Regaty Mantra Cup 2014 w Dziwnowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regaty Mantra Cup 2014 w Dziwnowie"

Transkrypt

1

2 Regaty Mantra Cup 2014 w Dziwnowie Mam przyjemnoœæ zaprosiæ na regaty Mantra Cup, które odbêd¹ siê w Dziwnowie w dniach od 6 do 8 czerwca Regaty Mantra Cup 2014 powsta³y z myœl¹ o sportowej rywalizacji czo³owych polskich i niemieckich jachtów klasy ORC. Inicjatywa ta wychodzi naprzeciw pojawiaj¹cym siê coraz czêœciej planom udzia³u polskich eglarzy w regatach w Niemczech, w tym ORC Worlds Ma stworzyæ okazjê do oceny si³ oraz wyznaczenia kierunków optymalizacji ju na pocz¹tku sezonu. Podobnie jak w niemieckich imprezach ORC, do rejestracji jachtów i obliczania wyników regat Mantra Cup zostanie u yty portal przygotowany specjalnie w polskiej wersji jêzykowej. Gospodarzem regat Mantra Cup 2104 jest miasto Dziwnów i jego nowo otwarta marina, a organizatorami - stocznia jachtowa Projektowanie i Budowa Jachtów oraz Szczeciñskie Towarzystwo eglarskie. Wyœcigi odbêd¹ siê na wodach przybrze nych, przy piêknej pla y w Dziwnowie. Regaty Mantra Cup 2014 s¹ sponsorowane przez szczeciñsk¹ stoczniê jachtow¹ Projektowanie i Budowa Jachtów, produkuj¹c¹ miêdzy innymi jachty mantra 7000, mantra 28, mantra 31 i mantra 35 oraz morskie katamarany. Andrzej Armiñski W dniach 6-8 czerwca na wodach przybrzeýnych Gminy Dziwnów, odbædà siæ regaty Mantra Cup, wszystkich Pañstwa serdecznie zapraszam na tà wyjàtkowà sportowà rywalizacjæ. Gmina Dziwnów przywita Was piæknà marinà oddanà do uýytku w 2013 roku oraz wyjàtkowà przystanià sezonowà. Mam nadzieje, ýe bædzie to niezapomniane wydarzenie nie tylko dla uczestników regat, ale takýe dla turystów odwiedzajàcych nasza gminæ. Do zobaczenia w czerwcu. Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóêwiak

3 Regaty Mantra Cup 6 8 czerwca 2014 Marina Dziwnów N, E Zawiadomienie o Regatach 1 Organizator Regaty Mantra Cup organizuje Szczecińskie Towarzystwo Żeglarskie we współpracy z Miastem Dziwnów pod nadzorem Polskiego Związku Żeglarskiego. 2 Przepisy 2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. 2.2 Obowiązują także następujące przepisy: a) IMS Rule; b) ORC Rating Systems Rule; c) ISAF Offshore Special Regulations. Wszystkie wyścigi są kategorii W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu, decyduje tekst w języku angielskim. 3 Reklama 3.1 Obwiązuje Kodeks Reklamowania ISAF. Zawodnicy i jachty mogą stosować reklamę bez ograniczeń. 3.2 Organizator wymaga od wszystkich jachtów, aby przekazane im reklamy sponsora regat były umieszczone w czasie trwania imprezy tj. od początku przyjmowania zgłoszeń aż do opuszczenia mariny przez jacht po regatach, w następujący sposób: a) numer startowy jachtu wraz z reklamą, na obu burtach, jak najbliżej w stronę dziobu, na przednich 20% długości kadłuba; b) flaga sponsora musi powiewać na achtersztagu przez całe regaty. 3.3 Z jachtu należy usunąć reklamy z poprzednich imprez. 4 Klasy jachtów 4.1 Regaty są przeznaczone dla wszystkich jachtów posiadających ważne świadectwo pomiarowe ORC International lub ORC Club, i mające GPH nie większe niż 770 sek/mm. 4.2 Jachty będą podzielone na następujące klasy: - Klasa ORC International; - Klasa ORC Club. 5 Rejestracja on-line 5.1 Tak szybko jak to jest możliwe, lecz nie później niż do godziny 24:00 w dniu 31 maja 2014, każdy jacht musi zarejestrować się do regat poprzez portal oraz zapłacić wpisowe. 5.2 Organizator musi zostać upoważniony do pobrania wpisowego drogą elektroniczną. 5.3 Organizator skontaktuje się z każdym jachtem po otrzymaniu wpisowego. 5.4 Nie później niż o godzinie 08:00 w dniu 5 czerwca 2014 formularz zgłoszeniowy jachtu w portalu musi być kompletnie wypełniony i musi zawierać pełną listę załogi z podaniem wagi każdego członka załogi oraz kontakt do osoby na brzegu w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa. 5.5 O godzinie 22:00 w dniu 5 czerwca 2014 organizator pobierze ze strony orc.org świadectwa ORC International i ORC Club wszystkich zarejestrowanych jachtów. Świadectwa ORC nie mogą być zmienione po tym czasie bez zalecenia

4 mierniczego regat i zgody Jury. Ten przepis zmienia PRŻ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty spowodowane nieprzyjęciem rejestracji jachtu. 5.7 Organizator może zdecydować o przyjęciu spóźnionej rejestracji jachtu. W takim przypadku wpisowe zostanie podwojone. 6 Wpisowe Wpisowe nie podlega zwrotowi i wynosi dla jachtu: 200 złotych lub 50 Euro, gdy LOA jest mniejsza niż 9.0 m; 300 złotych lub 75 Euro, gdy LOA jest większa lub równa 9.0 m. 7 Zgłoszenie osobiste 7.1 Armator lub skiper każdego zarejestrowanego jachtu musi osobiście zgłosić się do Biura Regat w Marinie Dziwnów pomiędzy 8:00 a 10:30 w piątek, 6 czerwca Przy zgłoszeniu należy przedstawić następujące dokumenty: a) Kopia świadectwa pomiarowego ORC International lub ORC Club ważnego na godzinę 22:00 w dniu 5 czerwca 2014; b) Ważne ubezpieczenie OC na kwotę co najmniej Euro; c) Jeśli umieszczona jest reklama, odpowiednia zgoda narodowego związku żeglarskiego; d) Wypełniony i podpisany formularz przyjęcia odpowiedzialności. 7.3 Protesty pomiarowe składane przez jachty będą przyjmowane w ciągu dwóch godzin po udostępnieniu ostatecznych świadectw. 7.4 Wszyscy członkowie załogi muszą zostać zważeni w Biurze Regat pomiędzy 08:00 a 10:30 w piątek 6 czerwca Listy załogi mogą być uzupełniane do godziny 10:30 w dniu 6 czerwca 2014 poprzez dostarczenie do Biura Regat nowego formularza zawierającego zmiany. Po tym czasie zmiany załogi mogą być dokonane jedynie za pisemną zgodą Jury. 8 Program Regat Mantra Cup czwartek, 5 czerwca :00, Nieoficjalny wyścig próbny Aby zgłosić się wystarczy przed godz. 12:00 wysłać SMS na numer tel piątek, 6 czerwca :00-10:00, Darmowy bufet śniadaniowy 8:00-10:30, Zgłoszenia osobiste, pomiary kontrolne, ważenie załóg 10:30, Ceremonia otwarcia regat, odprawa skiperów 13:00, Start do wyścigów na wiatr / z wiatrem Wieczór: muzyka na żywo sobota, 7 czerwca :00-10:00, Darmowy bufet śniadaniowy 11:30, Start do wyścigów na wiatr / z wiatrem Wieczór: muzyka na żywo niedziela, 8 czerwca :00-10:00, Darmowy bufet śniadaniowy 11:30, Start do wyścigów na wiatr / z wiatrem Po południu: Uroczystość rozdania nagród i ceremonia zakończenia regat, następnie darmowy bufet obiadowy. 8.1 Wszystkie wyścigi będą na wiatr / z wiatrem, zgodnie z opisem w Instrukcji Żeglugi. Znak zawietrzny będzie bramką. 8.2 Przewiduje się rozegranie nie więcej niż 11 wyścigów. Każdy z wyścigów będzie trwał około 45 minut. 8.3 Sygnał ostrzeżenia nie będzie nadawany po godzinie 18:15.

5 9 Pomiary Każdy jacht musi być dostępny dla inspekcji pomiarowej w Marinie Dziwnów od 08:00 do 10:30 w dniu 6 czerwca Pomiary i inspekcje sprawdzające zgodność z przepisami będą także przeprowadzane w czasie trwania imprezy, przed lub po każdym wyścigu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jachty prowadzące w punktacji. Inspekcja będzie w miarę możliwości obejmowała również sprawdzenie wolnych burt. 10 Instrukcja Żeglugi Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla każdego uczestnika regat po zakończeniu formalności zgłoszeniowych. 11 System kar Jacht, który mógł złamać przepis Części 2, może przyjąć karę jednego obrotu składającego się z jednego zwrotu przez sztag i jednego zwrotu przez rufę. Ten przepis zmienia PRŻ Punktacja 12.1 Wyniki wyścigów zostaną ustalone na podstawie czasów korygowanych: - dla klasy ORC International na podstawie krzywej osiągów przy użyciu wyróżników dla trasy na wiatr / z wiatrem. - dla klasy ORC Club na podstawie linii osiągów dla trasy Inshore (PLT i PLD) 12.2 Ma zastosowanie system małych punktów zgodnie z PRŻ, Dodatek A Wyniki regat będą ważne, jeśli zostanie ukończony przynajmniej jeden wyścig Wyniki żadnego z wyścigów nie będą odrzucone. 13 Jury Regaty będą nadzorowane przez Jury powołane przez Organizatora, bez prawa do odwołania, zgodnie z PRŻ Ten przepis zmienia PRŻ, Dodatek N. 14 Akwen regat Regaty Mantra Cup zostaną rozegrane w pobliżu Portu Dziwnów. Akwen regat będzie znajdował się wewnątrz koła o średnicy 3 mil morskich, ze środkiem na pozycji N, E. 15 Postój jachtów Darmowy postój dla jachtów, w kolejności rejestracji on-line, będzie dostępny w Marinie Dziwnów ( N, E) od czwartku, 5 czerwca 2014 do poniedziałku, 9 czerwca Prawa medialne Uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie i nadawanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych. 17 Komunikacja Za wyjątkiem komunikacji z Komisją Regatową, jacht w czasie regat nie może nadawać ani otrzymywać informacji, które nie są publicznie dostępne dla wszystkich uczestników. 18 Puchary i nagrody Puchar Mantra Cup ORC International jest trofeum wieczyście przechodnim dla zwycięzcy klasy ORC International. Puchar Mantra Cup ORC Club jest trofeum wieczyście przechodnim dla zwycięzcy klasy ORC Club.

6 Nagrody za trzy pierwsze miejsca w klasie ORC International: 1. miejsce: 3000 złotych 2. miejsce: 2000 złotych 3. miejsce: 1000 złotych Nagrody za trzy pierwsze miejsca w klasie ORC Club: 1. miejsce: 1500 złotych 2. miejsce: 1000 złotych 3. miejsce: 500 złotych 19 Ograniczenie odpowiedzialności Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Organizator, sponsorzy, PZŻ, ORC ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat Mantra Cup nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak i na wodzie, będące konsekwencją udziału w imprezie. Każdy armator lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na te warunki, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Zwraca się uwagę uczestników na przepis 4 części 1 ISAF PRŻ Prawa Podstawowe: Każdy jacht indywidualnie odpowiedzialny jest za decyzję czy powinien wystartować lub, czy powinien kontynuować udział w wyścigu. 20 Ubezpieczenie Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ubezpieczenie OC na imprezę, na kwotę co najmniej Euro. 21 Więcej informacji Portal rejestracji do regat: Strona regat: Blog regat: gplus.to/mantracup Kontakt: Andrzej Armiński tel faks Organizator: Szczecińskie Towarzystwo Żeglarskie skr. poczt Szczecin Sponsor regat Mantra Cup: Projektowanie i Budowa Jachtów to szczecińska stocznia jachtowa budująca jachty typu mantra i morskie katamarany. Andrzej Armiński - Projektowanie i Budowa Jachtów ul. Hryniewieckiego Szczecin, Poland Możliwości noclegu w Dziwnowie:

7 Mantra Cup Regatta 6 8 Juni 2014 Marina Dziwnów N, E Regattaausschreibung 1 Veranstalter Die Regatta Mantra Cup wird von der Stettiner Segler Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Stadt Dziwnów unter Aufsicht des polnischen Seglerverbands organisiert. 2 Regeln 2.1 Es gelten die allgemeinen Wettfahrtregeln der ISAF. 2.2 Zusätzlich gelten die folgenden Regeln: a) IMS Rule; b) ORC Rating System Rule; c) ISAF Offshore Special Regulations. Alle Wettfahrten gehören der Kategorie 4 an. 2.3 Im Falle von Unklarheiten in der deutschen Übersetzung der Regatta-Ausschreibung gilt es sich an die englische Version der Regatta-Ausschreibung zu halten. 3 Werbung 3.1 Es gilt der Werbekodex der ISAF. Werbung darf uneingeschränkt auf Booten platziert und von Seglern getragen werden. 3.2 Alle Teilnehmer sind dazu verpflichtet, die bei der Registrierung erhaltenen Werbemittel der Regattasponsoren (siehe für die Dauer der gesamten Veranstaltung, d.h. ab Anmeldung bis zum Verlassen des Regattageländes nach Veranstaltungsschluss, wie folgt anzubringen: a) Startnummer samt Werbung beidseitig, in den vorderen 20 % des Rumpfes. b) Die Sponsorenfahne ist für die gesamte Dauer der Regatta am Achterstag anzubringen. 3.3 Werbung von früheren Regatten ist von den Booten zu entfernen. 4 Bootsklassen 4.1 Alle Boote, welche einen gültigen ORC International oder ORC Club Vermessungsbrief besitzen und zudem ein GPH-Wert kleiner als 770 sek./mn. haben, dürfen an der Regatta teilnehmen. 4.2 Die Boote werden in folgende Klassen aufgeteilt: - ORC International; - ORC Club. 5 Online-Registrierung 5.1 Alle Boote müssen bis spätestens 24 Uhr am 31. Mai 2014 online unter registriert werden und die Registrierungsgebühr entrichtet werden. 5.2 Der Veranstalter muss dazu berechtigt werden, die Anmeldegebühr elektronisch abzubuchen. 5.3 Der Veranstalter kontaktiert jeden Bootsführer nach Entrichtung der Anmeldegebühr. 5.4 Spätestens um 8 Uhr am 5. Juni 2014 muss das Anmeldeformular auf dem Portal ausgefüllt sein, samt einer kompletten Crewliste, Gewichtsangaben jedes Crewmitgliedes und Angaben zur Kontaktperson an Land im Falle eines Notfalls. 5.5 Am 5. Juni 2014 erfolgt um 22 Uhr von der Internetseite ein Download der Vermessungsbriefe des ORC International und ORC Club aller registrierten Boote. Die ORC Vermessungsbriefe dürfen danach nicht mehr ohne Empfehlung des Vermessers und Einverständnis der

8 Jury geändert werden. Dies verändert die/den RRS Der Veranstalter übernimmt keinerlei Kosten bei einer Nichtannahme der Bootsregistrierung für die Regatta. 5.7 Der Veranstalter entscheidet frei über die Annahme verspäteter Anmeldungen für die Regatta. In diesem Fall verdoppelt sich die Anmeldungsgebühr. 6 Meldegeld Das Meldegeld wird nicht zurückerstattet und beträgt pro Boot: 200 PLZ bzw. 50 wenn die Länge über alles (LOA) kürzer als 9.0 m ist. 300 PLZ bzw. 75 wenn die Länge über alles (LOA) länger als 9.0 m ist. 7 Persönliche Anmeldung 7.1 Der Eigner bzw. Skipper eines jeden registrierten Bootes ist dazu verpflichtet sich persönlich am 6. Juni 2014 zwischen 8 Uhr und 10:30 Uhr im Regattabüro in der Marina Dziwnow zu melden. 7.2 Bei der persönlichen Anmeldung sind folgende Unterlagen vorzulegen: a) Eine Kopie des gültigen ORC- Vermessungsbriefes (International oder Club) b) Einen Haftpflicht-Versicherungsnachweis mit einer Deckung von mindestens Falls zusätzliche Werbung angebracht wird, ein Nachweis des Einverständnisses der Nationale Behörde. 7.4 Die gesamte Crew muss am 6. Juni 2014 zwischen 8 Uhr und 10:30 Uhr im Regattabüro zum Wiegen erscheinen. 7.5 Die Crewliste kann bis um 10:30 Uhr am 6. Juni 2014 im Regattabüro durch das Ausfüllen eines Formulars geändert werden. Spätere Änderungen der Crew können nur durch mit dem schriftlichen Einverständnis der Jury erfolgen. 8 Programm der Mantra Cup Regatta Donnerstag, 5.Juni :00 Inoffiziele Probewettfahrt Hierfür ist eine Anmeldung per SMS unter bis 12:00 Uhr notwendig. Freitag, 6. Juni :00-10:00, kostenloses Frühstücksbuffet 8:00-10:30, Anmeldung, Control Vermessung, Crew wiegen. 10:30, Offizielle Eröffnung, Segelanweisungen / Steuermannsbesprechung 13:00, Start der 1. Up&Down Wettfahrt Abends: Livemusik Samstag, 7. Juni :00-10:00, kostenloses Frühstücksbuffet 11:30, Start weiterer Up&Down Wettfahrten Abends: Livemusik Sonntag, 8. Juni 2014 Sontag, 8. Juni :00-10:00, kostenloses Frühstücksbuffet 11:30, Start weiterer Up&Down Wettfahrten Nachmittags: Siegerehrung und offizielles Beenden der Regatta mit anschließendem kostenlosen Mittagsbuffet. 8.1 Alle Wettfahrten werden in Formel Up&Down, im Anklang mit der Segelanweisung ausgetragen. Die Leebahnmarke als Tor. 8.2 Es sind bis zu 11 Wettfahrten à 45 Minuten vorgesehen. 8.3 Nach 18:15 Uhr ist keine Startprozedur vorgesehen.

9 9 Vermessung Am 6.Juni 2014 muss jedes Boot zwischen 8 Uhr und 10:30 Uhr für eine Vermessung-Inspektion in der Marina Dziwnow bereitstehen. Des Weiteren werden Vermessungen und Inspektionen während der gesamten Regatta durchgeführt, welche zum Ziel haben die Übereinstimmung mit den Vorschriften zu prüfen. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf führende Boote gerichtet. Die Inspektion wird so weit wie möglich auch die Kontrolle der freie Bord umfassen. 10 Segelanweisung Nach erfolgreicher Anmeldung, steht jedem Teilnehmer die Segelanweisung zur Verfügung. 11 Verfahren bei Regelverstößen Bei einem Verstoß gegen eine Regel des zweiten Teils, kann eine sofortige Wiedergutmachung durch eine Wende und eine Halse (Drehung um 360 ) erfolgen. Dies verändert die allgemeinen Wettfahrtregeln der ISAF RRS Punktesystem 12.1 Die Ergebnisse der Wettfahrten werden auf Grundlage der korrigierten Zeiten berechnet. - Für die ORC International Klasse: Performance Curve Scoring using Time Allowances for Windward/Leeward course. - Für die ORC Club Klasse: Performance Line Inshore Scoring (PLT & PLD) Die Wettfahrten werden nach dem "Low-Point Scoring System" gem. WR Anhang A gewertet Das Ergebnis der Regatta erreicht ihre Gültigkeit mit der erste abgeschlossene Wettfahrt Alle Wettfahrten werden bewertet (keine Wettfahrt wird gestrichen) 13 Jury Die Regatta wird durch eine vom Veranstalter berufene Jury durchgeführt. Gemäß allgemeinen Wettfahrtregeln der ISAF RRS 70.5 besteht kein Widerrufsrecht. Dies verändert die allgemeinen Wettfahrtregeln der ISAF, Ergänzung N. 14 Austragungsort der Regatta Die Mantra Cup Regatta wird in der Nähe des Hafens in Dziwnow, Polen, stattfinden. Das Regattagebiet befindet sich innerhalb eines Kreises um den Punkt mit den Koordinaten N, E mit einem Durchmesser von 3 Seemeilen. 15 Liegeplätze Für den Zeitraum der Veranstaltung werden kostenlose Liegeplätze entsprechend der Registrierungsreihenfolge zugeteilt. Diese befinden sich in der Marina Dziwnów ( N, E). 16 Medienrechte Der (Die) Teilnehmer(in) überlässt den Veranstaltern, ihren Agenturen und Sponsoren entschädigungslos dauerhaft sämtliche Rechte an Foto- und Filmaufnahmen aller Art von dieser Regatta und seinen Sportlern für die sportliche und kommerzielle Auswertung. 17 Kommunikation Mit Ausnahme der Kommunikation mit der Jury, darf die Crew während der Wettfahrten keine Informationen senden und/oder empfangen, die nicht für alle weiteren Teilnehmer zugängig sind. 18 Pokale und Preise Der Pokal mantra Cup ORC International ist ein Wanderpokal, der in der Klasse ORC International vergeben wird.

10 Der Pokal mantra Cup ORC Club ist ein Wanderpokal, der in der Klasse ORC Club vergeben wird. Die Preisgelder für die ersten drei Plätze in der Klasse ORC International betragen: 1. Platz: 3000 PLZ 2. Platz: 2000 PLZ 3. Platz: 1000 PLZ Die Preisgelder für die ersten drei Plätze in der Klasse ORC Club betragen: 1. Platz: 1000 PLZ 2. Platz: 500 PLZ 3. Platz: 250 PLZ 19 Haftungsausschluss Die Teilnahme an der Veranstaltung geschieht auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. Der Veranstalter, die Sponsoren, der polnische Segelverband, ORC sowie jegliche weiteren Personen und Organisationen, die zur Austragung der Mantra Cup Regatta beisteuern, übernehmen keinerlei Haftung für Personen- und/oder Materialschäden und/oder Verluste, auf See, sowie am Land. Mit dem Ausfüllen des Anmeldeformulars, erkennt jeder Teilnehmer und Eigner diese Bedingungen und Voraussetzungen an. Es wird auf die Vorschrift 4 Teil 1 ISAF hingewiesen. Grundlegende Regel: Jedes Boot und jede Individualperson ist selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob gestartet bzw. weitergesegelt werden soll. 21 Weitere Informationen Registrierungsportal: Regatta Website: Regatta Blog: Kontakt: Andrzej Armiński tel fax Veranstalter: Szczecińskie Towarzystwo Żeglarskie skr. poczt Szczecin, Polen Sponsor der Mantra Cup Regatta: Projektowanie i Budowa Jachtów ist eine Stettiner Yachtwerft, welche Boote vom Typ mantra, sowie offshore Katamarane fertigt. Andrzej Armiński - Projektowanie i Budowa Jachtów Hryniewieckiego Szczecin, Polen Übernachtungsmöglichkeiten in Dziwnow: 20 Versicherung Es ist der Nachweis einer bestehenden Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 1 Mio. vorzulegen.

11 Mantra Cup June 6th - 8th, 2014 Marina Dziwnów, Poland 'N, 'E Notice of Race 1 Organizing Authority The Mantra Cup is organized by the Szczecińskie Towarzystwo Żeglarskie in conjunction with Town of Dziwnów under the authority of Polish Yachting Association. 2 Rules 2.1 The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing. 2.2 The following rules will also apply: a) IMS Rule b) ORC Rating Systems Rule c) ISAF Offshore Special Regulations. All races will be Category If there is a conflict between languages the English text will take precedence. 3 Advertising 3.1 ISAF Advertising Code will apply. Competitors and boats advertising will be without restriction. 3.2 Organising Authority requests all boats to display provided Event Advertising of event sponsor: for the duration of the event commencing at Check-In until departure from marina after event: a) bow numbers with advertisement which have to be displayed as forward as possible on the both sides of the first 20% of the hull b) sponsor s flag that has to be flown on the backstay throughout the entire event. 3.3 Advertising of previous events shall be removed from boats. 4 Eligibility 4.1 The regatta is open to all boats with valid ORC International Certificate or ORC Club Certificate and having GPH sec/nm or less. 4.2 Fleet will be divided to the following classes: - ORC International Class - ORC Club Class 5 On-Line Registration 5.1. As soon as possible, but no later than at 24:00 on May 31st, 2014, a yacht shall enter the regatta by online registration via portal and pay the appropriate Entry Fee. 5.2 The Organizing Authority shall be authorized to collect the Entry Fee electronically. 5.3 The Organizing Authority will contact each yacht after receiving Entry Fee payment. 5.4 No later than at 8:00 on June 5th, 2014 the yacht's on-line entry form at must be filled-in completely, including full crew list with weights of each crew member, and emergency contact ashore. 5.5 At 22:00 on June 5th, 2014 the Organizing Authority shall download ORC International and ORC Club certificates from orc.org for all entered yachts. No changes shall be made on ORC certificates after that time, unless prescribed by the Measurement Committee and Jury s approval. This changes RRS The Organizing Authority is not responsible for any costs incurred by the non-acceptance of a boat s registration.

12 5.7 Late entries may be accepted at Organizing Authority discretion. Entry Fee will be doubled. 6 Entry Fee The non-refundable Entry Fee per boat is: 200 zloty or 50 Euro, when LOA is less then 9.0 m, or 300 zloty or 75 Euro, when LOA is equal to or greater then 9.0 m. 7 Check-In 7.1 Each Owner or Skipper must personally check-in in the Race Office located in Marina Dziwnów, from 8:00 to 10:30 on Friday, June 6th, The following documents shall be presented at checkin: a) Copy of ORC International Certificate or ORC Club Certificate valid at 22:00 on June 5th, 2014 b) Valid third-party insurance with a minimum cover of EUR 1,000,000 c) If advertising is displayed, a respective National Authority permission d) Liability acceptance form, duly filled out and signed 7.3 Measurement protests by the boats shall be accepted up to two hours after the posting of the final ratings. 7.4 All crew members shall weight-in in Race Office between 8:00 and 10:30 on Friday, June 6th, Crew lists may be amended up to 10:30, June 6th, 2014 by delivering to the Race Office a new form showing the changes. After this time, changes in crew may be made only with the written permission of the Jury. 8 Schedule Thursday, June 5th :00, Unofficial tune-up race To enter, send before 12:00 a text message to phone Friday, June 6th :00-10:00, Free breakfast buffet 8:00-10:30, Check-In, measurement and crew weigh-in 10:30, Opening ceremony, skipper's briefing 13:00, Start of Windward/Leeward Races Evening, Live music Saturday, June 7th :30-10:00, Free breakfast buffet 11:30, Start of Windward/Leeward Races Evening, Live music Sunday, June 8th :30-10:00, Free breakfast buffet 11:30, Start of Windward/Leeward Races Afternoon: Prize giving and closing ceremony followed by free dinner buffet 8.1 All Courses will be Windward/Leeward as shown in the Sailing Instructions. Leeward gates will be used. 8.2 A maximum of eleven Windward/Leeward races are scheduled. Races shall be of approximately 45 minutes duration. 8.3 No warning signal will be issued after 18:15.

13 9 Measurement Each boat shall be available for the measurement inspection in Marina Dziwnów from 08:00 until 10:30 on June 6th Measurement and rules compliance inspections will be carried out throughout the event before or after each race with emphasis on boats well placed in the scoring. The inspection will also include freeboards whenever possible. 10 Sailing Instructions Sailing Instructions will be available for each entrant at completion of the registration formalities. 11 Penalty System A boat may take a One-Turn Penalty, consisting of one tack and one gybe, when she may have broken a rule of Part 2. This changes RRS Scoring 12.1 Race results will be determined by corrected times calculated by: - for ORC International Class: Performance Curve Scoring using Time Allowances for Windward/Leeward course. - for ORC Club Class: Performance Line Inshore Scoring (PLT & PLD) The Low Point Scoring System of RRS Appendix A The event is valid if at least one race is completed No discard will be allowed. 13 Jury Jury appointed by Organising Authority will supervise the event, this changes RRS Appendix N, with no right of appeal according to the RRS Venue Mantra Cup will be sailed in the vicinity of Port of Dziwnów, Poland. Racing area will be inside the circle having radius of 3 nautical miles and centred at 'N, 'E. 15 Moorings Moorings will be available from Thursday, 5th June 2014 to Monday, 9th June 2014 in Marina Dziwnów ( 'N, 'E) in order of on-line registration and are free of charge. 16 Media rights Competitors, owners and their guests give absolute right and permission to the Organizing Authority for any photography and video footage taken of persons and boats during the event, to be published and/or broadcast in any media, including but not limited to TV advertisements, whatsoever for either editorial or advertising purposes or to be used in press information. 17 Communication Except when communicating with the Race Committee, a boat while racing, shall not transmit or receive communication of any information not publicly available to all boats participating. 18 Trophies and Prizes Mantra Cup ORC International is a perpetual trophy awarded to 1st ORC International winner. Manta Cup ORC Club is a perpetual trophy awarded to 1st ORC Club winner. Prizes will be awarded to the first, second and third overall winners in each class:

14 1st ORC International: 3000 zloty 2nd ORC International: 2000 zloty 3rd ORC International: 1000 zloty 1st ORC Club: 1500 zloty 2nd ORC Club: 1000 zloty 3rd ORC Club: 500 zloty 19 Disclaimer of Liability All those taking part in the regatta do so at their own risk and responsibility. The Organizing Authority, sponsors, Polish Yachting Association, ORC and any other party involved in the organization of the Mantra Cup disclaim any and all responsibility whatsoever for loss, damage, injury or inconvenience that might occur to persons and materials, both ashore and at sea as a consequence of participation in the event. Each boat owner or his representative accepts these terms by filling the entry form. The attention of competitors is drawn to ISAF Part 1 Fundamental Rule 4: A boat is solely responsible for deciding whether or not to start or to continue racing. 20 Insurance Each participating boat shall be insured with valid thirdparty insurance with a minimum cover of EUR 1,000,000 per event. Regardless, it is the responsibility of the owners to hold adequate insurance cover for Tort Liability and Third Party Insurance (Property and Persons). 21 For further information please contact: Regatta registration portal: Event site: Event blog: gplus.to/mantracup Contact person: Andrzej Armiński mobile fax Organizing Authority: Szczecińskie Towarzystwo Żeglarskie P.O. Box Szczecin, Poland Event Sponsor: Projektowanie i Budowa Jachtów is a shipyard building range of mantra yachts and offshore catamarans. Andrzej Armiński - Projektowanie i Budowa Jachtów Hryniewieckiego Szczecin, Poland For accommodation possibilities please see:

15 ul. Hryniewieckiego 1, Szczecin, tel , Performance Offshore Cruiser Luxury Daysailer Palm Cat

16 'N, 'E

SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGIONAL RALLY CUP 2015

SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGIONAL RALLY CUP 2015 SUPPLEMENTARY REGULATIONS REGIONAL RALLY CUP 2015 ORGANIZÁTOŘI Chemnitzer Automobil und Motorradclub e.v. im ADMV Rehwiesenstraße 8 09125 Chemnitz Germany Deutschland www. erzgebirgsrallye.de REGIONAL

Bardziej szczegółowo

Terms of the International Test of Polish as a Foreign Language- Third Edition

Terms of the International Test of Polish as a Foreign Language- Third Edition Terms of the International Test of Polish as a Foreign Language- Third Edition 1 The test is organized by the Prolog School of Polish based in Poland, 30-084 Krakow, Bronowicka 37, Ph. +48 12 638 45 65,

Bardziej szczegółowo

51 42 06 N 017 51 03 E 01.12.2014 15.06.2015 15.06. 2015

51 42 06 N 017 51 03 E 01.12.2014 15.06.2015 15.06. 2015 A. SZCZEGÓŁY ZAWODÓW. COMPETITION DETAILS. 1) NAZWA I TERMIN ZAWODÓW: Name and date of the event: Open, Club A and Club-B classes 22. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Kobiet 22 nd Women National Championships

Bardziej szczegółowo

Inhaltsverzeichnis / Spis treści / Contents

Inhaltsverzeichnis / Spis treści / Contents Inhaltsverzeichnis / Spis treści / Contents Nutzungsbedingungen für den Online-Veranstaltungskalender der Sandstein Neue Medien GmbH unter www.via-gustica.de... 2 Warunki korzystania z kalendarza wydarzeń

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Seminar: Flüchtlingsschutz in Polen und Deutschland: Austausch und Vertiefung

Seminar: Flüchtlingsschutz in Polen und Deutschland: Austausch und Vertiefung Seminar: Flüchtlingsschutz in Polen und Deutschland: Austausch und Vertiefung Ochrona uchodźców w Polsce i w Niemczech. Wymiana doświadczeń oraz pogłębienie tematyki Tagungsdokumentation Dokumentacja konferencji

Bardziej szczegółowo

8 KONKURSÓW ZALICZANYCH DO RANKINGU LONGINES. Tłumaczenie Propozycji (wiążąca jest wersja angielska)

8 KONKURSÓW ZALICZANYCH DO RANKINGU LONGINES. Tłumaczenie Propozycji (wiążąca jest wersja angielska) 8 KONKURSÓW ZALICZANYCH DO RANKINGU LONGINES Tłumaczenie Propozycji (wiążąca jest wersja angielska) 1 Zgłoszenia będą przyjmowane tylko na oficjalnych drukach zgłoszeń FEI! I. DENOMINATION OF THE EVENT:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne Final Terms for Certificates, Turbo Certificates, Discount Certificates and Bonus Certificates Endgültige Konditionen für Zertifikate, Turbo Zertifikate, Discount Zertifikate und Bonus Zertifikate Warunki

Bardziej szczegółowo

Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI w Kazimierzu Dolnym i Janowcu n/ Wisłą Film and Art Festival TWO RIVERSIDES in Kazimierz Dolny and Janowiec

Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI w Kazimierzu Dolnym i Janowcu n/ Wisłą Film and Art Festival TWO RIVERSIDES in Kazimierz Dolny and Janowiec Strona 1 z 5 1. Ogólne REGULAMIN 1.1. Dziewiąta edycja Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI, zwanego dalej Festiwalem, odbędzie się w dniach 1-9 sierpnia 2015 roku. 1.2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe Axialventilatoren Axial fans Wentylatory osiowe Elektror Axialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Elektror axial fans Operating and assembly instructions Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association

International Project Management Association International Project Management Association Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2 Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Version 2.0b Stowarzyszenie Project Management Polska National

Bardziej szczegółowo

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii Low-emission-zone label in Danish low emission zones New statutory requirement for driving in Danish low emission zones from 1 November 2011 Umweltplakette in dänischen Umweltzonen Neue gesetzliche Vorschriften

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX DE EN PL 2 2 6 Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX Gebrauchsanleitung für den Anwender Fully electronically controlled instantaneous water heater DCX Operating instructions for the user W pełni elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing instructions for the professional Elektroniczny podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING

PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING AIP POLSKA ENR 1.10-1 ENR 1.10 PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Informacje dotyczące planowanego lotu lub części lotu powinny być dostarczone do organów służb ruchu

Bardziej szczegółowo

ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA

ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA w dniach 29 31.05.2015 r. Regaty zaliczane do Pucharu Bałtyku Południowego MIEJSCE I TERMIN REGAT Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 29-31 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montage- und Gebrauchsanleitung Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing and operating instructions Elektroniczny podgrzewacz przepływowy

Bardziej szczegółowo

André von Graffenried Ambasador Szwajcarii w Polsce / Schweizer Botschafter in Polen

André von Graffenried Ambasador Szwajcarii w Polsce / Schweizer Botschafter in Polen Zarząd / Vorstand Maria Kowalewska, Swiss International Air Lines, Warszawa, Prezes / Präsidentin Krzysztof Arnold, Ekar, Warszawa, Wiceprezes / Vizepräsident Luc Dourver, Nestlé Polska, Warszawa, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance Polish English Print Karta Korporacyjna American Express American CorporateExpress Card Ubezpieczenie podróży Business TravelwInsurance Section Sekcja 1. 1. Warunki Terms and ubezpieczenia conditions of

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH

GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ Education

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia dla Karty MasterCard Corporate Classic Insurance Conditions for MasterCard Corporate Classic Card

Warunki Ubezpieczenia dla Karty MasterCard Corporate Classic Insurance Conditions for MasterCard Corporate Classic Card Warunki Ubezpieczenia dla Karty MasterCard Corporate Classic Insurance Conditions for MasterCard Corporate Classic Card MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Warunki ubezpieczenia Część

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo