MARKETING KONCEPCJA DZIAŁANIA CZY FUNKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Seminarium naukowe 14 marca Organizator: Katedra Marketingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING KONCEPCJA DZIAŁANIA CZY FUNKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Seminarium naukowe 14 marca 2013. Organizator: Katedra Marketingu"

Transkrypt

1 1 MARKETING KONCEPCJA DZIAŁANIA CZY FUNKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seminarium naukowe 14 marca 2013 Organizator: Katedra Marketingu Opracowanie Teresa Taranko

2 Seminarium na temat: Marketing koncepcja działania czy funkcja w przedsiębiorstwie było drugim seminarium organizowanym w roku akademickim 2012/2013 przez Katedrę Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Otwarcia seminarium dokonał Kierownik Katedry Marketingu - Prof. dr hab. Lechosław Garbarski, który przywitał uczestników seminarium oraz zaprezentował jego założenia merytoryczne i organizacyjne. Podkreślając praktyczny aspekt seminarium, profesor nawiązał do konieczności poważnej, merytorycznej dyskusji różnych środowisk praktyków i teoretyków nad istotą i stanem rozwoju marketingu w Polsce oraz wskazał znaczenie tego typu spotkań seminaryjnych jako znaczącego głosu w tej dyskusji. Seminarium składało się z dwóch części merytorycznych. W części pierwszej wygłoszone zostały trzy prezentacje wprowadzające, stanowiące inspirację do dyskusji plenarnej. Wprowadzającą w tematykę seminarium prezentację zatytułowaną: Marketing. Naprawdę jaki jesteś nie wie nikt przedstawił profesor Lechosław Garbarski. Podstawowe wątki tej prezentacji dotyczyły miedzy innymi następujących kwestii: licznych, czasami nieuzasadnionych negatywnych konotacji dotyczących marketingu, sposobów rozumienie marketingu w przedsiębiorstwach oraz jego lokowania w strukturach organizacyjnych, miejsca i funkcji marketingu w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, strategiach obszarów działalności gospodarczych oraz na poziomie strategii funkcjonalnych w przedsiębiorstwach, znaczenia i miejsca marketingu w procesach kreowania korzyści dla klientów oraz budowania przewagi konkurencyjnej, roli marketingu w kreowaniu i komunikowaniu kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa, powiązań pomiędzy marketingiem rozumianym jako funkcja w przedsiębiorstwie a zjawiskami instytucjonalizacji i autonomizacji działań 2 marketingowych oraz ich efektów dla przedsiębiorstw, rozumienia marketingu jako koncepcji biznesowej, przenikającej całą organizację, w tym także jej kierownictwa, stanowiącej przejaw jej rynkowej orientacji, związki pomiędzy rozumieniem marketingu a efektami przedsiębiorstw. Kolejna prezentacja zatytułowana From Stretched to Strengthened wygłoszona została przez Łukasza Paciorkowskiego, reprezentującego IBM Polska. Skrócona wersja prezentacji znajduję się pod adresem: /?auth_key=320c002ca693470c3643d261c6fad c1522&kw=view-1psmneyyolbq&rc=ref Prezentacja zawierała dwa wątki tematyczne: 1. Najważniejsze wnioski dotyczące oczekiwań wobec marketingu płynące z przeprowadzonego w 2011 roku przez firmę IBM globalnego badania dyrektorów marketingu. Pełna wersja badania dostępna jest pod adresem: 2011/cmo-registration.html. 2. Charakterystykę sposobu rozumienia marketingu i definiowania jego roli w procesie kreowania wartości dla klientów przez IBM. Pan Łukasz Paciorkowski na co dzień zajmuje się pracą z klientami, którym pomaga budować i realizować plany strategiczne związane z indormatyzacją procesów bizneso-wych. Bierze także czynny udział w pracach Akademii Technologicznej IBM, której celem jest wytyczanie nowych trendów i kierunków rozwoju technologicznego. Ścisła współpraca Akademii z działem marketingu zapewnia, iż IBM jest zdolny odpowiadać na potrzeby klientów w sposób pełny i spójny. Badania marketingowe prowadzone przez IBM stanowią jedno z podstawowych źródeł informacji w procesie określania kształtu przyszłego zapotrzebowania w obszarze technologii i transformacji biznesowej.

3 Trzecią prezentację, zatytułowaną Wpływ charakteru organizacji na organizowanie działań marketingowych, wygłosił Marek Sokołowski, absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, właściciel, Business Development Director w firmie- FALCON Projects&Consults, Właściciel, Business Development Director. Prelegent zaprezentował zależności pomiędzy kategorią celów rynkowych i zakresem działań marketingowych podporządkowanych realizacji celów, a sposobem organizowania i finansowania tych działań na bazie własnego doświadczenia obejmującego miedzy innymi: wdrożony projekt doradczy dla firmy wiodącej na rynku Inteligentnej Automatyki, zarządzanie w latach wspólnym projektem operatorów IDEA, Plus i Era. którego efektem jest zasięg komórkowy w Warszawskim metrze, funkcję dyrektora Programu Konwergencji Usług Komórkowych, Stacjonarnych i Internetu, w Grupie TP w latach , funkcję Senior Product Manager, w Grupie TP, Program Zarządzania Ofertą B2B. Polska część projektu France Telecom - Business Zone, wdrożenie pilotowej usługi mobilnej płatności zbliżeniowych w sieci Plus, oraz realizowane od 2011 we własnej firmie - FALCON PC - projekty NFC w obszarze nonpayment i open-nfc. W swoim wystąpieniu Pan Marek Sokołowski podkreślał, że marketing to systemowa, kompleksowa wizja i system działań na rzecz pozyskania klienta oraz budowania jego satysfakcji i w ten sposób pozyskiwania efektów finansowych (wzrostu wartości) dla właścicieli podmiotu gospodarczego. Dyskusja plenarna część 1 Dyskusję prowadziła dr hab. prof. ALK Teresa Taranko. Główne wątki dyskusji w tej części nawiązywały do problematyki prezentacji, a w szczególności do 3 sposobu rozumienia marketingu oraz określania celów i zadań stawianych przed marketingiem w przedsiębiorstwach reprezentowanych przez uczestników seminarium. Wśród osób zabierających głos w dyskusji była Pani Anna Pytkowska SeniorMarketing Manager Europe, Middle East & Africa w Firmie Oriflame, która podzieliła się swoim prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w marketingu w firmach kosmetycznych. Pani Anna Pytkowska na bazie własnych doświadczeń w firmach o bardzo podobnym profilu biznesowym (produkcja i sprzedaż bezpośrednia wyrobów kosmetycznych) zwracała uwagę na bardzo różne definiowanie roli i pozycji marketingu w tych firmach. Wskazywała także przesłanki różnego definiowania marketingu w zależności od profilu zawodowego członków zarządu przedsiębiorstwa oraz od ambicji i pozycji menedżera marketingu w tym przedsiębiorstwie. Bardzo interesującym wątkiem dyskusji podjętym przez Panią Annę była dynamika zmian pozycji, funkcji i zadań stawianych przed marketingiem w warunkach zmieniających się sytuacji na rynku, w szczególności wzrastającego poziomu nasycenia rynku i wzrastających wymagań klientów. Marketing zawsze był wykorzystywany do zarządzania paradoksami ale ta jego funkcja, zdaniem Pani Anny jest szczególnie ważna w okresach recesji, kiedy z jednej strony właściciele i zarządy firm oczekują poprawy wyników rynkowych (wzrostów sprzedaży, budowania mocnej pozycji marki), a z drugiej strony ograniczając koszty zmniejszają budżety marketingowe. Innym paradoksem, z którym musi sobie radzić współczesny marketing, jest dążenie przedsiębiorstw do osiągania szybkiego wzrostu sprzedaży produktów (często przy wykorzystaniu agresywnej polityki cenowej) przy równoczesnym deklarowaniu troski o markę, wysoką jakość produktów i kulturę obsługi klientów. Bardzo interesujące stanowisko dotyczace rozumienia marketingu zaprezentował Pan Antoni Serwacki - Prezes Zarządu MZK Piła Sp. Zoo. Zwracał on uwagę na znaczenie marketingu w

4 kreowaniu koncepcji rozwiązań dla klientów i współuczestniczenia w systemowym kreowaniu wartości, zwłaszcza w czasach wzrastających wymagań konsumentów i ich aktywnej roli prosumentów na rynku. Koniecznym warunkiem spełniania roli strategicznej, kreacyjnej oraz integracyjnej marketingu jest zaangażowanie najwyższego kierownictwa w rozwiązywanie problemów klientów oraz rynkowa orientacja przenikająca wszystkie szczeble organizacji i różne jej działy. Powołując się na doświadczenia swojej firmy, Pan Antoni wskazywał na znaczące opóźnienia w polskich przedsiębiorstwach w stosunku do postrzegania roli marketingu na świecie. Powołując się na doświadczenia firmy GE publikowane w Harvard Business Review, podkreślał konieczność redefiniowania pozycji marketingu w przedsiębiorstwach i lokowania go na bardzo wysokich szczeblach w przedsiębiorstwach, a nie jedynie jako wąsko rozumiana funkcja powiązana z kształtowaniem instrumentów marketingu mix. Pan Antoni Serwacki zwrócił także uwagę, że rozwój technologii i Internet, znacząco zmienia sposób realizacji działań marketingowych, a w szczególności relacje z klientami. Wątek ten stanowił temat wypowiedzi kilku kolejnych uczestników seminarium. Wskazywali oni na znaczącą rolę mediów społecznościowych we współczesnym marketingu oraz możliwości wykorzystywania tych mediów dla realizacji celów stawianych przed marketingiem. Pan Marek Sokołowski zwrócił uwagę, że wiele przedsiębiorstw ma problemy z prawidłowym wykorzystywaniem mediów społecznościowych zarówno dla celów komunikacji marketingowej jak i dla celów sprzedażowych. Pan Jacek Kotarbiński wskazywał możliwości wykorzystania mediów społecznościowych dla budowania relacji z konsumentami i stanowią doskonały kanał dla interaktywnej komunikacji marketingowej i budowania bliskich, emocjonalnych związków z markami. Potencjał mediów społecznościowych pozwala na pełniejsze wypełnianie roli marketingu w kreowaniu i umacnianiu relacji z konsumentami oraz angażowania ich do współtworzenia wartości z korzyścią dla nich oraz innych konsumentów. Dyskusja Panelowa Uczestnicy Panelu: Od strony prawej: 1. dr Beata Marciniak, Katedra Rynku i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, autorka rozdziałów dotyczących organizowania, budżetu i audytu działalności marketingowej w pracy zbiorowej pod red. L. Garbarskiego Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011 oraz w pracy zbiorowej pod red. L. Garbarskiego Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa Piotr Pokrzywa, Redaktor Naczelny Media i Marketing Polska, 3. Jacek Kotarbiński, marketer i praktyk. Trener i konsultant. Międzynarodowy ekspert z zakresu marketingu strategicznego i operacyjnego. Koncentruje się na racjonalizacji zarządzania procesami marketingu i sprzedaży oraz poprawy rentowności organizacji. Prowadzi badania nad efektywnością procesów marketingu oraz Mktg ROI (temat dysertacji doktorskiej). "laureat konkursu Blog Roku 2012 w kategorii "Profesjonalne i firmowe", 4. Piotra Nogal, strateg w agencji Vacaloca, Warszawa, 5. dr hab. prof. SGH Radosław Baran, Katedra Rynku i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa w 4

5 Warszawie, autor rozdziałów dotyczących kosztów i efektów działań marketingowej w pracy zbiorowej pod red. L. Garbarskiego Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011 oraz w pracy zbiorowej pod red. L. Garbarskiego Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, PWE, Warszawa 2011 oraz kilku artykułów dotyczących problematyki efektów marketingu, 6. Agnieszka Grynkiewicz, partner w Agencji Stratosfera specjalizującej się w strategiach i innowacjach marketingowych oraz analizach foresight, stowarzyszonej z Adde Value, światowym liderem marketingu strategicznego opartego na badaniach rynkowych. Uczestnicy panelu koncentrowali swoje wypowiedzi wokół następujących problemów: - sposobów organizowania marketingu - podziału zadań i odpowiedzialności za jego efekty, - sposobów finansowania marketingu i zasadność cięcia wydatków w różnych sferach - problematyki pomiaru i weryfikacja efektów marketingu oraz wykazywanie jego - zasadności dla decydentów (argumenty wzmacniające rolę marketingu i zasadność ponoszenia wydatków na ten cel). Dr Beata Marciniak wprowadzając do problematyki organizowania działań marketingowych wyraziła pogląd, że po sposobie zorganizowania marketingu w przedsiębiorstwie można poznać jak on jest rozumiany i jaka jest jego ranga w danym przedsiębiorstwie. Tworzenie formalnych struktur odpowiedzialnych za realizację zadań marketingu powinno sprzyjać optymalizacji alokacji zasobów i kompetencji przedsiębiorstwa w celu realizacji jego celów wynikających ze strategii marketingowej. Stosowanie przez przedsiębiorstwo marketingu rozumianego jako koncepcja działania na rynku może, ale nie musi przejawiać się w wyodrębnianiu szczególnych form organizacyjnych (specjalnych działów) zajmujących się marketingiem. Z kolei obecność działu marketingu w przedsiębiorstwie nie 5 musi być dowodem na to, że ono realnie stosuje marketing. Pani Beata podawała przykłady firm, w których nie ma wyodrębnionych działów marketingu, ale ich aktywność rynkowa opiera się na wykorzystywaniu koncepcji marketingu, a działania są skoordynowane i systemowo realizowane. Wskazywała także, że brakuje kompleksowych, pogłębionych badań na temat organizowania i finansowania działań marketingowych. Na podstawie dostępnych danych empirycznych można stwierdzić, że w polskich przedsiębiorstwach dominuje najprostsze rozwiązanie organizowanie działań marketingowych w strukturze funkcjonalnej i rozumienie marketingu jako jedna z funkcji w przedsiębiorstwie (obok finansów, HR itd.). W korporacjach międzynarodowych o szerokim asortymencie oferowanych marek i produktów dominują struktury wyodrębniane na bazie produktu lub marki. Działania marketingowe koncentrowane są tu wg kategorii produktu/marki a wiodącą rolę koordynatorów działań marketingowych pełnią menedżerowie za nie odpowiadający. Struktury marketingowe bywają także kształtowane wg kategorii obsługiwanych segmentów lub rynków wyodrębnianych geograficznie. W praktyce spotkać można struktury dwu lub trzywymiarowe, w tym struktury macierzowe (np. przy równoczesnym wykorzystaniu kryteriów geograficznych i kategorii produktu) oraz struktury tensorowe. Przy takim wielowymiarowym organizowaniu działań marketingowych wyodrębnia się wielu, wąsko wyspecjalizowanych menedżerów, którzy często w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa jako całości uczestniczą w bardzo ograniczonym zakresie. Pani Beata Marciniak podkreślała, że literatura nie dostarcza rozstrzygających rozwiązań w zakresie organizowania marketingu, a praktyka wskazuje na to, że procesy te mają bardzo dynamiczny charakter. Aktualnie tę dynamiką nasilają panujące tendencje na rynku, miedzy innymi autsourcing, tendencje do kształtowania elastycznych struktur, dopasowywanych do zmieniających się wyzwań rynkowych, zgodnie z nurtem podejścia projektowego w zarządzaniu oraz wyodrębnianie zespołów wirtualnych.

6 Piotr Nogal reprezentujący agencję reklamową zwracał uwagę na fakt, że wyodrębniane struktury marketingowe zorganizowane wg kryterium marki czy kategorii produktów dominują w wielkich, międzynarodowych korporacjach, natomiast w polskich przedsiębiorstwach w zespołach zajmujących się marketingiem osoby specjalizują się w poszczególnych funkcjach, np. w komunikacji marketinggowej, organizowaniu badań marketingowych czy współpracy z kanałami dystrybucji. Z doświadczenia pracownika agencji specjalizującej się w komunikacji marketingowej wykorzystującej nowe media, prelegent dostrzegł brak specjalistów zatrudnianych w działach marketingu. Wskazywał na konieczność tworzenia takich zespołów marketingowych, w których wyspecjalizowane osoby w komplementarny sposób będą zdolne do realizowania bardzo różnorodnych zadań, ale równocześnie poprzez swoją specjalizację będą potrafiły podejmować kompetentną współpracę z zewnętrznymi podmiotami wspierającymi działania marketingowe. Dobra, efektywna współpraca pomiędzy wyspecjalizowanymi agencjami reklamowymi czy badawczymi a zespołami marketingowymi w przedsiębiorstwach wymaga partnerskich relacji opartych na wysokim poziomie wiedzy specjalistycznej i wzajemnym zrozumieniu stron. Jacek Kotarbiński na bazie swoich doświadczeń doradcy w zakresie strategii i rozwiązań marketingowych, zwracał uwagę że opisywane w literaturze koncepcje marketingu i jego organizacji, to najczęściej przykłady wielkich korporacji. Rzeczywistość w Polsce jest jednak inna. Często w polskich przedsiębiorstwach strategiczne decyzje marketingowe podejmują właściciele przedsiębiorstw. Zdaniem mówcy jest to prawidłowość, którą on sam rekomenduje w swoich rozwiązaniach doradczych, ponieważ podstawowym warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa na rynku jest jego orientacja rynkowa. Zrozumienie reguł gry rynkowej jest znacznie ważniejsze niż szczegółowa wiedza na temat 6 poszczególnych instrumentów marketingowych i głęboka specjalizacja w zakresie poszczególnych zadań w obrębie marketingu. Funkcjonowanie marketingu w średnich przedsiębiorstwach, jego rozumienie i sposób organizowania są bezpośrednio powiązane, zdaniem mówcy, z przyjętym przez nie modelem biznesu. Podawał przykłady podmiotów gospodarczych, które nie posiadając wyodrębnianych działów marketingu doskonale radzą sobie na rynku i widoczna jest w ich działaniach wszechobecna orientacja na potrzeby klientów i kreowane dla nich wartości. (np. Polski Bus, Inglot). Ten model mówca nazwał Sztuką marketingu bez marketingu. W dalszych wypowiedziach Pan Jacek nawiązał do procesów autsourcingu i zmieniającego się zapotrzebowania na wyspecjalizowane usługi (aktualnie wyraźna jest moda na współpracę z agencjami specjalizującymi się w wykorzystywaniu mediów społecznościowych). Agnieszka Grynkiewicz zwróciła uwagę na wyraźne pogłębianie się różnic w sposobach rozumienia i organizowania marketingu pomiędzy korporacjami i małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Marketing w dużych korporacjach coraz częściej stanowi swoiste państwo w państwie, a jego aktywność jest coraz mnie powiązana z wynikami sprzedaży silniej zaś z miarami opartymi na wynikach badań takich jak: wskaźniki polecania marki, wzrost zaufania do marki czy wzrost wartości marki. W małych firmach natomiast marketing jest formą myślenia biznesowego i nie jest zamykany w konkretnej strukturze. Nawiązując do wypowiedzi dr Beaty Marciniak prelegentka podkreśliła, że procesy kreowania struktur elastycznych są w dalszym ciągu wyjątkiem od reguły. Mimo tego, że istnieją przykłady rozwiązań elastycznych w działaniach marketingowych, to jednak centralizacja procesów zarządczych w korporacjach sprzyja raczej tworzenia trwałych struktur wspieranych procedurami. Piotr Pokrzywa powołując się na przykład firmy Avon wskazywał bezpośrednie powiązanie sposobów organizowania marketingu, jego celów i sposobów

7 realizacji zadań z dynamiką sytuacji rynkowej. Podkreślał także istotę zrozumienia tej dynamiki zmian w otoczeniu dla sensowności podejmowania decyzji o wydawaniu środków na działania marketingowe. Ważnym wątkiem wypowiedzi zespołu panelistów były zagadnienia finansowania działań marketingowych oraz podstaw i kryteriów podziału środków w budżetach marketingowych. Pan Piotr Nogal zwracał uwagę na konieczność posługiwania się pomiarem efektywności inwestycji marketingowych ze szczególnym uwzględnienie oceny skuteczności i efektywności poszczególnych kanałów komunikacji z klientami. Zwracał także uwagę na rosnącą rolę inwestycji marketingowych w kanały dystrybucji i zapewnianie odpowiedniej pozycji produktu w tych kanałach, szczególnie na rynkach bardzo nasyconych. Dr hab. prof. SGH Radosław Baran zwracał uwagę, że badania empiryczne wskazuję, iż znaczna część wydatków na udoskonalenia produktów, tworzenie nowych rozwiązań dla klientów nie jest traktowana jako koszty działań marketingowych (nie księgowane jako koszty działu marketingu). Jako wydatki na marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach traktuje się głównie wydatki na komunikacje marketingową (działania reklamowe, promocję sprzedaży, aktywność w Internecie itp.) i w nieco mniejszym stopniu wydatki na badania marketingowe. Zatem podejmując decyzję o ograniczaniu wydatków na marketing trzeba mieć świadomość tego, czy mają one dotyczyć ograniczania budżetu działu zajmującego się marketingiem czy obniżania wydatków na działania powiązane z doskonaleniem oferty (np. poprawa produktu i poziomu obsługi klienta), które stanowią elementy systemu obsługi rynku ale pozostają poza strukturą działu marketingu. W okresie spowolnienia gospodarczego czy w fazie kryzysu wydatki na wspieranie sprzedaży mogą okazywać się niewystarczające dla osiągania zwiększanie sprzedaży i wówczas są postrzegane 7 głównie jako koszty, które należy ograniczać. Rozumienie nakładów na doskonalenie oferty, poprawę jakości i umacnianie marki powinny być traktowane jako inwestycja w przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstwa. W nawiązaniu do wypowiedzi prof. Radosława Barana, pan Jacek Kotarbiński przywołał swoje badania dotyczące efektywności działań marketingowych spółek giełdowych w Polsce. Zwrócił uwagę, że kategoria kosztów marketingu oraz budżetu marketingu w polskich przedsiębiorstwach jest bardzo słabo zdefiniowana. Problemem jest głównie sposób ujmowania kosztów marketingu w przedsiębiorstwach, brak ich kompletności i analitycznego ujęcia, co zdecydowanie ogranicza możliwości wykorzystania analiz wskaźników efektywności tych działań. Konieczne wydaje się wypracowanie systemu ewidencjonowania kosztów adekwatnie oddającego nakłady ponoszone na zdobywanie, obsługę i utrzymanie relacji z klientami. Prelegent zwrócił także uwagę na konieczność wzajemnego zrozumienia pomiędzy zespołami marketingowymi a służbami finansowymi w przedsiębiorstwach (określanymi dobitnie jako obce cywilizacje ). Trzeci wątek dyskusji panelowej dotyczył efektów marketingu. Wypowiedzi poszczególnych panelistów wskazywały na różnorodne rozumienie tego pojęcia. Pan Jacek Kotarbiński eksponował podział efektów marketingu na materialne, czyli znajdujące odzwierciedlenie w systemie bilansowo-finansowym przedsiębiorstwa (np. wzrost wartości sprzedaży, penetracja rynku, wzrost zysków, itp.) oraz niematerialne (postrzeganie marki, wzrost zaufania do przedsiębiorstwa ułatwiający wprowadzanie nowych rozwiązań, itp). Wyzwaniem dla współczesnego marketingu jest uwzględnianie w znacznie szerszym stopniu, niż ma to miejsce aktualnie, efektów niematerialnych, co wiąże się miedzy innymi ze wzrostem znaczenia procesów obsługi potransakcyjnej (serwis, obsługa gwarancyjna itp.). Pan Radosław Baran wskazywał, że efekty działań marketingowych można ujmować jako efekty ostateczne, które mogą być stosunkowo łatwo wykazywane (wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku) oraz efekty pośrednie, które są trudniejsze do

8 zweryfikowania, ale stanowią konieczny etap do osiągania efektów ostatecznych (np. zaufanie do produktu, czy reputacja firmy). Dyskusja plenarna - część 2 Osoby zabierające głos w dyskusji nawiązywały do wypowiedzi panielistów i pytały między innymi o praktykę polskich przedsiębiorstw w zakresie rozliczania efektów marketingu. Podkreślano dominujący charakter efektów sprzedażowych oraz trudności w uzasadnianiu nakładów na realizację innych celów np. budowanie efektów wizerunkowych, zaufania do marki itp. Wskazywano także, że zakładane efekty marketingu stanowią często bezpośrednie podstawy rozliczania pracy menedżerów i kształtowania systemu motywacji. Ten czynnik niestety, prowadzi do preferowania efektów łatwo mierzalnych i przekładających się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa w krótkim okresie, kosztem budowania zaufania do marki, inwestycji w relacje z klientami, a w rezultacie zbyt słabego powiązania efektów działań marketingowych z budowaniem wartości przedsiębiorstwa. Podstawę oceny skuteczności działania zespołów marketingowych, zdaniem Jacka Kotarbińskiego, powinny być jasno określona rola marketingu w przedsiębiorstwie i jego kompetencje. Pani Beata Marciniak zwróciła uwagę, że forma zorganizowania marketingu determinuje sposób wyznaczania celów marketingu i pomiar efektów. W przedsiębiorstwach zorganizowanych np. wg grup klientów podstawę oceny efektów marketingu mogą być wskaźniki dotyczące zadowolenia klientów, wycena wartości klientów dla przedsiębiorstwa, ocena jakości relacji z klientami itp., wzbogacające ocenę w zakresie wyników sprzedaży. W dyskusji zabrał głos pan Marek Staniszewski - dyrektor marketingu w Canal+, który podkreślał, wagę problematyki seminarium z punktu widzenia podmiotów działających na rynku. Wskazywał, że marketing jest koncepcją. filozofią czy postawą, ale nigdy funkcją. Rozumienie marketingu jako funkcji prowadzi do zamykania go w strukturze działu marketingu. Jeśli zaś marketing jest rozumiany jako 8 koncepcja zarządzania, to wówczas może być dobrze realizowany bez działu marketingu. Koncepcja działania przedsiębiorstwa oparta na produkcje prowadzi do dominacji sprzedaży podczas gdy koncentracja na klientach, ich oczekiwaniach i potrzebach stanowi podstawę marketingu. jeśli marketing jest robiony bardzo dobrze, prawie doskonale, to sprzedaż (zespoły sprzedaży) nie jest potrzebna. W zależności od tego jak jest rozumiany marketing w danej organizacji inaczej ocenia się jego efektywność. Rozumienie marketingu poprzez pryzmat wykorzystywania instrumentów powoduje, że ocenie podlegają zwykle krótkookresowe wyniki (często bardzo wąsko rozumiane), osiągane dzięki wykorzystaniu tych narzędzi. W organizacjach traktujących marketing jako swoją filozofię i podejście do rynku, ocenia się kapitał i wartość marki, jego wpływ na kapitał niematerialny, a tym samym na wartość przedsiębiorstwa jako całości. Jedną z barier prawidłowego rozumienia a w konsekwencji realizowania marketingu są struktury organizacyjne. Szczególnie jest to odczuwalne w korporacjach, gdzie jednowymiarowe (silosowe) struktury, często hermetyczne, uniemożliwiają prawidłową wewnętrzną komunikację między działem marketingu a działem sprzedaży. Brak wizji i procedur tej współpracy, niezbędnej przecież dla sprawnej obsługi rynku, sprawiają, że te zespoły nie są wobec siebie komplementarne a często wręcz antagonistyczne. W takich warunkach nie poszukuje się synergii w działaniu i rodzi się problem wyznaczania celów i walki o środki na finansowanie działań marketingowych. Końcowym elementem seminarium było poszukiwanie odpowiedzi na dwa pytania: Jakie są główne wyzwania dla marketingu na najbliższe 2-3 lata widziane z pozycji nauki i praktyki? Co mogą uczynić przedstawiciele środowisk marketingowych by podnieść jego rangę i wzmocnić pozycję w organizacjach? Pani Beata Marciniak zwróciła uwagę na konieczność uczenia się sztuki.. komunikowania się zespołów odpowiadających za marketingu z innymi podmiotami

9 w organizacjach, miedzy innymi z zarządem, działami sprzedaży czy działem finansowym. Wzajemne zrozumienie istoty i celów działań, pojęć i miar efektów używanych do oceny marketingu przez inne podmioty, może znacząco podnieść jego jakość. Pan Jacek Kotarbiński w sposób humorystyczny, ale niezwykle dosadnie podkreślił, że marketing nie powinien być utożsamiany ze zbójem, który ma dbać o zadowolenie klienta, któremu wcześniej, przy pomocy maczugi inny zbój (sprzedaż) wcisnął produkt. By tak się nie działo konieczne jest odchodzenie od funkcjonalnego rozumienia marketingu w polskich przedsiębiorstwa na rzecz traktowania go jako filozofii działania, podejścia w modelu biznesowym. Pan Piotr Nogal jako główne wyzwanie dla marketingu wskazywała konieczność szybkiego uczenia się i nadążania za dynamiką zmian na rynku, przyspieszających na skutek rozwoju nowych technologii, a co za tym idzie kreujących zupełnie inne zachowania konsumentów i bardzo dynamiczne zmiany zachowań konkurentów. Pan Radosław Baran wskazywał, że okres spowolnienia koniunktury na rynku jest dobrą okazją do większej koncentracji przedsiębiorstw na rynku, potrzebach i zachowaniach nabywców. W sytuacji, gdy sprzedaż na rynku jest łatwiejsza przedsiębiorcom brakuje motywacji do zajmowania się potrzebami nabywców, więc sytuacja złej koniunktury jest sprzyjająca dla przyjęcia orientacji rynkowej i przedefiniowania rozumienia marketingu. Pan Marek Staniszewski zwrócił uwagę, że poważnym wyzwanie staje się uzasadnianie potrzeby marketingu, jego roli i zakresu działania, a co za tym idzie wielkości środków finansowych kierowanych na działania marketingowe. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest poważny kryzys marki jako instytucji czy efektu marketingu. Konieczne wydaje się odchodzenie od paradygmatu podejścia instrumentalnego w marketingu (4P) na rzecz kreowania wartości, w tym także wartości emocjonalnych i społecznych. Rola marketingu współcześnie powinna być rolą propagacyjną, polegającą na budowaniu w przedsiębiorstwach pewnej kultury podejścia do rynku, obsługi klientów i zmian. Kształtowanie takiego rozumienia marketingu jest aktualnie największym wyzwaniem. Kolejnym 9 zaś jest konieczność integrowania podejścia marketingowego z rozwiązaniami innowacyjnymi w rozwiązywaniu problemów. Podstawowy dylemat, z którym muszą sobie radzić firmy to pytanie.. jak dostarczać nową wartość, w zaskakujący sposób, żeby satysfakcja klienta była jak największa a marża przedsiębiorstwa jak najwyższa? W jaki sposób stymulować rozwiązania innowacyjne w firmie i pomagać innym działom w opracowaniu nowych form i rozwiązań stanowiących nową wartość dla nabywców? Dyskutanci podkreślali także, że poważnym wyzwaniem dla marketingu jest umiejętność posługiwania się nowymi mediami i poszerzania ich użyteczności. Konieczne wydaje się wyjście poza rolę komunikacyjną tych mediów i szersze a zarazem bardziej profesjonalne wykorzystywanie ich dla celów budowania relacji z klientami, budowania lojalności. Prof. Lechosław Garbarski, powołując się na wyniki badań, wskazywał istotną rolę orientacji marketingowej przedsiębiorstw w kształtowaniu ich wyników finansowych. W podsumowaniu seminarium prof. Teresa Taranko nawiązała do jego celów. Podstawowym celem spotkania była wymiana opinii przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków (w tym głównie menedżerów zajmujących się marketingiem) oraz przedstawicieli agencji współpracujących z zespołami marketingowymi, na temat rozumienia marketingu i jego roli we współczesnych firmach. Drugim celem było wykazanie skutków rozumienia marketingu dla sposobów jego organizowania, finansowania i oceny efektów. Trzecim celem seminarium była próba określenia podstawowych wyzwań dla współczesnego marketingu i zarysowanie kierunków jego rozwoju w najbliższej przyszłości. Przyjęta konwencja seminarium, bardzo dynamiczna dyskusja panelowa oraz duża aktywność uczestników seminarium w dyskusjach plenarnych, pozwoliły w pełni zrealizować zakładane cele. Patronem mediowym seminarium był

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej Charakter pracy 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Projekt organizacyjny 2 Alternatywne koncepcje

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy

Propozycja współpracy Propozycja współpracy W JAKICH REALIACH DZIAŁAMY? Duża dynamika zmian na rynku Konieczność permanentnego nadążania za zmianami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów Duże tempo pracy Presja czasu i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami!

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami! SZKOLENIE Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami Termin szkolenia: 19-20 maja 2015 r., Warszawa Cena szkolenia dla 1 osoby: 1590 zł + VAT Przy zgłoszeniu 3 osób: rabat 10% ceny netto szkolenia

Bardziej szczegółowo

Firmowe Call Center krok po kroku

Firmowe Call Center krok po kroku OFERTA SZKOLENIOWA Firmowe Call Center krok po kroku TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Nowy dyrektor marketingu - dlaczego? str. 17. Sześć grzechów śmiertelnych struktury silosowej str. 20

Wstęp. Nowy dyrektor marketingu - dlaczego? str. 17. Sześć grzechów śmiertelnych struktury silosowej str. 20 Spis treści Przedmowa str. 11 Podziękowania str. 15 Wstęp. Nowy dyrektor marketingu - dlaczego? str. 17 Sześć grzechów śmiertelnych struktury silosowej str. 20 Niewłaściwa alokacja zasobów marketingowych

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. Sztuka wojny w biznesie.

STRATEGIA. Sztuka wojny w biznesie. PODSTAWY ZARZĄDZANIA dr Mariusz Maciejczak STRATEGIA. Sztuka wojny w biznesie. www.maciejczak.pl STRATEGIA Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i jej zmianie, jeśli jest to konieczne [Drucker]

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Video Marketing YouTube & Facebook Video

Video Marketing YouTube & Facebook Video agenda szkolenia Video Marketing YouTube & Facebook Video prowadzi Magdalena Daniłoś zgłoszenia: szkolenia@socialmedianow.pl lub http://tydzien.socialmedianow.pl/ Aż 90% poskich marketerów, którzy realizowali

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY

DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY PREZENTACJA USŁUG DORADCZYCH WSPIERAJĄCYCH ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ... zarządzanie efektywnością strategiczną DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY oraz zarządzanie efektywnością operacyjną MISJA

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL

PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL SZKOLENIE DEDYKOWANE BROSZURA INFORMACYJNA PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL Naucz się tworzyć skuteczne i angażujące kampanie w internecie! Dowiedz się, jak planować skuteczne i angażujące kampanie w internecie.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATIONS MANAGER MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ opracowanie i wdrażanie innowacyjnych strategii komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked.

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Prezentacja ofertowa Komunikacja Digital Event Czym jest Belinked? Belinked to HUB komunikacyjny, powstały w wyniku połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji ekspertów

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców. Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl

Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców. Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl Agenda Podstawowe funkcje i zadania menedżera sprzedaży a zróżnicowane zespoły sprzedawców Zespół sprzedawców

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne

Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Krytyka tradycyjnego budżetowania i koncepcje alternatywne Tradycyjne budżety krótkookresowy, zadaniowy, kontrolny charakter szerokie grono pracowników zaangażowane w tworzenie budżetu tradycyjne metody

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY BADANIA THINKTANK OFERTA WSPÓŁPRACY W PROJEKTACH ANALITYCZNYCH I BADAWCZYCH WSPÓLNA REALIZACJA BADAO, ANALIZ I DYSKUSJI THINKTANK:

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo