Regaty Mantra Cup 2014 w Dziwnowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regaty Mantra Cup 2014 w Dziwnowie"

Transkrypt

1

2 Regaty Mantra Cup 2014 w Dziwnowie Mam przyjemnoœæ zaprosiæ na regaty Mantra Cup, które odbêd¹ siê w Dziwnowie w dniach od 6 do 8 czerwca Regaty Mantra Cup 2014 powsta³y z myœl¹ o sportowej rywalizacji czo³owych polskich i niemieckich jachtów klasy ORC. Inicjatywa ta wychodzi naprzeciw pojawiaj¹cym siê coraz czêœciej planom udzia³u polskich eglarzy w regatach w Niemczech, w tym ORC Worlds Ma stworzyæ okazjê do oceny si³ oraz wyznaczenia kierunków optymalizacji ju na pocz¹tku sezonu. Podobnie jak w niemieckich imprezach ORC, do rejestracji jachtów i obliczania wyników regat Mantra Cup zostanie u yty portal przygotowany specjalnie w polskiej wersji jêzykowej. Gospodarzem regat Mantra Cup 2104 jest miasto Dziwnów i jego nowo otwarta marina, a organizatorami - stocznia jachtowa Projektowanie i Budowa Jachtów oraz Szczeciñskie Towarzystwo eglarskie. Wyœcigi odbêd¹ siê na wodach przybrze nych, przy piêknej pla y w Dziwnowie. Regaty Mantra Cup 2014 s¹ sponsorowane przez szczeciñsk¹ stoczniê jachtow¹ Projektowanie i Budowa Jachtów, produkuj¹c¹ miêdzy innymi jachty mantra 7000, mantra 28, mantra 31 i mantra 35 oraz morskie katamarany. Andrzej Armiñski W dniach 6-8 czerwca na wodach przybrzeýnych Gminy Dziwnów, odbædà siæ regaty Mantra Cup, wszystkich Pañstwa serdecznie zapraszam na tà wyjàtkowà sportowà rywalizacjæ. Gmina Dziwnów przywita Was piæknà marinà oddanà do uýytku w 2013 roku oraz wyjàtkowà przystanià sezonowà. Mam nadzieje, ýe bædzie to niezapomniane wydarzenie nie tylko dla uczestników regat, ale takýe dla turystów odwiedzajàcych nasza gminæ. Do zobaczenia w czerwcu. Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóêwiak

3 Regaty Mantra Cup 6 8 czerwca 2014 Marina Dziwnów N, E Zawiadomienie o Regatach 1 Organizator Regaty Mantra Cup organizuje Szczecińskie Towarzystwo Żeglarskie we współpracy z Miastem Dziwnów pod nadzorem Polskiego Związku Żeglarskiego. 2 Przepisy 2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. 2.2 Obowiązują także następujące przepisy: a) IMS Rule; b) ORC Rating Systems Rule; c) ISAF Offshore Special Regulations. Wszystkie wyścigi są kategorii W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu, decyduje tekst w języku angielskim. 3 Reklama 3.1 Obwiązuje Kodeks Reklamowania ISAF. Zawodnicy i jachty mogą stosować reklamę bez ograniczeń. 3.2 Organizator wymaga od wszystkich jachtów, aby przekazane im reklamy sponsora regat były umieszczone w czasie trwania imprezy tj. od początku przyjmowania zgłoszeń aż do opuszczenia mariny przez jacht po regatach, w następujący sposób: a) numer startowy jachtu wraz z reklamą, na obu burtach, jak najbliżej w stronę dziobu, na przednich 20% długości kadłuba; b) flaga sponsora musi powiewać na achtersztagu przez całe regaty. 3.3 Z jachtu należy usunąć reklamy z poprzednich imprez. 4 Klasy jachtów 4.1 Regaty są przeznaczone dla wszystkich jachtów posiadających ważne świadectwo pomiarowe ORC International lub ORC Club, i mające GPH nie większe niż 770 sek/mm. 4.2 Jachty będą podzielone na następujące klasy: - Klasa ORC International; - Klasa ORC Club. 5 Rejestracja on-line 5.1 Tak szybko jak to jest możliwe, lecz nie później niż do godziny 24:00 w dniu 31 maja 2014, każdy jacht musi zarejestrować się do regat poprzez portal oraz zapłacić wpisowe. 5.2 Organizator musi zostać upoważniony do pobrania wpisowego drogą elektroniczną. 5.3 Organizator skontaktuje się z każdym jachtem po otrzymaniu wpisowego. 5.4 Nie później niż o godzinie 08:00 w dniu 5 czerwca 2014 formularz zgłoszeniowy jachtu w portalu musi być kompletnie wypełniony i musi zawierać pełną listę załogi z podaniem wagi każdego członka załogi oraz kontakt do osoby na brzegu w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa. 5.5 O godzinie 22:00 w dniu 5 czerwca 2014 organizator pobierze ze strony orc.org świadectwa ORC International i ORC Club wszystkich zarejestrowanych jachtów. Świadectwa ORC nie mogą być zmienione po tym czasie bez zalecenia

4 mierniczego regat i zgody Jury. Ten przepis zmienia PRŻ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty spowodowane nieprzyjęciem rejestracji jachtu. 5.7 Organizator może zdecydować o przyjęciu spóźnionej rejestracji jachtu. W takim przypadku wpisowe zostanie podwojone. 6 Wpisowe Wpisowe nie podlega zwrotowi i wynosi dla jachtu: 200 złotych lub 50 Euro, gdy LOA jest mniejsza niż 9.0 m; 300 złotych lub 75 Euro, gdy LOA jest większa lub równa 9.0 m. 7 Zgłoszenie osobiste 7.1 Armator lub skiper każdego zarejestrowanego jachtu musi osobiście zgłosić się do Biura Regat w Marinie Dziwnów pomiędzy 8:00 a 10:30 w piątek, 6 czerwca Przy zgłoszeniu należy przedstawić następujące dokumenty: a) Kopia świadectwa pomiarowego ORC International lub ORC Club ważnego na godzinę 22:00 w dniu 5 czerwca 2014; b) Ważne ubezpieczenie OC na kwotę co najmniej Euro; c) Jeśli umieszczona jest reklama, odpowiednia zgoda narodowego związku żeglarskiego; d) Wypełniony i podpisany formularz przyjęcia odpowiedzialności. 7.3 Protesty pomiarowe składane przez jachty będą przyjmowane w ciągu dwóch godzin po udostępnieniu ostatecznych świadectw. 7.4 Wszyscy członkowie załogi muszą zostać zważeni w Biurze Regat pomiędzy 08:00 a 10:30 w piątek 6 czerwca Listy załogi mogą być uzupełniane do godziny 10:30 w dniu 6 czerwca 2014 poprzez dostarczenie do Biura Regat nowego formularza zawierającego zmiany. Po tym czasie zmiany załogi mogą być dokonane jedynie za pisemną zgodą Jury. 8 Program Regat Mantra Cup czwartek, 5 czerwca :00, Nieoficjalny wyścig próbny Aby zgłosić się wystarczy przed godz. 12:00 wysłać SMS na numer tel piątek, 6 czerwca :00-10:00, Darmowy bufet śniadaniowy 8:00-10:30, Zgłoszenia osobiste, pomiary kontrolne, ważenie załóg 10:30, Ceremonia otwarcia regat, odprawa skiperów 13:00, Start do wyścigów na wiatr / z wiatrem Wieczór: muzyka na żywo sobota, 7 czerwca :00-10:00, Darmowy bufet śniadaniowy 11:30, Start do wyścigów na wiatr / z wiatrem Wieczór: muzyka na żywo niedziela, 8 czerwca :00-10:00, Darmowy bufet śniadaniowy 11:30, Start do wyścigów na wiatr / z wiatrem Po południu: Uroczystość rozdania nagród i ceremonia zakończenia regat, następnie darmowy bufet obiadowy. 8.1 Wszystkie wyścigi będą na wiatr / z wiatrem, zgodnie z opisem w Instrukcji Żeglugi. Znak zawietrzny będzie bramką. 8.2 Przewiduje się rozegranie nie więcej niż 11 wyścigów. Każdy z wyścigów będzie trwał około 45 minut. 8.3 Sygnał ostrzeżenia nie będzie nadawany po godzinie 18:15.

5 9 Pomiary Każdy jacht musi być dostępny dla inspekcji pomiarowej w Marinie Dziwnów od 08:00 do 10:30 w dniu 6 czerwca Pomiary i inspekcje sprawdzające zgodność z przepisami będą także przeprowadzane w czasie trwania imprezy, przed lub po każdym wyścigu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jachty prowadzące w punktacji. Inspekcja będzie w miarę możliwości obejmowała również sprawdzenie wolnych burt. 10 Instrukcja Żeglugi Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla każdego uczestnika regat po zakończeniu formalności zgłoszeniowych. 11 System kar Jacht, który mógł złamać przepis Części 2, może przyjąć karę jednego obrotu składającego się z jednego zwrotu przez sztag i jednego zwrotu przez rufę. Ten przepis zmienia PRŻ Punktacja 12.1 Wyniki wyścigów zostaną ustalone na podstawie czasów korygowanych: - dla klasy ORC International na podstawie krzywej osiągów przy użyciu wyróżników dla trasy na wiatr / z wiatrem. - dla klasy ORC Club na podstawie linii osiągów dla trasy Inshore (PLT i PLD) 12.2 Ma zastosowanie system małych punktów zgodnie z PRŻ, Dodatek A Wyniki regat będą ważne, jeśli zostanie ukończony przynajmniej jeden wyścig Wyniki żadnego z wyścigów nie będą odrzucone. 13 Jury Regaty będą nadzorowane przez Jury powołane przez Organizatora, bez prawa do odwołania, zgodnie z PRŻ Ten przepis zmienia PRŻ, Dodatek N. 14 Akwen regat Regaty Mantra Cup zostaną rozegrane w pobliżu Portu Dziwnów. Akwen regat będzie znajdował się wewnątrz koła o średnicy 3 mil morskich, ze środkiem na pozycji N, E. 15 Postój jachtów Darmowy postój dla jachtów, w kolejności rejestracji on-line, będzie dostępny w Marinie Dziwnów ( N, E) od czwartku, 5 czerwca 2014 do poniedziałku, 9 czerwca Prawa medialne Uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie i nadawanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych. 17 Komunikacja Za wyjątkiem komunikacji z Komisją Regatową, jacht w czasie regat nie może nadawać ani otrzymywać informacji, które nie są publicznie dostępne dla wszystkich uczestników. 18 Puchary i nagrody Puchar Mantra Cup ORC International jest trofeum wieczyście przechodnim dla zwycięzcy klasy ORC International. Puchar Mantra Cup ORC Club jest trofeum wieczyście przechodnim dla zwycięzcy klasy ORC Club.

6 Nagrody za trzy pierwsze miejsca w klasie ORC International: 1. miejsce: 3000 złotych 2. miejsce: 2000 złotych 3. miejsce: 1000 złotych Nagrody za trzy pierwsze miejsca w klasie ORC Club: 1. miejsce: 1500 złotych 2. miejsce: 1000 złotych 3. miejsce: 500 złotych 19 Ograniczenie odpowiedzialności Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Organizator, sponsorzy, PZŻ, ORC ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat Mantra Cup nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak i na wodzie, będące konsekwencją udziału w imprezie. Każdy armator lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na te warunki, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Zwraca się uwagę uczestników na przepis 4 części 1 ISAF PRŻ Prawa Podstawowe: Każdy jacht indywidualnie odpowiedzialny jest za decyzję czy powinien wystartować lub, czy powinien kontynuować udział w wyścigu. 20 Ubezpieczenie Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ubezpieczenie OC na imprezę, na kwotę co najmniej Euro. 21 Więcej informacji Portal rejestracji do regat: Strona regat: Blog regat: gplus.to/mantracup Kontakt: Andrzej Armiński tel faks Organizator: Szczecińskie Towarzystwo Żeglarskie skr. poczt Szczecin Sponsor regat Mantra Cup: Projektowanie i Budowa Jachtów to szczecińska stocznia jachtowa budująca jachty typu mantra i morskie katamarany. Andrzej Armiński - Projektowanie i Budowa Jachtów ul. Hryniewieckiego Szczecin, Poland Możliwości noclegu w Dziwnowie:

7 Mantra Cup Regatta 6 8 Juni 2014 Marina Dziwnów N, E Regattaausschreibung 1 Veranstalter Die Regatta Mantra Cup wird von der Stettiner Segler Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Stadt Dziwnów unter Aufsicht des polnischen Seglerverbands organisiert. 2 Regeln 2.1 Es gelten die allgemeinen Wettfahrtregeln der ISAF. 2.2 Zusätzlich gelten die folgenden Regeln: a) IMS Rule; b) ORC Rating System Rule; c) ISAF Offshore Special Regulations. Alle Wettfahrten gehören der Kategorie 4 an. 2.3 Im Falle von Unklarheiten in der deutschen Übersetzung der Regatta-Ausschreibung gilt es sich an die englische Version der Regatta-Ausschreibung zu halten. 3 Werbung 3.1 Es gilt der Werbekodex der ISAF. Werbung darf uneingeschränkt auf Booten platziert und von Seglern getragen werden. 3.2 Alle Teilnehmer sind dazu verpflichtet, die bei der Registrierung erhaltenen Werbemittel der Regattasponsoren (siehe für die Dauer der gesamten Veranstaltung, d.h. ab Anmeldung bis zum Verlassen des Regattageländes nach Veranstaltungsschluss, wie folgt anzubringen: a) Startnummer samt Werbung beidseitig, in den vorderen 20 % des Rumpfes. b) Die Sponsorenfahne ist für die gesamte Dauer der Regatta am Achterstag anzubringen. 3.3 Werbung von früheren Regatten ist von den Booten zu entfernen. 4 Bootsklassen 4.1 Alle Boote, welche einen gültigen ORC International oder ORC Club Vermessungsbrief besitzen und zudem ein GPH-Wert kleiner als 770 sek./mn. haben, dürfen an der Regatta teilnehmen. 4.2 Die Boote werden in folgende Klassen aufgeteilt: - ORC International; - ORC Club. 5 Online-Registrierung 5.1 Alle Boote müssen bis spätestens 24 Uhr am 31. Mai 2014 online unter registriert werden und die Registrierungsgebühr entrichtet werden. 5.2 Der Veranstalter muss dazu berechtigt werden, die Anmeldegebühr elektronisch abzubuchen. 5.3 Der Veranstalter kontaktiert jeden Bootsführer nach Entrichtung der Anmeldegebühr. 5.4 Spätestens um 8 Uhr am 5. Juni 2014 muss das Anmeldeformular auf dem Portal ausgefüllt sein, samt einer kompletten Crewliste, Gewichtsangaben jedes Crewmitgliedes und Angaben zur Kontaktperson an Land im Falle eines Notfalls. 5.5 Am 5. Juni 2014 erfolgt um 22 Uhr von der Internetseite ein Download der Vermessungsbriefe des ORC International und ORC Club aller registrierten Boote. Die ORC Vermessungsbriefe dürfen danach nicht mehr ohne Empfehlung des Vermessers und Einverständnis der

8 Jury geändert werden. Dies verändert die/den RRS Der Veranstalter übernimmt keinerlei Kosten bei einer Nichtannahme der Bootsregistrierung für die Regatta. 5.7 Der Veranstalter entscheidet frei über die Annahme verspäteter Anmeldungen für die Regatta. In diesem Fall verdoppelt sich die Anmeldungsgebühr. 6 Meldegeld Das Meldegeld wird nicht zurückerstattet und beträgt pro Boot: 200 PLZ bzw. 50 wenn die Länge über alles (LOA) kürzer als 9.0 m ist. 300 PLZ bzw. 75 wenn die Länge über alles (LOA) länger als 9.0 m ist. 7 Persönliche Anmeldung 7.1 Der Eigner bzw. Skipper eines jeden registrierten Bootes ist dazu verpflichtet sich persönlich am 6. Juni 2014 zwischen 8 Uhr und 10:30 Uhr im Regattabüro in der Marina Dziwnow zu melden. 7.2 Bei der persönlichen Anmeldung sind folgende Unterlagen vorzulegen: a) Eine Kopie des gültigen ORC- Vermessungsbriefes (International oder Club) b) Einen Haftpflicht-Versicherungsnachweis mit einer Deckung von mindestens Falls zusätzliche Werbung angebracht wird, ein Nachweis des Einverständnisses der Nationale Behörde. 7.4 Die gesamte Crew muss am 6. Juni 2014 zwischen 8 Uhr und 10:30 Uhr im Regattabüro zum Wiegen erscheinen. 7.5 Die Crewliste kann bis um 10:30 Uhr am 6. Juni 2014 im Regattabüro durch das Ausfüllen eines Formulars geändert werden. Spätere Änderungen der Crew können nur durch mit dem schriftlichen Einverständnis der Jury erfolgen. 8 Programm der Mantra Cup Regatta Donnerstag, 5.Juni :00 Inoffiziele Probewettfahrt Hierfür ist eine Anmeldung per SMS unter bis 12:00 Uhr notwendig. Freitag, 6. Juni :00-10:00, kostenloses Frühstücksbuffet 8:00-10:30, Anmeldung, Control Vermessung, Crew wiegen. 10:30, Offizielle Eröffnung, Segelanweisungen / Steuermannsbesprechung 13:00, Start der 1. Up&Down Wettfahrt Abends: Livemusik Samstag, 7. Juni :00-10:00, kostenloses Frühstücksbuffet 11:30, Start weiterer Up&Down Wettfahrten Abends: Livemusik Sonntag, 8. Juni 2014 Sontag, 8. Juni :00-10:00, kostenloses Frühstücksbuffet 11:30, Start weiterer Up&Down Wettfahrten Nachmittags: Siegerehrung und offizielles Beenden der Regatta mit anschließendem kostenlosen Mittagsbuffet. 8.1 Alle Wettfahrten werden in Formel Up&Down, im Anklang mit der Segelanweisung ausgetragen. Die Leebahnmarke als Tor. 8.2 Es sind bis zu 11 Wettfahrten à 45 Minuten vorgesehen. 8.3 Nach 18:15 Uhr ist keine Startprozedur vorgesehen.

9 9 Vermessung Am 6.Juni 2014 muss jedes Boot zwischen 8 Uhr und 10:30 Uhr für eine Vermessung-Inspektion in der Marina Dziwnow bereitstehen. Des Weiteren werden Vermessungen und Inspektionen während der gesamten Regatta durchgeführt, welche zum Ziel haben die Übereinstimmung mit den Vorschriften zu prüfen. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf führende Boote gerichtet. Die Inspektion wird so weit wie möglich auch die Kontrolle der freie Bord umfassen. 10 Segelanweisung Nach erfolgreicher Anmeldung, steht jedem Teilnehmer die Segelanweisung zur Verfügung. 11 Verfahren bei Regelverstößen Bei einem Verstoß gegen eine Regel des zweiten Teils, kann eine sofortige Wiedergutmachung durch eine Wende und eine Halse (Drehung um 360 ) erfolgen. Dies verändert die allgemeinen Wettfahrtregeln der ISAF RRS Punktesystem 12.1 Die Ergebnisse der Wettfahrten werden auf Grundlage der korrigierten Zeiten berechnet. - Für die ORC International Klasse: Performance Curve Scoring using Time Allowances for Windward/Leeward course. - Für die ORC Club Klasse: Performance Line Inshore Scoring (PLT & PLD) Die Wettfahrten werden nach dem "Low-Point Scoring System" gem. WR Anhang A gewertet Das Ergebnis der Regatta erreicht ihre Gültigkeit mit der erste abgeschlossene Wettfahrt Alle Wettfahrten werden bewertet (keine Wettfahrt wird gestrichen) 13 Jury Die Regatta wird durch eine vom Veranstalter berufene Jury durchgeführt. Gemäß allgemeinen Wettfahrtregeln der ISAF RRS 70.5 besteht kein Widerrufsrecht. Dies verändert die allgemeinen Wettfahrtregeln der ISAF, Ergänzung N. 14 Austragungsort der Regatta Die Mantra Cup Regatta wird in der Nähe des Hafens in Dziwnow, Polen, stattfinden. Das Regattagebiet befindet sich innerhalb eines Kreises um den Punkt mit den Koordinaten N, E mit einem Durchmesser von 3 Seemeilen. 15 Liegeplätze Für den Zeitraum der Veranstaltung werden kostenlose Liegeplätze entsprechend der Registrierungsreihenfolge zugeteilt. Diese befinden sich in der Marina Dziwnów ( N, E). 16 Medienrechte Der (Die) Teilnehmer(in) überlässt den Veranstaltern, ihren Agenturen und Sponsoren entschädigungslos dauerhaft sämtliche Rechte an Foto- und Filmaufnahmen aller Art von dieser Regatta und seinen Sportlern für die sportliche und kommerzielle Auswertung. 17 Kommunikation Mit Ausnahme der Kommunikation mit der Jury, darf die Crew während der Wettfahrten keine Informationen senden und/oder empfangen, die nicht für alle weiteren Teilnehmer zugängig sind. 18 Pokale und Preise Der Pokal mantra Cup ORC International ist ein Wanderpokal, der in der Klasse ORC International vergeben wird.

10 Der Pokal mantra Cup ORC Club ist ein Wanderpokal, der in der Klasse ORC Club vergeben wird. Die Preisgelder für die ersten drei Plätze in der Klasse ORC International betragen: 1. Platz: 3000 PLZ 2. Platz: 2000 PLZ 3. Platz: 1000 PLZ Die Preisgelder für die ersten drei Plätze in der Klasse ORC Club betragen: 1. Platz: 1000 PLZ 2. Platz: 500 PLZ 3. Platz: 250 PLZ 19 Haftungsausschluss Die Teilnahme an der Veranstaltung geschieht auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. Der Veranstalter, die Sponsoren, der polnische Segelverband, ORC sowie jegliche weiteren Personen und Organisationen, die zur Austragung der Mantra Cup Regatta beisteuern, übernehmen keinerlei Haftung für Personen- und/oder Materialschäden und/oder Verluste, auf See, sowie am Land. Mit dem Ausfüllen des Anmeldeformulars, erkennt jeder Teilnehmer und Eigner diese Bedingungen und Voraussetzungen an. Es wird auf die Vorschrift 4 Teil 1 ISAF hingewiesen. Grundlegende Regel: Jedes Boot und jede Individualperson ist selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob gestartet bzw. weitergesegelt werden soll. 21 Weitere Informationen Registrierungsportal: Regatta Website: Regatta Blog: Kontakt: Andrzej Armiński tel fax Veranstalter: Szczecińskie Towarzystwo Żeglarskie skr. poczt Szczecin, Polen Sponsor der Mantra Cup Regatta: Projektowanie i Budowa Jachtów ist eine Stettiner Yachtwerft, welche Boote vom Typ mantra, sowie offshore Katamarane fertigt. Andrzej Armiński - Projektowanie i Budowa Jachtów Hryniewieckiego Szczecin, Polen Übernachtungsmöglichkeiten in Dziwnow: 20 Versicherung Es ist der Nachweis einer bestehenden Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 1 Mio. vorzulegen.

11 Mantra Cup June 6th - 8th, 2014 Marina Dziwnów, Poland 'N, 'E Notice of Race 1 Organizing Authority The Mantra Cup is organized by the Szczecińskie Towarzystwo Żeglarskie in conjunction with Town of Dziwnów under the authority of Polish Yachting Association. 2 Rules 2.1 The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing. 2.2 The following rules will also apply: a) IMS Rule b) ORC Rating Systems Rule c) ISAF Offshore Special Regulations. All races will be Category If there is a conflict between languages the English text will take precedence. 3 Advertising 3.1 ISAF Advertising Code will apply. Competitors and boats advertising will be without restriction. 3.2 Organising Authority requests all boats to display provided Event Advertising of event sponsor: for the duration of the event commencing at Check-In until departure from marina after event: a) bow numbers with advertisement which have to be displayed as forward as possible on the both sides of the first 20% of the hull b) sponsor s flag that has to be flown on the backstay throughout the entire event. 3.3 Advertising of previous events shall be removed from boats. 4 Eligibility 4.1 The regatta is open to all boats with valid ORC International Certificate or ORC Club Certificate and having GPH sec/nm or less. 4.2 Fleet will be divided to the following classes: - ORC International Class - ORC Club Class 5 On-Line Registration 5.1. As soon as possible, but no later than at 24:00 on May 31st, 2014, a yacht shall enter the regatta by online registration via portal and pay the appropriate Entry Fee. 5.2 The Organizing Authority shall be authorized to collect the Entry Fee electronically. 5.3 The Organizing Authority will contact each yacht after receiving Entry Fee payment. 5.4 No later than at 8:00 on June 5th, 2014 the yacht's on-line entry form at must be filled-in completely, including full crew list with weights of each crew member, and emergency contact ashore. 5.5 At 22:00 on June 5th, 2014 the Organizing Authority shall download ORC International and ORC Club certificates from orc.org for all entered yachts. No changes shall be made on ORC certificates after that time, unless prescribed by the Measurement Committee and Jury s approval. This changes RRS The Organizing Authority is not responsible for any costs incurred by the non-acceptance of a boat s registration.

12 5.7 Late entries may be accepted at Organizing Authority discretion. Entry Fee will be doubled. 6 Entry Fee The non-refundable Entry Fee per boat is: 200 zloty or 50 Euro, when LOA is less then 9.0 m, or 300 zloty or 75 Euro, when LOA is equal to or greater then 9.0 m. 7 Check-In 7.1 Each Owner or Skipper must personally check-in in the Race Office located in Marina Dziwnów, from 8:00 to 10:30 on Friday, June 6th, The following documents shall be presented at checkin: a) Copy of ORC International Certificate or ORC Club Certificate valid at 22:00 on June 5th, 2014 b) Valid third-party insurance with a minimum cover of EUR 1,000,000 c) If advertising is displayed, a respective National Authority permission d) Liability acceptance form, duly filled out and signed 7.3 Measurement protests by the boats shall be accepted up to two hours after the posting of the final ratings. 7.4 All crew members shall weight-in in Race Office between 8:00 and 10:30 on Friday, June 6th, Crew lists may be amended up to 10:30, June 6th, 2014 by delivering to the Race Office a new form showing the changes. After this time, changes in crew may be made only with the written permission of the Jury. 8 Schedule Thursday, June 5th :00, Unofficial tune-up race To enter, send before 12:00 a text message to phone Friday, June 6th :00-10:00, Free breakfast buffet 8:00-10:30, Check-In, measurement and crew weigh-in 10:30, Opening ceremony, skipper's briefing 13:00, Start of Windward/Leeward Races Evening, Live music Saturday, June 7th :30-10:00, Free breakfast buffet 11:30, Start of Windward/Leeward Races Evening, Live music Sunday, June 8th :30-10:00, Free breakfast buffet 11:30, Start of Windward/Leeward Races Afternoon: Prize giving and closing ceremony followed by free dinner buffet 8.1 All Courses will be Windward/Leeward as shown in the Sailing Instructions. Leeward gates will be used. 8.2 A maximum of eleven Windward/Leeward races are scheduled. Races shall be of approximately 45 minutes duration. 8.3 No warning signal will be issued after 18:15.

13 9 Measurement Each boat shall be available for the measurement inspection in Marina Dziwnów from 08:00 until 10:30 on June 6th Measurement and rules compliance inspections will be carried out throughout the event before or after each race with emphasis on boats well placed in the scoring. The inspection will also include freeboards whenever possible. 10 Sailing Instructions Sailing Instructions will be available for each entrant at completion of the registration formalities. 11 Penalty System A boat may take a One-Turn Penalty, consisting of one tack and one gybe, when she may have broken a rule of Part 2. This changes RRS Scoring 12.1 Race results will be determined by corrected times calculated by: - for ORC International Class: Performance Curve Scoring using Time Allowances for Windward/Leeward course. - for ORC Club Class: Performance Line Inshore Scoring (PLT & PLD) The Low Point Scoring System of RRS Appendix A The event is valid if at least one race is completed No discard will be allowed. 13 Jury Jury appointed by Organising Authority will supervise the event, this changes RRS Appendix N, with no right of appeal according to the RRS Venue Mantra Cup will be sailed in the vicinity of Port of Dziwnów, Poland. Racing area will be inside the circle having radius of 3 nautical miles and centred at 'N, 'E. 15 Moorings Moorings will be available from Thursday, 5th June 2014 to Monday, 9th June 2014 in Marina Dziwnów ( 'N, 'E) in order of on-line registration and are free of charge. 16 Media rights Competitors, owners and their guests give absolute right and permission to the Organizing Authority for any photography and video footage taken of persons and boats during the event, to be published and/or broadcast in any media, including but not limited to TV advertisements, whatsoever for either editorial or advertising purposes or to be used in press information. 17 Communication Except when communicating with the Race Committee, a boat while racing, shall not transmit or receive communication of any information not publicly available to all boats participating. 18 Trophies and Prizes Mantra Cup ORC International is a perpetual trophy awarded to 1st ORC International winner. Manta Cup ORC Club is a perpetual trophy awarded to 1st ORC Club winner. Prizes will be awarded to the first, second and third overall winners in each class:

14 1st ORC International: 3000 zloty 2nd ORC International: 2000 zloty 3rd ORC International: 1000 zloty 1st ORC Club: 1500 zloty 2nd ORC Club: 1000 zloty 3rd ORC Club: 500 zloty 19 Disclaimer of Liability All those taking part in the regatta do so at their own risk and responsibility. The Organizing Authority, sponsors, Polish Yachting Association, ORC and any other party involved in the organization of the Mantra Cup disclaim any and all responsibility whatsoever for loss, damage, injury or inconvenience that might occur to persons and materials, both ashore and at sea as a consequence of participation in the event. Each boat owner or his representative accepts these terms by filling the entry form. The attention of competitors is drawn to ISAF Part 1 Fundamental Rule 4: A boat is solely responsible for deciding whether or not to start or to continue racing. 20 Insurance Each participating boat shall be insured with valid thirdparty insurance with a minimum cover of EUR 1,000,000 per event. Regardless, it is the responsibility of the owners to hold adequate insurance cover for Tort Liability and Third Party Insurance (Property and Persons). 21 For further information please contact: Regatta registration portal: Event site: Event blog: gplus.to/mantracup Contact person: Andrzej Armiński mobile fax Organizing Authority: Szczecińskie Towarzystwo Żeglarskie P.O. Box Szczecin, Poland Event Sponsor: Projektowanie i Budowa Jachtów is a shipyard building range of mantra yachts and offshore catamarans. Andrzej Armiński - Projektowanie i Budowa Jachtów Hryniewieckiego Szczecin, Poland For accommodation possibilities please see:

15 ul. Hryniewieckiego 1, Szczecin, tel , Performance Offshore Cruiser Luxury Daysailer Palm Cat

16 'N, 'E

REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007

REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007 REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007 ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. PRZEPISY a. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa, poza godzinami od 22.30

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach ORVALDI Nord CUP 2015

Zawiadomienie o regatach ORVALDI Nord CUP 2015 Zawiadomienie o regatach ORVALDI Nord CUP 2015 MARINE WORKS MORSKIE ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI 02-05.07.2015 SELDEN MISTRZOSTWA POLSKI SPORTBOAT 02-05.07.2015 DOMETIC MISTRZOSTWA ZATOKI GDAŃSKIEJ 04-05.07.2015

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2016 Jachtów Morskich

Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2016 Jachtów Morskich Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2016 Jachtów Morskich 24.06.-03.07.2016 Mistrzostwa Zatoki Gdańskiej 24.06.2016 B8 Race 02.07.2016 Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna 02-03.07.2016 Nord Cup Classic 1

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Korsar Euro Cup 2015 Gdańsk 1-4.07.2015

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Korsar Euro Cup 2015 Gdańsk 1-4.07.2015 ZAWIADOMIENIE O REGATACH Korsar Euro Cup 2015 Gdańsk 1-4.07.2015 Regaty Korsar Euro Cup odbywają się w ramach regat Nord CUP 2015. Więcej o aktualnościach i programie Nord CUP na stronie http://eurocup.nordcup.pl/

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O REGATACH. ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA w dniach 24 26.05.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH. ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA w dniach 24 26.05.2013 r. ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA w dniach 24 26.05.2013 r. 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Regaty zostaną rozegrane w dniach 24-26 maja 2013 roku. Miejscem regat jest Zatoka Gdańska na obszarze

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o Regatach. Regaty Otwarcia Sezonu Puchar Polski klasy 505 25-26 maj 2013 r. Organizatorem regat jest Yacht Klub Stal Gdynia.

Zawiadomienie o Regatach. Regaty Otwarcia Sezonu Puchar Polski klasy 505 25-26 maj 2013 r. Organizatorem regat jest Yacht Klub Stal Gdynia. Zawiadomienie o Regatach Regaty Otwarcia Sezonu Puchar Polski klasy 505 25-26 maj 2013 r. Organizatorem regat jest Yacht Klub Stal Gdynia. 1. Przepisy 1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: przepisami

Bardziej szczegółowo

Polnische Meisterschaften Katamarancup 2013 Zbaszyn ITCA Rangliste 2013 01.-02.06.2013

Polnische Meisterschaften Katamarancup 2013 Zbaszyn ITCA Rangliste 2013 01.-02.06.2013 Polnische Meisterschaften Katamarancup 2013 Zbaszyn ITCA Rangliste 2013 01.-02.06.2013 Regattaausschreibung An 2 Tagen (Sonnabend und Sonntag) planen wir 6 Wettfahrten. Am Freitag ist Ankunft, Aufbau und

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2017 Jachtów Kilowych

Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2017 Jachtów Kilowych Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2017 Jachtów Kilowych 23.06.-02.07.2017 23.06.2017 01.07.2017 01-02.07.2017 01-02.07.2017 Mistrzostwa Zatoki Gdańskiej B8 Race Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna Nord

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2015 26.6-5.7.2015 Gdańsk Górki Zachodnie

Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2015 26.6-5.7.2015 Gdańsk Górki Zachodnie Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2015 26.6-5.7.2015 Gdańsk Górki Zachodnie 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Klasa Ranga Klasyfikacje Jachty morskie i klasa Open Bursztynowy Puchar Neptuna Delphia 24 OD Morskie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ENERGA SAILING CUP PUCHAR DZIWNOWA III eliminacja do MŚ i ME w klasie OPTIMIST I eliminacja do OOM w klasie OPTIMIST Dziwnów, 05 07 czerwca 2015 ZAWIADOMIENIE O REGATACH Organizatorem regat jest Polskie

Bardziej szczegółowo

XXX VI REGATY SREBRNY DZWON. Instrukcja Żeglugi

XXX VI REGATY SREBRNY DZWON. Instrukcja Żeglugi Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

IV REGATY Stepnica 13 czerwca 2015 roku

IV REGATY Stepnica 13 czerwca 2015 roku Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Regaty o Puchar Wójta Gminy Kobylanka, eliminacje pucharu Polski w klasie Omega, Morzyczyn, r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Regaty o Puchar Wójta Gminy Kobylanka, eliminacje pucharu Polski w klasie Omega, Morzyczyn, r. ZAWIADOMIENIE O REGATACH Regaty o Puchar Wójta Gminy Kobylanka, eliminacje pucharu Polski w klasie Omega, Morzyczyn, 20 21.08.2016 r. 1. TERMIN I MIEJSCE Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Miedwie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach Nord CUP Gdańsk Górki Zachodnie

Zawiadomienie o regatach Nord CUP Gdańsk Górki Zachodnie Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2017 23.6-2.7.2017 Gdańsk Górki Zachodnie 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Klasa Ranga Klasyfikacje B8 Race Jachty morskie i klasa Open Bursztynowy Puchar Neptuna ORC Sportboat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Żeglugi. 3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi Wszystkie zmiany będą ogłaszane na jedną godzinę przed startem do regat.

Instrukcja Żeglugi. 3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi Wszystkie zmiany będą ogłaszane na jedną godzinę przed startem do regat. Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach Nord CUP Gdańsk Górki Zachodnie

Zawiadomienie o regatach Nord CUP Gdańsk Górki Zachodnie Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2015 26.6-5.7.2015 Gdańsk Górki Zachodnie 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Klasa Ranga Klasyfikacje Jachty morskie i klasa Open Bursztynowy Puchar Neptuna Delphia 24 OD Morskie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 9 11 września 2016 ZAWIADOMIENIE O REGATACH Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 oraz Urząd Miasta. 1. Przepisy 1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: przepisami zdefiniowanymi w

Bardziej szczegółowo

3. ENERGA Sailing Cup PUCHAR YKP GDYNIA. II eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy 2015. w klasie Optimist gr. A. Gdynia, 22-24 maj 2015 r.

3. ENERGA Sailing Cup PUCHAR YKP GDYNIA. II eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy 2015. w klasie Optimist gr. A. Gdynia, 22-24 maj 2015 r. ENERGA Sailing Cup PUCHAR YKP GDYNIA II eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy 2015 w klasie Optimist gr. A Gdynia, 22-24 maj 2015 r. ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Regaty odbędą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach Nord CUP Gdańsk Górki Zachodnie

Zawiadomienie o regatach Nord CUP Gdańsk Górki Zachodnie Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2016 24.6-3.7.2016 Gdańsk Górki Zachodnie 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Klasa Ranga Klasyfikacje B8 Race Jachty morskie i klasa Open Burszty-nowy Puchar Neptuna Delphia 24 OD

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2013 29.6-7.7.2013 Gdańsk Górki Zachodnie

Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2013 29.6-7.7.2013 Gdańsk Górki Zachodnie Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2013 29.6-7.7.2013 Gdańsk Górki Zachodnie 1 PRZEPISY 1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. 1.2 Będą stosowane przepisy

Bardziej szczegółowo

XVII REGATY Świnoujście Kołobrzeg Dziwnów w dniach sierpnia 2017 roku

XVII REGATY Świnoujście Kołobrzeg Dziwnów w dniach sierpnia 2017 roku Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2017-2020. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Dziwnów Cup III Eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy

Dziwnów Cup III Eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy Dziwnów Cup III Eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy Dziwnów 01-04.06.2017 ZAWIADOMIENIE O REGATACH Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist przy współpracy z Gminą Dziwnów. 1

Bardziej szczegółowo

WarmUp DOUBLEHANDED Challenge 2017

WarmUp DOUBLEHANDED Challenge 2017 WarmUp DOUBLEHANDED Challenge 2017 ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. MIEJSCE I TERMIN REGAT Regaty zostaną rozegrane na wodach Bałtyku Południowego w terminie 13-14 maja 2017 roku. Portem regat jest przystań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja żeglugi. 2. KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW Komunikaty zamieszczone będą na tablicy znajdującej się na w biurze Regat Mariny Dziwnów.

Instrukcja żeglugi. 2. KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW Komunikaty zamieszczone będą na tablicy znajdującej się na w biurze Regat Mariny Dziwnów. Instrukcja żeglugi 1. PRZEPISY Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PZŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. Instrukcja Żeglugi zmienia następujące

Bardziej szczegółowo

REGELN. Horka e.v. Zum Weinberg 6 D Horka

REGELN. Horka e.v. Zum Weinberg 6 D Horka Regulamin polsko-niemieckiego Pucharu w skokach przez przeszkody EURO-CUP Neisse / Nysa 1. Organizatorami polsko-niemieckiego Pucharu EURO- CUP Neisse Nysa w skokach przez przeszkody są wspólnie: a) Starostwo

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

3. ENERGA Sailing Cup PUCHAR CHKŻ CHOJNICE. w klasie Optimist gr. A [Charzykowy, r.] ZAWIADOMIENIE O REGATACH

3. ENERGA Sailing Cup PUCHAR CHKŻ CHOJNICE. w klasie Optimist gr. A [Charzykowy, r.] ZAWIADOMIENIE O REGATACH ENERGA Sailing Cup PUCHAR CHKŻ CHOJNICE w klasie Optimist gr. A [Charzykowy, 08-10.07.2016 r.] ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Regaty odbędą się w Charzykowach w dniach 08-10.07.2016

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI PZŻ Gdańsk, 19-22 września 2013 r. ZAWIADOMIENIE O REGATACH

MISTRZOSTWA POLSKI PZŻ Gdańsk, 19-22 września 2013 r. ZAWIADOMIENIE O REGATACH MISTRZOSTWA POLSKI PZŻ Gdańsk, 19-22 września 2013 r. ZAWIADOMIENIE O REGATACH Organizatorem regat jest Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku przy współpracy z Polskim

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2013 29.6-7.7.2013 Gdańsk Górki Zachodnie

Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2013 29.6-7.7.2013 Gdańsk Górki Zachodnie Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2013 29.6-7.7.2013 Gdańsk Górki Zachodnie 1 PRZEPISY 1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. 1.2 Będą stosowane przepisy

Bardziej szczegółowo

Wielki Finał ENERGA Sailing Cup ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Wielki Finał ENERGA Sailing Cup ZAWIADOMIENIE O REGATACH Wielki Finał ENERGA Sailing Cup w klasie Optimist gr. A Sopot, 28 30 lipca 2016 r ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Regaty odbędą się w Sopocie w dniach 28 30.07.2016 r. na wodach Zatoki

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O REGATACH PUCHARU POLSKI FWC,SLALOM, SUP REGATY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WINDSURFINGU POSIADAJĄCE LICENCJĘ PZŻ PUCHAR ŻNINA 2013

ZAWIADOMIENIE O REGATACH PUCHARU POLSKI FWC,SLALOM, SUP REGATY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WINDSURFINGU POSIADAJĄCE LICENCJĘ PZŻ PUCHAR ŻNINA 2013 ZAWIADOMIENIE O REGATACH PUCHARU POLSKI FWC,SLALOM, SUP REGATY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WINDSURFINGU POSIADAJĄCE LICENCJĘ PZŻ PUCHAR ŻNINA 2013 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Regaty rozegrane zostaną w dniach

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Baltic Sail Nord CUP 2012 30.6-8.7.2012 Gdańsk Górki Zachodnie

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Baltic Sail Nord CUP 2012 30.6-8.7.2012 Gdańsk Górki Zachodnie 30.6-8.7.2012 Gdańsk Górki Zachodnie 1 PRZEPISY 1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. 1.2 Będą stosowane przepisy klasowe startujących klas. 1.3 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ENERGA Sailing Cup IV Eliminacja do MŚ i ME w Klasie Optimist, I Eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Kamień Pomorski 2013

ENERGA Sailing Cup IV Eliminacja do MŚ i ME w Klasie Optimist, I Eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Kamień Pomorski 2013 ENERGA Sailing Cup IV Eliminacja do MŚ i ME w Klasie Optimist, I Eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Kamień Pomorski 2013 w klasie Optimist gr. A Kamień Pomorski, 30.05-1.06.2013 ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

XIV Regaty im. T. Imbierowicza

XIV Regaty im. T. Imbierowicza Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

PUCHAR YKP GDYNIA II eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy 2014

PUCHAR YKP GDYNIA II eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy 2014 ENERGA Sailing Cup PUCHAR YKP GDYNIA II eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy 2014 w klasie Optimist gr. A Gdynia, 16-18 maj 2014 r. ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Regaty odbędą

Bardziej szczegółowo

Wielki Finał ENERGA Sailing Cup ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Wielki Finał ENERGA Sailing Cup ZAWIADOMIENIE O REGATACH Wielki Finał ENERGA Sailing Cup w klasie Optimist gr. A Sopot, 6 9 sierpnia 2015 r ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Regaty odbędą się w Sopocie w dniach 6 9.08.2015 r. na wodach Zatoki

Bardziej szczegółowo

ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA

ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA w dniach 29 31.05.2015 r. Regaty zaliczane do Pucharu Bałtyku Południowego MIEJSCE I TERMIN REGAT Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 29-31 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Górale na Start Boguszów-Gorce. Puchar Polski MTB XCO #2 MTB Polish Cup XCO #2

Górale na Start Boguszów-Gorce. Puchar Polski MTB XCO #2 MTB Polish Cup XCO #2 Górale na Start Boguszów-Gorce 1. Organizacja / organisation Puchar Polski MTB XCO #2 MTB Polish Cup XCO #2 1.1. Główny organizator / Main Organizer KKW Superior Wałbrzych ul. Chopina 1A 58-301 Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

SPUTNIK CUP w dniach od 15 do 19 września 2016 roku

SPUTNIK CUP w dniach od 15 do 19 września 2016 roku INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY 1.1.W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Międzynarodowych Przepisach Regatowych obowiązujących w latach 2013-2016 ISAF (PRŻ) oraz zgodne z Zawiadomieniem o

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 21-22.10.2016 r. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach MASFROST CUP 2014. Puchar Polski Jachtów Kabinowych. pod patronatem Burmistrza Tolkmicka

Zawiadomienie o regatach MASFROST CUP 2014. Puchar Polski Jachtów Kabinowych. pod patronatem Burmistrza Tolkmicka Zawiadomienie o regatach MASFROST CUP 2014 Puchar Polski Jachtów Kabinowych pod patronatem Burmistrza Tolkmicka 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 30.05-1.06.2014 r. na Zalewie Wiślanym 2. Biuro i port

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach Nord CUP Gdańsk Górki Zachodnie

Zawiadomienie o regatach Nord CUP Gdańsk Górki Zachodnie Zawiadomienie o regatach Nord CUP 2014 27.6-6.7.2014 Gdańsk Górki Zachodnie 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Klasa Ranga Klasyfikacje Jachty morskie i klasa Open Puchar Bałtyku Południowego, Puchar Zatoki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Żeglugi. 3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi Wszystkie zmiany będą ogłaszane na jedną godzinę przed startem do regat.

Instrukcja Żeglugi. 3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi Wszystkie zmiany będą ogłaszane na jedną godzinę przed startem do regat. Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo

SPUTNIK CUP w dniach od 10 do 14 września 2015 roku INSTRUKCJA ŻEGLUGI

SPUTNIK CUP w dniach od 10 do 14 września 2015 roku INSTRUKCJA ŻEGLUGI INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY 1.1.W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Międzynarodowych Przepisach Regatowych obowiązujących w latach 2013-2016 ISAF (PRŻ) oraz zgodne z Zawiadomieniem o

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach od 27 do 29 maja 2016 roku.

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach od 27 do 29 maja 2016 roku. ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA w dniach 27-29.05.2016 r. Regaty zaliczane do Pucharu Bałtyku Południowego MIEJSCE I TERMIN REGAT Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach od 27 do 29 maja

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

I NST RUKCJA Ż E G L UG I

I NST RUKCJA Ż E G L UG I INSTRUKCJA ŻEGLUGI Sopot, 07-09.08.2015 r. 1 Sopot, 07-09.08.2015 INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. Przepisy 1.1 Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami określonymi definicją w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

Bardziej szczegółowo

Firmenname / Nazwa firmy: Rechnungsadresse / Adres do wystawienia rachunku: Straße / Ulica: PLZ / Kod pocztowy: Ort / Miejscowość:

Firmenname / Nazwa firmy: Rechnungsadresse / Adres do wystawienia rachunku: Straße / Ulica: PLZ / Kod pocztowy: Ort / Miejscowość: Halle B7, Stand B7. 319 Anmeldeformular für den Polnischen Gemeinschafsstand auf der WindEnergy Hamburg 2016, 27.-30. September, Hamburg Formularz rejestracyjny na polskie wspólne stoisko podczas WindEnergy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Żeglugi. 3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi Wszystkie zmiany będą ogłaszane na jedną godzinę przed startem do regat.

Instrukcja Żeglugi. 3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi Wszystkie zmiany będą ogłaszane na jedną godzinę przed startem do regat. Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŻEGLUGI. Długodystansowe Regaty Żeglarskie PUCHAR MARINY ELBLĄG KONTAKT Z ORGANIZATOREM Adam Kapczyński tel.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI. Długodystansowe Regaty Żeglarskie PUCHAR MARINY ELBLĄG KONTAKT Z ORGANIZATOREM Adam Kapczyński tel. Długodystansowe Regaty Żeglarskie PUCHAR MARINY ELBLĄG 23-25.06.2017 INSTRUKCJA ŻEGLUGI KONTAKT Z ORGANIZATOREM Adam Kapczyński tel. 606 639 394 SAR -> +48 58 660 76 12 SAR Tolkmicko-> +48 55 231 61 55

Bardziej szczegółowo

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach maja 2017 roku.

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach maja 2017 roku. ERGO HESTIA ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA w dniach 26 28.05.2017 r. Regaty zaliczane do Pucharu Bałtyku Południowego MIEJSCE I TERMIN REGAT: Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 26-28

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o Regatach Mistrzostwa Polski w klasie Finn Masters

Zawiadomienie o Regatach Mistrzostwa Polski w klasie Finn Masters Zawiadomienie o Regatach Mistrzostwa Polski w klasie Finn Masters 1. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 21 oraz przez Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

66. MIĘDZYNARODOWE REGATY JESIENNE POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OLGIERDA GEBLEWICZA

66. MIĘDZYNARODOWE REGATY JESIENNE POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OLGIERDA GEBLEWICZA 66. MIĘDZYNARODOWE REGATY JESIENNE POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OLGIERDA GEBLEWICZA ORAZ PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA PIOTRA KRZYSTKA Zaproszenie Stowarzyszenie Euro

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o Regatach Szczecin Fair Play o Puchar Pomorza Zachodniego w klasie FINN Szczecin, r.

Zawiadomienie o Regatach Szczecin Fair Play o Puchar Pomorza Zachodniego w klasie FINN Szczecin, r. Zawiadomienie o Regatach Szczecin Fair Play o Puchar Pomorza Zachodniego w klasie FINN Szczecin, 16-18.06.2017 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANY PROGRAM MISTRZOSTW ŚWIATA MODELI KLAS FSR NAVIGA VORGESCHLAGENE PROGRAMM DER WELTMEISTERSCHAFT PROPOSED WORLD CHAMPIONSHIP PROGRAM

PROPONOWANY PROGRAM MISTRZOSTW ŚWIATA MODELI KLAS FSR NAVIGA VORGESCHLAGENE PROGRAMM DER WELTMEISTERSCHAFT PROPOSED WORLD CHAMPIONSHIP PROGRAM PROPONOWANY PROGRAM MISTRZOSTW ŚWIATA MODELI KLAS FSR NAVIGA VORGESCHLAGENE PROGRAMM DER WELTMEISTERSCHAFT PROPOSED WORLD CHAMPIONSHIP PROGRAM 30.07.2017. Niedziela - Sonntag - Sunday Przyjazd zawodników

Bardziej szczegółowo

SPUTNIK CUP w dniach od 14 do 18 września 2017 roku Kamień Pomorski- Dziwnów- Nexo-Christianso Island- Nexo-Dziwnów-Kamień Pomorski

SPUTNIK CUP w dniach od 14 do 18 września 2017 roku Kamień Pomorski- Dziwnów- Nexo-Christianso Island- Nexo-Dziwnów-Kamień Pomorski INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2017-2020. 1.2. Obowiązuje Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

fb.com/zaglesepolno ZAWIADOMIENIE

fb.com/zaglesepolno ZAWIADOMIENIE fb.com/zaglesepolno ZAWIADOMIENIE Regaty św. Wawrzyńca o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego i Puchar KPOZŻ do 13 i do 15 lat W ramach Pucharu Polski w kl. Optimist gr.a i B współczynnik dla grupy B

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

ŻEGLUGI PRZEPISY

ŻEGLUGI PRZEPISY XI regaty o Puchar Mariny Gdańsk 10-11 czerwca 2017r Gdańsk INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w PRŻ (Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailig

Bardziej szczegółowo

SPUTNIK CUP Kamień Pomorski 05-08.09.2014 r INSTRUKCJA ŻEGLUGI

SPUTNIK CUP Kamień Pomorski 05-08.09.2014 r INSTRUKCJA ŻEGLUGI SPUTNIK CUP Kamień Pomorski 05-08.09.2014 r INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY 1.1. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa, poza godzinami od 22.00 do 05.00 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGATY NA KARAIBACH oferta uczestnictwa

REGATY NA KARAIBACH oferta uczestnictwa REGATY NA KARAIBACH oferta uczestnictwa Startujemy na jachcie SUN FAST 3600 ONE & ONLY ONE & ONLY jest prawdziwym jachtem regatowym, który gwarantuje niezapomniane przeżycia na wodzie. W rękach dobrej

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o regatach MASFROST CUP. Puchar Polski Jachtów Kabinowych. pod patronatem Burmistrza Tolkmicka

Zawiadomienie o regatach MASFROST CUP. Puchar Polski Jachtów Kabinowych. pod patronatem Burmistrza Tolkmicka Zawiadomienie o regatach MASFROST CUP Puchar Polski Jachtów Kabinowych pod patronatem Burmistrza Tolkmicka 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 31.05-2.06.2012 r. na Zalewie Wiślanym 2. Biuro i port regat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

- 2016 - KALENDARIUM WYDARZEŃ. Yacht Club Sopot

- 2016 - KALENDARIUM WYDARZEŃ. Yacht Club Sopot - 2016 - KALENDARIUM WYDARZEŃ Yacht Club Sopot REGATY I SPOTKANIA KLUBOWE. WSZYSTKIE REGATY I IMPREZY ZAWIERAJĄ SIĘ W PAKIECIE CZŁONKOWSKIM I NIE WYMAGAJĄ DODATKOWYCH OPŁAT. REGATY ODBYWAJĄ SIĘ NA JACHTACH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŻEGLUGI. 2. ZGŁOSZENIA W regatach mogą brać udział załogi, które dopełniły formalności zgłoszeniowych u organizatora imprezy.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI. 2. ZGŁOSZENIA W regatach mogą brać udział załogi, które dopełniły formalności zgłoszeniowych u organizatora imprezy. 62 Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej 2013r. Gdynia, 05-06.10.2013r. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami określonymi definicją w Przepisach Regatowych Żeglarstwa

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

VI REGATY Stepnica 8 lipca 2017 roku

VI REGATY Stepnica 8 lipca 2017 roku VI REGATY Stepnica 8 lipca 2017 roku Zawiadomienie o regatach Drodzy przyjaciele żeglarze! Serdecznie zapraszamy do udziału w VI-tych Regatach Stepnica w dniu 8 lipca 2017 roku na akwenie Roztoki Odrzańskiej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ENERGA Sailing Cup PUCHAR YKP GDYNIA II eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w klasie Optimist gr. A Gdynia, 14-16 czerwca 2013 r. ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Regaty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach w stylu wolnym Teresin, 23 24.04.2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach w stylu wolnym Teresin, 23 24.04.2016 r. UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY RYŚ KAMPINOS 05 085 Kampinos, ul. Szkolna 5, tel. (22) 725 00 14 tel./fax (22) 725 00 79 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW

KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w PRŻ (Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016), a także Międzynarodowym Systemem Pomiarowym ORC, Klas

Bardziej szczegółowo

II REGATY ŻEGLARSKIE W KLASIE OMEGA O PUCHAR PREZESA KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. REGULAMIN REGAT ŻEGLARSKICH

II REGATY ŻEGLARSKIE W KLASIE OMEGA O PUCHAR PREZESA KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. REGULAMIN REGAT ŻEGLARSKICH II REGATY ŻEGLARSKIE W KLASIE OMEGA O PUCHAR PREZESA KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. REGULAMIN REGAT ŻEGLARSKICH Zarzecze, OŻ Fregata, 06 07 września 2014 SPIS TREŚCI: I. ORGANIZATOR II. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz: Art. 13 ust. 1 pkt b) Ustawy o Sporcie i uzupełniających rozporządzeń, Przepisów

Bardziej szczegółowo

53. Etapowe Regaty Turystyczne lipca Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie Żeglarzy na tradycyjne

53. Etapowe Regaty Turystyczne lipca Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie Żeglarzy na tradycyjne Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie Żeglarzy na tradycyjne 53. Etapowe Regaty Turystyczne Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, w dniach od 22 lipca do 30 lipca 2017 roku odbywające się na akwenach

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O REGATACH I OTWARTE AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA W KLASIE OMEGA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH I OTWARTE AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA W KLASIE OMEGA ZAWIADOMIENIE O REGATACH I OTWARTE AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA W KLASIE OMEGA Miejsce Regat: Wrocław, rzeka Odra, akwen pomiędzy Mostem Pokoju i Mostem Grunwaldzkim Termin Regat: 23-24 września 2017r.

Bardziej szczegółowo

Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne

Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne Montageanleitung Automatische Verriegelung Assembly Instructions - Automatic Locking Instrukcja Montażu - Zamknięcie Automatyczne Container & Compactor Components Übersicht Overview Orientacja Schritt

Bardziej szczegółowo

Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum - Krakow, Poland

Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum - Krakow, Poland LIVE SURGERY: "FIRST STEPS IN FOOT PERCUTANEOUS SURGERY" PIERWSZE KROKI W CHIRURGII PRZEZSKÓRNEJ STOPY - KURS TECHNIK MINI-INWAZYJNYCH Z TRANSMISJĄ OPERACJI NA ŻYWO Course Venue - Miejsce : Szpital Ortopedicum

Bardziej szczegółowo

GDYNIA SAILING DAYS 29er EUROCUP 2015 Open Bic International Regatta Gdynia, Poland, 9 12 July 2015 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

GDYNIA SAILING DAYS 29er EUROCUP 2015 Open Bic International Regatta Gdynia, Poland, 9 12 July 2015 INSTRUKCJA ŻEGLUGI GDYNIA SAILING DAYS 29er EUROCUP 2015 Open Bic International Regatta Gdynia, Poland, 9 12 July 2015 INSTRUKCJA ŻEGLUGI Regaty są organizowane przez Polski Związek Żeglarstwa oraz Gdyński Ośrodek Sportowy.

Bardziej szczegółowo

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski Hotel Double Tree by Hilton Łukasz Wilkowski Distributor Service Development Manager lwilkows@cisco.com Łódź 14 maja 2015 - Cisco Service Partner Program

Bardziej szczegółowo

PUCHAR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO INSTRUKCJA ŻEGLUGI. Krynica Morska, r.

PUCHAR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO INSTRUKCJA ŻEGLUGI. Krynica Morska, r. PUCHAR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO INSTRUKCJA ŻEGLUGI Krynica Morska, 26-28.05.2017 r. PUCHAR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO Krynica Morska, 26-28.05.2017 r. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY 1.1 Regaty

Bardziej szczegółowo

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung ś ś Ż ź Ę ę ż ś ż ś ś ś Ź Ź ż ś ś ś ę Ż ż ę ę ę ś Ź ż ć Ł ś Ą ś ź ę ż ść ę ę ę ę Ę ś ż Ż ż ę Blatt / page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr. This supplement is only valid

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

ZAWIADOMIENIE O REGATACH XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Mazowsze 2017 04-08 sierpnia 2017 i 16-20 sierpnia 2017 Zegrze Południowe ZAWIADOMIENIE O REGATACH Organizatorem regat jest Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

53.Etapowe Regaty Turystyczne lipca Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie Żeglarzy na tradycyjne

53.Etapowe Regaty Turystyczne lipca Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie Żeglarzy na tradycyjne Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie Żeglarzy na tradycyjne 53. Etapowe Regaty Turystyczne Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, w dniach od 22 lipca do 30 lipca 2017 roku odbywające się na akwenach

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo