Gmina Swarzędz... 2 Gmina Radzymin... 4 Gmina Rząśnik... 6 Powiat Tomaszowski... 7 Gmina Stoczek Gmina Halinów Gmina Świerklany...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Swarzędz... 2 Gmina Radzymin... 4 Gmina Rząśnik... 6 Powiat Tomaszowski... 7 Gmina Stoczek... 10 Gmina Halinów... 12 Gmina Świerklany..."

Transkrypt

1 Gmina Swarzędz... 2 Gmina Radzymin... 4 Gmina Rząśnik... 6 Powiat Tomaszowski... 7 Gmina Stoczek Gmina Halinów Gmina Świerklany Gmina Siennica Fundacja Edukacji Ekonomicznej Gmina Miasto Zakopane Gmina Pcim Gmina Mszana Dolna Gmina Chocianów Gmina Niemcza Gmina Baranów Sandomierski Gmina Szczytna Gmina Legnickie Pole Gmina Przemków... 38

2 1. Wnioskodawca Gmina Swarzędz 2. Tytuł projektu 3. Konsorcjanci projektu Nie dotyczy 4. Miejsce realizacji projektu KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2009/WLP/1 Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym. Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Wielkopolskie Poznański Swarzędz Swarzędz Społeczeństwo informacyjne 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł einclusion Celem głównym projektu jest jest zapewnienie 100 beneficjentom ostatecznym (gospodarstwom domowym o trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym) dostępu do Internetu. Cele szczegółowe projektu: 1. Pozyskanie przez beneficjentów technicznych umiejętności z obsługi komputera 2. Wzrost umiejętności komputerowych poprzez praktyczną wiedzę z zakresu wyszukiwania 7. Cel Projektu informacji w Internecie i korzystania z niej 3. Poszerzenie kwalifikacji, efektywne wyszukiwanie dostępnych ofert pracy, podejmowanie prac o charakterze online 4. Wzrost poczucia własnej wartości dla 100 rodzin 5. Zmniejszenie ilości osób wykluczonych cyfrowo Projekt przewiduje 100 rodzin które spełniają jeden z poniższych warunków: - dzieci i młodzie ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej, - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 8. Grupa docelowa z orzeczeniem równoważnym, - gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, - gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej 1. Rozbudowa infrastruktury sieciowej przez uruchomienie łączy radiowych 2. Ogłoszenie przetargu na dostawę urządzeń sieciowych 3. Dostawa i konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych 4. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych Wskaźniki produktu: 9. Etapy projektu oraz - liczba uruchomionych urządzeń sieciowych wskaźniki projektu - liczba podłączonych notebooków, wraz z oprogramowaniem i licencjami Liczba przeszkolonych użytkowników Wskaźniki rezultatu - liczba uruchomionych urządzeń sieciowych liczba podłączonych notebooków Liczba przeszkolonych użytkowników Gmina zobowiązuje się na utrzymanie dostępu do sieci przez okres 5 lat poprzez pokrycie 10. Trwałość projektu kosztów usług zapewnienia dostępu do Internetu, pogwarancyjna naprawa sprzętu w ramach utrzymania sieci, oraz administrowanie i zarządzanie systemem teleinformatycznym.

3 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu

4 1. Wnioskodawca Gmina Radzymin KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2009/MAZ/3 2. Tytuł projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Radzymin 3. Konsorcjanci projektu Nie dotyczy 4. Miejsce realizacji projektu Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Mazowieckie Wołomiński Radzymin Radzymin Społeczeństwo informacyjne 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł einclusion Bezpośrednim celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności w Gminie Radzymin poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków jego użytkowania jak również zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. W ramach projektu zorganizowane zostaną również szkolenia dla odbiorców ostatecznych. Cele szczegółowe projektu: 7. Cel Projektu 1. Zapewnienie dostępu do bezpiecznego, szerokopasmowego Internetu 2. Udostępnienie wyposażenia niezbędnego do korzystania z usług internetowych oraz udostępnienie usług teleinformatycznych W perspektywie długoterminowej spodziewany jest pozytywny wpływ działania na rozwój ekonomiczny regionów i grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym. Grupą docelową projektu będą: - gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, - gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, 8. Grupa docelowa - dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej, - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. 1. Zakup komputerów wraz z ogłoszeniem przetargu 2. Zakup oprogramowania wraz z ogłoszeniem przetargu 3. Szkolenia wraz z ogłoszeniem przetargu 4. Abonament 5. Promocja projektu 6.Kierownik projektu - zarządzanie projektem 7. Rozliczenie projektu 9. Etapy projektu oraz Wskaźniki produktu: wskaźniki projektu - liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu ilość zakupionych komputerów Wskaźniki rezultatu - liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej trwale korzystających z Internetu liczba osób przeszkolonych obsługi komputera i Internetu liczba zainstalowanych zestawów komputerowych 288 Na jakościowe wskaźniki projektu składają się:

5 10. Trwałość projektu 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu - zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego, - wzrost kompetencji i umiejętności informatycznych, posługiwania się komputerem i obsługi Internetu wśród osób objętych projektem, - wzrost pozycji na rynku pracy osób objętych projektem, - wzrost samooceny osób objętych projektem. Projekt będzie zarządzany i finansowany przez Gminę Radzymin. Gmina będzie odpowiedzialna za wnioskowanie i utrzymywanie infrastruktury przez co najmniej 5 lat po zakończeniu jej realizacji. Za eksploatację i inwestycję odpowiedzialny będzie Urząd Miasta i Gminy Radzymin. Cele projektu oraz jego funkcjonowanie zostaną zachowane w okresie 5 lat od daty decyzji o strukturze finansowania podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W powyższym okresie zapewniona zostanie trwałość projektu pod względem: instytucjonalnym, prawnym strukturze finansowym

6 1. Wnioskodawca Gmina Rząśnik KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2009/MAZ/4 2. Tytuł projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Rząśnik 3. Konsorcjanci projektu Nie dotyczy 4. Miejsce realizacji projektu Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Mazowieckie Wyszkowski Rząśnik Rząśnik Społeczeństwo informacyjne 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł einclusion Bezpośrednim celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności w Gminie Rząśnik poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków jego użytkowania jak również zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzęt w domu. W ramach projektu zorganizowane zostaną również szkolenia dla odbiorców ostatecznych. Celami szczegółowymi Projektu są: 7. Cel Projektu - zapewnienie dostępu do bezpiecznego, szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Rząśnik dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, - udostępnienie wyposażenia niezbędnego do korzystania z usług internetowych oraz udostępnienie usług teleinformatycznych pozwalających na powszechne wykorzystanie rozwiązań z zakresu usług publicznych, komercyjnych i innych innowacyjnych zastosowań Internetu. Grupą docelową projektu będą: - gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy społecznej, - gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 8. Grupa docelowa wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych, - dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub pomocą społeczną. Planowane wskaźniki produktu: - liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, które otrzymają zakupione komputery, 9. Etapy projektu oraz - Ilość zakupionych komputerów, wskaźniki projektu Planowane wskaźniki rezultatu: - liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej trwale korzystających z Internetu 10. Trwałość projektu 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu Gmina będzie odpowiedzialna za wnioskowanie i utrzymanie infrastruktury przez co najmniej 5 lat po zakończeniu jej realizacji. Za eksploatację i inwestycję odpowiedzialny będzie Urząd Miasta i Gminy Rząśnink

7 1. Wnioskodawca Powiat Tomaszowski 2. Tytuł projektu 3. Konsorcjanci projektu 4. Miejsce realizacji projektu KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2009/LUB/5 Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Gmina Bełżec, Gmina Jarczów, Gmina Krynice, Gmina Lubycza Królewska, Gmina Łaszczów, Gmina Rachanie, Gmina Susiec, Gmina Tarnawatka, Gmina Telatyn, Miasto Tomaszów Lubelski, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Tyszowce, Gmina Ulhówek Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Lubelskie Tomaszowski Miasto Tomaszów Lubelski, Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek Tomaszów Lubelski, Bełżec, Chyże, Kolonia Szalenik, Kolonia Święcie, Chodywańce, Przeorsk GHZ, Gródek, Gródek Kolonia, Jarczów, Kolonia Jarczów I, Kolonia Jarczów II, Jurów, Korhynie, Łubcze, Nedeżów, Plebanka PGR, Przewłoka, Sowiniec, Szlatyn, Werszczyca, Wola Gródecka, Wola Gródecka Kolonia, Zawady, Antoniówka, Budy Dzierążyńskie, Dąbrowa, Dzierążnia, Huta Dzierążyńska, Krynice, Majdan Krynicki, Majdan Sielec, Kolonia Partyzantów, Polanówka, Polany, Romanówka, Zaboreczno, Zadnoga, Źwiartówek, Brzeziny, Dęby, Hrebenne, Huta Lubycka, Kniazie, Kornie, Lubycza Królewska, Łazowa, Mosty Małe, Myślatyn, Dyniska Nowe, Nowosiólki Kardynalskie, Machnów Nowy, Potoki, Ruda Żurawiecka, Ruda Żurawiecka PGR, Siedliska, Machnów Stary PGR, Szalenik, Teniatyska, Wierzbica, Zatyle, Żurawce, Żurawece PGR, Żyłka, Czerkasy, Dobużek, Dobużek Kolonia, Domaniż, Hopkie, Hopkie Kolonia, Kmilczyn, Kmiczyn Kolonia, Łaszczów Osad, Łaszczów Kolonia, Małoniż, Muratyn, Muratyn Kolonia, Nabróż, Nabróż Kolonia, Nadolce Kolonia, Pieniany, Pieniany Kolonia, Podhajce, Podlodów, Pukarzów, Pukarzów GHZ, Ratyczów, Steniatyn, Steniatyn Kolonia, Wólka Pukarzowska, Zimno, Zimno Kolonia, Zimno PGRybackie, Ratyczów SHR, Grodysławice, Grodysławice Kolonia, Józefówka, Kozia Wola, Michalów, Pawłówka, Rachanie, Siemierz, Siemnice, Werechanie, Wożuczyn, Źwiartówek, Żwiartówek Kolonia, Rachanie Kolonia, Michalów Kolonia, Grabowica, Huta Szumy, Kunki, Łasochy, Łosiniec, Łuszczacz, Majdan Sopocki, Maziły, Ciotusza Nowa, Nowiny, Oseredek, Paary, Rybnica, Skwarki, Ciotusza Stara, Susiec, Wólka

8 Łosiniecka, Zawadki, Dąbrowa Wieprzowa, Huta Tarnawacka, Klocówka, Niemirówek, Niemirówek Kolonia, Pańków, Podhucie, Sumin, Tarnawatka, Tarnawatka Tartak, Tymin, Wieprzów Ordynacki, Wieprzów Tarnawacki, Tarnawatka GHZ, Tarnawatka PGRyb, Dutrów, Franusin, Kryszyn, Łachowce, Łykoszyn, Marysin, Nowosiólki, Posadów, Poturzyn, Radków, Radków Kolonia, Suszów, Telatyn, Wasylów Mały, Żulice, Nowosiólki SHR, Poturzyn PGR, Chorążanka, Dąbrowa Tomaszowska, Górno Kolonia, Jeziernia, Justynówka, Klekacz, Łaszczówka, Łaszczówka Kolonia, Majdan Górny, Majdanek Kolonia, Nowa Wieś, Podhorce, Pasieki, Podhorce Kolonia, Przecinka, Przeorsk, Rabinówka, Rogóźno, Rogóźno Kolonia, Ruda Wołoska, Ruda Żelazna, Sabaudia, Szarawola, Typin, Ulów, Wieprzowe Jezioro, Zamiany, Tyszowce, Czartowczyk, Czartowiec, Czartowiec Kolonia, Czermno, Kaliwy, Kazimierówk, Klątwy, Marysin, Mikulin, Niedźwiedzia Góra, Perespa, Podbór, Przewale, Rudka, Soból, Wakjiów, Wojciechówka, Zamłynie, Lipowiec, Budynin, Dębina, Dębina SHR, Dyniska Stare, Hubinek, Korczmin, Korczmin SHR, Krzewica SHR, Machnówek, Magdalenka SHR, Oserdów, Podlodów SHR, Rokitno, Rzeczyca, Rzeplin, Rzeplin SHR, Szczepiatyn, Tarnoszyn, Ulhówek, Ulhówek SHR, Wasylów Wielki, Wasylów PGR, Żerniki, Żerniki Kolonia, Szczepiatyn SHR 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Celem głównym projektu jest umożliwienie korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom powiatu tomaszowskiego zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie dochody lub niepełnosprawność. Cele szczegółowe projektu: 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu 7. Cel Projektu 2. Zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera 3. Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych W perspektywie długoterminowej spodziewany jest pozytywny wpływ działania na rozwój ekonomiczny regionów i grup obecnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości aktywnego udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym.

9 8. Grupa docelowa 9. Etapy projektu oraz wskaźniki projektu 10. Trwałość projektu 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu Grupę docelową będzie stanowiło 1000 gospodarstw domowych (dalej: GD) z powiatu tomaszowskiego (w tym z gmin: Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza, Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek oraz z miasta Tomaszów Lubelski), które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie dochody lub niepełnosprawność. W szczególności będą to: - GD spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, - GD spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, - dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniające do uzyskania stypendiów socjalnych,typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej, - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. 1. Zarządzanie projektem 2. Promocja i informacja 3. Przygotowanie infrastruktury oraz uruchomienie łącza internetowego 4. Instalacja urządzeń u uczestników projektu 5. Szkolenia Wskaźniki produktu: - instalacja i uruchomienie 1000 zestawów abonenckich (urządzeń odbiorczych), - doposażenie 195 gospodarstw w sprzęt komputerowy (notebooki), - zrealizowanie 84 szkoleń z zakresu konfiguracji sieci (z naciskiem na sieć bezprzewodową), - zrealizowanie 16 szkoleń Podstawy obsługi komputera, Internet i poczta elektroniczna. Wskaźniki rezultatu: - liczba osób, które podniosły kwalifikacje poprzez ukończenie szkolenia Instalacja i konfiguracja sprzętu sieci bezprzewodowej 1000, - liczba osób, które zwiększyły swoje kompetencje poprzez ukończenie szkolenia Podstawy obsługi komputera, Internet i poczta elektroniczna 195, - liczba gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym posiadających dostęp do bezpłatnego Internetu Na jakościowe wskaźniki projektu składają się: - wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych dzięki szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputera, - rozwój osobisty poprzez korzystanie z Internetu, - zwiększenie szans związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu. Za trwałość projektu odpowiedzialne będzie konsorcjum, które zobowiązuje się do utrzymania bezpłatnego dostarczania Internetu dla uczestników projektu przez pięć lat od zakończenia projektu. Zobowiązanie oparte jest na uchwałach podjętych przez poszczególnych członków konsorcjum oraz zapisach umowy partnerskiej. Uczestnicy projektu na mocy zawartych umów zobowiążą się do niezbywania komputerów, przyczyniając się do utrzymania rezultatów projektu

10 1. Wnioskodawca Gmina Stoczek 2. Tytuł projektu 3. Konsorcjanci projektu Nie dotyczy 4. Miejsce realizacji projektu KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2008/MAZ/11 Dać szansę wszystkim informatyzacja drogą do zniwelowania różnic w poziomie życia. Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Mazowieckie Węgrowski Stoczek Stoczek Społeczeństwo informacyjne 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł einclusion Realizacja zadania ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu, czyli najpotężniejszego współcześnie medium i źródła informacji osobom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Stoczek. W ramach projektu zakupionych i zainstalowanych zostanie 100 zestawów abonenckich do odbioru sygnału internetowego oraz, 7. Cel Projektu dla zapewnienia dobrej jakości sygnału, wybudowanych będzie 6 szt. stacji odbiorczo przekaźnikowych pośrednich. Ponadto przeprowadzona zostanie akcja promocyjna mająca na celu podniesienie świadomości teleinformatycznej społeczności lokalnej i jej niekwestionowanego wpływu na rozwój społeczno gospodarczy regionu a co za tym idzie samych mieszkańców. Grupę docelową będzie stanowiło 100 gospodarstw domowych, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie dochody, szczególnie dzieci i młodzież ucząca 8. Grupa docelowa się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniające do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej. 1 Ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców 2. Montaż stacji odbiorczo-przekaźnikowych pośrednich 3. Zakup komputerów przenośnych, oprogramowania, zestawów abonenckich do odbioru sygnału internetowego 4. Przekazanie zestawów beneficjentom ostatecznym wraz z konfiguracją komputera i zestawu abonenckiego 5. Nieodpłatne udostępnianie sygnału internetowego 6. Szkolenia 7. Promocja 9. Etapy projektu oraz wskaźniki projektu Wskaźniki produktu: - instalacja i uruchomienie 100 zestawów abonenckich - doposażenie 100 gospodarstw w sprzęt komputerowy - instalacja 6 stacji odbiorczo-przekaźnikowych pośrednich - szkolenie z obsługi Internetu i komputera Wskaźniki rezultatu: - Liczba gospodarstw domowych, które mają dostęp do Internetu liczba osób posiadających umiejętność podstawowej obsługi komputera beneficjentów ostatecznych - 100

11 Trwałość rezultatów projektu w okresie realizacji projektu zapewniona będzie dzięki bieżącemu monitoringowi realizacji zadania przez comiesięczne kontrole w gospodarstwach domowych będących beneficjentami ostatecznymi. Na podstawie doświadczeń wnioskodawcy, należy stwierdzić, iż ciągła akcja promocyjna podnosząca świadomość przedmiotową społeczności lokalnej w sposób znaczny przyczyniać się będzie do właściwego, zgodnego z założeniami projektu wykorzystania i trwałego wykorzystywania sprzętu. Po zakończeniu realizacji projektu, przez okres min. 5 lat od daty jego zakończenia wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania 10. Trwałość projektu infrastruktury technicznej (stacje nadawczo-przekaźnikowe) powstałej w efekcie realizacji projektu w stanie technicznym umożliwiającym korzystanie z niej przez beneficjentów ostatecznych, ponosząc koszty serwisowania, napraw i eksploatacji. Jednocześnie w celu utrzymania w okresie referencyjnym wskaźników rezultatów projektu na poziomie określonym w dokumentacji projektowej wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia nieodpłatnego dostarczenia sygnału internetowego do gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu

12 1. Wnioskodawca Gmina Halinów 2. Tytuł projektu 3. Konsorcjanci projektu Nie dotyczy 4. Miejsce realizacji projektu KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2008/MAZ/13 Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców Gminy Halinów Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Mazowieckie Miński Halinów Halinów Społeczeństwo informacyjne 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł einclusion Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dzięki realizacji projektu 200 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu, poszerzając krąg odbiorców usług i treści cyfrowych. Szczegółowe cele Projektu: 7. Cel Projektu 1. Likwidacja barier technicznych i upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych poprzez budowę radiowej infrastruktury dostępowej. 2. Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego. 3. Nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe: - gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, - dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej 8. Grupa docelowa do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej, - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

13 1. Przygotowanie koncepcji projektu oraz opracowanie analizy finansowej 2. Przygotowanie i realizacja procedury przetargowej 3. Rekrutacja odbiorców Projektu 4. Budowa infrastruktury dostępowej 5. Aranżacja pomieszczenia na serwerownię 6. Aranżacja pomieszczenia na serwerownię 7. Szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera 8.Usługi serwisowe i modernizacyjne sprzętu komputerowego. Aktualizacja oprogramowania. 9. Zarządzanie i monitorowanie Projektu 10. Promocja Projektu 9. Etapy projektu oraz wskaźniki projektu Wskaźniki produktu: - liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu liczba zakupionych komputerów w ramach Projektu liczba przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu liczba wybudowanych sieci tworzących infrastrukturę dostępu do Internetu - 1 Wskaźniki rezultatu: - liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej trwale korzystających z Internetu liczba osób przeszkolonych w ramach Projektu Liczba udostępnionych odbiorcom Projektu gminnych sieci internetowych - 1 Wnioskodawca zapewnia utrzymanie trwałości Projektu poprzez utrzymanie w wskaźników rezultatu na poziomie osiągniętym w momencie zakończenia realizacji Projektu przez okres 5 lat. W tym celu Gmina Halinów zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków finansowych, zaplecza technicznego i organizacyjnego, które umożliwią utrzymanie trwałości Projektu. Wykorzystane zostaną doświadczenia zebrane w okresie realizacji Projektu oraz 10. Trwałość projektu uzyskane w innych Projektach. Status prawny i organizacyjny beneficjenta dają gwarancje prawne, finansowe i organizacyjne na wykonalność instytucjonalną projektu i minimalizują ryzyko niepowodzenia czy utraty kontroli nad projektem. Beneficjent posiada duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz jest dobrze przygotowany pod względem techniczno-organizacyjnym, kadrowym i finansowym do realizacji przedmiotowej inwestycji. 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu

14 1. Wnioskodawca Gmina Świerklany KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2008/ŚLS/14 2. Tytuł projektu Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany 3. Konsorcjanci projektu n/d 4. Miejsce realizacji projektu Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Śląskie Rybnicki Świerklany Jankowice 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion 7. Cel Projektu 8. Grupa docelowa Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Świerklany. Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla osób z 50 gospodarstw domowych, w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwania projektu. Powyższym celom odpowiadają wskaźniki produktu i rezultatu opisane we wniosku, które przedstawiają je w sposób ilościowy. Cele niemierzalne: - zwiększenie świadomości osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z korzyści płynących z korzystania z technologii informacyjnych - aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzrost atrakcyjności gminy Świerklany jako miejsca zamieszkania i inwestycji, zwłaszcza z obszaru technologii informacyjnych - rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym wzrostu popytu na usługi świadczone w formie cyfrowej Rodziny wielodzietne (warunek konieczny przynajmniej 1 dziecko w wieku szkolnym), liczące troje dzieci i więcej, o niskich dochodach; osoby niepełnosprawne o niskich dochodach.

15 9. Etapy projektu oraz wskaźniki projektu 10. Trwałość projektu 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu 1. Przygotowanie koncepcji projektu oraz opracowanie analizy finansowej. 2. Przeprowadzenie procedury przetargowej. 3. Rekrutacja osób do projektu. 4. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 5. Instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na miejscu w gospodarstwach domowych. 6. Dostarczenie Internetu. 7. Szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. 8.- Serwisowanie sprzętu i modernizacja sprzętu. 9.- Promocja projektu. 10. Zarządzanie projektem i monitorowanie. Wskaźniki produktu: - liczba gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu 50 szt. - liczba zakupionych komputerów 50 szt. - liczba osób przeszkolonych w ramach projektu 50 osób Wskaźniki rezultatu - liczba osób z grupy docelowej trwale korzystających z internetu 50 osób - liczba osób, które pozyskały nowe umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu 50 osób Wnioskodawca zapewnie utrzymanie trwałości projektu poprzez utrzymanie wskaźników rezultatu na poziomie osiągniętym w momencie zakończenia realizacji projektu przez okres 5 lat. W tym celu Gmina zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków finansowych, zaplecza technicznego i organizacyjnego. Status prawny i organizacyjny Wnioskodawcy dają gwarancje prawne, finansowe i organizacyjne na wykonalność instytucjonalną projektu i minimalizują ryzyko niepowodzenia czy utraty kontroli nad projektem. Odpowiedzialność za utrzymanie trwałości projektu ponosi Wójt Gminy oraz Rada Gminy Świerklany

16 1. Wnioskodawca Gmina Siennica 2. Tytuł projektu 3. Konsorcjanci projektu Nie dotyczy 4. Miejsce realizacji projektu KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2008/MAZ/15 Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Bestwiny, Borówek, Boża Wola, Budy Łękawickie, Chełst, Dąbrowa, Dłużew, Drożdżówka, Dzielnik, Gągolina, Grzebowilk, Kąty, Kośminy, Krzywica, Lasomin, Łękawica, Majdan, Nowa Pogorzel, Nowe Zalesie, Mazowieckie Miński Siennica Nowodwór, Nowodzielnik, Nowy Starogród, Nowy Zglechów, Pogorzel, Ptaki, Siennica, Siodło, Stara Wieś, Starogród, Strugi Krzywickie, Świętochy, Wojciechówka, Wólka Dłużewska, Zalesie, Zglechów, Żaków, Żakówek Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł 7. Cel Projektu 8. Grupa docelowa Celem projektu jest stworzenie możliwości korzystania z sieci internetowej przez 120 gospodarstw domowych z terenu Gminy Siennica, które spełniają kryteria programu e-inclusion związane z niskimi dochodami i /lub posiadaną niepełnosprawnością członków gospodarstwa, a także podpisały deklaracje chęci uczestnictwa w programie oraz zachowania jego rezultatów w okresie 5 lat po jego zakończeniu. Celem pośrednim jest aktywizacja osób ubogich i niepełnosprawnych, zapewnienie im lepszych możliwości edukacyjnych, możliwości poszukiwania pożytecznych informacji, załatwiania spraw urzędowych przez Internet, korzystania z bankowości elektronicznej, sklepów internetowych oraz zdobywania pracy. Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe: - gospodarstwa domowe, które spełniają kryteria programu e-inclusion związane z niskimi dochodami i /lub posiadaną niepełnosprawnością członków gospodarstwa.

17 9. Etapy projektu oraz wskaźniki projektu 1. Promocja projektu 2. Szkolenia beneficjentów końcowych 3. Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem 4. Przyłączenie domostw do Internetu radiowego 5. Abonament za Internet 6. Serwis sprzętu i oprogramowania 7. Modernizacja i aktualizacja oprogramowania 8. Koszty księgowości. 9. Wynajem sal szkoleniowych 10. Monitoring sprzętu, oprogramowania i jakości Internetu Wskaźniki produktu: - Zestaw komputerowy z oprogramowaniem Szkolenie Przyłącze internetowe Trwałość projektu 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu Wskaźniki rezultatu: - Osoba przeszkolona w zakresie obsługi Internetu i komputera Gospodarstwa domowe wyposażone w komputery z dostępem do Internetu Zapewniono minimum 5 letni okres trwałości rezultatów projektu od momentu jego zakończenia. Dwa razy w roku będzie prowadzony monitoring stanu przekazanego sprzętu oraz parametrów dostarczanego sygnału internetowego. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcia sprzętu Gmina Siennica dokona jego powtórnego zakupu i dostawy. W sytuacji gdy kontrola wykaże brak zachowania żądanych parametrów przesyłowych sygnału internetowego wobec dostawcy będą wszczynane postępowania reklamacyjne oraz będą naliczane kary finansowe, co będzie prowadziło do przywracania wymaganych wartości przesyłu

18 KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2008/MAZ/16 1. Wnioskodawca Fundacja Edukacji Ekonomicznej 2. Tytuł projektu Zmienimy Twój los przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Olsztyńskiego 3. Konsorcjanci projektu Powiat Olsztyński, Gmina Barczewo, Gmina Biskupiec, Gmina Dobre Miasto, Gmina Dywity, Gmina Gietrzwałd, Gmina Jeziorany, Gmina Jonkowo, Gmina Kolno, Gmina Olsztynek, Gmina Purda, Gmina Stawiguda, Gmina Świątki 4. Miejsce realizacji projektu Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Warmińskomazurskie Olsztyński - - Społeczeństwo informacyjne 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł einclusion Celem głównym projektu jest zapewnienie narzędzi związanych z korzystaniem z technologii ICT dla mieszkańców gmin z powiatu olsztyńskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności, w celu aktywizacji zawodowej i świadczenia pracy w różnych formach (w tym telepracy). Cele projektu na poziomie produktu: 1. dostarczenie niezbędnych narzędzi oraz wiedzy z zakresu uczestnictwa i korzyści wynikających z funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 2. wsparcie dostępu uczestników projektu do rynku pracy, jako podstawowe działanie umożliwiające wyjście ze statusu osoby wykluczonej, 3. promocja postawy kształcenia się przez całe życie, 4. wsparcie równoprawnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym, 7. Cel Projektu 5. minimalizacja problemów wynikających z izolacji społecznej, dysfunkcjonalności na rynku pracy czy niepełnosprawności, 6. rozwój i promocja korzyści płynących z korzystania z Internetu, 7. stworzenie partnerstwa JST - NGO Celami projektu na poziomie rezultatu: 1. Poinformowanie osób z gospodarstw domowych o realizacji projektu, 2. Przeszkolenie 120 osób w ramach projektu z obsługi komputera, 3. Przeszkolenie 120 osób w ramach projektu z zakresu obsługi Internetu, 4. Utrzymanie utworzonych połączeń Internetowych przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu, 5. Wzrost korzystania z Internetu wśród członków gospodarstw domowych objętych projektem

19 8. Grupa docelowa 9. Etapy projektu oraz wskaźniki projektu 10. Trwałość projektu Grupa 120 gospodarstw domowych spełniająca kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej 351 zł na osobę, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych 504 zł na osobę oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. 1.Przygotowanie realizacji projektu 2. Rekrutacja ostatecznych odbiorców 3. Szkolenia kurs ECDL obejmujący podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, obsługa programów biurowych, usługi w sieciach informatycznych 4. Dostarczenie i instalacja sprzętu teleinformatycznego 5. Działania uzupełniające i nadzór 6. Zapewnienie ciągłości/trwałości projektu 7. Rozliczenie i zamknięcie projektu Wskaźniki produktu: - zakup sprzętu ICT dla uczestników projektu 120 zestawów - zakup licencji oprogramowania 120 zestawów - ilość gospodarstw domowych podłączonych do Internetu 120 szt - ilość działań promocyjnych 8 szt - ilość JST uczestniczących w projekcie 13 szt - ilość utworzonych konsorcjów JST-NGO 1 szt - ilość szkoleń z zakresu obsługi komputera 1 szt - ilość szkoleń z zakresu obsługi Internetu 1 szt - ekwiwalenty pełnego czasu pracy 2,5 ECP - ilość spotkań z beneficjentami (wymiana doświadczeń) - 6 Wskaźniki rezultatu: - ilość osób poinformowanych o realizacji projektu 5000 szt, - ilość gospodarstw domowych trale korzystających z Internetu 120 szt - ilość przeszkolonych osób z obsługi komputera 120 szt - ilość przeszkolonych osób z obsługi Internetu 120 szt - ilość osób korzystających z komputerów w gospodarstwach objętych projektem 200 szt W ramach projektu przewidziane jest zapewnienie ciągłości realizacji projektu przez okres 5 lat po jego zakończeniu poprzez zapewnienie dostępu od Internetu dla wszystkich uczestników projektu. W celu zapewnienia ciągłości projektu opracowano różnie warianty wynikające z postępu technologicznego oraz sytuacji zachodzących podczas realizacji projektu: - planowane jest przez władze powiatu zapewnienie dostępu do Internetu świadczonego drogą WiFi, przy wykorzystaniu technologii WiMax, - planowane jest również zapewnienie trwałości projektu poprzez wykorzystanie w ramach projektu planowanej przez UKE, gdzie w ramach ogólnopolskiego przetargu planowane jest przekazanie 25% pasma na Internet darmowy, - w przypadku, gdy działania planowane z dostarczeniem bezpłatnego Internetu będą się opóźniały wzięte pod uwagę zostały inne możliwości zapewnienia ciągłości przy wykorzystaniu telepracy 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu

20 1. Wnioskodawca Gmina Miasto Zakopane KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2008/MŁP/17 2. Tytuł projektu www. okno na świat einclusion w Gminie Miasto Zakopane 3. Konsorcjanci projektu Nie dotyczy 4. Miejsce realizacji projektu Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Małopolskie tatrzański Zakopane Zakopane 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion 7. Cel Projektu Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Zakopane poprzez udzielenie wsparcia w postaci zaopatrzenia 45 gospodarstw domowych w dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania z jednoczesnym doposażeniem 30 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. 8. Grupa docelowa Osoby w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawne 9. Etapy projektu oraz wskaźniki projektu 1. Promocja projektu 2. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych projektu 3. Podpisanie umów z beneficjentami ostatecznymi 4. Cykl szkoleniowy dla beneficjentów ostatecznych 5. Zakupienie przez wnioskodawcę dostępu do Internetu dla 45 gospodarstw domowych 6. zakupienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 30 gospodarstw domowych 7. Dostarczenie oraz instalacja sprzętu komputerowego w 30 gospodarstwach domowych 8. Dostarczenie oraz instalacja Internetu w 45 gospodarstwach domowych 9. Serwisowanie sprzętu komputerowego 10. Konferencja podsumowująca zrealizowany projekt Wskaźniki produktu: - Przyłącze internetowe 45 - sprzęt komputerowy 30 - instalacja sprzętu 30 - szkolenia 1 - udział w konferencji 2 x 60 Wskaźniki rezultatu: - zmniejszenie wykluczenia cyfrowego - Liczba osób, które ukończyły szkolenia 45 - liczba gospodarstw domowych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu - 45

21 Trwałość rezultatów projektu po zakończeniu okresu realizacji projektu zostanie zapewniona poprzez zawarcie umowy na dostarczeni Internetu z firmą na okres trwania projektu (za który otrzyma zapłatę za dostarczenie Internetu) i okres pięciu lat po zakończeniu realizacji projekt 10. Trwałość projektu (w tym okresie firma zobowiąże się dostarczyć Internet beneficjentom ostatecznym bezpłatnie w zamian za możliwość nieodpłatnego świadczenia usług informacyjno promocyjnych na terenie Urzędu Miasta Zakopane). 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu

22 1. Wnioskodawca Gmina Pcim KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2008/MŁP/18 2. Tytuł projektu Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w gminie Pcim. 3. Konsorcjanci projektu Fundacja Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich 4. Miejsce realizacji projektu Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci małopolskie myślenicki Pcim Pcim 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł 7. Cel Projektu Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Realizacja zadania ma na celu stymulowanie działań o charakterze gospodarczym i społecznym, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i niepełnosprawności. W ramach projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja 70 beneficjentów ostatecznych projektu, zakupionych i zainstalowanych zostanie 70 zestawów abonenckich do odbioru sygnału internetowego oraz przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. Ponadto przeprowadzona zostanie akcja promocyjna mająca na celu podniesienie świadomości teleinformatycznej społeczności lokalnej i jej niekwestionowanego wpływu na rozwój społeczno gospodarczy regionu a co za tym idzie samych mieszkańców. 8. Grupa docelowa Grupę docelową będzie stanowiło 70 gospodarstw domowych, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie dochody, szczególnie dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniające do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej oraz osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

23 1. Ogłoszenie przetargów na dostarczenie, instalację i serwisowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - wyłonienie wykonawców. 2. Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania wraz z jego instalacją oraz podłączeniem Internetu w 70 gospodarstwach domowych. 3. Przeprowadzenie naboru 70 gospodarstw domowych, Beneficjentów Ostatecznych projektu. 4. Przekazanie zestawów beneficjentom ostatecznym wraz z konfiguracją komputera i zestawu abonenckiego. 5. Nieodpłatne udostępnianie sygnału internetowego 6. Szkolenia 7. Promocja 9. Etapy projektu oraz wskaźniki projektu Wskaźniki produktu: - zakup sprzętu komputerowego wraz z instalacją w gospodarstwach domowych - zakup oprogramowania - serwisowanie sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych - dostarczenie Internetu do 70 gospodarstwach domowych - przeprowadzenie szkoleń z obsługi Internetu i komputera - przeprowadzenie spotkań informacyjnych na terenie gminy - organizacja konferencji prasowych - wykonanie rolbaneru informacyjnego - wykonanie projektów graficznych - opracowanie i druk ulotek, folderów, plakatów - zbudowanie strony WWW projektu - wykonanie dokumentacji foto projektu 10. Trwałość projektu 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu Wskaźniki rezultatu: - pozyskanie przez gospodarstwa domowe sprzętu teleinformatycznego wraz z zabezpieczeniem sprawności technicznej przekazanego sprzętu 70 - uzyskanie nieodpłatnego dostępu do Internetu 70 - nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych e-obywatel - 70 Trwałość rezultatów projektu w okresie realizacji projektu zapewniona będzie poprzez kompetentne osoby tj. zarządzanie projektem będzie powierzone informatykowi, pracownikowi gminy natomiast nadzór organizacyjny sprawować będzie koordynator realizujący projekt. Na podstawie doświadczeń wnioskodawcy, należy stwierdzić, iż ciągła akcja promocyjna podnosząca świadomość przedmiotową społeczności lokalnej w sposób znaczny przyczyniać się będzie do właściwego, zgodnego z założeniami projektu wykorzystania i trwałego wykorzystywania sprzętu. Po zakończeniu realizacji projektu, przez okres min. 5 lat od daty jego zakończenia wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania dostępu do Internetu powstałej w efekcie realizacji projektu w stanie sprawności technicznej umożliwiającej korzystanie z niej przez beneficjentów ostatecznych, ponosząc koszty serwisowania, napraw i eksploatacji. Jednocześnie w celu utrzymania w okresie referencyjnym wskaźników rezultatów projektu na poziomie określonym w dokumentacji projektowej wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia nieodpłatnego dostarczenia Internetu dla 70 gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

24 KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2008/MŁP/19 1. Wnioskodawca Gmina Mszana Dolna 2. Tytuł projektu e-integracja - szansą na rozwój społeczności lokalnej" 3. Konsorcjanci projektu Nie dotyczy 4. Miejsce realizacji projektu Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Małopolskie Limanowski Mszana Dolna Mszana Dolna Społeczeństwo informacyjne 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł einclusion Celem ogólnym projektu jest stymulowanie działań o charakterze gospodarczym i społecznym, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i niepełnosprawności. Cele szczegółowe projektu: 1. wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym, zgodnie z celami działania 8.3 POIG, 7. Cel Projektu 2. zapewnienie 40 gospodarstwom domowym na obszarze objętym projektem, dostępu do szerokopasmowego Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu, 3. dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz niezbędnego oprogramowania do 40 gospodarstwach domowych objętych projektem, podniesienie stanu wiedzy i umiejętności grup docelowych projektu, w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Projekt będzie skierowany do następujących grup docelowych projektu: 1. gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania 8. Grupa docelowa wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, 2. dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, 3. osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Działania: 1.Dostarczenie sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania dla 40 gospodarstw domowych objętych projektem. 2.Przeprowadzenie naboru 40 gospodarstw domowych, BO projektu. 3.Przeprowadzenie szkoleń. 4.Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu. 5.Zarządzanie projektem. 9. Etapy projektu oraz wskaźniki projektu Wskaźniki produktu: - Zakup sprzętu komputerowego wraz z instalacją w gospodarstwach domowych Zakup oprogramowania podstawowego 40 - Zakup oprogramowania wspierającego procesy edukacyjne 40 - Dostarczenie Internetu do gospodarstw domowych Serwisowanie sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych Przeprowadzenie szkoleń dla grup docelowych projektu Przeprowadzenie spotkań informacyjnych na terenie gminy Organizacja konferencji prasowych Wykonanie rolbaneru informacyjnego Wykonanie projektów graficznych Opracowanie i druk ulotek

25 10. Trwałość projektu 11. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu - Opracowanie i druk folderów Opracowanie i druk plakatów Zbudowanie strony www projektu Wykonanie dokumentacji foto projektu 1 Wskaźniki rezultatu: - Pozyskanie przez gospodarstwa domowe sprzętu teleinformatycznego (przekazanego przez gminę w nieodpłatne użytkowanie) wraz z zabezpieczeniem sprawności technicznej przekazanego sprzętu 40 - Uzyskanie nieodpłatnego dostępu do Internetu 40 - Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera i wykorzystywania Internetu 65 - Uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych e Obywatel 40 Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania trwałości rezultatów projektu, w okresie 5 lat, po jego zakończeniu. W okresie utrzymania trwałości rezultatów projektu, zarządzanie projektem będzie powierzone informatykowi, pracownikowi gminy. Nadzór organizacyjny sprawować będzie koordynator realizujący projekt. Koszty związane z utrzymania trwałości rezultatów przedmiotowego projektu, pokryte zostaną w całości ze środków finansowych budżetu gminy, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Mszana Dolna

26 1. Wnioskodawca Gmina Chocianów KARTA INFORMACYJNA PROJEKTU POIG/8.3/2008/DŚL/20 2. Tytuł projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w gminie Chocianów 3. Konsorcjanci projektu Nie dotyczy 4. Miejsce realizacji projektu Województwo/a Powiat/y Gimna/y Miejscowość/ci Dolnośląskie Polkowicki Chocianów Chocianów, Chocianowiec, Parchów, Żabice, Raków, Trzebnice Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion 5. Priorytet programu Numer 8 Tytuł 6. Działanie Numer 8.3 Tytuł 7. Cel Projektu Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego o przepustowości kanału nie mniejszej niż 144 kbit/s dla mieszkańców Gminy Chocianów zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu trudnej sytuacji materialnej i/lub niepełnosprawności. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 40 gospodarstw domowych (g.d.) spełniających kryteria dostępu grupy docelowej. Cel ogólny projektu wpisuje się w cele Priorytetu 8 POIG zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania eusług w społeczeństwie. Cele szczegółowe projektu: 1. Zakup zestawów komputerowych o parametrach umożliwiających korzystanie z Internetu. G.d. zostały wybrane przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chocianowie. Pomiar: umowy przekazania sprzętu, odp: Koordynator projektu (produkt: 40 zestawów komp., w tym 15 z terenów wiejskich) 2. Zapewnienie dostępu do Internetu 40 g.d. Pomiar: umowy dostępu do Internetu, odp.: Koordynator projektu (produkt: 40 instalacji łączy internetowych, w tym 15 w g.d. z terenów wiejskich) 3. Zakup oprogramowania biurowego niezbędnego do nauki podstawowych umiejętności związanych z obsługą komputera. Pomiar: faktura VAT, odp.: Koordynator projektu (produkt: 40 licencji oprogr., w tym 15 dla g.d. z terenów wiejskich) 4. Zakup oprogramowania filtrującego niezbędnego do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia komputera i użytkownika przed programami zawierającymi szkodliwe treści. Pomiar: faktura VAT, odp.: Koordynator projektu (produkt: 40 licencji oprogr., w tym 15 dla g.d. z terenów wiejskich) 5. Liczba g.d. wyposażonych w sprzęt komputerowy (rez.: 40), w tym z terenów wiejskich (rez.: 15). Pomiar: umowy bezpłatnego przekazania sprzętu, odp.: Koordynator projektu 6. Liczba g.d. wyposażonych w dostęp do Internetu (rez.: 40), w tym z terenów wiejskich (rez.: 15). Pomiar: umowy bezpłatnego dostępu do Internetu, odp.: Koordynator projektu

27 7. Liczba osób przeszkolonych i wyposażonych w podręcznik z podstaw obsługi komputera i Internetu (rez.: 80), w tym z terenów wiejskich (rez.: 30). Przepr. szkoleń z zakresu podst. obsługi komputera i zasad korzystania z Internetu wśród deklarujących taka potrzebę członków g.d.. Pomiar: lista obecności, odp.: Koordynator projektu. 8. Liczba g.d. zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem (rez.: 40), w tym z terenów wiejskich (rez.: 15). Wybrane do udziału w projekcie g.d. są klientami MOPS w Chocianowie, spełniają przynajmniej 2 kryteria dostępu przewidziane dla grupy docelowej. Pomiar: ankieta na wejściu, odp.: Koordynator projektu. 9. Liczba g.d. objętych wsparciem serwisowym (rez.: 40), w tym z terenów wiejskich (rez.: 15). Wsparcie serwisowe będzie obejmowało nadzór nad prawidłowością funkcjonowania powierzonego sprzętu komputerowego, łącza internetowego i na bieżących konsultacjach. Pomiar: umowy wsparcia serwisowego, odp.: Koordynator projektu. 10. Liczba g.d, które otrzymają materiały promocyjne (podkładki pod myszy i pen drive) (rez. 40) w tym z terenów wiejskich (rez. 15) 11. Wzrost umiejętności informatycznych beneficjentów (rezultat) 12. Wzrost poczucia własnej wartości (rezultat) 13. Zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (rezultat) 14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży dzięki alternatywnym sposobom spędzania wolnego czasu (rezultat) 15. Poszerzanie horyzontów, dostęp do zasobów Internetu, możliwość korzystania z usług elektronicznych, m.in. e-sprzedaży, e-bankowości, nawiązywania kontaktów drogą elektroniczną (rezultat) 8. Grupa docelowa Wnioskodawca w ramach projektu obejmie wsparciem 40 gospodarstw domowych. z Gminy Chocianów, z miejscowości: Chocianów, Chocianowiec, Parchów, Raków, Trzebnice, Żabice, spełniających przynajmniej 2 z 4 poniższych kryteriów dostępu, spośród których: - 39 g.d. spełnia kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej - 37 g.d. spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych - w 19 g.d. dzieci i młodzież ucząca się jest uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych - w 15 g.d. są osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Średni miesięczny dochód brutto w wytypowanych rodzinach wynosi 246,07 zł. na osobę.

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO POIG/8.3/2013/nabór1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJI GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA

PROGRAM INFORMATYZACJI GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA PROGRAM INFORMATYZACJI Tytuł Opracowania: GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 Komórka organizacyjna BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA Opracowali Lesław Bańdur

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczenie dostarczonego sprzętu, budowa i

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2014 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

Podstawowe działania Rezultaty projektu Produkty projektu Szkolenia 1.1.Podstawy obsługi komputera i połączeń z Internetem 1.2.

Podstawowe działania Rezultaty projektu Produkty projektu Szkolenia 1.1.Podstawy obsługi komputera i połączeń z Internetem 1.2. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi działanie 8.3 (wersja 29.03.2010) 1

Pytania i odpowiedzi działanie 8.3 (wersja 29.03.2010) 1 W związku z chęcią złożenia przez miasto Suwałki wniosku aplikacyjnego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 1. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej

Studium Wykonalności projektu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Studium Wykonalności projektu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej 1 SPIS TREŚCI 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie... 3 2. Definicja projektu... 7 3. Charak terystyka projektu...

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Źródłem współfinansowania projektów Unijnymi środkami, z którego Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

1. Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Źródłem współfinansowania projektów Unijnymi środkami, z którego Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT Najlepsze dopiero przed nami współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Spis treści Wstęp... 3 1.

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((,

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((, NARODOWA STRATEGIASPÓINO~CI.wA,~,!\-.~.,.~...,~ '$" "T.,..' /:"T'f D~ }''''{;rr... V~.,!:t;..;l. r, ''rl':'i 1... W NOWY~l Dwors«lVJ..a2~,wiook.iał vi, Ignsceg.o P 'Ił (""6-"I(lG r-:c"",,'/

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012)

publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży BIULETYN INFORMACYJNY NR 1 (luty 2012) Internet BIULETYN INFORMACYJNY w NR 1 (luty 2012) domu Biuletyn informacyjny promujący projekt Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej

Kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej Strona 1 z 9 Kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług doradztwa i obsługi prawnej związanej z realizacją projektu pn. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo