SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 2/2002 ISSN WARSZAWA 2002

2 2

3 Opracowanie dokumentacyjne (Cz.1 i 2): z języka polskiego: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska z języka angielskiego, niemieckiego: mgr Paulina Jędrzejewska mgr inż. Joanna N. Szczepańska z języka francuskiego: st. bryg. prof. nzw dr hab. inż. Mieczysław Dobrzański z języka rosyjskiego: dr inż. Andrzej Kamiński Wprowadzanie do bazy danych Cz.1. Artykuły oraz indeksowanie wszystkich rekordów w Cz.1. i Cz.2.: Magdalena Pieńkowska Wprowadzanie do bazy danych Cz.2. Wydawnictwa zwarte: Teresa Kostka Opracowanie Cz. 3 Informacje z WWW: Joanna N. Szczepańska Wprowadzanie do bazy danych oraz indeksowanie rekordów (Cz.4.): mł. kpt. mgr Małgorzata Wawrzyńska Operacje w formularzach bazy danych oraz formularzach wydruku: kpt. mgr inż. Przemysław Wysoczyński Korekta: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska, mgr Aleksandra Minor Powielenie i oprawa: sekc. Renata Gorzelana-Pluta Przygotowanie wydania: st. kpt. mgr Magdalena Pieńkowska Copyright by SGSP Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielona i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, Warszawa tel , fax

4 2 Spis treści SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ...1 BIBLIOTEKA GŁÓWNA... 1 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY... 1 OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ... 1 NR 2/ Od Redakcji...4 CZĘŚĆ A R T Y K U Ł Y...6 Badania pożarnicze...6 B H P...18 Budownictwo...19 Historia...20 Informatyka...21 I n n e...21 Katastrofy i klęski żywiołowe / Zagrożenia nadzwyczajne / Sytuacje kryzysowe / Zarządzanie kryzysowe...21 Materiały niebezpieczne...25 Normalizacja / Certyfikacja...27 Obrona cywilna / Ochrona ludności...28 Ochrona środowiska...30 Organizacja straży pożarnych...31 Popularyzacja...33 Prognozowanie zagrożeń / Rozpoznawanie zagrożeń / Ocena i analiza ryzyka...35 Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów / Dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe...40 Psychologia / Socjologia...41 Ratownictwo...42 Straty popożarowe / Statystyka...46 Szkolenie...48 Środki gaśnicze i neutralizujące...50 Technika pożarnicza...51 Współpraca międzynarodowa...56 Zagadnienia operacyjne...57 Zagadnienia prawne...62 Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom / Ochrona przeciwpożarowa Indeks tematyczny (słów kluczowych)...70 Indeks autorski...75 CZĘŚĆ WYDAWNICTWA ZWARTE...77 B H P...78 Budownictwo...78 Historia...79 Informatyka...79 I n n e...79 Katastrofy i klęski żywiołowe / Zagrożenia nadzwyczajne / Sytuacje kryzysowe / Zarządzanie kryzysowe...86 Materiały niebezpieczne...89 Popularyzacja...89 Prognozowanie zagrożeń / Rozpoznawanie zagrożeń / Ocena i analiza ryzyka...89 Psychologia / Socjologia...90 Ratownictwo...90 Szkolenie...91 Środki gaśnicze i neutralizujące...92

5 Technika pożarnicza...92 Współpraca międzynarodowa...93 Zagadnienia operacyjne...93 Zagadnienia prawne...94 Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom / Ochrona przeciwpożarowa...95 Indeks tematyczny (słów kluczowych)...97 Indeks autorski...99 CZĘŚĆ INFORMACJE Z CZĘŚĆ N O R M Y Indeks tematyczny (słów kluczowych) Indeks numerów norm...118

6 Od Redakcji Numer 2/2002 Przeglądu Dokumentacyjnego Ochrony Przeciwpożarowej zestawiony został w trzech częściach: - Cz. 1 - ARTYKUŁY - zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism polskich i zagranicznych oraz indeksy: tematyczny (słów kluczowych) oraz autorski. - Cz. 2 - WYDAWNICTWA ZWARTE - zestawienie bibliograficzne książek, podręczników, skryptów, przewodników i in. oraz indeksy: tematyczny i autorski. - Cz. 3 - INFORMACJE z WWW wykaz adresów internetowych stron WWW. - Cz. 4 - NORMY - zestawienie bibliograficzne norm oraz indeksy: tematyczny i wg. numerów norm. Materiały zagraniczne (książki, artykuły z czasopism oraz inne opracowania w językach obcych) dostępne są w Bibliotece Głównej w języku oryginału. Istnieje możliwość zamówienia za odpłatnością tłumaczeń materiałów obcojęzycznych ceny do uzgodnienia. Elementy opisu bibliograficznego artykułu z czasopisma: Tytuł czasopisma.- miejsce wydania: wydawnictwo, rok.- numer.- Tytuł artykułu w języku oryginału. Tłumaczenie tytułu artykułu/ Autor lub autorzy.- strony, na których zamieszczono artykuł, materiały ilustracyjne, bibliografia słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Elementy opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego: Tytuł oryginału wydawnictwa zwartego. Tłumaczenie tytułu oryginału / Autor (lub autorzy).- miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne słowa kluczowe: [Analiza dokumentacyjna] Sygnatura wydawnictwa zwartego Elementy opisu bibliograficznego normy: Tytuł oryginału normy. Numer normy = [Tłumaczenie tytułu oryginału] Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.- liczba stron, materiały ilustracyjne słowa kluczowe: Numer normy SKRÓTY nazw stosowane w opisach bibliograficznych oraz indeksach tematycznych i ich rozwinięcia C N B O P [Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej] C T I F [Comité Technique International de Prevention et d Extinction du Feu] F P A [Fire Protection Association] I N S A R A G [International Search and Rescue Advisory Group] J R G [Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze] K C K R i O L [Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności] K G P S P [Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej] K S R G [Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy] N F P A [National Fire Protection Association] O E C D [Organisation for Economic Co-operation and Development] O S P [Ochotnicza Straż Pożarna] P S P [Państwowa Straż Pożarna] S G S P [Szkoła Główna Służby Pożarniczej] S I T P [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa]

7 Informacja dla zainteresowanych odbitkami kserograficznymi: Przyjmujemy wyłącznie zamówienia na odbitki artykułów z czasopism polskich i obcojęzycznych oraz fragmentów (rozdziałów) pozycji książkowych polskich i obcojęzycznych. Nie wykonujemy odbitek z norm i patentów oraz dzienników urzędowych (np. Monitor Polski, Dziennik Ustaw) Przy zamówieniu na odbitki ksero należy podać: 1. W przypadku artykułów z czasopisma autora i tytuł artykułu w języku oryginału, tytuł czasopisma, rok, numer, strony, na których artykuł jest zamieszczony. 2. W przypadku pozycji książkowej autora i tytuł publikacji oraz sygnaturę (np. I-..., W -..., P -..., IBC -..., B -...). Dla ułatwienia wyszukania dokumentu prosimy podawać numer Przeglądu oraz numer pozycji bibliograficznej. Cena 1 egz. odbitki ksero wynosi 0,30 zł. Wszystkie materiały dostępne są w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Głównej są czynne: od poniedziałku do piątku w godz soboty w godz Telefon: , , , , Z A M Ó W I E N I E Zamawiamy Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej - dyskietka egz.... Kwotę... + koszty przesyłki wpłacimy przelewem na konto SGSP: Adresat:... imię i nazwisko zamawiającego lub nazwa instytucji oraz dokładny adres Konto SGSP: Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Warszawie Filia Nr Płatność w ciągu 14 dni po otrzymaniu rachunku.

8 ... (Główny Księgowy)... (Dyrektor) CZĘŚĆ 1 A R T Y K U Ł Y Badania pożarnicze 1. Fire Safety Engineering. - : Miller Freeman UK Ltd., Vol.9 Nr 1. - Why we need more realistic tests for fire and smoke control. Dlaczego potrzebujemy bardziej rzeczywistych testów do kontroli pożaru i dymu. / R. Mann. - s. 8 słowa kluczowe: badania pożarnicze, dymy, normalizacja [Przedstawiono zmiany ważności dokumentu BS 476 Pt 20, akceptujące procedury testowania pożaru i dymu.] 2. Journal of Hazardous Materials. - : Elsevier Science B.V., Vol. 88 Nr 1. - Vapor-liquid activity coefficients for methanol and ethanol from heat of solution data: application to steam-methane reforming. Wykorzystanie wielkości ciepła rozpuszczania do obliczeń współczynników aktywności układu para-ciecz dla metanolu i etanolu: przykład zastosowania do tworzącego się strumienia metanu. / R.G. Kunz, W.F. Baade. - s , rys., bibliogr. 33 poz. słowa kluczowe: substancje niebezpieczne, skażenie środowiska [Opisano równania i krzywe stosowane do obliczeń równowag fazowych ciecz-para dla roztworów wodnych metanolu i etanolu w funkcji temperatury. Do obliczeń zastosowano współczynniki aktywności ww. roztworów bardzo rozcieńczonych. Funkcje termodynamiczne są stosowane do szacowania dystrybucji skażeń powstałych w procesach technologicznych kondensacji i odpowietrzania substancji niebezpiecznych dla środowiska. Omówiony sposób szacowania emisji skażeń atmosferycznych może być również stosowany do oceny zanieczyszczeń środowiskowych innymi niż substancje alkoholowe (metanol i etanol).] 3. Journal of Hazardous Materials. - : Elsevier Science B.V., Vol. 88 Nr 1. - Modelling of catastrophic flashing releases. Modelowanie uwolnień par w czasie bardzo dużych awarii zbiorników ciśnieniowych. / D.M. Deaves, S. Gilham, B.H. Mitchell, P. Woodburn, A.M. Shepherd. - s. 1-32, rys., tab., bibliogr. 29 poz.

9 słowa kluczowe: substancje niebezpieczne, modelowanie, zbiorniki, substancje toksyczne, zagrożenie pożarowe, zagrożenie wybuchowe, awarie chemiczne [Magazynowanie substancji palnych toksycznych w hermetycznych zbiornikach ciśnieniowych, w temperaturze otoczenia, w stanie skroplonym w chwili dużej awarii stwarza bardzo duże zagrożenie pożarowe i wybuchowe oraz toksyczne. Opisano sposoby modelowania dużych uwolnień substancji w czasie awarii zbiorników. Przeanalizowano model CDF umożliwiając prognozowanie warunków, które mogą doprowadzić do wycieków i katastrofalnych skutków zdarzenia.] 4. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 5. - Smoke extraction experiments in case of fire in a tunnel. Eksperymenty ekstrakcji dymu podczas pożaru tunelu. / O. Vauquelin, O. Mégret. - s , rys., tab., bibliogr. 6 poz. słowa kluczowe: tunele, pożary, oddymianie [Opis eksperymentów przeprowadzonych w tunelu mających na celu ekstrakcję dymu, czyli oddymianie podczas pożaru tunelu. Badano wpływ lokalizacji systemów wyciągowych, ich kształtu oraz szybkość wydzielania ciepła w czasie pożarów, na skuteczność zastosowanych systemów oddymiających.] 5. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 5. - A thermodynamic analysis of fuel vapour characteristic in an aircraft fuel tank ullage. Termodynamiczna analiza charakterystyki par paliwa tworzących się z rezerwowego ekspansyjnego zbiornika paliwa. / M.L. Huber, J.C. Yang. - s , rys., tab., bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: transport lotniczy, paliwa, zbiorniki, samoloty, palność, badania palności [Podczas katastrof lotniczych, zbiorniki paliw najczęściej wybuchają bądź też spalają się powodując pożary o wysokiej temperaturze. W artykule przeprowadzono termodynamiczną analizę równowagi "ciecz-para", mającą na celu oszacowanie zachowania się par paliwa podczas jego wypływu z rezerwowego ekspansyjnego zbiornika paliwa. Wyniki analizy pokazują, że dla danej ilości paliwa wzrost temperatury zbiornika mógłby spowodować potencjalnie początkowo utworzenie się niepalnej mieszaniny "paliwo-powietrze" w ekspansywnym zbiorniku paliwa aż do czasu, po którym staje się ona palna.] 6. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 5. - Structural behavior of simple steel structures with non-uniform longitudinal temperature distributions under fire conditions. Wpływ warunków pożarowych na zachowanie się prostych konstrukcji stalowych z niejednolitym wzdłużnym rozkładem temperaturowym. / R. Becker. - s , rys., tab., bibliogr. 18 poz. słowa kluczowe: warunki pożarowe, konstrukcje stalowe, rozkład termiczny, odporność ogniowa, warunki termiczne [Opisano i zanalizowano zachowanie się prostych konstrukcji (belek, kolumn) pod wpływem strumieni ciepła odtwarzających warunki istniejące w pożarze. Bardzo szczegółowa analiza danych opisujących odporność ogniową konstrukcji stalowych w różnych temperaturach.]

10 7. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 5. - The effect of (NH4)2HPO4 and (NH4)2SO4 on the spontaneous ignition properties of pinus halepensis pine needles. Wpływ (NH4)2HPO4 i (NH4)2SO4 na samozapłon igieł sosny (pinus halepensis). / S. Liodakis, D. Bakirtzis, E. Lois, D. Gakis. - s , rys., tab., bibliogr. 20 poz. słowa kluczowe: zapłon, palność, środki ognioochronne, badania palności [Samozapłon określono mierząc temperatury zapłonu oraz czasy do samozapłonu w danych warunkach cieplno-dynamicznych. Badania pokazały, że wzrost szybkości przepływu powietrza powoduje wzrost mierzonych parametrów palności. Zmianę własności palnych wyznaczano w różnych stężeniach dwóch zastosowanych środków ognioochronnych, wyznaczając graniczne stężenia środków, przy których igły sosny nie zapalają się. Wyniki przedstawiono w tabelach i graficznie.] 8. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 5. - BFD curve: a new empirical model for fire compartment temperatures. Krzywa BFD: nowy empiryczny model zmian temperatury podczas pożaru pomieszczenia. / C.R. Barnett. - s , rys., tab., bibliogr. 25 poz. słowa kluczowe: modelowanie, pożary wewnętrzne, badania pożarnicze [Celem artykułu jest opisanie i pokazanie nowego sposobu oceny przebiegu pożaru o nazwie "Krzywa BFD". Jest to krzywa przebiegu pożaru tzn.: temperatury pożaru w funkcji czasu. Oddaje ona dokładniej przebieg pożaru, kształt krzywej uwzględnia zależności zarówno współczynników pirolizy jak i współczynników otworów, przebieg krzywej jest mniej zależny od czasu, krzywa wykorzystuje równanie do modelowania wzrostu temperatury i faz pożaru w budynku.] 9. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 4. - Photoacustic gas detection for fire warning. Fotoakustyczna detekcja gazu do ostrzeżenia pożarowego. / P.W. Neibiker, R.E. Pleisch. - s , rys., tab., bibliogr. 7 poz. słowa kluczowe: spalanie, produkty spalania, detektory, badania palności [Pomiary wykrywania stężenia gazu m.in. CO2 są oparte na podczerwieni fotoakustycznej. Wiele cząstek znajduje się w atmosferze z powodu ekstyncji promieniowania podczerwonego wskutek absorpcji i zjawiska rozpraszania. Tematem dyskusji niniejszego artykułu są możliwości fotoakustyczne cząstek do wykrywania spalania się gazu.] 10. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 4. - Determination of dynamic model parameters of smoke detectors. Określanie parametrów dynamicznego modelu czujek dymowych. / J. Björkman, D. Baroudi, R. Latva, M. Tuomisaari, M. Kokkala. - s , rys., tab., bibliogr. 17 poz. słowa kluczowe: czujki dymu, modelowanie [Opisano model zadziałania czujki dymowej. Model oparty jest na dwóch niezależnych parametrach: charakterystycznej długości i statycznego progu odpowiedzi. Eksperymentalnie określono wartości parametrów dla sześciu często stosowanych czujek dymowych.]

11 11. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 4. - Prediction of fire resistance of concrete filled tubular steel columns using neural networks. Wykorzystanie sztucznych sieci nerwowych do programowania odporności ogniowej rurowych kolumn stalowych wypełnionych betonem. / A.M. Al-Khaleefi, M.J. Terro, A.P.Al ex. - s , rys., tab., bibliogr. 29 poz. słowa kluczowe: odporność ogniowa, konstrukcje stalowe, modelowanie, badania pożarnicze, konstrukcje budowlane [Omówiono funkcjonalną zależność między odpornością ogniową stalowych kolumn wypełnionych betonem a parametrami opisującymi odporność ogniową wykorzystując sztuczną sieć nerwową. Do modelu sieci wprowadzono wcześniej otrzymane dane eksperymentalne odporności ogniowej weryfikujące model. Otrzymane wyniki wskazują, że przy pomocy modelu otrzymuje się dane odporności ogniowej, zgodne z danymi eksperymentalnymi. Opracowany system obliczeń może być wykorzystywany w projektach inżynierskich do prognozowania odporności ogniowej podobnych do badanych kolumn, konstrukcji budowlanych, bez potrzeby przeprowadzania kosztownych testów pożarowych, a tylko przy znajomości parametrów: wymiary kolumny, jej wysokość i warunków obciążeń.] 12. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 3. - Large-eddy-simulation of buoyancy-driven fire propagation behind a pyrolysis zone along a vertical wall. Pełnoskalowa symulacja wirowa sił wyporu generowanych w czasie rozprzestrzeniania się pożaru poza strefę pirolizy wzdłuż pionowej ściany. / H.Y. Wang, M. Coutin, J.M. Most. - s , rys., bibliogr. 17 poz. słowa kluczowe: pożar-rozprzestrzenianie się, symulacja komputerowa, modelowanie [Pełnoskalowa symulacja wirowa (LES) jest często wykorzystywana do badań charakterystyk transportu i struktury pożarów przebiegających w dużej skali na pionowych powierzchniach w warunkach konwekcji swobodnej. W symulacji założono, że siły wyporu są kontrolowane przez procesy dyfuzji. W modelu opisanym w artykule wykorzystano równanie Navier- Stoke'sa oraz model Smagovinskiego. Obliczono średnią wysokość płomienia w czasie, profile temperatury, kinetykę generacji ciepła, szybkość wciągania powietrza ponad pionową powierzchnię ściany.] 13. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 3. - A transient one-zone computer model for total flooding water mist fire suppression in ventilated enclosures. Jednostrefowy model komputyerowy umożliwiający obliczenie całkowitego nadciśnienia mgłowej instalacji wodnej niezbędnego do stłumienia pożarów w pomieszczeniach wentylowanych. / J. Vaari. - s , rys., tab., bibliogr. 34 poz. słowa kluczowe: modelowanie, pożary wewnętrzne, urządzenia gaśnicze, instalacja gaśnicza [Stałe wodne instalacje mgłowe są szeroko stosowane w ochronie przeciwpożarowej. Aktualnie obserwuje się potrzebę opracowania modeli ilościowych skuteczności gaśniczych mgłowych instalacji wodnych. Opisano jednostrefowy fizyczny model działania gaśniczego instalacji mgłowej w pomieszczeniu wentylowanym. W modelu wykorzystano zmianę temperatury pożaru w pomieszczeniu, gęstość i skład gazów oraz stężenie mgły wodnej wewnątrz przestrzeni chronionej. Model wykorzystuje też szczegółowy opis fazy ciekłej i procesy parowania.]

12 14. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 1. - Simple model for control of fire gases in a ventilated tunnel. Prosty model kontroli gazów pożarowych w wentylowanym tunelu. / J.P. Kunsch. - s , rys., bibliogr. 14 poz. słowa kluczowe: pożary, tunele, modelowanie, produkty spalania, gazy [Opisano model pożaru tunelu, w którym gazy pożarowe rozprzestrzeniają się w kierunku przeciwnym niż kierunek przepływu powietrza w tunelu. Celem zasadniczym badań było obliczenie krytycznej szybkości wentylacji w tunelu, przy której gazy pożarowe są zatrzymywane (blokowane) w miejscach powstania pożaru i nie rozprzestrzeniają się. Wykazano, że krytyczna szybkość wentylacji zależy głównie od kinetyki generacji ciepła w pożarze i wysokości tunelu. Dla bardzo dużej szybkości wydzielania ciepła, krytyczna szybkość przepływu powietrza nie zależy od HRR.] 15. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 1. - A comparative study of drainage characteristic in AFFF and FFFP compressed-air fire-fighting foams. Badanie porównawcze charakterystyk reologicznych sprężonych powietrznych pian gaśniczych otrzymywanych z fluorosyntetycznych środków pianotwórczych AFFF i FFFP. / S.A. Magrabi, B.Z. Dlugogorski, G. Jameson. - s , rys., tab., bibliogr. 57 poz. słowa kluczowe: środki gaśnicze i neutralizujące, środki pianotwórcze [Pomiary zdolności do tracenia wody z pian są zwykle stosowane do oceny właściwości retencyjnych pian i ich stabilności w czasie akcji gaśniczych. W artykule podano wyniki badań charakterystyk drenażowych dwóch środków pianotwórczych stosowanych do gaszenia pożarów klasy B. Wyniki badań wskazują, że pomimo podstawowych fizycznych własności badanych środków pianotwórczych są one podobne, ale istnieją różnice we własnościach reologicznych pian otrzymanych ze środków AFFF i FFFP.] 16. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 1. - Effects of heat sinks on evolution of longitudinal temperature distributions in steel structures. Wpływy ciepła topnienia (deformacji) na wzdłużny rozkład temperatury w konstrukcjach stalowych. / R. Becker. - s. 1-20, rys., bibliogr. 7 poz. słowa kluczowe: modelowanie, konstrukcje stalowe, rozkład termiczny, warunki pożarowe, badania pożarnicze, elementy budowlane [Zanalizowano tworzenie się wzdłużnego rozkładu temperatury wzdłuż stalowych konstrukcji i elementów budowlanych w warunkach pożarowych. Zjawisko to nie zostało dotychczas zbadane. Przeprowadzono analizę wpływu ciepła topnienia na dystrybucję temperatury przy pomocy nieliniowego numerycznego modelu. W modelu wykorzystano dane fizyczne elementów, czynniki geometryczne oraz różną lokalizację konstrukcji w stosunku do czynnika grzewczego.] 17. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 2. - Smoke venting and fire safety in an industrial warehouse. Systemy wentylacyjne dymu

13 i bezpieczeństwo pożarowe magazynu. / Y. He, J. Wang, Z. Wu, L. Hu, Y. Xiong, W. Fan. - s , rys., tab., bibliogr. 26 poz. słowa kluczowe: oddymianie, obiekty przemysłowe, ewakuacja, wentylacja, magazyny [W artykule przedstawiono skuteczność instalacji oddymiających w ewakuacji ludzi z dużych magazynów przemysłowych poprzez obliczenie dopuszczalnych i niezbędnych czasów ewakuacji przy założonej ilości i rozmieszczeniu wyjść ewakuacyjnych oraz długości dojść ewakuacyjnych. Modele bezpiecznej ewakuacji ludzi opracowano dla różnych scenariuszy pożarowych, różnych warunków wentylacji i liczby wyjść. Przeprowadzono również analizę porównawczą stosowanych aktualnie rozwiązań projektowych systemów wentylacyjnych dymu z nową techniką oddymiania.] 18. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 2. - An estimate of the correction applied to radiant flame measurements due to attenuation by atmospheric CO2 and H2O. Nowa metoda korekcji pomiarów promieniowania płomienia. / S.P. Fuss, A. Hamins. - s , rys., tab., bibliogr. 27 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, płomień [W czasie pomiarów najistotniejszym sposobem przenoszenia ciepła jest promieniowanie. Pomiary tej wielkości są zależne m.in. od odległości od płomienia. Strumień ten zmniejsza się wskutek absorpcji ciepła parą wodną i CO2 zawartego w atmosferze. Opisano metodę obliczeniową umożliwiającą dokładne obliczenie strumienia ciepła promieniowania przez wprowadzenie ilościowych współczynników korekcyjnych.] 19. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 2. - A new synthetics method for signals for testing of flame-detection algorithms. Nowa metoda testowania systemów sygnalizacji pożarowej. / T. Fliess, H.-J. Jentschel, K. Lenkheit. - s , rys., tab., bibliogr. 7 poz. słowa kluczowe: systemy sygnalizacji pożarowej, badania [Podano opis metody umożliwiającej tworzenie danych wejściowych, testowanie i optymalizację algorytmów detekcji pożarów. Zanalizowano i oszacowano sygnały czułości wykrywania promieniowania elektromagnetycznego w obszarze podczerwieni.] 20. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 2. - The effect of turbulence modelling on the CFD simulation of buoyant diffusion flames. Wpływ modelowania turbulencji na CFD symulację wyporu płomieni dyfuzyjnych. / F. Liu, J.X. Wen. - s , rys., bibliogr. 33 poz. słowa kluczowe: spalanie, turbulencja, badania pożarnicze, modelowanie [Podczas wyporu płomieni dyfuzyjnych siły termiczne oraz mechaniczne wpływają na wzrost szybkości turbulencji i procesy spalania. Celem badań było pokazanie w jaki sposób silna turbulencja wpływa na symulację CFD sił wyporu w płomieniach dyfuzyjnych. Przedstawiono dwa modele spalania. Badano gradienty temperatury, siły wyporu oraz turbulencję.]

14 21. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 25 Nr 4. - Mathematical modelling of fire development in cable installations. Modelowanie matematyczne rozwoju pożaru w instalacjach kablowych. / Hees P. Van, J. Axelsson, A.M. Green, S.J. Grayson. - s , rys., bibliogr. 9 poz. słowa kluczowe: kable, warunki pożarowe, pożary, modelowanie, badania palności [Wyniki przeprowadzenia projektu badawczego FIPEC, dotyczące zachowania się kabli w środowisku pożarowym. Duża część projektu poświęcona była badaniom szybkości rozprzestrzeniania się płomienia i szybkości wydzielania ciepła z instalacji kablowych w czasie pożarów w małej i dużej skali badań. Badania eksperymentalne umożliwiły opracowanie korelacji wyników testów i modelu matematycznego rozprzestrzeniania się płomienia po powłokach kablowych i w konsekwencji prognozowanie zachowania się różnych kabli w środowisku pożarowym.] 22. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 25 Nr 4. - Time to ignition, hest release rate and fire endurance time of wood in cone calorimeter. Zastosowanie kalorymetru stożkowego do badań czasu do samozapłonu, kinetyki generacji ciepła i odporności cieplnej drewna. / T. Harada. - s , rys., tab., bibliogr. 11 poz. słowa kluczowe: kalorymetr stożkowy, badania pożarnicze, drewno [Wyniki badań cech pożarowych drewna przy pomocy kalorymetru stożkowego. Testowano 9 gatunków drewna. Badano wpływ cech fizycznych drewna i wielkości powierzchni ogrzewanej na własności termochemiczne i termofizyczne drewna.] 23. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 25 Nr 4. - Complex char formation in flame - retarded fibre intumescent combinations. Part V. Exploring different fibre/intumescent combinations. Tworzenie się kompleksu węglowego podczas działania ognioochronnego pęczniejących środków ognioochronnych w czasie spalania się włókien. Cz.5. Wyjaśnienie mechanizmu działania różnych kombinacji: włókno-warstwa pęczniejąca. / B.K. Kandola, A.R. Horrocks, S. Horrocks. - s , tab., rys., bibliogr. 8 poz. słowa kluczowe: środki ognioochronne, włókna, spalanie [Opisano mechanizm oddziaływania i interakcji między powierzchnią włókien wiskozowych a różnymi pęczniejącymi środkami ognioochronnymi, pochodnymi żywicy melaminowej i nieorganicznych, pęczniejących środków otrzymywanych na bazie krzemianów. Wykazano interakcję z włóknami celulozowymi oraz z włóknami Kynol i Basofil poprzez tworzenie się w warstwie pęczniejącej specjalnego kompleksu węglowego.] 24. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 25 Nr 4. - Performance of a single glazing assembly exposed to enclosure corner fires of increasing severity. Zachowanie się pojedynczego elementu szklanego pod wpływem strumienia generowanego ze źródła ciepła "corner fire" symulującego rzeczywiste warunki pożarowe. / T.J. Shields, G.W.H. Silcock, M.F. Flood. - s , rys., tab., bibliogr. 7 poz. słowa kluczowe: badania palności, badania pożarnicze, szkło, pożary wewnętrzne, odporność ogniowa

15 [Opisano 19 doświadczeń, w których szklana szyba była eksponowana na strumień ciepła generowany ze źródła zlokalizowanego w narożniku pomieszczenia. Wyniki badań przedstawiono w formie graficznej i tabelarycznej umożliwiającej oszacowanie miejsce i źródeł stapiania się i pękania pojedynczej szyby.] 25. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 19 Nr 5. - Thermal degradation of pinus pinaster by DSC. Part.1.: Dehydration kinetics. Termiczny rozkład igieł sosny nadmorskiej (pinus pinaster) metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Cz.1.: Kinetyka dehydratacji. / E. Leoni, E. Tomi, B. Khoumeri, N. Balbi, A.F. Bernardini. - s , rys., tab., bibliogr. 22 poz. słowa kluczowe: lasy, pożar-rozwój, rozkład termiczny, spalanie, badania palności [Przedstawiono modele rozwoju pożaru masowego lasów, wykorzystując analityczne zależności opisujące termiczno - chemiczne własności materiałów leśnych. Omówiono trzy etapy rozkładu termicznego igieł sosny nadmorskiej: dehydratację, oksydację uwolnionych produktów rozkładu i spalanie się powstałego węgla. Obliczono również parametry kinetyczne rozkładu przy pomocy DSC tzn.: energię kinetyczną, współczynnik przedwykładniczy Arrheniusa i rząd reakcji.] 26. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 19 Nr 5. - Study on the flame-retardance and thermal stabilit of the acid anhydride-cured epoxy resin flame-retarded by triphenyl phospathe and hydrated alumnia. Badania termicznej stabilności i własności palnych termoutwardzalnych żywic epoksydowych zabezpieczonych przeciwogniowo trójfenylofosforanem i wodzianem aluminium. / W. Xiao, P. He, G. Hu, B. He. - s , rys., tab., bibliogr. 6 poz. słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, badania palności, środki ognioochronne, badania pożarnicze [Utwardzona żywica epoksydowa otrzymana z bezwodników kwasowych posiada bardzo dobre własności mechaniczne, cieplne i dużą odporność na korozję, ale jest to materiał łatwozapalny. Do zmniejszenia jej własności palnych stosuje się różnego typu modyfikatory. Opisano wyniki badań termograwimetrycznych i indeksów tlenowych żywic epoksydowych zabezpieczonych przeciwogniowo ww. związkami.] 27. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 19 Nr 5. - Effect of cigarette variables on ignition propensity of various fabrics. Wpływ papierosów na podatność do samozapłonu różnych włókien. / J.T. Wanna, P. Zelius. - s , rys., tab., bibliogr. 3 poz. słowa kluczowe: wyroby tytoniowe, włókna, środki ognioochronne, zapłon, badania pożarnicze [Badano wpływ 25 różnych próbek papierosów o zmiennej gęstości, porowatości i wilgotności na zapalność włókien bawełnianych, zabezpieczonego płótna żaglowego oraz czterech włókien występujących w handlu. Wpływ papierosów na podatność do samozapłonu badanych włókien był zróżnicowany. Papierosy o małej gęstości i zmniejszonej średnicy (obwodzie) miały małe zdolności do samozapłonu włókna żaglowego i lekkich włókien handlowych.]

16 28. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2000/ Vol. 10 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - The effects of sprinkler activation on smoke characteristics. Wpływ szybkości zadziałania tryskaczy na charakterystykę dymu. / T.D. Hang, D.J. Meadows, J.A. Milke. - s , rys., bibliogr. 8 poz. słowa kluczowe: zagrożenie pożarowe, pożary wewnętrzne, budynki mieszkalne, tryskacze [Przedstawienie wyników badań eksperymentalnych interakcji tryskaczy i dymu w celu oszacowania poziomu zagrożenia pożarowego po użyciu instalacji tryskaczowej. Badania przeprowadzono wykorzystując jako obiekt sypialnię. Opracowano cztery scenariusze pożarów i zastosowania tryskaczy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zmiany temperatury przed i po zadziałaniu tryskaczy. Wyniki przedstawiono w formie graficznej.] 29. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2000/ Vol. 10 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - Verification of plume expressions with fire field models: Part II - Mass flux formulae. Weryfikacja wyrażeń na określenie szybkości generacji masy produktów rozkładu termicznego i spalania wykorzystywanych w przestrzennych modelach pożaru. Cz.II - Wyrażenie na strumień masy. / W.K. Chow, R. Yin. - s , rys., tab., bibliogr. 14 poz. słowa kluczowe: rozkład termiczny, spalanie, modelowanie, badania pożarnicze [Druga część artykułu dotyczącego eksperymentalnej weryfikacji analitycznych zależności wykorzystywanych w modelach polowych (przestrzennych).] 30. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2000/ Vol. 10 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - Verification of plume expressions with fire field models:part I. Weryfikacja wyrażeń na określenie szybkości generacji dymu wykorzystywanych w przestrzennych modelach pożaru. / W.K. Chow, R. Yin. - s , rys., tab., bibliogr. 22 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, modelowanie, turbulencja [W przestrzennych modelach pożarów zwanych też modelami polowymi wykorzystuje się metodę CFD (Computational Fluids Dynamics) - metodę obliczeniowej dynamiki przepływu płynów. W artykule przedyskutowano współczynnik dyfuzji i liczby Prandt'a. Wyniki uzyskane na drodze obliczeniowej są porównywalne z danymi eksperymentalnymi opublikowanymi w literaturze.] 31. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2000/ Vol. 10 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - Determining the effective length of fixed end steel columns in fire. Określenie rzeczywistej długości umocowania końcówki kolumn stalowych w pożarze. / F. Ali. - s , rys., tab., bibliogr. 3 poz. słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, warunki pożarowe, budynki, odporność ogniowa, badania pożarnicze [Określenie rzeczywistej długości obciążonych osiowo wzdłużnie) kolumn z umocowanymi końcówkami w warunkach pożarowych jest bardzo ważną informacją przy analizowaniu od-

17 porności ogniowej. Artykuł przedstawia ilościową metodę oceny tej wielkości w różnych warunkach pożarowych. Wyniki zamieszczone w artykule obejmują dane eksperymentalne rzeczywistych długości 10 kolumn.] 32. Journal of Applied Fire Science. - New York : Baywood Publishing Company Inc. USA, 2000/ Vol. 10 : Journal of Applied Fire Science. - Nr 1. - Modelling spread of fire in a tunnel. Modelowanie rozprzestrzeniania się pożaru w tunelu. / A.N. Beard. - s , rys., tab., bibliogr. 14 poz. słowa kluczowe: pożar-rozprzestrzenianie się, tunele, pożary, modelowanie [Przedstawiono nieliniowy model rozprzestrzeniania się pożaru w tunelu. Podstawowy cel modelu sprowadza się do szczegółowej analizy rozprzestrzeniania się stanu niestabilności termicznej podczas dużych pożarów tunelowych. Model analizuje wpływ termofizycznych warunków i szybkości przepływu powietrza w tunelach (warunki wentylacyjne) na kinetykę generacji ciepła w powstałym środowisku pożarowym, która wpływa zasadniczo na szybkość rozprzestrzeniania się pożaru. Opisany w artykule model znany jest pod nazwą FIRE- SPRINTAB.] 33. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 25 Nr 6. - Advances in modelling heat transfer trough wood framed walls in fire. Korzyści z modelowania transferu ciepła w czasie pożaru poprzez drewnianą konstrukcję ścian. / P. Clancy. - s , rys., bibliogr. 30 poz. słowa kluczowe: modelowanie, konstrukcje drewniane, warunki pożarowe [Szczegółowy opis modelu przenoszenia ciepła w czasie pożarów poprzez ściany o konstrukcji drewnianej.] 34. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 25 Nr 6. - Thoughts and observations on fire-endurance tests of wood-frame assemblies protected by gypsum board. Przemyślenia i obserwacje dotyczące testów pożarowych przeprowadzanych na elementach budowlanych wykonanych w szkielecie drewnianym chronionym płytą gipsową. / L.R. Richardson. - s , fot., rys., bibliogr. 32 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, badania palności, elementy budowlane, konstrukcje drewniane, odporność ogniowa [Opis projektu badawczego mającego na celu badania odporności ogniowej konstrukcji wykonanej w szkielecie kanadyjskim, chronionym płytą gipsową. Badania przeprowadzono w dużej skali pożaru.] 35. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 25 Nr 6. - Screening tests for fire safety of composities for marine applications. Testy klasyfikacyjne określające bezpieczeństwo pożarowe kompozytów mających zastosowanie w przemyśle okrętowym. / U. Sorathia, G. Long, T. Gracik, M. Blum, J. Ness. - s , rys., tab., bibliogr. 14 poz. słowa kluczowe: przemysł, tworzywa sztuczne, bezpieczeństwo pożarowe, badania palności, warunki pożarowe

18 [Nowe amerykańskie wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla materiałów stosowanych przy budowie statków. Materiały te są kompozytami (materiałami warstwowymi) badanymi w dużej skali pożaru. Wymagania obejmują wartości określające szybkość wzrostu pożaru, toksyczność dymu, widzialność, odporność ogniową i strukturalną integralność w warunkach pożarowych. W badaniach ww. cech pożarowych kompozytów stosuje się metody zgodne z: ASTM E-1354, ASTM E-1321, a analizą CFHAT (Composite Fire Hazard Analysis).] 36. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 25 Nr 5. - Short communication: Use of the mass spectrometer for heat release rate analysis in fire calorimeters. Wykorzystanie spektrometru masowego do analizy danych kinetyki generacji ciepła otrzymywanych z kalorymetru stożkowego. / P.A. Enright, P. Vandevelde. - s , rys., bibliogr. 13 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, kalorymetr stożkowy, produkty spalania [Opis metody polegającej na wykorzystaniu spektrometru masowego do analizy gazów otrzymywanych z kalorymetru stożkowego w miejsce stosowanej konwencjonalnej analizy gazowej. W artykule podano zależności analityczne, czas zwłoki zapłonu i samozapłonu i inne zależności umożliwiające obliczenie różnych parametrów termokinetycznych metodą MS (Mass Spectrometer).] 37. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 25 Nr 5. - Flame retardant properties of EVA - nanocomposites and improvements by combination of nanofillers with aluminium trihydrate. Własności ognioochronne nanokompozytów EVA i modyfikacja ich własności palnych przez zastosowanie kombinacji nanowypełniaczy z wodorotlenkiem aluminium. / G. Beyer. - s , rys., tab., bibliogr. 17 poz. słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, zabezpieczenie ognioochronne, środki ognioochronne [Środki ognioochronne tzw. nanokompozyty są syntetyzowane z kopolimeru etylenu z octanem winylu i modyfikowane warstwami krzemianów. Badania ich termostabilności wykazały, że pod wpływem nanokompozytów, termostabilność tworzyw wzrasta, zmniejsza się kinetyka generacji ciepła, wzrasta szybkość i liczba tworzącego się węgla pirolitycznego co znacznie podnosi ich odporność na zapalenie.] 38. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 25 Nr 5. - Risk assessment of a timber frame building by using CRISP simulation. Wykorzystanie symulacji CRISP do oszacowania ryzyka pożaru w czteropiętrowym budynku mieszkalnym o konstrukcji szkieletowej. / J. Björkman, E. Mikkolo. - s , rys., tab., bibliogr. 23 poz. słowa kluczowe: badania pożarnicze, symulacja komputerowa, ocena ryzyka, zagrożenie pożarowe, budynki mieszkalne, prognozowanie zagrożeń [Model CRISP 2 oszacowania ryzyka pożaru wykorzystany został do oceny ryzyka pożaru w czteropiętrowym budynku mieszkalnym. Modelu CRISP nie można stosować do obliczeń ryzyka pożaru, ponieważ grubość ścian odporności ogniowej i materiałów wykończeniowych istniejących w pomieszczeniach nie można modelować. Wykazano, że w celu oszacowania ww. ryzyka wykorzystano alarm sygnalizacyjny, odpowiednią gęstość dymu i skorelowano tę wielkość z poziomem ryzyka pożaru. Otrzymane poziomy ryzyka nie odbiegają od statystycznych wypadków śmiertelnych w pożarach.]

19 39. Fire and Materials. - : John Wiley & Sons Ltd., Vol. 25 Nr 5. - Fire retardance in polyamide-6. The effects of red phosphorus and radiation-induced crosslinks. Antypireny dla poliamidu-6. Wpływ czerwonego fosforu i sieciowania radiacyjnego. / A.L. Balabanovich, G.F. Levchik, S.V. Levchik, W. Schnabel. - s , rys., tab., bibliogr. 11 poz. słowa kluczowe: substancje chemiczne, tworzywa sztuczne, zabezpieczenie ognioochronne, badania palności, środki ognioochronne [Fosfor czerwony zawarty w niesieciowanym poliamidzie w stężeniu 12.5 cz. tylko nieznacznie poprawia własności ognioochronne tego polimeru. Zdecydowanie pogarsza termostabilność poliamidu-6, tzn. obniża temperaturę maksymalnego ubytku masy, zwiększając jednocześnie szybkość zwęglania. Badania wykazały, że wpływ czerwonego fosforu na poprawę własności palnych poliamidu-6 można osiągnąć przez dodatek do fosforu czerwonego cyjanuranu trójalkilowego w czasie sieciowania radiacyjnego.] 40. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 20 Nr 1. - On the operation time of horizontal ceiling vent in an atrium. Czas zadziałania sufitowej wentylacji poziomej w atrium. / Y.Z. Li, R. Huo, W.K. Chow. - s , tab., rys., bibliogr. 21 poz. słowa kluczowe: wentylacja, budowle atrialne, dymy, produkty spalania, badania pożarnicze [Zbadano kontrolę dymu przy pomocy sufitowej wentylacji poziomej w atrium. Zaobserwowano dwukierunkowy przepływ powietrza wzdłuż wentylacji i jego oddziaływanie na wydajność wydostania się dymu. Celem badań było określenie możliwości przepływu dymu w czasie krytycznego ciśnienia w wentylacji.] 41. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 20 Nr 1. - Experimental study on scale effect on mass loss rate of some woods. Badania eksperymentalne oceniające szybkość straty masy niektórych gatunków drewna. / Y. Lizhong, G. Zaifu, Z. Jingyan, Ch. Xiaojun, D. Zhihua. - s , rys., tab., bibliogr. 18 poz. słowa kluczowe: badania palności, badania pożarnicze, drewno, kalorymetr stożkowy [Wykonano pomiary oceniające szybkość straty masy niektórych gatunków drewna przy pomocy kalorymetru stożkowego i platformy promieniotwórczej. Wyraźna jest większa strata masy dużych próbek niż małych. Przedstawiono wyniki badań i wnioski.] 42. Journal of Fire Sciences. - Lancaster : Technomic Publishing Co., Inc., Vol. 20 Nr 1. - Blends of wool with high performance fibers as heat and fire resistant fabrics. Mieszanka wełny z wysoce wydajnymi włóknami jako matariał ciepłoi ognioodporny. / S. Bourbigot, X. Flambard, M. Ferreira. - s. 3-22, rys., tab., bibliogr. 16 poz. słowa kluczowe: odporność ogniowa, tworzywa sztuczne, włókna, badania palności, badania pożarnicze

20 [Zbadano odporność cieplną i ogniową wysoko wydajnych włókien: PPTA, TECH, PBO. Stwierdzono, że organiczne polimery PBO są wyjątkowo odporne na ciepło i ogień. Mieszanka wełny z ww. włóknami dała możliwie synergistyczny efekt, tzn. mieszanka z PBO była mniej wydajna niż mieszanka z PPTA i TECH, które zwiększyły stabilność termiczną materiału. Przypuszcza się, że efekt synergistyczny znajduje się na szczycie RHR (Rate of Heat Release). Objaśniono mechanizm działania ww. włókien.] B H P 43. Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - : Oficyna Wydawnicza BEDEBE s.c., Nr 1/ Zasady eksploatacji i pracy w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych. Cz.1. / J. Ranecki. - s , fot. słowa kluczowe: odzież ochronna, ubranie chemoodporne, ubranie gazoszczelne, BHP [Podano informacje ogólne nt. chemoodpornych ubrań gazoszczelnych (CUG) oraz warunki bezpieczeństwa jakie musi ono spełniać. Omówiono fizjologię pracy w CUG, źródła obciążeń, główne zagrożenia, warunki pracy w CUG.] 44. Schweizerische Feuerwehr-Zeitung. - Bern : Schweizerischer Feuerwehrverband, Nr 2/ Tychem TK: Eine neue Generation von Vollschutzanzügen mit haner Knickfestigkeit. Ubranie ochronne Tychem TK: nowa generacja ubrań z najwyższą odpornością na pęknięcia.] / H.R. Steffens, U. Ludescher. - s , fot., tab. słowa kluczowe: odzież ochronna, ubranie chemoodporne, BHP [Charakterystyka ubrania ochronnego wysoce odpornego na działanie czynników chemicznych.] 45. Fire International. - : DMG BUSINESS MEDIA LTD, Nr PPE for rescue. Sprzęt ochrony osobistej dla ratownictwa. / B. Hume. - s , fot. słowa kluczowe: ochrony osobiste, służby ratownicze, BHP [Przedstawiono najnowszy sprzęt ochrony osobistej dla miejskich służb poszukiwawczych i ratowniczych.] 46. Fire Prevention. - : Anna Hayes, Combined Issue (Fire Prevention & Fire Engineers Journal); May Explosive reactions. Reakcje wybuchowe. / B. Jo-

21 nes, I. Fensom. - s , fot. słowa kluczowe: butle gazowe, zagrożenie wybuchowe, BHP, ochrona zdrowia, ochrona życia [Raport dotyczący ochrony strażaków biorących udział w wypadkach z butlami acetylenowymi.] 47. Fire Prevention. - : Anna Hayes, Combined Issue (Fire Prevention & Fire Engineers Journal); May Fighting fit? Czy nadaje się do walki z pożarami? / K. Rosenham. - s , fot. słowa kluczowe: BHP, służby ratownicze, ochrona zdrowia, ochrona życia [Zdrowie i bezpieczeństwo amerykańskich strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczej WTC, spowodowało natychmiastowe zmiany w zakresie bezpieczeństwa strażaków w USA. W artykule objaśniono te zmiany.] Budownictwo 48. Fire Safety Engineering. - : Miller Freeman UK Ltd., Vol.9 Nr 1. - The structural challenge of the GSK Headquarters. Zmiany strukturalne kwatery głównej GSK. / N. Butterworth. - s , rys., fot. słowa kluczowe: zapobieganie pożarom, konstrukcje stalowe, odporność ogniowa [Przy projektowaniu kwatery głównej kompanii Glaxo Smith Kline (GSK), zaadaptowano framugi konstrukcji stalowej. Metoda ta zapewniła odporność ogniową poszczególnych elementów. W artykule przedstawiono detale projektu.] 49. Fire Prevention. - : Anna Hayes, Combined Issue (Fire Prevention & Fire Engineers Journal); April Facing reality. Właściwe nawierzchnie. / M. Harris. - s , fot. słowa kluczowe: budownictwo, zagrożenie pożarowe, elementy budowlane [Różnice między strukturalną izolacją systemów płyt warstwowych, które są wykorzystywane jako okrycia zewnętrzne a samopodtrzymującym wewnętrznym systemem wysokopalnym jako ocena ryzyka zagrożeń.] 50. Fire Safety Journal. - Edynburg : Elsevier Science Ltd., Vol. 37 Nr 1. - Postflashover fires for structural design. Projektowanie konstrukcji budynków w warunkach cieplnych symulujących fazę "post-flashover" pożaru. / R. Feasey, A. Buchanan. - s , rys., tab., bibliogr. 25 poz. słowa kluczowe: budynki, projektowanie, zjawisko flashover, odporność ogniowa

22 [Jedną z największych trudności w projektowaniu budynków zgodnie z określoną odpornością ogniową jest wybór odpowiedniego stanu cieplnego charakteryzującego aktywną fazę pożaru. Zaproponowano modyfikację równania podaną w przepisach Unii Europejskiej, opartą na programie komputerowym COMPF2. Umożliwia ona projektowanie odporności ogniowej w bardziej realnych warunkach pożarowych.] 51. NFPA Journal. - : National Fire Protection Association, Vol. 96 : NFPA Journal. - 3/ Global design harmony. Światowy projekt wysokich budynków zgodnie z normami NFPA. / M.H. Reiss, J.H. Antell. - s , fot. słowa kluczowe: projektowanie, budynki wysokie, normalizacja, NFPA, bezpieczeństwo pożarowe [The Kingdom Centre w Rijadzie (Arabia Saudyjska) oraz Jin Mao Tower w Szanghaju (Chiny), to dwa przykłady obiektów międzynarodowych, zaprojektowanych zgodnie z przepisami i normami NFPA. Przedstawiono najnowsze technologie projektowania budynków uwzględniając system bezpieczeństwa pożarowego.] 52. Inżynieria i Budownictwo. - Warszawa : Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", Nr 5/ O awariach, katastrofach i remontach konstrukcji stalowych. / W. Włodarczyk. - s , tabl., rys., fot., bibliogr. 12 poz. słowa kluczowe: awarie techniczne, katastrofy budowlane, konstrukcje budowlane, konstrukcje stalowe, budownictwo [Awarie i katastrofy budowlane występowały zawsze i będą towarzyszyć dalej działalności człowieka związanej ze wznoszeniem, użytkowaniem i likwidowaniem obiektów budowlanych. Przeanalizowano przyczyny zaistniałych awarii i katastrof. Skoncentrowano się na udziale konstrukcji stalowych w ogólnej liczbie awarii i katastrof konstrukcji budowlanych.] Historia 53. Dzieje Przeglądu Pożarniczego Przegląd Pożarniczy. - Warszawa : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 2002 Wydanie specjalne słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, historia [Zeszyt poświęcony historii "Przeglądu Pożarniczego".] 54. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, Nr 4/ Geneza współdziałania straży pożarnej z innymi jednostkami ratowniczymi w zwalczaniu pożarów. / D. Wróblewski. - s słowa kluczowe: współdziałanie służb, służby ratownicze, historia [Przedstawiono zarys historyczny współdziałania służb w zwalczaniu pożarów począwszy od średniowiecza, poprzez lata zaborów, w okresie międzywojennym, w okresie wojny i okupacji, po II wojnie światowej. Przeprowadzono analizę przyczyn nieskuteczności współdziałania podczas działań ratowniczych w Polsce. Wnioski.]

23 Informatyka 55. Magazyn Ratowniczy 998: kwartalnik poświęcony problemom ratownictwa. - : Oficyna Wydawnicza BEDEBE s.c., Nr 1/ Wspomaganie informatyczne działania służb ratowniczych. / G. Myrda. - s słowa kluczowe: informatyka, służby ratownicze, sytuacje kryzysowe [Omówiono pracę służb ratowniczych i sztabów kryzysowych wspieraną przez system informatyczny poprzez następujące etapy: monitorowanie stanu bezpieczeństwa, wspomaganie prowadzenia akcji ratowniczej, aż po fazę odbudowy.] I n n e 56. Préventique Sécurité. - Bordeaux : Société d'edition Préventique, Répertoire Préventique Sécurité, 2002 r : Préventique Sécurité. - Articles et chroniques publiés en Artykuły i kroniki opublikowane w 2001 roku. - s słowa kluczowe: bibliografia [Przedstawiono streszczenia artykułów opublikowanych w Préventique Sécurité w roku 2001 r. Podano indeks autorów oraz indeks słów kluczowych. Wymieniono dane bibliograficzne omawianych pozycji książkowych.] Katastrofy i klęski żywiołowe / Zagrożenia nadzwyczajne / Sytuacje kryzysowe / Zarządzanie kryzysowe 57. Feuerwehr Fachzeitschrift. - Erlensee : EFB-Verlagsgesellschaft mbh, Nr 11/ New York, : Die World Trade Center Katastrophe. Nowy Jork, : Katastrofa WTC. - s , , fot., sch. słowa kluczowe: terroryzm, organizacja straży pożarnych, akcja ratownicza, ratownictwo, katastrofy [Omówiono wydarzenia z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku. Przedstawiono historię straży pożarnej w Nowym Jorku oraz historię WTC. Opisano działania ratownicze tego tragicznego dnia.] 58. Wiedza Obronna. - Warszawa : Czasopisma Wojskowe, Nr 1/ Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym. / J. Gołębiewski. - s słowa kluczowe: media, zarządzanie kryzysowe, sytuacje kryzysowe, etyka [Omówiono prawo do informacji jako naturalnego prawa człowieka. Podano uproszczony "algorytm" działania kryzysowego mediów. Opisano zasady pracy dziennikarskiej i etyki tego

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2002 ISSN

Bardziej szczegółowo

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2005 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2005 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2005 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 1/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA. DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ i BIBLIOGRAFII NAUKOWEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2000 ISSN

Bardziej szczegółowo

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ

NR 3/2004 PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NR 3/2004 ISSN 1233-5541 WARSZAWA 2004 Spis treści 2 Od Redakcji...4

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Inżynieria pożarowa 7 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.*

ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* mgr inż. Tomasz SOWA Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP ANALIZA PORÓWNAWCZA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - część I.* The analysis of fire extinguish systems part

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS str. 4 Maciej Jaskulski, Agnieszka Stołecka, Grzegorz Kierner,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SCIENTIFIC ISSUES Jan Długosz University in Częstochowa TECHNIKA, INFORMATYKA, INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (Wcześniej EDUKACJA TECHNICZNA I INFORMATYCZNA)

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Kwartalnik naukowy 2/2010 (204) FENOMEN GÓRNEJ GRANICY WYBUCHOWOŚCI (GGW) PALIW W POWIETRZU I TLENIE W WARUNKACH PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA I TEMPERATURY Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji

Badania napędów elektromechanicznych stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji dr inż. Andrzej Zbrowski dr inż. Tomasz Samborski Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, Polska E-mail: andrzej.zbrowski@itee.radom.pl tomasz.samborski@itee.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat.

Zagrożenie zwyczajne. To sytuacja fizyczna w przyrodzie lub środowisku technicznym o potencjalnych właściwościach do spowodowania strat. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Zagrożenia, warunki powstawania zagrożeń, rodzaje, typy i identyfikacja zagrożeń. 3. Stan prawny w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie BADANIA I ROZWÓJ

Wprowadzenie BADANIA I ROZWÓJ dr inż. Stanisław KOZIOŁ dr inż. Andrzej ZBROWSKI andrzej.zbrowski@itee.radom.pl Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy METODA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ROZWOJU POŻARU W MIESZKANIACH PRZY UŻYCIU PROGRAMU CFAST

MODELOWANIE ROZWOJU POŻARU W MIESZKANIACH PRZY UŻYCIU PROGRAMU CFAST st. kpt. dr inż. Norbert TUŚNIO Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Katedra Podstaw Rozwoju i Gaszenia Pożarów, Zakład Badania Przyczyn Pożarów st. kpt. mgr inż. Damian SALETA Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej ISSN 1505-828X BIULETYN 1(41) 2011 WARSZAWA 2011 KOMITET REDAKCYJNY PRZEWODNICZĄCY: ZASTĘPCA: CZŁONKOWIE: dr inż. Roman JÓŹWIK płk dr inż. Grzegorz NYSZKO mgr Grażyna

Bardziej szczegółowo

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów z budową, zasadą działania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4 : Oprogramowanie dla inŝynierii bezpieczeństwa poŝarowego

CZĘŚĆ 4 : Oprogramowanie dla inŝynierii bezpieczeństwa poŝarowego CZĘŚĆ 4 : Oprogramowanie dla inŝynierii bezpieczeństwa poŝarowego F. Morente; J. de la Quintana LABEIN TECNALIA Technological Centre, Bilbao, Hiszpania STRESZCZENIE: Jednym z głównych celów programu DIFISEK+

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu st. kpt. mgr inż. Tomasz Wiśniewski Wykładowca w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu Biegły sądowy w zakresie pożarnictwa z listy SO w Poznaniu Rzeczoznawca SITP (49/2007) w zakresie ustalania przyczyn pożarów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Działalność 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Kierownictwo ITB Rada Naukowa Nagrody i wyróżnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861

nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861 nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861 od wydawcy Drodzy Czytelnicy, Euro 2008 - to impreza, która obecnie wielu z nas rozpala do czerwoności. Prawdziwe emocje dla kibiców reprezentacji Polski rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng NAFTA-GAZ lipiec 2012 ROK LXVIII Mariusz Łaciak, Stanisław Nagy, Janusz Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo