ELEKTROPRODUKT ROKU Czytelnicy wybrali zwycięzców dziewiątej edycji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTROPRODUKT ROKU Czytelnicy wybrali zwycięzców dziewiątej edycji"

Transkrypt

1 12 ELEKTROPRODUKT ROKU Czytelnicy wybrali zwycięzców dziewiątej edycji Juø po raz dziewiπty Czytelnicy magazynu Elektrosystemy wybrali najlepsze produkty elektrotechniczne roku. W plebiscycie, w 11 kategoriach rywalizowa y 174 nowoúci. Do redakcji nap yní o πcznie aø g osûw na kartach konkursowych. Gala ELEKTRO- PRODUKT ROKU 2011 odby a sií 10 lutego w Teatrze Kamienica w Warszawie. ÑAparatura Modu owaî ñ zdobywajπc 555 g osûw, czyli 21% wszystkich oddanych w tej grupie ñ zwyciíøy a firma Eaton za Wy πczniki kombinowane mrb6. StatuetkÍ odebrali: Marta Sznajder ñ asystent ds. marketingu, Marcin Stachowski ñ z-ca dyrektora Dywizji EWS ds. marketingu, Grzegorz Cupriak ñ product manager 12

2 13 ÑAutomatykaî zwyciíøy Sterownik programowalny z komunikatorem GSM MAX Logic H04 firmy F&F. Produkt otrzyma 357 g osûw, czyli 13% ogûlnej liczby w tej grupie. StatuetkÍ odebra Krzysztof Gos awski ñ konsultant techniczno-handlowy w firmie F&F System wprowadzania kabli KEL firmy Phoenix Contact uzyska najwiíksze uznanie CzytelnikÛw w kategorii ÑKable i Przewodyî. Produkt otrzyma 464 g osy, czyli 18% ogûlnej liczby. WyrÛønienie odebrali: Dorota Czech ñ marketing manager oraz Dariusz ChiliÒski ñ product manager ÑMiernictwoî zwyciíøy a Kamera termowizyjna Flir E60 firmy Flir zdobywajπc 434 g osy, czyli 16% w tej grupie. Pawe Rutkowski ñ przedstawiciel firmy Flir w Polsce 13

3 14 Tytu Elektroprodukt Roku 2011 w kategorii ÑNapÍdy i Sterowanieî przypad firmie ETI Polam za Wy πcznik silnikowy MS18. Urzπdzenie zebra o 343 g osy, co stanowi o 14%. Boötjan Leban (po lewej) ñ prezes zarzπdu ETI Polam, Adam Knochowski ñ specjalista ds. marketingu ÑOsprzÍt Instalacyjnyî statuetkí odebra a firma ABB za Szafki instalacyjne UK500. Produkt zgromadzi 497 g osûw, to jest 18%. Robert Kowalczyk ñ dyrektor ABB ds. marketingu i sprzedaøy, Dywizja Produkty Niskiego NapiÍcia w Polsce ÑOchrona PrzeciwprzepiÍciowaî wygra a firma Schneider Electric za Ochronniki serii PRD. Otrzyma y one 328 g osûw, co stanowi o 14%. Magdalena Grzybek ñ product manager firmy Schneider Electric odbiera statuetkí z rπk Jacka RÛøaÒskiego ñ redaktora naczelnego magazynu Elektrosystemy 14

4 15 Roz πcznik RBK 1 pro-s firmy Apator otrzyma wyrûønienie CzytelnikÛw w kategorii ÑRozdzia Energiiî. Zdoby 417 g osûw, czyli 17% w tej grupie. Przemys aw Skoczylas ñ kierownik Biura Marketingu (po lewej), Jacek RÛøaÒski ñ redaktor naczelny Wydawnictwa ÑSystemy Ochronyî najwiícej g osûw ñ 446, czyli 19% ñ zdoby System kontroli dostípu EKS Light firmy Eltron. Arkadiusz Che miòski ñ inøynier sprzedaøy ÑTechnika åwietlnaî statuetka trafi a do firmy Osram. Oprawy Ledvance zdoby y 361 g osûw ñ 14% w tej kategorii. Janusz Mitko ñ kierownik dzia u marketingu Osram 15

5 16 W ostatniej kategorii ÑZasilanieî laureatem nagrody Elektroprodukt Roku 2011 zosta a firma Weidm ller. Na Zasilacz Pro H Czytelnicy oddali 272 g osy, co stanowi o 11%. Artur Tomczak ñ marketing manager firmy Weidm ller Jak co roku rozlosowaliúmy rûwnieø upominki dla CzytelnikÛw, ktûrzy wziíli udzia w g osowaniu. NagrodÍ g Ûwnπ ñ rowery Merida Crossway w wersji damskiej i mískiej ufundowane przez firmí Partex, producenta systemûw znakowania ñ otrzyma Stanis aw ubianka z Ryk (na zdjíciu po lewej). W imieniu sponsora rowery wríczy Jacek RÛøaÒski ñ redaktor naczelny magazynu Elektrosystemy Pozosta e nagrody otrzymali: Marek Foltynowicz z Poznania ñ LustrzankÍ cyfrowπ Nikon D5000 ufundowanπ przez firmí NKT Cables; Magdalena Mazurek z Ostrowca Tegoroczna gala Elektroprodukt Roku 2011 odby a sií we wnítrzach warszawskiego Teatru Kamienica, firmowanego przez aktora ñ Emiliana KamiÒskiego. OprawÍ artystycznπ wydarzenia stworzy spektakl ÑPiÍkne Panie i Panowieî w wykonaniu artystûw teatru åwiítokrzyskiego ñ Wideodomofon VDP Pluton marki Euratech ufundowany przez firmí Onninen GalÍ poprowadzi Rados aw Kaliski ñ redaktor Magazynu Elektrosystemy 16

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja?

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035 Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? W Numerze Aktualnoœci...4-9 Œmietanka towarzyska... 10-11 Donald Tusk, prezydent Gdañska

Bardziej szczegółowo

Warsztaty tworzenia sieci akademickich

Warsztaty tworzenia sieci akademickich Warsztaty tworzenia sieci akademickich IT CUP 2002 Teleinformatyka dla przedsiębiorstw Podpis elektroniczny W numerze: Wydarzenia... 2 L&R w Krakowie... 5 Warsztaty tworzenia sieci akademickich... 8 Teleinformatyka

Bardziej szczegółowo

PERŁY RYNKU KOSMETYCZNEGO 2008

PERŁY RYNKU KOSMETYCZNEGO 2008 PERŁY RYNKU KOSMETYCZNEGO 2008 Danuta i Stanisław Woźniak, właściciele fi rmy dystrybucyjnej Adistor z Bydgoszczy. Główni partnerzy handlowi fi rmy Coty Ewa Siedlecka, marketing & PR manager Gler Anna

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA STOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Nr 05/2008 Wielu z Was prawdopodobnie czyta ten tekst bêd¹c gdzieœ na pla y, w górach czy innych podró ach. W koñcu sezon wakacyjny ju wystartowa³. Mamy nadzieje,

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Magazynu Cash & Carry w Toruniu

Otwarcie Magazynu Cash & Carry w Toruniu BIULETYN PRACOWNIKÓW DLS S.A. Nr 1(18)2005 Marzec 2005 Otwarcie Magazynu Cash & Carry w Toruniu DLS wœród najefektywniejszych Na 35 miejscu firma DLS S.A. zosta³a sklasyfikowana w rankingu "100 najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

Jubileusze przypominają nam o wydarzeniach,

Jubileusze przypominają nam o wydarzeniach, Gala Magazynu 2013 Mariusz Gryżewski redaktor naczelny Magazynu VIP Jubileusze przypominają nam o wydarzeniach, które ze względu na swoją wagę warto upamiętniać. Takim wydarzeniem było dla mnie, moich

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC

Salon Technologii. Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014. 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AP-LED PRO ASCOBLOC Poznań Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych 28.09. 2.10.2014 28 września DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA! Najlepsi z branży! AKTUALNOŚCI AMPERO AP-LED AUTOMATYKA -OPP BFM GLOBAL CEIA CHIORINO COX

Bardziej szczegółowo

Perły Biznesu 2014 Relacja z Gali wręczenia Nagród Gospodarczych Pomorza Zachodniego

Perły Biznesu 2014 Relacja z Gali wręczenia Nagród Gospodarczych Pomorza Zachodniego Szef z dobrym słuchem Krzysztof Kowalski o wsłuchiwaniu się w oczekiwania rynku i opinie pracowników Świątynia nauki czy supermarket wiedzy? Naukowcy i praktycy o relacjach uczelnia biznes Jubileuszowe

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z dużą satysfakcją przekazuję na Państwa ręce katalog informacyjny o firmie Centrum Elektryczne ANIA Boguccy i spółka sp. j.

Szanowni Państwo, Z dużą satysfakcją przekazuję na Państwa ręce katalog informacyjny o firmie Centrum Elektryczne ANIA Boguccy i spółka sp. j. Szanowni Państwo, Z dużą satysfakcją przekazuję na Państwa ręce katalog informacyjny o firmie Centrum Elektryczne ANIA Boguccy i spółka sp. j. Nasza firma jest wiodącym na rynku polskim dystrybutorem artykułów

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Udany połów. Z emeryturą do kasyna Aneta Zelek prognozuje, że będzie obstawiać czerwone pola w Las Vegas

Udany połów. Z emeryturą do kasyna Aneta Zelek prognozuje, że będzie obstawiać czerwone pola w Las Vegas Po czym poznaje się dobrego szefa? O shoppingu i zarządzaniu prywatną firmą rozmawiamy z Arkadiuszem Wójcikiem Z emeryturą do kasyna Aneta Zelek prognozuje, że będzie obstawiać czerwone pola w Las Vegas

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego Honorowy Patronat nad Salonem Wydawców Katolickich Kardyna a Stanis awa Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego wydawca:

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI / REKLAMY / AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

NOWOŚCI / REKLAMY / AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA NEWS CZERWIEC 3/2012 NOWOŚCI / REKLAMY / AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA Jeśli macie pomysły na informacje, jakie mogłyby się znaleźć w newsletterze lub sugestie dotyczące jego wyglądu i funkcjonalności prosimy

Bardziej szczegółowo

Maturzystom i studentom - konto Student

Maturzystom i studentom - konto Student Rok XII, Nr 7 (162) 1-15.04.2010 r. cena 1,00 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. UWAGA Czytelnicy! Z dniem 1 kwietnia 2010 roku redakcja Wieœci Podlaskich zmieni³a siedzibê. Mieœcimy siê obecnie przy u. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

3/2004 LISTOPAD ISSN 1733-1811 POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze sprzedaży

Zmiany w obszarze sprzedaży NR 3 (15) LIPIEC wrzesień 2010 ISSN 1898-6978 Kwartalnik FEGA Poland sp. z o.o. Kontrola stanu pracy wyłączników różnicowoprądowych firmy Eaton Moeller V 10 System obudów rozdzielczych firmy ABB V 14 Dławiki

Bardziej szczegółowo

1.2 Zarys historii Szpitala św. Zofii

1.2 Zarys historii Szpitala św. Zofii 1.2 Zarys historii Szpitala św. Zofii 1912 Staraniem doktora Stanisława Zaborowskiego został oddany do użytku ufundowany przez Leona Goldstanda i zarząd miasta: Miejski Zakład Położniczy im. św. Zofii

Bardziej szczegółowo

9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT)

9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT) ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA Miêdzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów www.ep.com.pl NA CD KATALOGI FIRM: ADVANTECH, MOXA TECHNOLOGIES, INFINEON 9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT) 9/2003 wrzesieñ

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY

Warto wiedzieæ, e... 4 7 TARGI, KONFERENCJE, WYSTAWY Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (96), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2007 PL ISSN 1429-0200

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

niem specjalnych układów elektronicznych, kody kreskowe towarów w magazynie, System będzie wykorzystywany SAP. Zastąpi on prowadzenia ewi

niem specjalnych układów elektronicznych, kody kreskowe towarów w magazynie, System będzie wykorzystywany SAP. Zastąpi on prowadzenia ewi I O o CM I I ' Cl 1 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, w połowie stycznia tego roku minął już 24. rok nasze} działalności na polskim rynku. Nowy 2007 Rok powitaliśmy już w nowej siedzibie Centrali firmy,

Bardziej szczegółowo