Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność."

Transkrypt

1 Bosi 3 rt 60 Jt. (przy taplacie tgóry) Prauumarata lagranlezna 4 A SB gr. Artykuły nadesłana bt* esnaeoenla bonorurjuid uwalano aa sa bezpłatne Rękopisów zarówno uzytyoh Jak i Odmiennych redakcja nie Rok IX. Nr. 29 Łódź, czwartek 0 sierpnia 933 r. CENY OGŁOSZEŃ, mad tełatarn L J, t-aaa strona ao 3. aa w. owa) tam «tr. i ban. w teksas (7. aakrologl tł gr«ewyca, ił ga, arom U tamow. drobno U Br. aa wy» -aa, dla poasukojocyob pracy u gr, Jriinlejaea eajtnaisonts L30 gr. dba aarobot. ab Ogłoszenia dwukolorowa W proo. drożej: ogtosaanla cogranlcs. aa I trójkolorowe 00 proo. drożej. Ca termin sruko I traso ogtoezed idmlnlstracja ale odpowiada, P. B. O. Kr dwóch parowozów. Zbliżenie włosko francuskie. Warszawa, 0, 8 (tel. wl.) Wczoraj o godzinie 9 wieczorem zde tzyly się. na Dworcu Głównym w Wart Światowa mistrzyni w strzelaniu z łuku. iii Czterogodzinna przerwa w ruchu. szawie dwa manewrujące parowozy. O- bie maszyny wskutek zderzenia wyskoczyły z szyn l zatarasowały tory. Oczyszczanie torów trwało zgórą cztery godziny. Szczególne trudności przedstawiało podniesienie na szyny olbrzymiej lokomotywy 25 D 24, która na każdej osi ma obciążenie po 6 tonn. Zniszczone wskutek zderzenia tory trzeba było przełożyć. Katastrofa spowodowała duże trudno ści w ruchu dalekobieżnym i podmiejskim. Pociągi z prawej strony Wisły zostały skierowane na dworce Wileński i Gdański. Pozostałe pociągi zostały uwięzione w polu. na przeciąg czterech godzin. Po północy normalny ruch został wznowiony. im. Bracia Adamowicze odjechali do Nowego Jorku skąd ponownie wystartują do Polski. St. John (Nowa Funlaiidja) 0 sierpula. (Tel. wł.) Apar a t braci Adamowiczów, który uległ uszkodzeniu podczas ładowania w Harbour Grace, został zdemontowany odesłany parowcem do Nowego Jorku. W sianie zdrowia obu lotników zaszła znaczna poprawa i obaj odpływają również do Nowego Jorku. Oświadczyli oni przedstawicielom prasy, że nic rezygnują z lotu wskutek doznanego niepowodzenia natychmiast po powrocie do Stanów Odpowiedzialność lokali za grą hazardowa. Warszawa, Sąd Najwyższy roz patrując sprawę odpowiedzialności loka li publicznych za uprawianie w nich gry hazardowej w rodzaju kręgli i kości o Janina Kurkowska-iipychayowa zdo- rzekł, że nie może tu być mowy o prze tyła mistrzostwo świata w strzelaniu stępstwie przeciwko monopolowi loteryj * łuku w bardzo mocnej konkurencji n«tn*j, ale jest to jedynie wykroczenie światowe] w Londynie. karno- administracyjne. Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność. Po raz pierwszy od wielu lat zjawiła się we francuskim porcie włoska eskadra z wizyta. Na ilustracji: Włoski torpedę wiec, Antonio Priapello" w zatoce nilefranche. (Riwjera). WAKACIE POUTyCZHE DOBIEGAIA KOŃCA. Redukcja budżetu o0 procent. POWRÓT n*rsz**łha MŁfUPSKIEGO, Warszawa, 0 sierpnia. (Tel. wł.) W akacjo polityczne dobiegają końca. Zn tydzień powr a ca z Pikiliszek do Warszawy Marszałek Piłsudski, a tem samem rozpocznie się w ministerstwach normalna praca. Minister Beck pozostanie w południowej Francji, gdzie bawi na wywczasach do końca miesiąca. W przyszłym tygodniu poszczególne ministerstwa ma ja przedstawić projekty preliminarzy na rok przyszły. Po skontrolowaniu ich przez ministerstwo skarbu zostaną one w pierwszych dniach września Tokjo, 0 sierpnia (Tel. wł.). obniżki taryfyosobowej nakolejach. Warszawa, 0 sierpnia (teł. wl.) Sygnalizowana już w prasie kilkakrotnie pa,*ca sprawa obniżenia cen biletów kolewvych została ostatecznie przez mini- wrstwo komunikacji przesądzona. Ować tylko należy, że zniżka Jest nie ^y»tarczająca, wyniesie ona bowiem za lenki wic 0 do 5 procent, zależnie od *»y. Przy dzisiejszym spadku docho- "^w zniżka ta nie osiągnie zamierzone-» celu, nie ożywi w sposób decydujący zamierającego coraz bardziej wskutek! r ożyzny biletów ruchu kolejowego. W ^idym razie, jako pierwszą jaskółkę poprawy, """bliczność i tę jaskółkę poprawy powi- z ulgą. Tańsze bilety od października r. Jb. Obniżka wyniesie w pierwszej i dru nika br. t. f. z nastaniem sezonu zimowe giej klasie 5 proc., w trzeciej zaś go na kolejach. Obecnie ministerstwo zaledwie 0 procent. komunikacji opracowuje szczegóły roz- Wejdzie ona w życie od dnia pażdzier porządzenia wykonawczego. oddane do druku. Preliminarz budżetowy na rok przyszły ulegnie redukcji szczególnie w dziale wydatków personalnych. Redukcja wy datków ma wynieść dziesięć procent. Zatarg francusko-japoński Eskadra japońska na Morzu Chfńskiem. Japonia wysłała flotylę okrętów wojennych na morze południowo-chińskie. Manewr ten jest demonstracja zbrojna rocentowani e idogodnewarunkiglal? pożyczki elektryfikacyjnej* Warszawa, 0 sierpnia. (Teł. wł.) dziernika 936. Oprocentowanie wyno- Uzyskana w Londynie pożyczka na e- sl łektryfikacje węzła warszawskiego ma 6 i pięć ósmych proc. być spłacona bez żadnych obciążeń dodatkowych, w przeciągu 9 lat iak prowizja, zabezpieczenie hipoteczne w 24 równych ratach kwartalnych. I t. p. Pierwsza rata przypada na dzień paź Terminem wejścia pożyczki w ży Mussolini zbiera plon własnej pracy. cie Jest październik b. r. Polska pożyczka uzyskała tak dogodne warunki jedynie dzięki stabilizacji złotego, który okazał się w obecne! chwili iedna z najstalszych walut świata. Kuba ofiara amerykańskich przeciwko obsadzeniu przez Francję kilku niezamieszkałych wysp w tej o- kolicy, do których roszczą sobie pretensje Japończycy. kapitalistów. Francja zdziera zasłonę z rekinów. Paryż, 0, 8. (Pat). Prasa francuska obszernie komentując zamieszki na Kubie widzi źródło tych rozruchów w zależności republiki kubańskiej od finansjery amerykańskiej. Jest coś tragicznego w tej sytuacji" pisze Saint Brice w Le Journal". Niepodległość Kuby wy wałczona była przez żołnierzy Stanów Zjednoczonych, którzy utorowali drogę dla kapitału amerykańskiego, odgrywającego dzisiaj decydującą rolę w polityce i gospodarcce wewnętrznej republiki. ii Po objęciu władzy przez prezydenta Ro osevelta, decydujące sfery waszyngton- skie zorjentowały się, że kryzys panujący na Kubie może spowodować wśród ludności odruch rozpaczy, niezawsze mile widziany przez finansje. rę amerykańską i dlatego zażądały pod pozorem zmian konstytucyjnych ustąpienia obecnego dyktatora republiki kubańskiej Macha do. Samochód zatonął w kanale. Krzyż Złoto warszawskie zamieniło się w., mikę. Warszawa, 0. 8, Sensacyjna wiadomość o odkryciu w pobliżu Warszawy, ziarnek złota okazała się przedwczesna. Dokładniejsze badania wykazały, że pia 6ek nie zawiera złota, a to, co wzięto za złoto, były tylko drob ne blaszki miki. lussolinl pomaga zebrać pierwsze sno py pszenicy, która wyrosła aa wy^su* bzouych na Jego rozkaz Biotach Eoniujskicb. Dolar prywatnie 6,55. Prywatnie dolar papierowy w żąda niu 6.60, w płaceniu 6.55; dolar złoty w żądaniu 9.06, w płaceniu 9.04; funt angielski w żądaniu w płaceniu 29.50; rubel złoty w żądaniu 4.82, w płaceniu 4.80; marka w żądaniu 2.2, wypłaceniu 2.; za 00 franków fran cuskich w żądaniu 35.0, w płaceniu, Bank Polski w godzinach ran ni cli k UDU wał dolary po o.ci W miejscowości Purmerend (Holandja) wydarzyło się niezwykłe nieszczęście Pędzący samochód wskutek zepsucia się hamulców wjechał całym pędem n; barjerc i spadł do głębokiego kanału. Na ilustracji: wydobycie samochodi z 7 trupami we wnętrzu.

2 T, 0 Sowiecki start do stratosfery. Przewidywane lądowanie w Polsce* Samozwańczy oddział ułanów", Młodociani amatorzy karabinów. cją pada ofiarą boiszewlzmu? Czy jestem odpowiedzialny zn niemowlęta wygłodniałych, niedożywio Z Wilna donoszą: żyć. O kradzieży powiadomiono posterunek policji w Gierwiatach. nych ojców i matek? Czy ja te mli Jony pozbawiłem W czasie obecnych letnich manewrów jeden ze szwadronów ułanów stal Dochodzenie narazie nie dało pożą który przez wiele lat powojennych panował w Niem chleba, czy też winowajcą jest grzyb pesotytnl czy, we wsi Bobrowniki, pow. wileńsko-troc danego rezultatu Policja zastanawiała czech, powodując rozkład materialny t duchowy T kiego. się nad tern, dlaczego złodziej, który Czy Ja Jestem przyczyną owo) nrmjl samobójców w powojennych Niemczech, która swoją liczebnością Ludność zachwycała się dziarskim potrafił zmylić czujność ułanów nie zabrał znacznie więcej, niż te dwa kara ochotniczy z czasów wojny ewlatowejt trzykrotnie przewyższa pierwszy amerykański korpus wyglądem ułanów, a dzieciom nie wystarczał zachwyt postanowiły we biny. Dopiero następnego dnia po ujawnieniu kradzieży tajemnica zaginięcia faktów, tych cierpień prawdy ruchu odrodzeniowe Dlaczego milczy sumienie lwięta w obliczu tych wszystkicm karabinów wyjaśniła się. Spacerujący go, które sl«no tle.tych eis-t i*ń zrodziły? Czy tylko dlatego, że Ajiglja i Francja nie rozumieją czy naśladować wojsko w lesie ułani zauważyli gromadkę z 0 też rozumieć ule chcą? Rychło zebrała się paczka z 0 chłopców, która ćwiczyła się na polance, na przedzie zaś maszerował pod przeciwko żydom ja mara przerwać chr^ilenle nie Aczkolwiek on we własnym kraju organizują sie chłopców w wieku od 0 do 2 lat którzy utworzyli swój pułk, ułanów bobrowickich", a Witek Możejko lat 3 obrabinem na ramieniu, zaś defiladę przyj cl prr.«z niepożądaną obcą trucizną? pułkownik ułanów bobrowickich" z kamieckiej młodzieży, niemieckich starców, matek dzie jął funkcję pułkownika, zaś zastępstwo mował sam pułkownik" również z karabinem na ramieniu. Domorosłych uła Powtarzam raz jeszcze: Bilet i koszts zapłacimy chętnie i dodamy jeszcze każdemu niewielkie konto w banku, jeśli tylko jego 2-letni Witek Szemis. Urządzali zbiórki, ćwiczyli się, porobili sobie drewniane karabiny i posterunek policji, gdzie pułkownicy" żyją żyć bedą nów z placu ćwiczeń odprowadzono na zechcecie ich mleć. Ale Niemcy muszą żyć. Niemcy nadali marzyli o koniach. Starsi nie przeszkadzali im w tej zabawie, widzieli w nich przyszłych obrońców...koledzy" ułani (ci prawdziwi) nie raz pokpiwali: jak ci dadzą prawdziwy karabin, to wtedy Inaczej zaśpiewasz". Pewnego dnia służbowy ułan zauważył, żc skradziono z mieszkania, gdzie zło/ona była amunicja, dwa karabiny. Nie było żadnych śladów innych nadu kra- przyznali się do winy popełnienia dzeży karabinów. Przed odjazdem ułanów z naszej wsi zwrócilibyśmy karabiny tłumaczyli się Witek Możejko i Witek Szemis. Okazało się, że chłopcy przyszykowali kryjówkę, dla skradzionych karabinów i mieli dostarczyć w ten sposób l:arabiny dla reszty bobrowickich ułanów". Policja ustaliła, żc pożyczka" karabinów nastąpiła nie za namową starszych osób. Płoną wiejskie zagrody Plaga pożarów na Wileńszczyźnie. Wilno. 0 sierpnia. We wsi Zołocle- 3cwo gminy dcieczyńskieii oraz we wsi Malv ILlik, gm ; «iv duiewiąlkowiokieij z przyczyn narazić nie ustalonych wybuchły pożary, klóre zniszczyły około 2 zabudowań gospodarczych i domów ^i^szftaln DOKTOR K L I N G E R Spec), chor. wenerycznych, skóroycb, włosów (porady seksualne) Andrzeja 2. tel Przyjmuje od'9 do rano i od 6 do 8 wlecz w niedziele i święta od 0 do 2 w pol L. BERMAN p o w r ó c i ł Spaejal sta abordu waaaryesnych kórnycb mocsoplclo wyeh CEGIELNIANA 5, tel Przy muie od gotła. 8 I od 4 S w n edmiau i wie.ta od goda. f. Dla niezamożnych ceny łącznic.. K Ł A C Z K Ó W * położnictwo i choroby kobiece Piotrkowska 99, tel Przyjm. coda. od 0 2 I do 5-8 po pol. Ceny lecznicowe. Uoktót *OŁO%riB CZYK Specjalista chorób wenerycznych i skórnych powrócił Piotrkowska 99, tel przyjmuje od 4 6 i od 8 9 wieczór M A R K 0 W I C Z 0 W A Choroby skóro* i weneryczne. z a w a d z k a 4 telefon ^rratmul' od * rt» U»aiio t od» do» wlectai L* N I T E C K I choroby skórne, woneryaaae i moczopiciowe. NAWROT 32, tel Przyjmuje od 8 9 rano i od 4 8 triee* w niedziele I święta od 9 do 2 m poi Wilno. 0 sierpnia. We wsi Lipówka. gminy miorskfcj. powiatu biasławskiego. z powodu wadliwej budowy pieca stanął w płomieniach dom tniesz* Icaluy Pacicjonka Michała. Spaliły mu S'ę wszystkiesprzęty domowe i gospo darskilj Q4ją# t^6 0C^c*'-zbiorfŁ Ogitń orzemicff sic Potem tła domy TWorczowel Natal.ll. Moroza Antoniego i Moroza Władysława. Spłonęły 4 domy mieszkalne wraz ze sprzętami doniowemi Doktór h* iiuhacher Choroby skórne > weneryczne pow6ócił Piotrkowska 5. lei frzy mmc eodzienaie od 4 ppi od 6 9 wtteł w niediiel* i twista od 0 - w pot. Ceny lecznicowe. dr. M E N, N I B W I A Ż I K I al. Andrseja 5. Tel Choroby skórne, weneryczne, i mocsopltlowe. Priylmtik odldolllodldotoo. W «il«j»l«l*!* oii I *> DR MŁD. M. G Ł A Z E R Choroby skórne i weneryczne Z a c h o d n i a 6 4. telef przyjmą a od U 2 i od 7 8'/» witei, w niedziele i»w eta od 0 2 w pot D R. H E L L E R p o w r ó c i! speej. chorób skórnych, wenerycznych i moczopłciowych Traugutt S* # telef 'rzyjoiuje od 8 r. i od 4 8 wlecz. W niedziele i święta 2 pp. Przeproszenie Chiromanty Władka Niniejszem przepraszam Sz. Klientelę, która mnie odwiedziła w niedzielę i w poniedziałek, gdyż zmuszony byłem o- puścić Łódź z powodu zgonu przyjaciela. Powróciłem do Łodzi. Dni zo Zdarzenia i wypadki ubiegłej doby. (^OWY G O N G iw o; r6dku) U. Śródmiejska 7 0 o ( > Stany Zjednoczone Łbiądaly ustąpienia prezydenta Kuby. Wilno, 0 sierpnia (Tel. wł.). Wczoraj chodnie tereny Polski, sowieckie władze ( ) Hitler w wywiadzie dla prasy amerykańskiej o godzinie 6 rano wystartował do lotu graniczne zwróciły się do polskich władz oświadczył, ze uważa żydów komunistów aa tracicie do stratosfery z lotniska moskiewskiego z prośbą udzielenia załodze balonu stra li ducha narodu niemieckiego, których trzeba wyelimi balon systemu Straplan, tosferycznego pomocy, w razie wylądowania na obszarze Rzeczypospolitej. W nować. Powiedziat on miedzy lnneml. Zmiażdżyliśmy żydowski komunizm nic pozwolimy już niu':'y liolszewizmoal podnieść giowę, Załoga składa się z czterech osób ze znanym profesorem Prokopiejewem na związku z tem został wydany odpowied Pytan. prezydenta Roosevelta pylam naród czele. Ponieważ zachodzi ewentualność, ni rozkaz do wszystkich posterunków lajaaryicsałki: Czy jesteście gotowi przyjęć tych tru że balon może opaść na północno- za KOP i Policji Państwowej. clcleii duszy niemieckiej i hrześcljańsklej ^ Każdemu L iii -ii dumy bilet \vi'.ucj judy banh&ut tysiąc markowy do kieazem. Jeśli tylko będziemy alt ich mo tli poz!>yć. Czy mam pozwolić zmarnleó tysiącom obywateli niemieckich, aby wszyscy żydzi mogli pracować zupełnie bezpiecznie, uby mogli żyć bogacić sie, pud czas gdy miljonowy naród mrze z głodu s rezygn.i f W wyniku szczegółowych badań wyjaśniono rnllcowtcle szczegóły katastrofy samolotu braci Ada mowlczów. Okazuje ule, iż samolot stracił równowagę I prze wrócił ule. gdya lotnicy, niedostatecznie obeznani a terenem, lądując wpadli na pobliskie krzaki, okalają ce lotnisko I przez to ulegli rozbiciu. Przewiezieni do szpitalu lotnicy oświadczyli, Iż Hcrbour Oruce mlalo być Ich plerwszcm miejscem )ą dowanla. gdzie zaopatrzyć ale mieli w zspaa benzyny i oliwy, potrzebnej (Ilu dokonania przelotu. ( ) Rząd niemiecki wydał zakuz dalszej prope Kandy antyaustriackiej przez rzucanie ulotek a same lotów I przez audycje radjowe. ' ) K.-.liailra icen. Balbo '/la uroczyście przyjmo wana przez ludność na Wyspach Azorskich. Podczas startu do Lizbony jeden s aparatów spadł w morse Jeden z członków załogi uszkodzonego w czasie siurlu hydroplanu, por. Smuaglla, przewieziony po katastrofie do miejscowego szpitala, wkrótce zmarł. Hydroplan wyciągnięto z morza rozebrano ce lem zbadaniu przyczyny katastrofy. Trzy hydroplany z eskadry które pozostały w Poute DelKuda razem z uszkodzonym, po pewnym esa le wystartowały dniej w kierunku obranym przez eskadra. O godz. 3.5 po pol. liydroplanów z eskadry gen Balbo osiadło szczęśliwie na wodach przy ujściu rzeki Taj dokonawszy powtórnego przelotu oce anu. Druga cześć eskadry dwanaście wodnoplatowców pod dowództwem gen, Pallegrinl, wodowała aicześll wie w porcie Lizbony w kilka godzin później. ( ) Policja lwowska aresztowała komornika Sta niszewsklego pod zarzutem sprzeniewierzenia 3,000 zł. na szkodę skarbu państwa. Jednocześnie zawleazo no w urzędowaniu naczelnego sekretarza sadu karne go. Bazylego Szabalaka. który poprzednio pełnił fuu keję komornika. ( ) W dr ą ni dniu procesu przeciwko Kacowi, Tlmnemu I Schillerowi oskarżonym o zabójstwo stu denta Grolkowsklego sąd odrzucił wnioski obrony w kwestjl dokonania wizji lokalnej na ul. Szajnochy, Juk również w kwestjl ponownego zbadania świadków. Kleniem Oell.ra, których Kac oskarża o do konanie zabójstwa. Na tem przewód sądowy został zakończony. Po przemówieniu oskarzyclelsklem prokuratora zabrała głos obrona. Po replice prokuratora i d.miutkowem przemówieniu obrońców Kuc oświadczył, ie Jest niewinny. riąd po godzinnej naradzie ogłosił wyrok, skazu j«cy Kaca na 4 lata wlezienia za zabójstwo studentce arotkowsklego, a za poranienie studenta Pietrasz kl dodatkowo na 8 miesięcy wiezienia, łącznie jednak na 4 lata wlezienia. Thunego I Selimem oud uniewinnił. Powództwo cywilne, wniesione przez adwokata Plerackiego na rzecz ojca śp. Orotkowsklego sąd przysądził w sumie 860 zł. ( ) Na szosie do Rudy Habjanickłej najechał sa mochód ciężarowy PZ 040 z Gniezn* prowadzony przez podchmielonego szofera TAaefa Pacaka na traw waj podmiejski ulegając rozbiciu W wagonach wyle dały szyby. Na linii f ódł Huds powstała pólgo dzinna pnerwa w ruchu. ( ) Strajk robotników budowlanych w Łodzi ogarną) około 7000 ludzi. ( ) Przy ul. Brzezińskiej 88 walący ale mur za sypał I uśmiercił niejakiego Szulca, zięcia wieścicie la posesji. ( ) Bilnas handlowy Polaki w lipcu wykazał saldo dodatnie w wysokości niespełna 0 mlljonów zł Dr. Dorota LEWY i c h o r o b y p ł u c (Koantwe.) P I O T R K O W S K A 24 # pimy'ainle> ad łrefś-s B Z U T E R JĘ. SREBRO kwity W I U lombardowe kapuje pleri najwyższe ceny. Zakład Jubilerski J. Fijałko, Piotrkowska 7. KILIMY huculskie niskie ceny. dogodne warunki. H. Tykocki, Łódź ul. Piotrkowska 44. D I I I premiera p. t. SŁOMIANI WDOWCY ŁĄCZCIE SIĘ Nieszczęśliwa uwiedziona padła ofiarą pokątnej akuszerki Z Wilna donoszą: W tych dniach do szpitala została przywieziona niejaka Helena Protopowlcz lat 72 zam. przy ul. Turgielskiej 6. Skierował ją do szpitala lekarz ktcv ry stwierdził, że jest chora na zakażenie krwi. W szpitalu wszelkie zabiegi lekarskie, celem uratowania chorej, nie odniosły pożądanego skutku i chora zmarła. Przez cały czas choroby. Protopowic/ówua nie chciała ujawnić przyczyny swej choroby, tajemnice swą zabrała do grobu. Tymcysuu.' policji zgłosiła sie koleżan';<i zmarłej i zegnała, że Prutopowiczówna została uwiedziona przed 4 miesiącami przez narzeczonego i zaszła w ciążę. Wówczas, ten znikł z Wilna. Namówiona przez przyjaciółki. Pff topowiczówna udała się do akuszefb S. zamieszkałej przy ul. Giedymin"* skiej, która ciąże przerwała, lecz reził. tutem niefortunnych zabiegów okazał^ się zakażenie krwi. Wobec złożonego zameldowania, grzeb został odwołany, i zarządza* sekcję zwłok zmarłej. Akuszerkę & aresztowano. LeLars - Specjalista CHIRURG-PLASTYK Dr. St. Michałek-Grodzki Wstizswi, Wspólna 49 m 3. Tel. 99'* Operacje estetyczne twarzy, nosa. uszu Piast}: 0 " ne biuilu, briiichs. kończyn. GinekologlcmoM styczne. Zniekształceń eiala Braku owlosi'** (łv>inl. Opersce PI mladraiace No y program nauki H B W H M H w szkołach powszeennycn W nowym roku szkołnvm obowfą- Na uwagę zasługuje, że w odjzia* zvwać będzie nowy program nauki w V język nowożvtnv obcv przesta? oddziałach I. II i V publicznych snkrtł bvć przedmiotem nauczania, powszechnych. Włóczędzy - podpalacze plagą wsi Władze tępią niebezpieczny proceder. Z Poznania donoszą: Od dłuzszerfo juź czasu rozwiclmożni ło się w sposób wprost zastraszający włóczęgostwo. Całe falangi włóczęgów, odbywa pielgrzymki od wschodu ku zachodowi, od południa ku północy, jak kraj długi i szeroki. Niektórzv % nich rze czywiscie idą szukać pracy, ale większość jest takich, co z lenistwa i w chęci łatwego zvsku, dopuszczają się kradzieży, napadów rabunkowych podpaleń a niekiedy nawet morderstw,. Co pewien czas słyszvnvy o znalezieniu tu i ówdzie trupa iak : cgo nieznanego człowieka. cfia r v w'rscrerfńw, kt»">rzv nawet w swem gronie dokonują morderstw, wydając na siebie wyroki Wśród włóczęgów znajdują się przesten cy. gotowi do popełnienia każdej zbrodni; najwięcej iednak niebeznieczeóstw. grozi z ich strony rolnikom którym cl zbrodniarze z przvczvnv odmówienia dal ku, a nawet niekiedy bez żadnej przyczyny, nodnalaia obudowania fjosnodar Me lak to ervnt!i znnnl pod^lncrc Nowak i Puchała, znajdniącv się obecnie w wiezieniu Mórvm udowodniono przeszło 00 podpaleń. To leż wobec tego zastraszającego objawu, władze sadowe orzy pomocy pr licji i tnnvch władz administracyjnych jak starostw wójtów I sołtvsów, przysł? oiły do zwalczania włóczerfostwa, zasto sowując względem włóczęgów iak najsurowsze kary. Szczególnie policja eo*? gicznic zabrała się do tępienia tego l» dzaju typów, odstawiając każdego nap 6 kanego włóczęgę do dyspozycji włac* sądowych, klóre skazują..łazików'. na przymusowe roboty, w domach karnych. Dzięki tej akcji może nareszcie usł*j ną kradzieże, nappdy i podpalania, a nicv odetchną swobodnie DO tei nlnoz** ILE PASZPORTÓW wydano w b roku? Warszawa, Interesująco prl* stawia się statystyku paszportów wyd* uych w ciągu ostatnich kilku lat. Np. w maju 930 r. wydano w W»' Iga Wit 2.60 puszportów zagraniczny- W maju 93 r. wydano już tylko >9» paszportów* w roku. 932 w maju wyd* no 822, a w maju br 923. W czerwcu r. 9^0 4,28, 93 f, r..76, a w bież. rcku> 876. Lipiec wykazuje większe różnic* Podczas gdy w r. 930 wydano V* szportów, w r. 93 l<czba tn zmniejsz ła się do 3,309. w 932,200 a w roku bież W porównaniu z rokiem 930, rof bieiący wykazuje sześciokrotne zmniel' szenie ilości paszportów zagranicinyd Żarłoczny Roir. K r o n i k a P o g o t o w i a R a t u n k o w e g o, Łódź, 0 sierpnia. W dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, w podwórzu domu przy ulicy Gdańskiej Nr. 4, został przygnieciony ręcznym wózkiem 9-letni Dawid Zajle, zamieszkały w tymże domu. Chłopiec odniósł złamanie lewej nogi. Lekarz pogotowia ratunkowego, po udzieleniu pierwszej pomocy przewiózł ofiarę wypadku do szpitala dziecięcego Anny Marji. W mieszkaniu własnem przy ulicy Wólczańskiej 72 zmarł nagle 53-letni Bolesław Wysogórski, malarz. Zwłoki Wysogórskiego zabezpieczono do czasu przeprowadzenia oględzin komisji sądowo-łekarskiej. W polu przy ulicy Dzikiej został pokąsany przez konia 0-letnl Jerzy Pietrzak, syn bezrobotnego, zamieszkały przy ulicy Szopena 38. Chłopiec odniósł rany głowy- Pomocy udzielił mu lekarz miejskiego pogotowia ratun kowego.- ZATFLEFONUI ZARAZ Nr lub a otrzymywać będziesz Echo do jutra w domu. Prenumeratę zamawiać można poczynając od każdego dnia miesiąca. W mieszkaniu własnem prjsy Pomorskiej 0, w celach samobw czycli napita się kwasu siarkowego 2*' letnia Władysława Aleksanduch. P'j speratkę. po udzieleniu jej p:erws«<j pomocy lekarskiej, przewieziono na rację do szpitala okręgowego Kasy Cl^ rych. W KAŻDYM PORCIE DZIEWCZYNA na ekranach,,metro" i,.adria". Według scenarjusza Armonta i Ger^ dona nakręcił reżyser Carmine GalloH* film dźwiękowy z Albertem Pr^jeane^ w roli popisowej. Twórca Obławy w Paryźt^^t silił się tym razem na nowe pomysły zakresie powiązania dźwięku z rucbtf* Poprzestał na sfilmowanym teatrze, & dając tu i ówdzie reminescencje z.d s chów Paryża" i in. Wielką zaleta, filmu -;ati wogóle filnt^* fiuncuskich jest wykwintny (mak i -oki kultura zarówno kon:pozycji, jak frf dzięki czemu niema, pon imo lekkości ten'' tu, ani jaskrawej grototki. ani nieeni*** nych konceptów. Albert Prejtun wcijw się s przejęci** i szczerością, w postać uczciwego i synip* tycznego wilka morskiego. stały przesunięte i nadal przyjmuje i Dyrekcja Głmnasjum SŁYNNA chirornantka z Galicji wznowiła przykcia. Za trafne przepowied MARJI KONOPNICKIEJ porad udzielam przy ul. 6-go Sierpnia 33 0 front parter w godz. 0 nie zdobyła dużo podiziekowańi Piotrkowska 223 m. 9. (dotychczas Gimn. Tow. KULTURA) i 4 8 wieczór.. as p r a w a m i szteot p a ń s t w o w y c h J w Łodai, ul. Wólczańska 23, te) ll.swisdamis. że sirzsmlay wstępne roroociną sie da. 6 b. ra Zapity do Gianaiium noworead^aiowsmmi sili mi tcen wanxawsl;!ch ora* Baletem Simeaee". i szkoły pow«zeehne priy mnie SeUrstarjat askół todliennie w i od <» 3. C»oy nńfjic od 54 r. - 2 ii. EJEJP t>o«s, o. > i 0 v. BJBJBJ WTJISIT» e ksldysi AUMNIT.

3 Nr. 29.E C Tf O" SILNA, WIĘŹ EMIGRACJI Z OJCZYZNĄ. ŻÓŁTY TRYBUNAŁ w sercu Nowego Jorku. Nowy York w sierpniu Dzielnica chińska w N. Yorku, t. zw. i,cliinalown" nie nosi wcale charakteru wschodniego. Szerokie ulice, rzęsiście o-»wietloiie,.są zupełnie amerykańskie, juk resztą również nowoczesne ulice Szanghaju i Pekinu. Pomimo to turyści odwiedzają je chętnie, może w nadziei ujrzenia tutaj ciekawej walki pomiędzy odrębnymi ton gomi", wzgl kkuiami rhińekiemi. Narazić jednak tongi" żyją w zgodzie' ifcz trzeba było inwazji japońskiej w Chi nach, by przypomnieć synom Państwa Środ ka o łączącej ich spójni, bowiem Cbińczy cy, Uczkolwiek wyrzuceni losem poza gruni ce kraju, w wysokim stopniu zachowują wój patrjotyam. Przyjeżdżają do Ameryki dla zarobku jako kupcy, restauratorzy, właściciele pral ni. Jeżeli śmierć zaskoczy ich na obcej zic *ni, zostają pochowani na własnych cmentarzach, skąd po upływie dziesięciu lat szczątki ich przewożą do kraju przodków, by duch icli zaznał spokoju. Zadziwiające są losy niektórych Cbińczy *ów i ich filozoficzne poddanie się wyrokom przeznaczenie: Niejaki Harry Woo (właściwe nazwisko Eng Yu Chun) przybył do Ameryki przed dwudziestu laty, po Zostawiając w ojczyźnie żonę i syna, których nigdy więcej nie zobaczył. Syn po u- kończeniu nauk, na które ojciec posyłał pic tiiądze z Ameryki, już spełnił wszystkie nadzieje ojca. Po sprzrduniu swego małego Zakładu restauracyjnego, Woo gotował się więc do powrotu do kraju, gdy wybuchła Wojim Trzeba było nabyć drugą garkuchnię hy obecnie wyżywić rodzinę zacnego kapitana I dywizji kantońskiej, który przysiągł obie śmierć ku chwale Chin. I Woo, choć pragnąłby spędzić resztę dni u boku sądzi wej żony, pracuj*- nadal w N. Yorku, by za BCapieczyć* byt owdowiałej synowej i dwoj gu wnucząt. Jak widać z tego Chińczycy nowojorscy Zawsze pozostają Chińczykami. Nawet czę- te swe spory poddają tylko pod sąd swych rodaków pecjahu-go stowarzyszenia chińskiego, będącego właściwym uutorytetem cywilnym <Ha całej Chinatown". my już z doświadczenia, nabytego w Euro pie wiedza nie wpływa na z trumienną mo dyfikację umysłów ości chińskiej. Ewolucja religijna natomiast jest bardziej charakterystyczna. Chrześcijaństwo szerzy się w Chinatown", zdobywając coraz więcej adeptów, lecz rzec nie można, żc jest to za sługa rasy białej, o której w tej dzielnicy powiedzieć trzeba, że nie dostarcza budują cych przykładów. Znalazł się wszakże pomiędzy tutejszymi mieszkańcami człowiek mądry i szlinowny, Lee To, który studjował Pismo św. i zaznajomił się z nauką Chrystusa, a następnie zaczął ją szerzyć pomiędzy swoimi. Starsi tu zamieszkali Chińczycy oświadczyli, że nauka ta nie przeczy Co środę, trybunał chiński zbiera się w Na parowcu transatlantyckim Lafayette", który przybył w tych dniach bazernej sali pod przewodnictwem p. W u J Marca w okulurach, przedstawicielu klanu do Southamptonu z Nowego Yorku, przy t»ee IImv Oak Tin, a potomka cesarza Szun bytu mluda Amerykanka, miss Betty f Rydell, W dzielnicy duńskiej N. Yorku, stanowiącej jakby oddzielne miasto w sercu anie i bez paszportu. Wsiadłszy na pokład bez biletu, bez pieniędzy ^kańskiej metropoljf, liczne zwyczaje Lafayette'a" w N. Yorku, spostrzegła wschodnie zakorzeniły się siłą rzeczy. miss Rydell ku swemu przerażeniu na Jest jednak rzeczą bardzo ciekawą zaob 0 minut przed odejściem statku, iż erwować, w. jakim stopniu intelektualny zgubiła swola walizkę, *pływ rasy białej toruje sobie drogę. Licz w której znajdował się bilet, paszport, i Chińczycy korzystają ze szkół i wszech pieniądze i biżuteria. Tymczasem szofer taksówki, w której miss Rydell ^tio amerykańskich. Pomimo to jak wie zo przepisom Konfucjusza, który przemawiał za miłością bliźniego. Słuchano więc nauk Lee To i dookoła niego zebrała się garstka uczniów, nie zwy kłych chrześcijan ryżowych' -, jak Chińczycy zwą pogardliwie ludzi, nawracających się dla interesu, lecz prawdziwych zwolenników nauki Chrystusowej. Lee To założył pierwszy kościół w Chinatown, jedyną kongregację chrześcijańską wśród tutejszej kolonji chińskiej. Przyczynił się również do stłumienia walki tongów' i w zupełności zasłużył na miano pacyfikatora. Córka jego dr. Mabel Lee, prowadzi nada] z poświęcę niem dzieło nawrócenia ewangelizacji swych ziomków. 0 P. Elektryfikacja Żelaznej Bramy" Wiry Dunaju przedzierającego sie prze z skalisty przesmyk Żelaznej Bramy" maja obecnie być wykorzystane dla turbin elektrycznych, które dostarcza prądu dla całej okolicy. Nad rzeką zostanie w tem miejscu zbudowany olbrzymi most. który skróci odległość między Belgradem a Bukaresztem o 00 km. Pogoń biletu za pasażerką Niezwykły wyścig na Atlantyku Ramon Novarro w opresji. Odparty atak wielbicielek. Uwielbiany przez płeć piękną artysta filmowy Ramon Novarro obecnie występuje na deskach londyńskich teatru variete Palladium", jako śpiewak. Jak wiadomo, artysta zamierzał jeszcze przed swoją karjerą filmową występować w operze, ceniąc więcej swe wokalne zdolności, niż grę filmową. Podczas premjery w yariete mnóstwo jego wielbicielek, które dotychczas miały możność tylko podziwiać wdzięki jego na ekranie, obiegły ulice i przedsionki teatru, oczekując wyjścia bożyszcza. Tłumy oczekujących powiększyły się do tego stopnia, że policji, pomimo nadesłanych posiłków, z trudem udało się utrzymywać porządek. Krzyk, zgiełk i hałas wielotysięcznych ł agressywnych adoratorek, przeważnie w młodym wieku tamował ruch uliczny. Nie bacząc na prośby i groźby tunkcjonarjuszy policji, podniecone kobiety zbliżyły się do drzwi garderoby Noyarra i z wielkim łoskotem i trzaskiem wyrwały je z zawiasów. Okazała się wreszcie skuteczna pomoc robotników teatralnych, którzy zmuszeni byli zastosować sikawkę straży pożarnej. To też oblane strumieniami zimnej wody, zwolenniczki pięknego Noyarra zostały rozproszone. Dowiedziawszy się o ataku, odpartym przez robotników teatralnych Ramon Novarrc wyraził wielkie zdziwienie i oświadczył, że nie jest przyzwyczajony do tego rodzaju owacji, ponieważ w Hollywood nie spotykał się z podobnym przy witaniem, gdyż miejscowa publiczność przyzwyczaiła się do jego występów. Wielkie rozgoryczenie ogarnęło artystę gdy usłyszał, że jedna z jego gorących wielbicielek zwichnęła nogę, trącona przez towarzyszki podczas natłoku przed teatrem. Chcąc wyrazić jej współczucie z powodu przykrego niedomagania, amant filmowy szukał jej po lecznicach, lecz nie mógł odnaleźć. Czy aby tylko ta gotowość wyrażena jej współczucia nie wyprowadzi z równowagi innych jego adoratorek. które dla osobistego poznania swego bożyszcza pozwolą sobie na umyślne zwichnięcie nóżki, pragnąc za cenę cierpienia doznać takiego szczęścia. J. K funtów za głowę Bernarda Sha wa. Niezwykła tranzakcja handlowa. Ile warta jest głowa Bernarda Shaw a? Czy można wogóle szacować na pieniądze głowę ludzką zwłaszcza.jeżeli idzie o wiel kkgo sceptyka naszej doby? Takie pytanie wyłoniło -i<; niedawno w związku z niezwy kłą ofertę, przedłożoną przez pewnego An glika, który, prawdopodobnie, należy do rzędu zwolenników znakomitego angielskie gc filozofa- humorysty. Ów Anglik umieścił w jednem z angiel skich pism list, skierowany do Bernarda Shaw, oraz napisał do niego osobiście, juko do osoby najbardziej zainteresowanej w danym wypadku, proponując odstąpienie głowy, za co zobowiązuje się uiścić 5000 f. szterlingów. Projektodawca bynajmniej nie oddziedziczył krwiożerczości starożytnej Sa Inni.-i. żądającej głowy św. Jana. Zwolennik pisarza jest bardziej humanitarny i cokolwiek cierpliwszy od zachłannej córki Hero d jady, gdyż nie pragnie, żeby głowa Bernarda Shawa była podana mu natychmiast na złotym półmisku, natomiast zgadza się czilać,, aż posiadacz upatrzonej przezeń W miejscowości Klakari, położonej w Bośni, żona Jednego z wieśniaków zapadła w tak cietki letarg, że powszechnie uważano ją za umarłą. Po ułożeniu młodej kobiety w trum stawiła przez roztargnienie walizkę, pędził pełnym gazem na przystań, aby zdążyć jeszcze przed odjazdem Lafayette'a" i oddać pasażerce jej zgubę. Spóźnił się jednak. Po wymianie depesz przez radjo władze portowe ulo- (COwały walizkę pasażerki na okręcie Europa", odchodzącym w parę godzin później również do Southampton. Ponieważ Europa" płynęła prędzej niż Lafaycttc" stało się. iż miss Rydell, przybywszy do Snutliampton, znalazła nie, zrozpaczony ojciec, już tam swoją walizkę wraz z całą jej zawartością. głowy zakończy swój żywot śmiercią naturalną, zapisawszy mu ją uprzednio w testamencie. Jeżeli propozycja zostanie przyjęta, dzi wak zobowiązuje się zachować i strzec gło wy uwielbianego pisarza, którą po zabalsamowaniu umieści w specjalnie /.budowa nem w tym celu mauzoleum. Ciekawe, że Bernard Shaw nietylko nie obt«ził się na uczynioną mu ofertę, lecz przeciwnie rozpoczął ze swym dziwacznym korespondentem niecodzienny targ. Pośmiertny loi głowy j-ego zupełnie nie interesuje, zajmu ją go hardziej pieniądze, które nawet, i po jego śmierci nie stracą na swej wartości. Z tych to powodów Bernard Shaw pragnie o siągnąć za swój mózg jak największą kwotę. O tej całej tranzakcji podają dzienniki angielskie, zaznaczając że jedynym zastrzeżeniem wielkiego pisarza jest uzyskanie ce ny, najbardziej odpowiadającej wartości jego głowy. Poród w letargu. Osobliwy wypadek młodej Bośniaczki. zekomo zmarłą, zauważył, że serce jej jeszcze bije. Na wszczęty przez nie J. K go alarm wezwano.lekarza i po godzinnym wysiłku przyprowadzono kobietę 3 przytomności. Jak się później okazało, letarg nastąpił podczas porodu. żegnając się z W kilka minut po dojściu do przytomności, młoda kobieta urodziła zdrowe, go i silnego chłopca. Franciszek Kornik. F ^^^^^^ (E. Wrzos). S ^ " ^ ^ J I Współczesna Sodoma ^~ POWIEŚĆ. ^^ m^ t m a u a t m t a m m m m m a a m a H a a a m m m^ Majeni zdaniem mówił jakiś t>an powinien był okazać się dżentelmenem i nie postępować w podobny sposób. Ostatni łajdak dorzucił drugi. Spostrzegłszy Rozmacha zamilkli 9'einal wszyscy f przyiięli go zgodnem dosyć głośnein: a!... al. a!... 7" Witamy pana artystę odezwali się doń jego przyjaciele Gromań- szej wizyty, witał go radosny ruch ciała i groźne spojrzenie źrenic. Nareszcie! wyrzekła. Myślałam, że pan nie przybędzie dzisiaij. Jakie ma eleganckie ruchy szepnęła do siebie, patrząc na jego wdzięczne pochylenie się nad ręką. podana do ucałowania. Jaki ładny kształt jego karku unosiła się dalej. Ze stroju, chociaż skromnego i z zachowania się przebijała wrodzona dystynkcja, która zachwyciła nie tylko panią domu ale i innych. Potem wodząc od grupki do grupki przedstawiała go pani Sopioka z dumą. szenie pani Sopickiej. Wiernie oddał to, co miał przed oczyma. Tymczasem przy innych stolikach, temat, zaniechany chwilowo, z powodu wejścia Rozmacha, stal się znowu przedmiotem głośnych sporów. Uderzyło go kii. przedtem, że nie było gospodarza domu. Po kilkunastu minutach zjawił sie w towarzystwie szwagrostwa: brata żony i jego małżonku Gromanski, po przywitaniu nowoprzybyłych zapytał Rozmacha czy zna bliżej wszystkich obecnych w salonie Sopickich. Rozmach zaprzeczył wiedząc, że pragnie sie popisać złośliwym dowcipem przy charakteryzowaniu poszczególnych osób. Ale Gromanski nie był wesoło nastrojony, bo wskazując oczyma na pierwszą grupkę, rozpoczął całkiem poważnie: Czy widizi pan, owego niskiego bruneta, z nadętą miną. pozującego na Rozmach stwierdził, że z jej bratem również kolegował w gimnazjum. Trze ci pan w ich gronie, to początkujący po wieściopisarz. Niedawno przed Ritmanem cieszył sie względami Sopidkiej. Ona właśnie odkryła w nim talent i nakłoniła do napisania pierwszego utworu. Widząc następnie, że nie może znaleźć nakładcy wydała jego powieść. Krytyka przyjęła go pochlebnie rokując mu świetną przyszłość, ale on leniwy zadowolił się swem dziełem spoczął na laurach, oczekując sławy. Gruba jejmościna i jej sąsiedztwo: pan i panienka to mecenasostwo Kubiccy z córką. W następnej grupce zwraca uwa gę piękna kobieta, starszy jegomość, wyschnięty i przepracowany, oraz młody grubas. Jest to trójkąt małżeński składający się z profesora przyrodnika Szondcrskiego. jego małżonki i przyjaciela domu podprokuratora. I dna. podobnie jak Sopicka, dosyć często zmienia niewolników. Następnych dwóch, nierozłączonych kolegów, miał pan już bawiadą dwie panienki: córkę radcy skarbowego i Żydóweczkę, zapraszaną chętnie dla doskonałej gry fortepiano wej i wysokiej inteligencji. Towarzystwo piąte i ostatnie winno pana najbardziej zaciekawić. Tam pan widzi ostatniego i pierwszego wielbiciela pani domu: śpiewaka gitarzystę fauna. Obok nich zajęły tnie} sca koleżanki Sopickiej z ławy szkolnej, nauczycielka i żona rzeźbiarza. W obu tych paniach Sopicka ma nieprzejednane rywalki. Jej każda nowa sukienka staje się przedmiotem fch naśladownictwa, chociaż czasami wyglądają w nich karykaturalnie. Starają się również odbić jej przyjaciół, ale stale bez skutku. Chociaż żona rzeźbią rza jest ładną, ma milszy wyraz twarzy niż Sopicka, jej usiłowania chybiły celu nawet w wypadkach, gdy kochanek utracił łaski. Przy tych słowach zbliżył się do "V i radca Biegański. Onieśmielony powitaniem, skrępowany tyloma spojrzc- gą rozmową. Gromanski roześmiał się nich Ritman, skuszony widocznie dłu J«mi. skierował się w stronę gosposi? domu. umieszczonej w kacie saio- wielkość. Jest to mecenas Schlanger. mówiąc: niezbyt wielką wziętościa cieszący się {J u w towarzystwie kilku pań i panów, adwokat, przekonany jednak zarozumiale o swoich nadzwyczajnych zdol sposobność poznać. Zwiemy ich Kastorem i Polluksem. Zagmują stanowibyłeś. Usłyszałbyś słowa prawdy o so Szkoda że wcześniej nie przy Przy podawaniu ręki słyszał wiele: ^a ścianie zauważył naturalnej wielko- ależ' znam pana doskonale". Przewijały się przed nim różne osobistości: jego lewej stronie, to żona. Rozmawia ' c '. oleiny portret Sopickiej. nościach retorycznych. Sąsiadka, po ska sędziów okręgowych. Dwie panienki żywo z niemi rozmawiające: to świeży kawał. bie. Może jednak masz na ięzvku ak'ś Świetny portrecista przyznał radcowfe, inspektorzy, mecenasi, doktorzy, gdyż mieszkańcy miasta ko im wielbicielem szepnął na ucho. z aplikantem sądowym, obecnym swo siostry pani profesorowej i podprokuratora. man. Przedtem chciałbym ci pokazać Opowiem później odrzekł Rit duchu. I dobry malarz uzupełnił Jfidząc wierne oddanie naturalnego chali się w tytułach. Małżeństwo to jest dirugiem wydaniem Sopickioh o tyle odmieonem. że Koło trzeciego stoliika umieściło coś pikantnego. ^olorytu i wykończenia całe; postaci. Kiedy powrócili na swoje miejscef się bardzo przykładne małżeństwa: komendant policji, Stempkiewicz zwany pytał ironicznie mrugając znacząco na Zapewne nowe karteczki za Jjie dziwie sic, jego sławie, o ile jla zy- zaprosiła go do pozostania w jej towarzystwie i wczęła z nim rozmowę o Nie dość bowiem, że go zdradza, to je rolę despoty odgrywa ona a nie on. 8l{ af. jak twierdzi Gromanski. pieszczotliwie przez żone Mundziem, Rozmacha. W obraz tak się zapatrzył' że za- (iortrecie, który,tek zauważyła, tak go szcze wprost katuje. Opowiadaiią, że chociaż mu Michał na imię i kapitan Ritman skinął jeszcze na kilku panów, między innymi na Sopickicgo, i, PoniTiiał o otoczeniu i dążył w jego zainteresował. nieraz nocą, w negliżu zmuszony jest Fiałkowski. Złośliwi jednak twierdzą, * lr onę. Ockna.ł się jednak w porę f Słyszałem już o nim przyznał uciekać do teściowej, przed jej złością. że pani kapitanowa, dlatego dochowuje wyciągnąwszy z portfelu kilkadziesiąt 'wirócił Sj c szybko w kierunku gospos i domu. Siedziała, założywszy no- przesadzono jego wysokiej oceny. po kilku tygodniach. Marka jej była ży otwarcie. Dzisiaj stwierdziłem, że nie Co rok się separują i zpowrotem łączą mu wiary, bo mimo sympatycznego wy kartek treści pornograficzne}, poda! glądu nie może złapać przyjaciela. Piąty znajdujący ste w ich towarzystwie Ii go z zaciekawieniem oglądając o- pierwszemu z brzegu. Wszyscy otoczy' F e na nogę tak że nogi opięte cieniut- Zbytnio pochlcbiaóący gospodyni wtrąciła uszczypliwą uwagę jed niepowszednie szczęście. Wszystkie dówką. Rodzina, z której pochodzi ma ^ jedwabną pończochą daleko były jest zastępcą starosty. Interesuje się brzydliwe erotyki, które przechodz?ły na z rzekomych przyjaciółek Sopic- bowiem jej siostry wyszły świetnie bardzo panią sjedzącą przy nim. żoną z rąk do rąk. Jeden Rozmach nie okazał najmniejszego zainteresowania; ob Jak ona pachnie? stwierdził. Ude- Kiei. za mąż, lubo ojciec zajmował stanowisko skromnego urzędnika i nie dał im Na czwarte grono składa się czteserwował zatp, Łjjoiłtowaniem rodsie-j byłego adoratora naszej gospodyni. ' 2 vła w jego nozdrza woń odurzają- Proszę popatrzeć uważniej yeh perfum, używanych przez kobiety odparł urażony Rozmach a przekona należytego wychowania, ani wyksztal- rech panów, z których dtwóch posą-. er nysłowe. znów jak podcas pierw się pani, że artystą ni* silił sie na upięk Icenia. Poznawszy iej rodowe nazwisko. dzam o biii^_as\omnki g Sopłciea. Za*',(c. d. n.ł

4 J C H O* Nr? itycle W a r s z a w y w kilku Ze Lwowa donoszą: zdawał sobie doskonale sprawę r. postępu swej nieuleczalnej choroby. W ostat wierszach. Ochłodziło się znowu. Stwierdzenie Wieczorem ciszę szpitalną w lecznicy Kasy Chorych przy ul. Karkowej Poczcm mężuś przez sobole i niedzielę wypoczęty i odespany w?aca do mia wicedyrektor tramwajów i autobusów tego faktu nie stanowi wprawdzie dla nikogo sensacji, czytelnik sam bowiem czu zamącił huk wystrzału rewolwerowego, depresję psychiczną, że postanowił sonich dniach Kularski popadł w tak silną nre-jskich w Warszawie prof. inź, J. Lenartowicz w piacy projekt, miejskiej ko sta, gdzie może spokojnie się zabawiać a~ je, że się przestaje pocić, i nie wic. czy oddanego przez pacjenta i8-!etniego bie odebrać życie. Z zamiarami swemi lei podziemnej, w uzasadnieniu potrzeby do następnego wyjazdu na łono lodziny. Władysława Kularskiego. urzędnika ma się z tego cieszyć, czy też martwić, że zwierzył się nawet chorym, z którymi bodowy tej kolei zuznnrzn ni. in., iż zdauu To jest właśnie jedna i zalet lata. Iow. Ubezp. łrlorjanka" przy ul. 3 Maju, który celnym strzałem w usta poło lato się wściekło Właściwie z tem calem przebywał na jednei sali. ło się, żc pewną ulgę komunikacji tramwa r;dyż każda zła rzecz ma swoic dobre latem jest jedno wielkie nieporozumienie. Wieczorem Kularski rzeczywiście jow.j okażą autobusy. Jakkolwiek linje au strony. żył kres swym męczarnią. tobluowe przewiozły w r. 030 około 7 mi Najpierw wszyscy narzekają, że niema wykonał swój zamiar. W pewnym mr> KONTROLA. Sp. Kularski od kilku lat niencie. korzystając z nieuwagi swych jonów p».i«a/eró«. jednak odciążenie niebu lata, że jest chłodno, że niema jeszcze u Srul Lpstein jest amatorem wędlin. chorował na płuca. sąsiadów. Kularski usiadł na łóżku i nie nastąpiło H takim stopniu, aby nożna patów, potem gdy już są upały, gdy już Natura już tak stworzyła Srula. że On ni,- Początkowo leczył się w domu. ostatnio zaś, gdy stan choroby znaczuie się sali zapanowała panika, zbiegli się na strzelił sobie z rewolweru w usta. Na hylo mówić o zmniejszeniu jicrtosci wagonów tramwajowych. Częściowe lub całkowi ści wody sodowej z sokiem i bez na pocą się, wlewają w siebie niezliczone ilo uznaje jarzyn. Nu, czy ja jestem krowa, albo pogorszył, przyjęły został do Sanatorium Kasy Chorych, na oddział grużlic/y. stąpili do ratowania desperata. Pomoc tychmiast lekarze i służba, którzy przy te zastąpienie rueliti tramwajowego przez rzekają, że jest gorąco, pamo, że nie ma kuń, żeby jeść trawę? rozumował Autobusy w śródmieściu nictylko nie roc- ja czem oddychać i t. p. gdzie przebywał od 20 lutego b. r. Mimo starannej opieki lekarskiej Kularski Srulek i żywił się latem i zima wędiinkami. Naturalnie koszememi parówkami, Sc strzał był śmiertelny i Kularski po kilku jednak okazała się bezskuteczna, gdyż ( tr/.j gnęloln spraw] odkorkowania centrum ini.i»ta, ule mogłoby je tylko pogorszyć. Sze reg opiliji Fachowycn przemawia stanowczo przeciwko użyciu autobusów ;.iko «rod en fakt powodował u Srulka wiele ia kiełba-są i wrocławska suchą. rrinutach zmarł. Na polecenie Ukarzą dzielnicowego ku komunikaeyjn go, mająccj-o zastąpić ruch tramwajowy w śródmieściu. howanic powierzchni Zapotrze ulic na I pasażera (przy założeniu jednakowej sz)bkości 3 km. na godz.i WTMoml dla samochodu o»obowrgo 9.75 m. kw dla autobusów 0,8. pojedynczego wozu tramwrijow. go 0,C>ł tramwajów egu /. jednym przyczepnym 0,5, T. dwoniu przyczepu mi 0,45 m. kw. A zatem patażet w autobusie podczas największego ruchu zajmuje 60 proc. więcej miej MSI w ulicy, niż pusażer w wagonie tramwu jowym, a w suninchoflzie osobowym 20 rrzy więcej. Jeżeli do tego dodać że wydatki ua jedno mlejaee i n* kilometr w aiitobnsneh wvno«zą przesrlo dwa ran\ więcej, ni* w tiumwajach, -.«i. - się jasne, Ac autobus nie może xasląpić tramwajów, jako masowego środka RomuMlkacji. RKATŁCZK. nerwowy SruL HB MEAPETYCZNA WĘDLINA. Tak nie można, moi panowie. Chcieliście lata? Przyszło,kilka dni upałów. Jęczeliście z gorąca? Ochłodziło rię. Te raz znowu niedobrze, bo jest chłodniej i już tęsknicie do gorąca. Trzeba się jakcś umówić, czego chcemv. Bezwzględnie, że upał ma swoje dobre strony, może bow ; em paść na głowy naszych wrogów i ich unie szkodliwić na pewien czas. Czytałem nawet kiedyś o wypadku, że jakiś gość z go raca wogóle kipnął. To jest zjawisko bar dzo pocieszające, można bowiem jakiegoś szczególnie wrednego bubka, przytrzymać nieprzyjemności, bowiem wedlinki nie zawsze bvły świeże, zwłaszcza latem i od czasu do czasu Srulek łapał rię za żołądek i zlckka pojękiwał. Tc też Srulek pil nie baczył, czy Wędlina, która kupuje iest świeża, czy ma przyjemny zapach i odvir> wierłni (saletrowany) kolor. Potrzeby wędliniarskie Stulki móp{ za-pakajać A bram Len?, który SR* ul!cy Zawiszy posiada piwiarnie, a w tei niwiar Nieuleczalnie chory gruźlik HHl kulą rewolwerową skrócił swe cierpiensa. zapadał coraz bardziej ua zdrowiu. Choroba jego rozwijała się z każdym dniem. tak. że nie było nadziei całkowitego wyleczenia go. Młody człowiek /włoki odwieziono do Instytutu cyny sądowej. medv- ' Szajka złodziei Ś W I Ń grasowała na Pomorzu Z Chojnic dunuszą. Od dłuższego czasu grasowała na terenie powiatu chojnickiego i starogardztrony? %il> piaty dzień, i przecież A bram nie bę na trop szajki Kiedy»iiąż, złajdarzony. zapiły, no idzie ich wyrzucać. r-dyż byłby stratny. Przed kilku dniami skradziono rolnikowi Janowi Narlochowi dwa tuczniki, I rzęch nieprzespanych nocach jedzie cio'zeka wiec, aż przyjdą ludzie, kunią je żony na letnisko, zawsze może latem \<S i pjlem dopiero sprowadza śwież* Abrim które sprawcy na miejscu ubili, ulatniając się z łupem niepostrzeżenie. Natych tłumaczyć swój stan:! owiem uważa, że jak kto chce jeść we- Liczba eksmisyj mieszkaniowych w Ależ me. kochanie, nic nie piłem j dlinę, to musi być przygotowały n R? 0. miastowe wszczęte dochodzenia dopro Warszawie zwiększa si«z dnia na dzień.»rzez cały tydzień, cliodziłem skrr.mniutk^j <e. wędlina jest albo świeża albo nie. a Wediug prowizorycznych obliczeń" o-<*pać do domu, ale te upały w mieści.* sąjon DTZoejei nie będzie wyrzucał wędliny statmo odbywa się codziennie przeciął-juk strasznie męczące, że człowiek ledwiejtvlu dlalepo. że troszkę wanwet". nie 0 eksmisy, naskulcjc wyroków są-, 5j e n a i y i n a. t ł L w y g #. p K h ^ j. ^ ^ 6 H n c a r R S,, j l e k dowych. Do niedawna cyfra ta sięgała 6, (, B m w ;,, e fitd, RC U t e f r t w mk, M ^ L zamierzaj kunić yęd»ine. n eksmisyj dziennie Oslatnte lygocnic,..,, u. i.,.,....,. r t,, notują znaczny wzrost. Eksmitowani : c i e m o z n * f e * * ladac Naturalnie,, K o /.*łjęk* zwozyc całych 0 jffc <?eze testem Mady, to ws?v«tko z tych upa-,;«iei kullasy. nastcim- powąchał i» i o Czesław Żmudrzcjcwski, młody /. Hyd.juszczy donoszą: nie mogą być nąrazie umieszczani w' schroniskach dla bezdomnych ze względu na wyczerpanie wszelkich wolnych pomieszczeń, z konieczności muszą sie mieścić w klatkach schodowych, w bramach, na dziedzińcach, a często na strychach i w piwnicach. Według" ści-jej^ dzie spokojnie go na kozetce odespać i meżuś miejski może na>:-z'j słych danych od marca r, b. zarejeslro- j t*t-f--m--t>atm-«-»>a zaległości, ni wano w «ób wyeksmi towanych 'stanowi to około 40 rodzinl. Poza tem jest znaczna liczba eksmitowanych, którzy nie są zarejestrowani. Są to tacy. którzy nie ubiegała sie o pomoc mieszkaniową w wydziale opieki społecznej, albo też zjjóry rezygnują z wszelkich zabiegów nie wierząc w howodzenie starań. Do biura porad prawnych orawie każdego dnia zgłasza się około 2 rodzin, zagrożonych eksmisją Poza eksmisjami z powodu nie opła Ń cania czynszu, wiele rodzin traci dach nad rfłowa w związku z wygaśnięciem stosunku >lużbowego (domy państwowe i miejskie* w związku z przeniesieniem na emeryturę, a także z powodu opróżnienia chylących sie ku upadkowi domów. Tflkich eksmisji notują w o- slatnich czasach około 5 miesięcznie. letni syn rolnika w Cierpliwie, powiatu bydgoskiego, chciał zapolować na wróble, nic mając jednak własnej broni, udał się do sąsiada Ignacego Gwizdały, człowieka starszego już wiekiem, lecz nic grzeszącego rozwagą, kiedy zdecydował się pożyczyć młokosowi sztneer, przerni błony ze starego rosyjskiego karabinu. Młody Żmudrzejewski. ciesząc się bronią, pobiegł do ogrodu i począł strzetyikiti [iloiii.y.p.? łów. ir.--ło nie remdlał. Wetlina cucluiel - ''i rjjlfw e. Ten fakt tak rdtnerwowal Srulka Zona lituje się nad nieboraczkiem, któ >e 7JapAwszv iakit ż«:i»»»ny kijaszek, roz ry w tem wstrętnem, dusznem mieście..''a»tvpe Abrama. ruie jak koń" na utrzymanie rodziny, kła skazał Srul-' F.rf»s-mn płatał nim <<-,ko! *f»d ttrodzki 7 dni aies-.tu. erzr Krzecki. Nieudana ucieczka więźnia. Bandyta ze zwichniętą nogą tydzień przesiedział w owaie. 7. Bydgoszczy donoszą: Franciszek Grabczyrtski. współsprawca napadu na mieszkanie Schultzkich, który uciekł z więzienia został uięty przez policję śledczą. Grabczyński dnia 2 b. m.. odbywając wraz T innemi więźniami codzienuy swój spacer po dziedzirten więziennym, skorzystał z nieuwagi dozorcy i w pewnej chwili wdrapał sir jakimś dziwnym snobem na dość wysoki mur więzienny, z którego następnie zeskoczył, wydostając się na wolność. Nie zaznał jednak pociechy z odzyskanej wolności, ryzykowny bowiem skok z wysokiego muru, przyprawił go wadziły do wykrycia szajki i osadzenia jej za kratami. Złodzieje gnieździli się W Więcku, powiatu starogardzkiego, gdzie policja z Czerska odnalazła skra* ci/.ione tuczniki oraz wędzone i soiunc mięso wieprzowa. Aresztowano i osadzono w więzieniu, rolnika Antoniego Sailczyka z Więcka., robotnika Kazimier/a tsoniszew skiego z Odrów. rohotuika Antoniego Gilkę i Więcka i robotnika Jana LangowsklcgC., Więcka. Mają oni na sumieniu kilka* dziesiąt włamań. Likwidację szajki należy zawdzię- Czyc policji z Czerska. Śmiertelna kula z poza płotu. Fatalny strzał do wróbla. o tak ciężkie zwichniecie nogi w kolanie. IT ucieczka stała się niemożliwą. Poczolgał się w pole i tam szuka! Z Br/uch o wit donoszą schronienia, kryjąc się przed pościgiem Sprawa trupa, znalezionego wpobliżu willi Zaremby, dotychczas nie została v owsie, od dnia 2 c!o 9 b. mu, w którim to c/asie zosta' ujęty. wyświetlona. /.. w ciągu tych siedmiu dni musiał Policja powiatu lwowskiego stanqła się nim ktoś opiekować i donosić mu j w obec zagadki trudnej do rozwiązania i żywność, nie ulega wątpliwości, jednak jeszcze może upłynie szereg dni zanim kwesto tę wyświetlą dopiero dochodzenia. Narazić umieszczony został w wic- /'cniii. zaniedbana atoli noga grozi zapaleniem tak, że może zajść potrzeba przeniesienia go dó szpitala. lać ze sztucera do wróbli, nic zachowując należytej ostrożnoś.i. skutkiem czego jedna z kul ugodziła śmiertelnie w głowę stoihcego za płotem ogrodu 7-letniego Wacława Borgcnagela. żtmudrzejewskl za lekkomyślność f\\'h zasiadł na ławic oskarżonych przed tutejszym sądern okręgowym, który biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące, wymierzył mu względnie niską karę sześciu miesięcy WLETICNLU z zawieszęrnelfl na Ht tr/v. Niewyjaśniona tajemnica zbrodni w Brzuchowicach. Uzębienie zamordowanego dowodem tożsamości. będzie mogła ustalić identyczność dena ta oraz tło okropnej zbrodni, której padł on ofiarą. Faktem jest co sekcja już ustaliła że denat znaleziony w Brzuchowi-- caoh został zamordowany, ederzeniem jakiegoś ciężkiego przedmiotu w tył gło wy, tak, że czaszka została załamana. Sekcja zdołała jedynie tyle wykazać. O* becnie rzeczą żmudnych dochodzeń poli cyjnych będzie ustalić wszystkie inne szczegóły, tyczące się tej sprawy. Na temat nowej zbrodni brzuchowio kiej krążą oczywiście najfantastyczniejsze pogłoski a także i policja nie mając dotąd żadnych konkretnych danych sama wysuwa najrozmaitsze kombinacje i zmuszo* na jest wszystkie dochodzące do jej wis domości, plotki, stwierdzać, by wyłuskse ziarno prawdy. BERNARD GERVAISE. OFIARA. Z chwilą, gdy Ludwik Dendeloup po taz drugi, obciął" się przy egzaminach maturalnych, rodzice jego ur.-.idi dakze jego studia naukowe za beznadziejne. Umieścimy ciebie u wuja Juljana oświadczyli mu właśnie poszukuje subjekta. Wuj Juljan posiadał piękny sklep z bronią w dzielnicy Montrouge, na spokojnej ulicy. Przyjął siostrzeńca bar dzo serdecznie. Pochwalam postanowienie twoich rodziców rzekł. Gdy oswoisz si? z fachową praca w sklepie, będziesz mógł zastąpić mnie w potrzebie. Odciąży mnie tc bardzo. Ze swej strony Ludwik również był zadowolony ze swej nowej działalności, urozmaiconej na tyle, że nie odczuwał nudy. Wuj Ludwik dość szybko zaznajomił go z rachunkowością w skromnym za dla psów i akcesorjów do ping-pongu Gdy znikła mu z oczu, zaczął go tra Pewnego popołudnia, gdy wuj Julian pić dręczący niepokój. Ulegając niewy uda} się do sąsiedniej kawiarni na partyj- I tłumaczonemu przeczuciu, obawy jego za kc kart w towarzystwie innych handlów- mieniły się w pewność niezbitą, że ta ko ców dzielnicy, korzystających narówni z bieta użyje broni w celu przestępczym zaś nim z pomocy usłużnych krewniaków, sama mvśl. że stał się wtnólnikiem zbrod- Ludwik ujrzał, jak weszła do sklepu ni, napełniała go mrożą. Wyrzucał sobie młoda, ładna i elegancka pani. która c-ibez końca swoją głupotę i brak stanówświadczyła mu tonem szorstkim: iczości. Chcę nabyć rewolwer. Ot ten. Ba* c; a g u c a j e g 0 uiec Z O ra nie mógł przykład! (odwrócić myśli od te^o ponurego tematu. Wskazała na wielki pistolet automa-,^^^ prześladowały go koszmarne, krwa tyczny we serme widziadła. Z rana doznawał Ludwik sprzedał już dotąd wielką wrażenia świeżo ujętego zbrodniarza. Ze ilość brom, nie zastanawiając się nigdy, rwał się wcześnie i natvchmia«t pobiegł jaki użytek z niej zrobi nabywca. Po raz po dzienniki, a rozkładając je, drżał na pierwszy napadły go dziwaczne skrupuły. myśl o tem, co w nich' przeczyta. Przyjrzał się dokładniej swojej klientce, i wydało mu się. ie twarz iei odbija nie Obawy jego niestety! okazały pokojące uczucia zdenerwowania i rozter się usprawiedliwione. Przeczytał następu ki. Na mgnienie jedno przemknęli w lago umyśle ponura wizja zbrodni w afek cie. Przyszła mu ochota odmówić młodej kobiecie, ale wrodzona nieśmiałość, połą czona z trudnością wynalezienia godziwe, go powodu tej odmowy wobec wuja Julja na odciągnęła go odrazu od zamiaru. jący tytuł na pierwszej stronie gazety: Młoda kobieta w napadzie szału zazdro ści rani męża wystrzałem z rewolweru i popełnia samobójstwo". Opis wypadku mieścił sensacyjne szcze kresie, przystosowaną do ograniczonych goły. Ofiary tragedji mieszkały w lejift wymagań niewielkiego przedsiębiorstwa. dzieinicy, co wuj Juljan; broń była nowa, przypuszczalnie świeżo nabyta dnia.w międzyczasie Ludwik uczył się użytku Dama zresztą już zawładnęła piłki, młotka i rylca pod kierownictwem rewolwerem i badała jego mechanizm. poprzedniego w celu dokonania zbrod ttarego robotnika, angażowanego dorywczo od czasu do czasu. Wreszcie przyjmo; dołarzyć oudełko nabojów. Jeden z dzienników zamieszczał ponad Biorę eo oznajmiła. Proszę niczego planu". wal też klientelę, i jako dobry sprzedawca umiał ja poinformować w potrzebie Spełnił rozkaz, odebrał od klientki to niezwykle i odstraszająco realistyczna pieniądze i z kurtuazja odprowadził ją do iotografje samobójczyni, zdjęta aa miej,we wszystkich wypadkach, gdv chodziło drzwi, jak jest we rwyczaiu. Jednak?* scu wypadku. Zbadanie tego dowodu roi 0 artykuły sklepu, począwszy od kijów do skoro łvłko zamknęły sie za nia drzwi, wiało ostatnie wątpliwości Ludwika. Ta wędek i kończąc na brzytwach, nie pomijawe aatgnuttytz&ych zapalniczek', obroży miał ochotę pobiec za nia. by odebrać, jej i kobieta, powalona na ziemi, z twarzą broń morderczą, Izbrukaną krwią, te. była pną, 4 njeszcr$: sna istota, którą mógł był uratować, a od dał na pastwę śmierci. Jego ofiara Odtąd Ludwik czuł wstręt do samego siebie. TrAwiony wyrzutami sumienia, wychudł, posmutniał, stał sie milczący i nosił się z myślą porzucenia fachu, który zbrzydł mu znienacka. Powiadomił o swoim zamiarze rodziców i wuia, lecz nie mogąc wyjawić powodu twego postanowienia, nic nie uzyskał, advż słów iejro nie brano na serjo. Tak mijały tygodnie, w ciągu których zapomnieć nie mógł o tragedji, za która w mniemaniu swern po nosił odpowiedzialność. Wspomnienie zmar łej nietylko nie zatarło się w jego umyśle lecz stawało się coraz bardziej wyraziste. maru. Niekiedy nawet doznawał wrafc«' nia. że widzi ją na iawie. W ten sposćs pędził życie w towarzystwie cienia. W tem pewnego dnia Ludwik do/n. olśnienia: do sklepu weszła młoda, ładna i elegancka pani Poznał odrazu swoją kii entkę swoją domniemaną ofiarę. Obraz młodej kobiety prześladował go we śnie. Widywał ją co noc taką, jata po raz pierwszy ukazała mu stt w kl>v a potem taką, jaką widział na fotograf ji po samobójstwie, I ib z bronią w ręce, skierowaną ku własnej skroni. Praenął rzucić sie ku niej, by p»i wstrzymać ją od złowrogiego ruchu, lecz paraliżowała go straszliwa niemoc kov.- Odnoszę panu rewolwer rzekła głosem czystym i jasnym, jakim nie przemawiają nigdv upiory nopsuł si* prr, pierwszej próbie. Ludwik ojkłuoietł, jakto? To pani?... Pani napraw de? zapytał dość głupio Spojrzała na niego ze zdziwimiem. No tak, to ja, oczywiście rzekła Cóż W tem dziwnego? Opowiedział jej wszystko: TWOJE ol* wy, swoje przerażenie, cdv w kronice v? padków przeczytał o tragedji. której bo* haterką mu sie wydała... swói żal, swois wyrzuty sumienia... Par«kneła śmiechem. Jak pan widzi, żyje jeszcze... Ityl ko dlatego, ie nie mam jeszcze zamiaru pożegnać się z życiem, nabyłam rewolwer... Często jeżdżę autem sama, a n* drogach niekiedy miewa się przykre spol kania... Dodała tonem rzeczowym: Jak długo potrwa ta naprawa? Ludwik obejrzał broń. Chodziło o bagatelkę, możliwa do usunięcia w ciigu kilku sekund. Pomimo to rzekł: Jest drobna niedokładność, ale w-y maga czasu, a w tej chwili mamy dużo roboty w naszej pracowni. Może zeebee pani wstąpić jutio. lub pojutrze. Po wyjściu klientki Ludwik' zastana wiał sie jeszcze, dlaczego uciekł sie do tego wybiegu?... Po chwili stwierdził, i* chodziło mu tylko o ponowne zobaczeni' mej ofiary"... Uśmiechnął sie na te r wyraz tak swojski mu w ostatnich czasach. Wszystko sie zmieniło: i parwdopo" dobnie..ofiarą" został obecnie on sam-

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Powolne rófnice zdań

Powolne rófnice zdań M e d e m. D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K I M WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA'SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 8 gr. Rok VI. Środa, 31. marca 1937 r. Nr. 88. Paderewski wraca

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg Dziś tabela V. _ DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W SZYSTK IM. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCL " -ŁLUiJ.k.l. ------------------------ -------------------- Rak VI. Niedziela, 9 maja 1937 r.

Bardziej szczegółowo

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE.

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE. Cena numeru555 groszu. Q7 C OO CTpnMi 6 s t r o n»republiki", 4 strony Dodatku Ł A J J \Ull. Naukowego" i 8 stron Panoramy". Literacko- Mata Pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Kok ix ŁÓDŹ. NIEDZIELA,

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH Oplotą pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 15 śroszp ILUSTROWANA Dzisieiszy numer zawiera IZ stron REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH należących do osób zamieszkałych na terenie Rzplitej. - Wszelkiego

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA >STARY TEATR-

RESTAURACJA >STARY TEATR- ^ależ ytość pocztow a opłacona ryczałtem Nr. 205 Kraków, środa 10 wrześnta 1924 roku Rok W K i i r j i p W i e c z o r n y wychodzi codziennie popołudnia z wuj$(hfiem niedziel l Swiaf Naczelny redaktor:

Bardziej szczegółowo

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. WIADOMOŚCI ZESWłATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. gnam ROK VII. Czwartek, dnia 21 lipca 1938 r. Nr. 199 20 osób zginało od

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

ANTYKI. dentamedica. wybór należy do ciebie! MEDYCYNY. I KOSMETYKI 5-6-7 grudnia

ANTYKI. dentamedica. wybór należy do ciebie! MEDYCYNY. I KOSMETYKI 5-6-7 grudnia Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo