa, 0 sierpnia. (Teł. wł.) dziernika 936. Oprocentowanie wyno- Uzyskana w Londynie pożyczka na e- sl łektryfikacje węzła warszawskiego ma 6 i pięć ósmych proc. być spłacona bez żadnych obciążeń dodatkowych, w przeciągu 9 lat iak prowizja, zabezpieczenie hipoteczne w 24 równych ratach kwartalnych. I t. p. Pierwsza rata przypada na dzień paź Terminem wejścia pożyczki w ży Mussolini zbiera plon własnej pracy. cie Jest październik b. r. Polska pożyczka uzyskała tak dogodne warunki jedynie dzięki stabilizacji złotego, który okazał się w obecne! chwili iedna z najstalszych walut świata. Kuba ofiara amerykańskich przeciwko obsadzeniu przez Francję kilku niezamieszkałych wysp w tej o- kolicy, do których roszczą sobie pretensje Japończycy. kapitalistów. Francja zdziera zasłonę z rekinów. Paryż, 0, 8. (Pat). Prasa francuska obszernie komentując zamieszki na Kubie widzi źródło tych rozruchów w zależności republiki kubańskiej od finansjery amerykańskiej. Jest coś tragicznego w tej sytuacji" pisze Saint Brice w Le Journal". Niepodległość Kuby wy wałczona była przez żołnierzy Stanów Zjednoczonych, którzy utorowali drogę dla kapitału amerykańskiego, odgrywającego dzisiaj decydującą rolę w polityce i gospodarcce wewnętrznej republiki. ii Po objęciu władzy przez prezydenta Ro osevelta, decydujące sfery waszyngton- skie zorjentowały się, że kryzys panujący na Kubie może spowodować wśród ludności odruch rozpaczy, niezawsze mile widziany przez finansje. rę amerykańską i dlatego zażądały pod pozorem zmian konstytucyjnych ustąpienia obecnego dyktatora republiki kubańskiej Macha do. Samochód zatonął w kanale. Krzyż Złoto warszawskie zamieniło się w., mikę. Warszawa, 0. 8, Sensacyjna wiadomość o odkryciu w pobliżu Warszawy, ziarnek złota okazała się przedwczesna. Dokładniejsze badania wykazały, że pia 6ek nie zawiera złota, a to, co wzięto za złoto, były tylko drob ne blaszki miki. lussolinl pomaga zebrać pierwsze sno py pszenicy, która wyrosła aa wy^su* bzouych na Jego rozkaz Biotach Eoniujskicb. Dolar prywatnie 6,55. Prywatnie dolar papierowy w żąda niu 6.60, w płaceniu 6.55; dolar złoty w żądaniu 9.06, w płaceniu 9.04; funt angielski w żądaniu w płaceniu 29.50; rubel złoty w żądaniu 4.82, w płaceniu 4.80; marka w żądaniu 2.2, wypłaceniu 2.; za 00 franków fran cuskich w żądaniu 35.0, w płaceniu, Bank Polski w godzinach ran ni cli k UDU wał dolary po o.ci W miejscowości Purmerend (Holandja) wydarzyło się niezwykłe nieszczęście Pędzący samochód wskutek zepsucia się hamulców wjechał całym pędem n; barjerc i spadł do głębokiego kanału. Na ilustracji: wydobycie samochodi z 7 trupami we wnętrzu.

2 T, 0 Sowiecki start do stratosfery. Przewidywane lądowanie w Polsce* Samozwańczy oddział ułanów", Młodociani amatorzy karabinów. cją pada ofiarą boiszewlzmu? Czy jestem odpowiedzialny zn niemowlęta wygłodniałych, niedożywio Z Wilna donoszą: żyć. O kradzieży powiadomiono posterunek policji w Gierwiatach. nych ojców i matek? Czy ja te mli Jony pozbawiłem W czasie obecnych letnich manewrów jeden ze szwadronów ułanów stal Dochodzenie narazie nie dało pożą który przez wiele lat powojennych panował w Niem chleba, czy też winowajcą jest grzyb pesotytnl czy, we wsi Bobrowniki, pow. wileńsko-troc danego rezultatu Policja zastanawiała czech, powodując rozkład materialny t duchowy T kiego. się nad tern, dlaczego złodziej, który Czy Ja Jestem przyczyną owo) nrmjl samobójców w powojennych Niemczech, która swoją liczebnością Ludność zachwycała się dziarskim potrafił zmylić czujność ułanów nie zabrał znacznie więcej, niż te dwa kara ochotniczy z czasów wojny ewlatowejt trzykrotnie przewyższa pierwszy amerykański korpus wyglądem ułanów, a dzieciom nie wystarczał zachwyt postanowiły we biny. Dopiero następnego dnia po ujawnieniu kradzieży tajemnica zaginięcia faktów, tych cierpień prawdy ruchu odrodzeniowe Dlaczego milczy sumienie lwięta w obliczu tych wszystkicm karabinów wyjaśniła się. Spacerujący go, które sl«no tle.tych eis-t i*ń zrodziły? Czy tylko dlatego, że Ajiglja i Francja nie rozumieją czy naśladować wojsko w lesie ułani zauważyli gromadkę z 0 też rozumieć ule chcą? Rychło zebrała się paczka z 0 chłopców, która ćwiczyła się na polance, na przedzie zaś maszerował pod przeciwko żydom ja mara przerwać chr^ilenle nie Aczkolwiek on we własnym kraju organizują sie chłopców w wieku od 0 do 2 lat którzy utworzyli swój pułk, ułanów bobrowickich", a Witek Możejko lat 3 obrabinem na ramieniu, zaś defiladę przyj cl prr.«z niepożądaną obcą trucizną? pułkownik ułanów bobrowickich" z kamieckiej młodzieży, niemieckich starców, matek dzie jął funkcję pułkownika, zaś zastępstwo mował sam pułkownik" również z karabinem na ramieniu. Domorosłych uła Powtarzam raz jeszcze: Bilet i koszts zapłacimy chętnie i dodamy jeszcze każdemu niewielkie konto w banku, jeśli tylko jego 2-letni Witek Szemis. Urządzali zbiórki, ćwiczyli się, porobili sobie drewniane karabiny i posterunek policji, gdzie pułkownicy" żyją żyć bedą nów z placu ćwiczeń odprowadzono na zechcecie ich mleć. Ale Niemcy muszą żyć. Niemcy nadali marzyli o koniach. Starsi nie przeszkadzali im w tej zabawie, widzieli w nich przyszłych obrońców...koledzy" ułani (ci prawdziwi) nie raz pokpiwali: jak ci dadzą prawdziwy karabin, to wtedy Inaczej zaśpiewasz". Pewnego dnia służbowy ułan zauważył, żc skradziono z mieszkania, gdzie zło/ona była amunicja, dwa karabiny. Nie było żadnych śladów innych nadu kra- przyznali się do winy popełnienia dzeży karabinów. Przed odjazdem ułanów z naszej wsi zwrócilibyśmy karabiny tłumaczyli się Witek Możejko i Witek Szemis. Okazało się, że chłopcy przyszykowali kryjówkę, dla skradzionych karabinów i mieli dostarczyć w ten sposób l:arabiny dla reszty bobrowickich ułanów". Policja ustaliła, żc pożyczka" karabinów nastąpiła nie za namową starszych osób. Płoną wiejskie zagrody Plaga pożarów na Wileńszczyźnie. Wilno. 0 sierpnia. We wsi Zołocle- 3cwo gminy dcieczyńskieii oraz we wsi Malv ILlik, gm ; «iv duiewiąlkowiokieij z przyczyn narazić nie ustalonych wybuchły pożary, klóre zniszczyły około 2 zabudowań gospodarczych i domów ^i^szftaln DOKTOR K L I N G E R Spec), chor. wenerycznych, skóroycb, włosów (porady seksualne) Andrzeja 2. tel Przyjmuje od'9 do rano i od 6 do 8 wlecz w niedziele i święta od 0 do 2 w pol L. BERMAN p o w r ó c i ł Spaejal sta abordu waaaryesnych kórnycb mocsoplclo wyeh CEGIELNIANA 5, tel Przy muie od gotła. 8 I od 4 S w n edmiau i wie.ta od goda. f. Dla niezamożnych ceny łącznic.. K Ł A C Z K Ó W * położnictwo i choroby kobiece Piotrkowska 99, tel Przyjm. coda. od 0 2 I do 5-8 po pol. Ceny lecznicowe. Uoktót *OŁO%riB CZYK Specjalista chorób wenerycznych i skórnych powrócił Piotrkowska 99, tel przyjmuje od 4 6 i od 8 9 wieczór M A R K 0 W I C Z 0 W A Choroby skóro* i weneryczne. z a w a d z k a 4 telefon ^rratmul' od * rt» U»aiio t od» do» wlectai L* N I T E C K I choroby skórne, woneryaaae i moczopiciowe. NAWROT 32, tel Przyjmuje od 8 9 rano i od 4 8 triee* w niedziele I święta od 9 do 2 m poi Wilno. 0 sierpnia. We wsi Lipówka. gminy miorskfcj. powiatu biasławskiego. z powodu wadliwej budowy pieca stanął w płomieniach dom tniesz* Icaluy Pacicjonka Michała. Spaliły mu S'ę wszystkiesprzęty domowe i gospo darskilj Q4ją# t^6 0C^c*'-zbiorfŁ Ogitń orzemicff sic Potem tła domy TWorczowel Natal.ll. Moroza Antoniego i Moroza Władysława. Spłonęły 4 domy mieszkalne wraz ze sprzętami doniowemi Doktór h* iiuhacher Choroby skórne > weneryczne pow6ócił Piotrkowska 5. lei frzy mmc eodzienaie od 4 ppi od 6 9 wtteł w niediiel* i twista od 0 - w pot. Ceny lecznicowe. dr. M E N, N I B W I A Ż I K I al. Andrseja 5. Tel Choroby skórne, weneryczne, i mocsopltlowe. Priylmtik odldolllodldotoo. W «il«j»l«l*!* oii I *> DR MŁD. M. G Ł A Z E R Choroby skórne i weneryczne Z a c h o d n i a 6 4. telef przyjmą a od U 2 i od 7 8'/» witei, w niedziele i»w eta od 0 2 w pot D R. H E L L E R p o w r ó c i! speej. chorób skórnych, wenerycznych i moczopłciowych Traugutt S* # telef 'rzyjoiuje od 8 r. i od 4 8 wlecz. W niedziele i święta 2 pp. Przeproszenie Chiromanty Władka Niniejszem przepraszam Sz. Klientelę, która mnie odwiedziła w niedzielę i w poniedziałek, gdyż zmuszony byłem o- puścić Łódź z powodu zgonu przyjaciela. Powróciłem do Łodzi. Dni zo Zdarzenia i wypadki ubiegłej doby. (^OWY G O N G iw o; r6dku) U. Śródmiejska 7 0 o ( > Stany Zjednoczone Łbiądaly ustąpienia prezydenta Kuby. Wilno, 0 sierpnia (Tel. wł.). Wczoraj chodnie tereny Polski, sowieckie władze ( ) Hitler w wywiadzie dla prasy amerykańskiej o godzinie 6 rano wystartował do lotu graniczne zwróciły się do polskich władz oświadczył, ze uważa żydów komunistów aa tracicie do stratosfery z lotniska moskiewskiego z prośbą udzielenia załodze balonu stra li ducha narodu niemieckiego, których trzeba wyelimi balon systemu Straplan, tosferycznego pomocy, w razie wylądowania na obszarze Rzeczypospolitej. W nować. Powiedziat on miedzy lnneml. Zmiażdżyliśmy żydowski komunizm nic pozwolimy już niu':'y liolszewizmoal podnieść giowę, Załoga składa się z czterech osób ze znanym profesorem Prokopiejewem na związku z tem został wydany odpowied Pytan. prezydenta Roosevelta pylam naród czele. Ponieważ zachodzi ewentualność, ni rozkaz do wszystkich posterunków lajaaryicsałki: Czy jesteście gotowi przyjęć tych tru że balon może opaść na północno- za KOP i Policji Państwowej. clcleii duszy niemieckiej i hrześcljańsklej ^ Każdemu L iii -ii dumy bilet \vi'.ucj judy banh&ut tysiąc markowy do kieazem. Jeśli tylko będziemy alt ich mo tli poz!>yć. Czy mam pozwolić zmarnleó tysiącom obywateli niemieckich, aby wszyscy żydzi mogli pracować zupełnie bezpiecznie, uby mogli żyć bogacić sie, pud czas gdy miljonowy naród mrze z głodu s rezygn.i f W wyniku szczegółowych badań wyjaśniono rnllcowtcle szczegóły katastrofy samolotu braci Ada mowlczów. Okazuje ule, iż samolot stracił równowagę I prze wrócił ule. gdya lotnicy, niedostatecznie obeznani a terenem, lądując wpadli na pobliskie krzaki, okalają ce lotnisko I przez to ulegli rozbiciu. Przewiezieni do szpitalu lotnicy oświadczyli, Iż Hcrbour Oruce mlalo być Ich plerwszcm miejscem )ą dowanla. gdzie zaopatrzyć ale mieli w zspaa benzyny i oliwy, potrzebnej (Ilu dokonania przelotu. ( ) Rząd niemiecki wydał zakuz dalszej prope Kandy antyaustriackiej przez rzucanie ulotek a same lotów I przez audycje radjowe. ' ) K.-.liailra icen. Balbo '/la uroczyście przyjmo wana przez ludność na Wyspach Azorskich. Podczas startu do Lizbony jeden s aparatów spadł w morse Jeden z członków załogi uszkodzonego w czasie siurlu hydroplanu, por. Smuaglla, przewieziony po katastrofie do miejscowego szpitala, wkrótce zmarł. Hydroplan wyciągnięto z morza rozebrano ce lem zbadaniu przyczyny katastrofy. Trzy hydroplany z eskadry które pozostały w Poute DelKuda razem z uszkodzonym, po pewnym esa le wystartowały dniej w kierunku obranym przez eskadra. O godz. 3.5 po pol. liydroplanów z eskadry gen Balbo osiadło szczęśliwie na wodach przy ujściu rzeki Taj dokonawszy powtórnego przelotu oce anu. Druga cześć eskadry dwanaście wodnoplatowców pod dowództwem gen, Pallegrinl, wodowała aicześll wie w porcie Lizbony w kilka godzin później. ( ) Policja lwowska aresztowała komornika Sta niszewsklego pod zarzutem sprzeniewierzenia 3,000 zł. na szkodę skarbu państwa. Jednocześnie zawleazo no w urzędowaniu naczelnego sekretarza sadu karne go. Bazylego Szabalaka. który poprzednio pełnił fuu keję komornika. ( ) W dr ą ni dniu procesu przeciwko Kacowi, Tlmnemu I Schillerowi oskarżonym o zabójstwo stu denta Grolkowsklego sąd odrzucił wnioski obrony w kwestjl dokonania wizji lokalnej na ul. Szajnochy, Juk również w kwestjl ponownego zbadania świadków. Kleniem Oell.ra, których Kac oskarża o do konanie zabójstwa. Na tem przewód sądowy został zakończony. Po przemówieniu oskarzyclelsklem prokuratora zabrała głos obrona. Po replice prokuratora i d.miutkowem przemówieniu obrońców Kuc oświadczył, ie Jest niewinny. riąd po godzinnej naradzie ogłosił wyrok, skazu j«cy Kaca na 4 lata wlezienia za zabójstwo studentce arotkowsklego, a za poranienie studenta Pietrasz kl dodatkowo na 8 miesięcy wiezienia, łącznie jednak na 4 lata wlezienia. Thunego I Selimem oud uniewinnił. Powództwo cywilne, wniesione przez adwokata Plerackiego na rzecz ojca śp. Orotkowsklego sąd przysądził w sumie 860 zł. ( ) Na szosie do Rudy Habjanickłej najechał sa mochód ciężarowy PZ 040 z Gniezn* prowadzony przez podchmielonego szofera TAaefa Pacaka na traw waj podmiejski ulegając rozbiciu W wagonach wyle dały szyby. Na linii f ódł Huds powstała pólgo dzinna pnerwa w ruchu. ( ) Strajk robotników budowlanych w Łodzi ogarną) około 7000 ludzi. ( ) Przy ul. Brzezińskiej 88 walący ale mur za sypał I uśmiercił niejakiego Szulca, zięcia wieścicie la posesji. ( ) Bilnas handlowy Polaki w lipcu wykazał saldo dodatnie w wysokości niespełna 0 mlljonów zł Dr. Dorota LEWY i c h o r o b y p ł u c (Koantwe.) P I O T R K O W S K A 24 # pimy'ainle> ad łrefś-s B Z U T E R JĘ. SREBRO kwity W I U lombardowe kapuje pleri najwyższe ceny. Zakład Jubilerski J. Fijałko, Piotrkowska 7. KILIMY huculskie niskie ceny. dogodne warunki. H. Tykocki, Łódź ul. Piotrkowska 44. D I I I premiera p. t. SŁOMIANI WDOWCY ŁĄCZCIE SIĘ Nieszczęśliwa uwiedziona padła ofiarą pokątnej akuszerki Z Wilna donoszą: W tych dniach do szpitala została przywieziona niejaka Helena Protopowlcz lat 72 zam. przy ul. Turgielskiej 6. Skierował ją do szpitala lekarz ktcv ry stwierdził, że jest chora na zakażenie krwi. W szpitalu wszelkie zabiegi lekarskie, celem uratowania chorej, nie odniosły pożądanego skutku i chora zmarła. Przez cały czas choroby. Protopowic/ówua nie chciała ujawnić przyczyny swej choroby, tajemnice swą zabrała do grobu. Tymcysuu.' policji zgłosiła sie koleżan';<i zmarłej i zegnała, że Prutopowiczówna została uwiedziona przed 4 miesiącami przez narzeczonego i zaszła w ciążę. Wówczas, ten znikł z Wilna. Namówiona przez przyjaciółki. Pff topowiczówna udała się do akuszefb S. zamieszkałej przy ul. Giedymin"* skiej, która ciąże przerwała, lecz reził. tutem niefortunnych zabiegów okazał^ się zakażenie krwi. Wobec złożonego zameldowania, grzeb został odwołany, i zarządza* sekcję zwłok zmarłej. Akuszerkę & aresztowano. LeLars - Specjalista CHIRURG-PLASTYK Dr. St. Michałek-Grodzki Wstizswi, Wspólna 49 m 3. Tel. 99'* Operacje estetyczne twarzy, nosa. uszu Piast}: 0 " ne biuilu, briiichs. kończyn. GinekologlcmoM styczne. Zniekształceń eiala Braku owlosi'** (łv>inl. Opersce PI mladraiace No y program nauki H B W H M H w szkołach powszeennycn W nowym roku szkołnvm obowfą- Na uwagę zasługuje, że w odjzia* zvwać będzie nowy program nauki w V język nowożvtnv obcv przesta? oddziałach I. II i V publicznych snkrtł bvć przedmiotem nauczania, powszechnych. Włóczędzy - podpalacze plagą wsi Władze tępią niebezpieczny proceder. Z Poznania donoszą: Od dłuzszerfo juź czasu rozwiclmożni ło się w sposób wprost zastraszający włóczęgostwo. Całe falangi włóczęgów, odbywa pielgrzymki od wschodu ku zachodowi, od południa ku północy, jak kraj długi i szeroki. Niektórzv % nich rze czywiscie idą szukać pracy, ale większość jest takich, co z lenistwa i w chęci łatwego zvsku, dopuszczają się kradzieży, napadów rabunkowych podpaleń a niekiedy nawet morderstw,. Co pewien czas słyszvnvy o znalezieniu tu i ówdzie trupa iak : cgo nieznanego człowieka. cfia r v w'rscrerfńw, kt»">rzv nawet w swem gronie dokonują morderstw, wydając na siebie wyroki Wśród włóczęgów znajdują się przesten cy. gotowi do popełnienia każdej zbrodni; najwięcej iednak niebeznieczeóstw. grozi z ich strony rolnikom którym cl zbrodniarze z przvczvnv odmówienia dal ku, a nawet niekiedy bez żadnej przyczyny, nodnalaia obudowania fjosnodar Me lak to ervnt!i znnnl pod^lncrc Nowak i Puchała, znajdniącv się obecnie w wiezieniu Mórvm udowodniono przeszło 00 podpaleń. To leż wobec tego zastraszającego objawu, władze sadowe orzy pomocy pr licji i tnnvch władz administracyjnych jak starostw wójtów I sołtvsów, przysł? oiły do zwalczania włóczerfostwa, zasto sowując względem włóczęgów iak najsurowsze kary. Szczególnie policja eo*? gicznic zabrała się do tępienia tego l» dzaju typów, odstawiając każdego nap 6 kanego włóczęgę do dyspozycji włac* sądowych, klóre skazują..łazików'. na przymusowe roboty, w domach karnych. Dzięki tej akcji może nareszcie usł*j ną kradzieże, nappdy i podpalania, a nicv odetchną swobodnie DO tei nlnoz** ILE PASZPORTÓW wydano w b roku? Warszawa, Interesująco prl* stawia się statystyku paszportów wyd* uych w ciągu ostatnich kilku lat. Np. w maju 930 r. wydano w W»' Iga Wit 2.60 puszportów zagraniczny- W maju 93 r. wydano już tylko >9» paszportów* w roku. 932 w maju wyd* no 822, a w maju br 923. W czerwcu r. 9^0 4,28, 93 f, r..76, a w bież. rcku> 876. Lipiec wykazuje większe różnic* Podczas gdy w r. 930 wydano V* szportów, w r. 93 l<czba tn zmniejsz ła się do 3,309. w 932,200 a w roku bież W porównaniu z rokiem 930, rof bieiący wykazuje sześciokrotne zmniel' szenie ilości paszportów zagranicinyd Żarłoczny Roir. K r o n i k a P o g o t o w i a R a t u n k o w e g o, Łódź, 0 sierpnia. W dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, w podwórzu domu przy ulicy Gdańskiej Nr. 4, został przygnieciony ręcznym wózkiem 9-letni Dawid Zajle, zamieszkały w tymże domu. Chłopiec odniósł złamanie lewej nogi. Lekarz pogotowia ratunkowego, po udzieleniu pierwszej pomocy przewiózł ofiarę wypadku do szpitala dziecięcego Anny Marji. W mieszkaniu własnem przy ulicy Wólczańskiej 72 zmarł nagle 53-letni Bolesław Wysogórski, malarz. Zwłoki Wysogórskiego zabezpieczono do czasu przeprowadzenia oględzin komisji sądowo-łekarskiej. W polu przy ulicy Dzikiej został pokąsany przez konia 0-letnl Jerzy Pietrzak, syn bezrobotnego, zamieszkały przy ulicy Szopena 38. Chłopiec odniósł rany głowy- Pomocy udzielił mu lekarz miejskiego pogotowia ratun kowego.- ZATFLEFONUI ZARAZ Nr lub a otrzymywać będziesz Echo do jutra w domu. Prenumeratę zamawiać można poczynając od każdego dnia miesiąca. W mieszkaniu własnem prjsy Pomorskiej 0, w celach samobw czycli napita się kwasu siarkowego 2*' letnia Władysława Aleksanduch. P'j speratkę. po udzieleniu jej p:erws«<j pomocy lekarskiej, przewieziono na rację do szpitala okręgowego Kasy Cl^ rych. W KAŻDYM PORCIE DZIEWCZYNA na ekranach,,metro" i,.adria". Według scenarjusza Armonta i Ger^ dona nakręcił reżyser Carmine GalloH* film dźwiękowy z Albertem Pr^jeane^ w roli popisowej. Twórca Obławy w Paryźt^^t silił się tym razem na nowe pomysły zakresie powiązania dźwięku z rucbtf* Poprzestał na sfilmowanym teatrze, & dając tu i ówdzie reminescencje z.d s chów Paryża" i in. Wielką zaleta, filmu -;ati wogóle filnt^* fiuncuskich jest wykwintny (mak i -oki kultura zarówno kon:pozycji, jak frf dzięki czemu niema, pon imo lekkości ten'' tu, ani jaskrawej grototki. ani nieeni*** nych konceptów. Albert Prejtun wcijw się s przejęci** i szczerością, w postać uczciwego i synip* tycznego wilka morskiego. stały przesunięte i nadal przyjmuje i Dyrekcja Głmnasjum SŁYNNA chirornantka z Galicji wznowiła przykcia. Za trafne przepowied MARJI KONOPNICKIEJ porad udzielam przy ul. 6-go Sierpnia 33 0 front parter w godz. 0 nie zdobyła dużo podiziekowańi Piotrkowska 223 m. 9. (dotychczas Gimn. Tow. KULTURA) i 4 8 wieczór.. as p r a w a m i szteot p a ń s t w o w y c h J w Łodai, ul. Wólczańska 23, te) ll.swisdamis. że sirzsmlay wstępne roroociną sie da. 6 b. ra Zapity do Gianaiium noworead^aiowsmmi sili mi tcen wanxawsl;!ch ora* Baletem Simeaee". i szkoły pow«zeehne priy mnie SeUrstarjat askół todliennie w i od <» 3. C»oy nńfjic od 54 r. - 2 ii. EJEJP t>o«s, o. > i 0 v. BJBJBJ WTJISIT» e ksldysi AUMNIT.

3 Nr. 29.E C Tf O" SILNA, WIĘŹ EMIGRACJI Z OJCZYZNĄ. ŻÓŁTY TRYBUNAŁ w sercu Nowego Jorku. Nowy York w sierpniu Dzielnica chińska w N. Yorku, t. zw. i,cliinalown" nie nosi wcale charakteru wschodniego. Szerokie ulice, rzęsiście o-»wietloiie,.są zupełnie amerykańskie, juk resztą również nowoczesne ulice Szanghaju i Pekinu. Pomimo to turyści odwiedzają je chętnie, może w nadziei ujrzenia tutaj ciekawej walki pomiędzy odrębnymi ton gomi", wzgl kkuiami rhińekiemi. Narazić jednak tongi" żyją w zgodzie' ifcz trzeba było inwazji japońskiej w Chi nach, by przypomnieć synom Państwa Środ ka o łączącej ich spójni, bowiem Cbińczy cy, Uczkolwiek wyrzuceni losem poza gruni ce kraju, w wysokim stopniu zachowują wój patrjotyam. Przyjeżdżają do Ameryki dla zarobku jako kupcy, restauratorzy, właściciele pral ni. Jeżeli śmierć zaskoczy ich na obcej zic *ni, zostają pochowani na własnych cmentarzach, skąd po upływie dziesięciu lat szczątki ich przewożą do kraju przodków, by duch icli zaznał spokoju. Zadziwiające są losy niektórych Cbińczy *ów i ich filozoficzne poddanie się wyrokom przeznaczenie: Niejaki Harry Woo (właściwe nazwisko Eng Yu Chun) przybył do Ameryki przed dwudziestu laty, po Zostawiając w ojczyźnie żonę i syna, których nigdy więcej nie zobaczył. Syn po u- kończeniu nauk, na które ojciec posyłał pic tiiądze z Ameryki, już spełnił wszystkie nadzieje ojca. Po sprzrduniu swego małego Zakładu restauracyjnego, Woo gotował się więc do powrotu do kraju, gdy wybuchła Wojim Trzeba było nabyć drugą garkuchnię hy obecnie wyżywić rodzinę zacnego kapitana I dywizji kantońskiej, który przysiągł obie śmierć ku chwale Chin. I Woo, choć pragnąłby spędzić resztę dni u boku sądzi wej żony, pracuj*- nadal w N. Yorku, by za BCapieczyć* byt owdowiałej synowej i dwoj gu wnucząt. Jak widać z tego Chińczycy nowojorscy Zawsze pozostają Chińczykami. Nawet czę- te swe spory poddają tylko pod sąd swych rodaków pecjahu-go stowarzyszenia chińskiego, będącego właściwym uutorytetem cywilnym <Ha całej Chinatown". my już z doświadczenia, nabytego w Euro pie wiedza nie wpływa na z trumienną mo dyfikację umysłów ości chińskiej. Ewolucja religijna natomiast jest bardziej charakterystyczna. Chrześcijaństwo szerzy się w Chinatown", zdobywając coraz więcej adeptów, lecz rzec nie można, żc jest to za sługa rasy białej, o której w tej dzielnicy powiedzieć trzeba, że nie dostarcza budują cych przykładów. Znalazł się wszakże pomiędzy tutejszymi mieszkańcami człowiek mądry i szlinowny, Lee To, który studjował Pismo św. i zaznajomił się z nauką Chrystusa, a następnie zaczął ją szerzyć pomiędzy swoimi. Starsi tu zamieszkali Chińczycy oświadczyli, że nauka ta nie przeczy Co środę, trybunał chiński zbiera się w Na parowcu transatlantyckim Lafayette", który przybył w tych dniach bazernej sali pod przewodnictwem p. W u J Marca w okulurach, przedstawicielu klanu do Southamptonu z Nowego Yorku, przy t»ee IImv Oak Tin, a potomka cesarza Szun bytu mluda Amerykanka, miss Betty f Rydell, W dzielnicy duńskiej N. Yorku, stanowiącej jakby oddzielne miasto w sercu anie i bez paszportu. Wsiadłszy na pokład bez biletu, bez pieniędzy ^kańskiej metropoljf, liczne zwyczaje Lafayette'a" w N. Yorku, spostrzegła wschodnie zakorzeniły się siłą rzeczy. miss Rydell ku swemu przerażeniu na Jest jednak rzeczą bardzo ciekawą zaob 0 minut przed odejściem statku, iż erwować, w. jakim stopniu intelektualny zgubiła swola walizkę, *pływ rasy białej toruje sobie drogę. Licz w której znajdował się bilet, paszport, i Chińczycy korzystają ze szkół i wszech pieniądze i biżuteria. Tymczasem szofer taksówki, w której miss Rydell ^tio amerykańskich. Pomimo to jak wie zo przepisom Konfucjusza, który przemawiał za miłością bliźniego. Słuchano więc nauk Lee To i dookoła niego zebrała się garstka uczniów, nie zwy kłych chrześcijan ryżowych' -, jak Chińczycy zwą pogardliwie ludzi, nawracających się dla interesu, lecz prawdziwych zwolenników nauki Chrystusowej. Lee To założył pierwszy kościół w Chinatown, jedyną kongregację chrześcijańską wśród tutejszej kolonji chińskiej. Przyczynił się również do stłumienia walki tongów' i w zupełności zasłużył na miano pacyfikatora. Córka jego dr. Mabel Lee, prowadzi nada] z poświęcę niem dzieło nawrócenia ewangelizacji swych ziomków. 0 P. Elektryfikacja Żelaznej Bramy" Wiry Dunaju przedzierającego sie prze z skalisty przesmyk Żelaznej Bramy" maja obecnie być wykorzystane dla turbin elektrycznych, które dostarcza prądu dla całej okolicy. Nad rzeką zostanie w tem miejscu zbudowany olbrzymi most. który skróci odległość między Belgradem a Bukaresztem o 00 km. Pogoń biletu za pasażerką Niezwykły wyścig na Atlantyku Ramon Novarro w opresji. Odparty atak wielbicielek. Uwielbiany przez płeć piękną artysta filmowy Ramon Novarro obecnie występuje na deskach londyńskich teatru variete Palladium", jako śpiewak. Jak wiadomo, artysta zamierzał jeszcze przed swoją karjerą filmową występować w operze, ceniąc więcej swe wokalne zdolności, niż grę filmową. Podczas premjery w yariete mnóstwo jego wielbicielek, które dotychczas miały możność tylko podziwiać wdzięki jego na ekranie, obiegły ulice i przedsionki teatru, oczekując wyjścia bożyszcza. Tłumy oczekujących powiększyły się do tego stopnia, że policji, pomimo nadesłanych posiłków, z trudem udało się utrzymywać porządek. Krzyk, zgiełk i hałas wielotysięcznych ł agressywnych adoratorek, przeważnie w młodym wieku tamował ruch uliczny. Nie bacząc na prośby i groźby tunkcjonarjuszy policji, podniecone kobiety zbliżyły się do drzwi garderoby Noyarra i z wielkim łoskotem i trzaskiem wyrwały je z zawiasów. Okazała się wreszcie skuteczna pomoc robotników teatralnych, którzy zmuszeni byli zastosować sikawkę straży pożarnej. To też oblane strumieniami zimnej wody, zwolenniczki pięknego Noyarra zostały rozproszone. Dowiedziawszy się o ataku, odpartym przez robotników teatralnych Ramon Novarrc wyraził wielkie zdziwienie i oświadczył, że nie jest przyzwyczajony do tego rodzaju owacji, ponieważ w Hollywood nie spotykał się z podobnym przy witaniem, gdyż miejscowa publiczność przyzwyczaiła się do jego występów. Wielkie rozgoryczenie ogarnęło artystę gdy usłyszał, że jedna z jego gorących wielbicielek zwichnęła nogę, trącona przez towarzyszki podczas natłoku przed teatrem. Chcąc wyrazić jej współczucie z powodu przykrego niedomagania, amant filmowy szukał jej po lecznicach, lecz nie mógł odnaleźć. Czy aby tylko ta gotowość wyrażena jej współczucia nie wyprowadzi z równowagi innych jego adoratorek. które dla osobistego poznania swego bożyszcza pozwolą sobie na umyślne zwichnięcie nóżki, pragnąc za cenę cierpienia doznać takiego szczęścia. J. K funtów za głowę Bernarda Sha wa. Niezwykła tranzakcja handlowa. Ile warta jest głowa Bernarda Shaw a? Czy można wogóle szacować na pieniądze głowę ludzką zwłaszcza.jeżeli idzie o wiel kkgo sceptyka naszej doby? Takie pytanie wyłoniło -i<; niedawno w związku z niezwy kłą ofertę, przedłożoną przez pewnego An glika, który, prawdopodobnie, należy do rzędu zwolenników znakomitego angielskie gc filozofa- humorysty. Ów Anglik umieścił w jednem z angiel skich pism list, skierowany do Bernarda Shaw, oraz napisał do niego osobiście, juko do osoby najbardziej zainteresowanej w danym wypadku, proponując odstąpienie głowy, za co zobowiązuje się uiścić 5000 f. szterlingów. Projektodawca bynajmniej nie oddziedziczył krwiożerczości starożytnej Sa Inni.-i. żądającej głowy św. Jana. Zwolennik pisarza jest bardziej humanitarny i cokolwiek cierpliwszy od zachłannej córki Hero d jady, gdyż nie pragnie, żeby głowa Bernarda Shawa była podana mu natychmiast na złotym półmisku, natomiast zgadza się czilać,, aż posiadacz upatrzonej przezeń W miejscowości Klakari, położonej w Bośni, żona Jednego z wieśniaków zapadła w tak cietki letarg, że powszechnie uważano ją za umarłą. Po ułożeniu młodej kobiety w trum stawiła przez roztargnienie walizkę, pędził pełnym gazem na przystań, aby zdążyć jeszcze przed odjazdem Lafayette'a" i oddać pasażerce jej zgubę. Spóźnił się jednak. Po wymianie depesz przez radjo władze portowe ulo- (COwały walizkę pasażerki na okręcie Europa", odchodzącym w parę godzin później również do Southampton. Ponieważ Europa" płynęła prędzej niż Lafaycttc" stało się. iż miss Rydell, przybywszy do Snutliampton, znalazła nie, zrozpaczony ojciec, już tam swoją walizkę wraz z całą jej zawartością. głowy zakończy swój żywot śmiercią naturalną, zapisawszy mu ją uprzednio w testamencie. Jeżeli propozycja zostanie przyjęta, dzi wak zobowiązuje się zachować i strzec gło wy uwielbianego pisarza, którą po zabalsamowaniu umieści w specjalnie /.budowa nem w tym celu mauzoleum. Ciekawe, że Bernard Shaw nietylko nie obt«ził się na uczynioną mu ofertę, lecz przeciwnie rozpoczął ze swym dziwacznym korespondentem niecodzienny targ. Pośmiertny loi głowy j-ego zupełnie nie interesuje, zajmu ją go hardziej pieniądze, które nawet, i po jego śmierci nie stracą na swej wartości. Z tych to powodów Bernard Shaw pragnie o siągnąć za swój mózg jak największą kwotę. O tej całej tranzakcji podają dzienniki angielskie, zaznaczając że jedynym zastrzeżeniem wielkiego pisarza jest uzyskanie ce ny, najbardziej odpowiadającej wartości jego głowy. Poród w letargu. Osobliwy wypadek młodej Bośniaczki. zekomo zmarłą, zauważył, że serce jej jeszcze bije. Na wszczęty przez nie J. K go alarm wezwano.lekarza i po godzinnym wysiłku przyprowadzono kobietę 3 przytomności. Jak się później okazało, letarg nastąpił podczas porodu. żegnając się z W kilka minut po dojściu do przytomności, młoda kobieta urodziła zdrowe, go i silnego chłopca. Franciszek Kornik. F ^^^^^^ (E. Wrzos). S ^ " ^ ^ J I Współczesna Sodoma ^~ POWIEŚĆ. ^^ m^ t m a u a t m t a m m m m m a a m a H a a a m m m^ Majeni zdaniem mówił jakiś t>an powinien był okazać się dżentelmenem i nie postępować w podobny sposób. Ostatni łajdak dorzucił drugi. Spostrzegłszy Rozmacha zamilkli 9'einal wszyscy f przyiięli go zgodnem dosyć głośnein: a!... al. a!... 7" Witamy pana artystę odezwali się doń jego przyjaciele Gromań- szej wizyty, witał go radosny ruch ciała i groźne spojrzenie źrenic. Nareszcie! wyrzekła. Myślałam, że pan nie przybędzie dzisiaij. Jakie ma eleganckie ruchy szepnęła do siebie, patrząc na jego wdzięczne pochylenie się nad ręką. podana do ucałowania. Jaki ładny kształt jego karku unosiła się dalej. Ze stroju, chociaż skromnego i z zachowania się przebijała wrodzona dystynkcja, która zachwyciła nie tylko panią domu ale i innych. Potem wodząc od grupki do grupki przedstawiała go pani Sopioka z dumą. szenie pani Sopickiej. Wiernie oddał to, co miał przed oczyma. Tymczasem przy innych stolikach, temat, zaniechany chwilowo, z powodu wejścia Rozmacha, stal się znowu przedmiotem głośnych sporów. Uderzyło go kii. przedtem, że nie było gospodarza domu. Po kilkunastu minutach zjawił sie w towarzystwie szwagrostwa: brata żony i jego małżonku Gromanski, po przywitaniu nowoprzybyłych zapytał Rozmacha czy zna bliżej wszystkich obecnych w salonie Sopickich. Rozmach zaprzeczył wiedząc, że pragnie sie popisać złośliwym dowcipem przy charakteryzowaniu poszczególnych osób. Ale Gromanski nie był wesoło nastrojony, bo wskazując oczyma na pierwszą grupkę, rozpoczął całkiem poważnie: Czy widizi pan, owego niskiego bruneta, z nadętą miną. pozującego na Rozmach stwierdził, że z jej bratem również kolegował w gimnazjum. Trze ci pan w ich gronie, to początkujący po wieściopisarz. Niedawno przed Ritmanem cieszył sie względami Sopidkiej. Ona właśnie odkryła w nim talent i nakłoniła do napisania pierwszego utworu. Widząc następnie, że nie może znaleźć nakładcy wydała jego powieść. Krytyka przyjęła go pochlebnie rokując mu świetną przyszłość, ale on leniwy zadowolił się swem dziełem spoczął na laurach, oczekując sławy. Gruba jejmościna i jej sąsiedztwo: pan i panienka to mecenasostwo Kubiccy z córką. W następnej grupce zwraca uwa gę piękna kobieta, starszy jegomość, wyschnięty i przepracowany, oraz młody grubas. Jest to trójkąt małżeński składający się z profesora przyrodnika Szondcrskiego. jego małżonki i przyjaciela domu podprokuratora. I dna. podobnie jak Sopicka, dosyć często zmienia niewolników. Następnych dwóch, nierozłączonych kolegów, miał pan już bawiadą dwie panienki: córkę radcy skarbowego i Żydóweczkę, zapraszaną chętnie dla doskonałej gry fortepiano wej i wysokiej inteligencji. Towarzystwo piąte i ostatnie winno pana najbardziej zaciekawić. Tam pan widzi ostatniego i pierwszego wielbiciela pani domu: śpiewaka gitarzystę fauna. Obok nich zajęły tnie} sca koleżanki Sopickiej z ławy szkolnej, nauczycielka i żona rzeźbiarza. W obu tych paniach Sopicka ma nieprzejednane rywalki. Jej każda nowa sukienka staje się przedmiotem fch naśladownictwa, chociaż czasami wyglądają w nich karykaturalnie. Starają się również odbić jej przyjaciół, ale stale bez skutku. Chociaż żona rzeźbią rza jest ładną, ma milszy wyraz twarzy niż Sopicka, jej usiłowania chybiły celu nawet w wypadkach, gdy kochanek utracił łaski. Przy tych słowach zbliżył się do "V i radca Biegański. Onieśmielony powitaniem, skrępowany tyloma spojrzc- gą rozmową. Gromanski roześmiał się nich Ritman, skuszony widocznie dłu J«mi. skierował się w stronę gosposi? domu. umieszczonej w kacie saio- wielkość. Jest to mecenas Schlanger. mówiąc: niezbyt wielką wziętościa cieszący się {J u w towarzystwie kilku pań i panów, adwokat, przekonany jednak zarozumiale o swoich nadzwyczajnych zdol sposobność poznać. Zwiemy ich Kastorem i Polluksem. Zagmują stanowibyłeś. Usłyszałbyś słowa prawdy o so Szkoda że wcześniej nie przy Przy podawaniu ręki słyszał wiele: ^a ścianie zauważył naturalnej wielko- ależ' znam pana doskonale". Przewijały się przed nim różne osobistości: jego lewej stronie, to żona. Rozmawia ' c '. oleiny portret Sopickiej. nościach retorycznych. Sąsiadka, po ska sędziów okręgowych. Dwie panienki żywo z niemi rozmawiające: to świeży kawał. bie. Może jednak masz na ięzvku ak'ś Świetny portrecista przyznał radcowfe, inspektorzy, mecenasi, doktorzy, gdyż mieszkańcy miasta ko im wielbicielem szepnął na ucho. z aplikantem sądowym, obecnym swo siostry pani profesorowej i podprokuratora. man. Przedtem chciałbym ci pokazać Opowiem później odrzekł Rit duchu. I dobry malarz uzupełnił Jfidząc wierne oddanie naturalnego chali się w tytułach. Małżeństwo to jest dirugiem wydaniem Sopickioh o tyle odmieonem. że Koło trzeciego stoliika umieściło coś pikantnego. ^olorytu i wykończenia całe; postaci. Kiedy powrócili na swoje miejscef się bardzo przykładne małżeństwa: komendant policji, Stempkiewicz zwany pytał ironicznie mrugając znacząco na Zapewne nowe karteczki za Jjie dziwie sic, jego sławie, o ile jla zy- zaprosiła go do pozostania w jej towarzystwie i wczęła z nim rozmowę o Nie dość bowiem, że go zdradza, to je rolę despoty odgrywa ona a nie on. 8l{ af. jak twierdzi Gromanski. pieszczotliwie przez żone Mundziem, Rozmacha. W obraz tak się zapatrzył' że za- (iortrecie, który,tek zauważyła, tak go szcze wprost katuje. Opowiadaiią, że chociaż mu Michał na imię i kapitan Ritman skinął jeszcze na kilku panów, między innymi na Sopickicgo, i, PoniTiiał o otoczeniu i dążył w jego zainteresował. nieraz nocą, w negliżu zmuszony jest Fiałkowski. Złośliwi jednak twierdzą, * lr onę. Ockna.ł się jednak w porę f Słyszałem już o nim przyznał uciekać do teściowej, przed jej złością. że pani kapitanowa, dlatego dochowuje wyciągnąwszy z portfelu kilkadziesiąt 'wirócił Sj c szybko w kierunku gospos i domu. Siedziała, założywszy no- przesadzono jego wysokiej oceny. po kilku tygodniach. Marka jej była ży otwarcie. Dzisiaj stwierdziłem, że nie Co rok się separują i zpowrotem łączą mu wiary, bo mimo sympatycznego wy kartek treści pornograficzne}, poda! glądu nie może złapać przyjaciela. Piąty znajdujący ste w ich towarzystwie Ii go z zaciekawieniem oglądając o- pierwszemu z brzegu. Wszyscy otoczy' F e na nogę tak że nogi opięte cieniut- Zbytnio pochlcbiaóący gospodyni wtrąciła uszczypliwą uwagę jed niepowszednie szczęście. Wszystkie dówką. Rodzina, z której pochodzi ma ^ jedwabną pończochą daleko były jest zastępcą starosty. Interesuje się brzydliwe erotyki, które przechodz?ły na z rzekomych przyjaciółek Sopic- bowiem jej siostry wyszły świetnie bardzo panią sjedzącą przy nim. żoną z rąk do rąk. Jeden Rozmach nie okazał najmniejszego zainteresowania; ob Jak ona pachnie? stwierdził. Ude- Kiei. za mąż, lubo ojciec zajmował stanowisko skromnego urzędnika i nie dał im Na czwarte grono składa się czteserwował zatp, Łjjoiłtowaniem rodsie-j byłego adoratora naszej gospodyni. ' 2 vła w jego nozdrza woń odurzają- Proszę popatrzeć uważniej yeh perfum, używanych przez kobiety odparł urażony Rozmach a przekona należytego wychowania, ani wyksztal- rech panów, z których dtwóch posą-. er nysłowe. znów jak podcas pierw się pani, że artystą ni* silił sie na upięk Icenia. Poznawszy iej rodowe nazwisko. dzam o biii^_as\omnki g Sopłciea. Za*',(c. d. n.ł

4 J C H O* Nr? itycle W a r s z a w y w kilku Ze Lwowa donoszą: zdawał sobie doskonale sprawę r. postępu swej nieuleczalnej choroby. W ostat wierszach. Ochłodziło się znowu. Stwierdzenie Wieczorem ciszę szpitalną w lecznicy Kasy Chorych przy ul. Karkowej Poczcm mężuś przez sobole i niedzielę wypoczęty i odespany w?aca do mia wicedyrektor tramwajów i autobusów tego faktu nie stanowi wprawdzie dla nikogo sensacji, czytelnik sam bowiem czu zamącił huk wystrzału rewolwerowego, depresję psychiczną, że postanowił sonich dniach Kularski popadł w tak silną nre-jskich w Warszawie prof. inź, J. Lenartowicz w piacy projekt, miejskiej ko sta, gdzie może spokojnie się zabawiać a~ je, że się przestaje pocić, i nie wic. czy oddanego przez pacjenta i8-!etniego bie odebrać życie. Z zamiarami swemi lei podziemnej, w uzasadnieniu potrzeby do następnego wyjazdu na łono lodziny. Władysława Kularskiego. urzędnika ma się z tego cieszyć, czy też martwić, że zwierzył się nawet chorym, z którymi bodowy tej kolei zuznnrzn ni. in., iż zdauu To jest właśnie jedna i zalet lata. Iow. Ubezp. łrlorjanka" przy ul. 3 Maju, który celnym strzałem w usta poło lato się wściekło Właściwie z tem calem przebywał na jednei sali. ło się, żc pewną ulgę komunikacji tramwa r;dyż każda zła rzecz ma swoic dobre latem jest jedno wielkie nieporozumienie. Wieczorem Kularski rzeczywiście jow.j okażą autobusy. Jakkolwiek linje au strony. żył kres swym męczarnią. tobluowe przewiozły w r. 030 około 7 mi Najpierw wszyscy narzekają, że niema wykonał swój zamiar. W pewnym mr> KONTROLA. Sp. Kularski od kilku lat niencie. korzystając z nieuwagi swych jonów p».i«a/eró«. jednak odciążenie niebu lata, że jest chłodno, że niema jeszcze u Srul Lpstein jest amatorem wędlin. chorował na płuca. sąsiadów. Kularski usiadł na łóżku i nie nastąpiło H takim stopniu, aby nożna patów, potem gdy już są upały, gdy już Natura już tak stworzyła Srula. że On ni,- Początkowo leczył się w domu. ostatnio zaś, gdy stan choroby znaczuie się sali zapanowała panika, zbiegli się na strzelił sobie z rewolweru w usta. Na hylo mówić o zmniejszeniu jicrtosci wagonów tramwajowych. Częściowe lub całkowi ści wody sodowej z sokiem i bez na pocą się, wlewają w siebie niezliczone ilo uznaje jarzyn. Nu, czy ja jestem krowa, albo pogorszył, przyjęły został do Sanatorium Kasy Chorych, na oddział grużlic/y. stąpili do ratowania desperata. Pomoc tychmiast lekarze i służba, którzy przy te zastąpienie rueliti tramwajowego przez rzekają, że jest gorąco, pamo, że nie ma kuń, żeby jeść trawę? rozumował Autobusy w śródmieściu nictylko nie roc- ja czem oddychać i t. p. gdzie przebywał od 20 lutego b. r. Mimo starannej opieki lekarskiej Kularski Srulek i żywił się latem i zima wędiinkami. Naturalnie koszememi parówkami, Sc strzał był śmiertelny i Kularski po kilku jednak okazała się bezskuteczna, gdyż ( tr/.j gnęloln spraw] odkorkowania centrum ini.i»ta, ule mogłoby je tylko pogorszyć. Sze reg opiliji Fachowycn przemawia stanowczo przeciwko użyciu autobusów ;.iko «rod en fakt powodował u Srulka wiele ia kiełba-są i wrocławska suchą. rrinutach zmarł. Na polecenie Ukarzą dzielnicowego ku komunikaeyjn go, mająccj-o zastąpić ruch tramwajowy w śródmieściu. howanic powierzchni Zapotrze ulic na I pasażera (przy założeniu jednakowej sz)bkości 3 km. na godz.i WTMoml dla samochodu o»obowrgo 9.75 m. kw dla autobusów 0,8. pojedynczego wozu tramwrijow. go 0,C>ł tramwajów egu /. jednym przyczepnym 0,5, T. dwoniu przyczepu mi 0,45 m. kw. A zatem patażet w autobusie podczas największego ruchu zajmuje 60 proc. więcej miej MSI w ulicy, niż pusażer w wagonie tramwu jowym, a w suninchoflzie osobowym 20 rrzy więcej. Jeżeli do tego dodać że wydatki ua jedno mlejaee i n* kilometr w aiitobnsneh wvno«zą przesrlo dwa ran\ więcej, ni* w tiumwajach, -.«i. - się jasne, Ac autobus nie może xasląpić tramwajów, jako masowego środka RomuMlkacji. RKATŁCZK. nerwowy SruL HB MEAPETYCZNA WĘDLINA. Tak nie można, moi panowie. Chcieliście lata? Przyszło,kilka dni upałów. Jęczeliście z gorąca? Ochłodziło rię. Te raz znowu niedobrze, bo jest chłodniej i już tęsknicie do gorąca. Trzeba się jakcś umówić, czego chcemv. Bezwzględnie, że upał ma swoje dobre strony, może bow ; em paść na głowy naszych wrogów i ich unie szkodliwić na pewien czas. Czytałem nawet kiedyś o wypadku, że jakiś gość z go raca wogóle kipnął. To jest zjawisko bar dzo pocieszające, można bowiem jakiegoś szczególnie wrednego bubka, przytrzymać nieprzyjemności, bowiem wedlinki nie zawsze bvły świeże, zwłaszcza latem i od czasu do czasu Srulek łapał rię za żołądek i zlckka pojękiwał. Tc też Srulek pil nie baczył, czy Wędlina, która kupuje iest świeża, czy ma przyjemny zapach i odvir> wierłni (saletrowany) kolor. Potrzeby wędliniarskie Stulki móp{ za-pakajać A bram Len?, który SR* ul!cy Zawiszy posiada piwiarnie, a w tei niwiar Nieuleczalnie chory gruźlik HHl kulą rewolwerową skrócił swe cierpiensa. zapadał coraz bardziej ua zdrowiu. Choroba jego rozwijała się z każdym dniem. tak. że nie było nadziei całkowitego wyleczenia go. Młody człowiek /włoki odwieziono do Instytutu cyny sądowej. medv- ' Szajka złodziei Ś W I Ń grasowała na Pomorzu Z Chojnic dunuszą. Od dłuższego czasu grasowała na terenie powiatu chojnickiego i starogardztrony? %il> piaty dzień, i przecież A bram nie bę na trop szajki Kiedy»iiąż, złajdarzony. zapiły, no idzie ich wyrzucać. r-dyż byłby stratny. Przed kilku dniami skradziono rolnikowi Janowi Narlochowi dwa tuczniki, I rzęch nieprzespanych nocach jedzie cio'zeka wiec, aż przyjdą ludzie, kunią je żony na letnisko, zawsze może latem \<S i pjlem dopiero sprowadza śwież* Abrim które sprawcy na miejscu ubili, ulatniając się z łupem niepostrzeżenie. Natych tłumaczyć swój stan:! owiem uważa, że jak kto chce jeść we- Liczba eksmisyj mieszkaniowych w Ależ me. kochanie, nic nie piłem j dlinę, to musi być przygotowały n R? 0. miastowe wszczęte dochodzenia dopro Warszawie zwiększa si«z dnia na dzień.»rzez cały tydzień, cliodziłem skrr.mniutk^j <e. wędlina jest albo świeża albo nie. a Wediug prowizorycznych obliczeń" o-<*pać do domu, ale te upały w mieści.* sąjon DTZoejei nie będzie wyrzucał wędliny statmo odbywa się codziennie przeciął-juk strasznie męczące, że człowiek ledwiejtvlu dlalepo. że troszkę wanwet". nie 0 eksmisy, naskulcjc wyroków są-, 5j e n a i y i n a. t ł L w y g #. p K h ^ j. ^ ^ 6 H n c a r R S,, j l e k dowych. Do niedawna cyfra ta sięgała 6, (, B m w ;,, e fitd, RC U t e f r t w mk, M ^ L zamierzaj kunić yęd»ine. n eksmisyj dziennie Oslatnte lygocnic,..,, u. i.,.,....,. r t,, notują znaczny wzrost. Eksmitowani : c i e m o z n * f e * * ladac Naturalnie,, K o /.*łjęk* zwozyc całych 0 jffc <?eze testem Mady, to ws?v«tko z tych upa-,;«iei kullasy. nastcim- powąchał i» i o Czesław Żmudrzcjcwski, młody /. Hyd.juszczy donoszą: nie mogą być nąrazie umieszczani w' schroniskach dla bezdomnych ze względu na wyczerpanie wszelkich wolnych pomieszczeń, z konieczności muszą sie mieścić w klatkach schodowych, w bramach, na dziedzińcach, a często na strychach i w piwnicach. Według" ści-jej^ dzie spokojnie go na kozetce odespać i meżuś miejski może na>:-z'j słych danych od marca r, b. zarejeslro- j t*t-f--m--t>atm-«-»>a zaległości, ni wano w «ób wyeksmi towanych 'stanowi to około 40 rodzinl. Poza tem jest znaczna liczba eksmitowanych, którzy nie są zarejestrowani. Są to tacy. którzy nie ubiegała sie o pomoc mieszkaniową w wydziale opieki społecznej, albo też zjjóry rezygnują z wszelkich zabiegów nie wierząc w howodzenie starań. Do biura porad prawnych orawie każdego dnia zgłasza się około 2 rodzin, zagrożonych eksmisją Poza eksmisjami z powodu nie opła Ń cania czynszu, wiele rodzin traci dach nad rfłowa w związku z wygaśnięciem stosunku >lużbowego (domy państwowe i miejskie* w związku z przeniesieniem na emeryturę, a także z powodu opróżnienia chylących sie ku upadkowi domów. Tflkich eksmisji notują w o- slatnich czasach około 5 miesięcznie. letni syn rolnika w Cierpliwie, powiatu bydgoskiego, chciał zapolować na wróble, nic mając jednak własnej broni, udał się do sąsiada Ignacego Gwizdały, człowieka starszego już wiekiem, lecz nic grzeszącego rozwagą, kiedy zdecydował się pożyczyć młokosowi sztneer, przerni błony ze starego rosyjskiego karabinu. Młody Żmudrzejewski. ciesząc się bronią, pobiegł do ogrodu i począł strzetyikiti [iloiii.y.p.? łów. ir.--ło nie remdlał. Wetlina cucluiel - ''i rjjlfw e. Ten fakt tak rdtnerwowal Srulka Zona lituje się nad nieboraczkiem, któ >e 7JapAwszv iakit ż«:i»»»ny kijaszek, roz ry w tem wstrętnem, dusznem mieście..''a»tvpe Abrama. ruie jak koń" na utrzymanie rodziny, kła skazał Srul-' F.rf»s-mn płatał nim <<-,ko! *f»d ttrodzki 7 dni aies-.tu. erzr Krzecki. Nieudana ucieczka więźnia. Bandyta ze zwichniętą nogą tydzień przesiedział w owaie. 7. Bydgoszczy donoszą: Franciszek Grabczyrtski. współsprawca napadu na mieszkanie Schultzkich, który uciekł z więzienia został uięty przez policję śledczą. Grabczyński dnia 2 b. m.. odbywając wraz T innemi więźniami codzienuy swój spacer po dziedzirten więziennym, skorzystał z nieuwagi dozorcy i w pewnej chwili wdrapał sir jakimś dziwnym snobem na dość wysoki mur więzienny, z którego następnie zeskoczył, wydostając się na wolność. Nie zaznał jednak pociechy z odzyskanej wolności, ryzykowny bowiem skok z wysokiego muru, przyprawił go wadziły do wykrycia szajki i osadzenia jej za kratami. Złodzieje gnieździli się W Więcku, powiatu starogardzkiego, gdzie policja z Czerska odnalazła skra* ci/.ione tuczniki oraz wędzone i soiunc mięso wieprzowa. Aresztowano i osadzono w więzieniu, rolnika Antoniego Sailczyka z Więcka., robotnika Kazimier/a tsoniszew skiego z Odrów. rohotuika Antoniego Gilkę i Więcka i robotnika Jana LangowsklcgC., Więcka. Mają oni na sumieniu kilka* dziesiąt włamań. Likwidację szajki należy zawdzię- Czyc policji z Czerska. Śmiertelna kula z poza płotu. Fatalny strzał do wróbla. o tak ciężkie zwichniecie nogi w kolanie. IT ucieczka stała się niemożliwą. Poczolgał się w pole i tam szuka! Z Br/uch o wit donoszą schronienia, kryjąc się przed pościgiem Sprawa trupa, znalezionego wpobliżu willi Zaremby, dotychczas nie została v owsie, od dnia 2 c!o 9 b. mu, w którim to c/asie zosta' ujęty. wyświetlona. /.. w ciągu tych siedmiu dni musiał Policja powiatu lwowskiego stanqła się nim ktoś opiekować i donosić mu j w obec zagadki trudnej do rozwiązania i żywność, nie ulega wątpliwości, jednak jeszcze może upłynie szereg dni zanim kwesto tę wyświetlą dopiero dochodzenia. Narazić umieszczony został w wic- /'cniii. zaniedbana atoli noga grozi zapaleniem tak, że może zajść potrzeba przeniesienia go dó szpitala. lać ze sztucera do wróbli, nic zachowując należytej ostrożnoś.i. skutkiem czego jedna z kul ugodziła śmiertelnie w głowę stoihcego za płotem ogrodu 7-letniego Wacława Borgcnagela. żtmudrzejewskl za lekkomyślność f\\'h zasiadł na ławic oskarżonych przed tutejszym sądern okręgowym, który biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące, wymierzył mu względnie niską karę sześciu miesięcy WLETICNLU z zawieszęrnelfl na Ht tr/v. Niewyjaśniona tajemnica zbrodni w Brzuchowicach. Uzębienie zamordowanego dowodem tożsamości. będzie mogła ustalić identyczność dena ta oraz tło okropnej zbrodni, której padł on ofiarą. Faktem jest co sekcja już ustaliła że denat znaleziony w Brzuchowi-- caoh został zamordowany, ederzeniem jakiegoś ciężkiego przedmiotu w tył gło wy, tak, że czaszka została załamana. Sekcja zdołała jedynie tyle wykazać. O* becnie rzeczą żmudnych dochodzeń poli cyjnych będzie ustalić wszystkie inne szczegóły, tyczące się tej sprawy. Na temat nowej zbrodni brzuchowio kiej krążą oczywiście najfantastyczniejsze pogłoski a także i policja nie mając dotąd żadnych konkretnych danych sama wysuwa najrozmaitsze kombinacje i zmuszo* na jest wszystkie dochodzące do jej wis domości, plotki, stwierdzać, by wyłuskse ziarno prawdy. BERNARD GERVAISE. OFIARA. Z chwilą, gdy Ludwik Dendeloup po taz drugi, obciął" się przy egzaminach maturalnych, rodzice jego ur.-.idi dakze jego studia naukowe za beznadziejne. Umieścimy ciebie u wuja Juljana oświadczyli mu właśnie poszukuje subjekta. Wuj Juljan posiadał piękny sklep z bronią w dzielnicy Montrouge, na spokojnej ulicy. Przyjął siostrzeńca bar dzo serdecznie. Pochwalam postanowienie twoich rodziców rzekł. Gdy oswoisz si? z fachową praca w sklepie, będziesz mógł zastąpić mnie w potrzebie. Odciąży mnie tc bardzo. Ze swej strony Ludwik również był zadowolony ze swej nowej działalności, urozmaiconej na tyle, że nie odczuwał nudy. Wuj Ludwik dość szybko zaznajomił go z rachunkowością w skromnym za dla psów i akcesorjów do ping-pongu Gdy znikła mu z oczu, zaczął go tra Pewnego popołudnia, gdy wuj Julian pić dręczący niepokój. Ulegając niewy uda} się do sąsiedniej kawiarni na partyj- I tłumaczonemu przeczuciu, obawy jego za kc kart w towarzystwie innych handlów- mieniły się w pewność niezbitą, że ta ko ców dzielnicy, korzystających narówni z bieta użyje broni w celu przestępczym zaś nim z pomocy usłużnych krewniaków, sama mvśl. że stał się wtnólnikiem zbrod- Ludwik ujrzał, jak weszła do sklepu ni, napełniała go mrożą. Wyrzucał sobie młoda, ładna i elegancka pani. która c-ibez końca swoją głupotę i brak stanówświadczyła mu tonem szorstkim: iczości. Chcę nabyć rewolwer. Ot ten. Ba* c; a g u c a j e g 0 uiec Z O ra nie mógł przykład! (odwrócić myśli od te^o ponurego tematu. Wskazała na wielki pistolet automa-,^^^ prześladowały go koszmarne, krwa tyczny we serme widziadła. Z rana doznawał Ludwik sprzedał już dotąd wielką wrażenia świeżo ujętego zbrodniarza. Ze ilość brom, nie zastanawiając się nigdy, rwał się wcześnie i natvchmia«t pobiegł jaki użytek z niej zrobi nabywca. Po raz po dzienniki, a rozkładając je, drżał na pierwszy napadły go dziwaczne skrupuły. myśl o tem, co w nich' przeczyta. Przyjrzał się dokładniej swojej klientce, i wydało mu się. ie twarz iei odbija nie Obawy jego niestety! okazały pokojące uczucia zdenerwowania i rozter się usprawiedliwione. Przeczytał następu ki. Na mgnienie jedno przemknęli w lago umyśle ponura wizja zbrodni w afek cie. Przyszła mu ochota odmówić młodej kobiecie, ale wrodzona nieśmiałość, połą czona z trudnością wynalezienia godziwe, go powodu tej odmowy wobec wuja Julja na odciągnęła go odrazu od zamiaru. jący tytuł na pierwszej stronie gazety: Młoda kobieta w napadzie szału zazdro ści rani męża wystrzałem z rewolweru i popełnia samobójstwo". Opis wypadku mieścił sensacyjne szcze kresie, przystosowaną do ograniczonych goły. Ofiary tragedji mieszkały w lejift wymagań niewielkiego przedsiębiorstwa. dzieinicy, co wuj Juljan; broń była nowa, przypuszczalnie świeżo nabyta dnia.w międzyczasie Ludwik uczył się użytku Dama zresztą już zawładnęła piłki, młotka i rylca pod kierownictwem rewolwerem i badała jego mechanizm. poprzedniego w celu dokonania zbrod ttarego robotnika, angażowanego dorywczo od czasu do czasu. Wreszcie przyjmo; dołarzyć oudełko nabojów. Jeden z dzienników zamieszczał ponad Biorę eo oznajmiła. Proszę niczego planu". wal też klientelę, i jako dobry sprzedawca umiał ja poinformować w potrzebie Spełnił rozkaz, odebrał od klientki to niezwykle i odstraszająco realistyczna pieniądze i z kurtuazja odprowadził ją do iotografje samobójczyni, zdjęta aa miej,we wszystkich wypadkach, gdv chodziło drzwi, jak jest we rwyczaiu. Jednak?* scu wypadku. Zbadanie tego dowodu roi 0 artykuły sklepu, począwszy od kijów do skoro łvłko zamknęły sie za nia drzwi, wiało ostatnie wątpliwości Ludwika. Ta wędek i kończąc na brzytwach, nie pomijawe aatgnuttytz&ych zapalniczek', obroży miał ochotę pobiec za nia. by odebrać, jej i kobieta, powalona na ziemi, z twarzą broń morderczą, Izbrukaną krwią, te. była pną, 4 njeszcr$: sna istota, którą mógł był uratować, a od dał na pastwę śmierci. Jego ofiara Odtąd Ludwik czuł wstręt do samego siebie. TrAwiony wyrzutami sumienia, wychudł, posmutniał, stał sie milczący i nosił się z myślą porzucenia fachu, który zbrzydł mu znienacka. Powiadomił o swoim zamiarze rodziców i wuia, lecz nie mogąc wyjawić powodu twego postanowienia, nic nie uzyskał, advż słów iejro nie brano na serjo. Tak mijały tygodnie, w ciągu których zapomnieć nie mógł o tragedji, za która w mniemaniu swern po nosił odpowiedzialność. Wspomnienie zmar łej nietylko nie zatarło się w jego umyśle lecz stawało się coraz bardziej wyraziste. maru. Niekiedy nawet doznawał wrafc«' nia. że widzi ją na iawie. W ten sposćs pędził życie w towarzystwie cienia. W tem pewnego dnia Ludwik do/n. olśnienia: do sklepu weszła młoda, ładna i elegancka pani Poznał odrazu swoją kii entkę swoją domniemaną ofiarę. Obraz młodej kobiety prześladował go we śnie. Widywał ją co noc taką, jata po raz pierwszy ukazała mu stt w kl>v a potem taką, jaką widział na fotograf ji po samobójstwie, I ib z bronią w ręce, skierowaną ku własnej skroni. Praenął rzucić sie ku niej, by p»i wstrzymać ją od złowrogiego ruchu, lecz paraliżowała go straszliwa niemoc kov.- Odnoszę panu rewolwer rzekła głosem czystym i jasnym, jakim nie przemawiają nigdv upiory nopsuł si* prr, pierwszej próbie. Ludwik ojkłuoietł, jakto? To pani?... Pani napraw de? zapytał dość głupio Spojrzała na niego ze zdziwimiem. No tak, to ja, oczywiście rzekła Cóż W tem dziwnego? Opowiedział jej wszystko: TWOJE ol* wy, swoje przerażenie, cdv w kronice v? padków przeczytał o tragedji. której bo* haterką mu sie wydała... swói żal, swois wyrzuty sumienia... Par«kneła śmiechem. Jak pan widzi, żyje jeszcze... Ityl ko dlatego, ie nie mam jeszcze zamiaru pożegnać się z życiem, nabyłam rewolwer... Często jeżdżę autem sama, a n* drogach niekiedy miewa się przykre spol kania... Dodała tonem rzeczowym: Jak długo potrwa ta naprawa? Ludwik obejrzał broń. Chodziło o bagatelkę, możliwa do usunięcia w ciigu kilku sekund. Pomimo to rzekł: Jest drobna niedokładność, ale w-y maga czasu, a w tej chwili mamy dużo roboty w naszej pracowni. Może zeebee pani wstąpić jutio. lub pojutrze. Po wyjściu klientki Ludwik' zastana wiał sie jeszcze, dlaczego uciekł sie do tego wybiegu?... Po chwili stwierdził, i* chodziło mu tylko o ponowne zobaczeni' mej ofiary"... Uśmiechnął sie na te r wyraz tak swojski mu w ostatnich czasach. Wszystko sie zmieniło: i parwdopo" dobnie..ofiarą" został obecnie on sam-

5 tfr. 29 SPORT. w sporcie jest możliwa gwarancja zwycięstwa? k Szosowcy nie jadą na mistrzostwa śwista. Projektowany wyjazd na Mistrzost Alisson ulegli niechlubnie Anglji a *a Kolarskie Świata do Paryża dwu na więc i za nich nie można było gwarantować, azycb zawodników, Kiełbasy i Korsak- czemu więc wypusczono ich do Zaleskiego nie dojdzie do skutku gdyż Europy? Zw, Związków Sportowych odmówił swe go poparcia w sprawie udzielenia paszportów zagranicznych. Być może, że Kiełbasa i Korsak - Za leski dają zbyt mało podstaw na oczeki wanic sukcesu, ale tak motywować od W motywacji swej Z. Z, podkreślił, mowy nie wolno. Żądanie gwarancji, to Iż nie może gwarantować za sukces na pojęcie z ideologją sportu zupełnie niezgodne. szych kolarzy, a tylko pod tym warunkiem Możemy pójść śladem Italji, jest obecnie w stanie popierać podania o wyjazdy zagraniczne. Jeśli Z, Z. zmuszany jest przez ministerstwo gezie sportowcy poprostu boją się wra cać do o*czyzny po porażce. Tam doszli już do tego że nie wymagają gwarancji, do dawania tego rodzaju gwa- ale żądają zwycięstwa, a za porażkę rancyj, to znaczy, że chyba żaden, pol karcą. ski sportowiec nie wvtknie nosa poza polską (franicę. Nie było dotąd sportów ca takiej klasy, żeby mo*na za jego suk ces gwarantować". Nawet tenisiści takiej sławy, jak Amerykanin Vines i A wie- lekkoatleci, pływacy, tennisi ści, wioślarze i szermierze nie wyjadą już nigdy zagranicę! Pewnie że tak, bo któż ośmieli się gwarantować za ich zwycięstwa? Walas ewiczówna i Wajsówna zagranicą. Szanse obu Polek w Brukseli. W Brukseli odbędą się 3 bm. między' nież nienajgorsza, o czem świadczą na j - narodowe zawody lekkoatletyczne, w lepiej liczne sukcesy, odniesione przez Których startować będą dwie zawodnicz nią w czasie obecnego pobytu w Stanach Ki polskie.wajsówna i Walasiewiczów: Zjednoczonych. na (bezpośrednio po powrocie z Amery Jeśli tylko nie zmęczy się zbytnio po hi). drożą przez ocean, powinna zwyciężyć: Najciekawiej przedstawiać się będzie bieg 00 mtr. gdzie z mistrzynią nych siebie rywalek. Najlepszą wśród Wajsówna nie spotka w Brukseli god olimpijską i rekordzistką świata Wa- nich Holenderka Pels, osiąga wszyst Wszystkie siły przeciw Polsce... B B M H Głosy prasy austriackie] o meczu w Katowicach. Sprawa meczu lekkoatletycznego z Austrją nasuwa nam wiele komentarzy. Jak donosi naprzykład prasa wiedeńska, austrjacki Zw. Lek. nic jest jeszcze dostatecznie poinformowany o meczu z reprezentacją Śląska na dwa dni przed spotkaniem z Polską w dniu.3 bm. w 4 e e r o - D i e c e z j a l n y I n s t y t u t A k c j i K a t o l i c k i e i o r g a n i z u j e na dzień 3 sierpnia w dniu Wniebowzięcia Najśw. Marji Panny Wyjazd dnia 4 sierpnia po po)., powrót 5-go wieczorem. Sprzedaż biletów we wszystkich parafiach, t. j. 7/8. a Formalności kolejowe załatwia Światowa BIURO PODRÓŻY WAGONS - LITS COOK" w Łodzi, ol Piotrkowska 64. 4t Sport w Kilku słowach. by! w. ocóbj^ J-'jffiYJ)fr«ou pkt. pująco: 00 m. Berger i Koenig, 400 (po 3cr^. r jjrwtoz*wft -^ao^^pkti) -pj m. Rinner, Gundenus. 800 m. Puch w grupie strzeleckiej Związek Strzelecki Łódi-pjiasto zdobył pkt. (po Zw. Osada Bydgoskiego Towarzystwa berger, Kuntschwitz. 5 km. Leitgelb Wioślarskiego, która zdobyła w niedzielę mistrzostwo Polski w biegu ósemek,! eban, 0 płotki Lar>*caaver, Lei tner Strzeleckim Warszawa - Powązki Katowicach. Prasa ta jest zdania, że Au dysk Janausch, Skodler kuła Ja 534 pkt.) zakwalifikowana została przez P. Z. T. strjacy nie powinni ryzykować, bowiem nausch, skok wzwvż Schwerlberger, Z uiicjatywy rumuńskiego związku W. do wzięcia udziału w wioślarskich wszystkie swe siły powinni zmobilizować przeciwko Polsce w dniu 5 b. m. Schwertgere, tyczka Proksck. Oppen zorganizowania puharu wschodniej Eu oszczep Bezwoda. wdał Baner Piłkarskiego wyłoniony został projekt mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Wszystkie polskie osady udadzą się Wyczerpanie sie reprezentantów Austrji heim. Pozostali zawodnicy zostaną jeszcze.dodatkowo ogłoszeni. kowo - europejski. W rozgrywkach tych ropy na wzór rozgrywek o puhair środ do Budapesztu w piątek 8 bm. Mistrzo W niedziele bvłobv poważnym handicapem dla nich, dlatego też raczej w nie Austr""^v przybywają do Katowic brałyby udział drużyny Rumunjl. Jugo stwa rozpoczną się 25 bm. i odbywać się będą na Dunaju pod Budapesztem. Ko dzielą n?e należy walczyć. Sa o tylko głosy prasv. świadczą one jednak wymownie, }ak sprawa obu meczów jest A la Konarzewski Stibbe. nurtowana. Lekkoatl. Zw. Austrjacki ogłosił już swój skład, który przedstawia się nastę fuż w naibli^za «obotę o godz. 8,25 po ciągiem wiedeńskim. Tłoczyński nie chce walczyć z Hebdą. W dniu 4 bm. rozpoczynają się w Katowicach tennisowe mistrzostwa Pol ki. która zakończone będą 20 b. m Sen sacją turnieju będzie nieobecność Tło-- czyńskiego w grze pojedynczej panów, spowodowana rzekomo przemęczeniem tego zawodnika. Ostateczna walka wobec tego rozegra się przypuszczalnie mię przed meczem z włochami dzy Hebdą i Witmanem. W grze podwójnej Tłoczyński grać będzie z J. Stołarowem. Naj<*roźn» ich Przeciwnikami będzie para Witman Hebda Przemęczenie Tłoczyńskiego podane jako powód niewzięcia udziału w turnie ju o najzaszczytniejszy tytuł dla Polaka wydaje się nieco dziwne wobec doskonałej kondycji fizycznej w jakiej znajduje się obecnie Tłoczyński, co sam zresztą podkreślił. Prawdziwej przyczyny dopatrzeć się trze ba raczej w niechęci spotkania się obe cnie z Hebdą, będącym u szczytu formy ze względów prestiżowych i., klubowokasowych. Na zawody o mistrzostwo Polski w pływaniu, które odbędą się w dniach 3 5 b. m. w Krakowie- wyjcżdżaiia z Lodzi trzej najlepsi zawodnicy ŁKS-u: IfIsner, Ginter i Szwankowski. Zawodni cy ci wystąpią w następujących konkurencjach: w sztafecie 3 na 00 m stylem zmiennym, w biepu 00 m stylem grzbietowym klasy Elsner, w biegu 00 m stylem klasycznym klasy I Gin ter. 200 m stylem klasycznym klasy I Ginter. 00 m stylem dowolnym klasy Szwankowski i Ginter 400 m stylem dowolnym klasy Elsner, 00 m stylem dowolnym w klasie mistrzowskiej Ginter. Podkreślić należy, że Ginter został zakwalifikowany przez PZP w bic- - u MX) m do klasy mistrzowskiej- tak że na mistrzostwach Polski będzie się mógł zmierzyć w tej kowłctitrencji z Bocheńskim. Karlfczkiem i Szrajbmanem. W ciągu soboty i niedzieli zostaną rozegrane na kortach przy ul. Wodnej zawody tennisowe o mistrzostwo Utrionlasiewiczówną spotkają się dwie jej naj j kiego około,i7 mtr. Wajsówna ma 40 Touringu i o puhar wędrowny. Mistrzostwa zostaną rozegrane w grach poje groźniejsze konkurentki europejskie. t mtr. pewne w każdym rzucie. Holenderka Schurmann i Angielka Hi- Obie te zawodniczki zostały już za dynczych i w grze podwójnej w kategorji panów. W sobotę zawody roztpocz cock. Walka będzie niewątpliwie bardzo zacięta, p"dyż obie te zawodniczki (8 20 bm) i Londynu 22 bm.) W na sic o jrodz. 5, zaś w njed>ziclc o godz. proszone na dalsze zawody do Holandii osiągnęły niedawno sek. na 00 m. sprawie tych startów pertraktacje nie zo wyrównując rekord Wnlasiewiczówny. stały narazie sfinalizowane. Forma naszej mistrzyni jest chyba rów- w grach sportowych. Dalsze zawody w lekkiej atletyce. W zawodach klubów fabrycznych o Kruszeendera w Pabianicach zawody uhar Pana Pezydenta zostały w dniu klubów fabrycznych w lekkiej atletyce oeedaiszvm zakończone rozgrywki w żeńskici zaś dn'a 3 września na boisku Srach sportowych. Puhar w tej gałęzi WiMv w Łodzi w lekkiei atletyce męskiej. W roku ubiegłym na pierwszem jtoortu zdobył na własność klub I. K. P.. Którv w ciągu trzech lat uzyskał najwiek mtełscu w lekkiei atletyce żeńskiej znalazł sie Kruszeender, zaś w męskiej S z 3 Ilość punktów, zajmując trzykrotnie "ierwsze tnłelsca. Zjednoczone. Dnia 27 b. m. odbędą się na boisku Siedem spotkań tennisowych Amerykanek z Angielkami. H B H e ^ B a e 9 H e H e m f l H L f f l H zdobyły Amerykank W Ameryce rozegrany został kobiecy mecz tennisowy Anglja Anie 6:2, Betty Nuthall wygrała z Carolin wygrała z parą Round Heeley 6:4, lka o puhar Wightmaua. Program zarodów obejmował 7 spotkań. Zwycięła Palfrey 6:4, 0*8, Jacobs odniosła Babcock :6, 6:, 6:3. Round zwyciężyżyły Amerykanki w stosunku 4:3. W zwycięstwo nad Scriven 5:7, 6:2, 7:5, gu". Poszczególnych spotkaniach Helen Jacobs pokonała Dorothy Round 6:4. 6:2. pokonała parę Alice Marble.Van wreszcie para Nuthall Freda James Sarah Palfrey wygrała z Peggy Scriven 6:3, 6:, para Jacobs Ryn 7:5, 6:2. Palfrey 9 rano. Puharu wędrownego broni p. O. Stetka. który zdobył go po raz pierwszy w roku ubiegłym. W związku z zakończeniem tegorocz nego marszu Szlakiem Kadrówki, podkreślić należy sukcesy odniesione przez zespoły reprezentujące okr. łódzki, gdyż zarówno w grupie wojskowej, jak i strzc lcckiej zespoły tc zajęły zaszczytne dru gie miejsca. W grupie wojskowej, zwycięzca cl iiniiiacji w Lodzi 74 p. p. zdo sławii i Polski, a może także Węgier klóre pragną startować w obu puharach. Kwestja ta rozstrzygnięta zostanie na konferencji 3 b. m. w Budapeszcie. W dniu 26 b. m. w Warszawie na boisku Skry rozegrany zostanie robotniczy TEATR LETNI ON I JEGO SOBOWTÓR Komedja Heaaquina Pogoda nuressele się ran. w. uslutkowssa t przed niewolnikami duasneco miasta wysunęła problem i.h pytejoki. gdzie aaukać świętego powietrza wypoczynku po pracy? Przychodzi tu w pomoc initja tywa naszych aktorów, którzy pod wodza Szuberta i Macherskiego rozbili w parku Staszica namioty pf.. 35 wy Teatr Letni". N. ałunu farsa Hen*qulna pt. On Jego sobowtór". Komedyjka zajmuje się filu taras aktualna spraw.: nie wolno zdradzać zony metodą głupawego dr. Ciołka, bo o wpadunek" wte dy łatwa Inaczej Juz wygląda zdrada Antoniego Krecklego, kobieciarza rasowego, którego niedarmo zwie sie Napoleonem wlarołomstwa*. Cót więc wg. recepty p. Hencąulna należy mieć, by będąc zwią zanym z młodą łona. móc pracować w erotyce" rui cuosych polach-p Należy mieć jajko Kolumba: kon cepcje. Głupawy dr. Ciołek z Turka ule miał tego Jajka dlatego amory Jego miały przebieg żałosny. Rasowy Kreckl miał to jajko Co Jest tajemnicą je go nielegalnych sukcesów miłosnych. Cóż to za jajko? Koncepcja sobowtóra. Bliższych inlormacyj udzie la teatr w Parku Staszica. Dodać należy, że lnform. tych udziela w sposób tak rozkoszny, ii widownia krztusi sie i kicha ze smechu. Wyborna gra całego zespołu z pp. Chojnacką. Bzlet yii.-i-.rj. Niedziałkowską, Szubertem i Macherskim na czele, sprężysta reżyserja p. Szuberta, dekoracje najbardziej urocze, gdyż zainstalowane przez P. T. Przyrodę (drzewa, powietrze, chłodny zmrok) pozwalają spędzić widowni bardzo przyjemny wieczór. Nieja. Co zgotować* jutro na obiad? RADJO-K \CIK. RASZYN, pigtek Sygnał czasu i piciu poranna. 7,05 Gimna styka. 7,20 Płyty. 730 Dz. poranny, 7 53 Płyty. 7,52 Chwilka gospodarstwa domowego. 7,55 Program na dzień bieżący.,57 Sygnał czasu. 2,05 Płyty. 2,25 Przegląd prasy Kom. meteor. 2,35 Płyty. 2^3 DŁ południowy. 435 Płyty. I.( I Wiadomości bieżące, 5.0 Komunikat. 5.5 Ptyty Kom. gospod Płyt} Chwilka morska, 6.0 Koncert nwpnlnrny. 7,09 Przegląd wydawnictw. 7 5 Koncert solistów. H.5 Odczyt w Wilnie. IS\3S Hecilal śpiewaczy M. Czckotowskiej. 9,05 Dokąd jechać i jak sie urządzić?' 4 W. 0 Płyty Rozmaitości. 9.3.) Program na dzień następny. 9,40, Na widnokrę. 20,00 Koncert symfoniczny Dz. wiecz Weekend (Dokęd jechać w święto':'). 22,00 Muzyka taneczna. 22,25 Wiadomości sportowe. 22,35 Wiadomości meteor, dla komunikacji lotn. i kom. policyjny Muzyka taneczna./ mecz piłkarski Polska Austrja z serii rozgrywek o mistrzostwo Europy. Mecz ten transmitowany będzie przez radjo.^ Janusz Kusociński, pomimo kuracji swej nogi w Ciechocinku, nie rozpoczął jeszcze treningu i w tegorocznych meczach międzypaństwowych udziału nic weźmie Lekarze zalecają Kirsocińskiemu jeszcze przez jakiś czas wypoczynek. FINNOWIE w WALCE z Nurmim. Z działu innych papierów pt.ństwowyoh pu niezmienionych kursach obracano 3 proc. Poły. eslta ktdejwwu ornz listami i obligacjami banków państwowych. 5 proc. Pożyczka Konwcrsyjnu zwyżkował* O pruć 0 proc. Pożyczka Kolejowa o,50 proc. '" taini<> itolownns 3.7 b. r.), " proc Po Sensacją rozegranych w Helsinkach mistrzostw lekkoatletycznych Finlandii życzka StabilizBcyjna był start 36-letniego Nurmiego na 500 ts 0.25 proc. mtr., który w biegu tym raz jeszcze dowiódł uskończyła zebranie rc strs swej wysokiej klasy, uzyskując MALI' OBKOTY 'RYft \lnkmi pierwsze miejsce w czasie 3:55;8 sek. i PAPIERAMI LOKACYJNF.MI. bijąc młodych przeciwników Michelsona /ntienna tendencja i małe ROTINIAR>" trowsak. 3:56,8 sek., Purjego ~ 3:57,2 ryj cct.'iowoły dział prywatnych papierów lukaryj- nych. Grupa prowincjunalnn pozostafs bez. ofi. sek. i Lehtinena 3:57,9 sek cjałnyeli notołmiń i obrotów. 5 km. Iso Hollo 4:52,3 sek., 800 mtr. Michelsson :54,9 sek., 0 km. Vjrtanen 30:54,7 sek. Oszczepem Matti Jarvincn 73.5 m. 00 ra. Stran dvall, sek. 200 m. Strandwall 22.3 sek. 400 mtr. Strandvall 50, sek. IO mtr. płotki Sjorsłedt 5,2 sek. 400 mtr. płotki Achilles Jtirvinen 55.3 sek. Wzwyż Per&salo. Kotkas i Lchtinen po 90 cmt. Wdał Tolamo (598 cm. Tyczka Lindroth 380 cmt. Kula Aloratu 5.09 mtr. Dysk Kotkas mtr. B. T. W. jedzie na wioślarskie mistrzost w» Europy. szta wyjazdu osad polskich pokryte bę dą częściowo przez Związek, częściowo przez kluby. TABELA o weiście do ligi. Po ostatnich meczach piłkarskich o wejście do Ligi tabela rozgrywek przed stawia się następująco: grupa ) Po lonia warsz. 4 pkt., 7) Legja pozn. 2 pkt. 3) Turyści pkt., 4) Polonia bydg. pkt. 2 grupa > Olsza 2 pkl, 2) Naprzód pkt., 3) Unja pkt., 3 grupa _ Polonia przemyska 4 pkt., 2*. Hasmonea Równe 4 pkt, 3 Strzelec Siedlce 0 pkt. 4 grupa I ) WKS. Wilno 4 pkt.. 2) 76 pp. 2 pkt. 3> 4 d. s. p. Brześć 0 pkt. Co nas po pracy rozweseli? Tca-r Letni On i jego sobewtor. Teatr Populsrny Taka sama jak {ej mama (rewfał. Teatr Rrwji Nawy Cong Jak przed wnłns. Nowy Gong Słomiani wdowcy łaczrie się. Adria W każdym percie dziewczyna. Cashto Biała Iii ja. Corso L Niebezpieczna gra. U. Legjen u- lity. Czary I. Zbrodnia. II. Serc na kotwicy. 'APITNI Kain i Artem.. < unii.kino Romans sekretarki. luna Biały siad. Metro W każdym porcie dziewczyna Przedwiośnie Próba miłoaci. Stylowy Gasnące płomienie. Sztok. Dziecko grzechu. Rakieta Węgierska miłość. Zupa jarzynowa. Budyń ze szpinaku i kartofelki. Leniwe pierożki z serem. I i 50gr. n kosztuje abonament Echa" z odnoszeniem do domu Prenumeratę zamawiać można od każdego dnia miesiąca. Adres: Karola 2 lub tel ub Piotrkowska. tel Przy odbiorze w administrscii Karola / lub Piotrkowska pranumar.t. wy aoii tylka 2 sł. 30 tfr. Życie ekonomiczne. BAWEŁNA.. Notty Jork, 0 sierpnia. Loee 9.K5; wrzesimi 9.t: ; październik 9.96; listopad 0.06; t-tyczmi JOiJ 24; marzec lawrpoal. 0 sierpnia. Loco 5.99; sierpień 3.M: wrzr.-ień 5.74; październik 5.T5; grudzień 5.78: luty.s.82; mej 5.87; Upiec 6.90 rcioska. 0 sierpnia. Loco 8.04: październik 7.7S: listopad 7.iłl, styczeń 7.89; maj 8.05; lipiec 8.3. Lipfer, 0 sierpnia. Loco 7,27; styczeń 6.99; maj 7 0. Rrema, 0 sierpnia. Loco,03, październik grudzień,0, styczeń.09, maj.32. Waluty, dewizy i akcje na giełdzie warszawskiej SŁABSZA TENDENCJA DLA DEWIZ. Na zebraniu giełdy pieniężnej przeważał sta. -irn) słaby. DEUI/amerykańska cniżkowała. N«- wy Jork rzek byl tstisa>' o 7 gr., Nb wy Jork kahel O o i pół ar. na dolarze. Pewifcy europejskie kształtowały, sin słabe, Londyn -treeił w cięgli dnia S gr. na funcie. Z.\TtrNN.V TENDENCJA DLA PAPIERÓW PAŃSTWOWYCH. Criipu pożyczek promjowych byłu bardsiej o. żywiona. 3 proc. Pożyczka Budowlana w przebit /ebinnia straciła 25 GR. na sztuce. Dolarówks 30 gr. zwykłe odcinki proc. Pożyczki Inwestycyjnej >wyżknweły o 25 gr. serjc natomiast Tta. bywano PO cenie ustalonej. PAPIERY PROCLMOW E. Prenijowe Pożyczka Budowlana ser. 39,5, PiTmijowa Pożyczka Dolarowa, srrjs HI 49,50. Pronijowa Pożyczka Inwestycyjna 04,00, Premjo wa Pożyc;.ka Inwestycyjna KER. 0.60, P.iństwown ł'ożwzk. IwłtwersyjrrS 924 r it,50, Kon wersyjna Pożycrka Kolejowa 926 r. 4,86, Poiy. EZK.i >ta.>ili/.i.->jns 92i r. 52,50, Pożyczka Kolejowa is::,.,i.. Listy Za»tav.:ie Banku RolueKO 83.CS Listy- Zastawne Banku Rolueao 94.00, Listy Zastawne Banku Oo«p. Kraj. il cm. 89,25, Lifty Zastawne Banku Gosp. Kraj. cm , Obligacje Komuiulne Banko Cosp. kraj. II eni. :.C>, O. Mi.'.u ii Kommialuc Banku ColB. Kraj. I em , Listy Zastawne, T.wa Kredyt. Przem. PolsWiepo 50,50. Listy Zastawce Tow. Kr. /. m-k w Warsauwie 4C Listy Zastawne Tow. Kred. Im. Warszawy.3 3,50. AKCJL - NIEJEDNOLICIE. Zebranie giełdy ak- > jn-j bvł«msłe 4s»tmk«. vo ożjwione, kur>y nic w>k\\zały wifkh/.j-eh odchyleń Akc/je Bknku Polskiego i > I i bez zmiany. W gmpie cukrowniczej znnotowmio tranzakejc akejaini Warsz. Tow. I.il.uk Cukru, które podnłesły sie o zl. Z nietalurcic/nych przedmiotem -notowań i s> brolów były jedynie Staruchowice, które obniży* ły się o 5 gr. na sztuce. KURSY AKCJI. Bank Polski 8,50, Warsz. Tow. 20,00, Starachowice 0.0. Fal*. Cukr» GIW.DA ZBOŻOWA WARSZAWSKA I POZNAŃSKA. Warsiaua, 0 sierpnia. Urzędowa ceduła Giel. dy Zbożowo. Towarowej, ceny za 00 kg. pary* tet wagon Warszawa, T pszenica jedno lila nawa 'iflO, pszenica zbiera.i. nowa W, I.UII.- jednolity 5 6, zbierany 4, , jęczmień na kaszę Poznań, 0 lierpnia. Urzędowa ceduła Giełd} Zbożowe) i Towarowej w Poznaniu, za IW kg. ty to , pszenica nowa 2,00 2,50 jęcz. mień 4, B L U S Z C Z. Nr. 3 Bluszczu rozpoczym artykuł Janiny Streeleekiej pt. Mimochodem", w l>i,'" MU autorka zastanawia się nad Litwnvia 7. jaką mimochodem" psuj^ się opinję bliźnim. Poezja Życie głębokie" Anny hr. de Noailles w pięknym przekludzir* ZuzaD ny Rabskiej, Zielony kufera" nowela J Putiatycz* Surynowej,..Dr/owo szczęścia" nowela Katherinc Mansfield w przekładzie S. Jarocińskiej Malinowskiej, Najdńwniej gzy z romansów pani Sand", studjum literat kie Jadwigi Kiewuarskiej Bibljoteka wytwornej pani % końca l&go wieku" ptv> K. Biektńskę, Wakacje małego człowieki: z baraków" przez Stefanję Podhorską-Oko- ICJW, reportaż z cykla..jak pracuję kobiety' pt. Panienka c czytelni" St. Osińskiej Pływanie" praez Irenę Pawską, Idjaaynktkzjtt" przez dr. Zosię Rostkowską, Czy się opłaca hodowla malin*? przez Marzennę Saryuaz-Stokowsk;, Z ubiegłego tygodnia" przez H. N., śmierć Krasawicy" i Z teatrów" przez S.P.O. Jarzyny na zimę", przepisy gospodarskie i obiady dla pracują caj inteligencji Pani Elżbiety, odpowiedzi kosmetyczne, aktualja kobiece i mody sezo nowe wypełniają bogatą treść numeru. WINSZUJEMY-, Jutro: Zuzannie. Wschód słońca 4.0 Zachód 9,3 Długość dnia 5,03 Ubyło dnia,42. Tydzień 32.

6 Poszukiwacze Podwodnych Najsłynniejszy nurek ubiegłego Niezmierzona głębia oceanu zawsze żywo interesowała człowieka. Starał się ją poznać, ale woda stawia silny o- pór, nie można bezkarnie opuścić się niżej kilku metrów z skutkiem silnego ciśnienia, którego ciało ludzkie nie może wytrzymać. Na powierzchni ziemi każdy centymetr kwadratowy ciała ludzkiego odczuwa ciśnienie jednej atmosfery, równające się,033 gtamom, którego jednak organizm ludzki nie odczuwa, gdyż zawiera w sobie ilość gazu równoważ ną z ciśnieniem powietrza zewnętrznego. Jeżeli jednak człowiek opuszcza się w głąb wodną poniżej 0-ciu metrów, ciśnfenie wzrasta już o jedną atmosferę poniżej 20-tu metrów ciśnienie wynosi trzy atmosfery. Na głębokości 50-cfu metrów ciało ludzkie zostałoby zgniecione pod wpływem nadmiernego ciśnienia. Zawód nurka znany bvł już za czasów Aleksandra Wielkiego. Używano wtedy dużych kloszów napełnionych powietrzem, które zakładano na głowę. Powietrze, znajdujące się w kloszu zgęszczało się i mirek długo przebywać w wodzie nie mógł. W wieku 2-tym Arabowie wynaleźli,,d»zwon nurkowy". Przez długie lata ulepszano strój nurka, a w dzisiejszych czasach dzięki postępowi techniki jest już należycie udoskonalany: jest to wielki, elastyczny pancerz, który waży 250 kilogramów wytrzymuje bardzo silno ciśnienie. Powietrze jest dostarczane zapomocą pomp lub balonów z tlenem. Nurek musi mleć wiele zimnej krwi. wiele odlwagi by opuszczać się pomiędzy nieznane morskie twory, olbrzymie kraby o straszliwych kleszczach. Nieraz przychodzi mu stoczyć zażartą wal ke z rekinami lub polipami Jednym z najsłynniejszych nurków bvł znany z odwagi Francuz. Lambert. Kiedy w roku 855-ym zatonął okręt handlowy..alfons XII" w drod&e z Ka dyksu do Hawany, zwrócono się do Lamberta. aby odnalazł zatopione skrzynie złota. Głębia w tem miejscu wynosiła 54 l pół metra i dotychczas przez nikogo nie bvła osiągnięta. Lambert po sześciu miesiącach nadludzkich wysiłków wydobył osiem skrzyń złota. Praca ta tak wyczerpała fiego organizm, że zmuszony byt ją przerwać. Chcąc wydobyć pozostałe na dnie morskiem dwie skrzynie zwer bowano kilku nurków. Jednego z nich Anglika Pestera. skarbów. stulecia. wyciągnięto martwego po dwudziestu minutach pracy* Niemiec cy nurkowie, którzy podjęli się pracy, nie podołali jej. Jeden z nich postradał rozum podobno pod wpływem strasznych widoków, jakie odkrył w głębi o- ccanu. W późniejszych czasach odznaczył się Amerykanin Hooper, który opuszczał się na 60 metrów. S. J. Drelisbak taikże Amerykanki, nurek marynarki wojskowej. opuszczał się na 83 metry i odznaczył się szczególnie przy wydobywaniu zatopionyhc okrętów podczas wojny światowej, czał się na 60 metrów. S. J. którend L Naturalnie, że w latach ostatnich głębia, pokonana przez nurków, jest znacznie większa i sięga 80 metrów, a praca nurków jest bardzo ceniona zwłaszcza przy poszukiwaniach zatopionych okrętów. przv wydobywaniu ładunków, budowaniu łodzi podwodnych, mostów i t. d świetnymi nurkami są również poławiacze pereł, korali, gąbek i ostryg, lecz ci nurkują tylko na głębokość najwyżej kilkunastu metrów. Proces o obrączkę ślubną. Sąd kasacyjny w Paryżu miał do rozstrzygnięcia w tych dniach pytanie: czy żona ma prawo po rozwodzie zatrzymać otrzymaną od męża obrączkę ślubną? Żądanie zwrotu obrączki po przeprowadzeniu rozwodu wystosował do swej żony były Je] mąż a wobec odmowy skierował sprawę Nowe miasto. E C H O" Nr 29 Mussoliniego, Mussolinl zakłada kamień węgielny pod nowe miasto Sabaudia które powstanie na osuszonych błotach Pontyjskich. Bogate miasto... bez pieniędzy. Cenne odkrycie francuskiego inżyniera. Miasteczko włoskie. Lardarello, położone w prowincji Toscana jest najoryginalniejszą gminą w Italji. Ludność jego Jest zamożna. Bogactwo miasta polega na naturalnych źródłach gorących w okolicach, z których wydziela się obficie para wodna, bogata w kwas borny. Francuski inżynier i chemik -ardarel. od nazwiska którego nazwano miasto, odkrył pierwszy kwas borny w parze wydzielanej przez źrńdła. Przeprowadził on system rur od źródeł do zbiorników odchładza.iących. w których kwas bomy krystalizował się i osadzał w stanfe stałym. W ten sposób powstała naturalna fabryka. kwasu bornego, z której czerpią utrzymanie mieszkańcy miasta. Pieniędzy Jed tiak niema w obrocie w Lardarello choć mieszkańcy żyją i zarabfadą bardzo dobrze, utworzony tu wielki konsum wydacie wszystkie produkty i fabrykaty za okazaniem przekazów, które otrzymują mieszkańcy od fabryk, wytwarzających kwas borny. Para zaś i gazy wydzielające sfe ze źródeł, służą do wprowadzania w ruch maszyn, wytwarzających energję i światło elek iryczne. Trzebaumiećżyć! Lekkomyślne rujnowanie Pewien uczony amerykański stwierdził na podstawie swego długoletniego doświadczenia, iż na stu ludzi 99 można nazwać samobójcami, a to z następujących powodów: 99 osób na sto Humorystyczne niedyskrecje. Słabostki wielkich pisarzy. ' Suty jadłospis na papierze. Zawzięty rozwodnik, na drogę sądową. Proces odbył się w kilku instancjach i wreszcie dostał się na forum sądu kasacyjnego. Sąd po rozpatrzeniu sprawy zdecydował, iż obrączka ślubna nie ma charakteru zwykłego prezentu i że jeśli nawet przy orzeczeniu rozwodu winną się okazała małżonka, nie może być ona zmuszona do zwrotu obrączki. Europejka przyjęła bramanizm. życia. Nie każdemu wiadomo że Schiller wą lub kokosy, bo i posada się znalazła i powieści z całym 99 osób na 0 nie wie co należy jadać. Jedzą nieodpowiednie ootrawy, pi cynizmem najskrytsze chał zgniłe jabłka podczas pisania. Jest słówko,,von" przed nazwiskiem... tajniki jej miłości to system wywoływania natchnienia Balzac do pracy wdziewał ją napoje zawierające szkodliwe elementy chemiczne. Rezultatem jest po pew kompromitował kobietę.. dość wulgarny lecz wiadomo przecież, mnisi habit z której przez lata wyłudzał ostatnie że Schiller w początkach swojej karjery był to chyba zabawny widok: ta krępa nym czasie choroba skracająca życie. liry. Po wojnie światowej, ofiarował był rewolucjonistą, który na Zbójcach" baryłka, wypełniona espritem, we włosiance... I nie czynił tego pewnie ze sno ścią. Dręczą się wspomnieniami przesz* 99 osób na 00 nie żyje teraźniejszo poecie rząd włoski piękny pałac; lecz napisał motto: in tyrannos!", a napis d" Annunzlo nie był zadowolony z tego ten uzupełnił sztychem wyobrażającym bizmu ten tytan pracy, który w twórczym zapędzie nawet nie znalazł często przewidują czarną przyszłość. łości lub lwa szczerzącego zęby. Dopiero z czasem poeta stał się wiernym poddanym i tła. Bardziej mu się podobał pałac nad jęzorem Garda lecz w tem był sęk, czasu na jedzenie... a lubił dobrze zjeść! monarchistą. Schiller cały szereg nacyj że pałac ten już miał swego prawowitego właściciela. Wobec tego poeta Skracają sobie życie, gdyż pesymizm taki musi sprowadzać chorobę. W takich wypadkach podobno spisywał obdarzył, po jednej tragedji narodowej, zbytkowne menu na kartce, którą grać można z okazji wybitnych u- zdobył" ów pałac wyrzucił właściciela zamieszkał w pałacu Jak w przez namiętności, jak gra, palenie, pi 99 osób na 00 skraca sobie żydt przeczytał je parę razy roczystości. Tak więc dla Francuzów i był najedzony... napisał..dziewicę Orleańską", dla Szwaj zdobytej twierdzy. Rząd włoski przymknął na to jedno oko. A drugie oko cie, wybuchy gniewu, chciwość, zazdrość, czy nienawiść. carów Wilhelma Telia'*, dla Anglików Natomiast Wagner ubierał się w Marję Stuart"; dla Polaków ;,Demitriusa" (ta ostatnia sztuka została fragmen jedwabny szlafrok i wówczas dopiero przymknął, gdy d' Annunzio codziennie kazał na vivat wydać kilka strza 99 osób na 00 ma niestety liczne potrafił się godnie wczuć w Zygfryda, troski. Troski i zmartwienia są grabarzami życia. tem, gdyż w owych czaisach sprawy polskie byty dość niepewne...), Hiszpanom Pisarzem wytwornym był. jak wiado odzianego we wilczą skóręl łów z armaty, ustawionej w parku buchniętego" pałacu na koszt rządu, co wynosiło rocznie kilkadziesiąt znaczy pracują tak, że metoda pracy ich 99 osób na 0 pracuje za wiele, tc ofiarował,,don Karlosa", a Włochom mo, Gabrjel d'annunzio: jemu do pracy,;fieska" biednym Niemcom pozostawił właściwie tylko Die Rauber".., Z tyki, brokaty tło muzealne. Deficyty, pliwość niepokój oto charakterystyczne był potrzebny komfort; marmury, an tysięcy lirów... Niektóre sposoby pobudzania natchnienia są kosztowne! zabija. Pośpiech i brak czasu, niecier czasem Schiller zaniechał wąchania które wywoływało tak kosztowne tło, oznaki tej metody. zgniłych jabłek i przeszedł na ananasy nokrywała przez dłuższy czas Eleonora W Agnetendorfle w willi Gerharta 99 osób na 00 żyje w nieświadomości praw zdrowego życia. Nieświado Dusc. Poeta za to pisał dla niej a Hauptmanna, na wszystkich pulpitach, kiedy romans skończył się, stolach i biurkach leżą zwoje pergamimość ta kosztuje ich bardzo drogo, bo pisał o nie?... płacą za to utratą zdrowia. Wszystkie te przyczyny pozwalają na Cała powieść,.t Fuoco" był to bardzo dziwny akt wdzięczności wobec tej artvr,t.ki. która miała więcej talentu w iednym palcu, ni* ten całv tfeninlny kabotvn w całem ciele. Onublikowr>ł w owei. rzeczvw'śoi'e sensacvinej Podsłuchane. LODOWNIA. Kilka firm. wyrabiających mechaniczne chłodizarki ubiegało się o zamówienie w wielkim hotelu. F. Frier i syn z NOWMO Jorku w '.en sposób reklamuje swoje wyroby: Nasze lodownie sa wypróbowane nawet w najgorszych warunkach. Pe- \>wr> - - T U zamknęliśmy dn naszej lodowni koguta i następnie podpaliliśmy cale pomieszczenie, w którcm hjcwria się znajdowała. Wszvstk-> zgorzało do szczętu. Tyłka nasza lodownia wyszła cało. Wprawdzie zewnętrzne f.c.anki trochę sie rozzarzvl\ ale po otwarciu drzwiczek kognt wyskoczył zdrów i wesół na powietrz-.:. Frikiter. najzawziętszy konkurent Filera- odpowiada na to: Panowie, znamy doskonale ekspe ryinent Friera i syna z New ego Jorku powtórzyliśmy go również z naszcmi wyrobami. Otrzymaliśmy podobny rezultat. Ścianki naszej lodowni rozżarzyły się do czerwoności' ale po otwar ciu jej znaleźliśmy koguta martwego. No. w takim razie krzyknął Frier i syn. to jest dowód, ze nasze indownie są lepsze. Przeciwnie uśmiechnął się Frikiter, nasze sa lepsze. Kogut był martwy, bo zmarzł z zimna nu, na których ten klasyczny snob orłem piórem zapisywał swe pomysły. Ciekaw Jestem, czy także Tkaczy" pisał kiedyś na pergaminie. Dlaczegoby nie? Nie tak dawo Grosz, znany grafik niemiecki, wydał tekę litografii, w których w gorzki sposób drwi przedewszystkiem z ludzi bogatych; egzemplarz takiej teki kosztował 600 marek mógł go nabyć tylko człowiek bogaty... Więc dlaczegóż Hauptmann nie miałby swoje Armelc-.tetragódien" pisać na pergaminie? Marcel Proust poszukiwał natchnienia w sposób bardzo skomplikowany. Nienawidził światła dziennego I świeżego powietrza. Okna miał zawsze szczelnie zamknięte, a ściany Jego pracowni obite były korkową tapetą. Podobnym snobizmem odznaczał się szereg innych mniej znanych pisarzy. sypia za mało. Siedzą w zadymionych lokalach, pau papierosy, podniecają nerwy alkoholem i czarną kawą Krótki sen nie może wpłynąć na odpoczynek ich organizmu; niszczą systematycznie zdrowie, dążąc do pewnej śmierci. Pozatem 99 osób ni. umie żyć odpowiednio. Są niewolnikami swych zmysłów. Trwonią kapitał swego życia i skazują się na szybką śmierć. 99 osób na 00 za dużo jada (naturalnie jeżeli mają tylko co jeść], Naskutek' przeładowania żołądka zjawiają się roz maite choroby, które wywołują przedwczesną śmierć. twierdzenie, że 99 osób na 00 umiera: przedwcześnie i dlatego można ich nazwać samobójcami. Czy przynajmniej ten jeden na 00 który wie jak żyć należycie korzysta z tej wiedzy? Uczony amerykański odpowiada i na to przecząco. Nawet ten jeden nie zawsze tak postępuje jak trze ba. Za silnie jest przecież związany» resztą świata. Wśród setek tysięcy ludzi może znaj dzie się jeden człowiek, który wie jak należy żyć Wszyscy inni trwonią»e lek komyślnie i dlatego można ich śmiało nazwać samobójcami. Tępcie m uchy rozno.icielki zakaźnych chorób. Dziwaczny transport. p i : II u II u.. W Anglii wydarzył się rzadki wypadek przyjęcia bramanizmu przez młodą arystokratkę, zaręczoną z hinduskim milionerem. Na ilustracji widzimy kapłana hinduskiego, malującego czerwony znak kasty na czole panny młodej. U DOKTORA. Do lekarza zgłosiła się pacjentka: Proszę się rozebrać tam za parawanem powiedział doktór. Gdy przez kilka minut pacjentka nie wychodziła z za parawanu, lekarz zapytał: Czy pani już rozebrana? Ja, tak odzywa się pancjentka a pan doktór? Pływający kran w Amsterdamie prze nosi do stoczni nowy przód okrętu Johan de Witt" Ketfuktur naczelny.; Franciszek Probst. (JMMto w drukarń! Władysław* Styputkowskiege * Łodil Piotrkowska 95 (Karoli 2) Za wydawnictwo odpowiada- Władysław StypułkowskU Za redakcje odpowiada; Roman FurmańskL

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Oskar i pani Róża Karta pracy

Oskar i pani Róża Karta pracy Oskar i pani Róża Karta pracy... / 49 Imię i nazwisko klasa data l-ba punktów ocena data sprawdzenia 1. Wypisz uczucia towarzyszące Ci podczas czytania listów Oskara. Podziel je na pozytywne i negatywne.

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia,

Bardziej szczegółowo

Co to jest demencja (demens)?

Co to jest demencja (demens)? Hva er demens? Co to jest demencja (demens)? Zapominasz tyle rzeczy, że trudno jest ci funkcjonować na co dzień? Masz problem z zapamiętaniem zwykłych słów albo z zapamiętaniem drogi do sklepu? To może

Bardziej szczegółowo

tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem.

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. Powojenna historia mojej miejscowości -Chełmiec- W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. -Chciałabym na początku aby powiedział Pan kilka słów o sobie. -Witam Panią! Nazywam

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom.

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. Mogą to być koty: Gdyby również zaszła taka potrzeba zaopiekowalibyśmy się

Bardziej szczegółowo

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 2 Krystyna Wajda Horodko Opowieści spod złocistej tęczy Kraina Wodospadów Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 4 K o s z a l i n 2013 by Krystyna Wajda, Koszalin 2013 ISBN 978-83-64234-09-5

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów

ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów ANALIZA ANKIETY: JA I SZKOŁA - Ankieta dla uczniów Ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas IV V w Szkole Podstawowej nr 79. Jej celem zbadanie atmosfery panującej wśród uczniów w szkole, korelacji nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Test Becka. do samodzielnego wykonania

Test Becka. do samodzielnego wykonania Test Becka do samodzielnego wykonania Skala Depresji Becka (BDI) (Wypełnia pacjent) Skala Depresji Becka składa się z 21 punktów ocenianych od 0 do 3. Na jej podstawie można samodzielnie ocenić obecność

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, w czym mogę pomóc?

Przepraszam, w czym mogę pomóc? Ed polonistyczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 68, s. Przepraszam, w czym mogę pomóc? Wysłuchaj uważnie opowiadania. Pomocna dłoń Bardzo lubię chodzić z mamą

Bardziej szczegółowo

Bajkę zilustrowały dzieci z Przedszkola Samorządowego POD DĘBEM w Karolewie. z grupy Leśne Ludki. wychowawca: mgr Katarzyna Leopold

Bajkę zilustrowały dzieci z Przedszkola Samorządowego POD DĘBEM w Karolewie. z grupy Leśne Ludki. wychowawca: mgr Katarzyna Leopold KOSMITA W PRZEDSZKOLU B.B Jadach Bajkę zilustrowały dzieci z Przedszkola Samorządowego POD DĘBEM w Karolewie z grupy Leśne Ludki wychowawca: mgr Katarzyna Leopold Pawełek wpadł zdyszany do sali prosto

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Skrajne ubóstwo. 2717 rodzin włączonych do projektu. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą. żyje w skrajnym ubóstwie. bądź niepełnosprawnością.

Skrajne ubóstwo. 2717 rodzin włączonych do projektu. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą. żyje w skrajnym ubóstwie. bądź niepełnosprawnością. Skrajne ubóstwo 2717 rodzin włączonych do projektu żyje w skrajnym ubóstwie. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą bądź niepełnosprawnością. tyle, co na papierosy 66% rodzin włączonych do Paczki w 2013

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis tbreśo.

Spis tbreśo. Spis tbreśo Wprowadzenie. 13 Podziękowanie 15 Ciepła ręka śmierci Twardzina układowa 17 Spojrzeć śmierci w oczy Stwardnienie zanikowe boczne 19 Śmierć jako przyjaciel 22 Spostrzeżenie i strach 23 Nie ma

Bardziej szczegółowo

KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Wydawnictwo okolicznościowe z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Biogram podporucznika Wojska Polskiego Zenona Rymaszewskiego Opracowany przez Dariusza Łukaszewicza nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

Kraków druga stolica Polski

Kraków druga stolica Polski polonistyczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa II, pakiet 9, s. Kraków druga stolica Polski Przeczytaj legendę. Trębacz, który uratował Kraków Dawno temu, kiedy grody* otoczone

Bardziej szczegółowo

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą.

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB & Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Wypadki na wsi - co z ubezpieczeniem?

Wypadki na wsi - co z ubezpieczeniem? .pl Wypadki na wsi - co z ubezpieczeniem? Autor: Anna Sokół Data: 7 sierpnia 2017 Według danych KRUS liczba zgłaszanych wypadków rolników od kilku lat ciągle spada. Nie oznacza to jednak, że wypadki na

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Magdalena Bladocha Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno. Za siedmioma morzami i za siedmioma górami, a może całkiem blisko tuż obok ciebie mieszkała

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Zapominasz częściej niż przedtem? used

Zapominasz częściej niż przedtem? used Glemmer du oftere enn før? Zapominasz częściej niż przedtem? used Wszyscy ludzie zmieniają się, kiedy stają się starsi. To normalne, że nie pamiętasz wszystkiego tak dobrze, jak w czasach młodości. Niekiedy

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Imię i nazwisko: Data urodzenia: Kraj: Kierunek studiów: punkty: / 70 p. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Proszę wysłuchać tekstu i wykonać zadania. Tekst zostanie odczytany dwa razy. 1. Proszę wybrać jedną poprawną

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Książę z rzeki

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Książę z rzeki Biblia dla Dzieci przedstawia Książę z rzeki Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Książę z rzeki

Biblia dla Dzieci przedstawia. Książę z rzeki Biblia dla Dzieci przedstawia Książę z rzeki Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni Wybór tekstu zaproszenia 1. Ku radości przyjaciół, za pozwoleniem najbliższych, rozpoczynają wspólna drogę życia Panna Młoda: imię i nazwisko i Pan Młody: imię i nazwisko miłość, wierność i uczciwość przed

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb)

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) Proszę przeczytać tekst, a następnie zrobić zadania: Dziennikarka.

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata

Ignacy Domeyko. Obywatel Świata Ignacy Domeyko Obywatel Świata Czasy młodości Ignacy Domeyko urodził się 31 lipca 1802 w Niedźwiadce na terenie dzisiejszej Białorusi. Od najmłodszych lat interesował się naukami ścisłymi, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Czy na pewno jesteś szczęśliwy?

Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Mam na imię Kacper i mam 40 lat. Kiedy byłem małym chłopcem nigdy nie marzyłem o dalekich podróżach. Nie fascynował mnie daleki świat i nie chciałem podróżować. Dobrze się

Bardziej szczegółowo

WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY

WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY Witaj w podróży. Jest to podróż matematyczna oparta na historii mojej, Jamesa, która jednak nie wydarzyła się naprawdę. Kiedy byłem dzieckiem, wynalazłem maszynę -

Bardziej szczegółowo

Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka

Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka Gdyby, to była mafia już bym nie żyła... Oto jak z koleżankami otrzymujemy kosmetyki, bawimy się wyśmienicie i jeszcze przy tym zarabiamy (oraz jak możesz do

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince) polski pedagog, publicysta,

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Nasze zajęcia w ramach Szkoły Dialogu odbyły się 27 i 28 kwietnia oraz 26 i 27 maja. Nauczyły nas one sporo

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg sprawdza miłość Abrahama Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg sprawdza miłość Abrahama Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Są rodziny, w których życie kwitnie.

Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których jest źle. Czy Twój dom jest spokojnym miejscem? Czy masz dokąd wracad? Czy czujesz się w domu bezpiecznie? Jeśli tak, to gratuluję. Niektóre dzieci

Bardziej szczegółowo

Witaj, tutaj Marcin Grodecki. Tym razem chcę pokazać cztery mniej znane sposoby na wyszukiwanie okazyjnych cenowo mieszkań.

Witaj, tutaj Marcin Grodecki. Tym razem chcę pokazać cztery mniej znane sposoby na wyszukiwanie okazyjnych cenowo mieszkań. Marcin Grodecki Witaj, tutaj Marcin Grodecki. Inwestuję w nieruchomości, a także pomagam, jako radca prawny, przy wszelkich zawiłościach dotyczących nieruchomości. Tym razem chcę pokazać cztery mniej znane

Bardziej szczegółowo

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok.

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Dziś jeszcze cieplej Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Ponownie padły rekordy ciepła m.in. w Tromsø, gdzie temperatura

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Zaimki wskazujące - ćwiczenia

Zaimki wskazujące - ćwiczenia Zaimki wskazujące - ćwiczenia Mianownik/ Nominative I. Proszę wpisać odpowiedni zaimek wskazujący w mianowniku: ten, ta, to, ci, te 1. To jest... mężczyzna, którego wczoraj poznałem. 2. To jest... dziecko,

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 1 / 1 1 PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 2 / 1 1 CZĘŚĆ PIERWSZA: OGARNIJ, CZEGO TY W OGÓLE CHCESZ?! Jaki jest Twój cel? Czy potrafisz sobie odpowiedzieć, czego dokładnie chcesz? Co jest dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

12 czerwca 2017 r. Dorota Józoń

12 czerwca 2017 r. Dorota Józoń 12 czerwca 2017 r. Dorota Józoń Apel o pomoc dla Pani Doroty Józoń ROCZNY KOSZT LECZENIA 18 000,00 zł MIESIĘCZNY KOSZT LECZENIA I REHABILITACJI 1 500,00 zł ZEBRANO Stan konta na dzień 06.10.2017 r. 200,00

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały

Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu. Kto ty jesteś Polak mały Projekt Edukacyjny Gimnazjum Specjalne w Warlubiu Kto ty jesteś Polak mały Miejsca Pamięci Narodowej w okolicach Warlubia WARLUBIE- CMENTARZ PARAFIALNY mogiła żołnierzy W mogile pochowano 37 nieznanych

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Dowód osobisty. Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski.

Dowód osobisty. Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski. Dowód osobisty Dowód osobisty mówi, kim jesteś, jakie masz imię i nazwisko, gdzie mieszkasz. Dowód osobisty mówi, że jesteś obywatelem Polski. Dowód osobisty musi posiadać każdy, kto ma 18 lat. Dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2 Grupa1 Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie wiem, co mówisz».

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego K.054 /12 Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Warszawa, wrzesień 2012 roku Sondaż Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, przeprowadzony w dn. 6-9.09.2012, a więc w tygodniu po przemówieniu Jarosława

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW

HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW Żydzi osiedlili się w Siedlcach w połowie XVI wieku. Początkowo zajmowali się karczmarstwem, a później także rzemiosłami i kupiectwem. W roku 1794 została wybudowana żydowska

Bardziej szczegółowo

Obrona przed pornografią

Obrona przed pornografią 254 CEL OGÓLNY Ukazanie negatywnych skutków pornografii CELE OPERACYJNE Po zajęciach uczeń powinien: wiedzieć, czym jest pornografia, rozumieć szkodliwość rozpowszechniania treści pornograficznych, wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES PONIEDZIAŁEK, 13.05 Wczesnym porankiem nasz grupa składająca się z czterech uczniów klasy trzeciej i dwóch opiekunów udała się na lotnisko w Balicach,

Bardziej szczegółowo

Prawda i kłamstwo o Katyniu

Prawda i kłamstwo o Katyniu Zofia Szczepańczyk opiekunowie : mgr Ewa Lenartowicz mgr Zbigniew Poloczek Prawda i kłamstwo o Katyniu Ilustrowany Kurier polski Warszawa,17.04.1943r. Oficerowie polscy ofiarami okrucieństw bolszewickich

Bardziej szczegółowo