MARKETING KONCEPCJA DZIAŁANIA CZY FUNKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Seminarium naukowe 14 marca Organizator: Katedra Marketingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING KONCEPCJA DZIAŁANIA CZY FUNKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Seminarium naukowe 14 marca 2013. Organizator: Katedra Marketingu"

Transkrypt

1 1 MARKETING KONCEPCJA DZIAŁANIA CZY FUNKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seminarium naukowe 14 marca 2013 Organizator: Katedra Marketingu Opracowanie Teresa Taranko

2 Seminarium na temat: Marketing koncepcja działania czy funkcja w przedsiębiorstwie było drugim seminarium organizowanym w roku akademickim 2012/2013 przez Katedrę Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Otwarcia seminarium dokonał Kierownik Katedry Marketingu - Prof. dr hab. Lechosław Garbarski, który przywitał uczestników seminarium oraz zaprezentował jego założenia merytoryczne i organizacyjne. Podkreślając praktyczny aspekt seminarium, profesor nawiązał do konieczności poważnej, merytorycznej dyskusji różnych środowisk praktyków i teoretyków nad istotą i stanem rozwoju marketingu w Polsce oraz wskazał znaczenie tego typu spotkań seminaryjnych jako znaczącego głosu w tej dyskusji. Seminarium składało się z dwóch części merytorycznych. W części pierwszej wygłoszone zostały trzy prezentacje wprowadzające, stanowiące inspirację do dyskusji plenarnej. Wprowadzającą w tematykę seminarium prezentację zatytułowaną: Marketing. Naprawdę jaki jesteś nie wie nikt przedstawił profesor Lechosław Garbarski. Podstawowe wątki tej prezentacji dotyczyły miedzy innymi następujących kwestii: licznych, czasami nieuzasadnionych negatywnych konotacji dotyczących marketingu, sposobów rozumienie marketingu w przedsiębiorstwach oraz jego lokowania w strukturach organizacyjnych, miejsca i funkcji marketingu w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, strategiach obszarów działalności gospodarczych oraz na poziomie strategii funkcjonalnych w przedsiębiorstwach, znaczenia i miejsca marketingu w procesach kreowania korzyści dla klientów oraz budowania przewagi konkurencyjnej, roli marketingu w kreowaniu i komunikowaniu kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa, powiązań pomiędzy marketingiem rozumianym jako funkcja w przedsiębiorstwie a zjawiskami instytucjonalizacji i autonomizacji działań 2 marketingowych oraz ich efektów dla przedsiębiorstw, rozumienia marketingu jako koncepcji biznesowej, przenikającej całą organizację, w tym także jej kierownictwa, stanowiącej przejaw jej rynkowej orientacji, związki pomiędzy rozumieniem marketingu a efektami przedsiębiorstw. Kolejna prezentacja zatytułowana From Stretched to Strengthened wygłoszona została przez Łukasza Paciorkowskiego, reprezentującego IBM Polska. Skrócona wersja prezentacji znajduję się pod adresem: /?auth_key=320c002ca693470c3643d261c6fad c1522&kw=view-1psmneyyolbq&rc=ref Prezentacja zawierała dwa wątki tematyczne: 1. Najważniejsze wnioski dotyczące oczekiwań wobec marketingu płynące z przeprowadzonego w 2011 roku przez firmę IBM globalnego badania dyrektorów marketingu. Pełna wersja badania dostępna jest pod adresem: 2011/cmo-registration.html. 2. Charakterystykę sposobu rozumienia marketingu i definiowania jego roli w procesie kreowania wartości dla klientów przez IBM. Pan Łukasz Paciorkowski na co dzień zajmuje się pracą z klientami, którym pomaga budować i realizować plany strategiczne związane z indormatyzacją procesów bizneso-wych. Bierze także czynny udział w pracach Akademii Technologicznej IBM, której celem jest wytyczanie nowych trendów i kierunków rozwoju technologicznego. Ścisła współpraca Akademii z działem marketingu zapewnia, iż IBM jest zdolny odpowiadać na potrzeby klientów w sposób pełny i spójny. Badania marketingowe prowadzone przez IBM stanowią jedno z podstawowych źródeł informacji w procesie określania kształtu przyszłego zapotrzebowania w obszarze technologii i transformacji biznesowej.

3 Trzecią prezentację, zatytułowaną Wpływ charakteru organizacji na organizowanie działań marketingowych, wygłosił Marek Sokołowski, absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, właściciel, Business Development Director w firmie- FALCON Projects&Consults, Właściciel, Business Development Director. Prelegent zaprezentował zależności pomiędzy kategorią celów rynkowych i zakresem działań marketingowych podporządkowanych realizacji celów, a sposobem organizowania i finansowania tych działań na bazie własnego doświadczenia obejmującego miedzy innymi: wdrożony projekt doradczy dla firmy wiodącej na rynku Inteligentnej Automatyki, zarządzanie w latach wspólnym projektem operatorów IDEA, Plus i Era. którego efektem jest zasięg komórkowy w Warszawskim metrze, funkcję dyrektora Programu Konwergencji Usług Komórkowych, Stacjonarnych i Internetu, w Grupie TP w latach , funkcję Senior Product Manager, w Grupie TP, Program Zarządzania Ofertą B2B. Polska część projektu France Telecom - Business Zone, wdrożenie pilotowej usługi mobilnej płatności zbliżeniowych w sieci Plus, oraz realizowane od 2011 we własnej firmie - FALCON PC - projekty NFC w obszarze nonpayment i open-nfc. W swoim wystąpieniu Pan Marek Sokołowski podkreślał, że marketing to systemowa, kompleksowa wizja i system działań na rzecz pozyskania klienta oraz budowania jego satysfakcji i w ten sposób pozyskiwania efektów finansowych (wzrostu wartości) dla właścicieli podmiotu gospodarczego. Dyskusja plenarna część 1 Dyskusję prowadziła dr hab. prof. ALK Teresa Taranko. Główne wątki dyskusji w tej części nawiązywały do problematyki prezentacji, a w szczególności do 3 sposobu rozumienia marketingu oraz określania celów i zadań stawianych przed marketingiem w przedsiębiorstwach reprezentowanych przez uczestników seminarium. Wśród osób zabierających głos w dyskusji była Pani Anna Pytkowska SeniorMarketing Manager Europe, Middle East & Africa w Firmie Oriflame, która podzieliła się swoim prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w marketingu w firmach kosmetycznych. Pani Anna Pytkowska na bazie własnych doświadczeń w firmach o bardzo podobnym profilu biznesowym (produkcja i sprzedaż bezpośrednia wyrobów kosmetycznych) zwracała uwagę na bardzo różne definiowanie roli i pozycji marketingu w tych firmach. Wskazywała także przesłanki różnego definiowania marketingu w zależności od profilu zawodowego członków zarządu przedsiębiorstwa oraz od ambicji i pozycji menedżera marketingu w tym przedsiębiorstwie. Bardzo interesującym wątkiem dyskusji podjętym przez Panią Annę była dynamika zmian pozycji, funkcji i zadań stawianych przed marketingiem w warunkach zmieniających się sytuacji na rynku, w szczególności wzrastającego poziomu nasycenia rynku i wzrastających wymagań klientów. Marketing zawsze był wykorzystywany do zarządzania paradoksami ale ta jego funkcja, zdaniem Pani Anny jest szczególnie ważna w okresach recesji, kiedy z jednej strony właściciele i zarządy firm oczekują poprawy wyników rynkowych (wzrostów sprzedaży, budowania mocnej pozycji marki), a z drugiej strony ograniczając koszty zmniejszają budżety marketingowe. Innym paradoksem, z którym musi sobie radzić współczesny marketing, jest dążenie przedsiębiorstw do osiągania szybkiego wzrostu sprzedaży produktów (często przy wykorzystaniu agresywnej polityki cenowej) przy równoczesnym deklarowaniu troski o markę, wysoką jakość produktów i kulturę obsługi klientów. Bardzo interesujące stanowisko dotyczace rozumienia marketingu zaprezentował Pan Antoni Serwacki - Prezes Zarządu MZK Piła Sp. Zoo. Zwracał on uwagę na znaczenie marketingu w

4 kreowaniu koncepcji rozwiązań dla klientów i współuczestniczenia w systemowym kreowaniu wartości, zwłaszcza w czasach wzrastających wymagań konsumentów i ich aktywnej roli prosumentów na rynku. Koniecznym warunkiem spełniania roli strategicznej, kreacyjnej oraz integracyjnej marketingu jest zaangażowanie najwyższego kierownictwa w rozwiązywanie problemów klientów oraz rynkowa orientacja przenikająca wszystkie szczeble organizacji i różne jej działy. Powołując się na doświadczenia swojej firmy, Pan Antoni wskazywał na znaczące opóźnienia w polskich przedsiębiorstwach w stosunku do postrzegania roli marketingu na świecie. Powołując się na doświadczenia firmy GE publikowane w Harvard Business Review, podkreślał konieczność redefiniowania pozycji marketingu w przedsiębiorstwach i lokowania go na bardzo wysokich szczeblach w przedsiębiorstwach, a nie jedynie jako wąsko rozumiana funkcja powiązana z kształtowaniem instrumentów marketingu mix. Pan Antoni Serwacki zwrócił także uwagę, że rozwój technologii i Internet, znacząco zmienia sposób realizacji działań marketingowych, a w szczególności relacje z klientami. Wątek ten stanowił temat wypowiedzi kilku kolejnych uczestników seminarium. Wskazywali oni na znaczącą rolę mediów społecznościowych we współczesnym marketingu oraz możliwości wykorzystywania tych mediów dla realizacji celów stawianych przed marketingiem. Pan Marek Sokołowski zwrócił uwagę, że wiele przedsiębiorstw ma problemy z prawidłowym wykorzystywaniem mediów społecznościowych zarówno dla celów komunikacji marketingowej jak i dla celów sprzedażowych. Pan Jacek Kotarbiński wskazywał możliwości wykorzystania mediów społecznościowych dla budowania relacji z konsumentami i stanowią doskonały kanał dla interaktywnej komunikacji marketingowej i budowania bliskich, emocjonalnych związków z markami. Potencjał mediów społecznościowych pozwala na pełniejsze wypełnianie roli marketingu w kreowaniu i umacnianiu relacji z konsumentami oraz angażowania ich do współtworzenia wartości z korzyścią dla nich oraz innych konsumentów. Dyskusja Panelowa Uczestnicy Panelu: Od strony prawej: 1. dr Beata Marciniak, Katedra Rynku i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, autorka rozdziałów dotyczących organizowania, budżetu i audytu działalności marketingowej w pracy zbiorowej pod red. L. Garbarskiego Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011 oraz w pracy zbiorowej pod red. L. Garbarskiego Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa Piotr Pokrzywa, Redaktor Naczelny Media i Marketing Polska, 3. Jacek Kotarbiński, marketer i praktyk. Trener i konsultant. Międzynarodowy ekspert z zakresu marketingu strategicznego i operacyjnego. Koncentruje się na racjonalizacji zarządzania procesami marketingu i sprzedaży oraz poprawy rentowności organizacji. Prowadzi badania nad efektywnością procesów marketingu oraz Mktg ROI (temat dysertacji doktorskiej). "laureat konkursu Blog Roku 2012 w kategorii "Profesjonalne i firmowe", 4. Piotra Nogal, strateg w agencji Vacaloca, Warszawa, 5. dr hab. prof. SGH Radosław Baran, Katedra Rynku i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa w 4

5 Warszawie, autor rozdziałów dotyczących kosztów i efektów działań marketingowej w pracy zbiorowej pod red. L. Garbarskiego Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011 oraz w pracy zbiorowej pod red. L. Garbarskiego Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa 2011 oraz kilku artykułów dotyczących problematyki efektów marketingu, 6. Agnieszka Grynkiewicz, partner w Agencji Stratosfera specjalizującej się w strategiach i innowacjach marketingowych oraz analizach foresight, stowarzyszonej z Adde Value, światowym liderem marketingu strategicznego opartego na badaniach rynkowych. Uczestnicy panelu koncentrowali swoje wypowiedzi wokół następujących problemów: - sposobów organizowania marketingu - podziału zadań i odpowiedzialności za jego efekty, - sposobów finansowania marketingu i zasadność cięcia wydatków w różnych sferach - problematyki pomiaru i weryfikacja efektów marketingu oraz wykazywanie jego - zasadności dla decydentów (argumenty wzmacniające rolę marketingu i zasadność ponoszenia wydatków na ten cel). Dr Beata Marciniak wprowadzając do problematyki organizowania działań marketingowych wyraziła pogląd, że po sposobie zorganizowania marketingu w przedsiębiorstwie można poznać jak on jest rozumiany i jaka jest jego ranga w danym przedsiębiorstwie. Tworzenie formalnych struktur odpowiedzialnych za realizację zadań marketingu powinno sprzyjać optymalizacji alokacji zasobów i kompetencji przedsiębiorstwa w celu realizacji jego celów wynikających ze strategii marketingowej. Stosowanie przez przedsiębiorstwo marketingu rozumianego jako koncepcja działania na rynku może, ale nie musi przejawiać się w wyodrębnianiu szczególnych form organizacyjnych (specjalnych działów) zajmujących się marketingiem. Z kolei obecność działu marketingu w przedsiębiorstwie nie 5 musi być dowodem na to, że ono realnie stosuje marketing. Pani Beata podawała przykłady firm, w których nie ma wyodrębnionych działów marketingu, ale ich aktywność rynkowa opiera się na wykorzystywaniu koncepcji marketingu, a działania są skoordynowane i systemowo realizowane. Wskazywała także, że brakuje kompleksowych, pogłębionych badań na temat organizowania i finansowania działań marketingowych. Na podstawie dostępnych danych empirycznych można stwierdzić, że w polskich przedsiębiorstwach dominuje najprostsze rozwiązanie organizowanie działań marketingowych w strukturze funkcjonalnej i rozumienie marketingu jako jedna z funkcji w przedsiębiorstwie (obok finansów, HR itd.). W korporacjach międzynarodowych o szerokim asortymencie oferowanych marek i produktów dominują struktury wyodrębniane na bazie produktu lub marki. Działania marketingowe koncentrowane są tu wg kategorii produktu/marki a wiodącą rolę koordynatorów działań marketingowych pełnią menedżerowie za nie odpowiadający. Struktury marketingowe bywają także kształtowane wg kategorii obsługiwanych segmentów lub rynków wyodrębnianych geograficznie. W praktyce spotkać można struktury dwu lub trzywymiarowe, w tym struktury macierzowe (np. przy równoczesnym wykorzystaniu kryteriów geograficznych i kategorii produktu) oraz struktury tensorowe. Przy takim wielowymiarowym organizowaniu działań marketingowych wyodrębnia się wielu, wąsko wyspecjalizowanych menedżerów, którzy często w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa jako całości uczestniczą w bardzo ograniczonym zakresie. Pani Beata Marciniak podkreślała, że literatura nie dostarcza rozstrzygających rozwiązań w zakresie organizowania marketingu, a praktyka wskazuje na to, że procesy te mają bardzo dynamiczny charakter. Aktualnie tę dynamiką nasilają panujące tendencje na rynku, miedzy innymi autsourcing, tendencje do kształtowania elastycznych struktur, dopasowywanych do zmieniających się wyzwań rynkowych, zgodnie z nurtem podejścia projektowego w zarządzaniu oraz wyodrębnianie zespołów wirtualnych.

6 Piotr Nogal reprezentujący agencję reklamową zwracał uwagę na fakt, że wyodrębniane struktury marketingowe zorganizowane wg kryterium marki czy kategorii produktów dominują w wielkich, międzynarodowych korporacjach, natomiast w polskich przedsiębiorstwach w zespołach zajmujących się marketingiem osoby specjalizują się w poszczególnych funkcjach, np. w komunikacji marketinggowej, organizowaniu badań marketingowych czy współpracy z kanałami dystrybucji. Z doświadczenia pracownika agencji specjalizującej się w komunikacji marketingowej wykorzystującej nowe media, prelegent dostrzegł brak specjalistów zatrudnianych w działach marketingu. Wskazywał na konieczność tworzenia takich zespołów marketingowych, w których wyspecjalizowane osoby w komplementarny sposób będą zdolne do realizowania bardzo różnorodnych zadań, ale równocześnie poprzez swoją specjalizację będą potrafiły podejmować kompetentną współpracę z zewnętrznymi podmiotami wspierającymi działania marketingowe. Dobra, efektywna współpraca pomiędzy wyspecjalizowanymi agencjami reklamowymi czy badawczymi a zespołami marketingowymi w przedsiębiorstwach wymaga partnerskich relacji opartych na wysokim poziomie wiedzy specjalistycznej i wzajemnym zrozumieniu stron. Jacek Kotarbiński na bazie swoich doświadczeń doradcy w zakresie strategii i rozwiązań marketingowych, zwracał uwagę że opisywane w literaturze koncepcje marketingu i jego organizacji, to najczęściej przykłady wielkich korporacji. Rzeczywistość w Polsce jest jednak inna. Często w polskich przedsiębiorstwach strategiczne decyzje marketingowe podejmują właściciele przedsiębiorstw. Zdaniem mówcy jest to prawidłowość, którą on sam rekomenduje w swoich rozwiązaniach doradczych, ponieważ podstawowym warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa na rynku jest jego orientacja rynkowa. Zrozumienie reguł gry rynkowej jest znacznie ważniejsze niż szczegółowa wiedza na temat 6 poszczególnych instrumentów marketingowych i głęboka specjalizacja w zakresie poszczególnych zadań w obrębie marketingu. Funkcjonowanie marketingu w średnich przedsiębiorstwach, jego rozumienie i sposób organizowania są bezpośrednio powiązane, zdaniem mówcy, z przyjętym przez nie modelem biznesu. Podawał przykłady podmiotów gospodarczych, które nie posiadając wyodrębnianych działów marketingu doskonale radzą sobie na rynku i widoczna jest w ich działaniach wszechobecna orientacja na potrzeby klientów i kreowane dla nich wartości. (np. Polski Bus, Inglot). Ten model mówca nazwał Sztuką marketingu bez marketingu. W dalszych wypowiedziach Pan Jacek nawiązał do procesów autsourcingu i zmieniającego się zapotrzebowania na wyspecjalizowane usługi (aktualnie wyraźna jest moda na współpracę z agencjami specjalizującymi się w wykorzystywaniu mediów społecznościowych). Agnieszka Grynkiewicz zwróciła uwagę na wyraźne pogłębianie się różnic w sposobach rozumienia i organizowania marketingu pomiędzy korporacjami i małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Marketing w dużych korporacjach coraz częściej stanowi swoiste państwo w państwie, a jego aktywność jest coraz mnie powiązana z wynikami sprzedaży silniej zaś z miarami opartymi na wynikach badań takich jak: wskaźniki polecania marki, wzrost zaufania do marki czy wzrost wartości marki. W małych firmach natomiast marketing jest formą myślenia biznesowego i nie jest zamykany w konkretnej strukturze. Nawiązując do wypowiedzi dr Beaty Marciniak prelegentka podkreśliła, że procesy kreowania struktur elastycznych są w dalszym ciągu wyjątkiem od reguły. Mimo tego, że istnieją przykłady rozwiązań elastycznych w działaniach marketingowych, to jednak centralizacja procesów zarządczych w korporacjach sprzyja raczej tworzenia trwałych struktur wspieranych procedurami. Piotr Pokrzywa powołując się na przykład firmy Avon wskazywał bezpośrednie powiązanie sposobów organizowania marketingu, jego celów i sposobów

7 realizacji zadań z dynamiką sytuacji rynkowej. Podkreślał także istotę zrozumienia tej dynamiki zmian w otoczeniu dla sensowności podejmowania decyzji o wydawaniu środków na działania marketingowe. Ważnym wątkiem wypowiedzi zespołu panelistów były zagadnienia finansowania działań marketingowych oraz podstaw i kryteriów podziału środków w budżetach marketingowych. Pan Piotr Nogal zwracał uwagę na konieczność posługiwania się pomiarem efektywności inwestycji marketingowych ze szczególnym uwzględnienie oceny skuteczności i efektywności poszczególnych kanałów komunikacji z klientami. Zwracał także uwagę na rosnącą rolę inwestycji marketingowych w kanały dystrybucji i zapewnianie odpowiedniej pozycji produktu w tych kanałach, szczególnie na rynkach bardzo nasyconych. Dr hab. prof. SGH Radosław Baran zwracał uwagę, że badania empiryczne wskazuję, iż znaczna część wydatków na udoskonalenia produktów, tworzenie nowych rozwiązań dla klientów nie jest traktowana jako koszty działań marketingowych (nie księgowane jako koszty działu marketingu). Jako wydatki na marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach traktuje się głównie wydatki na komunikacje marketingową (działania reklamowe, promocję sprzedaży, aktywność w Internecie itp.) i w nieco mniejszym stopniu wydatki na badania marketingowe. Zatem podejmując decyzję o ograniczaniu wydatków na marketing trzeba mieć świadomość tego, czy mają one dotyczyć ograniczania budżetu działu zajmującego się marketingiem czy obniżania wydatków na działania powiązane z doskonaleniem oferty (np. poprawa produktu i poziomu obsługi klienta), które stanowią elementy systemu obsługi rynku ale pozostają poza strukturą działu marketingu. W okresie spowolnienia gospodarczego czy w fazie kryzysu wydatki na wspieranie sprzedaży mogą okazywać się niewystarczające dla osiągania zwiększanie sprzedaży i wówczas są postrzegane 7 głównie jako koszty, które należy ograniczać. Rozumienie nakładów na doskonalenie oferty, poprawę jakości i umacnianie marki powinny być traktowane jako inwestycja w przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstwa. W nawiązaniu do wypowiedzi prof. Radosława Barana, pan Jacek Kotarbiński przywołał swoje badania dotyczące efektywności działań marketingowych spółek giełdowych w Polsce. Zwrócił uwagę, że kategoria kosztów marketingu oraz budżetu marketingu w polskich przedsiębiorstwach jest bardzo słabo zdefiniowana. Problemem jest głównie sposób ujmowania kosztów marketingu w przedsiębiorstwach, brak ich kompletności i analitycznego ujęcia, co zdecydowanie ogranicza możliwości wykorzystania analiz wskaźników efektywności tych działań. Konieczne wydaje się wypracowanie systemu ewidencjonowania kosztów adekwatnie oddającego nakłady ponoszone na zdobywanie, obsługę i utrzymanie relacji z klientami. Prelegent zwrócił także uwagę na konieczność wzajemnego zrozumienia pomiędzy zespołami marketingowymi a służbami finansowymi w przedsiębiorstwach (określanymi dobitnie jako obce cywilizacje ). Trzeci wątek dyskusji panelowej dotyczył efektów marketingu. Wypowiedzi poszczególnych panelistów wskazywały na różnorodne rozumienie tego pojęcia. Pan Jacek Kotarbiński eksponował podział efektów marketingu na materialne, czyli znajdujące odzwierciedlenie w systemie bilansowo-finansowym przedsiębiorstwa (np. wzrost wartości sprzedaży, penetracja rynku, wzrost zysków, itp.) oraz niematerialne (postrzeganie marki, wzrost zaufania do przedsiębiorstwa ułatwiający wprowadzanie nowych rozwiązań, itp). Wyzwaniem dla współczesnego marketingu jest uwzględnianie w znacznie szerszym stopniu, niż ma to miejsce aktualnie, efektów niematerialnych, co wiąże się miedzy innymi ze wzrostem znaczenia procesów obsługi potransakcyjnej (serwis, obsługa gwarancyjna itp.). Pan Radosław Baran wskazywał, że efekty działań marketingowych można ujmować jako efekty ostateczne, które mogą być stosunkowo łatwo wykazywane (wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku) oraz efekty pośrednie, które są trudniejsze do

8 zweryfikowania, ale stanowią konieczny etap do osiągania efektów ostatecznych (np. zaufanie do produktu, czy reputacja firmy). Dyskusja plenarna - część 2 Osoby zabierające głos w dyskusji nawiązywały do wypowiedzi panielistów i pytały między innymi o praktykę polskich przedsiębiorstw w zakresie rozliczania efektów marketingu. Podkreślano dominujący charakter efektów sprzedażowych oraz trudności w uzasadnianiu nakładów na realizację innych celów np. budowanie efektów wizerunkowych, zaufania do marki itp. Wskazywano także, że zakładane efekty marketingu stanowią często bezpośrednie podstawy rozliczania pracy menedżerów i kształtowania systemu motywacji. Ten czynnik niestety, prowadzi do preferowania efektów łatwo mierzalnych i przekładających się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa w krótkim okresie, kosztem budowania zaufania do marki, inwestycji w relacje z klientami, a w rezultacie zbyt słabego powiązania efektów działań marketingowych z budowaniem wartości przedsiębiorstwa. Podstawę oceny skuteczności działania zespołów marketingowych, zdaniem Jacka Kotarbińskiego, powinny być jasno określona rola marketingu w przedsiębiorstwie i jego kompetencje. Pani Beata Marciniak zwróciła uwagę, że forma zorganizowania marketingu determinuje sposób wyznaczania celów marketingu i pomiar efektów. W przedsiębiorstwach zorganizowanych np. wg grup klientów podstawę oceny efektów marketingu mogą być wskaźniki dotyczące zadowolenia klientów, wycena wartości klientów dla przedsiębiorstwa, ocena jakości relacji z klientami itp., wzbogacające ocenę w zakresie wyników sprzedaży. W dyskusji zabrał głos pan Marek Staniszewski - dyrektor marketingu w Canal+, który podkreślał, wagę problematyki seminarium z punktu widzenia podmiotów działających na rynku. Wskazywał, że marketing jest koncepcją. filozofią czy postawą, ale nigdy funkcją. Rozumienie marketingu jako funkcji prowadzi do zamykania go w strukturze działu marketingu. Jeśli zaś marketing jest rozumiany jako 8 koncepcja zarządzania, to wówczas może być dobrze realizowany bez działu marketingu. Koncepcja działania przedsiębiorstwa oparta na produkcje prowadzi do dominacji sprzedaży podczas gdy koncentracja na klientach, ich oczekiwaniach i potrzebach stanowi podstawę marketingu. jeśli marketing jest robiony bardzo dobrze, prawie doskonale, to sprzedaż (zespoły sprzedaży) nie jest potrzebna. W zależności od tego jak jest rozumiany marketing w danej organizacji inaczej ocenia się jego efektywność. Rozumienie marketingu poprzez pryzmat wykorzystywania instrumentów powoduje, że ocenie podlegają zwykle krótkookresowe wyniki (często bardzo wąsko rozumiane), osiągane dzięki wykorzystaniu tych narzędzi. W organizacjach traktujących marketing jako swoją filozofię i podejście do rynku, ocenia się kapitał i wartość marki, jego wpływ na kapitał niematerialny, a tym samym na wartość przedsiębiorstwa jako całości. Jedną z barier prawidłowego rozumienia a w konsekwencji realizowania marketingu są struktury organizacyjne. Szczególnie jest to odczuwalne w korporacjach, gdzie jednowymiarowe (silosowe) struktury, często hermetyczne, uniemożliwiają prawidłową wewnętrzną komunikację między działem marketingu a działem sprzedaży. Brak wizji i procedur tej współpracy, niezbędnej przecież dla sprawnej obsługi rynku, sprawiają, że te zespoły nie są wobec siebie komplementarne a często wręcz antagonistyczne. W takich warunkach nie poszukuje się synergii w działaniu i rodzi się problem wyznaczania celów i walki o środki na finansowanie działań marketingowych. Końcowym elementem seminarium było poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania: Jakie są główne wyzwania dla marketingu na najbliższe 2-3 lata widziane z pozycji nauki i praktyki? Co mogą uczynić przedstawiciele środowisk marketingowych by podnieść jego rangę i wzmocnić pozycję w organizacjach? Pani Beata Marciniak zwróciła uwagę na konieczność uczenia się sztuki.. komunikowania się zespołów odpowiadających za marketingu z innymi podmiotami

9 w organizacjach, miedzy innymi z zarządem, działami sprzedaży czy działem finansowym. Wzajemne zrozumienie istoty i celów działań, pojęć i miar efektów używanych do oceny marketingu przez inne podmioty, może znacząco podnieść jego jakość. Pan Jacek Kotarbiński w sposób humorystyczny, ale niezwykle dosadnie podkreślił, że marketing nie powinien być utożsamiany ze zbójem, który ma dbać o zadowolenie klienta, któremu wcześniej, przy pomocy maczugi inny zbój (sprzedaż) wcisnął produkt. By tak się nie działo konieczne jest odchodzenie od funkcjonalnego rozumienia marketingu w polskich przedsiębiorstwa na rzecz traktowania go jako filozofii działania, podejścia w modelu biznesowym. Pan Piotr Nogal jako główne wyzwanie dla marketingu wskazywała konieczność szybkiego uczenia się i nadążania za dynamiką zmian na rynku, przyspieszających na skutek rozwoju nowych technologii, a co za tym idzie kreujących zupełnie inne zachowania konsumentów i bardzo dynamiczne zmiany zachowań konkurentów. Pan Radosław Baran wskazywał, że okres spowolnienia koniunktury na rynku jest dobrą okazją do większej koncentracji przedsiębiorstw na rynku, potrzebach i zachowaniach nabywców. W sytuacji, gdy sprzedaż na rynku jest łatwiejsza przedsiębiorcom brakuje motywacji do zajmowania się potrzebami nabywców, więc sytuacja złej koniunktury jest sprzyjająca dla przyjęcia orientacji rynkowej i przedefiniowania rozumienia marketingu. Pan Marek Staniszewski zwrócił uwagę, że poważnym wyzwanie staje się uzasadnianie potrzeby marketingu, jego roli i zakresu działania, a co za tym idzie wielkości środków finansowych kierowanych na działania marketingowe. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest poważny kryzys marki jako instytucji czy efektu marketingu. Konieczne wydaje się odchodzenie od paradygmatu podejścia instrumentalnego w marketingu (4P) na rzecz kreowania wartości, w tym także wartości emocjonalnych i społecznych. Rola marketingu współcześnie powinna być rolą propagacyjną, polegającą na budowaniu w przedsiębiorstwach pewnej kultury podejścia do rynku, obsługi klientów i zmian. Kształtowanie takiego rozumienia marketingu jest aktualnie największym wyzwaniem. Kolejnym 9 zaś jest konieczność integrowania podejścia marketingowego z rozwiązaniami innowacyjnymi w rozwiązywaniu problemów. Podstawowy dylemat, z którym muszą sobie radzić firmy to pytanie.. jak dostarczać nową wartość, w zaskakujący sposób, żeby satysfakcja klienta była jak największa a marża przedsiębiorstwa jak najwyższa? W jaki sposób stymulować rozwiązania innowacyjne w firmie i pomagać innym działom w opracowaniu nowych form i rozwiązań stanowiących nową wartość dla nabywców? Dyskutanci podkreślali także, że poważnym wyzwaniem dla marketingu jest umiejętność posługiwania się nowymi mediami i poszerzania ich użyteczności. Konieczne wydaje się wyjście poza rolę komunikacyjną tych mediów i szersze a zarazem bardziej profesjonalne wykorzystywanie ich dla celów budowania relacji z klientami, budowania lojalności. Prof. Lechosław Garbarski, powołując się na wyniki badań, wskazywał istotną rolę orientacji marketingowej przedsiębiorstw w kształtowaniu ich wyników finansowych. W podsumowaniu seminarium prof. Teresa Taranko nawiązała do jego celów. Podstawowym celem spotkania była wymiana opinii przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków (w tym głównie menedżerów zajmujących się marketingiem) oraz przedstawicieli agencji współpracujących z zespołami marketingowymi, na temat rozumienia marketingu i jego roli we współczesnych firmach. Drugim celem było wykazanie skutków rozumienia marketingu dla sposobów jego organizowania, finansowania i oceny efektów. Trzecim celem seminarium była próba określenia podstawowych wyzwań dla współczesnego marketingu i zarysowanie kierunków jego rozwoju w najbliższej przyszłości. Przyjęta konwencja seminarium, bardzo dynamiczna dyskusja panelowa oraz duża aktywność uczestników seminarium w dyskusjach plenarnych, pozwoliły w pełni zrealizować zakładane cele. Patronem mediowym seminarium był

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ. Open Access

INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ. Open Access INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ Open Access MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1 INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ THE INFORMATION DETERMINANTS

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA UCZELNIANYCH CENTRÓW KOMPETENCYJNYCH

BUDOWA UCZELNIANYCH CENTRÓW KOMPETENCYJNYCH PAWEŁ MADEJ ŁUKASZ SZCZYGIELSKI e-mail: Pawel.Madej@zie.pg.gda.pl, lukasz.szczygielski@zie.pg.gda.pl Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Fundacja BFKK Raport Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Białystok 2010 Recenzent Prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński) Redakcja naukowa Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych

Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych 40 Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta Olearnik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński. Gdańsk 2007 ISBN 978-83-886179-8-0

ZARZĄDZANIE. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński. Gdańsk 2007 ISBN 978-83-886179-8-0 ISBN 978-83-886179-8-0 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński 50+ ZARZĄDZANIE Gdańsk 2007 Recenzent: prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki Autorzy: dr

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo