Wycena zapasow. Tylko kompilacja MODU ZBIÓR TYP. Cesje wierzytelnoci ASCS053 CLLE * PRETERM ASPT009 RPGLE * ASSP029 CLLE * ASSP057 CLLE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wycena zapasow. Tylko kompilacja MODU ZBIÓR TYP. Cesje wierzytelnoci ASCS053 CLLE * PRETERM ASPT009 RPGLE * ASSP029 CLLE * ASSP057 CLLE"

Transkrypt

1 Tylko kompilacja MODU ZBIÓR TYP Cesje wierzytelnoci ASCS053 CLLE * PRETERM ASPT009 RPGLE ASRP014 ASRP019 ASRP021 CLP RPGLE RPGLE * ASSP029 CLLE * ASSP057 CLLE FIX104ED2 FIXST020 RPGLE RPGLE Windykacja GCWD055 RPGLE Obsuga umów PLCM003 RPGLE Obsuga umów PLCM007 RPGLE Obsuga umów PLCM008 RPGLE Obsuga umów PLCM012 RPGLE Obsuga umów PLCM012A RPGLE * Obsuga umów PLCM022 RPGLE Weksle PLDO001 CLLE Leasing PLED034 SQLRPGLE Leasing PLED034P4 SQLRPGLE Page 1 of 16 10/01/2015

2 OPIS Wyliczanie zaduenia wobec EBOR (U2 A) Umowy o statusie 49/50/51 (B) Raport o umowach przezn. do rozwizania (22) Wypenia zbiór danych finansowych ASRP06PF (R1 22) Wypenia zbiór danych finansowych ASRP08PF (Dane do raportu finansowego) (A IV22A) Comiesiczny raport dla MR-a (ABC) Propozycja przeszacowania zm. stopy Dodatnie statusów 74, 75, 77 zmiany zwizane z wycen towarów - rodki trwae rozbicie faktury netto - windykacja (M) procedury pomocnicze - logika (Zakoczenie umowy bez wykupu sprztu) Praca z danymi umowy serwisowej SMS (obsuga umów) Praca z aneksami do umowy (obsuga umów) Program obsugi aneksowania (obsuga umów) - nowa data harmonogramu Zacznik - ANEKS nr 1 (Wydruk listy aktywnych umów KLIENTA) Koczenie umowy po szkodzie cakowitej (A) Program nadrzdny automatycznego zamówienia (Przygotowanie listy umów do rozliczenia i do oddania weksla) Rozwizanie umowy wydruk owiadczenia o sprzeday pojazdu Page 2 of 16 10/01/2015

3 Leasing PLED034S RPGLE Leasing PLED034Z SQLRPGLE Leasing PLED040B SQLRPGLE * Leasing PLED106 CLLE Leasing PLED113 RPGLE * Leasing PLED114 CLLE * Leasing PLED119 CLLE * Leasing PLED124 RPGLE FK PLFK067 CLLE * FK PLFK089 CLLE * Rezerwy PLFM011F RPGLE Firmy PLFR009 SQLRPGLE * Firmy PLFR021 RPGLE * Firmy PLFR042 CLLE * Firmy PLFR044 CLLE * Firmy PLFR059 RPGLE Fakturowanie PLIV004 CLLE Fakturowanie PLIV019 RPGLE Fakturowanie PLIV032 RPGLE Fakturowanie PLIV046 RPGLE Fakturowanie PLIV072 RPGLE Fakturowanie PLIV073 CLLE Page 3 of 16 10/01/2015

4 numer oddziau rejestrujcego pojazd zakoczenie umowy leasingowej Tworzenie opisu przedm.leasingu ze T do wydruku (ABC) Propozycja przeszacowania (20) Obsuga ekranu harmonogramu GAAP (A GRP) Zakoczenie umowy (A 22) Naliczenie kar prowizyjnych Konfiguracja parametrów systemu PL-Leasing Rozliczenie depozytów zakoczonych karnie umów Przyg. zbioru i ewent. rozliczenie firmy - waluta Wyznaczanie numeru "poprzedniej" umowy ( ) Wyszukiwanie i display umów klienta (OBSUGA UMÓW?) (A R4) Program ustawiajcy kategorie klientów (ABC) Przeliczanie kategorii klientów (specj.) (ABC 20) Przeliczanie kategorii dostawców (szkod.) Praca z uprawnieniami specjalnymi firmy (AB 22) Program nadrzdny "duego" fakturowania Tymczasowa obsuga zakoczeniowych korekt kapit. (A GRP) Ksig. faktury zakoczeniowej Funkcje okrelajce selekcje w PLIV003 Fakturowanie i ksigowanie opat rejestracyjnych (22) Anulowanie kapitaówek bez protokou Page 4 of 16 10/01/2015

5 * Monity+Noty PLMN001 CLLE Monity+Noty PLMN011 CLLE Monity+Noty PLMN031 CLLE Monity+Noty PLMN033 CLLE Monity+Noty PLMN034 CLLE Monity+Noty PLMN043 CLLE Operatory PLOP001 RPGLE * Operatory PLOP113 RPGLE Operatory PLOP122 RPGLE Podatek drogowy PLPD003 SQLRPGLE Podatek drogowy PLPD005 RPGLE Podatek drogowy PLPD007 RPGLE Podatek drogowy PLPD009 RPGLE Podatek drogowy PLPD010 CLLE Podatek drogowy PLPD011 SQLRPGLE Podatek drogowy PLPD013 CLLE Podatek drogowy PLPD017 SQLRPGLE Podatek drogowy PLPD019 SQLRPGLE Podatek drogowy PLPD023 RPGLE Podatek drogowy PLPD024 RPGLE Podatek drogowy PLPD024PR PRTF Page 5 of 16 10/01/2015

6 (A4 022 B) Tworzenie propozycji karnych odsetek (Monity+Noty) (AB B) Tworzenie propozycji monitów Naliczanie opat za monity Wyszukiwanie umów do wystawienia not obci. Wystawianie not obci. Wyszukiwanie umów do wyst. skoryg. wezwa do zap. Procedura wyszukiwania uytkowanika pojazdu (park) Naliczanie opaty za wydanie penomocnictwa klient Algorytm upowanie do odszkodowania - szkody (WINDYKACJA?) obsuga rodków transportu (podatek drogowy) opis rodka trwaego dowody rejestracyjne dowód rejestracyjny Aktualizacja daty zapaty podatku drogowego historia naliczonego podatku drogowego Doliczanie podatku drogowego do faktur naliczenie podatku drogowego lista zaczników DT-1/A dziaki wydruk dziaek wydruk dziaek Page 6 of 16 10/01/2015

7 Podatek drogowy PLPD051 SQLRPGLE Podatek drogowy PLPD053A SQLRPGLE Podatek drogowy PLPD060 SQLRPGLE Podnajem PLPJ001 RPGLE PLSA001 RPGLE Srodki trwae PLST003 SQLRPGLE Srodki trwae PLST005 RPGLE Srodki trwae PLST010 RPGLE Srodki trwae PLST012 RPGLE Srodki trwae PLST020 RPGLE Srodki trwae PLST04DS DSPF Srodki trwae PLST050 RPGLE Srodki trwae PLST052 RPGLE Srodki trwae PLST054 RPGLE Srodki trwae PLST055 RPGLE Srodki trwae PLST057 RPGLE Srodki trwae PLST058 RPGLE Srodki trwae PLST059 RPGLE Srodki trwae PLST060 RPGLE Srodki trwae PLST061 RPGLE Srodki trwae PLST062 RPGLE Page 7 of 16 10/01/2015

8 przypisanie klasyfikacji podatku drogowego usunicie naliczenia podatku drogowego naliczanie podatku drogowego dla 1 pojazdu Wstpna selekcja umów podnajmu. Procedura wyszukiwania uytkowanika pojazdu (park) obsuga rodków trwaych oraz wartoci niemat. (20 ST21) Program nadrzdny obsugi rodka (B) Program nadrzdny Opercaji na rodku trwaym Procedura przyjmowania rodka trwaego tworzenie nowego rodka z wartociami domylnymi Podstawowe ekrany pracy ze rodkiem trwaym edycja rodka trwaego praca z amortyzacj rodka trwaego praca z wycenami rodków trwaych operacje na rodku trwaym umowy zwizane ze rodkiem trwaym historia rodka trwaego faktury zwizane ze rodkami trwaymi praca z polisami dotyczacymi rodków trwaych praca z uwagami dotyczcymi rodków trwaych praca z dowodami rejestracyjnymi Page 8 of 16 10/01/2015

9 Srodki trwae PLST101 RPGLE Srodki trwae PLST103 SQLRPGLE Srodki trwae PLST105 SQLRPGLE Srodki trwae PLST105D RPGLE Srodki trwae PLST106 SQLRPGLE Srodki trwae PLST107 SQLRPGLE Srodki trwae PLST108 SQLRPGLE Srodki trwae PLST109 SQLRPGLE Srodki trwae PLST111 SQLRPGLE Srodki trwae PLST112 SQLRPGLE Srodki trwae PLST150 SQLRPGLE Srodki trwae PLST151 SQLRPGLE Srodki trwae PLST152 SQLRPGLE Srodki trwae PLST153 SQLRPGLE Srodki trwae PLST155 SQLRPGLE Srodki trwae PLST159 SQLRPGLE Srodki trwae PLST160 RPGLE Srodki trwae PLST161 RPGLE Srodki trwae PLST162 SQLRPGLE Srodki trwae PLST164 SQLRPGLE Srodki trwae PLST165 SQLRPGLE Page 9 of 16 10/01/2015

10 wydruk dla rodka trwaego wydruk listy rodków trwaych wydruk tabeli amortyzacji wydruk tabeli amortyzacji - filtr wydruki dla rodków bez umów wydruki dla umów bez rodków trwaych wydruki dla umów z 2 rodkami trwaymi wydruk ksiki inwentarzowej wydruki dla niewyksigowanych rodków generowanie raportu dla audytu CA syntetyka i analityka obrotów - statystyki syntetyka obrotów wg kont syntetyka obrotów wg grup syntetyka obrotów wg sposobu uytkowania wydruk syntetyki obrotów statusy umów oraz rodków trwaych analityka obrotów wydruk analityki obrotów analityka obrotów wg umów analityka obrotów wg rodków trwaych wydruk analityki obrotów wg rodków trwaych Page 10 of 16 10/01/2015

11 Srodki trwae PLST200SRV SRVPGM Srodki trwae PLST216 RPGLE Srodki trwae PLST219 RPGLE Srodki trwae PLST315 SQLRPGLE Srodki trwae PLST323 SQLRPGLE Srodki trwae PLST330 RPGLE Srodki trwae PLST339 SQLRPGLE Srodki trwae PLST340 SQLRPGLE Srodki trwae PLST341 SQLRPGLE Usugi dodatkowe PLSV002 RPGLE * Usugi dodatkowe PLSV014 CLLE Ubezpieczenia PLUB002 RPGLE Ubezpieczenia PLUB034 RPGLE Ubezpieczenia PLUB039 RPGLE Ubezpieczenia PLUB063 CLLE Ubezpieczenia PLUB070 RPGLE Ubezpieczenia PLUB072 CLLE Ubezpieczenia PLUB084 RPGLE Ubezpieczenia PLUB103 RPGLE Ubezpieczenia PLUB107 CLLE Ubezpieczenia PLUB112 CLLE Page 11 of 16 10/01/2015

12 program usugowy wyboru z listy wybór z listy sposobu uytkowania wybór z listy statusu umowy leasingowej sprawdzenie moliwoci usunicia sp.uytkowania sprawdzenie moliwoci usunicia typu operacji inwentaryzacja - wybór umów oraz rodków rozliczenie inwentaryzacji wydruk rozliczenia inwentaryzacji sumaryczne rozliczenie inwentaryzacji Naliczanie opaty za serwis SMS za miesic Tworzenie zapisów w PLSV20PF dla umów z kartami (C UB20,24A,83, ) G. program edycji polisy Inter. szukanie r. trwaego - nr inw. i umowa (UB2C,83) Procedura akceptacji polisy (AB UB2C) Automatyczne zakoczenie polis wygasych (20 UB2C,24A,68B,83,125BC) Obs. zest. rozl. mienia (AB) Import polis na podstawie danych z W-wy (20 UB2C,84) Dopisanie opaty za brak wznowienia (UB83) Przetwarzanie zdarze na rodkach trwaych (A 20 UB192) Utworzenie bazy wznowienionej (A UB83 22) Przesanie bazy wznowieniowej Page 12 of 16 10/01/2015

13 Ubezpieczenia PLUB113 RPGLE Ubezpieczenia PLUB114 RPGLE Ubezpieczenia PLUB118 CLLE Ubezpieczenia PLUB125 CLLE Ubezpieczenia PLUB140 RPGLE Ubezpieczenia PLUB142 CLLE Ubezpieczenia PLUB149 CLLE Ubezpieczenia PLUB168 CLLE Ubezpieczenia PLUB185 CLLE Ubezpieczenia PLUB186 CLLE Ubezpieczenia PLUB192 RPGLE Ubezpieczenia PLUB196 RPGLE Ubezpieczenia PLUB206 CLLE Ubezpieczenia PLUB222 CLLE Obsuga umów PLUT022 C Obsuga umów PLUT085 C Obsuga umów PLUT090 RPGLE KZU PLZU004 RPGLE ZPRP008C ZPRP010 ZPRP011 CLLE CLLE CLLE Page 13 of 16 10/01/2015

14 (20 UB83,113A,192) Obsuga bazy wznowieniowej (GRP) Spr. zgodnoci rodka i sprztu na polisie (AB UB2C,20,83) Wysyanie SMS przed zakocz. ub. (AC 22 UB2C,20,125B) Generowanie rozl. ubezp. HRV (83) Dodatkowe sprawdzenia w momencie zatw. (A UB192) Przeliczenie bazy monitów (A UB2C,20) Generowanie rejestru polis Ochrony pr. (AB UB20) Generowanie rejestru polis Life Cardif (ABC UB20) Gen. rejestru polis Mienia Allianz (AB) Przeliczenie realizacji targetów oddziaów (SRV) Przeliczenie danych ST pod ktem wznowienia (20 UB2C,83,196A) Obsuga bazy wznowie obligo (AB UB20) Generowanie rejestru polis Gap Cardif Odnajdywanie rodków do polis Okrela znaczenie typu umowy Procedury aneksowania umów Rozliczenie umowy Codzienna aktualizacja danych issue; raport Raport opat manipulacyjnych (A 20 UB83) rodki - brak polisy/nadmiar polis (A 20 UB83) Aktywne polisy z nieaktywnymi rodkami Page 14 of 16 10/01/2015

15 Page 15 of 16 10/01/2015

16 Page 16 of 16 10/01/2015

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UPRAWNIEŃ W SIMPLE

SYSTEM UPRAWNIEŃ W SIMPLE obszar Definiowanie raportów SYSTEM UPRAWNIEŃ W SIMPLE opis prawa Definiowanie raportów Dekrety księgowe zewnętrzne Przesyłanie dekretów Dokumenty księgowe Bilans otwarcia Dekrety księgowe Anulowanie dekretu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr zamówienia: DZP-0431-773/2010 /Załącznik nr 1 do umowy nr. z dn / SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA LP WYMAGANIA PARAMETRY FUNKCJONALNE OPROGRAMOWA- NIA OFEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 lutego 2014 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN trwania umowy leasingu w obrębie

Bardziej szczegółowo

Podsystem Finanse i Księgowość

Podsystem Finanse i Księgowość Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Finanse i Księgowość Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.36 4732 Zestawienie księgowań wg kont i wg dowodów W zestawieniu księgowań wg kont i wg dowodów

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.20

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.20 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.20 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wstęp... 4 SM-BOSS... 5 Wyszukiwanie klienta wg fragmentu nazwy... 5 ZAKUP/SPRZEDAŻ... 6 Korekta kursu walutowego... 6 Ominięcie blokady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wykaz zmian w systemie Komadres.M w wersji 02.35 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35 Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy

Bardziej szczegółowo

rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien

rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien Lp rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien 1.8 Integralność 1.8.1 1.9 Obsługa makra 1.10 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.)

Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.) Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności rat w 200 PLN czasie trwania umowy leasingu w obrębie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.10.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM Usługi Informatyczne Artur Cypryś 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10a tel. (12) 262-02-95, (0501) 488-336 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ System obsługi ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 9 KSIĘGOWOŚĆ... 9.9 9.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 9.9 9.2 Opis funkcji dostępnych w module... 9.10 9.2.1 Menu główne...9.10 System...9.10

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF-Workflow

Katalog szkoleń systemu ISOF-Workflow Katalog szkoleń systemu ISOF-Workflow lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 07/09/2011 09:04:49 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7264 Kontrahenci uprawnienia Dodano uprawnienia do edycji kontrahentów KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania, zmiany

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika Firma Handlowa wersja 1.1 Podr cznik u ytkownika Warszawa -Poland Sp. z o.o. 2009 PRAWO DO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALE Y DO FIRMY 1 -Poland

Bardziej szczegółowo

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy.

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Quatra Max to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Co zyskasz, wybierając Quatra Max? Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 09/01/2015 08:23:53 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 10620 Słownik Relacja TowarKontrahent Umożliwiono wykorzystanie słownika relacji TowarKontrahent podczas edycji dokumentów:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe

System CDN OPT!MA v. 13.0. Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe System CDN OPT!MA v. 13.0 Moduł Księga Handlowa Moduł Księga Handlowa Plus Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo