Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014"

Transkrypt

1 Propozycje przedmiotów do wyboru oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

2 Spis treści 1. Arytmetyka Inżynieria finansowa Statystyka finansowa Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia na życie Zbiory i relacje rozmyte

3 1. Arytmetyka (03-MO2N-13-WMon-Aryt) Specjalność F+N Poziom 3 Status W Konstrukcje i własności podstawowych zbiorów liczbowych; arytmetyczne własności pierścienia liczb całkowitych (rozkład na czynniki, NWD, NWW, algorytm Euklidesa, kongruencje); liczby pierwsze i ich rozmieszczenie; podstawowe funkcje arytmetyczne; arytmetyka modularna; reszty kwadratowe i prawo wzajemności; ułamki łańcuchowe i ich zastosowania; liczby algebraiczne i przestępne; równania diofantyczne (stopnia pierwszego, równanie Pitagorasa, Wielkie Twierdzenie Fermata); aspekty praktyczne teorii liczb (testy pierwszości, rekordowe liczby pierwsze, algorytmy rozkładu na czynniki, systemy kryptograficzne z kluczem publicznym). Efekty kształcenia: Pogłębiona wiedza na temat metod i technik stosowanych w arytmetyce i teorii liczb; umiejętność stosowania narzędzi arytmetycznych w innych działach matematyki czystej i stosowanej, znajomość problemów otwartych z zakresu teorii liczb, znajomość związku pojęć i faktów z zakresu arytmetyki z innymi działami matematyki. 1. K. Ireland, M. Rosen, A Classical Introduction to modern Number Theory, Springer V G.H. Hardy, E.M. Wright, An Introduction to the theory of numbers, Clarendon Press Oxford, N. Koblitz, Wykład z teorii liczb i kryptografii, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa W. Marzantowicz, P. Zarzycki, Elementy teorii liczb, PWN W. Narkiewicz, Teoria Liczb, PWN, Warszawa W.Sierpiński, Arytmetyka teoretyczna, PWN Warszawa W.Sierpiński, (A. Schincel ed.), Elementary Theory of Numbers, PWN Warszawa, North-Holland Amsterdam, dr hab. Alfred Czogała.

4 2. Inżynieria finansowa (03-MO2N-13-MSpe-IFin) Specjalność F Poziom 4 Status W Analiza i wycena podstawowych instrumentów finansowych. Kontrakty forward, futures i wymiany. Wycena opcji amerykańskich i europejskich. Wycena egzotycznych instrumentów pochodnych. Alternatywne modele finansowe. Efekty kształcenia: Umiejętność wyceny instrumentów pochodnych w czasie dyskretnym oraz ciągłym, znajomość egzotycznych instrumentów pochodnych i metod ich wyceny, poznanie alternatywnych modeli fnansowych. 1. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku, WNT, Warszawa J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, Ł. Stettner, Matematyka finansowa: instrumenty pochodne, WNT, Warszawa dr A. Olbryś.

5 3. Statystyka finansowa (03-MO2N-13-MSpe-SFin) Specjalność F Poziom 4 Status W Wymagania wstępne: Statystyka Analiza techniczna: analiza kształtowania się kursów akcji. Szeregi czasowe z trendem liniowym w finansach: metoda najmniejszych kwadratów (MNK), weryfikacja założeń MNK, ocena dopasowania modelu do danych empirycznych. Szeregi czasowe z trendem linearyzowalnym w finansach. Prognozowanie za pomocą szeregów czasowych. Podstawy analizy portfelowej: portfel papierów wartościowych, stopy zwrotu. Efekty kształcenia: Kształtowanie umiejętności przeprowadzenia podstawowej analizy technicznej kursów akcji. Zapoznanie z możliwością wykorzystania metody najmniejszych kwadratów do estymacji parametrów równania regresji prostej opisującej szereg czasowy z trend liniowym oraz przedstawienie technik weryfikacji przyjętego trendu i omówienie zasad prognozowania. Kształtowanie umiejętności przeprowadzenia podstawowej analizy portfelowej. 1. W. Tarczyński, Rynki kapitałowe: metody ilościowe, Vol. 1, Placet, W-wa W. Tarczyński, Rynki kapitałowe: metody ilościowe, Vol. 2, Placet, W-wa A. Welfe, Ekonometria: metody i ich zastosowanie, PWE, W-wa C. Domański, K. Pruska, Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, W-wa dr Agnieszka Kulawik.

6 4. Ubezpieczenia majątkowe (03-MO2N-13-MSpe-UMaj) Specjalność F Poziom 3 Status W Rozkłady występujące w ubezpieczeniach. Funkcje generujące momenty i kumulanty. Model indywidualnego ryzyka. Model kolektywnego ryzyka. Rozkłady złożone łącznej wartości szkód. Wzór Panjera. Podział ryzyka i teoria użyteczności. Aproksymacja rozkładu łącznej wartości szkód i kalkulacja składki. Proces nadwyżki ubezpieczyciela. Prawdopodobieństwo ruiny i współczynnik dopasowania. Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych. Podstawowe typy umów reasekuracji. Efekty kształcenia: Umiejętność modelowania rozkładów liczby i wielkości szkód, kalkulacji składki i rezerwy składki, analizy ryzyka ubezpieczeniowego w oparciu o teorię użyteczności i teorię ruiny, analizy kontraktów reasekuracyjnych. 1. W. Otto, Ubezpieczenia majątkowe, WNT, Warszawa P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa W. Królikowski, Zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, WSK, Łódz 2006, 4. T. Michalski, K. Twardowska, B. Tylutki, Matematyka w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Placet, Warszawa T. Mikosch, Non-Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Berlin dr A. Olbryś.

7 5. Ubezpieczenia na życie (03-MO2N-13-MSpe-UnZy) Specjalność F Poziom 3 Status W Wymagania wstępne: Wstęp do matematyki ubezpieczeń Ubezpieczenia na wiele opcji, szkodliwości wielorakie. Ubezpieczenia grupowe. Wybrane metody wyceny zobowiazań i kosztów planów emerytalnych. Efekty kształcenia: Umiejętność obliczania składek netto ubezpieczeń grupowych i wieloopcyjnych. Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tworzenia planów emerytalnych, znajomość wybranych metod wyceny zobowiązań i kosztów. 1. L. Gajek, K. Ostaszewski, Plany emerytalne. Zarządzanie aktywami i zobowiazaniami, WNT, Warszawa, N. L. Bowers, jr, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones, C. J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, B. Błaszczyszyn, T. Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT Warszawa dr A. Olbryś.

8 6. Zbiory i relacje rozmyte (03-MO2N-13-WMon-ZiRRoz) Specjalność F+N Poziom 3 Status W Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z pojęciami zbioru rozmytego i relacji rozmytej. Na wykładzie będą omówione działania w zbiorze relacji rozmytych i podwójnie rozmytych ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju złożeń (złożenia Bandlera-Kohouta, złożenia sup ). Zostaną omówione wzajemne zależności pomiędzy złożeniami i podane przykłady ich zastosowań w ekonomii i medycynie. Równie dużo miejsca zostanie poświęcone klasom relacji rozmytych oraz relacji zawierania pomiędzy tymi klasami. Zbiór rozmyty, pojęcie wprowadzone przez L. Zadeh a w 1965 roku, jest uogólnieniem funkcji charakterystycznej zwykłego zbioru. Uogólnienie, to polega na rozszerzeniu zbioru wartości do przedziału [0, 1], co daje szansę na określenie w jakim stopniu element należy do zbioru. Relacja rozmyta jest uogólnieniem funkcji charakterystycznej zwykłej relacji. Informuje ona nas nie tylko o tym, czy elementy jednego zbioru są w powiązaniu (relacji) z elementami innego zbioru, ale określa stopień tego powiązania. Efekty kształcenia: Umiejętność wyznaczanie sup złożeń relacji rozmtytch oraz wyboru działań najlepiej modelujących daną sytuację. Umiejętność wyznaczania złożeń Bandlera -Kohouta oraz stosowanie ich w medycenie. Sprawdzanie przynależności relacji do danej klasy. 1. J. Drewniak, Podstawy teorii zbiorów rozmytych, Katowice B. De Baets, E. Kerre, Fuzzy relations and applications, Adv. Electron. Elektron Phys. 89 (1994), K. Peeva, Y. Kyosev, Fuzzy Relational Calculus, Word Scientific, dr Jolanta Sobera.

Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007

Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007 Propozycje wykładów wybieralnych na rok akademicki 2006/2007 1 1. Algebra liniowa 3 (wykład fakultatywny [ALN 953]) Specjalność I+N+F+T+Z Poziom 5 Status W Wymagania: Kursowe wykłady z algebry liniowej

Bardziej szczegółowo

Przedmioty specjalistyczne do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia na rok akademicki 2012/2013

Przedmioty specjalistyczne do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia na rok akademicki 2012/2013 Przedmioty specjalistyczne do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia na rok akademicki 2012/2013 Spis treści 1. EKONOMETRIA....................................... 3 2. EKONOMIA MATEMATYCZNA..............................

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining

Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA. Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining Wydział Matematyki i Informatyki PROGRAM KSZTAŁCENIA Studiów Podyplomowych Analiza Danych i Data Mining obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 Program kształcenia zatwierdzony przez Radę Wydziału Matematyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r. Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki Kierunek studiów matematyka Nazwa modułu

Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki Kierunek studiów matematyka Nazwa modułu Jednostka Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki Kierunek studiów matematyka Nazwa modułu Moduł MF / Rachunek prawdopodobieństwa II kształcenia/ przedmiotu Kod modułu kształcenia/ przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka SEMINARIA DYPLOMOWE - studia I stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka Seminarium: Teoria równowagi w modelowaniu gospodarki (MAT) Prowadzący: dr inż. Łukasz Balbus Tematyka seminarium

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

INFORMATYKA I EKONOMETRIA INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 3 Analiza wielowymiarowa... 4 Ekonometria... 5 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI W WARUNKACH ROZMYTYCH INFORMACJI

DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI W WARUNKACH ROZMYTYCH INFORMACJI Zygmunt Przybycin DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI W WARUNKACH ROZMYTYCH INFORMACJI Wprowadzenie Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką i wyzwaniem dla osób pragnących osiągać ponadprzeciętne zyski.

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW od roku 2012/2013 Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 4 Analiza wielowymiarowa... 7 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2009/2010 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania WybrzeŜe Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Sylabusy kursów kierunek matematyka cykl kształcenia 2013-2016

Sylabusy kursów kierunek matematyka cykl kształcenia 2013-2016 Jednostka Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, Zakład Matematyki Kierunek studiów matematyka Nazwa modułu Moduł 2 / Algebra liniowa kształcenia/ Kod modułu kształcenia/ Kod Erasmusa Punkty ECTS 9 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 2009/2010 rok 2010/11 Stopień,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA I TREŚCI PROGRAMOWE

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA I TREŚCI PROGRAMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Załącznik do uchwały senatu 82/2006 z 19 stycznia 2006 r. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA I TREŚCI PROGRAMOWE KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA W FINANSACH

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

INFORMATYKA I EKONOMETRIA INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW Algebra liniowa 1... 3 Algebra liniowa 2... 4 Algebra ogólna... 5 Algorytmy i struktury danych... 6 Analiza kombinatoryczna struktur

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia dla modułu

Cele kształcenia dla modułu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza systemów informatycznych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Teoria opcji SYLABUS

Teoria opcji SYLABUS Teoria opcji nazwa przedmiotu SYLABUS B. Informacje szczegółowe Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu Teoria opcji Kod przedmiotu 0600-FS2-2TO Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo